CENTRUL DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

Adresa : B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 3-5, sector 2 , Bucuresti Telefon / fax : 031.805.56.98 ; 031.805.31.90 ; 021.232.30.11. www.cmbrae.ro office.cmbrae@rdsmail.ro

Vizat Directorul unitatii scolare, ………………………………
RAPORT DE ACTIVITATE AN SCOLAR 200_ - 200_ SEMESTRUL __

NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI SCOLAR :……………………………………. UNITAEA SCOLARA :………………………………………..Sectorul :………………………. Data depunerii :………………………………

Nr crt

Activitati desfasurate conform Registrului de activitati de la cabinetul de asistenta psihopedagogica

Indicatori de performanta Beneficiari Individual Grup (nr. beneficiari)

1

A. Informarea si consilierea elevilor : 1. Cunoastere si autocunoastere 2. Adaptarea elevilor la mediul scolar 3. Adaptarea scolii la nevoile elevilor in conformitate cu standardele curriculare 4. Optimizarea relatiei eleviparinti-profesori 5. Stil de viata sanatos 6. Prevenirea comportamentelor agresive 7. Consecintele abandonului scolar B. Informarea si consilierea parintilor 1. Cunoastere si autocunoastere 2. Adaptarea elevilor la mediul scolar 3. Adaptarea scolii la necesitatile elevilor 4. Optimizarea relatiei eleviparinti-profesori 5. Stil de viata sanatos 6. Prevenirea comportamentelor agresive 7. Consecintele abandonului scolar C. Informarea si consilierea profesorilor 1. Cunoastere si autocunoastere 2. Adaptarea elevilor la mediul scolar 3. Adaptarea scolii la necesitatile elevilor 4. Optimizarea relatiei eleviparinti-profesori 5. Stil de viata sanatos 6. Prevenirea comportamentelor agresive 7. Consecintele abandonului scolar 8. Strategii didactice moderne Lectii de consiliere educationala cu tematica specifica (in afara obligatiei de catedra) – numar/tematica:

2

3

4

5

Intalniri metodice : - la nivel de sector - la nivel de municipiu Implicare in studii psihosociologice la nivel de scoala, sector, CMBRAE, alte institutii: a) ca organizator b) ca participant Activitati cu continut metodico-stiintific a) cursuri de formare/perfectionare

Nr. participari

Denumire

Calitatea de : formator/ participant

Institutia organizatoare

Perioad a

Nr. Ore /credite

b)seminarii, simpozioane, conferinte

Denumire

Calitatea de : - participant cu lucrare - participant fara lucrare

Titlul lucrarii

Data

Locul desfasurarii

c) articole, participari la emisiuni radio/TV, editare carti

Titlul/ tema emisiunii

Institutia/ Editura

Data

6

7

d) alte activitati Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecventa inregistrata in unitatea dvs si modalitatile de solutionare Copii cu CES (cu diagnostic)

Nr. cazuri in unitatea scolara Nr copii in process de consiliere la nivelul cabinetului

Implicarea in proiecte si programe
Nr. Crt 1 2 Descrierea proiectului/programului Titulul proiectului/programului Calitatea : - initiator - participant - colaborator Tipul Finantare - fara finantare - finantare interna (scoala, consiliul local etc) - finantare externa (fonduri EU) Loc de desfasurare Grup tinta Proiect/program 1 Proiect/program 2 Proiect/program 3

3 4

5 6

7 8 9

Durata (in luni) Nr. participanti Evaluare/certificare

Situatia cazurilor de violenta scolara Numar cazuri de violenta identificate la nivelul unitatii scolare Numar de elevi consiliati individual Numar de elevi consiliati in grup Numar de parinti consiliati individual (parinti ai copiilor identificati avand comportamente violente) Numar cazuri ameliorate in urma procesului de consiliere Descrieti masurile de remediere la care ati apelat in procesul de consiliere a cazurilor de violenta scolara. -

Nota :

-

Consilierii care isi desfasoara activitatea in mai multe unitati scolare vor intocmi rapoarte separate pentru fiecare ciclu de scolaritate. Se pot înscrie în raport şi alte informaţii relevante pentru activitatea de consiliere desfăşurată în unitatea şcolară, nemodificând structura acestuia. Aceste date se pot trece după tabelul care înregistrează proiectele şi programele

Semnatura Profesor consilier scolar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful