SENARAI TUGAS PENGAWAS PUSAT SUMBER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Membantu dalam pengedaran bahan buku (peminjaman dan pemulangan).

Membantu dalam penyusunan bahan-bahan di rak dan lain-lain. Menyimpan dan menyusun bahan-bahan yang telah digunakan oleh para pengguna ketempat asal. Menjaga kebersihan PSS termasuk tugas kemas-mengemas. Membantu melakukan kerja memproses bahan-bahan seperti melabel, cop hak milik dan sebagainya. Membantu dalam penyemakan buku-buku, majalah, akhbar yang diterima daripada pembekal. Membantu menguruskan fail tegak/buku skrap. Membantu menguruskan alat pandang dengar termasuk perkakasan dan bahan perisian. Membantu mempromosikan PSS. Seranta dan mewujudkan perhubungan dengan para pengguna. Membantu pelanggan dalam penggunaan PSS. Membantu membaikpulih bahan-bahan rosak. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru PSS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful