You are on page 1of 29

ARHITECTURA BISERICEASCĂ

Şcoala cu clasele I-VIII Sîntandrei Judeţul Bihor

Profesor Natalia ROMAN

ARHITECTURA BISERICEASCĂ

 

Începând din secolul al IVlea, s-au impus mai multe moduri de construcţie sau stiluri arhitectonice. Un stil arhitectonic se defineşte prin anumite particularităţi specifice: - Planul - Construcţia - Ornamentele

Principalele stiluri care s-au dezvoltat de-a lungul veacurilor sunt: - Stilul basilical - Stilul bizantin - Stilul romanic - Stilul gotic - Stilul renaşterii - Stilul baroc - Stilul neo-clasic

-Altarul se terminat in absidă. atât în Răsărit cât şi în Apus (secolele IV-VI). .STILUL BASILICAL Primul stil în care s-au construit bisericile creştine. -Folosirea pietrei cioplite ca material de construcţie. S-a caracterizat prin: -predominarea liniei drepte. -Corpul principal alungit împărţit în mai multe nave delimitate prin coloane -Plafon plat. -Planul dreptunghiular.

– .– Planul bisericii este în formă de dreptunghi. Biserica este împărţită în trei prin şiruri de coloane.

Cea mai reprezentativă este biserica Sfânta Sofia din Constantinopol. ultimele două despărţite prin iconostas. Deasupra naosului se află o cupolă centrală. Are următoarele caracteristici: Biserica este împărţită în trei încăperi: pronaos. Este stilul specific bisericilor ortodoxe. Interiorul este pictat cu scene biblice. S-a dezvoltat în cadrul imperiului bizantin. . Acoperişul are formă de boltă arcuită.STILUL BIZANTIN A luat naştere prin îmbinarea artei romane cu cea orientală secolele VI-XV. Planul bisericii este în forma de cruce greacă. Sculptura este foarte săracă. naos si altar.

Sfânta Sofia din Constantinopol .

Sfânta Sofia din Constantinopol .

Sfânta Sofia din Constantinopol .

O altă biserică reprezentativă a stilului bizantin este San Vitale din Ravena .

San Vitale din Ravena .

San Vitale din Ravena .

Biserica are o încăpere principală şi două sau patru laterale despărţite prin coloane. circular. în formă de cruce latină. Caracteristici: Dimensiuni mari. . Pictura este săraca iar sculptura este bogată. Faţadă monumentală.STILUL ROMANIC             A apărut prin îmbinarea dintre arta romană şi arta popoarelor din occident. secolele VIII-XII. Este arta oficială a catolicismului. cu multe trepte şi portaluri. Zidurile sunt masive sprijinite de contraforţi. Reprezentativa este Catedrala din Pisa. Masivitatea construcţiei. Corul este aşezat la înălţime. Planul bisericii este foarte variat. treflat.

CATEDRALA DIN PISA .

CATEDRALA DIN PISA .

Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim .

Are o fereastră de mari dimensiuni.   Biserica are multe încăperi.STILUL GOTIC A luat naştere în Franţa (sec XII) si s-a dezvoltat din cel romanic. Are următoarele caracteristici: Planul bisericii este în formă de cruce latină. Faţada este decorată cu sculpturi. Ferestele sunt împodobite cu vitralii.         Zidurile sunt înalte si subţiri. Reprezentativă pentru acest stil este Catedrala Notre-Dame din Paris. Se mai numeşte stilul arcului ascuţit sau ogival. asezata strategic pentru a spori luminozitatea. . Bolta este foarte înaltă şi se termină în vârf de sageată. Biserica este masivă. numită rozasa (rozeta sau flacără).

Catedrala NOTRE-DAME DIN PARIS .

Catedrala Coutance din Franţa .

 O cupola centrală. .  Sunt pictate chipuri de divinităţi păgâne.  Are trei încăperi laterale. adesea chiar nuduri. Are următoarele caracteristici:  Planul bisericii este variat.  Reprezentativ pentru acest stil este Biserica Sfântul Petru din Roma.  Pictura este expresivă  Este folosită marmura. figuri mitologice sau chipuri umane robuste.STILUL RENAŞTERII  A apărut în Italia la sfârşitul Evului Mediu.

.Biserica Sfântul Petru din Roma.

Biserica Sfântul Petru din Roma. .

PIETA MICHELANGELLO .

SANTA MARIA DELLA GRAZIE DIN MILANO SFANTUL ISAC DIN SANKT PETERSBURG .

STILURI ARHITECTURALE AUTOHTONE     În ţara noastră. pe fondul influenţelor venite din Răsărit şi Apus. s-au impus anumite stiluri autohtone: Stilul muntenesc Stilul brâncovenesc Stilul moldovenesc .

Stilul muntenesc Biserica Coşuna.Craiova Biserica Sfântul Gheorghe.Craiova .

Stilul Brâncovenesc  Are o podoabă sculpturală bogată. cu unele influenţe ale Renaşterii. Mănăstirea Sinaia .

Stilul Moldovenesc Suceviţa  Acest stil sintetizează elemente ale stilului gotic (ferestre gotice. decor bogat al faţadelor). nervuri gotice. . portaluri gotice) şi ale stilului bizantin (supraînălţarea bolţilor.

Moldoviţa Voroneţ .

Pătrăuţi Humor .