You are on page 1of 53
International Game Magazine a ia oc eee TTT Tetley 18000 LEI Noiembrie 1997 Mere ie Ne YI | Warlords 8 AY) Tin Legion >| Fj : iiexen (I) 1 - Souliirayo ‘ Ra (Last /Ex7oress SMe Cn : Avila Wealiiioe2 eA ( cate hy ae: "4 Pe Ei Oo aie) os gn Quick ices od \, + ’ \ Fhystick 0 oe “1% Power, LONER ; oo io ait a eee ol) | Anas Ih’ ario mee ae ft EyPlaci graviGe3D ‘\—g@ly’ s \ wil + « aA | BR Rte =e ® Se ere pear Se ae _ Cum gi de ce se Eauoriat LEVE. ming Jaya joaca lumea? Dorinya de a juca exis ta ined din timpurile in care omul de abia incepuse st aibé constiinga si incepuse sd gandeasca unelte pentru a-si usura munca. Acum aproximatiy 55 de ani no- fiunea de inteligenta artifi- cialit era consideratit de do- meniul viitorului. Lucrurile s-au schimbat de atunci enorm. In 50 de.ani ome- nirea a reusit sa fact un pas imens. Un om nu mai este nevoit sd faci calcule- Je unor ecuatii, sé faca graficele acestora sau sii realizeze o schema a unui bloc. Totul s-a simplificat acum. Nixte butoane apa- sate pe tastaturat iti pot da rezultatul ecuatiei dorite in cfiteva secunde. Mai mult, cu ajutorul acestor aparate minunate sé pot proiecta blocuri de 100 de etaje doar in cateva zile. Asadar mun- ca omului s-a usurat. S-a schimbat toata lumea. Doar céteva lucruri au ra- mas aceleasi: oamenii, jo- curile si credinta. Tati cit am ajuns acolo unde ne doare pe noi mai tare. Sunt oameni si oameni. Fiecare s-a jucat in copilarie. Copii de astiizi se joaca insé din ce in-ce mai mult cu calcu- latoarele sau cu consolele. intrebarea care se pune este dacé acest lucru este bun sau rau. Un studiu efectuat in Germania a demonstrat ca fiecate al optulea copil sufera de obezie side deregliri ale sistemului nervos ca ur- mare a scitderii interesului pentru activitatile sportive side divertisment. Totusi, la acest sfarsit de mileniu nu se poate concepe o acti- vitate fara ca-ea sa fie insofité de calculator. Jo- curile fac parte din viata noatré de zi cu zi: Uniis jeaci pentru a cdstiga bani, alti o fac din plicere sau pentru a se relaxa. Existit insd $i oameni care sunt innebuniti dupa orice fel de joc. $i jocurile sunt fru- mouse, educative si intere- sante. Daca vreti am putea; numi aceasta lume a jo- curilor ,,Noua dimensiu- ne”. Aici se petrec cele mai, incredibile lucruri, aici pofi s& mori de zeci de ori sau poti relua de un infinit de ori jocul din locul de unde Lai lasat. Ce bine ar fi sa putem face acest lucru sin viafa de zi cu zi. Sa salva. intr-un anume loc pentru ca mai tarziu sé putem re- lua activitatea nostra de acolo de unde am lasit-o. Poate cé lumea ar fi arittat altfel. Trist este ins cit tot mai mulfi uité dupa varsta adolescenjei sé se,mai joace ca niste copii. In- cepand de la 0 anumité/ varsti lumea tsi cautitt un refugiu in jocuri ,in- teligente”. Daca mda intre- bati pe'mine acestia sunt oarecum deplasafi fata de reqlitate. Eu intotdeauna imi pun intrebarea-cum ar privi un copil un anume lucru. Poate cit niciodata nu o sd reusesc sa gandesc ca un copil. $i totusi e ciu~ dat! Noi credem cat vedem lucrurile ta adevarata lor valoare. Oare chiar 0 facem? Oare nu vied copii lucrurile mai bine decat noi? Oare ar mai exista razboaie dacé tofi s-ar gan- di la copiii de maine sinu Ja propriile interese? Cand se va face aceastt lume mai bund? (Cand vor fi adulfii copii, macar pentru cateva clipe in fiecare zi? Sa in- feleaga si st vada greutai- le lor si problemele cu care acestia se confruntit. Cre- defi cit e usor sit fi copil si Si incerci sitjoci un joc care sa fie pe placul tuturor? Florian Ritleane 3