You are on page 1of 68

ANTON KANNEMEYER adriaan van dis

barack obama
binyavanga wainaina rachel corner marja vuijsje kalundi serumaga
JAARGANG 12 | NR. 4 | m 6,95

MESHAC GABA
peter merrington fezekile
kuzwayo prudence mbewu
(advertentie)

De
complete
AfriCanon

80,00 AfriCa
De Leesclub van NRC
Het
H et continent
continent tussen
tussen Gibraltar
Gibraltar en
en Kaap
Kaap de
de Goede
Goede Hoop
Hoop telt
telt hhonderden
on talen en evenzoveel literaire tr
en Arabischtalig, kregen de afgelopen twintig jaar de Nobelprijs voor Literatuur. Toch is de Afrika
dan de Zuid-Amerikaanse of de Australische. Tijd voor een hernieuwde kennismaking met de ho
romankunst.

De Leesclub van NRC Handelsblad AfriCanon


Het seizoen 2008/2009 van de Leesclub van NRC Handelsblad heeft als thema de Afrikaanse De AfriCanon-boeken zijn ook verkrijgbaar in
literatuur. Acht romans uit zeven verschillende landen, in vier verschillende talen geschreven, ten € 15,90. Met de kortingsbonnen, die regelm
worden gedurende acht maanden besproken en bediscussieerd door Afrika-experts, exemplaren verkrijgbaar voor € 12,90. De kor
critici van NRC Handelsblad én lezers in de vrijdagse bijlage bij de krant Boeken en op pagina en kunt u ook uitprinten op nrc.nl/Afr
nrcboeken.nl/leesclub
Chinua Achebe Tahar Ben Jelloun Nuruddin Farah Marlene van Niekerk
Een wereld valt uiteen Een verblindende Kaarten Triomf
bespreking in Boeken: afwezigheid van licht bespreking in Boeken: bespreking in Boeken:
november 2008 bespreking in Boeken: januari 2009 februari 2009
december 2008

Nagieb Mahfoez Yvonne Vera Amadou Kourouma Doris Lessing


De kinderen van Vuurvlinder Allah is niet verplicht Het zingende gras
Gabalawi bespreking in Boeken: bespreking in Boeken: bespreking in Boeken:
bespreking in Boeken: april 2009 mei 2009 juni 2009
maart 2009

anon De acht AfriCanon-romans zijn ook verzameld in een cassette bij NRC
Handelsblad te bestellen. Deze AfriCanon-boekenbox kost € 80,00.

C Handelsblad
Lees mee met de Leesclub van NRC Handelsblad!
radities. Vier Afrikanen, Engels- Via de boekenwebsite van de krant nrcboeken.nl/leesclub is uitgebreide informatie over de
reeks beschikbaar en kunnen alle lezers meedebatteren. De boekcovers en flapteksten van de
aanse literatuur minder bekend acht boeken vindt u op nrc.nl/AfriCanon

oogtepunten van de Afrikaanse


Voordeelbon ter waarde van € 3,00
Bij inlevering van deze bon bij de erkende boekhandel
betaalt u voor Een wereld valt uiteen
van Chinua Achebe € 12,90 in plaats van € 15,90.
n de betere boekhandel. Losse exemplaren kos- Deze aanbieding is geldig van 1 november 2008 t/m 1 februari 2009
Nederland: actienummer 502-14402 • EAN 00000502-14402
matig in de krant zullen verschijnen, zijn losse
rtingsbon voor het eerste deel vindt u op deze
riCanon
Bestel op nrc.nl/AfriCanon
(advertentie)
Exclusieve aanbieding voor
lezers van ZAM Africa Magazine

MARLENE DUMAS
‘PORTRAIT OF A YOUNG NELSON MANDELA’
Ter gelegenheid van zijn negentigste
verjaardag schonk Marlene Dumas haar
‘Portrait of a young Nelson Mandela’ in juli
aan de jarige. Tevens besloot zij om van
het werk 250 bijzondere kunstdrukken te
laten maken en ter verkoop aan te bieden.
Deze grafieken zijn door Marlene Dumas
persoonlijk gesigneerd en genummerd.
De opbrengsten komen geheel ten goede
aan ZAM Africa Magazine.
Alle informatie over het werk (afmetingen, papiersoort),
prijs, betalen in termijnen en reserveren vindt u op :
www.zam-magazine.nl

Al meer dan de helft


verkocht – teken snel in

ZAM’s digitale
Elk kwartaal, precies tussen twee geprinte edities, verschijnt
ZAM’s digitale nieuwsbrief. Een compact overzicht van nieuwe

nieuwsbrief
publicaties, muziek, exposities en voorstellingen, speciale
opinies en nieuws over ZAM projecten.
Abonneer u met een mail aan: info@zam-magazine.nl

colofon
ZAM Africa Magazine jaar bij machtiging ( m 35,- voor het Segers (art director) Wewe, Menno Wittebrood.
kunst, cultuur, politiek, fotografie, buitenland) Aan dit nummer werkten mee: Tekst Kim van Arendonk, Ingeborg van
journalistiek in en uit Afrika Het abonnement geldt tot wederopzegging Beeld AFP Photo, ANP, AP, Akosua, Stefan Beekum, Marnix de Bruyne, Adriaan van
jaargang 12, nummer 4 Abonneeservice Boness, Rogier Chang, Gerald Chukuruma, Dis, Evelien Groenink, Richard Hengeveld,
m 6,95 (voor vragen en adreswijzigingen) Postbus Rachel Corner, Emmnuel Dudu, Ellen Ineke van Kessel, Fezekile Kuzwayo, Aggie
Winter 2008/2009 364, 3500 AJ Utrecht, 030-2306901, Elmendorp, Xander Ferrera,Getty Images, Langedijk, Hans Moleman, Prudence
ZAM Africa Magazine is een uitgave van abonnementen@zam-magazine.nl Anton Kannemeyer, Pierrette Liscia, John Mbewu, Gitte Postel, Bram Posthumus,
Stichting ZAM-net en verschijnt vier keer Grafisch ontwerp Mauluka, Eric Miller, Yomi Momoh, MTV Kalundi Serumaga, Vamba Sherif, Anton
per jaar Patrick Hoogenberg, Mieke van Weele Networks Africa, Sam Nhlengetwa, No Stolwijk, Liesbeth Tjon A Meeuw, Fenneken
ISSN: 1876-1127 Curve BNO Format, Sola Osofisan, Reporters, Sheer Veldkamp, Marja Vuijsje, Binyavanga
Abonnementen Redactie Music, Geert Snoeijer, South Photographs, Wainaina.
Een abonnement op ZAM kost m 25,- per Bart Luirink (hoofdredacteur), Nicole Michael Stevenson Gallery, Bright Teke, Tola

6 zam africa magazine 04/2008


editorial
Kaap poverty!
Het hoofdstedelijke Africa in the Picture festival lijkt
gered. Als deze editie van ZAM Africa Magazine bij
de drukker ligt, stemt de Amsterdamse gemeen-
teraad over een motie om het festival alsnog
financieel te steunen. Wie waarnam hoeveel docu-
mentaires het jaarlijkse festival IDFA in november
over Afrika vertoonde, begrijpt hoe belangrijk het is
om een festival met hoogwaardige producties uit
Afrika in stand te houden.

Inhoud
In Enjoy Poverty, waarmee IDFA opende, reist film-
maker Renzo Martens met een boot door Congo. Of
beter: met een boodschap. Die luidt dat Afrikanen
14 Het nieuwe Zimbabwe aan armoede geld kunnen verdienen. Bijvoorbeeld
Groeit in dromen en ballingschap door scharminkeltjes te fotograferen, of verkrach-
18 Obama in Kenia tingsslachtoffers. De film toont ons beelden van
Zure voetnootjes workshops waarin meester Martens een en ander
24 Lange tenen voordoet. Nieuw!, Een verrassende visie!, Een ver-
Voorbij de zieligheid warrende provocatie!’, zo heette het in de ronkende

18
30 Stemmen persberichten die de productie begeleidden. In
y I am Khanga Pauw en Witteman zei de filmmaker ervan over-
y Een aanhoudend drama tuigd te zijn dat zijn boodschap in Afrika goed ver-
y Culturele botanisten staan was en zeker navolging zou vinden.
y Chinees Afrikabeleid verandert Is Afrikanen de les lezen nieuw? Nee, het is een
y Hoofd in troebel water ­houding die zelfs veel missionarissen inmiddels van
y Zuid-Afrikaanse stoelendans zich hebben afgeschud.
39 Artepreneurs Nieuw zou het zijn om de boot van Renzo Martens,
Afrikaanse kunstenaars breken compleet met het illuminerende Enjoy Poverty aan
door de masten, voor de kust van Somalië te kapen en
46 St. Louis, Senegal leeg te roven. En om de filmmaker vervolgens voor

62
Foto-essay Rachel Corner 200 dollar over te doen aan een mensenhandelaar
54 All in the game in Mauretanië. Boodschap begrepen. Het zou een
Over een rugbywedstrijd mooie productie zijn voor het komende Africa in the
56 De heelmeester Picture festival.
Interview met Peter Merrington
62 CV Anton Kannemeyer
De kunst van het provoceren Bart Luirink, hoofdredacteur
66 Nègre de service, Adriaan van Dis Johannesburg

En verder:
7 De Kaart van Afrika
22 Woorden
30 Column Prudence Mbewu
4 4 Geluiden
52 Beelden
60 Lezersaanbiedingen

Drukwerk ZAM Africa Magazine wordt


Thieme MediaCenter Nijmegen mede mogelijk gemaakt dankzij
Adres steun van
Postbus 16711 Stichting Democratie en Media,
1001 RE Amsterdam Hivos, Hivos/NCDO Cultuurfonds,
Tussen de Bogen 66 Allen & Overy, Prins Claus Fonds,
1013 JB Amsterdam Africaserver.nl, Paul van der Poel
020-5318497 Administraties, De Giftkikker.
Advertentiereserveringen en
opvragen tarieven Cover: Birth, n. The first and direst
www.zam-magazine.nl/ of all disasters, Anton Kannemeyer/
adverteren Michael Stevenson Gallery.

zam africa magazine 04/2008 7


(advertentie)

Lieve Joris
over Congo
‘Lieve Joris is stilletjes een wereldschrijfster
€ 12,50
geworden. […] Het mooie van De hoogvlaktes
is dat het over de oorlog gaat zonder dat de
oorlog het thema is. [...] We hebben Congo
leren kennen als ‘een failed state’, een staat
die het niet meer doet, eigenlijk niet meer
bestaat. Maar het land bestaat wel, de mensen
houden het gaande. Dat is wat Joris ons, op
een onnadrukkelijke manier, laat zien.’
– John Jansen van Galen, Het Parool
€ 15,-

€ 15,-

€ 12,50

augustus.nl
Asmara, Eritrea. Ooit wilde de Italiaanse dictator Mussolini van Asmara een
nieuw Rome maken. Nog steeds heeft Asmara de beste pizza en cappucino van Afrika.
Ook een groot aantal futuristische gebouwen herinnert aan dat tijdperk. Na een peri-
ode van oorlog en vergetelheid staan deze gebouwen nu volop in de aandacht. Een
tentoonstelling met foto’s en schaalmodellen toert nu door Europa en zal waarschijn-
lijk ook Nederland aandoen. Voor actuele informatie: www.asmara-architecture.com.
Ook zijn er fotoboeken verschenen over deze architectuur, waaronder Asmara,
The Frozen City van Stefan Boness. (bestellen op www.jovis.de)

De kaart
van
Afrika
onder redactie van anton stolwijk

FOTO: STEFAN BONESS

zam africa magazine 04/2008 9


Mensen
• De oud-president van Botswana, Festus ment, behandelt veranderende familierela-
Mogae, heeft de prestigieuze Mo Ibrahim- ties in Malinese steden en onder Malinese
prijs voor goed Afrikaans leiderschap migranten. De prijs bestaat uit 4000 euro,
gewonnen. Juryvoorzitter Kofi Annan prees waarvan een deel besteed wordt aan ver-
Mogae voor zijn beleid, dat ervoor zorgde volgonderzoek. Zie voor meer informatie
dat Botswana stabiel en welvarend bleef. www.ascleiden.nl
De prijs bestaat uit een levenslange jaar- • De Zuid-Afrikaanse ambassadeur in Neder-
lijkse uitkering van 200.000 dollar. land, Hlengiwe Mkhize, is vervroegd
• De beroemde Zuid-Afrikaanse zange- teruggekeerd naar Zuid-Afrika. Mkhize

De kaart
res Miriam Makeba is 9 november krijgt daar een functie in de ANC Women’s
op 76-jarige leeftijd overleden. Makeba League. Mkhize was sinds 2005 ambas-
scoorde in de jaren zestig enkele grote hits, sadeur in Nederland en maakte daarvoor

van
maar verwierf ook bekendheid als fervent deel uit van de Waarheids- en Verzoenings-
tegenstander van het apartheidsbewind. commissie. Het is nog niet bekend wie de

Afrika
In 1963 werd ze door de Zuid-Afrikaanse nieuwe ambassadeur gaat worden.
regering verbannen, waarna ze bijna dertig • De Nigeriaanse schrijfster en activiste
jaar lang een reizend bestaan leidde. Ook na Kaine Agary heeft de Nigeria Prize for
haar terugkeer in Zuid-Afrika in 1990 ging ze Literature 2008 gewonnen. Haar debuurt­
nog regelmatig op toernee. Ze stierf in het roman Yellow Yellow viel volgens de jury
harnas: aan een hartaanval op een Italiaans in de prijzen door de rauwe, onsentimen-
concertpodium, na het zingen van haar tele schrijfstijl. Het boek werpt een nieuw
grootste hit Pata Pata. licht op de problemen in de Nigerdelta. De
Sam Nhlengethwa, Tribute • De scriptieprijs van het Afrika Studie Cen- literatuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt en
to Miriam Makeba. te koop trum is dit jaar gewonnen door Janneke bestaat uit een bedrag van $50.000.
via www.artprintsa.com Barten. Haar scriptie, Families in Move-

10 ZAM africa magazine 04/2008


soundbite
“Anders dan Martin Luther King heeft Barack 
Obama geen droom, hij is de droom”
De Zuid-Afrikaanse publicist Bongani Madondo in The Sunday Times (Johannesburg).

Hunger for Freedom


Over het leven van Nelson Mandela is inmiddels veel
geschreven. Een geheel nieuwe invalshoek is te vin-
den in het boek van Anna Trapido, dat eerder dit jaar
uitkwam. Hunger for Freedom is een kookboek en een
biografie in één, en beschrijft het leven van Mandela
aan de hand van verschillende gerechten. De zeer
grondige research, fraaie illustraties en lekkere recep-
ten maken dit boek zeer de moeite waard. Wat at Mandela als kind? Hoe
was het eten op Robbeneiland? Wat kreeg Mandela als eerste voorgescho-
teld toen hij vrij kwam, en wat stond er op het menu tijdens zijn eerste
presidentiële diner? Wat bereiden zijn vrienden? Voor iedereen die het
antwoord op deze en andere vragen wil is Hunger for Freedom een must.
Het boek is te koop via www.kalahari.net

certified PDF
(advertentie)

Maak gratis kennis met

Wil u ook weten waar het in de wereld


FOTO: ROGIER CHANG

werkelijk om draait?
Vraag dan een gratis nummer aan van
via promotie@mo.be of +32 2 536 19 77

Tassen
De Somalische tassenontwerper Omar Munie verovert vanuit Den
Haag de wereld. Het 22-jarige talent vluchtte op jonge leeftijd met
zijn familie uit Somalië. Munie is afkomstig uit een familie van kleer-
makers en handwerkslieden en begon al vroeg met het ontwerpen en UW MAANDELIJKS MONDIAAL MAGAZINE
maken van tassen. Zijn exclusieve werk is sinds kort in Parijs en New
www.MO.be
OB38402

York te koop en wordt overal zeer enthousiast ontvangen.


Zie www.omarmunie.com voor meer informatie.

zam africa magazine 04/2008 11


Filmfestival in Goma … huh …
waar? … Goma!
Oost-Congo wordt geteisterd door oorlog. Ondanks
een oprukkend rebellenleger van generaal Nkunda
is het de organisatoren in de stad Goma echter
toch gelukt om het jaarlijke internationale filmfes-
tival door te laten gaan. Sterker nog, het festival

De kaart
was een doorslaand succes met vele duizenden
bezoekers. Onder andere het voetbalstadion en
de basketballarena vormden het decor voor de 22

van
filmvoorstellingen en talrijke dans- en muziekuit-
voeringen. Het Salaam International Film Festival

Afrika
is één van de weinige internationale filmfestivals
in Afrika dat zich louter op Afrikaanse films concen-
treert en is een zusterfestival van het Nederlandse
Africa in the Picture.
FOTO: BRIGHT EKE

Bottled Life
De Nigeriaanse kunstenaar Bright Eke (32) is één van zijn nieuwste werken laat Eke zien dat gelegenheid van het International Festival
gefascineerd door de onverschillige manier we zelfs voor iets simpels en natuurlijks als of the Arts in Arnhem. Zie voor informatie
waarop mensen met hun omgeving omgaan. water afhankelijk zijn van iets kunstmatigs en ­hierover www.ifaa-arnhem.eu
Vooral de schijnbaar grote scheiding tussen vervuilends als de plastic fles.
mensen en de natuur heeft zijn aandacht. In Bright Eke is in december in Nederland ter

12 ZAM africa magazine 04/2008


40
PHOTOGRAPHS/africa media online

in Swaziland
FOTO:LORI WASELCHUK/SOUTH

40 jaar onafhankelijkheid
40-jarige verjaardag van koning Mswati III
40% van de bevolking besmet met HIV
40% werkeloosheid
40 is de leeftijd die slechts één op de vier Swazi’s haalt

voetnoot
Afrikaanse muziek is nieuwe trend
Afrikaanse muziek zorgt voor opschudding in de Nederlandse muziek-
wereld. Via internet is de unieke Kuduro-dansmuziek vanuit de slop-
penwijken van Luanda, Angola doorgedrongen tot in de Nederlandse
muziekclubs.
DJ Wannabeastar draait het regelmatig in het bekende Amsterdamse
muziekcentrum De Melkweg en is dolenthousiast: “Kuduro heeft
opzwepende, Afrikaanse beats en het is een beetje carnavalesk. De
muziek is vaak op een heel simpele manier gemaakt, bijvoorbeeld
met mobiele telefoons, en heeft maar één doel: schudden met die
kont! Het slaat enorm aan bij het publiek, en ik hoor steeds meer DJ’s
die het draaien.”
DJ Joost van Bellen, grondlegger van de housemuziek in Nederland en
tevens eigenaar van boekingskantoor Veel Meubelstukken, ziet een
trend: “Afrikaanse muziek lijkt een beetje uit het elitaire wereldmu-
ziek-hoekje te komen. Kuduro wordt het helemaal, maar er gebeurt
nog veel meer. Het Zuid-Afrikaanse electroduo Sweat-X (foto) is bij-
voorbeeld bezig een gevestigde naam te worden in Nederland. Niet
omdat ze uit Johannesburg komen en bestaan uit een Afrikaner en
een Ndebele, maar gewoon omdat het zulke aanstekelijke muziek is!”
Het internet heeft een grote rol gespeeld in de nieuwste ontwikkelin-
gen in de Afrikaanse muziek, aldus Van Bellen: “Via sites als Myspace
en YouTube komt iedereen met elkaar in contact. Muzikanten uit alle
delen van de wereld kunnen ineens heel gemakkelijk samenwerken,
en dat leidt tot verrassende resultaten. Eén van de grote namen in
de Kuduromuziek is bijvoorbeeld Buraka Som Sistema, dat bestaat
uit muzikanten uit Angola en Portugal die elkaar zelden in levende
lijve zien.”
Zonder internet had DJ Wannabeastar nooit van Kuduro gehoord:
“Viavia hoorde ik ervan, toen ben ik gaan speuren op allerlei web­sites.
In Nederland kun je nog nergens Kuduro kopen, maar als je
even zoekt op het internet kun je de meest fantastische dingen
­downloaden!”
FOTO: XANDER FERRERA

Sweat-X treedt op 9 januari op in de Melkweg in Amsterdam.


Zie voor meer informatie en kaartjes: www.meubelstukken.nl
Om Kuduro en Sweat-X te zien en te horen kunt u ook terecht op het
YouTube-kanaal van ZAM: www.youtube.com/zammagazine

zam africa magazine 04/2008 13


HET NIEUWE
ZIMBABWE
groeit in dromen en in ballingschap

Met de Zimbabwaanse exodus vinden muziek,


beeldende kunst en verhalen hun weg naar
vele landen in de wereld. Zo wordt hún verdriet
óns geluk. Maar in de diaspora bouwen
Zimbabwanen aan een toekomst thuis. Zonder
klaagzang of protestlied. ‘Ik zoek in mijn kunst
naar de antwoorden voor morgen.’
tekst: liesbeth tjon a meeuw, beeld: john mauluka

14 zam africa magazine 04/2008


zam africa magazine 04/2008 15
e vreugde van 1980 steeds minder van elkaar. Het festival bracht een dialoog tot stand tus-
was gigantisch. Een sen verschillende werelden en behandelde vragen als: Wat is mijn iden-
nieuwe onafhanke- titeit? Wat betekent het om een mens te zijn? In mijn werk probeer ik de
lijke republiek, geleid antwoorden voor morgen te verbeelden.”
door een zwarte meer-
derheidsregering aan de Een avond in Haarlem. Keaven Simomondo (1974) treedt op voor
grens van Apartheid-Zuid- een klein publiek. Hij is gekleed in Afrikaans krijgerskostuum en decla-
Afrika. Op een historische foto meert een gedicht. Zijn poezie verwoordt zijn frustraties en verdriet over
van persfotograaf John Mauluka (1932- een land in staat van ontbinding. ‘Vroeger speelden de kunstenaars een
2003) springen twee vrouwen letterlijk een gat in de lucht. Het verlangen prominente rol in de samenleving. Tegenwoordig eten ze de broodkrui-
naar vrijheid en zelfbeschikking was in vervulling gegaan. In de jaren die mels die van de tafel vallen waaraan de regering zit’, zegt Simomondo.
volgden werd de droom meer en meer werkelijkheid. In het onderwijs Hij is zelf ooit begonnen als theatermaker, maar schrijft tegenwoordig
werd flink geinvesteerd, net als in landbouw en cultuur. Zimbabwe werd vooral gedichten. Van zijn internationale danscarrière is weinig over-
de broodmand van Afrika. gebleven. Hij kreeg te maken met een onverbiddelijk censuurbeleid van
de regering. Aan het begin deze eeuw maakte hij een theaterproductie
Een middag in Arnhem, drie decennia later. Schilder Misheck bedoeld als politieke aanklacht. De kritische kunst was toen al opgeko-
Masamvu is bezig in zijn atelier. Als artist-in-residence bereidt hij zich men. Kunstenaars hadden zich ontpopt tot activisten. In een duet tussen
voor op internationale tentoonstellingen. Masamvu is net zo oud als de twee mannen gaf Simomondo zijn commentaar op het wegjagen van
onafhankelijkheid van zijn land. Hij is geboren in 1980 en behoort daar- de witte boeren uit Zimbabwe. De voorstelling trok volle zalen en werd
mee tot de Born Frees, zoals zijn generatie wordt genoemd. “Voor ons was gespeeld in binnen en buitenland, maar na de derde keer in Harare werd
de onafhankelijkheid vanzelfsprekend. Wij zijn geboren zonder hoge ver- met intimidatie gedwongen om de theateroptredens te staken.
wachtingen. Wij kenden geen rassenscheiding en blanke overheersing.”
Die vanzelfsprekendheid is volledig weg. Ook de Born Frees hebben de Dit jaar leek het tij voor het eerst echt te keren. De oppositie won in Zim-
afgelopen jaren het nodige voor de kiezen gekregen. Geen werk, geen babwe de verkiezingen. Een nieuw Zimbabwe, een nieuw begin, stond er
voedsel, geen leiding. Toen Masamvu van school kwam was de economie op t-shirts van de grootste kanshebber. Ondanks de geweldcampagnes
al ingestort en zat niemand op zijn kunst te wachten. Hij moest het doen kregen de kandidaten veel steun van de bevolking. Simomondo werkte
met een constant gebrek aan materiaal, belangstelling en vrijheid van bij één van de kieslokalen: ‘Iedereen was in opgetogen stemming. Het
expressie. “Wij hebben veel moeten improviseren. Met sommige mate- was het moment waar we allemaal naar hadden verlangd. Nu gaat alles
rialen moeten we zelfs nog leren werken. In dat opzicht zijn we begin- veranderen, dachten we. Die man (Mugabe, red.) valt om.’ Maar toen de
nende kunstenaars.” Zijn kunst is kritisch. “Ik ben niet bang. Er is wei- uitkomst van de verkiezing lang op zich liet wachten ontstond er onenig-
nig wat ze van mij kunnen afpakken. Ik geloof in wat ik zeg. Als ik wil heid over de resultaten. De oude machthebbers bleven zitten waar ze
schreeuwen in mijn werk, dan schreeuw ik. Kunst geeft mij macht.” zaten. Ook een coalitieregering waartoe de partijen na bemiddelling
besloten, staat weer op losse schroeven. De beelden die fotograaf John
Eén van zijn opdrachtgevers in Nederland is Sithabile Mlotshwa (1975), Mauluka in 1980 vastlegde, zullen zich vooralsnog niet herhalen. Simo-
zelf ook beeldend kunstenaar. Ze woont en werkt al een paar jaar in mondo noemt het ‘een verpletterende tegenslag.’ De teleurstelling was
Nederland. Praten over Zimbabwe vindt ze een pijnlijke ervaring. Haar in het hele land voelbaar. Masamvu schilderde een portret van een ver-
herinneringen worden gekleurd door de rassenhaat waarin ze is opge- slagen man aan de schandpaal met drie zwarte kraaien op zijn schou-
groeid en het geweld dat ze met eigen ogen aanschouwde. “Ik heb tien- ders. Op zijn lijf staat VOTE geschreven.
tallen vrienden en familie verloren, zowel aan het politieke geweld als
aan de ziekte aids. Als ik terugga dan is er veel om over te rouwen. Het Een middag in Amsterdam. Muzikant Rina Mushonga (1979) drinkt
idee alleen al maakt me misselijk.” koffie aan het Leidseplein. Ze was net terug uit Zimbabwe toen ze via
Ze is moeder van vier dochters. Deels uit heimwee en een verlangen om de media vernam hoe de verkiezingsstrijd was geëindigd. ‘Een hartver-
wat ze achterliet naar hier te halen heeft ze in Arnhem een internatio- scheurende ervaring. Je durft zo langzamerhand bijna niet meer te dro-
nale kunstmanifestatie georganiseerd. Zo ontstond er in de afgelopen men van een nieuw Zimbabwe.” Ze woont sinds haar studie in Nederland
maanden een brug heeft tussen Europa en Afrika. “Het festival was een en gaat nog regelmatig terug om haar ouders op te zoeken. Politieke dis-
feest van culturele verschillen”, licht Mlotshwa toe. “Mensen begrijpen cussies voert ze niet meer, daar heeft ze genoeg van gekregen. “Het is

16 zam africa magazine 04/2008


Simomondo’s poezie
verwoordt het
verdriet over een
land in staat van Een avond in Utrecht. Schrijver Shimmer Chinodya (1957) neemt
deel aan een literaire avond met internationale schrijvers. Hij bedankt de

ontbinding
organisatie voor de uitnodiging en vertelt hoe belangrijk het voor hem is
om mensen uit andere culturen te ontmoeten. ‘Dan kan er iets nieuws
ontstaan.’ Hij toont de omslag van één van zijn boeken. “Mijn werk wordt
bestempeld als een politiek manifest. Maar ik wil helemaal geen poli-
tiek bedrijven. Ik houd er niet van om te preken. Mijn verhalen gaan over
mensenlevens. Ik wil anderen daarmee raken.” In Zimbabwe is hij naast
schrijver ook docent. Maar door de uitholling van het onderwijs kan hij
net of je tegen een dood paard aan schopt. Iedereen weet dat de situatie zijn beroep nog amper uitoefenen. Hij maakt zich zorgen over de toe-
onhoudbaar is. Laten die politici het vooral met elkaar uitvechten, dan komst van het land. Volgens hem kan de spanning onder de mensen elk
proberen wij ondertussen het land op te bouwen.’ moment tot een uitbarsting komen. “De situatie is nu onbeheersbaar.”
Afgelopen jaar heeft ze de daad bij het woord gevoegd en is ze in Zim-
babwe een kunstproject met scholieren begonnen. ‘De buik kan niet Maar een nieuw Zimbabwe is nog lang niet aan de orde. ‘We zitten in een
gevuld worden, maar de ziel misschien nog wel’, redeneert ze. ‘Kunst is overgangsfase’, zegt Masamvu, de schilder. ‘Er moet nog veel gebeuren
voedsel voor de geest. Met haar project probeert ze de jeugd een plat- voordat het tij keert. De demonen moeten eerst worden uitgedreven. We
form te geven. Ze heeft genoeg talent ontdekt, maar er is een gebrek aan moeten eerst uitschreeuwen wat we op onze hart hebben.’ Hij vindt dat
training en begeleiding. de kunstenaars in het debat over verandering voorop moeten lopen. ’We
moeten opzoek te gaan naar antwoorden op essentiële vragen als: Wat
Mushonga wil geen protestzangeres zijn. Haar liederen, gebracht met houdt het in om een Zimbabwaan te zijn? Hoe manifesteer ik mezelf?
een wonderschone, Tracey Chapman-achtig geluid, gaan eerder over de Wat wordt kan ik bijdragen aan de opbouw van dat nieuwe Zimbabwe?’
innerlijke bevrijding. ’Wij moeten zelf de eerst stap zetten. Verandering Mushonga noemt praten over de toekomst ‘een luxe’. ‘Een dag overleven
komt niet zomaar.’ Deze zomer zong ze voor het eerst op het populaire in Zimbabwe is al een prestatie op zich.’ Volgens Mlotshwa zal er weinig
festival Zimfest in Londen, dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt. Ze veranderen in Zimbawe. ‘Het land wordt nog altijd beheerst door geld,
zag al haar vrienden van Zimbabwe weer. Deze ontmoetingen werken macht en hebzucht. Dat was tijdens het kolonialisme zo, dat is tijdens
inspirerend. ‘De sfeer op zo’n festival herinnert ons aan tijden van geluk, de onafhankelijkheid zo.’ Volgens Simomondo dient er eerst een strijd
aan hoe het zou moeten zijn. Er ontstaat een gevoel van eenheid, tus- gevoerd te worden voordat de Zimbabwanen kunnen dromen over hun
sen zwarte en witte Zimbabwanen. Op dit soort momenten geloven we toekomst. ‘Kunst is een belangrijk wapen. Met hun werk willen kunste-
weer even in verandering. Sommigen begonnen zelfs weer te praten naars toeschouwers ook stimuleren om tot actie over te gaan. Wij zijn de
over teruggaan naar Zimbabwe.’ De ouders van Mushonga zijn een paar voorlopers van elke transformatie. Wij kunnen revoluties ontketenen.”
jaar geleden geremigreerd. ‘Mijn vader was hier niet gelukkig. Ondanks
de verslechterende situatie in Zimbabwe is hij met mijn moeder terug- Liesbeth Tjon A Meeuw (1978, nederland) is journalist. Zij is
gegaan. Het heeft mij ervan bewust gemaakt dat moeilijkheden geen redacteur bij NCRV Radio 1 en schrijft voor Elsevier en ZAM.
reden hoeven te zijn om weg te blijven. Als ik mezelf daar kan bedruipen Met dank aan: International Festival of the Arts in Arnhem (IFAA), Fasihi! Utrecht,
dan ga ik ook.” Stedenband Haarlem – Mutare.

(advertentie)

Een Afrikaans avontuur Liesbeth Tjon A Meeuw (1978) is journalist. Zij is redacteur bij NCRV Radio 1 en schrijft
Verrassende Afrikaanse dishes, dainties
onder meer voor and
Elsevier en ZAM. delicacies in het hart van Utrecht.

Sfeervol eten in een bijzondere atmosfeer.


Met dank aan: International Festival of the Arts in Arnhem (IFAA), Fasihi! Utrecht,
Stedenband Haarlem – Mutare.
Ook geopend op Tweede Kerstdag: speciaal vier gangen menu!
Reserveren: 030-2310544. Oude Gracht 153 (aan de werf) in Utrecht. Ziezam
ook:africa magazine 04/2008 17
www.the-ostrich.nl
PETER MACDIARMID/GETTY IMAGES

Het portret van de


­vader van Barack
­Obama in zijn familie-
huis in Kogelo,
West-Kenia,
FOTO: AFP PHOTO/TONY KARUMBA

Kisumu, Kenia
­november 2008

18 zam africa magazine 04/2008


Gaat er uitgerekend een
Keniaan een potje chagrijnen
over de vreugde onder zijn
landgenoten na de overwinning
van Barack Obama! ‘Zijn vader liet
hem in de steek’, schrijft Owuor in zijn
blog. ‘En nooit alimentatie betaald.’
Owuor verwijst naar die cryptische zin in
Obama’s biografie waarin hij zegt meer van
zijn vaders afwezigheid te hebben geleerd dan
van zijn aanwezigheid. Met vreugde heeft de
blogger kennis genomen van de weigering – tot vier
keer toe - van de Obama-campagne om een donatie
van de Keniaanse premier Raila Odinga in ontvangst
te nemen. Het is niet-Amerikanen verboden om geld in de
verkiezingskas te storten. Owuor krijgt in een reactie bijval van
Kenyan Poet, die er nog fijntjes aan herinnert dat Obama’s opa zich fel
verzette van de relatie van zijn zoon met een blanke vrouw. Dat zou
het Luo-bloed maar vertroebelen. ‘Wij mogen Obama dankbaar zijn dat hij
over deze onverkwikkelijke geschiedenis het zwijgen doet.’ Zure voetnootjes bij de
Keniaanse euforie die het straatbeeld nu al maandenlang beheerst. (BL)
zam africamagazine 04/2008 19
PETER MACDIARMID/GETTY IMAGES

Barack Obama en zijn


stief-grootmoeder
Sarah Obama tijdens
een bezoek in 1987 aan
Kogelo, West-Kenia
FOTO: AFP PHOTO/TONY KARUMBA

Een aanhanger van


Obama in Kogelo

20 zam africa magazine 04/2008


FOTO: PAULA BRONSTEIN/GETTY IMAGES
Portret van Barack
Obama met zijn Keni-
aanse familieleden aan
de muur van
zijn stief-grootmoeder
­Sarah in Kogelo,
West-Kenia

FOTO: SIMON MAINA/AFP PHOTO

Kranten in de straten
van Nairobi op 5 juni
2008, de dag waarop
Obama genomineerd is
als presidentskandidaat
voor de Democraten

zam africamagazine 04/2008 21


Woorden
Onder redactie van Ingeborg van Beekum

AIR-BORNE
FOTO: PETER KRAMER/REPORTERS

Gravitation’s surrender

Barmhartigheid
Peaks in the air, and
 
A sinking feeling
Rends the mind.

W
  aarom staat een moeder haar Jacob Vaark, de meester van deze vrouwen,
A whirling parachute dochtertje af om te worden ver- is vaak afwezig. Hij is een man met een
In a stilt-dance, kocht? Dit is de centraal vraag geweten. Hij kan zichzelf niet helemaal
in de nieuwe roman van Toni Morrison, vinden in de slavernij. Dat verklaart waar-
The mind floats, de Nobelprijswinnares voor de literatuur. schijnlijk waarom hij vaak op reis gaat en
Eerily soars and ebbs. Een daad van barmhartigheid gaat over van de bewerking van het land afziet. Rei-
het meisje Florens, wiens moeder haar om zen biedt hem troost, en stiekem droomt
onduidelijke redenen afstaat aan de Neder- hij ervan in een grote huis te wonen net
Arrival seizes ground level:
lander Jacob Vaark. We schrijven 1690, een zoals de rijke mensen die hij heimelijk
The spirit firms up opmerkelijke periode in de geschiedenis veracht. Om deze droom te verwezenlijken,
On stolidity van Amerika. De Indianen zijn nog niet roept Jacob de hulp van een smid in. Hij
Beneath the mists. volledig onderworpen, de kolonisten voelen is een vrije Afrikaan in een land waarin
zich nog niet helemaal thuis en de slaven- behalve de gewone slaven, ook zoiets als
Chiedu Ezeanah
handel gaat gewoon door. Florens komt in schuldslaven bestaan. Dit zijn voornamelijk
een huis terecht waarin vrouwen de scepter blanke slaven, zoals Willard en Scully, die
poëzie | Nigeriaan Ezeanah zwaaien: Rebekka, de vrouw van Jacob, en bij Jacob wonen. Iedereen raakt in de ban
Foto: sola osofisan

is schrijver en prijswinnend Lina, de slavin van Indiaanse afkomst. Beide van deze mysterieuze smid, vooral Florens,
poëet. Hij werkte tien jaar als vrouwen hebben bijzonder dingen meege- die op slag verliefd op hem wordt: ‘Jij vormt
journalist voor de Nigerian maakt: Rebekka is in Engeland aan een lot mij en mijn wereld,’ vertelt ze. Het blijkt
Tribune en Sunday Monitor en ontsnapt dat afschuwelijker had kunnen dat de smid over geneeskrachtige eigen-
won in 1999 en 2001 het Music zijn dan trouwen met een vreemde. Lina is schappen beschikt. Na de dood van Jacob
Society of Nigeria Festival of getekend door een ervaring waardoor ze wordt zijn vrouw Rebekka ernstig ziek, en
Poetry Competition. Het duurde jaren eer niet alleen haar familie had verloren, maar de enige die haar kan genezen is deze smid.
hij zijn debuutbundel ‘The twilight triology’ ook haar taal. Ook is er nog een andere Florens’ zoektocht naar hem stort haar in
in 2005 uitbracht. Volgens sommigen daar- vrouw, een slavin genaamd Sorrow, van wie allerlei avonturen. De meest aangrijpende
door het literaire hoogtepunt van het jaar. iedereen denkt dat zij gek is en die alleen is het moment dat ze gedwongen wordt
De triologie bestaat uit ‘Twilight of the fog’, maar voor ellende zorgt. om zich voor een groep mensen uit te
‘Endsong’ en ‘Song of songs’.

22 zam africa magazine 04/2008


r Toni Morrison

leesladder WikiAfrica Literature |


Wikipedia afrikaniseren, dat is
ESSAYS | Verzameling essays van inter- het doel van WikiAfrika. De lite-
nationale wetenschappers die tegen- raire tak van WikiAfrica spoort
spreken dat Afrikaanse geschiedenis schrijvers, recensenten, uitgevers
alleen overleefde door orale tradities. en culturele instellingen aan om
De essays beschrijven het bestaan van Afrikaanse literatuur in allerlei
Afrika’s rijke erfenis van geschreven talen in de online encyclopedie
geschiedenis en de sleutelrol van het te plaatsen. Interessant initiatief,
mystieke Timboektoe als schatbewaar- dat helaas tot nu toe voorname-
der van de manuscripten en cultuur van lijk blijft steken bij het zuidafrika-
Mali en West-Afrika. niseren van Wikipedia.
Shamil Jeppie & Souleymane Bachir Neem een kijkje: http://
Diagne, The meanings of Timbuktu. en.wikipedia.org/wiki/
(Human Sciences Research Council, ISBN wikipedia:wikiafrica_/literature
9780796922045) Q 22,65 Koop online:
www.hsrcpress.ac.za
Kwani? | Kwani Trust geeft
NON-FICTIE | Een genre in opkomst miniboekjes uit met korte
in Afrikaanse fictie is migratie. Vaak verhalen van Afrikaans talent,
beschreven door een generatie auteurs waaronder Chimamanda Adichie
die opgroeiden in Afrika. Brenda Cooper en Kwani oprichter Binyavanga
onderzocht hun werk en hun uitdaging Wainaina. De Kwanini series zijn
om een Engels te vinden waarmee ze online te bestellen via sales@
krachtig hun vele levens, talen en iden- kwani.org. Dit is ook de plek om
titeiten kunnen uitdrukken. Kwani Journal te bemachtigen,
Brenda Cooper, A new generation of een spannend vormgegeven
kleden, omdat gevreesd wordt dat zij de African writers: migration, material uitgave vol creatief schrijven en
duivel zou zijn. culture, and language (James Currey, fotoessays. [http://kwani.org/
In tegenstelling tot veel romans over de ISBN 9781847015075) ) Q 115,- Koop main]
slavernij, waarin de nadruk ligt op het online: www.kalahari.net
leven van zielige slaven tegenover onrecht-
vaardige meesters, ligt de kracht van de ROMAN | Van de auteur van ‘De goede
roman in de aandacht die de schrijfster dokter’, eerder genomineerd voor de
schenkt aan het leven van de personages. Booker Prize. Hoofdpersonage Adam
Het is een daad van barmhartigheid van trekt na zijn ontslag naar de desolate
Morrison om de personages zo neer te zet- Karoo om een nieuw leven te starten.
ten, dat we ons over allen zorgen maken. Maar al snel duiken spoken uit zijn
En vooral over Florens die na de dood van verleden op. Beklemmende roman over
haar meester en de ziekte van haar mees- verraad, verwarring en de spanning tus-
teres belast wordt met de zoektocht naar sen het oude en nieuwe Zuid-Afrika.
de smid. Dat deze liefde gedoemd is te Damon Galgut, Het bedrog.
mislukken en dat we uiteindelijke te weten (Querido Amsterdam, ISBN
komen waarom de moeder haar dochter 9789021434407) Q 18,95 ZAM Boeken | Op de hoogte
heeft afgestaan raakte mij minder dan de blijven van het laatste Afri-
individuele geschiedenissen van de perso- ROMAN | Al eerder dit jaar uitgegeven, kaanse boekennieuws? Op de
nages. Dat maakt deze roman bijzonder. maar evengoed het vermelden waard. vernieuwde internetsite van
(Vamba Sherif) Egyptische bestseller over het Yacou- ZAM Africa Magazine (www.
bian, een appartementsgebouw in zam-magazine.nl) vindt u een
hartje Caïro. Al Aswani vertelt de levens wekelijks ververste boeken-
van de diverse inwoners van de flat en sectie met recensies, essays en
Toni Morrison, Een daad van barmhartig- biedt daarmee een onthullende kijk op interviews.
heid (De Bezige Bij, ISBN 9789023430544) de moderne Egyptische samenleving. www.zam-magazine.nl/
Q 18,90 Alaa al Aswani, Het Yacoubian (Mou- boeken.php
ria, ISBN 9789045800371) Q 12,50

zam africa magazine 04/2008 23


l

24 zam africa magazine 04/2008 ‘Thanks super rich man!’


lange
tenen Kom niet aan het imago van
zieligheid dat aan Afrika kleeft. Over
de koele ontvangst van een boek en
een tentoonstelling.
TEKST: MARJA VUIJSJE, ILLUSTRATIES: ANTON KANNEMEYER/ COURTESY OF MICHAEL STEVENSON, CAPE TOWN

zam africa magazine 04/2008 25


De impact van dat soort beelden zorgt er al decennialang voor dat welva-
rende westerlingen hun giroboekjes trekken. Ze maken hun tientjes over
en hebben even het gevoel iets gedaan te hebben voor de arme kinderen in
Afrika. In De crisiskaravaan citeert Polman de Amerikaanse president Lyn-
don Johnson die in 1968 naar aanleiding van de hongersnood in Biafra zei:
‘I don’t care what you do. Just get those nigger babies off my TV screen.’
Polman ontdekte dat de geldinzamelingen die volgden op de beelden uit
Goma alle records sloegen. Later kwam een aantal hulporganisaties tot
de conclusie dat gemiddeld 60 procent van de uitgedeelde hulpgoede-
ren door milities werd gestolen en gedeeltelijk werd doorverkocht aan de
burgers in de kampen. Toch zullen westerlingen dezer dagen wederom
een girootje uitschrijven, nu uit Goma opnieuw de bekende beelden
komen. Voor velen van hen staan de arme kinderen van Goma model
voor alles dat Afrika heet. En niet alleen voor hen. Door een groeiend
inda Polman betrapte aantal opiniemakers wordt regelmatig verzucht dat Afrika een verloren
onlangs zichzelf. Tij- continent is. Het is een werelddeel dat wordt vereenzelvigd met cor-
dens een borrel ont- ruptie, oorlog en honger. Ten onrechte, vindt Linda Polman. ‘Uit onder-
moette ze een goed zoek bleek bijvoorbeeld dat Italië corrupter is dan Botswana. En van de
geklede zwarte man. inwoners van Afrika lijdt slechts een paar procent honger. Maar het pro-
Hij werd vergezeld duceren van zielige plaatjes levert geld op. Dertig van de drieënveertig
door zijn al even landen in Afrika zijn afhankelijk van hulp. Dat betekent dat ook landen
smaakvol uitgedoste waar zich geen humanitaire ramp voltrekt zich moeten blijven presen-
vrouw en hun eveneens tot in de puntjes verzorgde kind. De man was iets teren als arm en onderontwikkeld. Doen ze dat niet dan houden wij op
hoogs bij een farmaceutisch bedrijf en had de uitstraling van iemand die met geven.’ Wie knaagt aan deze beelden, of erop wijst dat ‘slachtoffers’
van jongs af gewend is zich in betere kringen te bewegen. Toen Polman ook daders kunnen zijn, roept al snel de wrok van hulpbieders en hulp-
met hem in gesprek raakte, vertelde hij dat hij was geboren in Mali, een ontvangers over zich af. Terwijl het debat over de hulp in de media en in
van de Afrikaanse landen die meestal in het nieuws komen als er hon- zaaltjes eindelijk vorm krijgt, stellen hulpverleners zich nog vaak veron-
gersnood heerst. ‘Ik kon me niet voorstellen dat zo’n man daarvandaan gelijkt en defensief op, zo ervoer Polman na het uitkomen van haar boek
kwam. Het was wat je noemt een confrontatie met een heersend beeld met regelmaat.
van Afrika dat ik in mijn werk juist wil bestrijden.’
In haar boek De crisiskaravaan kwam Polman met kritiek op ‘de noodhul- Obama-effect
pindustrie’. Zij kwam erachter dat de hulp van organisaties die in crisisge- Menigeen die Afrika zegt, ziet in gedachten een uitgeput kind met
bieden opereren vaak averechts werkt. Doordat ze zowel zaken doen met betraande wangen, vragende ogen en een enge ziekte. Met als effect dat
regeringen als met guerrillagroepen om toestemming te krijgen vluchte- zelfs een ingevoerde verslaggeefster zoals Polman ‘Amerikaan’ denkt als ze
lingenkampen te voorzien van voedsel, medische hulp en behuizing, dra- wordt geconfronteerd met een gedistingeerde zwarte man die iets hoogs
gen deze organisaties soms juist bij aan het in stand houden van conflicten is in het bedrijfsleven. ‘Toen ik mezelf daarop betrapte, dacht ik: nou, nou,
die de oorzaak zijn van armoede, honger en levensbedreigende ziekten. dus ook bij jou werkt het zo. Ik vond dat heel interessant.’
Een van de landen die Polman bezocht was Congo. Rond het stadje Goma ‘Het lastige is dat die zielige kindjes van de gironummerfoto’s wel echt
werden in de jaren ’90 vijfentwintig grote en kleine vluchtelingenkampen bestaan’, zegt mediaonderzoeker Garjan Sterk. ‘En die plaatjes worden al
uit de grond gestampt. Vele duizenden Hutu’s uit Ruanda zochten er een gebruikt sinds mensen geld in blikjes stopten voor de katholieke missi-
veilig heenkomen. Nadat ze in eigen land in groten getale hadden mee- onarissen of zilverpapier inzamelden voor Biafra. Maar het is wrang dat
gedaan aan de genocide op de Tutsi’s vreesden ze dat het hun beurt was het grote publiek nauwelijks te weten komt dat ook Afrika grotendeels
omgebracht te worden. Sommige van hen hadden al familieleden verlo- wordt bevolkt door gewone mensen met een baan en kinderen die naar
ren, anderen waren verminkt door wraaklustige Tutsi’s. school gaan, en dat je ook daar universiteiten, schrijvers, kunstenaars en
Door de gunstige ligging van Goma – op een steenworp afstand van de filmmakers hebt.’
vluchtelingenkampen ligt een goed geoutilleerd vliegveld – kon niet Volgens Sterk werkt het beeld van Afrika als verloren continent niet alleen
alleen haast worden gemaakt met het overbrengen van hulpverleners door in de blik waarmee naar Afrikanen wordt gekeken. Het hangt ook
en hulpgoederen, maar was het rampgebied ook gemakkelijk bereikbaar samen met de manier waarop zwarte mensen in het algemeen werden
voor journalisten. Die journalisten zorgden ervoor dat tv-kijkers overal en worden geclassificeerd. ‘Aan de plaatjes die wij in ons hoofd hebben, is
ter wereld werden geconfronteerd met hartverscheurende beelden, honderden jaren koloniale geschiedenis voorafgegaan. Met die geschiede-
vaak van kinderen die niet alleen honger hadden, maar ook nog een arm nis kwamen de racistische redeneringen waarin ‘zwart’ stond voor dom,
misten omdat ze met machetes waren bewerkt. irrationeel, gewelddadig en hulpeloos tegelijk. Omdat de meeste witten

26 zam africa magazine 04/2008


zam
‘Sometimes
africa magazine
I miss the old days...’ 27
04/2008
‘I don’t care what
you do. Just get
nog steeds geen omgang hebben met zwarten is dat beeld dominant
gebleven. Vooral in de culturele sector wordt regelmatig geprobeerd een does nigger babies
off my screen.’
en ander te nuanceren, maar er zijn niet veel mensen geïnteresseerd in
Afrika-filmfestivals, exposities van Surinaamse kunstenaars of goede
documentaires die zich afspelen in landen met een overwegend zwarte
bevolking. Waarschijnlijk doet de verkiezing van Barack Obama als presi-
dent van Amerika meer goeds voor de beeldvorming over zwarten dan al
die pogingen ‘de andere kant’ te laten zien bij elkaar.’

Positieve beelden
Een van die pogingen was de expositie Black is beautiful die tot eind
oktober was te zien in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. ‘Van Rubens tot
Dumas’ was de ondertitel. Het werd een echte publiekstrekker. Met circa
135 schilderijen, tekeningen en manuscripten waarop zwarten voorkwa- een bediende moest zijn. Waar een zwarte bediende werd afgebeeld,
men werd volgens de folder bewezen ‘dat zwarte mensen al zeven eeu- zoals in Portret van Margaretha Raaphorst van Jan Mijtens zag men het
wen deel uitmaken van de Nederlandse (kunst)geschiedenis’. Benadrukt cliché van de onderdanige slaaf met zijn witte meesteres. Het maakte
werd dat het om ‘positieve beelden’ ging. Voor zover er kunstwerken weinig indruk dat de bediende mooi werd geschilderd. En dat erbij
werden getoond waarop slaven voorkwamen, waren die slaven niet als werd verteld dat rijke 17de-eeuwse families graag juist met hun zwarte
zodanig herkenbaar. In de uitleg bij de schilderijen werden de woorden bedienden werden vastgelegd omdat dat extra chic was.
slavernij en kolonialisme mondjesmaat gebruikt. Het werd kunsthis- Garjan Sterk begrijpt wel waarom er zo veel negatieve reacties kwamen
torica Esther Schreuder, die als gastconservator optrad, lang niet door op de tentoonstelling. ‘Het lijkt erop dat is gekozen voor niet-stereotype
iedereen in dank afgenomen. Een recensente van De Volkskrant verge- beelden en dat ervaar je dan toch als een vorm van geschiedvervalsing.
leek Black is beautiful zelfs met de Koloniale Tentoonstelling uit 1883, Als je de bijbehorende teksten leest, kom je er misschien achter dat de
waarvoor ‘exoten’ uit Suriname naar Europa werden overgebracht om in kunstenaar het niet zo heeft bedoeld, maar je kunt de manier waarop je
hun nagebouwde hutjes te kijk te staan voor wit publiek dat zich aan hen kijkt nu eenmaal niet losmaken van de racistische beelden die zich in je
vergaapte. Een tentoonstelling met afbeeldingen van zwarten kon niet herinnering hebben vastgezet.’
anders dan verdacht zijn als daarin niet expliciet aandacht werd besteed Esther Schreuder denkt nu dat het misschien beter was geweest nog
aan de manier waarop ‘zwart’ eeuwenlang door ‘wit’ was geknecht, mis- meer uitleg te geven over de keuzes die zijn gemaakt. ‘Zowel door zwarte
handeld en als handelswaar van het ene naar het andere continent ver- als witte bezoekers werd soms boos gereageerd. Bij zwarten overheerste
scheept. Dat de expositie eindigde met werk van hedendaagse zwarte kwaadheid over het slavernijverleden, bij witten het schuldgevoel daar-
kunstenaars deed daar niets aan af. over. Ik denk dat die emoties zijn te verklaren uit het onverwerkte koloni-
Esther Schreuder vertelt dat ze voor de tentoonstelling samen met andere ale verleden van Nederland. Maar we kregen ook veel positieve reacties.
kunsthistorici jarenlang onderzoek deed. ‘In het begin dacht ik ook dat Van een Surinaamse vrouw kreeg ik een briefje waarin ze korte metten
ik naast koningen en pages veel geketende en mishandelde slaven zou maakte met alle negatieve kritiek. Ze had zoiets van: wat een gezeur,
aantreffen, maar ik ben ze nauwelijks tegengekomen. Meestal waren de eindelijk worden we mooi gevonden, is het weer niet goed.’
slaven geportretteerd als trotse en gezonde mensen, niet als wezens die In de meeste buitenlandse kranten, zoals Liberation en The Financial
lijden of dierlijk zijn. Achteraf is dat ook niet zo gek. Het racisme begon Times, stonden lovende verhalen over wat Schreuder en de haren boven
voorzichtig in de 18de eeuw, maar kwam vooral tot wasdom in de 19de water hadden gehaald. ‘Tot dan toe was zoiets nog nooit gedaan. De
eeuw toen er allerlei racistische theorieën werden ontwikkeld waarmee zwarte in de kunst was net zo ‘invisible’ als zwarten zich vaak voelen
slavernij en kolonialisme werden goedgepraat. Een 17de-eeuwse schilder in een openbare ruimte met overwegend witten: niet opgemerkt. Wij
als Rubens gebruikte zijn zwarte modellen niet anders dan de witten die hebben laten zien dat zwarten niet alleen maar slaven waren. Net zoals
hij portretteerde. Sommige critici houden vol dat Rubens zwarten alleen uit werk van Afrikaanse kunstenaars blijkt dat Afrika niet uitsluitend
als bijfiguren gebruikt maar het ligt er natuurlijk aan hoe je naar een bestaat uit hongerende kinderen. Kennelijk hangt men in Nederland
werk kijkt Op zijn schilderij De vier rivieren bijvoorbeeld, representeert meer dan elders aan het beeld van de zwarte als eeuwig slachtoffer.’
een zwarte vrouw de Nijl. Bekijk je het schilderij met een schuldbewuste Evenals Garjan Sterk heeft ook Schreuder hoge verwachtingen van het
koloniale blik, dan zie je vooral dat zij in een soort schaduw lijkt te zitten, Obama-effect bij het doorbreken van clichés over zwarten. Linda Polman
maar als je onbevangen kijk, zonder die ballast kijkt, dan zie je dat juist vindt dat in de discussie die momenteel woedt over ontwikkelingshulp
zij de aandacht vangt doordat ze in het midden is neergezet, prachtige ‘beeldvorming’ een prominente plek moet innemen. Nu maar hopen dat de
sieraden draagt en de toeschouwer recht in het gezicht kijkt.’ huidige roep om realiteitszin niet gaat leiden tot nieuwe misverstanden.
Een dergelijk verhaal ging ook op voor schilderijen die werden uitgeko-
zen voor Black is beautiful. Menigeen die naar Mozes en zijn Ethiopische
Marja Vuijsje (1955, Nederland) is journalist. Zij werkte onder meer voor Opzij en Met
vrouw van Jacob Jordaens keek, dacht dat de zwarte vrouw op het doek het oog op morgen. Onlangs verscheen van haar Joke Smit, een biografie.

28 zam africa magazine 04/2008


Schlock Horror
column Prudence Mbewu
Een blonde pruik
elp! M’n nicht Zama is blank, maar zit zij zich gedraagt, en ze trekken de conclusie
gevangen in een zwart lichaam! Ze dat dat voor ons normaal is.
denkt dat ze blond haar heeft en blauwe
ogen. Haar blonde pruik dient als bewijs. Wat ze daar deed was laag bij de gronds. Ik
Ze spreekt zelfs met een blank accent. Volgens voelde het als een belediging voor alle zwar-
haar is het een kwestie van hogere aspiraties, ten. We hebben in dit land voor onze waardig-
maar ik heb mijn twijfels. Je kunt jezelf wel heid gewerkt en gevochten. Onze broers en
verbeteren, dingen leren, je woordenschat zusters zijn ervoor gestorven. En dan gaat
uitbreiden, maar je kunt niet iets worden Zama voor elke blanke die ze tegenkomt op
wat je niet bent. Ik leer dingen van een hoop haar knieën zitten! Steve Biko draait zich om
mensen, maar ik tover mezelf niet om in zijn graf.
tot een van hen.
Ik ben er niet op tegen dat ze een blanke
Ze is gek op blanke mannen. Haar vriend heeft. Ik zou zelf best een relatie met
zogenaamde vriend is een oude blanke man. een blanke man kunnen hebben. Zolang als
Ze heeft hem ontmoet in een chatroom. Hij we elkaar respecteren en hij ook van mijn
nodigde haar uit in Johannesburg. Nu ver- eigen leeftijd is - niet zo’n oude viezerik die
telt ze rond dat zij en deze man, John, gaan niet meer bij zijn eigen vrouw terecht kan en
trouwen en kinderen krijgen. Ik begrijp niet dus maar een goedkoop zwartje neemt. Zo’n
hoe ze zelf in zo’n leugenverhaal kan geloven. bejaarde probeerde ooit iets met mij en hij ver-

Steve Biko
Ze vertelde me notabene zelf dat hij haar de telde me dat hij ‘wel 55000 Rand’ op de bank
volgende ochtend, na de sex, geld had gege- had. Ik zei natuurlijk nee. Een man met geld
ven. Maar ze blijft hem opbellen, en elke keer is altijd welkom, maar in de eerste plaats is

draait zich om komt ze daarna weer met smoesjes aanzet-


ten. Dat hij op zakenreis is in Port Elizabeth.
55000 Rand helemaal niet veel en in de tweede
plaats ben ik geen prijskoe.

in zijn graf Dat hij in het buitenland is. Het dringt niet
tot Zama door dat John gewoon eens sex met
Zama mag van mij aan de rol met alle man-
nen van alle kleuren, maar waar ik niet tegen
een zwarte vrouw wilde hebben. Ik legde haar kan is haar wanhoop. Ze duwt haar borsten en
uit dat dit geen serieuze relatie is. Maar ze billen in het gezicht van elke blanke, alsof hij
negeert me straal. een soort god is. Haar eigen achtergrond en
familie veracht ze. Ik begrijp dat niet. Hoe kan
Wat nog erger is, is dat ze uit de kleren gaat zo’n blanke man nu van jou houden, als het zo
voor elke blanke man. We waren een keer iets zonneklaar is dat je jezelf haat?
gaan drinken met vrienden, en terwijl wij
gezellig aan de wijn waren, al pratend en grap- Zama is altijd ‘tussen twee banen’ en ‘tussen
pend, was zij er met haar hoofd weer niet bij. twee woonplaatsen’, dus om de haverklap
Ze zat achterover geleund te flirten met een moet ze weer bij mij op de bank. Als ze ons
blanke gast. Ze stond op toen hij naar de WC nodig heeft zijn we ineens wel goed genoeg.
ging en volgde hem, en later vertelde ze ons Ik ga haar nu vertellen dat ze maar fulltime bij
dat ze hem daar afgezogen had. Ze leek er zelfs haar blanken moet overnachten. Wij zijn niet
wel trots op. Maar wij waren er natuurlijk niet een soort wachtkamer voor haar. Daar zijn we
over te spreken. De mensen zien immers hoe te goed voor.

30 zam africa magazine 04/2008


Stemmen het opiniek atern van ZAM
Een aanhoudend drama, Kalundi Serumaga 32
Ghana volgens Akosua 34
Culturele botanisten, Binyavanga Wainainai 35
Chinees Afrikabeleid verandert, Hans Moleman 36
Hoofd in troebel water, Ineke van Kessel 37
Zuid-Afrikaanse stoelendans, Bart Luirink 38

I am Khanga
O
p 8 mei 2006 oordeelde de Zuid-Afri- maar omdat het slachtoffer een khanga droeg, Op 26 september droeg Kuzwayo, gekleed in
kaanse rechter Willem van der Merwe een omslagdoek, zou zij ‘erom gevraagd’ heb- een khanga, onderstaand gedicht voor bij de
dat ANC-leider Jacob Zuma niet schul- ben. Na de uitspraak week Kuzwayo vanwege opening van de expositie Identiteit, macht en
dig was aan verkrachting van Fezekile Ntsukela aanhoudende bedreigingen door Zuma’s aan- verbinding aan de vooravond van het tweejaar-
Kuzwayo, de dochter van zijn in 1985 in bal- hangers uit naar Amsterdam. Daar kreeg zij, lijkse Afrovibes Festival. Daarmee reageerde zij
lingschap overleden vriend en medegevange mede dankzij bemiddeling door medewerkers voor het eerst op het gerechtelijk oordeel.
op Robbeneiland Judson Kuzwayo. Zuma van het Aids Fonds en betrokkenen bij de voor-
ontkende niet sex met haar te hebben gehad, malige anti-apartheidsbeweging, politiek asiel.

I am Khanga That with it I lured him to my bed


I wrap myself around the curvaceous bodies of women all over Africa That with it I want you is what I said
I am the perfect nightdress on those hot African nights  
The ideal attire for household chores But what about the NO I uttered with my mouth
I secure babies happily on their mother’s backs Not once but twice
Am the perfect gift for new bride and new mother alike And the please no I said with my body
Armed with proverbs, I am a vehicle for communication between women What about the tear that ran down my face as I lay stiff with shock
I exist for the comfort and convenience of a woman  
  In what sick world is that sex
But no no no make no mistake… In what sick world is that consent
I am not here to please a man The same world where the rapist becomes the victim
And I certainly am not a seductress The same world where I become the bitch that must burn
Please don’t use me as an excuse to rape The same world where I am forced into exile because I spoke out?
Don’t hide behind me when you choose to abuse
  That is NOT my world
You see I reject that world
That’s what he said my Malume My world is a world where fathers protect and don’t rape
The man who called himself my daddy’s best friend My world is a world where a woman can speak out
Shared a cell with him on Robin Island for ten whole years without fear for her safety
He said I wanted it My world is a world where no one, but no one is above the law
That my khanga said it My world is a world where sex is pleasurable not painful

zam africa magazine 04/2008 31


stemmen

Een aanhoudend
drama betekenis heeft voortgebracht. Een paar grote
liedzangers en bands, ja. Maar toneelstukken,
acteurs, romans, schilderkunst? Oeganda werd
Wat is er toch gebeurd met het artistieke een culturele woestijn, waarin bijna al het
keurkorps dat ooit de Oegandese dictators goede diep verborgen bleef, gevangen in de

belasterde zonder dat ze er erg in hadden? En harten van vele potentieel creatieve mensen.

waaraan ontbreekt het vandaag in al die nieuwe Ondanks de hopeloze toestand van het archief,

theaterstukken over het nut van condooms, ben ik zo veel ik kon gaan verzamelen over het
verleden van het theater waarvan ik tien jaar
dieper uitgegraven latrines en schoon water? geleden directeur werd. De meeste van mijn
Gevaarlijke ideeën! collega’s konden daar weinig interesse voor
opbrengen. Ik doorzocht kelders, opslagruim-
ten, oude kasten, zelfs de grootboeken van de
boekhouding. (Mijn als tiener opgedane erva-
Door Kalundi Serumaga heid kwam voor mijn vader Robert Serumaga ring toen ik, gevlucht naar Kenia, een baantje

O
extra hard aan doordat Amin zelf ooit de opvoe- als archiefbeambte bij de Thika kraamkliniek
p de avond van 21 februari 1977 werd ring had bevolen van diens stuk Amayrikiti. Dat had, kwam me goed van pas. Daar was het
Byron Kawadwa uit de inmiddels was tijdens de in 1975 in Oeganda gehouden mijn taak om bergen stoffige oude dossiers op
gesloten Theaterclub op de bovenver- topconferentie van de Organisatie van Afri- te diepen uit de opslag en de gegevens daaruit
dieping van het Nationale Theater weggevoerd kaanse Eenheid. (Amin werd er benoemd tot te verwerken in het lopende, almaar groeiende
door lieden van Amin’s veiligheidsdienst. In Voorzitter! Van de OAE! Dit lichaam is inmid- geboorteregister.) Overal in het theater vond ik
een folterkamer, minder dan twintig minuten dels omgezet in de Afrikaanse Unie, met kolo- stukjes correspondentie, oude programma’s,
rijden van het theater, werd hij de dag daarna nel Kadhafi als sleutelfiguur. Kadhafi herinne- talloze foto’s verborgen tussen de bladzij-
gemarteld; binnen 24 uur was hij dood. Iemand ren we ons ook als de man die tijdens de oorlog den van oude dossiers, ontbrekende stukken,
had zijn spel bekeken en vastgesteld dat hij tussen en Oeganda en Tanzania in 1979 troe- boeken, en ettelijke andere memorabilia. Die
er gevaarlijke ideeën op na hield. Later dat- pen naar Oeganda stuurde om het zieltogende bevinden zich nu allemaal op één bekende
zelfde jaar stak ons hele gezin de grens tussen Amin-regime te helpen zich te verdedigen. Wie plaats, beschreven, gedupliceerd, en op weg
Oeganda en Kenia over langs een panya­-route zei daar dat je komedie alleen aantreft op het een archief te worden.
(Swahili voor ‘rat’), om zich bij mijn vader te podium?)
voegen, die eerst ‘ondergronds’ was gegaan en Het toneelstuk, juist een aanklacht tegen het Uit het raam van mijn kantoor kon ik uitkij-
vervolgens was opgedoken in Kenia. Voordien Aminisme, werd opgevoerd voor staatshoofden ken op het parkeerterrein van het theater.
had mijn vader nog geregeld dat zijn theater- uit een groot deel van Afrika. De witte zakdoek Veel automobilisten hebben voorkeur voor
groep ontkwam. Alweer had de veiligheids- van Kenneth Kaunda (toen de ogenschijnlijke een bepaald hoekje, in de schaduw van een rij
dienst besloten de Oegandese kunstwereld in president-voor-het-leven van Zambia) wiste bomen. Ze parkeren, staan er te praten, maken
te duiken, en ze hadden zich gestoord aan de diens befaamde tranen weg. Amin betitelde zich klaar voor het toneelstuk waar ze naar
ideeën die daar leefden. Wat hen misschien het toneelstuk als ‘gymnastiek’. Dat was een gaan kijken en in stilte verheugen ze zich erop
nog het meest ergerde en hun venijnige reactie compliment. Hij hield van gymnastiek op de dat ze nog leven.
uitlokte, was het besef dat ze door hun kun- manier van het Sovjetblok; voor ons was dat Een dag in 1975 of 1976. Ik stond buiten het the-
stenaars jarenlang waren ‘belasterd’ en dat ze een verplicht vak op school. ater, naast datzelfde parkeerterrein. Mijn broer
niets hadden gemerkt. Inderdaad, de politici en ik kletsten met een man die Friday Kibombo
waren al lang tot zwijgen gebracht, maar onze Wij werden vluchtelingen. En binnen drie jaar heette, destijds als acteur actief bij theater-
kunstenaars bleven commentaar leveren op was ook mijn vader dood. Hij vocht in de oor- groep Abafumi. Zo veel auto’s waren er in die
wat zich afspeelde in politiek en maatschappij. log die Amin verjoeg, maar in de beroering die tijd niet in Kampala. Dus toen er twee met
Via het inzetten van Afrikaanse verteltechnie- erop volgde legde hij het loodje. Degenen die hoge snelheid aan kwamen rijden, een oude
ken, het verpakken van inhoud in idioom en voor zijn dood verantwoordelijk zijn weten zwarte Mercedes en een Peugeot 404, draai-
beeldspraak en, om de uitdrukking van mijn dat zelf; ooit zullen we het allemaal weten. Wij den we ons om. Ze stopten en twee modieus
vader te gebruiken, ‘vervorming van de uit- betraden de jaren tachtig met een maatschap- geklede magere mannen stapten uit de zwarte
wendige werkelijkheid’, zorgden ze ervoor dat pij en een economie aan gruzelementen. Het is auto. Ze droegen reusachtige pistolen en ren-
de boodschap bij het publiek overkwam, Maar een interessant, maar nog niet vaak opgemerkt den naar de Peugeot – het drong tot ons door
vaak niet bij degenen over wie het ging. Toen gegeven dat Oeganda in de jaren tachtig en dat ze die achterna hadden gezeten. Ze deden
het bij die laatsten uiteindelijk toch doordrong, negentig, in tegenstelling tot de twintig jaar de deur open en maanden de bestuurder en de
was niemand meer veilig. Het uur van de waar- daarvoor, geen kunstwerk of kunstenaar van enige passagier om uit te stappen. Dit was een

32 zam africa magazine 04/2008


stemmen

grote, kalende dikzak. Zijn huid was donker- helpen de status van de machtigen te verster- zijn eigen groep had opgezet, David Rubadiri
bruin en hij zweette enorm. Hij moest achter in ken. De staat waarin onze sector verkeert, met en anderen. Het kwam erop neer dat op een
zijn eigen auto gaan zitten. Toen de twee man- slechte opleidingsfaciliteiten, het gebrek aan bepaald moment de volledige leiding van dit
nen terugliepen om iets uit hun auto te halen, een nationaal cultuurbeleid, nul overheidsfi- artistieke keurkorps van Oeganda haar biezen
leek de bruine man van gedachten veranderd. nanciering voor ons Cultuurcentrum en het had gepakt naar Nairobi en andere herberg-
Hij sprong de Peugeot uit en schreeuwde tegen totaal ontbreken van een werkelijke intellectu- zamer plekken. Veel kunstenaars en muziek-
de twee magere mannen: ‘Waar nemen jullie ele dialoog over nationale kwesties - alles wijst leraren op Keniaanse scholen, zelfs een voor-
me mee naartoe? Schiet me hier maar dood! op de veronachtzaming van kunst en cultuur. aanstaand radiomaker, waren op dat moment
Schiet me hier maar dood!’ Een van de twee Door talloze besprekingen, overlegvergaderin- Oegandezen.
draaide zich om, richtte onder het teruglopen gen, bijeenkomsten over projectvoorstellen en Daarom mag wat Kawadwa of mijn vader over-
zijn pistool op het hoofd van de bruine man, het maken van voorstellingen ben ik dit gaan kwam niet louter worden opgevat als een per-
en zei met een hoge stem: ‘Ik kán je doodschie- beseffen. soonlijke tragedie. Het zijn voorbeelden van de
ten!’ Er volgde een pauze. Niemand bewoog of In de jaren zestig en zeventig had je nog wel behoefte van de boven ons gestelde machtheb-
zei iets. Toen blafte de andere magere man iets prominente figuren die het tegendraadse bers om Afrikanen de mond te snoeren en het
wat ik niet kon horen, en de bruine man sprong denken aanmoedigden. Zij waren nationale denken te stoppen. Wat zij willen is een Afri-
snel de Peugeot weer in. De man die hem wilde sterren. Zij maakten dat hun meningen ertoe kaan scheppen die zich maar aan twee dingen
doodschieten kroop achter het stuur van de deden. Zij ondermijnden de mythe van de ‘her- wijdt: werken, en doen wat er gezegd wordt.
Peugeot en reed met zijn gevangene In de dagen van Amin en zelfs daarvoor,
weg, gevolgd door de zwarte Mercedes, onder de eerste regering van Obote, zag
de kant van Nakasero op, de plaats waar Oeganda heeft in je geregeld toneelstukken en sketches
later Byron Kawadwa zou worden dood-
gemarteld.
de jaren tachtig en en hoorde je liederen die allemaal de lof
zongen van het prachtige werk dat de
Mijn hele leven heb ik me afgevraagd wie negentig geen enkele grote leider verondersteld werd te doen.
die dikke bruine man was en wat er met Uiteindelijk kwam zulke kunst, gewoon-
hem gebeurd is. Verhalen van magere, kunstenaar van lijk bestaande uit slecht lopende rijmela-
modieus geklede jonge mannen die
mensen ophaalden om ze te vermoorden
betekenis voortgebracht. rij met titels als ‘Verdubbel de productie’
en ‘Dank u, Grote Strijder’, neer op wat
kenden we allemaal. Daarover gingen de een goede vriend van mij ‘paradekunst’
toneelstukken van mijn vader. senloze’ kunstenaar. Vanaf de jaren zestig, toen noemt – zo vaak werd het opgevoerd bij para-
Friday mompelde vol afschuw iets over ‘wonen het voor Afrikanen gemakkelijker werd om the- des en bijeenkomsten, en op bevel, door groe-
in een cowboyland’, en we besloten allemaal ater te maken, ontstond er een probleem, door pen boeren of schoolkinderen, in rijen opge-
maar ergens anders te gaan staan. kwesties die in het artistieke werk van Afrika- steld voor de eretribune met de grote mannen.
Dit alles gebeurde op klaarlichte dag. Binnen in nen aan de orde werden gesteld. Tot op de dag van vandaag is dit nog een actief
het theater had ik op de planken mensen ont- De ironie wil dat de eerste directeur van het instinct onder vele Oegandese kunstenaars,
voerd en vermoord zien worden. Nu zag ik het nationale theater, een Engelsman genaamd als ze geconfronteerd worden met macht: de
in het echt, buiten voor de deur. Met een klap G. Maxwell Jackson, begin jaren zestig werd neiging om uit te barsten in toepasselijke lie-
besefte ik dat mijn vader en zijn acteurs zich ontslagen en Oeganda uitgezet, klaarblijkelijk deren en dansen. Het meest deprimerende en
bezighielden met serieuze en gevaarlijke zaken. omdat hij de creatieve ruimte in het theater tegelijk hilarische voorbeeld dat ik ooit zag,
Ik werd bang, en ik geloof niet dat ik dat gevoel wilde openen voor Afrikaanse Oegandezen! was een Afrikaans vrouwenkoor dat, gehuld in
van angst ooit volledig ben kwijtgeraakt. De schrijver Okot p’ Bitek was de eerste Afri- de bijpassende bitenge, op een West-Afrikaans
kaan op deze post, maar bleef daar maar een vliegveld het welluidende spreekkoor ‘Bob Gel-
Pas door het runnen van een culturele organi- paar turbulente maanden. Dat had gezien de dof, Bob Geldof’ aanhief, toen de muzikant-
satie in deze neo-kolonie zijn een paar inzich- kracht van zijn briljante ideeën en zijn visie annex-hongersnoodheld uit het toestel stapte.
ten grondig tot mij doorgedrongen. Het zijn anders kunnen gaan. Byron Kawadwa, een Blijkbaar had dit ‘lied’ zelfs geen woorden
dingen die ik daarvoor alleen instinctief had man die zich had bewezen als organisator in de nodig. Ook hij was inmiddels een ‘groot man’.
geweten, over kunst en cultuur. Men hecht er kunstensector, kwam aan het roer in 1974. Hij Het was ook wel passend, want sinds het fail-
geen waarde aan voor de hedendaagse maat- was 34, en daarmee de jongste directeur die liet van veel moderne Afrikaanse staten is de
schappelijke (lees ‘ontwikkelings-’) behoeften. hier ooit is aangesteld (ikzelf was altijd nog een ‘donorgemeenschap’ ten tonele verschenen als
Ze worden in feite vaak beschouwd als een hin- jaar ouder), maar binnen vier jaar was hij dood. de nieuwe meesters aan wie zelfs onze overhe-
derpaal voor de ontwikkeling, en argwanend Waardoor? Ideeën. den toestemming moeten vragen als ze geld
en vijandig tegemoetgetreden. Simpel gezegd Vele anderen vluchtten in ballingschap: Bitek willen uitgeven.
worden zaken die aan de Afrikaanse geest ont- zelf, John Ruganda, Serumaga, Geofrey Ory- Deze tirannie van de ontwikkelingsideolo-
spruiten niet begrepen en niet geduld, tenzij ze ema, een voormalig Abafumi-acteur die net gie heeft reële schadelijke effecten. Vandaag

zam africa magazine 04/2008 33


stemmen

trachten heel wat kunstenaars die het ver wil- het Oegandese Nationaal Cultuurcentrum. omdat zij de idee verdedigden van Ideeën,
len schoppen, werken te creëren waarin de ver- De ontwikkelingsprioriteiten worden bepaald omdat zij de dialoog, het denken en de vrijheid
diensten worden opgehemeld van condooms, door verre geesten in kantoren elders ter van meningsuiting verdedigden.
dieper uitgegraven latrines en schoon water. wereld en zij hebben onder Afrikaanse hande- Veel van onze politici denken vandaag dat
Niet omdat ze allemaal plotseling overtuigd laren in ideeën een ware kaalslag aangericht. het doel van vrije meningsuiting ligt in lie-
zijn geraakt van de voortreffelijkheid van deze Van academicus tot artiest kreeg iedereen gen, schelden en belachelijk maken. Ik vraag
zaken, maar omdat de donors en hun geld de duidelijke keuze voorgelegd: help mee om me vaak af hoeveel van hen de ware prijs van
erom vragen. Wat daar aan kunst uit komt is reeds vastgestelde programma’s uit te leggen ideeën en vrije meningsuiting kennen. Ik weet
dus bombastisch, zielloos en gênant. Als het al en ze ten uitvoer te brengen, of verdwijn en een paar uitzonderlijke mensen, die vandaag
emotie oproept, dan is het dat je van verlegen- stik in je ideeën en in je armoede. Niemand, zo allemaal dood zijn, die zijn gestorven terwijl
heid ineenkrimpt. In het beste geval laat het je werd ons verzekerd, heeft behoefte aan onze ze trachtten het denken levend te houden. Is
domweg koud. eigen ideeën. Ze zijn er nog wel, de kooplieden hun dat gelukt, of wordt de kunst hun volgende
Hoe is het zover gekomen? Hoe hebben we in ideeën, maar ze zijn tot op zekere hoogte tot kerkhof, waar zelfs hun ideeën begraven zullen
kunnen afzakken van onze vroegere literatuur, zwijgen gebracht in de marge van het academi- worden?
schilderkunst, theater, waar de meest emoti- sche en intellectuele ‘ontwikkelings’-debat over
Kalundi Serumaga (1962, Oeganda) is onafhankelijk
onele en intellectueel betrokken werken uit de volgende stap op weg naar het verbeteren filmmaker, media consultant en sinds 1998 directeur
voortkwamen, tot matige lofzangers voor voor- van onze beroerde levensomstandigheden. van het Serumaga Centre dat onafhankelijk theater
produceert in de geest van zijn vader. Hij presenteert
bijkomende dictators of hulphelden? Mij beving de gedachte aan mensen die hun tevens een talkshow op een radiostation in Kampala
waaraan president Museveni na een eerste gesprek elke
De antwoorden lagen voor het oprapen in de leven op het spel hebben gezet en daarom zijn medewerking weigert.
lege dossiers en het wanordelijke archief van gestorven, en aan anderen die zijn omgebracht

December 2008, ver-


kiezingen in Ghana

34 zam africa magazine 04/2008


stemmen

Culturele botanisten
We oordelen eenvoudig: ‘Dit is niet het ware Nog even en we worden zelf musea. We maken
Afrika’, ‘Dit is niet Afrikaans’, ‘Dit is in strijd ondoordachte tentoonstellingen van onze cul-
tuur. Bij gebrek aan een zelfbesef dat de toets
met de Afrikaanse cultuur...’ – zonder na te van de tijd kan doorstaan, doen we onze buren
denken, betoogt Binyavanga Wainaina af als culturele artefacten, wier lot wordt
bepaald door de onwrikbare en gedachteloze

E
stereotypen die over hen bestaan.
en paar maanden terug reisde ik door Op mijn netvlies staan de beelden van mensen ‘Die Raila is erg ambitieus.’
Oeganda. In een stadje vlak bij de grens die door het Nijldal trekken als gnoes in het ‘Kibaki is te slim.’
van Rwanda kocht ik in een boekhandel Serengeti Park. Elk stamlid zit gevangen in een ‘Nog meer Zuma, en we worden allemaal ver-
een geschiedenisboek. Op weg naar Rwanda Grote Bel, die taalcultuur heet. Daarbinnen ren- kracht!’
keek ik het door. Als ik dit boek moest gelo- nen de stamoudsten rondjes op een 400-meter ‘De kwerekweres (vreemdelingen, red.) komen
ven, zijn de Tutsi’s een geheimzinnig en bij- parcours. Dit is het ‘ritueel’, en als ze moe wor- uit het donkere werelddeel om ons licht te roven.’
zonder volk, statig en elegant. Ooit werden ze den geven ze het stokje door aan de ploeg van Dan breekt hier of daar geweld uit, en schie-
beschouwd als nazaten van de oude Feniciërs. de Nieuwe Tijd. Aan dit stokje hangt een soft- ten we toe om de mensen ontvankelijker voor
Het boek vermeldt het terloops, maar vertelt wareprogramma - ‘WIJSHEID’ -, dat van genera- elkaar te maken. Een workshop hier, een Power-
erbij dat dit verhaal inmiddels is doorgeprikt. tie op generatie wordt overgedragen. Niemand Pointpresentatie daar, de hele emotionele
Vanuit het noorden streken de Tutsi’s moei- weet wie het heeft uitgevonden. Wijsheid rimram. Een enkele dader die zich te buiten is
teloos - hooghartig als ze waren – met hun wordt niet geschapen door de denkende mens gegaan aan vreemdelingenhaat ontmoet zijn
langhoornig vee hier neer. Ze waren begiftigd – het is een stil en traag soort Skype. Het doet slachtoffer, tranen worden vergoten en vergif-
met een vaag soort culturele software. Waar ze het gewoon. Nieuwe generaties maken het zich fenis gezocht.
maar kwamen, stichtten ze er koninkrij- In Rwanda wordt op de scholen geen
ken mee. geschiedenisles gegeven. Dat laten we
De tekst kwam me bekend voor: van Nog even en we over aan de grootste schreeuwers in dit
school. We leerden dat wij Afrikanen
vóór het kolonialisme als het ware bin-
worden zelf musea deel van de wereld: de lokale en natio-
nale politieke leiders, die – vanuit heli-
nen onze cultuur leefden. Als schildpad- kopters en door luidsprekers, op radio en
den. Culturen hadden kenmerken, en daar kon eigen en hup, hun bewegingen veranderen en televisie – ons wel zullen voorlichten over wie
je een lijst van maken. Zo waren er bijvoorbeeld ze worden traditionele leiders. Menselijke wil die mensen zijn aan de overkant van de rivier,
nomaden en bananenkwekers. Toen er nog geen en intelligentie spelen in geen van deze ver- en hoe verachtelijk hun ideeën en gedachten
stammen waren, had je jagers-verzamelaars. richtingen een rol van betekenis. zijn. En na de verkiezingen voeren zij uit Dubai
Op een dag waren ze verdwenen – in onder- Zo worden wij cultuurbotanisten: we zoeken nieuwe auto’s in, uit Zuid-Afrika waarheid-en-
grondse holen? De stammen trokken vanuit het naar kenmerken, en tonen die bijvoorbeeld in verzoeningsconferenties en uit Kenia machts-
Nijldal en het Congo-basin naar het oosten van de traditionele kleren bij de Olympische Spelen deling ter overwinning van het geweld rond de
Afrika. Ze spraken aan elkaar verwante talen. in Beijing of bij de Rietdans. We stimuleren er verkiezingen, met veel handen schudden voor
Na een aantal volksverhuizingen en oorlogen het cultuurtoerisme mee en we gebruiken ze de camera.
nestelden de stammen zich comfortabel op als we bedenken hoe het verder moet na al het Wij vertrouwen op hen, omdat in onze school-
de schoolwandkaarten, in afwachting van het geweld rond de verkiezingen. Cultuurtoerisme boeken, in onze kranten, in alle media, meer
kolonialisme, de onafhankelijkheid en de visio- is zoiets als ecotoerisme: mensen, planten en dan voor enige andere zaak ruimte wordt inge-
naire ideeën van nieuwe toekomstige leiders. dieren worden gerangschikt tot een gehoor- ruimd voor hun ideeën en levens. Zo wordt
Op een bepaald punt, zeg maar op bladzijde zame ecologie. Een show. Als we eenmaal heb- Mugabe even groot als Zimbabwe, in de ver-
13 van het geschiedenisboek, veranderde de ben geleerd onszelf zo te bezien, komen we beelding van ieder die van hem houdt of hem
wereld, en ineens verschenen er op raadselach- makkelijk tot uitspraken als: ‘dit is niet het haat. Museveni is groot als het Nijldal. Kagame
tige wijze ideeën en hersenen in ons univer- ware Afrika’, ‘dit is niet Afrikaans’, ‘volgens de weet de volkerenmoord te smoren. Odinga en
sum. Mercantilisme, communisme, de islam. Afrikaanse cultuur...’. Kibaki hebben de goodwill van Kenia opnieuw
Sommige van deze ideeën waren slecht. Kolo- Van een gesprek waarin ideeën worden gedeeld, opgebouwd. Jacob Zuma is een soort Shaka
nialisme, imperialisme. Sommige waren goed. stappen we over op een gesprek waarin ideeën Zulu, die met een por van zijn assegaai het hele
Onderwijs, eh..., gezondheidszorg. Nationa- afketsen op cultuur. Die zijn we gaan zien als rechtssysteem van Afrika’s grootste economie
lisme. iets waaraan geen hersenen te pas komen; het zal opblazen. Wij máken deze koningen.
Dan verandert het geschiedenisboek in een gaat nooit om een blik op de wereld of om de
Binyavanga Wainaina (1971, Kenia) is journalist,
levensbeschrijving van individuen die het con- betrokkenheid en ruimte van denkende, adem- schrijver en oprichter van Kwani!, een literair centrum
tinent hebben opgebouwd. Kenia wordt Keny- halende, in wisselwerking met elkaar staande in Nairobi. Hij won in 2002 de Caine Prize for African
Writing met zijn verhaal ‘Discovering Home’. Dit artikel
atta. menselijke wezens. verscheen eerder in de Mail & Guardian, Johannesburg.

zam africa magazine 04/2008 35


stemmen

Chinees Afrikabeleid
verandert onder die hun traditionele invloedssfeer in voorma-
lige kolonieën minder zien worden, schreef de

invloed van kritiek


toonaangevende China Daily nog onlangs. Ter-
wijl China steeds meer wegen en spoorlijnen
bouwt om Afrika’s economische groei ‘win-
China biedt Congo voorzieningen in ruil voor win’ te bevorderen, zouden de rijkste landen

grondstoffen. Dat kan een win-winsituatie in plaats van kritiek te leveren er beter aan
doen hun eigen beloften van verhoogde eco-
opleveren, denkt Hans Moleman. nomische hulp aan de derde wereld eens na te
komen, repliceert Peking.
Maar bij Chinese beleidsmakers begint ook het

J
besef door te breken dat een deel van de kri-
e hoort er nog weinig over, maar China er ook wat mee kunnen opschieten. Het Chi- tiek wel degelijk hout snijdt – en dat het in het
is in de binnenlanden van Congo aan een nese contingent van het mijnpersoneel wordt belang is van de langetermijnrelatie van China
bijzondere operatie begonnen die de wijze beperkt tot 20 procent, en Congolose onder- met ontwikkelingslanden die kritiek niet langer
waarop vaak wordt omgesprongen met de aannemers krijgen 12 procent van de opdrach- verontwaardigd te negeren. ‘We moeten ons
bodemschatten in Afrika zou kunnen veran- ten. Verder komt er maximaal 60 miljoen dol- buigen over kwesties zoals hoe je ervoor kunt
deren. Congo heeft een tiende van ’s werelds lar beschikbaar voor opleiding en overdracht zorgen dat meer gewone Afrikanen baat heb-
kopererts in zijn bodem zitten en een derde van mijntechniek, plus 180 miljoen voor sociale ben bij hulpprojecten, hoe het milieu effectief
van alle kobalt, veelgevraagde grondstoffen in projecten voor de dorpen rond de mijnen. kan worden beschermd, hoe om te gaan met
de globale hi-tech industrie, cruciaal voor de De condities van het contract kwamen als een de belangen van de lokale arbeidskrachten’,
vele fabrieken uit die sector die tegenwoordig verrassing voor de internationale mijnbouw- schreef de China Daily onlangs.
in China staan. Het land heeft de afgelopen vijf wereld. Volgens de Australische mijnadviseur
jaar een naam opgebouwd als internationale Michael Komesaroff hebben de tientallen China’s opmars in de derde wereld is geen
stroper naar grondstoffen voor zijn snel uit- vooral westerse bedrijven die de afgelopen zwart-wit verhaal. Er is een duidelijk positief
dijende economie, en het mineraalrijke Afrika jaren al mijncontracten afsloten, van de over- effect: de economieën van Afrika en Zuid-
weet als geen ander continent de Chinese gangsregering in Kinshasa gehoord dat ze nu Amerika hebben nog nooit zo’n sterke groei
belangstelling op zich gericht. opnieuw moeten onderhandelen. Uitgangs- doorgemaakt als de afgelopen paar jaar, vooral
De wederzijdse handel is in korte tijd verveel- punt is ditmaal het voor Congo gunstiger Chi- dankzij de Chinese vraag naar hun grondstof-
voudigd tot meer dan 60 miljard dollar, en zo’n nese contract. fen, noteerde het weekblad The Economist. Die
750.000 Chinese arbeiders en ondernemers China kan zich zo ontpoppen als een meer soci- groei zal mogelijk meer mensen uit de armoede
zouden inmiddels in Afrikaanse landen verblij- aal verantwoordelijke investeerder in Afrika, trekken dan alle tobberige ontwikkelingshulp
ven om grondstoffen te winnen, bijpassende vooral ook omdat de Chinese staatsconglo- uit het westen bij elkaar.
wegen, telefoonnetwerken en energiecentrales meraten niet alleen mijnbouwexpertise in Maar de Chinezen gaan in de derde wereld wel
aan te leggen en goedkope spullen uit Chinese de aanbieding hebben, maar er – anders dan vaak als oosterse cowboys te keer. Meer gewone
fabrieken te verkopen. Het geeft spanningen, hun westerse concurrenten – moeiteloos een Afrikanen en Zuid-Amerikanen zouden moeten
want veel gewone Afrikanen hebben het gevoel totaalpakket van kunnen maken met zieken- merken dat de Chinese aanwezigheid in hun
dat de Chinezen hen uit de markt drukken. huizen, universiteiten, huizen, energiecentra- land niet alleen hardere concurrentie betekent,
In Congo, qua mineralen welhaast de grootste les en watervoorzieningssystemen. U vraagt, maar ook nieuwe kansen. Tal van Afrikaanse,
schatkist van Afrika, willen de Chinezen het wij bouwen het snel en goedkoop, zo luidt het Zuid-Amerikaanse en Aziatische overheden en
daarom anders aanpakken. Vorig jaar ont- nieuwe Afrika-beleid in Peking. En we betalen burgers, geplaagd als ze zijn door contrapro-
vouwde Peking een ongekend investeringsplan het met de winsten die we ondertussen maken ductieve lokale culturen, kunnen veel leren van
van 12 miljard dollar en richtte het samen met met uw grondstoffen. de dynamiek die de Chinezen binnen hun gren-
Kinshasa de mijnfirma Socomin (Société Con- China is gevoelig voor de groeiende kritiek op zen tentoonspreiden. Als ze erin zouden slagen
golaise Minière) op, die voor 68 procent Chi- de manier waarop het de afgelopen jaren in de de Chinese aanpak enigzins te kopiëren, zeggen
nees eigendom is. De firma moet de komende derde wereld opereerde. Het verwijt dat de Chi- ontwikkelingsadviseurs, dan krijg je pas een
vijftien jaar tien miljoen ton koper en twee mil- nezen op kolonialen beginnen te lijken wordt echte win-winsituatie. Peking kan zijn imago
joen ton kobalt gaan winnen, met een totale meestal afgedaan met een jij-bak: dan roept ook opkrikken door omstreden bevriende regi-
waarde van zeker 14 miljard dollar. De Chinezen Peking dat het een schande is dat het Westen, mes als Birma en Soedan effectiever onder druk
nemen zo het voortouw in het weer op de been met zijn geschiedenis van harde koloniale uit- zetten. Er komen de laatste tijd signalen dat
brengen van de door oorlog en slecht bestuur buiting, China er nu van durft te beschuldigen Peking zijn buitenlandse beleid wat dat betreft
geteisterde Congolese mijnindustrie. Bijzonder de nieuwe uitbuiter te zijn. Het is allemaal aan het verfijnen is. Zo heeft premier Wen Jia-
in het mijncontract is dat gewone Congolezen jaloezie van westerse regeringen en bedrijven bao gepleit voor democratie in Birma – en hoe-

36 zam africa magazine 04/2008


stemmen

Hoofd in troebel water


wel de Chinese regering onder democratie heel Arthur Japin wil dat het hoofd van Koning Badu
wat anders verstaat dan het Westen, is het toch
Bonsu II naar Ghana terugkeert. Niemand zit daar op
een stap vooruit voor Peking, dat voorheen elke
‘inmenging in binnenlandse aangelegenheden’ dat hoofd te wachten, schrijft Ineke van Kessel.
van andere landen taboe verklaarde.

D
‘Nu het meer erkenning zoekt als nieuwe
wereldmacht, wil China niet te kijk worden oor Arthur Japin staat na zo’n 180 jaar Nieuwsblad en verwachtte enige commotie.
gezet als leider van de club der beroerdste dic- rust in een preparaatpot in het Anato- Het bleef rimpelloos stil. Wel word ik sindsdien
taturen’, schreef de International Crisis Group misch Museum in Leiden het hoofd van eens per drie jaar opgebeld door een radio-
onlangs. De Brusselse denktank gaf een lijst Koning Badu Bonsu II van de Ahanta opeens omroep die mij vraagt het verhaal uit de doe-
aanbevelingen voor Peking en zijn westerse volop in de belangstelling. Hij wil dat het in ken te doen. Dan is het kortstondig een kwestie
counterparts. Zorg dat je betrouwbaarder en Ghana verenigd wordt met de romp, omdat geworden. Japin kende het verhaal van Bonsu’s
transparanter wordt, is het advies aan de Chi- volgens Akan traditie de ziel anders geen rust hoofd al veel langer, want het wordt genoemd
nezen. Verminder China’s onzekerheid door het vindt. In oktober greep Japin het staatsbezoek in zijn in 1997 verschenen boek. Waarom dan
meer bij het internationale spel te betrekken, is van president Kufuor van Ghana aan om de nu opeens die campagne?
het advies aan de rijke landen. kwestie op de agenda te zetten. Op televisie De reacties op Japin waren rolvast. Op Ghanese
Een open, sterk en zelfbewust China dat zich vertelde de schrijver over zijn persoonlijke band weblogs werden herstelbetalingen geëist. Op
op allerlei terreinen ontwikkelt als verantwoor- met het hoofd: ‘Ik voelde de behoefte om hem Nederlandse weblogs werd voorgesteld het
delijke wereldburger is goed voor zowel de thuis te brengen’. Japin stuitte jaren geleden hoofd terug te geven en 60 miljoen ontwikke-
wereld als voor de Chinezen, die graag het eti- op het hoofd bij onderzoek voor zijn roman De lingsgeld in de zak te houden. Houden jullie dat
ket ‘nieuwe kolonialen’ willen vermijden. Wat Zwarte met het Witte Hart. hoofd maar, schreef Kwame Okoampa-Ahoofe,
dat betreft wordt in het hart van Afrika, rond Na Japins optreden ging iedereen met het Jr., Ph.D. in zijn weblog. Bonsu heeft immers al
de mijnen van Congo, de komende jaren mis- hoofd aan de haal, vooral nadat AP een bericht lang zijn plaats bij de voorouders ingenomen,
schien wel ontwikkelingsgeschiedenis geschre- had verspreid waarin de Ahanta, een klein maar de regering van Ghana moet van Neder-
ven – als de mooie plannen die Peking aan het kustvolk, waren geworden tot de Ashanti, het land natuurlijk wel compensatie eisen voor de
papier heeft toevertrouwd daadwerkelijk wor- machtige rijk in het binnenland van Ghana. ondergane vernedering.
den uitgevoerd. Al doende was Bonsu postuum gepromoveerd Ben ik soms jaloers? Uiteraard. Japins ‘vondst’
van dorpshoofd tot machtig vorst. Van Toronto doet nu de ronde van Toronto tot Taiwan, ter-
Hans Moleman (1957, Nederland) is correspondent
in China voor de Volkskrant. Tot 2004 was hij tot Taiwan haalde de eis tot teruggave van het wijl ik het niet verder heb geschopt dan Teleac
gestationeerd in Zuid-Afrika.
hoofd de kranten. Desgevraagd verklaarde de radio. Eigen schuld: ik ontwikkelde geen per-
Ghanese zaakgelastigde in Den Haag plichts- soonlijke band met Bonsu’s hoofd en begon
getrouw dat zijn land zal verzoeken om terug- geen campagne. Ik heb namelijk niet de indruk
Meer opinie op gave. Wat kon hij anders zeggen? dat iemand op het hoofd zit te wachten. Rond-
www.zam-magazine.nl Tijdens onderzoek in het Nationaal Archief reizend door het gebied van de Ahanta in West
stuitte ik jaren geleden ook op het bizarre ver- Ghana informeerde ik jaren geleden terloops
Beauty walked the night. De Nigeriaanse haal van de Nederlandse strafexpeditie van naar de plaatselijke gevoelens en stuitte op
schrijver en Booker Prize winnaar Ben Okri 1838 aan de Goudkust. Nadat twee Neder- algemene desinteresse. Een surftocht naar de
over de overwinning van Barack Obama. landse gezanten hun bezoek aan Bonsu met huidige preoccupaties van de Ahanta notabe-
(engelstalig) de dood moesten bekopen, organiseerde com- len leert dat de Ahantaman traditional council
mandeur Tonneboeyer in Elmina inderhaast en de huidige vorst Otumfuo Baidoe Bonsoe
Angola’s election: the politics of no change. een strafexpeditie. Toen deze ook allen omkwa- XVI zich vooral bezighouden met opvolgings-
Analyse van de recent gehouden verkiezin- men, stuurde Den Haag een oorlogsschip om kwesties van lokale chiefs –een nationale sport
gen door Lara Pawson. (engelstalig) tegen Bonsu ten strijde te trekken. Vanwege in Ghana– en met de vraag hoe de Ahanta hun
zijn wrede praktijken was Bonsu gehaat bij deel kunnen krijgen van de opbrengst van de
Drug boom, lost hope. Is Guinee-Bissau zijn onderdanen, die de gelegenheid te baat olievelden voor de kust. Teruggeven is alleen
een nieuwe narcostaat? Door Emmanuelle namen om hem uit te leveren. Na zijn execu- mogelijk als iemand het hoofd wil aannemen.
Bernard. (engelstalig) tie werd het hoofd van de koning afgesneden Heeft deze campagne zin? In Ghana werd
en ‘in het belang van de wetenschap’ op sterk Bonsu niet gemist, en hereniging van hoofd en
Choreography of the oppositie effect. De water gezet. Daar keek niemand van op, want romp zal 180 jaar na de executie heus niet meer
Zuid-Afrikaanse publicist en theatermaker het was indertijd een lokale gewoonte om de mogelijk zijn. Dat belooft een hoop gesol met
John Matshikiza (1954-2008) over een dans- hoofden van verslagen vijanden als trofee mee lichaamsdelen die beter kunnen blijven rusten.
voorstelling in Amsterdam. te nemen.
Ineke van Kessel (1948, nederland) is historicus en
In 2001 schreef ik een stukje voor het Historisch verbonden aan het Afrika Studie Centrum.

zam africa magazine 04/2008 37


stemmen

Zuid-Afrikaanse
stoelendans
Het gedwongen vertrek van president Mbeki in
september leidde tot een bescheiden uittocht van
zijn bondgenoten uit de beweging. Zij vormden het
Congress of the People (COPE). Is er nu eindelijk een
partij die het kan opnemen tegen het almachtige ANC?

Door bart luirink de file stonden. De vijftienhonderd aanwezi- hij een traditionalist is. Als het om veelwijverij

B
gen luisterden ademloos, soms intervenierend. gaat, of het onbetwiste recht van mannen om
ezorgde blikken waren na Mbeki’s Het was een collectieve zoektocht naar het ant- vrouwen sexueel te bezitten, vertoont Zuma
aftocht mijn deel. Was Zuid-Afrika nu woord op de vraag hoe we deze raadselachtige geen enkele neiging zijn toehoorders naar de
overgeleverd aan de wilden? Was de Einzelganger moesten begrijpen? Ruim een mond te praten. Daar staat hij voor.
kans niet aanmerkelijk toegenomen dat toe- maand later leed Mbeki een grandioze neder- En dus kon ik me wel iets voorstellen bij de
komstig president Zuma het voorbeeld van laag op het ANC-congres. Zijn pogingen om vrolijke ontvangst door sommige vrienden
Zimbabwe zou volgen? Wat zou er overblijven voor een derde keer als president van het ANC van COPE. Deze nieuwe partij presenteerde
van de vrouwenopmars en de homorechten? Na te worden verkozen, strandden. Aanhangers zich immers als een felle verdediger van de
een aantal gesprekken besloot ik tot een tegen- van zijn tegenstrever Jacob Zuma hielden voor moderne, vrouw- en homovriendelijke Zuid-
aanval en betoogde dat Mbeki’s vertrek onver- de stemming borden omhoog: No Zimbabwe! Afrikaanse grondwet. Tijdens hun bijeenkom-
mijdelijk was geworden en een zegen voor het Geen president voor het leven. sten wordt weinig nagelaten om alle schrik-
land. Nadat hij alle politieke macht in het pre- Dat Zuma won moet eigenlijk geheel aan beelden van een toekomstig Zuma-bewind
sidentiële kantoor had geconcentreerd, begon Thabo Mbeki worden geweten. Als hij geen op te roepen. Toch voel ik een sterk ongemak
hij ook aan de onafhankelijkheid van de recht- kandidaat was geweest, zou ongetwijfeld oud- omdat deze Mbeki-vrienden zwegen toen
spraak te knagen. Rechter Nicholson, die Jacob vakbondsleider, onderhandelaar en zakenman hun goeroe de staatsapparaten inzette in zijn
Zuma van vervolging voor vermeende machtsstrijd tegen Zuma. Minister Tsha-
corruptie ontsloeg, verklaarde dat balala – Msimang, die van de knoflook, de
bewezen. Wetenschappelijk onderzoe- Zijn dit de democraten bietjes en de zoete aardappelen, had hun
kers rekenden onlangs voor dat door het
onthouden van aidsremmers aan hiv-
die Zuid-Afrika voor een steun. Zijn dit de democraten die Zuid-
Afrika voor een eenpartijstaat moeten
besmetten ruim driehonderdduizend eenpartijstaat moeten behoeden?

behoeden?
Zuid-Afrikanen overleden. Aanvankelijk
had ik wel begrip voor Mbeki’s voorzich- Ondertussen is er een overgangspresi-
tige aanpak van de kwestie-Zimbabwe dent, Monthlanthe. Een verstandige en
maar was het nu nodig om je als onafhankelijk Cyril Ramaphosa naar voren zijn gekomen. En kalme man die op zijn eerste dag de minister
bemiddelaar door Mugabe te laten omhangen dan had Zuma het nakijken gehad. van gezondheidszorg verving door de onover-
met bloemenslingers? troffen ANC-politica Barbara Hogan en min-
Onder Mbeki is het ANC verworden tot een Al voor zijn overwinning ontpopte de nieuwe der aarzelt om de machthebbers in Zimbabwe
bange beweging. In de afgelopen jaren heb ik ANC-leider zich als een allemansvriend. In ont- onder druk te zetten. Insiders denken dat er nog
in mijn Johannesburgse vriendenkring meer- moetingen met zakenmensen bezong hij de een kans is dat niet Zuma maar Montlanthe de
malen ervaren hoe scherpzinnige kameraden zegeningen van een neo-liberaal economisch ANC-kandidaat voor ’s lands presidentschap zal
op hun woorden gingen letten, of zich in de beleid. Op congressen van de vakbeweging of zijn. Wie wat wordt, straks na de verkiezingen
politieke luwte nestelden. de communistische partij, daarentegen, kon- in mei 2009, lijkt toch de belangrijkste obsessie
In november 2007 werd duidelijk dat er een ver- digde hij enthousiast de invoering van het van oude en nieuwe politici. Dat is niet abnor-
andering in de lucht hing. In de Great Hall van socialisme aan. Voor homovijandige uitlatin- maal in een democratie, maar zo gewoon hoeft
de Universiteit van de Witwatersrand woonde gen bood hij inmiddels zijn verontschuldigin- Zuid-Afrika nu ook weer niet te worden.
ik een debat bij over The Dream Deferred, de gen aan maar onlangs bezwoer hij kerkleiders
Bart Luirink (1954, Nederland), is hoofdredacteur van
weergaloze biografie die Mark Gevisser over ervan overtuigd te zijn dat de wetten van God ZAM Africa Magazine
Mbeki schreef. Niet eerder was ik getuige van boven de constitutie gaan. Van deze homo cha-
een boekpresentatie waarvoor de bezoekers in meleonticus weten we eigenlijk alleen zeker dat

38 zam africa magazine 04/2008


Hoe Afrikaanse kunstenaars
de markt veroveren

Artepreneurs
Westerse musea hebben nog
weinig oog voor hedendaagse
kunst van Afrikanen. Toch lukt
het sommige kunstenaars om
door te breken. Hoe doen
ze dat?Tekst: Fenneken Veldkamp, FOTO’S: GEERT SNOEIJER

zam africa magazine 04/2008 39


“breng een
paar van die
exposities
naar afrika”

Azu Nwagbogu Lagos 1, 2008 Gerald Chukwuma (tevens achtergrond pag. 39)

anische kunst van het Denver Art Museum


noemde hem een van de grootste talenten
van het Afrikaanse continent. Volgens Wewe
is de eerste voorwaarde voor een internatio-
nale doorbraak dat je beroemd bent in je eigen
land. Hij had zijn eerste grote tentoonstelling
in het Nationaal Museum in Lagos in 1990. De
afgelopen tien jaar had hij er elk jaar wel een
ien Nigeriaanse kunstenaars won- expositie. ‘Je moet een unieke creatieve bena-
nen deze zomer de competitie The dering ontwikkelen en hard werken. Buitenlan-
Unbreakable Nigerian Spirit, uitgeschre- ders die op bezoek komen, horen dan over je,
ven door de African Artists’ Foundation leren je kennen en willen iets van je meenemen
(AAF) in Lagos. Onderdeel van de naar huis. Ik verkocht goed aan Nigerianen en
prijs: een tentoonstelling van hun steeds meer aan buitenlanders: Amerikanen
werk in Nederland. Van de wed- en Fransen, mensen die voor de grote oliemaat-
strijdorganisatie en van sponsor schappijen in Nigeria werken. Zij nodigden me
Nigerian Breweries, dochteron- vervolgens uit om in Frankrijk en de VS te expo-
derneming van Heineken, mochten ze alle- seren en zo kwam mijn doorbraak op gang.’
maal naar de opening in Amsterdam, maar de Toch zijn er niet veel westerse musea die kunst
Nederlandse autoriteiten werkten niet mee: van hem bezitten. Voor zover hij weet, heeft
slechts vier kunstenaars en de directeur van de alleen het Denver Museum één schilderij van
AAF kregen een visum. Ik ontmoet Tola Wewe hem in de collectie. ‘Dat kan me niet schelen’,
(1959), Yomi Momoh (geboortejaar ‘onbekend’), zegt hij onbewogen, ‘ik blijf gewoon doen wat
Gerald Chukwuma (1973) en Emmanuel Dudu ik altijd doe. Over enige tijd zullen westerse
(1974) in Galerie 23 in Amsterdam, vlak voor de musea meer Afrikaans werk kopen, dan zien ze
opening van de expositie. in dat het waardevol is. Voor ons is het niet erg
De bijna vijftigjarige Tola Wewe is de oudste dat het nog even duurt, want de prijzen zullen
van het gezelschap. De statige kunstenaar met alleen maar stijgen.’
baard maakt kleurrijke schilderijen waarin de
verhalen uit zijn jeugd terugkeren en symbolen Primitieve kunst
uit de Yoruba-cultuur te zien zijn. Hij verwierf De andere kunstenaars aan tafel, twintigers
internationale bekendheid met solotentoon- en dertigers, worstelen met twee problemen.
stellingen in Engeland, Nederland, Duitsland Volgens Emmanuel Dudu, die vaak mensen in
en de VS. De conservator Afrikaanse en Oce- beweging afbeeldt, willen westerlingen nog

40 zam africa magazine 04/2008


“M aakt het iets
uit dat kunst
Afrikaans is?”
Emmanuel Dudu

q When we were kids, 2008 Tola Wewe Tribute to women, 2008

steeds dat Afrikanen traditionele kunst maken. bestaan, zou dat zo veel schelen. En het helpt de AAF organiseert, en die door het land reizen,
‘Ze willen niet dat we vooruit gaan. Maar een ook enorm als westerse beurzen en wedstrijden worden daarom doorgaans ook maatschap-
kunstenaar wil zelf bepalen wat hij maakt, wil internationaal toegankelijk worden. Er zijn dui- pelijke issues onder de aandacht gebracht.
relevant zijn. Je kunt niet terug in tijd gaan.’ zenden competities in de VS en Europa, maar je En de kunstenaars gaan mee op reis en geven
Yomi Momoh, die excelleert in lange vrouwen- moet flink betalen om mee te kunnen doen. En bijvoorbeeld workshops aan mensen met een
figuren, valt hem bij: ‘Westerlingen identifi- weet je wat het kost om hier naartoe te komen, verstandelijke beperking of individuele kunst-
ceren Afrikaanse kunst met primitieve kunst. dat kunnen we zelf niet betalen. Breng een lessen aan talentvolle kinderen in weeshuizen.
Vaak moet er dan ook een spirituele dimensie paar van die competities naar Afrika.’ Op die manier wordt er toch aan een vorm van
in te zien zijn. Maar een Afrikaanse artiest ver- kunstonderwijs en bewustwording gedaan.’
werkt, net als andere kunstenaars, in zijn werk Bedrijfsleven
gewoon zijn ervaringen, zijn omgeving, zijn Stuwende kracht achter de Nigeriaanse wed- Slappe excuses
reizen, zijn verbeelding, dingen die hij op tv strijd was de African Artists’ Foundation onder De in Benin geboren kunstenaar Meschac Gaba
ziet, op internet.’ leiding van Azu Nwagbogu. De AAF speurt naar (1961) ís wereldwijd doorgebroken. Hij heeft op
Tegelijk signaleert Momoh dat in Afrika zelf talent in heel Afrika en geeft kunstenaars de alle grote biënnales gestaan en de afgelopen
hedendaagse kunst lang niet altijd wordt kans de internationale markt te betreden. Ze tien jaar non-stop tentoonstellingen gehad:
gewaardeerd. ‘Ik kan thuis niet rondkomen als steunt de kunstenaars financieel, zorgt voor in de Tate Modern in Londen, het Palais de
ik alleen maar schilder wat ik zou willen schil- beurzen en onderwijs, heeft een pensioenfonds Tokyo en het Centre Pompidou in Parijs, in het
deren, dat wordt niet begrepen.’ Dudu heeft en een zorgverzekering, regelt internationale Museum Boijmans Van Beuningen, het Gronin-
dezelfde ervaring. ‘De meeste galeries in Nige- tentoonstellingen en steunt vrouwelijke kun- ger Museum, en onlangs nog in het Museum
ria zijn echte art shops. Die zijn alleen geïnte- stenaars in hun professionele ontwikkeling. voor Moderne Kunst in Arnhem. Sinds ruim
resseerd in je commerciële waarde, niet in je De AAF bekostigt dit ambitieuze programma tien jaar woont hij in Nederland. Vorig jaar
boodschap. En aangezien je honger krijgt als voor een deel uit de ledencontributie – eenma- vroeg ZAM een aantal museumdirecteuren en
je twee maanden niets verkoopt, maak je zes lig 50 euro – maar vooral uit bijdragen van het conservatoren waarom ze geen werk van de
van de tien keer werk waarvan je denkt dat de bedrijfsleven. Nwagbogu: ‘Eigenlijk moet de succesvolle Gaba aankochten. Ze hadden alle-
galeries het willen hebben. Dat is een aanslag regering deze voorzieningen voor kunstenaars maal zo hun redenen: niet in te passen in het
op ons talent.’ treffen, maar die draagt niets bij. Nigerian Bre- collectieplan, net niet goed genoeg, ’t werk was
Ook internationaal moet er wat veranderen. weries sponsort ons, en we voeren gesprekken al uitverkocht.
Gerald Chukwuma, die sculpturen van grote met Shell en Chevron. We spreken ze aan op Ik vraag Gaba wat hij van deze reacties vond.
houten panelen maakt die hij beschildert en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.’ Slappe excuses? ‘Ach’, zegt hij lachend, ‘ik kan
beplakt met stukjes bier- en frisdrankblikjes, De AAF heeft ook een sociale agenda, vertelt niemand dwingen om mijn werk te kopen.
wijst op het belang van een instelling als het Nwagbogu. ‘In veel Afrikaanse landen ontkom Maar ik denk dat kunstenaars vooral afstand
Prins Claus Fonds, dat onder meer de bekend- je niet aan armoede, ziektes en oorlog, en er moeten houden van dit soort discussies: het
heid van Afrikaanse kunst wil bevorderen. ‘Als is gebrek aan kunstonderwijs en ongelijkheid is een gespreksonderwerp voor directeuren
er meer van dat soort organisaties zouden tussen mannen en vrouwen. Op exposities die en verzamelaars. Bovendien ben ik hier te gast

zam africa magazine 04/2008 41


‘Je hebt musea
voor tropenkunst,
en je hebt musea
voor hedendaagse
kunst. Ik begrijp
dat niet, vind dat
verwarrend.’ Yomi Momoh Untitled, 2008

als buitenlander, ik stel me bescheiden op. Ik Frankrijk te volgen, heb ik dan ook vriende- Smakelijk vertelt Gaba dat zijn agent in ZAM
snap sowieso niet goed hoe het hier werkt, je lijk bedankt. Eenmaal terug in Benin besloot (2007, nr. 2) las dat conservator Mirjam Westen
hebt musea voor tropenkunst en musea voor ik dat ik moest leren reizen. Dus ben ik naar van het Museum voor Moderne Kunst Arnhem
hedendaagse kunst. Ik vind dat verwarrend. Senegal, Ivoorkust en nog wat landen gegaan geïnteresseerd was in Gaba’s pruiken, maar
Hedendaagse kunst is gewoon kunst van nu, en heb ik daar biënnales bijgewoond.’ En toen dat die al verkocht zouden zijn. ‘De vertegen-
dan maakt het toch niet uit dat het Afrikaans was hij wel klaar voor de grote oversteek. Het woordiger heeft meteen een assistent naar
is?’ Hij heeft hzich geërgerd aan uitspraken werd de Rijksacademie van beeldende kunsten Arnhem gestuurd en afgelopen najaar is er een
dat Afrika nog ‘verkend’ moet worden, en dat in Amsterdam. ‘Elke kunstenaar in Benin kent tentoonstelling geweest, en heeft het museum
het duur is om daar een conservator voor vrij de Rijksacademie. Die staat in een boek van zeven pruiken gekocht.’
te maken. ‘Je hoeft echt niet meer ver te reizen de Unesco waar alle kunstopleidingen en art Is een verblijf aan een westerse kunstopleiding
om Afrikaanse kunst te leren kennen, heel veel residencies in staan vermeld, en je kunt er een hét recept voor succes? ‘Het kan helpen. Er
Afrikaanse kunstenaars wonen in het Westen.’ langere periode verblijven dan aan de meeste komen natuurlijk wel veel conservatoren langs.
Gaba mag zich in elk geval verheugen in de andere kunstacademies in Europa en de VS.’ Hij Maar dan nog: er zitten zestig kunstenaars op
belangstelling van vele verzamelaars die zijn meldde zich aan, hoorde niets. ‘Ik dacht: ze heb- de Rijksacademie. Ik dank mijn succes ook aan
werk kopen, zowel privéverzamelaars als ben m’n aanmelding bij het vuilnis gegooid, mijn werk. Afrikaanse kunstenaars denken
bedrijven, zoals de Rabobank en de Beninse ik ben niet goed genoeg.’ Hij schreef nog een altijd dat Europa het paradijs is, dat alles er
bank BCEAO. Hij begon in Benin als autodidact, brief. En ja: hij was geselecteerd. In 1996-1997 vanzelf gaat en dat het geld keurig maandelijks
eerst onder de hoede van de oudere kunstenaar werkte hij aan de Rijksacademie en maakte binnenstroomt. Zo werkt het natuurlijk niet.
Zossou Gratien, later met zijn eigen studio. er ‘een klein wonder’ mee. John Loose van de Maar ik denk wel dat het voor Afrikaanse kun-
‘Er is geen museum voor hedendaagse kunst Stichting Beeldende Kunst (SBK) in Amsterdam stenaars moeilijker is om vanuit Afrika door
in Benin, geen galerie, geen kunstsysteem of zag zijn werk en kocht het allemaal. ‘Voor mij te breken. Onze landen promoten hun eigen
-infrastructuur. Dat is echt dramatisch. Er was betekende dit dat ik genoeg geld verdiende om hedendaagse kunst niet. In Senegal heeft de
wel een cultureel centrum in Cotonou, dat een tijd in Nederland te kunnen blijven. En dat kunst kunnen bloeien omdat de eerste pre-
gerund werd door Fransen. Ik had het geluk dat was fijn, want er was meer interesse voor m’n sident, Senghor, zelf dichter was en wist wat
zij van mijn werk hielden, en ik mocht in hun werk. Het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst het belang van kunst was. Een kwart van het
centrum mijn eerste tentoonstelling organi- in Gent kocht werk, en ook de SBK is altijd blij- rijksbudget ging naar kunst. Maar dat was een
seren. Daarna volgde een expositie in de bank ven kopen.’ uitzondering. Kunst is een luxe in Afrika. Mijn
BCEAO, en later nog wat kleine presentaties.’ Inmiddels wordt Gaba door verschillende ouders zeiden: je kunt beter een normale baan
In 1990 nodigde een Beninse stichting in Frank- galeries vertegenwoordigd: Lumen Travo in nemen, kunstenaar zijn is alleen weggelegd
rijk hem uit om een poosje in Frankrijk te Amsterdam, waar onlangs zijn ‘pruiken’ wer- voor mensen die genoeg geld hebben. Maar
komen werken. ‘Ik had nog nooit gereisd, was den tentoongesteld die hij naar de vorm van kunst kan de economie van een land ook bevor-
nog nooit in een ander land geweest, het was prominente gebouwen in wereldsteden heeft deren. Waarom zijn er wel grote voodoofesti-
een heftige tijd voor me. Toen ik vervolgens gemodelleerd, twee galeries in Italië en de vals en geen kunstfestivals in Benin? Beninse
het aanbod kreeg om een kunstopleiding in galerie van Michael Stevenson in Kaapstad. mensen houden van traditie, dat is lekker vei-

42 zam africa magazine 04/2008


11 Diagonal Street, Johannesburg, 2007 Unisa Building, Pretoria, 2007 Disa Park, Cape Town, 2007

Tresses van Meshac Gaba, Braided artificial hair and mixed media, COURTESY OF MICHAEL STEVENSON, CAPE TOWN

lig. Hedendaagse kunst is onbekend, is eng.’ de collectie een ander beeld van Afrika laten gewild kunstenaar.’ Dat gebrek aan belangstel-
Sinds kort is er wel wat aan het veranderen, zien. Dat er niet alleen aids en oorlog is, maar ling is overigens makkelijk verklaarbaar: ‘Er is
merkt Gaba. Onlangs heeft de regering omge- dat er ook fantastische kunst wordt gemaakt. geen traditie om kunst te verzamelen in Afrika.
rekend zo’n miljoen euro beschikbaar gesteld Het is dus een esthetisch én een politiek enga- De koloniale heersers hebben musea voor oude
voor kunst, en er is een nieuwe kunststichting gement, voor ons allebei.’ Magnin reist sinds Afrikaanse kunst neergezet, maar er zijn geen
opgericht, Zinsou. ‘Een privéstichting welis- de oprichting van de collectie, zo’n 20 jaar galeries voor hedendaagse kunst, zelfs niet in
waar, maar toch, het begint te komen.’ geleden, vrijwel elke maand naar Afrika. Hij Zuid-Afrika. En er zijn geen galeries omdat er
wil investeren in de relatie met kunstenaars, geen kopers zijn. Rijke Afrikanen kopen wes-
De Pigozzi-collectie weten hoe en onder welke omstandigheden ters aandoende, extreem saaie kunst. Voor de
De Contemporary African Art Collection, ook ze werken. Het nieuws dat hij er is, gaat altijd avant-garde is geen belangstelling. Gebrek aan
wel Pigozzi-collectie genoemd, is de grootste snel: de hele dag staan jonge kunstenaars met onderwijs is ook een groot probleem. Er zijn
privéverzameling hedendaagse Afrikaanse hun werk voor zijn hotel te wachten. geen kunstbladen, geen kunstboeken, geen
kunst ter wereld, eigendom van de Italiaanse Magnin benadrukt dat voor Afrikaanse kun- goede bibliotheken in Afrika. Er is gewoon geen
zakenman Jean Pigozzi, zoon van de oprichter stenaars hetzelfde geldt als voor Europese en geld voor kunst. Dan begrijp je wel dat het
van het automerk Simca. Hij bezit werken van Amerikaanse: als een kunstenaar goed is en er voor Afrikanen extreem moeilijk is om deel te
inmiddels wereldberoemde kunstenaars als staat een goede galerie of verzamelaar achter nemen aan de internationale kunstwereld.’
Seydou Keïta, Frédéric Bruly Bouabré, Romuald hem, dan lopen de zaken wel. ‘Maar een wezen-
Hazoumé, Cheri Samba en Bodys Isek Kingelez, lijk probleem is dat er in Afrika nauwelijks gale-
en leent die uit aan westerse musea. De collec- ries zijn, alleen in Zuid-Afrika, en een paar in
tie wordt beheerd door de Franse conservator Senegal en Nigeria. Als westerse galeriehouder
André Magnin, een van de organisatoren van of museumdirecteur of verzamelaar moet je
de tentoonstelling Les Magiciens de la Terre in dus reizen om in contact te komen met Afri-
1989 in Parijs. Daar werd voor het eerst niet- kaanse kunstenaars en voeling te krijgen met
westerse kunst als gelijkwaardig aan westerse Afrikaanse kunst. Omdat de museummensen
kunst gepresenteerd. nauwelijks naar Afrika komen, vind je niet snel
‘Pigozzi heeft veel rijke vrienden die kunstver- een Afrikaans kunstwerk in de collectie van
zamelaar zijn en allemaal hetzelfde soort kunst een westers museum. Ze hebben geen idee hoe
kopen’, vertelt Magnin per telefoon vanuit ze eraan moeten komen.’
Parijs. ‘Toen Pigozzi Magiciens de la Terre had Magnin denkt dat een kunstenaar eerst buiten In de zomer van 2007 publiceerde ZAM de uitkom-
sten van een onderzoek naar Afrikaanse kunst in
gezien, leek het hem veel interessanter om een zijn eigen land erkend moet worden om ook in ­Nederlandse musea. Lees dat verhaal op
collectie te beginnen met werk van totaal onbe- eigen land bekend te kunnen worden. ‘Neem www.africaserver.nl/watdeboernietkent.php
kende kunstenaars. Afrikaanse kunstenaars, Frédéric Bruly Bouabré. Pas sinds zijn door- Fenneken Veldkamp (1971, Nederland) is eindredacteur
want niemand hier wist nog wat er op kunstge- braak op internationale tentoonstellingen als en schrijft onder meer voor het Museumtijdschrift,
ZAM Africa Magazine, Stadsarchief Amsterdam en de
bied in Afrika aan de hand was. Wij willen met Magiciens de la Terre, is hij ook in Ivoorkust een Dick Scherpenzeel Stichting.
fOTO: GETTY IMAGES/MTV NETWORKS AFRICA
ge lu i de n
Onder redactie van Bram Posthumus

Bheki Mseleku(1955-2008) is thuis


Eén van die memorabele concerten, jaren 90.
Een onbekende pianist en zijn kwartet neemt
het publiek mee op een tocht door ‘s werelds
jazzlandschap. Zuid-Afrika, Amerika, de Cariben;
weinig wordt overgeslagen. Maar de pianist
trok alle oren naar zich toe met zijn ongedwon-
gen, virtuose spel. Bheki Mseleku had net zijn
debuut-CD uitgebracht: Celebration, en ruim 15
jaar later is het nog altijd een feest om die frisse
muziek weer terug te horen. Mseleku heeft zijn
leven lang die originele jazz-aanpak vastgehou-
den. Hij was autodidact, niet vast te pinnen in
één genre. Ook niet op één instrument; naast
piano speelde hij saxofoon. Jazz was het zeker;
typisch Zuid-Afrikaans was het weer niet.
Buiten zijn eigen land kreeg hij dan ook meer
waardering dan thuis. Zijn klankborden waren
aanvankelijk vooral Europees en Amerikaans.
Onconventionele geluidsmakers als John Col-
trane en Courtney Pine boeiden hem. Het stak
hem wel, dat de erkenning in eigen land maar
uitbleef. Suikerziekte velde hem veel te vroeg.
Maar gelukkig lukte het hem nog wel om voor
zijn dood de aansluiting met thuis te hervinden.
Zijn laatste CD, drie jaar oud, werd opgenomen
met Zuid-Afrikaanse muzikanten. Home At Last.
FOTO: SHEER MUSIC

44 zam africamagazine 04/2008


recensies
KORA JAZZ TRIO, PART TWO, PART THREE en improvisatie; de percussie van Cissoko legt
(Celluloid/Rue Stendhal) Zet anderhalve eeuw de subtiele accenten en de kora van Diawara
muziekervaring bijeen op het podium en wat vliegt als een ongrijpbaar vogeltje over het
krijg je? Dat hangt er vanaf wie de dragers zijn geheel heen. Betoverend, met als enig minpunt
van die ervaring. Maar veel beter dan de combi- hetzelfde euvel dat bijna alle grote instrumen-
natie Abdoulaye Diabaté, Djeli Moussa Diawara talisten uit West Afrika parten speelt: de zang is

Mama
en Moussa Cissoko kan het niet worden. De eer- matig. Gelukkig wordt er op alle drie de CDs niet
ste is een klassiek geschoolde pianist uit Sene- vaak gezongen.
gal; de tweede heeft een lang en rijk verleden

is dood,
als koraspeler en de laatste is een begenadigd
percussionist. Allemaal hebben ze gegoocheld KOUYATE-NEERMAN, KANGABA (No For-
mat) Combinaties van Westerse muzikanten

FOTO: PIERRETTE LISCIA


met Afrikaanse evenknieën. Menigmaal hou je je

leve
hart vast maar er zijn ook legio voorbeelden van
geslaagde combinaties. Ook in de jazz: de Duitse
pianist Hans Lüdemann speelt al jaren met de
balafonist Aly Keita (onlangs nog in Nederland)

MAMA!
in het fraaie Trio Ivoire. En wat te denken van Jas-
per van ’t Hof en Paul van Kemenade, twee van
een klein groepje Nederlanders die er al jaren
in slagen mooie jazzfusies te maken met talent
van Kaapstad tot Bamako.

Abuja, Nigeria was eind november het toneel Maar laten we het eens over die kleine familie
van de uitreiking van de MAMA’s, de MTV melodieuze slaginstrumenten hebben, waarvan
Africa Music Awards. De ceremonie was in de xylofoon vermoedelijk de bekendste is. Met
heel Afrika live te zien en werd opgeluisterd een beetje goede wil kun je de balafon voorstel-
met optredens van een keur aan Afrikaanse len als de grote Afrikaanse broer en de marimba
sterren. Ook werd er uitgebreid stilgestaan als een verre neef. Beide instrumenten klinken
bij het overlijden van Miriam - Mama Africa - aards en oeroud, als de boom en kalebas waar-
Makeba. met muzikale invloeden van elders: klassiek van ze worden gemaakt.
Grote winnaar van de avond was de Nigeri- zoals gezegd maar ook flamenco, salsa, Wes-
aanse zanger en harmonicaspeler D’banj, die terse popmuziek en de eigen Westafrikaanse Men neme dus een balafon en koppelt die aan
niet minder dan drie MAMA’s in de wacht muziekstijlen. de (elektrische!) vibrafoon van de Fransman
sleepte, waaronder die voor Best Male. De prijs En jazz. Wat begon als een speels opzetje (en zo David Neerman en dan krijg je zoiets ongrijp-
voor beste vrouwelijke artiest ging naar de klinkt die eerste CD ook) is langzamerhand uit- baars als het album Kangaba. Niet in één cate-
Keniaanse zangeres Wahu (foto). gegroeid tot een waar... instituut? Ze zouden zelf gorie onder te brengen. Is het klassieke Westafri-
De MAMA’s werden dit jaar voor de eerste gruwen van het woord. Maar een ensemble dat kaanse muziek? Deels. Is het jazz? Ook voor een
keer uitgereikt. Het feit dat MTV de awardce- bestaat uit een zeer ongebruikelijke combinatie deel. Zal iedereen het mooi vinden? Zeker niet.
remonie organiseert wordt in de muziekpers van kora, piano en percussie en toch over de hele Er zijn, denk ik, twee mogelijkheden met deze
in veel Afrikaanse landen gezien als een wereld volle zalen trekt - en bovendien net zijn CD: of je denkt na twee nummers ‘Geniaal!’; of
bewijs dat Afrika begint mee te tellen in de derde CD heeft gemaakt, tjsa, dat mag je toch je gooit hem na vijf minuten niet-begrijpend van
internationale muziekwereld. Toch was er ook zo langzamerhand wel een instituut noemen. je af en raakt hem nooit meer aan. Probeer het
gemopper, bijvoorbeeld over het grote aantal zelf maar.
Nigeriaanse prijswinnaars. De Ghanese ster Maar wat spelen ze dan? Welnu, de wortels
Batman Samini veroorzaakte nog een relletje liggen absoluut in de eigen Malinké/Mandingo
FOTO: NO FORMAT

door te onthullen dan er geplaybackt werd muziektraditie van statige melodieën en een
tijdens veel optredens. gedragen tempo - een mooi bed voor uitge-
Zie voor een reportage van de awards het breide improvisatie. Daaromheen weven de drie
ZAM-YouTube-kanaal: www.youtube.com/ een steeds breder web van melodieën waarmee
zammagazine. ze aan de haal gaan: Amerikaanse “standards”
(AS) of een stuk van de Buena Vista Social Club, het
maakt niet uit. Als je zo vanzelfsprekend met
je instrument bent vergroeid als deze drie, dan
wordt de hele muziekwereld eerder een speel-
r De Nigeriaanse zangeres Wahu na ontvangst tuin dan een hindernisparcours. De stevig aan-
van de ‘Best Female Award’ tijdens de MTV Af- geslagen piano van Diabaté is tegelijk basisritme
rica Music Award 2008 in Abuja, Nigeria

zam africamagazine 04/2008 45


46 zam africa magazine 04/2008
Achter de beelden die fotografe de vangst en de handel erin. Door pirogues en is er een overschot aan
Rachel Corner in een vissersdorp de droogtes die het land in de afge- vissers. Ook de trawlers die onder
aan de kust van Senegal vast- lopen decennia teisterdenw, won Senegalese maar ook Europese of
legde gaan vele verhalen schuil. de visvangst aan populariteit en Aziatische vlag varen, vissen met
Van de pirogue, de traditionele trokken grote groepen mensen hun immense sleepnetten de oce-
zes tot twintig meter lange hou- van het platteland naar de kust. aan leeg.
ten boot waarmee de zeelui het Zo nam de visvoorraad af, en de (Met dank aan Laurens Nijzink)
water op gaan, de verwerking van vraag toe. Vandaag zijn er teveel

zam africa magazine 04/2008 47


48 zam africa magazine 04/2008
zam africa magazine 04/2008 49
50 zam africa magazine 04/2008
zam africa magazine 04/2008 51
De 21 leukste ja n Rwanda Film Festival
Waar Kigali, Rwanda
Festival au Désert 1 Wanneer 16 tot 28 maart
Waar Essakana, Mali Filmvertoningen in de afgelegen dorpjes in de
Wanneer 8, 9 en 10 januari heuvels rond Kigali (Hillywood). Mensenrechten,

b e e l de n
Van oorsprong jaarvergadering van vertegen- politiek en educatie staan centraal.
woordigers van Touareg-gemeenschappen. www.rwandafilmfestival.org
Tegenwoordig een publiekstrekker van for-

Onder redactie van Kim van Arendonk


maat, met veel Afrikaanse muziek en dans,
midden in de Sahara.
apr
www.festival-au-desert.org Cape Town Jazz
Meer festivals: www.zam-magazine.nl/festivals. Waar Kaapstad, Zuid-Afrika
Suggesties: festivals@zam-magazine.nl feb Wanneer 3 en 4 april
“Africa’s grandest gathering” is al tien jaar lang
1 Sauti za Busara 2 één van de belangrijkste jazzfestivals van de
Waar Stone Town, Zanzibar wereld, met een keur aan grote namen uit
Wanneer 12 tot 17 februari Afrika en zeer wijde omtrek. Tijdig reserveren
“The friendliest festival on the planet, dit aanbevolen! www.capetownjazzfest.com
jaar voor de zesde keer. Niet minder dan 400
muzikanten, met als hoofdact de bekende Klein Karoo Nasionale
Congolese zanger Samba Mapangala en zijn Kunstefees
Orchestre Virunga. Waar Oudtshoorn, Zuid-Afrika
www.busaramusic.com Wanneer 4 tot 11 april
Voor iedereen die iets met Afrikaner cultuur
Johannesburg Dance Umbrella 3 heeft, is dit festival verplichte kost: een week
Waar Johannesburg, Zuid-Afrika lang echt Afrikaans theater, muziek en poëzie.
Wanneer 21 februari tot 14 maart “Daar is Afrikaans in almal van ons!”
Toonaangevend festival van de moderne dans www.kknk.co.za
in Zuid-Afrika. www.artslink.co.za/arts

Fespaco
mei
Waar Ouagadougou, Burkina Faso Saint Louis Jazz Festival
Wanneer 28 februari tot 7 maart Waar Saint Louis, Senegal
Het Festival Panafricain du Cinéma et de la Wanneer 29 tot 31 mei
2 Télévision de Ouagadougou is het grootste Dit jazzfestival in het oude koloniale stadje
filmfestival van Afrika. Buiten de glitter en Saint Louis trok in het verleden al grote namen
glamour van de samengekomen Afrikaanse als Herbie Hancock en Randy Weston, maar ook
filmwereld zijn er ook gratis filmvoorstellingen lokaal talent krijgt de kans zich te laten horen.
op het platteland. www.saintlouisjazz.com
www.fespaco.bf
jun
m rt Zanzibar International
Time of the Writer 4 Film Festival
Waar Durban, Zuid-Afrika Waar Stone Town, Zanzibar
Wanneer 9 tot 14 maart Wanneer 27 juni tot 4 juli
Tientallen schrijvers uit heel Afrika lezen voor Knus festival met filmvertoningen op allerlei
uit eigen werk, geven schrijfworkshops en ­historische plekken in Stone Town, waaronder
­discussiëren over het belang van literatuur. het oude fort. Naast meer dan honderd films
Ook is er een verhalenwedstrijd. zijn er ook zang- en dansvoorstellingen.
www.ukzn.ac.za/cca/Time_of_the_Writer.htm www.ziff.or.tz
3 4

52 zam africa magazine 04/2008


festivals van Afrika in 2009
5

jul okt
National Arts Festival 5 Morija Arts and Culture Festival
Waar Grahamstown, Zuid-Afrika Waar Morija, Lesotho
Wanneer 2 tot 11 juli 2009 Wanneer 1 tot 4 oktober
Eén van de grootste evenementen van Afrika Uitgegroeid tot het grootste culturele festival
met meer dan 500 voorstellingen op alle moge- van Lesotho, geeft een jaarlijks overzicht van
lijke gebieden. Het doorgaans rustige stadje de verscheidenheid van de Basotho-cultuur.
Grahamstown staat tien dagen lang volledig www.morijafest.co.ls 6
op zijn kop.
www.nafest.co.za Poetry Africa

aug
Waar Durban, Zuid-Afrika
Wanneer 5 tot 10 oktober
Tientallen dichters uit heel Afrika komen een
Kwani Litfest 6 week lang samen in Durban en verzorgen
Waar Nairobi, Kenia ­optredens en workshops.
Wanneer 1 tot 15 augustus www.ukzn.ac.za/cca/PoetryAfrica.htm

n ov
Twee weken lang lezen tientallen schrijvers voor
uit eigen werk. Er is volop ruimte om te praten
en te discussiëren over literatuur.
www.kwani.org Rencontres Africaines
de la Photographie
sept Waar Bamako, Mali
Wanneer 10 november tot 10 december
Dockanema 7 Een mooie selectie uit de allernieuwste
Waar Maputo, Mozambique ­Afrikaanse fotografie, met exposities en
Wanneer 12 tot 21 september ­evenementen. www.pro2m.net/fotoafrica 7

Veel nationale en internationale documentaires


tijdens dit festival in de hoofdstad van Mozam- Cairo Film Festival
bique. De nadruk ligt op films uit het Portugese Waar Cairo, Egypte
taalgebied. Wanneer 18 tot 28 november
www.dockanema.org Groot internationaal filmfestival dat probeert
een brug te slaan tussen Arabische, Afrikaanse
Voorkamerfest en Egyptische cinema. Ook veel Hollywood­
Waar Darling, Zuid-Afrika sterren! www.cairofilmfest.org
Wanneer 4 tot 6 september
Lichtelijk surrealistisch festival dat zich afspeelt Waga Hiphop 8
in de huiskamers van inwoners van het dorpje Waar Ouagadougou, Burkina Faso
Darling. Muziek, dans en literatuur op hoog Wanneer 27 tot 29 november
niveau voor een piepklein publiek. Tijdig Optredens van rappers en DJ’s, dansvoorstel-
­reserveren is aanbevolen! lingen, graffitikunst en film vormen een zeer
www.voorkamerfest-darling.co.za gevarieerd hiphop-programma.
www.wagahiphop.com
Out in Africa 8

Waar Kaapstad en Johannesburg, Zuid-Afrika Alokpa


Wanneer 4 tot 21 september Waar Lomé, Togo
Het grootste gay & lesbian film festival van Wanneer eind november
Afrika. Naast internationale films ook tientallen Modefestival met als hoogtepunt een grote
films van Afrikaanse bodem, vaak speciaal voor modewedstrijd waaraan tientallen ontwerpers
het festival gemaakt. uit heel Afrika meedoen.
www.oia.co.za www.eamod-ayanick.com

zam africa magazine 04/2008 53


All in
Een rugbywedstrijd
verenigt een volk

Ellis Park Stadion, 24 juni 1995.


Na de overwinning van Zuid-Afrika
op Nieuw Zeeland

54 zam africa magazine 04/2008


e
Tekst: Marnix de Bruyne

‘A
ls een vriend in jouw bijzijn de zwarte president te hebben; eindelijk voelden hen, die ervaring in een kerkkoor hebben, de
slappe lach krijgt, stemt dat al zwart en blank zich verenigd. ‘De democratie zanglerares vragen het lied nog één keer te
vrolijk. Maar als de icoon Man- was nog zó fragiel. Het was maar twee jaar mogen oefenen – maar dan met zijn drieën,
dela tegenover je zit en niet meer nadat de populaire Chris Hani was vermoord, omdat ze ontevreden zijn over de zangkwalitei-
kan praten van het lachen, puur door zijn her- wat het land op de rand van een burgeroorlog ten van hun teamleden.
inneringen, prijs je jezelf gelukkig erbij te zijn. had gebracht. De verkiezingen van 1994 waren Van cruciaal belang is met name François Pie-
Ik heb een lovely geluidsopname van dat laat- een teken van hoop, maar verkiezingen zijn per naar, de aanvoerder. Op twee momenten komt
ste interview.’ John Carlin, auteur van Nelson definitie polariserend. Het echte proces van hij spontaan met uitspraken van het kaliber
Mandela en de wedstrijd die een volk verenigde, verzoening begon pas daarna. De verkiezingen ‘Auch ich bin ein Berliner’. De eerste keer doet
krijgt pretlichtjes in zijn ogen als hij vertelt waren de bekroning van de overgangsperiode, hij dat als een tv-verslaggever hem vraagt hoe
over zijn laatste gesprek met Mandela, ergens maar het wereldkampioenschap vormde de het is om in het stadion 62.000 fans achter zich
in 2006. De oude leider denkt dan terug aan apotheose, de ontknoping ervan.’ te hebben. ‘We hadden geen 62.000 fans ach-
de finale van het wereldkampioenschap rugby Mandela besefte al vroeg dat hij rugby, de ter ons, maar 43 miljoen Zuid-Afrikanen’, ant-
van 1995. Zes minuten voor het eind is Zuid- geliefde sport van de Afrikaners, als politiek woordt hij. Het tweede moment is als Mandela
Afrika voor komen te staan en Mandela voelt gereedschap kon inzetten. Als wortel om de zegt: ‘François, dank je zeer voor wat je voor ons
de zenuwen door zijn lijf gieren. Na de ‘langste Afrikaners voor te houden – door ze hun door land hebt gedaan’, en de roomblanke Pienaar,
zes minuten uit mijn leven’, zoals hij het noemt, zwarten zo gehate naam, de springbokken, te live op tv, antwoordt: ‘Nee mijnheer de pre-
fluit de scheidsrechter af. Mandela springt op, laten houden – en als stok, vele jaren eerder sident, dank u voor wat u voor ons land hebt
net als Louis Luyt naast hem op de eretribune, ingezet toen ANC-leden Nieuw-Zeeland en gedaan.’
de voorzitter van de nationale rugbybond – een Australië tot een sportboycot bewogen, wat In het boek beschrijft de nuchtere socioloog
boomlange, oerconservatieve Afrikaner, die Carlin mooi beschrijft in het begin van zijn Frederick Van Zyl Slabbert hoe achter hem op
geheel bekeerd lijkt tot het nieuwe Zuid-Afrika boek. Mandela doet wat hij kan. Hij trotseert de tribune een typische ‘Boer’, terwijl de tra-
waarvan Mandela dan een jaar president is. boze ANC-aanhangers die hem uitjouwen als nen over zijn bolle wangen lopen, in het Afri-
Luyt omhelst Mandela, en tilt hem op, zodat hij hun opdraagt de Afrikaners hun rugby te kaans blijft herhalen: ‘Dat is mijn president...
zijn voeten in de lucht bungelen. ‘Je gelooft gunnen, hij bezoekt per helikopter de trai- dat is mijn president.’
het gewoon niet, zei Mandela, en dan klonk nende springbokken om ze elk persoonlijk toe ‘Mandela ziet deze dagen als een van de geluk-
zijn harde lach weer door de kamer, en kwam te spreken, en hij betreedt tijdens de finale kigste momenten van zijn leven’, zegt Carlin.
hij niet meer uit zijn woorden’, vertelt Carlin in het veld in het shirt van de springbokken, met ‘Daarna hernam het leven zijn normale gang en
een Amsterdams hotel, waar hij is voor de pro- het nummer van aanvoerder François Pienaar inmiddels worstelt Zuid-Afrika met door macht
motie van zijn boek. ‘Ik ben blij dat ik hem toen erop – een idee, onthult Carlin, van Mandela’s geobsedeerde politici. Maar het rugbytoernooi
sprak, nu zou dat onmogelijk meer kunnen. belangrijkste l­ ijfwacht Linga Moonsamy. heeft echt plaatsgevonden, met echte mensen.
Niet alleen wordt hij volledig afgeschermd, zijn Maar de toenmalige Zuid-Afrikaanse president Zoals een komeet die eens in de zoveel jaar
Foto: AP Photo/John Moore

kortetermijngeheugen hapert ook.’ had het nooit klaargespeeld zonder medewer- langs de aarde scheert. Dat utopische moment
Carlin, ex-correspondent in Zuid-Afrika voor de king van de leden van het rugbyteam – veertien heb ik willen vastleggen. Daarom schreef ik dit
Britse Independent, interviewde dertig mensen apolitieke Afrikaners en onder hen slechts een- boek.’
over het wereldkampioenschap ‘en zeker de tje die de vrijlating van Mandela al toejuichte
marnix de bruyne (1965, nederland) is
helft kreeg tranen in de ogen toen ze terugdach- op het moment zelf. Vol overgave leren ze het buitenlandredacteur van de volkskrant.
ten aan die tijd’. Door het toernooi verzoenden nieuwe volkslied Nkosi Sikelele. In een ontroe-
Nelson Mandela en de wedstrijd die een volk verenigde,
de blanke Afrikaners zich met de gedachte een rend hoofdstuk beschrijft Carlin hoe drie van John Carlin, Uitgeverij Kosmos, 2008, 288 pp.

zam africa magazine 04/2008 55


56 ZAM africa magazine 04/2008
Peter Merrington
De heelmeester
Zuid-Afrika telt inmiddels 200.000
geregistreerde sangoma’s. In Zebra
Crossings van de Kaapse schrijver
Peter Merrington wordt een
traditionele genezer voor het eerst
als hoofdpersoon opgevoerd.
‘Laat de grote problemen voor wat
ze zijn, bekommer je om de kleine.’
Tekst: Gitte Postel Foto: Eric Miller

ZAM africa magazine 04/2008 57


cussie onder de sangoma’s zelf. Want wie zijn zij: alleen genezers, of ook
politiek adviseurs en religieuze vertegenwoordigers, zoals vroeger? Ope-
reren ze alleen in stamverband, in contact met de directe voorouders,
of hebben ze ook een rol te vervullen op nationaal niveau, zoals degene
die door de regering werd ingehuurd om de geesten van in ballingschap
overleden ANC-strijders een rustplek te geven in Freedom Park, nabij
Pretoria? En kunnen ook blanken sangoma worden? De meningen zijn
sterk verdeeld.

In de politieke discussies wil Merrington zich niet te veel mengen, al is


het moeilijk zich er geheel aan te onttrekken. Hoewel Malibongwe een
Xhosa sangoma is, tilt Merrington hem toch zo ver mogelijk boven de
ls mede-oprichter van dagelijkse, politiek beladen werkelijkheid uit. Malibongwe is vooral een
de Heritage Council heelmeester, in de meest brede zin van het woord. Hij is vrijelijk behept
van de West- met allerhande talenten en een ruim takenpakket voor een zeer diverse
Kaap onder- doelgroep. Hij is de magiër die Anna helpt ontsnappen uit haar Asse-
vond Peter Mer- poester-bestaan, hij spoort voor de achterkleinkinderen van een Cana-
rington tot zijn dese soldaat de resten van hun overgrootvader op in de stoffige vlaktes
opluchting dat van de Noord-Kaap, laat reuzen wakker worden om het bos te verdedi-
het begrip “natio- gen tegen bomenkappers en maakt bommen onschadelijk met zelfge-
naal erfgoed” zijn ideologische lading verloor; tegenwoordig ontbreekt maakte olifanten. En als hij in Oxford is voor de jaarlijkse Internationale
elke politieke, culturele en spirituele connotatie. De raad bekommert Conferentie van Sjamanen en Traditionele Genezers, weet hij daar een
zich alleen heel praktisch om beheer van materieel erfgoed. Maar als reeds lang verloren relikwie van de Basotho op te sporen. Maar er is wel
classicus, letterkundige, dominee en schrijver, zijn het juist de spirituele een grens aan zijn kunnen. Als Malibongwe corrupte politici tegenover
en culturele aspecten van dat erfgoed die hem fascineren. Vertrouwd zich vindt, gaat hij te rade bij zijn voorouders. Die zeggen: ‘Laat de grote
met Dante, Yeats en de Bijbel, schreef Merrington zestien jaar geleden problemen voor wat ze zijn en bekommer je om de kleine.’
zijn eerste verhaal over de sangoma Malibongwe Ngingingini. Toen Merrington: ‘Ik had geen sangoma in gedachten toen ik begon te schrij-
besefte hij dat hij ondanks al zijn kennis geen oog had gehad voor een ven. Maar al schrijvende dook er opeens een op, met een leerling, en hun
deel van dat Zuid-Afrikaanse erfgoed. Hij dook in de tradities van Xhosa rol werd als vanzelf steeds belangrijker. Aanvankelijk dacht ik dat Mali-
en KhoiSan, en vond er opvallende overeenkomsten met de tradities die bongwe een echte Xhosa ‘witch doctor’ was, zoals ze hier in Kaapstad
hij al kende, maar ook nieuwe invalshoeken van waaruit de snelle ver- veel rondlopen. Maar toen ik besefte dat hij ook mijn eigen alterego was,
anderingen in de samenleving anders bekeken en gewaardeerd kunnen heb ik uiteindelijk een personage geschapen dat zich niet opsluit binnen
worden. de beperkingen van het sangoma zijn maar die ook aan Reiki en Tarot
Dit jaar verscheen van hem Zebra Crossings. Tales from the Shaman’s doet. Het eerste verhaal schreef ik in 1992. Er heerste toen een restant
record. Het is een bundel lichtvoetige en fantastische verhalen over de hardnekkig racisme, maar er kwam ook veel energie vrij. Dat gold ook
sangoma Malibongwe, zijn leerlinge Anna en andere terugkerende voor mij. Op een dag kreeg ik een spirituele ervaring die mijn wereld op
personages. Merrington is de eerste schrijver in Zuid-Afrika die een z’n kop zette. Ik reed ’s ochtends met tegenzin naar m’n werk en zat me
sangoma een hoofdrol geeft in zijn verhalen. Ooit was de sangoma te ergeren aan het ochtendgebed op de radio, want ik had de kerk allang
een van de belangrijkste mensen in de zwarte gemeenschap: priester, verlaten en geloofde alleen nog maar in Kunst en Literatuur. Maar de
dokter, sociaal werker en psycholoog tegelijkertijd, en vaak ook nog laatste zin van die radiodominee was: ‘Verspil je leven niet’, en opeens
dichter, danser en politiek adviseur. Hij of zij mocht vrijuit spreken en was alles anders, vol betekenis. Ik heb een hele dag huilend over het
moest het evenwicht van een samenleving bewaren of herstellen. In schiereiland gereden, schreef The Purple Panama, vertrok naar Londen
de 20ste eeuw leken de sangoma’s hooguit vanuit de marge te kunnen en leefde een tijdlang roekeloos. Uiteindelijk keerde ik terug naar de
werken als alternatieve genezer, maar nu zijn ze veelvuldig en openlijk kerk, al besefte ik dat de kerk maar een van de vele verhalen vertelt die
actief op verschillende fronten - niet alleen op het platteland, waar het aan een diepere waarheid raken.‘
tekort aan medische voorzieningen groot is, maar ook in de steden. De ‘Gelukkig ben ik vrij om al die verhalen te verkennen en erover te schrij-
opkomst van aids, en van problemen en ziektes die verband houden met ven. Er zijn zo veel gelijkenissen tussen de verschillende tradities. Voor-
versnelde processen van globalisering en individualisering leiden tot ouders komen ook in de Bijbel voor; Paulus noemt hen ‘de grote wolk van
een groeiende vraag naar de helende krachten van sangoma’s. In 2003 getuigen’. En je moet de levengevende watergeesten of voorouders die
is er in Zuid-Afrika een wet aangenomen die het beroep van sangoma in de Zuid-Afrikaanse rivieren wonen en de oerwereld waaruit de eerste
legaliseerde en een Traditional Health Practitioners Council in het leven Afrikaan voortkwam maar eens leggen naast de beelden van het para-
riep, waar tweehonderdduizend sangoma’s en herbalisten zich lieten dijs en het schimmenrijk van Dante en Homerus en Vergilius. Via een
registreren. Beroepsbescherming en erkenning staan daar hoog op de sangoma kan ik die overeenkomsten laten zien; hij is immers per defini-
agenda, maar de definiëring van het beroep leidt nog steeds tot veel dis- tie grensoverschrijdend.’

58 ZAM africa magazine 04/2008


Een blanke is iemand uit
wiens oren de zon schijnt

Metaforen loos en verloren. Dat is een dwaling. Kurtz had zijn ziekte kunnen gebrui-
The Purple Panama, leverde Merrington al in 1996 de Thomas Pringle ken om grenzen te verleggen. Conrad had van de koorts iets moois kun-
Award op, en ook Zebra Crossings is goed ontvangen. Om het boek te kun- nen maken, hij had kunnen schrijven over de dromen die Kurtz had voor
nen schrijven heeft Merrington zich grondig in de Xhosa traditie moeten hij doodging. Uit dezelfde periode stamt Turbot Wolfe (1926) van William
verdiepen. ‘Ik ontdekte dat ik er veel te leren had. Het is een schatkamer. Plomer. Hierin moet Europa wijken voor Afrika, dankzij een soort moder-
Er wordt op een fantastische manier gebruikgemaakt van metaforen. nistische onverschrokkenheid van de Nieuwe Wereld. Ook hier sterft
Alleen al in dagelijkse uitdrukkingen: een blanke is ‘iemand door wiens iemand; je voelt als het ware de siddering op de drempel van het nieuwe.
oren de zon schijnt’. En een vliegtuig is ‘windvervoer’. In metaforen Maar dan stopt alles toch weer bij ziekte en dood. En in de jaren tachtig
schuilt een magische, transformerende kracht; ze zijn als kleine samen- van de 20ste eeuw gebeurt het opnieuw. Iedereen voelde zich schuldig -
gebalde vertellingen die gaan over verandering. En in wezen is dat ook schuld is ook een soort ziekte. En de schrijvers maar verklaringen zoeken
wat wij zijn: verandering. De meeste goede poëzie gaat daarover; over voor die schuldgevoelens in plaats van te zeggen: je kunt je van schuld
de vloeibaarheid van betekenis. Neem Song of Wandering Aengus van bevrijden.’
Yeats: iemand gaat het bos in, snijdt een tak, de tak wordt een hengel, Hoopt hij dat zijn boek hier een bijdrage aan levert? Denkt hij dat Mali-
de hengel vangt een vis, maar als hij vuur maakt van de tak, is de vis bongwe, met zijn transformerende en grensoverschrijdende vermogens
geen vis meer, maar een glanzend meisje met appelbloesem in haar haar de verschillen tussen de culturen kan helpen overbruggen? Merrington:
dat zijn naam zegt en wegloopt, waarna hij haar voor eeuwig blijft zoe- ‘Als schrijver geloof ik daar meer in dan als mens. Een zwarte criticus
ken. Dichters begrijpen de transformerende kracht van de metafoor. En heeft me wat gerustgesteld door te zeggen: we hebben dit soort litera-
wij moeten de verandering die erin besloten ligt kunnen aanvoelen én tuur nodig. Maar er zijn ook enorme culturele gevoeligheden; ooit zal
waarderen.’ iemand zeggen: ‘jij schrijft over míjn cultuur.’ Als schrijver worstel ik hier
Een van de aspecten van Xhosa traditie die helpen om anders naar ver- met een ingewikkelde paradox: sangoma’s zijn, door hun relatie tot de
andering te kijken is het begrip thwasa. Dit staat voor een proces van voorouders, geworteld in lokale tradities, in plaatselijke bodem, in een
bewustwording; de transformatie die een mens moet ondergaan om specifieke context en als zodanig bij uitstek een vertegenwoordiger van
sangoma te worden. Het begint er vaak mee dat iemand ‘ziek’ wordt: een specifieke cultuur. Er moet ook respect zijn voor die verankering van
hevige rug- of buikpijn, nachtmerries, hallucinaties. Dit kunnen tekenen spirituele tradities in plaatselijke structuren - dit is een politiek stand-
zijn die erop duiden dat de voorouders willen dat zo iemand sangoma punt, en aanvechtbaar, dat besef ik heel goed. Maar tegelijkertijd speelt
wordt. De Zulu’s zeggen in zo’n geval dat de vooroudergeesten aan het binnen die spirituele tradities het besef dat alle grenzen en gewoontes,
broeden zijn; dat ze op iemand gaan zitten als een kip op een ei, in de elk bewustzijn van tijd en ruimte en eigendom een illusie is. Sangoma’s
hoop een sangoma uit te broeden. Thwasa is een moeizaam proces, dat – of wat breder: sjamanen – zijn daarom toch de meest aangewezen per-
goede begeleiding vereist, maar in wezen positief is: de “ziekte” stelt sonen om culturen met elkaar te verbinden. Ik gok er maar op dat ik op
iemand in staat oude zekerheden te los te laten en een dieper bewustzijn de goede weg zit. We zoeken het universele en beschermen ondertussen
te ontwikkelen. het bijzondere. Zo gaan die dingen.’
Merrington: “Thwasa is een heel creatieve en positieve manier om naar
ziekte en crisis te kijken, en daar is veel behoefte aan nu aids en trau-
ma’s zo nadrukkelijk aanwezig zijn. We hebben de neiging onze eigen
vermogens te onderschatten als het gaat om heling – niet per definitie Gitte Postel (1963, Nederland) is journalist en wetenschappelijk onderzoeker (NMMU,
Port Elizabeth) op het gebied van Zuid-Afrikaanse literatuur en culturele studies.
genezing, maar heling. Dat is een van de redenen geweest voor mij om Ze publiceerde ondermeer in Vrij Nederland, Trouw, Research in African Literatures,
dit boek te schrijven: ik loop me al jaren te ergeren aan bepaalde literaire Safundi en Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans.

tradities. In een van de belangrijkste modernistische romans, Heart of Peter Merrington. Zebra Crossings. Tales from the shaman’s record.
Darkness (1902) van Joseph Conrad, ligt Kurtz dood te gaan en alles is zin- Jacana Media, 2008. 154 pp.

ZAM africa magazine 04/2008 59


t: bij a m20
Lezersaanbiedingen
n
ef

bli

ko
Alstu

rting van
Damon Galgut Nelson Mandela
Het Bedrog The Authorised
ISBN 9789021434407, Comic Book ZA
uitgeverij Mouria ISBN 9781868423026,
M!
Beklemmende roman over Uitgeverij Jonathan Ball
eenzaamheid en bedrog in De verzamelde strips
de Karoo van Booker Prize- over het leven van ­Nelson
winnaar Galgut. Bij Black ­Mandela zijn nu in
Label krijgt u 10% korting ­boekvorm verschenen.
op deze titel. Bezoek www. Bij Black Label krijgt u
blacklabel.be of bestel direct 10% k­ orting op deze titel.
op info@blacklabel.be onder Bezoek www.blacklabel.be
vermelding van de ZAM-Actie. of bestel direct op info@
Normale prijs: m18,95 blacklabel.be onder vermel-
ZAM-prijs: m17,- ding van de ZAM-Actie.
Normale prijs: m12,95
10% KORTING VAN ZAM ZAM-prijs: m11,50
10% KORTING VAN ZAM
AFRICA MAGAZINE AFRICA MAGAZINE

Leoni Jansen Louis Mhlanga en


Second Wind Eric van der Westen
Nieuwe CD van deze Tiri Vaviri
folkzangeres, met de Prachtig nieuw
mooiste liedjes uit akoestisch werk
verschillende wind- van dit Nederlands/
streken waaronder Zuid-Afrikaanse duo,
een duet met de resultaat van tien
Zuid-Afrikaanse Chris jaar samen­werking.
Chameleon. Win een Win één van de
­exemplaar door uw acht gesigneerde
naam en adres vóór exemplaren bij ZAM.
1 februari 2009 te E-mail uw naam en
sturen naar actie@ adres vóór 1 februari
zam-magazine.nl 2009 naar actie@
WIN ÉÉN VAN WIN ÉÉN VAN DE ACHT
zam-magazine.nl
DE VIJF CD’S GESIGNEERDE CD’S

Afrika is hier
een abonnement op zam voor E 25,– per jaar
www.zam-magazine.nl
60 africamagazine 04/2008
Pepetela
Roofdieren
ISBN 9789044512854,
Uitgeverij De Geus
Pepetela is één van Angola’s
belangrijkste schrijvers.
Zijn nieuwste roman schetst
een prachtig beeld van dertig
jaar onafhankelijkheid.
Win een exemplaar door
vóór 1 februari 2009 uw
naam en adres te sturen naar
actie@zam-magazine.nl

WIN ÉÉN VAN


DE TIEN BOEKEN De exotische mens
Tussen 17 januari en 10 mei 2009 te zien in Teylers Museum
in Haarlem: De exotische mens, andere culturen als amusement, een
Winternachten tentoonstelling over de 19e-eeuwse shows rond “vreemde, b ­ arbaarse
Tussen 15 en 18 januari volkeren”. Tegen inlevering van deze bon ontvangt u m2 korting op de
2009 is het weer tijd voor toegangsprijs (maximaal 2 kaartjes per bon).
Winter­nachten, het jaar- Zie www.teylersmuseum.nl
lijkse literaire festival in Normale prijs: m7,-
Den Haag. Onder andere de ZAM-prijs: m5,-
2 EURO KORTING VAN
Somalische schrijver Nurud-
ZAM AFRICA MAGAZINE
din Farah zal aanwezig zijn.
Lever deze bon in bij de
kassa en ontvang 10% kor- Aly N’Diaye Rose Orchestra en Doudou N’Diaye Rose
ting op een toegangskaartje. Thiossane
Zie www.winternachten.nl Als de enorme ritmische machine van het Senegalese Aly N’diaye
Normale prijs: m25,- Rose Orchestra eenmaal op gang is, is er geen houden meer
ZAM-prijs: m22,50 aan. Lever deze bon in bij de kassa en ontvang m10 korting op de
toegangsprijs van het concert in Schiedam op 9 januari 2009.
10% KORTING VAN ZAM Zie www.theateraandeschie.nl Reserveren via 010-2467467
AFRICA MAGAZINE Normale prijs: m22,50
ZAM-prijs: m12,50
E 10 EURO KORTING VAN
ZAM AFRICA MAGAZINE

africamagazine 04/2008 61
Kannemeye

B is for Black e
W is for White e e

62 zam africa magazine 04/2008


zam africa magazine 04/2008 63
‘I love the white middle class....’

Raw Deal

Black Gynaecologist

J is for Jacob Zuma and Jesus

‘Well, how do you like that for a coincidence’ F is for Foot Washing

64 zam africa magazine 04/2008


Black Dicks

CV
Naam Anton Kannemeyer
Geboren 1967, Zuid-Afrika
Specialiteit Tekenen
Missie Een onafgebroken kruistocht tegen
doorsnee Afrikaner cultuur. De geseling
met rietje waaraan zijn vader hem in zijn
vroege jeugd onderwierp, legde de basis
onder K ­ annemeyer’s rebellie. Deze keert zich
tegen schoolhoofden, priesters, dienders en
­r ugby-aanhangers - onder veel meer.
Staat van dienst De kunstenaar maakte naam
met Bitterkomix, waarvan hij in 1992 samen
met Konrad Botes de eerste aflvering publi-
ceerde. Sinds enkele jaren is hij full time kun-
stenaar. Zijn werk was onder meer te zien in
Peekaboo verschillende Europese steden.
In Nederland tijdens de tentoonstelling
­Familieverhalen uit Zuid-Afrika, in 2002 in het
Tropenmuseum.
Laatste provocatie ‘Het spook van de angst’,
een expositie waarover in Kaapstad en
New York nog lang werd nagepraat.
In deze CV een selectie hieruit.

‘Say! If you speak English...’ Birth

zam africa magazine 04/2008 65


adriaan
Nègre
de service van Dis
et echtpaar ­ontvangt in Neuilly. programmaboekje… dat is toch een vorm van
Iets na half negen word ik ver- kennen.
wacht – Parijse etenstijd. Cham- Semprun…, Semprun, de naam wordt in de
pagne bij de ingang, nog voor ik kring geproefd. Wel eens van gehoord, gemur-
ook maar een hand heb geschud, mel. Een Spanjaard toch?
geserveerd door een zwarte man ‘Mais, c’est un homme de gauche!’, spuugt een
in livrei. De binnenkomende gas- man verontwaardigd uit.
ten moeten vreselijk om zijn Ik moet mentaal een knop indrukken om niet
kniebroek en witte kou- boos te worden. Twee knoppen, drie… Twee
sen lachen. Ik word door slokken champagne, een bijgeschonken glas en
de gastheer aangekon- ik slik mijn mening in.
digd als ‘auteur van Gal- De bediende in livrei heeft zich omgekleed.
limard’. De naam van het Stads pak, gedekte das. Hij hoort bij ons. Is
gerenommeerde uitgevershuis opent een kring geen knecht, maar vriend van de gastheer. Wat
van joyeus geklede heren. Overhemden naar een mop. Hij schuift mee aan tafel. Paul is zijn
de laatste snit, brede zijde dassen. Ogen meten naam. Geschikte vent, zeggen de onderkinnen.
mij. Ik dacht op hun spel te zijn gekleed. Donker Aan tafel. Ik mag naast de gastvrouw. De
pak, Brooks Brothers shirt, maar het is te ouder- zwarte man mag dan tot de vrienden horen, hij
wets, ik voel de afkeuring: niet rijk genoeg. helpt wel mee opdienen, ‘Je suis le nègre de ser-
‘Auteur van wat?’, vraagt een man verveeld. vice.’ Gelach. Paul bedient overdreven serviel.
De gasten komen niet meer bij. Wat een humor.
‘Romans’, zeg ik. En zo beschaafd. Ja, Paul is geweldig. ‘We ken-
‘Geen non-fictie?’ nen hem al twintig jaar’, zegt de gastheer.
‘Nee, ik lieg er graag op los.’ ‘Paul werkte vroeger voor ons in Côte d’Ivoire.
‘Dus niks voor ons, want wij zijn doodeerlijk’, Manusje van alles. We hebben hem mee naar
grapt een ander. Schaterende onderkinnen. Parijs genomen en nu klust hij voor iedereen.
‘Van een roman steek je vaak meer op dan van Hij is ook heel intelligent. Eigen zaakje op gezet,
een krant’, zeg ik. die vent is bereid hard te werken, ook op zon-
‘En daar wordt toch ook heel wat in afgelogen.’ dag, maakt ie geen bezwaar tegen. Nee, Paul
Weer die grapjas. hoort gewoon bij de familie.’ Paul hoort het
‘En welke schrijvers kent u in Parijs?’ grijnzend aan. ‘Oui, monsieur.’
Niemand, eigenlijk. Of toch, een paar… De ‘Typisch Paul, blijft altijd monsieur zeggen.’
namen die ik noem, zeggen de heren niets. Een ‘Hij is zo beleefd’, zegt de gastvrouw. ‘Veel fijn-
schepje erbovenop dan maar: heb ik gisteren gevoeliger dan Europeanen. Ze hebben een
niet Ismael Kadare in Le Jardin de Luxembourg soort innerlijk beschaving, die Afrikanen, daar
de hand geschud? zouden we nog heel wat van kunnen leren.’
Kadare? ‘Nou, niet allemaal’, zegt een dame aan het
Een Albanees? eind van de tafel. ‘Ze kunnen ook vreselijk
George Semprun dan? Daar zat ik laatst naast, wreed zijn, ongelooflijk wat die mensen elkaar
bij een balletvoorstelling, ik leende hem mijn kunnen aandoen. Als ze kwaad zijn, hakken ze

66 zam africa magazine 04/2008


Medewerkers van ZAM in 2008

Wild is een hobby voor


Zam Schoonderbeek – Zhora Benzemra - Koto
Bolofo - Adriaan van Dis - Prudence Mbewu
- Lieve Joris - Binyavanga Wainaina - Ineke

blanken... maar die van Kessel - Kalundi Serumaga - William


Gumede - Pauline Bax - Chika Unigwe - Luis

opmerking slik ik in Basto - Moshekwa Langa - Guy Tillim - Joost


Alferink - Emmy van Gool - Marlene Dumas
Vamba Sherif - Hentie van der Merwe
Okwui Enwezor - Gerbert van der Aa - Victor
Ekpuk - Anton Kannemeyer - Liesbeth Tjon
A Meeuw - Irene van der Linde - Annemieke
gewoon met de bijl op elkaar in. Wij hebben Nee, maar de man had me op een lezing aan- van Twuijver - Fortune Alimi - Linda Polman
daar dingen gezien…’ gesproken. Een praatje voor een Nederlandse Fezekile Kuzwayo - Aggie Langedijk - Ruth
‘Maar zo is Paul niet hoor’, zegt de gastvrouw. bank in Parijs. Als vreemdeling moet je met alle Franklin - Zapiro - Mohammed Nadrani
‘Paul is zacht, ja, Paul is heel zacht.’ lagen kennismaken. Noem het integreren. Jean-Claude Ngumire - Clement Oubrerie
Afrika wil maar niet van tafel. Herinneringen En bevalt het? Mohamed Camara - Otobong Nkanga - Ton
komen boven. Een strand in Senegal, een lodge Bevalt het u? Bervoets - Yto Barrada - Frouwkje Smit
in de Okavango. En wild en olifanten. Mijn We zwijgen en denken er het onze van. De Barack Obama (sr.) - Philimon Bulawayo
tafelgenoten houden erg van dieren. Ze som- Sacré Coeur licht op in de verte. Paul woont in Petterik Wiggers - Sandile Dikeni - Aryan
men hun bezoeken aan wildparken op. het negende, en daar is hij trots op. Niet in de Kaganof - Nii Ayikwei Parkes - Tom van
Wild is een hobby voor blanken… maar die banlieu, maar aan de voet van Montmartre, der Leij - Katrina Manson - José Oostveen
opmerking slik ik in. als een echte Parijzenaar. Daar huurt hij, in een Lodewijk de Waal - Sylvia Smith - Pahé
Krugerpark krijgt de meeste bijval. ‘In Zuid- bescheiden huis in een bescheiden straat, een Chaz Maviyane-Davies - Geert Snoeijer
Afrika zijn ze ook veel verder, hè.’ kamer. Hij spaart voor zijn gezin in Abidjan. Bram Vermeulen - Anton Stolwijk - Maud
Ja, mijn tafel houdt van Afrika. Mevrouw haalt Voor de opvoeding van zijn zonen. Die moeten Kortbeek - Maarten Stoopendaal - Pieter
de borden op, gaat de kaasplank halen. Paul ook naar Frankrijk komen. De toekomst ligt Hugo - Ingeborg van Beekum - Heidi Lobato
helpt mevrouw met schone bordjes. Doet hij hier. We praten wat voor de deur. Voorzichtig Marnix de Bruyne - Jan Vinck - Ntone Edjabe
graag: ‘Ik ben geen stilzitter.’ ‘Kijk, dat bedoel over Afrika, niet over wild maar over mensen, Madeleine Maurick - Selma Hinderdael - Fons
ik nou’, zegt mevrouw. ‘En Paul, heeft Paul ooit familie. ‘Ze willen allemaal komen’, zegt hij. ‘En Geerlings - Fred de Vries - Julius Mwelu -
gejaagd?’ vraagt een van de dames. ik kan ze niet tegenhouden.’ Vorig jaar is zijn Janhuib Blans - Malick Sidibé - Kanakassy
Nee. Hij glimlacht verlegen. neef verdronken. Op weg naar Europa, in een te - Paul Laster - Rachel Corner - Femke van Zeijl
‘Grappig hè, woon je er midden tussenin, doe kleine boot met te veel mensen. De derde neef - Geerte Wachter Paul van der Poel - Mark-
je er niks mee.’ al die de overtocht niet heeft gehaald. Jan Arends - Azim Koning - Helen Epstein
‘Niet elke Nederlander draagt klompen’, zeg ik. Weten je rijke vrienden dat? - John Pilger - Kim van Arendonk - Fenneken
Geen reactie. ‘Ach’ – hij aarzelt even. “Ik vertel hier niet over Veldkamp - Isaac Carlos - Jos van Beurden -
En Paul? Heeft hij in Côte d’Ivoire ooit een oli- daar, en de mensen daar niet over hier. Mijn Evelien Groenink Richard Hengeveld - Hans
fant gezien?’, vraag ik voorzichtig. ‘Alleen op de leven is zo onwerkelijk.’ Moleman - Bram Posthumus - Jeane Patrick -
televisie.’ Niseth van der Meulen - Rene de Ree - Marco
De tafel: hoe is het mogelijk. Die Paul, ha, ha, Legemaate Bjorn Maes - Gitte Postel - Marja
nooit een olifant gezien. Grapjas. Vuijsje - Thembeka Laduma - Eric Miller Ellen
Na het diner geeft Paul me een lift naar het Elmendorp - Curve Vormgevers BNO (Patrick,
centrum – in een kleine bestelauto, achter ons Mieke, Djûke, Henk, Joachim) - Peter van den
rammelt los gereedschap. Of ik de gastheer Doel - Nicole Segers - Bart Luirink e.v.a.
goed ken, vraagt Paul.

zam africa magazine 04/2008 67


ZA Koto Bolofo
Tijdens Paris Photo
lopen we langs de
boekpresentatie van
Koto Bolofo. Deze
Zuid-Afrikaanse
fotograaf, vermaard om zijn
voorplaten bij de lezers van
Vogue en Vanity Fair, signeert zijn
nieuwste productie, Venus, over
de Amerikaanse tennisster Venus
Williams (uitgekomen bij Steidl
Publishers). Als podium van in ons
land ongekend talent koos ZAM uit
Koto Bolofo’s werk voor het eerste
nummer van dit jaar. Deze ‘man
op het paard’ werd geestdriftig
ontvangen. Ook Bolofo was
tevreden, getuige zijn mededeling
op het voorblad van zijn boek:
“I love ZAM”.

ZAM in 2009: meer podium,


meer pagina’s, meer Afrika.

Wordt abonnee of werf een


abonnee (en ontvangen een
boek cadeau!): ga naar
I

www.zam-magazine.nl
of bel 030-2306901.

Rate