You are on page 1of 4

Enneagram Nedir, Kullanm Alanlar Nelerdir?

Yaz Tarihi 14 Haziran 2012 | Yazar Uur Bat

Bu yaznn konusu, daha geen hafta kan yeni kitabmn konusunu oluturan bir kiilik tanma metodolojisi ile ilgili olacak. Enneagramdan bahsediyoruz. Bahsettiim kitabm Alfa Yaynlarndan yaynland. Ben ona iki yzl kitap diyorum. Kitabn B yz bize kendimizden balayarak esiz bir hazine sunuyor. ok etkili bir insan tanma yntemi. Kitabn A yz ise bizi B yzne hazrlyor. Bize kendimizin btn hallerini anlatyor.

Enneagram bilgisi gemiten gnmze, gelecekten moderne, pek ok farkl yaklamn, yntemin sentezi durumunda. Enneagram ok gl bir yntem. nsan doasndaki derin bir kavray ifade ediyor. Gittike de poplerleiyor. Kiinin geliiminde dnyada artk sz fazlasyla geen gerek bir kategori. Kullanm alanlar yaygnlayor. lgi ektike hakknda yaplan aratrmalarn says artyor. Duygusal ve manevi sreleri ele alma analitii nedeniyle, 21. yzyln kiilik yntemleri arasnda fazlaca etkili olduu kabul ediliyor. Pragmatik kullanm dnda karmak ve derinlikli yapsyla dikkat ekiyor. Amac ve kapsam daha derin olsa da, dnyada kiisel geliim alannda nemli bir kategori olmu durumda. Enneagram tam olarak nedir? Kendini bilme, arama sreci insanlk tarihi kadar eski Mevln, bu dnceye dair Ne ararsan kendinde ara, hep ara diyordu Kendini tanmak, kendimizi nasl grdmzle bakalarnn bizi nasl grd arasnda a fark olmamas anlamna gelir Yunanca dokuz anlamna gelen enne ve kiilik kelimesinin karl olan agram kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluturulan Enneagram, kelime anlam olarak dokuz kiilik tipi anlamnda kullanlyor.

Enneagram salt kiilik zerine de eilmiyor. Ego ve benlik gibi kiilikle alakal nemli kavramlar da iinde barndryor. Enneagram, insann benliinin haritasyla ilgilenen btncl bir yaklam ayn zamanda. Enneagram disiplini, her insann bir z olduunu ne srer. Enneagram iin z, varoluu bir baktr. Bu z, insann varl, yaam amacdr. Her insan doutan deerlidir. Yani en nce varolduu iin deerlidir. Bu nedenle buna uygun bir yaam formu gelitirmesi gerekir. nsan ftratna ait zelletirilmi ve detayl bilgileri, dinamik bir sistem iinde analiz eden bir ego yorumlama modeli olarak da dnlebilir. Dokuz farkl kiilik tipi, dokuz farkl deer sistemi, dokuz farkl varolu biimi: Enneagram kiilik tiplerine ksa bir bak Enneagram bilgisine gre her insan, dokuz hkim insan tipinden biri-ne ait olarak doar. Bu anlamda, Enneagram dhilinde dokuz farkl kiilik tipi sz konusudur. Bu dokuz tip, Enneagramn ana sylemini tekil eder. Bu tipler, sadece insan doasnda var olan dokuz temel kiilik yapsnn aklamas da deildir. Bu kiilik tipleri zerinden gerekletirilen dokuz farkl bak as, dokuz farkl deer sistemini de ifade eder. Bunlar ayn zamanda insan iin dnyada var olmann dokuz farkl biimidir. Enneagramn kiilik tipleri, sizin kiiliinizde bulunan baskn nitelikleri, temel duygularnz, yaamnzdaki motivasyon kaynaklarn, doru ya da yanl tutumlarnz, iyi ya da kt huylarnz ortaya koyar. Bu tiplerin zellikleri ayrca benliinizdeki ak olan, rtl olan ya da gizli olan pek ok noktay anlamak konusunda da rehber olabilecektir. Tanmlanm (belirli) bu dokuz tipten hangi kiilik tipine girdiiniz, gerekletirilecek (www.enneagramkisilik.com adresinde mevcut) kiilik testiyle belirleniyor. Kiinin ayn zamanda Enneagram metodolojisini zmseyerek de anlayabilecei bir durum bu. Zaten bu kitapta da bunu ama-lyoruz. Bu dokuz temel kiilik tipi, farkl merkeze dayanan kombinasyonlar halindedir. Dokuz tip iinde, tanesi zihin merkezli, tanesi duygu merkezli, tanesi de fiziksel merkezlidir.

Enneagramn kullanm alanlar Enneagram dnyann en prestijli niversitelerinden Stanford MBA programnn ders programnda yer alyor. Harvard Hukuk Fakltesinde uygulamal mahkeme savunmalarnda pratik ediliyor. Yine dnyann en pres-tijli niversitelerinden USC ve UCLAde MBA programlarnda liderlik eitiminde kullanlyor. Daha saysz rnekler var. Arlkl olarak ABDdeki niversiteler olmak zere psikoloji, tp, sanat, iletme, psikoloji ve eitim blmlerinde Enneagram eitimleri bulunmakta. Dnya apnda Google, eBay, Yahoo, Sony, CSC, Oracle, Adobe, HP, Logi-tech, Boeing, GlaxoSmithKline, DuPont, Genentech, Motorola, Hewlett Packard, Disney, Panasonic, Johnson&Johnson, West-ing-house Electric, Apple ve daha birok irket Enneagram yntemini kullanyor. Bugn yntem; iletme fonksiyonlarnda, insan kaynaklar ynetiminde, personel seiminde, sat ve pazarlama aktivitelerinde, liderlik ynetiminde tercih ediliyor. Kiileraras iletiim konusunda tam bir uzman olduu dnlyor. atma zme becerisi konusunda rehber kabul ediliyor. Takm almasn etkinletirmek asndan yntemin geri bildirimleri kullanlyor. Enneagram, hem sosyal hayatta kiilerin geribildirim verme becerisinde, rgtlerde de geribildirim verme kltr konusunda nemli bir deer. Bu konularda personelin kiisel geliimini salamak iin bu gibi irketlerde srekli eitimler gerekletiriliyor. Bunun haricinde askeri alandaki eitimlerde kullanlyor. Alman ordusunun eitim programlarnda Enneagram mevcut. Dnyadaki baz polis tekilatlarnda kitleyle yz yze gelen servislerde alanlardan Enneagram eitimleri alanlar var. Gizli servis rgtlerinin de Enneagram metodolojisini uyguladklar gizli deil. Bunun yannda, CIA

ve FBI personelinin eitiminde de mfredatn iinde. Russell Targ ve Jane Katrann yazar olduu Mirac-les of Mind: Exploring Nonlocal Consciousness and Spiritual Healing (Zihnin Mucize-leri: Mahall Olmayan uuru Kefetme ve Ruhsal Tedavi) kitabnn nszn-de unlar yazyordu: Targ, bu kitapta Souk Sava sresince CIAnn zihin casusluu zerindeki denemelerinin insan artan sonularn aklyor. Enneagramn bu konuda daha sonra da kullanldn gryoruz. Sulu psikolojisi ve kiilik tans konusunda bu organizasyonlar, Enneagram uygulamada da etkin kullanyor. Bununla da kalmyor. Enneagram siyasal iletiim uygulamalarnn nemli bir paras olmu durumda. Bu alanda lider eitimlerinde, seim almalarnda yeri var. ocuk eitiminde, Enneagram zerinden zel yntemler gelitirilmi durumda. Sanat ve kltr ynetimi konularnda pratik bir nemi bulunmakta. Oyuncu seiminde kullanlyor. Bununla balantl olarak senaryo yazm aamasnda tiplemeleri olutururken Enneagram ilkeleri sz konusu ediliyor. Enneagram katksyla yazld ifade edilen TV dizisi Lost, bunun en bilinen rnei. Gerekilik ve inandrclk konusunda bu alanda yntemin gerek bir nemi var. Reklamcl da buna dhil etmek gerekir. Gerek tketici psikolojisi, gerek fikir retimi aamalarnda etkili olabilen bir yntemden bahsediyoruz. Yz yze iletiimin uyguland sat alannda ise byk bir potansiyeli var Enneagram disiplininin.