RANCANGAN MENGAJAR Pelajaran Tajuk Pelajaran : : Pengenalan Pertahanan Awam Pengertian / Maksud Pertahanan Awam dan Penubuhannya di Malaysia

. 40 orang Buku Panduan Latihan Kadet Pertahanan Awam Buku Nota Kelas 1 jam PERMULAAN Masa 5 minit Isi Kandungan 1.Pengenalan • Memperkenalkan diri dan mengambil kedatangan serta mengalu-alukan kedatangan peserta 2.Pendahuluan 2.1 Tujuan:•

Jumlah Ahli Dalam Kelas : Bahan-bahan rujukan : Alat-alat bantuan Mengajar: Tempat Latihan : Masa Latihan :

Kenyataan & Bantuan Mengajar.

5 minit

• •

Memberi pendedahan kepada guru secara terperinci mengenai latar belakang Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Mengetahui Undang-Undang dan PeraturanPeraturan Jabatan Pertahanan Awam. Supaya boleh melaksanakan tugas bukan sahaja sebagai Pegawai Penyelaras Program, malah sebagai Pegawai Sukarelawan Pertahanan Awam.

Secara Lisan.

2.2 Sebab:•

Sebagai seorang Pegawai Pertahanan Awam , beliau mesti mempunyai ilmu mengenai jabatan dan mahir dalam tugas-tugas menyelamat.

2.3 Dorongan:•

Untuk memberi keyakinan kepada guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk bersama-sama jabatan mencapai objektif jabatan.

PERTENGAHAN Masa 20 minit Peringkat 1.

Kandungan Sejarah Pertahanan Awam Pada Perang Dunia ke-2, unsur Pertahanan Awam telah dijalankan untuk menghadapi peperangan. Latar belakang jabatan semasa pembentukan secara rasmi. Tugas-tugas jabatan semasa peperangan dan semasa aman.

Kenyataan dan bantuan mengajar

Laptop, LCD, Whiteboard.

20 minit

2.

Pengenalan Pertahanan Awam

Maksud:a) Logo jabatan b) Visi dan Misi c) Slogan d) Fungsi Jabatan

3.

Peraturan Pemakaian Seragam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia.
• •

Merujuk arahan jabatan bil.5 tahun 1995. Arahan jabatan bil. 3 tahun 2008.

4. 20 minit

Keanggotaan Pegawai Penyelaras Kadet.
• • •

Syarat-syarat menjadi Pegawai Penyelaras Kadet. Peraturan kenaikan pangkat Pegawai Penyelaras Kadet. Tamat perkhidmatan.

(Merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan dan Latihan Kadet Pertahanan Awam (KAPA) Malaysia). 5. 25 minit Kaedah-kaedah pasukan pertahanan awam 1975.
• • • •

Bidang kuasa pemakaian Tanggungjawab (kaedah 14) Tatatertib Jadual pertama (kaedah 3(2))

AKHIR Masa 5 minit Soalan dari kelas (pelajar). 1) Apakah tugas seorang Kadet Pertahanan Awam di sekolah? • Membantu pihak sekolah mengawal keadaan kecemasan di sekolah • Bertindak sebagai pemberi bantuan awal kepada mangsa di sekolah. 2) Apakah tujuan penubuhan Kadet Pertahanan Awam di sekolah. • Memberi kemahiran pertolongan cemas, melawan kebakaran dan menyelamat. • Memberi khidmat sukarela • Menanam semanagat kerjasama,tanggungjawab, berperikemanusiaan, taat setia, cintakan sekolah dan negara. • Memupuk semangat hormat-menghormati • Mencungkil bakat dan memupuk semangat kepimpinan di kalangan pelajar.

Soalan kepada kelas: 1.Nyatakan tarikh rasmi penubuhan Jabatan Pertahanan Awam di Malaysia. Jawapan: Tahun 1952

Kesimpulan: Sebagai seorang Pegawai Pertahanan Awam malaysia haruslah sentiasa siap sedia menyahut cabaran dan objektif jabatan untuk menjadikan jabatan yang disegani oleh masyarakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful