You are on page 1of 6

Verontruste geref.

luiden npodklok in eigen kerk - Digibron var brand_name = 'Reformatorisch Dagblad'; var fileExists = true; var file_form = "<form name='show_org' id='show_org' action='http://viewer.digibron.nl/railo/viewer/' method='get' target='_blank'><input type='hidden' name='publisher' value='Erdee Media Groep' /><input type='hidden' name='publication' value='Reformatorisch Dagblad' /><input type='hidden' name='pagenumber' value='4' /><input type='hidden' name='type' value='article' /><input type='hidden' name='pdate' value='19890925' /><input type='hidden' name='fname' value='0925-004_1.xml' /><input type='hidden' name='search' value='lindeboom theologen voorop' /><a href='javascript: viewOriginal();' class='original-file'>Bekijk origineel</a></form>"; var json_nav = '[]'; var formatted_date = '25 september 1989'; var detail_nav = '<div id="null"><div id="detail-hover"><a id="detail-navigation-prev" href="detail.jsp?sourceid=1011&uid=00000000012ed3e40f573edd00f40a79&docid=9"></a ><a id="detail-navigation-next" href="detail.jsp?sourceid=1011&uid=00000000012e91a3dd130c1d8c0b141b&docid=11"></ a></div></div>'; var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-1026369-48']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); function tweet() { var tweet_url = "http://twitter.com/share?"; tweet_url += "url=http%3A%2F%2Fwww.digibron.nl%2Fsearch%2Fshare.jsp%3Fuid%3D00000000012e919e3 6b65ebfbbc27eee%26sourceid%3D1011"; tweet_url += "&text=Ik+las+in+%23digibron%3A+%27Verontruste+geref.+luiden+npodklok+in+eigen+k erk%27"; tweetwindow = window.open(tweet_url, "tweetwindow", "status=1,toolbar=0,location=1,menubar=0,resizable=1,directories=0,height=450,wi dth=500"); return false; } function facebook() { var u = "http%3A%2F%2Fwww.digibron.nl%2Fsearch%2Fshare.jsp%3Fuid%3D00000000012e919e36b65 ebfbbc27eee%26sourceid%3D1011"; var t = "Verontruste+geref.+luiden+npodklok+in+eigen+kerk"; window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+u,'sharer','status=1,toolba r=0,location=1,menubar=0,resizable=1,directories=0,height=450,width=500'); return false; } function evernote(publication, publicationdate) { Evernote.doClip({ title: $('#content-1 h1').text(), url: location.href, content: $('#content-1').html(), suggestNotebook: 'Digibron Notes', suggestTags: 'Digibron', providerName: 'Digibron', header: 'Bron: '+publication+', '+publicationdate+', pag. 4', styling: 'full' }); }

Uit: Reformatorisch Dagblad, 25 september 1989 , pag. 4 Link naar dit artikel: http://www.digibron.nl/search/share.jsp?uid=00000000012e919e36b65ebfbbc27eee&s ourceid=1011 Verkorte link naar dit artikel:

if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000); if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1; document.write('<scr'+'ipt language="JavaScript" src="http://ad.nl.doubleclick.net/adj/digibron.dqa.nl/artikel;dcopt=ist;sz=728x9 0;tile='p + (et_tile++) + ';ord=' + et_ord + '?" type="text/javascript"></scr' + 'ipt>');

if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000);if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1;document.write('<scr'+'ipt language="JavaScript" src="http://ad.nl.doubleclick.net/adj/digibron.dqa.nl/textlink1;sz=1x1;tile=' + (et_tile++) + ';ord=' + et_ord + '?" type="text/javascript"></scr' + 'ipt>'); if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000);if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1;document.write('<scr'+'ipt language="JavaScript" src="http://ad.nl.doubleclick.net/adj/digibron.dqa.nl/textlink2;sz=1x1;tile=' + (et_tile++) + ';ord=' + et_ord + '?" type="text/javascript"></scr' + 'ipt>'); if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000);if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1;document.write('<scr'+'ipt language="JavaScript" src="http://ad.nl.doubleclick.net/adj/digibron.dqa.nl/textlink3;sz=1x1;tile=' + (et_tile++) + ';ord=' + et_ord + '?" type="text/javascript"></scr' + 'ipt>'); if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000);if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1;document.write('<scr'+'ipt language="JavaScript" src="http://ad.nl.doubleclick.net/adj/digibron.dqa.nl/textlink4;sz=1x1;tile=' + (et_tile++) + ';ord=' + et_ord + '?" type="text/javascript"></scr' + 'ipt>'); if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000);if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1;document.write('<scr'+'ipt language="JavaScript" src="http://ad.nl.doubleclick.net/adj/digibron.dqa.nl/textlink5;sz=1x1;tile=' + (et_tile++) + ';ord=' + et_ord + '?" type="text/javascript"></scr' + 'ipt>'); if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000);if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1;document.write('<scr'+'ipt language="JavaScript" src="http://ad.nl.doubleclick.net/adj/digibron.dqa.nl/artikel_re1;sz=300x250,336 x280;tile=' + (et_tile++) + ';ord=' + et_ord + '?" type="text/javascript"></scr' + 'ipt>'); if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000);if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1;document.write('<scr'+'ipt

language="JavaScript" src="http://ad.nl.doubleclick.net/adj/digibron.dqa.nl/artikel_re2;sz=300x250,336 x280;tile='e + (et_tile++) + ';ord=' + et_ord + '?" type="text/javascript"></scr' + 'ipt>');

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact. Publicatiedatum: 25 september 1989 Verontruste geref. luiden npodklok in eigen kerk Eigen bijbelstudiegroepen en catechisatie in Onstwedde SCHOONOORD Een werkgroep van verontruste gereformeerde kerkleden in het noorden van het land heeft besloten de noodklok te luiden en een brief te sturen aan het hoofdbestuur en aan de curatoren van de Theologische Universiteit te Kampen. Tevens zal in een brief aan het hoofdbestuur van het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) worden gevraagd om tijdens de in oktober te houden appeldag in Zwolle een telegram te sturen aan de generale synode, in verband met de noodsituatie in de Gereformeerde Kerken. een medewerker De werkgroep bestaat uit leden van het landelijk Confessioneel Gereformeerd Beraad en zijn afkomstig uit de drie noordelijke provincies. Regelmatig worden bijeenkomsten belegd om zich te beraden op de ontwikkelingen in de kerken. In het Groningse Onstwedde bestaat sinds juni van dit jaar een bijbelgroep die op zondagmiddag, wanneer er geen kerkdiensten zijn, bijeenkomt. De bezoekers van. deze groep willen lid blijven van de gereformeerde kerk. Zij hebben officieel aan de kerkeraad medegedeeld waarom zij deze bijeenkomsten organiseren. Tot op heden heeft de kerkeraad op deze mededeling niet gereageerd. Sinds vorig jaar is men ook begonnen met eigen catechisatie voor de jeugd", aldus een van de Groningse verontrusten. De werkgroep hoopt dat het CGB initiatieven als in Onstwedde zal ondersteunen en stimuleren.

Tijdens een deze week in Emmen gehouden bijeenkomst sprak de emeritus predikant ds. A. M. Lindeboom, onder andere schrijver van het boek "De theologen gingen voorop", over "De ontmanteling van de Gereformeerde Kerken in Nederland". Hij gaf in zijn inleiding een opsomming van de ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerken en noemde dat slechts een topje van de ijsberg". Ook kwam hij terug op de gepubliceerde opvattingen van studentenpredikant ds. S. de Lange te Amsterdam betreffende de homo-theologie en de relatie met het heilig avondmaal. Ds. Lindeboom wilde, gezien het ordinaire taalgebruik, deze godslasteringen niet citeren". Vervolgens noemde de spreker de uitlatingen van de hoogleraar dr. P. N. Holtrop te Kampen, die onlangs heeft verklaard het eens te zijn met de hervormde hoogleraar dr. Van Gennep, namelijk dat hij niet gelooft in de lichamelijke opstanding van Christus".

Doodziek Onze kerken zijn doodziek en we zullen dat ook openlijk moeten zeggen". Het gaat ons, zo meende hij, niet om een kerkscheuring. We zullen binnen ons kerkverband scherp moeten protesteren tegen het feit dat er geen handhaving van Schrift en belijden meer is. Hoelang kan ik en mag ik nog lid blijven van een kerk waarvan de predikant zegt dat hij zo zijn eigen opvattingen heeft over de Bijbel en onze belijdenis? Betekent, dit niet dat er volledige leervrijheid is?" zo vroeg een van de aanwezigen. Het kan wel eens zo zijn, dat mensen met opgroeiende kinderen lid moeten worden van een andere kerk. Maar in het algemeen moeten we stellen dat lid worden van een ander kerkverband geen oplossing is", antwoordde ds. Lindeboom. De meerderheid van de werkgroep was van oordeel dat er, met alle waardering voor het vele werk dat het hoofdbestuur van het CGB verricht, te weinig wordt geprotesteerd tegen de gang van zaken in de Gereformeerde Kerken.

Print paginaBroninformatieDeel via twitterDeel via facebookBewaar in evernote Bekijk origineel Link naar dit artikel sluiten Url: Verontruste geref. luiden npodklok in eigen kerkURL laden ... Pagina: 4 (Onbekend)

AdvertentiesBoekhandel Smit in Gouda Ruim aanbod in Bijbels & theologie romans & k inderboeken & muziek! www.boekhandelsmit.nl Orgelmakerij Boogaard Voor elke kerk een passend orgel www.orgelmakerijboogaard.nl Kool Boeken / Antiquariaat In- en verkoop van uw (oude) boeken Taxaties Inbreng Veilingen www.koolboeken.nl Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Volledige gebruiksvoorwaarden: http://www.digibron.nl/search/page.jsp?section=disclaimer&ln=nl. Data protection

law applies to Digibron and the content of this database. Full terms of use: http://www.digibron.nl/search/page.jsp?section=disclaimer&ln=en. 887e1c96-2827-4b0f-8179-211a4b02b70e Y2:887e1c96-2827-4b0f-8179-211a4b02b70e http://www.digibron.nl/search/detail.jsp?sourceid=1011&uid=00000000012e919e36b65 ebfbbc27eee&docid=10 http://www.digibron.nl/search/detail.jsp?sourceid=1011&uid=00000000012e919e36b65 ebfbbc27eee&docid=10