You are on page 1of 4

BIL 1 AGAMA

PERKARA

CATATAN Islam agama rasmi persekutuan sementara Sarawak hendaklah tidak mempunyai sebarang agama rasmi. Perlembagaan Persekutuan tidak boleh dipakai di Sarawak. Bahasa Melayu hendaklah dijadikan bahasa rasmi di Persekutuan. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan dalam tempoh sepuluh tahun selepas Hari Kemerdekaan Malaysia. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang sedia ada diterima sebagai asas Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia hendaklah merupakan satu dokumen yang baru sama sekali. Sebuah perlembagaan negeri adalah perlu bagi Sarawak. Ketua bagi Sarawak tidak berhak atau tidak layak untuk dipilih menjadi ketua persekutuan. Nama persekutuan ialah Malaysia, bukan Melayu raya. Kawalan ke atas imegresen ke mana-mana bahagian malaysia daripada luar hendaklah berada dalam kuasa kerajaan persekutuan tetapi kemasukan ke Sarawak hendaklah juga mendapat kebenaran daripada kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan tidak boleh membatalkan kemasukan sesiapa ke Sarawak untuk tujuan kerajaan negeri kecuali atas alasan keselamatan yang kukuh. Sarawak hendaklah mempunyai kawalan yang tidak terbatas terhadap pergerakan manusia, kecuali kakitangan kerajaan persekutuan. Sarawak tidak mempunyai hak untuk berpisah daripada Malaysia. Pegawai Borneo yang dilantik merupakan penduduk Tempatan.

2

BAHASA

3

PERLEMBAGAAN

4 5 6

KETUA PERSEKUTUAN NAMA PERSEKUTUAN KUASA IMEGRESEN

7 8

HAK UNTUK BERPISAH BORNEONISASI

9

PEGAWAI-PEGAWAI BRITISH

Segala usaha hendaklah dibuat untuk menggalakkan pegawai british kekal dalam perkhidmatan awam sehinggalah tempat mereka diambil alih oleh mereka yang layak dan sesuai dari kalangan rakyat negeri berkaitan. Cadangan dalam perenggan 148 (K) dalam Lapoeran Suruhanjaya Cobbold hendaklah mentadbir hak-hak kewarganegaraan dalam negeri Sarawak tertaluk kepada pindaan-pindaan berikut : a) Sub- perenggan (i) hendaklah tidak mengandungi peruntukan sehinggalah pemastautin lima tahun. b) Dalam usaha hendak menyelaraskan dengan undangundang kita , sub-perenggan (ii) (a) hendaklah dibaca “tujuh daripada sepuluh tahun” dan bukannya “lapan

10

KEWARGANEGARAAN

PERHUTANAN. mesti menjadi rakyat persekutuan. Dalam apa keadaan sekalipun ianya hendaklah tidak kurang daripada perwakilan Singapura. Sistem pendidikan yang sedia ada di Sarawak hendaklah dikekalkan dan untuk tujuan itu hendaklah diletakkan di bawah kerajaan negeri (sistem pendidikan Sarawak . saiz dan potensinya. Selama tujuh tahun kuasa perundangan hendaklah dipegang oleh kerajaan Sarawak melalui perlembagaan bukan diwakili kepada kerajaan negeri oleh kerajaan persekutuan (tempoh itu sudah tamat). KERAJAAN TEMPATAN DAN LAIN-LAIN Peruntukan dalam kerajaan Persekutuan bersangkutan dengan Kuasa Majlis Tanah Negara tidak boleh diguna pakai bagi Sarawak. Dewan Undangan Negeri Sarawak telah mengintegrasikan pendidikan kedalam sistem kebangsaan pada 6 julai 1976). penarikan sebarang jaminan istimewa yang diberi kepada Sarawak oleh kerajaan Persekutuan tanpa persetujuan positif kerajaan negeri yang berkaitan. 13 TEMPOH PERALIHAN 14 PENDIDIKAN 15 JAMINAN PERLEMBAGAAN 16 PERWAKILAN DI PARLIMEN Ianya perlu mengambil kira populasi penduduk Sarawak. 11 TARIF DAN KEWANGAN Sarawak hendaklah mengawal pembangunan dan tarifnya sendiri. Begitu juga dengan Majlis Kerajaan Tempatan Negara hendaklah tidak boleh diguna pakai di Sarawak. (b) Hendaklah diwujudkan satu sistem kementerian sebenar di Sarawak oleh kerajaan Persekutuan. .daripada dua belas tahun”. c) Sub-perenggan (iii) hendaklah tidak mengandungi sekatan yang terikat dengan kewarganegaraan ibu bapa bagi yang lahir di Borneo utara selepas Malaysia. Tidak ada pindaan. tabung-tabung. Gelaran Ketua Negeri bagi Sarawak ialah yang Dipertuan Negara. 17 GELARAN KETUA NEGERI 18 TANAH. kewangan. 12 KERAJAAN NEGERI (a) Ketua menteri hendaklah dipilih oleh ahli-ahli tidak rasmi Dewan Perundangan. perubahan.

Hal ini juga disebabkan oleh penduduk Sarawak yang terdiri daripada pelbagai etnik dan mempunyai kepercayaan masing-masing. Namun. Malah perlembagaan persekutuan tidak boleh digunakan di Sarawak. tiada agama rasmi di Sarawak seperti yang tercatat dalam perlembagaan persekutuan. bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa rasmi Sarawak selepas 10 tahun penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Antara 18 perkara tuntutan yang telah menerima perubahan seperti tuntutan 20 perkara Sabah ialah. Tuntutan perkara 18 lain yang telah menerima perubahan ialah tuntutan dalam aspek pendidikan apabila Sarawak ingin mengekalkan pendidikan negeri tersebut mesti diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri pada mulanya. Namun begitu. Sarawak tidak mempunyai sebarang agama yang rasmi dan penduduknya mempunyai agama yang berlainan mengikut etnik di negeri tersebut. Selain itu. keistimewaan Sarawak yang kekal hingga ke hari ini dalam tuntutan perkara 18 ialah tentang Tanah dan Perhutanan. Oleh sebab ini. Sebagai contoh. bekerja. Dewan undangan Negeri Sarawak telah memasukkan pendidikan dalam sistem kebangsaan pada 6 Jun 1976. kuasa imigresen di Sarawak terus diberi keistimewaan apabila setiap warganegara Malaysia yang ingin pergi ke Sarawak sama ada melancong. Perkara ini memang telah termaktub dalam tuntutan perkara 18 kerana Sarawak bersetuju untuk menerima penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi selepas 10 tahun penyertaan Sarawak dalam Malaysia.Masih Relevankah Tuntutan 18 Sarawak pada hari ini Tidak semua tuntutan perkara 18 Sarawak masih diamalkan sehingga hari ini. Manakala dari aspek agama pula. belajar dan sebagainya perlu menyiapkan dokumen perjalanan diri sebagai syarat untuk masuk negeri tersebut. Sejak itu pendidikan di Sarawak diselaraskan oleh kerajaan negeri. terdapat jugak beberapa perkara yang kekal sehingga hari ini dan tidak boleh di ubah sama sekali. Selain itu. Hal ini seolah-olah Sarawak merupakan sebuah negara luar yang tiada kaitan dengan Malaysia kerana syarat dokumen perjalanan diri tersebut. terdapat perkara dalam tuntutan yang tidak memungkinkan Sarawak mahupun Sabah keluar dari Malaysia. Kerajaan Persekutuan menghormati hal tersebut dan tidak memberi tekanan kepada Sarawak dari aspek beragama. Terdapat juga beberapa perkara menerima perubahan yang ketara selepas 10 tahun Sarawak menyertai Malaysia. Namun tuntutan perkara 18 yang diminta oleh penduduk Sarawak menyebabkan Kerajaan Persekutuan tidak mempunyai kuasa untuk membatalkan tuntutan ini kerana ia sebahagian daripada perjanjian. Peruntukan tanah dalam Kerajaan .

Sekiranya kerajaan Persekutuan ingin menggunakan tanah di Sarawak untuk tujuan pembangunan Sarawak.Persekutuan tidak boleh digunakan di sarawak. Hal ini bermaksud hanya orang bumiputera Sarawak sahaja yang berhak ke atas Tanah di Sarawak.PENERBITAN MULTIMEDIA SDN. Kerajaan Persekutuan juga tidak boleh membeli tanah yang dimiliki atau dikhaskan kepada bumiputera Sarawak. RUJUKAN -NADZAN HARON. . ia perlu mendapatkan persetujuan daripada kerajaan negeri Sarawak. ROZEMAN ABU HASSAN MALAYSIA MELANGKAH KE HADAPAN.BHD. 2010 . Kerajaan Persekutuan juga tidak boleh meneroka hutan di Sarawak dengan tujuan pembangunan tanpa persetujuan kerajaan negeri.