Ayat Tunggal Ayat yang mengandungi hanya satu kalusa, iaitu satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi

satu subjek dan predikat. Binaan Ayat Tunggal Subjek (diterangkan) Orang tua itu Binaan Subjek (i) Subjek Kata Nama Subjek (Nama Am) Abangnya Subjek (Nama Khas) Si Tompok Subjek (Nama Terbitan) Kesilapan itu Subjek (Kata Ganti Nama Orang) Kami Subjek (Kata Ganti Nama Tunjuk Umum) Ini Subjek (Kata Ganti Nama Tunjuk Tempat) Sini (ii) Subjek Kata Ganti Nama Predikat juruterbang Predikat mencakar dinding Predikat Satu pengajaran Predikat pelajar Tingkatan Enam Predikat pendapat yang bernas Predikat Perhentian bas yang baharu Predikat (menerangkan) kuat berjalan

(iii) Subjek Kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama Subjek (Kata Kerja) Melukis Predikat menjadi kegemarannya

(iv) Subjek Kata adjektif yang berfungsi sebagai kata nama Subjek (Kata Adjektif) Putih Binaan Predikat (i) Predikat Frasa Nama Predikat ialah warna pilihan Hasnah

Subjek Nizam Subjek Bangunan itu (ii) Predikat Kata Kerja Subjek Bapa Aliah Monyet itu Subjek Para pelancong Dia Subjek Encik Sulaiman Subjek Pesawat itu Orang tua itu Subjek Mereka (iii) Predikat Frasa Adjektif Subjek Ibu pejabat firma itu Subjek Bangunan (iv) Predikat Frasa Sendi Nama Subjek Adik saya

Predikat (Frasa Nama Am) ketua darjah Predikat (Frasa Nama Khas) Muzium Negara

Predikat (Kata kerja asal tidak berimbuhan) tidur (KK tak transitif) makan pisang (KK transitif - objek) Predikat (Kata kerja asal berimbuhan) sedang menari di majlis itu mengarang sebuah cerita jenaka (KK transitif) Predikat (Kata kerja Terbitan) menyekolahkan anak bongsunya Predikat (kata bantu) belum tiba lagi (aspek) hendak hendak pergi ke bandar Predikat (unsur keterangan) bertindak untuk kepentingan diri sendiri

Predikat (kata adjektif selapis) besar / amat besar /besar sungguh/ paling besar Predikat (kata adjektif ganda) di bandar raya tinggi-tinggi (jamak)

Predikat di rumah

Susunan Konstituen Ayat Tunggal (i) Susunan biasa Cth: Guru itu telah memenangi hadiah pertama • Boleh menerima kata penegas (partikel –lah, -kah, dan –tah) • Cth: Bapa saya dia  Dialah bapa saya. (ii) Susunan songsang (a) pendepanan frasa kerja • Mereka bekerja setiap hari  Bekerja mereka setiap hari (b) pendepanan frasa adjektif

Dia sakit pada masa itu  Sakit sia pada masa itu. (c) pendepanan frasa sendi • Surat ini daripada Ali  Daripada Ali Surat ini. Ayat Aktif dan Ayat Pasif Ayat aktif • Ayat yang mengandungi KK yang mengutamakan subjek asal sebagai judul @ unsur yang diterangkan (i) ayat aktif transitif (mengandungi objek sebagai unsur penyambutnya) Subjek Predikat KK transitif Objek Objek sipi Guru Besar Pembantu rumahnya Subjek memanggil membawakan saya saya Predikat Objek secawan kopi

Kata Kerja

Frasa sendi nama (keterangan) untuk saya

Pembantu rumahnya

membawakan

secawan kopi

(ii) ayat aktif tak transitif (tidak diikuti objek sebagai penyambutnya) (a) dengan keterangan yang boleh digugurkan • Kanak-kanak sedang mandi di kolam itu.  Kanak-kanak sedang mandi. • Dia menangis sepanjang hari.  Dia menangis. (b) • • dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan Dia berada di Kuala Lumpur.  *Dia berada Kebanyakan mereka tinggal di rumah setinggan.  *Kebanyakan mereka tinggal.

Ayat pasif • Asalnya daripada ayat aktif transitif dan mengandungi KK yang mengutamakan objek asal sebagai judul @ unsur yang diterangkan (i) ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif (ii) ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua (iii) ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Subjek Sampah sarap Kata kerja pasif Dibakar (di-) Oleh + frasa nama oleh ayah Keterangan pagi tadi

Mereka Baju itu Subjek Kerja itu Hutang itu Subjek Pencuri itu

kehujanan (ke-…an) berjahit (ber-)

-

sepanjang hari dengan benang sutera Keterangan semalam sepenuhnya Oleh + Frasa Nama Oleh polis

FK pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama/Kedua sudah saya selesaikan akan engkau jelaskan kena Kata Kerja Dasar kena tangkap

Unsur pilihan dalam Frasa Predikat (i) Kata nafi (ii) Kata pemeri Kata Nafi Menyatakan maksud nafi @ negatif kepada unsur utama dalam predikat itu (bukan & tidak) • Bukan boleh menafikan semua frasan nama (FN) dan frasa sendi nama (FS) Cth: Itu bukan sekolahnya (FN) Faedahnya bukan untuk saya sahaja (FS) • Bukan boleh hadir bagi menfikan frasa kerja (FK) dan frasa adjektif (FA) jika kedua-keduanya mendukung maksud pertentangan maklumat. Cth: Ucapannya bukan menghina kita, tetapi menyatakan kebenaran. (FK) Ali bukan pandai sangat, tetapi rajin. (FA) • Tidak boleh menafikan frasa kerja (FK) dan frasa adjektif (FA) Cth: Mereka tidak datang semalam (FK) Bapa saya tidak kuat lagi (FA) Kata Pemeri Unsur yang menjadi pemeri hal @ penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat • Ialah hadir di hadapan frasa nam (FN) Cth: Warna pinang masak ialah warna rasmi bas sekolah seluruh negara kita. (FN) • Adalah boleh hadir di hadapan frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS) Cth: Taklimat tentang skim jawatan itu adalah terlalu panjang. (FA) Matlamat penyelidikan dan pembangunan kebangsaan adalah untuk kemajuan negara. (FS)

Kata nafi & kata pemeri tidak boleh hadir bersama-sama kecuali dalm binaan adalah + kata nafi + frasa adjektif Cth: Kita semua sedia maklum bahawa dunia yang dicipta oleh Tuhan adalah tidak kekal dan suatu hari nanti akan berakhir jua.

einezz