Pengenalan Kalkulus merupakan satu bidang matematik yang memberi fokus kepada Had(limits), Fungsi dan lain

-lain yang berkaitan. Terdiri daripada 2 cabang utama iaitu pembezaan dan pengkamiran. Kedua-duanya saling berkait dan mempunyai hubungan melalui teorem asas kalkulus. Kalkulus merupakan pelajaran yang membawa kepada pelajaran matematik yang lebih tinggi yang dikenali sebagai matematik analisis.

Tanggapan masyarakat Apabila berbincang berkaitan dengan subjek matematik, tiada perkara lain yang dapat dibayangkan oleh masyarakat di Negara kita ini selain daripada nombor dan operasi. Kajian yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Pulau Pinang mendapati bahawa sebahagian besar pelajar yang gagal dalam subjek matematik bagi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia di Pulau Pinang pada tahun 2009 tidak minat dan bosan untuk belajar matematik. Cara pengajaran matematik yang membosankan merupakan salah satu punca pelajar lemah dalam subjek ini. Isu seperti ini yang menyebabkan topik kalkulus tidak mendapat sambutan dalam kalangan pelajar bukan sahaja di sekolah malahan termasuk juga pelajar di Institut Pengajian Tinggi. Dalam subjek matematik terdapat 5 penekanan yang perlu diberikan untuk menyampaikan ilmu matematik iaitu penyelesaian masalah, komunikasi dalam matematik, penaakulan matematik, perkaitan dalam matematik dan aplikasi teknologi dalam pengajaran. Perkara yang ingin difokuskan ialah berkaitan dengan

Perkaitan dalam matematik boleh ditafsirkan dalam dua tafsiran iaitu perkaitan setiap topik dalam matematik dan perkaitan antara matematik dengan kehidupan seharian manusia. mengapa kita mempelajari sesuatu kemahiran andai tidak dapat digunakan dalam kehidupan seharian. Antara kegunaan kalkulus ialah sistem navigasi yang menggunakan kemahiran yang didapati daripada kalkulus vektor (analisis vektor). Jika tidak. Mereka menganggap kalkulus sangat susah dan hanya orang yang betul-betul bijak sahaja yang dapat menguasainya. mereka akan menganggap bahawa tidak banyak yang perlu dipelajari kerana kalkulus adalah pengulangan topik-topik asas dalam matematik beserta dengan beberapa kemahiran tambahan. Dengan perkaitan seperti ini. sememangnya terdapat perkaitan matematik dalam kehidupan seharian.perkaitan dalam matematik. nombor bulat. kalkulus bukanlah satu topik yang yang asing dalam matematik tetapi adalah pengembangan daripada topik-topik asas seperti operasi asas. Manakala untuk tafsiran kedua. Beberapa „peneguhan‟ diberi secara turun temurun daripada pelajar yang lebih „senior‟ u ntuk . Jika murid dapat memahami tafsiran ini. graf dan lain-lain. Seringkali tanggapan pertama murid terhadap kalkulus adalah seperti musuh dan mereka akan menjauhi kalkulus. Oleh itu. Untuk tafsiran pertama iaitu perkaitan setiap topik dalam matematik melambangkan bahawa matematik merupakan satu topik yang perlu dipelajari secara berperingkat dan bukannya topik-topik dalam matematik berdiri atas asas yang berasingan. dapat menambah semangat untuk belajar dalam diri murid-murid disamping murid-murid diberi tujuan mempelajari topik kalkulus.

menakut-nakutkan pelajar „junior‟ mengukuhkan lagi tanggapan mereka. Dalam bidang pembuatan pula jurutera menggunakan proses pengoptimuman ini untuk mengira jumlah pelincir yang diperlukan dalam kenderaan. Selain itu. kita perlu beranggapan bahawa setiap perkara memerlukan latihan untuk menguasai kemahiran tersebut. Latihan membawa kepada kesempurnaan dalam setiap perkara yang kita lakukan. Contohnya. Masalah seperti ini sering berlaku dalam senario pendidikan masa kini. kepentingan kalkulus dapat dilihat dalam bidang sumber tenaga asli. proses ini dikenali sebagai pengoptimuman (optimisation). Kepentingan Kalkulus dalam kehidupan seharian Kalkulus adalah penting dalam kehidupan kita. Proses ini digunakan dalam pelbagai bidang seperti seni bina. Antara kepentingan kalkulus ialah untuk mendapatkan nilai minimum atau maksimum bagi sesuatu perkara. dalam bidang seni bina arkitek menganggarkan bilangan batu-bata yang diperlukan untuk membina banggunan. Pembaziran dapat dielakkan dengan proses pengoptimuman ini. Seharusnya. solar (cahaya mataharia) merupakan salah satu . pembuatan dan lain-lain. Pada kebiasaannya pengoptimuman digunakan untuk mencari kos minimum untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Bak kata pepatah inggeris “practice make perfect”. Umum mengetahui bahawa. Tanggapan seperti ini perlu dihakis dalam masyarakat kita kerana boleh menyebabkan masyarakat kita menjadi mundur dan tertinggal ke belakang. kemudahan yang kita peroleh pada hari ini merupakan aplikasi daripada kalkulus.

Menggunakan mata kasar. Contohnya. kalkulus juga digunakan untuk menganggar bilangan bakteria. berat. Kalkulus digunakan untuk mengira jenis kabel yang diperlukan untuk mengalirkan elektrik ke sesuatu tempat. kalkulus turut memainkan peranan penting. saiz bakteria tidak dapat ditentukan dan agak sukar untuk kita mengukurnya. Kabel tersebut adalah Kalkulus juga digunakan untuk mengira kadar (had) aliran elektrik yang boleh diterima oleh kabel tersebut. hukum kelajuan iaitu berasal daripada hukum perubahan derivatif dalam halaju iaitu .sumber tenaga utama dunia khususnya negara Jepun. Antaranya ialah untuk menganggarkan kadar pertumbuhan bakteria. Hukum-hukum yang diutarakan dalam fizik juga merupakan pemangkin dalam pembangunan kehidupan manusia. Selain itu. kalkulus digunakan untuk mengira panjang kabel yang diperlukan untuk menyambungkan antara dua substesen. daya. Menerusi hukum-hukum seperti halaju. Manusia biasa tidak dapat mengira bilangan bakteria yang terlalu halus dan aktiviti bakteria tidak dapat dilihat menggunakan mata kasar. Kebanyakan hukum dan formula fizik adalah terbitan daripada hukum dalam kalkulus. Daripada terbitan hukum ini terbentuklah beberapa hukum lain dalam fizik seperti pecutan. Dalam bidang biologi. Perniagaan merupakan salah satu sektor penting untuk menentukan kemajuan sesebuah negara. Sesebuah negara yang maju perlu kukuh dalam sektor . pecutan dan lain-lain. Tambahan pula. momen dan lain-lain. terbentuklah beberapa elemen yang penting iaitu kekuatan yang menjadi eleman penting dalam menentukan keselamatan dan struktur sesuatu bahan atau banggunan.

Oleh itu. Selain itu.perniagaannya. tetapi apabila seorang . kontraktor dapat menganggarkan kos pembinaan tersebut. Sektor perniagaan tidak kira dalam bidang apa pun termasuklah perkhidmatan atau penghasilan menjadi tonggak utama dalam menjana pendapatan negara. Tanggungjawab Guru Untuk mengubah masyarakat. pasaran merupakan elemen penting dalam perniagaan kerana pasaran adalah punca keuntungan dalam sesuatu perniagaan. Hal ini dapat mengurangkan kos untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. kalkulus digunakan untuk mendapatkan isipadu sesebuah bentuk yang melengkung. Kalkulus juga digunakan untuk menganggarkan bilangan batu bata yang diperlukan untuk membina bentuk melengkung tersebut. Selain itu. Jika kalkulus tidak digunakan tidak terbinalah collosium. Dalam bidang seni bina. Sesebuah syarikat yang hebat mempunyai kepakaran untuk membuat andaian yang tepat dalam pergerakan pasaran. Pada asalnya. Dengan anggaran bilangan batu bata tersebut. kalkulus telah lama digunapakai oleh manusia dalam bidang seni bina. Sudah menjadi tanggungjawab guru untuk mengubah masyarakat seperti yang dinukilkan oleh Usman Awang dalam sajaknya yang menyebut kesemua pemimpin dan golongan yang berjaya adalah jasa guru yang mengajar mereka. kubah dan lainlain binaan yang mempunyai permukaan yang melengkung. terdapat juga pepatah yang menyebut “jika seorang doktor membuat kesilapan hanya seorang pesakit yang mendapat kesannya. Kepentingan kalkulus dalam sektor perniagaan ialah untuk menganggarkan pergerakan pasaran dalam mempromosikan produk mereka. kita harus mengubah generasi muda. tanggungjawab guru adalah berat untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap kalkulus.

proses pengajaran dan pembelajaran (p&p) perlu mempunyai langkah yang berbeza bagi setiap sesi. terlampau banyak latihan juga membawa mudarat kepada murid dan memberi tekanan kepada murid. Menurut Noriati A. strategi dan teknik pengajaran untuk menarik minat pelajar untuk belajar. Hal ini dapat menarik minat pelajar untuk belajar setiap topik yang diajar oleh guru termasuklah kalkulus. satu generasi akan menerima kesannya”. Latihan perlu mempunyai pengukuhan dan pemulihan. Latihan sememangnya penting untuk memahirkan diri dalam pelbagai kemahiran termasuklah untuk kalkulus. Latihan yang diberi perlu mempunyai pelbagai aras kerana murid dalam kelas mempunyai aras yang berbeza. Namun. Pembelajaran matematik seharusnya menarik dan berlainan mengikut kesesuaian setiap topik pengajaran. setiap guru harus sedar akan tanggungjawab mereka untuk memberi tanggapan yang positif murid terhadap kalkulus.guru membuat kesilapan. . Oleh itu. Latihan seharusnya diberi secukupnya tidak terlampau banyak dan tidak terlampau sedikit. Latihan juga memainkan peranan dalam menarik minat belajar murid. guru memberi latihan yang banyak untuk memantapkan murid dengan kalkulus. Pada masa kini. Segala teknik yang dipelajari perlu diaplikasi dalam sesi p&p. Terdapat beberapa langkah yang perlu diambil untuk mengajar kalkulus di dalam kelas. Rashid (2009). Latihan adalah untuk memantapkan diri murid bukannya untuk membebankan diri murid. Guru perlu mempelajari pelbagai kaedah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful