Fonitel Telecommunicatie NV Voice, Data & Mobility solutions Hoofdzetel: Noordlaan 12a 8820 Torhout Tel.

050 22 12 12 Fax 050 22 00 27 info@fonicare.com Filiaal: Parklaan 11 B7 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 760 01 70 Fax 03 777 06 86 info@fonicare.com

Het verpleegoproepsysteem van de nieuwe generatie Fonitel cares for you. • • • • • • • • • • • Basisfunctionaliteiten Integratie met Draadloze DECT telefonie en PDA technologie. Koppeling met administratie en verplegingssoftware Koppeling met technische alarmen Remote Supervisie en alarmering Terugspraakmogelijkheden naar de kamers Badgeregistratie Invoer van taken via DECT, PDA of Touchscreen Integratie van muziek - en geluidsversterking Integratie met LAN / WAN netwerk Uitgebreide logging en rapportering via Software

Fonitel heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring in het domein van Telefonie, Data en Mobiele Communicatie. In deze periode zijn we uitgegroeid tot een bedrijf die totaaloplossingen biedt in KMO's, bedrijven, multinationals, ziekenhuizen, rusthuizen,... Door onze ervaring in totaalconcepten op vlak van Voice, Data en Mobiele communicatie was de stap naar personenoproep en verpleegsteromroepsystemen snel gezet. Met Fonicare introduceert Fonitel een nieuw en revolutionair verpleegsteromroepsysteem. Revolutionair omwille van de eenvoudige en universele opbouw, de onbeperkte mogelijkheden en de ongeziene modulariteit. Fonicare is opgebouwd uit hardwaremodules gecombineerd met eigen software die samen alle functionaliteiten aanleveren die een verpleegsteromroepsysteem moet aankunnen.

Basisfunctionaliteiten: • • • • • • • • • • • integratie met draadloze DECT telefonie en PDA toepassingen koppeling met bestaande administratie/verplegingssoftware koppeling met technische alarmen remote supervisie en alarmering (over IP/VPN en SMS) terugspraakmogelijkheid naar de kamer badge registratie taken in voeren via DECT, PDA of Touchscree, in de kamers integratie van radio, muziek en geluidsversterking intergratie met het LAN/WAN data netwerk uitgebreide logging en rapportering van acties, taken en alarmen ...

top Integratie met Draadloze DECT telefonie en PDA technologie. Fonicare baseert zich op de modernste mobiele technologieen voor het overbrengen van alarmen en berichten. Draadloze DECT telefoons zijn ideale en zeer betaalbare middelen om niet alleen alarmberichten te ontvangen, maar ook om de telefonische communicatie in het gebouw te garanderen. Uniek is ook de mogelijkheid om taken en rapporten via DECT in te geven. Het verplegende personeel kan na bepaalde taken de informatie via SMS doorgeven zodat de rapportage steeds up-to-date is. Ook belangrijke gegevens zoals bloeddruk, hartslaggegevens en andere vitale informatie kan via DECT worden ingegeven. Het DECT toestel functioneert dus zowel als telefoon, als alarmtoestel, als takenplanner,... Dit toestel zorgt er voor dat ingeval van een binnenkomend bericht ook direct een terugspraak naar desbetreffende kamers mogelijk is.

Soms is het echter noodzakelijk om nog meer functionaliteiten en toepassingen te integreren in een device. Fonitel heeft gekozen om ook de universele technologie van de PDA (Personal Digital Assistent) in Fonicare te integreren. Alle berichten worden naar de PDA's van het verplegend personeel gestuurd door gebruik te maken van Wireless LAN netwerken. Een PDA is universeel en eenvoudig te bedienen en het is ook vlotter en gemakkelijker om informatie in te putten. Doordat dit systeem gebruik maakt van Wifi technologie is het dan ook inzetbaar voor mensen die meer dataeisen hebben zoals bv internettoegang, emailtoegang, rapportage,... Een PDA biedt ook een grafische interface waardoor eenieder eenvoudig alles kan bedienen. Een andere mogelijkheid is een touchscreen in de kamer. Traditionele systemen werken met ingebouwde knoppen waar de verpleegster enkel het alarm kan resetten of heractiveren. Deze traditionele knoppen zijn binnen het Fonicare netwerk ook mogelijk. Een aanraakscherm daarentegen biedt het grote voordeel dat u er veel meer handelingen mee kunt uitvoeren dan knoppen. Taken kunnen worden ingegeven, vitale informatie kan worden ingeput,... De uit te voeren opdrachten worden door het centrale systeem naar elke kamer verstuurd. Wanneer het verplegend personeel een kamer binnenkomt kan deze informatie onmiddellijk op het scherm worden opgevraagd. top Koppeling met administratie en verplegingssoftware Het Fonicare platform is volledig compatibel met de meeste gangbare administratie en verplegingssoftware. De informatie die noodzakelijk is om de nodige administratie en facturatie te beheren voor het Fonicare systeem doorgegeven. Zo kunt u uw bestaande software behouden en combineren met de nieuwe Fonicare. top Koppeling met technische alarmen Naast de alarmen die worden vanuit de kamers gegeneerd kan het Fonicare systeem ook technische alarmen verwerken en beheren. Branddetectiecentrale, inbraakalarm, toegangscontroles,... Dit zijn slechts enkele type alarmen die in onze totaalprojecten kunnen worden opgenomen.

top Remote Supervisie en alarmering Alarmen kunnen ook buiten het gebouw en domein worden doorgegeven. De meeste evidente manier is natuurlijk via SMS. De geintegreerde SMS Alarmmelder stuurt de alarmen met de hoogste prioriteit ook door naar GSM toestellen. Tevens is er ook de mogelijkheid om over het IP netwerk het systeem te beheren en te controleren. Het is perfect mogelijk om supervisie van de werking, de alarmen, de rapportering,... te doen over het LAN of WAN netwerk. Dit betekent dat u ook op via een beveiligde IP/VPN verbinding van op een andere locatie het systeem kunt bedienen. Dit is zeer belangrijk voor instellingen met meerdere vestigingen die vanuit een centraal punt wensen te werken. Alsook voor beheer door onze eigen diensten en door de diensten van de instelling op afstand is dit een belangrijke functionaliteit. top Terugspraakmogelijkheden naar de kamers Fonicare biedt ze uitgebreide mogelijkheden op vlak van telefonie. Waar veel traditionele verpleegsteromroepsystemen gebruik maken van speciale berichtenapparatuur zoals biepers, is het Fonicare platform sterker op telefonie gebaseerd. Doordat de toestellen die de verpleegsters dagelijks gebruiken in het Fonicare systeem draadloze DECT of WLAN telefoons zijn is het mogelijk om een binnenkomend alarm direct te beantwoorden. Zo kunt onmiddellijk in verbinding treden met het toestel in de kamer en spreken met de bewoner, dit zonder dat deze de telefoon hoeft op te nemen. Uiteraard zijn de mensen met een DECT of een WLAN toestel bereikbaar voor alle collega's en oproepen. Uiteraard kunnen de telefoniemogelijkheden volgens dienstklassen worden ingesteld zodat bepaalde beperkingen kunnen worden ingesteld. top

Badgeregistratie Identificatie en toegangscontrole is in onze huidige maatschappij zeer belangrijk geworden. Ze in een verpleegomroepsysteem is het belangrijk dat de juiste personen de aangepaste taken krijgen. Door te werken met badges wordt geregistreerd welke medewerkers bepaalde taken hebben uitgevoerd. In geval van fouten of problemen kan de verantwoordelijke persoon gemakkelijker worden gevonden in de organisatie. Op die manier kunnen dan ook bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Verplegend personeel en onderhoudspersoneel hebben elk hun taken. Door via badge te registreren bij het binnenkomen van de kamers krijgen ze de taken automatisch toebedeeld. Bepaalde informatie over de patient kan bv enkele door dokters of hoofdverplegers worden ingegeven,... Op die manier is een professionele en correcte taakverdeling gegarandeerd.

top Invoer van taken via DECT, PDA of Touchscreen De verpleegster kan bij het afwerken van een taak ingeven dat deze taak klaar is zodat het systeem dit alles kan loggen en beheren. Het ingeven kan op verschillende manieren: door middel van codes op de DECT telefoon. Anderzijds kan ook gewerkt worden met een PDA. Dit maakt het ingeven van dergelijke informatie eenvoudiger en grafisch overzichtigeren. Zoals eerder in onze brochure beschreven kan ook in elke kamer een touchscreen worden geplaatst. Daar wordt deze informatie door het personeel in de kamer op een aanraakscherm ingegeven. Dit zorgt ervoor dat de getoonde taken gegarandeerd verbonden zijn met desbetreffende kamer en dat de informatie in de kamer zelf moeten worden ingegeven voor het verlaten van de kamer. top Integratie van muziek - en geluidsversterking

Het Fonicare platform kan perfect worden gekoppeld met bestaande of nieuwe geluidsinstallaties. Dergelijke installatie worden centraal geplaatst en zijn uitgerust met de nodige versterkers en tuners om radio uitzendingen naar de kamers te verspreiden. Meestal zit de luidspreker ingebouwd in de bedieningsmodules boven het bed. Vaak zijn ze moeilijk bereikbaar en is de geluidskwaliteit niet optimaal. Fonicare maakt gebruikt van de digitale telefoontoestellen in de kamer. Op het telefoontoestel op het nachttafeltje kun je de gewenste radiozender selecteren. Dit door een enkele druk op een toets. Elke zender is een toets, wat het dus voor alle type gebruikers eenvoudig maakt. Door de digitale kwaliteit van de geintegreerde luidspreker is de geluidskwaliteit zeer hoog. Ook kan het toestel verplaatst worden zodat radio luisteren niet enkel in bed kan. Algemene oproepen door het gebouw kunnen ook via de telefoonluidsprekers gebeuren. Opnieuw is er geen noodzaak om aparte luidsprekers te plaatsen. Het telefoontoestel dient als muziek - en informatiekanaal door het gebouw. Zo kan iemand, die over de bevoegdheid beschikt, met een vast telefoontoestel of een DECT een oproep doen over het volledige gebouw of enkel in bepaalde zones. De oproep wordt niet meer vanaf een microfoon gedaan, zodat dit flexibel van eender waar in het gebouw kan gebeuren. top Integratie met LAN / WAN netwerk De Fonicare oplossingen zijn volledig gebaseerd op een IP netwerk protocol. Dit betekent dat het systeem zeer universeel kan worden gekoppeld met het LAN en WAN netwerk. Dit biedt uiteindelijk zeer uitgebreide mogelijkheden en voordelen: • • • • • • beheer en supervisie van verpleegomroepsysteem over het LAN netwerk externe verbinding met het systeem via WAN, IP VPN , Wireless,... eenvoudige koppeling met andere software koppelingen tussen verschillende vestigingen gebruik van PDA's en Laptop op een draadloos wifi platform .... Fonicare is volledig klaar voor de toekomst !!!

top Uitgebreide logging en rapportering via Software Fonicare beschikt over een zeer uitgebreide software-interface die alle informatie centraliseert. Uiteraard zijn de logging mogelijkheden van het systeem zeer belangrijk. Dergelijk software pakket moet ten eerste zeer gebruiksvriendelijk zijn maar vooral ook compleet en bedrijfszeker. De Fonicare software doet een volledig logging van alle acties, alarmen, taken, personeelgegevens,... Deze gecentraliseerde informatie kan zeer vlot worden opgevraagd in een gebruiksvriendelijke grafische interface met cijfer en/of statistische rapporten. Tevens is het zeer eenvoudig om ploegensystemen ,takenverdeling,

ontvangen van alarmen,... via de software in te stellen te wijzigen en te beheren. Er zijn dan ook verschillende niveaus van bevoegdheden omdat niet iedereen zomaar alle informatie zou kunnen inzien. Deze software is op maat van elke klant instelbaar en de mogelijkheden zijn quasi onbeperkt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful