You are on page 1of 4

6/17/13

PKU 3114 - PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS: Proforma Kursus

Share

More

Next Blog

Create Blog

Sign In

PKU 3114 - PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS


Blog Archive
2012 (3) June (3) Proforma Kursus Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Powered by Blogger.

Wednesday, 27 June 2012

My Blog List
GURU DAN CABARAN SEMASA EDU 3109
Uji minda anda...... 10 months ago

Proforma Kursus

EDU 3106 BUDAYA DAN PEMBELAJARAN


Selingan: Foto 11 months ago

EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak


Sistem Penilaian 11 months ago

Pelajar Pendidikan Khas PKU 3109 Terapi Dalam Kandungan Pendidikan Khas

Tajuk 1

Pengenalan Kepada Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas About Pengurusan dan pentabiran - Definisi dan konsep - Total Quality Management

Me
En Mohd Rosman bin Salubin

View my Model Pengurusan dalam Pendidikan Khas complete profile - Model Itineran - Model Konsultan - Model Kelas Biasa - Model Bilik Resos - Model Kelas Khas

2.

Struktur Organisasi Pendidikan Khas di Malaysia Struktur Organisasi Pendidikan Khas di peringkat
1/4

pku-3114.blogspot.com/2012/06/proforma-kursus.html

6/17/13

PKU 3114 - PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS: Proforma Kursus

Kementerian Pelajaran Malaysia - Jabatan Pendidikan Khas - Jabatan Pendidikan Negeri - Pejabat Pendidikan Daerah Struktur Organisasi di Peringkat Sekolah - Sekolah Khas - Program Inklusif - Kelas Khas - Program Integrasi

3.

Program-program Pendidikan Khas di Malaysia Jenis-jenis program Pendidikan Khas - Sekolah Khas (Berasrama) - Sekolah Khas (Harian) - Program Inklusif - Program Integrasi - Sekolah Vokasional Khas - Kelas Khas Proses Penempatan Murid - Pihak-pihak yang terlibat - Kriteria penempatan

4.

Pentadbiran Program Pendidikan Khas di sekolah Struktur organisasi program - Penyelaras - Guru lain - Badan kebajikan ibu bapa-guru Iklim sekolah - Jenis populasi murid - Ciri dan saiz organisasi - Sumber tenaga

5.

Peranan Guru Pendidikan Khas Tugas-tugas - Penyelaras - Pengajar/fasilitator - Penyimpan Rekod - Pelaksana Aktiviti Program Pendidkan Khas - Pembimbing/Kaunselor - Perujuk - Penghubung dengan ibu bapa dan masyarakat - Perantara

6.
pku-3114.blogspot.com/2012/06/proforma-kursus.html

Pengurusan Bilik Darjah


2/4

6/17/13

PKU 3114 - PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS: Proforma Kursus

Pengurusan Persekitaran Bilik Darjah untuk murid berkeperluan khas - Susunan Perabot - Peralatan khas - Keceriaan - Keselesaan - Keselamatan Pengurusan Murid - Tingkah laku - Kebajikan - Keperluan khas murid

Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran - Persediaan - Bahan Bantu Belajar - Penyemakan Kerja Murid 7. Peranan Pentadbir Program Pendidikan Khas Sifat Pentadbir - Integriti - Etika kerja yang baik - Komitmen kepada kerjaya Penyimpanan Rekod Murid - Maklumat peribadi - Rekod kemajuan Pengurusan Rancangan Pendidikan Individu (RPI) - Borang pelaksanaan RPI - Rekod keberkesanan RPI Pengurusan Dokumen-dokumen Penting - Takwim, Jadual Waktu, Agihan Tugas - Surat-Menyurat - Minit-minit Mesyuarat - Laporan aktiviti - Rekod Kewangan - Buku Stok Pengurusan Sumber - Menetapkan keperluan program - Memperolehi dan agihan sumber kewangan - Memperolehi dan agihan sumber-sumber lain Pengurusan Perubahan - Asas membuat keputusan pendidikan - Pentadbir sebagai agen perubahan - Struktur mentadbir dan mengurus perubahan Pengurusan Konflik dan komunikasi
3/4

pku-3114.blogspot.com/2012/06/proforma-kursus.html

6/17/13

PKU 3114 - PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS: Proforma Kursus

- Teknik dan keberkesanan komunikasi - Konflik dalam orientasi sekolah - Orientasi penyelesaian konflik 8. Cabaran dan Hala Tuju Pentadbiran dan Pengurusan Pendidikan Khas Cabaran Pendidikan Khas - Individu dan keluarga - Sosial dan persekitaran - Personel dan kepakaran Perkembangan Pendidikan Khas - Perkembangan pendidikan khas luar negara - Perkembangan pendidikan khas dalam negara. Cabaran Pendidikan Khas - Matlamat dan objektif perubahan yang ingin dicapai. - Strategi pelaksanaan. Jumlah
Posted by En Mohd Rosman bin Salubin at 19:11

0 comments:
Post a Comment

Home Subscribe to: Post Comments (Atom)

Older Post

blogger templates | Make Money Online

pku-3114.blogspot.com/2012/06/proforma-kursus.html

4/4