Vietnamese- English translation

Nguyen Thi Hang

Translation3: ENVIRONMENT
VIETNAMESE Tình trạng ô nhiễm nước ở Việt Nam Nước ta có nền công nghiệp chưa phát triển mạnh, các khu công nghiệp và các đô thị chưa đông lắm nhưng tình trạng ô nhiễm nước đã xảy ra ở nhiều nơi với các mức độ nghiêm trọng khác nhau (Cao Liêm và Trần Ðức Viên, 1990). Nông nghiệp là ngành sử dụng nhiều nước nhất dùng tưới lúa và hoa màu, chủ yếu là ở đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng. Việc sử dụng nông dược và phân bón hóa học càng góp thêm phần ô nhiễm môi trường nông thôn. ENGLISH Water Pollution in Vietnam Although our country’s industry hasn’t been strongly developed; industrial zones and urban areas are not very crowed, water pollution has occurred in many places with different severity, said Cao Liem and Tran Duc Vien (1990). Agriculture is the sector with highest water demand to irrigate rice and cash crops, mainly in the Mekong Delta and Red River. The use of agricultural medicine and chemical fertilizers contribute to increasing pollution in rural environment.

Công nghiệp là ngành làm ô nhiễm nước nghiêm trọng, mỗi ngành có Industry sector cause serious water pollution. Each branch has một loại nước thải khác nhau. Khu công nghiệp Thái Nguyên thải nước biến Sông Cầu thành màu đen, mặt nước sủi bọt trên chiều dài hàng chục cây số. Khu công nghiệp Việt Trì xả mỗi ngày hàng ngàn mét khối nước thải của nhà máy, hóa chất, thuốc trừ sâu, giấy,... xuống Sông Hồng làm nước bị nhiễm bẩn đáng kể. different types of wastewater. Sewage discharged by industrial park Thai Nguyen turns water in Bridge River into black. In addition, the water surface there bubbles up over tens of kilometers in length. Industrial Park Viet Tri releases thousands of cubic meters of water, chemicals, pesticides, and paper, etc per day into Red River causing its serious water contamination.

Sewage from daily water plus wastewater from smallscale industry in residential areas is pollution feature of Vietnam’s cities. http://yeumoitruong. chưa qua xử lý gì cả. It is worth saying that because our country has had no standard waste water treatment system as its name yet.Vietnamese. Nước cống từ nước thải sinh hoạt cộng với nước thải cuả các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trong khu dân cư là đặc trưng ô nhiễm của các đô thị ở nước ta. gia tăng dân số và các đô thị.com/forum/showthread.php? s=ed49b2c077cd07822096453ccf82704c&t=722 . all types of sewage untreated are directly discharged into the environment. vì nước ta chưa có hệ thống xử lý nước thải nào đúng nghĩa như tên gọi. Ðiều đáng nói là các loại nước thải đều được trực tiếp thải ra môi trường.English translation Nước dùng trong sinh hoạt của dân cư ngày càng tăng nhanh do sự Nguyen Thi Hang The increasing use of domestic water is due to population and cities development.