You are on page 1of 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN/DAILY LESSON PLAN MINGGU 31 / WEEK 31 2013 HARI/DAYS : TARIKH / DATE : CLASS : TIME : UNIT : THEME

: 4 CEMPAKA 0930 AM - 1030 AM Unit 7 Living In Harmony World Of Knowledge ISNIN / MONDAY 19 Ogos 2013 / 19 th August 2013 2013 ( English Year Four )

L/Outcomes : 1. 2. 3. 1. 2. 3. Activities : 1. 2. 3. Teacher explain the topic to the pupils. Teacher asks the pupils to read after her/him. Pupils read after her and discuss the main ideas of the stories with the teacher orally. 4. Refelection : I need to explain every single words to make sure that my pupils can understand the story. Besides,there are certain part of the grammar rules for them to practise so that in other time they can use it correctly. Teacher explains the activities for the topic taught. To understand the stories read and giving ideas on the questions asked. To listen and enjoy the stories read and read after the teacher. To answers the questions orally and match the sentences to the pictures .

Learning Objectives : Read the stories in the textbook given with the correct pronunciation. Rearrange the sentence strips to make the stories correctly. Correct others stories by discussing the answers with the teacher.

CLASS : TIME : UNIT : THEME :

6 CEMPAKA 1120 am - 1220 pm Unit 8 World Of Knowledge

( English Year Six )

L/Outcomes : 1. 2. 3. 1. 2. 3. Activities : 1. 2. 3. Teacher explains the topic taught. Teacher asks the pupils to read the questions together. Pupils read after her and discuss the main ideas or the key words of the questions with the teacher. 4. Refelection : Teacher explains the rules or the correct answers. Some correction with the marks given and to be continue for the next lesson. To talk about someones particular. To write about famous people. To understand the meaning or the context of the questions given.

Learning Objectives : To repeat phrases and sentences. To understand the questions and find the correct answers with guidance. To work in pairs to correct the answers.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN/DAILY LESSON PLAN MINGGU 31 / WEEK 31 2013 HARI/DAYS : TARIKH / DATE : KELAS : MASA : UNIT : 4 Anggerik ISNIN / MONDAY 19 Ogos 2013 / 19 th August 2013 2013 ( Pendidikan Muzik Tahun 4 )

1250 tgh - 0120 ptg Aspek 2 Pengalaman Muzikal 2.3 Permainan Alat Perkusi

TAJUK : OBJEKTIF :

2.32 Bermain rekoder secara muzikal

1 Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul. 2 Mengenali alat perkusi yang diperkenalkan oleh guru. 3 Mengenali cara-cara memainkan alat perkusi.

AKTIVITI : 1 Memainkan rekoder mengikut notasi. 2 Latihan penjarian tanpa dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan

ABM : REFLEKSI :

Buku Teks, buku rujukan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN/DAILY LESSON PLAN


MINGGU 31 / WEEK 31 2013

HARI/DAYS : TARIKH / DATE : CLASS : TIME : UNIT : THEME : 1. 2. 4 CEMPAKA

SELASA / TUESDAY 20 Ogos 2013 / 20 th August 2013 ( English Year Four )

0800 AM - 0830 AM NILAM / Program Bacaan ( NILAM ) World Of Stories / World Of Knowledge To understand the stories read and giving ideas on the questions asked. To listen and enjoy the stories read and read after the teacher.

L/Outcomes :

3. To answers the questions orally and match the sentences to the pictures . Learning Objectives : 1. 2. 3. Activities : 1. 2. 3. 4. Teacher introduce the new topic to the pupils. Teacher asks the pupils to read after her/him. Pupils read after her and discuss the main ideas of the stories with the teacher orally. Teacher explains the activities for the topic taught. Refelection : CLASS : TIME : UNIT : THEME : 1. 2. 6 CEMPAKA Unit 7 Beautiful World World Of Knowledge To talk about famous landmark. To write about famous landmarks. ( English Year Six ) Read the stories. Rearrange the sentence strips to make the stories correctly. Correct others stories by discussing the answers with the teacher.

0930 am - 1030 am / 1120am - 1220am

L/Outcomes :

3. To understand the meaning or the context of the questions given. Learning Objectives : 1. 2. 3. Activities : 1. 2. 3. 4. Teacher explains the topic taught. Teacher asks the pupils to read the questions together. Pupils read after her and discuss the main ideas or the key words of the questions with the teacher. Teacher explains the rules or the correct answers. So I need to translated the words in BM to make them more understand. Refelection : Some of the pupils can't familiar with the adjectives introduced by the teacher. To repeat phrases and sentences. To understand the questions and find the correct answers with guidance. To work in pairs to correct the answers.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN/DAILY LESSON PLAN


MINGGU 31 / WEEK 31 2013

HARI/DAYS : TARIKH / DATE : CLASS : TIME : UNIT : THEME : 1. 2. 6 CEMPAKA

SELASA / TUESDAY 20 Ogos 2013 / 20 th August 2013

1220pm - 1250pm NILAM / Program Bacaan ( NILAM ) World Of Stories / World Of Knowledge To understand the stories read and giving ideas on the questions asked. To listen and enjoy the stories read and read after the teacher.

L/Outcomes :

3. To answers the questions orally and match the sentences to the pictures . Learning Objectives : 1. 2. 3. Activities : 1. 2. 3. 4. Teacher introduce the new topic to the pupils. Teacher asks the pupils to read after her/him. Pupils read after her and discuss the main ideas of the stories with the teacher orally. Teacher explains the activities for the topic taught. Refelection : KELAS : MASA : UNIT : TAJUK : OBJEKTIF : 1 Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul. 4 Kenanga ( Pendidikan Muzik Tahun 4 ) 1250 tgh - 0120 ptg Aspek 2 Pengalaman Muzikal 2.3 Permainan Alat Perkusi 2.32 Bermain rekoder secara muzikal Read the stories. Rearrange the sentence strips to make the stories correctly. Correct others stories by discussing the answers with the teacher.

AKTIVITI : 1 Memainkan rekoder mengikut notasi. 2 Latihan penjarian tanpa dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan

ABM : REFLEKSI :

Buku Teks, buku rujukan

Pelajar baru sahaja menggunakan rekorder dan ini memerlukan saya untuk mengajar mereka memegang rekorder dan juga postur badan. P dan p terpaksa disambung ke minggu hadapan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN/DAILY LESSON PLAN MINGGU 31 / WEEK 31 2013 HARI/DAYS : TARIKH / DATE : CLASS : TIME : UNIT : THEME : 4 CEMPAKA 0730 am - 0830 am Unit 5 Getting Connected ( page 61 ex.3 ) World Of Knowledge RABU / WEDNESDAY 21 Ogos 2013 / 20 th August July 2013 ( English Year Four )

L/Outcomes : 1. 2. 3. 1. 2. 3. Activities : 1. 2. 3. Teacher explain the topic to the pupils. Teacher asks the pupils to read after her/him. Pupils read after her and discuss the main ideas of the stories with the teacher orally. 4. Refelection : We have done some finger sign and it was very enjoyable. Pupils were very interested towards the lesson. Teacher explains the activities for the topic taught. To understand the stories read and giving ideas on the questions asked. To listen and enjoy the stories read and read after the teacher. To answers the questions orally and match the sentences to the pictures .

Learning Objectives : Read the stories in the textbook given with the correct pronunciation. Rearrange the sentence strips to make the stories correctly. Correct others stories by discussing the answers with the teacher.

CLASS : TIME : UNIT : THEME :

6 CEMPAKA 0930 am - 1030 am Unit 7 Beautiful World World Of Knowledge

( English Year Six )

L/Outcomes : 1. 2. 3. 1. 2. 3. Activities : 1. 2. 3. Teacher explains the topic taught. Teacher asks the pupils to read the questions together. Pupils read after her and discuss the main ideas or the key words of the questions with the teacher. 4. Refelection : Teacher explains the rules or the correct answers. Some correction with the marks given and to be continue for the next lesson. To name the buildings in the picture. To identify things and parts of the buildings. To write simple descriptions with little or no guidance.

Learning Objectives : To repeat phrases and sentences. To understand the questions and find the correct answers with guidance. To work in pairs to correct the answers.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN/DAILY LESSON PLAN MINGGU 31 / WEEK 31 2013 HARI/DAYS : TARIKH / DATE : KELAS : MASA : UNIT : 4 Anggerik RABU / WEDNESDAY 21 Ogos 2013 / 20 th August July 2013 ( Pendidikan Muzik Tahun 4 )

1250 tgh - 0120 ptg Aspek 2 Pengalaman Muzikal 2.3 Permainan Alat Perkusi

TAJUK : OBJEKTIF :

2.32 Bermain rekoder secara muzikal

1 Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul. 2 Memegang rekorder mengikut postur badan yang betul.

AKTIVITI : 1 Memainkan rekoder mengikut notasi. 2 Latihan penjarian tanpa dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan

ABM : REFLEKSI :

Buku Teks, buku rujukan

KELAS : MASA : BIDANG

4 Cempaka ( Pendidikan Seni Visual Tahun 4 ) 1150 pagi - 1250 tgh Membuat sampul surat/ sampul wang Hari Raya

TAJUK : AKTIVITI : Aras 1

Membuat mobail dari dawai yang dibentuk

Membuat perbincangan tentang contoh-contoh mobail. - gantungan - pergerakan untuk hiasan

Aras 2 OBJEKTIF

Memberi gambar-gambar haiwan ( ICT )

1 Memperkembangkan daya kreativiti murid 2 Meningkatkan kesedaran hubungan antara bentuk,imbangan dan pergerakan ABM : REFLEKSI : Untuk sesi ini, saya masih membuat perbincangan untuk mobail yang akan dihasilkan. Saya perlu meneliti keperluan serta kemampuan setiap pelajar sebelum mereka dapat menghasilkan sampul surat atau sampul wang Hari Raya. Buku Sumber Pendidikan Seni

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN/DAILY LESSON PLAN MINGGU 31 / WEEK 31 2013 HARI/DAYS : TARIKH / DATE : CLASS : TIME : UNIT : THEME : 1. 2. 3. 1. 2. 3. Activities : 1. 2. 3. 4. Refelection : We have done some finger sign and it was very enjoyable. Pupils were very interested towards the lesson. KELAS : MASA : UNIT : FOKUS : 3 Anggerik 1020 pagi - 1050 pagi Aku Dan Muzik Warna Ton ( Dunia Muzik KSSR Tahun 3 ) Teacher explain the topic to the pupils. Teacher asks the pupils to read after her/him. Pupils read after her and discuss the main ideas of the stories with the teacher orally. Teacher explains the activities for the topic taught. 4 CEMPAKA 0830 am - 0930 am Unit 6 World Of Knowledge To understand the stories read and giving ideas on the questions asked. To listen and enjoy the stories read and read after the teacher. To answers the questions orally and match the sentences to the pictures . Read the stories in the textbook given with the correct pronunciation. Rearrange the sentence strips to make the stories correctly. Correct others stories by discussing the answers with the teacher. ( page 61 ex.3 ) KHAMIS / THURSDAY 22 Ogos 2013 / 22 nd August 2013 ( English Year Four )

L/Outcomes :

Learning Objectives :

STANDARD KANDUNGAN : Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan Mendemonstrasi warnaa ton bunyi : alam semulajadi, haiwan, aktiviti harian B3D2E2 STANDARD PEMBELAJARAN : 1.1.1 AKTIVITI : 1. 2. 3. ABM : REFLEKSI : Menyanyikan beberapa buah lagu mengikut lagu yang dimainkan. Pelajar mengenalpasti bunyi yang dimainkan oleh guru. Guru mengarahkan pelajar mengulang semula solfa sambil menunjukkan solfa secara rawak. Gambar, buku panduan Dunia Muzik KSSR Tahun 3 PENTAKSIRAN :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN/DAILY LESSON PLAN MINGGU 31 / WEEK 31 2013 HARI/DAYS : TARIKH / DATE : KELAS : MASA : UNIT : TAJUK : OBJEKTIF : 1 Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul. 2 Memegang rekorder mengikut postur badan yang betul. 4 Kenanga Aspek 2 KHAMIS / THURSDAY 22 Ogos 2013 / 22 nd August 2013 ( Pendidikan Muzik Tahun 4 ) Pengalaman Muzikal 2.3 Permainan Alat Perkusi 2.32 Bermain rekoder secara muzikal

1250 tgh - 0120 ptg

AKTIVITI : 1 Memainkan rekoder mengikut notasi. 2 Latihan penjarian tanpa dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan ABM : REFLEKSI : REFLEKSI : Buku Teks, buku rujukan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN/DAILY LESSON PLAN


MINGGU 31 / WEEK 31 2013

HARI/DAYS : TARIKH / DATE : KELAS : MASA : UNIT :

JUMAAT / FRIDAY
23 Ogos 2013 / 23 rd August 2013

3 CEMPAKA 1020 pagi - 1050 pagi Aku Dan Muzik

( Dunia Muzik KSSR Tahun 3 )

FOKUS : Warna Ton STANDARD KANDUNGAN : Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan STANDARD PEMBELAJARAN : 1.1.1 Mendemonstrasi warnaa ton bunyi : alam semulajadi, haiwan, aktiviti harian PENTAKSIRAN : B3D2E2 AKTIVITI : 1. Menyanyikan beberapa buah lagu mengikut lagu yang dimainkan. 2. Pelajar mengenalpasti bunyi yang dimainkan oleh guru. 3. Guru mengarahkan pelajar mengulang semula solfa sambil menunjukkan solfa secara rawak. ABM : Gambar, buku panduan Dunia Muzik KSSR Tahun 3 REFLEKSI : Pelajar mempunyai minat terutama bila di arahkan menyanyi.

CLASS : 4 CEMPAKA ( English Year Four ) TIME : 0800 am - 0900 am UNIT : Unit 7 Living In Harmony THEME : World Of Knowledge L/Outcomes : 1. To understand the stories read and giving ideas on the questions asked. 2. To listen and enjoy the stories read and read after the teacher. 3. To answers the questions orally and match the sentences to the pictures . Learning Objectives : 1. 2. 3. Read the stories in the textbook given with the correct pronunciation. Rearrange the sentence strips to make the stories correctly. Correct others stories by discussing the answers with the teacher.

Activities : 1. Teacher explain the topic to the pupils. 2. Teacher asks the pupils to read after her/him. 3. Pupils read after her and discuss the main ideas of the stories with the teacher orally. Teacher explains the activities for the topic taught. Refelection : 4. We have done some finger sign and it was very enjoyable. Pupils were very interested . with the lessson.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN/DAILY LESSON PLAN


MINGGU 31 / WEEK 31 2013

HARI/DAYS : TARIKH / DATE : KELAS : MASA : UNIT :

JUMAAT / FRIDAY
23 Ogos 2013 / 23 rd August 2013

3 KENANGA 1020 pagi - 1050 pagi Aku Dan Muzik

FOKUS : Warna Ton STANDARD KANDUNGAN : Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan STANDARD PEMBELAJARAN : 1.1.1 Mendemonstrasi warnaa ton bunyi : alam semulajadi, haiwan, aktiviti harian. PENTAKSIRAN : B3D2E2 AKTIVITI : 1. Menyanyikan beberapa buah lagu mengikut lagu yang dimainkan. 2. Pelajar mengenalpasti bunyi yang dimainkan oleh guru. 3. Guru mengarahkan pelajar mengulang semula solfa sambil menunjukkan solfa secara rawak. ABM : Gambar, buku panduan Dunia Muzik KSSR Tahun 3 REFLEKSI :