TOKOH TAMADUN ISLAM DAN SUMBANGANNYA KEOADA PERKEMBANGAN TAMADUN DUNIA.

PENGENALAN

Setiap tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. Dengan

kelangsungan sesebuah tamadun itu, hasilnya, sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh tamadun lain. Kewujudan hubungan atau interaksi antara tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai, pemikiran, institusi dan keinsanan yang berlaku merubah cara pekembangannya. Hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif dan negatif. Interaksi antara tamadun India dan China telah memberi kesan positif iaitu penyebaran agama Buddha disamping teknologi pengeluaran gula daripada tebu, astronomi dan kesusasteraan India dikembangkan di negara India. Sebaliknya, pengetahuan membuat kertas, bahan letupan dan penggunaan kompas dari tamadun China dapat dipelajari oleh tamadun India. Kesan negatif hasil interaksi tamadun ialah penduduk Kristian Eropah telah membunuh orang Yahudi secara beramai-ramai pada abad ke-9, ke-18 dan Perang Dunia Kedua disebabkan faktor agama, falsafah, ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. Kewujudan interaksi antara tamadun lahir disebabkan oleh semangat toleransi yang tinggi serta sikap saling menghormati antara sesebuah tamadun dengan sesebuah tamadun yang lain. Keterbukaan seperti ini memungkinkan berlakunya percambahan pemikiran dan budaya lalu mengelakkan kebekuan atau kejumudan yang boleh menyebabkan kemerosotan sesebuah tamadun.

Dalam konteks pembinaan negara Malaysia. . penduduk asal bangsa Melayu telah melalui tempoh yang panjang berinteraksi dengan dua tamadun yang dominan iaitu tamadun Cina dan India.Proses penyedutan unsur-unsur luar yang telah diasimilasi dan diadaptasikan dengan kebijaksanaan tempatan (local genius) telah menjadi pemangkin bagi sesebuah tamadun melangkah maju ke tahap yang lebih tinggi.

matematik. sama ada bidang agama. Beliau dilahirkan pada tahun 780 masehi di sebuah wilayah bernama Khawarizmi (kini dikenali sebagai Khiwa). AlCharizmi dan sebagainya. Aritmetik India pula dipelajarinya daripada Kankah. seorang ilmuwan di negara Rom. ketua kaum Zatt yang merupakan pemberontak yang berasal dari India. walaupun daripada bangsa lain yang merupakan pihak yang bermusuh dengan kerajaan Abbasiyyah. Beliau juga tidak jemu menambah ilmunya. dan sebagainya. Al-Chowarizmi. Di wilayah itu. Pendidikannya dalam ilmu matematik dipelajarinya di Baitul Hikmah yang terletak di Baghdad. Namanya juga kadangkala dieja oleh penulis Barat sebagai al-Karismi. Salah seorang tokoh dalam tamadun Islam yang telah memberikan sumbangan besar kepada masyarakat umum ialah al-Khawarizmi. sastera. Antaranya.SUMBANGAN TOKOH-TOKOH ISLAM TERHADAP TAMADUN DUNIA 1) AL-KHAWARIZMI Tamadun Islam banyak memberikan sumbangan terhadap pembangunan masyarakat dan ilmu pengetahuan melalui tokoh-tokoh dalam pelbagai bidang. Al-Goritmi. Nama sebenar al-Khawarizmi ialah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. penduduknya bertutur dalam dua bahasa iaitu bahasa Turki dan bahasa Parsi. berhampiran Baghdad. Beliau mempelajari ilmu matematik selama dua tahun dengan para sarjana di Baghdad yang ketika itu merupakan pusat ilmu yang terkenal semasa pemerintahan Kerajaan Islam Abbasiyyah. . seni. sains tulen. Keluarganya kemudian berpindah dari Khawarizmi ke sebuah kampung yang bernama Qutrubul. Datuk moyangnya berbangsa Turki dari Asia Tengah. beliau menambah pengetahuannya tentang ilmu kejuruteraan daripada Leon. Beliau juga dikenali juga sebagai Abu Jaafar kerana mempunyai anak lelaki yang bernama Jaafar.

Khalifah al-Ma’mun juga melantik al-Khwarizmi penasihat astronomi dan bertugas di balai cerap (observatori) yang didirikan oleh baginda di Baghdad. setiap bangsa di dunia boleh dikatakan mempunyai cara untuk membuat pengiraan melalui angka-angka mereka sendiri. Beliau kemudian dilantik sebagai pengarah arkib buku di perpustakaan istana khalifah oleh Khalifah al-Maimun. Dalam hal ini. Al-Khawarizmi turut bertugas mengetuai dan mengawasi kerja penterjemahan buku-buku matematik dalam bahasa Yunani yang diperoleh daripada Kerajaan Bizantin. pengganti Khalifah Harun arRashid yang mangkat. Babylon dan Parsi telah lama memiliki angka-angka tertentu yang membolehkan mereka melakukan pelbagai operasi pengiraan dan memungkinkan ilmu-ilmu matematik dan geometri .Kepakarannya dalam ilmu matematik diiktiraf oleh pemerintah Abbasiyyah iaitu Khalifah Harun Ar-Rashid yang melantiknya sebagai sebagai pakar matematik dan ahli akademi matematik di Baitul Hikmah. Baginda sering mengadakan majlis ilmu di istananya untuk membolehkan ulama dan ilmuwan berdiskusi tentang ilmu.8 dan 9.3.7. Idea dan Sumbangan al-Khawarizmi  Nombor Salah satu sumbangan terbesar al-Khwarizmi kepada tamadun dunia ialah memperkenalkan sistem nombor yang digunakan sehingga kini iaitu 0. Malah. Malah. termasuklah al-Khawarizmi. Khalifah Harun Ar-Rashid menghantar ilmuwannya untuk mempelajari bahasa Yunani dan melakukan kerja menulis ilmu peninggalan tamadun Yunani di perpustakaan diraja Bizantin selama tiga tahun sebagai penebusan tawanan perang Bizantin yang kalah berperang dengan tentera Islam Abbasiyyah. Romawi. Khalifah al-Ma’mun dikatakan mencintai ilmu lebih daripada ayahnya. Beliau turut mengemaskini sistem perpustakaan dengan menambah indeks buku-buku di perpustakaan tersebut. 1. Mesir Kuno. baginda juga sering ke Baitul Hikmah untuk menemui ilmuwan di sana. Sebelum angka ini diperkenalkan.5.4. Tamadun-tamadun terdahulu seperti Yunani.6.2. Di Baitul Hikmah.

berkembang. nilai atau pemboleh ubah. beliau memperkenalkan penggunaan angka-angka yang digunakan oleh penduduk dunia sekarang iaitu nombor. Angka-angka ini kemudian dipinjam oleh orang Eropah dan digunakan secara meluas di dunia. Melalui khazanah ilmu yang dikembangkannya dalam salah sebuah bukunya.١ dan ٩ bagi merujuk angka 1 hingga 9 iaitu pengaruh angka India. Secara praktiknya. Algeria dan Maghribi.٥. Angka-angka tersebut dinamakan sebagai angka Ghuburiyyah. Malah. angka yang lain bukanlah ciptaannya. Pengenalan sistem angka yang sistematik oleh al-Khawarizmi bukan sahaja membolehkan operasi pengiraan matematik diperluaskan meliputi operasi kuasa. akan terbitkan nombor yang mencapai infiniti. Al-Jabar secara ringkasnya merupakan satu bidang matematik yang dipanggil ilmu persamaan. kosinus dan sebagainya. nilai sifar dalam angka-angka yang digunakan oleh pelbagai tamadun tidak mempunyai simbol. malah membolehkan ilmu sains dan teknologi berkembang dengan lebih pesat.٢.  Al-jabar (algebra) Al-Khawarizmi dikenali juga sebagai bapa al-jabar melalui sumbangan beliau dalam memperkenalkan jurusan aritmetik iaitu al-jabar. Angka-angka tersebut menggunakan simbol-simbol tertentu yang mewakili nilai-nilai tertentu.٤. Melalui penggunaan angka sifar. ‘chiffre’ dan ‘zero’.٦. Al-Khawarizmilah orang pertama yang memperkenalkan angka sifar (kosong) dalam ilmu matematik.orang Arab yang mendiami utara Afrika seperti Tunisia.٣. Kecuali angka 0. masalah-masalah pengiraan yang dihadapi oleh . Melalui kaedah penggunaan simbol yang mewakili nombor. kerana angka-angka lain iaitu 1 hingga 9 merupakan bentuk angka yang digunakan oleh orang. Penduduk timur Arab umpamanya menggunakan angkaangka ٨. Sungguhpun demikian. log. De Numero Indorum. banyak masalah pengiraan dapat diselesaikan. ‘sifar’ yang diperkenalkan oleh al-Khawarizmi dipinjam oleh bahasa-bahasa Eropah dengan sebutaan ‘cifre’.٧.

Oleh itu. istilah-istilah baharu tentang ilmu ini diperkenalkan dan digunakan sehingga kini iaitu pembolehubah (x). Idea untuk menghasilkan ilmu al-jabar ini muncul daripada perbincangan al-Khawarizmi dengan khalifah al-Maimun yang kehairanan kerana ilmu-ilmu matematik warisan pelbagai tamadun terdahulu agak rumit dan tidak dapat dimanfaatkan dalam urusan seharian seperti jual beli. Al-Khwarizmi dianggap mencipta ilmu baharu yang belum pernah dicipta oleh pakarpakar matematik sebelum ini. Bentuk pengiraannya yang menggunakna simbol tertentu disebut juga sebagai algebra dalam ilmu matematik moden. Dalam kitab tersebut.masyarakat Islam dapat diatasi. Al-jabar mula diperkenalkannya melalui kitabnya yang berjudul Hisab al-Jabr wa alMuqabalah. al.  Kerja ukur  Permasalahan jual beli dan perniagaan  Pembahagian mata wang  Timbangan dan ukuran  Pengukuran satah yang rata  Keluasan bulatan dan segi tiga  Isi padu bentuk piramid dan kon  Wasiat dan pembahagian harta pusaka. .  Persamaan. pembolehubah kuasa dua (x²) dan pemalar (c). Buku yang memperkenalkan kaedah aritmetik al-jabar Ini turut diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan di universiti-universiti di Eropah sejak diterjemahkan mulai abad ke12 masehi hingga ke 16 masehi. Kitab itu juga terkandung bab-bab yang meliputi pelbagai topik iaitu:  Pengiraan darab. campur tolak dan bahagi. ukur tanah dan pembahagian harta pusaka.Khawarizmi mengkaji dan akhirnya mencipta kaedah-kaedah baharu.

Sungguhpun penyelesaian masalah-masalah itu terkandung dalam al-Quran dan hadis. Beliau telah turut menyentuh bidang tersebut dalam Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah. garis. Geometri berkaitan tentang ciri dan hubungan antara titik. namun ilmu yang diperkenalkannya dapat membantu mengatasi masalah pengiraan yang lebih rumit dan kompleks yang tidak dihuraikan dalam kedua-dua sumber itu. mulai terbit matahari hingga tenggelam matahari. Bidang ini turut bergantung kepada ilmu al-jabar yang diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi. al-Khawarizmi turut memberikan sumbangan dalam bidang yang lain seperti geometri dan trigonometri kerana kedua-dua bidang tersebut merupakan pecahan kepada bidang matematik yang melibatkan pengiraan.  Geometri dan Trigonometri Melalui penggunaan al-Jabar.  Astronomi Al-Khawarizmi menghasilkan dua makalah tentang astronomi semasa bertugas di perpustakaan istana. sudut.Al-Khawarizmi juga menghasilkan satu lagi buku yang berkaitan dengan al-jabar khusus untuk mengatasi masalah praktikal yang dihadapi oleh umat Islam. Bidang astronomi juga turut melibatkan pengiraan. permukaan dan pepejal dalam ruang manakala trigonometri pula berkaitan dengan pengiraan segi tiga. khususnya melibatkan pengiraan seperti pembahagian harta pusaka dan perniagaan. Kitab yang dimaksudkan ini ialah al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah. Makalah yang pertama ialah tentang alat daripada batu marmar yang dipanggil ‘ruhkamat’ yang digunakan untuk mengenal pasti waktu solat. berdasarkan perubahan bayang-bayang sesuatu benda dalam bulatan. Alat pelayaran seperti kuadran yang digunakan untuk menyukat sudut dan altitud serta astrolab yang boleh digunakan . Beliau juga menghasilkan satu lagi makalah tentang sejenis alat ukuran astronomi yang dipanggil sebagai astrolab. sukatan sisi dan sudutnya.

mengukur garis latitud dan longitud secara lebih tepat semasa bertugas di observatori di Baghdad. Ilmu-ilmu tersebut digunakan secara meluas sehingga kini dan dimanfaatkan dalam kehidupan seharian serta menjana perkembangan ilmu sains dan teknologi. Mesir. Kitab itu dihasilkannya semasa menjalankan tugas untuk mengetahui kedudukan bumi dan keluasannya. India. ketinggian gunung dan kedalaman perigi juga turut melibatkan pengiraan al-Jabar. ilmu-ilmu tamadun terdahulu seperti tamadun Yunani. Kitab ini dilengkapkan dengan carta-carta astronomi yang memerikan pergerakan bintang di langit. trigonometri dan astronomi. Antaranya ialah menterjemah kitab astronomi India berjudul as-Sindhant dan diringkaskan Sind Hindu’s-Saghir. Babylon dan Mesir kuno sudah merosot dan hanya meninggalkan warisan ilmunya yang hampir disiasiakan. termasuklah tamadun Eropah . wal’l-Jibal wa’al-Jaza’ir wa’l Anhar. Ketokohan dan sumbangan al-Khawarizmi khususnya dalam ilmu matematik cukup besar kerana ilmu yang diperkenalkannya mempengaruhi kemajuan bidang geometri. Pada zaman itu. Tamadun dunia. Parsi.untuk mengukur waktu. Tokoh ini meninggal dunia pada tahun 850 masehi dengan meninggalkan legasinya kepada dunia.  Geografi Beliau juga berjaya menghasilkan tulisan tentang geografi yang dimuatkan juga segala ilmu yang diketahuinya daripada sarjana Yunani yang berjudul. al-Khawarizmi terlebih dahulu menterjemahkan hasilhasil karya sarjana Greek dan India dalam bahasa Arab. Selain menulis kitab-kitab ilmu. beliau ada menerangkan dan membuktikan pandangan sarjana Yunani iaitu Ptolemy tentang jarak antara negaranegara. ar-Rub’u’l Ma’mur atau Suratu’ul-Asrd wa ma fi ha mina’l Mudun. Beliau juga menterjemah kitab ilmu matematik India dalam bahasa Arab yang banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu matematik iaitu ‘al-Hisabu’l-Hindi. Dalam kitab ini.

Ibn Yunus telah berjaya memperoleh hasil penyelidikan yang banyak hasil daripada kegiatan beliau di pusat penyelidikan yang beliau dirikan di Kaherah. Begitu juga dengan bapa beliau. Ibnu Yunus lahir pada tahun 348H. Hasil-hasil ini telah beliau gunakan untuk tujuan dan kajian perbandingan semasa bergiat dalam bidang berkenaan. Cuma apa yang berbeza ialah beliau hidup dan bergiat di Kaherah. Abdul-A’la ialah seorang ulama’. tidak seperti orang lain. Malahan . . beliaulah yang mereka cipta batu jam. Datuk beliau. yang rata-rata tertumpu ke Baghdad. Begitulah kehidupan dan sumbangan Ibnu Yunus yang merupakan satu lagi bintang kesarjanaan ilmu pada zaman kebangkitan Islam dalam bidang ilmu.yang maju kemudiannya banyak terhutang budi dengan sumbangan dan idea yang diberikan oleh al-Khawarizmi. dan meninggal pada tahun 399H/1009M. Yunus. Antara sumbangan yang lain beliau termasuklah mencipta berbagai-bagai kaedah penting dalam mengira kepantasan waktu. Dalam bidang pergerakan bulan dan matahari. 2) Ibnu Yunus (ilmu Astronomi) Nama penuh beliau ialah Abu al-Hassan Ali ibn Abdur-Rahman ibn Ahmad ibn Yunus ibn Abdul A’la al-sadafi. kota ilmu pada waktu itu. Kaedah-kaedah beliau ini telah banyak menjelaskan persoalan-persoalan tentang pergerakan cakerawala. Beliau telah memperkenalkan satu penemuan yang baru iaitu berupa bandul (ayunan) yang digunakan untuk mengetahui detik-detik waktu dalam meneropong benda-benda angkasa. seperti halnya bandul yang digunakan untuk jam dinding.Antara hasil karya beliau dapat kita tatapi pada hari ini termasuklah al-Ziji al-Kabir./358M.

Malahan beliau telah memberi impak yang besar dalam bidang astronomi untuk lebih maju terkedepan. beliau juga bersama doktor-doktor Mesir yang lain melancarkan kempen memerangi wabak yang tidak mengenal mangsa sama ada kanak-kanak mahupun kaum dewasa. Ibnu al-Nafis menasihatkan supaya pembedahan perbandingan dibuat dengan melakukannya ke atas binatang. beliau sangat berminat dengan pembedahan jantung dan kerongkong. 3) Ibnu Nafis (ilmu Perubatan) Nama penuh Ibnu al-Nafis ialah ‘Ala’uddin abu al-Hasan ali ibn abi al-Hazam alQrasyi. Sebelum beliau meninggal dunia. Wabak ini merebak selama enam bulan dan akhirnya ia berjaya dikawal oleh Ibnu al-Nafis. secara khususnya Ibnu al-Nafis mempunyai kepakaran yang tinggi dalam bidang pembedahan. Moga tokoh ini boleh menjadi sumber inspirasi buat generasi akan datang untuk menjadi yang lebik baik dari yang dulu. . beliau telah membina sebuah hospital. kerana kerana beliau telah percaya pada wujudnya pertalian yang rapat antara pernafasan dan denyutan jantung. Dengan kejayaan ini Ibnu al-Nafis telah digelar alMisri oleh penduduk di negara Mesir.Beliau telah dilahirkan di pinggir Bandar Damsyik pada tahun 607H(1210M). Selain itu. Ibnu Nafis telah memberikan sumbangan besar dalam bidang perubatan. seorang Arab berketurunan Quraisy. Dalam bidang pembedahan. Bagi memajukan lagi bidang pembedahan ini. Hasil ciptaan beliau telah menjadi sumber rujukan utama buat ahli astronomi sekarang. langkah seperti ini boleh membantu kita memahami dengan lebih mendalam tentang tubuh manusia dan fungsi semua organ yang terdapat dalam tubuh manusia. Menurut beliau.Ibnu Yunus merupakan seorang Pakar Astronomi yang terulung di zaman itu. Penemuan sistem peredaran darah kecil juga telah membuatkan Ibnu al-Nafis terkenal sebagai tokoh sarjana islam yang terkenal.

Beliau menyelia pembinaan ini menurut keperluan perubatan berkenaan bahagian-bahagian hospital tersebut. Husayn b. Beliau juga menyokong Teori Determinisme Alam Sekitar dengan menganggap bahawa faktor persekitaran iaitu iklim yang dipengaruhi oleh planet mempunyai pengaruh yang rapat dengan sikap manusia. dan tajuk-tajuk geologi yang lain. 4) Al-Mas’udi (ilmu Geografi) Abu al – Hassan 'Ali b. perpustakaan. dan bilik khas untuk doktor. wad. Berdasarkan buku yang berjudul al – Mas'udi and His World. beliau dilahirkan pada tahun 283H / 895M. ruang menunggu. beliau memperkalkan konsep teaching hospital. 'Abdullah al – Mas'udi. Dalam bidang Ilmu Pelayaran. Pertama kali beliau menyebut tentang kincir air di Sijistan yang menjadi penemuan baru bagi orang Islam.Semasa umur beliau mencecah lingkungan 74 tahun. 'Ali al – Mas'udi atau Abu Hassan 'Ali b. beliau telah ditugaskan oleh Sultan Qalawun untuk membina sebuah hospital baru di Kaherah. Beliau juga menjelaskan keadaan. perairan laut mati. Pada tahun 345H / 956M beliau beliau berusia 20 tahun Beliau memberikan sumbangan yang banyak dalam Ilmu Geografi. al – Hasyn b. Beliau dapat menyelesaikan masalah yang timbul di kalangan pelaut dan ahli pelayaran yang keliru tentang nama-nama sungai yang mereka lalui semasa pelayaran dijalankan. farmasi. lokasi serta aktiviti perdagangan bagi masyarakat dan pedagang di India setelah beliau tiba pada tahun 303H. Beliau dilahirkan di kota Baghdad Iraq pada akhir abad ke – 9M.Beliau menerangkan kepada ahli pelaut yang mengatakan setiap laut . Menggabungkan geografi dengan disiplin sejarah untuk menjadikannya lebih menarik iaitu membuat gambaran tentang gempa bumi. Hospital itu telah dirasmikan oleh Sultan Qalawun dan dinamakannya dengan ‘al-Mansuri’. Selain itu juga. beliau membuat catatan penting terhadap peristiwa pelayaran dan pada masa yang sama memberi sumbangan yang amat besar dalam ilmu pelayaran Islam.

dengan penjelasannya bahawa lautan merupakan satu kumpulan air besar yang bersambung antara satu sama lain. Al-Athar al-Baqiah berkaitan kesan-kesan . Kesempatan itu digunakan sepenuhnya oleh Al-Biruni untuk mempelajari bahasa Sanskrit dan bahasa lain di India. Antara buku itu ialah Al-Jamahir fi alJawahir yakni mengenai batu-batu permata. Minat dan kecenderungannya untuk mempelajari serta meluaskan dimensi ilmu pengetahuannya telah mendorong Al-Biruni merantau sehingga ke negara India. Penulisannya tentang sejarah Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul "Chronology of Ancient Nation". 5) AL-BIRUNI Al Biruni atau nama asalnya Abu al-Raihan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Banyak lagi buku tulisan Al-Biruni diterbitkan di Eropah dan tersimpan dengan baiknya di Museum Escorial. Beliau dilahirkan pada tahun 362 H (973 M) diBirun. Al-Biruni telah ditawan oleh Sultan Mahmood al-Ghaznawi. Hasil sil kajian yang beliau lakukan bahawa laut Kaspia tidak bersambung dengan laut Hitam. Beliau juga berpendapat bahawa jarak antara benua Eropah dan China adalah setengah linkungan bumi. Dalam sepanjang hidupnya Al-Biruni telah menghasilkan lebih 150 buah buku termasuk satu senarai kajian yang mengandungi 138 tajuk. Sepanyol. ibu negara Khawarizm atau lebih dikenali sebagai Turkistan. Penguasaannya terhadap pelbagai ilmu pengetahuan dan bidang telah menyebabkan beliau digelar sebagai "Ustaz fil Ulum" atau guru segala ilmu. Tetapi semasa berada di India. Gurunya yang terawal ialah Abu Nasr Mansur ibn Alt ibn Iraqin yang juga merupakan seorang pakar ilmu matematik dan alam. Setelah menyedari keilmuwannya beliau ditugaskan di istana sebagai salah seorang ulama. Beliau berjaya menyelesaikan kekeliruan yang dihadapi oleh pelaut Arab tentang dua laluan laut dari Eropah ke Sepanyol iaitu Britain dan Ireland melalui lautan Atlantik dan dari Rusia melalui Laut Hitam. Dardeneller dan laut Mediterranean.itu berasingan.

lama tinggalan sejarah dan Al-Saidalah fi al-Tibb. Al-Biruni berjaya membuktikan bahawa gandingan falsafah dan ilmu pengetahuan telah membolehkan agama terus hidup subur dan berkembang serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh umat. tentang ubat-ubatan. . Kepakarannya dalam ilmu Islam tidak boleh dipertikaikan kerana dalam umur yang masih muda lagi beliau telah menghasilkan sebuah karya besar yang berjudul Kitabul Asar al baqiya 'Anil Quran al Khaliya. Peranan dan kedudukan mereka amat besar dalam pembinaan tamadun Islam serta peradaban manusia. Sesungguhnya kemunculan Al-Biruni sebagai tokoh ilmuwan tersohor telah mengangkat martabat ahli falsafah daripada terus diberikan pelbagai stigma dan label yang berbentuk negatif serta merubah peranan yang sepatutnya dimainkan oleh ahli falsafah itu sendiri. Al-Biruni juga membuktikan bahawa golongan ahli falsafah bukan merupakan golongan yang sesat dan hidup di awang-awangan. Sebaliknya mereka merupakan golongan ilmuwan yang perlu diberi pengiktirafan. Al-Biruni bukan sahaja dapat menguasai bahasa Sanskrit dengan baik tetapi juga bahasa-bahasa Ibrani dan Syria. Beliau yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang falsafah Yunani menjadikannya seorang sarjana agung yang pernah dilahirkan oleh dunia Islam. Karya ini dikatakan karyanya yang terakhir sebelum meninggal dunia pada 1048M. Dalam masa yang sama. Pemikiran falsafahnya tidak semata-mata bersandarkan kepada imaginasi dan permainan logik tetapi berdasarkan kepada kajian yang dilakukannya secara empirikal.

Al-KHAWARIZMI: SUMBANGAN IDEA DAN PEMIKIRANNYA TERHADAP TAMADUN DUNIA diperolehi pada (17 March 2012) daripada http://nobatas.com/2011/06/al-khawarizmi-sumbangan-idea-dan. Ahmad Ridzwan mohd Noor. (2000). Nooraini Sulaiman. Selangor : McGraw-Hill (Malaysia) Sdn.tripod.Bhd.html. Selangor Darul Ehsan : Federal Publications Sdn.RUJUKAN Sazelin Arif. TOKOH-TOKOH SAINTIS ISLAM AL-KHAWARIZMI & SUMBANGAN diperolehi pada (17 March 2012) daripada http://tokohislam2u. Bhd. (2007). Tamadun Dunia.blogspot.html. . Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Raymond Dugoh.com/id3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful