You are on page 1of 5

Rancangan Pengajaran Harian Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Tema Unit Tajuk : : : : : : : KajianTempatan 5 Jujur 22 Julai 2013

(Isnin) 12.15 pagi - 1.15 pagi (1 jam) Sejarah Negara Kita Unit 3 KesultananMelayu Melaka B. Kegemilangan Melaka Pentadbiran yang sistematik

Hasil Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: 1) Mengenali sekurang-kurangnya dua daripada empat Sistem Pembesar Empat Lipatan dan

membandingbezakan

dengan struktur

pentadbiran

negara Malaysia dan juga bilik darjah. 2) Melabelkan sekurang-kurangnya dua tanggungjawab Sultan dan setiap jawatan dalam Sistem Pembesar Empat Lipatan mengikut tugasan pada stesen. 3) Memadankan tugas dan sumbangan bagi tokoh Pembesar Empat Lipatan pada rajah berdasarkan lakonan main peranan murid. Isi pelajaran : 1) Banding beza struktur pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dengan struktur pentadbiran negara Malaysia. 2) Tanggungjawab Sultan danPembesar Empat Lipatan. 3) Tugas dan sumbangan tokoh Pembesar Empat Lipatan. Penerapan Nilai Murni : Bekerjasama dalam kumpulan, berfikir secara bijaksana, Menghargai Negara dan menyayangi negara.

UnsurPatriotisme

: Berbangga dengan sejarah Negara dan menghargai jasa pengasas dan tokoh pemerintahan KesultananMelayu Melaka.

PengetahuanSediaada

: Murid-murid mengetahui tentang sejarah pengasas Melaka dan keistimewaan Melaka

Sumber P&P

ITEM Komputer riba, pembesar suara dan LCD Slide power point Tugasan stesen Musik lagu tradisional Tengkolok dan keris Lembaran kerja

BILANGAN 1 set 1 set 5 set (1 set setiap stesen) 1 buah 5 set 30 set

KBKK

: Menghubungkait, merangsang pemikiran, mencari maklumat

Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti P&P

Catatan

1. Tayangan video Induksi (5 Minit) 2. Soal jawab

3. Murid ditayangkan dengan video Sejarah Melaka 4. Guru menanyakan soalan tentang kandungan video. 5. Guru mengaitkan jawapan murid serta penerangan guru dengan tajuk pembelajaran pada hari ini iaitu Pentadbiran yang Sistematik.

KB: -memberikan maklum balas

Kemahiran Generik: -Berfikir Kecerdasan Pelbagai: -Linguistik

1. Banding beza struktur pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dengan struktur pentadbiran negara Malaysia Langkah 1 (10Minit)

1. Murid dipanggil secara rawak untuk menekan slaid di Komputer riba. 2. Murid tersebut diminta untuk membacakan kandungan slaid berkisar Sultan dan Pembesar Empat Lipatan. 3. Murid berbincang dengan guru tentang peranan Sultan dan Pembesar Empat Lipatan serta banding beza struktur pentadbiran KesultananMelayu Melaka dengan pentadbiran negara Malaysia kini. 4. Murid diberikan contoh banding beza struktur di dalam organisasi bilik darjah.

KB: -Berfikir, melihat dan mendengar -membanding beza

Kemahiran Generik: --Berfikir

Kecerdasan Pelbagai: -Interpersonal -Intrapersonal BSPP: -komputer riba, pembesar suara dan slaid power point Nilai Murni: -Fokus

Langkah 2 1. Tanggungjawab (25 minit) Sultan dan Pembesar Empat Lipatan

1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan mengikut cebisan kertas warna jawatan yang diundi. 2. Setiap murid diedarkan dengan lembaran tugas. 3. Setiap kumpulan diminta untuk bergerak ke 5 stesen untuk menyempurnakan

KB: -Menjana idea

KemahiranGenerik: -Berfikir

tugasan dan memenuhkan ruangan pada lembaran tugas. 4. Setiap kumpulan hanya berada selama tiga minit bagi setiap stesen dan murid akan bergerak ke stesen seterusnya apabila guru meniup wisel. 5. Setiap stesen akan disediakan dengan 2 cebisan puzzle. 6. Murid secara berkumpulan diminta untuk melengkapkan puzzle setelah selesai menyelesaikan tugasan bagi kesemua stesen. 7. Murid berbincang dengan guru tentangtanggungjawab sultan dan Pembesar Empat Lipatan

KecerdasanPelbagai : -kinestatik -menaakul -interpersonal BSPP: -lembaran kerja, lembaran bagi setiap stesen.

Nilai: -bekerjasama sesama ahli kumpulan -bertanggungjawab

1. Mereka cipta Langkah 3 (15minit) poster kunjung mengunjung dengan kreatif.

1. Murid telah diedarkan dengan satu lembaran kerja. 2. Murid diminta untuk menutup mata dan guru mengajak murid untuk mengimbau ke Zaman Kesultanan Melayu Melaka. 3. Lima orang telah dipilih -kinestatik Kecerdasan Pelbagai: -visual Kemahiran Generik: -Kreativiti

secara rawak untuk memain peranan watak tokoh Sultan dan Pembesar Empat Lipatan secara senyap dan tanpa pengetahuan murid lain yang menutup mata. 4. Murid yang dipilih diminta untukmemain peranan dengan memberitahu sumbanganbeliau. 5. Murid lain diminta untuk mengisi lembaran kerja yang diberikan..

BSPP: -Kertas lukisan, kepingan gambar dan perkataan, pensel warna

Nilai: -Bekerjasama dalam kumpulan

1. Guru bersoal jawab dengan murid. 2. Berdasarkan jawapan murid, guru membuat Penutup (5 Minit) kesimpulan berkenaan tajuk pada hari ini.

KBKK: -Menghubungkait -memberi maklum balas

KecerdasanPelbagai : -Interpersonal -Verbal Linguistik