1

EIT 311 Tugasan

School of Education and Cognitive Science

EIT 311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

Tugasan

Asia e University. Tujuan panduan ini ialah untuk memastikan bahawa semua pelajar serta Fasilitator Akademik mempunyai maklumat yang sama tentang apa yang dikehendaki.  Setiap pandangan yang dikemukakan disokong dengan bukti. iaitu kebolehan anda mengaplikasai prinsip & konsep yang telah dipelajari dalam penyelesaian sesuatu masalah. Plagiarisme Apa itu PLAGIARISME? Plagiarisme ialah apa jua bahan tulisan (esei.  Penulisan mestilah cermat. Tidak ada kenyataan-kenyataan yang menimbulkan keraguan. gunakan data yang diperolehi untuk menyokong sesuatu soalan atau hipotesis.  Penulisan tidak boleh memutar-belitkan fakta atau melebih-lebihkan sesuatu. projek) yang diserahkan dengan tujuan menipu tentang kebolehan. Tugasan ini bertujuan untuk menilai peringkat-peringkat kognitif tahap tinggi. data atau ciptaa orang lain yang bermaksud seperti berikut: . Seorang penulis akademik harus mengumpulkan data secara objektif.2 EIT 311 Tugasan Pengenalan Panduan ini menerangkan dengan terperinci Tugasan untuk kursus ini. tepat. konseptual dan mengikut prosedur yang jelas. Penulisan Akademik Penulisan akademik adalah penulisan ilmiah atau saintifk yang menjawab secara sistematik dan teliti sesuatu persoalan. benar dan tidak membuat andaian.  Menulis dengan jujur dan hanya mengemukakan kebenaran. tidak terpengaruh dengan pegangan sendiri (kecuali tajuk menggalakkan penulis memberi pandangan atau merupakan sesuatu refleksi peribadi). dalam Buku Panduan Peraturan Universiti. pengetahuan atau sumbangan oleh seseorang pelajar. menilai dengan kritis hasil yang diperolehi dan menghasil sesuatu yang baru atau mengubahsuai sesuatu yang sedia ada. Penulisan akademik berasaskan kepada idea bahawa kesimpulan hanya boleh diterima bila disokong dengan bukti.0 Academic Offence. Selaras dengan Seksyen 14. seorang pelajar tidak boleh memplagiat apa-apa idea. penulisan. Secara ringkas sesuatu Penulisan Akademik mempunyai ciri-ciri berikut:  Menyampaikan fakta secara sistematik. Tugasan ini merupakan salah satu komponen penaksiran yang telah ditetapkan untuk kurusus ini. Panduan ini juga mengandungi kriteria yang ditetapkan untuk memudahkan Fasilitator Akademik menilai hasil kerja anda.

12-15. Diperolehi February 13.3 EIT 311 Tugasan  Memetik atau meniru sebulat-bulat hasil kerja orang lain tanpa memberi penghargaan atau membuat rujukan.gov/abli/ . penulisan. dan mendakwah bahawa ia adalah hasil ciptaan sendiri. from http://www. February 11).nps. 110. Berikut ini ialah kaedah membuat Rujukan. ayat atau perenggan yang anda petik mempunyai rujukan yang berkaitan dan dinyatakan sumber dalam kurungan. The learning-centred principal: Educational Leadership. bahawa dia ialah sumber asal atau pencipta sesuatu idea. Ini termasuk gambaraj. klip video & audio. Pastikan anda mengkaji dengan mendalam tentang isu hak cipta dan apa yang anda boleh gunakan tanpa hak cipta. c) Rujukan Semua sumber yang anda telah rujuk mesti disenaraikan diakhir tugasan anda di bawah seksyen RUJUKAN. R. (2001). Penyerahkan satu esei yang sama untuk memenuhi syarat dua atau lebih kursus. Mind. data atau ciptaan yang adalah sebenarnya diambil daripada beberapa sumber lain. 59(8). Suatu cubaan untuk menonjolkan dalam apa-apa cara.    Bagaimana saya boleh elak daripada PLAGIARISME?     Pastikan setiap frasa. Memang diakui bahawa kita kerap kali mengambil idea orang lain dan ini adalah tidak salah jika kita membuat rujukan dan mengakui sumber. gambar dan sebagainya. (2003. Tulis semula ayat atau perenggan dan pastikan rujukan dinayatakan dalam kurungan. (2002). J. The universality of logic: On the connection between rationality and logical ability [Versi Elektronik]. Gunakan format APA (American Psychological Association) untuk membuat segala rujukan. Daripada Online Jurnal Evnine. Daripada Jurnal DuFour. S. Abraham Lincoln Birthplace National Historic Site. 2003. lukisan. 335-367. Dariapada Halaman Web atau Halaman Sesawang National Park Service. Menulis atau mengolah idea orang lain tanpa membuat rujukan.

A1. (1989). Tujuan: Merujuk kepada pernyataan di atas. Kaedah Pengumpulan Data:  Gunakan sekolah anda  Untuk mengumpul data tentang penggunaan BBM di sekolah anda. New York: W. R. M. May 16). 27-37.H.J. J. B. Teaching thinking skills: Theory and practice. London: Pan Books. dua kaedah digunakan: o Pemerhatian – memerhati dan merekod apa yang berlaku di sekolah anda tentang penggunaan BBM o Temubual – tanya guru tentang penggunaan BBM . Freeman and Company.rekod perbualan  Gunakan Senarai Semak berikut untuk mengumpul data tentang penggunaan BBM di sekolah anda: . S. TUGASAN Pemberatan: 35% Penggunaan Bahan Bantuan Mengajar di Sekolah: Satu Kajian Kes Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) menekankan bahawa pengajaran di sekolah-sekolah rendah hendaklah “berkonsepkan didik hibur bagi memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai”. (1998. Baron & R. (1987). The New York Times. Megatrends 2000. Sternberg (Eds). Why teach thinking? Dalam J. and Aburdence.4 EIT 311 Tugasan Daripada Buku Naisbitt. Dariapda Bab dalam Buku Nickerson. tujuan Tugasan ini ialah untuk meninjau penggunaan Bahan Bantuan Mengajar (BBM) atau “bahan media yang sesuai” di Sekolah anda pada masa kini. Frank Sinatra dies at 82: Matchless stylist of pop. pp. A22-A23. Daripada Akhbar Holden.

carta.baru atau usang  Jenis BBM yang digunakan oleh guru o Contoh – gambar. slaid powerpoint. diorama. klip video. patong. internet. model 3-D. animasi. OHP. projektor LCD. kad bergambar dan lain-lain. peta. tumbuh-tumbuhan. radio.5 EIT 311 Tugasan Senarai Semak (checklist):  Latar belakang sekolah o Bilangan murid & guru o Bilangan bilik darjah o Kelengkapan bilik komputer  Bilangan komputer / komputer riba  Keadaan komputer – bilangan yang tidak bermasalah  Nisbah komputer dan bilangan murid  Kemudahan internet – bilangan komputer / kelajuan o Bilik sumber  Bilik sumber khusus atau BBM disimpan di bilik darjah  Jenis BBM yang terdapat  Kesesuaian BBM dengan pengajaran  Bilangan BBM – sama ada mencukupi  Keadaan . TV. rajah. benda hidup. Guru mata pelajaran yang menggunakan pelbagai jenis BBM Guru mata pelajaran yang paling kurang menggunakan BBM Tanya: Mengapakah kurang penggunaan BBM? Guru mata pelajaran yang paling kerap menggunakan BBM Tanya: Apakah yang mendorong menggunakan BBM? Tahap kemahiran guru menggunakan BBM – seperti komputer Masalah-masalah yang dihadapi guru dalam penggunaan BBM o Tidak mempunyai kemahiran – memerlukan latihan o Anggap tidak penting o Tidak cukup masa untuk menggunakan BBM o BBM tidak cukup – keadaan tidak baik dan usang Tanya murid sama ada mereka suka penggunaan BBM dalam bilik darjah – tanya mengapa?         PENTING: Anda digalakkan mengumpul maklumat-maklumat selain daripada yang disenaraikan di atas. kad ejaan. klip audio. pita rakaman. Format Laporan Pengenalan: . realia (bahan semulajadi).6 markah – [2 halaman]  Ceritakan secara ringkas sejarah penggunaan BBM di sekolah  Kekterangan ringkas tentang Bahan Bantuan Mengajar (BBM) yang merupakan apa jua bahan sokongan yang digunakan dengan tujuan meningkatkan keberkesanan pengajaran serta meningkatkan minat murid dan mewujudkan suasana “didik hibur”. . boneka. surat khabar. kad imbasan.

Sila gunakan muka hadapan seperti dilampikan dan jangan lupa menulis NAMA dan NOMBOR MATRIK. saiz 12 ------------oooo------------ .5 langkau (1.5 spacing) Gunakan Font New Times Roman.6 EIT 311 Tugasan   Pentingnya BBM – mempengaruhi minat dan tahap kefahaman – terutama di kalangan murid lemah. 2013. Latar belakang sekolah [JANGAN Sebut nama sekolah dalam laporan anda] Penyampaian Data – 22 markah – [15 halaman – termasuk gambar]  Jenis BBM  Kekerapan Penggunaan BBM  Komputer dan Internet  Pandangan Guru tentang Penggunaan BBM  Pandangan Murid tentang Penggunaan BBM [Gunakan iPad anda untuk merekod perbualan dengan guru dan mengambil gambar untuk diselitkan dalam penyampaian] Kesimpulan – 7 markah [3 halaman]  Pandangan anda tentang penggunaan BBM  Pandangan anda tentang respons guru – masalah yang dihadapi  Bolehkah penggunaan BBM dipertingkatkan? Penyerahan Tugasan    Serahkan Tugasan anda kepada MyPLS secara online sebelum atau pada Tutorial ke 3 – 17 Mac. Rujuk kepada Panduan Penyerahan Online. Format Tugasan   Gunakan kertas saiz A4 dan ditaip 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful