You are on page 1of 92

Auteur : P.

Brusselaers Inhoud : Het boek ‘Ik Ben Code’ is onder diepgaande inspiratie ontstaan en gaat voorbij aan alle definities of oude ideeën van spiritualiteit, wetenschap en religie, en wil een bevrijdende synthese creëren die ons toestaat het Leven in haar ware essentie te ervaren. Door middel van verhelderende antwoorden op veel existentiële vragen die de ontwakende en evoluerende mens van vandaag bezighouden, maken we kennis met vernieuwende inzichten en een levensvisie die alle domeinen van ons leven kan transformeren en die ons in staat kan stellen een bron van inspiratie te zijn voor veel zielen om ons heen. We worden geïnspireerd om onze ‘Ik Ben Aanwezigheid’ weer te omarmen, ons soevereine, autonome, meest wezenlijke Zelf dat zich in

ONLINE TRAININGEN:

een continue staat van volledigheid en compleetheid bevindt. De inhoud bestaat uit 7 boeiende en verhelderende dialogen die een licht zullen werpen op de meest voorkomende struikelblokken tijdens ons proces van Zelf-bewustwording...
► Boeiende Interviews met dienstverleners

EXTRA DIENSTEN

BESTELLEN IN BOEKVORM : KLIK HIER

ARTIKELS & PRODUCTEN

com .e ne rgy. li fe changi n g.© Se l f Empow e rme nt O nli ne ® i s ee n i ni ti ati e f van Li fe C hangi ng Ene rgy / ww w .

INLEIDING .

De Aarde vibreert almaar hoger om op één lijn te komen met haar kosmische bestemming. De weerstand om mee te deinen met de Ik-Ben-Bewustzijnsgolf vertaalt zich in veel angst. wetenschap en religie. onzekerheid en verwarring bij de grote massa. De nood aan duiding en betekenisgeving is nog nooit zo groot geweest als op dit moment en dat zal de volgende jaren alleen maar toenemen als we beseffen dat de aarde een grondige metamorfose doormaakt en langzaam maar zeker een nieuwe gedaante laat onthullen voor alle zielen die zich daarvoor willen openstellen. maar wil een allesomvattende synthese creëren die het ons toestaat het Leven in zijn ware vrijheid en essentie te ervaren. Het boek wil bevrijdende antwoorden geven op veel existentiële vragen die de ontwakende en evoluerende mens van vandaag bezighouden.Lieve lezer. Zo wordt je niet enkel een onvoorwaardelijk liefdevolle begeleider voor jezelf maar ook voor andere ontwakende zielen die nog met veel levensvragen worstelen en die zich willen laten inspireren door hen die reeds een heel stuk van het transformatie. . Gaandeweg zul je kennis maken met steeds diepere lagen en aspecten van jezelf en zul je de inzichten kunnen toepassen en integreren in je dagelijkse leven. Overal worden er nieuwe deuren geopend.en/of helingsproces doorlopen hebben. Deze transformatie gaat niet altijd van een leien dakje want velen houden nog krampachtig vast aan allerlei aardse zekerheden en structuren. gaven of vaardigheden tot uitdrukking te brengen waarmee je de ‘nieuwe’ aarde – die in feite reeds in het eenheidsbewustzijn van alle zielen bestaat – op een zichtbare en tastbare manier gestalte kan geven. het is wellicht geen toeval dat je je weg hebt gevonden tot dit boek. Er zijn overal steeds meer tekenen dat er een ‘nieuw bewustzijn’ aan het rijzen is. alsook instrumenten en inzichten aanbieden die gepaard gaan met een levensvisie die alle domeinen van je leven zal transformeren en die je in staat zal stellen een bron van inspiratie te zijn voor veel zielen om je heen. een bewustzijnsgolf die alles aanraakt en een nooit geziene planetaire transformatie op gang brengt. Dit boekwerk wil daartoe een eye-opener en een gids zijn om nooit eerder belichaamde kwaliteiten. De evolutie komt in een steeds sterkere maalstroom terecht en de ene ontwakingsgolf volgt de andere op in een sneller tempo. dit dankzij het feit dat er steeds meer zielen hun diepere oorsprong en liefdeskracht weer ontdekken. Ik-Ben-Bewustzijnspaden aangelegd voor hen die graag hun multidimensionale aspecten willen ontdekken. Het Ik-Ben-Bewustzijn waar dit boek naar refereert gaat voorbij aan alle definities of oude ideeën van spiritualiteit.

Keer op keer zullen ze ons die helderheid geven waardoor er licht kan vallen op innerlijke struikelblokken. De veranderingen zullen de komende jaren zo snel gaan dat het soms voor onze ogen zal gaan duizelen. . Zo kunnen we onszelf toestaan ons steeds verder te openen voor de schoonheid. Uit de vele spontane dankbetuigingen blijkt dat de dialogen meer zijn dan enkel betekenisvolle woorden op papier. Jezelf in vertrouwen laten ‘surfen’ op de golf van de evolutionaire verandering is de sleutel om je eigen transformatieproces te helpen faciliteren. Er blijkt ook een vorm van subtiele energie meegegeven te worden die velen kunnen voelen tijdens het lezen. Vanuit de vragen die in mijn onderzoekende geest opduiken. meer bepaald multi-dimensionale aspecten van mijn eigen Wezen die mij assisteren in mijn levenswerk. en alles wat er in dit boek wordt aangereikt. als een weerspiegeling van de groeiende liefde die we voelen voor elk aspect van ons wezen. latente capaciteiten om voor onszelf een leven van passie en vreugde te creëren. We zijn met z’n allen bijzonder bevoorrecht dat wij de brengers van het Ik-Ben-Bewustzijn kunnen zijn. onze emoties en onze overtuigingen transcenderen en een nieuw gewaarzijn laten geboren worden dat het vermogen in zich draagt om alles te verenigen en te omhelzen. zal voor velen zulk een voldoening en innerlijke vreugde met zich meebrengen dat deze niet in aardse termen is te beschrijven. de moeiteloosheid en de wonderbaarlijke synchroniciteit van het leven. Verder zullen we gebruik maken van onze inherente. Naarmate ik steeds meer het ‘grotere plaatje’ begin te zien. Je bent in de eerste plaats een voelend. dient om jezelf te kunnen VOELEN en ERVAREN (in plaats van enkel te bedenken) zoals je werkelijk bent. dat we de geboorte van de nieuwe Aarde niet enkel helpen co-creëren.We zijn niet voor niets aanwezig in fysieke vorm op dit ‘kosmisch scharnier-moment’ in de tijd. Het boek bevat daartoe herinnerings-coderingen voor alle zielen die zich klaar voelen om de avontuurlijke reis naar diepere bewustzijnslagen aan te vatten en die zich sterk verbonden voelen met de evolutie van de aarde en al haar bewoners. ware zelf. De dialogen willen ons bewust maken van oude limiterende energie-structuren die ons tegenhouden in onze 'spontane' ontwikkeling. hebben namen en labels steeds minder belang voor mij. We zullen geleidelijk alle begrenzingen van onze fysieke aard. De inhoud van dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met mijn innerlijke begeleiding die ik simpel mijn ‘natuurlijke Zelf’ noem. Zo ontstonden in de loop der jaren veel bevrijdende dialogen die velen reeds hebben geholpen om ‘wegwijs’ te worden in hun diepere. Deze energie kan je assisteren in het loskomen van het keurslijf van je denken en je uitnodigen om de ware liefdevolle essentie van jezelf te VOELEN. Mijn natuurlijke Zelf zie ik als een collectief van mijn eigen multizelven. maar ook nog eens aan den lijve kunnen aanschouwen en celebreren. sta ik open voor een stroom (flow) van inspiratie die mij begeleidt in het neerschrijven en vertalen van de informatie. vibrerend en bezield wezen. maar het privilege om dit te mogen meemaken en daar bovendien een onmisbare schakelrol in te spelen.

li fe changi n g. Deze energie zal je helpen om alle informatie te kunnen integreren en praktiseren in je dagdagelijks leven. spontane en openhartige Zelf te ZIJN..Daarom zou ik je willen adviseren – vooraleer je de dialogen tot je neemt – om een moment van stilte te nemen en een intentie te plaatsen om jezelf te openen voor de subtiele energie die tussen de woorden door voelbaar is. Ik wens je alvast een zeer geïnspireerd. Patrick Brusselaers – december 2010 Website : www.e ne rgy. com .selfempowermentonline. Mijn diepe liefde en respect voor al jouw keuzes.net Ga naar DIALOOG -1- © Se l f Empow e rme nt O nli ne ® i s ee n i ni ti ati e f van Li fe C hangi ng Ene rgy / ww w .. vrij en zorgeloos leven toe waarin je jezelf de toestemming geeft om je meest natuurlijke.

Dialoog -1.: .

zonder een aspect van jezelf uit te sluiten. dat niet langer aan het ‘materiële leven’ verzaakt om ‘spiritueel’ te kunnen zijn. Het ‘spirituele bewustzijn’ van de laatste decennia was een natuurlijke tegenbeweging op de materialistische wereldvisie van de mens. Dit is eigenlijk altijd al de bedoeling geweest : de materie die kan worden bezield en vergeestelijkt door ‘spirit’. aardse realiteit.Wat is het ‘Ik-Ben-Bewustzijn’ eigenlijk ? H et Ik-Ben-Bewustzijn is in de eerste plaats een brug tussen het materialistische en het spirituele wereldbeeld. maar deze ook ‘materieel’ gaat neerzetten. Zo is het ontstaan van het Nulpuntveld geboren. en je weet dat alle andere zielen gelijkwaardig zijn aan jou. Je weet dat je in wezen de god/godin bent bent die zich als mens uitdrukt. de definities en overtuigingen waarmee je lange tijd je zelfbeeld hebt gevoed. kom je los van de etiketten. Je doorschouwt alles als één onlosmakelijk Geheel dat in alle gebieden van je leven doorsijpelt. Het Ik-Ben-Bewustzijn is een integrerend bewustzijn dat niets meer uitsluit. De zoektocht naar de essentie van de materie doet veel wetenschappers met verstomming verbazen. maar door . en als het ware laat binnenstromen en indalen in de fysieke. Langzaam maar zeker rijst er een ‘nieuw’ wereldbeeld op dat alle oude tegenstellingen met elkaar verbindt. Op die manier verenigt het Ik-Ben-Bewustzijn ook wetenschap en religie die millennia lang elkaars tegenpolen zijn geweest. Het Ik-Ben-Bewustzijn verbindt beide visies met elkaar in die zin dat je niet meer kan spreken van ‘spiritueel’ of ‘materialistisch’. door bewustzijn. maar verschillende aspecten van het God-zijn uitdrukken. De kwantumfysica heeft al geruime tijd ontdekt dat materie in feite uit het ‘niets’ opduikt. Je ziet jezelf niet langer enkel via fysieke ogen. De uitdaging waar de mens nu voor staat is dat hij zijn spirituele natuur niet enkel in zijn ‘hoofd’ beleeft. Het kenmerk van het Ik-Ben-Bewustzijn is integratie. Het leven wordt niet langer met het ‘hoofd’ bedacht maar voluit vanuit het Hart beleefd. Beiden zijn in elkaar vervlochten en niet langer twee kampen die tegenover elkaar schijnen te staan. Doordat je steeds meer leeft vanuit het onverdeelde bewustzijn. vereniging en verbinding in plaats van desintegratie en scheiding.

In feite gaat het over een geheel nieuwe identiteits-verschuiving. maar de . ook unieke Goddelijke uitdrukking. naar God.. Op jezelf ben je compleet. omdat elke vergelijking gebaseerd is op beter en slechter. Ze heeft de vrijheid om zich in alle richtingen tegelijkertijd te bewegen omdat er geen geloofsconstructies meer zijn die haar blokkeren. Dit is wat we doorgaans het Ik-Ben-Bewustzijn noemen… Wat is er eigenlijk zo bijzonder aan dit Ik-Ben-Bewustzijn ? In hoeverre verschilt het van andere visies ? A ls je in een 3-D realiteit leeft. Er is geen behoefte meer om jezelf te vergelijken met een andere.. Je bent niet langer op zoek naar het Licht. dien je het verlangen om het te willen vergelijken met het oude paradigma los te laten. goed tegenover slecht. gezond of ziek. regels en voorwaarden die je ooit als incarnerende ziel hebt aanvaard om jezelf als mens op aarde neer te zetten.de ogen van je ongelimiteerde Zelf. visualiseren. al deze manipulatieve pogingen om de energie naar je hand te zetten.. naar Verlichting of zelfs naar jezelf. uniek en heel. een heel ander karakter gaat krijgen. Vandaar dat zoveel mensen op bijna hypnotische wijze bezig (geweest) zijn met affirmeren. Er heeft zich een identificatie-verandering voltrokken. mediteren. enz. werken slechts tot op zekere hoogte.. en je weet dat ook jij Al-Dat-Is bent die zich op een unieke manier uitdrukt in je realiteitsbeleving. zoals het Licht dat ontstoken wordt in een voorheen donkere kamer. Vroeger was je op zoek naar de lichtknop. maar op het diepste niveau. Nu. Om te ervaren en te voelen wat het Ik-Ben-Bewustzijn is. In de oude spirituele energie zag je jezelf als een mens die zich als het ware moest 'opladen' met energie om krachtiger te kunnen worden. Het Ik-Ben-Bewustzijn gaat voorbij aan alle oordelen. labels. Je staat jezelf eenvoudig toe JEZELF te ZIJN. Je denkt dat je het Licht of het 'Goddelijke' moet binnentrekken in je menselijke bestaan. onderwerp je je aan dualistische eigenschappen. niet enkel intellectueel. enz. Je moest een zekere mate van controle uitoefenen op de energie om je heen en ze in een bepaalde richting 'duwen' om ze voor jou hanteerbaar te maken. dus op een oordeel. Nu weet je dat je zelf het Licht bent. spiritueel versus niet-spiritueel. Dit maakt dat de energie die door je heen stroomt. precies zoals ieder ander. Het Ik-Ben-Bewustzijn is zeer bevrijdend. Om jezelf te definiëren splits je je realiteits-beleving als het ware uit elkaar in 2 delen : lichamelijk tegenover geestelijk. Vanaf een bepaald evolutiepunt gaat het echter tegen je werken en val je letterlijk uit de harmonie.

Er zijn geen 'goede' of 'slechte' keuzes. Bekijk het zo : oordelen is niet slecht. het minder wordt ? Alleen al het feit dat je zegt dat het 'negatief' is.manier waarop eenieder die heelheid vormgeeft of neerzet is ongeëvenaard en onvergelijkbaar. Dat is de evolutie van God die vergeten is om God te Zijn naar God die zich steeds meer herinnert dat hij God(delijk) is. Door de keuze voor onvrede van een ander af te keuren val je zelf uit de harmonie en begin je te resoneren met het patroon waar je je tegen afzet. betekent dat je een dualistisch standpunt van goed en kwaad. noch om anderen aan te vallen omwille van keuzes die door jou 'laag' worden genoemd. slechts keuzes waarin je jezelf opsluit of de vrijheid geeft. Waarom denk je dan dat als je het 'negatieve' in de wereld afkeurt. Hoe meer je van jezelf ECHT JEZELF mag zijn. Waar je je tegen afzet. des te meer zul je je realiseren dat jij de God/Godin in levende uitdrukking bent… Je stelt dat elke keuze geëerd mag worden. het is slechts on-produktief als je een wereld van vrede en harmonie rondom je wil creëren. krijgt jouw aandacht en energie. Je bent en blijft geëerd en gerespecteerd omwille van de Goddelijke Keuze-maker die je bent. En elke keuze waarin je jezelf opsluit zal uiteindelijk (ook al duurt het soms eonen lang) leiden tot een keuze waarin je jezelf een grotere vrijheid en meer levensruimte geeft. Je ziet de aarde als een speelterrein bewoond door meer dan 6 miljard Goden/Godinnen in mensengedaante die elk hun eigen werkelijkheid beleven op basis van gemaakte KEUZES. Dat is alles. En elke keuze is een Goddelijke Keuze die respect verdient en geëerd wordt. Eén van de belangrijkste eigenschappen van leven in het Ik-Ben-Bewustzijn is dat het oordeel compleet is weggevallen. Afkeuring is een oordeel vellen over de keuze van een ander en daarmee wordt je zelf deelgenoot van de vibratie die precies méér van hetzelfde zal creëren in plaats van minder. Moeten we dan de negatieve keuzes die sommigen maken om anderen te kwetsen niet afkeuren omdat ze de harmonie en vrede op aarde aantasten …? D at is precies de reden waarom er op aarde op collectief vlak nog geen harmonie en vrede is. Het is niet verkeerd om te oordelen. Het Licht zal niet minder om je geven als je oordeelt. . spiritueel en niet-spiritueel hebt aanvaard. wordt hij dikker en niet dunner. Als je lucht blaast in een ballon.

Als je aandacht teveel gaat naar frustratie over de keuzes van anderen. Er zullen T-shirts zijn die jij helemaal niet prefereert. Het is mogelijk om de keuzes van anderen te gebruiken als inspiratiebron om je eigen keuzes te lanceren … Bedoel je dat ik mij door ‘negatieve’ mensen kan laten inspireren ! J a. Precies omdat iedereen anders is. verklaar je dat het een tegenkracht is in jouw werkelijkheid. des te beter jij kan scherpstellen waar jouw voorkeur naar . Hoe meer keuzemogelijkheden zich aanbieden. is er een diversiteit aan keuze. je kan je door IEDEREEN laten inspireren. heb je geen helder zicht op je eigen keuzes.Door iets negatief te noemen. Je schept dan een ‘stoorzender’ die ervoor zorgt dat de dingen die je ervaart niet op één lijn liggen met je zielsverlangens… Wat zijn mijn zielsverlangens …? A lles waarmee je je hart laat opleven. maar ook door hen die keuzes maken die ver van jou afstaan. elk verlangen dat jou laat overstromen van vreugde en passie. niet enkel door positief ingestelde mensen. maar als je je erover gaat opwinden. dan wil je toch ook liever kiezen uit een grote diversiteit aan T-shirts in allerlei kleuren. Je mag gerust observeren dat anderen keuzes maken die jij niet zou prefereren. sluit je onmiddellijk je eigen inspiratiekanalen af. en dat zijn dan de karakteristieken die jij de scheppende energie toekent. Je kan de wereld rondom je aanschouwen als een contrast-realiteit om het voor jezelf helder te krijgen wat het precies is wat jij wil. elke keuze die jou het gevoel geeft dat je leven betekenis heeft en voldoening kent . Frustratie sluit de kanalen naar vervulling terwijl inspiratie de kanalen opent. De vibraties van beiden liggen mijlenver uit elkaar. Dat is het doel van de verscheidenheid in de eenheid. Het is onmogelijk om in hetzelfde moment frustratie en inspiratie te voelen. ontwerpen en maten dan uit een sobere collectie. blokkeer je de inspiratie van je eigen keuzes. Stel je bent op zoek naar een T-shirt in een kledingshop. Wanneer je emotioneel reageert op de keuzes van anderen. maar deze geven jou juist de mogelijkheid om te beslissen wat jij graag wil.

je eigenlijk een oordeel velt over een aspect van jezelf dat ook ooit deze keuze gemaakt heeft… Als ik negatief reageer op anderen. Je kan je dus perfect laten inspireren door ‘lelijke’ ontwerpen. maar omhelst iedere keuze als een geldige ervaring van het God-Zijn.als je die persoon daarvoor veroordeelt -. biedt de aarde de menselijke ziel zeer veel mogelijkheden om nieuwe keuzes te maken op basis van verworven inzichten. Juist door de wisselwerkingen van licht en duisternis. Hierdoor geef je jeZelf de mogelijkheid om jeZelf te kennen zoals je werkelijk bent. Jij als de God/Godin wilde niet enkel ervaren hoe het is om positief en liefdevol te zijn. verwerp dan ik eigenlijk een deel van mezelf … ? W aarom denk je anders dat je ermee wordt geconfronteerd ? Er zijn hier geen vergissingen. Het Ik-Ben-Bewustzijn sluit geen enkele keuze uit. en dat . De aarde is een ervarings-sfeer waarin alle zielen met een verschillend bewustzijns-niveau samen vertegenwoordigd zijn. vind ik meer vrijheid om mijn eigen keuzes te maken ? I nderdaad.uitgaat. Realiseer je dat de zogenaamde ‘negatieve’ keuzes die anderen maken ook tot jouw keuze-pallet behoren. maar ook hoe het is om onwetend of ‘negatief’ te zijn. Wat je in feite ervaart is dat je een spiegel krijgt – via de ‘negativiteit’ van anderen – van die delen of aspecten van jezelf die je ooit hebt verbannen of . Je bent pas vrij om te kiezen als je alle keuzes geldigheid van bestaan geeft. en ware (levens)kunstenaars doen dat ook voortdurend… Dus door andere keuzes niet langer te veroordelen of me daarover slecht te voelen. door de interacties tussen hen die zich herinneren wie ze zijn en hen die vergeten wie ze zijn. in alle kleuren en schakeringen van het spectrum.

De ander is misschien heel onderdanig en speelt de slachtoffer-rol.tegenover negatief ingestelde mensen? E erst en vooral. Als je een houding van neutraliteit kan bewaren.vanuit het Ik-Ben-Bewustzijn bekeken . heerszuchtig of agressief. Welke houding kun je dan best aannemen als je in contact komt met energie-manipulators ? . Laat je niet intimideren door energie-spelletjes. dat wil zeggen als je je innerlijke vrede kan bewaren in de confrontatie met ‘negativiteit van anderen’. voel je afschuw en pijn die je naar buiten projecteert. Herken je het spelletje … ? In feite speel je verstoppertje met jezelf als je met de vinger naar anderen wijst … Hoe kan ik dit spelletje stoppen ? D oor in de ‘ander’ een spiegel van jezelf te erkennen die vraagt om heling en liefdevolle integratie. Dan neem je niet langer aanstoot aan het gedrag van anderen. maar voel je eerder compassie in plaats van verontwaardiging… Welk standpunt neem ik dan best in . Ze zijn in wezen noch slecht noch negatief. des te meer laat je gebruiken als speelbal en dat maakt het voor hen slechts nog aantrekkelijker om hun manipulerende rol nog wat kracht bij te zetten. dan is dat een teken dat je jezelf op dat punt hebt geheeld en geaccepteerd. Ze zijn slechts BANG en weten dit dikwijls zeer goed te maskeren via hun uiterlijk vertoon. Hoe meer je op hen inspeelt. Wat jij negatieve mensen noemt. Je hebt dit naar je onbewuste verdrongen en telkens je ermee wordt geconfronteerd. De ene is misschien dominant. zijn mensen die uit angst voor controle-verlies keuzes maken waarmee zij anderen denken te moeten manipuleren. zodat je voor jezelf de illusie wekt dat jij ‘goed’ bent en de ander ‘verkeerd’.verstoten omwille van keuzes die niet liefdevol waren. zie negatieve mensen niet langer als 'negatief'.

. Gebruik hun keuzes als contrast-realiteit om te bepalen waar JIJ voor staat. maar om de Keuze-maker in hen te omhelzen. Dan begin je je te laten ‘inspireren’ door de ander en voel je je niet langer slachtoffer maar meester over de situatie… Ik weet niet of me altijd dit lukt. Verzet je niet tegen hun keuze om hun rol te willen spelen. Op het moment dat je dit doet.A dem allereerst wat dieper in jezelf. ga je energie-manipulators beter doorzien. Je hoeft geen . Hiermee help je zowel hen als jezelf . Dit doe je niet met de bedoeling om hen te willen veranderen. zonder de ander te oordelen. Ik heb altijd van me afgebeten uit angst gemanipuleerd te worden… D at is niet erg. blijf je dit keer op keer automatisch doen. Dit geeft hen bewust of onderbewust een belangrijk signaal dat niet iedereen te vangen is met hun spelletjes. Door meer in je eigen energieveld te verblijven. Zie dat hun macht op onmacht is gebaseerd. Bestempel ze niet als lastig. Zolang je terugvecht handhaaf je enkel datgene waar je eigenlijk vanaf wil. Bovendien geef je een voorbeeld van iemand die stabiliteit uitstraalt. negatief. .. dan dien je op te houden met steeds op anderen te reageren. Als je gelooft dat je enkel jezelf kan verlossen door telkens te reageren.. Wil je je bevrijding werkelijk co-creëren. vervelend. Zie dat ze eigenlijk bang zijn en dat ze juist daardoor macht over hun omgeving willen uitoefenen. Maar heeft dit doeltreffend gefunctioneerd ? Heeft jouw tegenaanval of verdediging een einde gemaakt aan het verlangen van de ander om jou verder te manipuleren ? Elke aanvaller heeft een verdediger nodig om zijn spel te kunnen spelen. Stel simpel vast dat dit niet de zienswijze of de keuze is die jij zou maken. voel MEDEDOGEN met hen en neem ze mee op in jouw hartsgedragen bewustzijn terwijl je ze recht in de ogen blijft kijken.. vandaar dat ze naar bevestiging en erkenning schreeuwen. iets wat zij ook zouden kunnen leren. ook al denkt je ego daar helemaal anders over… De eerste stap naar het loslaten van vecht-en vluchtspelletjes is inzien dat ze jou niet vrij maken. Als ze je aftasten. Je hoeft je niet te verdedigen tegenover anderen. straal je een hoge mate van soevereiniteit uit waardoor ze aanvoelen dat jij niet manipuleerbaar bent. dat ze jou geen duurzame vervulling en verlossing bieden. Ze voelen zich onzeker en innerlijk niet goed genoeg. Herinner je dat jouw oordeel of tegenaanval hun rollenspel slechts meer energie geeft.

e ne rgy. com . li fe changi n g.© Se l f Empow e rme nt O nli ne ® i s ee n i ni ti ati e f van Li fe C hangi ng Ene rgy / ww w .

zit je spontane.. ‘ : ‘. Wellicht herken je zelf enkele voorwaarden en opgelegde eisen die verborgen zitten in allerlei ‘moetens’ en ‘mogens’ en die gekoppeld zijn aan de goedkeuring van jezelf. De enige oorzaak van het feit dat je ze niet altijd voelt is omdat je denkgeest steeds tussenbeide komt.. Het kost veel meer moeite en energie om ze NIET te voelen.. De lijst van voorwaarden is zo lang dat het soms een titanenstrijd kost om door de barrières heen te breken..’ ‘.. als ik een diploma haal / .. Elke voorwaarde is een vooropgezet idee dat afstand schept tussen het gevoel en het verstand. Je zou versteld staan als je wist hoeveel weerstand mensen blijven bieden aan iets wat van nature moeiteloos of wrijvingsloos wil stromen. als ik mezelf kan bewijzen. Kijk eens naar onderstaand lijstje. Eigenlijk zeg je dan : ‘ik keur mezelf enkel goed .: Hoe kan ik mijn ware oorsprong weer voelen? H et prachtige is dat het in feite geen enkele moeite of energie kost om je ware Oorsprong te voelen.’ ‘.Dialoog -2. Telkens wanneer je ‘denkt’ iets te moeten doen of laten om in vrede te kunnen zijn.. natuurlijke gevoel gevangen in de houdgreep van het verstand..’ . als ik niet lui ben.. Er wordt ontzettend veel mentale controle uitgeoefend en allerlei hindernissen opgezet om de Liefde van het Zelf te blokkeren... Hoe ? Door er allerlei voorwaarden aan te koppelen. als ik slaag in ...

ben... Voorwaarden stellen aan liefde is een zeer doeltreffende manier om de onmiddellijke ervaring van verlichting of innerlijke vrede uit te stellen..’ ‘... Via het verstand of de analytische denkgeest vindt alle controle en conditionering plaats. als ik me inzet voor anderen’ ‘. als ik lief ben voor m’n medemensen. als ik slim/wijs/moedig/zorgzaam/gedienstig .. als ik anderen respecteer. dat ze je op ieder moment vrij ter beschikking stond indien je bereid was om je niet te laten afremmen door het verstand...’ ‘.. ben je uiteraard zeer manipuleerbaar … Mensen kunnen slechts worden geknecht via het verstand. normen en verplichtingen die door belangengroepen werden opgesteld. Elke voorwaarde die je stelt aan jezelf is ook een voorwaarde die je stelt aan anderen.’ ‘...’ ‘.. bid of mijn oefeningen doe. Hoe groter je eisenpakket. des te meer zul je je over alles en nog wat opwinden of irriteren… Het maakt je leven moeilijk en conflictueus op alle gebieden van je leven. dat je ze nooit moest verdienen. En hoe meer voorwaarden en zelfoordelen je erop na houdt. om de Liefde van/voor jezelf te voelen die je niet langer hoeft te verdienen …? Minder nadenken misschien en de voorwaarden die ik aan Liefde stel in vraag stellen . alleen was je er gevoelsmatig van afgesneden.’ ‘.. Je zal trouwens merken dat je anderen op dezelfde manier oordeelt zoals je jezelf oordeelt.. Met het loslaten van alle voorwaarden (en dus de zelfoordelen). zal de rust en de innerlijke vrede weer terugkeren.. Een voorwaarde is bovendien ook een OORDEEL dat je velt over jezelf.’ Enz. nooit via het Hart. Dus wat moet je ervoor doen om weer te voelen wat jou werkelijk in leven houdt.. want als je bijvoorbeeld jezelf slechts waardeert als je een harde werker bent. als ik geen hulp weiger aan anderen. In feite was ze nooit weggeweest. Want als men je kan laten geloven dat je slechts onder bepaalde voorwaarden een goed mens bent. om ze gebonden te houden aan allerlei regels.’ ‘. als ik niet oordeel. dan geloof je tegelijkertijd dat je afkeuringswaardig bent indien je lui bent. als ik regelmatig mediteer. ? . Wat als al deze voorwaarden slechts ‘leugens’ zijn die je door de maatschappij en de religies zijn voorgehouden om je van de directe ervaring van onvoorwaardelijke Liefde of vrede weg te houden ? Ze zijn slechts gecreëerd om controle over de mensheid te kunnen uitoefenen... des te meer je een strenge rechter bent voor jezelf.. Iedere voorwaarde is een denkconstructie die afstand en tijd schept. De waarheid is dat Liefde of veiligheid altijd hier en nu aanwezig was.‘… als ik niet negatief/onbeleefd/boos/onbeleefd ben.

zonder jezelf daarvoor te schamen.J a en door je bewust te worden van de voorwaarden of zelf-oordelen die zich als energetische blokkades laten aanvoelen. is het je ook al opgevallen dat je ademhaling oppervlakkiger is als je boos of angstig bent. in plaats van in het onderste gedeelte of je buikgebied ? Je ademhaling is minder diep omdat je je op momenten van emotionele pijn onveilig voelt (je zit dan in een zelfoordeel of voorwaarde vast) en omdat je op dat moment je bewustzijn wil terugtrekken uit je fysieke en emotionele lichaam. maar om het te erkennen als een aspect van mezelf dat op deze manier reageert. vlucht je weg uit jezelf. Ik kies er niet voor om dit te veroordelen. Wat je niet beseft is dat je ook je levenskracht uit je lichaam terugtrekt zodat je je energiekanalen steeds verder afsluit. Is je adem vol en diep of eerder oppervlakkig ? Als je oppervlakkig ademt. uit het hier-nu zodat je zo weinig mogelijk hoeft te voelen. Op die momenten leef je meer vanuit je spontane. De eerste belangrijke stap van heling is om te leren van jezelf te houden of jezelf volkomen te accepteren MÉT deze reactie en MÉT deze emoties. en vraag alle hulp en steun om dit deel in mezelf te gaan helen en transformeren. Je ademhaling en je emotionele lichaam zijn nauw met elkaar verweven en hebben een direct voelbare relatie met elkaar. wat probeer je in jezelf weg te duwen ? Je gevoelens toedekken heeft niets met spiritueel zijn te maken. Ik ben bereid om ernaar te kijken. Hoe kan ik me via de ademhaling beter bewust worden van een blokkade tegen liefde ? O bserveer in de eerste plaats hoe je ademt.’ Dit opent de deur naar integratie en heling. De manier waarop je ademt zegt reeds veel over de mate waarin je werkelijk liefdevol aanwezig bent. kom je geleidelijk uit de houdgreep van je verstand/ratio en zal je spontane zelf zich steeds meer gaan openbaren. dit is hoe ik me nu voel. Ik sta mezelf toe om hier eerlijk over te zijn. . Dat laatste heeft te maken met alles durven voelen zonder zelfoordeel. Om weer contact te kunnen maken met pijnlijke emoties is er niets zo effectief dan bewust gebruik te maken van je ademhaling. Anderzijds. Heb je al gemerkt dat je ademhaling dieper is tijdens momenten van diepe tevredenheid ? Je durft dan ook je levensadem dieper te laten indalen in je lichaam en een inniger contact te maken met je omgeving. Je kan zoiets zeggen als : ‘Okee. om te voelen op welke manier ik de liefde in mezelf blokkeer. Natuurlijke Zelf. Naarmate je je onveilig voelt. meer vanuit het bovenste gedeelte van je borstkas.

com . li fe changi n g.© Se l f Empow e rme nt O nli ne ® i s ee n i ni ti ati e f van Li fe C hangi ng Ene rgy / ww w .e ne rgy.

Dialoog -3.: .

Maar is de illusie ‘echter’ als miljarden mensen erin . Wat betekent dit concreet ? ‘Jij’ leeft in je omgeving zoals je omgeving in ‘jou’ leeft. als je je bang of onveilig voelt. dan ga je ervan uit dat het Universum bestaat uit een oneindig aantal verschillende energie-bronnen die met elkaar een competitie aangaan om te kunnen overleven.allerlei ideeën op te werpen om deze externe omgeving te manipuleren en te controleren. We hebben immers geleerd dat veiligheid en zekerheid van buitenaf komen… H et probleem is dat je in je denken een opsplitsing hebt gecreëerd tussen een ‘zelf’ en een ‘externe omgeving’ die los van het zelf lijkt te bestaan. De ene keer win je en voel je je opgehemeld. Er zijn geen grenslijnen waar Jij als Goddelijk wezen energetisch ophoudt te bestaan.in functie van haar overleving . Als je het gevoel hebt dat je je tegen iets of iemand moet verdedigen. Via allerlei energie-manipulaties wordt er over en weer energie gestolen.. Dit is het spel van de derde dimensie. Het dwingende verlangen om de externe wereld naar je hand te zetten hebben we de ‘ horizontale energie-voorziening ’ genoemd. er is GEEN ‘externe wereld’ en er is ook GEEN ‘persoonlijk zelf’. duwt. maar enkel een Zelf dat nergens meer begrensd of afgebakend is. Toch is het voor velen moeilijk om bij die innerlijke ‘schat’ te komen. Maar daarvoor dienen ze de splitsing die ze hebben gemaakt tussen ‘zelf’ en ‘externe wereld’ los te laten.. als je de wereld van vandaag observeert. wedijvert. vergelijkt. Er zijn geen grenslijnen waar de werkelijke ‘jij’ energetisch ophoudt te bestaan. Sterker nog. Zodoende hoef je je niet langer ‘tegen’ iets te verdedigen of ‘voor’ iets te vechten en kan je emotioneel tot rust komen . En inderdaad. Telkens je trekt. controleert. dan zie je dat de mensheid deze illusie op planetaire schaal vorm heeft gegeven. Steeds meer ontwakende zielen willen dit 3D-spel niet meer spelen en zijn op zoek naar een alternatieve energievoorziening.. de andere keer verlies je en ben je zwaar ontgoocheld. geef je macht aan de illusie dat er iemand anders dan jouw Zelf aan de touwtjes trekt.. dan wordt je in feite geleefd door de illusie dat er ‘andere’ energie-bronnen zijn dan je Zelf die een potentieel gevaar voor je kunnen betekenen. Vanuit deze scheiding begon je denkgeest .Er wordt altijd maar gezegd dat alle liefde en kracht in jezelf zit. als het ware een emotionele rollercoaster van hoogtes en laagtes waarin je geluk wordt bepaald door de mate waarin je je omgeving naar je hand kan zetten. Denk je van wel. enz.

Nochtans is de aarde altijd ‘rond’ geweest. Pythagoras.a. die beweerden dat de aarde rond was. Door de eeuwen heen waren er veel wetenschappers. zoals o. Hij had hier geen bewijzen of argumenten voor. Dus eigenlijk zeg je dat je moet indruisen tegen een ‘idee’ wat de mensheid reeds duizenden eeuwen als een onomstootbare waarheid heeft aanvaard …? I nderdaad. Nog maar een 600 jaren geleden was vrijwel iedereen op aarde er stellig van overtuigd dat de aarde ‘plat’ was en riskeerde je de doodstraf als je daar een andere mening over had. wilde ‘jij’ als een goddelijk ‘bewustzijns-aspect’ Thuis verlaten om op eigen kracht en gevoel je eigen Wezen te her-ontdekken. Hij volgende een ‘innerlijk kompas’ en druiste in tegen een onwrikbare ‘waarheid’ (dat de aarde plat was) van dat moment. Het was de geboorte van de ziel die op het punt stond een buitengewone reis te ondernemen en het universum in al zijn facetten te exploreren. Deze pijn ontstond op het moment dat je ervoor koos om je Goddelijkheid in een stoffelijke wereld uit te drukken. We hebben het hier niet over je huidige incarnatie. De waarheid is echter : alles is energie in constante beweging en er is geen enkele scheiding tussen wat dan ook… Hoe kan ik deze waarheid gebruiken met betrekking tot emotionele transformatie ? D oor je bewust te worden van deze pijn van de afscheiding. Het verlangen naar ervaring. los van het toen heersende idee. Hij ging geheel op zijn gevoel af. avontuur en zelf-exploratie was sterker dan het . betekent dit dan dat de volgende generatie gedoemd is om hun voorbeeld over te nemen …? Het lijkt ‘logisch’ om het spel op dezelfde manier steeds maar verder te willen zetten als je ziet hoe iedereen rondom je daar uitdrukking aan geeft.geloven ? Is de aarde een plek waar je bang moet zijn omdat meer dan driekwart van de mensheid daar stellig van overtuigd is ? Als al jouw vorige generaties uitdrukking hebben gegeven aan deze splitsing of dualiteit. Net zoals een kind op een bepaald ogenblik de beschermende veiligheid van zijn thuisomgeving wil verlaten om op een onafhankelijke wijze keuzes te kunnen maken en zelf richting te kunnen geven aan haar/zijn leven. De grootste illusie die de mensheid van deze tijd vasthoudt is dat de aarde stoffelijk is en dat alle zichtbare dingen van elkaar gescheiden zijn. maar het moment dat je de baarmoederlijke geborgenheid van ‘Thuis’ verliet om je God-Zijn op een individuele en autonome wijze te leren ontdekken.

Dit gevoel kan niemand jou geven omdat dit Kosmisch Gevoel door jouzelf dient her-ontdekt te worden. Je zal merken dat als je werkelijk je ‘grijpende beweging’ naar buiten toe loslaat. stoffelijk universum waarin allerlei krachten met elkaar concurreerden. Dit kan niet genoeg benadrukt worden. Dit is de ‘kosmische geboortepijn’ … Zijn er tips over hoe ik deze kosmische geboortepijn kan transformeren ? J a. Je vergat dat je een multidimensionaal energie-wezen was en je begon jezelf te zien als een 3-dimensionaal stoffelijk wezen in een gigantisch. maar vooraleer we verder gaan. De beslissing die je neemt houdt verband met je antwoord op deze vragen : .verlangen naar ‘eeuwige’ geborgenheid. Zolang je uit angst steeds naar ‘buiten’ gaat en aan de externe wereld tracht te sleutelen. Alhoewel je op je reis nooit je verbinding met ‘Thuis’ kwijtgeraakt was.. want al deze pogingen geven geen duurzame vrede. voor gevaar. Eerst en vooral. Dus staak al je pogingen om anderen op een dusdanige wijze te kneden dat jij je op je gemak voelt. De reden voor je onvrede ligt NOOIT buiten jezelf.. dat de beweging naar binnen zich automatisch voltrekt. zodat je je contact met je Thuis-basis naar de achtergrond duwde en op zeker ogenblik zelfs helemaal vergat. Er is niemand buiten je Zelf die ervoor kan zorgen dat jij innerlijke rust en werkelijke Veiligheid ervaart… We hebben het hier niet over een gemoedsrust die je even ervaart als je denkt dat een ander van je houdt. enkel een tijdelijke pleister op de oer-wonde.waar je ook gaat of staat of wat er ook in je leven gebeurt . Zo werd ANGST geboren voor eenzaamheid. zou ik graag willen dat je een duidelijke beslissing neemt in je leven. ging je aandacht echter hoe langer hoe meer uit naar de illusie van de vormwereld. enz. laat je pogingen varen om je omgeving of andere mensen te willen veranderen teneinde je eigen leven te willen veranderen. Zolang je de rol blijft spelen van slachtoffer van de energie van andere wezens houd je jezelf gevangen in een illusie die geen enkele uitkomst biedt. Deze relatie met je Zelf bepaalt voor de volle 100 procent de kwaliteit van de relatie(s) met andere wezens. de verbinding met de ene Bron van Liefde die . Ik weet dat je hierover nog veel vragen hebt. omdat datgene wat je ‘extern’ durft los te laten ruimte zal scheppen voor een diepere liefdesrelatie met je Zelf. voor andere zielen. maar over een veel diepere Vrede die je ervaart omdat je de energie van 'Thuis’ voelt. kan er zich geen deur naar ‘binnen’ openen.voor eeuwig en altijd jouw metgezel is.

je vertekende beeld van de liefde.• • • • Kies je er nog langer voor om de buitenwereld te gebruiken als rechtvaardiging voor je gevoel van onvervuld zijn ? Wil je nog langer geloven dat de oorzaak van je diepste pijn buiten je controle ligt ? Ben je bereid je ‘grijpende handen’ naar je omgeving toe in te ruilen voor ‘helende handen’ voor je Zelf ? Ben je bereid je illusie van wat liefde is. op te geven in ruil voor een diepe vrede en innerlijke rust die met geen pen te beschrijven valt . dan houd je eigenlijk je eigen afgescheiden identiteit in stand.. We halen voortdurend het verhaal weer op om te kunnen blijven rechtvaardigen wat we voelen en om te bewijzen dat ons lijden gegrond is… A lle lijden heeft een ‘drager’ nodig. Je gebruikt dan de toestand en de schijnbaar ‘externe’ oorzaken in je leven om je eigen constructie te blijven verdedigen. spelen hier zeer handig op in… Is er een praktische tip om het lijden in onszelf te stoppen? . en die de keuze maakt om zichzelf door middel van het lijden in stand te houden. een kunstmatig gecreëerde identiteit die het lijden als dusdanig op zich neemt. Aan de ene kant wil je verandering in je leven. Je wijst naar alles en iedereen. Vandaar dat veel mensen zoveel houden van tragedie en drama’s. Als je je in een bepaald toestand machteloos voelt en daaronder gebukt gaat. Het zal een einde maken aan alle ‘verhalen’ waarmee je de Liefde van Thuis op een afstand hebt gehouden … Dus als ik het goed heb is ons lijden verbonden met het ‘verhaal’ waarin het ‘ik’ of ego zich wentelt. En zij die de controle van de wereld in handen willen houden.? De sleutel tot jouw transformatie zal ten volle afhangen van het besluit dat je neemt. Een zeer handige list van je ego om de status quo te handhaven.. zelfs naar je eigen verleden of ‘verhaal’ om jezelf te willen vrijwaren van alle verantwoordelijkheid. Vandaar ook dat de algemene berichtgeving zich meer focust op de chaos dan op de harmonie in de wereld. maar aan de andere kant wil je voortdurend bewijzen van je lijden op tafel gooien.

Het proces van emotionele bevrijding is niet afhankelijk van ‘tijd’. je levensstrijd. je schijnbare machteloosheid wil blijven verdedigen en gebruiken als een excuus om niet gelukkig te zijn in dit moment. alleen heb je jezelf altijd een beetje voor de gek gehouden… Het proces van (emotionele) heling hoeft dus niet lang te duren … ? E erst en vooral. Je ego wil zich ‘speciaal’ of ‘bijzonder’ voelen en als dat betekent dat je daarvoor iets meer moet lijden dan anderen. De tijd van heling of succes van welke aard dan ook is niet afhankelijk van een bepaald persoon of factor buiten jezelf. dommer of slimmer dan anderen. Doorzie tevens op welke manier je het lijden. dan klampt het ego zich graag aan die slachtoffer-rol vast. emotionele vrijheid is beschikbaar in het ‘nu’-moment. zwakker of sterker dan anderen. Je hebt de mogelijkheid om dit Moment in de tijd uit te rekken. dat er niets of niemand is die jou in hechtenis neemt. weet dat alle nodige ingrediënten om emotionele wonden te Helen. dan zal het ook zo zijn. Of je nu 30 minuten of 30 aardse jaren in ‘pijn’ hebt doorgebracht. zul je het antwoord weten en je wist dit eigenlijk al heel lang. enzovoorts. maar de enige bepalende factor voor innerlijke vrede is jouw keuze om dit Moment tot JOUW Moment te maken. Je bedoelt dat mijn enige Moment van Kracht slechts dit Moment is …? . zich reeds in jouw bevinden.Z ie in dat je in wezen nergens aan vastzit. Doorzie de listen van je verstandelijke geest/ego om een scheiding te willen trekken tussen ‘jou’ en de wereld ‘daarbuiten’ en hoe het voortdurend de ‘externe’ wereld gebruikt om zichzelf beter of slechter te voelen dan anderen. Doorzie het spel dat je met jezelf speelt om jezelf wezenlijk te laten verschillen van anderen. Doorschouw jezelf en stel jezelf de vraag : ‘Welk excuus gebruik ik op dit moment om niet in vrede met mezelf te zijn ?’ Als je eerlijk bent. tenzij je het zo laat zijn. Als je er bij voorbaat van uitgaat dat heling een langdurig proces is.

li fe changi n g.© Se l f Empow e rme nt O nli ne ® i s ee n i ni ti ati e f van Li fe C hangi ng Ene rgy / ww w . com .e ne rgy.

: .Dialoog -4.

Deze helse zoektocht naar de ‘missing piece’ kenmerkt de 3-dimensionale realiteit. dan is er een focus op iets wat er in je leven ontbreekt. Het probleem spiegelt slechts je eigen basisovertuiging en heeft in die zin een signaalfunctie om je bewust te maken van wat je over jezelf gelooft…. Als je gebukt gaat onder een probleem. Het gevoel iets tekort te komen zorgt ervoor dat je het leven als problematisch ervaart. Dus het idee dat we niet compleet zijn spiegelt zich in onvolkomen. Dit alles komt voort uit de grote illusie dat je zelf niet goed genoeg bent. begon je je minderwaardig te voelen en de liefde voor jezelf in te houden. Je gedachten en gevoelens richten zich op wat je mist om je compleet te maken. niet compleet. zuigt de mens zich vast aan de buitenwereld (horizontale energie-voorziening). des te meer maak je er een pijnlijk probleem van. Omdat je jezelf op een bepaald moment als minder zag dan goddelijk. beperkingen en gebreken op allerlei gebieden van je leven.Waarom schijnen we toch zo gehecht te zijn aan problemen ? O mdat het hebben van problemen steeds een bevestiging is van de diepe overtuiging dat je niet heel of compleet genoeg bent. resulteert in een queeste naar liefde en aanvaarding. Om deze liefde en aanvaarding te kunnen verdienen. De angst dat je op jezelf niet goed genoeg of compleet bent. Meestal ga je op zoek naar het 'ontbrekende stukje' in de buitenwereld. je compleetheid als God/Godin. . Vandaar dat je een ervaringswereld creëert van tekorten. Hoe dwingender je het nodig hebt. problematische omstandig-heden … ? D e wortel van alle problemen is het niet aanvaarden van je vol-ledigheid.

ondanks al je inspanningen. Dikwijls sloof je je uit om voor iedereen goed te doen. Om die reden blijf je steeds hunkeren naar liefde. En omdat deze pijn van afwijzing ondraaglijk lijkt en ze je een ongelukkig gevoel bezorgt. Je tracht de kritiek dikwijls voor te blijven door ja te zeggen als je eigenlijk neen bedoelt. Beide secundaire reacties worden veelvuldig gebruikt als manipulatie-tactiek om de ander zich schuldig te laten voelen en/of weer respect te willen opeisen. Als de mens de eis zou loslaten dat iedereen altijd aardig tegen hem moet zijn. want dan wordt je weer teruggeworpen op je eigen pijnlijk gevoel van ontoereikendheid. maar hierdoor verlies je alle authenticiteit. Anderen moeten je waarderen of aanvaarden in die mate dat je je eigen waarde ontkent. houd dit dus verband met de onderliggende overtuiging niet goed genoeg te zijn ? W at is het eerste wat je voelt als je een verwijt naar je hoofd geslingerd krijgt ? Woede. De behoefte om je te verdedigen of om je gelijk te willen halen komt voort uit diepe zelf-afwijzing. wil je ze liever niet voelen en de 'slimste' manier om dat voor elkaar te krijgen is door anderen ervoor aansprakelijk te stellen. . kwaadheid ? Is de allereerste reactie niet een gevoel van afwijzing. uit een gevoel van onwaardigheid.in je aanwezig is voordat iemand anders die pijnplek kan raken. dat ze je waarderen en aardig vinden. Daarom komt er vrijwel onmiddellijk na de innerlijke pijn een secondaire reactie op gang. veiligheid en waardering van je omgeving. bewondering. Vanuit zelf-miskenning eis je dat anderen je erkennen. klamp je je eraan vast en stort voor jou als het ware de wereld in als je een keer afgekeurd of gekwetst wordt. goedkeuring. samen met de emotionele pijn die ermee gepaard gaat ? Je bent er op dat moment van overtuigd dat je niet geliefd of geaccepteerd bent. Onthoud dat er altijd reeds een pijn de verborgen angst niet goed genoeg te zijn . namelijk ofwel boos worden en in de tegenaanval gaan (= vecht-reactie) ofwel dichtklappen en jezelf afsluiten (= vluchtreactie). en zo ga je voorbij aan je echte.Als je jezelf niet genoeg liefhebt of jezelf minderwaardig vindt. innerlijke ziels-behoeften. Het verlangen door anderen erkend te willen worden maakt je bijzonder gevoelig voor kritiek van anderen. Het spreekt voor zichzelf dat een relatie met iemand anders een harde dobber wordt als beide partijen hun eigen onwaardigheid op de ander blijven projecteren. dat anderen zijn vermeende ontoereikendheid moeten compenseren. ga je immers eisen dat anderen dat tekort voor jou goedmaken. dan kan hij eindelijk weer eens zichzelf zijn… Als men zich aangevallen voelt door bijvoorbeeld kritiek of een verwijt. Het is een reactie die ontstaat uit een diepe miskenning van jezelf.

van hun ware identiteit. of je op goede voet staat met jezelf. Als het pijn doet wat anderen tegen je zeggen of wat er rondom je gebeurt. Je ontleent er je spirituele identiteit aan. Er zitten dikwijls weerhaken aan vast. Wat voel je als anderen je miskennen. dat je werkelijk dienstbaar bent en dat je anderen helpt in hun spirituele noden. Je rechtvaardigt je houding met een stukje trots dat je er altijd voor anderen bent.Daar komt nog eens bij dat je je eigen zelfmiskenning dikwijls compenseert met een spiritueel ideaalbeeld. Zie je. dan heb je het gevoel gefaald te hebben en blijf je met frustraties achter. van hun Ik Ben Aanwezigheid… Wat stel je voor om dit op te lossen ? Het is soms zo moeilijk omdat het dikwijls een tweede natuur is geworden om boos te worden als verdediging. maar je doet het niet altijd onvoorwaardelijk of resultaatloos. Achter hun innerlijke woede schuilt een diep verdriet. Waarom zou je het laatste niet doen als je weet dat de eerste keuze je slechts meer in de problemen brengt ? Wat daarvoor nodig is. kan je ook observeren wat je werkelijk voelt in plaats van je gevoelens te ontkennen. I n plaats van met boosheid en woede te reageren. dan wil dat nog niet zeggen dat je zelf in harmonie bent. dikwijls langs subtiele wegen. Kijk eens rondom je en zie hoeveel mensen verbitterd zijn geworden omdat het ze niet gelukt is om die waardering te krijgen van anderen waar ze zo naar verlangen. Dit eist lichamelijk en geestelijk zijn tol. de blindheid voor je eigen behoefte aan liefde en zelferkenning. Je kan het zien als vervelende obstakels op je pad en vervolgens ervoor kiezen met boosheid te reageren of je kan ze zien als geschenken met een boodschap van je ziel. Ook al heb je anderen daadwerkelijk geholpen. Je verlangt er erkenning voor terug. Maar achter dit verdriet schuilt er nog een dieper verdriet. kan zich uiten in een dwangmatig verlangen om steeds met anderen bezig te zijn of om allerlei dingen te doen voor anderen. Blijft die erkenning uit. Hun hart is bijna gebroken door alle pogingen erkenning te krijgen van anderen. namelijk het verdriet van de miskenning van hun ziel. Eerst en vooral het verdriet omwille van alle teleurstellingen in verband met niet ingeloste verwachtingen. is slechts EERLIJKHEID naar jezelf toe en een bereidheid om de Liefde voor jezelf op de eerste plaats te zetten. wees dan ook getuige van . kleineren of als ze je niet langer waarderen voor wat je voor hen doet ? Welk prachtig geschenk ligt daarachter verborgen ? Waarom zou je alle (pijnlijke) incidenten of omstandigheden niet gebruiken als een weg om de relatie met jezelf te observeren ? Wat anderen je spiegelen zijn hulpmiddelen om te kunnen observeren hoe goed je met jezelf overweg kunt.

Als lichtbrenger kun je je eigen behoeften miskennen door te willen beantwoorden aan het waarderings-systeem van het spirituele ideaalbeeld. dan ben je reeds over de helft van het helingsproces ! Want toegeven dat je .. Je spirituele waarde wordt niet langer afgemeten aan wat je voor anderen betekent maar aan het simpele feit dat je er BENT.met al je spirituele kennis en capaciteiten .. Je levert een bepaalde prestatie en je krijgt iets in ruil terug. doen . . Op dit punt kan het goddelijke het menselijke ontmoeten en wordt er niet meer getracht om alle menselijke. sta je reeds een stuk dichter bij jezelf dan als je dit nog probeert te verhullen. geld. hoe bekwaam je ook bent als heler of therapeut.ook nog bang en onzeker kunt zijn. Je stapt van je 'heilige' voetstuk af en hier kan de Liefde zich weer verbinden met de prachtmens die je bent… Hoe kan ik deze zelfmiskenning helen ? Wat kan ik daarvoor doen ? W aarom denk je dat je steeds iets moet 'doen' om jezelf te erkennen ? De heling vindt plaats als je verschuift van het 'houden van jezelf omwille van wat je doet' naar het 'houden van jezelf omwille van wie je bent' ! in de oude energie is liefde en waardering verbonden met wat je anderen daarvoor in ruil aanbiedt. waardering of voorwaardelijke liefde is. Vooraleer je jezelf aanvaardt. Het is nog steeds dezelfde oude energie. In het Ik-BenBewustzijn erken je jezelf voor wie je bent en niet enkel voor wat je doet. zonder meer. maar met een spiritueel sausje. Als je bereid bent om aandacht te schenken aan deze pijn en eerlijk durft toegeven dat je jezelf nog te weinig liefhebt. spirituele trots. getuigt van enorm veel nederigheid en mededogen voor de menselijke kant van je bestaan.deze pijn in plaats van meteen alles weg te duwen en jezelf met alle mogelijke tegenargumenten te willen rechtvaardigen. Eerlijkheid is altijd de eerste stap die je wegleidt uit de illusie van valse voorwendsels. Eerlijkheid vergt een gezonde nederigheid en het loslaten van misplaatste. In 3D zie je alle mensen kriskras door elkaar lopen en almaar bezig zijn met van alles te doen. Als je eenmaal je zelf-ontkenning hebt toegegeven en ingezien. De oude energie-matrix hanteert een waarderings-stelsel dat op wederzijdse behoeften-bevrediging is gebaseerd. dwing je jezelf tegemoet te komen aan een aantal eisen die je verbindt aan het spiritueel 'zijn'. zogenaamd 'lagere' neigingen te vermommen achter een 'goddelijk' gelaat. om uiteindelijk 'iemand 'te kunnen zijn. doen. Deze pijn is een geschenk die je dichter bij jezelf brengt. vertrouwt of waardeert. of het nu snoepjes.

als ik mezelf toesta mezelf te zijn . tenzij je eigen verklaring dat je een invalide schepper bent die . Met deze houding stroomt alles binnen om hem te dienen. In de oude energie ben je nooit echt VRIJ om te kiezen. Leven vanuit een gevoel van compleetheid maakt een enorm verschil in hoe de energieën van het leven je tegemoetkomen. Vind je voor jezelf dat je werkelijk vrij kan kiezen ? Worden vele van je keuzes niet bepaald door hoe je behoort te zijn. terwijl je in het andere geval meer leeft vanuit een 'Ik-Ben-afwezigheid'. van compleetheid. in plaats van wie je eigenlijk bent ? Tot op zekere hoogte wel. Er is werkelijk niets wat je hierin tegenhoudt. dus ben ik vrij om te kiezen wat ik wil denken of doen' . de grote vraag is : zie je jezelf als een volwaardige schepper of als een invalide schepper? Een volwaardige schepper kiest ervoor te leven vanuit de aanwezigheid of beschikbaarheid van wat hij nodig heeft. Hij kan het leven niet overvloedig laten binnenstromen zolang hij blijft uitgaan van het idee van schaarste. Als je jezelf toestaat jezelf te zijn. maar toch ligt je keuze-vrijheid opgesloten binnen het maatschappelijk waarderings-stelsel. Het weten dat jij ten allen tijde compleet genoeg bent. dus ben ik iemand' . Het uitgangspunt van het Ik-BenBewustzijn luidt : 'Ik Ben. kies je uit vrede met jezelf. maar worden je keuzes bepaald door je dwingende verlangen om erkend en bevestigd te willen worden.Dit is een geweldige bewustzijns-verschuiving en het is de enige weg die je uiteindelijk de rust zal brengen die je zoekt. De angst om niet goed genoeg te zijn is vervangen door een gevoel van heelheid. Als je daaraan twijfelt. Het uitgangspunt van de oude energie is 'ik denk dit en ik doe dat.maak ik keuzes uit vrede met mezelf… I nderdaad. Jij bent een volwaardige schepper tenzij je beweert dat je het niet bent ! Jij bent de enige die je van je ware erfgoed kan weghouden. Als ik keuzes maak op basis van hoe ik behoor te zijn. voel ik me onrustig en opgejaagd. De volheid van het leven kan letterlijk binnenstromen op alle gebieden van je leven als je jezelf als vol-komen beschouwt in plaats van leeg en onvolkomen. Een invalide schepper focust zich op de afwezigheid of nietbeschikbaarheid van wat hij wil en creëert zodoende een ‘probleem’. In het andere geval . Je denkt dat je vrij kan kiezen. Dus. van genoeg zijn en tevreden-heid met jezelf. observeer dan eens wat je jezelf allemaal oplegt om maatschappelijk of spiritueel goed genoeg te zijn. verbindt jou immers met je Ik-Ben-Aanwezigheid.

Als angst het overneemt. OF je kan vandaag tot de herkenning komen dat er niets is wat aan je heelheid en goed-genoeg-zijn kan toegevoegd worden. Er is slechts één energie. Je bent natuurlijk vrij om dit nog een tijdje te blijven volhouden en vervolgens heel de wereld af te schuimen op zoek naar het ontbrekende stukje . . mooi. . Je kan het ook tot jouw decreet maken. op dit Moment. één alles-doordringende levenskracht. Dan geef je angst steeds minder voeding en kan de liefde het steeds verder overnemen.’ Dit is het decreet van je ziel. Weet. Angst is eigenlijk niets dan Liefde die botst tegen je eigen barrières en bijgevolg afgeremd wordt in haar natuurlijke stroming. Je kan angst voelen voor liefde en je kan ook liefde voelen voor je angst. Hoe minder je deze energie ergens afbakent of begrenst. er wordt oneindig veel van je gehouden.. des te meer ze zich laat voelen als een verdichte. oppassen. Het gevoel niet geliefd. Ik Ben (goed. Vanaf dit punt begin je echt te Leven. hoe meer je deze energie begrenst. compleet en volledig. controleren. Vanuit angst creëer je een moeizaam leven dat gebaseerd is op trekken. vrije en open energie. bezielde Zelf.bepaalde essentiële onderdelen mist om heel en compleet te kunnen zijn. intelligent. maar waarom zou je het jezelf niet makkelijker maken ? Waarom zou je het volgende niet tot jouw persoonlijke zielsverklaring maken : ‘Wat er ook gebeurt of wat anderen ook zeggen.. terwijl al het vorige slechts voorbereiding was… Men zegt wel eens dat we uiteindelijk slechts twee keuzes hebben : liefde of angst.. gewaardeerd of gesteund te zijn sluit de stroom af en maakt dat angst het gaat overnemen. Ik Ben heel. op je hoede zijn. authentieke. duwen. komt het dierlijke overlevings-instinct naar de oppervlakte. ) genoeg zoals Ik Ben. Je wordt dan letterlijk je meest spontane. wijs. Door jezelf te ontkrachten blijf je jezelf in je invaliditeit bekrachtigen. vluchten.. Is Liefde de tegenpool van angst … ? W aarom zou je angst tegenover de liefde plaatsen. In feite is elk uitstel slechts een alibi om jezelf te ontkrachten en bang te blijven voor je ware God-Zijn. welke keuze je ook maakt. Ik sta mezelf toe helemaal in Vrede met mezelf te Zijn. vechten. des te meer ze zich laat voelen als een liefdevolle. gesloten energie. Echter.

. Omdat de mens het zo leuk vond om alles van elkaar te scheiden. voor gevaar... Als jij springt. Je leeft dikwijls zoals een vis die rondjes zwemt in een aquarium die midden op de oceaan dobbert. Durf de oceaan te proeven en laat de oneindige stroom door je heen vloeien. Als je op een wereldkaart kijkt. Echter.. Uit angst voor het grote onbekende en je eigen mogelijkheden houdt je vast aan het oude bekende milieu terwijl de oceaan geduldig en liefdevol wacht op jouw sprong uit het aquarium. Rondom je zie je ook miljoenen anderen hun rondjes zwemmen in hun aquarium en het geeft je misschien een gevoel van veiligheid. Vervolgens geef je elk land een eigen naam en het recht zichzelf te verdedigen tegen een ander land. Waaruit bestaan die grenzen ? Ze bestaan voornamelijk uit allerlei oude ideeën. De grenzen op zich bestaan niet. maar nog steeds bots je tegen de wanden van je zelfgeschapen beperkingen of grenzen.én andersdenkenden. Waag de sprong en spring uit de rol die je het gevoel geeft dat je maar half leeft. is hij daarin steeds verder gegaan en heeft bijgevolg alles zeer complex gemaakt. Er waren nu vrienden én vijanden. Door je identiteit steeds verder te verruimen. enz. juiste en foute ideologieën of regels. De mens heeft zichzelf zozeer opgesplitst dat hij bang is geworden van datgene wat hij buiten zichzelf heeft geplaatst. verstarde ideologieën en beperkende geloofsovertuigingen waaraan men hardnekkig vasthoudt uit angst de controle over het leven te verliezen. zijn er allerlei leuke lijntjes getekend om de landen van elkaar te scheiden. keiharde standpunten. hoef je slechts de grenzen op te heffen die je zelf hebt neergezet om de eenvoud van de liefde buiten te houden. gelijk. enz. Er was nu angst voor de dreiging. Om meer liefde te kunnen toelaten in je leven. . Al deze grenzen komen slechts voort uit een afscheidingsgedachte.vergelijken. De weg die leidt uit de angst is de weg terug naar de eenheid. onbekende wereld. Maar het is een verstikkende veiligheid waar het leven uit weggezogen is. beheersen. Hij heeft in deze fragmentatie een dusdanig 'klein' beeld van zichzelf gecreëerd dat hij bang werd van het 'grotere' daarbuiten : de grote. goede en slechte mensen. concurreren.. Je kan misschien het aquarium wat groter maken om wat meer ademruimte te krijgen. voor inmenging.. laat je steeds meer van je afgebakende bewustzijn achter. De vraag is of je jezelf toestaat om alle maatschappelijke hokjes te verlaten waarmee je jezelf in de loop der tijden hebt geïdentificeerd. vanuit de ruimte aanschouwd is er geen enkele scheidingslijn te bespeuren op aarde. Hij heeft de EENHEID achter de diversiteit uit het oog verloren en van de diversiteit een strijdtoneel gemaakt. Een leven vanuit angst maakt alles zeer gecompliceerd terwijl een leven vanuit Liefde zeer eenvoudig is. Zo werd angst geboren. zul je anderen inspireren ook de sprong te wagen .

. Dan ben je authentiek in plaats van ‘sociaal aangepast’. Dus waarom zou je de sprong niet wagen en een duik nemen in het oceanische gevoel van eenheid waar gedragsregels. zoon. Je kan altijd nog terugspringen in je aquarium. Het gaat niet om het fysiek afstand nemen van mensen en dingen. Ze zijn niet wat je bent. binnen de omstandigheden waarin je nu leeft. Dus hoe ga je weer uit de afgescheidenheid naar de eenheid ? Hoe spring je uit het aquarium in de oceaan ? Simpel door jezelf terug de herinnering te geven van je Oceaan-Zijn. dochter. De kwantumsprong geeft je de mogelijkheid je te verbinden met mensen zonder je nog langer gebonden of geknecht te voelen. Je denkt dat je stelling moet nemen om ergens bij te horen en je houdt allerlei valse identificaties in stand. Dit is JOUW kwantum-sprong in bewustzijn. maar eerder je gehechtheid aan alles wat nu veilig en bekend lijkt. Het eerste is levend en vibrerend terwijl het laatste verstikkend en vertroebeld is. Je bent IN deze wereld en niet VAN deze wereld. katholiek. je volkomen zijn en vervolgens op vertrouwen te springen in het volle Leven. Je verlangen om de beknellende structuren van je aquarium los te laten wordt op den duur zo sterk dat je de definitieve sprong neemt in de oneindige uitgestrektheid van . Het gaat om de aanvaarding dat jij veel meer bent dan wat je jezelf toestaat te zijn binnen de situaties waarin je leeft. vriend. protestant. universeel energiewezen bent dat zich nergens meer mee hoeft te identificeren. ‘ Nochtans. slachtoffer. dat zijn slechts rollen die je speelt (en je hebt ze vrijwel allemaal gespeeld gedurende je vele levens op aarde). zoals ‘Ik ben Belg.. Op weg naar het eenheidsbewustzijn ga je je gaandeweg herinneren dat je in werkelijkheid een ongelimiteerd. maar wat je gelooft dat je bent. De plaats die anderen vroeger in je geest bezet hielden. voorschriften of normen van hoe je moet leven je niet meer gebonden houden. dat geen partij meer hoeft te kiezen. los te laten. enz. vrouw. vrij gevoel van jezelf zijn. Toch bespeur ik een angst om werkelijk te springen… E r zijn een heleboel rollen en hokjes die je tracht in stand te houden omdat je je ermee hebt vereenzelvigd.. Je verlangen om perfect te zijn is getransformeerd in een natuurlijk. dat zich niet meer hoeft te laten knechten door vooropgezette ideeën. Durf het risico te nemen om anders te zijn. dader. Nederlander. wordt nu weer ingenomen door je eigen Ik Ben Aanwezigheid…. om jezelf te zijn. Je kan deze kwantumsprong maken binnen je gezin.. man. vijand. het uiteindelijke doel van je bestaan. maar je zult tenminste het verschil geproefd hebben tussen oceaan-water en aquarium-water.Het lijkt makkelijker dan het is.

Het is slechts een gedachtenconstructie die weliswaar ‘echt’ aanvoelt. Laat anderen zien hoe mooi het leven kan zijn als je jezelf compleet hebt aanvaard. In wezen ben je helemaal niet gevangen. Je begint dan meer vanuit de verstandelijke geest te leven die onmiddellijk met een overlevingsplan komt aandraven.de oceaan. Je leeft dan meer mechanisch en op-afstand-bestuurd in plaats van oorspronkelijk en authentiek. als je niet meer op zoek bent naar maatschappelijke of spirituele bevestiging … Is er iets wat de sprong uit het ‘aquarium’ bespoedigt …? M aak van je aquarium niet iets ‘solide’. Het hartchakra fungeert steeds als een evenwichtbrengend chakra en verenigt alle andere chakra's op het moment dat er . Je bent herboren en nu kan het leven pas echt beginnen. Door de simpele maar oh zo diepgaande beslissing om je hart voor jezelf te openen. Als je je hart voor (delen van) jezelf gesloten houdt. blokkeer je de spontane verbinding met de kristallijne dimensie van het Ik-Ben-Bewustzijn. De Liefde voor jezelf beginnen toe te laten zet de trein in beweging die je weer Thuis brengt. De mate waarin je jezelf onvoorwaardelijk aanvaardt bepaalt tevens de mate waarin anderen al dan niet nog in staat zijn je te kunnen controleren of manipuleren. Al naargelang je verder van je basisgevoel of je Ik Ben Aanwezigheid afstaat. Het is de energie van toestaan. want eigenlijk bestaat het helemaal niet. Het Ik-Ben-Bewustzijn is een zeer uitgebalanceerde energie met een sterk vrouwelijke kwaliteit. naar wie je echt bent en niet wie je denkt te (moeten) zijn. spring je als het ware even uit het aquarium en kom je in voeling met de Oceaan zelf. je thuis-basis. ben je meer beïnvloedbaar door een extern waarderings-stelsel. vanuit het spirituele Hart. maar speel je slechts een spelletje met jezelf. van loslaten en bewegen vanuit het Zijn. Liefde voelen voor jezelf is de belangrijkste stap om het Ik-Ben-Bewustzijn te kunnen toelaten. Je verlaat het massa-bewustzijn en begint je eigen ontdekkingsreis. Telkens je jezelf zonder voorwaarden bemint. worden alle chakra's die boven en onder het hartchakra gelegen zijn automatisch steeds verder gezuiverd en uitgebalanceerd. maar niet op waarheid gestoeld is.

Anderzijds gaat het ook om het openen van je hart voor de Goddelijke kant van je bestaan . Je hoeft je echter niet zozeer op het hart-chakra te 'concentreren' . maar op alle gebieden van je leven – zowel relationeel. maar een diep mededogen en respect voor alle rollen die je ooit gespeeld hebt en alle keuzes die je ooit gemaakt hebt tot op dit moment. In dit leven krijg je de geweldige mogelijkheid om de ultieme balans te creëren tussen je vrouwelijke en mannelijke zijde. beroepsmatig. maar je hebt alle rollen – dikwijls tot in het extreme toe .wat eigenlijk meer een vorm van verstandscontrole is . De liefde voor jezelf omhelst niet enkel het mededogen voor al je vorige keuzes en rollen. Je bent in wezen Al Dat Is die zich weliswaar op een menselijke manier uitdrukt maar gaandeweg ontdekt dat hij/zij enorm veel potentieel in zich draagt om zichzelf te bevrijden van oude manieren van zijn. financieel als fysiek/lichamelijk. opent je hart zich als een prachtige bloem. Je bent dader en slachtoffer geweest in allerlei gradaties. Compassie is geen medelijden.. De concentratie op het hart-chakra brengt balans in alle andere chakra’s … ? I n wezen wel. Je bent de schepper van nieuwe realiteiten en nieuwe.liefde voor het zelf ( het kleine zelf en het grotere Zelf) wordt gevoeld. intuïtief. niet enkel op één bepaald gebied van je leven. Je ascendeert naar een vrijere. Je tilt elk gebied van je leven op een hoger niveau zonder een gebied te verwaarlozen. meerdimensionale staat van zijn.. Om voor jezelf een nieuwe werkelijkheid te kunnen co-creëren moet je natuurlijk eerst geloven dat je niet beperkt wordt . maar ook het jezelf toestaan uit te stijgen boven je menselijke beperkingen en je te openen voor je onbeperkte uitdrukkings-mogelijkheden. Je hartchakra zorgt voor synthese en synergie met alle andere chakra’s… Er zijn twee aspecten die hierin meespelen : Enerzijds open je je hart voor de menselijke kant van je bestaan . Telkens je je gevoelsmatig opent voor welk aspect van jezelf dan ook. vrijere versies van jezelf.ervaren om van daaruit weer nieuwe keuzes te kunnen maken in het levensspel. Het gaat in wezen om het voelen van compassie voor alles wat je ooit geweest bent in alle tijden. Het is reeds eerder gezegd. Je hebt gedurende vele incarnaties – zowel op aarde als in andere werkelijkheidsdimensies – extreem mannelijke (overactieve) alsook extreem vrouwelijke (over-passieve) rollen gespeeld die het je toestonden om vanuit de opgedane ervaring en levenswijsheid steeds meer uitgebalanceerde keuzes te maken.als wel het jezelf gevoelsmatig openen voor ALLES wat je bent.

inclusief je menselijke. trekken en duwen. maar strandden dikwijls op het niet kunnen aanvaarden van hun aardse menselijkheid en emoties die voortkomen uit verborgen onwaardigheid.door je huidige staat van zijn. vluchten. maar sterk en krachtig. piekeren.hebt EIGEN gemaakt. zullen ze met je beginnen te communiceren en je alle nodige inzichten en inspiratie aanreiken. Ik wilde niet zwak zijn. bijna passionele liefde gevoeld voor de Goddelijke zijde van mijn bestaan. Het oordeel doet je vechten. Vraag je eens af. welk deel van je wil zo graag als God zijn en wat is de motivatie erachter. We hebben reeds eerder gesteld dat er ontelbare multidimensionale versies van jezelf zijn die zich hebben verruimd tot een vrijere uitdrukking van hun God-Zijn. D e meeste lichtbrengers hebben geen moeite met het aanvaarden van hun goddelijkheid. hoe je je ook voelt. Alles wie je geweest bent heeft je een grotere herinnering gebracht van wie je werkelijk bent. kan er geen beweging in de situatie komen en zit je muurvast. Het goddelijke kan slechts binnenstromen als het menselijke in al zijn aspecten wordt geaccepteerd.. dus waarom zou je een oordeel vellen over je verleden of over de wijze waarop je tot nu toe je leven hebt geleefd ? Het is okee om te zijn wie je bent op dit moment. als je jezelf toestaat om liefde en compassie te voelen voor alles wat bij het mens-zijn hoort. Ik wilde boven mezelf uitstijgen en nieuwe omstandigheden voor mezelf creëren. in actie schieten. reddings-scenario's bedenken. Sta jezelf toe je zelfoordeel te laten varen. Als de Godheid die je bent heb je met allerlei energieën geëxperimenteerd om voor jezelf een duidelijke.. Wil je voor jezelf en anderen . heldere keuze te kunnen maken. Nieuwe energie komt graag bij je binnen als de oude energie niet langer wordt verstoten… De oude-energiewegen waren een noodzakelijk onderdeel van je ontdekkingsreis. Elk oordeel is als een superzware deken die je over jezelf heen legt waardoor de energieën vast komen te zitten. Het komt erop neer dat je enkel in staat bent je leven werkelijk te helen of te transformeren als je je eerst je huidige toestand van zijn . Er is niets of niemand dat jou blokkeert. in welke situatie je ook verkeert. Jezelf liefhebben voor zowel je menselijkheid als je goddelijkheid is de passe-partout waarmee je alle deuren naar nieuwe Zelven opent en waarmee je weer synchroon begint te lopen met de oorspronkelijke bedoeling van je leven. Door jezelf te waarderen in je vermogen om deze versies van jezelf in je huidige realiteit en levensomstandigheden binnen te brengen. Ik denk dat ik teveel ‘goddelijk’ wilde zijn en het menselijke in mezelf veroordeelde.. is het uiterst weinig doeltreffend… Ik heb in mijn leven steeds een enorme. in opstand komen. Het is okee om te oordelen maar als je je leven wil transformeren vanuit het hart. enz.. maar bleef steeds steken in allerlei onverwerkte emoties van frustraties en teleurstellingen. beperkende omstandigheden . Zolang het oordeel wordt vastgehouden. behalve je eigen oordeel.

onbemind en onbeduidend. dat je dan voor jezelf en voor anderen kan bewijzen dat je toch 'iemand' bent.. verdien ik het om een waardevol iemand te zijn. dat je spiritueel bent of bijzonder misschien. het is geen boosaardige entiteit die je achter de veren zit. H et is een nobel streven om vrij te willen zijn en om anderen te willen laten zien dat je je problemen op een spirituele manier kan oplossen. Deze deelpersoonlijkheid voelt zichzelf zo weinig bemind dat het telkens op zoek gaat naar manieren om zich beminnenswaardig te maken.bewijzen dat je een lichtwerker bent. Maar wat ga je dan in de tussentijd doen ? Je zorgen maken over het feit dat je nog niet uit de zorgen bent ? Min of meer ongelukkig blijven zolang je er niet in bent geslaagd je doel te bereiken …? Ik denk dat het een spiritueel geïdealiseerd beeld is van mezelf waar ik veel energie in investeer. Het maakt je veel eerlijker als je kijkt naar hoe je je NU voelt in plaats van naar hoe je je wil voelen. Maar het streven of willen op zich creëert een conflict met de huidige 'jij'. Ik wil aan anderen laten zien dat men zichzelf boven zijn omstandigheden kan uittillen. ? Ik wil zo graag totaal vrij zijn van alle zorgen en mijn eigen leven leiden. Een deel van je voelt zich nietig en beschaamd voor wat het is. maar het is je verborgen gevoel van onwaardigheid dat jou als een slavendrijver aanzet tot allerlei acties. Het wil je laten geloven dat als je maar hard genoeg je best doet en energie investeert in de toekomst. Je zegt dat iets je opjaagt om te streven naar een invulling van wat je het liefste wil. Dat 'iets' is niet buiten jezelf. Hoe sta je in relatie tot jezelf op dit moment ? Kan je ook liefde voelen voor wie je nu bent of reserveer je je liefde voor de betere dagen die nog moeten komen ? Je zegt dat je graag vrij van zorgen wil zijn. maar als ik nu kan laten zien dat ik toch slaag. Het is alsof iets me opjaagt om steeds maar aan dit beeld te willen voldoen. ga je ontzettend veel eisen aan jezelf stellen waaraan je nooit kan voldoen.. vertelt iets over de basisinstelling waarmee je in het leven staat. Wat je nu voelt. Het schreeuwt in wezen naar erkenning : 'Ik voel me op dit moment waardeloos. Mijn vraag aan jou is : wat wil je het liefste ? Geheeld worden of vervuld worden in een valse behoefte…? .' Als je je volledig laat leiden door deze deelpersoonlijkheid in je. Het maakt me soms moedeloos en gefrustreerd… P rachtig.

vanuit de liefde voor jezelf zullen wensen gaan evolueren naar hart-gedragen keuzes en intenties. zou het me toch niet wezenlijk gelukkiger maken. maar niet geheeld.' Zijn ze werkelijk gelukkig met wie ze zijn of zijn ze enkel gelukkig met het imago waarachter ze hun angsten en onwaardigheids-gevoelens verschuilen ? Zie je. vóór al het andere. Ik heb eigenlijk alleen maar mijn deelpersoonlijkheid een beetje gekalmeerd. Imago’s fungeren als een vervanging voor je authentieke gevoel van eigenwaarde. I nderdaad. die min of meer alles hebben wat ze ook maar kunnen verlangen. Hierdoor zullen je wensen en verlangens een heel ander karakter gaan krijgen. Er zijn mensen genoeg die hun dromen hebben waargemaakt. Liefde voor jezelf maakt je zacht en buigzaam. In ware liefde voor jezelf ben je gecentreerd in het heden. dan wordt deze steeds ingenomen door een imago. Het trekt je letterlijk in alle richtingen. maakt je zeer beïnvloedbaar door anderen en maakt je vaak koppig en onbuigzaam..Gesteld dat ik erin zou slagen mijn spiritueel ideaalbeeld te vervullen. De vraag aan jou is opnieuw : wat wil je het liefste als je heel eerlijk bent ? Geheeld worden of vervuld worden …? Dan kies ik ervoor om geheeld te willen worden. Als je heling tot je eerste prioriteit maakt. die overvloed en welvaart ervaren. Sterker nog. gesust . Want je hebt de liefde voor jezelf op de allereerste plaats gezet. Je verkwist steeds minder je energie aan waardering-zoekend gedrag. Wat vroeger belangrijk was wordt nu steeds minder belangrijk. voorbijgaand aan de diepte van het huidige moment. Ik zou wel min of meer vervuld zijn.. J e hebt vanuit de ziel gekozen. In de liefde voor je imago ben je ongeduldig gefocust op de toekomst en steeds bezig met plannen en anticiperen. Maar de cruciale vraag is : zijn ze ook werkelijk geheeld of hebben ze enkel door hard werken invulling gegeven aan hun ideaalbeeld waardoor ze nu eindelijk het gevoel hebben : 'Ik ben iemand. Kijk eens rondom je. . verschuif je naar een diepere kwaliteit van zijn. als je de pure liefde niet op de eerste plaats zet. een gekunsteld ideaalbeeld dat ervoor moet zorgen dat je in de ogen van anderen geslaagd bent.. terwijl een imago een heel dwangmatig karakter heeft. In plaats van in het wilde weg iets te wensen of iets te willen om je innerlijk gevoel van onvrede met jezelf te compenseren.. Je kan je zelfs verbergen achter het imago van ‘lichtwerker’ die beschikt over allerlei ‘universele kennis’ of over ‘paranormale gaven’ om op die wijze in de ogen van anderen bijzonder of speciaal te willen zijn. dan ligt de zielsvervulling automatische in het verlengde daarvan.

Is het zinvol om met affirmaties te werken in het Ik-Ben-Bewustzijn ? Ik ben er een tijdje mee bezig geweest maar het schijnt me niet echt vooruit te helpen … K ijk. met allerlei methodes en technieken. maar met wat je werkelijk graag doet. Je gebruikt affirmaties als een hypnotische mind-controle. Uiteindelijk wil iedereen dit graag. maar in wezen is er niets veranderd. je wil jezelf graag liefhebben en je maakt er een streefdoel van. Je wil jezelf veranderen omdat je niet graag jezelf bent. Weet je welke …? Misschien ben ik steeds bezig mezelf te oordelen voor wie ik nu ben en wil ik graag iemand anders zijn… N u komen we dichter in de buurt van de 'angel' van het dilemma. ook al probeer je dat honderden malen opnieuw. Je behandelt jezelf op die manier op een zeer mechanische wijze.tekort voelt schieten en dat je alles uit je trukendoos wil toveren om jezelf te willen veranderen. Je wil een nieuwe. maar weinigen wagen de sprong uit hun ‘aquarium’. Als je heel eerlijk bent naar jezelf toe. Dan wordt je creatief op steeds hogerdimensionale niveaus..tracht je je onderbewustzijn te overtuigen dat je niet bent wat je in wezen over jezelf gelooft. 'sterkere jij' creëren die jouw en andermans goedkeuring kan wegdragen.zoals je momenteel bent . Ze zullen met hun eigen ogen kunnen aanschouwen hoe eenvoudig maar rijk het leven kan zijn als je alle maskers en gekunsteldheden laat vallen en jezelf waardeert zoals je bent. Maar jij bent veel meer dan een gevoelloze computer Je slaat een stapje over. meer zoals je dat met een computer zou doen zonder gevoel.. begin je echt authentiek te worden. Door affirmaties hardnekkig te herhalen . Dat functioneert natuurlijk niet. slechts wat opgepoetst zodat de wonden misschien niet meer direct zichtbaar zijn. zul je een bijna magische waardigheid uitstralen die vrijwel niemand onberoerd laat. Anderen zullen zien dat je stabiliteit uitstraalt en dat de meningen van anderen je waardigheid niet aantasten.Je houdt je niet zozeer meer bezig met wat je zou moeten doen of krijgen in functie van een (spiritueel) imago. Het deel dat zich minderwaardig voelt is niet geheeld. Je ziet jezelf immers als gebrekkig en onvolmaakt en tracht dit recht te zetten via spirituele technieken of methodes. opgepoetste. waaraan je werkelijk vreugde kan beleven en waarmee je het gevoel hebt dat je ten volle leeft. ook al verstopt ze zich van tijd tot tijd achter een . Als het niet langer uitmaakt of anderen nu van je houden of niet.zoals 'ik houd van mezelf zoals ik ben' . Maar de pijn is nog steeds aanwezig. omdat je ongelukkig bent met jezelf. zul je toegeven dat je jezelf . Je tracht jezelf te helen met dezelfde energie waarmee je jezelf oorspronkelijk hebt geblokkeerd. Door jezelf lief te hebben en daarmee genoegen te nemen.

Alle adviezen die we je geven willen je enkel terugleiden naar het bewustzijn van jouw totale aanwezigheid. Ze verschuilen zich dikwijls achter allerlei spirituele methodologieën. Jezelf toestaan. Het oordeel over jezelf werd een sluier waardoor je je eigen Licht niet meer kon aanschouwen… Sta jezelf toe aanwezig te zijn zoals je bent en dan zul je anderen ook toestaan aanwezig te zijn zoals zij zijn. Je verstandelijke geest is de controle over het spirituele proces aan het verliezen. Je kan het slechts toestaan. Je hoeft er geen agenda-punt van te maken. ze is tijdloos en nergens plaatsgebonden. Onvoorwaardelijke liefde voor jezelf staat buiten tijd en ruimte . Het Licht scheen altijd al op je. onrustige beweging naar buiten is een vecht-of vluchtpoging waarmee je uit jezelf wil stappen. omdat ze er altijd geweest is. Welke stap is dit denk je …? Ik breek er m'n hoofd over. Je kan hier onmogelijk iets voor doen omdat toestaan niets met 'doen' te maken heeft. Nu kan het hart het geleidelijk overnemen. alleen hield je je handen voor je ogen en waande je je in een schaduw-wereld. Je denkt dat het voorbehouden is aan enkele verlichten of meesters op aarde. Er valt in wezen niets te doen. uit jezelf wil breken. gaan van workshop tot workshop om aan zichzelf te willen ‘werken’.hoeft helemaal geen tijd en geen moeite te kosten. jouw Ik Ben. Op het moment dat je je afvraagt hoe je dit moet bewerkstelligen schep je onmiddellijk een kloof van tijd en afstand. noch je leven anders in te richten om deze . valt alles geleidelijk van je af wat je niet bent. Het grote geheim van transformatie is simpelweg TOESTAAN.wat je ook denkt. Door jezelf in liefde toe te staan te zijn wie je bent. Je kan geen liefde voor jezelf bedenken. Elke dwingende. is een afwijzing van je huidige zelf. Maar wie denk je dan dat zij waren vooraleer ze tot realisatie kwamen ? Precies zoals jij. ook al verzin je allerlei redenen om jezelf te willen rechtvaardigen. jezelf toelating geven om te zijn wie je bent . maar gaan dikwijls voorbij aan de meest wezenlijke stap. Ik weet het niet meer. D at is een goed teken. Elke poging om anders te willen zijn dan je nu bent. mensen van vlees en bloed met hun eigen specifieke denkbeeldige beperkingen. De meest wezenlijke stap naar werkelijke transformatie is een 'staploze' stap. terwijl de liefde voor jezelf reeds van jou is.aantal succesvolle rollen. De wens iemand anders te willen zijn komt voort uit een verborgen zelfoordeel. Jij bent hierin niet de enige. Het is niet nodig om uit jezelf te breken... Je hoeft niet aan jezelf te sleutelen. Bijna iedereen op aarde deelt dit basisprobleem. je hoeft geen speciale rituelen of meditatieoefeningen uit te voeren om het Licht op jezelf te laten schijnen. Ook veel spirituele zielen leven in onmin met hun diepste gevoelens en willen zichzelf liever wat 'heiliger' voordoen. Het gaat om toestaan te zijn wie jij nu bent. wat je ook voelt . Je zou eerder kunnen zeggen dat het een stap opzij is. Om jezelf toe te staan is het belangrijk jezelf niet meer in de weg te lopen.

. Er zal een spontaan veranderings-proces in werking treden dat niet meer door het verstand wordt gestuurd. zonder strijd of moeite.. Kijk eens hoe wonderbaarlijk je ademhaling functioneert : Bij het inademen stroomt de lucht door de mond.. maar nu niet langer meer vanuit onvrede met je huidige werkelijkheid. Je zal intuïtief weten wat je dient te doen en wat je dient te laten. Het bloed zorgt voor de aan.zonder reserves . Je zult de beste vriend of vriendin worden voor je lichaam en voor je emoties.. Er zal een steeds grotere rust en vrede over je heen komen die het karakter van al je acties en relaties met de omgeving zal wijzigen. Het gaat in wezen even simpel als je ademhaling. continu . van jouw unieke zijn zoals je bent. geheime factor in het proces van co-creatie. Het is het je openen voor datgene wat jou van nature toebehoort. Hier kunnen jouw multidimensionale zelven jou ontmoeten en ben je in staat om nieuwe werkelijkheden voor jezelf te scheppen. In de realiteit zijn er ontelbare kleinere processen voor nodig die allen zoals radertjes in een uurwerk perfect in elkaar moeten passen. wat moet . In plaats van jezelf voorbij te lopen. ? Ja ! Is er een manier om de kunst van het ‘toestaan’ concreet toe te passen ? T oestaan is de verborgen. Dit is een korte. Er zullen mogelijkheden voor jou beschikbaar komen die je voorheen niet voor mogelijk hield.000 ademhalings-bewegingen per dag ..van wie jij bent. Welnu. De kooldioxide wordt terug afgegeven aan de lucht en deze lucht wordt weer uitgeademd. met een gemiddelde van 20. Je zult jezelf opnieuw in al je Schoonheid gaan erkennen en tranen zullen beginnen te stromen omdat je dit niet eerder had gezien.en/of neusholte. neem je jezelf overal mee als beste vriend of vriendin en je zal je nooit meer eenzaam voelen .. Ben je er klaar voor . De in-en uitademing gebeurt in een ononderbroken cirkel. Vanuit deze openheid naar jezelf is er niets meer onmogelijk en kan het Ik-Ben-Bewustzijn vrijelijk jouw leven binnenstromen.staploze stap te zetten. Het grootste geschenk dat je aan jezelf kan geven is de totale omhelzing . Je leven loopt weer synchroon met de kosmische polsslag en je bent teruggevallen in een natuurlijk ritme. maar door het hart wordt geleid.en afvoer van zuurstof en kooldioxide van en naar de cellen.24 op 24 uur. Vervolgens gaat de lucht naar de luchtpijp en dan naar de longen. De longblaasjes geven zuurstof af aan het bloed en halen er koolstofdioxide uit. zeer simplistische uitleg voor een in wezen uiterst complex gebeuren. Elke mentale inspanning die je verricht om iets in je leven te kunnen aantrekken is overbodig als je de kunst van het toestaan verstaat.

je ervoor doen om adem te halen? Moet je eraan denken, het affirmeren of visualiseren om het te laten gebeuren ? Moet je het in de gaten houden of alles wel correct verloopt ? Is het nodig je zorgen te maken over het feit dat je misschien morgen zonder lucht komt te zitten ? Als je dat zou doen, zou je het spontane, natuurlijke proces slechts in de weg lopen en het jezelf onnodig moeilijk maken. Het lichaamsbewustzijn weet gewoon hoe het moet ademhalen en het gebeurt langs het denken om. Welnu, LEVEN kan even moeiteloos gaan als ademhalen… Toestaan is de stroom van het Leven binnenlaten op een moeiteloze manier , omdat alles wat het leven voor jou in petto heeft reeds van jou is en dat het slechts een kwestie is van je ervoor te openen in plaats van er een mentale inspanning van te maken. Alles stroomt op een natuurlijke manier tot je, zonder inspanning, zonder druk, zonder dwang, zonder het te hoeven verdienen. Je hoeft niet te weten hoe het gebeurt, net zo min als je dient te weten welke lichamelijke processen er allemaal nodig zijn om de zuurstof naar je cellen te transporteren en net zo min als je dient te weten hoe elektriciteit precies functioneert om het licht in je huis te ontsteken. Hoe het Ik-Ben-Bewustzijn bij je binnenstroomt en welke universele processen daarbij komen kijken, is een uiterst complex geometrisch samenspel wat de menselijke geest niet zou kunnen bevatten. Gelukkig heeft het Ik-BenBewustzijn je verstand niet nodig om binnen te kunnen komen. Slechts een hart dat de bereidheid heeft om simpel toe te staan uit liefde voor het Zelf, is voldoende om alles in stroming te brengen ... Laat de mentale strijd varen, evenals het idee dat je iets zou moeten doen om zoiets als liefde, geld, of wat je verder ook maar nodig hebt, te moeten verdienen. Je verdient alles op basis van wat je al bent, niet op basis van wat je nog moet gaan doen ! Het is reeds van jou en het enige wat je nog rest is het simpel in te ademen in jouw leven : ‘Ik ‘Ik ‘Ik ‘Ik sta sta sta sta toe toe toe toe dat dat dat dat alles stroomt in mijn leven, even moeiteloos als mijn ademhaling.’ geld stroomt in mijn leven, moeiteloos en gracieus.’ levenskracht stroomt in elke cel van mijn lichaam.’ vriendschap / tederheid / overvloed / ... circuleert in mijn leven, eenvoudig en natuurlijk.’

Je kan het zelf invullen, wat je ook maar nodig hebt en er is niets anders vereist dan het jezelf toestaan om het te ontvangen. Het is niet je controlerende geest die het proces van co-creatie bestuurt, maar een open hart dat de simpelheid van het leven omarmt. Op het moment dat je hart zegt 'Ik sta toe’ begint het leven reeds binnen te stromen en kan je loslaten en dankbaar zijn omdat de vervulling reeds een feit is. We zullen hier nog uitgebreider op terug komen wanneer we de finesses van co-creatie uit de doeken doen…

Wat als mijn verstand de controle niet wil opgeven en maar blijft piekeren over het probleem …?

J
e verstandelijke geest houdt van problemen omdat het dan iets te doen heeft, namelijk oplossingen bedenken. Je verstand is echter de dienaar van je hart en niet de meester. Je kan tot sint-juttemis geloven dat je verstand je leven op orde moet brengen, maar het is daartoe gewoon niet in staat. Als je verstand de boventoon voert, zal het allerlei argumenten en rechtvaardigingen bedenken waarom je niet hebt wat je wil. Vervolgens zal het een plan bedenken en van het plan een streefdoel maken. Het verstand kan zich op geen enkele wijze ooit vervuld voelen en stelt de vervulling steeds uit door er allerlei gedachten tussen te plaatsen. ‘Ja maar ...’, ‘Wat als ...’, ‘Opgepast, want ...’ Door deze gedachten in je levend te houden houdt het zijn eigen overleving in stand. Als je verstand de meester is in je leven, dan zal het uit alle macht trachten jou onrustig te houden. ‘Blijf zoeken, maar vind niet...’ is zijn motto. Het wil voorkomen dat je vrede vindt in je hart, want als dat gebeurt, denkt het dat zijn laatste uur geslagen is ... Maar niet je verstand, maar je hart is de meester van je leven. Je verstand hoeft niet te 'sterven' als je hart het overneemt. Je verstandelijke geest wordt de dienaar, het uitvoerende personeel van het hart. Het verstand zal uiteindelijk blij zijn als het hart de directie overneemt. Het zal zich enkel nog hoeven bezig te houden met de logistieke taken, in plaats van met leidinggevende taken. Het verstand weet van nature dat het niet in staat is om leiding te geven, vandaar dat het ook steeds zo bang is en zich voortdurend zorgen maakt. Het is niet gecreëerd voor deze taak. Maar zolang de ware directeur, de Ik Ben Aanwezigheid, afwezig bleef in z'n eigen onderneming, moest het verstand het een tijdje overnemen. Ben je bereid weer je Ik Ben Aanwezigheid de onderneming te laten leiden ? Ben je bereid om je Hart op de directiestoel te laten plaatsnemen ? Je verstand heeft zich de laatste tijd zo suf gepiekerd dat het blij is met z'n nieuwe, logistieke functie. Het is graag bereid jou te volgen, maar jij dient jezelf toe te staan de leiding over te geven aan je Hart. Het verstand zal dit niet aan je vragen, je zal deze beslissing zelf dienen te nemen, uit liefde voor jezelf, uit liefde voor je onderneming. Ook hier weer is toestaan om je leven te leiden vanuit je Hart genoeg om de verschuiving te maken. Breng je aandacht naar de eenvoud van je ademhaling en neem waar hoe alles in- en uitstroomt zonder dat je het in de gaten moet houden, zonder bemoeienis van je verstandelijke geest. Dit zal de denkmolen geleidelijk onder de supervisie

plaatsen van het Hart… Je hebt reeds enkele malen gesteld dat het verstand geen leidinggevende, maar een logistieke functie heeft. Wat bedoel je daarmee …?

J
e verstandelijke of mentale geest is niet verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen. Het is slechts verantwoordelijk voor alle handelingen, voorbereidingen en taken die automatisch voortvloeien uit de beslissingen die door het Hart of de Ik Ben Aanwezigheid zijn genomen. Neem als voorbeeld deze dialogen. Je Hart heeft ervoor gekozen om een boek te schrijven dat zeer veel andere zielen de kans geeft zich te openen voor het Ik-Ben-Bewustzijn. Je verstand als de dienaar van het Hart gaat ermee aan de slag door gebruik te maken van de wegen en middelen die het kent en waarvoor het is opgeleid, zoals het gebruik van de computer, de kennis van technologische apparatuur, het vloeiende gebruik van taal, de logische samenhang tussen woorden en gedachten, enz... Het verstand draagt simpel bij aan de meest efficiënte uitvoering van de taak die haar is gedelegeerd door het Hart. Dat is altijd haar functie geweest… Het lijkt allemaal zeer eenvoudig als je het zo stelt. Waarom heb ik het dan allemaal zo moeilijk gemaakt …?

O
mdat je ervan uitging dat het moeilijk was. Je zag iedereen rondom je ploeteren en zwoegen en je dacht dat je hetzelfde moest doen. Je zag iedereen rondjes zwemmen in hun aquarium en je ging ervan uit dat dat ook jouw lot was. Jezelf liefhebben is jezelf toestaan om uit het aquarium te springen zonder daarvoor toestemming te hoeven vragen. Het is jezelf levensvrijheid geven en een onvoorwaardelijke compassie voelen voor hen die liever nog wat rondzwemmen in hun eigen zelfgeschapen aquarium…. Is het niet gemakkelijker jezelf lief te hebben als er anderen zijn die van je houden…?

Dan pas heb je vrijheid van keuze en kan je een relatie met de ander aangaan die de stempel van onvoorwaardelijkheid draagt. Je kan heel je leven op zoek gaan naar ‘pleisters’ in andere zielen of je kan de wonde werkelijk genezen door het proces van zelfaanvaarding en zelfintegratie te voltooien. de herinnering aan iemand geeft je een bepaald beeld van hoe iemand is. als ik aan deze persoon denk.. enz. Je denkt dat je deze persoon kent. maar je ziet hem/haar als een projectie van jouw bewustzijn. onvergelijkbaar facet is van je God-Zijn ? Wie of wat is de ander ? Focus je eens op een persoon die jou dierbaar is. Denk je deze persoon te kennen op basis van hoe jij erover denkt ? Is het werkelijk deze persoon in zijn heelheid of slechts jouw beeld. Z oals je zegt. Je ziet deze persoon niet in zijn of haar authentieke zelf. verwachtingen. creëer je een emotionele energiekoord die er slechts op uit is om de ander op de een of andere wijze in je ervaringswereld vast te houden. dan ga je voorbij aan wat echte liefde is. dan heb ik een bepaald beeld van haar dat voortkomt uit mijn herinnering. Wat als er nu eens geen essentieel verschil was tussen jou en de ander ? Wat als de 'ander' nu eens gewoon een ander uniek. zienswijze. overtuigingen. jouw gedachten en gevoelens over deze persoon ? Wel.. je moet eerst van jezelf houden voor je van anderen kan houden ? Z ie het eens wat ruimer. Het beeld is het resultaat van je eigen voorkeuren. maar bepaalt niet wie dit wezen in werkelijkheid is. … Dus.A ls de liefde van een ander de voorwaarde is om van jezelf te kunnen houden. maar uiteindelijk neem je deze persoon waar door het raamwerk van . en dat je de ander niet langer nodig hebt om in een staat van Liefde te zijn. De liefde van de ander voor jou is enkel een ‘pleister’ op de wonde die jij enkel zelf kan helen. Het is belangrijk zoveel van jezelf te houden dat je jezelf toestaat om uniek en anders te zijn. Als je de ander gebruikt om je geaccepteerd te voelen. oordelen.

© Se l f Empow e rme nt O nli ne ® i s ee n i ni ti ati e f van Li fe C hangi ng Ene rgy / ww w .e ne rgy. com . li fe changi n g.

: .Dialoog -5.

met de eenheid verbroken en het feit dat ze daarvoor veroordeeld worden. Door ze als 'negatief' te bestempelen. Je pijn wordt er echter niet minder door. Er wordt ook niet van je gevraagd dat je blind bent voor de disharmonie rondom je. maar de wijze waarop je hierop reageert. Het is zeer moeilijk om niet opstandig te worden als je ziet wat er allemaal gaande is in de wereld… D at is zeer aannemelijk. zou er dan geen andere manier zijn om hiermee om te gaan ? Zou er geen manier zijn waarmee je . met elk oordeel raak je meer en meer verbitterd en focus je je steeds meer op de gebreken in je wereld. Hun destructieve handelswijze is slechts het gevolg van het beperkte beeld dat ze hebben van zichzelf. enzovoort.Er zijn verschillende soorten pijn. Ze behandelen anderen met dezelfde hardheid als waarmee ze zichzelf behandelen. hoezeer je misschien ook zou willen dat ze van de aardbodem verdwenen waren. Zie ze als ontheemde kinderen die nooit echt volwassen zijn geworden. Je bent energetisch met hen verbonden. op dit moment. Je richt het namelijk terug naar buiten en velt een zwaar oordeel over hen die je ervoor verantwoordelijk acht. Omdat ze van binnen geen rust voelen. Nu je beseft dat je oordeel en kwaadheid naar hen toe uiteindelijk slechts meer brandstof levert om hun praktijken te kunnen voortzetten. erkenning en geborgenheid. regenwouden worden gekapt. dierbaren omkomen bij een ramp of misdaad. in tegendeel. Maar onder het masker van hun meedogenloosheid zit een bang kind dat op zoek is naar vrede.. kinderen sterven van de honger. Maar wat jou werkelijk ontkracht. en die wild om zich heen slaan om een plekje op deze aarde te kunnen bemachtigen. zal hieraan niets ten goede veranderen. Bovendien zullen de mensen die deze praktijken uitvoeren niet geneigd zijn hun handelswijze op te geven louter op basis van je vernietigende oordeel. hebben ze een ongebreidelde drang naar macht en controle. Ze hebben de verbinding met hun hart. maar ook bijvoorbeeld de pijn die je voelt als er dieren worden mishandeld. is niet de pijn of het oorspronkelijke verdriet dat je voelt. worden ze verder gevoed in het idee dat ze over zichzelf hebben. Er is de pijn van de afwijzing. Het maakt deel uit van de menselijke natuur om pijn te voelen als je getuige bent van de gevolgen van liefdeloze handelingen of praktijken.

maar daarbij niet beseft wat het kan aanrichten. Het vormt de grootste uitdaging voor de lichtbrenger om door de destructieve laag van de ander heen te kijken en het onrustige. Maar je hoeft niet te wachten met het voelen van compassie totdat je alle informatie van iemand tot je beschikking hebt. Het gaat hier niet om medelijden. maar om een mededogen dat in staat is door de ruwe bolster heen te kijken en te zien wat er werkelijk speelt. Compassie is je liefde laten stromen naar allen die nog uit liefdeloosheid en onwetendheid handelen. Compassie is in staat om het hart open te houden voor anderen.. Destructiviteit is een machtsuiting naar buiten toe die zijn oorzaak vindt in innerlijke machteloosheid en zelfontkenning. I nderdaad. In plaats van je pijn te projecteren in verbolgenheid en diepe verontwaardiging kan je je oefenen in het ontwikkelen van compassie. Je weet intuïtief wat ze echt nodig hebben.zou je steeds meer mededogen en begrip gaan krijgen. ook al verkiezen deze anderen hun hart te sluiten voor jou of anderen. des te meer zou je in staat de diepere pijn te ontdekken. Vanuit het begrip waarom iemand geworden is tot wie hij is. hoe hij of zij als klein jongetje of meisje was. negatieve uitingen van iemand en hem vervolgens te vonnissen op basis van wat hoe hij handelt. in relatie tot al zijn opgedane ervaringen. is het dan veel gemakkelijker om iemand te kunnen vergeven. Destructief ingestelde personen zijn slechts behoeftige kinderen in het lichaam van een volwassene. ook al kom je in de verleiding ze een lesje te leren. Het is gemakkelijker je focus te richten op de oppervlakkige. Ze laten zich niet voor niets aan je zien. als je in het verleden van deze persoon zou kunnen kijken. Hoe meer informatie je over deze persoon kreeg. Laat je niet in de hoek duwen door dit gekwetste kind dat via allerlei mogelijke truukjes tracht de aandacht op te eisen.. Ze geven je de gelegenheid om compassie te leren voelen en je innerlijke vrede niet langer te laten afhangen van hun handelswijze. Maar waarom handelt hij zo ? Welk basisgevoel ligt eraan ten grondslag …? Hoe gruwelijk misdadig iemand misschien ook is. Het zou een onbegonnen zaak zijn. Je plaatst de persoon in een veel ruimer perspectief. welke gebeurtenissen wonden hebben geslagen in zijn of haar wezen . Alle destructiviteit komt voort uit het niet willen voelen van angst of pijn en deze vervolgens te projecteren op de wereld. . op welke wijze zijn of haar levensvisie tot stand gekomen is. bange wezen te ontdekken dat zich voor de wereld wil verbergen. Het is het bange kind dat wil overleven door de buitenwereld te gebruiken als voedingsbron.zowel jouw pijn als hun diepste pijn kan helpen transformeren …? Ik denk aan compassie.

Het creëert ook ruimte om vernieuwende ideeën te laten opborrelen die de mensheid ten goede komen. Ik wil werkelijk een bron van compassie zijn. of je een stap opzij kan zetten en de moeiteloosheid kan laten binnenstromen in jouw leven. Ze is alles wat jij nu al bent. Wat heb je ervoor over om een leven te leiden op basis van vrije keuze.. in plaats van slechts te overleven. mind ? Dit zijn slechts een paar vragen die je uitnodigen om een keuze te maken om te leven. Zo kan de vlam van Liefde in hun eigen hart weer geleidelijk beginnen op te flakkeren. Het enige wat je gevraagd wordt is of jij het toestaat. in plaats van te geloven dat je slechts tot rust komt als je de aarde verlaten hebt. Je zoekt het wat ver. Het is geen 'entiteit'. Het maakt je inventief en creatief genoeg om anderen nieuwe oplossingen aan te reiken. Het voelen van compassie heeft nog een ander groot voordeel. niet permanent willen ervaren ? Je kan ervoor kiezen. Het is geen opperkracht ergens 'daarbuiten' die je in jezelf moet binnentrekken om een beter leven te creëren. Ze kunnen slechts ontwaken als ze worden omringd in een sfeer van warmte. op je huidige plek. Wil jij een bron van compassie zijn ? . Maar dat betekent ook dat ik niet langer bang moet zijn van mijn eigen creatieve kracht … A ls je gelooft dat je leven zich afspeelt binnen de 3D-constructie. zonder angst ? In hoeverre ben je bereid . omdat jij van nature een lichtbrenger bent die in staat is bij te dragen aan hun heling. Je Ik Ben Aanwezigheid is nog dichterbij dan je eigen adem. van 'er mogen zijn'. In je compassie kunnen ze meer tot rust en tot zelfinkeer komen. engel of gids die jouw leven wil overnemen. Je leven is soms zo hectisch en gecompliceerd dat je een vakantie boekt om even bij te komen. in deze incarnatie. Je Ik Ben Aanwezigheid staat te popelen om in te dalen in jouw wezen en het helemaal over te nemen. Maar zou je niet willen dat heel je leven een avontuurlijke vakantie was ? Zou je het heerlijke vakantiegevoel dat je op sommige momenten ervaart. Je Ik Ben Aanwezigheid is de directe verbinding met je God-Zijn.werkelijk bereid .om je Ik Ben Aanwezigheid de leiding te geven over je leven in plaats van je verstandelijke.Ze worden onder je aandachtsveld geplaatst omdat jij een geschenk voor ze hebt. . zul je steeds bang blijven als een rechtvaardiging voor het leven dat je kent.

zoals kinderen dat doen. Ze is jouw schittering. in een latente staat zeg maar. Er is niets verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker gaan voelen. Ze is de eindeloze acceptatie van jou. Het is je licht. Op dit moment gebruik je slechts enkele procenten van haar vermogens. dat je oneindig krachtig bent. Je vraagt je af : wie ben ik dat ik briljant. Ze wil ingezet worden als een praktische.. Ze bemint je met een Liefde zoals geen enkel ander wezen daartoe in staat is. buitengewoon getalenteerd of geweldig zou zijn ? Maar waarom zou je dat niet zijn ? Je bent een kind van de Allerhoogste. om briljant en oneindig krachtig te zijn. niet je duisternis. Kun je haar aanvaarden . waarmee je niet enkel kan communiceren. komt de wereld niet ten goede.. Herinner je je nog de geïnspireerde openings-rede die Nelson Mandela in de wereld bracht in 1994 ? Ze gaat tot de kern van de zaak. voor elk domein bruikbare bevrijdings-energie. Maar lees ze nogmaals. de meest briljante uitdrukking van wie jij bent. om de luister van de Godheid uit te dragen die in je woont. overal tegenwoordig.. waar je ook naartoe gaat.. Je diepste angst is . nergens afgebakend. Je Ik Ben Aanwezigheid is de oneindige uitbreiding van jou.. Je houdt nog steeds het gevoel vast dat je het niet waard bent om 'goddelijk' te zijn. maar op wie je je hele leven letterlijk kan bouwen... maar beschikbaar op elk moment dat je je ervoor wil openen. Ze zal je vergezellen.maar ook nog oneindig veel meer. Je hebt ze waarschijnlijk reeds meermaals gelezen. Ze wil je Metgezel zijn. waar je het allerbangst voor bent. maar ditmaal alsof ze rechtstreeks tot jou is gericht : Je diepste angst is niet dat je ontoereikend bent. Jij bent geboren om te stralen. Ook al verlaat je deze aarde. terwijl de rest onbenut blijft. welke keuzes je ook maakt. Ze geeft je de vrijheid je eigen tijdstip van ontwaken te kiezen.. Ook de woorden die je nu leest is een expressie van haar wijsheid. ? Ik wil haar graag aanvaarden maar … H et enige wat in de weg zit is je gevoel van onwaardigheid. Ze is getuige van je levensstrijd en wil graag meer voor je betekenen dan slechts een intellectueel begrip. Dat je jezelf kleiner voordoet dan je bent. . je meest intieme Vriend of Vriendin. Je Ik Ben Aanwezigheid zal zich nooit aan je opdringen.

om werkelijk aanwezig te zijn zoals je van nature was.in functie van je overleving .! Als jij je licht laat schijnen. Je werd bang om te stralen.. dan zul je jezelf zoveel gelegenheden geven om in je angst te blijven zitten. Maar al vlug zag je iedereen rondom je hun Licht vergeten. uit angst voor verwerping van je 'anders' zijn. Ze geeft je zachte duwtjes om weer je oorspronkelijke Licht te laten schijnen en weer totaal aanwezig te durven zijn in al je kracht en schittering. Het was een keuze uit zelfbescherming. dat het je zal overweldigen. en je koos ervoor . nu je weet wie je bent en tot welke mogelijkheden je in staat bent.. omdat je geen uitzondering wilde zijn op de gangbare levensnorm. Je ging ervan uit dat dat de manier was om je staande te houden in deze wereld. Maar je werd er diep ongelukkig door en je voelde het leven langzaam uit je wegsijpelen. Als je ervoor kiest om bang te blijven. Het zou helend zijn als je voor jezelf eerlijk zou bekennen dat je nog bang bent om je Kracht te gebruiken. anders zou je deze woorden niet eens lezen… Kun je me advies geven op welke wijze ik m'n angst voor mijn ware Kracht opzij kan zetten ? E rken dat je bang bent. maar voor allemaal. En je hebt gehoor gegeven aan haar oproep. Zelfs op dit moment. Je begon je Licht en je gaven achter te houden. bevrijdt jouw AANWEZIGHEID automatisch anderen. Je hoeft niet te zoeken naar allerlei methodes of technieken om je angst te verminderen. Het enige wat nodig is... Gebruik dit gegeven niet om je schuldig te voelen.. maar kies ervoor om deze angst niet langer te voeden met allerlei redenen om bang te blijven. Toen je als kind pas op deze wereld kwam. was je je vrij bewust van je schittering en je gaven. Vanaf een bepaald moment in je leven heb je je Ik Ben Aanwezigheid op 'stand by' gezet. omdat je bang was haar te gebruiken. Je kan je je Kracht niet toe-eigenen vooraleer je je . ben je nog steeds bevreesd voor je ware Kracht en blijf je op zoek naar rechtvaardigingen om haar niet te hoeven gebruiken.om je aan te passen aan het algemeen gangbare. Op dit moment is je ziel je aan het terugroepen. Leven na leven heb je je liefde en kracht ingehouden. spontane zelf aan de wereld te laten zien. om op je Ik Ben Aanwezigheid te vertrouwen.Dit is niet slechts weggelegd voor enkelen. geef je anderen onbewust toestemming om dat ook te doen. Ze spoort je aan om in plaats van je 'aangepaste zelf' je unieke. Als jij bevrijd bent van je eigen angst te STRALEN. authentieke. is jouw KEUZE.. collectieve klimaat.

kan je de verklaring van daarnet in de ik-vorm gebruiken om een verschuiving tot stand te brengen. eventueel voor een spiegel...’. Ze hebben ook recht van bestaan en mogen belichaamd worden als een geldige uitdrukking van je menselijke evolutie. Maar in plaats van ze te hanteren als rechtvaardigingen om te stagneren en jezelf klein te houden. Ik sta mezelf toe om weer te stralen en te schitteren ! Dit is de tijd en Ik Ben er meer dan ooit klaar voor …! De volgende keer dat je bang bent .. communiceer met jezelf. Ik Ben geboren om te stralen.. om de luister van de Godheid uit te dragen die in mij woont. Het maakt absoluut niet uit wat het onderwerp van de angst is.om welke reden dan ook -. buitengewoon getalenteerd of geweldig zou zijn ? Maar waarom zou ik dat niet zijn ? Ik Ben één met de Allerhoogste… Dat ik mezelf kleiner voordoe dan Ik Ben. kan je door middel van gevoelsboodschappen erkenning geven aan wat je voelt. bevrijdt mijn AANWEZIGHEID automatisch anderen. Het heeft geen zin om je angsten. geef ik anderen onbewust toestemming dat ook te doen… Als ik bevrijd ben van mijn eigen angst te STRALEN. je Ik Ben Aanwezigheid langzaam maar zeker zijn intrede zal doen in jouw huis… : Mijn diepste angst is niet dat ik ontoereikend ben… Mijn diepste angst is dat ik oneindig krachtig ben… Het is MIJN LICHT. zoals kinderen dat doen. zijn ze bedoeld als signalen om te groeien naar meer van wie je bent en je potentieel verder te exploreren. dat jij diegene bent die een keuze heeft om hetzij de angst te gebruiken als een blijvende ontkrachting van jezelf. komt de wereld niet ten goede … Er is niets verheffends aan me kleiner voor te doen dan Ik Ben opdat de mensen om me heen zich vooral niet onzeker gaan voelen. ga je ontdekken dat jij meer bent dan de angst. Spreek het uit.. Wees je ervan bewust dat terwijl je leest. Omarm het deel van jezelf dat zich nog bang voelt. Uiteindelijk komt het steeds op hetzelfde neer. Als je wil. waar ik voor terugdeins. Je bent slechts bang te vertrouwen op je Ik Ben Aanwezigheid en deze voor het betreffende probleemgebied in te zetten. . niet mijn duisternis. Ik vraag me af : wie ben ik dat ik briljant.! Als ik mijn Licht zonder voorbehoud laat schijnen. Duw het gevoel niet weg..angst ervoor hebt toegeëigend. onzekerheden en twijfels uit te bannen. Door je angst te observeren. Als er mensen in de buurt zijn die voor jou open staan. Door het te erkennen kom je in de positie een nieuwe keuze te maken. ‘Ik ben bang dat . maar ook voor mij . geef het een stem. Dit is niet slechts weggelegd voor anderen. Als er niemand anders is. Dat kon je niet als je steeds maar voor de angst bleef wegrennen... zeg waar je bang voor bent en omarm je menselijkheid. durf er dan allereerst eerlijk voor uit te komen dat je voelt wat je voelt. Je kan het zelf invullen.

en dat ben jezelf. maar is slechts de reflectie van jouw gezichtspunt. de kansen en hulpbronnen aan te reiken die perfect synchroon lopen met wat jij nodig hebt. trouwe dienaar is. Maar je Ik Ben Aanwezigheid heeft jouw permissie en vertrouwen nodig om zijn taak te kunnen uitvoeren. dat anderen jouw angst dienen weg te nemen. die overal met je meegaat. ‘Ik sta toe dat vertrouwen en liefde voor mijn Ik Ben Aanwezigheid de plek inneemt van mijn angst. Geef het proces van bevrijding de vrije baan om jou de middelen.. Er wordt voor je gezorgd. Het verandert van gedaante bij elke nieuwe keuze die je maakt en is in een voortdurende staat van metamorfose. Ze is zoals de 'Geest in de kruik' die altijd in je Hart aanwezig is. Je wil misschien dat anderen die keuze maken. Je hoeft je Ik Ben Aanwezigheid niet onder controle te houden uit angst dat ze je ooit weer zou verlaten. Je Ik Ben Aanwezigheid kan je NOOIT verlaten omdat ze jouw eeuwige. dan is het je vertrouwen in jezelf. Begrijp je wat er bedoeld wordt ? De wereld . Deze illusie heeft geen eigen kracht maar wordt slechts in stand gehouden door de kracht die je haar geeft. Laat je mentale controle los in het vertrouwen dat alles okee is… Adem jezelf in diepe vrede met wie je bent en neem ‘vakantie’ in dit Moment . Maar anderen kunnen dat niet. Je maakt een duidelijke keuze wat je met je angst wil doen. Het universum of het Leven heeft geen gezicht van zichzelf.. Je Ik Ben Aanwezigheid kent de weg en regelt alles met dezelfde precisie en gemak als waarmee het jouw ademhaling reguleert.’ Sta jezelf toe te ontspannen in je eigen veilige ruimte. of beter gezegd je ware Zelf of je ‘Ik Ben’ dat het universum op zijn duimpje kent en voor alles een perfect afgestemde oplossing heeft. ze zijn er helemaal niet toe in staat. zul je de Kracht in jezelf vrijlaten om je omstandigheden op een hoger niveau te tillen. Dat op zich zou ook weer een controle zijn. Er is slechts één Wezen in heel het universum dat je angst kan wegnemen. Maar zodra je toestaat dat het leven jou dient in je keuzes. Je mag daarop voor 100 procent vertrouwen. maar slechts in actie kan komen als je besluit de deksel van de kruik te verwijderen. alles in in volle voorbereiding. zul je nooit een blik werpen op de kruik. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het vertrouwen in mezelf kan vasthouden en niet na een tijdje weer in mijn mentale controle belandt ? A ls er één ding is wat je niet hoeft 'vast te houden'. De wereld van ruimte en tijd is een permanent veranderende illusie. Zolang je jezelf ziet als iemand die niet gesteund of geholpen wordt.hetzij ze te gebruiken als een feedback-mechanisme om weer in je Ik-Ben Kracht te gaan staan.

Het is reeds gezegd.000 km per seconde. Men zegt dat het zichtbare licht een snelheid heeft van ongeveer 300. uitdeinend energie-wezen in plaats van een verdicht.001 procent aan verdichting. De grenzen van je huid bepalen niet wie je bent.rondom je. dan BEN je daar .in relatie tot jou . ziekmakende virussen. in ‘no time’. Zonder jouw angst . alles wat je fysiek kan aanraken. buitenaardse wezens.999 procent uit ruimte en slechts voor 0. Geen enkele werkelijkheid is haar vreemd. Hoe meer kracht je toekent aan kwaadwillende wezens.en als gevolg daarvan je oordeel . of wie of wat dan ook. Zie voor welke illusie je eigenlijk bang bent. Je Ik Ben Aanwezigheid kan energetisch alles in de kosmos aanraken.is geen enkel wezen in heel het omniversum in staat jou onder controle te houden… Dit betekent niet dat je nu bang moet worden voor je angst. maar wordt slechts op zijn plaats gehouden door de kracht die je haar geeft… Dus hoe meer kracht ik haar toeken. onbeschermde zelf dat moet zien te overleven in die grote. Je bestaat ook buiten de grenzen van je huid. des te meer deze in staat zijn jouw bestaan te blijven controleren en te beperken. niet je angst op zich brengt je in problemen maar slechts je vluchtpogingen voor de angst. hoe meer ze mij onder controle kan houden …? D at heb je goed gezien. manipulerende werkgevers. samenzwerings-ideeën. jaloerse partners. dreigende wereld daarbuiten. systemen of zaken. Je bent een expanderend. Je gedachten en gevoelens hoeven geen tijd en ruimte te overbruggen om waar dan ook te kunnen zijn.onmiddellijk. Hun controle is er natuurlijk niet op gericht om jouw angst op te heffen. de illusie van het kleine. blijf je je macht weggeven aan controlerende personen. Door je angst niet te willen erkennen. Ze zijn energetisch met jou vervlochten. krijg je van hun controle als geschenk terug.geen enkele kracht van zichzelf. heeft . Als je aan iets denkt. maar jij bent met je gedachten en gevoelens veel sneller ! Je bent zo snel dat er geen sprake meer is van snelheid maar slechts van de . inkrimpend fysiek wezen. Als je hen jouw angst geeft. Zolang je jezelf als klein en inferieur ziet en hen als groot en superieur. maar om ze juist te handhaven of zelfs te vergroten. Zelfs je fysieke lichaam bestaat voor 99. houdt je het samenspel van energieën op zijn plaats. Ze is het collectief van al je multidimensionale Zelven en ze voelt zich bijgevolg overal thuis. op macht beluste regeringsleiders.

ga voorbij de grenzen van wat je denkt dat mogelijk is. maar jij bent niet beperkt tot de 5e dimensie..werkelijk vrij . Wil je vrij zijn .. kiezen voor verdere expansie en een ruimere ervaring. Dat geldt misschien voor het collectief van de mensheid. Zie je. versluierde drie-dimensionale illusie… En naarmate we onze kleinheid kunnen loslaten. begin je te resoneren met je hoger-dimensionale zelven. Dus wees een pionier voor anderen.. Dat is de aard van je ziel : exploreren. Jij kan . Je strekt je bewustzijn uit totdat je de hand voelt van een hoger-dimensionaal zelf dat jou weer verder leidt naar nog diepere. maar je hield de constructie overeind. meer uitgestrekte regionen in jezelf. verkennen. verken je potentieel. bepaalt de mate van angst die je het universum inzendt. de mate waarin je jezelf als 'nietig' en beperkt ziet. maar je kon ze slechts gewaarworden als je je bewustzijn erop afstemde. Je hoeft niet te wachten totdat de mensheid in zijn geheel klaar is om hogere gebieden te verkennen. Jij bent een verlengstuk van Al-Dat-Is . ga ervoor. Het ene houdt het andere overeind. en het resultaat was een leven van strijd en pijn in de verdichte. Dat is wat je nu aan het doen bent. onderzoek. Het heeft nooit werkelijk bestaan. hogere trilling van liefde. Dank je wel. J e gaat nergens naartoe omdat je in wezen daar al bent. Je hebt geen vrijbrief nodig van de samenleving om je mogelijkheden te exploreren.dan dien je je vereenzelviging met je illusoire.. Door de verdichte trilling van angst te transformeren in de veilige. In het eeuwige hier-nu hebben je hogerdimensionale zelven altijd bestaan..nog hogere dimensies exploreren en je vrijheid nog verder uitbreiden. Door deze dialogen leer ik veel bij over mijn innerlijke wezen … . Het enige wat je doet is je bewustzijn expanderen tot de gewaarwording van een steeds groter geheel. Men zegt dat de mensheid de verschuiving maakt van de derde naar de vijfde dimensie. en laat je verwonderen ..als je daarvoor kiest . kleine zelf op te geven. De trilling van angst resoneert met de trilling van controle. ascenderen we naar een hogere dimensie .onmiddellijkheid van hier-nu. Je bent een soeverein god-wezen dat vrij spel heeft in heel het universum.

maar omdat velen geloven in deze tijd/ruimte-constructie. onophoudelijk door middel van de focus van je bewustzijn.creëer je een wereld waarin gebeurtenissen afhankelijk zijn van vorige gebeurtenissen. het heden en de toekomst lijkt een lineaire tijdsbalk te zijn waar de ene gebeurtenis de andere opvolgt. Stel je je aardse leven eens voor als een ruwe rotsblok terwijl jij . Dit beeld was altijd al aanwezig .het rotsblok te bewerken en alle overtollige steenmassa zodanig weg te kappen dat het perfecte beeld eruit te voorschijn komt . oude kennis weer bewust maakt en er praktisch gebruik van maakt… Ben ik echt vrij om te scheppen wat ik wil ? Ik ben toch het resultaat van mijn verleden. begint je Ik Ben Aanwezigheid . Je schept je leven voortdurend. vrijere versie van jezelf. zul je zien dat alles een kwestie was van loslaten wat je niet bent. schitterende kern. Het Leven brengt je in een steeds grotere herinnering aan wie je bent. jezelf steeds opnieuw scheppend in een meer verruimde. J e denkt dat je het resultaat bent van je verleden.in de analogie van de beeldhouwer . én omdat deze overtuiging door het massa-bewustzijn als waarheid wordt aanvaard. maar werd pas zichtbaar door de focus erop gericht te houden en alles los te trillen wat de realisatie van dit beeld in de weg stond. Dit is een verkeerde waarneming. verscholen onder een hoop lagen die je nu één voor één aan het verwijderen bent. wat betekent dat je de verinnerlijkte. Het verleden. Je bent een nonstop-Schepper. ervaar je . Als je op je leven terugkijkt. Je bent een getalenteerde beeldhouwer die in wezen niets meer hoeft bij te leren.. 7 dagen op 7. Verleden en toekomst zijn creaties van een 3-dimensionaal bewustzijn. . Herinner je de radio en het idee dat je kan kiezen uit verschillende programma’s die allen simultaan bestaan. Je her-innert het je terug. was steeds jouw onvervreemdbare eigendom.. Op het moment dat jij je vibraties afstemt op een bepaald beeld van jezelf.de getalenteerde beeldhouwer is. 24 uur op 24. Ze is er altijd geweest.de Ik Ben Aanwezigheid . Het heden is niet het resultaat van het verleden. Het is niet omdat er een bepaald programma uit je luidspreker komt. Wat je bent. je ware.of beter gezegd . en daarmee laat je je ketenen in het heden.J e hebt vooral veel afgeleerd. Je Ik Ben Aanwezigheid weet dat elk mogelijk beeld van jou in dit rotsblok aanwezig is en beschikt over alle kwaliteiten om dit beeld voor jou manifest of zichtbaar te maken. dat de andere programma’s niet zouden bestaan. In de absolute werkelijkheid bestaat enkel het HEDEN. Alle mogelijkheden of parallelle werkelijkheden van 'jou' liggen verscholen binnenin de kern van dit ruwe rotsblok.

com . li fe changi n g.e ne rgy.© Se l f Empow e rme nt O nli ne ® i s ee n i ni ti ati e f van Li fe C hangi ng Ene rgy / ww w .

Dialoog -6.: .

Gelukskansen die je misloopt. Gezondheid begint bij het jezelf toestaan om helemaal in te dalen in dat prachtige fysieke voertuig dat je zelf hebt ontworpen om het leven op aarde verder te exploreren. Concreet komt het neer op het jezelf omarmen in heel je uniek-zijn en in al je mogelijke facetten en dit neer te zetten op aarde op een manier die jou de grootste vreugde brengt.. moeite.Zijn dus alle conflicten in deze wereld te wijten aan een ontkenning van onze Volledigheid ? Zijn ook alle gezondheids-problemen daar een gevolg van… ? A ls je het leven wantrouwt. strijd. In de esoterische tradities spreekt men veel over ascensie of verheffing van het fysieke naar het geestelijke. wrijving. tegenwind. maar vooral voor de lichtbrenger…. Met een minderwaardig zelfbeeld stuur je als het ware ‘uitnodigingen’ naar de omringende wereld om je overeenkomstig te behandelen. te weten het mentale. Als je geest tot rust komt. emotionele en het fysieke lichaam.. Het universum kan niet anders dan deze gevoelens als een versterkte ‘echo’ naar je terugkaatsen. Dit is de grootste uitdaging voor iedereen. ziekten enz. Het lijkt een paradox maar ware ascensie is tevens het volledig indalen van de Ik Ben Aanwezigheid in de 3 lagere lichamen. komt het lichaam meer in een toestand van homeostase of zelfhelend vermogen. spanningen. zijn slechts gevolgen van de innerlijke conflicten. Lichamelijke gezondheid is het gevolg van de innerlijke transformatie van de onrustige verlossing-zoeker naar de verlossing-schenker die tot rust gekomen is… Wat is het verschil tussen de verlossing-zoeker en de verlossing-schenker… ? . of gelooft dat je niet waardevol genoeg bent. straal je dit onderbewust ook uit tot in alle uithoeken van het Universum. De ontkenning van je VolLedigheid in alle lagen van je wezen zorgt ervoor dat je een kwetsbaar lichaam creëert dat onderhevig is aan allerlei invloeden. angsten of onvrede die je nog vasthoudt. respectloze behandeling.

ze houden zich liever vast aan de oevers. Ze durven nog niet te springen in de Rivier . Je hebt de verlossing-zoekers die naarstig op zoek zijn naar liefde en verlichting. Zij zijn de slapende massa die gewekt moeten worden. In deze wereld leven de eisers en de voorwaardelijke gevers. Ze voelen zich nog te onwaardig om een rechtstreekse ontmoeting met hun God-Zijn aan te gaan. Hij wil niets van je. De conflicten die dagelijks op kleine en grote schaal worden uitgevochten. Ze hebben zich van elkaar afhankelijk gemaakt. Ze wanen zich in een denkbeeldige gevangenis en ze geloven dat als ze hard genoeg hun best doen.. De verlossing-schenker heeft slechts één intentie : ‘Hoe kan ik de ‘andere delen’ van meZelf het gevoel geven dat ze méér zijn dan wat ze laten zien ?’ ‘Op welke manier kan ik ze hun Heelheid spiegelen ?’ De ontwaakte wil niet langer voor redder spelen en voelt geen enkele bekeringsdrang. leveren genoeg bewijs. Ze hechten zich voor hun overleving aan dingen en mensen waardoor ze hun verlossing buiten zichzelf projecteren. de behoeftigen en de redders. de verlossing ooit komt als een beloning voor al hun inspanningen. Ze voelen zich de kinderen van een ‘mindere god’ : verlaten. misdeeld en tekortschietend. Het zijn diegenen die zichzelf dikwijls een slachtoffer-rol hebben toebedeeld en zich afhankelijk voelen van een grillig lot. Ze spelen hun dualistische machtspel waarbij ze zichzelf voor elkaar bijna onmisbaar hebben gemaakt : ’Ik geef je iets dat jij nodig hebt op voorwaarde dat jij me geeft wat ik nodig heb !’ Een spel dat op lange termijn onmogelijk kan slagen omdat ze op angst en afhankelijkheid berust. de volgelingen en de leiders. opdat de verlossing-zoekers uit hun droom zouden ontwaken en zichzelf opnieuw herinneren als de medescheppers van het leven. evenals de vele drama’s. Hij verlost je zonder dat hij je wil verlossen ! . de dorstigen en de lavers. van het doen en laten van anderen. Maar ook heb je – en ze groeien in aantal .E r zijn eigenlijk slechts twee soorten zielen.de verlossing-schenkers. Zij zijn het die vrijelijk de liefde uitdelen.. De verlossingzoekers hebben afstand geplaatst tussen henzelf en het Licht. hun licht laten schijnen op aarde. de ontwaakten of de levenskunstenaars. hij geeft jou enkel aan jezelf terug.

gebrekkig en problematisch . li fe changi n g.als onvolmaakt.© Se l f Empow e rme nt O nli ne ® i s ee n i ni ti ati e f van Li fe C hangi ng Ene rgy / ww w .en denkt dat de optimist niet ‘realistisch’ leeft en inderdaad. Je kan een pessimist niet vertellen dat hij optimistisch moet zijn. com De hamvraag is : Wat is je vertrekpunt ? Wat is je identiteit ? Wie ben je : een ‘invalide schepper’ of een volwaardige Schepper ? Het antwoord op deze vragen wordt bepaald door hoe je naar jezelf kijkt en welke waarde je jezelf toekent. als je het leven bekijkt door de ogen van een pessimist. Dat is de reden waarom ‘positief denken’ niet functioneert zonder het fundament van je basiswaarde te herstellen. Hij zal vreemd opkijken en niet begrijpen waar je het over hebt. dan is optimisme een volstrekt onrealistische levenshouding… .e ne rgy. Hij ‘ziet’ het leven zoals hij zichzelf ziet .

Ze hebben beiden ‘gelijk’. Je hebt dan een soort van haat-liefde verhouding met problemen. creaties en ervaringen spruiten voort uit de definitie die ze geven aan hun Zelf. kwetsbaar. zo zul je gaan ervaren . zoals je denkt. zoals je voelt.a.. Aan de ene kant haat je ze omwille van de beperkingen die je ervaart. zoals je ervaart.. zo zul je het uitstralen .? Wat denk je ? Met positief denken ? Met probleemoplossende technieken ? Met psycho-therapie ? Met gezonde voeding of beweging ? Dit zijn slechts pleisters op de wonde. je imperfectie en je kwetsbaarheid overeind te houden. levert je alleen maar meer van hetzelfde op. omdat beiden vertrekken vanuit een verschillende basisovertuiging. Je hebt ze ‘nodig’ om jezelf te blijven herinneren aan je gewaande kleinheid… Je oordelen en frustraties zullen je vibratie steeds in overeenstemming blijven brengen met conflicttoestanden. Je zou kunnen spreken van een verslaving of een sterke gehechtheid aan probleem-vibraties. waardevol en uitdagend . Heling begint bij het jezelf observeren in al je pogingen waarin je tracht je ‘on-heel zijn’.w. Al hun keuzes. Want zoals je jezelf definieert. zo zul je gaan handelen . Het gevolg is dat die zaken die zo ‘beklagenswaardig’ zijn zich meer en meer in je leven willen manifesteren omdat je ze energetische voeding verleent ! Je raakt er steeds verder in verstrengeld en elke poging je eruit te vechten. zo zul je gaan voelen . zul je in je leven steeds opnieuw problemen creëren die je moeten blijven bevestigen in je verkozen definitie van je Zelf. desnoods op andere plaatsen en met andere figuranten… Hoe doorbreek je deze vicieuze cirkel .De optimist of levensgenieter van zijn kant ziet het leven ook zoals hij zichzelf ziet . niet goed genoeg. Je brengt jezelf dan letterlijk in de problemen zodat je telkens kan bewijzen dat je gelijk hebt in wie je denkt dat je bent. zo zul je jezelf uiteindelijk weer her-definiëren in een nieuwe spiraal van creatie. tekortschietend. . Alhoewel ze het bewust zullen ontkennen. creëren ze onbewust een herhaling van het probleem. De pessimist ziet zichzelf als half-leeg. De wonde werd veroorzaakt doordat men zichzelf ooit heeft gedefinieerd als klein. ook al ben je je er wellicht niet helemaal bewust van. aan de andere kant trek je ze telkens weer aan omdat ze zo verweven zijn met de basisovertuiging die je over jezelf hebt. zo zul je gaan denken .. onwaardig. enz.m.en voor hem is pessimisme een onrealistische levenshouding. Herken je het spel dat de meeste mensen spelen ? Ze zeggen dat ze een oplossing willen maar innerlijk willen ze het probleem vasthouden omdat hun identiteit ermee verbonden is. en vanuit het ‘kleine’ zelfbeeld is het precies dat wat je wil. de optimist als half-vol. Zolang je jezelf wil blijven herinneren aan je kleinheid of incompleet zijn. zoals je handelt. zoals je het uitstraalt.

· Observeer hoe je jezelf in allerlei situaties geregeld tekort doet omdat je niet gelooft dat jij krachtig genoeg of bekwaam genoeg bent om er verandering in te brengen. zonder oordeel. regeringsleiders...... ga je geleidelijk de energetische connectie ontdekken tussen jou en de omstandigheden. Wees je gewoon daarvan bewust . Wees je gewoon daarvan bewust . · Observeer hoe je geregeld je energie-balans. werkgevers.. Alle omstandigheden in je leven zijn wiskundig volmaakt gesynchroniseerd met de houding waarmee je in het leven staat. zonder oordeel.w. zonder oordeel. des te sneller kan je de verschuiving maken naar het keuze-bewust creëren van nieuwe situaties of werkelijkheden. zonder oordeel. collega's. Je levensovertuigingen. Je zult stilaan inzien welke basishouding in jou de omstandigheden mede co-creëert.Dit is de weg terug naar je heelheid : jezelf observeren zonder oordeel. · Sla jezelf van op een afstand gade en ontdek hoeveel inspanningen je aan de dag legt om je imperfectie of kleinheid in de maatschappij waarin je leeft. Wees je gewoon daarvan bewust .m. Hoe meer je je bewust wordt van je tot nu toe ‘onbewuste’ reacties in allerlei situaties. Hierin bestaat een volmaakte orde. dit door te klagen of gebukt te lopen onder de beslissingen of keuzes van je partner. enz... Indien dit niet zo was . en dit zal een nieuw licht werpen op jezelf. indien er ook maar een kleinste vergissing zou ontstaan . Wees je gewoon daarvan bewust .ontstond er ... · Observeer jezelf en ontdek hoeveel maal je tracht de verantwoordelijkheid over je leven bij de ‘anderen’ te leggen.a. Is er geen enkele toevalligheid in mijn leven? Soms is het moeilijk te geloven dat alles wat ik ervaar een gevolg is van cocreatie… Het geloof in toevalligheden is een houding die je ontkracht en je weerhoudt om je werkelijkheid naar volle vermogen te kunnen herscheppen. je scheppingskracht en je keuze-vrijheid afstaat omdat je ervoor kiest je emotioneel een gevangene te voelen van de omstandigheden. te rechtvaardigen. je emotioneel/mentale focus en je intenties creëren je ervaringen. Door je bewust te worden van hoe je nu in je dagdagelijkse omstandigheden reageert.

De wereld waarin je leeft is zodanig met jou vervlochten dat bij elke beweging die jij maakt. Je vraagt je af hoe het schilderij verder zou ‘evolueren’ als jij in staat was om mede aan de basis te liggen van elke verandering die het schilderij onderging. . komt er een hartsverlangen in je op om deel te willen uitmaken van dit schilderij. verandert het hologram met hem mee. Het is alsof je de passie en de drang naar schoonheid die de oorspronkelijke schilder in dit werk heeft gelegd. maar gecreëerd wordt door de waarnemer. Laten we daarbij een metafoor gebruiken. Dit is echter onmogelijk aangezien het heelal door kosmische wetmatigheden steeds in balans wordt gehouden. maar er letterlijk 3-dimensionaal te willen ‘induiken’ om op die wijze de schoonheid ‘aan den lijve’ te kunnen ervaren en het schilderij werkelijk tot leven te willen brengen door jouw eigenheid en creativiteit eraan toe te voegen. De wereld die je waarneemt is een uitbreiding van je Zelf. Stel je bent in een museum en je kijkt vol verwondering naar een prachtig 2-dimensionaal schilderij dat de naam ‘aarde’ draagt.onmiddellijk complete chaos in het universum. Jullie passen bij elkaar zoals slot en sleutel. Toch is ze ook een illusie die zichzelf telkens anders laat zien zodra de waarnemer zijn focus wijzigt. Je bent nu een mede-schepper van het schilderij geworden en hierin ligt je grootste vreugde. Jij bent in de wereld die je waarneemt en de wereld is in jou. Als de visie van de waarnemer verandert. Ze is geen objectieve werkelijkheid. de wereld in zijn geheel meebeweegt. Terwijl je je verwondert. Zie de wereld als een kneedbaar hologram dat geen werkelijkheid van zichzelf heeft. Waarom wilde ik zo graag op aarde zijn ? Is het aan gene zijde niet een stuk eenvoudiger dan hier om je leven te creëren ? Bekijk het even op deze manier... om niet enkel het schilderij van op een afstand te observeren. in elke cel van je wezen kan voelen. in die zin dat er een ‘jij’ bestaat en een ‘wereld daarbuiten’. Heerlijk ! Nu ben je niet enkel de waarnemer meer maar ben je opeens ook in staat het schilderij waarin je nu leeft volgens eigen inbreng en zin voor schoonheid te wijzigen op de manier zoals jij zelf wil. De wereld die je waarneemt weerspiegelt symbolisch het landschap van je gedachten en gevoelens op een uiterst ingenieuze wijze. Je verlangen is zo krachtig dat je opeens voelt dat je op de plek waar je bent wordt weggezogen om in een volgend moment fysiek aanwezig te zijn binnen het 3-dimensionele landschap van het schilderij.

terug naar het museum waar je oorspronkelijk als observeerder aanwezig was. Al je inzichten. In deze metafoor ligt het antwoord op je vraag besloten.als een niet-geïncarneerd wezen .. In fysieke gedaante kon je Moeder Aarde DIRECT assisteren door haar te herscheppen in een nieuwe. je voelt als lichtwezen mededogen of verwondering. Je beschikte over een enorme innerlijke bewogenheid en zekerheid om een positief verschil te kunnen creëren.. Je had het volle vertrouwen in je scheppende vermogens. dan zie je dat er een dimensie aan is toegevoegd... Het heeft meer diepte en kleur gekregen dan voorheen omdat het ‘verrijkt’ is met jouw individuele inbreng en perspectief. en dit gaf je de grootste voldoening. emotioneel én fysiek verbonden is met Moeder Aarde. Aan gene zijde . Er is een groot verschil tussen enkel een waarnemer van de aarde te zijn of ook een mede-schepper. En zie. Nu kon je haar pijn en lijden voelen en direct ervaren.. Veel lichtwezens staan momenteel nog in de rij voor een ticket naar de aarde die aan de vooravond staat van de grootste metamorfose die ze ooit gekend heeft. maar je kan niet rechtstreeks ingrijpen in wat er zich allemaal afspeelt. Je observeert.dat jij en je zielefamilie in staat zou zijn om de evolutie van de aarde naar een hoger-dimensionaal perspectief op te tillen. Aan gene zijde ben je geen ‘actieve medespeler’ op het spelbord van de aardse realiteit. Je hebt je bijzonder goed voorbereid op je komst naar de aarde. Jullie zijn de brengers van de dageraad van een Nieuwe Aarde. : ‘De Nieuwe Aarde’. in een fysiek kleed dat samengesteld was uit de elementen van Moeder Aarde zelf.voordat je op aarde incarneerde . . en je hartsverlangen om bij te dragen aan de aardse evolutie stuwde je gestaag naar een (weder)geboorte in de aardse dimensie. zul je een verschil bemerken. Je hebt indirect wel wat invloed door bijvoorbeeld als een gids de menselijke zielen op aarde enigszins te inspireren indien ze zich daarvoor openen. En jij bent een keuze-bewuste mede-schepper van deze metamorfose.Als je na x-aantal tijd besluit om weer uit het schilderij te stappen. hogerdimensionale gedaante. Als je opnieuw het schilderij aanschouwt. maar dat is lang niet hetzelfde als de directe invloed die je kan uitoefenen als een geïncarneerd wezen dat mentaal. samen met de miljoenen andere lichtbrengers. Dit potentieel was niet mogelijk aan gene zijde. Je hebt er nu zelf deel van uitgemaakt. je creativiteit en inventiviteit hebben mede aan de basis gelegen van de ‘evolutie’ van dit schilderij.. je keuzes. het schilderij kreeg zelfs een andere naam . maar ligt nu volledig open.ben je slechts een waarnemer van de aardse evolutie. je ervaringen. maar ook haar vreugde en haar verlangen naar transformatie. Je wist . Je hebt geen directe rol op het toneel. Nu kon je de aarde ‘aan den lijve’ voelen. samen met de andere leden van je innerlijke Familie.

Waarom hebben velen onder ons het dan zo zwaar ? Hoe komt het dat we soms zoveel moeite hebben ons staande te houden in deze overgangstijden …? De aarde ervaart momenteel haar ‘groeistuipen’ en dit laat niemand onberoerd. De miljoenen lichtwerkers op aarde brengen op dit moment zulke hoge infusies van Licht binnen dat alle oude structuren aan het wankelen gebracht worden, dat alles naar de oppervlakte komt wat voorheen onderdrukt of doodgezwegen werd. Vandaar dat er heden ten dage zoveel aandacht uitgaat naar samenzweringstheorieën, naar de sinistere plannen van corrupte regeringsleiders of naar duistere agenda's die de maatschappij in een angstgreep lijken te houden. Dit alles maakt deel uit van de grote restauratie (=herstel in zijn oorspronkelijke, natuurlijke toestand) van de Aarde. Om veranderingen tot stand te brengen dien je je immers eerst bewust te zijn van de halsstarrige structuren die aan de verandering weerstand blijven bieden. In deze tijden wordt al het duistere - ook in jezelf - aan het Licht gebracht zodat de mens een nieuwe keuze kan maken. Aan de oppervlakte blijkt er veel chaos te ontstaan omdat velen de controlerende machtsposities niet willen verlaten, maar als je het wat dieper bekijkt, is er een volmaakte orde binnen het proces van wederopstanding van de Aarde. De vraag is : waar wil je deel van uitmaken, wat krijgt je grootste aandacht : de ogenschijnlijke chaos of de volmaakte orde en synchroniciteit ? Als je kiest voor het eerste, geef je je scheppingskracht weg. Als je kiest voor het tweede, gebruik je je scheppingskracht om de Nieuwe Aarde te helpen co-creëren. Als lichtwerker heb je ingetekend voor de tweede keuze. De waarheid is dat je in feite niet hoeft te kijken naar de weerstanden in andere mensen om je leven te laten functioneren. Anderen houden je niet tegen, het zijn je eigen weerstanden die je belemmeren om het leven in al zijn stromende eenvoud te kunnen ervaren. Wees je eenvoudig bewust van het feit dat er samenzweringen of duistere agenda's bestaan, maar geef ze geen macht om jouw energie te stelen of om jouw leven aan banden te leggen. Je hebt al je energie zelf nodig om de Nieuwe Aarde opnieuw vorm te geven in haar hoogste glorie. Je bent geen slachtoffer van de groeistuipen van andere wezens. Als je denkt van wel, dan ontstaan er allerlei gaten in je energiesysteem waarlangs jouw energie wegsijpelt naar de anderen. Je bent op Aarde omdat jij en vele anderen over de gave beschikken om rust te brengen in de chaos, om wijsheid en innerlijke kennis te brengen in tijden van verwarring, om alle zielen weer aan zichzelf terug te geven en ze te laten inzien dat ze soeverein zijn, dat ze hun eigen leven weer in eigendom kunnen nemen.

Daarvoor ben je hier, niet om je druk te maken over de keuzes van anderen, maar om een stempel te drukken middels je eigen bewuste keuzes. Hoe minder je je negatief inlaat met de keuzes van anderen, des te meer ruimte en energie beschikbaar komt voor de verwezenlijking van je eigen intenties. Onthoud het volgende : Door je verzet ontneem je jezelf de kans om vrij te kiezen. Laten we eens gebruik maken van de volgende metafoor. Stel je zit comfortabel op een stoel met 4 poten en plotseling - om de een of andere reden - valt er een poot onderuit en zit je opeens op een stoel met nog maar 3 poten. Je bemerkt dat je niet meer zo comfortabel zit als voordien en je wordt voor een keuze geplaatst. Wat ga je met dit gegeven doen ? Op welke manier ga je met de gegeven omstandigheden om ? · Keuze -1- : Je reageert met verontwaardiging op de gegeven situatie. Je kiest ervoor je innerlijk te verzetten tegen de situatie zoals ze zich aandient. Je zegt misschien : ‘Verdorie, waarom moet mij dat weer overkomen.’. Vervolgens begin je je onvrede en frustraties te uiten, en geraak je steeds verder uit balans. Je bent zozeer bezig met het afkeuren van de situatie, inclusief jezelf, dat je niet toekomt aan het creëren van een nieuwe situatie waarin je meer vrijheid ervaart. Als klap op de vuurpijl valt er plotseling nog een tweede poot onderuit (hoe zou dit toch komen ... ?) en lig je pardoes op de grond. De situatie is weer gewijzigd. Welke keuze maak je nu ? Kies je weer voor verzet of ... heb je het spel door ? · Keuze -2- : Je co-creëert vanuit innerlijke kalmte en zelf-zekerheid een nieuwe situatie waarin je jezelf een grotere vrijheid schenkt. Je constateert dat je niet langer comfortabel zit, maar je besluit daar geen oordeel over te vellen, noch over de stoel, het leven, en in het allerminst over jezelf. Je weet dat de gegeven situatie jou simpelweg een mogelijkheid verschaft om jezelf opnieuw te herscheppen in de richting van meer vrijheid en vreugde. Dus in plaats van je druk te maken over de kapotte stoel, neem je simpelweg actie om de stoel te herstellen of plaats te nemen op een andere stoel … Wat we je willen duidelijk maken is dat als je je energie-balans niet weggeeft aan de omstandigheden, je in jezelf steeds over de vrijheid beschikt om nieuwe keuzes te maken in jouw voordeel. Dit is de positie van de Meester in jou : hij gebruikt alles wat hem ‘overkomt’ als een platform om iets nieuws te creëren, ervan uitgaande dat hij over een oneindig aantal keuzemogelijkheden beschikt. Hij vecht niet langer tegen het Leven, maar gebruikt de situatie zoals hem die aangereikt wordt als een instrument om meer van zijn God-Zijn tot uitdrukking te brengen. Bijgevolg ziet hij geen problemen, maar slechts uitdagingen die hij energetisch weet om te buigen tot voordeel van zichzelf en alle betrokkenen. Op die wijze herschept hij zichzelf van moment tot moment.

De Meester in jou is niet meer bang van het leven omdat hij niet meer bang is van zich-Zelf. Hij weet dat hij met alles kan omgaan, precies omdat alles een verlengstuk is van zijn Wezen. Hij weet dat hij Vol-Ledig genoeg is om overal een positieve wending aan te geven. Hij beseft dat alles wat op zijn pad komt daar geplaatst is met een GOEDE REDEN en daarom ziet hij geen enkele noodzaak om zich tegen de omstandigheden te verzetten. Hij blijft kalm, gecenterd en in balans en van hieruit overziet hij de onbeperkte keuze-mogelijkheden die hem ter beschikking staan om de situatie te herscheppen voor het hoogste goed van alle betrokkenen. De Meester in jou heeft een onvoorwaardelijk vertrouwen in het universele reilen en zeilen en leeft bijgevolg met het volgende motto : ‘Ik gebruik alles wat zich hier en nu in mijn leven afspeelt om mezelf te herinneren aan mijn Vol-Ledigheid en om de situatie te herscheppen tot voordeel van allen die erbij betrokken zijn…’ Het is niet altijd gemakkelijk om de negatieve keuzes van anderen te kunnen aanvaarden, zeker niet als ze gevolgen hebben voor mijn eigen leven of het leven van mijn kinderen… Iedereen is vrij om keuzes te maken die bepaalde effecten zullen genereren op planetair niveau. De ene zal keuzes maken uit kortzichtigheid met het oog op persoonlijk voordeel. De andere maakt keuzes vanuit zelfinzicht met het oog op planetair voordeel. De ene keuze is niet beter of slechter dan de andere. Waarom zou je de ene negatief noemen en de andere positief. Het zijn slechts keuzes die de keuze-maker in staat stellen om zichzelf in een bepaalde zijnstoestand te kunnen ervaren. Alles keuzes van de ruim 6 miljard zielen op aarde zijn in voortdurende wisselwerking met elkaar en de ene keuze grijpt perfect in de andere keuze, als tandwieltjes in een gigantisch groot raderwerk. Wat wil dit eigenlijk zeggen ? Het betekent dat elke keuze - hetzij constructief of destructief - door het Geheel gebruikt wordt om uiteindelijk het Geheel ten goede te komen. Wat jij een negatieve keuze noemt, verschaft alle betrokkenen die ermee te maken hebben weer een platform vanwaar ze weer nieuwe keuzes kunnen lanceren. Ik geef je een simpel voorbeeld. Stel dat je hoort dat een goede vriendin van je fysiek mishandeld wordt door haar partner. De eerste reactie zou er misschien één zijn van verontwaardiging, waarbij je je vriendin ziet als een slachtoffer en haar partner als de dader. Vervolgens vel je een oordeel over de dader en voel je medelijden voor het slachtoffer en denk je dat je daarmee bijdraagt aan de oplossing van het conflict. Maar als je wat dieper zou kijken, naar de energetische interactie tussen deze twee zielen,

Wat ze (nog) niet inziet. de ander speelt de onderdanige rol en laat zich leiden. maar dat de ‘mishandeling’ een cocreatie is van beiden..dan zou je ontdekken dat er helemaal geen sprake is van slachtofferschap of daderschap. De ene speelt de dominante rol en wil graag de relatie dirigeren. Op die manier laat ze zich mishandelen . ontdek je dat beiden met dezelfde basispijn of innerlijke leegte kampen. maar dit is hun keuze en als dusdanig is daar niets mis mee. toch nodigt ze onderbewust het verbaal of fysiek geweld-dadige gedrag uit. Waarom kiest de ene ervoor om de rol van dader op zich te nemen en de andere om het geweld te ondergaan ? Hoe kan een dergelijk conflict ontstaan ? Als je dieper schouwt. Ook al wil ze dit bewust helemaal niet. liefde. Je kan dit alleen maar ‘inzien’ als je onbevooroordeeld kijkt.en kan ze daarin heel ver gaan. in overeenstemming met de rol die ze in de relatie willen spelen. als hij de ander beschuldigt dat hij te weinig aandacht. Wil zij de schuld aanvaarden en daardoor zichzelf verder degraderen en laten gebruiken als een voetmat. Haar heling start bij de oordeelloze observatie van hoe ze haar ervaring vanuit energetisch oogpunt creëert. . Zolang ze haar schuld en diepe minderwaardigheid met zich blijft meedragen. kan ze daarin zo ver gaan dat ze zichzelf onderbewust wil straffen voor het feit dat ze niet in staat is om haar partner gelukkig te maken. is dat ze in wezen zichzelf mishandelt uit schuldgevoel en zelfontkenning. Dit is de ‘angel’ van het conflict. Energetisch passen ze dus perfect bij elkaar.. creëert ze voortdurend een herhaling van de situatie. Ze hebben elkaar weliswaar in een energetische houdgreep. Beiden zijn in de relatie gestapt met het idee dat ze hun eigen leegte konden opvullen met de aanwezigheid van de ander. etc. of gebruikt ze in dit geval de ‘negatieve’ uitlating van haar partner om zichzelf te gaan opwaarderen en meer te gaan respecteren ? Indien zij de schuldprojectie aanvaardt. Dus in plaats van haar te bevestigen in haar slachtofferschap zou je haar naar zichzelf kunnen laten kijken met nieuwe ogen . krijgt ? Dan komt de andere partij voor een nieuwe keuze te staan. namelijk een gevoel van niet goed genoeg of incompleet te zijn. als je niet langer partij trekt voor de ene of voor de andere.verbaal of fysiek . Maar wat gebeurt er als de ene partij de ander begint te verwijten voor zijn onvervulde behoeften ? Wat gebeurt er als de dominante partner zich tekortgedaan voelt door de onderdanige..

Tegelijkertijd fungeer jij als figurant binnen de werkelijkheidsbeleving van anderen. Kun je bijvoorbeeld wereldwijde gebeurtenissen zoals terroristische acties ook in een ander licht zien ? Je kan met de vinger blijven wijzen naar de daders of je kan het voorval gebruiken om je hart NOG VERDER te openen. Als ik het goed begrijp bevriezen we dus onze eigen scheppingskracht als we ons laten ketenen door de keuzes van anderen. met jouw levensvisie… Zou Al-Dat-Is ergens een verborgen vijand hebben ? Indien dit zo was.simpelweg niemand anders in de universele ruimte is. Jij bent de hoofdrolspeler in jouw werkelijkheid en alle andere wezens binnen jouw ervaring zijn geprojecteerde figuranten die jouw geloofsovertuigingen. slechts keuzes die nieuwe mogelijkheden met zich meebrengen. het geeft je steeds een nieuwe basis waarop jij je keuzes kan bijsturen. Daardoor verblijf je in een gevoel van compassie of mededogen voor de wereld en ben je in staat om werkelijk een energie-omzetter te zijn. In die zin zijn er geen negatieve keuzes.. Als de Godheid die jij bent een oprechte.op het diepste niveau . geen verzetstrijders die jouw plannen kunnen dwarsbomen. is er nergens een tegenkracht die een stok .Zie je. welke keuzes anderen ook maken.. beperkte keuze via de weg van de ervaring steeds leidt naar een meer doordachte. Maar kunnen anderen onze intenties dan niet dwarsbomen …? Je ziet jezelf nog steeds los van de anderen. De Godheid die jij bent heeft van nature geen vijanden. conflictloze intentie het universum instuurt. vrijere keuze. Zij die dit doen zullen zich openen voor andere. Als je niet langer innerlijk vecht tegen de keuzes van anderen. ideeën en intenties zichtbaar en tastbaar gestalte geven. vrijere werkelijkheden. Toch is de externe wereld slechts jouw verlenstuk en komt ze je steeds tegemoet in overeenstemming met hoe jij erover denkt. worden ze echte scheppers. Je kan slechts jezelf dwarsbomen of belemmeren omdat er . geen dwarsbomers. dan weet je dat elk gebeuren middels door de Wet van Universele Liefde gebruikt wordt om de aarde uit het moeras van onwetendheid te trekken en dat uiteindelijk alles zal leiden naar de totstand-koming van een nieuwe aarde. Wat als er nu eens niemand anders is dan jouw Zelf die het universum ervaart binnen een gigantisch spiegelpaleis. Het is alsof je in de spiegel kijkt en plotseling bang wordt omdat je iemand ‘anders’ ziet en gelooft dat je spiegelbeeld een kracht van zichzelf heeft. zou Al-Dat-Is niet langer Al-Dat-Is zijn. Belemmeringen of weerstanden ontstaan pas op het moment dat jij ervoor kiest jezelf op te splitsen in een ‘ik’ en een ‘externe wereld’ die buiten je controle valt. Als mensen zich niet langer laten slachtofferen door de keuzes van anderen. Het is de aard van de evolutie dat elke ondoordachte. Je gaat ervan uit dat de principes en de wetmatigheden van waaruit deze ‘externe wereld’ functioneert anders zijn dan de jouwe.

Dit is de vreugdedans van de Schepper die in jullie allen aanwezig is.. Het ‘kwaad’ als een op zichzelf staande kracht is een regelrechte illusie die door de wereldse machtsstructuren waaronder de kerken . Het is niet zo verwonderlijk dat de mens zijn leven zo complex heeft gemaakt als hij overal rondom zich ‘wezens’ ziet die elk over een ‘afzonderlijke kracht’ lijken te beschikken.niet letterlijk maar in gedachten . Ze maken er een controle-spel van : Wie is de sterkste ? Wie is het bijzonderste ? Konden ze maar inzien dat kracht en goddelijke vermogens niet gereserveerd zijn voor enkele uitverkorenen. in jou en rondom jou is als een alomtegenwoordig steun-principe. en ziet in alles en iedereen een bondgenoot..in het wiel kan steken. Iedereen is uit hetzelfde hout gesneden. Dit stelt hem in staat te ‘spelen’ met de energieën om .is gecreëerd om de mensheid in de greep van angst te houden. wie is er dan tegen jou .. ? Als de Godheid geen tegenkracht ervaart. unieke manieren uitdrukt om zichzelf te kunnen ervaren vanuit een ontelbaar aantal facetten van het leven. Nog juister zou zijn : er is er maar één ! Er is maar één Wezen dat zichzelf op ontelbare geïndividualiseerde. maar het natuurlijke eigendom zijn van iedereen. is Gods Wil voor jou ! En als God met jou. schep je onmiddellijk een tweeheid of een veelheid. Het wordt in het leven geroepen én versterkt door angst en het lost zich in jouw leven op als er geen voeding meer aan gegeven wordt. Destructieve krachten of invloeden van welke aard ook – astraal of fysiek – kunnen je slechts blijven beïnvloeden in die mate dat je ze blijft voeden door een houding van angst of verzet. Hij heeft het geheim van de Goddelijke Alchemie ontdekt zodat hij bij machte is alles te scheppen waar zijn hart naar uitgaat. Waarom zou hij het voor zichzelf zo moeilijk maken als het leven zelf een en al moeiteloosheid is ? Hier is een geheim wat je slechts kan bevatten als je geen scheiding meer ziet tussen jezelf en God : Alles wat jij uit werkelijke liefde voor jezelf wil. De Levende Meester in jou geeft geen kracht aan denkbeeldige illusies. De Meester heeft dit gegeven aanvaard en leeft ernaar in al zijn gedachten. kunnen we het ‘kwaad’ dan beschouwen als een regelrecht verzinsel van de mens …? Op het moment dat je uit de eenheid valt . gevoelens en daden. Mensen willen hun krachten met elkaar meten. Vandaar ook dat er in jullie wereld zoveel wedijver is. Hij ervaart het Leven als één groot Steun-systeem.

. dus waar wacht je op . Ook jij bent één met Al-Dat-Is. Hij kiest ervoor het leven meer te ervaren als een eeuwig blijspel in plaats van een treurspel.. ? NAMASTE Ga naar DIALOOG -7- .hem heen.

: .Dialoog -7.

in vraag te stellen en nieuwe inzichten toe te laten die weer leiden naar nieuwe keuzes met nieuwe mogelijkheden. Dat betekent echter niet dat wat je uit angst kiest voor jezelf. Door de gevolgen van een gemaakte keuzes aan den lijve te ervaren. Je kunt dus niet ‘fout’ kiezen en je kan ook geen ‘zonde’ begaan zoals de kerken je dat steeds hebben doen geloven. allen maken constant ‘weloverwogen’ keuzes op basis van het hoogste inzicht en de dominerende levensvisie waarover ze op dat moment beschikken.zonde-ring is van de Liefde. zul je tevens ontdekken dat jouw wil nooit buiten Gods Wil kan vallen. Wat je uit onvoorwaardelijke liefde kiest voor jezelf is steeds Gods Keuze voor jou. Maken niet alle zielen keuzes op basis van het hoogste inzicht waarover ze op dat moment beschikken ? Heeft niet iedereen een ‘goede reden’ om zijn handelingen te rechtvaardigen ? Of het nu gaat om een moordenaar.’ Ik heb me heel mijn leven afgevraagd wat nu eigenlijk Gods Wil was en steeds voelde ik me ergens schuldig dat ik misschien niet voldeed aan Gods Wil voor mij. want dat is de manier waarop jij je jouw God-Zijn zult herinneren. Je kan met geen mogelijkheid uit het Goddelijke Plan stappen. buiten Gods Liefde voor jou valt.’ N u je stilaan begint te beseffen dat ook jij ‘Goddelijk’ bent. een vredesactivist of een politicus.In een vorige dialoog werd er gezegd : ‘Wat je uit liefde wil voor jezelf. Evolutie is een Eeuwige Reis waarin je keer op keer opnieuw kiest wie je wil zijn of wat je nu wil uitdrukken als de hoogste versie van wie je denkt te zijn. ook al houdt dat in dat de gevolgen van de keuze lijden en pijn met zich zouden meebrengen. ook al zouden ‘jouw’ plannen nog zo sinister of duister zijn. Het woord ‘zonde’ is enorm beladen met schuld terwijl een ‘zonde’ in werkelijkheid enkel een af. Er is daarbij geen enkele keuze die je wegleidt van God. De beste manier om jezelf te beletten om vrij te kunnen kiezen is door elke keuze te beladen met schaamte en schuld… . Dit is waar het bij evolutionaire groei om gaat. want de Universele Wet van Liefde zal elke keuze uiteindelijk weer terugleiden naar zichzelf. kom je in de gelegenheid jezelf voortdurend te evalueren. Zoals we reeds eerder zeiden is er geen enkele keuze die niet geëerd wordt als een Goddelijke keuze die het volledige recht verdient om fysiek ervaren of beleefd te worden. is Gods Wil voor jou. Het Universum geeft je de absolute vrijheid om te kiezen wat je wil.

zij die hieraan niet willen of kunnen voldoen. Hoe banger en onzekerder ze zich voelen.Bedoel je dat we als scheppers slechts vrij zijn als we ons omwille van niets meer schuldig voelen ? Is schuld ook niet ergens een probaat middel om mensen te weerhouden om desastreuze keuzes te maken ? Heeft schuld en bestraffing ook niet ergens een functie om ervoor te zorgen dat we als samenleving niet in een totale anarchie terechtkomen … I n een samenleving zonder eenheidsgevoel wordt schuld en schaamte . Zij die hieraan kunnen voldoen zijn de ‘geslaagden’.alsook het rechtssysteem dat daaruit voortkomt gehanteerd als een middel om het individu binnen maatschappelijke grenzen te houden. Misdadigers ontstaan niet uit zichzelf maar worden door het maatschappelijk systeem zelf gecreëerd. Ze zijn producten van een samenleving die een enorme druk legt op haar leden door allerlei prestatie-regels en -normen op te stellen. De ‘geslaagden’ genieten maatschappelijk aanzien . vallen uit de boot en verliezen dikwijls alle sociale steun. op de ‘verliezers’ wordt veelal neergekeken.bijvoorbeeld door de persoon in een strafinrichting te plaatsen . is er nauwelijks nog behoefte aan geweld of machtsmanipulatie. Ze voelen zich met de rug tegen de muur staan en trachten te overleven op hun eigen manier. De rest staat aan de zijlijn en voelt zich maatschappelijk ‘niet goed genoeg’ of afgewezen.lost het fundamenteel weinig op zolang men in het patroon van veroordeling blijft steken. ontstaat er een maximale vrijheid en ruimte om te zijn wie je wil zijn. Er hoeft niet langer meer getrokken of geduwd te worden om jezelf te laten . Alhoewel dit systeem tijdelijk kan voorkomen dat iemand volhardt in destructieve handelingen . Jullie hebben een polariserende maatschappij gecreëerd waarin slechts een deel van de bevolking zich min of meer kan conformeren aan de geldende welvaarts-normen. des te meer nemen ze hun toevlucht tot geweld en manipulaties. In een integrerende maatschappij waarin ieder individu onvoorwaardelijk wordt gerespecteerd voor wie hij/zij is. Een polariserende maatschappij hanteert een extern waarderings-stelsel dat zegt dat je pas iemand bent als je aan een hele reeks voorwaarden kan voldoen. Een integrerende maatschappij daarentegen hanteert een intern waarderings-stelsel dat zegt dat je waarde niet langer afhangt van wat je presteert of laat zien. Doordat je jezelf niet meer hoeft te bevestigen in je zoektocht naar waardering. Je weet gewoon dat de anderen achter je staan en dat ze op de een of andere wijze bijdragen aan de totstandkoming van jouw doelen of idealen. Denk je dat schuld en boete een anarchistische maatschappij kan voorkomen ? De enige manier om sociale harmonie te creëren is door terug te gaan naar de oorspronkelijke basiswaarde van elk individu. met alle gevolgen van dien.

zal de integrerende maatschappij een natuurlijk verlengstuk daarvan zijn. S tel dat je slechts voor 50 procent verantwoordelijkheid zou nemen. slimmer.overleven… Hoe lang duurt het nog vooraleer we in een integrerende maatschappij leven ? Z e is op dit moment aan het herrijzen uit de sociale chaos en conflicten die de polariserende maatschappij heeft gecreëerd. in de eerste plaats door het externe waarderings-stelsel te vervangen door een intern waarderings-stelsel. Zij beginnen zich vragen te stellen en beginnen inzicht te krijgen in de structuren die de maatschappij in evenwicht houden. universele wezens die alle ruimte krijgen om op een creatieve wijze uitdrukking te geven aan hun Go(e)d Genoeg Zijn. Kijk eens in hoeverre je je vrijheid dan aan banden legt. In hoeverre geef jij jezelf de volle ruimte om creatief uitdrukking te geven aan jouw Go(e)d Genoeg Zijn ...integreert binnen het Geheel van wie jij bent. Er is dikwijls een misverstand wat betreft het begrip van verantwoordelijkheid. dan zou je dus voor de overige 50 procent geketend zijn aan de keuzes van anderen. Verantwoordelijkheid betekent niet dat je het lijden en de ellende van de wereld op je rug moet meedragen.dat zijn die delen van jezelf die je steeds hebt afgekeurd en weggeduwd . Een integrerende maatschappij is gebaseerd op inclusiviteit in plaats van exclusiviteit of uitsluiting. sterker. zal men uitstijgen boven het verlangen om beter. Naarmate het Ik-BenBewustzijn steeds meer vaste voet begint te krijgen.. Zeer veel zielen zijn momenteel aan het ontwaken. In die mate waarin jij als lid van een samenleving je eigen schaduw-stukken . knapper of succesvoller te willen zijn dan anderen. Maar alles start bij de bewuste keuze van elk individu afzonderlijk. betekent dat dan dat ik voor alles verantwoordelijkheid dien te nemen ? Ook voor alle ellende en conflicten die op wereldschaal gebeuren . Jij en al die andere ontwakende zielen zijn volop bezig de integrerende maatschappij te scheppen. Je hoeft niet . Er zal een spontane waardering zijn van elkaar als unieke. ? Als ik mijn eigen werkelijkheid creëer vanuit mijn Go(e)d Genoeg Zijn..

word je je bewust van je eigen luister en schittering. Je kan ervoor kiezen om onmiddellijk in je innerlijke vrede te stappen… Hoe dan … ? E r is een Stiltepunt in jezelf .gebukt te lopen onder het kruis van anderen. Je Ik Ben Aanwezigheid is de Goddelijke Vonk die alles op aarde aanraakt zonder zelf geraakt te kunnen worden. niet onderhevig aan tijd of welke invloed dan ook. Je staat IN deze wereld. maar je bent niet VAN deze wereld. wat er ook rondom je gebeurt. Mededogen voelen is de keuze van anderen respecteren in het volle besef dat er een diepere betekenis en zingeving achter schuilt. Je wordt je bewust van de enorme kracht en aanraking die uitgaat van de Stilte en de Vrede die jij bent. Je hoeft niet te weten waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren vooraleer je rust vindt in je wezen. Door 100 procent verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven. Als je weet dat je op dit moment samengesmolten bent met het bewustzijn van ruim 6 miljard zielen op aarde en als je weet dat jouw bewustzijn mede in staat is om de collectieve vibratie te verhogen of te verlagen. Door deze volmaakte synchroniciteit van Al-Dat-Is gevoelsmatig te aanvaarden kom je in de Stille Aanwezigheid van je Ik Ben. de chaos of de ellende die je op het eerste gezicht waarneemt. wat zou je dan . Dit is je Ik Ben Aanwezigheid die in deze wereld leeft maar niet van deze wereld is. Daarom dat we steeds spreken over het voelen van mededogen of compassie. Net zoals alle duisternis in de wereld niet in staat is om het vuur van één kaarsenvlam te doen doven. Verantwoordelijkheid nemen betekent in de eerste plaats dat je niet langer de behoefte voelt om te oordelen of om uit onmacht weerstand te bieden tegen de keuzes van anderen. Laat me je een vraag stellen. zo is de Lichtvonk die jij bent onaantastbaar en eeuwig schitterend. Ze is letterlijk een lichtvonk die het vuur van wederopstanding ontsteekt voor allen die openstaan voor haar aanraking.zoals het middelpunt van een wiel . Dit is de Kern van jouw wezen.dat volmaakt kalm en vredig is. Ze kan door niets gedoofd worden. Als de Godheid die je bent weet je dat alles op kern-niveau onderhevig is aan universele principes die alles willen herleiden naar harmonie. Daarachter schuilt een intelligent Plan. Er is geen enkel voorval dat niet wordt gebruikt door de Universele Wet van Liefde om uiteindelijk het evenwicht terug te herstellen. Op dit moment schijnt ze nog even schitterend als miljoenen aardse jaren geleden en er komt nooit een moment dat ze haar schittering verliest. Kijk verder dan de conflicten. Alhoewel er disharmonie aan de oppervlakte lijkt te zijn is er een volmaakte synchroniciteit onder de zichtbare oppervlakte.

. maak je jezelf de helft ‘kleiner’ dan je bent. maar toch het potentieel in zich draagt alles in deze wereld te penetreren en te verheffen in vibratie. Dit is het geheim van transformatie. God is ook de ultieme keuze-vrijheid vanuit deze staat van diepe vrede die door niets kan worden beroerd. maar die toch alles in deze wereld op volmaakt Goddelijke wijze aanraakt en transformeert. Je hoeft slechts de Stilte en de diepe Veiligheid toe te laten die in jezelf lag te wachten op herkenning en deze te laten expanderen vanuit jouw wezen naar alle andere wezens..in alles wat je denkt. de gevestigde orde. de regering. Dit is wat het betekent om God te zijn.wat ook wel wordt aangeduid als het Nulpunt . Zie je. enz. Je hoeft dus niet in opstand te komen tegen de wereld. indien je slechts voor 50 procent verantwoordelijkheid zou nemen. van jouw besluit om werkelijk op aarde AANWEZIG te zijn . Je kiest er dan voor om slachtoffer te zijn van de keuzes van anderen en hiermee bevries je je eigen scheppingsvermogen enerzijds en anderzijds versterk je de illusie dat er ‘tegenkrachten’ actief zijn in je leven… Is er een bepaalde techniek of methode die we kunnen gebruiken om deze diepe Stilte of Nulpunt-vrede beter te kunnen toelaten …? H eeft een vogel een techniek nodig om te leren zingen ? Zou een hond een techniek nodig hebben om te leren blaffen ? Heeft een baby een methode nodig om te leren huilen ? Zou jij werkelijk een methode nodig hebben om de Stilte toe te . God is niets anders dan de oneindige expansie van jouw Wezen.van moment tot moment . In het middelpunt van je Zelf . wat je voelt of wat je doet.ligt jouw oneindige scheppingspotentieel verborgen. P recies. In je kern voel je dat je beschikt over een oneindig aantal keuze-mogelijkheden om JOUW eigen wereld steeds opnieuw te (her)scheppen. je medemensen.. corrumperende systemen..kiezen in het licht van dit diepe begrip van wie je bent …? Ik zou ervoor kiezen om de Stilte of Innerlijke vrede te voelen die niet van deze wereld was. in de wetenschap dat jij daarmee meer Licht in de wereld brengt. Je zou een vrede in jezelf toelaten die van zichzelf niet van deze wereld afkomstig is.

maar als je het de leiding geeft over jouw leven. Je verstand voelt zich zeer ongemakkelijk worden als de werkelijke stilte zich aandient.hier en nu . Het heeft geen voeling met het multi-dimensionale karakter van het leven. Je verstand is een zeer nuttig instrument. Je verstand is op zoek naar een manier om stil te worden. kan je kiezen uit tienduizenden technieken die in je wereld beschikbaar zijn. Alle menselijke labels die je op jezelf geplakt hebt om jezelf te definiëren houden je weg van de spontane ervaring van de schittering van je Ik Ben Aanwezigheid. Je Ik Ben Aanwezigheid overstijgt alle identificaties en gedachten-beelden die je ooit hebt aanvaard over jezelf. regels en voorschriften daar tussenin te plaatsen. Vanuit je verstand schep je steeds afstand tussen jou en de natuurlijke. raak je het spoor bijster en sluit je jezelf op in een zeer enge realiteit waar alle leven langzaam uitdooft. en niet om te bepalen hoe jij je leven dient te leiden en welke keuzes je dient te maken. Maar bedenk dat niet jij maar je verstandelijke geest op zoek is naar een techniek om de stilte onder controle te krijgen. Als de verstandelijke geest de controle krijgt over je spiritueel ontwakingsproces dan zal het je aanzetten om te blijven zoeken en proberen. spontane flow van het leven. Hoe meer geestelijke inspanning je aan de dag legt. Het wil niet graag buitenspel gezet worden en het houdt je graag bezig met allerlei gedachten of denkprocessen.laten die je van nature bent ? Als je gelooft dat je een techniek nodig hebt. Het is reeds eerder gezegd dat de verstandelijke geest in werkelijkheid de dienaar is van jouw ‘natuurlijke Zelf’. Je Ik Ben is de totaliteit van jouw wezen en overkoepelt dus je denkgeest of verstand. analytisch en strikt lineair. de enige heer en meester over jouw leven. allerlei technieken of manieren om ‘grip’ te krijgen op het proces van verlichting. logisch. Dus hoe laat je de Stilte toe die je van nature bent ? Hoe breng je jezelf weer in het middelpunt van de Onbewogen Beweger ? Niet door te trachten controle te krijgen over het proces. . Het gaat liefst methodisch te werk.reeds de Onbewogen Beweger en al het andere wat je denkt dat je bent is niets meer dan een hypnotische dekmantel waarmee je jezelf van je Zelf tracht af te scheiden.. terwijl de Stilte op dit moment in je aanwezig is als een zeer reële en duidelijk voelbare essentie. Je scheidt de mens en God door allerlei voorwaarden. des te meer gevoelsmatige afstand schep je tussen jou en de Onbewogen Beweger… Jij bent op dit moment . Dat is de taak van jouw IK BEN. Het verstand teert op de complexiteit van het leven en wil het leven moeilijker maken dan het is.. Zijn functie is om je Zelf bij te staan in de praktische en concrete uitvoering en manifestatie van intenties en doelen. van je IK BEN.

ze wordt overstemd met het ‘lawaai’ van allerlei rechtvaardigingen of verdedigingsmechanismen waarmee je een valse identiteit tracht in stand te houden... en dat is Genoeg. humorist. Je hoeft niet langer aan anderen te bewijzen dat jij ‘iemand’ bent via allerlei argumenten en discussies. spreker. is slechts een poging jezelf te degraderen… Begrijp ik het goed als ik zeg dat de Stilte of de ‘lege ruimte’ van onze innerlijke Kern eigenlijk helemaal niet leeg is in de absolute zin van het woord. filosoof. Je hoeft niet langer te trachten iets overeind te houden wat geen enkele werkelijkheidswaarde heeft. Alles wat je er verder aan wil toevoegen. Anderen mogen blijven denken wat ze willen. Misschien ‘denk’ je dat je een man bent. want dit is een slijtageslag die je helemaal uitholt en onnodige strijd en moeite met zich meebrengt.Mijn ‘Ik Ben’ heeft dus niets te maken met wat ik over mezelf denk …? J e Ik Ben gaat voorbij aan alles wat je over jezelf gelooft of denkt. des te meer zul je de behoefte voelen om je te verdedigen tegen alles en iedereen die jouw constructie tracht aan te vallen of in twijfel trekken. gelovige. Je verstandelijke geest maakt dagelijks overuren en is helemaal uitgeput in al haar pogingen je denk-constructies overeind te houden… Dus. Jij BENT gewoon wie jij bent .. stuur je verstand eens op vakantie want het is er dringend aan toe. Maar jouw Ik Ben Aanwezigheid gaat hieraan voorbij. maar geladen is met oneindig veel scheppings-potentialiteit . En wat doet dat met de Stilte en de vrede die je van nature bent ? Inderdaad. Hoe meer je gelooft in deze denk-constructies en hoe meer je verstandelijk vasthoudt aan een ‘vastomlijnde’ definitie van wie je denkt te zijn. maar jij bent ten allen tijde Go(e)d Genoeg. voorbij aan alle gedachtenspinsels en identificaties. Misschien denk je dat je een goede of slechte vader.. etc. bent. Jij bent de Stille Aanwezigheid die niets meer hoeft te bewijzen. maar je bent meer.

’ De Schepper die je bent kan zich pas ten volle door jou uitdrukken als je beseft dat jij een soeverein. rimpelloze zee wordt gegooid. Hoe stiller je jezelf kan maken. Jij bent de eeuwige keuze-maker en het enige wat je weerhoudt is de misvatting of de leugen dat jij je eigen leven niet kan kiezen. richting jezelf. van incompleet zijn of van onheel zijn. maar het is ook de kern van waaruit je heel je leven opnieuw kan herscheppen.des te krachtiger zal de respons van het Universum zijn op jouw keuze. Het middelpunt van jezelf is niet enkel volmaakt stil. Het is zulk een diepgewortelde overtuiging dat je je er zelfs nauwelijks vragen bij stelt. maar dat je je moet aanpassen aan de keuzes van anderen… Hoe kan ik mijn angst om bewust te kiezen loslaten ? Hoe kan ik weer voelen dat ik het volledige zeggenschap heb over mijn leven ? E erst en vooral door de dwangmatige beweging naar buiten los te laten en 180 graden rechtsomkeer maken. des te helderder en krachtiger zal je kunnen scheppen. ‘Wees stil en weet : Ik Ben God’. rusteloze zee. Het is zo vanzelfsprekend omdat 99 procent van de mensheid er stellig in gelooft. Alle frustraties en teleurstellingen die je in je leven hebt ervaren zijn slechts gevolgen van deze grote leugen dat jij niet in staat bent te creëren of te kiezen wat JIJ wil. Hoe vrijer je durft kiezen . Werkelijke kracht expandeert steeds vanuit de Stille Kern naar buiten en beïnvloedt daarmee heel de schepping.I nderdaad. autonoom energie-wezen bent dat in staat is om zijn eigen werkelijkheid te creëren. De steen staat symbool voor een nieuwe keuze die je in het energetische universum laat vallen. onwaardigheid of terughoudendheid . Je .zonder angst. heeft veel meer invloed op het water dan als je dezelfde steen zou gooien in een onstuimige. Een zware steen die van op een hoge afstand in een stille. schaamte. ’Ik heb anderen nodig voor mijn geluk ’ is een verklaring die je doet vervreemden van jezelf en die je verlangend doet uitreiken naar de ‘anderen' die de ontbrekende stukken moeten aanleveren. De grootste illusie die je geketend houdt in een 3-dimensioneel bestaan is de misvatting dat je anderen nodig hebt voor je geluk of vervulling. dat er anderen zijn die in jouw plaats kiezen. Je beseft echter niet dat het eigenlijk een verklaring is van kleinheid.

li fe changi n g.© Se l f Empow e rme nt O nli ne ® i s ee n i ni ti ati e f van Li fe C hangi ng Ene rgy / ww w . com .e ne rgy.

.

meest wezenlijke Zelf dat zich in een continue staat van volledigheid en compleetheid bevindt. Brusselaers Inhoud : Het boek ‘Ik Ben Code’ is onder diepgaande inspiratie ontstaan en gaat voorbij aan alle definities of oude ideeën van spiritualiteit.In elke Vraag schuilt reeds het Antwoord Auteur : P. Door middel van verhelderende antwoorden op veel existentiële vragen die de ontwakende en evoluerende mens van vandaag bezighouden. wetenschap en religie. maken we kennis met vernieuwende inzichten en een levensvisie die alle domeinen van ons leven kan transformeren en die ons in staat kan stellen een bron van inspiratie te zijn voor veel zielen om ons heen. en wil een bevrijdende synthese creëren die ons toestaat het Leven in haar ware essentie te ervaren.ONLINE TRAININGEN: Boeken 1. De inhoud bestaat uit 7 boeiende en verhelderende dialogen die een licht zullen werpen op de meest voorkomende struikelblokken tijdens ons proces van Zelf-bewustwording.. ons soevereine. Lees "IK BEN CODE" integraal ONLINE: KLIK HIER BESTELLEN IN BOEKVORM : KLIK HIER ► Boeiende Interviews met dienstverleners EXTRA DIENSTEN .. autonome. We worden geïnspireerd om onze ‘Ik Ben Aanwezigheid’ weer te omarmen. IK BEN CODE .

Dan ontmoeten ze op een goede dag hun tweelingzielen. hoe je dit herkent en wat voor ingrijpende gevolgen dat op je heeft.Tweelingzielontmoetingen Auteurs : Maria Quesada. Het is door de 'ogen van het hart' dat we hun verhaal mogen meelezen.2. 'Zielsveel' doet je via het indringende thema 'ontmoeting met je tweelingziel' kennismaken met de manier waarop een tweelingziel in je leven komt. ZIELSVEEL .. Dit hele bijzondere feit is aanleiding geweest tot het schrijven van hun verhaal. Het boek biedt een visie over een diepe liefdeskracht die doorwerkt is met moed en vertrouwen. Info + BESTELLEN : KLIK HIER ARTIKELS & PRODUCTEN 3. geven ze de impact weer van deze zielsontmoetingen op hun denk-en gevoelswereld. Zonder te vervallen in dromerij. DRAKENKOPHEUVEL .. Een prachtige.Jeugdboek Auteur : Sonja Vandael . oude en ongewone zieletaal spreekt doorheen het boek. Sonja Vandael en Anne-Marijn Somers Inhoud : Maria. Sofie en Sanne hebben een hele weg afgelegd in hun leven.

een graver. Samen met zijn buurjongen Milan gaat hij op pad. In zijn eigen tuin doet hij op een dag een merkwaardige vondst. Het avontuur roept en hij kan deze roep niet weerstaan. Drakenkopheuvel is een innemend avontuur dat heel gewoon begint maar onvoorziene wendingen krijgt en heel verrassend eindigt. Dat is het begin van een mysterieuze zoektocht. Ze vinden een geheime plek en doen ontdekkingen die werkelijk bijzonder zijn. Leuk om te geven en ook om te krijgen natuurlijk! Info + BESTELLEN : KLIK HIER .Inhoud : Finn is een speurneus. Zullen ze er in slagen om het mysterie te ontraadselen…? Het boek "Drakenkopheuvel" is een magisch mooi en intrigerend verhaal voor jong en oud (vanaf 12j-) gelinkt aan de bewustzijnsveranderingen op aarde en het nieuwe tijdperk van echte waarden en van vriendschap. Naar de Grotheuvels. Daar moeten ze schuilen voor een storm en zo komen ze terecht op een plaats waar ze oog in oog komen te staan met vele onverklaarbare dingen. respect en van verwondering. Hij houdt ervan om op onderzoek uit te trekken. niet van deze tijd en zelfs niet van deze wereld.

© Se l f Empow e rme nt O nli ne ® i s ee n i ni ti ati e f van Li fe C hangi ng Ene rgy / ww w . li fe changi n g.e ne rgy. com .