Refleksi (Minggu 2) Kumpulan kami merupakan kumpulan pertama yang melakukan pembentangan bagi kursus Seni Dalam Pendidikan

WAJ3107. Anggota kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Amy Tabol, Boniface Jane dan Felix William. Skop pembentangan kumpulan kami ialah penyampaian maklumat dan idea melalui aktiviti kreatif. Kami telah menyediakan tiga aktiviti. Aktiviti pertama ialah “Draw Your Imagination. Dalam aktiviti ini, kami telah menyuruh semua pelajar untuk menutup mata masing-masing dan membayangkan mereka berada di tepi pantai. Sementara pelajar sedang membayangkan situasi tersebut, kami telah memasukkan elemen penceritaan bagi membimbing pelajar membayangkan apa yang sepatutnya mereka lihat di tepi pantai tersebut. Setelah proses imaginasi tersebut, kami telah meminta pelajar untuk menterjemahkan perkara yang telah mereka bayangkan sebentar tadi dalam bentuk lukisan. Hasil daripada lukisan yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar tersebut, kami dapat membuat kesimpulan bahawa setiap individu mempunyai daya imaginasi yang berbeza antara satu sama lain. Walaupun situasi yang diberikan adalah sama, iaitu situasi di tepi pantai, namun setiap orang mempunyai imaginasi tersendiri terhadap situasi di tepi pantai yang telah kami berikan. Aktiviti ini telah membantu pelajar untuk berimaginasi dan menterjemahkan imaginasi mereka dalam bentuk lukisan. Setelah itu, kami telah menyuruh mereka mewarnakan lukisan yang telah mereka lukis tersebut. Melalui aktiviti mewarna ini, pelajar dapat bereksperimentasi dengan pelbagai gabungan warna bagi menghasilkan campuran warna yang menarik. Aktiviti kedua yang telah kami laksanakan ialah “Action Song”. Dalam aktiviti ini, setiap pelajar dikehendaki untuk menyanyi sambil melakukan gerakan dalam nyanyian tersebut. Misalnya, jika lagu tersebut menyebut kepala, para pelajar akan membuat gerakan pada bahagian kepala mereka. Semasa melakukan aktiviti ini, kami dapati semua pelajar berasa gembira dan seronok. Hampir semua orang dapat melakukan gerakan mengikut nyanyian yang mereka nyanyikan. Namun begitu, terdapat segelintir pelajar yang masih malu-malu untuk melakukan aktiviti ini. Oleh hal yang demikian, bagi mewujudkan keyakinan dalam diri mereka, kami telah meminta pelajar-pelajar tersebut untuk melakukan “Action Song” tersebut di hadapan kelas bersa ma-sama dengan

Pada peringkat pertama. kumpulan yang membuat persembahan tersebut akan menyanyikan lagu mereka secara “humming” sambil melakukan gerakan. Melalui kaedah ini. Pelajar-pelajar yang lain pula akan memberikan galakan kepada mereka dengan menyanyikan lagu “Action Song”. Aktiviti kami yang ketiga ialah “Silent Song”. mesej yang ingin disampaikan ialah keupayaan pelajar untuk mengekspresikan emosi dan idea dalam bentuk nyanyian dan tarian. Aktiviti ini juga telah membolehkan pelajar yang berbakat dalam bidang nyanyian untuk menunjukkannya kepada kelas. Pada peringkat kedua pula. Berdasarkan aktiviti yang telah dilaksanakan. pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan pelajar lelaki dan kumpulan pelajar perempuan. Setelah itu. rasa malu pelajar telah dapat dihilangkan dan akhirnya. Melalui aktiviti ini. Setiap kumpulan dikehendaki untuk menyediakan beberapa buah lagu dan lagu tersebut hanya boleh diketahui oleh ahli dalam kumpulan itu sahaja.rakan-rakan mereka yang lain. Kedua-dua kumpulan lelaki dan perempuan akan bertanding antara satu sama lain dalam meneka lagu yang cuba disampaikan oleh pasukan lawan. . Pada peringakat inilah kumpulan yang lainnya akan meneka tajuk lagu tersebut. Pada peringkat terakhir. kami dapati bahawa semua pelajar berjaya mengekspresikan diri mereka dalam bentuk tarian dan nyanyian. mereka akan menyanyikan lagu tersebut sambil melakukan gerakan. Dalam aktiviti ini. kami dapat melihat semangat kerjasama dalam setiap ahli kumpulan. semua pelajar dapat melakukan gerakan tarian bagi “Action Song” tersebut dengan baik sekali. kumpulan tersebut akan melakukan gerakan yang membayangkan lirik bagi lagu mereka. Dalam aktiviti ini. Jawapan bagi tekaan tersebut hanya akan diketahui setelah kumpulan yang membuat persembahan selesai melakukan ketiga-tiga peringkat nyanyian tersebut. sementara mereka melakukan gerakan tarian lagu tersebut. semua ahli dalam kumpulan tersebut akan mempersembahkan lagu mereka secara tiga peringkat. Setiap orang perlu melakukan gerakan yang sama agar maklumat yang ingin disampaikan dapat diterima oleh penonton. Kumpulan yang paling banyak meneka lagu dengan betul dikira sebagai pemenang. kami bukan sahaja dapat melihat kreativiti pelajar dalam menterjemahkan idea dan maklumat malah.

Bagi kami. ahli kumpulan kami telah berjaya mendapat gambaran awal tugas sebagai seorang guru ketika mengajar di hadapan kelas. pengalaman mengendalikan aktiviti bersama rakan-rakan di dalam kelas sangat menyeronokkan. namun sekurang-kurangnya. pembentangan yang telah kumpulan kami jalankan telah berjaya mencapai objektif pembelajaran yang digariskan dalam pra forma kursus. .Kesimpulannya. Walaupun keadaan pelajar agak berbeza dengan pelajar sebenar yang mungkin jauh lebih nakal dan aktif di dalam kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful