You are on page 1of 52
International Game Magazine Re, S MIEVet i ~~ Pn 18.000 LEI Fy eT THC CTL tate Pat PLY) CL Ihaos Island \ CART Precision Racing @ Dark Reign @ F/A-18 Korea @ FIFA RTWC 98 @ G-Police © Grand Theft Auto @ Great Battles of Hannibal @ I-War @ Lords of Magic @ Manx TT Superbike @ Men in Black @ Myth @ @ NHL 98 @ NetStorm @ Pandemonium 2 @ Screamer Rally @ Sonic 3D @ Sub Culture @ TOCA Touring Car @ Test Drive 4@ Total Annihilation @ Turok @ Virtua Cop 2 @ Youngblood @ Zork: Grand Inquisitor Acum cétva timp.th urma am urmérit 0 emisiune in care tema principal care trebuia diseutata era realitatea virtuala. Cum s-a nascut aceasti lime tridimensio- nalit? Proiectul a venit dirt partea Statelor Unite care intentiona sa creeze lumi virluale in care soldat a Se poati antrena. Scopul acest proiect era sit pregiiteasca soldatii americani pentru a putea sit fact -fatit oricdrei situatii de raizboi ‘Dupit cum stiti, la ora actuali nici un pilot de vanitoare american nu ured in cabina de pilotaj far’ ca ‘mai intai sit fact exereigii in simu- lator: Prin aceste simutatoare de chor sunt create situafii reale; cu finte si diferite conditii meteorolo- ssice. Mai tara, proiectul a avansat si iu fost chiar reconstruite 0 serie de orase rusesti in care soldat plineau comenci si misiun In zilele noastre aceste simu- latoare virtuale sunt folosite si de catre diferitele ramuri sportive. Astfel, de exempli, sunt Cunoscute simulatoarele de Formula 1. Michael Schumacher declara cit inainté de a incepe 0 curs propriu- zis se antreneaza mai intai in simulator, abia dupitaceea urménd s@ intre pe pista sa condied in reale. Eficienta acestor irtuale s-a dovedit a fidestul. de ridicaté $i datorita posibititagi de modificare a diferitelor caracte- ristici ale aparatului simutat. Asifel, in cazul simulatoarelor de masini de formula 1, se poate regla putetea motorului, demarajul, Siabilitatea pneuritor, directia etc. Efectivise pot modifica toate aceste caracterisitici la cota doritit. Intre timp, iaté c& ak aparut $i jocuri irtuale. Este adevarat ci, acestea sunt foarte rare sin peta timp costisitoare. Dar ele exista. fn'plus, aceste proiecii virtuale au inceput sit fie folosite si in cadrul televi- ciunilor. Totus}; ce\ne pregdtesc jocurile mileniului 2? Vor ekista din ce in ce mai multe jocuri . virtuale? Sau poate gi in viitor vor, fi folosite tot PC-urile pentru activitaqile din timpul liber? Oricum, iaté ca tehnologia a avansat enorm. Anul care urmeazit poate ci va insemna o revolutio- are a lumii stiinifice. Pogte ci in viitor vom folosi in Toe de proce- soare si circuite integrate cu totul altceva, Nimic nu este imposibil. Anul acesta, un mesager al Pima ~filui a ajuns pe Marte, La sférsitul anului viitor va fi lansat af doilea ‘mesager spre Marte. Poate cli paha in anul 2000 omut va cuceri $i, celelalte planete. Este un vis inditicnet, insti nu este imposibil. Ami aduc aminte cat timp dura’ ‘nainte pentru ca o rachetit sii fie trimisa pe lund: lar acum, aceste lanséri se fac aproupe zilnic. $i totusi lumea nu obsetvi aceste schimbéri. Probabil of aja nu vom mab simpl nici noi schimbarea tehnologiei de calcul. De fapt, cred di cea mai mare -gresealii a lum sunt masinile. Acestea usureazi ‘munca inséi lezeacd tn acelasi timp» intégritatea naturi Tata ca au fost create si culeulatoare inteligente. Acestea infeleg comencite unei sau ale mai ‘multor persoane. Jocurite probabil it sé vor putea dirija in viitor doar prin génduri sau prin voce. Nueste o utopie si spui cisun anit lucru) va fi dirijat prin ganduri. lati ci 0 / serie de cercetitori stiintifiei aid elaborat 0 tehnologie prin care. activitatea cerebralita unui om este Schimbata in impuisuri electromag: ° x ” Baivoriat LEVE ¢ ines Tana netice. De aici sé poate ajunge la dirijaréa unor anumite masini prin simpla concentrare @ atentiei asupra® obiectului respectiv. 'Specialistii au preconizat ca in viltor un om va-putea da comenci calculatorului_ prin» simpla ‘amplasare pe-cap a unui captator de impulsuri. Deja existd 0 masind de scris. eu recunoastere vocalit Astfel, directorul une} firme padte pdicta masinii un concept. Caleulatorul este dotit cu 0 \ bibliotect imensa de cuvinte, acesta puitind astfel-recunoaste cavintele Pronungate de cel care vorbeste. Tehnicaera incitin faca beta, astfel Inca cuvintelétrebuig pronuntaté incet si clar. In viitor,probabil é actastit tehnicd se va imbunittagi si va fifolosita si in cadrul jocuritor. Se ne imaginam, de exemplu Warcraft! in loc de miscarile mouse-ului sé ne imaginim ea pur si simplu le spui faranilor sau soldatilor sit fact un anumit lucru. De exemplu 0 comanda ar putea sunajcam asa: ,Calaref, atacd ( farani is si flicut, calaretul respectiv face.o crimit in masit, Coot, nu? Wr, President