You are on page 1of 8

Economie Seminar 6

Cererea, oferta, echilibrul pieţei

GRILE – Tema 6: Cerere, oferta, echilibrul pietei 1. Modificările cererii: a) se manifestă prin deplasări de-a lungul curbei cererii b) se manifestă prin deplasări ale curbei cererii c) apar ca rezultat al modificării preţului d) arată o creştere sau o reducere a preţului 2. Un bun este considerat inferior dacă: a) cererea sa scade când venitul scade b) cererea sa scade când venitul creşte c) cererea sa creşte când venitul creşte d) cererea sa creşte când preţul creşte. 3. Modificările cantităţii cerute: a) se manifestă prin deplasări ale curbei cererii b) se manifestă prin deplasări de-a lungul curbei cererii c) arată o creştere sau o reducere a cererii d) apar ca rezultat al modificării oricărui alt factor de influenţă al cererii, cu excepţia preţului. 4. Elasticitatea cererii în raport cu preţul reprezintă: a) raportul dintre cantitatea cerută şi modificarea preţului b) raportul dintre modificarea cantităţii cerute şi preţ c) raportul dintre modificarea relativă a cantităţii cerute şi modificarea relativă a preţului d) raportul dintre modificarea relativă a preţului şi modificarea relativă a cantităţii cerute. 5. Dacă coeficientul elasticităţii cererii în funcţie de preţ este – 3, atunci: a) cererea este perfect elastică b) cererea este elastică c) cererea este inelastică d) cererea este perfect inelastică. 6. Un bun este un bun GIFFEN dacă: a) cantitatea cerută scade când preţul scade b) cantitatea cerută scade când preţul creşte c) cantitatea cerută creşte, când venitul creşte d) cantitatea cerută creşte sau scade când preţul creşte. 7. Sunt considerate a fi bunuri normale acele bunuri pentru care: a) există o relaţie directă între modificarea venitului disponibil şi cerere b) există o relaţie inversă între venitul disponibil şi cerere c) există o relaţie directă între venit disponibil şi preţ d) există o relaţie invers proporţională între venit disponibil şi preţ. 8. Curba orizontală a cererii bunului X în raport cu preţul său are semnificaţia: a) bunul este relativ elastic în raport cu preţul său b) bunul este perfect elastic în raport cu preţul său c) bunul are elasticitate unitară în raport cu preţul său d) bunul este inelastic în raport cu preţul său.

Economie Seminar 6 Cererea. iar indicele preţului bunului X este 130%. iar indicele preţului bunului X este 125%. iar cantitatea de echilibru creşte c) preţul de echilibru scade. atunci cererea este: a) elastică b) inelastică c) de elasticitate unitară d) perfect inelastică. 16. Qe creşte. 12. iar cantitatea de echilibru scade d) preţul de echilibru creşte şi cantitatea de echilibru creşte e) preţul de echilibru creşte şi cantitatea de echilibru scade. iar cantitatea cerută creşte cu 25%. 11. Când cererea scade şi oferta este constantă: a) Pe creşte. 14. Atunci când cererea şi oferta pe piaţa unui bun scad. 15. echilibrul pieţei 9. atunci: a) cererea pentru Y creşte b) cererea pentru X creşte c) cererea pentru Y scade d) cererea pentru X şi Y cresc. caeteris paribus. O curbă a ofertei verticală este: a) relativ elastică în raport cu preţul b) de elasticitate unitară în raport cu preţul c) perfect elastică în raport cu preţul d) perfect inelastică în raport cu preţul. oferta. Qe scade d) Pe este constant. . Dacă bunurile X şi Y sunt substituibile. Dacă preţul scade cu 10%. Qe creşte c) Pe scade. preţul de echilibru se reduce. creşte sau nu se modifică. 10. b) cantitatea de echilibru se reduce. Dacă venitul disponobil al consumatorului se reduce. Dacă bunurile X şi Y sunt complementare. elasticitatea cererii unuia în raport cu preţul celuilalt bun este: a) constantă b) pozitivă c) negativă d) unitară e) infinită. Dacă 2 bunuri sunt complementare. atunci: a) cererea pentru X creşte şi pentru Y se reduce b) cantitatea cerută din X se reduce şi cererea pentru Y creşte c) cererea pentru ambele bunuri creşte d) cererea pentru ambele bunuri se reduce. 13. în condiţiile în care oferta scade mai mult decât cererea: a) preţul de echilibru scade şi cantitatea de echilibru creşte b) preţul de echilibru scade. creşte sau nu se modifică. atunci în cazul bunurilor inferioare cantitatea de echilibru şi preţul de echilibru evoluează astfel: a) cantitatea de echilibru se reduce. Qe este constantă b) Pe scade. preţul de echilibru creşte.

Dacă elasticitatea cererii unui bun normal în raport cu venitul este egală cu 0. 23. oferta în funcţie de preţ este: a) elastică b) inelastică c) cu elasticitate unitară d) perfect inelastică.m. e) pozitiv sau negativ. preţul de echilibru creşte. echilibrul pieţei c) cantitatea de echilibru creşte. creşte sau nu se modifică. oferta este: a) elastică b) inelastică c) perfect elastică d) perfect inelastică. e) nu se poate determina.5 şi dacă statul creşte impozitele. 30. Într-o săptămână preţul creşte de la 500 u. având ca efect o reducere a veniturilor cu 10%. d) cantitatea de echilibru creşte. oferta. Dacă coeficientul elasticităţii ofertei în funcţie de preţ este < 1. Atunci când cererea şi oferta pe piaţa unui bun cresc: a) preţul de echilibru scade şi cantitatea de echilibru creşte b) preţul de echilibru scade. b) negativ. 18. În acest caz. R: P=6. Un exemplu de ofertă complementară este:dap a) b) c) d) wisky – vodcă autoturism – benzină cafea – ţigări miere – propolis. creşte sau nu se modifică. Coeficientul de elasticitate al ofertei unui bun în funcţie de preţul factorilor de producţie este: a) pozitiv. d) 1. cantitatea de bun x vândut şi cumpărat este: 55. 22. atunci cererea: a) creşte cu 5% b) scade cu 5% c) creşte cu 10% d) scade cu 0. 85. 20. atunci. preţul de echilibru scade. iar cantitatea oferită creşte de la 200 unităţi la 280 unităţi. Q=55 .Economie Seminar 6 Cererea. iar cantitatea de echilibru creşte c) preţul de echilibru scade.5% 19. c) nul. Ştiind că: Cx: Q = 85 – 5 P Ox: Q = 25 + 5 P Dacă piaţa este în echilibru. 25. 21.m la 600 u. 17. iar cantitatea de echilibru scade d) preţul de echilibru creşte şi cantitatea de echilibru scade.

31. preţul de echilibru: a) creşte. 320. e) scăderea cantităţii cerute din bunul X şi creşterea cantităţii cerute din bunul Y. d) venitul încasat scade dacă cererea este inelastică. Dacă guvernul impune un preţ de 7 u. scăderea preţului bunului X determină: a) creşterea cantităţii cerute din bunul X şi creşterea cantităţii cerute din bunul Y. oferta. b) verticală. d) menţinerea constantă a cantităţii cerute atât din bunul Y cât şi din bunul X. 32. În cazul unui coeficient de elasticitate încrucişată a cererii pentru bunul A în raport cu preţul bunului B pozitiv. 224. atunci cantitatea cerută: a) scade cu 60%. deci apare surplus de 25 unit. d) orizontală. e) scade doar dacă scade costul mediu. c) creşterea cantităţii cerute din ambele bunuri. b) 4. . b) creşterea cantităţii cerute din bunul X şi creşterea cererii pentru bunul y. b) scăderea cantităţii cerute din ambele bunuri. e) paralelă cu axa preţului. d) 5. b) substituibile. În acest caz. e) atipică. c) 8. Dacă preţul unui bun creşte. preţul şi cantitatea de echilibru sunt: a) 5. 29. Qo = 20 + 5 P. e) 2. c) rămân constante. m. Dacă la creşterea cu 20% a preţului un producător îşi pierde un sfert din clientelă. c) nu se modifică. 212. Dacă elasticitatea cererii unui bun în raport cu preţul este –3. dacă cererea este inelastică. e) venitul încasat scade. 33 Dacă cererea creşte mai încet decât oferta. Dacă bunurile X şi Y sunt complementare. bunurile A şi B sunt: a) complementare. Funcţiile cererii şi ofertei bunului A sunt: C A = 270 − 8 ⋅ p A . b) scade. c) inferioare. cererea şi oferta sunt: Qc = 100 – 10 P. c) descrescătoare. c) nu se modifică. d) inelastică. 30. O A = 200 + 6 ⋅ p A . b) scad. pA este preţul bunului. d) menţinerea constantă a cantităţii cerute atât din bunul Y cât şi din bunul X.33) . scăderea preţului bunului X determină: a) scăderea cantităţii cerute din ambele bunuri. d) creşte cu 60%.. Curba unei oferte perfect elastice este: a) crescătoare. 248. 230. dacă cererea este elastică. e) de lux.Economie Seminar 6 Cererea. pentru că atât cererea cât şi oferta cresc. 26. În piaţa grâului. d) creşte dacă scade costul mediu. dacă cererea este de elasticitate unitară. d) sub standardele admise de calitate. unde CA este cantitatea cerută. b) scade cu 7%. e) creşte cu 7%. atunci în piaţa grâului apare: a) un surplus de 25 unităţi de cantitate oferită b) un surplus de 55 unităţi de cantitate oferită c) un deficit de 30 unităţi de cantitate oferită d) un deficit de 25 unităţi de cantitate oferită. Dacă bunurile X şi Y sunt substituibile. cererea este: a) elastică. 25. 28. iar preţul scade cu 20%. atunci veniturile încasate de către ofertanţi: a) cresc. OA este cantitatea oferită. c) cu elasticitate unitară. c) creşterea cantităţii cerute din ambele bunuri. echilibrul pieţei 24. dacă cererea este elastică . R: Pg > Pe (5. b) perfect elastică. e) creşterea cantităţii cerute din bunul X şi scăderea cererii bunului Y. 27.

Care dintre următoarele afirmaţii corespunde conceptului de ofertă? a) cantităţile dintr-un bun oferite de majoritatea producătorilor. 41.5%.Economie Seminar 6 Cererea. În cazul unui bun cu cerere elastică. Care dintre următoarele produse sau servicii apreciaţi că are cel mai scăzut coeficient de elasticitate a cererii în raport cu preţul? a) hainele de blană. e) dacă preţul se reduce. Preţul bunului X creşte cu 25%. cantitatea cerută şi cantitatea oferită cresc. b) dacă preţul se reduce. Cererea pentru un bun X este elastică. b) cererea pentru bunul X este inelastică. d) reducerea cantităţii cerute cu 25%. e) nici una dintre alternativele de mai sus. 39. b) preţul şi cantitatea cerută sunt invers corelate. c) nu are nici-un efect asupra încasărilor producătorilor. oferta. c) elasticitatea cererii pentru bunul X este unitară . Conform legii ofertei şi principiului ceteris paribus: a) între preţ şi încasările producătorilor există o relaţie inversă. cantitatea cerută creşte iar cantitatea oferită se reduce . O creştere a preţului cu 10% conduce în cazul acestui bun la: a) reducerea cantităţii cerute cu 2. cantitatea cerută şi cantitatea oferită se reduc.5%. d) cererea pentru bunul X este elastică. d) nu are nici-un efect asupra cheltuielilor consumatorilor. e) cererea pentru bunul X este perfect inelastică. e) menţinerea cantităţii cerute. 38. e) casele de vacanţă. 40. c) relaţia dintre preţ şi cantitatea oferită este pozitivă . cantitate cerută şi cantitatea oferită în cazul unui bun: a) dacă preţul creşte. Care dintre afirmaţiile următoare este adevărată? a) cererea pentru bunul X este perfect elastică. d) cantităţile dintr-un bun pe care producătorii pot şi sunt dispuşi să le vândă la niveluri diferite de preţ. e) orice relaţie între preţ şi cantitatea oferită poate fi posibilă. 36. d) dacă preţul creşte. Care dintre următoarele afirmaţii privind preţul de echilibru este adevărată? . cantitatea cerută scade iar cantitatea oferită creşte. d) creşterea cantităţii oferite. Elasticitatea cererii pentru un bun în raport cu preţul său este de 0. 37. e) reducerea numărului de consumatori. b) reducerea cheltuielilor consumatorilor pentru acel bun. b) cantităţile dintr-un bun solicitate de cumpărători. reducerea preţului său va determina: a) creşterea cheltuielilor consumatorilor privind acel bun. iar cantitatea cerută se reduce cu 27%. echilibrul pieţei 34. c) menţinerea neschimbată a cheltuielilor consumatorilor acelui bun. c) creşterea cantităţii cerute cu 25%.25. c) energia electrică. d) încasările vânzătorilor şi cheltuielile cumpărătorilor sunt în relaţie directă. Indicaţi răspunsul corect privind relaţia dintre preţ. c) cantităţile de bunuri oferite de producătorii interni şi externi. c) dacă preţul creşte. 35. b) determină reducerea încasărilor producătorilor. b) autoturismele de lux. cantitatea cerută scade iar cantitatea oferită creşte. b) creşterea cantităţii cerute cu 2. Scăderea preţului bunului X: a) determină creşterea încasărilor producătorilor. 42. d) serviciile pentru petrecerea timpului liber.

46. 45. are ca efect: a) avantaj pentru consumatori pe termen scurt. f. 49. e) oricare dintre alternativele de mai sus. Se cunosc următoarele date privind preţul bunului X şi cantităţile cerute din bunurile X şi Y: Preţul bunului X 50 25 Cantitatea cerută bunul X 20 45 Cantitatea cerută bunul Y 75 150 . b) inelastică. Preţul situat sub nivelul său de echilibru conduce la apariţia: a) penuriei. 47. c) excedentului de ofertă. d) perfect inelastică. c) coeficientul elasticităţii cererii în raport cu venitul. Impunerea de către guvern a unui preţ minim > decât cel de echilibru duce la: a) creşterea preţului pe termen lung b) reducerea preţului pe termen lung c) apariţia pe termen lung a penuriei (C>O) d) apariţia pe termen lung a surplusului de ofertă e) a. oferta. are ca efect: a) creşterea accesului la bunul respectiv. b) inflaţiei. b) avantaj pentru consumatori pe termen scurt c) susţinerea producătorilor d) nu are nici un efect.Economie Seminar 6 Cererea. c) bunuri publice. 48. d) coeficientul elasticităţii ofertei în raport cu preţul. Comparaţia între modificarea relativă a cantităţii cerute dintr-un bun şi modificarea relativă a preţului acestuia reprezintă: a) coeficientul elasticităţii directe a cererii în raport cu preţul. e) oricare din situaţiile menţionate este posibilă. 44. e) oricare dintre răspunsurile anterioare poate fi corect. c. d) unei cereri insuficiente. e. 43. d) este rezultatul interacţiunii dintre cumpărători şi vânzători. Impunerea de către guvern a uni preţ maxim sub preţul de echilibru pentru a permite unui număr mai mare de consumatori să aibă acces la bunul respectiv. b. d. Impunerea de către guvern a uni preţ maxim peste preţul de echilibru. d) bunuri private. c f) b. b) coeficientul elasticităţii încrucişate a cererii în raport cu preţul. e) oricare dintre coeficienţii de mai sus pot răspunde cerinţei menţionate. c) cu elasticitate unitară. b) este determinat numai prin deciziile vânzătorilor. c) este determinat de o agenţie guvernamentală. f h) a. Bunurile a căror elasticitate a cererii în funcţie de venit este negativă se numesc: a) bunuri normale. echilibrul pieţei a) este determinat numai prin deciziile consumatorilor. 50. d. b) bunuri inferioare . b) pe termen lung producătorii vor produce mai mult din bunul respectiv c) pe termen lung producătorii vor produce mai puţin din bunul respectiv d) apare tendinţa de creştere a preţului pe termen scurt e) apare tendinţa de creştere a preţului pe termen lung f) pot apărea manifestări de tip piaţa neagră g) a. Curba ofertei în cazul unui obiect de artă rar este: a) elastică. e) perfect elastică.

creşterea semnificativă a preţului biletelor de cinema ar putea determina modificarea preţului aparatelor video şi a numărului aparatelor video vândute: a) creştere/reducere. În ce sens. bunurile X şi Y sunt inferioare. c) 51. b) dezvoltarea produselor noi. 59. Curba ofertei nu este afectată în mod direct de: a) tehnologia de producţie. Dacă se anticipează că preţul de piaţă al bunului produs se va reduce. d) reducerea şomajului. fie vânzători. 57. c) efectul este nedeterminat/reducere. d) surplusuri pe piaţă. d) preţurile altor bunuri realizabile cu aceleaşi resurse.Economie Seminar 6 Cererea. 54. d) bunurile X şi Y sunt normale. se pot manifesta liber pe piaţă. e) agenţii economici. ceteris paribus: a) va creşte. e) nu se poate preciza natura bunurilor X şi Y. 53. 52. Fixarea de către stat a unor preţuri minime determină: a) penurie. c) cumpărătorii dispun de venituri suficiente pentru a cumpăra ce şi cât doresc şi a-şi maximiza astfel satisfacţia. c) nu se va modifica. b) reducere/reducere. e) accentuarea deficitului bugetar. e) factorii sezonieri. d) preţul la care poate exista exces de cerere sau de ofertă . b) creşterea cantităţilor cerute de către consumatori. oferta prezentă. e) creştere/menţinere constantă. d) vânzătorii pot oferi un volum mare şi diversificat de mărfuri. 55. preţul de echilibru este: a) preţul la care consumatorii vor cumpăra toate bunurile oferite de producători. 58. d) nu se poate preciza. 56. echilibrul pieţei Venitul consumatorului este 1000 unităţi monetare În această situaţie: a) bunurile X şi Y sunt substituibile. b) cantitatea cerută este egală cu cea oferită. fie cumpărători. c) numărul şi dimensiunea producătorilor. oferta. Stabilirea unor limite maxime de preţ poate conduce în timp la: a) stimularea producătorilor în vederea creşterii producţiei. c) apariţia “pieţei negre”. Echilibrul pe piaţa unui bun se realizează atunci când: a) valoarea vânzărilor este egală cu valoarea achiziţiilor cumpărătorilor. e) preţul la care cantitatea cerută este egală cu cantitatea oferită. Coeficientul elasticităţii cererii în raport de venit reflectă gradul sensibilităţii cererii produsului respectiv în raport cu modificarea: . e) dezvoltarea concurenţei. De regulă bunurile de strictă necesitate au o cerere: a) elastică b) inelastică c) de elasticitate unitară d) nu se poate preciza. b) bunurile X şi Y sunt complementare. c) menţinerea constantă a cantităţilor oferite de către producători. b) se va reduce. b) preţul la care cererea este superioară ofertei. b) veniturile consumatorilor. d) creştere/creştere. c) preţul corespunzător unui volum minim de tranzacţii pe piaţă. Pe o piaţă concurenţială.

venitului naţional. cifrei de afaceri. 60. oferta.m b) 30 u. b)>1. atunci preţul este: a) 40 u.m e) nul.m d) 10 u. c)<1.Cererea pentru un bun este dată de relaţia: Qc = 100 – 2P. e) =0.m c) 20. Elasticitatea cererii pentru calculatoare este 0. Atunci când creşterea preţului unui produs nu are nici un efect asupra veniturilor firmei. Creşterea cu 1% a veniturilor şi cu 1% a preţului generează: a) Creşterea cererii cu 2. d)= 1.Economie Seminar 6 Cererea. .4% c) Creşterea cererii cu 1% d) Reducerea cererii cu 1% e) Reducerea cererii cu 1.6 în raport cu P (preţul) şi 2 în raport cu V (venitul cumpărătorilor). oferta bunului respectiv este: Qo = 50 + P. venitului consumatorului. 62. salariului real.4%.33 u. echilibrul pieţei a) b) c) d) e) salariului nominal. Dacă pe piaţă există un exces de cerere de 20 unităţi. înseamnă că elasticitatea cererii în funcţie de preţ este: a) < 0.6% b) Creşterea cererii cu 1. 61.