You are on page 1of 16

NTE I

MERHABA

TRK ALFABES / TURKISH ALPHABET


Trkede 29 harf vardr. Harflerin 8i nl harf, 21i nsz
harftir.
Turkish alphabet consists of 29 letters , 8 of which are
vowels and 21 are consonants.

TRK ALFABES

Byk Harfler / Kk Harfler
A
B
C

D
E
F
G

H
I

J
K
L
M
N
O

P
R
S

T
U

V
Y
Z

a
b
c

d
e
f
g

i
j
k
l
m
n
o

p
r
s

t
u

v
y
z

STANBUL Yabanclar in Trke

DNLEME-1
Dinleyelim. Yazalm.A B

D.

E.


F.


H.


..


K..

S.


L..


T.


M..

N..


O.


V.


..

Y..

Z..

STANBUL Yabanclar in Trke

NTE I
MERHABA

Byk Harflerin Kullanld Yerler


(The use of capital letters):
1. Cmle banda (At the beginning of the sentences):
Babam geliyor.
2. zel isimlerde (Private names):
Bu gn Zeynep ile Mert zmire gidiyor.
3. Balklarda (Titles):
Aile ve Toplum balkl yaz ok gzel.
4. Ksaltmalarda (Abbreviations):
TC (Trkiye Cumhuriyeti)
AB (Avrupa Birlii)
TBMM (Trkiye Byk Millet Meclisi)
Kk harfler, daima cmle iinde kullanlr.
Lower case letters are always used intra sentences.

NOT: Trkede ekler de byk nl uyumuna uyar. Baz


eklerin ince nl ve kaln nl olmak zere iki biimi vardr.
Ekler, son hecedeki nl harfe gre kelimeye eklenirler.
NOTE: All suffixes fit vowel harmony. There are two types
of suffixes which include back and front vowels. They
are added to the stems according to the last vowel in the
previous syllable.
Ku-lar
etek-ler
Okul-da
iek- te
Salon-dan
gnl- den

TANIMA SELAMLAMA - DLEKLER


INTRODUCTION-GREETING-WISHES
Gnaydn (Saat: 06.00 10.00) (Good morning)
yi gnler (10.00 17.00) (Have a good day)
yi akamlar (17.00 22.00) (Good evening)
yi geceler (22.00 - ) (Good night)

NOT: Bir kelimenin ilk hecesindeki nl harf kaln


nlyse, dier hecelerdeki nl harfler de kaln nl, ince
nlyse dier hecelerdeki nl harfler de ince nl olur.
NOTE: If there is a back vowel in the first syllable of a
word, the other vowels in the following syllables are back
vowels too. If there is a front vowel in the first syllable of
a word, the other vowels in the following syllables are front
vowels too.
Kaln nl harfler (Back vowels):

a , , o , u => a , , o , u
k y la r mz

ka la ba lk
nce nl harfler (Front vowels):

e, i , , => e , i , ,
pen ce re ler
k e den
8

STANBUL Yabanclar in Trke

Merhaba (Hello)
Aykut: Merhaba!
Glay: Merhaba!
Aykut: Benim adm Aykut, senin adn ne?
Glay: Benim adm Glay.
Aykut: Memnun oldum.
Glay: Ben de memnun oldum.
retmen: Gnaydn!

Duygu: Gnaydn!
retmen: Senin adn ne?
Duygu: Benim adm Duygu. Sizin adnz ne?
retmen: Benim adm Selim.
Duygu: Memnun oldum.
retmen: Ben de memnun oldum.
zlem: yi gnler!
Zeynep: yi gnler!
zlem: Senin adn ne?
Zeynep: Benim adm Zeynep. Senin adn ne?
zlem: (Benim adm) zlem.
Zeynep: Memnun oldum zlem.
zlem: Ben de (memnun oldum).

retmen: yi gnler!
Elif: yi gnler!
retmen: Naslsn Elif?
Elif: yiyim, teekkr ederim. Siz naslsnz?
retmen: Sa ol, ben de iyiyim.
Elif: Grmek zere, hoa kaln.
retmen: Grrz, gle gle.

Ne haber? (Whats up? / How do you do?)

Naslsn? (How are you?)


zlem: Merhaba Zeynep!
Zeynep: Merhaba zlem!
zlem: Naslsn?
Zeynep: yiyim, teekkr ederim. Sen naslsn?
zlem: Teekkrler, ben de iyiyim.
Zeynep: yi akamlar, hoa kal.
zlem: yi akamlar, gle gle.
Naslsnz? (How are you?)

nci: Merhaba Buket, ne haber?


Buket: yilik, senden ne haber?
nci: Benden de iyilik. Grmek zere.
Buket: Grrz.

Ne var ne yok? (Whats up? / How do you do?)
Leyla: Gnaydn Sevim, ne var ne yok?
Sevim: yilik, sende ne var ne yok?
Leyla: Eh ite, fena deil.
Sevim: Hoa kal.
Leyla: Gle gle.

STANBUL Yabanclar in Trke

NTE I
MERHABA

BU / U / O

KM / NE?

THIS / THAT / WHO / WHAT?


BU (This) => ok yaknmzda olan varlk iin kullanlr.
Bu ev
Nerelisin? / Nereden geldin? (Where are you from?)
Hans: Gnaydn.


U (That) => Bizden biraz uzakta olan varlk iin kullanlr.

Tong Zu: Gnaydn.


Hans: Senin adn ne?
Tong Zu: (Benim adm) Tong Zu. Senin adn ne?

u ev

Hans: (Benim adm) Silver. Memnun oldum.


Tong Zu: Ben de memnun oldum.
Hans: Nerelisin?
Tong Zu: inliyim. Peki, sen nerelisin?
Hans: Ben Almanyalym.
Tong Zu: Sonra grrz.


O (That) => Bizden ok uzakta olan varlk iin kullanlr.
O ev

Hans: Grrz.

DNLEME-2

rnek :
Diyaloglar dinleyiniz ve sralaynz.

Bu ne?

Bu ne(dir)? (What is this / that)?

Bu anta

Bu anta(dr).


Bu kim(dir)? (Who is this?)

Bu kim?
(
10

STANBUL Yabanclar in Trke

Bu doktor.

Bu doktor(dur).

rnekteki gibi cmleler oluturunuz.

DLBLGS
OUL EK (The Plural Suffix)

1.

2.

3.

4.

5.

Trkede btn kelimeler tekildir. Trkedeki ad soylu


kelimeler, lAr ekiyle oul yaplr.
All words in Turkish are in singular form. We add -lAr
suffix to nouns to make them plural.
oul eki, byk ses uyumuna gre deiir.
Plural suffix changes according to vowel harmony.
a, , o, u => -lar
e, i, , => -ler
kutu
bcek
dolap
fil
kz

6.

kutu -lar
bcek-ler
dolap-lar
fil-ler
kz-lar

NOT: Saylarla birlikte kullanlan isimlerde oul eki


kullanlmaz.
Nouns do not take plural suffix when they are used with
numbers.


7.
8.

3. .............................?

........................

4. .............................?

........................

5. .............................?

........................

6. .............................?

........................

7. .............................?

........................

8. .............................?

........................

ocuk
Az kii
ki kalem
ok insan
Be bardak
Hi yabanc

STSNA: Son hecelerinde (a, o, u) bulunan baz yabanc
kelimeler, -ler ekini alrlar.
EXCEPTION: Some borrowed words which have a, o, u
in the last syllable take lEr suffix.(
saat-ler
hayal-ler
hal-ler
seyahat-ler

rol-ler
alkol-ler
sembol-ler
misal- ler

megul-ler
petrol-ler
kalp- ler
ideal-ler
STANBUL Yabanclar in Trke

11

NTE I
MERHABA

rnek:

ocuklar

Ekmekler

Elmalar

Aadaki kelimeleri oul ekleriyle tamamlaynz.


defter.

erkek.

ev..

oda

orman.

kadn.

elbise

renci. film..

ekmek.

otel

kira.

lokanta

sorun.

balk

bulak roman. amar


Bunlar ne?

Bunlar kim?

Bunlar sandalye.

Bunlar renci.

rnekteki gibi cmleler kurunuz.

park..

banka

BUNLAR / UNLAR / ONLAR


(THESE / THOSE)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.


Bunlar kalem.

BUNLAR (These)=> ok yaknmzdaki varlklar iin


kullanlr.


unlar kalem.

7.

UNLAR(Those) => Bizden biraz uzakta olan varlklar

rnek: 1. Bunlar ne?

iin kullanlr.

Onlar kalem.

ONLAR (Those)=> Bizden ok uzakta olan varlklar iin
kullanlr.
12

STANBUL Yabanclar in Trke

Bunlar elma.

2. Bunlar kim?
Bunlar renci.

3. ........... .......?

........ ......... .

4. ........... .......?

........ ......... .

5. ........... .......?

........ ......... .

6. ........... .......?

........ ......... .

7. ........... .......?

........ ......... .

8. ........... .......?

........ ......... .

DLBLGS
-mI SORU EK (Yes /No Questions)
Bir cmleyi soru cmlesi yapmak iin cmlenin sonuna
-mI eki getirilir.
To convert a sentence into a question, we use -mI suffix at
the end of the sentence.

2. Bu snf .................? Evet, ............


Evet, .............

4. Bunlar yzk ............? Hayr, .... .


5. O postac ..............? Hayr, .

Soru: -m, -mi, -mu,- m?


Yant: Evet, . .
Hayr, deil.

Bunlar kpek mi?


Evet, kpek.

1. Bu renci ................? Hayr, ..

3. stanbul kalabalk .?

a , => m?
e , i => mi ?
o , u => mu?
, => m?

Bu dolap m?
Evet, dolap.

Aadaki cmleleri rnekteki gibi tamamlaynz.


rnek: - Hava souk mu?

- Evet, (hava) souk.

- Hayr, (hava) souk deil.

Bu masa m?
Hayr, (masa deil) koltuk.

BURASI NERES? (WHERE IS HERE?)

1. Buras neresi?

Buras stanbul.
2. uras neresi?

uras zmit.
3. Oras neresi?

Oras Ankara.
4. Buras stanbul mu?

Evet, buras stanbul.

Hayr (buras stanbul deil), Ankara.
5. uras zmit mi?

Evet, uras zmit.

Hayr (uras zmit deil), Bursa.
STANBUL Yabanclar in Trke

13

NTE I
MERHABA

OKUMA
OKUL

Aadaki cmleleri metne gre iaretleyin.1. Okulda mhendisler var.

Doru

Yanl

2. Snflarda perde var.

3. Okulda bahe yok.

4. Ofiste renciler var.

DLBLGS
BULUNMA DURUMU
(LOCATIVE CASE)


Buras okul. Okul Beyaztta. Okulda retmenler
ve renciler var. Okulda 6 snf var. Snflarda sralar,

Bulunma durum eki dA / -tAdr. Bu ek, varln nerede

masalar, perdeler, lambalar ve yaz tahtas var. Sralarda

bulunduunu ya da bulunmadn gsterir.

kitaplar, defterler, szlkler ve kalemler var.

The locative suffix is dA / - tA . This suffix demonstrates

Okulda bahe var. Bahede aalar, iekler ve

where the object exists or does not exist.

banklar var. Aalarda kular var. Bahe ok gzel ve yeil.


a, , o, u => -da

Bahede renciler var ama retmenler ve sekreterler

e, i, , => -de

yok. Onlar ofiste.


Ofiste telefonlar, bilgisayarlar, masalar ve koltuklar
var. Masalarda katlar, kalemler, kitaplar ve dosyalar var.

Kelime sonunda p, , t, k, f, s, , h harflerinden biri varsa


bulunma eki, ta veya -te olur. Dier nsz harflerde
da, -de olur.

Aadaki sorular metne gre cevaplayn.


1. Okulda kimler var?

If the word ends in a (voiceless) consonant any one of p,


, t, k, f, s, , h, then the locative case suffix is either tA.
In all other consonants, the locative case suffix is either
dA.

2. Snflarda neler var?

f, s, t, k, , , h, p => -ta, -te

3. Sralarda neler var?


Nerede?
4. Bahede neler var?
5. Ofiste neler var?
14

STANBUL Yabanclar in Trke

1. Kalem nerede?

- Kalem masada.

2. Okul nerede?

- Okul Veznecilerde.

3. retmen nerede? - retmen snfta.

Kimde?

1. Kitap kimde?
2. Para kimde?

3. Silgi kimde?

- Kitap Mehmette.
- Para Ayada.
- Silgi bende.

Aadaki cmleleri tamamlaynz.


1. iek nerede?
iek vazo.. .
3. Araba nerede?
Araba cadde. .

2. Leyla nerede?
Leyla okul.. .

Aadaki cmleleri rnekteki gibi tamamlaynz.


rnek: Ku aata m?

-Evet, ku aata.

-Hayr, ku aata deil.

retmen okulda m?

-Evet, retmen okulda.

-Hayr, retmen okulda deil.

4. Szlk kimde?
Szlk rem.. .

1. Defter anta.....................?

Hayr, ........

2. Ahmet ev..............................? Evet, ......


3. Yumurta sepet......................?
Aadaki sorular resme gre yantlaynz.

Hayr, ................

3. Elma dolap.......................? Evet, ......


4. renci snf........................? Evet, ..............
5. Balk akvaryum....................? Hayr, .........................

VAR / YOK
THERE IS / THERE ISNT

Sokakta lamba var.

Sokakta lamba yok.

Bahede iek var.

Bahede iek yok.

Sepette yumurta var. Sepette yumurta yok.


1. iek nerede?

1. Tabakta ne var?

2. Resim nerede?

2. Masada neler var? - Masada kitaplar var.

3. Yastk koltukta m?

3. Hastanede kim var? - Hastanede doktor var.

4. Odada ka koltuk var?

4. Snfta kimler var? - Snfta renciler var.

- Tabakta yemek var.

5. Masada ka iek var?


STANBUL Yabanclar in Trke

15

NTE I
MERHABA

SAYILAR / NUMBERS
Aadaki sorular yantlaynz.
1. Odada kim var?
- .
2. Mutfakta neler var?
- .
3. Masada ne var?
- .
4. Otoparkta neler var?
- .
5. Okulda kimler var?
- .
Aadaki cmleleri rnekteki gibi tamamlaynz.
Masada kalem var m? - Evet, masada kalem var.

- Hayr, masada kalem yok.

Odada dolap var m? - Evet, odada dolap var.


- Hayr, odada dolap yok.


1. Market...... ekmek var ....?
- Evet, ..............................
2. Dolap........ st var .......?
- Hayr, ............................

sfr

bir

iki

---------------------------------------------------------------------4

drt

be

alt

yedi

---------------------------------------------------------------------8

10

11

sekiz

dokuz

on

on bir

---------------------------------------------------------------------12

13...

on iki

on

---------------------------------------------------------------------20

21

22

23

yirmi

yirmi bir

yirmi iki

yirmi

---------------------------------------------------------------------24

25

yirmi drt

yirmi be

---------------------------------------------------------------------30

31

32

33

otuz

otuz bir

otuz iki

otuz

---------------------------------------------------------------------40

41

42

50

krk

krk bir

krk iki

elli

---------------------------------------------------------------------3. Snf........ renciler var ....?

51

52

60

- Evet, ..............................

elli bir

elli iki

altm altm bir

61

---------------------------------------------------------------------4. Czdan... para var .?

70

- Hayr, ........................

yetmi

71
yetmi bir

80
seksen

---------------------------------------------------------------------5. Ofis.. bilgisayar var ?

81

82

- Evet, ..........................

seksen bir

seksen iki seksen dokuz

89

90
doksan

---------------------------------------------------------------------16

STANBUL Yabanclar in Trke

5. Snfta ka renci var?

-Snfta 20 renci var.

6. Ka yandasnz?

-30 yandaym.

----------------------------------------------------------------------

7. Bir tost ka lira?

-Bir tost 2 lira.

101

110

120

130

8. Telefon numaranz ka?

-Telefon numaram

yz bir

yz on

yz yirmi

yz otuz

150

200

300...

yz elli

iki yz

98

99

100

doksan sekiz

doksan dokuz yz

Aadaki sorular yantlaynz.

yz

---------------------------------------------------------------------1000

9000

10.000

20.000

bin

dokuz bin

on bin

yirmi bin

---------------------------------------------------------------------30.000

40.000

50.000

otuz bin

krk bin

elli bin

---------------------------------------------------------------------100.000

200.000

900.000

yz bin

iki yz bin

dokuz yz bin

---------------------------------------------------------------------1.000.000

1.000.000.000

bir milyon

bir milyar

0212 243 12 50.

1. Evde ka kiisiniz?
.. .
2. Bir haftada ka gn var?
. .
3. Siz ka kilosunuz?
.. .
4. Bir litre st ka lira?
.
5. antanda ka kitap var?
.
6. Snfta ka renci var?
.
7. Taksimde ka sinema var?

KA?

(HOW MANY/HOW MUCH/WHAT TIME)

DLBLGS
SAATLER (TELLING THE TIME)

Ka? kelimesi varlklarn saylarn, fiyatlarn ve fiillerin


zaman renmek iin kullanlan soru sfatdr.
Ka ? is a question word that is used to learn numbers,
cost of objects and the time.
rnek:

1. Saat ka?

-Saat sekiz.

2. Tiyatro saat kata?

-Tiyatro saat dokuzda.

60 saniye= 1 dakika

3. Bir haftada ka gn var?

-Bir haftada yedi gn var.

60 dakika= 1 saat

4. Bir ylda ka mevsim var? -Bir ylda drt mevsim var.

30 dakika= yarm saat


STANBUL Yabanclar in Trke

17

NTE I
MERHABA

OKUMA

Tam saatler

08.00 = saat sekiz

10.00= saat on

12.00= saat on iki

BENM DNYAM

Buuk:

30 dakika

08.30: sekiz buuk

10.30: on buuk

12.30: on iki buuk

eyrek:

15 dakika
Benim adm Ege. Ben sekiz yandaym. Ben
...(y)a var

.(y) geiyor

ilkokulda renciyim. Benim derslerim ok iyi. nk ben


alkanm.

10.45: on bire eyrek var


08.45: dokuza eyrek var

08.15: sekizi eyrek geiyor


10.15: onu eyrek geiyor

02.40: e yirmi var


06.55: yediye be var

03.20: yirmi geiyor


07.10: yediyi on geiyor

Benim bir aabeyim var. Onun ad Murat. O, 25


yanda ve avukat.
Benim babam polis, annem ev hanm. Bizim evimiz
Fatihte. Bizim evimiz baheli. Bahemizde aalar,
iekler ve kk bir havuz var. Havuzda be tane kk

Aadaki sorular yantlaynz.


1. Saat ka? (02.00)

..............................................................................

2. Saat ka? (06.30)

..............................................................................
3. Saat ka? (11.15)

..............................................................................
4. Saat ka? (12.45)

balk var. Bizim mahallemizde bir ocuk park var. Parkta


salncaklar, kaydraklar ve kum havuzu var.
Leyla, benim en yakn arkadam. O alkan bir kz.
O yaramaz deil; uslu, sakin ve saygl bir renci. Onun
annesi retmen ama bizim okulumuzda deil.

Aadaki sorular metne gre yantlaynz?


1. Ege ka yanda?

..............................................................................

2. Ege nerede renci?

5. Saat ka? (14.05)

3. Egenin babas ne i yapyor?

..............................................................................
4. Egenin evi nasl?
6. Saat ka? (16.50)


18

..............................................................................
STANBUL Yabanclar in Trke

5. Egenin arkada kimdir ve o nasl bir rencidir?

DLBLGS
Aadaki cmleleri rnekteki gibi tamamlaynz.

AD CMLELER (NOMINAL
1. Ben hayatmdan hi memnun ..........................

SENTENCES)

2. Biz retmen ...................................................

Olumlu

Olumsuz

Olumlu Soru

Olumsuz Soru

3. Cemile ve Ayegl iman .. .

Ben

renciyim

renci deilim

renci miyim?

renci deil miyim?

4. Evimiz okula uzak .. .

Sen

rencisin

renci deilsin

renci misin?

renci deil misin?

renci

renci deil

renci mi?

renci deil mi?

Biz

renciyiz

renci deiliz

renci miyiz?

renci deil miyiz?

Siz

rencisiniz

renci deilsiniz

renci misiniz?

renci deil misiniz?

Onlar

renci(ler)

renci deiller

renci(ler) mi?

renci deiller mi?

Olumlu
ad / sfat / zamir + kii eki
rnek:
1. Ben bugn ok mutluyum.
2. Siz ok alkansnz.
3. zlem imdi derste.
Aadaki cmleleri rnekteki gibi tamamlaynz.
1. Annem bankada memur.. .
2. Onlar stanbul niversitesinde renci.. .
3. Murat imdi i .
4. Biz bugn ok yorgun .

5. Film ok sradan, hi ilgin .


Olumlu Soru
ad / sfat / zamir + mI + kii eki?
rnek:
1. Sen bugn yorgun musun?
2. zlem senden gen mi?
3. Bu akam size gelmek istiyoruz, uygun musunuz?
Aadaki cmleleri rnekteki gibi tamamlaynz.
1. Ahmet Suriyeli ..?
2. Sen psikolog ..?
3. Siz her gn ktphanede ..?
4. Onlar imdi parkta ..?
5. A .? Lokantaya gidelim mi?

5. Didemin nianls avukat. ve o ok yakkl.. .


Olumsuz Soru
Olumsuz
ad / sfat / zamir + deil + kii eki
rnek:

ad / sfat / zamir + deil mi + kii eki?


rnek:

1. Garsonlar gler yzl deiller.

1. Siz Trk deil misiniz?

2. Bugn deniz dalgal deil.

2. Ben senin arkadan deil miyim?

3. Annem ve babam evde deiller.

3. Onlar avukat deiller mi?

4. Biz tembel deiliz.


STANBUL Yabanclar in Trke

19

NTE I
MERHABA

Aadaki cmleleri rnekteki gibi tamamlaynz.

Adlar nsz harf ile bitiyorsa;


If the nouns end with a consonant;

1. stanbul pahal . ..?


2. Onlar imdi okulda ... ..?

-a, -

-e, -i

-o, -u

-, -

3. Ben senin dostun . ?

Ben-im

4. Siz bu irketin patronu ... .?

Sen-in

anahtar-m
kz-m
anahtar-n
kz-n
anahtar-
kz-
anahtar-mz
kz-mz
anahtar-nz
kz-nz
anahtar- (lar)
kz- (lar)

eker-im
i-im
eker-in
i-in
eker-i
i-i
eker-imiz
i-imiz
eker-iniz
i-iniz
eker-i (leri)
i-i (leri)

yol-um
su-um
yol-un
su-un
yol-u
su-u
yol-umuz
su-umuz
yol-unuz
su-unuz
yol-u (lar)
su-u (lar)

ky-m
gl-m
ky-n
gl-n
ky-
gl-
ky-mz
gl-mz
ky-nz
gl-nz
ky- (leri)
gl- (leri)

DLBLGS

O-nun

YELK EKLER (POSSESSIVE


SUFFIXES)

Siz-in

Biz-im

Onlar-n

yelik ekleri, bir varln kimin olduunu; kime, neye ait

rnek:

olduunu bildirir.

1. Sizin lkeniz ok souk.

These suffixes indicate to whom and to what the object

2. Bizim evimiz Mecidiyekyde.

belongs.

3. Senin pantolonun eski.


4. Onun elbisesi ok k.

Bu benim dedem

Bu benim babam

Bu benim babaannem

Bu benim annem

Bu benim kardeim

te bu da benim!

Benim arabam.

Senin araban.

Onun arabas.

Bizim arabamz.

Sizin arabanz.

Onlarn arabalar.

O-nun
Biz-im
Siz-in
Onlar-n

20

2. anta......... odada m?
3. Biz.......... bahe.......... ok kk.

6. Siz... sorular..... ok zor.

-a, -

-e, -i

-o, -u

apka-m
atk-m
apka-n
atk-n
apka-s
atk-s
apka-mz
atk-mz
apka-nz
atk-nz
apka-s (lar)
atk-s (lar)

gazete-m
silgi-m
gazete-n
silgi-n
gazete-si
silgi-si
gazete-miz
silgi-miz
gazete-niz
silgi-niz
gazete-si (leri)
silgi-si (leri)

palto-m
kuzu-m
palto-n
kuzu-n
palto-su
kuzu-su
palto-muz
kuzu-muz
palto-nuz
kuzu-nuz
palto-su (lar)
kuzu-su (lar)

STANBUL Yabanclar in Trke

1. Bu kadn sen........ anne........ mi?

5. Siz. ev... nerede?

If the nouns end with a vowel:

Sen-in

Aadaki cmleleri rnekteki gibi tamamlaynz.

4. Sen........ karde........... kim?

Adlar nl harf ile bitiyorsa;

Ben-im

5. Senin kolyen gm m?

-, -
t-m
t-n

7. Bu O bilgisayar..... m?
8. Sen... retmen.. kim?
9. Siz.... karde.... renci mi?
10. Ben... saat. bozuk.

t-s
t-mz
t-nz
t-s (leri)

nl harf + p, , t, k + nl harf => b, c, d, g /


Gzlk + => gzl kitap + m=> kitabm
aa + => aac

Aadaki metni iyelik ekleriyle tamamlaynz.


Merhaba!

Ben..

ad

Nuray.

Ben

stanbuldaym. Biz. ev.. kk ve bahe..... ok


gzel. Bahede meyve aalar ve iekler var. Ben
aile kalabalk deil. Biz evde drt kiiyiz. Ben
anne

krk yanda, ev hanm. Baba.. krk be

yanda ve memur. Bir karde...var. Karde. ad..


Murat. Murat lisede renci ve dersler ok iyi. Bu hafta
o.. snavlar. var. Ben. bir de kpek.. var. O.
tyler beyaz, gzler kahverengi.

STANBUL Yabanclar in Trke

21