Verschijnt elke donderdag in Maassluis, Maasland, Maasdijk. Uitgave van Uitgeverij West Media bv | www.uitgeverijwestmedia.

nl
donderdag 5 september 2013
78e jaargang
Actueel nieuws
3
Gemeentenieuws
18
Bedrijfsnieuws
9
Sport in Maassluis
25
Uit en cultuur
11
ervuur1||juur.nl
loq 1+J
duqen |o|
I| mei 1|I1|
www.thermenbarendrecht.nl
ZOMER-
ENTREE
(tussen 10 uur
en sluitingstijd)
19,50
Geldig
t/m september 2013
MET MEER DAN 35 VAKZAKEN ALTIJD IN DE BUURT!
BESTEL SNEL OP WWW.FOTOKLEIN.NL / FOTO
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
8 SEPTEMBER
KOOPZONDAG!
KIJK VOOR ALLE ADRESSEN EN
OPENINGSTIJDEN OP WWW.FOTOKLEIN.NL
UNIEK BIJ FOTO KLEIN!
WIJ MAKEN UW FOTOBOEK
GRATIS!
B
E
S
P
A
A
R T
I
J
D
!
“Kippenvel. Tranen in mijn
ogen. Een emotioneel gezicht.”
De mensen die de Elbe en haar
zusterschip zien binnenvaren
komen woorden tekort. In the-
orie komt er twee maal 900 ton
staal de haven van Maassluis in
drijven.

Dat de schepen niets zachtaar-
digs hebben, bli|kt wel als |e
|e hoofd stoot bi| de deurope-
ning. Maar in de prakti|k komt
er ruim 5O |aar Maassluise his-
torie de haven binnen, en dat
deed de mensen die waren
uitgelopen wel wat. Ook de
schatri|ke Canadese eigenaar,
die elk schip kon kopen dat
hi| maar wilde. "Ik wilde een
schip laten bouwen om met
mi|n vrienden en familie va-
kantie te kunnen vieren, maar
toen de Seawolf op mi|n pad
kwam was ik op slag verliefd
op dit schip. Ik wilde niets an-
ders meer. We zi|n al de hele
wereld over geweest met haar.
Van de Bahama's tot de Gala-
pagoseilanden, van de Noorse
f|orden tot Nieuw Zeeland.
Maar wat we ook aantrof-
fen, zo'n gastvri| onthaal als in
Maassluis hebben we op de
hele wereld nog niet gehad.
Dit is de plaats waar het schip
thuishoort, dat voelen we. We
zi|n ook trots hier te mogen
zi|n en de mensen te ontmoe-
ten die de kennis, de moed en
het lef hadden om schepen
te bouwen waarmee |e in de
zwaarste stormen de oceanen
over kan en dat ook |arenlang
gedaan hebben. Deze schepen
zi|n een symbool van de Maas-
sluise bevolking, |ullie mogen
daar absoluut trots op zi|n, al-
dus eigenaar Michael Potter.
De Seawolf is inmiddels on-
derweg naar een werf Span|e
waar ze een onderhoudsbeurt
kri|gt. "Het schip is een oude
dame," lacht eigenaar Michael
Potter, "en als |e niet goed voor
haar zorgt, dan laat ze |e dat
onmiskenbaar weten."
Emotioneel weerzien van zeeslepers
De Elbe en de Seawolf, gezusterlijk naast elkaar. Voor sommigen een tranen in de ogen moment.
Foto: Roger van der Kraan
De scholen zijn weer begonnen
Deze week is de zomervakan-
tie officieel ten einde gekomen
en zi|n de basisscholen weer
gestart. Alle kinderen hebben
weer een plek|e gevonden
in de klas. Ook op Openbare
Daltonschool De Schulte, waar
met het nieuwe school|aar
ook de invoering van het con-
tinurooster is begonnen. Dat
gebeurde op een feesteli|ke
manier. Alle kinderen lieten
gekleurde ballonnen op, met
natuurli|k een kaart|e met de
adresgegevens er aan beves-
tigd. Het eerste kaart|e was
dinsdagmorgen al weer terug-
gestuurd, afkomstig van een
ballon die in België was ge-
vonden. Na de feesteli|ke start
begonnen dan echt de lessen
en mochten de leerlingen op
school hun lunch opeten. Ook
andere scholen in de regio
begonnen op een feesteli|ke
manier aan het school|aar. Bi|
de ingang van de Kardinaal
Alfrinkschool was een heuse
rode loper uitgerold voor de
kinderen en hun ouders. Via
de gli|baan op de loper kon-
den alle kinderen het nieuwe
school|aar ingli|den. De kinderen van De Schulte hebben hun plekje in de klas, en in het continurooster, gevonden. Foto: PR
Met ingang van september
gaat het theater van Maassluis
haar filmactiviteiten uitbreiden
met het fenomeen 'Cinema
Classic'. Dit houdt in dat op de
tweede woensdagen van de
maand niet alleen 's avonds
een recente film wordt ver-
toond, maar dat er 's middags
een reis terug in de ti|d wordt
gemaakt met een oudere film-
klassieker. Op woensdag 11
september kunnen filmlief-
hebbers 's middags komen
genieten van de imponeren-
de filmbiografie van Mozart,
"Amadeus" uit 1D84. Deze film
werd met acht Oscars overla-
den en is niet alleen een over-
weldigend historisch epos,
maar ook een heerli|ke ode
aan de muziek van een van 's
werelds meeste geliefde com-
ponisten.
's Avonds zal de romantische
komedie 'Silver Linings Play-
book' op het witte scherm
spelen. Voor haar rol in deze
aangri|pende film won hoofd-
rolspeelster 1ennifer Law-
rence dit |aar een Oscar. De
manneli|ke hoofdrol wordt
gespeeld door Bradley Cooper
en ook is er een rol weggelegd
voor Robert DeNiro. Een film
over de moeili|ke periodes
in het leven, die gelukkig ook
een keerzi|de hebben. De mid-
dagfilm begint om 14.OO uur,
de avondfilm om 2O.OO uur.
Kaarten voor beide films zi|n te
koop via www.theaterkonings-
hof.nl, de kassa van het thea-
ter, VVV Maassluis en Master-
sound en kosten Ą 5,- per stuk.
Dubbel filmplezier
in Koningshof
TEL. 015 - 380 15 80
Feestlocatie gezocht?
YYYFGVWKPFGTKLPN
Wagenstraat 29, 3142 CR Maassluis
tel. 010 - 592 29 76
www.voorbergzonwering.nl
Jazeker.
De Hypotheker
Tel.: 010 - 5900083
Maassluis
Winkelcentrum Koningshoek
t.o. Bibliotheek
Uiverlaan 18
3145 XN Maassluis
Open: elke donderdag 10.00 - 16.30 uur
www.goudwisselkantoor.nl
Verzilver uw goud!
Inkoop van goud, zilver en munten
2 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
WEEKENDDIENST HUISARTSEN
Er is buiten kantooruren één centraal telefoonnum-
mer voor de spoedgevallendienst van uw huisarts.
010-2493939
Dit is het nummer van de Centrale Huisartsen Post
Nieuwe Waterweg Noord.
Gelieve dit nummer alleen te bellen wanneer u een
dringende medische klacht heeft, die niet tot de vol-
gende werkdag kan wachten.
Wanneer uw klacht wel kan wachten, belt u op de
eerstvolgende praktijkdag uw eigen huisarts.
SPOEDGEVALLENDIENST TANDARTSEN
In de avond en in het weekend is de dienstdoende
tandarts te bereiken via één centraal nummer: 0900-
8212230. Gelieve dit nummer alleen te bellen wan-
neer u een ernstige tandheelkundige klacht heeft,
die niet tot de volgende werkdag kan wachten.
Wanneer uw klacht wel kan wachten, belt u op de
eerstvolgende praktijkdag uw eigen tandarts.
Openingstijden apotheek
Overdag: apotheken in Maassluis open van 08.00-
18.00 uur.
De Rijnmond Apotheek Schubertlaan 1, tel. 010-
5912209) is op werkdagen geopend van 08.00 tot
19.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Avonddienst- en Nachtdienst
Buiten de openingstijden: Apotheek De Poldervaart,
Vlietlandplein 2 (Vlietland Ziekenhuis), Schiedam.
Telefoon 010-8938210.
WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN
LIV Verloskundigen dienst
mevr. Loura van Hees-Spijker of Iris Lensveld,
tel. 010-5922816; 06-22245541,
b.g.g. 010-2493000.
Verloskundige Praktijk Maassluis
Jacqueline van Dalen en Madelon van Uelen,
tel. 010-5914380; 06-54937040, b.g.g. 010-8939393
vervullen voor de eigen praktijk weekenddiensten.
WEEKENDDIENSTEN DIERENARTSEN
Voor spoedgevallen ‘s avonds en in het weekend
kunt u bellen:
Dierenkliniek Maassluis, tel.: 010-5914470 of Dieren-
kliniek de Polder, tel.: 010-5921978.
Dierenkliniek de Delta
Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, 3155 EA
Maasland. Voor spoedgevallen: ’s avonds/’s nachts/
weekend 010-5920696.
CAREYN CONTACT
088-123 99 88 (lokaal tarief )
Careyn is van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot
17.00 bereikbaar voor vragen en informatie op het
gebied van zorg en welzijn. Voor spoedgevallen is
Careyn Contact 24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar. Tevens is Careyn te bereiken via email:
contact@careyn.nl.
DIABETESLIJN
033-4630566, info@dvn.nl, voor alle vragen (24 uur
per dag, ‘s nachts alleen in geval van nood).
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Nieuwe Waterweg
Buro Algemeen Maatschappelijk Werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel. 5914499.
U kunt zich telefonisch of persoonlijk op kantoor
aan de Veerstraat aanmelden voor AMW hulpverle-
ning van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 –
10:30 uur. De hulpverlening is gratis en een verwijs-
brief is niet nodig.
Buiten kantooruren is in spoedeisende gevallen een
maatschappelijk werker bereikbaar via de algemene
hulpcentrale, telefoonnummer 010-4763944.
SensooR:
Dag en nacht echte aandacht.
Telefonisch bereikbaar:
010-4362323 of 0900-0900-0767.
Info: www.sensoor.nl
MAASLAND MEDISCHE DIENSTEN
Artsendienst
Weekenddienst Centrale Huisartsenpost Westland,
tel 0174-638738.
Openingstijden apotheek Maasland
Overdag: open van 8.00-17.30 uur
Zaterdag: 10.00-12.00 uur (010-5924923) Avond en
nachtdienst: Telefoon: 0800-2769378.
De Maasluise Courant is een uitgave van:
Uitgeverij West Media BV
Dr. Kuyperkade 28
3142 GC Maassluis
Postbus 24, 3140 AA Maassluis
T 010 5912823 F 010 5913335
Emailcontact:
Advertenties:
advertentie.mc@uitgeverijwestmedia.nl
Nieuws/redactie:
redactie.mc@uitgeverijwestmedia.nl
Sportnieuws:
redactie.mc@uitgeverijwestmedia.nl
Verschijnt iedere donderdag
in Maassluis, Maasdijk, Maasland
(Oplage: 23.000)
Aanleveren van advertenties en
nieuwsberichten:
voor woensdag 09.00 uur.
Mits gereserveerd woensdag 12.00 uur.
Bezorging:
Broos Verspreiding Maasdijk
T 0174 514508
(De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en in-
gezonden copy te weigeren, zonder opgave van redenen. Ook
kan geen aanspraken gemaakt worden op schadevergoeding
naar aanleiding van foutieve plaatsingen van advertenties en
berichten in deze krant.)
Algemeen alarmnummer voor
ambulance, brandweer en politie
0900-8844 - www.politie.nl
PROTESTANTSE GEMEENTE
TE MAASSLUIS
Zondag 8 september
Grote Kerk:
1O.OO uur ds. C. Hendriksen
1D.OO uur ds.B.H. Weegink
Zondag 8 september
Immanuëlkerk:
OD.8O uur ds. W. Barendrecht
Koningshof:
OD.8O uur ds. M. van Leerdam
Voor meer informatie ki|k op onze
website: www.pknmaassluis.nl
De Vloot
1D.OO uur: ds. M. van Leerdam - Heilig
Avondmaal
CHRISTELIJKE
GEREFORMEERDE KERK
Bethelkerk, Wagenstraat D
Zondag 8 september
1O.OO uur ds. M. Bot
16.8O uur ds. M. Bot
Ti|dens de morgendiensten is kinder-
oppas aanwezig Ki|kt u voor meer in-
formatie op www.cgkmaassluis.nl
NEDERLANDS
GEREFORMEERDE KERK
De Ark, Rembrandtlaan 2,
Maassluis
Zondag 8 september
D.8O uur - dominee Ies Maaswinkel,
Maassluis
Ti|dens deze dienst vieren we het Hei-
lig Avondmaal
Voor de kleine kinderen van O tot 5
|aar is er oppas ti|dens deze dienst. In-
lichtingen: www.ngkmaassluis.nl
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 8 september
D.8O uur: ds. 1.P.C. Simpelaar
16.8O uur: ds. G.E. Messelink
Ti|dens de morgendienst is er kinder-
oppas.
De diensten worden gehouden in het
Kompas,
Ibisstraat 1, Maassluis Voor meer in-
formatie ki|k op
onze website www.maassluis-gkv.nl
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-68
8142 C1 Maassluis
Zondag 8 september
1O uur Samenkomst
o.l.v. Kadet 1. Herben
Maandag
11.8O-15.OO u. Open Huis
18.OO u. Kledingwinkel
woensdag
O8.45 - 11.15 u. Peuterclub De Vlinder
donderdag
14.OO-16.OO u. Seniorenclub
Inl: O1O -5D12715
U bent ti|dens al deze activiteiten van
harte welkom.
JEHOVAH’S GETUIGEN MAASSLUIS
Burg. Zaneveldstraat 217
Vergaderti|den:
Zondag aanvang 1O.8O uur.
Dinsdag aanvang 1D.8O uur.
BAPTISTEN GEMEENTE
MAASSLUIS
Fenacoliuslaan 16
Zondag 8 september
1O.OO uur: Voorganger H. Niemei|er
Iedereen van harte welkom!
EVANGELISCHE GEMEENTE
MARANATHA
G.A.Brederolaan 4D,
tel. O1O-5D286O8, www.egma.nl
Elke zondag om 1O.OO uur ben |e van
harte welkom. Zondag 8 september
hebben we een startdienst waarin Da-
vid Epema zal spreken. Voor de basis-
schoolkinderen groep 1 t/m 8 is er een
eigenti|ds programma. Ook voor de
kleint|es onder de 4 |aar is er opvang.
Na afloop is er koffiedrinken!
CHRISTENGEMEENTE MAASSLUIS
‘HET LEVENDE WOORD’
De samenkomst wordt gehouden
in de Kard. Alfrinkschool, Dr. 1an
Schoutenlaan 8 te Maassluis, ingang
Bm. Wesselinkstraat. De zaal is om
D.45 open en om 1O.OO uur begint de
dienst. Spreker dhr. Co de 1ager

PkOTESTANTSE CEMEENTE
MAASLAND l.W.
Zondag 8 september
Nieuwe Kerk 1O.OO uur geen opgave
Nieuwe Kerk 1D.OO uur geen opgave
R.K. PAROCHIE
DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP
H.H. ANDREAS PETRUS EN
PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Paulus-
kerk: Andreasplein 1, Maassluis. Paro-
chiesite: www.appp.nl
Vieringen Petrus en Pauluskerk
Zondag 8 september
D.8O uur Startzondag: Woord- en
Communieviering, dhr., Cobben
Donderdag 12 september
OD.OO uur: H.,Eucharistie Voorg.: pas-
tor Bies|ot
PkOTESTANTSE KEkK
MAASDlJK
Zondag 8 september
OD.8O u. - geen opgave
1D.OO u. - geen opgave
www.pgmaasdi|k.nl
VERENIGING VRIJZINNIG
PROTESTANTEN AFD. MAASDIJK
De diensten worden gehouden in ons
gebouw aan de Maasdi|k 4O, zondag-
morgen, aanvang 1O.OO uur.
VLAAkDlNCEN
KEkK VAN DE NAZAkENEk
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel. O1O-
474841D.
Zondag 8 september
D.8O uur pastor Paul Brouwer (Kin-
deropvang t/m groep 7 + Rock Solid
groep 8 t/m 2e |aar VO7)
11.8O uur pastor Paul Brouwer
MARANATHA KERK
Prof. Mekelstraat 255, 8182 BE Vlaar-
dingen West.
Iedere eerste zaterdag van de maand
Indonesische samenkomst.
Kerken Maassluis1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31 32
33 34 35 36 37 38
39 40 41 42
43 44
45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55
56 57 58
59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71
72 73 74 75 76
77 78 79
80 81
PEJOVI

HORIZONTAAL: 2 Rijschool; 6 Oosters kledingstuk; 10 Onroerend
goed (afk.); 12 Scheepstouw; 14 Oude lengtemaat; 15 Beroep; 19 Groen
edelgesteente; 20 Bromium (chem.); 21 En ander(n); 22 Afvoer; 23 Beves-
tiging; 24 Boom; 25 Wedstrijdaanvang; 28 Pendelaar; 30 Plaats in Noord-
Brabant; 33 Vaccineren; 36 Verloopstekker; 39 Water in Friesland; 40 Mu-
zieknoot; 41 Politieafdeling; 42 Overdreven; 43 Bijbelse vrouw; 44 Bab-
bels; 45 Ochtendblad; 46 Gewicht; 47 Dierengeluid; 48 Maanstand;
50 Fraude; 53 Open pronkkastje; 56 Knus; 59 Talisman; 62 Plaats in
Utrecht; 65 Zonnegod; 66 Slede; 70 Windrichting; 71 Eerstvolgende (afk.);
72 Zijrivier van de Donau; 73 Atoomreactor; 77 Speelfilm; 78 Rivier in
Engeland; 79 Telegraaf restant (afk.); 80 Inkeer; 81 Alleenstaande.

VERTICAAL: 1 Kouwe drukte; 3 Bouwland; 4 Boom; 5 Zelfzuchtige;
6 Kledingstuk; 7 Bewonderaar; 8 In zuur ingelegde groenten; 9 Kwetsuur;
11 Schoof; 13 Dope; 14 Paradijs; 16 Lekkernij; 17 Ondernemingsraad;
18 Reeds; 23 Profeet; 26 Golfterm; 27 Groot straatorgel; 28 Statenbond;
29 Europeaan; 31 Kracht; 32 Vleermuis; 34 Plaats in Gelderland; 35 Hout-
soort; 37 Kwelling; 38 Graficus; 45 Landbouwer; 49 Geheel vers; 51 Bil-
jartstok; 52 Berggeel; 54 Vertegenwoordiger; 55 Lidwoord; 57 Grondtoon;
58 Laag water; 60 Deel van een zeilboot; 61 Made; 63 Kers; 64 Verharde
huid; 67 IJzer; 68 Plaats in Overijssel; 69 Lidwoord; 73 Omroep; 74
Rijksdienst voor het Wegverkeer; 75 Verlaagde toon; 76 Zuster.

De oplossing van Schakelcryptokronkel 220 luidt: HELMKRUID
HORIZONTAAL: 8 Spuigaten; 10 Plat; 11 Balt; 12 Theorieles; 14
Numeri; 16 Kakker; 17 Kansas; 18 Jumper; 20 Dakota; 24 Straal; 27
Baardgroei; 30 Abba; 32 Mede; 33 Spruitjes.
VERTICAAL: 1 Asla; 2 Rustverstoorder; 3 Egotrips; 4 Steeg; 5 Intrek; 6
Speelkameraadje; 7 Manege; 18 Justitia; 21 Amarel; 23 August; 26 Boers;
31 Best61 36 76 78 30 52 57 42 53De oplossing van deze Schakelcross ziet u
volgende week in de Maassluise Courant De SchakelACTUEEL
MAASSLUIS IN BEELD – WEEK ...
3 | Maassluise Courant donderdag 5 september 2013
Na het succes van vorig |aar zi|n de
voorbereidingen voor een tweede
editie van het Preuvenement Maas-
sluis in volle gang. De nieuwe locatie
van het evenement is de nieuwe dis-
cotheek Showtime Maassluis aan de
haven van Maassluis. De organisatie
is druk bezig met het vastleggen van
de deelnemende horeca en het enter-
tainment ti|dens het Preuvenement.
Bi| veel horeca bedri|ven in Maassluis
is de kaartverkoop inmiddels gestart.
Omdat er een maximum is aan aantal
bezoekers is op ook echt op. Kaarten
zi|n verkri|gbaar bi| Het Drankenkabi-
net, Grandcafe De Waker, Restaurant
De Ridderhof, Restaurant de Hofnar
Maassluis en Vlaardingen, Restaurant
Alfa, Pizzeria Della casa, Brasserie de
Lantaern, Biercafe Oporto, Kevin's
Grandcafe, Beachclub Royal Hoek van
Holland en 1ens Valk Honselersdi|k.
Kaartverkoop
Preuvenement Maassluis
gestart
Brug over Weverskade geopend
Er zi|n nog een aantal mensen die geen idee hebben waar het nieuwe
brugget|e over de Weverskade ligt. Tussen het Sparrendal en de katholieke
kerk dus, vlakbi| de volkstuinen. Wie in die richting fietst kan er niet om-
heen. Een mooi nieuw pad vanaf de oude Maasdi|k en een sierli|ke boog
naar boven vanaf het fietspad. Wethouder Kei|zer en Lely vastgoed mana-
ger Ferdi Bui|srogge mochten als eerste het brugget|e over fietsen.
Big Brother...
Opeens staat hi| daar, de camera van de politie. Op de hoek van de Mes-
daglaan en de Laan 4O-45. Voor wie of wat, dat is een groot raadsel. De ca-
mera is even zo groot als mysterieus. Een zwart bollet|e in de top, waarvan
niemand weet waar het heen ki|kt. De politie plaatst wel vaker mobiele ca-
mera's op evenementen of op bi|zondere locaties. Waarom hi| hier staat
is nog niet te achterhalen. Het verkeerº Nachteli|ke bewegingenº Een in-
braakgolfº We zullen het misschien binnenkort weten. Tot die ti|d net|es
oversteken. Maar dat deden we natuurli|k al.
Foto’s: Roger van der Kraan
Het concept-bestemmingsplan Kapel-
polder is een slecht bestemmingsplan
omdat er heel weinig gaat veranderen
ten opzichte van de huidige situatie.
Dat stelde advocaat Robert Kiek, dins-
dagavond bij de openbare hoorcommis-
sie. Daar konden de zienswijzen op het
bestemmingsplan nog eens mondeling
worden toegelicht. Verschillende be-
zwaarmakers maakten van die gelegen-
heid gebruik.
door Chrit Wilshaus
Kiek deed dat namens broer en zus
1ack en Marianne van Praag. Beiden
zi|n eigenaar van een pand met be-
dri|fsunits in de Kapelpolder, dat ze
verkregen na het overli|den van hun
ouders. "De verhuurmogeli|kheden
zi|n alti|d uiterst beperkt geweest
op grond van het huidige bestem-
mingsplan dat 48 |aar lang niet werd
herzien, hoewel dat wetteli|k ieder
tien |aar moet. Op papier worden de
mogeli|kheden bi| het herziene be-
stemmingsplan iets verruimd, maar
de gebruiksmogeli|kheden bli|ven te
beperkt om behoorli|ke verhuur mo-
geli|k te maken.
Onderzoek
Volgens de advocaat is hi| namens
zi|n cliënten al decennialang betrok-
ken bi| het overleg met de gemeente
maar leverde dat concreet nooit iets
op. "Rond 2OOO leek er echter een an-
dere wind te gaan waaien en leek het
er op dat de gemeente bereid was het
bestemmingsplan te gaan verruimen.
De gemeente heeft toen gevraagd om
te komen met een stedenbouwkundi-
ge verkenning. Die hebben mi|n cliën-
ten toen laten maken door een des-
kundig bureau. Dat onderzoek kostte
circa 24.OOO euro maar de gemeente
deed er verder niets mee, behalve
opbergen in het archief. Sterker nog:
bi| een gesprek met de burgemees-
ter, vorig |aar, bleek de gemeente
niet eens meer van het onderzoek af
te weten. Mi|n visie is: als |e al 28 |aar
wacht, kun |e ook nog wel een |aar
langer wachten. Het is een slecht be-
stemmingsplan omdat er heel weinig
gaat veranderen."
Geheim
De raadsman maakt er verder be-
zwaar tegen dat de gemeente bepaal-
de stukken bi| het raadsvoorstel ge-
heim wil houden omdat openbaarma-
king de economische en financiële be-
langen van de gemeente zou kunnen
schaden. Tevergeefs deed Kiek een
beroep op de WOB (Wet Openbaar-
heid van Bestuur). "Burgers hebben er
recht op om te weten wat er in een be-
stemmingsplan staat. Ik kan uit de ge-
heimhouding dan ook niets anders op-
maken dan dat het voor de gemeente
beter is als men dat niet weet."
Nooit
Volgens 1ack van Praag heeft de ge-
meente nooit een visie ontwikkeld
voor de Kapelpolder. "Vanaf het be-
gin, in de |aren zestig, heeft mi|n va-
der daar al om gevraagd. Het gebied
dat zo dicht bi| het centrum van de
oude stad ligt, zou een waardevolle
integratie met de oude stad kunnen
vormen, dan wel een goede plaats
om te werken. Na zoveel ti|d worden
we geconfronteerd met een bestem-
mingsplan waarin de passiviteit van
de afgelopen 4O |aar wordt vastgelegd
en wat de laagdrempelige ontwikke-
lingen in dat gebied blokkeert." Een
andere bezwaarmaker bracht onder
andere naar voren dat het parkeren
niet goed is geregeld in het bestem-
mingsplan en zelfs in stri|d zou zi|n
met de eigen regels van de gemeente.
‘Concept Kapelpolder blokkeert ontwikkelingen’
Jack van Praag en diens advocaat Robert Kiek. Foto: Roger van der Kraan
Op zondag 15 september zal de Bin-
nenstad in het teken staan van Duur-
zaamheid. Niet alleen is het Koop-
zondag in Maassluis en zi|n er diverse
winkels geopend in de Nieuwstraat
en Dr. Kuyperkade, ook voor de |eugd
is er veel te doen.
Voor de allerkleinsten is Dierenhoek 't
Sparret|e aanwezig. Kleine dieren ki|-
ken, aaien en horen hoe ze verzorgd
moeten worden zal centraal staan in
deze dierenhoek. Voor de sportieve
|eugd is er natuurli|k de |eugdloop.
Heerli|k bewegen en aangemoedigd
worden door ouders en vrienden.
Maar gewoon even springen kan ook.
Op de weekmarkt is nameli|k een
springkussen aanwezig.
Wat is de waterkwaliteit van de Vlietº
Ben |e daar nieuwsgierig naar, kom
dan op 15 september 's middags naar
de markt. Samen met Duurzaamheid
Centrum Maassluis (DCM) zullen wa-
termonsters genomen worden uit de
Vlieten. Wat voor beest|es, insecten
en andere dingen kun |e aantreffenº
Oud papier ophalen gebeurt door
heel Maassluis, maar wat gaat er met
dat papier gebeurenº De basisscholen
in Maassluis is gevraagd om van oud
papier 'pulp' te maken: papier snip-
peren in een kom, wat water erbi| en
met een mixer wordt er een dikke
brei van gemaakt. In samenwerking
met Friedie Kloen kun |e zondag op
de weekmarkt |e eigen papier schep-
pen. Neem een eigen emmert|e pulp
mee of maak gebruik van het aan-
wezige materiaal. Wethouder Eit|es
werkt mee aan dit recycling proces.
Voor verdere inlichtingen over deze
activiteiten kunt u contact op nemen
met Erna te Spenke, te.spenke_het-
net.nl.
Activiteiten op Dag van de
Duurzaamheid en Jeugd
De Indische club Masuk Sad|a komt
maandagochtend D september van
1O-12 uur weer bi| elkaar in het Witte
Kerk|e aan de Constanti|n Huygens-
straat 1 te Maassluis.
Het doel is en bli|ft een gezelligheids-
club zoals |e dat had in voormalig Ne-
derlands-Indië.
Er zi|n geen echte leden dus geen
contributie maar wel wordt er ti|dens
de bi|eenkomst ten minste Ą2,- bi| u
opgehaald om de onkosten te be-
stri|den. Ieder die iets heeft met dat
Indisch gevoel, is welkom! Door de
ti|d is het wel een groep vrienden ge-
worden die er alti|d zi|n en sommige
nemen dan wel iets mee te snoepen
bi| de koffie of thee, of een voorwerp,
boek of ti|dschrift voor de leestafel of
een verloting die af en toe wel eens
gehouden wordt.
Deze ochtend is 1ohan van der Wal
spreker. Hi| heeft een zestal |aren in
Hong Kong gewoond en had, naast
Hong Kong ook China, Taiwan, Singa-
pore en Macau als werkterrein.
Masuk Sadja
De gemeente Maassluis organi-
seert op maandag 16 september
drie workshops fondsenwerving op
een avond. Op deze avond kunnen
vri|willigers(organisaties) in contact
komen met de contactpersonen van
drie lokale fondsen: Kimberley 1acobs
van Fonds Schiedam, Vlaardingen
e.o., Hermen Kerssies van de Rabo-
bank Westland en Fred van Hoorn en
Hans Ploeg van het Sociaal Cultureel
Fonds. De avond start om 1D.8O uur. In
kleine groepen volgt u bi| ieder fonds
een workshop. U heeft alle mogeli|k-
heid om uw activiteiten kenbaar te
maken en uw vragen te stellen. Na
deze avond kunt u een aanvraag in-
dienen voor 1 november 2O18. Op de
tweede avond, donderdag 28 novem-
ber, kunt u dan een persoonli|ke af-
spraak maken met de fondsen en hun
reactie op uw aanvraag bespreken.
De eerste avond zullen ook de finan-
cieel deskundige van het Vri|willigers-
steunpunt, de heer Peerenboom, en
de stafmedewerker Welzi|n (subsidie-
beleid), Tiny Kuppen, aanwezig zi|n
om uw vragen te beantwoorden. Geîn-
teresseerden kunnen zich aanmelden
tot 12 september bi| h.kerssemei|er_
maassluis.nl of O1O-5D81556.
Workshops fondsenwerving
Kanaal 2 Aanvang 18.45 uur
Voor de uitzending van woensdag 11-
D is het volgende programma samen-
gesteld.
1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm D8
8. De goede Herder
4. O 1ezus, hoe vertrouwd en goed
5. Meditatie n.a.v.: 2 Timotheüs 4:2O
Thema: "Al die namen."
6. De kracht van Uw liefde
7. God onze Vader
8. Amazing Grace (1essye Norman)
D. Verzoeken/Felicitaties
1O. Sluiting
Voor de volgende uitzendingen kunt
u verzoeken aanvragen tot vri|dag 18
september a.s.
1ohn Post, Fenacoliuslaan 16, Tel.
O1O-5D1747O
(h|post_kabelfoon.nl)
Kerkradio Maassluis

BEGRAFENI SSEN EN CREMATI ES
ijkeboer & de Winter
Uitvaartverzorging
PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
Dag en Nacht:
010-592 30 78
www.rijkeboerendewinter.nl
In droeve omstandigheden
tellen alleen
persoonlijke wensen.
Wanneer het onvermijdelijke zich in uw
omgeving voordoet, moet u erop kunnen
vertrouwen dat alles wat met het
sterfgeval te maken heeft perfect wordt
afgehandeld.
Voor Maassluis, Maasland,
Vlaardingen, Hoek van Holland en
omstreken is er de uitvaartverzorging
van de heer Arno de Winter.
Hij beschikt over een organisatie met
ervaren, vakkundige mensen die
beseffen dat in droeve omstandigheden
alleen persoonlijke wensen tellen.

f
a
m
i
l
i
e
b
e
r
i
c
h
t
e
n
overleden dankbetuiging
in memoriam
4 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
Vol lcwondcring voor dc wijzc waaro¡ zij Ici
onvcrnijdclijlc aanvaarddc cn daarncc Ici
afscIcid voor ons nindcr nocilijl naalic, dclcn
wij u ncdc dai is ovcrlcdcn
JoIanna Cornclia Allcrs
-Jo-
¯ 3 oliolcr 1929 ¦ 27 augusius 2013
Vrouw van Cor van Zanicn
Mocdcr van Ccrda, Carla cn Cocl
ScIoonnocdcr van Aric cn Vronic
Ona van Marni×, Mirjan cn Scrgc,
JoIan cn EsiIcr
Corrcs¡ondcniicadrcs.
Covcri van Wijnladc 23
FOOD
3144 EE Maassluis
Wocnsdag 4 sc¡icnlcr Iccfi dc lcgrafcnis in
llcinc lring ¡laaisgcvondcn o¡ dc
Algcncnc Dcgraaf¡laais ic Maassluis.
17 - 6 - 1995 * 8 - 9 - 1999 †
In memory of Sammy
In life i loved you dearly Sammy.
In death i love you still.
In my heart i hold a place that only you can fill.
Until we meet again dear Sammy
Love Mummy and Sven
Theo Hartog
Rustig ingeslapen op 2 september 2013
In stilte gecremeerd op 4 september 2013
Zijn kinderen en kleinkinderen
Familie Hartog
Codarts is verdrietig om het overlijden van
Ed Kooijman
Ed heeft jarenlang met hart en ziel gewerkt om iets moois
van de circusopleiding te maken. Door ons werd hij gezien
als de spil en het hart van de opleiding: Mister Circus Arts.
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe met het
verwerken van dit verlies.
Management, collega’s en studenten
circusopleiding Codarts.
Uitvaartverzorging
Van der Pol
Persoonlijk en Professioneel
De herinnering blijft...
010-5903451
24 uur per dag / 7 dagen per week
Uitvaartcentrum “West”
Houtsnipstraat 4, Maassluis
www.uitvaartvanderpol.nl
24 uur
kamers
31 - 8 - 2012 31 - 8 - 2013
Ik raakte kwijt
wat ik nooit kwijt wilde raken:
mijn Bob !
Ik mis je zo !
Jouw Adri
ss
- Rectificatie -
16 - 6 - 1976 22 - 8 - 2013
Lieve Tammie
In onze gedachten was je
In onze gedachten ben je
In onze gedachten zul je altijd blijven
We zullen je missen.
Kus,
Wilco, Debora,
*
Wesley* en Winston
“Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij”
(Psalm 23)
Dankbaar voor haar lange en gelukkige leven,
is - voor ons vrij plotseling - van ons heengegaan
Cornelia Dirkje Lambrechta
van Tilborg- Donkersloot
Corry
Krimpen aan den IJssel, Schiedam,
4 maart 1926 27 augustus 2013
Lieve echtgenote van
Henk van Tilborg († 2007)
Lieve moeder van
Henrick en Rian van Tilborg- Bakker
Arie-Kees en Tineke van Tilborg- Rebel
Lieve oma van
Mirjam en Basri
Jeroen en Debby
Sonja en Henny
Renco
Annemarie
Maarten
Trotse overgrootmoeder van
Charlotte, Isaäc
Efe, Sera
Contactadres: De heer H. van Tilborg
Vlinderveen 626, 3205 EP Spijkenisse
De afscheidsdienst en de begrafenis hebben
op maandag 2 september plaatsgevonden.
Wij danken iedereen voor de overweldigende
hoeveelheid belangstelling, mooie woorden,
prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten
die wij mochten ontvangen na het overlijden
van onze lieve vader, schoonvader en opa
Martinus van Zanten
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het
verdriet en vergroot de moed om verder te
gaan.
Erik & Sandra
Ramon
Laurissa
Een speciale dank gaat uit naar
Arno de Winter en zijn medewerkers van
Rijkeboer & de Winter uitvaartverzorging.
Maassluis, september 2013
Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven,
de steun die wij hebben ontvangen (en nog krijgen)
na het overlijden van onze prachtige dochter
Tamara Dijkman
Donderdag jl. was voor ons heel indrukwekkend.
Al die mensen die dit laatste samenzijn met ons wilden
delen, de kaarten met lieve woorden die we mochten
ontvangen, de bloemenzee en niet te vergeten de erehaag
van KLM-ers waar we Tammie doorheen mochten
begeleiden.
Arno de Winter voor de rust en het creatief meedenken.
Woorden zijn eigenlijk ontoereikend, dus we zeggen alleen
maar BEDANKT.
Ed en Marilla
5 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
H.C.M. Huiswerk Cen-
trale Maassluis
Studiebegeleiding, trai-
ning en opleiding. We
gaan weer beginnen.
voor een goede start van
het schooljaar, bel: 06-
54261139 of 4356969.
GEZOCHT: Oppasadres
in Maassluis/Maasland
voor onze hond (ltaliaan-
se waterhondj voor 1 à 2
dagen in de week, soms
op zaterdag of zondag
en ca. 2 weken in de zo-
mervakantie. Bellen na
20.00 uur, 06-34263365.
SHELLACIII
3/4 weken mooie, hoog-
glans, krasvrije, gelakte
nagels. Dat kan met
SHELLAC voor 25 euro.
Bel voor een afspraak
010-5922177. Nagelstu-
dio de Waterweg, Schu-
bertlaan 401 Maassluis.
Te huur: Parkeerplaats
in Parkhof Maassluis.
Tel. 0105918493.
H.C.M. Huiswerk Cen-
trale Maassluis
Studiebegeleiding, trai-
ning en opleiding. We
gaan weer beginnen.
voor een goede start van
het schooljaar, bel: 06-
54261139 of 4356969.
Mooie verzorgde nagels,
wie wil dat niet!! Nu een
set acryl nagels voor 35
euro. Bel voor een af-
spraak 010-5922177.
Nagelstudio De Water-
weg, Schubertlaan 401
Maassluis.
Te koop: wegens stop-
pen met roken: 32 pakjes
L&M sigaretten. ln een
koop £ 120,00.
Tel.010-5904803
H.C.M. Huiswerk Cen-
trale Maassluis
Studiebegeleiding, trai-
ning en opleiding. We
gaan weer beginnen.
voor een goede start van
het schooljaar, bel: 06-
54261139 of 4356969.
COACHING
,,Zo ben ik nu eenmaa|".
Of |iever ze|fverzekerder,
assertiever en
optimistischer?
Mi[n coaching werkt!
www.p|eunsne|.n| of
06-43999360
Auto- en Motorri[schoo|
L. Rombout, te|. 010-
5922358.www.|rombout.
n|
Bezemschoon op|eve-
ren van u woning? Be|
de Parti[ Markt 010-
5929344 / 06-54797325..
Nu ook
STOMERIJSERVICE
Jan Booster,
Koningshoek
SP-hu|pdienst ,,De he|-
pende hand" houdt op
iedere 1e donderdag
van de maand spreek-
uur van 20.00 tot 22.00
uur in het Witte Kerk[e,
C. Huygensstraat 1,
Maass|uis. Ook voor
niet-|eden. He|aas kun-
nen wi[ u niet meer van
dienst zi[n met het invu|-
|en van be|astingpapie-
ren, hiervoor kunnen wi[
u naar andere instanties
verwi[zen.
Hu|p nod|g?
Beperking ziekteverzuim
Loopbaanbegeleiding
Teambuilding
Trainingen
P.S. P|eun Sne| werktI
www.pleunsnel.nl
06 - 43 999 360
Auto- en Motorri[schoo|
L. Rombout, te|. 010-
5922358. www.|rombout.
n|
Stucadoor nod|g? Ik
ben op zoek naar men-
sen d|e hun won|ng w||-
|en |aten stucadoren /
spachte|putzen. Ook
voor tege|en (badkamer|
kunt u b|j m|j terecht.
Aanb|ed|ng voor de zo-
merII Spec|a|e pr|jzenI
Be| Bas Anemaet, te|.
06-30077024 of ma|| naar
basanemaet@gma||.com
Heerlijk uw voeten laten
verzorgen bij de PEDl-
CURE in het diensten-
centrum DE vLlET met
reumatische en diabeti-
sche aantekening.
Bel voor afspraak
Sylvia Hoogervorst,
tel. 06 34005144
Trap renoveren? Met |a-
minaat of echt hout. Ro-
tinka Parket, Maass|uis.
Te|. 010-5903530.
Voor a| uw sierbestra-
ting, herbestrating,
schuttingen p|aatsen of
verwi[deren, v|onders
|eggen, beschoeiings-
werkzaamheden.
G. van der We|, Maas-
di[k, te|. 0174-516716 /
06-49112113.
Auto- en Motorri[schoo|
L. Rombout, te|. 010-
5922358.www.|rombout.
n|
Lessen bi[ De Cirke|,
daar word [e wi[zer van!
Y O G A
www.decirke|.name
Te|. 010-5901530.
Parketv|oer opknappen?
Specia|ist in schuren en
afwerken. Lak-o|ie-was.
Rotinka parket Maas-
s|uis, te|. 010-5903530.
De weg kw|jt?
Duwtje in de rug nodig?
Zelfverzekerder worden?
Keuzes durven maken?
Grenzen stellen?
P.S. P|eun Sne| werktI
tel. 06 - 43 999 360
SPOEDI
Te koop gevraagd:
TOYOTA's, Honda, Nis-
san, Mazda, Mitsubishi,
met schade of defect
geen bezwaar. Ook be-
ste|wagens. Ook andere
merken met of zonder
APK, met RDW vri[wa-
ring. U be|t, wi[ komen
|angs. Te|. 010-2762532
of 06-25160439,
ook 's avonds.
Vakman biedt zich aan
voor a||e voorkomende
werk zaamheden, zoa|s.
schi|deren, behangen,
e|ectra, bad kamers, sier-
p|eisters aan bren gen,
keukens, p|aatsen, enz.
Te|. 010-5916978.
VRAGEN OVER HOOG-
BEGAAFDHEID BIJ UW
KIND? Adviesbureau
Hoogbegaafdheid P|us-
punt. begaafdheidson-
derzoek, p|usk|assen,
faa|angsttraining en
e-consu|ting. Te|.. 010-
5912265 www.p|uspunt.
prakti[kinfo.n|
begrafenisverzorging
Den Hollander
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl
Begrafenissen in Maassluis, Maasland en omstreken.
Wij verzorgen alleen begrafenissen.
Dag en nacht bereikbaar.
P.N. den Hollander
T. den Hollander
Tel. 010 - 4600509
Zorgzaam
afscheid
Senz Uitvaartbegeleiding
Marjolein Haalmeijer,
Maasland, Maassluis en omstreken.
06 - 5105 2564 Dag en nacht bereikbaar
www.senz.nu
Pastoor Van Rooijplein 1 • De Lier
T 0174- 527152 • I www.drukkerijriezebos.nl
IN ALLE SOORTEN EN MATEN,
ÓÓK VOLGENS UW EIGEN ONTWERP
TROUWKAARTEN
Wilko - Ricardo - Johan
10-09-2013 21 jaar
Gefeliciteerd!
Pa, Ma en Sharona
Kevin en Silvana
Ccvraagd.
¦cdcrland-c b|¡lc-
vccr bcgclc|d|ng naar c×ancn.
1cl.. ClC - ;ÿlc522
ƌŝĚŐĞ
ůĞƌĞŶ
^ƚĂƌƚϭϵƐĞƉƚĞŵďĞƌ
ŽŶĚĞƌĚĂŐ͕Ϭϵ͘ϯϬͲϭϮ͘ϬϬƵƵƌ
ĞŝƌŬĞů͕EŝũǀĞƌŚĞŝĚƐƚƌĂĂƚ
ϰƌŽŽĚ͕DĂĂƐƐůƵŝƐ
ϵůĞƐƐĞŶ͕ϴϬĞƵƌŽ͘
/ŶůŝĐŚƟŶŐĞŶ͗ϬϭϬͲϱϵϭϲϵϳϮ
:ĂĐƋƵĞƐĂƌĞŶĚƌĞŐƚ
;ŐĞĚŝƉůŽŵĞĞƌĚ
ďƌŝĚŐĞĚŽĐĞŶƚͿ
ũĂĐƋƵĞƐΛďĂƌĞŶĚƌĞŐƚ͘ŶĂŵĞ
...omdat het leven verder gaat. John Walter
06 128 222 22 (dag & nacht)
www.regenbooguitvaart.nl
Industrieweg 29
3133 EE VLAARDINGEN
Tel. 010-4601310
RMP Grafmonumenten maakt unieke,
persoonlijke gedenktekens betaalbaar
www. rmpgraf monumenten. nl
felicitatie
KOM OOK IN ACTIE
CHECK FIGHTCANCER.NL
LOVE IT...
MET AL JE
VRIENDEN IN
ACTIE KOMEN
6 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
NIEUWE SIERBESTRATING?
De grootste keus, Meer dan 150 voorbeeldtuinen!
Kijk voor aanleg sierbestrating en tuinhout bij u in de regio op:
www.modeltuinenzwanenburg.nl
Neem uw tuinmaten mee voor een gratis
ontwerp en vrijblijvend prijsopgave.
Ook bij u thuis
Modeltuinen Zwanenburg
IJweg 411, Zwanenburg 023-5552475/ 06-58931561
AANBIEDING
Stenen, zand,uitgraven,
afvoer aanleggen, trillen
1 jaar garantie
Openingstijden ma. t/m zat.
van 8.00 - 17.00 uur
5 65,-
per m
2
NU vanaf
Dag en nacht bereikbaar voor al uw personenvervoer,
t/m 4 personen of 5/8 personenbus, lokaal, regionaal, airportservice,
rolstoelvervoer en contractvervoer.
Kijk ook op onze website: www.taxi-vonk.nl
Wij rijden ook speciaal vervoer voor:
Maassluis
010-59 00 228
Maassluis 06-428 123 20
b.g.g. 06-461 638 84
Echtscheidings-
bemiddeling
F
a
m
i
l
i
e
r
e
c
h
t
VIsser QuIspeI HeIdema Is een modern advocatenkantoor te Oud·8eIjerIand. Het
kantoor Is werkzaam op verschIIIende rechtsgebIeden. Een van de specIaIIsatIes van
het kantoor Is het IamIIIerecht.
Mr. C.K. VIsser Is IId van de VerenIgIng Advocaten EchtscheIdIngsbemIddeIIng (VAS).
ZIj heeIt bIj deze verenIgIng een specIaIe opIeIdIng genoten. Het bIeden van echt·
scheIdIngsbemIddeIIng kan In de praktIjk grote voordeIen bIeden.
VeIe probIemen dIe vaak samen gaan met een scheIdIng kunnen In onderIIng
overIeg worden opgeIost. DIt geeIt voordeIen voor beIde partners en de betrokken
kInderen.
ÌndIen u vragen over bovenstaande heeIt kunt u zIch wenden tot Mr. C.K. VIsser.
KonIngIn WIIheImInahaven NZ 1
3134 KE VIaardIngen
T. 010·4342886 www.vqh.nI InIo©vqh.nI
7HYHQVJHYHVWLJGLQ2XG%HLMHUODQG
6LQGVNRUWRRN
JHYHVWLJGLQ
9ODDUGLQJHQ
*UDWLV
LQORRSVSUHHNXXU
Donderdag
15.00 · 17.00 uur
VIDEO op DVD DigitaIiseren van videobestanden.

Wij kunnen al uw oud beeldmateriaal overzetten naar DVD
en CD.
- videobanden
- Hi8 cassettes
- Video 8 cassettes
- Mini DV cassettes
- muziekcassettes

Per videoband/cassette rekenen wij slechts C 12,50!
Zonder bijkomende kosten.

Wij halen de banden gratis bij u op, en leveren deze,
zodra ze zijn overgezet weer bij u thuis af.
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met
onze klantenservice. (dagelijks bereikbaar 10.00 - 22.00 uur)

TW TeIecom MaassIuis
t. 06-57678443 · e. twtelecom@hotmail.nl
K.v.K 56130953
DIkLC1 1L nUUk͗
8ĞĚƌŝũĨƐƌƵŝŵƚĞ
ϭϬϬ ŵ
Ϯ
ΈϮdžΉപͳപϳϬ ŵ
Ϯ
പͳപϰϬ ŵ
Ϯ
AĂŶǀƵůůĞŶĚĞ ŝŶĨŽ͗ ϬϲͲϱϭϮϰϲϵϰϵ
LŽĐĂƚŝĞ͗ Þ͘I͘ 1ƌŽĞůƐƚƌĂǁĞŐ ϱ Ͳ ϳ͕ MĂĂƐƐůƵŝƐ
Vanaf 12 september 2013 organiseert de Stichting Mentorbeleid Maassluis (SMM)
eens in de veertien dagen op donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur een onderne-
mersspreekuur in het Stadhuis van Maassluis. De Stichting Mentorbeleid Maassluis
is een samenwerking tussen de gemeente, Kamer van Koophandel en de Maassluise
Ondernemersvereniging met als doel (startende) ondernemers van dienst te zijn. De
procesmanager van de SMM, de heer A. Sosef,
zal tijdens het Ondernemersspreekuur beschikbaar zijn om diverse vragen op het ge-
bied van ondernemen te kunnen beantwoorden of uit te zetten. De pilot zal lopen tot
eind 2013. Begin 2014 wordt vervolgens geëvalueerd of het ondernemersspreekuur
zal worden voortgezet.
Ondernemers met vragen kunnen zonder afspraak op het spreekuur terecht. Men kan
zich melden bij de balie van het Stadhuis.
De data voor 2013 voor het Ondernemersspreekuur zijn:
• 12 september
• 26 september
• 10 oktober
• 31 oktober
• 14 november
• 28 november
• 12 december
Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met
mevrouw C.J. Kaman-van der Hout,
beleidsmedewerker economische
zaken, 010-5931838
of de heer A. Sosef, procesmanager
SMM, 06-54305663.
Pilot inloopspreekuur
voor Maassluise ondernemers
www.brandwondenstichting.nl/rookmelderteam
In ieder huis
hoort een
rookmelder.
Het rookmelderteam
plaatst uw rookmelder
als u dit zelf niet kunt!
Bel 0251 - 275 590
7 | Maassluise Courant donderdag 5 september 2013
Vorig |aar heeft het Hoogheemraad-
schap van Delfland een deel van de
kade van de Aalkeet Buitenpolder
langs de Zuidbuurt in Maassluis ver-
beterd. Nu wordt het resterende deel,
van nummer 88 tot aan de dam bi| het
gemaal, aangepakt. De uitvoering van
het werk gebeurt door Aannemings-
bedri|f Verboon Maasland en is inmid-
dels gestart.
Om de overlast voor de bewoners zo-
veel mogeli|k te beperken worden de
materialen voor de kadeverbetering
aangevoerd via een speciaal daarvoor
aangelegde bouwweg vanaf de A2O
door het weiland naar de kade. Na
de aanleg van deze bouwweg is het
benodigde materieel aangevoerd en
is begonnen met het aanbrengen van
stalen damwandplanken in de teen
van de kade. Hiervoor wordt speciaal
materieel gebruikt om de planken tril-
lingsvri| de grond in te drukken. Zo
wordt schade aan de kade en de nabi|
gelegen woningen voorkomen. Naast
het aanbrengen van damwandplan-
ken wordt de kade opgehoogd met
klei en wordt een nieuwe laag asfalt
aangebracht.
Ti|dens de werkzaamheden bli|ft de
Zuidbuurt bereikbaar voor verkeer.
Als eind dit |aar ook deze werkzaam-
heden zi|n afgerond, is de kade van
de Aalkeet Buitenpolder langs de
Zuidbuurt weer veilig voor de toe-
komst.
Laatste kadeverbetering Zuidbuurt
De laatste werkzaamheden van de kadeverbetering gaan van start. Foto: Harry Verboon
De PvdA Maassluis organiseert maan-
dag D september een politiek cafe in
Oporto om opheldering te kri|gen
over de bezuinigingen en hervormin-
gen van het kabinet. Tweede Kamer-
lid Astrid Oosenbrug is uitgenodigd
om toe te lichten wat de inzet van de
PvdA is en wat er de komende ti|d
staat te gebeuren. Op Prins|esdag zal
bli|ken wat het kabinet voor begroting
naar de Kamer stuurt. Veel mensen
in Maassluis maken zich zorgen over
de bezuinigingen en hervormingen
en hebben veel vragen erover. Hoe
zorgen we voor meer werkgelegen-
heid en voldoende koopkracht voor
mensenº Hoe zorgen we ervoor dat
de rekening van de crisis eerli|k wordt
verdeeldº Welke bezuinigingen en
hervormingen kri|gen Maassluizers te
verwerken in 2O14 en daarnaº Hoe wil
het kabinet de woningmarkt weer op
gang brengenº Al deze onderwerpen
komen aan bod ti|dens het politiek
cafe. Iedereen is deze avond welkom
in Oporto, Govert van Wi|nkade 12, te
komen. Alle vragen die er leven kun-
nen worden gesteld. De avond be-
gint om 2O.OO, inloop vanaf 1D:8O uur.
Voor vragen kunt u contact opnemen
met S|oerd Kuiper, te bereiken via
s.kuiper_maassluis.nl
Politiek café PvdA
Voelt u zich betrokken bi| uw buurt
en woonomgevingº Wilt u zich inzet-
ten om de leefbaarheid in uw buurt
te verbeterenº Heeft u een wens voor
uw buurtº Woont u in een van de vol-
gende buurten: Oran|ebuurt, Sluis-
polder Oost en West, Binnenstad,
Taanschuurpolder of Het Hoofdº Kom
dan eens langs op het gebiedsover-
leg Oost. Het verplicht u tot niets. Het
gebiedsoverleg is op dinsdag 1O sep-
tember 2O18, locatie Oase, Schuurhof
14O van 14.OO tot 16.OO uur. Opgeven
is niet nodig, u bent alti|d van harte
welkom. In het gebiedsoverleg wordt
het dageli|kse beheer van de betrok-
ken partners en bewoners op elkaar
afgestemd. In de bi|eenkomst zullen
enkele vaste agendapunten worden
ingebracht.
Voor het overige bepaalt u de voort-
gang van de bi|eenkomst met punten
die volgens u de leefbaarheid in uw
wi|k kunnen bevorderen.
Praat mee over verbeteren leefbaarheid Oost
Oudere rijbewijsbezitters hoeven zich
vanaf 1 januari 2014 pas vanaf hun 75e
te laten keuren. Minister Schultz van
Haegen (Infrastructuur en Milieu) ver-
hoogt de keuringsleeftijd van 70 naar
75 jaar.
Automobilisten en motorri|ders met
respectieveli|k een ri|bewi|s B en A
moeten zich op dit moment vanaf de
leefti|d van 7O |aar elke 5 |aar laten
keuren als zi| hun ri|bewi|s verlengen.
Maar vanaf 1 |anuari aanstaande gaat
de keuringsleefti|d omhoog van 7O
naar 75 |aar. Ook zi|n ri|bewi|zen voor
bestuurders tussen de 6O en 7O |aar
langer geldig per 1 |anuari 2O14. Een
nieuw ri|bewi|s is dan tien |aar geldig
voor bestuurders tot 65 |aar. Na hun
7Oe ver|aardag is de geldigheidsduur
5 |aar. Op dit moment ligt die grens bi|
65 |aar.
Lagere kosten voor ouderen
Op dit moment worden automobilis-
ten en motorri|ders vanaf 7O |aar elke
5 |aar gekeurd bi| verlenging van het
ri|bewi|s. Door de verhoging van de
keuringsleefti|d hoeven oudere be-
stuurders minder te regelen en bespa-
ren ze op de kosten voor bi|voorbeeld
de Eigen verklaring, een bezoek aan
de keuringsarts en eventuele extra
kosten voor onderzoeken door me-
disch specialisten.
Vanaf 1 januari 2014 betekent dit voor
bestuurders:
÷ 1onger dan 6O |aar. Wordt het ri|bewi|s
verlengd nog voor het 6Oste levens|aar
dan is het ri|bewi|s 1O |aar geldig en
hoeft niet gekeurd te worden.
÷ Tussen 6O en 65 |aar. Bi| verlenging
van het ri|bewi|s is dit 1O |aar geldig.
De medische keuring is niet nodig.
÷ Tussen 65 en 7O |aar. Het nieuwe
ri|bewi|s is geldig tot 75 |aar. Een
medische keuring is niet nodig.
÷ Tussen 7O en 75 |aar. Het verlengde
ri|bewi|s is 5 |aar geldig. Er hoeft al-
leen medisch gekeurd te worden
als het oude ri|bewi|s verloopt op
de 75ste ver|aardag of daarna.
÷ 75 |aar of ouder. Het ri|bewi|s is 5
|aar geldig en een medische keu-
ring is verplicht in alle gevallen.
Keuring rijgeschiktheid
Bi| een ri|bewi|skeuring moeten auto-
mobilisten een Eigen verklaring invul-
len. Deze is verkri|gbaar via Mi|nCBR.
nl, maar ook bi| veel ri|scholen of
gemeentes. Keuringsartsen letten ti|-
dens de keuring onder andere op het
gezichtsvermogen, het functioneren
van de armen en benen en meten de
bloeddruk. Het merendeel van de be-
stuurders kan na de keuring weer ge-
woon achter het stuur, bi|voorbeeld
na een kleine aanpassing zoals een
bril of sterkere glazen.
Aandoeningen of medicijngebruik
Voor de groep wiens ri|bewi|s kor-
ter dan 1O |aar geldig is vanwege een
medische aandoening of medici|n-
gebruik bli|ft de ri|bewi|skeuring voor
het ri|bewi|s wel verplicht bi| verlen-
ging van het ri|bewi|s. Voor brom-en
snorfietsers verandert er niets door de
verhoging van de keuringsleefti|d.
Meer informatie vindt u op www.ri|ks-
overheid.nl of via telefoonnummer
14OO.
Keuringsleeftijd rijbewijs ouderen
van 70 naar 75 jaar
ACTUEEL
Burgemeester 1.A. Karssen bezocht op
8 september de heer A. Warnaar en
mevrouw P.L. Warnaar-van Di|k om-
dat zi| die dag hun 6O-|arig huweli|ks|u-
bileum vierden. Burgemeester Karssen
nam bi| zi|n bezoek aan het bruidspaar
de gebruikeli|ke cadeaus van het ge-
meentebestuur mee, iets dat door het
diamanten bruidspaar bi|zonder op
pri|s werd gesteld. Omdat het dinsdag
een zonnige dag werd kon de hele fa-
milie lekker buiten op de foto.
Echtpaar Warnaar-van Dijk 60 jaar getrouwd
De hele familie ging op de foto met het jubilerende bruidspaar Foto: Roger van der Kraan
Woensdag 28 augustus kon er ge-
speeld worden met twaalf tafels. De
hoogste score was deze keer voor Hr
Vi|fvinkel 5D62 punten. Er waren ne-
gen speler die meer dan 5OOO punten
wisten te verzamelen. De uitslag van
week 85 was als volgt 1.Hr Vi|fvin-
kel 5D62; 2.Mevr van der Leest 5615;
8.Mevr Kuipers 554D; 4.Hr van Maren
528O; 5.Hr de Lely 5266; 1O.Mevr Torn
4D8O; 55 Plussers zi|n van harte wel-
kom te komen kaarten op de woens-
dagmiddag om 18.8O uur in Ontmoe-
tingscentrum De Vloot
KJV De Vloot
Een dienstplichtig haas|e
toonde zich zeer integer,
want toen de vi|and hem beschoot,
bleef hi| in het leger.
1aap van Oostrum
Gedicht
IJskonijn
Op vri|dag 8O augustus nam Pastor
Kwee van de Poeldi|kse Bartholome-
uskerk een verloren gewaande kan-
delaar in ontvangst van de Poeldi|kse
1uwelier Antiquair Chris van Waes.
Het kunststuk keert na bi|na 5O |aar
terug op de plaats waar het hoort. Een
vriendeli|ke Poeldi|ker, Frans Bra-
bander, stak zi|n hoofd om de deur in
de showroom van Van Waes. Of de
antiquair nog iets aan een oude kan-
delaar van de kerk had. Frans had de
kandelaar ook weer ergens gekregen.
Van Waes zei direct |a met de me-
dedeling dat hi| de kandelaar op zi|n
beurt terug zou schenken aan de Bar-
tholomeuskerk. Zo geschiedde vri|-
dag 8O augustus. Pastor Kwee en vice-
voorzitter Koos Verbeek van het Paro-
chiebestuur waren zeer verheugd dit
altaarstuk weer aan de collectie van
de kerk te mogen toevoegen.
Schenking voor Bartholomeuskerk in Poeldijk
Van links naar rechts: antiquair Chris van Waes, Pastor Max Kwee en vicevoorzitter
Koos Verbeek. Foto: PR
Vanaf maandag D september tot en
met vri|dag 18 september voert Ri|ks-
waterstaat een verkeerstelling uit op
de Droespolderweg in Rozenburg en
op de oprit vanuit Rozenburg naar de
A15 richting Maasvlakte. De telling
vindt plaats met behulp van kabels
op de weg en camera's. De gegevens
uit deze telling worden gebruikt als
basisinformatie voor de toekomstige
Nieuwe Westeli|ke Oeververbinding.
Waar en hoe wordt geteld?
Bi| de verkeerstelling wordt alleen
het aantal en soort voertuigen geteld
op twee locaties in de deelgemeente
Rozenburg:
- Oprit 14 vanuit Rozenburg naar de
A15 richting Maasvlakte
- De Droespolderweg tussen de Bot-
lekweg en de Tienmorgenseweg
(in beide richtingen).
De snelheid van de passerende voer-
tuigen wordt niet gemeten. Alle pas-
serende voertuigen worden geteld via
kabels op het wegdek en aanvullend
gefilmd met camera's. Deze worden
op donderdag 5 en vri|dag 6 september
geplaatst. Ze treden op D september in
werking. Een analyse van de camera-
beelden moet nader inzicht geven in
het aantal voertuigen dat gevaarli|ke
stoffen vervoert en binnen welke cate-
gorie. Dit is nameli|k niet meetbaar via
de kabels op het wegdek.
Privacybescherming
De verkregen gegevens worden al-
leen voor dit onderzoek gebruikt. De
camera's registreren geen kentekens,
maar alleen het soort voertuig, en
datum en plaats van registratie. Deze
gegevens worden na verwerking ver-
nietigd.
Verkeerstelling in Rozenburg
8 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
Kijk voor de actuele voorraad op onze site:
www.vandervoortautos.nl
Het Ambacht 7,
Maasland
Tel. 010-5911094.
Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.
AUTOBEDRIJF
v.d. Voort B.V.
Toyota Aygo Acces 5-drs 74000 km 2010
Ope| Corsa 1.4 16V 5-drs En[oy 48000 km 2009
VW Passat 1.8 TFSi Combi 96000 km 2009
Fiat 500 1.4 Lounge 56000 km 2008
Hyundai I30 1.6 Dynamic 5-drs 56000 km 2008
Renau|t Twingo GT Turbo 50000 km 2008
Ope| Corsa 1.4 16V Cosmo 79000 km 2007
Ope| Tigra 1.4 16V Cabrio Sport 26000 km 2007
Audi A 3 1.6 61000 km 2007
Kia Ceed 1.6 CDI 85000 km 2007
Suzuki Swift 1.3 16V Comfort 47000 km 2007
Hyundai Accent 1.4 16V 66000 km 2007
Peugeot 207 XS 1.6 16V Autom. 69000 km 2007
Citroen C2 95000 km 2006
Suzuki Grand Vitara 2.0 Exc|usive 72000 km 2006
Seat A|tea 1.6 Sport-up 125000 km 2006
Ope| Corsa 1.4 16V 5-drs Si|ver|ine 148000 km 2006
Hyundai Tucson 2.0 16V 89000 km 2006
Mazda 2 1.4 16V Exc|usive 64000 km 2005
Fiat Punto 1.2 5-drs Airco 57000 km 2005
Chevro|et Ka|os 1.2 5drs 78000 km 2005
Toyota Coro||a 1.6 Linea So| 5-drs 149000 km 2004
Fiat Panda 1.2 Euro 3 88000 km 2004
Daewoo Tacuma SE 1.8 95000 km 2001
Daihatsu Charade 91000 km 1998
Toyota Star|et 191000 km 1996
Ford Escort Cabrio 108000 km 1996
^ƚĂƌƚ
ƚŽ
dĞŶŶŝƐ
>ĞĞƌƚĞŶŶŝƐƐĞŶ
ŵĞƚĚĞŚĞůĞĨĂŵŝůŝĞ
DĞƚ͞^ƚĂƌƚϮdĞŶŶŝƐ͟ŚĞďũĞďŝŶŶĞŶĚĞ
ϭϬǁĞŬĞŶŚĞƚƚĞŶŶŝƐƐƉĞůŽŶĚĞƌĚĞŬŶŝĞ͕
ǁĂƚũĞůĞĞĨƚŝũĚŽĨŶŝǀĞĂƵŽŽŬŝƐ͘
WůĞnjŝĞƌǀĞƌnjĞŬĞƌĚ͕ĂůǀĂŶĂĨĚĞƐƚĂƌƚ͊
tŝĞ
sŽůǁĂƐƐĞŶĞŶǀĂŶĂĨϭϲũĂĂƌ͘
tĂƚ
ϭϬůĞƐƐĞŶǀĂŶϭƵƵƌ͘/ŶĐůƵƐŝĞĨŐĞďƌƵŝŬ
ƌĂĐŬĞƚĞŶďĂůůĞŶƚŝũĚĞŶƐĚĞůĞƐ͘
^ƚĂƌƚ
/ŶĚĞǁĞĞŬǀĂŶϯϬƐĞƉƚĞŵďĞƌ
ƚͬŵϲŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϯ͘
tĂĂƌ
ZĂĐŬĞƚͲĞŶWĂƌƚLJĐĞŶƚƌƵŵDĂĂƐƐůƵŝƐ
;^ƚĞĞŶĚŝũŬƉŽůĚĞƌͿ͘
<ŽƐƚĞŶ
^ƚĂƌƚϮdĞŶŶŝƐƉĂŬŬĞƚĂĂŶǀŽŽƌΦϭϮϱ͕Ͳ
Ɖ͘Ɖ͘;ŐƌŽĞƉĞŶǀĂŶϰƉĞƌƐŽŶĞŶͿ
dĞŶŶŝƐƐĐŚŽŽů,<^WKZd
/ŶƐĐŚƌŝũǀĞŶŬĂŶǀŝĂǁǁǁ͘ŚŬƐƉŽƌƚ͘Ŷů
ŽĨǀŝĂŝŶĨŽΛŚŬƐƉŽƌƚ͘Ŷů
/ŶĨŽůŝĞĨƐƚǀŝĂŝŶĨŽΛŚŬƐƉŽƌƚ͘Ŷů
ŽĨƚĞů͗͘ϬϲͲϰϴϮϱϭϭϮϭ
ZŝũŬƐŐĞĚŝƉůŽŵĞĞƌĚ
͞sŽŽƌĞĞŶĚŝĞƌǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞ
ǀĂĐŚƚǀĞƌnjŽƌŐŝŶŐǀĂŶƵǁŚŽŶĚ͟

tŝũnjŝũŐĞǀĞƐƚŝŐĚĂĂŶĚĞW͘,ŽŽĨĚůĂĂŶϯϱϴϯϭϰϭ<DĂĂƐƐůƵŝƐ
ĞnjĞŚĞůĞŵĂĂŶĚ'Zd/^ŶĂŐĞůƐŬŶŝƉƉĞŶ
ϭϬй<KZd/E'ŽƉĞĞŶĂůŐĞŚĞůĞƚƌŝŵďĞƵƌƚ
ǀĂŶƵǁŚŽŶĚďŝũŝŶůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞnjĞĂĚǀĞƌƚĞŶƚŝĞ
dĞů͘ϬϲͲϱϱϵϮϴϬϮϴ
ǁǁǁ͘ƚƌŝŵƐĂůŽŶƉĂƵůĂ͘Ŷů
Tandartsassistente
gezocht!
Wij zijn op zoek naar een fulltime tandartsassistente, die:
· Enthousiast en geduldig met mensen kan werken.
· Naast werken aan de stoel ook baliewerkzaamheden doet.
· Flexibel is en geen "8 tot 5-mentaliteit" heeft.
· Het leuk vindt om in teamverband te werken.
· Stressbestendig is.
· Met computers om kan gaan.
· In bezit is van een rijbewijs en auto.
· Op meerdere vestigingen inzetbaar is.
Voel je je aangesproken en lijkt het je leuk
om ons team te komen versterken?
Diploma is niet vereist!
Mail je CV naar: maassluis@tandartsenpraktijklie.com
Tandartsenpraktijk LIE
Lorentzdreef 40, 3146 BK Maassluis
Tel.: 010-5916451
Email: maassluis@tandartsenpraktijklie.com
Bodyconditioning Netty de Wilde
Nieuw vanaf 9 september:
Zumba voor beginners
Maandag OBS De Westhoek
19.30 - 20.30 uur Zumba gevorderden Ginny
20.30 - 21.30 uur Zumba beginners Ginny
Maandag Park|etzaa|
20.30 - 21.30 uur Steps / Body Shape C|audia
D|nsdag Park|etzaa|
19.30 - 20.30 uur Pi|ates Netty
20.30 - 21.30 uur Bodyform Netty
Donderdag Park|etzaa|
19.15 - 20.15 uur BBBB / Pi|ates Caro|ine
20.15 - 21.15 uur Mix-Aerobic Caro|ine
CBS Ichtus
09.00 - 10.00 uur Bodyform Netty
Na |nschr|jv|ng kun je tot 1 oktober 2013 grat|s sportenI
B|j ons sport je onbeperkt voor £ 20,- per maandI
Te|efon|sch aanme|den voor een proeñes |s n|et nod|g.
Voor meer |nformat|e www.nettydew||de.|nfo of be| met Netty, te|. 010 - 5915262
BEDRIJFSNIEUWS
9 | Maassluise Courant donderdag 5 september 2013
Bakkerij Vreugdenhil in Maasdijk
gaat 2.0. De drie sterrenbakker intro-
duceerde onlangs al een nieuw logo
en heeft nu ook de winkel vernieuwd.
In de winkel is de nieuwe oven van de
bakkerij geplaatst. “We noemen het
ons baktheater”, vertelt Chris Vreug-
denhil, “omdat je er live kunt zien hoe
het brood en banketproducten worden
gemaakt en gebakken.”

Het baktheater wordt vri|dag 6 en
zaterdag 7 september officieel in ge-
bruik genomen. "Mi|n broer Gerard
komt met zi|n Nederlands Boulange-
rie Team, dat op wereldniveau bakt,
de nieuwe ruimte en oven demon-
streren. Kinderen kunnen bovendien
zelf koek|es bakken en Alphons de
Wit is de gastheer", legt Chris uit. De
nieuwe ruimte en oven zi|n al een
aantal dagen in gebruik. De bakkers
zi|n er volop mee aan het bakken en
testen. "Iedere oven is weer uniek.
Deze oven is helemaal bi|zonder. Het
heeft nameli|k een stenen vloer. 1e
plaatst het deegstuk meteen op de
bodem schroeit deze door de hitte ge-
li|k dicht. Zo kunnen we hele authen-
tieke producten bakken, zoals brood
met een heel dun krokant korst|e. We
gaan echt terug naar de basis. Net als
het zaaien en oogsten van ons eigen
spelt, het oergraan." Hierover leest u
elders in deze krant meer.
Landsgrenzen
Voor het totale concept van een win-
kel met open werkruimtes, de oven
en een nieuw assortiment, keek de
familie Vreugdenhil ver voorbi| de
landsgrenzen. In Duitsland, België,
zelfs Oostenri|k en Zwitserland wer-
den winkels bezocht om kennis en
inspiratie op te doen. Chris Vreugden-
hil: "Bi| elke bakkeri| die we bezoch-
ten, hebben we wel iets opgestoken.
Daaruit is een belevingswinkel ont-
staan: de klant kan het ambacht zien,
ruiken en beleven. Vol bewondering
zien ze hoe onze bakkers hun vak
uitoefenen en ki|ken ze in de nieuwe
oven."

Lekkernijen
De winkelruimte is vernieuwd en rui-
mer opgezet, met onder meer een ex-
tra kassa en een grotere koffiehoek.
"De klant heeft meer rust en ruimte
om de lekkerni|en uit te zoeken. Het
is geen 'boodschappen doen', maar
winkelen met volop versbeleving",
geeft Chris aan. "Op vri|dag 6 en zater-
dag 7 september zorgen we voor live
demonstraties van O8.OO tot 18.OO uur.
Voor klanten is er een leuke goodie-
bag met verse verrassingsproducten
uit het baktheater, bi| besteding vanaf
Ą 7,5O." Bezoek Bakkeri| Vreugdenhil
aan de Willem III straat 27 in Maasdi|k
of op www.bakkeri|vreugdenhil.nl.
Bakkerij Vreugdenhil opent ‘baktheater’
De winkel van Bakkerij Vreugdenhil is vernieuwd en heeft nu een ‘baktheater’. Foto: frk
Vitrona zet op vrijdag 13 en zaterdag
14 september de deuren wagenwijd
open voor een unieke en niet te missen
Terrasoverkappingshow. Tijdens deze
twee dagen staat Vitrona volledig in het
teken van vaste, schuifbare en Louvré
terrasoverkappingen.
Op vri|dag 18 en zaterdag 14 sep-
tember presenteert de speciaalzaak
een Terrasoverkappingshow die uw
bezoek meer dan waard maakt. Ti|-
dens deze twee dagen staat Vitrona
volledig voor u in het teken van op-
lossingen. Buitenleven, comfort, ont-
spannen, genieten. en dat allemaal
lekker thuis in uw eigen tuin. Een
complete presentatie van het bui-
tenleven, want ook windschermen,
winddoeken, onderzonwering, ter-
rasverwarmers en verlichting hebben
een belangri|ke plek gekregen.
Ontspannen sfeer
"U bent van harte welkom om u in
een ontspannen sfeer te laten inspi-
reren op het gebied van het ultieme
buitenleven. Zo is er ook een wi|n-
proeveri| onder begeleiding van een
Vinoloog en wordt u verrast met heer-
li|ke culinaire hap|es, welke door een
plaatseli|ke chef kok op een 'Green
Egg' worden bereid. Neem gerust de
kinderen mee, want in de showroom
is er voor de allerkleinsten alti|d wel
wat leuks te beleven in de speelhoek
of bi| de vernieuwde (veilige) Koik-
arpervi|ver. Ti|dens deze Terrasover-
kappingshow is Vitrona geopend op
vri|dag 18 september van OD.OO tot
17.OO uur en op zaterdag 14 septem-
ber van 1O.OO tot 17.OO uur. Er is vol-
doende eigen parkeergelegenheid bi|
de showroom aan de Grote Woerd-
laan 86c te Naaldwi|k.

Speciaal actieaanbod
Alti|d al willen weten hoe die zonwe-
ring of terrasoverkapping er uit zou
komen te zien bi| uw woningº Elke
bezoeker kri|gt bi| zi|n offerte gratis
en vri|bli|vend een op maat gemaakte
8d-visualisatie t.w.v. Ą 8OO,OO! (Ki|k
voor een voorbeeld op: vitrona.nl/
visualisatie). Wi| ontvangen u graag
komend weekend op de Terrasover-
kappingshow en weten nu al bi|na
zeker dat u er net zo enthousiast over
zult zi|n als wi|!" Meer informatie over
Vitrona op website www.vitrona.nl.
(Advertorial)
Uitnodiging Terrasoverkappingshow bij Vitrona
Tijdens de terrasoverkappingshow staat alles bij Vitrona in het teken van het
buiten leven. Foto: PR
Paula Hogervorst heeft aan de P.C. Hooft-
laan 358 in Maassluis haar droom zien
uitkomen: een eigen honden trimsalon in
Maasluis: Hondentrimsalon Paula.
De gediplomeerd hondentrimster is
in 2OO6 begonnen met de opleiding
tot hondentrimster en heeft deze met
goed gevolg afgemaakt. Voor Paula
betekende dat dat ze van haar hobby
haar werk kon gaan maken.
"Ik heb inmiddels al heel wat ervaring
met het behandelen van honden, en
doe dit werk met heel veel plezier.
Al heel mi|n leven zit ik in de dieren.
Mi|n hart ligt bi| honden, groot of klein
dat maakt mi| niet uit", aldus Paula.
Het voormalige winkelpand aan de
P.C. Hooftlaan is nu omgetoverd tot
een prachtige trimsalon met alle
nieuwste snuf|es op het gebied van
honden knippen. Daarnaast is Trimsa-
lon zowel met de auto, de fiets of het
openbaar vervoer goed te bereiken.
Het runnen van een hondentrimsa-
lon is voor Paula geen nieuwt|e: "Wi|
hebben al zeven |aar een goedlo-
pende trimsalon in Delft. In Maassluis
gaan we op de maandag en woens-
dag open en werken we alleen op
afspraak, maar andere dagen kunnen
in overleg", vervolgt Paula, die haar
toekomst toch meer in Maassluis ziet.
"Het is de bedoeling dat ik in de toe-
komst helemaal over ga naar Maas-
sluis."
Kwaliteit staat hoog aangeschreven
bi| Paula: "Wi| leveren de beste kwa-
liteit voor een goede pri|s. De hond
wordt met veel geduld en liefde en
respect behandeld. Wi| zi|n zeer dier-
vriendeli|k voor elke hond. Er heerst
bi| ons rust. En als de hond klaar is
wordt hi| rustig aan een riemp|e ge-
legd tot dat deze weer gehaald wordt.
Kortom, waar de meeste trimsalons
stoppen gaan wi| nog net een stap|e
verder." Naast het knippen van uw
hond kunt u bi| Salon Paula ook te-
recht voor hondenkleding, lucht|es,
|as|es, tas|es, riemen, manden en
voerbakken. Voor meer artikelen
die verkocht worden kunt u ki|ken
op www.dierenspeciaalzaakpaula.
nl Voor meer informatie over de
trimsalons kunt u ki|ken op www.
trimsalonpaula.nl of even bellen met:
O6-55D28O28. Voor wie kennis wil ma-
ken met Salon Paula kan op zaterdag
7 september terecht op de Open Dag.
Ti|dens deze dag zi|n er verschillende
acties: zo kunt u de gehele maand
september gratis de nagels van uw
hond laten knippen en kri|gt u 1O%
korting als u op de dag een afspraak
maakt voor uw hond voor een alge-
hele trimbeurt. Ti|dens deze dag kunt
u tevens gratis vachtadvies kri|gen
en wordt een demonstratie gegeven
hoe |e een hond moet onderhou-
den. Daarnaast kunt u uw kind laten
schminken als hond of kat.
Hondentrimsalon Paula opent
deuren ook in Maassluis
Het Goudwisselkantoor in Maassluis is
nu ook verkooppunt voor goud en zilver.
Heeft u de laatste ti|d wel eens stil-
gestaan bi| de vraag of uw spaargeld
veilig isº Op Cyprus en in veel an-
dere Zuid-Europese landen weten
ze tegenwoordig het antwoord wel.
Niet alleen zi|n grote spaarders daar
dankzi| de crisis een aanzienli|k deel
van hun spaargeld kwi|t, ook eenvou-
dige particulieren konden nog maar
mond|esmaat bi| hun geld waarvan
ze dachten dat het veilig op de reke-
ning stond bi| de bank.
De afgelopen |aren zi|n steeds meer
mensen gaan inzien dat het aanschaf-
fen van fysiek goud en zilver een goe-
de manier is om de risico's te sprei-
den. Het dient als zekerstelling van
vermogen, maar het kan ook worden
gezien als belegging. Had u bi|voor-
beeld in het |aar 2OOO goud gekocht,
dan zou dit in 2O18 bi|na vier keer zo-
veel waard zi|n geweest. De instap-
mogeli|kheden voor goud en zilver
zi|n in |aren niet zo kansri|k geweest.
De Ruiter
Het Goudwisselkantoor is eigendom
van familie De Ruiter uit Klaaswaal,
al 25 |aar actief in de wereld van goud
en zilver en daarmee een vertrouwd
adres voor de aankoop van edelme-
taal. U kunt bi| het Goudwisselkantoor
terecht voor een vri|bli|vend advies
over de mogeli|kheden. Indien u over-
tuigd bent, kan het goud en zilver ter
plaatse worden aangeschaft. U wordt
geholpen in een aparte spreekruimte
zodat uw privacy is gewaarborgd.
Verkopen en verpanden
Daarnaast kunt u bi| het Goudwis-
selkantoor nog alti|d terecht voor het
verkopen en verpanden van uw goud,
zilver, munten of bankbil|etten. Het
mobiele Goudwisselkantoor staat el-
ke donderdag in Maassluis van 1O.OO
tot 16.8O uur bi| het winkelcentrum
'Koningshoek'.
Bescherm uw spaargeld met goud en zilver
10 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
5LNKRI&RQVXOWDQF\
-XULGLVFKDGYLHVEXUHDX
$GYLH]HQHQRSORVVLQJHQYRRUYUDJHQ
HQSUREOHPHQRSKHWJHELHGYDQ
VRFLDOH]HNHUKHLG:HWPDDWVFKDSSHOLMNH
RQGHUVWHXQLQJ:HW:HUNHQ%LMVWDQG
$OJHPHQHZHWEHVWXXUVUHFKW
1e|efoon: 0ô-19913234
Emai|: rikhofrcrmOgmai|.com
A U T O S C H A D E
Elgenroom Peugeot

Schledom - tel.010-462.20.22 Vloordlngen - tel.010-435.79.00 Nooldwl|k - tel.0174-64.18.18
Fokkerstroot 576 (longs A20) von Beethovensl ngel 124 Grote Woerdloon 36F
www.eigenruum.nI

In en om het huis
· Aanpassingen voor
senioren, zoals beugels en
verhoogde toiletten
· Deuren afhangen en
schaven
· Electra-, timmer- en
loodgieterswerk
· Reinigen van dakgoten
· Leggen van laminaat
· Inbraakpreventie
In de tuin
· Sierbestrating
· Verwijderen van bomen en
wortels
· Snoeien van struiken en
bomen
· Aanleggen en reparatie
van tuinverlichting
En verder...
· Voorbereiding van de
plaatsing van keukens
· Assistentie bij de
uitvoering van klussen
ALLROUND
KLUS- &
ONDERHOUDS-
BEDRIJF
·
·
·
·
·
·
Dik van Doorn
Dijkgraaf 22
3155 GA Maasland
06 - 47793620
akkklussen@dds.nl
www.akkklussen.nl
KvK 27273072
·
·
·
·
·
· www.kinderopvangmaassluis.nl
Telefoon 010-59 37 459
Wij werken op
15 locaties (dus altijd
bij u in de buurt)
uitsluitend met
gediplomeerde en
gemotiveerde
medewerkers en
staan onder
voortdurende
controle van
de GGD, Brandweer
en Gemeente.
AVLR[\
professionele kinderopvang op
Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal
of buiten de basisschool uren,
bezoekt u dan vooral onze website:
www.kinderopvangmaassluis.nl
of bel 010-59 37 459 voor een
uitgebreid informatiepakket.
Stichting
Kinderopvang
Maassluis
Postbus 101
3140 AC Maassluis
krIa§Ieeµ wIakeI
8aaIdWIjk
Wi[ doen ook. º k|eine verhuizingen, º huisraad gratis opha|en, º k|usdienst,
º huizen gratis |eegha|en en bezemschoon op |everen
Ook een ingang met ruime parkeerge|egenheid aan de Wi||em de Sitterstraat 1.
Voor meer informatie en/of maken van een afspraak.
WWW.krIa§IeeµaaaIdWIjk.aI · krIa§IeeµaaaIdWIjk@hetmaII.cem
8te0a eea §eed deeI
2SKQ@AOLQHHAJ VEFJ
JEAQSRKKN AAJ=J@AN
0eer het hrea§ea ea keµea vaa 0W sµ0IIea hIj eate WIakeI heIµt 0 mee aaa eea
heter mIIIe0 ea ste0at 0 IekaIe, aatIeaaIe ea IateraatIeaaIe §eede deeIea.
:LM]LMQGH
JRHGNRRSVWHYDQ
KHW:HVWODQGHQ RPVWUHNHQ Prins Hendrikstraat 26
2671 JH Naa|dwi[k
Te|efoon. 0174-237459
(naast winke|centrum De Tuinen}
TONNY BURGMANS
W O N I N G I N R I C H T E R
Meubel stoffeer-atel ier Burgmans
KERKLAAN 11
2678 ST DE LI ER
T 0174510 224
F 0174523 524
M 06 107 29 992
15 SEPTEMBER:
van 09.00 tot 17.00 uur
GROTE
ROMMELMARKT
in de OLYMPIAHAL
in Maassluis kr.hr. v.a. € 27,50
Vol=Vol - Entree € 2,50
MdV evenementen 06-41010900
DE VEERHEUVEL
(H)eerlijk uit eten!
Café - Restaurant
De Veerheuvel
Nieuweweg 1 / 3181 LJ
Rozenburg / Tel. 0181 212225
BIJ DE VEERPONT
• Reserveren gewenst
• ’s Maandags gesloten
• Tevens à la carte
• Terras aan het water
Donderdag 12 september
MOSSELAVOND
Mosselsoep
***
Versgekookte mosselen
traditioneel of op Thaise wijze
***
Kaatmossel
€ 27,-p.p
UIT
11 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
Na zeven |aar neemt Gert|an van de
Velden afscheid van de Culturele
Raad Maassluis.
In die zeven |aar heeft Gert|an zich
met verschillende zaken beziggehou-
den. De belangri|kste daarvan zi|n,
voortvloeiend uit zi|n passie voor pop-
muziek, het werk dat hi| heeft verricht
voor Pop'Up en InBlik. Daarnaast was
hi| vele |aren webmaster van de web-
site van de CRM.
Ook heeft hi| zi|n talenten veelvul-
dig gebruikt voor het ontwerpen van
brochures, flyers, posters en druk-
werken. Met het vertrek van Gert|an
verliest de CRM een gewaardeerde
kracht. Gert|an laat zelf weten: 'Het
opzeggen van mi|n CRM lidmaat-
schap is geen afscheid van de cultuur
in Maassluis. Via andere wegen zal ik
mi| bli|ven inzetten voor de cultuur in
Maassluis.
Van de Velden neemt afscheid van CRM
Op woensdag 11 september wordt de
geschiedenis van zeevarend Maas-
sluis aan getoond in de Kuiperi|.
Maassluis is een zeevarende 'natie'.
Waren het vroeger de visserssche-
pen die de haven bevolkten, later
kwamen de zeeslepers van Smit. Nu
is er een museumhaven, waarin de
Furie, Elbe, Hudson, Bruinvisch, Adri-
aan en Krimpen liggen. De 1ans|e,
een 1OO-|arige beurtvaarder, ligt in de
Geer. Deze oude schepen zi|n te be-
wonderen ti|dens de 84e Furieade op
4 en 5 oktober. De geschiedenis van
de Wereldhavendagen in Rotterdam
kunt u zien op een film van het Nati-
onaal Sleepvaart Museum. Maassluis
doet echt niet onder, het is alleen veel
kleinschaliger, daarom wellicht ge-
zelliger. U kunt dat bepalen als u de
dvd heeft gezien. Vanaf 14.OO uur is
het Klaphuys geopend en vanaf 14.8O
uur kunt u uw oordeel vormen. Infor-
matie bi| Hanneke Volker, secretaris
Stichting Kuiperi| Ankerstraat, tele-
foon O1O-5D16578, e-mail: klaphuys_
gmail.com of Ella Steehouwer, voor-
zitter, tel. O1O-5D12714.
Klaphuysverhalen
in de Kuiperij
Op vrijdagavond 13 september wordt in
het park achter Theater Koningshof het
Weekend van de Cultuur geopend met
een licht klassiek concert. Het concert
wordt, net als voorheen, verzorgd door
het Delfts Symfonie Orkest, onder lei-
ding van Peter Gaasterland.
De organisatie heeft voorts twee so-
listen op het programma kunnen zet-
ten. Dit zi|n Ursula Skaug (altviool)
en Huug Steketee (trompet). Ursula
Skaug is een aanstormend altvioolta-
lent. Dit |aar behaalde ze bi| de Maas-
sluise Muziekweek de hoofdpri|s. En
bi| het 2e Britten Celloconcours 2O18
in Zwolle won ze een gedeelde eerste
pri|s. Huug Steketee begon met mu-
zieklessen toen hi| elf was en toen hi|
twaalf was speelde hi| al bi| twee fan-
fares. Hi| was desti|ds de belangri|kste
trompetspeler bi| het Noordhollands
Philharmonisch Orkest. Ook is hi|
hoogleraar trompet aan het Konink-
li|k Conservatorium in Den Haag.
Programma
Het programma omvat werken van
Emmanuel Chabrier (Espanaña, rhap-
sodie voor orkest), 1ohann Nepomuk
Hummel (Altvioolconcert, soliste Ur-
sula Skaug), Aleksander Borodin (In
de steppen van Midden-Azië), Hector
Berlioz (Un bal uit Symfonie Fantas-
tique), 1oseph Haydn (Trompercon-
cert in Es, solist Huug Steketee), P|otr
Il|its| Tchaikovski (Symfonie 4 - deel
4), Edward Elgar (Pomp and cir-
cumstance-nr 1).
Het programma begint met een in-
formele inloop die om 2O.OO uur aan-
vangt. Hierbi| zal een orkest|e de sfeer
bevorderen. Om 21.OO uur zal wet-
houder Gerard van der Wees officieel
het Weekend van de Cultuur openen.
Poëzie
Ti|dens het Weekend van de Cultuur
is er ook ruimte voor poëzie. Sstich-
ting Ongehoord! samen met de Cul-
turele Raad Maassluis evenals vorig
|aar Poëzie in het Park op zondag.
Vanaf 14.OO uur zullen in het park
achter Theater Koningshof optreden
de dichters Eric van Loo (duurzaam
dichter), 1akob Rosenbaum en Mar-
cel Vaandrager, welke ook vorig |aar
hier voordroeg. Voorts is er poëzie
met muziek van Tromboëzie met
Merli|n Hunt|ens, dichter en 1oey van
Doesburg, trombone en Niels Land-
stra en Wout Kwakernaat met poëzie
op muziek. De presentatie van Poëzie
in het Park wordt verzorgd door bibli-
otheekdirecteur Wouter van Heinin-
gen. Muzikale omli|sting door plaats-
genoot Hüsnü Uysal.
Op die zondag is het ook Dag van de
Duurzaamheid in het centrum van
Maassluis.
Bi| diverse kramen kunnen streek-
producten worden gekocht. Om een
verbinding te maken tussen deze dag
en het Weekend van de Cultuur zal de
duurzame dichter Eric van Loo ook
op de Markt optreden, aanvang 15.8O
uur. De toegang is gratis. Tevens is er
in dit kader vanaf het centrum een
fietstocht uitgezet naar Theater Ko-
ningshof. Deze tocht start op de Markt
en komt langs een groot aantal kunst-
werken in Maassluis.
Weekend van de Cultuur: Klassiek en poëzie in het park
Peter Gaaterland leidt het Delfts Symfonie Orkest Foto: PR
Zondag 8 september is er bi| de NPB
in het Witte Kerk|e van Maassluis
weer een Zin in Zondag-bi|eenkomst.
Deze keer draait alles om het woord
inspiratie. De bi|eenkomst wordt ge-
leid door Cobie in 't Veld uit Vlaardin-
gen en begint om 1O.15 uur. De kosten
bedragen 7 euro.
Zin In Zondag begint weer
Op donderdagavond 1O oktober wordt
er weer een poëzie-avond gehouden
in Het Witte Kerk|e aan de Constan-
ti|n Huygensstraat 1. Inmiddels heb-
ben zich al vi|f dichters uit Maassluis
en omgeving aangemeld. Er is ruimte
voor tien dichters, dus er kunnen er
nog vi|f bi|. Elke dichter mag zo'n vi|f
minuten voordragen uit eigen werk.
Het zou leuk zi|n, als iedere dichter ook
een gedicht over 'Samenhang' voor-
draagt, want dat is dit |aar het thema
van alle activiteiten in Het Witte Kerk|e.
De optredens van de dichters worden
afgewisseld met muziek. Er zi|n een
aantal gedichten op muziek gezet door
leerlingen van componiste Margriet
Verbeek. Dichters, die 1O oktober wil-
len optreden, kunnen zich telefonisch
opgeven bi| 1aap van Oostrum (O1O-
5D25O2D) volgens het principe 'Wie het
eerst komt, die het eerst maalt'. Na-
tuurli|k is op deze avond, die om 2O.OO
uur. begint, publiek van harte welkom.
Om de kosten hoeft u het niet te laten,
de toegang is gratis. De dichtavond
vindt plaats onder de vlag van www.
vri|zinnigmaassluis.nl
Gedichtenavond in Witte Kerkje
Geen zee was ze te hoog,
voor de twee gezusters.
Werk dat er niet om loog,
het slepen van de kusters,
dek bleef niet alti|d droog.

Elbe vond Maassluise ree,
Clyde ging met Griek in zee,
'n Duitser en 'n Canadees,
'Smit's internationale wees'.

Als Salvor,Do.Fa.Ni.,Seawolf,
trotseert ze hoogste golf,
voor Bonny bleef ze Clyde.
Ondanks 'n nieuwe naam,
behield zi| wereldfaam.
Seawolf zonder schaapskleren,
kwam niet met pek en veren.
Maar in moderne scheepshuid.
'verwende zuster i|deltuit'.
Clyde werd 'n s|ieke meid,
Elbe bleef bescheiden.
Die zag 't veel meer zitten in,
vri|willig werkzaamheid,
met onbeperkte werkti|den.
Clyde is,gepimpt met boot-ox,
waar |acuzzi op dek ontsprong.
Elbe door zeebonk met koelbox,
en Dolle Dries,hart op de tong.
Het 'Dolce Far Niente',
staat li|nrecht tegenover,
haar zusterschip De Elbe,
hard werken weinig cente.

Aad Rieken.
Gedicht
‘Seawolf Elbe’
(The Old Lady’s)
In samenwerking met de Historische
Vereniging Maassluis organiseert
Biercafe Oporto wederom een Histo-
rische Quiz en wel op donderdag 1D
september 2O18 om 2O.8O uur. Teams
bestaande uit maximaal vi|f personen
kunnen hun kennis testen over en van
de historie van Maassluis.
Zi| kunnen zich tot en met 16 septem-
ber bi| Robbert Stevens aanmelden
via O6-2OD8618D of aan de bar van
Oporto. Voor het winnende team stelt
Robbert een uitgebreid bittergarni-
tuur en per teamlid een fles|e Mon-
stersche Sluis bier beschikbaar.
Voor meer informatie:Biercafe Opor-
to, O6-2OD8618D, borsteve_kabel-
foon.nl
Historische Quiz in Oporto
In het Douanehuis|e in Maassluis is
gedurende de maand september
onder de titel Het Geti| het beeld-
houdwerk van Geertrui Visser te
zien. Geertrui Visser houwt beelden
in steen en hout en vormt beelden uit
triplexplaat. De beelden zi|n meest
eenvoudig van vorm. De triplexbeel-
den zi|n veelal van kleuren voorzien,
die de ruimteli|kheid van de beelden
benadrukken.
Het Douanehuis|e is voor deze ten-
toonstelling open op alle zaterdagen
en zondagen van 7 t/m 2D september
van 14.OO tot 17.OO uur. Op Open Mo-
numentendag, zaterdag 14 septem-
ber, zi|n de openingsti|den ruimer:
11.OO tot 18.OO uur. De Culturele Raad
Maassluis stelt namens de gemeente
Maassluis het Douanehuis|e aan Go-
vert van Wi|nkade 52, 8144 AG Maas-
sluis, gratis ter beschikking voor cul-
turele en kunstzinnige activiteiten.
Meer informatie hierover bi| Emma de
Zanger, O1O-5D2D821, douanehuis|e_
crmmaassluis.nl.
Beeldhouwwerk van Geertrui
Visser in Douanehuisje
Het Douanehuisje in Maassluis Foto: PR
Van 24 augustus tot en met 81 au-
gustus hebben 1OO kinderen een
grandioos kamp beleefd in Ermelo.
Het was een week vol activiteiten;
bosspellen, chips eten in bed, klim-
men in het klimbos van Ermelo, vos-
sen|acht, sportdag, spooktocht, bbq-
en, zwemmen en nog veel meer. De
thuisbli|vers konden, net als vorig
|aar, meegenieten van het kamp
via Twitter (_Kampwerk_mssl) en
Facebook. Net als vorig |aar zal de
reünie een kerkdienst zi|n, waarna
aansluitend de kampfilm wordt ver-
toond. Deze reünie staat gepland
op zondag 2D september in de Ko-
ningshof, aanvang D.8O uur. Foto's
van de kampweek zi|n te zien op
bovenstaande social media, maar
binnenkort ook op de website
www.pknmaassluis.nl/|ong/kamp.
Kampweek Christelijk Kampwerk Maassluis in Ermelo
Op zaterdag 14 september 2O18 staat
Amnesty Maassluis met een stand op
de Dag van Cultuur, van 1O.OO-17.OO
uur, in de Koningshof. Er kan dan een
petitie ondertekend worden voor de
Iranees Abdoullah Al-Mansouri.
Abdoullah Al-Mansouri maakte zich
sterk voor de rechten van de etnische
minderheidsgroepering de Ahwazi. In
1D8D ontvluchtte Al-Mansouri Iran en
kwam naar Nederland. Hi| vestigde
zich in Maastricht en was als vri|willi-
ger actief voor Amnesty International.
Hi| ging naar Syrië om daar gevluchte
Ahwazi te ontmoeten. Op 11 mei 2OO6
werd hi| in Syrië gearresteerd en uit-
geleverd aan Iran. Iran ontkende de
berichten en vanaf 2OOD werden tele-
foont|es en brieven om opheldering
niet meer beantwoord. In september
2O1O kreeg de familie voor het laatst
een teken van leven.
Men kan aan de stand een petitie
ondertekenen die gericht is aan de
Iraanse autoriteiten en waarin ge-
vraagd wordt om opheldering. Op
de stand kunt u ook materialen van
Amnesty International kopen. Voor
meer informatie kunt u terecht bi|
Amnesty Maassluis Mw.Toni Ke-
i|zer, Tel O1O5D1144D of e-mail:
a.g.m.kei|zer_kabelfoon.nl
Amnesty in actie
12 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
KONINGSHOEK
winkelcentrum
Zaterdag 7 september t/m
zaterdag 21 september 2013
Doe mee en maak kans op één van de vele
waardecheques van € 50, € 25 of € 10 te besteden
bij winkelcentrum Koningshoek.
Bij uw aankoop vanaf € 5 ontvangt u een actiebon.
Vul op de achterzijde uw gegevens in en deponeer uw
actiebon in één van de daarvoor bestemde
inleverbussen.
Inleveren kan tot en met maandag 23 september 2013.
WWW.KONINGSHOEK.COM
Cemlddeld brondsloíverbrulk en CO
2
-ullslool: lller/100 km: 5,2 - /,2, kms/lller: 19,2 - 13,9, CO
2
gr/km 138 - 1ó9.
* Ile oclle-en verkoopvoorwoorden op www.opel.nl. wljzlglngen voorbehouden.
18,11('(5/$1'
18,11('(5/$1'
'(,158,/6(16$7,(9$1(8523$
U bent von horte we|kom |n onze showroom.
ALL££N vAN 2
1
/M I S£|1£M8£k
Noogv||et, Roeísmldslrool 2, (010) 295 48 00. Noo|dw|[k, Klompenmokersslrool 51, (01/4) 29 1ó ó0. Sch|edom, 's-Crovelondseweg 383, (010) 4ó2 10 33.
www.povonderkoo|[.n| Qpovonderkoo|[ www.focebook.com/povonderkoo|[
BEDRIJFSNIEUWS
13 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
“Van snoeien heeft de gemeente Maas-
sluis geen kaas gegeten. Ze zijn daar
helemaal niet in thuis en ik ben er een
voorstander van dat ze daar anders mee
omgaan.” Frans van Brenk woont op het
Kerkeiland en heeft een uitgesproken
mening als het om bomen en snoeien
gaat.
door Chrit Wilshaus
"Ik kom uit de Betuwe, ben opge-
groeid tussen de bomen, dus weet
heus wel waar ik over praat", begin
Frans van Brenk zi|n verhaal. "Aan de
Haven hebben ze bomen gerooid. Ze-
ven bomen zi|n er tussenuit gehaald.
De een vindt dat een kaalslag en de
ander vindt het wel mooi. Ik vind dat
de Haven nu meer tot zi|n recht komt,
omdat |e de pand|es kunt zien."
"De bomen aan de Marnixkade kun-
nen gewoon door een vakman wor-
den gesnoeid, zodat ze een klein
beet|e meer in proporties bli|ven in
vergeli|king met de bomen die nu
nog aan de Haven staan. De bomen
vanaf de Hellinggatbrug tot aan de
Koepaardbrug hoeven niet weg maar
moeten anders gesnoeid worden, zo-
dat ze in proporties bli|ven. Dat mag
wel met dikke letters in de krant",
stelt Van Brenk stellig.
Meer oog
"Af en toe vraag |e |e inderdaad wel
eens af hoeveel vakmanschap er nog
is bi| de gemeente met betrekking
tot het snoeien en het weghalen van
bomen, nu alles wordt uitbesteed",
zegt Maassluizer Aad Solleveld. "Nu
het meeste van dat werk wordt uitbe-
steed, heb ik geen flauw idee hoeveel
vakmanschap er is bi| de gemeente
Maassluis. Ik heb geen verstand van
bomen en snoeien maar ik vind
Maassluis een redeli|ke groene ge-
meente, waar hier en daar een boom
in de weg staat. Daar zou de gemeen-
te gewoon een beet|e meer oog voor
moeten hebben."
Veiligheid
Volgens de gemeente zi|n er grof-
weg drie redenen om een boom te
snoeien: ter bevordering van het ge-
bruik van een boom, om een boom
in de gewenste vorm te dwingen (nu
algemeen als ouderwets en achter-
haald beschouwd) en als veiligheids-
maatregel voor de omgeving en de
boom zelf; "Op dit moment wordt in
de eerste plaats geprobeerd om bi|
het planten van een boom rekening
te houden met het natuurli|ke groei-
gedrag van een boom", verduideli|kt
een woordvoerder van de gemeente.
"Het gaat daarbi| vooral om veilig-
heid. Zoals takken die vanwege hun
plaatsing op latere leefti|d problemen
gaan opleveren.
Bi|voorbeeld takken die te laag zitten
en daardoor gevaarli|k kunnen zi|n
voor het verkeer."
Volgens de zegsman van de gemeen-
te zal er alti|d discussie bli|ven be-
staan over snoeien en hoe dat moet
gebeuren.
"Ook tussen de vakmensen onderling
loopt die discussie, zelfs in de vak-
bladen, constant door. Als mensen
trouwens verder vragen hebben, zi|n
ze alti|d van harte welkom om met
de vakmensen op de Gemeentewerf
daarover eens van gedachten te wis-
selen."
Bewoners Kerkeiland:
‘Van snoeien geen kaas gegeten’
De bomen ontnemen de bewoners van het Kerkeiland het zicht op het water. Foto: Roger van der Kraan
In heel Nederland zijn tijdens Open
Monumentendag monumenten gratis
geopend voor bezoekers. In Maassluis
wordt dit georganiseerd door de Cultu-
rele Raad Maassluis.
Onderstaande monumenten en sche-
pen zi|n op 14 september geopend
van 11.OO tot 17.OO uur.
Zuidbuurt
Karperhoeve, Zuidbuurt 5, prachtig
gerestaureerde boerderi| uit 1711
Boerderi| Zorgvliet, Zuidbuurt 82, nu
brocanteboerderi| 1an Huygen in de Ton
Wi|nboerderi|, Zuidbuurt 4O, eigen
wi|ngaard en gezellig terras
Rondom de historische Binnenstad
Maassluis Schoenmuseum, dr. Kuy-
perkade 18 (boven schoenenzaak
Voorberg)
Weeshuis/Govert van Wi|nhuis, nu
Cyprea, Noordvliet 1D, ontspannings-
dag
Algemene Begraafplaats, Willem de
Zwi|gerstraat 86, oude Baarhuis|es
RK Begraafplaats St. Barbara,
Reviusplein, rustplaats van verzetstri|-
der S|aak Boezeman
Kuiperi|, Ankerstraat 16, tentoonstel-
ling kuiperswerktuigen
Douanehuis|e, Govert van Wi|nkade
52, tentoonstelling
Gallery RitsArt, Veerstraat 8, tentoon-
stelling Hans Innemee
Nationaal Sleepvaartmuseum, Hoog-
straat 1 - 8, tentoonstelling 'Waar zi|n
ze geblevenº'
Gemeenlandshuis/Delflandhuis,
Hoogstraat 18, vertrekpunt gratis
stadswandelingen HVM
Museum Maassluis, Zuiddi|k 16, ten-
toonstelling 'Waar het hart vol van is'
Molens
Molen de Hoop, Zuiddi|k D4
Wippersmolen, Wipperskade 1
Kerken:
Immanuelkerk, Lange Boonestraat 5
(open tot 14.OO uur)
Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1
(aan de Westlandse Weg)
Schepen
In de buitenhaven: zeesleper Elbe,
stoomsleepboot Furie en de loods-
boot Rigel (nu opleidingsschip van
het Zeekadetkorps)
In de binnenhaven: Museumschip de
Hudson, bergingsvaartuig de Bruin-
visch (aan de dri|vende steiger Govert
van Wi|nkade)
Informatie
In het Gemeenlandshuis is de infor-
matiestand van Open Monumen-
tendag Maassluis. Van hieruit zullen
gidsen van de Historische Vereniging
Maasluis gratis korte stadswandelin-
gen verzorgen. Vertrekti|den worden
aangegeven op de gele poster van
OMD. U kunt een en ander nalezen op
de website van de CRM: www.crm-
maassluis.nl.
Open Monumentendag Maassluis
De Stadhuiskade is één van de buitenmonumenten Foto: Jan Buijsse
De aanleg van Mountainbikeroute
Broekpolder in Vlaardingen verloopt
volgens planning. Samen met par-
coursontwerper en wereldkampioen
mountainbike Patrick 1ansen kunnen
vri|willigers een dag meewerken en
zelf een balansbalk, |ump of qualifier
bouwen. Het recreatieschap Midden-
Delfland en G.Z-H organiseren op za-
terdag 14 september een mountain-
bike (MTB) klusdag. Op zaterdag 14
september is het mogeli|k om mee te
bouwen aan de uitdagende elemen-
ten van het nieuwe parcours. De klus-
dag wordt begeleid door WK moun-
tainbike master 2O18 en ontwerper
van de route Patrick 1ansen. Voor de
|uiste instructies is voorafgaand aan de
klusdag een introductieavond georga-
niseerd op woensdag 11 september.
Vri|willigers kunnen zich nog opgeven
via cft.opstal_pzh.nl (aanmelden ver-
plicht). Het resultaat van de klusdag
wordt direct in het parcours verwerkt.
Oproep vrijwilligers:
MTB klusdag met WK-kampioen
Na vele maanden van voorbereiding
begint op 1D september een wel zeer
unieke tentoonstelling over het leven
van Elvis Presley in Museum RockArt
in Hoek van Holland onder de titel
"It's Elvis Time".
Naast heel veel bi|zondere verzamel-
ob|ecten, unieke gouden LP's en an-
dere items die een beeld geven over
het leven van Elvis worden er ook
unieke persoonli|ke items van Elvis
tentoongesteld. Deze items komen uit
prive collecties en museumcollecties
uit Amerika, Duitsland, Denemarken,
België en natuurli|k Nederland. Ze
zi|n in samenwerking met de Neder-
landse fanclub It's Elvis Time bi|een-
gebracht. Vanuit de basiscollectie van
het museum zelf wordt het leven en
de muziek van Elvis onder het voet-
licht gebracht in de nieuwe expositie
"It's Elvis Time"
De expositie is vanaf 1D september
2O18 t/m 2 maart 2O14 te zien in Muse-
um RockArt. Het museum is gevestigd
aan de Zekkenstraat 42 te Hoek van
Holland en is geopend op donderdag/
vri|dag/zaterdag en iedere eerste zon-
dag van de maand van 18.OO tot 17.OO
uur. De entree is 6,5O per persoon.
Mega expositie over Elvis bij Rock Art
De gemeente Maassluis is geïnteres-
seerd in het sport- en beweeggedrag
in haar stad. Daarom stelt zij aan ruim
2.500 inwoners van 6 tot en met 88 jaar
diverse vragen over sport, bewegen en
leefstijl. Naast Maassluis werken der-
tig gemeenten mee aan een bestaand
provinciaal onderzoek van Sportservice
Zuid-Holland om de sportparticipatie
van inwoners te kunnen vaststellen.
De vragen zi|n aanvullend op de ge-
bruikeli|ke bewonersenquête die
gebruikt wordt voor de |aarli|kse ge-
meente atlas. De uitkomsten geven
inzicht in het Maassluize sport- en
beweeggedrag en de leefsti|l. De ge-
meente kan deze ci|fers gebruiken bi|
het opstellen van haar sport- en be-
weegbeleid.
Het gemeenteli|k onderzoek wordt
uitgevoerd door onderzoeks- en ad-
viesbureau Sportservice Zuid-Hol-
land. Op basis van een steekproef
ontvangen ruim 2.5OO inwoners van
6 tot en met 88 |aar begin september
een brief van de gemeente waarin
hen wordt gevraagd een vragenli|st
in te vullen. De vragenli|st kan vervol-
gens, tot en met 27 september 2O18,
digitaal worden ingevuld via de web-
site www.beweegonderzoekmaas-
sluis.nl.
Naast enkele algemene vragen, bevat
het tweede deel vragen over sportbe-
oefening. Het gaat om activiteiten die
in de afgelopen twaalf maanden zi|n
verricht volgens gebruiken en regels
uit de sportwereld. 1e moet denken
aan bi|voorbeeld badminton, fitness,
toerfietsen en schaken, maar niet aan
yoga, tuinieren, puzzelen of fietsen
naar de bakker. Sporten die ti|dens
de vakanties worden beoefend, tellen
wel mee; sporten ti|dens lessen licha-
meli|ke opvoeding op school weer
niet. De laatste vragen gaan over de
Nederlandse norm voor gezond be-
wegen. Deze beweegnorm staat voor
de minimale hoeveelheid beweging
per dag, voldoende om de gezond-
heid te verbeteren of op peil te hou-
den. Voor volwassenen is 8O minuten
matig intensief bewegen per dag vol-
doende, als diegene ook tenminste
twee keer per week gedurende 2O mi-
nuten zware lichameli|ke inspanning
wordt verricht. Voor |eugd is dit zeven
dagen per week 6O minuten matig in-
tensief bewegen waarvan minimaal
2O minuten intensief bewegen op
minstens drie dagen per week.
Onderzoek naar sport- en
beweeggedrag in Maassluis
14 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
YOGA IN
MAASSLUIS
Voor rust en
ontspanning.
Woensdagavond en
donderdagochtend
Yogastudio
“Beyond Silence”
José van Blerk
010-5925838
06-45397893
josevanblerk@kabelfoon.net
www.beyondsilence.nl

DŝŶĚĨƵůŶĞƐƐdƌĂŝŶŝŶŐ
ϴǁĞŬĞŶŶƵŽŽŬ
ŵĂĂŶĚĂŐĂǀŽŶĚ

>ŽĐĂƚŝĞ ͗ KƉ,ŽĚĞŶƉŝũů^ĐŚŝƉůƵŝĚĞŶ
ĂƚĂ ͗ ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϯƚͬŵϬϰ͘ϭϭ͘ϮϬϭϯ
dŝũĚ ͗ ϭϵ͘ϯϬʹϮϮ͘ϬϬƵƵƌ

ŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶĂĂŶŵĞůĚĞŶ
ǁǁǁ͘ŵŝŶĚĨƵůŶĞƐƐͲǁĞƐƚůĂŶĚ͘Ŷů
DŝŶĚĨƵůŶĞƐƐdƌĂŝŶŝŶŐ
ŽƉ
ŵĂĂŶĚĂŐĂǀŽŶĚ
KƉ,ŽĚĞŶƉŝũů^ĐŚŝƉůƵŝĚĞŶ
ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϯƚͬŵϬϰ͘ϭϭ͘ϮϬϭϯ
ĞŶĂĂŶŵĞůĚĞŶ
ǁĞƐƚůĂŶĚ͘Ŷů
Agenda Debat op Dinsdag
Dinsdag 10 september 2013
Commissie 1 (De Buys)
19.00-20.00 uur: 1. Raadsvoorstel tot vaststellen Onderwijsvisie Maassluis
2013-2017
20.00-20.45 uur: 2. Raadsvoorstel tot vaststellen van een krediet voor het herstra-
ten van het schoolplein van cbs Ichthus
20.45-21.30 uur: 3. Raadsvoorstel tot vaststellen eerste herziening bestemmings-
plan Burgemeesterswijk
Commissie 2 (De Logger)
19.00-20.00 uur: 1. Raadsvoorstel vaststellen beleidsplan WMO/WPG
20.00-20.45 uur: 2. Antwoordbrief art. 51 vragen PvdA over werkgelegenheid in
Maassluis
20.45-21.30 uur: 3.Raadsvoorstel tot vaststellen lokale publieke media
Raadsvergadering (De Raadzaal)
De raadsvergadering vangt aan om 21.45 uur. Op de agenda staan o.a. het actuali-
teitenhalfuur (21.50-22.20 uur) en enkele hamerstukken.
Er staan deze vergadering geen debatstukken op de agenda.
Het debat op dinsdag vindt plaats in het stadhuis aan de Koningshoek.
Voor het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie via 010-5931985/1831 of
griffier@maassluis.nl. De agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien op de
website www.maassluis.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad..
ADVOCATENKANTOOR
W.C. DE JONGE
Hoofdvestiging te
Vlaardingen (C)
Tel. 010-2343220, Mr. W.C. de Jonge
Gespecialiseerd in:
Medische zaken, WW, WAO, Bijstand,
Wvg en Reïntegratie
Nevenvestiging
te Hoek van Holland
Tel: 0174-383115, Mr. I. Correljé
Gespecialiseerd in o.m.:
Familierecht, Ondernemingsrecht,
Arbeidsrecht, Incassozaken,
Huurrecht, Verbintenissenrecht
Autorijschool Guus van Wijk
Lest in VW Golf
30 euro/60 minuten
Ruim 30 jaar ervaring
06-27.27.11.00
15 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
www.cjgmaassluis.nl www.maassluis.nl
Veilig Opgroeien met het CJG in Maassluis
Van hartendief tot wegpiraat
‘‘Zelfvertrouwen’’
Nú werk ik op een school voor voortgezet onderwijs. Ik zie aan het begin
van het schooljaar honderden kinderen terug na een vakantie. Veel kin-
deren komen voor de eerste keer echt naar school. Ze hebben wel eerder
een bezoek gebracht, maar nu beginnen ze echt aan de lange weg naar
het diploma. Sommigen vol zelfvertrouwen. Velen zijn wat gespannen, ze
zijn de jongsten, de kleinsten, de smurfen. Niet teveel opvallen, wat is hier
normaal? Zo snel mogelijk je eigen plekje vinden, vrienden maken, leraren
leren kennen, wennen aan huiswerk.
Vroeger zat ik zelf natuurlijk ook op school. Het was een school met
meer dan 1000 leerlingen. Ik kon mijn weg niet vinden. Ik had geen zelf-
vertrouwen en maakte moeilijk vrienden. Ik viel teveel op, werd gepest op
veel manieren. Ik vond geen steun bij mijn ouders die aan het werk of ziek
waren. Geen steun bij leraren die ook niet wisten wat ze eraan moesten
doen. Als een leraar ingreep leidde dat tot nog meer ellende. Ouders en
school wisten elkaar niet te vinden.
In de toekomst wordt alles beter! Ouders helpen het kind bij het ontwikke-
len van zelfvertrouwen. Ze geven het kind complimenten. Ze luisteren naar
de verhalen. Ze steunen hun kind en durven het ook los te laten. Ze dagen
het kind uit tot sporten en het verleggen van eigen grenzen. Bij problemen
praten ze met het kind, de leraar en als dat nodig is met anderen die er
verstand van hebben. Positieve aandacht.
Namens het preventieteam Veilig Opgroeien met het CJG,
Henri Brendel
Activiteiten september 2013
> EHBO (Eerste Hulp Bij Opvoeden)
Voor ouders/verzorgers 4 – 12 jarigen
Dinsdag 3 september, 19.00 – 21.00 uur
MDNW-gebouw, Parallelweg 2, Vlaardingen
> Workshop Spelen en bewegen
met uw baby
Voor ouders/verzorgers 3 maanden tot 1 jarigen
Maandag 16 september, 09.30 – 10.30 uur
CJG, Vincent van Goghlaan 6, Maassluis
> Sociale Vaardigheidstraining (10x)
Voor kinderen 8 – 12 jaar en voor hun ouders/
verzorgers twee avonden
Maandag 16 september, 15.30 – 16.45 uur
CJG, Vincent van Goghlaan 6, Maassluis
> Assertiviteitstraining Kom op voor jezelf (8x)
Voor kinderen 10 – 12 jaar
Woensdag 18 september, 16.00 – 17.30 uur
MDNW-gebouw, Stationsplein 2, Schiedam
> Workshop Assertiviteit
Voor volwassenen
Woensdag 25 september, 19.00 – 21.00 uur
MDNW-gebouw, Veerstraat 13, Maassluis
> Weerbaarheidstraining
Voor jongeren met een beperking 12 – 18 jaar
September (startdatum in overleg)
MEE Vlaardingen, Van Leyden Gaelstraat 288,
Vlaardingen
COLUMN
aanbiedingen
geldig do/za.
www.degoudreinet.nl
16 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
www.mooienmore.nl
ma 13.00-17.30 - di t/m do 9.30-17.30 - vr. 9.30-21.00 - za 10.00 -17.00 uur
Escudostraat 7, Barendrecht
tel. 010 - 420 41 45
BARENDRECHT
WOONBOULEVARD
(gratis parkeren)
Een mooi nieuw
wandmeubel... een
lust voor het oog.
Dat geeft direct
sfeer en maakt blij!
HOLLANDSE TOPKWALITEIT BIJ MOOI&MORE!
Kleurrijk of terughoudend?
Adartne maakt je zo expressief
als je zelf wilt.
De comfortabele zittingen
worden in de stof en kleur
van uw keuze uitgevoerd.
Gratis 3-D interieurontwerp!
Adartne
Bert Plantagie aanbieding:
Complete eethoek model Exact
Setprijs (tafel 200x100 en 4 armstoelen) in noestig eiken € 2995,- nu voor € 2399,-
Ook in massief noten leverbaar
Harteli jk welkom!
MARELSTRAAT 19 - MAASSLUIS
010-5912356
GESPECIALISEERD IN REPARATIES
VAN
NISSAN, KIA en PEUGEOT
I NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S
I ONDERHOUD EN REPARATIES
VAN ALLE VOORKOMENDE MERKEN
I SCHADEHERSTEL
I RUITREPARATIE
I AUTOVERHUUR
I APK-KEURING
Hoogweg 12
Tel. 0174 - 512355
N
ieuw
!
N
ie
u
w
!
Robotm
aaier Tango E 5
Vraag naar een dem
onstratie!
www.vreugdenhil-mechanisatie.nl
Noordvliet 37c
3142 CJ Maassluis
Telefoon 010 - 26 00 020
Camusdreef 26
Vraagprijs € 200.000,-- K.K.
Zaterdag 7 september 11.00 - 13.00 uur
Open Huis
ACTUEEL
17 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
De Staeldiep en de Blankenburg, de
veerponten die dagelijks tussen Maas-
sluis en Rozenburg heen en weer varen
zijn tijdens de afgelopen vakantiepe-
riode om beurten een aantal weken uit
de vaart geweest voor groot regulier
onderhoud. Inmiddels zijn beide vaar-
tuigen weer als spitsboten ingezet.
door Chrit Wilshaus
"We hebben de vakantieperiode uit-
gekozen om dit te doen omdat het
dan rustig is en het dan niet zo pro-
blematisch om eerst de ene en dan
de andere boot uit de vaart te halen
voor preventief onderhoud", verdui-
deli|kt Connexxionwoordvoerder
Hendri Beltman. "Bi| de Staeldiep is
het casco schoongespoten en 'onder
water' gelakt Deze nieuwe lak is bio-
logisch verantwoord, zodat het geen
bedreiging vormt voor het milieu. Dat
vonden wi| belangri|k. Ook is een van
de twee motoren van het schip pre-
ventief helemaal uit elkaar gehaald,
geînspecteerd en gereviseerd. De an-
dere motor is vorig |aar al onder han-
den genomen."
Roestvlekken
"Verder zi|n in de machinekamer
enkele leidingen onder de vloer ver-
nieuwd, is de brandbluspomp vervan-
gen is en is de schroef die 16O graden
in de rondte kan draaien gecontro-
leerd en is van elke propeller een blad
gedemonteerd om te controleren op
lekkage en sli|tage. Het bleek dat al-
les nog in uitstekende staat verkeert.
Daarnaast zi|n aan het dek van de
Staeldiep de vier cilinders die de op-
ri|kleppen bedienen vernieuwd en
zi|n roestvlekken weggewerkt en
scharnieren gerepareerd."
Klus
"De Blankenburg is door een ploeg
van zes man helemaal geschilderd
en de hoofdmotor is gereviseerd. Dat
schilderwerk was overigens een be-
hoorli|ke klus en is pas afgelopen zon-
dag helemaal afgerond. Verder zi|n er
allerlei zaken gecontroleerd. Daarbi|
kwamen geen schokkende zaken
boven water." Beltman benadrukt dat
de veren nu weer in goede staat ver-
keren. "Connexxion doet er alles aan
om de veerponten in goede conditie
te houden."
Autowrak
Volgens Beltman is varen op de Wa-
terweg complex. "Zo hebben we een
paar keer gehad dat een autowrak in
de schroef terechtkwam en daardoor
beschadigd raakte. Omdat het een
complexe schroef is, was dat niet zo-
maar te repareren."
De veerboot gaat soms zigzag-
gend naar de overkant, tussen al het
scheepvaartverkeer door. "Daarvoor
is een speciale schroef nodig. Door
die schroef kan het schip in feite alle
kanten op worden gestuurd. Een ge-
wone veerboot kan, afhankeli|k van
de stroming, recht oversteken. Maar
deze moet wendbaar zi|n, stuwkracht
hebben en snelheid kunnen maken."
Veerponten weer als nieuw
De veerponten werden beurtelings uit het water gehaald voor onderhoud. Foto: Roger van der Kraan
“Heb jij de Visbank voor mij, dan
krijg jij de Furie”. De Burgemeesters
Koos Karssen van Maassluis en Tjerk
Bruinsma van Vlaardingen wisselen
bij de kassa in de supermarkt foto’s uit
van hun steden. Zij zorgen samen voor
een ludiek promotie filmpje om de actie
“Samen leven?Samen geven” onder
de aandacht te brengen van het grote
publiek.
Dit filmp|e ging op donderdag 2D au-
gustus ti|dens de officiële opening
van het Filmfestival Maassluis in pre-
mière en zal op de lokale TV, de so-
ciale media, de website en bi| de AH
winkels in Maassluis, Maasland en
Vlaardingen te zien zi|n.
Spaaractie
Zaterdag 81 augustus om O8.OO uur is
het unieke pro|ect van start gegaan
voor de Voedselbanken Maassluis
en Vlaardingen onder de naam Sa-
men geven - Samen leven. Dit is een
initiatief van Rotaryclub Maassluis en
Rotaryclub Vlaardingen, in samen-
werking met Albert Hei|n de Block in
Maassluis/Maasland en Albert Hei|n
Vlaardingen. Geesteli|k vader van het
pro|ect is Gerard van Kortenhof van
de bekende ri|wielhandel. Gerard be-
dacht de ansichtkaartenactie, waar-
bi| voor zowel Vlaardingen als voor
Maassluis 1OO verschillende foto's
werden gemaakt. Het moet een leuke
spaaractie worden, die tegeli|kerti|d
geld oplevert voor de Voedselbank.
Startschot
Burgemeester Koos Karssen overhan-
digde de eerste ansichtkaart feesteli|k
aan het bestuur van de Voedselbank
en gaf daarmee het startschot voor
deze bi|zondere actie. Afgelopen vri|-
dagmiddag werden de cliënten van
de Voedselbank in Maassluis over het
lopende pro|ect geînformeerd door
Miranda van Kortenhof namens de
Rotaryclubs. De vri|willigers van de
Voedselbank waren toepasseli|k in
nieuwe T-shirts gehesen met het logo
van de actie. Elke ansichtkaart kost 1
euro, welk bedrag geheel ten goede
komt van de Voedselbank, die daar-
mee extra inkopen kan doen bi| de
supermarkt voor de cliënten.
De resultaten zi|n nu al hartverwar-
mend. Op de eerste dag werden in
Maasland en Maassluis samen al ruim
8OOO kaarten verkocht. De actie loopt
tot 81 december 2O18, dus er kunnen
nog vele tienduizenden kaarten ge-
kocht worden.
Burgemeesters spelen een kwartetspel voor
Samen leven-Samen geven
Van links naar rechts: Miranda van Kortenhof namens de Rotary Maassluis,
Joke Cats, voorzitter Voedselbank Maassluis, Een vrijwilliger van de voedselbank
en Gerard van Kortenhof, initiatiefnemer van het project. Foto: PR
Meer dan 88.OOO kinderen van 742
scholen in Zuid-Holland starten op
woensdag 25 september met de ver-
koop van kinderpostzegels, kaarten
en pleisters. De opbrengst dient om
kwetsbare kinderen aan onderwi|s
te helpen. Dit |aar is Anton Corbi|n
naar Ethiopië afgereisd om een on-
derwi|spro|ect van Stichting Kinder-
postzegels te fotograferen. Deze foto's
worden afgebeeld op de kinderpost-
zegels van 2O18.
Kinderen op pad met
Kinderpostzegels
Sportclub Fit door Oefening, de sport-
club voor 55 plussers, houdt XXX een
open dag. Van OD.8O tot 17.OO uur u
informatie kri|gen over de diverse
sporturen die in De Ark aan de Rem-
brandtlaan 2 gehouden worden. Ook
kunt u meedoen met of ki|ken naar
de diverse lessen die die dag gegeven
worden. Ti|dens de dag zi|n er ver-
schillende lessen waar u kennis mee
kunt maken. OD.8O uur Beweegles
met materialen, 11.OO uur: beweegles
met matrialen en in de middag van
12.8O tot 16.8O uur, elk uur een fitnes-
sles. Tussen de workshops door kun u
genieten van een bak|e koffie en thee
en kunt u informatie kri|gen over de
lessen.
Aan de lessen van sportclub F.D.O.
mogen zowel mannen als vrouwen
meedoen. Daarnaast geeft Stichting
F.D.O. ook leiding aan "Bewegen &
Ontmoeten". B & O heeft aparte les-
sen voor mannen en vrouwen. Ook
ligt de leefti|d hier lager(vanaf plm.8O
- 7O |aar) Deze lessen worden veel
bezocht door deelnemers met een
allochtonen afkomst. Ook voor deze
lessen kunt u op de open dag infor-
matie kri|gen.
Open dag Sportclub FDO
Omdat de Dag van de Duurzaamheid
op zondag 15 september samenvalt
met het weekend van de Cultuur is
er een fiets en Nordic walkingtocht
langs de beelden in Maassluis uitge-
zet. Deelname is gratis en er wordt
om 14.OO uur gestart vanaf de week-
markt. Er zi|n ook een beperkt aantal
E bikes beschikbaar om uit te probe-
ren. Reserveren kan via de winkel van
Kortenhof
Beeldentocht op Dag
van de Duurzaamheid
Klaver|asvereniging Sport en Spel
gaat in september weer beginnen
met het klaver|as seizoen. Vri|dag 6
september is iedereen weer van har-
te welkom in "de Link". Lid worden
hoeft niet, iedereen kan mee spelen.
K.J.V. Sport en Spel
De eerste avond begon iedereen
met goede moed. Dat bleek ook wel
uit de hoge scores. Loek dacht 'de
eerste klap is een daalder waard' en
zette zich aan de leiding. De top 1O
ziet er als volgt uit: 1. dhr. Vis 57D1, 2.
dhr. Geense 5577, 8. dhr. v Di|k 5418,
4. mw. Louwen 5888, 5. dhr. de 1on-
ge 5276, 6. dhr. Pi|pers 51D2, 7. mw.
Bruins 5161, 8. dhr. 1 v Rossen 5145, D.
mw. v d Broecke 5OD5, 1O. dhr. Verho-
Goede moed bij KJV Troef
Woensdag 11 september 2O18 heeft
de PCOB afdeling Maassluis mevrouw
Annelieke Steenbergen uit Groot-Am-
mers uitgenodigd in het Witte Kerk|e
aan de Constanti|n Huygensstraat 1,
8141 TA Maassluis.
Annelieke is zorgcoördinator van
zorgboeren in de provincie Zuid-Hol-
land. Zi| zal deze vanmiddag vertellen
over het wel en wee op een zorgboer-
deri|, begeleid door een indrukwek-
kende beeldpresentatie Vanaf 14.OO
uur is de zaal open en om 14.8O uur
begint het programma. Gasten zi|n
ook op deze middag van harte wel-
kom.
Contactmiddag PCOB
Vanaf komend week is de regio een
discotheek ri|ker. Op zaterdag 7 sep-
tember, vanaf 22.OO uur, opent Show-
time Maassluis haar deuren voor het
publiek. De splinternieuwe disco-
theek bestaat uit twee zalen en richt
zich op een volwassen publiek. De
minimale leefti|d voor de grote zaal is
18 |aar en pas vanaf 21 |aar en ouder
is men welkom in het bruin cafe.
Angelo Cancedda van Showtime ver-
telt: "Wi| richten ons niet alleen op
publiek uit Maassluis, maar op het pu-
bliek uit heel Zuid-Holland. We merk-
ten dat er in deze regio behoefte is
voor een grote uitgaansgelegenheid.
We hebben voldoende parkeergele-
genheid voor de deur, een bewaakte
fietsenstalling voor onze gasten en het
NS Station ligt op 5 minuten loopaf-
stand. Speciaal voor Westlanders ri|dt
er iedere zaterdag een 'Borrel Bus'
van Taxi Rooney. Meeri|den kost vi|f
euro, maar daarvoor kri|gt men ook
twee consumptiebonnen van Show-
time Maassluis." Showtime Maassluis
is iedere zaterdag geopend van 22.OO
tot O4.OO uur en ook op sommige vri|-
dagen. Zie ook de agenda op www.
showtimemaassluis.nl Showtime is
gevestigd aan de Govert van Wi|nka-
de 18 in Maassluis.
Showtime Maassluis
opent deuren
Vanaf maandag D september organiseert
Lex Thoen Sportbegeleiding voor de
tweede keer een cursus voor survivaltrai-
ning voor kinderen van 1O tot 12 |aar. Het
is een wekeli|kse training waarbi| ver-
schillende aspecten van survivallen aan
bod komen. Bi| deze trainingen wordt
gewerkt aan het zelfvertrouwen, zelf-
redzaamheid, samenwerking en asser-
tiviteit. Een training wordt aangeboden
aan een groep van maximaal 1O kinde-
ren. De kosten voor deelname bedragen
Ą 75 euro voor 8 trainingen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met Wiebe Hillebrand van Lex Thoen
Sportbegeleiding via O6-1288O2DD
of Wiebe_lexthoen.nl. Zie ook
www.lexthoen.nl.
Cursus survivaltrainingen
voor kinderen
18 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
Sportmassage Maassluis
MWLIXEHVIWZSSV
ˆ )IRKSIHIWXIZMKIWTSVXQEWWEKI
ˆ )IRVIPE\XI,SX7XSRIQEWWEKI
ˆ )IRFILERHIPMRKZSPKIRW
LIX1IHMGEP8ETMRK'SRGITX
ˆ /[EPMXIMXIRO[ERXMXIMX
/MNOIIRWSTHI[IFWMXI
[[[WTSVXQEWWEKIQEEWWPYMWRP
3JFIPZSSVIIREJWTVEEO
06-53797193
Fax: 010-5926544
06-38917602
Geen matsweken
maar een matsjaar!
0nze prijzen.
B|e| van de tao (||e|n of h0|tI € 1,25
He|ne|en hes € 1,50
F||sd|an|en € 1,50
Ged|st|||ee|d € 3,50
Jonge Jeneve|/v|e0x € 1,50
Kofhe/t|ee € 1,25
Caoo0cc|no € 1,50
De Moriaan
Haven 29 • Maassluis
6
0
£
0
k
0
F
£
8

k
0
ß
ß
£
ß
w
IJ
ß

¡
..
8
0
k
£
ß
I8

¡
0
£
6
£
8
¡
A
A
ß
I
Wilt u goud of
zilver verkopen?
Chris van Waes is naast antiquair
en juwelier ook gediplomeerd taxateur.
Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes
op basis van een vakkundige taxatie een
goede prijs.
Jan Barendselaan 66
2685 BV Poeldijk
Telefoon 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl
www.chrisvanwaes.nl
woensdag t/m vrijdag 11.00 – 17.30 uur
zaterdag 11.00 – 17.00 uur, of op afspraak.
Uw vertrouwen waard
Juwelier Antiquair
Aanvragen om een omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aan-
vragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen.
Locatie Betreft Soort
Zuidvliet 113C Uitbreiden 1e verdieping Bouwen
Adriaan Uitbreiding Inrichting of mijn-
van Heelstraat 19 opslaghoeveelheden bouwwerk oprichten
of veranderen
Vlaardingsedijk 5 Plaatsen container Bouwen
Westeinde 96 Sporthal geschikt maken Handelen in strijd
voor evenementen met regels ruimtelijke
ordening
Havenplein Aanbrengen glasvezel- Werk of werkzaam-
en Deltaweg kabel heden uitvoeren
Rozenlaan 4 Aanbrengen reclame Reclame plaatsen
 
Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET
betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft
een informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of
voornemens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden
gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien
en eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure):
Locatie (Bouw)plan Datum Soort
Govert Nokverhoging 03-09-2013 Bouwen
Flinckplein 4
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit
bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevat-
ten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemo-
tiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 55, 3140 AB Maassluis. 
Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist,
kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam.
Ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen
en Wijzigen Monument
Uitgebreide procedure:

• Zuiddijk 18 verbouwing museum
De ontwerpbeschikking kan worden ingezien gedurende zes weken
vanaf vrijdag 6 september 2013 in het publiekscentrum van het
stadhuis. In de periode van terinzagelegging kunnen belangheb-
benden een zienswijze indienen bij het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.
Verkeersbesluiten
• Instellen parkeerverbod Breitnerstraat, tussen Mesdaglaan en
Vincent van Goghlaan, zijde even huisnummers
Bekendmaking ontwerpomgevingsvergunning parkeerterrein
Steendijkpolder
Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis maken
bekend het voornemen te hebben om op basis van artikel 2.12,
eerste lid, sub a onder 3 jo 3.10 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor de
uitbreiding van het parkeerterrein Steendijkpolder te Maassluis.
 
In verband hiermee, ter voldoening aan het bepaalde in artikel
3.12 van de Wabo, juncto afdeling 3.4 en 3.6 van de Algemene wet
bestuursrecht, liggen de hierna te noemen bescheiden met ingang
van 6 september 2013 gedurende een periode van 6 weken tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage
in het gemeentehuis aan de Koningshoek te Maassluis.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of
mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis, Postbus
55, 3140 AB te Maassluis. In de zienswijze moet duidelijk worden
aangegeven op welke onderdelen van het ontwerp-projectbesluit
in samenhang met de omgevingsvergunning deze betrekking heeft.
Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen
na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen door contact op te
nemen met mevrouw A. Hewitt, tel. 010-5931807. Van de mondelin-
ge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Een bezwaarschriftpro-
cedure na het daadwerkelijke besluit is vervolgens niet mogelijk.
Wel is dan beroep mogelijk bij de rechtbank te Rotterdam, afdeling
bestuursrechtspraak.
 
Voor meer informatie over deze kennisgeving kunt u contact opne-
men met mevrouw A. Hewitt.
De ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken
zijn tevens vanaf 6 september 2013 digitaal te raadplegen op onze
website, www.maassluis.nl en op de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijkeplannen.nl/NL.IMRO.0556.
OVSteendijkpolderPT-on01)
Wet Kinderopvang
Volgens de Wet Kinderopvang moet een verwijdering uit het Lan-
delijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) bekend
worden gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders
maakt de volgende wijzigingen bekend:
Uitschrijvingen LRKP:
• Kinderdagverblijf Kleine Vloot (SKM) op het adres De Vloot 207
te Maassluis (registratienummer LRKP 536539844) m.i.v.
1 september 2013, wegens sluiting locatie.
• Kinderdagverblijf Windekind (SKM) op het adres Schubertlaan 2
te Maassluis (registratienummer LRKP 181395009) m.i.v.
1 september 2013, wegens sluiting locatie.
• Buitenschoolse opvang Doerak (SKM) op het adres IJsvogel-
straat 2a te Maassluis (registratienummer LRKP 143839676)
m.i.v. 1 september 2013, wegens sluiting locatie.
• Buitenschoolse opvang Pleinhuis (SKM) op het adres Steenen
Dijck 53 te Maassluis (registratienummer LRKP 203803516)
m.i.v. 1 september 2013, wegens sluiting locatie.
Voor reacties op de bekendmakingen kunt u gebruikmaken van
onderstaand postadres, emailadres en algemeen telefoonnummer.
5 september 2013
Bekendmaking
Reacties op de bekendmakingen?
Gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,
gemeente@maassluis.nl, telefoon 14 010
l. Lent| |s gespec|o||seerd |n het moken von
ge5|tsprotheses. uoor nouw te over|eggen
worden vorm, k|eur en zett|ng von de tonden
ofgestemd op úw wensen.
:IVKSIHMRKHSSVEPPI^SVKZIV^IOIVEE
/9278+)&-88)26)4%6%8-)7
Lange 8oonestraat 22
3142 CC Maassluls
Tel. 010-5911980
www.lentlpraktljk.nl


voor partìcu|ìer en bedrì[f
aan huìs of op kantoor
ìnrìchten netwerken
ìnste||en ìnternet
verwì[deren vìrussen
computers sne||er maken
L. ß0N1L - MAA5LAN0 010-5938090 INI0©L55ALU.NL
L55ALU U0MPU1LPPLPAPA1IL
P.J. Troelstraweg 6 - 3144 CX Maassluis
Maasdelta Maassluis is
GESLOTEN VOOR PUBLIEK:
op donderdag 12 september vanaf 15.00 uur i.v.m.
een informatiebijeenkomst voor het personeel.

Voor spoedeisende zaken kunt u
bellen naar tel. 010 - 5930410.
SG Tuinen & Bestratingen
Ontwerp Aanleg Onderhoud
www.sgtuinenenbestratingen.nl Tel. 06 - 51326765
info@sgtuinenenbestratingen.nl Tel. 06 - 55782756
Maassluis
19 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
KLEIN IN PRIJS, GROOT IN SERVICE!
MET MEER DAN 35 VAKZAKEN ALTIJD IN DE BUURT! KIJK VOOR AL ONZE ADRESSEN OP WWW.FOTOKLEIN.NL
8 SEPTEMBER
KOOPZONDAG!
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
De iPad 4 met Retina scherm is in alle
opzichten net zo spectaculair als zijn
voorganger, maar dan twee keer zo snel!
Op het baanbrekende display ziet alles er
oogverblindend mooi uit.
KIJK VOOR ALLE ADRESSEN EN
OPENINGSTIJDEN OP WWW.FOTOKLEIN.NL
EOS 700 D +
18-55 IS STM
DSC HX 300
IPAD RETINA 16GB WIFI
APPLE
9,7 INCH RETINA DISPLAY
SPIEGELREFLEXCAMERA
ZOOMCAMERA
KIJK &
VERGELIJK
82 CM
32”
FULL HD LED TELEVISIE
Schermdiagonaal: 32 inch /
82cm • 100Hz Perfect Motion
Rate • SMART-TV toepassin-
gen • 2x HDMI-aansluiting •
2x USB-aansluiting • Wi-Fi •
Energieklasse A+
32 PFL 3258
20,4 megapixels Exmor R CMOS sensor
• 50x optische zoom • Full HD • 3 inch
TFT LCD-scherm • HDMI-aansluiting •
USB-aansluiting
18 megapixels CMOS sensor • Full HD 1080p filmopnamen •
3.0 inch kantelbaar TFT-touchscreen • ISO-gevoeligheidsbereik
van ISO 100-12.800 • Autofocussysteem met 9 ‘cross-type’
AF-punten
AUDIO HIFI SET
3D Blu-Ray speler • Dolby Virtual Speaker 5.1 Surround sound
• USB-aansluiting • 3x HDMI-aansluiting • 330W vermogen
BDS 370/230
PER
MAAND*
T
O
E
S
T
E
L
G
R
A
T
IS
*i.c.m. 2-jarig Bel, Sms & Web • 200MB
• 100 min bellen • Onbeperkt SMS’en
6 maanden van €34,- voor €17,-
Toestelprijs: €0,-
NA €75,- BESPAARCHECK CASHBACK
& BESPAAR TOT € 1250,- OP UW HUISHOUDEN
OF
NA €75,- BESPAARCHECK CASHBACK
& BESPAAR TOT € 1250,- OP UW HUISHOUDEN OF
NA €75,- BESPAARCHECK CASHBACK
& BESPAAR TOT € 1250,- OP UW HUISHOUDEN OF
NA €75,- BESPAARCHECK CASHBACK
& BESPAAR TOT € 1250,- OP UW HUISHOUDEN OF
NA €75,- BESPAARCHECK CASHBACK
& BESPAAR TOT € 1250,- OP UW HUISHOUDEN OF
LISSE
KANAALSTRAAT 37
VANAF NU OOK IN
ER IS AL EEN HARMAN
KARDON BDS SYSTEEM V.A.:
Uitermate gebruiksvriendelijk met uitzonderlijke
nieuwe functies die uw dagelijkse leven makkelijker
maken. Superscherp 4,8” HD Super AMOLED display
GALAXY SIII 16GB
GEEF HOOP
GEEF AAN DE
COLLECTANT
Isa op den Kelder heeft de ongeneeslijke
spierziekte SMA. Ze doet nu mee aan
een onderzoek met een experimenteel
medicijn. ‘Of het werkt weten we nog
niet, zegt haar moeder, ‘maar het geeft
wel een beetje hoop.’
prinsesbeatrixspierfonds.nl
WWW͘1LGLLMAGA2IINDLLI1͘NL
kŽƩĞƌĚĂŵƐĞǁĞŐ ϯϵϲ
ϮϲϮϵ nn DĞůŌ
'ŽĞĚŬŽƉĞǀůŽĞƌĞŶǁĂŶĚƚĞŐĞůƐ
ZĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐǀĂŶĚĞĨĂďƌŝĞŬ
ůůĞĞŶĚĞďĞƐƚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ͊
1
Ğ
Ő
Ğ
ů
ŵ
Ă
Ő
Ă
nj
ŝ
ũ
Ŷ

D
Ğ
ů
Ō

Informatie op www.cyprea.nl of via 010-59 03 173. U vindt Cyprea aan de Noordvliet 19.
Noordvliet 19
3142CH Maassluis
010-5903173
info@cyprea.nl activiteiten
Noordvliet 19
3142CH Maassluis
010-5903173
info@cyprea.nl activiteiten
Zaterdag 14 september
09.00-13.00 uur gratis nek/schouder massage
09.00-16.00 uur gratis sessie magnetiseren
09.00-16.00 uur gratis rebalancing massages
09.00- 9.30 uur gratis ouder en kind peuteryoga
10.00-16.00uur thema dag Ontspannen kun je leren!
incl. anti-stress lunch. €25,-
10.00-10.45 uur gratis meditatie Vlucht van de adelaar
10.00-11.30 uur Chakra Yoga workshop €15,-
11.00-12.00 uur gratis Coachee spel-kinderworkshop
11.00-13.00 uur gratis MIR rugmassage
12.00-13.00 uur Yoga informatie
13.30-14.30 uur gratis Coachee spel-kinderworkshop
13.30-14.30 uur gratis MIR methode workshop
14.30-16.00 uur Vraag maar raak bij de kindercoach
15.00-16.00 uur gratis MIR handmassage
16.00-16.30 uur gratis mantrazingen
Zondag 15 september
09.00-13.00 uur gratis nek/schouder massage
09.00-16.00 uur gratis sessie magnetiseren
09.00-16.00 uur gratis rebalancing massages
09.00-16.00 uur stoelmassage
09.00-16.00 uur gratis voetreflex massage
10.00-10.45 uur gratis meditatie Vlucht van de adelaar
13.30-15.00 uur gratis lezing/demonstratie Reizen naar
je hart; door klanktroubadour Anjani
met indianendrums
11.00-13.00 uur gratis MIR rugmassage
13.30-14.30 uur gratis MIR methode workshop
15.00-16.00 uur gratis MIR handmassage
16.00-16.30 uur gratis mantrazingen
11.15-12.30 uur gratis Klankschalenconcert.
Open dag bij Cyprea
Workshops en veel gratis ontspannende behandelingen
Aanmelden
Door te reserveren bent u verzekerd van een plekje. Via info@cyprea.nl of via Yolanda Vermeulen 06-107 609 70.
Ook praktijkruimte te huur voor therapeuten, coaches of masseurs.
20 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
Het is sale bij OutdoorXL met kortingen tot wel 70%. Proteer nu van hoge
kortingen op tenten, wandelschoenen, stoelen, jassen en broeken van alle
bekende outdoormerken. Kom proberen, proteren en gratis parkeren!
DE SALE IS BEGONNEN BIJ OUTDOORXL
KLEDING SALE
1 stuk 30%
2 stuks 40%
3 stuks 50%
PROFITEER VAN KORTINGEN DIE OPLOPEN TOT 70%
Vrijdagavond open tot 21 uur.
En altijd op internet: www.outdoorxl.nl
Aalborg1 Barendrecht. Naast IKEA. Aanbiedingen geldig t/m 14 september.
ALTI J D BETER UI T
SALE
Outwell Bear Lake 4
Vier persoons ademende familietent
met aluminium stokken en royale
voorluifel. Panorama viewfront.
Van 1549,95 voor 995,95
Bardani Modena
Topkwaliteit vier persoons fami-
lietent met volledig katoen buiten-
doek, PVC kuipzeil en vele extra’s.
Van 1599,95 voor 999,95
Big River Slaapzakken en matten
Tijdens de SALE alle Big River
slaapzakken en matten, 2
e
voor de
halve prijs.
Coleman MacKenzie 6
Ruime polyester 6 persoons tent.
Grote aanritsbare voorluifel en aparte
kinderslaapcabine.
Van 549,95 voor 399,95
Diverse merken stoelen
Lafuma, Westeld en Big River
stoelen (relax- en standenstoelen)
2
e
stoel voor de halve prijs.
995
95
999
95
2
e
voor
50%
korting
399
95
2
e
stoel
50%
korting
UIT
21 | Maassluise Courant donderdag 5 september 2013
Evenementen-
kalender
29 augustus-1 september
Filmfestival Maassluis
Diverse Locaties
Zaterdag 31 augustus
Orgelconcerten Peter Westerbrink
Groote Kerk Maassluis
t/m 31 augustus
Frans Beelen met sieraden
Douanehuisje Maassluis
Woensdag 4 september
Stadswandeling door
Historisch Maassluis
VVV Maassluis
Woensdag 4 september
Bezichting Groote Kerk
Groote Kerk Maassluis
L’argos Entree: Geestelijk Welzijn
Parkhof Maassluis
Vrijdag 6 september
Orgelconcert door Jan Droogers
Immanuelkerk
Openavond Kunst en Cultuur Academie
IJsvogelstraat 2
Dinsdag 10 september
Gratis naar de lm
over Laaggeletterdheid
Theater Koningshof
Woensdag 11 september
Maarten ‘t Hart Stadswandeling
VVV Maassluis
Bezichting Groote Kerk
Groote Kerk Maassluis
Zaterdag 14 september
Orgelconcerten Hommage Feike Asma
Groote Kerk Maassluis
Jan Vayne, Immanuelkerk
14-15 september
Weekend van de Cultuur
Diverse Locaties
Zondag 15 september
Dag van de Duurzaamheid
Binnenstad Maassluis
Woensdag 18 september
Bezichting Groote Kerk
Groote Kerk Maassluis
Vrijdag 20 september
Muziek Tussen Maas En Sluis
Groote Kerk Maassluis
Vrijdag 20 en zaterdag 21 sept.
Theaterkoor 40Forever Balls&Chains
Theater Koningshof
t/m 7 oktober
Wisseltentoonstelling: ‘Waar zijn ze
gebleven’
Nationaal Sleepvaart Museum
t/m 3 november
Tentoonstelling: Waar het hart van vol is
Museum MaassluisKijk voor meer info
op www.vvvmaassluis.nl
of kom langs!
VVV Maassluis Heldringstraat 101
Op zaterdag 14 september wordt in
Maassluis de eerste Midden-Delfland
Streekmarkt gehouden. Een markt vol
smaak. Pure, eerli|ke en ambachteli|k
bereide streekproducten van dichtbi|,
worden naast producten van wat ver-
der door ondernemers uit het Stads-
hart Maassluis aangeboden. Iedereen
is uitgenodigd te proeven van de bi|-
zondere combinaties.
Zo is er appeli|s van Blozend appelsap,
is er worst met dip uit de streek, kan er
geknabbeld worden van het Kaaskop-
|e en wordt er Midden Delfland Thee
geschonken. "Aan de slag met pro-
ducten uit eigen streek is leuk," vertelt
een van de ondernemers, "de klanten
zien graag producten van dichtbi|".
De eerste Midden-Delfland Streek-
markt in Maassluis is een intieme
markt, bewust klein van opzet. Bi|
succes, zal bekeken worden of de
Streekmarkt vaker in Maassluis kan
worden gehouden. De markt vindt
plaats op zaterdag 14 september
van 1O.OO tot 16.OO uur en wordt ge-
houden op de Markt, Nieuwstraat &
Bloemhof in Maassluis.
Bi| de organisatie van de Midden-
Delfland Streekmarkt in Maassluis is,
naast beide gemeenten, een aantal
lokale en regionale organisaties be-
trokken, Stichting Groen Goud, Hof
van Delfland en Stichting Promotie
Maassluis. Door een sterke regionale
samenwerking kan inwoners meer
worden geboden op het gebied van
toerisme en recreatie.
Ki|kt u voor meer informatie op www.
ervaarmaassluis.nl.
Smaakvol, Midden Delfland Streekmarkt in Maassluis
Diverse streekproducten zullen op de Streekmarkt gepresenteerd worden Foto: PR
Of de kip nu van een dinosaurus af-
stamt of niet, het is een must voor
iedereen om de eindresultaten van
Hans Innemee's nieuwe kunstwer-
ken te komen beki|ken. Het is op zich
al een stunt dat de ogenschi|nli|k sim-
pele en eenvoudige werken zoveel
verhaal te vertellen hebben: ze geven
kernachtig verhoudingen weer, zi|n
reflecterend en maatschappi| kritisch.
Dan maakt de kunstenaar nog eens
beesten de boodschapper van zi|n
verhaal en is zi|n techniek een unieke
zelfontworpen werkwi|ze. Op 8 sep-
tember om 15.OO uur wordt de ten-
toonstelling geopend. De kunstenaar
zelf zal ook aanwezig zi|n.
Ooit geînspireerd geraakt door de
Engelse komiek Tommy Cooper en
diens sketch rond zes eieren, bracht
Innemee er toe om te componeren
met kippen, eieren en eierdop|es. Tot
op de dag van vandaag helpen de kip
en enkele boerderi|genoten Innemee
zi|n verbazing en verwondering van
onze eigen op hol geslagen soort (de
mens) uit te drukken. In de gedaante
van het meest miskende diersoort uit
onze geschiedenis (onvermeld in de
grote vogelencyclopedie) komen zi|
tot de kern van zaken waar de mens
vaak verzandt en uiteindeli|k ver-
zaakt.
Naast zeefdrukken en originelen
maakt Hans Innemee nu ook staal-
ob|ecten met zi|n favoriete karakters
waarmee hi| een verdere vereenvou-
diging heeft kunnen realiseren van
zi|n beeldtaal. Onlangs hield Hans
Innemee wederom een succesvolle
tentoonstelling in 1apan. Nu is zi|n
werk tot en met 8 november 2O18 te
bewonderen in Gallery RitsArt, Veer-
straat 8 te Maassluis. De galerie is
geopend op donderdag van 12.OO tot
17.8O uur, vri|dag van 14.OO tot 17.8O
uur, zaterdag van 11.OO tot 17.8O uur
en zondag van 18.OO tot 17.OO uur.
Cabaretier op canvas: Hans Innemée in Gallery RitsArt
Innemée componeert in zijn werken met kippen, eieren en eierdopjes. Foto: PR
Een jeugd omgeven door geweld, twee
huwelijken die ook niet waren wat ze
hadden moeten zijn, een ongeval en
een ziekte. Het leven van Els Hendrikx
ging bepaald niet over rozen. Toch wist
ze zich aan dit uitzichtloze bestaan te
ontworstelen en vond in schilderen
haar passie.
Haar levensverhaal is te lezen in het
onlangs bi| Uitgeveri| De Brouweri| in
Maassluis verschenen boek Frambo-
zentuin. Het werd afgelopen zondag-
middag onder de nodige publieke be-
langstelling gepresenteerd in het Wit-
te Kerk|e. "Het boek is eigenli|k een
soort verwerkingsproces maar ik wil
er ook mee aantonen dat er nog een
ander leven mogeli|k is na iets ellen-
digs; |e moet alti|d proberen positief
te bli|ven. Met een bepaalde droom
en een bepaald doel voor ogen kom
|e er, ondanks alle narigheid", weet
Els.
Samen
Haar levensverhaal werd door Cora
Frowi|n op papier gezet. "1e eigen
levensverhaal opschri|ven valt niet
mee, vandaar dat Cora het voor mi|
heeft gedaan." Via Facebook kwa-
men beide vrouwen met elkaar in
contact. Cora Frowi|n: "Ik kreeg inte-
resse in haar verhaal en we besloten
samen aan de slag te gaan." Eerder
schreef zi| al het boek De man ach-
ter de crimineel. Nu is het leven van
Hendrikx door Frowi|n opgetekend.
"Ik ben niet meer welkom thuis, mag
mi|n moeder niet meer zien en mi|n
oudste zoon wil mi| ook niet meer
kennen. Dat is wel de pri|s die |e
moet betalen. Ik had het liever anders
gewild maar ik zou het niet daarvoor
laten", benadrukt Hendrikx.
Waspoeder
"Vroeger stond ik aan de school om
mi|n kinderen op te halen en hoorde
ik mensen klagen over de pri|s van
waspoeder en meer van dat soort din-
gen. Dan dacht ik wel eens: Waar kun
|e |e druk om makenº Maar wat er ook
gebeurt, er is alti|d een lichtpunt|e.
Zorg alti|d dat er iets is om voor te
vechten."
Frambozentuin is uitgegeven bi| Uit-
geveri| de Brouweri| in Maassluis en
te koop in de boekhandel. Zie ook:
www.uitgeveri|debrouweri|.nl.
‘Frambozentuin’ beschrijft levensverhaal Els Hendrikx
Els Hendrikx (hoofdpersoon), Henriette Faas(uitgever) en Cora Frowijn (auteur) bij
de presentatie van Frambozentuin. Foto: Roger van der Kraan
Zondag 8 september is er om 1O.OO
uur ene Impulsdienst in Het Kruispunt
in Maasdi|k. Ds. Leo v.d. Ei|k vertelt
dan meer over het thema 'Uitzending
Gemist' in de kerk.
De Gospelgroep Reveil komt deze
morgen de samenzang begeleide.
Voor meer info: www.pgmaasdi|k.nl
Impulsdienst
in Maasdijk
De muzieklessen zelf gaan op maandag
9 september van start. Maar liefheb-
bers kunnen komende zaterdag in Ko-
ningshof al kennismaken met Muziek@
Maassluis, tijdens de Kennismakings-
inloop in Koningshof.
In het begin zal Muziek_Maassluis,
de nieuwe muziekschool van Maas-
sluis, nog niet zo heel veel verschillen
van OpMaat, weet Han Remmers-
waal. Hi| is manager muziekeducatie
bi| het nieuwe Maassluise muziekon-
derricht.
Nieuw
"Wel nieuw zal in de toekomst zi|n
dat we in samenwerking met scho-
len en culturele en maatschappeli|ke
instellingen pro|ecten zullen gaan
ontwikkelen die specifiek voor Maas-
sluis en de verschillende doelgroepen
worden ingezet.
Ook komen er allerlei verschillende
lesvormen. De docenten die bi| ons
lesgeven zi|n allemaal zelfstandigen
en mogen dat zelf invullen binnen
de kwaliteitsrichtli|nen die Muziek_
Maassluis heeft opgesteld. En verder
kunnen leerlingen samen met hun
docent de leerdoelen vaststellen."
Kick off
"Ti|dens de kick-off van Muziek_
Maassluis in Koningshof kunnen mu-
ziekliefhebbers terecht bi| een vi|ftal
workshops waarbi| verschillende
instrumenten centraal staan. Ook
kunnen dan vragen worden gesteld.
En via onze voorlopige site www.mu-
ziekatmaassluis.nl kan het deelname-
formulier worden gedownload.
Tot nog toe hebben we al 11O inschri|-
vingen en we streven naar 25O.
We hebben er heel veel zin in. Het is
een ontzettende race tegen de klok
geweest maar het is gelukt!"
Muziekonderwijs nieuwe stijl van start
22 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM TEL. 010-4.618.618 WWW.CORRECT.NL
Prijzen en zetfouten voorbehouden
IEDERE ZONDAG GEOPEND
VAN 12.00-17.00 UUR
SPEKTAKEL IN DE CORRECT
KOOPJESKELDER
249
199
129
299
29.
95
279
549
49.
95
39.
95
99
39.
95
Het laatste uurtje op zaterdag is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan
111 kunt u van 16.00 tot 17.00 uur iedere zaterdag
profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt geen
telefonische reservering of bestelling mogelijk en zolang de voorraad strekt.
Correct kocht een grote partij, nieuwin doos, opendoos en
demonstratie modellen van de grote merken direct uit de Europese
magazijnen met kortingen tot 80%op de nieuwprijs en alles met
volledige garantie. Komnaar de Correct Koopjeskelder op de
Ceintuurbaan 111 in Rotterdamen profiteer van deze, en nog veel
meer spectaculaire aanbiedingen voor hele speciale meeneemprijzen.
Openingstijden: Maandag t/m
donderdag van 10.00-18.00 uur,
vrijdag van 10.00-21.00 uur,
zaterdag van 9.00-17.00 uur en
zondag van 12.00-17.00 uur
SALORA
32LED7100C LED TV
• 82 cmHD LED televisie
• Ingebouwde DVB-T
(Digitenne van KPN)
en DVB-C
• Mpeg4 tuner met CI+
• USB aansluiting
• 2x HDMI en Scart
• In geborsteld zwart
• Afm. 51.6x76.8x4.2 cm.
349.-
CORRECT KOOPJES
KELDERPRIJS
Art.nr. 505700
SALORADVD-340KM
DVD KARAOKE SPELER
MET 2 MICROFOONS
Geschikt voor het afspelen
van de meest voorkomende
CD en DVD formaten.
Daaraast is het een
uitstekende karaoke speler
complet met twee
microfoons.
Inclusief
afstandsbediening.
99.-
CORRECT KOOPJES
KELDERPRIJS
Art.nr. 415144
BERNSTEIN
PRA-30
TAFELRADIO
• FM/AMRadio
• Batterij/
lichtnet voeding
• Hoofdtelefoon
aansluiting
• MP3 speler aansluiting
• In metallic groen
• Afm. 12x19x12 cm.
179.-
CORRECT KOOPJES
KELDERPRIJS
Art.nr. 476440
KILPSCH ROOM
GROOVE 5V IPOD
LUIDSPREKER
• Hoogwaardige woofers
• Hoorngeladen tweeters
• Geschikt alle iPods
• Oplaadmogelijkheid
• In zwart uitgevoerd.
(Exclusief afgebeelde iPod)
249.-
CORRECT KOOPJES
KELDERPRIJS
Art.nr. 421257
DVP708
PORTABLE DVD-SPELER
Portable DVD speler met
18 cmscherm, een USB
aansluiting en een
geheugenkaartlezer.
In grijs/wit uitgevoerd.
99.-
CORRECT KOOPJES
KELDERPRIJS
Art.nr. 482269B
ONKYOHTS 4505 HOME
CINEMASYSTEEM
• 5x120 Watt
uitgangsvermogen
• 80 Watt subwoofer
• RDS tunergedeelte
• 4 satelliet, center
luidspreker
• In zwart uitgevoerd
549.-
CORRECT KOOPES
KELDER PRIJS
Art.nr. 479186B
MAGNAT
QUANTUM
551
• 2 weg speaker systeem
• Bassreflex reflexsysteem
• Belastbaar tot 140 Watt
• Afm. 16.2x27x22 cm
• In zwart uitgevoerd.
PER STUK
179.-
CORRECT
KOOPJES
KELDERPRIJS
Art.nr. 469082
JAMO
A-702
SURROUND
LUIDSPREKER
Prachtig gestylde 2-weg
luidspreker met een
belastbaarheid tot 120
Watt. Afm. 11x18x7.5 cm.
PER STUK
299.-
CORRECT KOOPJES
KELDERPRIJS
Art.nr. 412967B
ONKYO
TX-SR309 SURROUND
RECEIVER
• 5x100 Watt versterker
• RDS tuner
• Dolby Digital plus, Dolby
TrueHD en DTS-HD
decoders
• In zwart uitgevoerd.
• Afm. 43.5x15x32 cm.
299.-
CORRECT KOOPJES
KELDERPRIJS
Art.nr. 452378B
ONKYOTX-NR515B
SURROUND RECEIVER
• 7x130 Watt versterker
• Internet radio
• Tuner met voorkeuze
• Dolby decoders
• Cinema DSP
• 4 surround functies
• 7 HDMI in- 2 HDMI uit- 2
• Afm. 43.5x17.4x32.8 cm
• In zwart uitgevoerd
599.-
CORRECT KOOPJES
KELDERPRIJS
Art.nr. 479181B
PHILIPS 42PFL4208H/12
FULL HD SMART LED TV
• 107 cmFull HD scherm
• 200 Hz Perfect Motion
• Digital Crystal Clear
• WiFi en Internet browser
• Digitale tuner met CI+
• Twee USB-sleuven
• Drie HDMI-ingangen
• Afm. 97.7x62.9x4.3 cm
699.-
CORRECT KOOPJES
KELDERPRIJS
Art.nr. 506177
NIKKEI NSS-100
LUIDSPREKER
• 2 Weg systeem
• Belastbaar tot 60 Watt
• In wit of zwart uitgevoerd
PER STUK
39.95
CORRECT KOOPJES
KELDERPRIJS
Art.nr. 496114 wit
Art.nr. 496115 zwart
ONKYOD-045
LUIDSPREKERS
• 2 weg speaker systeem
• Bassreflex
• Belastbaar tot 70 Watt
• In zwart uitgevoerd
• Afm. 15x25x22.9 cm
PER STUK
79.-
CORRECT KOOPJES
KELDERPRIJS
Art.nr. 463260B
ONKYOTX-NR808S
SURROUND RECEIVER
• 7x180 Watt versterker
• Dolby Pro Logic II Dolby
TrueHD Dolby Digital Plus
• Internet radioRDS FMtuner
• 6 HDMI in- 2 HDMI uit-
• In zilver kleur uitgevoerd
• Afm. 43.5x20x43.5 cm
1099.-
*ALLEEN ZATERDAG
7 SEPTEMBER
VAN 16.00-17.00 UUR
Art.nr. 428651B
ONKYOLS-3100B BT
2.1- SPEAKER SYSTEEM
MET STREAMING
• Vol geluid uit elke TV
• Streammuziek vanaf de
Smartphone, tablet of pc
• 2x20 Watt versterker
• Actieve subwoofer
399.-
CORRECT KOOPJES
KELDERPRIJS
Art.nr. 496508B
199 49
59 6.
95
=21%
VOORDEEL =28%
VOORDEEL
=59%
VOORDEEL
=59%
VOORDEEL
=60%
VOORDEEL
=66%
VOORDEEL
=56%
VOORDEEL
=49%
VOORDEEL
=62%
VOORDEEL
=82%
VOORDEEL
=67%
VOORDEEL
=72%
VOORDEEL
=83%
VOORDEEL
=50%
VOORDEEL
SUPER-UURTJE SUPER-UURTJE SUPER-UURTJE
H E T Z A T E R D A G
VAN CORRECT
=72%
VOORDEEL
Kom snel langs want op=op. Gratis parkeren voor de deur
23 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
VERVAT.NL
Stadionweg 31
3077 AP Rotterdam
vlak bij de kuip
010-4970832
10-DAAGSE
MEGA
MAGAZIJN
UITVERKOOP
Travellife Bergen
standenstoel
Nu 49,-
Fabrieks-partij luxe
DOREMA VOORTENTEN
NUHALVE PRIJS
Megastar 240/270XL model
2013 bijv. 270XL maat 5 van
1099,- voor 549,-
Nu voor 50%
Alpina
koffiezetter
6 kops
Nu
9,
99
Coleman
familie tunneltent
Riverside 6 lx van 399,-
Nu 199,-
Nu voor 50%
Thetford
toiletvloeistof
2 liter flessen
Activ blue,
green, rinse
per stuk 7,99
2 stuks voor
Universele
caravan luifel flores
incl stokkenset 240 cm diep
bijv maat 200 van 98,- voor 49,-
Nu voor 50%
Eurotrail
camping
kastje
Pierry
van 80,-
voor 40,
-
Nu voor 50%
KOOPZONDAGEN
8 & 15 SEPTEMBER
NON STOP
OP=OP
OP=OP
OP=OP
NON STOP
NON STOP
VELE ARTIKELEN
HALVE PRIJS
Vrijdag 6 t/m zondag
15 september
A-MERKEN
Grootste tenten en
voortentenshow van
de Randstad e.o.
2 stuks
89,-
15,
-
Succesvol adverteren
in de krant en op
internet met Duo’s!
Bel : 0900 - 674 38 36
E-mail : telesales@wegenermedia.nl
www.duos.nu
Familie & Relatie
110 Oproepen
Gratis BIJBEL aanvragen?
www.gergemcapelle-elim.
nl/ev
130 Therapieën &
Welzijn
Prof. Godo, int. med. 20 jr.,
erv. helpt bij liefd.probl.,
besch., geluk, ex. etc. Res.
binnen 24 u. Gegar. bet. na
100 % res. Tel. 06-86324405.
CLEOPATRA Medium Tarot
100% result. See Facebook:
Cleopatra.cleo.501151. Call
me: 06 - 488 69 998.
131 Mooi & Fit
Gezonde MASSAGE voor
het hele lichaam + extra's.
Voor info: Tel. 06 - 14170049.
135 Relatie-
bemiddeling
RELATIEBASIS
persoonlijke begeleiding,
groot landelijk leden-
bestand, intakegesprek bij
u thuis, leden 29-89 jaar
088-0542400 (lokaal tarief)
www.relatiebasis.nl BER-lid
140 Contact
Reageren op een advertentie met
brieven onder nummer
Stuur uw brief aan:
Wegener Media
Rubrieksadvertenties
Postbus 36, 6500 DA Nijmegen
Vergeet vooral niet in de linkerbovenhoek van de
envelop het briefnummer te vermelden!
Zo kunt u reageren
op deze
advertenties:
Bel naar 0906-10.10.162
(45 cpm) en kies in het
hoofdmenu een 4.
Toets nu het boxnummer
in van de advertentie
waarop u wilt reageren.
Nu kunt u de advertentie
beluisteren en eventueel
direct reageren.
Liever direct apart met een
leuke vrouw? Kies dan in
het hoofdmenu een 1.
Vrouwen bellen gratis
0800-4122
Vragen?
Bel onze klantenservice
0900 - 123 22 33 (80cpm)
DAMES OPGELET
Spreek gratis jouw adver-
tentie in en kom in contact
met leuke mannen.
Bel gratis:
0800-4122
www.provincie-dating.nl
198 Mededelingen
Hoewerkt het:
U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):
1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft
2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)
3. U drukt op het hekje (#)
U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!
• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!
• Werkt met alle providers.
• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.
Hoe kan ik starten met besparen?
KIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER
UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NL
Argentiniё - Vast
Australiё - Vast
Belgiё - Vast
Braziliё - Vast
Canada - Vast
Canada - Mobiel
Chili - Vast
China - Vast
China - Mobiel
Colombia - Vast
Cyprus - Vast
Denemarken - Vast
Duitsland - Vast
Engeland - Vast
Frankrijk - Vast
Georgiё - Vast
Griekenland - Vast
Hong Kong - Vast
Hong Kong - Mobiel
Hongarije - Vast
Ierland - Vast
India - Vast
India - Mobiel
Indonesiё - Vast
Indonesiё - Mobiel
Israёl - Vast
Italiё - Vast
Japan - Vast
Kroatiё - Vast
Luxemburg - Vast
Maleisiё - Vast
Maleisiё - Mobiel
Marokko - Vast
Mexico - Vast
Nederland - Vast
Nieuw-Zeeland - Vast
Noorwegen - Vast
Oostenrijk - Vast
Peru - Vast
Polen - Vast
Portugal - Vast
Roemeniё - Vast
Rusland - Vast
Singapore - Vast
Singapore - Mobiel
Sloveniё - Vast
Slowakije - Vast
Spanje - Vast
Taiwan - Vast
Thailand - Vast
Thailand - Mobiel
Tsjechiё - Vast
Turkije - Vast
USA - Vast
USA - Mobiel
Venezuela - Vast
Vietnam - Mobiel
Zuid-Afrika - Vast
Zweden - Vast
Zwitserland - Vast
0900-1238081(5cpm) Zone1
Afghanistan - Mobiel
Argentiniё - Mobiel
Armeniё - Vast
Aruba - Mobiel
Australiё - Mobiel
Bosniё - Vast
Burundi - Mobiel
Curacao - Mobiel
Ecuador - Vast
Ecuador - Mobiel
Filippijnen - Vast
Filippijnen - Mobiel
Ghana - Vast
Ghana - Mobiel
Irak - Mobiel
Iran - Mobiel
Italiё - Mobiel
Kaapverdiё - Vast
Kaapverdiё - Mobiel
Kameroen - Mobiel
Kroatiё - Mobiel
Macedoniё - Vast
Mexico - Mobiel
Nederland - Mobiel
Oeganda - Mobiel
Oekraїne - Vast
Oekraїne - Mobiel
Pakistan - Vast
Pakistan - Mobiel
Saudi-Arabiё - Mobiel
Serviё - Vast
Slowakije - Mobiel
Sri Lanka - Mobiel
Suriname - Vast
Suriname - Mobiel
Tunesiё - Vast
Turkije - Mobiel
Zuid-Afrika - Mobiel
Zwitserland - Mobiel
0900-1238083(25cpm) Zone3
Algerije - Vast
Aruba - Vast
Belgiё - Mobiel
Braziliё - Mobiel
Bulgarije - Vast
Colombia - Mobiel
Costa Rica - Mobiel
Curacao - Vast
Duitsland - Mobiel
Egypte - Vast
Egypte - Mobiel
Engeland - Mobiel
Finland - Vast
Finland - Mobiel
Frankrijk - Mobiel
Griekenland - Mobiel
Hongarije - Mobiel
Ierland - Mobiel
Irak - Vast
Iran - Vast
Israёl - Mobiel
Kenia - Mobiel
Malawi - Mobiel
Nigeria - Mobiel
Oostenrijk - Mobiel
Polen - Mobiel
Portugal - Mobiel
Roemeniё - Mobiel
Rusland - Mobiel
Spanje - Mobiel
Sri Lanka - Vast
Tsjechiё - Mobiel
Zweden - Mobiel
0900-1238082(10cpm) Zone2
SPOTGOEDKOOP
BUITENLANDBELLEN
Onroerend
Goed
511 Onroerend Goed
Te Huur Gevraagd
WONING verhuren? Huur-
en Verhuur Professionals
010-3032720 interhouse.nl
520 Bedrijfs
Onroerend Goed
Aanbod
T.h. / T.k. bedrijfsruimte te
ROTTERDAM, Stadhouders-
weg 87-D bg. 100 m² met
tuin. Geschikt voor winkel,
adv.-/adm.kantoor. Huurpr.
E 900,- p/mnd. Inl.: mevr H.X.
Ling, 06 - 46741731.
Huis & Tuin
225 Woninginrichting
Nieuwe wasmachines v.a.
E 279.-, droger, vaatwasser,
koelkast, kookplaat. Wij be-
zorgen gratis in R'dam en
omgeving! Keukeninbouw-
apparatuur m. l. schade tot
70% korting. Nwe. en occ.
gashaarden v/a E 199,- met 3
jaar garantie. Onderh. gas-
haarden en geisers. Berg-
seln. 317-319. / 010-2439087.
Trappen BEKLEDEN incl. ta-
pijt v.a. E 150,-. Ook voor vi-
nyl. Tel. 0181 - 40 32 98
226 Inboedels
Den Haan, Woning ontrui-
men en opleveren. Ook
opkopen van hele inboe-
dels en gedeeltelijke in-
boedels. Antiek en porse-
lein, schilderijen & kle-
ding. Erk. ondernemer.
KvK 111289. Kortenaer-
straat 39, 3012 VC Rotter-
dam. Tel. 010 - 4125790 /
06 - 53703110 www.
denhaan010.nl lindy.dh@
hotmail.com
WONINGONTRUIMING met
spoed, snel, discreet, zeer
goedkoop, bezemschoon
www.woningontruimingmet
spoed.nl 06-46396866
WONINGONTRUIMING:
Vakkundig en de goedkoop-
ste. www.rebwo.nl of Tel.
06-24197514.
www.tussencorenkitsch.nl
WONINGONTRUIMING zeer
vakkundig en goedkoop van
A tot Z geregeld 06-46396866
250 In en Om de Tuin
Gebr. van SANTEN, snoeien,
tuinonderhoud, ophogen 06-
51259932 of 06-34284942
Hobby & Sport
145 Braderieën & Markten
DE WITTE MARKT de Vlooi-
enmarkt v. Ned. ± 250 krm.
Elke zat. 07.00-16.00u. Snel-
weg R'dam-Zierikzee, richt.
's Gravendeel, afsl. Boons-
weg / Ind. terrein Heinen-
oord. Entr. E 2,00. 65+E 1,50,
kraamhr. E 25,- 078-6764752.
Vlooienmarkt & kofferbak-
verkoop. zon. 15 Sept.
Maasboulevard Schiedam
Kr.hr. E 15 grondpl. va E 10
Auto achter de kraam.
Beukers Tel. 06-50583127.
Vlooienmarkt & Braderie
Zat. 7 Sept. 10.00-16.00 u.
Burg.Baumannlaan R'dam
Overschie. V.a. 12.00 u.
live muziek. Kr.hr. E 25.-
Beukers Tel. 06- 50583127.
Antiek
en boekenmarkt
Lange Voorhout, Den Haag
Elke don. + zon. 10-18 uur
t/m 22 september 2013
22 -9 VLOOIENMARKT + Kof-
ferbakverkoop op de Bree-
straat in Spijkenisse. Telf. :
06-83036368 -BB-evenemen-
ten.nl
15 -9 VLOOIENMARKT + Kof-
ferbakverkoop op de Mid-
denbaan - Hoogvliet. Telf. :
06-83036368 -BB-evenemen-
ten.nl
8- 9 Mega VLOOIENMARKT
+ Kofferbakverkoop. Op de
maasboulevard in Schie-
dam. Telf : 06-83036368 -BB-
evenementen.nl
Zaterdag 7 sept. van 10.00 -
16.00 u. ROMMELMARKT op
WV De Bommeer te Vlaar-
dingen Watersportweg 100
Toegang ; Gratis
Mega VLOOIENMARKT Za.
19 okt. + Zon. 20 okt. en Za.
23 nov. + Zon 24 nov. in het
Feyenoordstadion (10-16 u.)
300 kr./p.d. Tel. 06-53777967.
Mega Jaarmarkt
zon. 8 sep. Spinozaweg
R'dam Zuid (10-16 u.)
200 kr. VOLGEBOEKT!!!
Vlooienmarkt Zon. 15 Sept
Glitterplein, Leuvenhoofd,
R'dam Centr. Auto achter
de kraam.Tel 06-50583127
Vlooienmarkt Zo 8 Sept.
Olympiaweg R'dam Zuid.
Auto achter de kraam.
Beukers Tel. 06-50583127
21 -9 VLOOIENMARKT Wc
Ambachtsland -Zevenkamp
Telf : 06-83036368 -BB-eve-
nementen.nl
GROTE ROMMELMARKT
Zo 8 Sept Alexanderhal
Shanghailaan R'dam, 9-17 u.
www.bijl-evementen.com
29 Sept. ROMMELMARKT
Sporthal de Ackers Berg-
schenhoek 9:00 - 17:00 uur
MDV-Event 06 - 41010900
Mega VLOOIENMARKT zon.
13 okt. Berkel, Oostmeerhal
(10-16 u.) 2 hallen (200 kr.)
Tel. 06 - 53 777 967.
Vlooienmarkt zon. 8 Sept.
Sophiakade Rotterdam
Kralingen Tel 06-50583127
KLEEDJESMARKT Koewei-
de/Croosw 22-09. Bij regen
29e Inschr. 0628270073 E 10.
VLOOIENMARKT Za. 7 Sept.
WC Holyhoek, Vlaardingen.
Taro Ev. Tel. 06 - 38223862.
ZO. 8 sept. Kofferbakmarkt
12 - 16 u. winkelc. Hoogvliet,
deeln. E 11,- inl. 0111-410532
15 Sept. ROMMELMARKT in
de Olympiahal Maassluis, 9
-17 u. MDV, 06-41010900.
Mega SNUFFELMARKT 8
Sept. Heemraadsplein Rot-
terdam. Willy's 06-53752741.
VLOOIENMARKT za. 7 Sept.
Bachplein Schiedam kraam
E 15,- Willy's 06-53752741.
Zon. 22 sept. vlooienmarkt
Dordrecht Reeweghal. done-
vents.nl 0294-237320.
420 Verzamelingen
Postzegelverzamelingen en
oude ansichten GEVRAAGD
T. 0181-624635/06-20457388.
Auto & Vervoer
667 Te koop gevraagd
OCCASIONINKOOP.NL Wij
geven een goede prijs voor
uw auto, contant geld + RDW
vrijw. Gouderakstr. 51, naast
Starfit R'dam IJsselmonde.
Tel. 010 - 48 22 236.
Hugo vraagt auto's
+ jeeps + bussen. Vrijw. nr
35562 privacy geboden cont.
betaling. Taxatie thuis 8-22u
bellen telnr 06-12258443.
Autodemontagebedrijf De
Polder. Te koop gevr.: sloop-
en schadeauto's v.a. E 75.-
direct RDW afstandverkla-
ring. Tel. 010-4150389
Autosloperij de Zaag vraagt
loop-, sloop- en schade au-
to’s. Vanaf E100,- Direct
RDW vrijwaring. Gratis op-
haaldienst. Tel 010-4201897.
Gevr. Auto's, ook bedrijfs-
wagens, RDW vrijwaring.
Bel, wij komen 06-17438876.
699 Rijscholen
DeLierverkeersopleidin-
gen.nl Lid Bovag. Tel 010 -
4257726 of 06 - 24690469.
R'dam'.1e 10 les E 20.- p.l.
RijscholenConcurrent.nl
Proefles E 25,- / 100 minuten.
1e t/m 10e les E 19,- per les.
Meer INFO: 010 - 437 25 77
Werk & Inkomen
765 Kinderopvang &
Oppas
GEZOCHT: Moeders met Pit
wel carrière, geen oppas.
www.moedersmetpit.nl
790 Opleidingen &
Cursussen
In één jaar je diploma!
GASTHEER, kok en ZWK.
Start elke maand. www.
horecaacademie.nl
755 Overig Personeel Gevraagd
Leuk THUISWERK tot E2500!
Inpakken, balpen montage.
Info: 0909-400.6000 (90cpm)
Productiemedewerkers
Logistiek personeel
Schoonmakers
Oproepkrachten
Chauffeurs en Heftruckers.
Ben je flexibel?
Bel dan voor het maken van
een afspraak!
Eigen vervoer is een pré.
Schoolverlaters
Die ervaring willen opdoen
in de productie.
Per direct werk!
Je taken: inpakken van vlees,
snijden, verpakken en
sealen.
780 Personeel Aangeboden
Nette huishoudelijke HULP
biedt zich aan in Rotterdam-
Zuid voor slechts E 10,- per
uur Tel:06 - 59 08 27 20.
BEHANGER vr. behang,
verf en witwerk enz. Vrijbl.
prijs opgave. 06- 34019465
JackRoy prof. SCHILDERS &
Behangbedrijf. 5 jr gar. Info:
06-20155663 Z.H.
785 Personeel Gevraagd
Tandartspraktijk Joosten zoekt per direct:
tandartsassistente
voor balie-, sterilisatie- en stoelwerkzaamheden.
Kijk voor de functieomschrijving en werktijden op
www.tandartsjoosten.nl
Vakantie &
Uitgaan
812 Limburg
KERSTVOORDEEL:
Beleef de Kerst in een
prachtig ****hotel
in LIMBURG
Bel voor een gratis
kleurenfolder:
0478 - 511 466 of
kijk op www.asteria.nl
Zaken &
Financiën
308 Belasting
Betaalbare hulp voor uw
BELASTING / boekhou-
ding. Tel. 06- 26 016 227.
Duo's doen het. Lees maar....
PERSONEEL
NODIG?
Plaats een
KLEINTJE
in deze krant
Caravan verkopen?
Plaats dan een advertentie
Duo's zijn altijd overzichte-
lijk gerubriceerd
Vraag en Aanbod?
Kijk op WWW.DUOS.NU
Bel voor het
plaatsen van een
Duo:
070-3078444
Uw advertentie in deze krant
en ook de HELE WEEK op
www.duos.nu
Uw auto verkopen?
Plaats dan een advertentie
Bel 070-3078444
VERVAT.NL
Stadionweg 31
3077 AP Rotterdam
vlak bij de kuip
010-4970832
10-DAAGSE
MEGA
MAGAZIJN
UITVERKOOP
Travellife Bergen
standenstoel
Nu 49,-
Fabrieks-partij luxe
DOREMA VOORTENTEN
NUHALVE PRIJS
Megastar 240/270XL model
2013 bijv. 270XL maat 5 van
1099,- voor 549,-
Nu voor 50%
Alpina
koffiezetter
6 kops
Nu
9,
99
Coleman
familie tunneltent
Riverside 6 lx van 399,-
Nu 199,-
Nu voor 50%
Thetford
toiletvloeistof
2 liter flessen
Activ blue,
green, rinse
per stuk 7,99
2 stuks voor
Universele
caravan luifel flores
incl stokkenset 240 cm diep
bijv maat 200 van 98,- voor 49,-
Nu voor 50%
Eurotrail
camping
kastje
Pierry
van 80,-
voor 40,
-
Nu voor 50%
KOOPZONDAGEN
8 & 15 SEPTEMBER
NON STOP
OP=OP
OP=OP
OP=OP
NON STOP
NON STOP
VELE ARTIKELEN
HALVE PRIJS
Vrijdag 6 t/m zondag
15 september
A-MERKEN
Grootste tenten en
voortentenshow van
de Randstad e.o.
2 stuks
89,-
15,
-
Succesvol adverteren
in de krant en op
internet met Duo’s!
Bel : 0900 - 674 38 36
E-mail : telesales@wegenermedia.nl
www.duos.nu
Familie & Relatie
110 Oproepen
Gratis BIJBEL aanvragen?
www.gergemcapelle-elim.
nl/ev
130 Therapieën &
Welzijn
Prof. Godo, int. med. 20 jr.,
erv. helpt bij liefd.probl.,
besch., geluk, ex. etc. Res.
binnen 24 u. Gegar. bet. na
100 % res. Tel. 06-86324405.
CLEOPATRA Medium Tarot
100% result. See Facebook:
Cleopatra.cleo.501151. Call
me: 06 - 488 69 998.
131 Mooi & Fit
Gezonde MASSAGE voor
het hele lichaam + extra's.
Voor info: Tel. 06 - 14170049.
135 Relatie-
bemiddeling
RELATIEBASIS
persoonlijke begeleiding,
groot landelijk leden-
bestand, intakegesprek bij
u thuis, leden 29-89 jaar
088-0542400 (lokaal tarief)
www.relatiebasis.nl BER-lid
140 Contact
Reageren op een advertentie met
brieven onder nummer
Stuur uw brief aan:
Wegener Media
Rubrieksadvertenties
Postbus 36, 6500 DA Nijmegen
Vergeet vooral niet in de linkerbovenhoek van de
envelop het briefnummer te vermelden!
Zo kunt u reageren
op deze
advertenties:
Bel naar 0906-10.10.162
(45 cpm) en kies in het
hoofdmenu een 4.
Toets nu het boxnummer
in van de advertentie
waarop u wilt reageren.
Nu kunt u de advertentie
beluisteren en eventueel
direct reageren.
Liever direct apart met een
leuke vrouw? Kies dan in
het hoofdmenu een 1.
Vrouwen bellen gratis
0800-4122
Vragen?
Bel onze klantenservice
0900 - 123 22 33 (80cpm)
DAMES OPGELET
Spreek gratis jouw adver-
tentie in en kom in contact
met leuke mannen.
Bel gratis:
0800-4122
www.provincie-dating.nl
198 Mededelingen
Hoewerkt het:
U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):
1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft
2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)
3. U drukt op het hekje (#)
U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!
• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!
• Werkt met alle providers.
• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.
Hoe kan ik starten met besparen?
KIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER
UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NL
Argentiniё - Vast
Australiё - Vast
Belgiё - Vast
Braziliё - Vast
Canada - Vast
Canada - Mobiel
Chili - Vast
China - Vast
China - Mobiel
Colombia - Vast
Cyprus - Vast
Denemarken - Vast
Duitsland - Vast
Engeland - Vast
Frankrijk - Vast
Georgiё - Vast
Griekenland - Vast
Hong Kong - Vast
Hong Kong - Mobiel
Hongarije - Vast
Ierland - Vast
India - Vast
India - Mobiel
Indonesiё - Vast
Indonesiё - Mobiel
Israёl - Vast
Italiё - Vast
Japan - Vast
Kroatiё - Vast
Luxemburg - Vast
Maleisiё - Vast
Maleisiё - Mobiel
Marokko - Vast
Mexico - Vast
Nederland - Vast
Nieuw-Zeeland - Vast
Noorwegen - Vast
Oostenrijk - Vast
Peru - Vast
Polen - Vast
Portugal - Vast
Roemeniё - Vast
Rusland - Vast
Singapore - Vast
Singapore - Mobiel
Sloveniё - Vast
Slowakije - Vast
Spanje - Vast
Taiwan - Vast
Thailand - Vast
Thailand - Mobiel
Tsjechiё - Vast
Turkije - Vast
USA - Vast
USA - Mobiel
Venezuela - Vast
Vietnam - Mobiel
Zuid-Afrika - Vast
Zweden - Vast
Zwitserland - Vast
0900-1238081(5cpm) Zone1
Afghanistan - Mobiel
Argentiniё - Mobiel
Armeniё - Vast
Aruba - Mobiel
Australiё - Mobiel
Bosniё - Vast
Burundi - Mobiel
Curacao - Mobiel
Ecuador - Vast
Ecuador - Mobiel
Filippijnen - Vast
Filippijnen - Mobiel
Ghana - Vast
Ghana - Mobiel
Irak - Mobiel
Iran - Mobiel
Italiё - Mobiel
Kaapverdiё - Vast
Kaapverdiё - Mobiel
Kameroen - Mobiel
Kroatiё - Mobiel
Macedoniё - Vast
Mexico - Mobiel
Nederland - Mobiel
Oeganda - Mobiel
Oekraїne - Vast
Oekraїne - Mobiel
Pakistan - Vast
Pakistan - Mobiel
Saudi-Arabiё - Mobiel
Serviё - Vast
Slowakije - Mobiel
Sri Lanka - Mobiel
Suriname - Vast
Suriname - Mobiel
Tunesiё - Vast
Turkije - Mobiel
Zuid-Afrika - Mobiel
Zwitserland - Mobiel
0900-1238083(25cpm) Zone3
Algerije - Vast
Aruba - Vast
Belgiё - Mobiel
Braziliё - Mobiel
Bulgarije - Vast
Colombia - Mobiel
Costa Rica - Mobiel
Curacao - Vast
Duitsland - Mobiel
Egypte - Vast
Egypte - Mobiel
Engeland - Mobiel
Finland - Vast
Finland - Mobiel
Frankrijk - Mobiel
Griekenland - Mobiel
Hongarije - Mobiel
Ierland - Mobiel
Irak - Vast
Iran - Vast
Israёl - Mobiel
Kenia - Mobiel
Malawi - Mobiel
Nigeria - Mobiel
Oostenrijk - Mobiel
Polen - Mobiel
Portugal - Mobiel
Roemeniё - Mobiel
Rusland - Mobiel
Spanje - Mobiel
Sri Lanka - Vast
Tsjechiё - Mobiel
Zweden - Mobiel
0900-1238082(10cpm) Zone2
SPOTGOEDKOOP
BUITENLANDBELLEN
Onroerend
Goed
511 Onroerend Goed
Te Huur Gevraagd
WONING verhuren? Huur-
en Verhuur Professionals
010-3032720 interhouse.nl
520 Bedrijfs
Onroerend Goed
Aanbod
T.h. / T.k. bedrijfsruimte te
ROTTERDAM, Stadhouders-
weg 87-D bg. 100 m² met
tuin. Geschikt voor winkel,
adv.-/adm.kantoor. Huurpr.
E 900,- p/mnd. Inl.: mevr H.X.
Ling, 06 - 46741731.
Huis & Tuin
225 Woninginrichting
Nieuwe wasmachines v.a.
E 279.-, droger, vaatwasser,
koelkast, kookplaat. Wij be-
zorgen gratis in R'dam en
omgeving! Keukeninbouw-
apparatuur m. l. schade tot
70% korting. Nwe. en occ.
gashaarden v/a E 199,- met 3
jaar garantie. Onderh. gas-
haarden en geisers. Berg-
seln. 317-319. / 010-2439087.
Trappen BEKLEDEN incl. ta-
pijt v.a. E 150,-. Ook voor vi-
nyl. Tel. 0181 - 40 32 98
226 Inboedels
Den Haan, Woning ontrui-
men en opleveren. Ook
opkopen van hele inboe-
dels en gedeeltelijke in-
boedels. Antiek en porse-
lein, schilderijen & kle-
ding. Erk. ondernemer.
KvK 111289. Kortenaer-
straat 39, 3012 VC Rotter-
dam. Tel. 010 - 4125790 /
06 - 53703110 www.
denhaan010.nl lindy.dh@
hotmail.com
WONINGONTRUIMING met
spoed, snel, discreet, zeer
goedkoop, bezemschoon
www.woningontruimingmet
spoed.nl 06-46396866
WONINGONTRUIMING:
Vakkundig en de goedkoop-
ste. www.rebwo.nl of Tel.
06-24197514.
www.tussencorenkitsch.nl
WONINGONTRUIMING zeer
vakkundig en goedkoop van
A tot Z geregeld 06-46396866
250 In en Om de Tuin
Gebr. van SANTEN, snoeien,
tuinonderhoud, ophogen 06-
51259932 of 06-34284942
Hobby & Sport
145 Braderieën & Markten
DE WITTE MARKT de Vlooi-
enmarkt v. Ned. ± 250 krm.
Elke zat. 07.00-16.00u. Snel-
weg R'dam-Zierikzee, richt.
's Gravendeel, afsl. Boons-
weg / Ind. terrein Heinen-
oord. Entr. E 2,00. 65+E 1,50,
kraamhr. E 25,- 078-6764752.
Vlooienmarkt & kofferbak-
verkoop. zon. 15 Sept.
Maasboulevard Schiedam
Kr.hr. E 15 grondpl. va E 10
Auto achter de kraam.
Beukers Tel. 06-50583127.
Vlooienmarkt & Braderie
Zat. 7 Sept. 10.00-16.00 u.
Burg.Baumannlaan R'dam
Overschie. V.a. 12.00 u.
live muziek. Kr.hr. E 25.-
Beukers Tel. 06- 50583127.
Antiek
en boekenmarkt
Lange Voorhout, Den Haag
Elke don. + zon. 10-18 uur
t/m 22 september 2013
22 -9 VLOOIENMARKT + Kof-
ferbakverkoop op de Bree-
straat in Spijkenisse. Telf. :
06-83036368 -BB-evenemen-
ten.nl
15 -9 VLOOIENMARKT + Kof-
ferbakverkoop op de Mid-
denbaan - Hoogvliet. Telf. :
06-83036368 -BB-evenemen-
ten.nl
8- 9 Mega VLOOIENMARKT
+ Kofferbakverkoop. Op de
maasboulevard in Schie-
dam. Telf : 06-83036368 -BB-
evenementen.nl
Zaterdag 7 sept. van 10.00 -
16.00 u. ROMMELMARKT op
WV De Bommeer te Vlaar-
dingen Watersportweg 100
Toegang ; Gratis
Mega VLOOIENMARKT Za.
19 okt. + Zon. 20 okt. en Za.
23 nov. + Zon 24 nov. in het
Feyenoordstadion (10-16 u.)
300 kr./p.d. Tel. 06-53777967.
Mega Jaarmarkt
zon. 8 sep. Spinozaweg
R'dam Zuid (10-16 u.)
200 kr. VOLGEBOEKT!!!
Vlooienmarkt Zon. 15 Sept
Glitterplein, Leuvenhoofd,
R'dam Centr. Auto achter
de kraam.Tel 06-50583127
Vlooienmarkt Zo 8 Sept.
Olympiaweg R'dam Zuid.
Auto achter de kraam.
Beukers Tel. 06-50583127
21 -9 VLOOIENMARKT Wc
Ambachtsland -Zevenkamp
Telf : 06-83036368 -BB-eve-
nementen.nl
GROTE ROMMELMARKT
Zo 8 Sept Alexanderhal
Shanghailaan R'dam, 9-17 u.
www.bijl-evementen.com
29 Sept. ROMMELMARKT
Sporthal de Ackers Berg-
schenhoek 9:00 - 17:00 uur
MDV-Event 06 - 41010900
Mega VLOOIENMARKT zon.
13 okt. Berkel, Oostmeerhal
(10-16 u.) 2 hallen (200 kr.)
Tel. 06 - 53 777 967.
Vlooienmarkt zon. 8 Sept.
Sophiakade Rotterdam
Kralingen Tel 06-50583127
KLEEDJESMARKT Koewei-
de/Croosw 22-09. Bij regen
29e Inschr. 0628270073 E 10.
VLOOIENMARKT Za. 7 Sept.
WC Holyhoek, Vlaardingen.
Taro Ev. Tel. 06 - 38223862.
ZO. 8 sept. Kofferbakmarkt
12 - 16 u. winkelc. Hoogvliet,
deeln. E 11,- inl. 0111-410532
15 Sept. ROMMELMARKT in
de Olympiahal Maassluis, 9
-17 u. MDV, 06-41010900.
Mega SNUFFELMARKT 8
Sept. Heemraadsplein Rot-
terdam. Willy's 06-53752741.
VLOOIENMARKT za. 7 Sept.
Bachplein Schiedam kraam
E 15,- Willy's 06-53752741.
Zon. 22 sept. vlooienmarkt
Dordrecht Reeweghal. done-
vents.nl 0294-237320.
420 Verzamelingen
Postzegelverzamelingen en
oude ansichten GEVRAAGD
T. 0181-624635/06-20457388.
Auto & Vervoer
667 Te koop gevraagd
OCCASIONINKOOP.NL Wij
geven een goede prijs voor
uw auto, contant geld + RDW
vrijw. Gouderakstr. 51, naast
Starfit R'dam IJsselmonde.
Tel. 010 - 48 22 236.
Hugo vraagt auto's
+ jeeps + bussen. Vrijw. nr
35562 privacy geboden cont.
betaling. Taxatie thuis 8-22u
bellen telnr 06-12258443.
Autodemontagebedrijf De
Polder. Te koop gevr.: sloop-
en schadeauto's v.a. E 75.-
direct RDW afstandverkla-
ring. Tel. 010-4150389
Autosloperij de Zaag vraagt
loop-, sloop- en schade au-
to’s. Vanaf E100,- Direct
RDW vrijwaring. Gratis op-
haaldienst. Tel 010-4201897.
Gevr. Auto's, ook bedrijfs-
wagens, RDW vrijwaring.
Bel, wij komen 06-17438876.
699 Rijscholen
DeLierverkeersopleidin-
gen.nl Lid Bovag. Tel 010 -
4257726 of 06 - 24690469.
R'dam'.1e 10 les E 20.- p.l.
RijscholenConcurrent.nl
Proefles E 25,- / 100 minuten.
1e t/m 10e les E 19,- per les.
Meer INFO: 010 - 437 25 77
Werk & Inkomen
765 Kinderopvang &
Oppas
GEZOCHT: Moeders met Pit
wel carrière, geen oppas.
www.moedersmetpit.nl
790 Opleidingen &
Cursussen
In één jaar je diploma!
GASTHEER, kok en ZWK.
Start elke maand. www.
horecaacademie.nl
755 Overig Personeel Gevraagd
Leuk THUISWERK tot E2500!
Inpakken, balpen montage.
Info: 0909-400.6000 (90cpm)
Productiemedewerkers
Logistiek personeel
Schoonmakers
Oproepkrachten
Chauffeurs en Heftruckers.
Ben je flexibel?
Bel dan voor het maken van
een afspraak!
Eigen vervoer is een pré.
Schoolverlaters
Die ervaring willen opdoen
in de productie.
Per direct werk!
Je taken: inpakken van vlees,
snijden, verpakken en
sealen.
780 Personeel Aangeboden
Nette huishoudelijke HULP
biedt zich aan in Rotterdam-
Zuid voor slechts E 10,- per
uur Tel:06 - 59 08 27 20.
BEHANGER vr. behang,
verf en witwerk enz. Vrijbl.
prijs opgave. 06- 34019465
JackRoy prof. SCHILDERS &
Behangbedrijf. 5 jr gar. Info:
06-20155663 Z.H.
785 Personeel Gevraagd
Tandartspraktijk Joosten zoekt per direct:
tandartsassistente
voor balie-, sterilisatie- en stoelwerkzaamheden.
Kijk voor de functieomschrijving en werktijden op
www.tandartsjoosten.nl
Vakantie &
Uitgaan
812 Limburg
KERSTVOORDEEL:
Beleef de Kerst in een
prachtig ****hotel
in LIMBURG
Bel voor een gratis
kleurenfolder:
0478 - 511 466 of
kijk op www.asteria.nl
Zaken &
Financiën
308 Belasting
Betaalbare hulp voor uw
BELASTING / boekhou-
ding. Tel. 06- 26 016 227.
Duo's doen het. Lees maar....
PERSONEEL
NODIG?
Plaats een
KLEINTJE
in deze krant
Caravan verkopen?
Plaats dan een advertentie
Duo's zijn altijd overzichte-
lijk gerubriceerd
Vraag en Aanbod?
Kijk op WWW.DUOS.NU
Bel voor het
plaatsen van een
Duo:
070-3078444
Uw advertentie in deze krant
en ook de HELE WEEK op
www.duos.nu
Uw auto verkopen?
Plaats dan een advertentie
Bel 070-3078444
24 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
Open Dag
ZATERDAG 7 SEPTEMBER
LAAN VAN BOL’ ES 3 - 3122 AE SCHIEDAM
11.00-15.00 UUR
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROGRAMMA:
•GRATIS CONTROLE VAN MOEDERVLEKKEN
U kunt verdachte plekjes laten controleren door de dermatoloog.
Vooraf aanmelden bij de balie van de Pellegrinus Kliniek.
•GRATIS SPATADERSCREENING
Met een Duplexonderzoek worden de (spat)aderen in het been in beeld
gebracht. De precieze plaats en de ernst van de problemen kunnen goed
bepaald worden met deze onderzoeksmethode.
Vooraf aanmelden bij de balie van de Pellegrinus Kliniek.
•GRATIS BLOEDDRUKMETING
Laat uw bloeddruk meten bij DC Klinieken Schiedam.
•DEMONSTRATIE MAAG-EN DARMONDERZOEK
Hoe wordt een maag- en darmonderzoek uitgevoerd?
De endoscopieverpleegkundige van DC Klinieken Schiedam geven
u tijdens de rondleiding uitleg over het endoscopieonderzoek.
•NEEM EEN KIJKJE BIJ DE RADIOLOGIE AFDELING
Met behulp van röntgenstralen (röntgenfoto’s), geluidsgolven (echografie)
of magnetische velden (MRI) worden beelden van het lichaam gemaakt.
Wilt u zien hoe dit in zijn werk gaat? Neem een kijkje achter de schermen
bij de laboranten van DC Klinieken Schiedam.
Voor meer informatie en routebeschrijving kunt u kijken op onze websites:
Schiedam
010 - 449 33 11
info@pellegrinus.nl
www.pellegrinus.nl
010 - 449 32 80
schiedam@dcklinieken.nl
www.dcklinieken.nl
G
R
AT
IS
G
EZO
N
D
H
EID
S-
T
EST
EN
!
Financiële tegemoetkoming voor
slachtoers seksueel misbruik in
jeugdzorginstelling of pleeggezin
Slachtoers van seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of een pleeggezin
in de periode van 1 januari 1945 tot en met 31 december 2012 kunnen bij het
Schadefonds Geweldsmisdrijven een aanvraag indienen voor een nanciële
tegemoetkoming. Dit kan tot en met 31 december 2015.
Voor meer informatie kan een informatiepakket aangevraagd worden bij de
Hulplijn Seksueel Misbruik.
Een aanvraag indienen
Slachtoers kunnen voor een aanvraag hun ingevulde aanvraagformulier aan
het Schadefonds Geweldsmisdrijven sturen. Het formulier staat op de website
van het Schadefonds, www.schadefonds.nl.
Ondersteuning
Medewerkers van Slachtoerhulp Nederland (te bereiken via de Hulplijn Seksueel
Misbruik) bieden naast praktische en emotionele ondersteuning ook hulp bij het
invullen van het aanvraagformulier. Daarnaast kunnen zij slachtoers doorgeleiden
naar passende hulp zoals contact met lotgenoten en specialistische hulp.
De Hulplijn Seksueel Misbruik is te bereiken via
telefoonnummer 0900 9999 001
(maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur, lokaal tarief),
www.hulplijnseksueelmisbruik.nl.
*

P
r
ijs
w
ijz
ig
in
g
e
n
e
n
z
e
t
fo
u
te
n
v
o
o
r
b
e
h
o
u
d
e
n
. N
ie
t g
e
ld
ig
in
c
o
m
b
in
a
t
ie
m
e
t a
n
d
e
re
a
c
t
ie
s
. V
r
a
a
g
n
a
a
r d
e
v
o
o
r
w
a
a
rd
e
n
in
d
e
s
h
o
w
ro
o
m
.
Frizz GL
• Eilandkeuken
• Scherp geprijsd
• Incl. Bauknecht
combi-magnetron,
als beste getest
• Greeploos design
• Incl. zitgedeelte
aan kookeiland
NU VOOR:
6.595,-
inclusief apparatuur
NU VOOR:
7.400,-
exclusief tegels en accessoires
NAZOMER DEALS
bij Wooning
t/m 8 september
Je komt er altijd uit
met Wooning
KOOPZONDAG Op 8 september in Den Haag, Naaldwijk, Rotterdam en Spijkenisse.
Wooning is gevestigd in Bergschenhoek, Den Haag, Naaldwijk,
Numansdorp, Rotterdam, Spijkenisse en Vlaardingen.
WWW.WOONING.ORG
30%
KORTING
OP ALLES
*
DEAL 1
DEAL 2
Marin
Door de extra wand past
er een bad, dubbele
wastafel, toilet en
separate douche in de
badkamer én is er toch
veel privacy en rust.
Voorzien van:
• Prachtig Rialto meubel
• Ruim bad, strak
vormgegeven
• Mooie grote vloertegel,
ook tegen de muur te
plaatsen
GRATIS
Lavazza Mio
van AEG
t.w.v. 179,-*
SPORT
25 | Maassluise Courant donderdag 5 september 2013
Tweede, tweede en weer tweede.
Het eerste team van tafeltennisvereni-
ging TOG haalde het in de reguliere
competitie de afgelopen seizoenen
steeds net niet. In de vierde klasse
troffen ze steeds een team dat ster-
ker was. Ra|ender Soekhlal en Marti|n
Kronemei|er draaiden prima mee in
die vierde klasse en Rene 1ungschlä-
ger was met zi|n hoge winstpercen-
tage eigenli|k heel erg toe aan de
derde klasse. Dat gaat er dit seizoen
van komen. Hoewel TOG dus geen
kampioen werd, heeft de tafelten-
nisbond deze keer de aangevraagde
keuzepromotie ingewilligd. Het team
begint op vri|dag 18 september met
een uitwedstri|d bi| HBM-Taveri. TOG
2 en TOG 8 komen respectieveli|k uit
in de vierde en vi|fde klasse.
Duo-team 1 Robert Kuiper, Brian de
Leeuw, Bart Di|kman, keert na het
kampioenschap van afgelopen voor-
|aar weer terug naar het hoogste ni-
veau in de duo-competitie: de eerste
klasse. Vri|dag 18 september start het
team thuis tegen de Repelaer. Duo-
teams 2, 8 en 4 spelen resp. in de der-
de, derde en zesde klasse.
Maassluis Open Tafeltennis 2013
Op zondag 22 september is-ie er
weer: het Maassluis Open Tafelten-
nis. Via www.tog-maassluis.nl kun |e
|e inschri|ven voor dit toernooi. Ieder-
een kan meedoen: |eugd, senioren
en dus ook beginnende, recreatieve
spelers. Er wordt gestreden in een ei-
gen sterkteklasse (afhankeli|k van het
competitieniveau), in een gemengd
toernooi (het open toernooi) en om
de verenigingspri|s. Zie ook www.
tog-maassluis.nl of neem contact op
met 1eroen Hendriks: hendriks_tog-
maassluis.nl, O6 51O7 2848.
Sponsor: Ruitenburg accountants &
adviseurs
Tafeltennissers TOG toch naar derde klasse
René Jungschläger: met teamgenoten naar derde klasse Foto: PR
Excelsior M heeft wat voor velen
voor onmogelijk werd gehouden toch
gepresteerd. Het versloeg landskam-
pioen Katwijk in eigen huis met 1-2.
De Tricolores beleven een ongekende
seizoenstart en gaan met twee over-
winningen op zak aan de leiding in de
Topklasse. Op doelgemiddelde bezet
de ploeg van Cesco Agterberg welis-
waar de vijfde plek op de ranglijst maar
wie had verwacht dat de promovendus
zo zou beginnen aan het avontuur dat
Topklasse heet?
Na de dik verdiende overwinning
op Spakenburg was het vertrouwen
groot bi| de Tricolores, maar als |e
naar Katwi|k moet ben |e op voor-
hand wat minder gerust op een posi-
tieve uitslag. Op sportpark De Krom
begon de landskampioen voortva-
rend en net als in de eerste wedstri|d
tegen Spakenburg had Excelsior M
het in de beginfase lastig tegen de be-
weegli|ke voorwaartsen Donny van
Oi|en en 1effrey 1ongeneelen. Maar
net als tegen Spakenburg stond de
verdediging als een huis. Robin Hof-
man, Niels Redert en Bryan van der
Laan verstoorden de opbouw van de
Katwi|kers die gaandeweg de eerste
helft het initiatief verloren. Excelsior
M kwam steeds beter in het spel en
had een paar kleine kans|es die ech-
ter de ploeg uit Katwi|k niet konden
verontrusten. Dat werd anders toen
Bryan van der Laan vlak voor rust een
mooie steekbal in huis had op Vin-
cent v.d. Berg die behalve zi|n directe
tegenstander ook de Katwi|kse goalie
het naki|ken gaf (O-1). Lang kon de
ploeg daar niet van genieten want nog
geen minuut later lag de bal achter
1esper Leerdam. Even was men in de
omschakeling de tegenstander kwi|t
waardoor 1effrey 1ongeneelen zi|n
ploeg op geli|ke hoogte bracht.
Rode kaart
In de tweede helft was Excelsior M
vanaf het eerste fluitsignaal de bo-
venliggende parti|. De ploeg speelde
gedurfd en zette de tegenstander op-
nieuw vast op eigen helft. Dit bracht
de landskampioen meerdere keren
in verwarring. Vincent v.d. Berg rea-
geerde alert op een foutieve breed-
tepass van een van de Katwi|kers en
poogde via een voorzet Kevin Vink te
bereiken. Zi|n voorzet werd in de zes-
tien echter met de hand beroerd. Re-
soluut wees de arbiter van dienst naar
de penaltystip en dat buitenkans|e
liet Niels Redert niet aan zich voorbi|
gaan. Resoluut zette hi| zi|n ploeg op
een 1-2 voorsprong die gaandeweg
de wedstri|d nauweli|ks meer in ge-
vaar kwam. Zeker toen de meest ge-
vaarli|ke speler aan Katwi|kse kant,
1effrey 1ongeneelen, diep in de twee-
de helft de rode kaart voorgeschoteld
kreeg. Met zi|n vertrek was de angel
uit de ploeg en kon Excelsior M de
wedstri|d rustig en geconcentreerd
uitspelen.
Kraker
Opnieuw dus een winstparti| en dat
zorgt voor tevreden gezichten. Het
geloof in eigen kunnen wordt met
de week groter en dat is goed met
het oog op de volgende tegenstan-
der. Zaterdag wacht Capelle dat net
als de Tricolores de volle winst uit de
eerste twee wedstri|den wist te beha-
len. Een absolute kraker op sportpark
Di|kpolder. Om 14.8O uur wordt afge-
trapt.
Hoofdsponsor: Euro Products
Excelsior M verslaat landskampioen Katwijk
Excelsior M speelde gedurfd en zette Katwijk vast op eigen helft. Foto: PR
De laatste wedstrijd vóór het begin
van de voetbalcompetitie presteerde
MSV’71 onder de maat. In Capelle a/d
IJssel werd het elftal van Wilco Wape-
naar verdiend met 2-0 afgetroefd door
4e klasser SVS.
Zoals zo vaak in de voorbereiding
begon M.S.V.'71 ook deze keer veel
te slap aan de bekerparti|. Deze keer
was Wesley Thonhauser nog niet
goed bi| de les. Hi| moest een overtre-
ding maken om de zaak te corrigeren.
Roy Ri|sdi|k schoot de vri|e trap na
amper 8O seconden langs de muur
onberispeli|k binnen. (1-O). M.S.V.'71
was geli|k wakker en leek binnen 5
minuten alweer op geli|ke hoogte te
komen. 1effrey Zwaard liet Xander
Kerasavopoulos zi|n hielen zien en
mocht moederziel alleen op Paterno
af, maar kreeg de bal er niet langs.
Defensie
Daarna nam SVS het heft weer in
handen. De thuisploeg zette vroeg
druk en speelde veel feller. De Maas-
sluise defensie had veel moeite met
die speelwi|ze. Na een minuut of 1O
leverde dat bi|na de 2-O op toen We-
sley Thonhauser zwak uitverdedigde.
Gelukkig voor M.S.V.'71 behoedde
Geert Dobbe zi|n ploeg voor een gro-
tere achterstand en pareerde de inzet
van Roy Ri|sdi|k. Bi| SVS ontpopte Van
Opstal zich als de grote uitblinker. Na-
dat eerst de lat M.S.V.'71 nog had ge-
red, was het na een klein half uur toch
raak. Yannick de Lely rondde een
fraaie aanval hard in de bovenhoek
voortreffeli|k af. (2-O). De Maassluise
defensie stond erbi| en keek ernaar.
De afwerking van MSV'71 liet deze
middag te wensen over. Zo liet Mi-
chael Ri|gersberg 1O minuten voor de
pauze een goede kans liggen op de
aansluitende treffer. Stefan van der
Staal haalde de inzet van Ri|gersberg
van de li|n. In de slotfase van de eer-
ste helft had SVS nog de kans om naar
4-O uit te lopen maar de lat en een ui-
terst zwakke afronding hield M.S.V.'71
nog enigszins in de race.
Forceren
In de 2e helft keerden Assad Mohun-
lol en Herman 1anson niet meer te-
rug. Hun plaatsen werden ingenomen
door Bo|an Stefanov en Reno Spies.
M.S.V.'71 begon wat beter aan het
tweede bedri|f. Maar dat duurde niet
zo lang. Na 1O minuten ging Danny
Suisse in de fout toen hi| de bal zo-
maar in de voeten schoof van De Lely.
Maar Geert Dobbe hield SVS van de
8-O af. Met de lange David Koene in de
spits (voor Michael Ri|gersberg) pro-
beerde Wapenaar de laatste 25 minu-
ten nog iets te forceren. Maar ook in
het laatste deel van de wedstri|d bleef
SVS de betere ploeg. De Capellenaren
raakten in de slotfase nog 2 keer het
houtwerk en strandden nog een keer
op de goed keepende Geert Dobbe.
1effrey Zwaard had de stand voor
M.S.V.'71 een wat draagli|ker aanzien
kunnen geven toen hi| door een ge-
weldige pass van Kees Starmans vri|
voor doelman Paterno werd gezet,
maar ook deze keer kwam de SVS
doelman als winnaar uit de bus.
Zaterdag begint voor M.S.V.'71 de
competitie thuis tegen Hermes DVS.
De aanvang is 14.8O uur.
Slechte generale voor MSV ‘71
De Maassluise selectieteams van korf-
balvereniging c.k.c. Maassluis zijn de
afgelopen weken volop bezig geweest
met de voorbereiding voor het nieuwe
seizoen. Afgelopen zaterdag waren de
laatste voorbereidingen.
Maassluis - Deetossnel 3
De laatste wedstri|d van Maassluis 1
was tegen Deetossnel 8. Deze ploeg
komt uit in de reserve overgangsklas-
se. Aanvankeli|k mocht er worden
verondersteld dat Maassluis deze pot
wel zou winnen als zi|nde eerste klas-
ser. En zo geschiedde ook. Het werd
geen hoogstaande wedstri|d, maar
Maassluis was duideli|k de betere
parti|. Deze wedstri|d werd daarom
ook gewonnen en dit geeft een goed
gevoel voor de komende zaterdag,
wanneer Kinderdi|k 1 bestreden
zal moeten worden. Deze wedstri|d
zal een weerzien worden met oud-
hoofdcoach Christie van Wi|k, die er
alles aan gelegen is om van Maassluis
te winnen. Deze wedstri|d zal worden
gespeeld om 15.8O uur in sportpark
Molenzicht te Alblasserdam.
Maassluis 2 - Deetossnel 4
De reserves mochten tegen Deetos-
snel 4 aantreden. Dit team speelt in
de reserve 1e klasse en is dus duide-
li|k een maat|e groter dan de blauw-
oran|e kri|gers welke in de reserve 2e
klasse uitkomen. Dit krachtsverschil
kwam in de eerste helft duideli|k naar
voren. Maassluis had qua doelpunten
maar weinig in te brengen. Uiteinde-
li|k bleef de teller in de rust steken
op slechts 1 doelpunt voor Maassluis.
Echter liet de tweede helft een heel
ander beeld zien. Maassluis was dui-
deli|k scherper en zodoende kwam
er nog een eindstand van 12-12 op
het bord. Een uitstekende prestatie
van deze |onge ploeg. Volgende week
dan meteen de lastige uitwedstri|d op
natuurgras tegen Korbat|o 2 uit Oud-
Bei|erland.
Maassluis 3 - Deetossnel 6
Maassluis 8 had hun enige oefenwed-
stri|d tegen Deetossnel 6. De gewon-
nen wedstri|d kende niet veel bi|zon-
derheden. Wel leuk om te vermelden
dat dit team leunt op veel routine.
Programma zaterdag 7 september
Kinderdi|k 1 - Maassluis 1 15.8O uur
Korbat|o 2 - Maassluis 8 14.8O uur
VEO - Maassluis 2 12.45 uur
Nieuwerkerk A2 - Maassluis A1 OD.OO
uur
Informatie
Algemene info: Karin Korstan|e (pc_
ckcmaassluis.nl ) of www.ckcmaas-
sluis.nl, Twitter _ckcmaassluis.
Hoofdsponsor: De Huizenbemidde-
laar
Einde oefening CKC, nu voor de punten
Het |aarli|kse herfsttoernooi van de
Maassluise 1eu de Boulesclub Allez
Tirer vindt plaats op zondag 15 sep-
tember. Iedereen mag meedoen, de
inschri|ving sluit op donderdag 12
september.
Bi| het herfsttoernooi worden vi|f par-
ti|en gespeeld in teams van twee per-
sonen; de zogenoemde doubletten.
Samenstelling van de teams gebeurt
via een loting. Het inschri|fgeld is Ą 5
per persoon. U kunt zich voor dit open
toernooi inschri|ven met een e-mail
naar wedstri|dzaken_alleztirer.nl.
Vermeld in de mail de naam of na-
men van de deelnemer(s).
Het Herfsttoernooi begint om 1O.8O
uur. Deelnemers moeten zich om
1O.OO uur melden en het inschri|fgeld
betalen. Als het weer het toelaat vin-
den de wedstri|den buiten plaats.
Het clubhuis vindt u aan de Dr A.
Schweitzerdreef 478 in de Westwi|k
(het blauwe gebouw).
Inschrijven herfsttoernooi Allez Tirer
26 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
Informatieavond over spataderen
Meld u aan voor de nieuwsbrief
Nieuwbouw
Hoe vordert de bouw van het nieuwe Reinier de Graaf
ziekenhuis? In de gratis e-mail nieuwsbrief houden
we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op
de bouwplaats. Wilt u deze ook ontvangen, stuur
een mail aan nieuwbouw@rdgg.nl Daarnaast zijn de
bouwvorderingen 24/7 live te volgen via een webcam
op www.reinierdegraaf.nl > nieuwbouw > in beeld.
Na de bouwvakantie ronden de bouwvakkers de
ruwbouw af. In september bereiken we het hoogste
punt en wordt de afbouw gestart. Het gebouw opent
in 2015 zijn deuren. Wilt u weten hoe het nieuwe
ziekenhuis er uit komt te zien of hoe het ingedeeld
is, kijk dan op onze speciale nieuwbouwpagina van de
website www.reinierdegraaf.nl
Minder ‘comazuipers’ in het
ziekenhuis
In 2012 kwamen 710 jongeren met een alcoholvergifti-
ging in het ziekenhuis. Dat zijn er ruim vijftig minder
dan in 2011, zo blijkt uit onderzoek van Nederlandse
kinderartsen. Het is de eerste daling sinds 2007, het
jaar dat de registratie begon. Kinderarts Nico van der
Lely vermoedt dat de daling het gevolg is van alle
aandacht voor het onderwerp. “Toch is het aantal van
ruim 700 kinderen met een alcoholvergiftiging nog
steeds schrikbarend hoog.”
Van der Lely is initiatiefnemer van de registratie en
mede-grondlegger van de eerste Nederlandse polikli-
niek voor Jeugd en Alcohol. “Deze daling betekent
minder kinderen met kans op hersenschade, aan alco-
hol gekoppeld letsel, seksueel misbruik en intellectu-
ele schade.” Van der Lely hoopt op een verdere daling.
“De verhoging van de minimumleeftijd van 16 naar 18
jaar om alcohol te kunnen kopen, is een belangrijke
stap om de beschikbaarheid van alcohol voor kinderen
te beperken.”
Wij nodigen u uit
De komende tijd vinden de volgende informatie-
bijeenkomsten plaats:
30 september Prostaatkanker: de signalen,
behandeling en psychische begeleiding
1 oktober Lymfoedeem na borstkanker
2 oktober Diabeet? Voetzorg update
4 oktober Kraammarkt
Meer informatie over bovenstaande bijeenkomsten vindt
u op www.reinierdegraaf.nl.
“Zorgen moet je doen, niet maken”. “De belang-
rijkste beslissingen neem je met je hart”. “Zonder
strijd, geen overwinning”. “Wie zich niet ergert,
maar verwondert, wordt geen 80 maar misschien
wel 100”. Het is een kleine greep van tegeltjeswijs-
heden op www.vriendenvanreinier.nl. Ook u kunt
uw wens of spreuk op een Delfts blauw tegeltje
laten maken.
Op www.vriendenvanreinier.nl kan iedereen heel een-
voudig een eigen Delfts blauwe tegeltje maken en voor
€5 als e-card kopen. U doet dan mee met de wedstrijd,
bent direct Vriend van Reinier de Graaf en draagt met
uw donatie bij aan goede doelen voor patiënten. Elke
maand kiezen bezoekers van de website een ‘tegel van
de maand’. De winnende Delfts blauwe Tegels worden
na een regionale expositie permanent tentoongesteld
in het Nieuwe Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft.
Krijg samen: Meer voor Elkaar!
De Vrienden en Partners van de Stichting krijgen
samen Meer voor elkaar. Ze maken bijvoorbeeld
huiskamerprojecten mogelijk waar patiënten bij elkaar
komen en een mooi dagprogramma aangeboden krij-
gen. Ze zorgen voor bedfietsen zodat patiënten sneller
sterker worden en uit bed kunnen. Of I-pads voor
Intensive Care patiënten om te kunnen communiceren
als ze nog niet kunnen praten. En voor speelfacili-
teiten voor kinderen op alle locaties zodat ze zich
kunnen ontspannen en vermaken. Informatie vindt u
op www.vriendenvanreinier.nl
Vriendschap is voor altijd
Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen of een baan in Reinier de Graaf?
Volg ons op Twitter: @rdgziekenhuis en
@rdgzkhuis_zoekt
De rugby- of Madonnahouding? Dit en andere aspecten van het borstvoeden komen aan de
orde tijdens de kraammarkt in het Gasthuis Delft. Lactatiekundigen en andere deskundigen
presenteren zich, geven informatie en beantwoorden vragen over borstvoeding en alles wat
met de bevalling te maken heeft. Aanleiding voor de markt is de Wereld Borstvoedingsweek,
waarin de voordelen van borstvoeding onder de aandacht gebracht worden.
Kraammarkt: bol van informatie
Kwaliteitskeurmerk
Reinier de Graaf bevordert al jaren het geven van
borstvoeding. Onlangs kende de Stichting Zorg voor
Borstvoeding het certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’
van de WHO (World Health Organization) /Unicef
toe. Dit belangrijke kwaliteitskeurmerk is een bewijs
dat het ziekenhuis aan hoge internationale eisen
voldoet. In het Reinier de Graaf werken speciale
lactatiekundigen, die samen met kraamverzorgenden
en verpleegkundigen, zorg bieden aan kersverse moe-
ders en kinderen rondom het borst voeden.
Voeden naar behoefte
Borstvoeding draagt in belangrijke mate bij aan de
gezondheid van kinderen. Vrouwen die in het Reinier
de Graaf bevallen, krijgen allemaal voorlichting over
de voordelen van borstvoeding. Ook zijn alle betrok-
ken zorgverleners getraind in vaardigheden om het
contact tussen moeder en kind zo goed mogelijk
laten verlopen, zoals bij het aanleggen van de baby.
Moeder en kind mogen in Delft dag en nacht bij
elkaar op een kamer blijven. En voeden gaat naar
behoefte; hoe lang en hoe vaak wordt niet bepaald
door de klok.
De kraammarkt vindt plaats op 4 oktober van 13.00-
18.00 uur in de Kapellezaal van het Gasthuis Delft.
Entree is gratis. Meer informatie over de markt vindt
u op www.reinierdegraaf.nl.
Wat is er nog meer te doen op de kraammarkt?
Rondleidingen op de verloskamers en kraam-
afdeling, een workshop babymassage, informatie
over kinderopvang en kraamzorg, geboortetaarten
en cupcakes, babyspeciaalzaken: het is slechts een
greep uit het aanbod van de kraammarkt.
Een baby-fotograaf fotografeert gratis (zwangere)
bezoekers met partner en/of kind(eren).
En verpleegkundigen van de verloskamers en
de couveuse- en kraamafdeling beantwoorden
vragen. Bent u zwanger of bent u pas bevallen,
dan is dit evenement een aanrader.
27 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
*Deze actie geldt voor kinderartikelen en geldt op het goedkoopste artikel. Geldt niet in combinatie met prijsaanbiedingen en/of opruiming.
2
e
kinderartikel
5
0
%
k
o
r
t
i
n
g
*
Kindermeetweken bij Dolcis en Scapino
Bekijk de hele kids collectie op
www.dolcis.nl/kinderen
59,
99
29,
99
maat 33-39
381828
69,
99
maat 28-35
487768
Bekijk de hele kids collectie op
www.scapino.nl/kinderen
De korting bij Scapino geldt óók op kinderkleding!
maat 31-35
0031324
34
99
12
50
maat 28-35
0083223
24
99
Elke woensdag- en zaterdagmiddag is er een
kinderschoenspecialist aanwezig bij Dolcis en Scapino!
Online op
werkdagen
vóór 20:00 uur
besteld, morgen
in huis!
5 september
t/m
15 september
Behaald door:
Leeftijd Datum
in samenwerking met
Het officiële Scapino
Puk de Jong Puk de Jong 5 jaar 5 jaar 26-08-2013 26 08-2013
Haal nu je
strikdiploma bij
Dolcis & Scapino
en ontvang een
gratis speelblok
op=op
Van 695,00
www.jangroentegels.nl
28 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
SPORT
29 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
VDL stond na twee poulewedstrijden
voor de beker al met één been in de
tweede ronde van de districtsbeker
West 2. De Maassluizers wonnen
beiden wedstrijden en laatste tegen-
stander CWO had door gelijk te spelen
punten gemorst tegen Hoekpolder. Een
gelijkspel zou dus genoeg zijn.
In de eerste poulewedstri|d tegen
Oliveo was VDL de hele wedstri|d
heer en meester over de derdeklasser
uit Pi|nacker. Een regelmatige zege in
O-5 was het gevolg. Na een ruststand
van O-4 werd de tweede helft zon-
der dat het elftal in gevaar kwam op
routine uitgespeeld. Er werd daarna
nog een keer gescoord. Doelpunten
waren er van Kees Ketting (8", 85' en
7O') en Nick Buuron (25'en 44'). Daar
tegenover stond alleen een kans en
gemiste penalty van Oliveo in de 75'.
Verschil
De uiteindeli|ke overwinning van
6-4 op de met vol inzet spelende
derdeklasser Hoekpolder kwam on-
nodig moeizaam tot stand. Vooral
het niveauverschil tussen de eerste
en tweede helft was opvallend. VDL
was in de eerste helft matig maar
kreeg toch genoeg kansen. Persoon-
li|ke duels gingen vaak verloren en
ook de tweede bal werd veelal niet
bemachtigd. In de aanvang zat het in
de VDL defensie niet goed; elke bal in
de kluts kwam bi| de tegenstander te-
recht. Hierdoor kon Hoekpolder al na
16' op een voorsprong van O-8 komen.
Het spreekt voor de instelling en inzet
van de ploeg dat ondanks deze tegen-
slagen de winst kon worden behaald.
Doelpunten waren er van Rodney
Remmerswaal (48, 46 en 66'), Nick
Buuron (72'), Melvin Louwen (87')
em Kees Ketting (8D')
Misverstand
De wedstri|d tegen CWO werd op een
zonovergoten terrein aan de Kethel-
weg in Vlaardingen om 14.8O uur af-
getrapt. CWO moest dus winnen en
startte voortvarend. Voor VDL was
geli|kspel genoeg. Dit leidde in de 2'
reeds tot de eerste kans welke werd
overgekopt. VDL liet zich echter ook
zien, want in de 4' kreeg men door
een misverstand in de verdediging
van CWO een opgelegde kans, deze
werd echter rakelings naast gescho-
ten. Zo ontwikkelde zich een geli|kop-
gaande wedstri|d. Ondanks dat Kees
Ketting in de 28' bi| een voorzet dui-
deli|k hard in zi|n rug omver werd ge-
duwd, weigerde de scheidsrechter de
bal op de stip te leggen. Zo bleef het
tot aan de rust O - O.
Fysieker
Ook na rust ging de stri|d op en neer.
VDL had een licht overwicht wat
leidde tot een schot voorlangs van
Kees Ketting in de 55' en een kopbal
van dezelfde speler in de 5D'die via
de lat overging. Een doelpunt kon niet
uitbli|ven en het was dan ook Rod-
ney Remmerswaal die in de 6O'de
bal tegendraads inkopte O - 1. CWO
ging hierna nog fysieker spelen en
de grensrechter vlagde zelfs vaker
onterecht dan in de 1e helft, zodat er
een behoorli|ke druk op het doel van
VDL ontstond. Doelman Tim Teerlink
groeide met diverse goede reddingen
uit tot de man van de wedstri|d. Een
doelpunt kon niet uitbli|ven. Via Yordi
Molendi|k die voor de zoveelste keer
langs de rechterkant opstoomde,
werd in de 75'een verdiende 1-1 ge-
scoord. In de 77' was het nog een
doelpunt van Nick Buuron die we-
gens aanvallen van de keeper werd
afgekeurd. CWO probeerde nog door
te drukken, maar verder liet VDL het
niet meer komen. De volgende ronde
was hiermee bereikt.
Programma:
Zaterdag 7 september begint de com-
petitie met de thuiswedstri|d tegen
TAVV uit Ter Aar, een voor VDL on-
bekende tegenstander die, net als
VDL, haar verbli|f in de tweede klasse
via de nacompetitie veilig stelde. De
wedstri|d begint om 14.8O uur aan de
Sportlaan.
Hoofdsponsor: Unit4
VDL bereikt tweede ronde districtsbeker
Nieuwkomer Nick Buuron wordt hier onreglementair ouderwets onderuit geschoffeld. Foto: PR
Het beachvolleyballen is afgelopen. Af-
gelopen weekend name MVC afscheid
van het strand en vanaf 4 september
wordt er weer getraind en gespeeld in
de Wethouder Smithal, de thuishonk
van de Maassluise volleybalvereni-
ging. Het zaalvolleybalseizoen is weer
begonnen.
Vanaf 18.OO uur traint de CMV |eugd.
Dit zi|n |ongens en meis|es in de
leefti|d van 8 tot 12 |aar die op een
speelse manier het volleybalspel
gaan leren. Binnenkort gaat die |eugd
ook meedoen aan toernooien speci-
aal voor het circulatie volleybalspel.
Van 1D.OO uur tot 2O.8O uur traint een
groep C-|eugd en het Mix A team.
De senioren bezetten de wethouder
Smithal vanaf 2O.8O uur. Dames 1,
Heren 1, 2 en 8 en de Recreanten-
groep trainen gebroederli|k naast
elkaar. De recreantengroep zal ook
regelmatig haar wedstri|den in de re-
creantencompetitie spelen. Voor He-
ren 8 is het belangri|k dat ze snel op
niveau zi|n. Zi| spelen op maandag
16 september al de eerste wedstri|d
tegen Benevia. De andere teams ko-
men op 27 en 28 september pas aan
bod. Wil |e een aantal keer meetrai-
nen dan kan dat, kom gerust eens
langs.

Succesvol beachvolleybal
MVC kan terugki|ken op een suc-
cesvol zomerseizoen. Maar liefst vier
beachvolleybalteams die bestaan
uit MVC leden stonden afgelopen
zaterdag op het podium, ti|dens de
pri|suitreiking van de beachvolleybal-
ranking. Maar liefst drie 2e pri|zen en
een 1e plaats voor het MVC Hakuna
Matata team. Dit team werd zaterdag
wel speciaal in het zonnet|e gezet,
omdat uit de administratie bleek dat
ze al 15 |aar in de categorie 8x8 mee
spelen. Een zeer goede prestatie voor
deze oude rotten die bi|na elk |aar wel
weer een podiumplaats weten te be-
halen. Ook afgelopen zaterdag wis-
ten zi| het seizoen mooi af te sluiten
met een 2e plek op het dagtoernooi.
Felicitaties gaan ook naar de dames
van Wie is de Mol, Wie is Wasted en
Willy&Max die met de 2e plek een
mooie plek hebben gehaald.
Informatie over MVC
E-mailinformatie via: bestuur_mvc-
maassluis.nl. MVC op internet: www.
mvcmaassluis.nl.
Zaalvolleyballers gaan weer
trainen
MVC gaat weer trainen. Foto: PR
Nog een maand|e en dan is het zover.
Dan vindt voor de eerste keer in de
geschiedenis van Maassluis een inter-
nationaal softbaltoernooi op het Gop-
hers-complex plaats. Op zaterdag 12
en zondag 18 oktober begroeten de
Gophers twee Duitse, een Belgische
en twee Nederlandse teams. Twee
dagen topsoftball in Maassluis, aan de
Gopherslane in de Steendi|kpolder.
Internationaal Softballtoernooi in Maassluis
Topsoftbal bij The Gophers Foto: PR
Ook de schaakvereniging is weer be-
gonnen. Op 2 september werd de le-
denvergadering gehouden. Daar wer-
den toch weer belangri|ke activiteiten
ter sprake gebracht. Op 14 december
zal weer het |aarli|kse open schaak-
toernooi gehouden worden waarvoor
men zich nu al kan aanmelden. Naar
het nu laat aanzien gaat dit gebeuren
in de nieuwe accommodatie, gelegen
aan de andere zi|de van de weg van
de huidige behuizing.
Het open toernooi van 2O14 wordt
gehouden op 2O september 2O14 en
zal staan in het kader van de mani-
festatie denksporten van het 4OO-|arig
bestaan van de Gemeente Maassluis.
Tevens zal dit toernooi ook in het te-
ken staan van de in oprichting zi|nde
stichting "Corry Vreeken." Dit toer-
nooi zal gehouden worden in de grote
zaal van Koningshof. Dit wordt zowel
een toernooi voor volwassenen als
voor de |eugd. Corry Vreeken is een
gewaardeerd lid van de vereniging. Zi|
is vi|f keer kampioen van Nederland
geweest. Gedurende 1O |aar mocht
zi| deze titel onafgebroken gebruiken.
De kampioenen kregen de bekers uit-
gereikt op de ledenvergadering door
voorzitter Piet de 1ong. Clubkampi-
oen werd Corry Vreeken. RAPID-kam-
pioen werd Marcel Bergen. Het Paas-
snelschaaktoernooi kwam op naam
van Marcel Bergen en het Kerstsnel-
schaaktoernooi ging naar Dirk Bri|s.
Op D september begint de interne
competitie weer. De vereniging hoopt
uiteraard op de komst van nieuwe
leden. 1ong of oud het maakt niet uit.
U bent van harte welkom!! Ook thuis-
schakers zi|n van harte welkom.
Schaakvereniging Maassluis
De scholen zi|n weer begonnen en
dat geldt ook voor het handbalsei-
zoen bi| HV Unitas '68. De trainingen
zi|n hervat en zaterdag was de offici-
ele seizoensopening met een gezel-
lige barbecue en de uitreiking van de
nieuwe tenues en trainingspakken.
Afgelopen zondag was er al direct
een toernooi voor de hele vereniging;
het EHC Handbaltoernooi met meer
dan 1OO deelnemende teams. Zo kon
iedereen alvast weer even wat wed-
stri|dritme opdoen. Unitas '68 heeft
met zeven teams deelgenomen en
ging met drie bekers naar huis: twee
eerste plekken en een tweede. Dat
belooft wat voor de competitie die ko-
mend weekend begint.
Wedstrijdprogramma
Zaterdag 7 september: E-|eugd om
1O.2O uur MOK - Unitas '68; Meis|es B
om 11.45 uur Oliveo - Unitas '68
Zondag 8 september: Heren A om
1O.OO uur DIOS - Unitas '68; Dames 1
om 11.OO uur HVOS - Unitas '68
Als handbal |e leuk li|kt, kun |e een
paar keer vri|bli|vend mee trainen.
Natuurli|k kun |e ook komen ki|ken bi|
wedstri|den. Voor meer informatie:
raadpleeg de website www.unitas68.
nl of bel of mail naar Annette Hart-
man: (O1O) 5D22D82 / |eugdzaken_
unitas68.nl.
Nieuw handbalseizoen bij
Unitas ‘63 van start
Activiteiten bij De Flat
Bi| wi|kvereniging De Flat zi|n de
activiteiten weer begonnen. Maan-
dagavond Schaken, 1D.OO uur.
Dinsdagavond Klaver|as, 1D.OO uur,
Woensdagmiddag Bridge 18.OO uur.
Donderdagmiddag Bewegingsleer
voor ouderen 18.8O uur. Donderdag-
avond Bil|arten 1D.OO uur. Daarnaast
is er iedere eerste zaterdag van de
maand bingo 1D.8O uur en iedere der-
de woensdag van de maand Surprise
bingo 1D.8O uur.
30 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
kabel
DAMES
TUNIEK
maten S-XL
6.99
touchscreen
STYLUS
PEN
2-in-1
0.59
meisjes/
dames
NEON
SOKKEN
maten 23-42
3 PAAR
1.79
trendy
DUBBELWANDIG
GLAS
inhoud 200 ml
1.59
7x14 cm
1.29
3-lonts
10x9 cm
1.69
fun baking
KINDER
KOOKBOEK
1.49
Disney
MEISJES
PYJAMA
maten 92-128
4.69
Sendil
WAS
VERZACHTER
diverse soorten
1 liter
0.79
zoek uit
A5 SCHOOL
SCHRIFTEN
set/5
0.79
yucca
FOAM
BLOEM
13 cm
set/2
0.78
ANTI-
TOCHT
DIER
hoogwaardig pluche
zeer decoratief
ca. 90 cm
LED
E-READER
LAMP
ook geschikt voor
laptop of tablet
met verstelbare clip
2-LED's
1.49
DECOMIX OF
KAARS
PLATEAU
decomix:
basic of trend
kaarsplateau:
diverse kleuren
en maten
CUPCAKE- OF
POPCAKE
MAKER
cupcakemaker:
voor 7 cupcakes
popcakemaker:
voor 12 popcakes
2.99
MEISJES
BALLERINA
PANTOFFELS
diverse prints
anti-slip
maten 28-35
1.69
2.99 3.19
TRENDY
RING
BAND
diverse designs
A4-formaat
2-rings
ook verkrijgbaar:
4-rings 1.19
23-rings 1.49
DAMES
NEON
SINGLET
diverse kleuren
maten S-XL
SUBLIEM
WAS
MIDDEL
ultra of color
42 wasbeurten
3 liter
ESPRESSO
KOFFIE
BONEN
Villa Santa
500 gram
KABEL
DAMES
ROK
zwart of grijs
maten S-XL
TWISTED OF
RUSTIEK
KAARS
trendy
najaarskleuren
7x9 cm
of bolkaars
Ø 9 cm
0.85
0.99
1.19
ECHEVERIA
FOAM
BLOEM
diverse kleuren
28 cm
9.29
0.95
2.95 4.59
UITZOEKEN!
KIJK OP ACTION.NL VOOR DE FOLDER! KIJK OP ACTION.NL V !
O
P

K
A
M
E
R
S
Elders
5.99
7.95
Elders
1.99
2.49
Z
e
t
-

e
n

d
r
u
k
f
o
u
t
e
n

v
o
o
r
b
e
h
o
u
d
e
n
.

A
a
n
b
i
e
d
i
n
g
e
n

g
e
l
d
e
n

v
a
n

z
o
.

1
-
0
9
-
2
0
1
3


t
/
m

z
a
.

7
-
0
9
-
2
0
1
3

i
n

N
e
d
e
r
l
a
n
d
s
e

f
i
l
i
a
l
e
n
.
Kijk voor winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.nl
31 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
Tinstraat 10 C t/mF - 2984 AN Ridderkerk - (Industrieterrein Donkersloot zuid) Tel: 0180-442322 Fax 0180-421534
Geopend maandag t/m donderdag van 10.00 - 17.30 uur.Vrijdag van 10.00 - 21.00 uur (koopavond). Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
OP ZONDAG GESLOTEN
Volledig
geïntegreerde
afwas-
automaat
voorzien van rvs
kuip en aquastop
beveiliging
van 799,00
nu voor 599,00
p
599 00
Compleet
gemonteerd*
voor 699,00
Inbouw koelkast
voorzien van
**** vriesvak
Van 739,-
nu voor 299,00
Van 2.050,-
nu voor 699,00
Van 979,-
nu voor 449,00
Inbouw
koel-/vries-
combinatie
voorzien van
266 liter inhoud
Inbouw
koel-/vries-
combinatie
energieklasse A+
voorzien van
274 liter inhoud
OP=OP
nu voor 449,00
RVS Inbouw
combi-
magnetron
voorzien van hetelucht en
44 liter inhoud
Compacte
bakoven
met magnetron
uit de fabrieken
van Siemens
Van 1.250,-
nu voor 399,00
Luxe inbouw
keramische
kookplaat
60 cm breed
met GlideControl
ZELF GEEN TIJD OM UW
APPARATUUR IN TE BOUWEN?
ONZE MONTEURS BOUWEN UW
APPARATUUR VAKKUNDIG IN!
Compleet
gemonteerd*
voor 549,00
Compleet
gemonteerd*
voor 649,00
Grote partijen inbouwapparatuur
Uit voorraad leverbaar met
volledige fabrieksgarantie!
Wij leveren inbouwapparatuur van alle grote merken zoals;
AEG, Atag, Bauknecht, Boretti, Bosch, Gaggenau, Miele, Sie-
mens, Miele, Smeg, Whirlpool, Zanussi
Grote keus in inbouw
koel- en vrieskasten, direct
uit voorraad leverbaar
Van 1.035,-
nu voor 549,00
OP=OP
OP=OP
Wij leveren al een
keramische kookplaat
vanaf 199,00
Wij leveren al een
inductiekookplaat
vanaf 299,00
Bij ons vindt u al
een inbouw
combimagnetron
vanaf 249,00
OP=OP
IN DIVERSE
KLEUREN
LEVERBAAR
5 JAAR GARANTIE
€3.999,
-
Keuken wordt
geleverd met:
- Werkblad met rvs spoelbak
en luxe mengkraan
- Koel-/vriescombinatie
- Rvs gaskookplaat
- Rvs wandschouwkap
- Rvs oven
- Volledig geïntegreerde
afwasautomaat
Deze droomkeuken
vindt u bij ons voor
Royale hoogglans
hoekkeuken
voorzien van extra glanzend kunststof
front en composiet werkblad
sttoooooff sttooooooooooooooff
€5.950,
-
Keuken wordt
geleverd met:
- Volledig geïntegreerde
afwasautomaat
- Inbouw koelkast
- Luxe combimagnetron
- Rvs 4 pits gaskookplaat
- Luxe design wandschouwkap
- Solide eenhendel mengkraan
Deze droomkeuken
vindt u bij ons voor
Luxe hoekkeuken
BUDGETPLAN... AL RUIM 25 JAAR
uw adres voor keukens en inbouwapparatuur
Van 1.150,-
nu voor 549,00
Inductiekookplaat
80 cm breed
voorzien van
4 kookzones
en timer OP=OP
Volledig
geïntegreerde
afwas-
automaat
60 cm breed
met diverse
afwasprogramma’s
Van 729,-
nu voor 299,00
Inbouw koelkasten
88 cm hoog
vanaf 179,00
Inbouw koelkasten
102 cm hoog
vanaf 249,00
Inbouw koelkasten
122 cm hoog
vanaf 299,00
Inbouw koel-/vries-
combinaties
vanaf 399,00
OP=OP
Ook de nieuwste keukentrends vindt u bij Budgetplan!
Budgetplan is de grootste inbouwapparatuurzaak van Nederland!
Geïntegreerde
vaatwasser
Met rvs
bedieningspaneel
van 1499,00
nu voor 499,00
Van 1489,-
nu voor 499,00
Volledig
geïntegreerde
afwas-
automaat
60 cm breed
Aquasteam
functie voor een schonere vaat,
uitgestelde starttijd, meervou-
dige lekkage beveiliging.
Zeer geluidsarm slechts 44 dB
Inbouw gas op glas
kookplaat
60 cm breed voor-
zien van geïnte-
greerde vonk-
ontsteking en
thermokoppel beveiliging
Nu voor 189,00
Van 1.099,-
nu voor 649,00
Luxe
inbouw
combimagnetron
voorzien van turbo hetelucht,
grill en crisp
OP=OP
OP=OP
Van 1.619,-
nu voor 749,00
Luxe inductiekookplaat
inbouw
inductiekook-
plaat 80 cm
breed voorzien van inductiekook-
zones met
pandetectie en
een uitbreidbare
kookzones
nu voor 199,00
Wasautomaat
1400 toeren,
centrifuge,
trommel-
inhoud 7 kg
en regelbaar
toerental
Van €669,-
nu voor 279,-
WIJ HEBBEN EEN GROTE SORTERING
WASAUTOMATEN, DROOGAUTOMATEN
EN KOEL EN KOEL-/VRIESCOMBINATIES
VAN O.A.
Set bestaande uit
- 90 cm breed fornuis
voorzien van 6 gaspitten
- Multifunctionele oven
- rvs achterwand
- Design afzuigkap 90 cm
Set aanbieding Set aanbieding
Van 2.313,- nu
1.299,00
S t b t d it
NU MET GRATIS
TEPANYAKI GRILLPLAAT

GROOTSTE COLLECTIE FORNUIZEN
VAN NEDERLAND
MET ALLE BEKENDE MERKEN ZOALS:
Set bestaande uit
- Fornuis 90 cm breed
- rvs achterwand
- Wandschouwkap
Van 3.118,- nu
2.499,00
Fornuisset ook leverbaar
in rvs
0
NU MET GRATIS
BORETTI PENTOLA 4 PANNENSET
OP=OP OP=OP
* Vraag naar de onze voorwaarden in de winkel
Luxe wasautomaat
voorzien van
koolborstelloze
motor en
9 kilogram
vulcapaciteit
Van €999,-
nu voor 449,-
Koelkast
- Tafelmodel
- Inhoud
130 liter
OP=OP
De nieuwste keukentrends vindt u bij Budgetplan
De nieuwste keukentrends
vindt u bij Budgetplan
Compleet
gemonteerd*
voor 399,00
32 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
WERELDHAVENDAGEN
DAGCRUISE
Geniet van een unieke dagtocht, met P&O
Ferries, door de Rotterdamse haven tijdens
de Wereldhavendagen op 7 en 8 september.
Vaar mee en bekijk het spectakel vanaf grote
hoogte, bezichtig het schip en geniet van het
entertainment aan boord. Boek direct!
POferries.nl
Bel 020 201 33 33
49

actietarief
59

voor
van
Boek online:
www.webwinkel.deweekkrant.nl of
telefonisch 020-201 33 33 ovv code WEG.
rotterdam / zeebrugge hull • calais dover • cairnryan / troon larne • liverpool dublin
p.p.
Kwaliteit & gespecialiseerd - mercedes vans & volvo classic
Soendalaan 30
3131 LV Vlaardingen
Tel. 010 - 4600282
Mobiel 06 - 20040431
www.janheijstek.nl
Volvo - stationcars
Aankoop - advies & taxatie
Mercedes - bestelwagens
Onderhoud - service & restauratie
Accu - bandenservice
Tevens gebruikte onderdelen
Ander inkomen?
Dat geef je natuurlijk door.
Als er iets verandert in uw leven, zoals uw inkomen, dan kan dat
gevolgen hebben voor uw toeslagen. Dus gee u een verandering
natuurlijk zelf door op Mijn toeslagen. Dat is nu ook een kleine
moeite, want op Mijn toeslagen hebben
wij al uw toeslagen en bedragen voor
u op een rij gezet. Geef het dus door op
Mijn toeslagen op toeslagen.nl
Abonneer u op onze nieuwsbrief via aldi.nl
399.
00
0.
59
vvan 1.09
0.
49
vvan 0.99
1.
29
vvan 1.39
1.
19
vvan 1.29
0.
85
vvan 0.95
0.
89
vvan 0.99
51%
goedkoper
10 %
goedkoper
4
6
%
goedkoper
BLIJVEND
VERLAAGD
74.
99
5.
99
2.
99
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.
Als eerste op de hoogte
van onze aanbiedingen?
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS
www.aldi.nl
P
R
IJ
S
VOORDEEL!
Vanaf woensdag 04-09-2013
Vanaf woensdag 04-09-2013
*
Vers & voordelig!
* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 04-09-13 t/m dinsdag 10-09-13.
Galia meloen
Per stuk
Snoeptomaatjes
250 g
Kinderkoekjes
In uitdeelzakjes.
Halfvolle kwark
450 g
Mints
2 blikjes.
Vrije uitloopeieren
Klasse M/L. 6 stuks.
Notebook 15.6"
- Intel
®
Pentium® 2020M processor
- Windows 8
- 40 cm beeldscherm met HD-resolutie
- 1 TB harde schijf
- 4 GB RAM
Harddisk 2.5"
- 1 TB harde schijf
- USB 3.0
- zwart of zilver
Vlooiendruppels kat of hond
6 pipetten van 0.4 ml.
Kauwstaven
100% buffelhuid.
Diverse formaten.
SPORT
33 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
De Coureur kan terugkijken op een suc-
cesvolle Jeugdronde. De deelname van
150 renners verdeeld over 7 categorieën
bewijst de animo voor zulke wedstrij-
den, waarbij omdat het om jeugd gaat
uitsluitend voor de bekers wordt ge-
streden.
Bi| categorie 1 waren de nationale
kampioenen Tim van der Poel en
Babette van der Wolf degene die
de dienst uitmaakten. In categorie 2
kwam Coureurrenner Nemo Stoffels
op een mooie negende plaats binnen
en in categorie 4 verdedigde Gi|s van
der Tas de kleuren van zi|n club met
verve. In categorie 5 zat Schiedam-
mer Casper van Uden bi| de pri|zen
en werd Coureurrenner 1ardi van der
Lee 18e. Categorie 6 had eigenli|k de
wedstri|d moeten worden voor Maas-
sluiser Leco Hendriks, maar het liep
op een teleurstelling uit. Door materi-
aalpech kon hi| de wedstri|d niet uit-
ri|den. Zo was hi| nadat hi| vorig |aar
niet kon starten door een blessure
niet in staat om voor de overwinning
te gaan. Zondag kon hi| zich min of
meer revancheren door een derde
plaats in het Klimcriterium van Mun-
stergeleen. Coureurrenner Marvin van
der Meer werd in categorie 6 als 18e
geklasseerd. De wedstri|d voor de 14
|arigen werd tot slot gewonnen door
de Wateringer Glenn Mertens.
Cees Boer Klassement en
Euro-Productskoers
De wedstri|den voor het Cees Boer
Klassement zi|n bi|na ten einde.
Woensdag 11 september is de finale,
waarin leider Ruben Mi|nsbergen
zich geen zorgen meer hoeft de ma-
ken voor zi|n eerste plaats. Voor plek
twee en drie bli|ft het dringen tussen
Harm van Berkel, Aad de Geus, Peter
Bot en Ferry van der Touw. Vorige
week woensdag pakte Danny Vro-
li|k weer een overwinning met Bas
van der Kooi| op de tweede plek. Zi|
zaten in een kopgroep van zes die 1O
ronden voor het einde wist weg te ko-
men. Aan de Euro Products Koers van
maandag namen weer zo'n 4O ren-
ners deel. Douwe Schouten won de
sprint van een kopgroep van 7 man.
Uitslag Jeugdronde van Maassluis:
Categorie 1
1. Tim v.d. Poel, Papendrecht
2. Babette van der Wolf, Oude Tonge
8. Firn Arens, Kruiningen
Categorie 2
1. Daan van Lüling, Alphen a/d Ri|n
2. Pepi|n Veenings, Assendelft
8. Roel Vrancken, Den Bosch
D. Nemo Stoffels, Vlaardingen
Categorie 3
1. Mike Bronswi|k, Honselersdi|k
2. Fleur van der Peet, Den Haag
8. Thi|s van Leeuwen, Alphen a/d Ri|n
Categorie 4
1. Sti|n Hanegraaf, Heeswi|k Dinther
2. Rosalie van der Wolf, Oude-Tonge
8. Mark de Groot, Oldebroek
27. Gi|s van der Tas, Maassluis
Categorie 5
1. Bastian Sterkenburg, Ameide
2. Cathali|ne Hoolwerf, Eemdi|k
8. Quinty Bouckaert, Lisse
5. Casper van Uden, Schiedam
18. Christiaan van der Lee, Schiedam
Categorie 6
1. Ruben Buitendi|k, Lekkerkerk
2. Nathan Ri|sdi|k, Vlaardingen
8. Anouk Spies, Wageningen
16. 1eroen Beukers, Schiedam
12. Thomas de Knegt, Hoek Van Hol-
land
18. Marvin van der Meer, Hoek Van
Holland
Categorie 7
1. Glenn Mertens, Wateringen
2. Gi|s Pi|nappels, Schi|ndel
8. Alain Broos, Baarle Nassau
Euro Products Koers, 2 september :
1. Douwe Schouten, Vlaardingen
2. Sti|n Rovers, Breda
8. Albert van Riessen, Rotterdam
Programma :
Zondag 8 september Zondagmorgen-
competitie - Trias(Uithof, Den Haag) -
A-Klasse start 1O:OO uur - B- en C-Klas-
se start 11.15 uur
Maandag D september Euro Product
Koers: 1D.OO uur
Woensdag 11 september Finale Cees
Boer Klassement: 1D.OO uur.
Deelname voor alle KNWU catego-
rieën dames en heren senioren, |uni-
oren en nieuwelingen.
Geslaagde Jeugdronde bij de Coureur
Huldiging van de toekomst van het Nederlandse wielrennen. Categorie 6 (13- jarigen) v.l.n.r. Steffie van der Peet(4), Nathan
Rijsdijk(2), Ruben Buitendijk(1), Anouk Spies (3) en Lennart Reijtenbagh(5).. Meer foto’s op www.fotokoos.info.
Foto: www.fotokoos.info
Afgelopen week is het nieuwe hoc-
keyseizoen weer van start gegaan bi|
MHV Evergreen. De eerste trainingen
zitten er weer op en ook zi|n er afgelo-
pen weekend diverse oefenwedstri|-
den gespeeld. Wil |e meer informatie
of een keert|e meedoen, ki|k dan op
de website www.mhv-evergreen.nl of
stuur een mail naar info_mhv-ever-
green.nl.
Seizoensstart MHV
Evergreen
Met 146 deelnemers in 16 onderde-
len was het Van den Ende Staallek-
ker |eugdtoernooi bi| LTC 't Loo in De
Lier goed bezet. Na twee weken rust
speelde de zus|es Van Bemmel mee
met dit tennistoernooi in het onder-
deel damesenkel t/m 12 |aar, en sa-
men in de damesdubbel t/m 12 |aar.
Zonder setverlies wist Fleur van Bem-
mel de finale te bereiken door winst
op Desiree van Beurden 6-2 en 6-O en
Esmee de Haas 6-8 en 6-1 . De als eer-
ste geplaatste Iris van Bemmel gunde
Zoe Vreeswi|k, Britt Nolten en Gallyon
Kok niet een game. Iris kwam daar-
mee voor de vi|fde keer dit |aar in een
finale uit tegen Fleur van Bemmel.
Ondanks een 1 uur en 2O minuten
durende wedstri|d, waarin Fleur zeer
goed speelde, was het wederom Iris
die op de beslissende momenten de
punten wist te pakken en werd het 6-2
en 6-2.
Bi| de damesdubbel wisten Fleur en
Iris na twee gewonnen parti|en in de
finale te komen.Hierin ontmoetten
de meiden van Bequick het duo Gal-
lyon Kok en Isabelle van Os. Door een
uitstekend samenspel waren de van
Bemmels ook hier de beteren en wis-
Fleur en Iris van Bemmel houden eer Bequick
hoog in De Lier
Fleur en Iris van Bemmel namen veel bekers mee naar huis vanuit De Lier. Foto: PR
De uitslag van de Algemene Bridgever-
eniging Maassluis van de competitie
op maandag 2 september is als volgt:
A-li|n: 1. van Duin en Schenk 65,D2 %;
2. v. Beek en Dolphi|n 62,5O; 8. Dal-
linga en Weemering 56,25; 4. Denkers
en Verboon 55,OO; 5 vd Doel en 1ongh
54,58; 6 v. Aken en Sati|n 5O,88; 7 de
Brui|n en Cappendi|k 5O,OO; 8 Bakker
en de Klerk 47,42; D v. Beek en Muller
46,25; 1O v. Dorth en Molenaar 46,OO;
11 Bunt en Bunt 42,5O; 12 Scheffers en
Scheffers 41,88; 18 v. Manen en v. Ma-
nen 8D,17; 14 v. Elst en Lei|endekkers
85,22;
B-li|n: (1) Ouwersloot en Vissers
56,77; (1) Ouwersloot en v. Santen
56,77; 8 1ansen en vd Meent 56,25; 4
v. Di|k en Kok 55,21; (5) 1anssen en
Staal 48,44; (5) de Blieck en Verdoorn
48,44; (7) v. Leeuwen en v. Leeuwen
46,OO; (7) Lenting en Lenting 46,OO;
(D) v. Elst en Lei|endekkers 45,81; (D)
Giessen en v. Rest 45,81; 11 de Bont
en Ri|nsburger 44,27; 12 Lips en Si|s-
termans 48,28;
C-li|n: 1 Elsenaar en Mei|er 61,25; 2
Knopper en Koning 58,75; 8 Fortuin
en Veldink 54,58; 4 Bouman en Poot
58,75; 5 de Groot en Renzen 52,O8;
6 de Rui|ter en Si|stermans 51,67; 7
Persson en Vranken 4D,17; (8) v. Rin-
gelensti|n en Roodhorst 48,75; (8)
v. Leeuwen en Munter 48,75; 1O 1o-
chems en Mahieu 47,D2; 11 Nakken
en Roeland 46,OO; 12 de Blok en Sni|-
der 45,88; 18 Raaff en Tollenaar 45,OO;
14 Mulder en Mulder 81,25;
D-li|n: 1 Voortmei|er en Voortme-
i|er 5D,58; 2 Vi|verberg en Vi|verberg
57,O8; (8) v. Halteren en Kosten 55,88;
(8) Gerritzen en Roos 55,88; 5 de
Baan en Langelaan 58,75; 6 Booster
en Quist 5O,88; 7 Mostert en Persson
48,75; 8 Los en Los 47,D2; D v. Eik en
v. Eik 47,5O; 1O Broere en Makkinga
46,67; 11 Giffard en de Raad 46,OO;
12 vd Lubbe en Spaans 41,67; 18 vd
Camp en Hansen 88,75.
Uitslagen bridge-
competitie ABVM
Gekleed in het spiksplinternieuwe
koningsblauwe wedstri|dtenue, heeft
'de Vliet' in het openingsduel voor de
WWT-competitie tegen 'Anker 88/5'
uit De Lier niet kunnen imponeren.
Slechts drie van tien 'Vlieters' konden
hun rechtstreekse confrontatie met
een Lierenaar winnend afsluiten. Al-
leen 1an v.d. Koppel wist dat, met een
score van boven de 1OO% te bewerk-
stelligen tegen Koos van Kester. Zi|n
11,O2 tegen 7,85 zou aan het einde
van de speeldag ook de grootste over-
winning voor een 'de Vliet' speler
bli|ken te zi|n. Ab de Groot en George
Wong wonnen eveneens hun parti|
tegen resp. Dirk Robbemond en Henk
Lui|endi|k, maar moesten de parti| af-
sluiten zonder hun moyenne gehaald
te hebben. 1ürgen Spier tenslotte, kan
terugzien op een prima duel met 1an
Grootscholten. Laatstgenoemde ging
echter met 128%, nog ruim over de
prestatie van 1ürgen (116,5%) heen.
Grote letters
Al met al een teleurstellende middag
voor de 'Kampioen Seniorenbil|art
Maassluis 2O18' en een 'opsteker'
voor de sterke team van 'Anker 88/5'.
In de Lier zullen ze de uitslag 'De Vliet'
D2,51 - 'Anker 88/5' 1O4,67, met grote
letters in de wedstri|dboeken hebben
vermeld.
Woensdag 4 september speelt 'de
Vliet' uit bi| 'de Westwi|k' in Vlaardin-
gen, om een week later in 'de Vloot'
tegen 'de Vloot' een prestigeduel aan
te gaan.
Zwakke start biljarters De Vliet
Ondanks dat de vakantie in deze re-
gio voorbi| is, had klaver|asvereniging
Steendi|kpolder afgelopen maandag
een flink aantal afwezigen. De top 5
was als volgt: Resi van Beers 4D1O,
Klazien van Beers 4871, Ineke Leen-
stra 4768, Marcel van Hemert 4558 en
Freek Wiemers 4462. Op de laatste
plaats en dus met de poedelpri|s ein-
digde Alex Renes met 8D67.
Uitslag Steendijkpolder
Deze week is voor alle teams de start
op het nieuwe seizoen begonnen.
Waar de vlaggenschepen al enkele
weken trainende waren was het nu
ook voor |ong en oud zover
Start trainingen
De technische commissie is er ook
dit |aar in geslaagd om een trainings-
schema in elkaar te draaien voor
alle teams. Dit ondanks beperkte zaal-
ruimte en ambitieuze teams die veel
willen trainen. Daarnaast ook nog de
recreatieve teams en de teams van-
uit het samenwerkingsverband met
Westland Stars. Dan is het goed om te
zien dat de eerste week verloopt vol
enthousiasme. Zowel bi| een 6-|arig
talent|e als bi| de 68-|arige veteraan.
Vrienden Dames 1
De dames van de basketballvereni-
ging gaan, zoals eerder in deze krant
vermeld, eredivisie spelen. De voor-
bereidingen zi|n gestart en onder lei-
ding van trainer 1eroen Derksen zal er
gewerkt worden aan conditie, tactiek
en techniek. Daarbi| wordt hi| sinds
dit |aar ook begeleid door 1ip Regtop
die enkele trainingen zal verzorgen
aan het begin van het |aar. Daarnaast
zi|n de dames en andere leden van
de vereniging actief aan het werven
voor de actie 'vriend van dames 1'
waarmee een significante bi|drage
getracht wordt te behalen voor de (fi-
nanciële) stap naar de eredivisie. Met
succes, want de aanmeldingen ne-
men toe. Wilt u voor een bescheiden
bedrag ook vriend(in) wordenº Mailt
u dan naar dames1_greeneagles.nl
en steun de enige eredivisieploeg van
Maassluis.
Wil jij ook basketballen?
Li|kt het |ou ook leuk om te basketbal-
lenº Ki|k op www.greeneagles.nl voor
meer informatie Ook kan |e contact
opnemen met Ruben Kraai|eveld (O6-
8852OO67). De eerste drie keer kan |e
vri|bli|vend meedoen om te ki|ken of
de basketballsport iets voor |ou is.
Jong tot oud gestart bij Green Eagles
34 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
Info en boekingen: Rederij Fortuna BV, Tel. 0181- 626126.
HEEFT U IETS TE VIEREN? GA GEZELLIG VAREN! ! ! !
zie: WWW.PARTYSCHEPEN.ORG
Bel voor ons vaarprogramma met o.a.:
59.
50
p.p.
ZA 21, 28 sept., 5, 19 okt., 2, 9, 23 nov., 7, 14 dec.,
18 jan., 1, 15 feb., 5, 19, 26 apr., 10,24 mei, 7, 21, 28 juni
incl. 2x koffie met gebak, koud/warm buffet, dessert, live Music en entertainment. Incl. alle drankjes
(excl. buitenl. gedist.) Inschepen 19.00 uur, vertrek 19.30 uur. Terugkomst plm. 24.00 uur.
M
oonlight D
inner
C
ruises A
ll-in
Afhuren van de
Partyschepen
is uiteraard
ook mogelijk
41.
50
p.p.
ZO 15, 29 sep, 6, 13, 27 okt, 3, 17, 24 nov, 2 dec, 22 dec (kerstsfeer 51,50),
5, 26 jan, 9 feb, 16, 30 mrt. 20 (pasen 45,-), 27 apr.
Incl. welkomstdrankje, soepje, koud/warm buffet, dessert, live Music en entertainment. Incl. alle drankjes
(excl. buitenl. gedist.) Inschepen 11.30 uur, vertrek 12.00 uur. Terugkomst plm. 16.00 uur.
B
runch C
ruises
A
ll-in
SPECIALE VAARTOCHTEN
ZATERDAG 28 SEPTEMBER VAARTOCHT 2
E
MAASVLAKTE 39,50 p.p.
Inschepen 10.00 uur, vertrek 10.30 uur, terugkomst ca. 15.30 uur.
Deze vaartocht is incl. 2 x koffie met gebak, uitgebreide lunch, excl. overige drankjes.
ZATERDAG 26 OKTOBER 70’JAREN PARTY
MET OPTREDEN VAN GEORGE BAKER 69,50 p.p.
incl. 2 x koffie met gebak, koud/warm buffet, dessert, live Music en entertainment. Incl. alle (ALL-IN)
drankjes (excl. buitenl. gedist.) Inchepen 19.00 uur, vertrek 19.30 uur. Terugkomst plm. 24.00 uur
VRIJDAG 13 DEC KAARSJESAVOND GOUDA € 41,50 p.p.
ZONDAG 15 DEC KERSTMARKT DORDRECHT € 51,50 p.p.
WOENSDAG 25 DEC KERSTDINNER CRUISE ALL-IN € 95,00 p.p.
van de inventaris van een
RESTAURANT te MAASSLUIS
Burgemeester de Jonghekade 35 - 3143 CC Maassluis
KEUKENAPPARATUUR w.o. kooklijn “Angelo Po”; 3 ovens “Miwe”,
“Diamond” en “Eurofours”; koel-/vrieskasten; vaatwasser; aardappelschrapmachine;
planeetmenger; snijmachines “Berkel”, barkoeling; ijsblokjesmachines; espresso-
machine “Vibiemme”; koffiebonenmaler; glazen; servies; bestek; gastronormbakken;
MEUBILAIR; bar; buffetkast; dressoir; tafels/stoelen (± 65 plaatsen); barkrukken;
serveerwagens; DECORATIEMATERIALEN; fles grande champagne cognac “Remy
Martin” Louis XIII; kroonluchters / spiegels “Marouska Metz”, champagneglazen/schaal
“Moët & Chandon”, koelers; PERSONENWAGEN “MB” ML320 CDI 4-matic (2006);
SLUITING: donderdag 12 SEPTEMBERvanaf 14.00 uur
Bezichtiging: dinsdag 10 september van 10.00 tot 16.00 uur FOTO’S / Catalogus:
ONLINE VEILING
www.TroostwijkAuctions.com
Gebr. v/d Bosch keukens
Al 20 jaar een begrip in Vlaardingen e.o.
Gebr. v/d Bosch keukens
www.vdboschkeukens.nl
Industrieweg 26 Tel. 010- 4601905
3133 EE Vlaardingen Fax 010- 4354943
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
09.00 uur - 16.00 uur
Zaterdag
10.00 uur - 14.30 uur
LAAT ONS U UITLEGGEN
WAT DAT VOOR U BETEKENT!
SUPERAANBIEDING
Keuken 300 cm compleet met
Kookplaat/Schouw/Oven/Koelkast en Vaatwasser
NU 2499.-
40 verschillende fronten en kleuren
STUNT
MEGA
LAMINAAT
EXTRA BREDE DELEN
8 MM DIK, AUTHENTIC TOPLAAG MET DOORLOPEND DECOR,
VOOR INTENSIEF WOONGEBRUIK,
LEVERBAAR IN 3 KLEUREN.
VAN 23,
95
13,
95
per m
2
incl. BTW
MULTIPLANK
RUSTIEK EIKEN LANDHUISDELEN
15 MM DIK, 18 CM BREED,
4 MMTOPLAAG,
WERKINGSARM,
WISSELENDE LENGTES.
VAN 42,
95
29,
95
per m
2
incl. BTW
VLOER HET ZELF CAPELLE AAN DEN IJSSEL:
Lylantse Baan 3, Woonboulevard Capelle XL,
tel. 010-26 40 110.
Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl
Almelo • Almere • Amsterdam • Arnhem • Breda • Capelle a/d IJssel • Eindhoven • Gorinchem • Helmond • Leiderdorp • Nieuwegein
A
a
n
b
i
e
d
i
n
g
e
n

a
l
l
e
e
n

g
e
l
d
i
g

i
n

f
i
l
i
a
a
l

C
a
p
e
l
l
e

a
a
n

d
e
n

I
J
s
s
e
l
.
P
r
i
j
s
w
i
j
z
i
g
i
n
g
e
n

e
n

z
e
t
f
o
u
t
e
n

v
o
o
r
b
e
h
o
u
d
e
n
.
Direct beschikbare
nieuwbouwwoningen
Afbouw naar keuze
Energiezuinig
Het beste van bestaand en nieuw
Nieuwbouw
www.nieuwbouwdirect.nl
Santplaet 144, Maassluis
3-kamer appartementen aan de Waterweg
Koopsommen vanaf
€ 259.000,- v.o.n.
Bezichtigen? Kom naar het Open Huis of
bel voor een afspraak op een ander moment!
015 - 276 04 00 010 593 94 94
Bouwfonds is bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 – 22.00 uur en
za van 9.00 tot 17.00 uur.
O
P
E
N

H
U
I
SZ
a
t
e
r
d
a
g

7

s
e
p
t
e
m
b
e
r

v
a
n

1
1
.
0
0
-
1
3
.
0
0

u
u
r
35 | Maassluise Courant donderdag 5 september 2013
99
*
169
79.
95*
79
*
59
*
39
*
49.
95
29.
95
39.
95
99
*
SUPER-UURTJE SUPER-UURTJE SUPER-UURTJE
H E T Z A T E R D A G
VAN CORRECT
Openingstijden: maandag t/m donderdag
van 10.00 - 18.00 uur
vrijdag van 10.00 - 21.00 uur zaterdag
van 9.00 - 17.00 uur
Iedere zondag geopend van
12.00 - 17.00 uur
*Prijzen en zetfouten voorbehouden
www.correct.nl Bergweg 110 Rotterdam 010-4.618.618
Het laatste uurtje op zaterdag is bij Correct een super-uurtje.
Op de Bergweg 110 kunt u van 16.00 tot 17.00 uur iedere zaterdag profiteren van
een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt geen telefonische reservering
of bestelling mogelijk en zolang de voorraad strekt.
Stoelenparade bij
Correct Smart Wonen
Een geweldige woonwinkel (ruim 3000 m2) met alles op
het gebied van meubels, decoraties en verlichting.
Modern, klassiek, trendy, u kunt het zo gek niet
verzinnen: Correct Smart Wonen heeft voor iedereen
en ieder budget een geweldige keus. Met iedere week
nieuwe aanbiedingen zoals deze stoelen voor een
speciale prijs met meerstuks voordeel.
Alles direct uit voorraad leverbaar,
direct meenemen of de volgende
dag laten bezorgen.
N. Waris
Verkoopster
A Brand
Verkoper
R. Moes
Verkoper
M. Khelawan
Verkoper
W. van Dalen
Verkoper
BERGWEG110 ROTTERDAM
Gratis Berstein design radio
bij aankoop vanaf 200.- euro
=60%
VOORDEEL
249.-
CORRECTPRIJS
PER STUK 149.-
*CORRECTPRIJS BIJ
4 STUKS PER STUK
Art.nr. 503158
CHRIS EETKAMER STOEL
Luxe afgewerkt stoel met wielen
en handgreep aan de achter-
zijde. In antraciet lederlook.
MIKA
EETKAMER
STOEL
Grijs met
zwarte bies
en chroom-
onderstel
Maat: 40x40 cm
Zithoogte: 45 cm
149.-
CORECTPRIJS
PER STUK 69.-
*CORRECTPRIJS BIJ
4 STUKS PER STUK
Art.nr: 511765
=73%
VOORDEEL
BLUES JONES FAUTEUIL
Met chrome armleuning
In Sixty 780 black.
299.-
CORRECTPRIJS
Art.nr. 494116
DINNER STOEL MODEL 6
Met armleuning en rvs frame
met wielen. In grijs.
149.-
CORRECTPIJS
Art.nr. 501048
DINNER STOEL MODEL 18
Voorgevormde zit met RVS
frame.
In taupekleur bekleding.
129.-
CORRECTPRIJS
Art.nr. 512011
DINNER STOEL MODEL 9
Clubchair kuipstoel met rvs
poten op wielen. In wit lederlook
uitgevoerd.
199.-
CORRECTPRIJS
Art.nr. 510397
XERXES
Strak vormgegeven stoel met rechte rugleuning en handgreep
aan de achterzijde. Leverbaar in 7 trendy kleuren.
199.-
CORRECTPRIJS PER STUK 89.-
*CORRECTPRIJS
BIJ 4 STUKS PER STUK
Art.nr. 512060 zwart, 512061 wit, 512062 ivoor wit,
512063 donker rood, 512064 lever kleur,
512065 ferrarirood, 512066 lime groen.
BARKRUK
MODEL 5
Geborsteld
RVS
Swingframe
met met
lederlook
bekleding.
In zwart, grijs
of zandkleur
uitgevoerd.
149.-
CORRECTPRIJS
PER STUK 49.-
*CORRECTPRIJS BIJ
4 STUKS PER STUK
Art.nr. 512015 zwart
Art.nr. 512016 grijs
Art.nr. 512017 zandkeur
FAUTEUIL 1
In zwart lederlook uitgevoerd
met chroom frame
299.-
*ALLEEN ZATERDAG
7 SEPTEMBER
VAN 16.00-17.00 UUR
Art.nr. 512009
SID EETKAMERSTOEL
Met wielen en ingestikte zij- en
achterkant
In taupe/lederlook uitgevoerd.
299.-
CORRECTPRIJS
PER STUK 129.-
*CORRECTPRIJS BIJ
4 STUKS PER STUK
Art.nr. 497615
direct uit
voorraad
leverbaar
=76%
VOORDEEL =74%
VOORDEEL
=66%
VOORDEEL
=60%
VOORDEEL
=60%
VOORDEEL
=73%
VOORDEEL
=73%
VOORDEEL
=43%
VOORDEEL
In lederlook
uitgevoerd
£en welkome verrossìng voor Huub de Ruygt dìe terwìjl
Rìchord Ruìjsbroek von Cees Boer tweewìelers de
lootste o(stellìngen oon zìjn nìeuwe µets verrìchtte een
medewerker von deze kront voor zìch zog met een co-
deoubon von 50 euro, te besteden bìj de odverteerders
op deze pogìno.
De Yon Nìcolos Zephyr dìe Huub hee(t besteld ìs specì-
ool voor hem op moot geleverd en zol hem ongetwìj(eld
voor wìelerplezìer opleveren.
Cees Boer ìs een wìnkel met een sportìeve ìnslog. De
nodruk lìgt op Roce-, ATB- en Hybrìdeµetsen. Yoor een
vokkundìg odvìes en een uìtstekende servìce kunt u er
ol 40 joor terecht. Ook voor £-bìkes, stods- en kìnder-
µetsen bent u bìj ons oon het goede odres.
IN DE
BINNENSTAD
De Maassluise Courant is blij met de ondernemers uit het Stadshart!
Daarom stelt de krant graag iedere vier weken een cadeaubon van 50,-
beschikbaar die ingewisseld kan worden bij de deelnemers op deze pagina.
36 Maassluise Courant donderdag 5 september 2013 |
+XXEGH5X\JW
YHUUDVWELM&HHV%RHU
Kleine Reus • Dr.Kuyperkade 19-20 Maassluis • tel. 010 5904224
www.kleinereus.nl
en nog veel meer
om je te helpen
in het nieuwe schooljaar!
Kijk op kinderen
TAFELTRAINER, LETTERDOOS,
KLOKKIJKPUZZEL, TOPO-POSTERS
Fitter worden en verantwoord sporten?
Doe het met je persoonlijk coach;
De hartslagmeter van Polar.

Nu van € 109,95
voor € 69,95
BIESHEUVEL SPORT

Anne de Vriesstraat 6-12, Maassluis • tel. 010-5916475
www.biesheuvelsport.nl
hooidvliet 13, 3142 CB Haassluis
tel. 010-5914081
www.alluiebi|ou.nl · inloQalluiebi|ou.nl
Op de geheIe coIIectle
van ons tassenmerk
HI-DI-HI
15% kortlng
Actle geId tlm zaterdag 7 september.
Schr|jf je nu |n voor de
Najaarsworkshops
K|jk op www.hortusf|ora.n| voor de data
Minx Go
Compacte draagbare
Iuidspreker
De Minx Go is een draagbare
draadloze luidspreker met een
16 uurs oplaadbare batterij die is
ontworpen om muziek van vrijwel
iedere iPhone, iPad, smartphone,
tablet of computer via bluethooth
af te spelen met een fantastische
geluidskwaliteit.
C 129,-
Uw oude matras is geld waard!
TOT 200
,
-
INRUILVOORDEEL

Beddenspecialist Huisman
Gasthuisstraat 39 te Steenwijk
www.beddenspecialist.nl/Huisman
Uw oude matras is geld waard!
TOT 200
,
-
INRUILVOORDEEL

Beddenspecialist Huisman
Gasthuisstraat 39 te Steenwijk
www.beddenspecialist.nl/Huisman
Uw oude matras is geld waard!
TOT 200
,
-
INRUILVOORDEEL

Beddenspecialist Huisman
Gasthuisstraat 39 te Steenwijk
www.beddenspecialist.nl/Huisman
Uw oude matras is geld waard!
TOT 200
,
-
INRUILVOORDEEL

Beddenspecialist Huisman
Gasthuisstraat 39 te Steenwijk
www.beddenspecialist.nl/Huisman
Uw oude matras is geld waard!
TOT 200
,
-
INRUILVOORDEEL

Beddenspecialist Huisman
Gasthuisstraat 39 te Steenwijk
www.beddenspecialist.nl/Huisman
Uw oude matras is geld waard!
TOT 200
,
-
INRUILVOORDEEL

Beddenspecialist Huisman
Gasthuisstraat 39 te Steenwijk
www.beddenspecialist.nl/Huisman
Uw oude matras is geld waard!
TOT 200
,
-
INRUILVOORDEEL

Beddenspecialist Huisman
Gasthuisstraat 39 te Steenwijk
www.beddenspecialist.nl/Huisman
Uw oude matras is geld waard!
TOT 200
,
-
INRUILVOORDEEL

Beddenspecialist Huisman
Gasthuisstraat 39 te Steenwijk
www.beddenspecialist.nl/Huisman
Verse Kabeljauwfilet
Normaal 100 gram 2,25
deze week 1,80
Noordvliet 3, Maassluis
010 5912221
In de maand september
bij aankoop van 2 producten
uit de herfstlook 2013
150 BINNENLOPERS cadeau!