You are on page 1of 4

Tema pentru portofoliu de evaluare finală la Tema 3.

1 Rolul ştiinţei cognitiviste în configurarea teoriei evaluării Alcătuiţi un material informativ de o pagină realizat la alegere (statistic, descriptiv, raport etc.) adresat părinţilor pentru confirmarea progresului (regresului) elevului în privinţa dezvoltării competenţelor la disciplina predată.

GRUPA COMBINATĂ MAGHIARĂ KATICÁK EDUCATOARE‫׃‬ PROF. ENGI MARTA ILDIKO INST. BORSOS TIMEA
Raport privind activitatea instructiv-educativă desfăşurată la grupa combinată maghiară Katicák, pe semestrul I CONCLUZII: I. EDUCAREA LIMBAJULUI: în cadrul activităţilor de educarea limbajului am observat o evoluţie a copiilor în ceea ce priveşte îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv. Copiii reuşesc să formuleze propoziţii simple despre un obiect, reţin cu uşurinţă expresii ritmate, recită expresiv, povestesc fragmente din poveştile învăţate utilizând în povestirea lor, dialogul. MĂSURI AMELIORATIVE:  copii care au dificultăţi de pronunţie – se vor desfăşura mai multe jocuri exerciţiu de corectare a vorbirii;  copiii care sunt timizi vor fi solicitaţi mai des şi încurajaţi pentru a căpăta încredere în forţele proprii;  se vor desfăşura în continuare activităţi care să stimuleze dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului;  se va pune accentul pe pronunţia corectă a sunetelor; II. CUNOAŞTEREA MEDIULUI În cadrul activităţilor de cunoaşterea mediului copiii au demonstrat că au cunoştinţe despre anotimpuri, recunoscand aspectele specifice fiecăruia. MĂSURI AMELIORATIVE:  copiii care au întâmpinat dificultăţi vor desfăşura activităţi suplimentare în cadrul activităţilor liber-creative prin diverse forme de activitate: colorare, „citire” de imagini, jocuri de masă, etc. III. ACTIVITATE MATEMATICĂ: în cadrul activităţilor de matematică copiii au demonstrat că ştiu să plaseze obiectele în poziţiile indicate, clasifică elementele atât după culoare, cât şi după mărime şi folosesc limbajul matematic adecvat. MĂSURI AMELIORATIVE:  copiii care au întâmpinat dificultăţi vor desfăşura activităţi suplimentare în cadrul activităţilor liber-creative prin sortarea jucăriilor după anumite criterii, desfăşurarea unor
Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe Modulul III - Evaluarea din perspectiva curriculumului centrat pe competenţe

etc. IV. REZULTATE PROCENTUALE ALE REUŞITEI DEMERSULUI DIDACTIC Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe Modulul III . EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE : în cadrul acestor activităţi s-a observat că fiecare copil respectă regulile de comportare civilzată la grădiniţă. EDUCAŢIE MUZICALĂ: copiii s-au dovedit foarte muzicali. aplicaţii în cadrul activităţilor recreative. acasă şi conştientizează consecinţele pozitive sau negative ale comportamentului asupra celor din jur. IV. avand în vedere dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative. joacă jocurile muzicale executând mişcările sugerate de textul cântecului. IV. ACTIVITĂŢI ARTISTICO-PLASTICE : în cadrul acestor activităţi s-a observat o evoluţie în ceea ce priveşte folosirea corespunzătoare a culorilor pe care le-au asociat corespunzător cu imaginea dată. „aşează jucăria …”. precum și a tehnicilor corespunzătoare (rupere/lipire/decupare). MĂSURI AMELIORATIVE:  se va insista pe redarea corectă a lineie melodice. MĂSURI AMELIORATIVE:  se va insista asupra copiilor care au întampinat dificultăţi în realizarea temei date prin realizarea unor colaje. interpretează cântecele învăţate cu plăcere. EDUCAŢIE FIZICĂ : în cadrul acestor activităţi s-a observat că fiecare copil manifestă aptitudini de cooperare şi fair-play. s-au încadrat în spaţiul dat. IV.Evaluarea din perspectiva curriculumului centrat pe competenţe .jocuri „ ghici unde s-a ascuns ursuleţul”. pentru stabilirea relaţiilor spaţiale. lăsând copiii să elaboreze creaţii individuale. ACTIVITĂTE PRACTICA : în cadrul acestor activităţi s-a observat o evoluţie în ceea ce priveşte folosirea corectă a materialelor puse la dispoziţie în vederea realizării temei.etc. MĂSURI AMELIORATIVE:  se va insista pe redarea liberă a desenului. aplicaţii în cadrl activităţtilor recreative. MĂSURI AMELIORATIVE:  se va insista pe desfăşurarea de jocuri de mişcare. originale pentru a stimula creativitatea şi originalitatea V. dar şi asupra mişcărilor sugerate de textul cantecului. au evaluat lucrările utilizand un limbaj adecvat şi pe baza unor argumente estetice. sportive şi distractive. MĂSURI AMELIORATIVE:  se va insista asupra copiilor care au întampinat dificultăţi în realizarea temei date prin realizarea unor colaje.

activităţi de repovestire după imagini pentru reactualizarea conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor copiilor în repovestiri. priceperilor şi deprinderilor însuşite pe parcursul semestrului I. fiind solicitaţi în rezolvarea unor sarcini mai complicate. lecturi după imagini. activităţi matematice cu jocuri de exersare a operaţiilor de adunare. Comportamentele verbale măsurate au fost atinse în cea mai mare parte de către majoritatea copiilor.Evaluarea sumativă desfăşurată în perioada 12. ritm de învăţare bun şi foarte bun. vor fi organizate în cadrul activităţilor alese. alcătuirea de propoziţii simple şi dezvoltate. cât mai mult exerciţiu pentru a trece peste nesiguranţă şi neştiinţă şi pentru a nu mai exista ezitări în formularea propoziţiilor corecte gramatical. compuneri şi descompuneri. dezvoltare fizică generală. o proporţie mai mică de copii au aceste comportamente în dezvoltare: -unii copii.se vor face cât mai multe exerciţii în acest sens.Program de dezvoltare pentru majoritari: observări în mediul ambiant. mototolire.. rezolvare de probleme. mai mult concret-intuitivă. mişcări libere după sunetul muzicii.III ale activităţilor alese. Pentru toţi ceilalţi copii se vor desfăşura activităţi de orientare în spaţiu după un reper dat. Efectivul de copii evaluaţi: 21. II. gândire logică şi rapidă. se vor face cât mai multe exerciţii de identificare a cuvintelor în propoziţii. legume. a silabelor în cuvinte. răspunsuri date în propoziţii vor fi corecte gramatical. capacitate flexibilă de operare cu noţiuni/date. reprezentarea grafică a cuvintelor şi a silabelor. care se exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un program de recuperare şi exersare comunicării orale în activităţile alese. jocuri didactice. cu grad de dificultate mai ridicat.Evaluarea din perspectiva curriculumului centrat pe competenţe .XII. Realizeaza fructe. 2011 a avut în vedere verificarea cunoştinţelor.. lipire. jocuri în aer liber etc.XII. spirit de observaţie. flori de toamna utilizand diferite tehnici: rupere. gimnastică de înviorare zilnică. activităţi de educaţie fizică.Ceilalţi copii vor fi antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale. aspecte caracteristice anotimpului toamna . coerente şi clare. Constatări şi măsuri ameliorative privind comportamentul cognitiv: marea majoritate a copiilor din grupă au un potenţial cognitiv foarte bun: capacităţi perceptive bine dezvoltate. Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe Modulul III .23. III) Constatări şi măsuri ameliorative privind comportamentul psihomotor : Prescolarii redau grafic. nu se admit propoziţiile eliptice. jocuri şi activităţi pe grupuri mici şi individual (în etapele I. scădere. utilizand elemnte de limbaj plastic. pentru ei vor fi reluate programele speciale în cadrul muncii individuale din etapele I. Executa corect exercitii pentru cunoasterea posibilitatilor motrice ale corpului.

. FINALIZAREA PROIECTULUI „TOAMNA AURIE”  Să ne spălăm corect pe mâini.. BINE AI VENIT! (Drumeţie în parc)  Inaugurarea programului EDUCAŢIE SANITARĂ Minte sănătoasă în corp sănătos”  Întâlnire cu agentul de circulaţie şi prezentarea activităţii lui –CONVORBIRE (PLIANTE DISTRIBUITE)  Comemorarea eroilor. social-afective..Evaluarea din perspectiva curriculumului centrat pe competenţe .Az aradi 13 .. cu pompieri  Vitaminele şi rolul lor în menţinerea sănătăţii Scenetă: . pe dinţi.ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE :  TOAMNĂ. Noi umblăm să colindăm”. urechi.Cum ne protejăm corpul de microbi şi boli?”de vorbă cu medicul de familie în sprijinul educaţiei sanitare  Focul.Aşa e bine. fierberea obiectelor de uz personal Concurs: . Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe Modulul III . prieten şi duşman  SEMAFORUL ŞI TRECEREA DE PIETONI  MIC SPECTACOL OBICEIURI ŞI JOCURI DE TOAMNĂ – DIN FOLCLORUL COPIILOR.. prietenul sau duşmanul naturii (vizionare DVD)  „Semaforul” – învăţăm poezia şi cântecul cu acelaşi nume  .vizita şcolarilor la grădiniţă  „DIN INIMĂ PENTRU INIMĂ” SERBAREA DE CRĂCIUN Concluzii generale: rezultatele obținute de preșcolarii grupei au oferit informații despre nivelul general al grupei. aşa nu e bine”  Focul. ”  În lumea cărţilor : . astfel încat proiectarea demersului didactic pe semestrul al II lea poate fi realizat prin trecerea la alte unități de învățare. despre particularitățile cognitive. psiho-motrice individuale...Coşul cu vitamine”  Strada noastră şi circulaţia pe stradă – LECTURĂ DUPĂ IMAGINI  CULORILE TOAMNEI (vizionare DVD)  În lumea poveştilor: -moment artistic cu mici scene din poveştile lui Benedek Elek  .scurtă prezentare a instituţiei de catre reprezentantul bibliotecii  Întâmplări despre pompieri.