SEMINAR 4 METODA DRUMULUI CRITIC

Procedeul C.P.M metodă de programare şi control a proceselor complexe caracterizate prin: structură complexă, scop, durată, costuri definite

Firma “X” are ca obiect de activitate construcţia de locomotive pentru calea ferată. În urma analizei competitivităţii întreprinderii, s-a stabilit că este necesară lansarea în fabricaţie a unui nou model de locomotivă. Pentru ca firma să poată prezenta noul model de locomotivă potenţialilor clienţi, participanţi la târgul de profil, este necesar ca noul model să fie finalizat în săptămâna 65 de la data începerii procesului. Lista activităţilor desfăşurate în cadrul procesului de realizare a locomotivei este prezentată în tabelul 4.3.:

Tabelul 4.3.

Simbolul activităţii A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

Denumirea activităţii Documentaţia Proiectarea osiilor motoare Proiectare şasiu Realizarea osiilor motoare Construcţie şasiu şi suspensii ale boghiului Import materii prime şi materiale Asamblare şi verificare boghiu Montare parte nesuspendată a boghiului Proiectare transmisie Asamblare boghiu Verificare boghiu Construcţia transmisiei locomotivei Proiectare instalaţii de comandă Montare şi fixare transmisie Fixare motor diesel Verificare funcţionare motor diesel Realizare instalaţie auxiliară Realizare instalaţie de comandă Realizare inversor de mers Construcţia cutiei locomotivei Montarea cutei locomotivei Asamblare locomotivă Verificare locomotivă Introducerea locomotivei în probe

Activităţi direct precedente A A B C, D A E, F G G C, D, H J I, K I, K L N M, O P Q R R S,T U V W

Durata activităţii (săpt.) 3 4 2 2 3 4 1 1 2 1 10 2 1 7 1 1 3 2 2 2 2 2 2 18

Y Z

Transportul locomotivei la punctul de desfacere Livrarea locomotivei

X Y

2 1

Etapa 2. Elaborarea grafului reţea

Observaţie: În cazul grafurilor mici (sub 100 de activităţi) rezolvarea determinării parametilor se poate simplifica, operând direct în graf. În acest caz în dreptul fiecărui eveniment s-a folosit notaţia:

Etapa 3. Calculul parametrilor grafului a) Calculul termenelor minime al evenimentelor 0 0 t i0 = max{ t g + d gi ; t h + d hi } ;

0 Ex.: Se porneşte cu t 0 = 0 0 t1 = t0 0 + d 01 = 0 + 3 = 3

0 0 t3 = max{ t1 + d13 ; t 0 2 + d 23 } = max{ 3 + 2; 7 + 2} = 9 ………. 0 0 0 t 11 = max{ t 8 + d 8-11 ; t 10 + d10−11 } = max{ 25 + 1; 34 + 1} = 35 .……… 0 t 22 = t 0 21 + d 21-22 = 70 + 1 = 71
1 Neţinând seama de condiţia impusă finalizării programului, se pune condiţia t 0 22 = t 22 b) Calculul termenului maxim al evenimentului i 1 t i1 = min{ t 1j − d ij ; t k − d ik } ;

0 t0 2 = t 1 + d 12 = 3 + 4 = 7

Ex.:

1 Se porneşte cu t 0 22 = t 22 = 71 1 t1 21 = t 22 − d 21- 22 = 71 − 1 = 70

………. 1 1 t1 8 = min t 11 − d 8−11 ; t 9 − d 89 = min{ 35 − 1; 27 − 2} = 25 ………. 1 1 1 t1 1 = min t 2 − d12 ; t 3 − d13 ; t 4 − d14 = min{ 7 − 4; 9 − 2; 12 − 4} = 3 ……….

{

}

{

}

1 t1 0 = t 1 − d 01 = 3 − 3 = 0

c) Calculul marjei evenimentului i: M i = ti − ti d) Calculul termenelor activităţilor ij 0î t ij = t i0 ; ot tij = ti0 + d ij ; 1î tij = t1 j − d ij ; 1t t ij = t1 j; e) Calculul rezervelor de timp ale activităţilor ij
1

0

0 1t 0t RTij = t 1 j − t i − d ij = t ij − t ij

R Tij = rezerva totală de timp a activităţii ij

Activitatea

Durata

Termenele evenimentelor

Marja

Termenele activităţilor

Rezerva totală

Simbol A B∗ C D∗ E∗ F G∗ H∗ I J∗ K∗ L∗ M N∗ O∗ P∗ Q∗ R∗ S T∗ U∗ V∗ W∗ X∗ Y∗ Z∗

i 0 1 1 2 3 1 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21

j 1 2 3 3 4 4 5 6 8 7 8 9 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

dij 3 4 2 2 3 4 1 1 2 1 10 2 1 7 1 1 3 2 2 3 2 2 2 18 2 1

ti0 0 3 3 7 9 3 12 13 13 14 15 25 25 27 34 35 36 39 41 41 44 46 48 50 68 70

ti1 0 3 3 7 9 3 12 13 13 14 15 25 25 27 34 35 36 39 41 41 44 46 48 50 68 70

tj0 3 7 9 9 12 12 13 14 25 15 25 27 35 34 35 36 39 41 43 44 46 48 50 68 70 71

tj1 3 7 9 9 12 12 13 14 25 15 25 27 35 34 35 36 39 41 44 44 46 48 50 68 70 71

ti1-ti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tj1-tj0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

tij0î 0 3 3 7 9 3 12 13 13 14 15 25 25 27 34 35 36 39 41 41 44 46 48 50 68 70

tij0t 3 7 5 9 12 7 13 14 15 15 25 27 26 34 35 36 39 41 43 44 46 48 50 68 70 71

tij1î 0 3 7 7 9 8 12 13 23 14 15 25 34 27 34 35 36 39 42 41 44 46 48 50 68 70

tij1t 3 7 9 9 12 12 13 14 25 15 25 27 35 34 35 36 39 41 44 44 46 48 50 68 70 71

RTij 0 0 4 0 0 5 0 0 10 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Drumul critic este: 0 –1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11–12–13–14–16–17–18–19–20– 21–22 cu durata totală: LDC = d01 + d12 + d23 + d34 + d45 + d56 + d67 + d78 + d89 + d10-11 + d11-12 + d12-13 + d13-14 + + d14-16 + d16-17 + d17-18 + d18-19 + d19-20 + d20-21 + d21-22 = 71 săptămâni Etapa 4. Analiza şi optimizarea grafului În urma stabilirii drumului critic se observă că obiectivul firmei de a fi prezentă cu acest model la târg este irealizabil în condiţiile actuale. Pentru ca obiectivul să fie totuşi realizabil conducerea firmei trebuie să acţioneze asupra duratei drumului critic, urmărindu-se ca prin măsurile luate (suplimentarea resurselor sau măsuri tehnologice) să fie micşorată durata activităţilor critice. Cele 6 săptămâni necesare pentru reducerea programului se realizează acţionând astfel:
Activităţi necritice vizate C F I M S RT disponibilă 4 5 10 9 1 Permit reducerea duratei activităţii critice Reducerea duratei B Proiectare osii motoare -2 K Verificare boghiu Q Realizare instalaţie auxiliară -3 -1

Proiectare şasiu Import materii prime şi materiale Proiectare transmisie Proiectare instalaţii de comandă Realizare inversor de mers

Observaţie: Trebuie avut în vedere că prin micşorarea duratelor activităţilor critice există posibilitatea ca în proces să apară un alt drum critic, care va determina durata minimă de realizare a programului.

Etapa 5. Transpunerea calendaristică a grafului reţea

Activitate Simbol A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Durata dij 3 2 2 2 3 4 1 1 2 1 7 2 1 7 1 1 2 2 2 3 2 2 2 18 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fig. Particularizarea graficului Gantt

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful