You are on page 1of 119

PILOT VERSION

Szabóné Nagy Zsuzsa

MAGYAR – ANGOL KÉPES SZAKMAI SZÓTÁR
Gépészet Elektrotechnika-elektronika Építészet Közlekedés

Előszó

Elcsépelt igazságnak tűnik, hogy a globalizálódó világban egyre fontosabb a nyelvtudás. Ma már nemcsak a táncdalszövegek megértéséhez, a turistáskodáshoz, a magas szintű tudományos munkához és a diplomáciában van szükség idegen nyelvek ismeretére. Megnyíltak a határok, a munka világában is megjelentek a nemzetközi kapcsolatok. Külföldi munkáltatók keresnek munkaerőt Magyarországon, a magyar szakemberek pedig a határokon túl vállalhatnak munkát. Mindez azonban csak lehetőség marad, ha a munkavállalók nem rendelkeznek általános és a munkakör által megkívánt szakmai nyelvtudással. A Szakiskolai Fejlesztési Program keretében készült szótár-sorozat legfőbb célja, hogy a szakiskolai tanulók, és a későbbi szakképzett munkavállalók kezébe olyan segédeszközt adjon, amelyet a tanórán kívül, a gyakorlati életben is eredményesen forgathatnak. A képes szótár alapgondolata az a felismerés, hogy bizonyos információk képeken pontosabban és világosabban közölhetők vagy könnyebben megérthetők, mint szöveges magyarázat útján. Különösen igaz ez a műszaki területen, ahol a rajz az egyik legfontosabb kifejezési eszköz. A szótárban szereplő ábrák, képek kiválasztásánál elsődleges szempont volt az, hogy a tanulók által ismert, vagy ahhoz hasonló, könnyen felismerhető képekkel fejezzünk ki egy-egy fogalmat, ezzel is segítve az adott fogalom, tevékenység és az angol szó, kifejezés gyors összekapcsolását, megtanulását. Ez a képes szakmai szótár négy szakmacsoport számára készült, szókincse alapvetően a szakmai alapozás szakaszához kapcsolható. Tehát nem szerepelnek benne egy-egy szakképesítés speciális szavai, kifejezései. A négy szakmacsoport szókincsének egy kötetben való összegyűjtését az indokolta, hogy e szakmacsoportok alapozó ismeretanyagának jelentős része közös, jobbára a műszaki területhez kapcsolható. Az előzőekből következően a szótár tematikus felépítésű. A szavak és képek úgynevezett táblákban vannak elhelyezve. Egy tábla egy oldalt jelent. A táblák sorszámozása folyamatos (nem azonos az oldalszámmal). A táblákban szereplő ismeretanyagra a tábla címe utal. Amennyiben egy témakör több táblában került feldolgozásra, erre a témakör után szereplő római számozás utal. A táblán belül találhatók a sorszámozással ellátott magyar – angol szavak és a hozzájuk kapcsolódó képek, amelyek a szónak megfelelő sorszámot viselik. Nem minden szóhoz található kép, ezeket külön jelöléssel láttuk el.

SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM

2

ANGOL NYELVI PROJEKT

A szótár második felében a magyar és angol szavak, kifejezések külön-külön betűrendes mutatóban találhatók meg, ahol a szavak, kifejezések után álló félkövér szám a tábla számát, a világos szám pedig a szónak, kifejezésnek az adott táblán belüli jelzőszámát jelenti. Bizonyára felmerül a kérdés, hogyan történt a szótárban szereplő szavak kiválasztása, miért éppen ezek a szavak kerültek a szótárba és mások miért maradtak ki. Legfőbb célkitűzésünk az volt, hogy a szótár tartalmazza a szakmacsoportra leginkább jellemző alapvető szakmai szavakat, ugyanakkor tegye lehetővé a tanulók tudásszintjétől függően a differenciált foglalkozást is. Erős korlátot jelentett az, hogy a szótár elektronikus adathordozón történő megjelentetése miatt az összetartozó szavaknak és képeknek egy oldalon kell elhelyezkednie. Munkánkat azzal a reménnyel adjuk a leendő használók kezébe, hogy ezzel is segítjük a szakmai nyelv oktatását a szakképzésben.

Jelölések (kerek zárójelben) <csúcsos zárójelben> dőlt betűvel *-gal jelölve a rokon értelmű szavak és kifejezések a magyarázatok a példák a szóhoz nem kapcsolódik kép

SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM

3

ANGOL NYELVI PROJEKT

.ÉS SZERELŐMUNKÁK II.…. HAJTÁSOK III. – MEASUREMENT I . – BENCH AND ASSEMBLY WORK I ……………………………………………….…………………………………. MARÁS. – ELECTRICITY II ……………………………………………. HAJTÁSOK I... FOGAZÁS – DRILLING. – POWER TRANSMISSIONS III ………………………………….. – GEOMETRY II ….………………………………………………… MÉRÉS II. – WELDING II ……………………………………………………… LAKATOS.. – DETACHABLE JOINTS III . – BENCH AND ASSEMBLY WORK II ……………………………………………… VÍZVEZETÉK-..………………………………………. GEAR MACHINING . OLDHATÓ KÖTÉSEK III. MŰSZAKI RAJZ I. – ENGINEERING DRAWING (TECHNICAL DRAWING) II ……………………… ANYAGOK – MATERIALS . – MATHEMATICS II …………………………………………… GEOMETRIA I. GEOMETRIA II.……………………… NEMOLDHATÓ KÖTÉSEK – PERMANENT JOINTS ……………………………. – MECHANICS III ………………………………………………..……………………………………………….……………………………………………… MECHANIKA III. – POWER TRANSMISSIONS I ……………………………………… HAJTÁSOK II. MATEMATIKA II.. KÖSZÖRÜLÉS – SHAPING AND SLOTTING. – DETACHABLE JOINTS I ……………………………… OLDHATÓ KÖTÉSEK II.……………………………… MECHANIKA II...………………………………………………………… MÉRÉS I.. GÁZVEZETÉK-SZERELÉS – PLUMBING.…………………………………………………… JÁRMŰVEK II. MILLING. KENÉS – LUBRICATION ... JÁRMŰVEK I. OLDHATÓ KÖTÉSEK I.TARTALOMJEGYZÉK A címek előtt álló arab számok a táblaszámot jelentik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 MATEMATIKA I. GAS FITTING .…………………………………………………………… TENGELYKAPCSOLÓK – CLUTHCES AND COUPLINGS ……………………….…………………………………… GYALULÁS ÉS VÉSÉS.. – ENGINEERING DRAWING (TECHNICAL DRAWING) I ………………………. MECHANIKA I.. – VEHICLES I . TENGELYEK ÉS CSAPÁGYAK – SHAFTS AND AXLES AND BEARINGS..…. – MATHEMATICS I ……. KÉPLÉKENY ALAKÍTÁS – METALWORKING…………………………………… FORGÁCSOLÁS – MACHINING ……………………………………………………. HEGESZTÉS II. – DETACHABLE JOINTS II …………………………….. HEGESZTÉS I.. GRINDING …………………………………………. ÖNTÉSZET – FOUNDRY ENGINEERING…………………………………………..………………. ESZTERGA – LATHE ………………………………………………………………… FÚRÁS. VILLAMOSSÁG I. VILLAMOSSÁG II. – MEASUREMENT II ……………………………………………………..……………………………………………………… ENERGIAFORRÁSOK – SOURCES OF ENERGY…………………………………. – MECHANICS II …..…….……………………………………………. – ELECTRICITY I ………………………………………………. – WELDING I……………………………………………………….………………………. LAKATOS. 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM ANGOL NYELVI PROJEKT . – POWER TRANSMISSIONS II ……………………………………. ESZTERGÁLÁS – LATHE WORK …………………………………………………. – GEOMETRY I ……….. – MECHANICS I….ÉS SZERELŐMUNKÁK I.. – MOTOR CAR I …………………..…. MŰSZAKI RAJZ II. – VEHICLES II ……………………………………………………… SZEMÉLYGÉPKOCSI I.

. – THE NATIONAL QUALIFICATION REGISTER II ……………………………… MUTATÓ MAGYAR……………. LAKÓHÁZTÍPUSOK – TYPES OF DWELLING……………………………………. 1 . – INDUSTRIAL ORGANIZATION AND MANAGEMENT I ……………………… 53 TERMELÉSSZEVEZÉS ÉS –IRÁNYÍTÁS II. KERÉKPÁR – BICYCLE ……. TAPÉTÁZÁS ÉS FALFESTÉS – WALLPAPERING AND PAINTING…………….……………………………………………………….………………………………………… ÉPÍTÉSHELY II. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 84 MATEMATIKA I.41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 SZEMÉLYGÉPKOCSI II..…………… BELSŐÉGÉSŰ MOTOR – INTERNAL COMBUSTION ENGINE ………………….. – BUILDING SITE II .28 egy egész huszonnyolc század. 0.. : fraction> 3 19 százalék – percentage (per cent) 20 – 31 matematikai alapműveletek – fundamental mathematical operations 20 összeadás <2 +3 = 5> – addition <two plus three is/equals five > 21 összead* – add 22 összeg – sum 23 kivonás <6 .28 one point twenty-eight.. – BUILDING SITE I ……..3 = 3> – subtraction < six minus three is/equals three> 24 kivon* – subtract 25 különbség – difference 26 szorzás <6 ∙ 3 = 18> – multiplication <six times three is/equals eighteen> 27 szoroz* – multiply 28 szorzat – product 29 osztás <6 : 3 = 2> – division (dividing) <six divided by three is/equals two> 30 oszt* – divide 31 hányados – quotient 32 arány – ratio 5 ANGOL NYELVI PROJEKT .. 2 : törtrész> – mixed number <4: whole 3 2 number (integer).6 nulla egész hat tized> – decimal fraction <1. – MOTOR CAR II …………………………. ÉPÍTÉS – BUILDING …………………………………………………………………... ÉPÍTÉSHELY I. 55 ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK II.………………………………………………………….. 0. TERMELÉSSZEVEZÉS ÉS –IRÁNYÍTÁS I.……………………………………………. 54 ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK I. – THE NATIONAL QUALIFICATION REGISTER I ………………………………. TETŐFORMÁK – STYLES OF ROOFS……………………………………………… TETŐ – ROOF………………………………………………………………………….18 számok – numbers 1 római számok (római számjegyek) – Roman numerals 2 arab számok (arab számjegyek) – Arabic numerals 3 sorszám – ordinal number 4 – 8 számjegyek – digits 4 négyjegyű szám – a four-digit number 5 ezresek – thousands 6 százasok – hundreds 7 tízesek – tens 8 egyesek – units (ones) 9 pozitív szám <pluszjellel> – positive number <with positive sign > 10 negatív szám <mínuszjellel> – negative number <with negative sign > 11 páros számok – even numbers 12 páratlan számok – odd numbers 13 egész szám – whole number (integer) 14 – 17 törtszámok – fractions 14 tizedes tört <1.6 nought point six> 15 – 17 közönséges törtek – vulgar fractions 15 fél (egyketted) – a half 16 háromnegyed – three quarters 17 ötharmad – five-thirds SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 1 MATHEMATICS I 18 vegyes szám (vegyes tört) <4: egész rész. – INDUSTRIAL ORGANIZATION AND MANAGEMENT II…………………….. MUTATÓ ANGOL ……………...……………………………………………………… MOTORKERÉKPÁR – MOTOCYCLE ………………………………………………..

3.28 or 1.4.28 4 2 3 1 2 2% 3 4 5 3 b:c SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 6 ANGOL NYELVI PROJEKT . 5 128 1.I 1 II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 6 VII 7 VIII 8 +4 IX 9 X 10 -4 2. 6 1. in Britain: 2 nd 2 .

a a négyzeten – a squared. mint -– less than or equal to szinus – sine koszinusz – cosine tangens -– tangent kotangens – cotangent ° ' " a2 a3 nl % () {} [] ∆ ∠ |n| ⊥  - négyzetgyök (gyökjel). or : = ≡ ≠ ≅ or≈ > < ≥ ≤ sin cos tan (tg) cot (ctg) SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 7 ANGOL NYELVI PROJEKT . mint – greater than or equal to kisebb vagy egyenlő. a is perpendicular to ( on) b párhuzamos valamivel a egyenes párhuzamos b-vel – parallel to (with). a a harmadikon (köbön) . mint – less than nagyobb vagy egyenlő. square root of 4 harmadik gyök (köbgyök). a is parallel to b x or • ÷ or /. cube root of 8 fok – degrees szögperc vagy láb <mint hosszmérték> vagy elsődleges – minutes of a degree or feet or prime szögmásodperc vagy hüvelyk <mint hosszmérték> vagy másodlagos – seconds of a degree or inches or second második hatványra emelt (négyzetre emelt ). 3 8 – cube root.MATEMATIKA II. 3d power of a alsó jelzőszám (index) <n also index> – subscript <subscript of n> százalék – percentage kerek zárójel <kerek zárójelben> – parentheses <in parentheses> kapcsos zárójel <kapcsos zárójelben> – braces <in braces> szögletes zárójel <szögletes zárójelben> – brackets <in brackets> növekmény vagy változás – increment or change szög – angle n abszolút értéke – absolute value of n merőleges valamire a b-re merőleges a egyenes – perpendicular to (on). mint – greater than kisebb. 2nd power of a harmadik hatványra emelt (köbre emelt). Matematikai jelek és rövidítések használata* 2 MATHEMATICS II Mathematical symbols and commonly used abbreviations* + pozitív vagy pluszjel (az összeadás jele) – positive or plus sign negatív vagy mínuszjel (a kivonás jele) – negative or minus sign szorzójel – multiplication sign osztásjel <Magyarországon : – division sign <in Hungary :> egyenlőségjel – equals sign azonosságjel <azonosan egyenlő> – the sign of identity <identically equal to> nem egyenlő – unequal to közelítőleg egyenlő – approximately equal to nagyobb. 4 – square root (radical sign).a cubed.

GEOMETRIA I. elemi geometria) 3 20 21 22 23 24 25 GEOMETRY I Plane geometry (elementary geometry) átló – diagonal téglalap – rectangle kerület – perimeter terület – area trapéz – trapezoid szabálytalan négyszög – irregular quadrilateral 26 szabálytalan sokszög – irregular polygon 27 szabályos sokszög – regular polygon 27 – 31 kör – circle 28 kör (körlap) – circle 29 kör középpontja – centre 30 átmérő – diameter 31 sugár – radius 32 kerület (körvonal) – circumference (periphery) 33 körgyűrű – ring (annulus) 34 koncentrikus körök – concentric circles 35 hegyesszögű* – acut-angled 36 derékszögű* – rectangular (orthogonal) 37 tompaszögű* – obtuse angled 38 háromszögletű* – triangular (trigonal) 39 négyzetes* <négyzet alakú> – quadrate (square) 40 téglalap alakú* – oblong 41 kör alakú* – round (circular. Síkgeometria (síkmértan.7 vonalak – lines 2 egyenes – straight line 3 törött vonal – broken line 4 görbe vonal – curved line 5 párhuzamos – parallel line 6 távolság az a és b egyenesek között – distance between the strait lines a and b 7 merőleges – perpendicular line 8 – 11 szögek – angles 8 hegyesszög – acute angle 9 derékszög – right angle 10 tompaszög – obtuse angle 11 – 33 síkidomok – plane surfaces (two dimensional figures) 11 szimmetrikus idom (szimmetrikus alakzat) 12 – symmetrical figure 13 szimmetriatengely – axis of symmetry 13 – 17 háromszögek – triangles 14 egyenlő oldalú háromszög – equilateral triangle 15 egyenlő szárú háromszög – isosceles triangle 16 derékszögű háromszög – rectangular triangle 17 befogó – cathetus (right angle side) 18 átfogó – hypotenuse 18 – 24 négyszögek – quadrilaterals (tetragons) 19 négyzet – square SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 8 ANGOL NYELVI PROJEKT . orbicular. gyrate) 1 pont <az a és b egyenesek metszéspontja> – point <point of intersection of a and b> 2 .

Geometriai testek (mértani testek) 4 GEOMETRY II Solids (three dimensional figures) 1 2 3 4 kocka – cube él – edge csúcs – corner alaplap – base 9 henger – cylinder 10 kúp – cone 11 kúp csúcsa – vertex of a cone 5 hasáb (négyzetalapú quadratic prism hasáb) – prism 12 csonka kúp – frustum of a cone 6 téglatest – parallelepiped 13 gömb – sphere 7 gúla – pyramid 8 csonka gúla – frustum of a pyramid 14 15 16 17 kocka alakú* – cubical (cubiform) gúla alakú* – pyramidal henger alakú* – cylindrical kúp alakú (kúpos) * – conical (tapered. conoid) 18 gömb alakú* – spherical (ball-shaped) MECHANIKA I. 5 MECHANICS I 1 -13 erők – forces 1 erő – force 2 hatásvonal – line of action of the force SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 3 támadáspont – point of application of the force 9 ANGOL NYELVI PROJEKT . bevelled.GEOMETRIA II.

4 erőkomponens (erőösszetevő) – component force 5 eredő (eredő erő) – resultant 6 közös hatásvonalú erők – collinear forces 7 párhuzamos hatásvonalú erők – parallel forces 8 közös pontban metsződő hatásvonalú erők– concurrent forces 9 erőpár – couple 10 egyensúlyban lévő erők – balanced forces 11 erőnyomaték (forgatónyomaték) – moment of force (moment) 12 erőkar (az erő karja) – arm of the force 13 súlyerő* – weight 14 súlypont* – centre of gravity 15 tömeg* – mass 16 sűrűség* – density 17 – 30 mozgás – motion 17 mozog* ige – move 18 sebesség* – velocity (speed) 19 út (elmozdulás)* .distance (displacement) 20 egyenletes mozgás* – uniform motion 21 haladó mozgás (transzláció) * – translational movement (motion of translation) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 változó mozgás* – non-uniform motion gyorsuló mozgás* – accelerated motion gyorsulás* – acceleration lassuló mozgás* – retarded motion nehézségi gyorsulás* – acceleration of gravity forgó mozgás* <forgás. rotáció> – rotary motion (rotation) forog* – rotate fordulatszám* – number of revolutions speed súrlódás* – friction csúszósúrlódás – sliding friction gördülősúrlódás – rolling friction súrlódási tényező* – coefficient of friction szárazsúrlódás – dry friction folyadéksúrlódás – semi-dry friction (boundary friction) energia* – energy munka* – work hasznos munka* – effective work befektetett munka* – expended work teljesítmény* – power hatásfok* – efficiency SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 10 ANGOL NYELVI PROJEKT .

MECHANIKA II.stresses 21 húzás (szakítás) <mint igénybevétel> – tension 22 szakítóvizsgálat – tensile test 23 szakítógép – tensile test machine 24 próbatest – tensile test specimen 25 szakítódiagram – stress-strain diagram 26 megnyúlás* (meghosszabbodás) – elongation 27 arányossági határ – proportional limit 28 rugalmassági határ – elastic limit 29 folyáshatár – yield point (limit) 30 szakítószilárdság – ultimate strength 31 nyomás <mint igénybevétel> – compression 32 hajlítás <mint igénybevétel> – bending 33 hajlító nyomaték* – bending moment 34 nyírás <mint igénybevétel> – shear 35 nyíró erő* – shearing force 36 csavarás <mint igénybevétel> – torsion 37 csavaró nyomaték* – torsional moment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 terhelés* <mint erő> – load statikus terhelés – static loading dinamikus terhelés – dynamic loading deformálódik* (eltorzul) – strain tartósság* – durability hajlékonyság* – pliability keménység* – hardness képlékenység* – plasticity képlékeny alakváltozás* – plastic deformation merevség* – rigidity (stiffness) rugalmasság* – elasticity rugalmas alakváltozás* – elastic deformation szilárdság – strength kifáradás* <anyagok kifáradása> – fatigue élettartam* – lifetime feszültség (igénybevétel) – stress normális feszültség – normal stress csúsztató feszültség – tangential stress keresztmetszet – cross section a keresztmetszet területe – area of cross section SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 11 ANGOL NYELVI PROJEKT . 6 MECHANICS II 21 – 37 igénybevételek .

7 MECHANICS III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tartó .MECHANIKA III.beam támasz (alátámasztás) – support rúd – bar befogás (megfogás) – gripp koncentrált erővel terhelt* – concentrated load állandó (változatlan) * – uniform megoszló erővel terhelt* – distributed load (uniform load) kéttámaszú tartó – freely supported beam két végén alátámasztott tartó – beam supported at both ends mindkét alátámasztásán túlnyúló tartó – both ends overhanging beam konzol (tartókar)* – cantilever befogott tartó (egyik végén befogott tartó) – cantilever beam (fixed one end) reakcióerő – reakcion (reakcion at the support) veszélyes keresztmetszet – dangerous cross section legnagyobb hajlítónyomaték – maximum bending moment nyíróerő ábra – shear diagram nyomatéki ábra (hajlítónyomatéki ábra) – bending moment diagram SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 12 ANGOL NYELVI PROJEKT .

refill) 22 radírgumi – eraser (rubber) 23 – 35 ábrázolás – representation 23 axonometrikus ábrázolás – axonometric projection 24 képsík (vetítősík) – plane of projection 25 elölnézet képsíkja (vetítősíkja) – frontal plane of projection 26 oldalnézet képsíkja (vetítősíkja) – profile plane of projection 27 felülnézet képsíkja (vetítősíkja) – horizontal plane of projection 28 – 35 nézet – view 28 elölnézet – front view 29 felülnézet – view from above (plan) 30 oldalnézet balról – view from the left (left -hand view) 31 oldalnézet jobbról – view from the right (right-hand view) 32 alulnézet – view from below (bottom view) 33 hátulnézet – view from behind (rear view) 34 európai nézetrend – European view -system 35 amerikai nézetrend – American view -system SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 13 ANGOL NYELVI PROJEKT .MŰSZAKI RAJZ I. spare lead. Rajzoló eszközök 1 – 22 rajzeszközök – drawing equipments (drafting instruments) 1 rajztábla <rajzgépes tábla> – drawing board/table 2 rajztábla* – drafting board (drawing desk) 3 rajzgép – drawing machine (drafting machine) 4 vonalzó <mérő>– rule 5 derékszögű háromszögvonalzó – set square (square) 6 egyenlő oldalú háromszögvonalzó – square 7 fejesvonalzó – T-square 8 görbevonalzó (sablon) – template (templet) 9 körsablon – circle template 10 rádiuszsablon – radius template 11 körző* – compass 12 körző (betétes körző) – compass with interchangeable attachments 13 körző szára – leg 14 összefogó villa – compass head 15 tű – needle 16 grafithegy – pencil point 17 nullkörző* – pump compass (drop compass) 18 rajzszeg – drawing-pin 19 ceruza – pencil 8 ENGINEERING DRAWING (TECHNICAL DRAWING) I Drawing equipments 20 betétes ceruza (töltőceruza) – clutch-type pencil 21 ceruzabél – pencil lead (refill lead.

SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 14 ANGOL NYELVI PROJEKT .

MŰSZAKI RAJZ II. 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ENGINEERING DRAWING (TECHNICAL DRAWING) II méretsegédvonal – extension line méretszám – numerical value of size méretvonal – dimension line feliratmező (szövegmező) – title block méretarány – drawing scale rajzszám – drawing number vázlat (szabadkézi) – sketch grafikus ábra (diagram) – diagram összeállítási rajz – assembly drawing lekerekítés (legömbölyítés) – fillet letörés (letompítás) – chamfer rajzol* – draw rajzolás* – drawing vázol (leskiccel)* – dash off metszetet készít* – section vonalkáz (sraffoz)* – hatch léptékben rajzol* – draw to scale rajzellenőr* – drawing inspector műszaki rajzoló* – draughtsman rajzlap (rajzpapír)* – drawing-paper műhelyrajz* – detail design szerelési rajz* – erection drawing (assembly drawing) 42 tervezőiroda* – drawing office 1 – 5 vonalak – lines 1 folyamatos vonal – continuous line 2 vastag vonal – thick line 3 vékony vonal – thin line 4 szaggatott vonal – dashed line 5 pontvonal – dash-and-dot line (long chain) 6 látható él – visible outline 7 nem látható él – hidden outline 8 – 18 metszetek – sections 8 metszet (rajz) – section view 9 metszősík – section plane (cutting plane) 10 vonalkázás (sraffozás) – cross-hatching 11 függőleges metszet – vertical section 12 lépcsős metszet – sectional view in an offset cutting plane 13 hosszmetszet – longitudinal section 14 keresztmetszet – cross section 15 kitörés (részmetszet) – broken section 16 metszet <mint szelvény> – section 17 vetületen kívül rajzolt szelvény – removed section 18 befordított szelvény – revolved section 18 – 22 méretmegadás – dimensioning 19 méretnyíl – arrowhead SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 15 ANGOL NYELVI PROJEKT .

36 vasalapú ötvözetek – ferrous metals 17 vasötvözet <mint gyűjtőfogalom> – ferrous metal 18 acél – steel 19 acélminőség jele – steel grade 20 acélöntvény – casting steel (cast steel) 21 szerkezeti acél – structural steel 22 szerszámacél – tool steel 23 ötvözetlen acél – plain carbon steel (carbon steel) 24 kis széntartalmú acél – low-carbon steel 25 közepes széntartalmú acél – medium-carbon steel 26 nagy széntartalmú acél – high-carbon steel 27 automataacél – free cutting steel 28 nemesíthető szerszámacél – good-quality carbon tool steel 29 ötvözött acél – alloy steel 30 gyengén ötvözött acél – low-alloy steel 31 közepesen ötvözött acél – medium-alloy steel 32 ötvözött szerszámacél – alloy tool steel 33 korrózióálló acél – stainless steel 34 hőálló acél – heat steel 35 melegszilárd acél – high-temperature steel (refractory steel) 36 gyorsacél – high-speed steel 37 – 46 öntöttvasak – cast irons 37 öntöttvas – cast iron 38 nyersvas – pig iron 39 öntödei nyersvas – foundry pig iron 40 fehéröntvény (fehérnyersvas) – white cast iron 41 szürkeöntvény (szürkevas) – grey iron 42 grafit – graphite 43 lemezes grafit – flake graphite 44 temperöntvény – malleable cast iron 45 fehér tempervas – white-heart malleable cast iron 46 fekete tempervas – black-heart malleable cast iron 47 – 52 nemvas fémek – nonferrous metals 47 nemvas fém – nonferrous metal 48 bronz – bronze 49 ónbronz – tin bronze 50 ólombronz – lead bronze 51 sárgaréz – brass 52 keményfém – carbide 53 műanyag – plastic 54 gyanta – resin 55 hőre lágyuló műanyag – thermoplast 56 hőre keményedő műanyag – thermoset 57 kerámiák <mint gyűjtőfogalom> – ceramics 58 porcelán – porcelain 59 üveg – glass 60 fa – wood 61 papír – paper 62 szálas anyagok <mint gyűjtőfogalom> – fibres 63 bőr – leather 64 kenőanyagok <mint gyűjtőfogalom> – lubricants SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 16 ANGOL NYELVI PROJEKT .ANYAGOK* 10 MATERIALS* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 szerkezeti anyagok – engineering materials aluminium – aluminium wolfram – tungsten vas – iron szilícium – silicon réz – copper ón – tin ólom – lead fém – metal kristályrács – lattice (space lattice) egyszerű köbös kristályrács – simple cubic lattice 12 lapközepes köbös kristályrács – face-centered cubic lattice 13 térközepes köbös kristályrács – body-centered cubic lattice 14 ötvözet – alloy 15 ötvözetminőségi jel – alloy grade 16 kémiai összetétel – chemical composition 17 .

Name kilogram metre second ampere kelvin candela mole 17 ANGOL NYELVI PROJEKT .MÉRÉS I.Quantity Jel -Symbol 5 tömeg – mass kg 6 5 hosszúság – length m 7 5 idő – time s 8 5 áramerősség <elektromos> A 9 – electric current 6 hőmérséklet <termodinamikai> K 0 – temperature 6 fényerősség – luminous cd 1 intensity 6 anyagmennyiség – amount of mol 2 substance SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM Név . Általános kifejezések* 11 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 MEASUREMENT I General terms* mérés – measurement mér – measure mér <mérőszalaggal> – tape megmérhető (lemérhető) – measurable mennyiség – quantity mérendő mennyiség (mérendő érték) – measurand mért mennyiség (mért érték) – measured value mérési eredmény – readout mérési eljárás – measuring method mérési határ – measuring limit (range of measurement) mérési pontosság – measurement accuracy (measuring precision) mérési tartomány – measurement domain (measuring range) mérési hiba – measuring error sűrűségmérés – measurement of density távolságmérés – measurement of distance hőmérsékletmérés – measurement of temperature mértékegység – unit mérték(egység)-rendszer – unit system angol mérték(egység)-rendszer – English system of units metrikus mérték(egység)-rendszer – metric system of units Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) – The International System of Units (SI) alapmértékegység – base unit származtatott mértékegység – derived unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 pontosság – accuracy egységesít – unify egységesítés – unification szabványosítás – standardization szabványosít – standardize szabvány – standard állami szabvány – national standard ágazati szabvány – branch standard vállalati szabvány – factory standard méret – size (dimension) névleges méret – nominal size tényleges méret – actual size méreten aluli – undersize méreten felüli – oversize méreten kívüli (mérethibás) – out of size nem szabványos méret – bastard size határméret – size limit (dimensional limit) legnagyobb méret – maximum size limit legkisebb méret – minimum size limit eltérés (méreteltérés) – size deviation méretszórás – size scatter felső határeletérés – upper deviation alsó határeltérés – lower deviation mérettűrés – tolerance mérettűrési rendszer – dimension-limit system játék – clearance fedés – interference illesztés – fit laza illesztés – clearance fit átmeneti illesztés – transition fit szilárd illesztés – interference fit 55 Az SI alapegységei – Base units of the SI Mennyiség .

Measuring instruments 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 mérővonalzó – measuring rule mérőszalag* – measuring tape/band tokos acél mérőszalag – spring-rule tolómérő (tolómérce) – vernier calliper gauge (slide caliper gauge) mérőpofa – jaw csúszka – slider szár – beam pálca <mélységmérő> – rod skála– scale segédskála (nóniusz) – vernier scale mélységmérő tolómérő – vernier depth gauge magasságmérő tolómérő – vernier height gauge mikrométer – micrometer kengyel – frame álló érintkező (mérőcsap) – fixed contact mérőorsó – micrometer screw mérőhüvely – barrel mérődob – thimble rögzítő – fixed lock mérőműszer – measuring instrument mérőcsap – sensitive contact skálaosztás – scale graduation mutató – index 24 egy skálaosztás értéke* – value of the scale 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 graduation mérőóra (indikátoróra) – dial indicator mérőállvány – stand élvonalzó – straightedge derékszögmérő – square szögmérő* <állítható szárú> – bevel square mérőhasáb – gauge block mérőhasábkészlet – set of gauge blocks mérőhasábtömb <összeillesztett mérőhasábok> – stack of gauge block hézagmérő (résmérő) – feeler gauge idomszer* – gauge határmérő idomszer* – limit gauge dugós idomszer – plug gauge megy oldali idomszer* – go gauge nemmegy oldali idomszer* – not-go gauge egyoldalas idomszer – single-ended gauge kétoldalas idomszer – double-ended gauge villás idomszer – snap gauge menetes dugós idomszer* – thread plug gauge menetes gyűrűs idomszer* – thread ring gauge profilos idomszer (sablon) – profile gauge SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 18 ANGOL NYELVI PROJEKT . Mérőeszközök.MÉRÉS II. mérőberendezések 12 MEASUREMENT II Measuring gauges.

általános kifejezések 13 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 DETACHABLE JOINTS I Thread . külső átmérő) – major diameter 8 magátmérő – minor diameter (core diameter. root diameter) 9 középátmérő – pitch diameter (effective diameter) 10 szelvényszög (profilszög) – profile angle (thread angle) SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 19 ANGOL NYELVI PROJEKT . Csavarmenet .General terms csőmenet – pipe thread Whitworth-menet – Whitworth thread trapézmenet – trapezoidal thread fűrészmenet – buttress thread jobbmenet – right-hand thread balmenet – left hand thread egybekezdésű menet – single-start thread kétbekezdésű menet – double-start thread több bekezdésű menet – multiple-start thread hengeres menet – cylindrical thread kúpos menet – taper thread métermenet – metric thread normál métermenet – coarse-pitch thread finom métermenet – fine-pitch thread orsómenet – external thread anyamenet – internal thread 1 2 3 4 5 csavarmenet – screw thread csavarvonal – helix menetemelkedési szög – angle of thread menetemelkedés – pitch of thread menetosztás <szomszédos menetcsúcsok távolsága> – lead of thread 6 – 14 menetszelvények – thread profiles 6 élesmenet – triangular thread 7 névleges átmérő (menetátmérő.OLDHATÓ KÖTÉSEK I.

11 csavarvégződések – forms of the ends 6 gömbölyű – rounded end 7 tompa.OLDHATÓ KÖTÉSEK II. négylaptövű csavar – square neck countersunk head bolt 24 szemescsavar – eye-bolt 25 hatlapfejű peremes zárócsavar – threaded plug with hexagon head and collar 26 rovátkolt fejű csavar – knurled thumbs screw 27 with collar facsavar <fejkialakítás szerint> süllyesztett fejű facsavar – wood screw <according to the head form> slotted countersunk head wood screw lemezcsavar <fejkialakítás szerint> süllyesztett fejű. letöréssel – plain chamfer point 8 rövid csapos – short dog point 9 hosszú csapos – short dog point 10 kúpos – cone point 11 süllyesztett kúpos – cup point 12 mozgató csavar* – motion thread (translating thread) 13 kötőcsavar* – fastener thread 14 oldható kötés* – detachable joint 15 – 29 csavarok – screws and bolts 15 hatlapfejű csavar – hexagonal head bolt 16 süllyesztett fejű csavar – slotted countersunk-head screw 17 lencsefejű csavar – slotted oval -head screw 18 félgömbfejű csavar – round-head screw 19 hengeresfejű csavar – slotted cheese-head screw 20 belső kulcsnyílású csavar – hexagon-socket head screw 21 kalapácsfejű csavar – T-head bolt 22 kapupántcsavar – square neck mushroom head bolt 23 süllyesztettfejű. kereszthornyos lemezcsavar – tapping screw <according to the head form> cross recessed slotted countersunk head screw menetfúró csavar <fejkialakítás szerint> hatlapfejű menetfúró csavar – self-cutting screw <according to the head form> hexagonal head self-cutting screw ászokcsavar – stud (stud-bolt) hernyócsavar – slotted set screw 28 29 30 31 32 SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 20 ANGOL NYELVI PROJEKT . Csavarok 14 DETACHABLE JOINTS II Screws and bolts 1 2 3 4 5 csavar – screw (bolt) fej (csavarfej) – head szár – shank menet – thread csavarvég* – end (point) 6 .

Pins 20 csavarkötés – screwed joint (bolted joint. Washers.OLDHATÓ KÖTÉSEK III. ütközésig>– screw home csavarbehajtó* – bolt driver csavarkihajtó (csavarkiütő)* <szerszám tőcsavarhoz vagy betört csavarok eltávolítására> – screw extractor összeerősítés csavarokkal* – screw fastening hengeres szeg (illesztőszeg. Csavaranyák. teljesen.round nut with set pin holes in side 10 homlokfuratú anya – round nut with drilled holes in on face 11 szárnyas anya – wing nut 12 – 16 alátétek – washers 12 alátét – plain washer 13 alátét I és U-szelvényhez – washer for I and U steel 14 rugós alátét – grower washer (spring lock washer) 15 kúpos alátét <lemez. végig. bolted connection) 21 átmenő csavar – through bolt (in-and-out bolt) 22 csavarfurat (csavarlyuk) – bolt hole 23 csavarmenetes furat – threaded bore 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 (threaded hole) csavaroz* – screw becsavar (behajt)* – screw in lecsavar (kicsavar)* – screw off hozzácsavaroz (rácsavaroz. becsavar)* – screw on helyére csavar* <erősen. alátétek.vagy facsavarhoz> – tapered washer <wood or tapping screw> 16 orros biztosítólemez – tab washer 17 csavarbiztosítás – screw/bolt locking 18 sasszeg – cotter pin (split pin) 19 ellenanya – locknut 15 DETACHABLE JOINTS III Nuts. szegek 1 – 11 csavaranyák – nuts 1 hatlapú anya – hexagonal nut 2 hatlapú alacsony anya* – hexagonal thin nut 3 hatlapú magas anya* – hexagonal high nut 4 koronás anya – slotted and castle nut 5 zárt anya – cap nut 6 hatlapú peremes anya – hexagon nut with collar 7 rovátkolt anya – knurled nut 8 hornyos anya – slotted round nut 9 palástfuratú anya . screwed connection. rögzítőszeg)* – parallel pin hasított szeg* – slotted parallel pin kúposszeg* – taper pin horony* (vájat) – slot hornyol* (nyílást vág valamibe) – slot hornyolt* – slotted kereszhornyolt* – cross recessed SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 21 ANGOL NYELVI PROJEKT .

hegesztett kötések 1 – 32 szegecskötés – rivet joint (bond joint) 1 átlapolt kötés – lap rivet joint 2 szegecs – rivet 3 szegecsszár – rivet shank 4 szegecsfej – primary head 5 zárófej – snap head (tail head) 6 szegecslyuk (szegecsfurat) – rivet hole 7 hevederes kötés* – strap butt rivet joint 8 kettős hevederes kötés – double-strap rivet joint 9 heveder – butt strap 10 egysoros kötés – single-rivet joint 11 szegecsosztás – rivet pitch (rivet spacing) 12 kétsoros kötés – double-rivet joint 13 szegecssor-távolság – back pitch 14 háromsoros kötés* – triple-rivet joint 15 lépcsőzött szegecselrendezés – staggered rivet joint 16 szegecselrendezés párhuzamos sorokban – parallel-row rivet joint 17 egynyírású kötés* – single-shear rivet joint 18 kétnyírású kötés* kétnyírású kétsoros szegecskötés – double-shear rivet joint double-shear double-rivet joint 19 – 32 szegecsek <fejkialakítástól függően> – rivets <depending on the head form> 19 félgömbfejű szegecs – round-head rivet 20 trapézfejű szegecs – pan-head rivet 21 lencsfejű szegec – raised countersunk head rivet 16 PERMANENT JOINTS Rivet joints. Welded joints 22 süllyesztett fejű szegecs – countersunk head rivet (flush rivet) 23 csőszegecs – flanged tubular rivet 24 vakszegecs (pop-szegecs) – blind rivet with break mandrel robbanószegecs – explosive rivet szegecsel* – rivet szegecselés* – riveting szegecset kivág vagy eltávolít* – unrivet szegecselőmunkás* – riveter szegecsfejet alakító szerszám* – rivet buster 31 kézi szegecselés* – hand riveting 32 gépi szegecselés* – machine riveting 33 – 45 hegesztett kötés – welded joint 33 tompakötés – butt welded joint 34 hegesztési varrat – joint weld (weld) 35 átlapolt kötés – lap welded joint 36 T-kötés – T-joint 37 sarokkötés – corner joint 38 tompavarrat – butt weld 39 sarokvarrat – corner weld (fillet weld) 40 hosszvarrat (szélvarrat) – side lap weld (parallel fillet weld) 41 keresztvarrat (homlokvarrat) – end lap weld (normal fillet weld) 42 horonyvarrat – slot lap weld 43 pontvarrat – plug lap weld 44 hegeszt* – weld 45 hegesztés* – welding 25 26 27 28 29 30 SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 22 ANGOL NYELVI PROJEKT .NEMOLDHATÓ KÖTÉSEK Szegecskötések.

TENGELYEK ÉS CSAPÁGYAK 1 – 21 tengelyek – shafts and axles 1 tengely* <álló> – axle 2 tengely* <forgó> – shaft 3 vállas csap – collar pin 4 forgattyústengely – crankshaft 5 bütyköstengely – camshaft 6 excenteres (körhagyó) tengely – eccentric shaft 7 hajlékony tengely* – flexible shaft 8 tömör tengely* – solid shaft 9 csőtengely* – hollow shaft 10 kardántengely – cardan shaft 11 sima tengely* <állandó keresztmetszetű> – smooth shaft 12 lépcsős tengely – stepped shaft 13 perem – collar 14 vállfelület – shoulder 15 horony (beszúrás) – groove 16 legömbölyítés (lekerekítés) – fillet 17 letörés (éltompítás) – chamfer (bevel) 18 homlokfelület – face 19 tengelycsap (tengelycsonk) – journal 20 kúpos tengelycsap* – taper journal 21 nyakcsap – neck journal 17 SHAFTS AND AXLES AND BEARINGS 33 csapágyazás <siklócsapággyal is> – bearing support 34 csapágy – bearing 35 csapágyház <gördülőcsapágyé> – bearing block 36 csapágyfészek – bearing housing 37 csapágyfedél – bearing cap (cover) 38 csapágyfedélcsavar – cover bolt (keep bolt) 39 radiális/hordozó csapágy* – radial 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 bearing axiális/támasztó csapágy* – axial bearing (thrust bearing) radiális és axiális csapágy* angular -contact bearing (combined radial and thrust bearing) gördülőcsapágy – rolling bearing külső gyűrű – outer ring belső gyűrű – inner ring kosár – cage futópálya (gördulőpálya) – race gördülőtest – rolling element golyó – ball hengergörgő – cylindrical roller (plain roller) kúpgörgő – taper roller hordógörgő – barrel-shaped roller tűgörgő – needle roller (needle) golyóscsapágy – ball bearing beálló golyóscsapágy – self. ék. reteszkötés* – key joint 23 retesz* – key 24 fészkes retesz – straight sunk key 25 íves retesz – woodruff key 26 reteszhorony (ékhorony) – keyway (keyseat) 27 ék* – taper key 28 fészkes ék – taper sunk key (feather) 29 orros ék – gib-headed taper key 30 bordástengelykötés* – splined fitting 31 bordástengely – splined shaft 55 56 57 58 59 60 61 62 32 – 62 csapágyak – bearings 32 csapágyaz* – support in bearings (fit with bearings) .és bordáskötés – key and splined joints 22 ékkötés.aligning bearing ferde hatásvonalú csapágy – angular -contact bearing egyfelé ható tárcsás golyóscsapágy – single-direction thrust ball bearing hengergörgős csapágy – plain roller bearing kúpgörgős csapágy – tapered roller bearing siklócsapágy – sliding bearing (plain bearing) csapágybak – bearing bracket kenőhorony* – oil groove csapágypersely – journal bearing shell 22 – 31 retesz-.

KENÉS 18 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 LUBRICATION olajköd – oil mist kenés* <zsírral> – grease lubricating zsírzógomb – grease fitting zsírzószelence <Stauffer> – lubrication screw tömítés* – seal hornyos tömítés – groove seal labirinttömítés – labyrinth seal nemeztömítés – felt seal rugós tömítőgyűrű (Simmering) – flange packing fémtokos rugós tömítőgyűrű (Simmering) – press-fit seal fémbetétes rugós tömítőgyűrű – reinforced lip-type seal hasított tömítőgyűrű – split ring tömítőlemez – gasket kenőanyag* – lubricant gépolaj* – industrial oil olajadalék* – oil additive (oil admixture) olajminőség* – oil grade kenőzsír* – grease sűrítőanyag* – thickener gördülőcsapágyzsír* – grease for rolling bearing tömítőzsír* – sealing grease tömít*– seal olajoz* – oil ken* – lubricate zsíroz* – grease 1 kenés* <mint műszaki gyüjtőfogalom> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 – lubrication kenés * <olajjal> – oiling kézi kenés – manual lubrication golyós kenőgomb – ball oiler olajozó fecskendő – oil gun kézi olajozókanna* – oilcan (oiler) csepegtető kenés – grip-feed lubrication (drop lubrication) tűs csepegtetőolajozó – needle-valve drip -feed oiler kanócos olajozás – wick lubrication kanóc – wick kanócos olajozó – wick-feed oiler olaj (kenőolaj) – oil olajfürdős olajozás – oil-bath lubrication olajfürdő – oil bath szóróolajozás – splash lubrication szórógyűrű – splash ring keringetéses kenés <nyomásos> – oil-pressure circulation lubrication kenőolaj-szivattyú – lubrication pump olajszűrő – oil strainer (oil filter) olajelosztó – oil distributor kenőcső – oiling pipe olajadagolás-szabályozás – oil feed adjustment olajködös olajozás – oil-mist lubrication olajporlasztó – oil atomizer .

.

actuated 20 elektromágneses működtetésű* – electromagnetic actuated 21 biztonsági (nyomaték-kapcsolású) tengelykapcsoló* – safety clutch (overload release clutch) 22 centrifugális (fordulatszám-kapcsolású) tengelykapcsoló* – centrifugal clutch 23 szabadonfutó (forgásirány. Hooke’s coupling) 8 Oldham tengelykapcsoló – Oldham coupling (slider coupling) 9 Hardy-tárcsás tengelykapcsoló* – Hardy-joint coupling 10 – 16 oldható tengelykapcsoló – clutch 19 clutch) CLUTHCES AND COUPLINGS 10 körmös tengelykapcsoló – jaw clutch (dog 11 tengelykapcsoló-fél – clutch member 12 tengelykapcsoló rögzített fele – fixed clutch member 13 – 16 súrlódó tengelykapcsoló – friction clutch 13 egylemezes (egytárcsás) tengelykapcsoló – single-disk clutch 14 többlemezes tengelykapcsoló – multiple -disk clutch 15 súrlódó lemez – friction disk 16 kúpos tengelykapcsoló – cone clutch 17 mechanikus működtetésű* – lever -actuated 18 pneumatikus működtetésű* – air -actuated 19 hidraulikus működtetésű* – oil.TENGELYKAPCSOLÓK 1 – 9 nem oldható tengelykapcsoló – coupling (shaft coupling) 1 – 3 merev tengelykapcsoló – closed coupling (rigid coupling) 1 tokos tengelykapcsoló – coupling box (coupling sleeve) 2 héjas tengelykapcsoló – split muff coupling 3 merev tárcsás tengelykapcsoló – flange coupling 4 – 6 rugalmas tengelykapcsoló – resilient-material coupling (elastic coupling) 4 gumidugós tengelykapcsoló – pin-and -bushing flexible coupling 5 bőrdugós tengelykapcsoló* – leather-pin coupling 6 gumiabroncsos (gumitömlős) tengelykapcsoló – rubber tyre coupling 7 – 9 kiegyenlítő tengelykapcsoló – expansion coupling 7 kardáncsuklós tengelykapcsoló – universal joint (cardan joint. bekapcsol* <tengelykapcsolót> – clutch .kapcsolású) tengelykapcsoló* – overruninng clutch 24 összekapcsol.

HAJTÁSOK I. lánchajtások 1 – 15 általános kifejezések – general terms 1 hajtás* – drive 2 hajtómű* –. Chain-drives 17 – 23 dörzshajtások – friction gearings 17 dörzshajtás – friction gearing 18 hengeres dörzshajtás – spur friction gearing 19 dörzskerék (dörzstárcsa) – friction wheel/disk 20 hengeres felületű dörzskerék – flat-faced -rim friction wheel 21 kúpos felületű dörzskerék – grooved friction wheel 22 kúpos dörzshajtás – cone friction gearing 23 érintkező felület – rim 24 homlokdörzshajtás – frontal friction gearing 25 belső érintkezésű dörzshajtás – internal -contact friction gearing 26 – 33 lánchajtások – chain-drives 26 lánchajtás – chain-drive 27 hajtólánc – driving transmission chain (power transmission chain) 28 lánckerék – chain pulley (chain sprocket) 29 görgős lánc – roller chain 30 láncosztás – pitch of chain 31 hüvelyes lánc – bushing chain 32 szemeslánc – hoisting coil chain 33 többsoros lánc* – multiple-strand chain .power transmission (transmission) 3 fordulatszám-csökkentő hajtómű* – speed reducer (reducer) 4 egyfokozatú hajtómű – single-stage transmission 5 tengelytáv – centre distance 6 hajtótengely – driving shaft 7 hajtott tengely – driven shaft 8 áttétel* – transmission ratio 9 többfokozatú hajtómű – multi-stage transmission 10 lassító hajtás* – underdrive transmission 11 gyorsító hajtás* – overdrive transmission 12 fokozatos szabályozás* – stepped speed variation 13 szabályozhatóság* – range of variation 14 fokozati tényező* – common ratio of the series of speed 15 fokozat nélküli szabályozás* – smooth regulation 16 csúszás* – slip 20 POWER TRANSMISSIONS I Friction gearings. Dörzshajtások.

tightener) laposszíjhajtás – flat-belt drive lapos szíj – flat belt lépcsős szíjtárcsa – cone pulley (step pulley) ékszíjhajtás – vee-belt drive ékszíj – V belt (vee-rope belt) ékszíjtárcsa – vee-belt pulley többszörös ékszíj – multiple vee-belt fogazott szíj – timing belt körszelvényű szíj* – round belt bőrszíj* – leather belt textilszíj* – woven fabric belt gumizott szíj* – rubber-impregnated belt szíjvégtelenítés* – belt joint végtelenítés ragasztással* – cemented joint végtelenítés varrással* – laced joint szíj csúszása – belt creep szíjtárcsa-áttételi viszony – pulley ratio . Szíjhajtások 21 POWER TRANSMISSIONS II Belt-drives 1 szíjhajtás – belt-drive transmission (gear 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 transmission) szíj – belt szíjtárcsa – belt pulley nyitott szíjhajtás – open-belt drive hajtó ág (feszes ág) – tight side of belt hajtott ág (laza ág) – slack side of belt alsó húzott ágú* – belt driving under felső húzott ágú* – belt driving over keresztezett szíjhajtás – crossed-belt drive félig keresztezett szíjhajtás – half-crossed belt drive feszítőgörgős szíjhajtás – belt-drive with a tensioner szíjfeszítő görgő – tension roller (idler.HAJTÁSOK II.

and pinion transmission fogasléc – gear rack (rack) kapcsolódó fogaskerék <fogasléccel> – rack pinion kúpkerékhajtás – bevel gearing kúpkerék – bevel gear csavarkerékhajtás – crossed-axis helical gearing csigahajtás – worm gearing csiga – worm csigakerék – worm-wheel áthajtómű (fordulatszám-csökkentő hajtómű)* – gear train (speed reducer) egylépcsős hajtómű* – single-stage reducer kétlépcsős hajtómű* – two-stage reducer elemi fogazású fogaskerék* – X-zero gear fogalámetszés* – tooth gear fogazat módosítása* <kompenzálás> – addendum modification . Fogaskerékhajtások 22 POWER TRANSMISSIONS III Gear drives 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 fogaskerékhajtás – gear drive (pinion drive) fogaskerék* – gear (toothed wheel) hajtó fogaskerék – pinion (driving pinion) hajtott fogaskerék – gear (driven gear) fogaskerék* <csaposkerék> – cogged wheel (cogwheel) fog – tooth fogárok – tooth space fejszalag – tip surface lábszalag – root surface fogprofil – tooth profile evolvens fogazat – involute tooth system fogfelület <dolgozó> – driving flank (working flank) fogfelület <nem dolgozó> – coast side of tooth fejkör – tip circle osztókör – pitch circle lábkör – root circle alapkör – base circle fogmagasság – depth of tooth fogszám – number of teeth modul – module hengeres fogaskerékhajtás – cylindrical gearing 22 egyenes fogazatú hengereskerék – spur gear 23 ferde fogazatú hengereskerék – helical gear 24 nyílfogazású hengereskerék – double helical 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 gear (herringbone gear) belső kapcsolódású hajtás – internal gearing fogasléchajtás – rack.HAJTÁSOK III.

moulding 8 homokformázás – sand moulding 9 formázóhomok – moulding sand (foundry sand) 10 formaszekrény* – flask (moulding box) 11 felső formaszekrény – top flask (upper frame. caster) 26 öntőüst – casting ladle (pouring ladle) 27 kézi öntőkanál – hand ladle 28 vasöntöde* – iron foundry 29 önt* – cast (pour) 30 nyomásos öntés* – pressure die casting 31 centrifugálöntés (pörgető öntés)* – centrifugal casting 32 preciziós öntés* <kiolvadó mintás> – precision casting <lost-wax process> 33 öntvénytisztítás* – fettling (chipping) 34 tisztítóműhely – cleaning shop (fettling shop) 35 öntvénytisztítás homokfúvással – abrasive cleaning 36 sűrített levegős csiszológép* – pneumatic grinder 37 sűrített levegős véső* – pneumatic chisel 38 sorjázás* <öntvény> – finishing (rough 39 40 41 42 43 44 45 46 47 grinding. drag) 13 talajformázás – floor moulding 14 sablonformázás – strickling 15 héjforma – shell mould 16 tartós forma (többször felhasználható forma)* – permanent mould 17 fémforma (kokilla)* – metal mould 18 lapos simítólapát – flat trowel 19 alakos simítólapát – shaped trowel 20 – 32 olvasztás és öntés – melt and pouring 20 olvasztás* – melting 21 kupolókemence (aknás olvasztókemence)* – cupola furnace (cupola.ÖNTÉSZET 23 FOUNDRY ENGINEERING 1 2 3 4 5 6 7 öntőforma – mould beömlőrendszer – gating system mag – mould core öntvény – casting öntőminta – foundry pattern osztott minta – split pattern osztósík – parting plane 8 – 18 formázás . a melting furnace) 22 ívkemence* – electric arc furnace 23 indukciós kemence* – induction furnace 24 öntés – casting (pouring) 25 öntőmunkás – founder (foundryman. cope) 12 alsó formaszekrény – bottom flask (lower frame. snagging) öntvényhiba* – casting defect repedés* – crack zsugorodási üreg (lunker)* – draw gázzárvány (léghólyag)* – blowhole homokzárvány* – sand inclusion porozitás* – pin holes (pinhole porosity) olvasztár* – melter formázó szakmunkás* – moulder tisztító szakmunkás* – fettler .

KÉPLÉKENY ALAKÍTÁS 1 – 27 hengerlés – rolling 1 hengermű* – rolling mill 2 duósor (kéthengeres hengerállvány) – twohigh mill 3 henger – roll 4 hengerállvány – housing (frame) 5 görgősor – roller path 6 nyers lemezbuga (öntött tuskó) – ingot 7 hengerelt munkadarab – workpiece 8 alakos hengersor – section mill 9 alakítóüreg (kaliber) – groove (rolling pass) 10 lemezhengersor* – sheet mill 11 csőhengerlő sor* – tube-rolling mill 12 féltermék* – semi-finished product 13 durvalemez – plate 14 laposacél – flat bar 15 abroncsacél (szalagacél) – strip steel 16 acéldrót – iron wire 17 négyzetacél – square iron (square bar) 18 hatszögacél – hexagonal iron (hexagonal bar) 19 köracél – round iron (bar iron) 20 egyenlőszárú L-acél (sarokacél) – angle iron 21 T-acél – T-beam 22 gerinc – vertical leg 23 szár (öv) – flange 24 I-acél – H-beam (H-girder) 25 U-acél – E-channel (channel iron) 26 cső* – pipe (tube) 27 hengerel* – roll 28 – 40 kovácsolás – forging 28 kovácsol* – forge 29 kézi kovácsolás – forge smithing 30 kovácskalapács – smith’s hammer (sledge hammer) 31 kovács – blacksmith 24 32 33 34 35 36 37 38 39 40 METALWORKING üllő – anvil kovácsfogó – forge-tongs kovácstűzhely* – forge (smith’s earth) szabadalakító kovácsolás* – hammer forging süllyesztéses kovácsolás* – die forging süllyeszték* – forging die (swage) légkalapács* – air-lift drop hammer medve* – tup (ram) kovácssajtó* – press 41 – 58 lemezalakítás – sheet presswork 41 lemezkivágás* – blanking 42 kivágószerszám – blanking press tool (blanking) 43 vezeték – guide pin 44 bélyeg – punch 45 vágólap – die 46 lehúzó – stripper 47 lyukasztás* – piercing (punching) 48 lyukasztószerszám – piercing press tool (punching press tool. piercing die) 49 kicsípés* – notching 50 lemezhajlítás* – bending 51 hajlítószerszám – bending press tool (forming die) 52 mélyhúzás* – drawing 53 mélyhúzó szerszám – drawing press tool (drawing die) 54 ráncfogó – blank holder 55 kidobó – knock-out 56 sorozatszerszám – progressive press tool (progressive die) 57 blokkszerszám (együttes-szerszám) – compound press tool (compound die) 58 mélynyomás (fémnyomás) – metal spinning .

.

FORGÁCSOLÁS Általános kifejezések 25 MACHINING General terms 1 forgácsolás* <gépi úton> – machining (cutting) 2 forgácsolószerszám – cutting tool 3 forgácsolási felület – work surface 4 megmunkálandó felület – work surface 5 megmunkált felület – machined surface 6 ráhagyás – machining allowance 7 forgács – chip 8 – 18 forgácsolási jellemzők – cutting data 8 főmozgás – primary motion (cutting motion) 9 előtolómozgás – feed motion 10 előtolás – feed 11 fogásmélység – depth of cut (back engagement) 12 fordulatonkénti előtolás* – feed per revolution 13 forgácskeresztmetszet – cross-sectional area of uncut chip 14 percenkénti előtolás* – feed per minute 15 fogankénti előtolás* <marásnál> – feed per tooth 16 forgácsvastagság – undeformed chip of thickness 17 forgácsoló sebesség* – cutting speed 18 homloklap – face 19 hátlap – flank 20 szerszámcsúcs (késcsúcs) – cutting point 21 főforgácsolóél – major cutting edge 22 mellék-forgácsolóél – minor cutting edge 23 hátszög – clearance angle (relief angle) 24 ékszög – wedge angle 25 homlokszög – rake angle (angle of back 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 slope) metszőszög – cutting angle csúcsszög – nose angle (corner angle) csúcssugár – nose radius (corner radius) forgácsolóerő – cutting force fő-forgácsolóerő – tangential component of cutting force előtolásirányú erő – axial component of cutting force szerszáméltartam* – tool life szerszámkopás* – tool wear befogókészülék* – holding fixture (holder) bázis* – locating element bázist választ* – locate rögzített ülék – fixed support állítható ülék – adjustable support befogóprizma – V-block központosítócsap – locating pin tájolócsap – diamond pin rögzítés (szorítás)* – clamping rögzít (szorít)* – clamp szorítókészülék* – clamping device csavaros szorító – screw clamp elfordítható szorítólap – swinging clamp szorítókengyel – strap clamp körhagyós szorító (excenteres szorító) – eccentric clamp .

ESZTERGÁLÁS 26 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 LATHE WORK esztergálás* – turning (lathe work) hosszesztergálás – turning esztergályos-munkadarab – turnery oldalazás – facing kúpesztergálás – taper-turning furatesztergálás – boring furatkés – boring tool fúrórúd – boring bar furatmegmunkáló fej – boring head menetkés (menetvágókés) ) – threading tool központfúró – centre drill (centre bit. centre bore) folyóforgács – continuous chip lemezes forgács – discontinuous shearing segment chip tört forgács – broken chip élrátét (sisak) – built-up edge hosszesztergál* – turn esztergaműhely* – turney esztergályos* – turner oldalaz* – surface furatot esztergál* – bore esztergakészülék* – turning fixture fúrókészülék esztergára* – boring jib (boring fixture) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 esztergakés – lathe tool forgácsoló rész – tool point (cutting part késszár – tool shank nagyoló esztergakés – turning tool simító esztergakés – finishing turning tool oldalazó esztergakés – facing side tool egyenes esztergakés – straight-shank tool balos esztergakés – left-hand tool jobbos esztergakés – right-hand tool hajlított esztergakés – bent tool könyökös esztergakés – goose-neck tool beszúrókés – recessing tool leszúrókés – parting off tool alakos körkés – circular form tool keményfém-lapkás esztergakés – lathe tool with cemented carbide cutting edge ráforrasztott keményfém-lapka – brazed cemented carbide cutting tip forgácstörő horony – groove-type chip breaker forgácstörő lépcső* –step-type chip breaker váltólapkás forgácsolókés – clamp tip tool keményfém váltólapka – throwaway sintered-carbid insert szerszámtest – holder oxidkerámiai vágólapok – adjustable oxide ceramic tips .

.

work carrier) menesztőcsap – driving pin menesztőszív – lathe carrier (lathe dog) mozgóbáb – follower rest állóbáb – steady rest karusszeleszterga – vertical boring and turning machine revolvereszterga – turret lathe revolverfej – turret hátraesztergáló eszterga* – backing-off lathe másoló eszterga* – copying lathe (forming lathe) többkéses eszterga* – multicut lathe számjegyvezérlés (NC) – numerical control(NC) számjegyvezérlésű (NC) szerszámgép – numerically controlled machine tool (NCmachine tool) pontvezérlés – positioning NC system pályavezérlés – contouring NC system 1 2 3 4 egyetemes eszterga – engine lathe gépágy – lathe bed esztergapad lába – lathe foot orsószekrény a sebességváltó-művel – headstock with gear control (geared control) 5 főorsó – lathe spindle 6 szegnyereg – tailstock 7 nyeregszeg – tailstock centre 8 szegnyereghüvely – tailstock barrel (quill) 9 előtolóhajtómű-ház – feed gearbox (Norton tumbler gear) 10 hossz-szán – slide 11 szánszekrény (lakatszekrény) – apron 12 keresztszán – cross slide 13 késtartó – tool post 14 késszán – compound rest slide 15 vezérorsó – leadscrew 16 vonóorsó – feed bar (feed rack.ESZTERGA 27 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 LATHE hárompofás tokmány – three-jaw chuck tokmánypofa – jaw tokmánykulcs – chuck wrench négypofás tokmány – four-jaw chuck hengeres tüske – cylindrical mandrel kúpos tüske – taper mandrel szorítóhüvely (patron) – collet feszítő tüske (expanziós tüske) – expanding mandrel menesztőtárcsa – driving plate (carrier plate. feed shaft 17 gyorsjárati berendezés* – carriage rapid traverse drive 18 kapcsolókar a fordulatszám-beállításhoz – speed change lever 19 kapcsolókar a vezérorsó irányváltó hajtóművéhez – leadscrew reverse-gear lever 20 csúcstávolság* – centre-to-centre distance 21 csúcsmagasság* – centre height 22 – 37 eszterga tartozékok – lathe accessories (lathe attachments) 22 forgócsúcs – rotating centre (rive centre) 23 síktárcsa – face plate 24 tokmány* – chuck .

FOGAZÁS 1 – 19 fúrás . MILLING. GEAR MACHINING 26 homlokmarás – face milling 27 egyenirányú marás – down milling (climb milling) 28 ellenirányú marás – up milling (conventional 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 milling) palásrmaró – plain milling cutter homlokmaró – face milling cutter tárcsamaró – disk-type milling cutter ujjmaró – end tooth cutter (shank cutter) hosszlyukmaró – end mill betétkéses maró – inserted-blade milling cutter vízszintes konzolos marógép – horizontal knee-type milling machine asztal – table konzol – knee maróorsó – milling spindle tartógerenda – overarm vízszintes fúró-maró gép – horizontal boring and milling machine hosszmarógép (portálmarógép)* – planer -type milling machine mill* . MARÁS.drilling 1 csigafúró – twist drill 2 dolgozórész – drill flute length (body) 3 forgácsolórész – cutting point 4 kúpos szár – taper shank 5 hengeres szár* – straight shank 6 menesztő (menesztő lap) – tang 7 nyak – neck 8 forgácshorony – flute 9 szalag – margin 10 vágóél – cutting edge 11 keresztél – chisel edge 12 lépcsős fúró – step drill 13 laposfúró (szívfúró) – flat drill 14 egyélű fúró – single-cutting drill 15 sugárfúrógép – radial-arm drilling machine 16 alaplemez (talp) – bed (base plate) 17 felfogóasztal (tárgyasztal) – block for workpiece 18 emelőmotor – lifting motor 19 állvány (oszlop) – pillar 20 fúróórsó – drill spindle 21 szárny – arm 22 fúró – drill 23 állványos fúrógép (függőleges fúrógép) – vertical drilling machine 24 fúr* – drill 25 – 42 marás – milling 25 palástmarás – plain milling 28 DRILLING.FÚRÁS.mar fogazás* – gear machining (gear cutting) modul-tárcsamaró – gear-tooth side milling cutter lefejtőmaró – gear hob fésűskés – rack-shaped cutter metszőkerék – gear shaper cutter lefejtő fogmarógép – gear hobbing machine .

GYALULÁS ÉS VÉSÉS, KÖSZÖRÜLÉS 1 – 6 gyalulás – shaping (planning) 1 gyalukés – planer tool (planning tool) 2 hosszgyalugép – planer 3 tárgyasztal – planer table 4 keresztgerenda – planer rail 5 keresztszán – crossrail head 6 harántgyalugép – shaper 7 kos – ram 8 – 9 vésés – slotting 8 vésőkés – slotting tool 9 vésőgép – slotting machine 10 – 32 köszörülés – grinding 10 palástköszörülés – cylindrical grinding 11 síkköszörülés – surface grinding 12 csúcsnélküli köszörülés – centreless grinding 13 továbbító korong – regulating wheel 14 furatköszörülés – internal grinding 15 köszörűkorong – grinding wheel (abrasive disk) 16 szemcse – grain 17 kötőanyag – bond 18 sima köszörűkorong – straight grinding wheel 19 egyenes, kétoldalt mélyített köszörűkorong – straight grinding wheel recessed on two sides 20 tárcsa alakú köszörűkorong – disk-type grinding wheel 21 gyűrű alakú köszörűkorong – cylinder-type grinding wheel 22 hengeres, fazék alakú köszörűkorong – sraight cup grinding wheel 23 kúpos, fazék alakú köszörűkorong – flaring cup grinding wheel 24 tányér alakú köszörűkorong – dish grinding wheel 25 palástköszörűgép (körköszörűgép) – cylindrical grinding machine 26 főorsószekrény – headstock 27 köszörűszán – wheelhead slide 28 köszörűgép-asztal – grinding machine table 29 irányváltó ütköző – tipping dog 30 köszörűkorong lehúzása* – wheel dressing 31 síkköszörűgép* – surface grinding machine 32 köszörűkorong-jelölés* – grinding wheel marking

29

SHAPING AND SLOTTING, GRINDING

33 köszörül* – grind

HEGESZTÉS I. Általános kifejezések. Gázhegesztés

30

WELDING I General terms. Gas welding

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

hegesztés* – welding hegeszt* – weld hegesztő* <mint szakmunkás> – welder ömlesztőhegesztés* – fusion welding varrat* – bead hegfürdő – molten pool sajtolóhegesztés* – pressure welding alapanyag* – base metal hegeszthetőség* – weldability hegeszthetőségi próba* – weldability test hegesztési hiba* – welding defect hegesztett munkadarab* – welded specimen hegesztési helyzet – welding position vízszintes hegesztési helyzet – flat welding position 15 függőleges hegesztési helyzet – vertical welding position 16 haránt hegesztési helyzet – horizontal welding position 17 fej feletti hegesztési helyzet – overhead welding position 18 – 41 gázhegesztés (lánghegesztés) – gas welding 18 hegesztőpisztoly – welding torch (blowpipe) 19 gázláng – flame 20 hegesztőpálca – welding rod (filler rod) 21 munkadarab – workpiece

22 balra hegesztés – leftward welding (forward 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
welding) jobbra hegesztés – rightward welding (backward welding) acetilénpalack – acetylene cylinder oxigénpalack – oxygen cylinder nyomáscsökkentő szelep – pressure -reducing valve (reducing valve, pressure regulator) nagynyomású manométer – high-pressure manometer kisnyomású manométer – low-pressure manometer zárószelep* – stop valve gáztömlő – gas hose oxigéntömlő – oxygen hose hegesztőasztal – welding bench asztalburkolat – bench covering hegesztőpisztoly fúvókája – welding nozzle salakleverő kalapács – chipping hammer hegesztőszemüveg – welding goggles hegesztőpaszta – welding paste drótkefe* – wire brush palackszállító kocsi* – cylinder trolley lángvágás* – flame cutting (oxygen cutting) lángvágóval vág* – flame-cut lángvágógép* – cutting machine körvágó* – circular template

35 ívhegesztés – arc welding 1 ívhegesztés – arc welding 2 hegesztőelektróda – electrode 3 varrat – bead 4 hegesztőív (ív) – arc 5 salak (salakréteg) – slag skin 6 elektróda-fogó – electrode holder 7 hegesztőkábel – welding lead 8 munkadarab-földelőkapocs – work clamp (earthing clamp) 9 fogyóelektróda – consumable metal electrode 10 grafitelektróda <nem fogyó> – nonconsumable carbon electrode 11 hegesztőpálca – filler rod (filler metal) 12 csupasz elektróda – bare electrode wire 13 bevont elektróda – coated electrode 14 maghuzal – core wire 15 elektródabevonat – coating 16 fedettívű hegesztés <fedőpor alatti> – submerged-arc welding 17 fedőpor – welding flux 18 védőgázas ívhegesztés* – inert -gas welding (gas-shielded arc welding) 19 wolframelektródás argonvédőgázas ívhegesztés (AWI-hegesztés) – tungsten argon arc welding 31 WELDING II Arc welding. ellenállás-hegesztés 1 . Ívhegesztés. Resistance welding 20 védőgázas hegesztőégő – inert-gas torch for inert-gas welding 21 hűtővíz – cooling water 22 volframelektróda – tungsten electrode 23 gázfogyasztásmérő – flow meter 24 argonpalack – argon cylinder 25 hegesztőtranszformátor – welding transformer 26 ívhegesztő-egyenirányító – welding rectifier 27 hegesztőgenerátor – welding generator 28 hegesztőmunkahely – welding station 29 kézi hegesztőpajzs – hand-held shield 30 védőruházat – protective clothing 31 ötujjas hegesztőkesztyű* – five-fingered welding glove 32 védősisak* – arc welding helmet 33 felhajtható védőüveg* – flip-up window 34 bőrkötény* – leather apron 35 lábszárvédő* – shin guard 36 – 40 ellenállás-hegesztés – resistance welding 36 tompahegesztés – butt welding 37 ponthegesztés – spot welding 38 dudorhegesztés – projection welding 39 vonalhegesztés – seam welding 40 tárcsaelektróda – disk-shaped electrode .HEGESZTÉS II.

ÉS SZERELŐMUNKÁK I. 32 BENCH AND ASSEMBLY WORK I 21 – 32 reszelő – file 21 reszelés – filing 22 reszelő – file 23 laposreszelő – blunt flat file 24 durvareszelő (előreszelő)* – coarse file 25 simítóreszelő* – smooth file 26 fimomreszelő* – dead-smooth file 27 kerek reszelő – round file 28 négyzetes reszelő – square file 29 háromszögű reszelő – three-square file 30 félkerek reszelő – half-round file 31 tűreszelő – needle file 32 faráspoly – rasp 33 turbóreszelő – rotary file (burr) 34 előrajzol (bejelöl)* – lay out 35 fűrészel* – saw 36 hántol* – scrape 37 reszel* – file 38 durvalemez* – plate 39 finomlemez* – sheet 40 laposacél* – flat bar 41 köracél* – round bar 42 négyzetacél* – square bar (iron bar) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 satupad (munkapad) – bench párhuzamsatu – parallel-jaw vice pofa (szorítópofa) – jaw orsó (csavarorsó) – screw forgatókar (szorító) .LAKATOS.handle előrajzolás (bejelölés) – laying out rajzolótű (rajztű) – scriber pontozás – punching pontozó – centre punch kalapács (lakatoskalapács) – bench hammer (machinist’s hammer) kézisikattyú (kéziszorító) – hand vice fűrészelés – sawing keretes fémfűrész – hacksaw fémfűrészlap – hacksaw blade faragás – hand chipping laposvágó – flat chisel keresztvágó – cape chisel (cross-cut chisel) lyukasztó – round punch hántolás – scraping hántolókés <háromélű hántolókés is> – scraper .

LAKATOS. 33 40 41 42 43 44 BENCH AND ASSEMBLY WORK II süllyeszt* – core drill dörzsáraz (dörzsöl)* – ream szerelés* – assembly szerel* – assemble szerelési egység (szerelvény)* – assemble unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 levágás (leszabás) – cutting-off szétvágás – cutting in two nyírás <vágás ollóval> – shearing fúrás – drilling fúró – drill csigafúró – twist drill mellfúró (furdancs) – breast drill elektromos kézi fúrógép – electric drill asztali fúrógép – bench drilling machine (drill press) 10 süllyesztés <furat-süllyesztése> – core drilling 11 süllyesztő – core drill 12 homloksüllyesztés – counterboring (countersinking) 13 felületezés (sík-süllyesztés) – spot-facing 14 menetfúrás – tapping 15 kézi menetfúró – hand tap 16 fordítóvas – tap wrench 17 menetmetszés – screw cutting 18 menetmetsző – screw-cutting die 19 dörzsárazás (dörzsölés) – reaming 20 kézi dörzsár – hand reamer 21 – 31 csavarkulcs – wrench (spanner) 21 kétoldalas villáskulcs – double-head wrench 22 csavarkulcsméret <laptávolság> – wrench opening 23 egyoldalas villáskulcs – single-head open-end wrench 24 kétoldalas csillagkulcs – double-head box wrench 25 körmöskulcs – hook spanner 26 csaposkulcs – pin face wrench 27 hajlított hatszögkulcs belső kulcsnyílású csavarhoz (imbuszkulcs) – bent wrench for hexagonsocket head screw 28 feltűzhető csavarkulcs – socket wrench 29 állítható csavarkulcs (franciakulcs) – adjustable wrench 30 nyomatékkulcs* <határnyomaték> – torque wrench 31 nyomatékmérő kulcs – torque indicating wrench 32 – 35 fogó – pliers 32 laposfogó – flat-nose pliers 33 kerekcsőrű fogó – round-nose pliers 34 harapófogó (csípőfogó) – pincers (cutting pliers) 35 kombinált fogó – combination cutting pliers 36 csavarhúzó – screwdriver 37 levág (leszab)* – cut off 38 szétvág* – cut in two 39 fúr* – drill .ÉS SZERELŐMUNKÁK II.

an instantaneous water heater 9 gázfűtésű átfolyó vízmelegítő (gázbojler) – gas water heater 10 villamos fűtésű átfolyó vízmelegítő – electric water heater 11 fűtőtest (központi fűtés radiátora) – radiator 12 fűtőtest elem – radiator rib 13 szabályozószelep – regulating valve 14 kétcsöves fűtési rendszer – two-pipe system 15 melegvíz-vezető cső – flow pipe 16 hidegvíz-visszavezető cső – return pipe 17 – 28 szerelvények (armatúrák) – plumbing fixtures 17 szifon (bűzelzáró) – trap (anti-siphon trap) 18 egykifolyású keverőcsaptelep mosdókagylóhoz – mixer tap for washbasins 19 kézizuhany – shower attachment 20 csapforgó – spindle top 21 kifolyószelep (konyhai vízcsap) – draw-off tap 22 WC-öblítőtartály – toilet cistern 23 úszó – float 24 zárószelep (harangszelep) – bell 25 öblítőcső – flush pipe 26 vízbevezetés – water inlet 27 öblítőkar – flushing lever (lever) 28 nyomó öblítőszelep (WC-öblítőszelep) – flushing valve 29 –35 csőidomok <belső vagy külső menettel> – fittings <with female thread or male thread> 29 csatlakozóhüvely (karmantyú) – coupler 30 redukáló csőcsatlakozó – reducing socket (reducing coupler) 31 menetes könyökcső (könyökös csőcsatlakozó) – elbow screw joint (elbow coupling) 32 redukáló könyökcső – reducing elbow 33 T elágazás – T-joint (T-junction joint.VÍZVEZETÉK-.és vízkészülék* – gas and water appliances 8 átfolyó vízmelegítő (bojler)* – geyser. GÁZVEZETÉK-SZERELÉS 34 PLUMBING. tee) 34 íves csőcsatlakozó – bend 35 négyágú csőelágazás (keresztidom) – cross 36 csőrögzítő szerelvény* – pipe supports 37 tipli (faliék)* – plug 38 csőszorító kengyel* – pipe clip 39 forrasztópáka – soldering iron 40 forrasztólámpa (benzinlámpa) – blowlamp (blowtorch) 41 forrasztóón* – tin-lead solder 42 forasztókő* – soldering stone 43 forrasztóvíz* – soldering fluid (flux) 44 csővágó gép (csőfűrész)* – pipe-cutting machine 45 csőjavító állvány* – pipe repair stand 46 csőhajlító – pipe-bending machine 47 hajlítósablon – former (template) 48 csősatu – pipe vice 49 menetmetsző gép – screw-cutting machine 50 melegvíz-fűtés* <központi fűtés> – hot-water central heating system* (full central heating) 51 olaj-tüzelésű fűtés* <központi fűtés> – oil -fired central heating system . GAS FITTING 1 2 3 4 5 6 7 gázóra (gázfogyasztásmérő) – gas meter felszállóvezeték – service riser elosztóvezeték – distributing pipe csatlakozóvezeték (tápvezeték) – supply pipe cső – pipe zárószelep – stop valve gáz.

.

wind turbine) 44 tartótorony – truss tower 45 szélkerék – rotor blades (propeller) 46 vízenergia* – hydraulic power (hydropower.ENERGIAFORRÁSOK 35 SOURCES OF ENERGY 29 – 48 megújuló energiaforrások – renewable sources of energy 29 geotermikus energia* – geothermal energy (geothermal power) 30 geotermikus erőmű – geothermal power station 31 forró kőzet – hot rock 32 árapály energia* – tidal power 33 árapály erőmű – tidal power plant 34 gát – dam 35 kettősműködésű vízturbina – reversible turbine 36 vízszint dagálynál – water level at high tide 37 vízszint apálynál– water level at low tide 38 helyzeti energia* – gravitational potential energy 39 napenergia* – solar energy 40 napsugárzás* – sunlight (solar radiation) 41 napelem – solar panel (solar collector) 42 szélenergia* – wind power 43 szélerőmű (szélgenerátor) – tidal power plant (wind generator. white coal) 47 vízierőmű (vízerőmű) – hydro-electric power station 48 vízerőmű csatornája – race 49 energiaipar* – power industy 50 energiatermelés* – power generation (power production) 51 energiaellátás* – supply of power (power supply) 52 energiaszolgáltatás* – power supply (electricity supply) 1 energiaátalakítás – energy conversion (energy transformation) 2 kémiai-energia – chemical energy 3 hőenergia – heat energy 4 mozgási energia – kinetic energy 5 villamos/elektromos energia – electrical energy 6 ásványi eredetű tüzelőanyag* – fossil fuel 7 szén – coal 8 olaj – oil 9 gáz – gas (natural gas) 10 – 20 erőmű – power plant (power station) 10 gőzerőmű – steam-generating station 11 gőzkazán <csöves kazán>– steam boiler (a water-tube boiler) 12 vízcső – water pipe 13 gőz – steam 14 víz – water 15 kondenzátor – condenser 16 turbina – turbine 17 generátor <váltakozó áramú> – alternator 18 transzformátor – transformer 19 szabadvezetéki oszlop <rácsos oszlop> – overhead line support (a lattice steel tower) 20 távvezeték-hálózat – grid 21 atomenergia* – nuclear energy 22 atomerőmű – nuclear power station 23 atomreaktor – nuclear reactor 24 reaktortartály – reactor vessel 25 fűtőelem – fuel rod 26 szabályozó rúd – control rod 27 szivattyú – pump 28 hőcserélő – heat exchanger . aerogenerator.

.

mint áramköri jellemző> – resistance áramforrás* – electrical source (supply source) telep (elem) – battery akkumulátor – storage battery (accumulator) áramkör – electric circuit soros kapcsolás – series connection párhuzamos kapcsolás – parallel connection egyenáram – direct current váltakozó áram – alternating current háromfázisú áram – three-phase current ellenállás (mint áramköri elem) – resistor kondenzátor – condenser (capacitor) feszültségmérő (voltmérő) – voltmeter ellenállásmérő (ohmmérő) – ohmmeter áramerősség-mérő (ampermérő) – ammeter transzformátor – electric transformer vasmag – iron (magnetic) corn primer tekercs – primary winding szekunder tekercs – secondary winding generátor* – electric generator háromfázisú generátor – three-phase generator állórész – stator forgórész – rotor tekercselés – winding 32 villamos motor – electric motor 33 váltakozó áramú motor* – alternating 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 current motor aszinkron motor (indukciós motor)* – induction motor kalickás motor* <rövidrezárt forgórészű> – squirrel-cage motor szinkronmotor* – synchronous motor egyenirányító* – rectifier dióda* – diode trióda* – triode tranzisztor* – transistor tirisztor* – thyristor nagyfeszültség – high voltage (high tension) túlfeszültség – overvoltage túlterhelés – overload túlterhelés elleni védelem – overload protection .VILLAMOSSÁG I. 36 ELECTRICITY I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 villamosság (elektromosság)* – electricity vezető*– conductor szigetelő*– insulator félvezető*– semiconductor villamos áram (elektromos áram)* – electric current áramerősség* <I> – current strength (current) feszültség* <U> – voltage ellenállás* <R.

VILLAMOSSÁG II. double plug point) <flush-mounted> háromszoros dugaszolóaljzat – three-socket adapter (three-way adapter) hosszabbítózsinór – extension lead háromfázisú földelt dugaszolóaljzat – threepole earthed socket <for three-phase circuit> földelt csatlakozódugó – earthed plug háromfázisú csatlakozódugó – three-phase plug padlóba süllyeszthető szerelés – underfloor mounting kaputelefon – house telephone kismegszakító – miniature circuit breaker olvadóbiztosító (olvadóbetét) – circuit breaker (fuse) fénycső – fluorescent tube fénycsőfoglalat – bracket for fluorescent tube izzólámpa-foglalat – lampholder izzólámpa – electric bulb menetes lámpafej – screw base szigetelt vezeték – insulated cable háromerű lapos vezeték – three core cable kábelrögzítő – cable clip csupaszítófogó – wire strippers műanyag sorkapocs – thermoplastic stip connectors kétspirálos izzószál* – coiled-coil filament 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 37 28 29 30 31 ELECTRICITY II töbszálas izzószál* – multifilament bajonett-foglalat* – bayonet fitting szigetelőszalag* – insulating tape villamos fogyasztásmérő (villanyóra)* – electricity meter 32 elektromos forrasztópáka* – electric soldering iron 1 billenőkapcsoló <süllyesztett> – rocker 2 3 4 5 6 7 switch <flush-mounted> kapcsoló kivehető működtetőkulccsal – loose key switch kamrás kapcsoló – rotary switch fényerőszabályozó kapcsoló – dimmer switch csengőgomb (nyomógomb)* – bell push (doorbell) földelt dugaszolóaljzat (földelt konnektor) <süllyesztett> – earthed socket (wall socket. plug point) <flush-mounted> földelt iker dugaszolóaljzat (földelt ikerkonnektor) <falon kívüli> – earthed double socket (double wall socket.

1 – 14 gépkocsi (személygépkocsi) – motor car 1 három üléssoros limuzin – limousine with three rows of three-abreast seating 2 négyajtós személygépkocsi – four-door saloon car 3 első ajtó – front door 4 hátsó ajtó – rear door 5 tetőablak – sliding roof (sunroof) 6 kétajtós személygépkocsi – two-door saloon car 7 nyitható tetejű autó (kabriole) <összehajtható tető> – convertible 8 kombi személygépkocsi – estate car (shooting brake) 9 csomagtartó ajtaja – tailgate 10 csomagtartó – boot space (luggage compartment) 11 háromajtós kombi – three-door hatchback 12 sportkupé – sporting coupe 13 háromajtós kiskocsi* – small three-door car 14 terepjáró kocsi* – buggy 15 – 26 tehergépkocsi – lorry (truck) 15 tehergépkocsi – lorry (truck) 16 vezetőfülke – cab (driver’s cab) 17 billenő-felületű teherautó <három irányban> – dump truck (tipper) 18 billenthető kocsiszekrény – dump body (tipping body) 38 cylinder VEHICLES I 19 hidraulikus munkahenger – hydraulic 20 nyerges vontató és pótkocsi – articulated vehicle nyerges vontató – tractive unit nyerges pótkocsi .JÁRMŰVEK I.semi-trailer görgős láb – undercarriage pótkocsis teherautó* – heavy lorry pótkocsi* – trailer zárt kisteherautó – van 27 – 33 autóbusz – bus 27 autóbusz – motor coach (bus) 28 podgyásztér – luggage locker 29 városi autóbusz – midi bus 30 kifelényíló lengőajtó – outward-opening doors 31 minibusz – minibus 32 emeletes autóbusz* – double-deck bus 33 trolibusz* – trolley bus 34 villanymozdony – electric locomotive 35 felső vezeték – overhead wires 36 áramszedő – current collector 37 zárt tehervagon – box freight car 38 tartályvagon (tartálykocsi) – tank car 39 villamos – train 40 szemétgyűjtő autó – refuse collection vehicle 41 utcaseprő kocsi – road sweepers 21 22 23 24 25 26 .

.

grade> 3 tankolni* – fill up the tank 4 üzemanyag fogyasztás* – petrol consumption 5 gazdaságtalan üzemeltetésű* <sokat fogyasztó auto> – gas-guzzler 6 gazdaságos üzemeltetésű* – economical 7 olajszintet ellenőrizni* – check the oil level 8 olajnyomást ellenőrizni* – check the oil pressure 9 olajszűrőt cserélni* – change the oil filter 10 hengerfejet cserélni* – to replace the cylinder head 11 hengerfejtömítést cserélni* – to replace the head gasket 12 indítógyertyát cserélni* – to replace the spark plug 13 abroncsnyomást ellenőrizni* – check the air pressure 14 üzembiztonság* – operational safety 15 defekt* – puncture (flat tyre) 16 elvontatni az autót* – give car a tow 17 motorhiba* – engine breakdown 18 motorzaj* – engine noise 19 motorzúgás* <nagy fordulatszámnál> – swissing 20 autót javíttatni* – have the car repaired 21 autójavító műhely* – car repair shop (service of cars. 98-as vagy szuper. Általános kifejezések 39 VEHICLES II General terms 1 önkiszolgáló tankoló (benzinkút)* – driver using self-service petrol pump 2 benzin (üzemanyag)* <ólommentes. 95-ös > – petrol (fuel) <unleaded. speed-change gear) 37 kardáncsukló – cardan joint 38 kardántengely – cardan shaft 39 kiegyenlítőmű – differential (compensating gear.JÁRMŰVEK II. equalizing gear) 40 kormánymű – steering gear 41 futómű* – running gear (carriage) 42 autókerék – car wheal 43 fék – brake 44 tengely – axle 45 rugó – spring 46 lökésgátló – dumper (sock absorber) . premium. garage) 22 jármű-karbantartás* – vehicle maintenance 23 karosszéria-felújítás* – body renovation 24 márkaszervíz* – agent’s garage 25 autóbontó (autótemető)* – car breaker’s yard 26 the allowed loading of the axle* – a megengedett tengelyterhelés 27 műszaki vizsga* – MOT test (Ministry of transport test) 28 gépkocsibiztosítás* – automobile insurance 29 gépkocsit üzemben tartani* – run a car 30 gépkocsivezetői jogosítvány* – driving licence 31 gépjárművezetői-vizsga* – driving test 32 – 46 autó fő részei – components of the car 32 önhordó karosszéria – unitary body (body) 33 alváz – the understructure of body (chassis) 34 motor – engine 35 tengelykapcsoló – clutch 36 sebességváltó (nyomatékváltó) – gear box (speed-change box.

SZEMÉLYGÉPKOCSI I. 40 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 MOTOR CAR I vezetőülés – driver’s seat dönthető háttámla – reclining backrest állítható fejtámla – adjustable headrest vezető melletti ülés – passenger seat biztonsági öv – seat belt hátsó ülés – rear seats hátsó ablak – rear window hátsó világítás – rear light féklámpa – brake light csomagtartó – boot tetőantenna – top aerial kipufogó – exhaust (pipe) kipufogódob – silencer pótkerék – spare wheel elakadásjelző háromszög – breakdown warning triangle 44 szerszámostáska – tool box 45 gépkocsi-szerszám készlet – auto tool kit 46 gépkocsiemelő – car jack (car elevator) 47 vonóhorog – tow bar 48 kürt – horn 49 autószőnyeg – carpeting 50 motorháztető-támasztórúd – bonnet support 51 légkondicionálás – air conditioning 52 légszűrő – air filter 53 olajszűrő – oil filter 54 olajszintmérő pálca – dipstick 55 belső világítás – courtesy light 56 motorház-világítás – under-bonnet light 57 gépkocsi elől elhelyezet motorral – front -engined car 58 farmotoros gépkocsi – rear-engined car 1 2 3 4 5 6 7 8 önhordó karosszéria – unitary body (body) motorháztető – bonnet csomagtartótető – boot lid alváz – the understructure of body (chassis) ajtó – car door ajtókilincs – door handle ajtózár – door lock belső visszapillantó tükör – inside rear-view mirror 9 bal oldali külső visszapillantó tükör – left -hand wing mirror 10 jobb oldali külső visszapillantó tükör – right-hand wing mirror 11 szélvédő üveg – windscreen 12 ablaktörlő – windscreen wiper 13 rendszámtábla – number plate 14 hűtőrács – radiator grill 15 márkajelzés – badging (car badge) 16 első lökhárító <gumibetétes>– front bumper <rubber-covered> 17 sárhányó (sárvédő) – wing 18 sárfogó gumi – mud flap 19 autókerék – car wheel 20 gumiabroncs – car tyre 21 kerékkoszorú – rim 22 dísztárcsa – hubcap 23 első irányjelző – front indicator light (front turn indicator light) 24 első lámpa – headlight (headlamp) 25 fényszóró – high beam (main beam) 26 tompított fény – low beam (dipped beam) 27 helyzetjelző lámpa – sidelight (side lamp) 28 nyitható oldalablak – crank operated car window .

SZEMÉLYGÉPKOCSI II. fog headlamp switch and horn 3 ablaktörlő. headlight. 1 – 35 műszerfal – dashboard 1 kormánykerékagy <ütközést csökkentő párnázattal> – controlled-collapse wheel 2 irányjelzés. világítás. első és hátsó ködlámpa és hangkürt kapcsolója – indicator. air bag) 14 kesztyűtartó – gloves box 15 oldalablak levegőbefúvó nyílás – side window blower 16 hűtőlevegő befúvás – fresh-air inlet 17 autórádió – car radio 18 vészvillogó – hazard flasher switch 19 szivargyújtó – cigar lighter 20 első és hátsóablak-fűtés kapcsolója – windscreen and rear window heating switch 41 MOTOR CAR II 21 fűtés kapcsolója – temperature regulator 22 meleglevegő-elosztó kapcsoló – warm-air regulator 23 légáramlás-beállító kapcsoló – ventilation switch 24 kézifékkar – hand brake 25 sebességváltó kar – gear lever (gearshift lever) 26 burkolat – gaiter 27 – 34 ellenőrző lámpa – warning light 27 hátsóablak-fűtés ellenőrző lámpa* – warning light for heated rear window 28 hátsó ködlámpa visszajelző* – warning light for rear fog lamp 29 ködlámpa visszajelző* – fog lamp warning light 30 fényszóró visszajelző* – main beam warning light 31 irányjelző visszajelző* – turn indicators warning light 32 üzemanyag-ellenőrző lámpa* – fuel warning light 33 olajnyomás ellenőrző lámpa* – oil pressure warning light 34 töltőáram-ellenőrző lámpa* – ammeter 35 kézifék és fékrendszer ellenőrző lámpája* – warning light for the hand brake and brake system 36 tengelykapcsoló-pedál (kuplung-pedál)* – clutch pedal 37 fékpedál* – brake pedal 38 gázpedál* – accelerator pedal . ablakmosó kapcsolója – wiper and washer switch 4 gyújtáskapcsoló – starter lock 5 indítókulcs* – ignition key 6 fordulatszámmérő műszer – revolution counter 7 üzemanyagszint-jelző műszer – fuel gauge 8 hűtőfolyadék hőmérsékletét jelző műszer – water temperature gauge 9 sebességmérő napi kilométer-számlálóval – speedometer with trip mileage recorder 10 napi kilométer-számláló nullázó kapcsolója – reset button for the trip mileage recorder 11 hőmérő – thermometer 12 óra – car watch 13 légzsák – air buffet (air pocket.

BELSŐÉGÉSŰ MOTOR 42 INTERNAL COMBUSTION ENGINE 1 belsőégésű motor – internal combustion engine 2 dízelmotor – diesel engine 3 benzinmotor (Otto-motor) – spark-ignition engine (Otto-cycle engine) 4 kétütemű benzinmotor – two-stroke internal combustion engine 5 Otto körfolyamat – Otto-cycle 6 szívó ütem – intake stroke 7 sűrítő ütem – compression stroke 8 égés <terjeszkedés> – combustion stroke 9 kipufogás – exhaust stroke 10 felső holtpont – top dead centre 11 alsó holtpont – bottom dead centre 12 – 39 egyhengeres négyütemű benzinmotor részei –part of four-stroke internal combustion engine 12 egyhengeres négyütemű benzinmotor – four-stroke internal combustion engine 13 henger – cylinder 14 hengerfej – cylinder head 15 hűtővízfuratok – cooling water bores 16 dugattyú – piston 17 dugattyúgyűrű – piston ring 18 olajlehúzó gyűrű – oil-scraper ring 19 dugattyúcsapszeg – wrist pin 20 hajtórúd (dugattyúrúd) – connecting rod (piston rod) 21 forgattyútengely – crankshaft 22 lendítőkerék – flywheel 23 forgattyúház – cylinder crankcase 24 olajteknő – crankcase 25 vezérműtengely (bütykös tengely) – camshaft 26 felülvezérelt bütykös tengely* – overhead 27 28 29 30 31 32 33 34 35 szűkítő torok – reducing gorge 36 pillangószelep (fojtószelep) – butterfly valve (throttle valve) camshaft szívószelep – inlet valve kipufogószelep – exhaust valve szelepemelő rúd – valve pushrod szelephimba – rocker arm gyújtógyertya – spar plug megszakító – contact breaker porlasztó (karburátor) – carburettor fúvóka – jet 37 úszóház – float chamber 38 úszó – float 39 soros motor <a hengerek egy vonalban. egy hengersorba vannak elrendezve> – inline engine <the cylinders are arranged in a line in a single bank> 40 V motor <a hengerek két egymással szöget bezáró hengersorba vannak elrendezve> – V engine (two bank engine) <the cylinders are arranged in two banks set at an angle to one another> 41 fekvő motor <a hengerek két hengersorba vannak elrendezve a motor ellentétes oldalán .

> – flat engine <the cylinders are arranged in two banks on opposite sides of the engine> 42 Wankel-motor (forgódugattyús motor) – Wankel engine (rotary engine) .

bike) 2 kormányszarv – handlebar 3 kormányfogantyú – handlebar grip (handbar. outer case) 24 belső gumitömlő (belső) – tube (inner tube) 25 szelep – valve 26 szelepkupak – valve sealing cap 27 – 34 biciklihajtás – bicycle drive . grip) 4 kézifék – hand brake 5 fékkábel – brake cable 6 teleszkópos elülső villa – telescopic front forks 7 villafej – steering head 8 villatengely tartócső – handlebar stem 9 villaszár – fork blades 9 – 18 kerékpárváz (csőváz) – bicycle frame (tubular frame) 10 kormányfejcső – steering tube (fork column) 11 felső vázcső – crossbar (top tube) 12 alsó vázcső – down tube 13 üléstartő cső – seat tube 14 hátsó villa felső – seat stays 15 hátsó villa alsó – chain stays 16 nyeregcső – seat pillar 17 nyereg – bicycle saddle 18 nyeregrugó – saddle springs 19 – 26 első kerék – front wheel 19 kerékagy – wheel hub 20 küllő – wheel spoke (wheel arm) 21 kerékpánt (kerékabroncs) – wheel rim 22 küllőfeszítő csavar – spoke nipple (spoke flange) 23 gumiabroncs (külső) – tyre (cover.KERÉKPÁR 43 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 BICYCLE első lánckerék – chain wheel biciklilánc – chain hátsó lánckerék – sprocket wheel pedál – pedal (toe clip) gumibetét – rubber block (rubber tread) visszatükröződő felület – glass reflector pedálkar – crank pedálcsapágyazás – bottom bracket bearing szabadonfutó kerékagy – free-wheel hub állítható magasságú kormány* – adjustable handlebar magasra állított kormány* – semi-rise handlebars állítható nyereg* – adjustable saddle magasított hátú nyereg* – high-back polo saddle kontrafék* – back-pedal brake sárhányó* – mudguard kerékpárcsengő* – bicycle bell dinamó* – dynamo dinamó dörzskereke* – pulley billenő kitámasztó* – prop stand (kick stand) láncvédő burkolat* – chain guard csomagtartó* – carrier macskaszem (prizma)* – reflector kerékpárpumpa* – bicycle pump küllőzár* – bicycle lock női kerékpár* – ladies’ bicycle férfi kerékpár* – gent’s bicycle túrakerékpár – touring bicycle összecsukható kerékpár – folding bicycle segédmotoros kerékpár – motor assisted bicycle 1 kerékpár – bicycle (cycle.

.

MOTORKERÉKPÁR 44 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 MOTOCYCLE olajtartály – oil tank vízhűtő – water cooler sportülés – racing style seat lábtartó – a footrest hátsó tárcsafék –rear disk brake motorkerékpár állványtámasz* – motorcycle stand berúgó indítópedál* – kick-starter moped* – moped akkumulátoros moped* – battery-powered moped kismotorkerékpár* – light motorcycle robogó* – motor scooter (scooter) crossmotor* – scrambling motorcycle (crosscountry motorcycle) oldalkocsis motorkerékpár* – sidecar machine motorkerékpár oldalkocsi* – motorcycle side car kettős ülés* – twin seat egyszemélyes ülés* – solo seat külső áramvonalas borítás* – integrated streamlining fékezés* – braking féket meghúz* – pull the brake féket kiold* –release the brake 1 háromhengeres motorkerékpár– three 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -cylinder machine elektromos indító – electric starter button gázkar – throttle twist grip (twist grip throttle control) visszapillantó tükör – rear-view mirror sebességmérő műszer – speedometer fordulatszámmérő műszer – revolution counter (rev counter) fényszóró – headlight féklámpa és hátsó lámpa – stop and tail light irányjelző – indicator hátsó irányjelző – rear indicator kézifékkar – hand brake lever első tárcsafék – front disk brake fékpofa – disk brake calliper fékhuzalok (Bowden-huzalok) – brake cables (Bowden-cables) teleszkópos lengéscsillapító – telescopic shock absorber vízhűtéses háromhengeres négyütemű motor <2294 cm3> – water-cooled threecylinder four-stroke engine <2294 cc> három csővel induló kipufogócső – threepipe megaphone exhaust pipe üzemanyagtartály (benzintartály) – fuel tank (petrol tank) .

spaletta) – window shutter (folding shutter) kitámasztó – shutter catch egyszárnyú ablak – single casement window ablak parapet (ablak-mellvédfal) könyöklővel (ablakpárkánnyal) – window breast with window sill ablakbélés (ablakkáva) – reveal ablakáthidaló (ablakszemöldök) – lintel (window head) padlás – loft tető (tetőszerkezet) <sátortető> – roof <broach roof> tetőhéjazat – roofing tetőablak – dormer (dormer window) eresz <gerendavéges eresz> – eaves (rafter supported eaves) ereszcsatorna – gutter bevezető könyökcső (hattyúnyak) – swan’s neck (swan-neck) lefolyócső (csapadékvíz-ejtőcső) – rainwater pipe (down pipe) . elevation) bejárati ajtó – front door előtető – canopy bejárati lépcső – front steps kétszárnyú ablak – double casement window ablaktábla (zsalugáter.LAKÓHÁZTÍPUSOK 45 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 TYPES OF DWELLING függőleges bekötőcső – vertical pipe kémény – chimney terasz – terrace kertes ház* – house on a housing estate sorház* – terraced house (stepped) kétlakásos ház* – house divided into two flats négylakásos ikerház* – pair of semidetached houses divided into four flats többlakásos emeletes lakóház* – block of flats toronyház (magasház)* – high-rise block of flats tetőteraszlakás* – penthouse műteremlakás* – studio flat garázs* – garage szerszámkamra* – tool shed espalier lépcsőház* – staircase földszint* – ground floor emelet* – upper floor hátsó homlokzat* –back elevation oromfal* – gable (gable end) lodzsa* – balcony függőfolyosó* – balcony zárt veranda* <üvegezett> – sun lounge kétszárnyú erkélyajtó* – French windows redőny* – rolling shutter faajtó* – batten door (ledged door) lábazat* – base course (plinth) járda* – pavement kőlapos kerti út *– stepping stones 1 szabadon álló családi ház – detached house 2 pince (alagsor) – basement 3 pinceablak – cellar window ( basement window) 4 terméskő lábazat – natural stone base course 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (natural stone plinth) homlokzat – frontage (facing.

.

ÉPÍTÉSHELY I. platform) 3 keresztmerevítő – diagonal strut (diagonal brace) 4 korlátdeszka – railing 5 védő sodronyháló – guard netting 6 – 12 csőállvány – tubular steel scaffold (scaffolding) 6 csőoszlop – standard 7 hossztartó cső – ledger tube 8 talplemez – shoe 9 keresztmerevítő cső – tie tube 10 átlós merevítő – diagonal brace 11 állványpadozat – planking (platform) 12 kapcsolóelem (csőbilincs) – coupler (coupling) 13 – 21 zsaluzat – shuttering 13 dúcgerenda –strut girder 14 karpánt (átlós merevítő) –strut (brace. 1 – 5 létraállvány – ladder scaffold 1 állványlétra – standard ladder 2 járópalló (állványpadozat) – boards (planks. angle brace) 15 fejpalló (fejgerenda) –cross piece 16 fenékzsalu –cut-in bottom 17 oldalzsalu –side shutter 18 futódeszka –stop fillet 19 ferde merevítő –strut (brace) 20 keresztmerevítő –cross strut 21 rögzítőheveder (hevederdeszka) – strap 22 dúc*– strut 23 dúcol* – strut 24 zsalufa (zsaludeszka)* <mint zsaluzó anyag> – shutter boards (lining boards) 25 oszlopzsaluzat* – column box 26 gerendazsaluzat – joist shuttering 27 szerkezeti munka* <házépítésnél> – carcase 28 betonozás* – concreting 29 beton* – concrete 30 előfeszített beton* – prestressed concrete 31 könnyűbeton* – aerocrete (cellular concrete) 32 vasbetonépítés* – reinforced concrete building 33 vasbeton* – reinforced concrete (ferroconcrete) 34 vasbeton vázszerkezet* – reinforced concrete frame 35 öntöttbeton fal* – rubble concrete wall 46 BUILDING SITE I 36 szádfal* – sheet pile wall (sheet pilling) 37 kapocsvas (csatlóvas)* <betonacél kiálló kapcsolódó része> – projecting reinforcement 38 betonacél* <acélrudak> – reinforcing steel (reinforcement roads) 39 beton nedves kezelése* – cure .

wheelbarrow 10 szállítószalag – conveyor belt (conveyor) 11 billenőcsille – tipping wagon 12 betonkeverő – concrete mixer 13 toronydaru – tower crane 14 kocsi – bogie 15 ellensúly – counterweight 16 torony – tower 17 daruvezető-fülke – crane driver’s cabin 18 gém (darugém) – jib (boom) 19 emelőkötél – bearer cable 20 autódaru – mobil crane 21 kanalas kotrógép (exkavátor) – mechanical shovel (excavator) 22 forgatóegység – revolving platform 23 gém – boom (shovel) 24 kotrókanál (mélyásó kanál) – shovel bucket (dipper) 25 talajegyengető-gép (buldózer) – dozer (bulldozer) 26 hányóvas – plough share 27 kaparóvas – blade 28 felvonulási épület* – site hut (site office) .ÉPÍTÉSHELY II. 47 BUILDING SITE II 1 – 5 zsinórállás – profile fixed on edge at the corner 1 sarokkitűzés – intersection of strings 2 függőón – plumb bob (plummet) 3 rézsű – excavation side 4 a munkagödör felső élének kitűző pallója* – upper edge board 5 a munkagödör alsó élének kitűző pallója* – lower edge board 6 cementsiló – cement silo 7 betondöngölő – concrete tamper 8 betontömörítő (vibrátor) – concrete vibrator 9 talicska* .

ÉPÍTÉS 48 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 BUILDING kőműves kanál – trowel simító – laying-on trowel kőműves kalapács – bricklayer’s hammer függőón – plumb bob faderékszög – wood square vízmérték – spirit level falaz – mason (wall up) habarcs – mortal téglafalazást kihézagol <fugáz> – racking out joints habarcskötés* – mortal bond habarccsal kitöltött hézag – mortal joint habarcsréteg <vízszintes> – mortal layer vakol – plaster (mortal) vakolat – plastering (mortal) alapvakolat (durva vakolat)* – plaster base vakolat második sima rétege* – browing vakolat elsimítása – scouring habarcskeverő láda – mortar pan durván és simán vakol* – render-and-set vastagon vakol*– pug simára vakol* – float három rétegben vakol* – render float-andset fröcskölt vakolat* – coarse plaster vakolat érdesítése* <kefével > – floating falazat függőlegességét gondosan betart* – keep on the perps habarcsot kever* – pat mortal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 téglakötések – masonry bonds kisméretű tégla – brisk (standard brick) falazótégla – building prick téglabemélyedés <habarcs megfogásához> – frog üreges tégla – cavity brick (air brick. batt) hornyos eresztékes tégla – booktile falazat – masonry (walling) téglaréteg – course téglasor – layer course falazat első sora <több sor esetén. rétege> – base course élére állított téglasor – rowlock élére állított tégla – brick on edge futósoros kötés – stretching bond futótégla – stretching brick futósor – stretching course kötősoros kötés – heading bond kötőtégla – heading brick kötősor – heading course kötés féltéglányi eltolással – racking back blokk-kötés – English bond keresztkötés – English cross bond kéménykötés – chimney bond falvégződés – battlement sarokzáró tégla <kötésnél> – angle closer téglafal csorbázása – toothing of brick wall téglarakás – stack of brick kőműves serpenyő – mortar vessel .

stud) dúcgerenda – brace (strut) váltógerenda – trimmer kötőgerenda – tie beam szarufa* – rafter viharléc (merevítő)* – diagonal tie (cross tie. fűrészfogas tető) – saw tooth roof 14 felülvilágító – north light 15 sátortető – broach roof 16 manzárdtető* – mansard roof 17 kúptető* – conical broach roof 18 hagymakupola* – imperial roof (imperial dome) 19 tetőtorony (huszártorony)* – ridge turret 20 – 48 fafedélszékek – roof structures of timber 20 háromszékes. cocking piece) vízcsendesítő* – arris fillet (tilting fillet) torokgerenda* – collar beam (collar) toldószaru (csonkaszaru)* – jack rafter élszaru* – hip rafter kontyszaru* – jack rafter .TETŐFORMÁK 49 STYLES OF ROOFS 1 nyeregtető – gable roof (saddle roof. szelemenes fedélszék – purlin roof structure with queen post 2 3 4 5 21 főfal (külső fal) – outer wall 22 szarufavég – rafter head (rafter end) 23 főszarufa (a főszaru állás szarufája) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 – principal rafter mellékszarufa (a mellék szaruállás szarufája)* – common rafter talpszelemen – inferior purlin középszelemen – purlin gerincszelemen – ridge purlin kapocsfa (fogófa) – simple tie kettős kapocsfa – double tie kitámasztó könyökfa – angle brace (angle tie) oszlop – post (stile. lean-to roof) 6 tűzfalorom – fire gable 7 kontytető – hip roof (hipped roof) 8 konty – hip end 9 kontygerinc (élgerinc) – hip (arris) 10 tetőgerinc – ridge 11 csonkakonty tető – hipped-gable roof (jerkin head roof) 12 csonkakonty – partial-hip end (partial-hipped end) 13 sédtető (shed-tető. sprocket piece. gerinc) – ridge tetőszegély (oromszegély) – verge oromfal (orom) – gable félnyeregtető – pent roof (shed roof. saddleback roof) tetőgerinc (taréj.

42 vápaszaru* – valley rafter 43 szaruállásos fedélszék (szarufa tető)* 44 45 46 47 48 – rafter roof torokgerendás fedélszék* – collar beam roof (trussed-rafter roof) két állószékes. szelemenes fedélszék térdfallal* – purlin roof with queen post and pointing sill kettős függesztőműves fedélszék* – queen truss . szelemenes fedélszék (gerincszelemenes fedélszék)* – unstrutted roof structure (roof with king post) két állószékes. torokgerendás fedélszék* – strutted collar beam roof structure egy állószékes.

dog) 42 tetőfedő-kalapács (cserepezőkalapács)* – tile hammer 43 palafedő-kalapács (palakalapács)* – slate hammer 44 szegtáska* – nail bag 45 palaszeg* <horganyzott drótszeg> – slate nail (a galvanized wire nail) 46 lemezrögzítő szeg (zsindelyszeg)* – felt nail (clout nail) .TETŐ 1 – 8 tetőpárkány – eaves 1 külső főfal – outer wall 2 külső vakolat – exterior rendering 3 eléfalazás – frost-resistant brickwork 4 talpszelemen – inferior purlin 5 szarufavég – rafter head (rafter end) 6 párkánydeszkázat – eaves fascia 7 kettős léc (vastag szegélyléc) – double lath (tilting lath) 8 szigetelőlemezek – insulating boards 9 – 23 cseréptető – tiled roof 9 kettős hódfarkúcserép-fedés – plain-tile double-lap roofing 10 hódfarkú cserép – plain (plane) tile 11 fül (cserépfül. horog) – nib 12 lécezés – battens (slating and tiling battens) 13 koronafedés (lovagfedés) – plain-tiled roof 14 gerinccserép – ridge tile 15 hornyos eresztékes cserép – booktile 16 kolostorfedés (barát-apáca fedés) – Spanish -tiled roof 17 apácacserép (alsó kúpcserép) – under tile 18 barátcserép (felső kúpcserép) –over tile 19 kéthullámos cserép (hollandi tetőcserép)* – pantile 20 szellőztetőcserép (nyílással ellátott tetőcserép)* – ventilating tile 21 egyszeres cserépfedés* – split-tiled roof 22 ereszszegélyező cserépsor* – eaves course 23 gerincszegélyező cserépsor (legfelső cserépsor)* – ridge course 24 azbesztcement hullámlemez fedésű tető – corrugated asbestos cement roof 50 25 26 27 28 29 30 ROOF hullámlemez – corrugated sheet átfedés – lap facsavar – wood screw esővédő sapka – rust-proof zinc cup ólomalátét – lead washer bitumenes lemezfedésű tető* – asphaltimpregnated paper roof 31 – 37 fakötések – timber joints 31 csapolás – mortise and tenon joint (mortice and tenon joint) 32 egyenes lapolás (rálapolás) – halving joint (halved joint) 33 egyenes fogaslapolás – simple scarf joint 34 ferde fogaslapolás – oblique scarf joint 35 fecskefarkasan fogazott rálapolás – dovetail halving 36 egyszerű csapolásos beeresztés – single skew notch 37 kettős beeresztés – double skew notch 38 faszeg – wooden nail 39 drótszeg (huzalszeg) – wire nail 40 keményfa ék – hardwood wedges 41 kapocs (ácskapocs) – cramp iron (timber dog.

tapestry. makulatúra)* – lining paper (a backing paper) tapétaragasztó* – wallpaper paste tapétaleoldó folyadék* – wallpaper-stripping liquid (stripper) gipsz* – plaster (plaster of Paris) spatulyázómassza* – filler enyv* – glue size (size) tapétaléc* – picture rail szegek a tapétaléchez* – beading pins tapéta-védőlakk* – gloss finish tapétázó szerszámosláda – paperhanging kit tapétavágó olló – shears (bull-nosed scissors) kézi spakli (kézi spatulya) – filling knife szegélygörgő – seam roller kiszabókés – hacking knife szegélyvágó kés – knife (trimming knife) 22 csiszolópapírtömb – sandpaper block 23 kaparó (spatulya) – scraper 24 műanyag spakli (műanyag spatulya) – plastic spatula 25 fogazott spakli (fogazott spatulya) 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 – spreader simítólap – smoother tapétázókefe – paperhanging brush kenőkefe – paste brush csapózsinór (csaptató) – chalked string tapétaleszedő gép* – wallpaper-stripping machine (stripper) ragasztókészülék (kenőkészülék)* – pasting machine festés (falfestés)* – painting diszperziós (fal)festék* – emulsion paint (emulsion) festékesdoboz* – can of paint (tin of paint) festékvödör – paint bucket festőlétra (kettős létra) – stepladder festőecset – paintbrush festőhenger – paint roller mintázóhenger – stripping roller mázolás* – varnishing mázolt lábazat* – oil painted dado lapos mázolóecset nagyobb felületekhez* – flat brush for larger surfaces (flat wall brush) marokecset – cutting-in brush radiátormázoló ecset – radiator brush (flay brush) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . metallic paper.TAPÉTÁZÁS ÉS FALFESTÉS 51 WALLPAPERING AND PAINTING 1 tapétázás* – wallpapering (paper hanging) 2 tapéta (fajtái: papír-. wood or cork) paper. synthetic wallpaper. természetes anyagú <fa vagy parafa>. tompa illesztés* – butted paper edges illesztett mintázatú csatlakozóél* – matching edge nem illesztett mintázatú csatlakozóél* – non-matching edge tapétahátpapír (alsó tapéta. wood chip paper. nyersrost-. fabric wallhangings. tapestry wallpaper) tapétasáv* – lenght of wallpaper tapétaillesztés. textil-. natural (e. műanyag-. fémezettpapír-.g. posztertapéta)* – wallpaper (kinds: wood pulp paper.

45 csiszolás és fényezés (lakkozás)* – sanding and spraying 46 vibrációs csiszoló* – sander 47 festékszóró pisztoly* – spray gun 48 csiszológép* – grinder 49 feliratozás (címfestés)* – lettering 50 címfestő ecset* – lettering brush (signwriting brush. pencil) .

TERMELÉSSZEVEZÉS ÉS –IRÁNYÍTÁS I. *

52

INDUSTRIAL ORGANIZATION AND MANAGEMENT I

1 – 10 általános kifejezések – general terms 1 termelés – production 2 munka – labour (work) 3 termék – product 4 termelési eszközök – means of production 5 ipar – industry 6 vállalat – enterprise (company) 7 gyár – factory (plant) 8 termékkibocsátás – output 9 árutermelés – commodity output 10 össztermelés – gross output 11 – 43 termelési (gyártási) folyamat – production process 11 gyártási típus – type of production 12 egyedi gyártás – piece production 13 sorozatgyártás – batch production (batch) 14 sorozat – batches 15 tömeggyártás – mass production 16 termelési (termékkibocsátási) ütemidő – output cycle time 17 gyártási ritmus – output rate 18 technológiai folyamat – manufacturing process 19 technológiai művelet (művelet) – manufacturing operation, operation 20 sorozatnagyság (tételnagyság) – batch quantity 21 előgyártmány – blank 22 műveletelem – manufacturing step 23 forgás (munkaforgás) – manufacturing pass 24 gyártóberendezés – manufacturing equipment 25 felszerszámozás – tooling 26 beállítás – setting-up 27 önköltség – production cost 28 anyagköltség – cost of material 29 elektromosenergia-költség (energiaköltség) – cost of electric power 30 munkabérköltség – cost of labour 31 társadalombiztosítás – social insurance 32 karbantartási költségek – machine repairs and maintenance 33 értékcsökkenési leírás (amortizáció) – machine depreciation 34 közvetett vagy általános költség (rezsiköltség) – overhead expense(s) 35 ár – price 36 haszon – profit 37 jövedelmezőség – rentability 38 kiszolgálás (kezelés) – service 39 javítás (karbantartás) – repair (maintenance) 40 TMK (tervszerű megelőző karbantartás) – preventive maintenance 41 kisjavítás – minor repair 42 középjavítás – medium repair 43 főjavítás (nagyjavítás) – overhaul

TERMELÉSSZEVEZÉS ÉS –IRÁNYÍTÁS II.* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 termelésszevezés – industrial organization szervezeti felépítés – organization structure minisztérium – ministry főhatóság – ministerial department termelési egyesülés – production association gyárigazgató – director of the plant főmérnök – chief engineer főkönyvelőség – accounts department munka- és bérügyi osztály – labour and wage department személyzeti és oktatási osztály – personnel and training department műszaki ellenőrzési osztály – technical inspection department beruházási osztály – plant construction department tervezési osztály – design department technológiai osztály – process planning department termelésirányítási, termelésszevezési osztály – production control department anyagellátási osztály – materials procurement and supply department pénzügyi és értékesítési osztály – finance -and-sales department gazdasági osztály (igazgatási és gazdasági osztály) – household office szállítási osztály – transportation department műhely (üzemrész) – workshop gyártó műhely – main workshop (production shop) előkészítő műhely (részleg) – blank preparation shop melléküzem – auxiliary shop szerszámkészítő műhely – tool room javítóműhely – repair shop raktár – storeroom személyzet (törzsállomány) – personal dolgozó (alkalmazott) – employee munkás – worker munkacsoport – team műszaki dolgozó (műszaki értelmiségi) – engineering staff worker mérnök – engineer technikus – technician tervező (konstruktőr) – design engineer technológus – process engineer osztályvezető – chief of department üzemvezető – shop superintendant művezető (munkavezető, műhelyvezető) – foreman hivatalnok – office worker (clerical worker) műszak – shift műhelyalaprajz – workshop layout

53
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

INDUSTRIAL ORGANIZATION AND MANAGEMENT II csarnok (üzemcsarnok) – bay részleg – workshop section munkahely – working place fizetés – payment for work időbér– day-work payment system teljesítménybér (darabbér) – piece-work payment system munkabér – wage bér – salary bérskála (bértáblázat) – standard base-rate structure bérkategória – wage class alapórabér (bértétel) – base hourly rate normaidő – standard piece time darabidő – time per piece előkészítési és befejezési idő – setup time alapidő – base cycle time gépi idő (főidő) – computed machine time ( direct manufacture time) mellékidő – auxiliary time járulékos idő – additional time munkahely-kiszolgálási idő – time for machine servicing pihenésre és személyi szükségletekre fordított idő – time for rest and personal needs munkanorma (teljesítménynorma) – standard production rate egységár – piece-rate price munkaigény – labour-consumption prémium – bonus termelékenység – labour productivity termékminőség – product quality minőség-ellenőrzés – product quality inspection teljes körű ellenőrzés – complete inspection mintavételes ellenőrzés (szúrópróbás ellenőrzés) – sampling inspection bemenő (idegenáru-) ellenőrzés – incoming inspection átvételi ellenőrzés – acceptance inspection termékpróba – product test próbaüzem – performance test üzembiztonság – failsafety üzemzavar (meghibásodás) – failure ideiglenes (átmeneti) üzemzavar – temporary failure kritikus üzemzavar – critical failure erőforrás – source of power megbízhatósági tényező – reliability factor (probability of no-failure) selejt – reject minőségjel – quality mark

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK I. Szakképesítések *

54

THE NATIONAL QUALIFICATION REGISTER I Qualifications

1

Országos Képzési Jegyzék (OKJ) – The National Qualification Register <Hungarian> 2 szakmacsoport – trade group 3 gépészet szakmacsoport <gépgyártás, gépszerelés, gépkezelés, bányászat, kohászat, finommechanika, anyagvizsgálat, automatika, hegesztés, felületkezelés, minőségbiztosítás> – engineering <machine building, mechanical engineering, operation, mining, metallurgy, fine mechanics, materials testing, automation, welding, surface finishing, quality insurance> 4 szakképesítés azonosító száma <OKJszám> – qualification code 6 – 45 szakképesítések – qualifications 5 acélhengerész – steel plant worker 6 anyagmozgatógép-szerelő – materials handling equipment mechanic 7 atomerőművi dozimetrikus – nuclear plant dosimetry assistant 8 atomerőművi gépész – nuclear plant mechanic 9 atomerőművi karbantartó – nuclear plant maintenance person 10 atomerőművi műszerész – nuclear plant technician 11 bádogos- és épületbádogos – tinsmith and house tinner 12 építőgép-karbantartó – building machine maintenance person 13 kerékpárszerelő – bicycle repairer 14 fémforgácsoló – metal cutter 15 fémtömegcikk-gyártó – metal mass product maker 16 gáz- és olajtüzelőberendezés-minősítő, felülvizsgáló – gas and oil fuel heating installation qualifier and supervisor

25 iparigáz- és olajtüzeleőberendezéskezelő – industrial gas and oil fuel heating installation operator 26 iparigáz- és olajtüzeleőberendezés-szerelő, -karbantartó, -javító – industrial gas and oil fuel heating installation fitter, maintenance and repair specialist 27 kazángépész – boiler mechanic 28 kazánkezelő – boiler operator 29 kerékpárszerelő – bicycle repairer 30 késes és köszörűs – knife grinder 31 kisteljesítményűkazán-fűtő – low capacity boiler operator 32 klímagépkezelő – air conditioning system operator 33 kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezelő – compressor, air tank and pump operator 34 kovács – smith 35 könnyűgépkezelő – light machine operator 36 kötő- és varrógépműszerész – knitting and sewing machine mechanic 37 lakatos – locksmith 38 mechanikai műszerész – mechanician 39 motorkerékpár-szerelő – motorcycle repairer 40 műszaki rajzoló <a szakirány megjelölésével> – draughtsman or draughtswoman, draughtsperson <indicating special field> 41 NC-, CNC-gépkezelő <a technológia feltüntetésével> – NC-, CNC-machine operators and tenders <indicating specific technology> 42 NC-, CNC-programozó technológus – NC-, CNC-programming technologist 43 nehézgépkezelő – heavy machine operator and tender 44 nyomástartóedény-gépész – pressurization recipient mechanic 45 órás – watchmaker 46 propánbutángázlefejtő és töltőberendezéskezelő – propane-butane gas collector and filling equipment operator and tender 47 szellőző- és klímaberendezés-szerelő – ventilations and air-conditioning fitter 48 szerkezetlakatos – structure smith 49 szerszámkészítő – toolmaker (tool designer) 50 tüzihorganyzó – fire zinc plate maker 51 vas- és fémipari előkészítő – iron and metallurgical preparer

17 gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező – gas and oil fuel heating installation fitter and start up specialist 18 gázfogadó- és átadóállomás-kezelő – gas receiver and distributor 19 gázvezeték- és készülékszerelő – gas 20 21 22 23 24
piping and equipment fitter géplakatos – locksmith gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó – tyre repair and wheel balancing specialist hegesztő – welder hűtőgépkezelő – fridge operator ipari- és kereskedelmihűtőgép-szerelő – industrial and commercial refrigeration mechanic

52 vízvezeték.és központifűtés-szerelő – plumber and central heating engineer .

és hangtechnikai műszerész – radio and acoustics mechanic 16 sújtólég. távközléstechnika> – electrical and electronical engineering <(electrotechnics.és készülékszerelő – electrical equipment setter and set-up operator 22 villamoshálózat-szerelő – electricity supply network 23 villamosmű-kezelő – electricity works operator 24 – 36 közlekedés – traffic industry 55 THE NATIONAL QUALIFICATION REGISTER II Qualifications 24 autóelektronikai műszerész – autoelectronics technician 25 autószerelő – car mechanic 26 forgalomirányító és -szervező – dispatcher and traffic organiser 27 gázautó-szerelő – gas automobile mechanic 28 kötöttpályásjármű-elektronikai műszerész – rail-guided vehicle electronician 29 kötöttpályásjármű-villamossági szerelő – rail-guided vehicle electrician 30 kötöttpályásmotor.és kandallóépítő – tile stove and fireplace constructor 39 épületburkoló – building tiler 40 épületszigetelő – building insulation fitter 41 épületszobrász – construction sculptor 42 fapadlózó és burkoló – wooden floor layer and tiler 43 fényező-mázoló – polisher-painter 44 gipszmintakészítő – plaster mould maker 45 hő. Szakképesítések * 1 – 23 elektrotechnika-elektronika < elektrotechnika. telecommunication> 1 atomerőművi műszerész – nuclear plant technician 2 bányavillamossági szerelő – mine electrical mechanic 3 energetikus – energeticist 4 érintésvédelem-szabványossági felülvizsgáló – contact protection standards supervisor 5 erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója – periodical supervisor of power equipment 6 felvonószerelő – lift mechanic 7 hangosító – sound system operator 8 háztartás-elektronikai műszerész – household electronics mechanic 9 háztartásigép-szerelő – household appliance mechanic 10 informatikai műszerész – computer mechanic 11 kábelszerelő– cable fitter 12 mechatronikai műszerész – mechatronician 13 műholdas. construction industry.és hangszigetelő – heat and sound insulation specialist 46 hő-. építőipar. építőanyag-ipar.és erőátviteliberendezés-szerelő – rail-guided engine and power transmission equipment 31 karosszérialakatos – body ironer 32 közlekedésautomatikai műszerész – traffic automation mechanic 33 repülőgép-javító és repülőgépsárkány -javító – aircraft and glider repairer 34 repülőgép-műszerész – aircraft mechanic 35 repülőgép-szerelő – aircraft mechanic 36 vasútüzemvitel-ellátó – railway network operator 37 – 56 építészet < építészet. electronics.és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő – pit gas and explosionproof electrical equipment operator and tender 17 távközlésihálózat-építő – communication network builder 18 televízió.és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész – satellite and cable television broadcast reception mechanic 14 önálló hálózatkezelő – individual network operator 15 rádió.és berendezéskezelő – electrical equipment operator 21 villamosgép. traffic construction> 37 burkoló – tiler 38 cserépkályha. hangszigetelő és ipari bádogos – heat and sound insulation specialist and industrial tinner 47 kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó – chimney sweeper and heating system maintenance person 48 kőfaragó – stone mason 49 kőműves – bricklayer 50 műemléki díszítő – monument decorator 51 műemléki helyreállító restaurátor – monument repairer and restorer 52 szobafestő-mázoló és tapétázó – painter and hanger .és videotechnikai műszerész – television and videotechnical mechanic 19 ügyvitel-technikai műszerész – technical mechanic 20 villamosgép.ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK II. közlekedésépítő> – architecture <architecture. elektronika. building materials industry.

és műkőkészítő – steel concrete and cast stone manufacturer 56 vasszerelő – ironsmith .53 tetőfedő – tilesetter 54 üvegező – glazier 55 vasbeton.

ablakmosó kapcsolója 41 3 ábrázolás 8 23-35 abroncsacél (szalagacél) 24 15 abroncsnyomást ellenőrizni 39 13 acél 10 18 acéldrót 24 16 acélhengerész 54 5 acélminőség jele 10 19 acélöntvény 10 20 acetilénpalack 30 24 ágazati szabvány 11 8 ajtó 40 5 ajtókilincs 40 6 ajtózár 40 7 akkumulátor 36 11 akkumulátoros moped 44 27 alakítóüreg (kaliber) 24 9 alakos hengersor 24 8 alakos körkés 26 14 alakos simítólapát 23 19 alapanyag 30 8 alapidő 53 56 alapkör 22 17 alaplap 4 4 alaplemez (talp) 28 16 alapmértékegység 11 53 alapórabér (bértétel) 53 52 alapvakolat (durva vakolat) 48 42 alátét 15 12 alátét I.Mutató A kifejezések után álló félkövér szám a tábla számát. Á a megengedett tengelyterhelés 39 26 a munkagödör alsó élének kitűző pallója 47 5 a munkagödör felső élének kitűző pallója 47 4 ablak (ablak-mellvédfal) könyöklővel (ablakpárkánnyal) 45 13 ablakáthidaló (ablakszemöldök) 45 15 ablakbélés (ablakkáva) 45 14 ablaktábla (zsalugáter. spaletta) 45 10 ablaktörlő 40 12 ablaktörlő. A. a világos szám pedig a kifejezésnek az adott táblán belüli jelzőszámát jelenti.és U-szelvényhez 15 13 alátétek 15 12-16 állami szabvány 11 7 állandó (változatlan) 7 6 állítható csavarkulcs (franciakulcs) 33 29 állítható fejtámla 40 31 állítható magasságú kormány 43 36 állítható nyereg 43 38 állítható ülék 25 38 álló érintkező (mérőcsap) 12 15 állóbáb 27 37 állórész 36 29 állvány (oszlop) 28 19 állványlétra 46 1 állványos fúrógép (függőleges fúrógép) 28 23 állványpadozat 46 11 alsó formaszekrény 23 12 alsó határeltérés 11 23 alsó holtpont 42 11 alsó húzott ágú 21 7 alsó vázcső 43 12 általános kifejezések 20 1-15 általános kifejezések 52 1-10 alulnézet 8 32 alumínium 10 2 alváz 39 33 alváz 40 4 amerikai nézetrend 8 35 angol mérték(egység)-rendszer 11 50 anyagellátási osztály 53 16 anyagköltség 52 28 anyagmennyiség 11 62 anyagmozgatógép-szerelő 54 6 anyamenet 13 26 apácacserép (alsó kúpcserép) 50 17 ár 52 35 arab számok (arab számjegyek) 1 2 áramerősség 11 59 áramerősség 36 6 áramerősség-mérő (ampermérő) 36 22 áramkör 36 12 áramforrás 36 9 áramszedő 38 36 arány 1 32 arányossági határ 6 27 árapály energia 35 32 árapály erőmű 35 33 argonpalack 31 24 árutermelés 52 9 ásványi eredetű tüzelőanyag 35 6 aszinkron motor (indukciós motor) 36 34 ászokcsavar 14 30 asztal 28 36 asztalburkolat 30 33 asztali fúrógép 33 9 átfedés 50 26 átfogó 3 17 átfolyó vízmelegítő (bojler) 34 8 áthajtómű (fordulatszám-csökkentő hajtómű) 22 35 átlapolt kötés 16 1 átlapolt kötés 16 35 átló 3 19 átlós merevítő 46 10 átmeneti illesztés 11 30 átmenő csavar 15 21 átmérő 3 29 atomenergia 35 21 .

atomerőmű 35 22 atomerőművi dozimetrikus 54 7 atomerőművi gépész 54 8 atomerőművi karbantartó 54 9 atomerőművi műszerész 54 10 atomerőművi műszerész 55 1 atomreaktor 35 23 áttétel 20 8 átvételi ellenőrzés 53 72 autó fő részei 39 32-46 autóbontó (autótemető) 39 25 autóbusz 38 27 autóbusz 38 27-33 autódaru 47 20 autóelektronikai műszerész 55 24 autójavító műhely 39 21 autókerék 39 42 autókerék 40 19 automataacél 10 27 autórádió 41 17 autószerelő 55 25 autószőnyeg 40 49 autót javíttatni 39 20 axiális/támasztó csapágy 17 40 axonometrikus ábrázolás 8 23 az SI alapegységei 11 55 azbesztcement hullámlemez fedésű tető 50 24 B bádogos.és épületbádogos 54 11 bajonett-foglalat 37 29 bal oldali külső visszapillantó tükör 40 9 balmenet 13 16 balos esztergakés 26 8 balra hegesztés 30 22 bányavillamossági szerelő 55 2 barátcserép (felső kúpcserép) 50 18 bázis 25 35 bázist választ 25 36 beállítás 52 26 beálló golyóscsapágy 17 54 becsavar (behajt) 15 25 befektetett munka 5 39 befogás (megfogás) 7 4 befogó 3 16 befogókészülék 25 34 befogóprizma 25 39 befogott tartó (egyik végén) 7 12 befordított szelvény 9 18 bejárati ajtó 45 6 bejárati lépcső 45 8 belső érintkezésű dörzshajtás 20 25 belső gumitömlő (belső) 43 24 belső gyűrű 17 44 belső kapcsolódású hajtás 22 25 belső kulcsnyílású csavar 14 20 belső világítás 40 55 belső visszapillantó tükör 40 8 belsőégésű motor 42 1 bélyeg 24 44 bemenő (idegenáru-) ellenőrzés 53 71 benzin (üzemanyag) 39 2 benzinmotor (Otto-motor) 42 3 beömlőrendszer 23 2 bér 53 49 bérkategória 53 51 bérskála (bértáblázat) 53 50 berúgó indítópedál 44 25 beruházási osztály 53 12 beszúrókés 26 12 betétes ceruza (töltőceruza) 8 20 betétkéses maró 28 34 beton 46 29 beton nedves kezelése 46 39 betonacél 46 38 betondöngölő 47 7 betonkeverő 47 12 betonozás 46 28 betontömörítő (vibrátor) 47 8 bevezető könyökcső (hattyúnyak) 45 22 bevont elektróda 31 13 biciklihajtás 43 27-34 biciklilánc 43 28 billenő kitámasztó 43 45 billenőcsille 47 11 billenő-felületű teherautó 38 17 billenőkapcsoló 37 1 billenthető kocsiszekrény 38 18 bitumenes lemezfedésű tető 50 30 biztonsági (nyomaték-kapcsolású) tengelykapcsoló 19 21 biztonsági öv 40 33 blokk-kötés 48 20 blokkszerszám (együttes-szerszám) 24 57 bordástengely 17 31 bordástengelykötés 17 30 bőr 10 63 bőrdugós tengelykapcsoló 19 5 bőrkötény 31 34 bőrszíj 21 22 bronz 10 48 burkolat 41 26 burkoló 55 37 bütyköstengely 17 5 C cementsiló 47 6 centrifugális (fordulatszám-kapcsolású) tengelykapcsoló 19 22 centrifugálöntés (pörgető öntés) 23 31 ceruza 8 19 ceruzabél 8 21 címfestő ecset 51 50 crossmotor 44 30 CS .

csapágy 17 34 csapágyak 17 32-62 csapágyaz 17 32 csapágyazás 17 33 csapágybak 17 60 csapágyfedél 17 37 csapágyfedélcsavar 17 38 csapágyfészek 17 36 csapágyház 17 35 csapágypersely 17 62 csapforgó 34 20 csapolás 50 31 csaposkulcs 33 26 csapózsinór (csaptató) 51 29 csarnok (üzemcsarnok) 53 42 csatlakozóhüvely (karmantyú) 34 29 csatlakozóvezeték (tápvezeték) 34 4 csavar 14 1 csavaranyák 15 1-11 csavarás 6 36 csavarbehajtó 15 29 csavarbiztosítás 15 17 csavarfurat (csavarlyuk) 15 22 csavarhúzó 33 36 csavarkerékhajtás 22 31 csavarkihajtó (csavarkiütő) 15 30 csavarkötés 15 20 csavarkulcs 33 21-31 csavarkulcsméret 33 22 csavarmenet 13 1 csavarmenetes furat 15 23 csavaró nyomaték 6 37 csavarok 14 15-29 csavaros szorító 25 45 csavaroz 15 24 csavarvég 14 5 csavarvégződések 14 6-11 csavarvonal 13 2 csengőgomb (nyomógomb) 37 5 csepegtető kenés 18 7 cserépkályha.és kandallóépítő 55 38 cseréptető 50 9-23 csiga 22 33 csigafúró 28 1 csigafúró 33 6 csigahajtás 22 32 csigakerék 22 34 csiszolás és fényezés (lakkozás) 51 45 csiszológép 51 48 csiszolópapírtömb 51 22 csomagtartó 38 10 csomagtartó 40 38 csomagtartó 43 47 csomagtartó ajtaja 38 9 csomagtartótető 40 3 csonka gúla 4 8 csonka kúp 4 12 csonkakonty 49 12 csonkakonty tető 49 11 cső 24 26 cső 34 5 csőállvány 46 6-12 csőhajlító 34 46 csőhengerlő sor 24 11 csőidomok 34 29-35 csőjavító állvány 34 45 csőmenet 13 11 csőoszlop 46 6 csőrögzítő szerelvény 34 36 csősatu 34 48 csőszegecs 16 23 csőszorító kengyel 34 38 csőtengely 17 9 csővágó gép (csőfűrész) 34 44 csúcs 4 3 csúcsmagasság 27 21 csúcsnélküli köszörülés 29 12 csúcssugár 25 28 csúcsszög 25 27 csúcstávolság 27 20 csupasz elektróda 31 12 csupaszítófogó 37 25 csúszás 20 16 csúszka 12 6 csúszósúrlódás 5 31 csúsztató feszültség 6 18 D darabidő 53 54 daruvezető-fülke 47 17 defekt 39 15 deformálódik (eltorzul) ige 6 4 derékszög 3 9 derékszögmérő 12 28 derékszögű 3 35 derékszögű háromszög 3 15 derékszögű háromszögvonalzó 8 5 dinamikus terhelés 6 3 dinamó 43 43 dinamó dörzskereke 43 44 dióda 36 38 diszperziós (fal)festék 51 33 dísztárcsa 40 22 dízelmotor 42 2 dolgozó (alkalmazott) 53 28 dolgozórész 28 2 dönthető háttámla 40 30 dörzsáraz (dörzsöl) 33 41 dörzsárazás (dörzsölés) 33 19 dörzshajtás 20 17 dörzshajtások 20 17-23 dörzskerék (dörzstárcsa) 20 19 drótkefe 30 38 drótszeg (huzalszeg) 50 39 dúc 46 22 dúcgerenda 46 13 dúcgerenda 49 32 .

É égés 42 8 egész szám 1 13 egy állószékes.dúcol 46 23 dudorhegesztés 31 38 dugattyú 42 16 dugattyúcsapszeg 42 19 dugattyúgyűrű 42 17 dugós idomszer 12 36 duósor (kéthengeres hengerállvány) 24 2 durvalemez 24 13 durvalemez 32 38 durván és simán vakol 48 46 durvareszelő (előreszelő) 32 24 E. szelemenes fedélszék (gerincszelemenes fedélszék) 49 46 egy skálaosztás értéke 12 24 egybekezdésű menet 13 17 egyedi gyártás 52 12 egyélű fúró 28 14 egyenáram 36 15 egyenes 3 2 egyenes esztergakés 26 7 egyenes fogaslapolás 50 33 egyenes fogazatú hengereskerék 22 22 egyenes lapolás (rálapolás) 50 32 egyenes. reteszkötés 17 22 ékszíj 21 17 ékszíjhajtás 21 16 ékszíjtárcsa 21 18 ékszög 25 24 él 4 2 elakadásjelző háromszög 40 43 eléfalazás 50 3 elektródabevonat 31 15 elektróda-fogó 31 6 elektromágneses működtetésű 19 20 elektromos forrasztópáka 37 32 elektromos indító 44 2 elektromos kézi fúrógép 33 8 elektromosenergia-költség (energiaköltség) 52 29 elektrotechnika-elektronika 55 1-23 elemi fogazású fogaskerék 22 38 élére állított tégla 48 12 élére állított téglasor 48 11 élesmenet 13 6 élettartam 6 15 elfordítható szorítólap 25 46 ellenállás (mint áramköri elem) 36 18 ellenállás 36 8 ellenállás-hegesztés 31 36-40 ellenállásmérő (ohmmérő) 36 21 ellenanya 15 19 ellenirányú marás 28 28 ellenőrző lámpa 41 27-34 ellensúly 47 15 elosztóvezeték 34 3 előfeszített beton 46 30 előgyártmány 52 21 előkészítési és befejezési idő 53 55 előkészítő műhely (részleg) 53 22 elölnézet 8 28 elölnézet képsíkja (vetítősíkja) 8 25 előrajzol (bejelöl) 32 34 előrajzolás (bejelölés) 32 6 előtető 45 7 előtolás 25 10 előtolásirányú erő 25 31 előtolóhajtómű-ház 27 9 előtolómozgás 25 9 élrátét (sisak) 26 37 első ajtó 38 3 első és hátsóablak-fűtés kapcsolója 41 20 első irányjelző 40 23 első kerék 43 19-26 első lámpa 40 24 első lánckerék 43 27 első lökhárító 40 16 első tárcsafék 44 12 élszaru 49 40 eltérés (méreteltérés) 11 20 élvonalzó 12 27 elvontatni az autót 39 16 . kétoldalt mélyített köszörűkorong 29 19 egyenirányító 36 37 egyenirányú marás 28 27 egyenletes mozgás 5 20 egyenlő oldalú háromszög 3 13 egyenlő oldalú háromszögvonalzó 8 6 egyenlő szárú háromszög 3 14 egyenlőszárú L-acél (sarokacél) 24 20 egyensúlyban lévő erők 5 10 egyesek 1 8 egyetemes eszterga 27 1 egyfelé ható tárcsás golyóscsapágy 17 56 egyfokozatú hajtómű 20 4 egyhengeres négyütemű benzinmotor 42 12 egyhengeres négyütemű benzinmotor részei 42 12-39 egykifolyású keverőcsaptelep mosdókagylóhoz 34 18 egylemezes (egytárcsás) tengelykapcsoló 19 13 egylépcsős hajtómű 22 36 egynyírású kötés 16 17 egyoldalas idomszer 12 39 egyoldalas villáskulcs 33 23 egységár 53 63 egységesít 11 2 egységesítés 11 3 egysoros kötés 16 10 egyszárnyú ablak 45 12 egyszemélyes ülés 44 34 egyszeres cserépfedés 50 21 egyszerű csapolásos beeresztés 50 36 egyszerű köbös kristályrács 10 11 ék 17 27 ékkötés.

emelet 45 39 emeletes autóbusz 38 32 emelőkötél 47 19 emelőmotor 28 18 energetikus 55 3 energia 5 36 energiaátalakítás 35 1 energiaellátás 35 51 energiaipar 35 49 energiaszolgáltatás 35 52 energiatermelés 35 50 enyv 51 12 építészet 55 37-56 építőgép-karbantartó 54 12 épületburkoló 55 39 épületszigetelő 55 40 épületszobrász 55 41 eredő (eredő erő) 5 5 eresz 45 20 ereszcsatorna 45 21 ereszszegélyező cserépsor 50 22 érintésvédelem-szabványossági felülvizsgáló 55 4 érintkező felület 20 23 erő 5 1 erőforrás 53 79 erők 5 1-13 erőkar (az erő karja) 5 12 erőkomponens (erőösszetevő) 5 4 erőmű 35 10-20 erőnyomaték (forgatónyomaték) 5 11 erőpár 5 9 erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója 55 5 értékcsökkenési leírás (amortizáció) 52 33 esővédő sapka 50 28 eszterga tartozékok 27 22-37 esztergakés 26 1 esztergakészülék 26 43 esztergálás 26 23 esztergályos 26 40 esztergályos-munkadarab 26 25 esztergaműhely 26 39 esztergapad lába 27 3 európai nézetrend 8 34 evolvens fogazat 22 11 excenteres (körhagyó) tengely 17 6 ezresek 1 5 F fa 10 60 faajtó 45 47 facsavar 14 27 facsavar 50 27 faderékszög 48 32 fafedélszékek 49 20-48 fakötések 50 31-37 falaz 48 34 falazat 48 7 falazat első sora 48 10 falazat függőlegességét gondosan betart 48 52 falazótégla 48 3 falvégződés 48 23 fapadlózó és burkoló 55 42 faragás 32 15 faráspoly 32 32 farmotoros gépkocsi 40 58 faszeg 50 38 fecskefarkasan fogazott rálapolás 50 35 fedés 11 27 fedettívű hegesztés 31 16 fedőpor 31 17 fehér tempervas 10 45 fehéröntvény (fehérnyersvas) 10 40 fej (csavarfej) 14 2 fej feletti hegesztési helyzet 30 17 fejesvonalzó 8 7 fejkör 22 14 fejpalló (fejgerenda) 46 15 fejszalag 22 8 fék 39 43 féket kiold 44 38 féket meghúz 44 37 fekete tempervas 10 46 fékezés 44 36 fékhuzalok (Bowden-huzalok) 44 14 fékkábel 43 5 féklámpa 40 37 féklámpa és hátsó lámpa 44 8 fékpedál 41 37 fékpofa 44 13 fekvő motor 42 41 fél (egyketted) 1 15 felfogóasztal (tárgyasztal) 28 17 félgömbfejű csavar 14 18 félgömbfejű szegecs 16 19 felhajtható védőüveg 31 33 félig keresztezett szíjhajtás 21 10 feliratmező (szövegmező) 9 23 feliratozás (címfestés) 51 49 félkerek reszelő 32 30 félnyeregtető 49 5 felső formaszekrény 23 11 felső határeletérés 11 22 felső holtpont 42 10 felső húzott ágú 21 8 felső vázcső 43 11 felső vezeték 38 35 felszállóvezeték 34 2 felszerszámozás 52 25 féltermék 24 12 feltűzhető csavarkulcs 33 28 felületezés (sík-süllyesztés) 33 13 felülnézet 8 29 felülnézet képsíkja (vetítősíkja) 8 27 felülvezérelt bütykös tengely 42 26 felülvilágító 49 14 félvezető 36 4 .

felvonószerelő 55 6 felvonulási épület 47 28 fém 10 9 fémbetétes rugós tömítőgyűrű 18 35 fémforgácsoló 54 14 fémforma (kokilla) 23 17 fémfűrészlap 32 14 fémtokos rugós tömítőgyűrű (Simmering) 18 34 fémtömegcikk-gyártó 54 15 fenékzsalu 46 16 fénycső 37 17 fénycsőfoglalat 37 18 fényerősség 11 61 fényerőszabályozó kapcsoló 37 4 fényező-mázoló 55 43 fényszóró 40 25 fényszóró 44 7 fényszóró visszajelző 41 30 ferde fogaslapolás 50 34 ferde fogazatú hengereskerék 22 23 ferde hatásvonalú csapágy 17 55 ferde merevítő 46 19 férfi kerékpár 43 52 festékesdoboz 51 34 festékszóró pisztoly 51 47 festékvödör 51 35 festés (falfestés) 51 32 festőecset 51 37 festőhenger 51 38 festőlétra (kettős létra) 51 36 fésűskés 28 46 feszítő tüske (expanziós tüske) 27 32 feszítőgörgős szíjhajtás 21 11 fészkes ék 17 28 fészkes retesz 17 24 feszültség (igénybevétel) 6 16 feszültség 36 7 feszültségmérő (voltmérő) 36 20 fimomreszelő 32 26 finom métermenet 13 24 finomlemez 32 39 fizetés 53 45 fog 22 6 fogalámetszés 22 39 fogankénti előtolás 25 15 fogárok 22 7 fogaskerék 22 2 fogaskerék 22 5 fogaskerékhajtás 22 1 fogasléc 22 27 fogasléchajtás 22 26 fogásmélység 25 11 fogazás 28 43 fogazat módosítása 22 40 fogazott spakli (fogazott spatulya) 51 25 fogazott szíj 21 20 fogfelület <dolgozó> 22 12 fogfelület <nem dolgozó> 22 13 fogmagasság 22 18 fogó 33 32-35 fogprofil 22 10 fogszám 22 19 fogyóelektróda 31 9 fokozat nélküli szabályozás 20 15 fokozati tényező 20 14 fokozatos szabályozás 20 12 folyadéksúrlódás 5 35 folyamatos vonal 9 1 folyáshatár 6 29 folyóforgács 26 34 forrasztókő 34 42 fordítóvas 33 16 fordulatonkénti előtolás 25 12 fordulatszám 5 29 fordulatszám-csökkentő hajtómű 20 3 fordulatszámmérő műszer 41 6 fordulatszámmérő műszer 44 6 forgács 25 7 forgácshorony 28 8 forgácskeresztmetszet 25 13 forgácsolás 25 1 forgácsolási felület 25 3 forgácsolási jellemzők 25 8-18 forgácsoló rész 26 2 forgácsoló sebesség 25 17 forgácsolóerő 25 29 forgácsolórész 28 3 forgácsolószerszám 25 2 forgácstörő horony 26 17 forgácstörő lépcső 26 18 forgácsvastagság 25 16 forgalomirányító és -szervező 55 26 forgás (munkaforgás) 52 23 forgatóegység 47 22 forgatókar (szorító) 32 5 forgattyúház 42 23 forgattyústengely 17 4 forgattyútengely 42 21 forgó mozgás (forgás. rotáció) 5 27 forgócsúcs 27 22 forgórész 36 30 formaszekrény 23 10 formázás 23 8-18 formázó szakmunkás 23 46 formázóhomok 23 9 forog 5 28 forrasztólámpa (benzinlámpa) 34 40 forrasztóón 34 41 forrasztópáka 34 39 forrasztóvíz 34 43 forró kőzet 35 31 főfal (külső fal) 49 21 főforgácsolóél 25 21 fő-forgácsolóerő 25 30 főhatóság 53 4 főjavítás (nagyjavítás) 52 43 főkönyvelőség 53 8 földelt csatlakozódugó 37 11 .

és olajtüzelőberendezés-szerelő. üzembe helyező 54 17 gáz.és vízkészülék 34 7 gázautó-szerelő 55 27 gazdasági osztály (igazgatási és gazdasági osztály) 53 18 gazdaságos üzemeltetésű 39 6 gazdaságtalan üzemeltetésű (sokat fogyasztó autó) 39 5 gázfogadó. felülvizsgáló 54 16 gáz.és átadóállomás-kezelő 54 18 gázfogyasztásmérő 31 23 gázfűtésű átfolyó vízmelegítő (gázbojler) 34 9 gázhegesztés (lánghegesztés) 30 18-41 gázkar 44 3 gázláng 30 19 gázóra (gázfogyasztásmérő) 34 1 gázpedál 41 38 gáztömlő 30 30 gázvezeték.és olajtüzelőberendezés-minősítő. horog) 50 11 fűrészel 32 35 fűrészelés 32 12 fűrészmenet 13 14 fűtés kapcsolója 41 21 fűtőelem 35 25 fűtőtest (központi fűtés radiátora) 34 11 fűtőtest elem 34 12 G garázs 45 35 gát 35 34 gáz 35 9 gáz.és készülékszerelő 54 19 gázzárvány (léghólyag) 23 42 gém (darugém) 47 18 gém 47 23 generátor 35 17 generátor 36 27 geotermikus energia 35 29 geotermikus erőmű 35 30 gépágy 27 2 gépészet szakmacsoport 54 3 gépi idő (főidő) 53 57 gépjárművezetői-vizsga 39 31 gépkocsi (személygépkocsi) 38 1-14 gépkocsi elől elhelyezet motorral 40 57 gépkocsibiztosítás 39 28 gépkocsiemelő 40 46 gépkocsi-szerszám készlet 40 45 gépkocsit üzemben tartani 39 29 gépkocsivezetői jogosítvány 39 30 géplakatos 54 20 gépolaj 18 39 gerendazsaluzat 46 26 gerinc 24 22 gerinccserép 50 14 gerincszegélyező cserépsor (legfelső cserépsor) 50 23 gerincszelemen 49 27 gipsz 51 10 gipszmintakészítő 55 44 golyó 17 48 golyós kenőgomb 18 4 golyóscsapágy 17 53 gömb 4 13 gömb alakú 4 18 gömbölyű 14 6 görbe vonal 3 4 görbevonalzó (sablon) 8 8 gördülőcsapágy 17 42 gördülőcsapágyzsír 18 44 gördülősúrlódás 5 32 gördülőtest 17 47 görgős láb 38 23 görgős lánc 20 29 görgősor 24 5 gőz 35 13 gőzerőmű 35 10 gőzkazán 35 11 .földelt dugaszolóaljzat (földelt konnektor) 37 6 földelt iker dugaszolóaljzat (földelt ikerkonnektor) 37 7 földszint 45 38 főmérnök 53 7 főmozgás 25 8 főorsó 27 5 főorsószekrény 29 26 főszarufa (a főszaru állás szarufája) 49 23 fröcskölt vakolat 48 50 fúr 28 24 fúr 33 39 fúrás 28 1-19 fúrás 33 4 furatesztergálás 26 28 furatkés 26 29 furatköszörülés 29 14 furatmegmunkáló fej 26 31 furatot esztergál 26 42 fúró 28 22 fúró 33 5 fúrókészülék esztergára 26 44 fúróórsó 28 20 fúrórúd 26 30 futódeszka 46 18 futómű 39 41 futópálya (gördülőpálya) 17 46 futósor 48 15 futósoros kötés 48 13 futótégla 48 14 fúvóka 42 34 függőfolyosó 45 43 függőleges bekötőcső 45 24 függőleges hegesztési helyzet 30 15 függőleges metszet 9 11 függőón 47 2 függőón 48 31 fül (cserépfül.

grafikus ábra (diagram) 9 27 grafit 10 42 grafitelektróda 31 10 grafithegy 8 16 gúla 4 7 gúla alakú 4 15 gumiabroncs (külső) 43 23 gumiabroncs 40 20 gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó 54 21 gumiabroncsos (gumitömlős) tengelykapcsoló 19 6 gumibetét 43 31 gumidugós tengelykapcsoló 19 4 gumizott szíj 21 24 GY gyalukés 29 1 gyalulás 29 1-6 gyanta 10 54 gyár 52 7 gyárigazgató 53 6 gyártási ritmus 52 17 gyártási típus 52 11 gyártó műhely 53 21 gyártóberendezés 52 24 gyengén ötvözött acél 10 30 gyorsacél 10 36 gyorsító hajtás 20 11 gyorsjárati berendezés 27 17 gyorsulás 5 24 gyorsuló mozgás 5 23 gyújtáskapcsoló 41 4 gyújtógyertya 42 31 gyűrű alakú köszörűkorong 29 21 H habarcs 48 35 habarccsal kitöltött hézag 48 38 habarcskeverő láda 48 45 habarcskötés 48 37 habarcsot kever 48 53 habarcsréteg 48 39 hagymakupola 49 18 hajlékony tengely 17 7 hajlékonyság 6 6 hajlítás 6 32 hajlító nyomaték 6 33 hajlítósablon 34 47 hajlítószerszám 24 51 hajlított esztergakés 26 10 hajlított hatszögkulcs belső kulcsnyílású csavarhoz (imbuszkulcs) 33 27 hajtás 20 1 hajtó ág (feszes ág) 21 5 hajtó fogaskerék 22 3 hajtólánc 20 27 hajtómű 20 2 hajtórúd (dugattyúrúd) 42 20 hajtótengely 20 6 hajtott ág (laza ág) 21 6 hajtott fogaskerék 22 4 hajtott tengely 20 7 haladó mozgás (transzláció) 5 21 hangosító 55 7 hántol 32 36 hántolás 32 19 hántolókés 32 20 hányados 1 31 hányóvas 47 26 haránt hegesztési helyzet 30 16 harántgyalugép 29 6 harapófogó (csípőfogó) 33 34 Hardy-tárcsás tengelykapcsoló 19 9 három csővel induló kipufogócső 44 17 három rétegben vakol 48 49 három üléssoros limuzin 38 1 háromajtós kiskocsi 38 13 háromajtós kombi 38 11 háromerű lapos vezeték 37 23 háromfázisú áram 36 17 háromfázisú csatlakozódugó 37 12 háromfázisú földelt dugaszolóaljzat 37 10 háromfázisú generátor 36 28 háromhengeres motorkerékpár 44 1 háromnegyed 1 16 hárompofás tokmány 27 25 háromsoros kötés 16 14 háromszékes. szelemenes fedélszék 49 20 háromszoros dugaszolóaljzat 37 8 háromszögek 3 13-17 háromszögletű 3 37 háromszögű reszelő 32 29 hasáb (négyzetalapú hasáb) 4 5 hasított szeg 15 33 hasított tömítőgyűrű 18 36 hasznos munka 5 38 haszon 52 36 határméret 11 17 határmérő idomszer 12 35 hatásfok 5 41 hatásvonal 5 2 hátlap 25 19 hatlapfejű csavar 14 15 hatlapfejű peremes zárócsavar 14 25 hatlapú alacsony anya 15 2 hatlapú anya 15 1 hatlapú magas anya 15 3 hatlapú peremes anya 15 6 hátraesztergáló eszterga 27 41 hátsó ablak 40 35 hátsó ajtó 38 4 hátsó homlokzat 45 40 hátsó irányjelző 44 10 hátsó ködlámpa visszajelző 41 28 hátsó lánckerék 43 29 hátsó tárcsafék 44 23 hátsó ülés 40 34 .

és hangszigetelő 55 45 hő-.hátsó világítás 40 36 hátsó villa alsó 43 15 hátsó villa felső 43 14 hátsóablak-fűtés ellenőrző lámpa 41 27 hátszög 25 23 hatszögacél 24 18 hátulnézet 8 33 háztartás-elektronikai műszerész 55 8 háztartásigép-szerelő 55 9 hegeszt 16 44 hegeszt 30 2 hegesztés 16 45 hegesztés 30 1 hegesztési helyzet 30 13 hegesztési hiba 30 11 hegesztési varrat 16 34 hegesztett kötés 16 32 hegesztett kötés 16 33-45 hegesztett munkadarab 30 12 hegeszthetőség 30 9 hegeszthetőségi próba 30 10 hegesztő 30 3 hegesztő 54 22 hegesztőasztal 30 32 hegesztőelektróda 31 2 hegesztőgenerátor 31 27 hegesztőív (ív) 31 4 hegesztőkábel 31 7 hegesztőmunkahely 31 28 hegesztőpálca 30 20 hegesztőpálca 31 11 hegesztőpaszta 30 37 hegesztőpisztoly 30 18 hegesztőpisztoly fúvókája 30 34 hegesztőszemüveg 30 36 hegesztőtranszformátor 31 25 hegfürdő 30 6 hegyesszög 3 8 hegyesszögű 3 34 héjas tengelykapcsoló 19 2 héjforma 23 15 helyére csavar 15 28 helyzeti energia 35 38 helyzetjelző lámpa 40 27 henger 24 3 henger 4 9 henger 42 13 henger alakú 4 16 hengerállvány 24 4 hengerel 24 27 hengerelt munkadarab 24 7 hengeres dörzshajtás 20 18 hengeres felületű dörzskerék 20 20 hengeres fogaskerékhajtás 22 21 hengeres menet 13 20 hengeres szár 28 5 hengeres szeg (illesztőszeg. hangszigetelő és ipari bádogos 55 46 hőálló acél 10 34 hőcserélő 35 28 hőenergia 35 3 hőmérő 41 11 hőmérséklet 11 60 hőmérsékletmérés 11 47 . fazék alakú köszörűkorong 29 22 hengeresfejű csavar 14 19 hengerfej 42 14 hengerfejet cserélni 39 10 hengerfejtömítést cserélni 39 11 hengergörgő 17 49 hengergörgős csapágy 17 57 hengerlés 24 1-27 hengermű 24 1 hernyócsavar 14 31 heveder 16 9 hevederes kötés 16 7 hézagmérő (résmérő) 12 33 hidegvíz-visszavezető cső 34 16 hidraulikus munkahenger 38 19 hidraulikus működtetésű 19 19 hivatalnok 53 39 hódfarkú cserép 50 10 homlokdörzshajtás 20 24 homlokfelület 17 18 homlokfuratú anya 15 10 homloklap 25 18 homlokmarás 28 26 homlokmaró 28 30 homloksüllyesztés 33 12 homlokszög 25 25 homlokzat 45 5 homokformázás 23 8 homokzárvány 23 43 hordógörgő 17 51 hornyol (nyílást vág valamibe) 15 36 hornyolt 15 37 hornyos anya 15 8 hornyos eresztékes cserép 50 15 hornyos eresztékes tégla 48 6 hornyos tömítés 18 30 horony (beszúrás) 17 15 horony (vájat) 15 35 horonyvarrat 16 42 hosszabbító zsinór 37 9 hosszesztergál 26 38 hosszesztergálás 26 24 hosszgyalugép 29 2 hosszlyukmaró 28 33 hosszmarógép (portálmarógép) 28 41 hosszmetszet 9 13 hossz-szán 27 10 hossztartó cső 46 7 hosszú csapos 14 9 hosszúság 11 57 hosszvarrat (szélvarrat) 16 40 hozzácsavaroz (rácsavaroz. rögzítőszeg) 15 32 hengeres tüske 27 29 hengeres. becsavar) 15 27 hő.

Í I-acél 24 24 ideiglenes (átmeneti) üzemzavar 53 77 idomszer 12 34 idő 11 58 időbér 53 46 igénybevételek 6 21-37 illesztés 11 28 illesztett mintázatú csatlakozóél 51 5 indítógyertyát cserélni 39 12 indítókulcs 41 5 indukciós kemence 23 23 informatikai műszerész 55 10 ipar 52 5 ipari. első és hátsó ködlámpa és hangkürt kapcsolója 41 2 irányjelző 44 9 irányjelző visszajelző 41 31 irányváltó ütköző 29 29 íves csőcsatlakozó 34 34 íves retesz 17 25 ívhegesztés 31 1 ívhegesztés 31 1-35 ívhegesztő-egyenirányító 31 26 ívkemence 23 22 izzólámpa 37 20 izzólámpa-foglalat 37 19 J járda 45 49 jármű-karbantartás 39 22 járópalló (állványpadozat) 46 2 járulékos idő 53 59 játék 11 26 javítás (karbantartás) 52 39 javítóműhely 53 25 jobb oldali külső visszapillantó tükör 40 10 jobbmenet 13 15 jobbos esztergakés 26 9 jobbra hegesztés 30 23 jövedelmezőség 52 37 .hőre keményedő műanyag 10 56 hőre lágyuló műanyag 10 55 hullámlemez 50 25 húzás (szakítás) 6 21 hűtőfolyadék hőmérsékletét jelző műszer 41 8 hűtőgépkezelő 54 23 hűtőlevegő befúvás 41 16 hűtőrács 40 14 hűtővíz 31 21 hűtővízfuratok 42 15 hüvelyes lánc 20 31 K kábelrögzítő 37 24 kábelszerelő 55 11 kalapács (lakatoskalapács) 32 10 kalapácsfejű csavar 14 21 kalickás motor 36 35 kamrás kapcsoló 37 3 kanalas kotrógép (exkavátor) 47 21 kanóc 18 10 kanócos olajozás 18 9 kanócos olajozó 18 11 kaparó (spatulya) 51 23 kaparóvas 47 27 kapcsoló kivehető működtetőkulccsal 37 2 kapcsolódó fogaskerék 22 28 kapcsolóelem (csőbilincs) 46 12 kapcsolókar a fordulatszám-beállításhoz 27 18 kapcsolókar a vezérorsó irányváltó hajtóművéhez 27 19 kapocs (ácskapocs) 50 41 kapocsfa (fogófa) 49 28 kapocsvas (csatlóvas) 46 37 kapupántcsavar 14 22 kaputelefon 37 14 karbantartási költségek 52 32 kardáncsukló 39 37 kardáncsuklós tengelykapcsoló 19 7 kardántengely 17 10 kardántengely 39 38 karosszéria-felújítás 39 23 karosszérialakatos 55 31 karpánt (átlós merevítő) 46 14 karusszeleszterga 27 38 kazángépész 54 27 kazánkezelő 54 28 kémény 45 25 keményfa ék 50 40 keményfém 10 52 keményfém váltólapka 26 20 keményfém-lapkás esztergakés 26 15 kéménykötés 48 22 keménység 6 7 kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó 55 47 kémiai összetétel 10 16 kémiai-energia 35 2 ken 18 48 kenés 18 1 kenés 18 2 kenés 18 26 kengyel 12 14 kenőanyag 18 38 kenőanyagok 10 64 kenőcső 18 21 kenőhorony 17 61 kenőkefe 51 28 kenőolaj-szivattyú 18 18 kenőzsír 18 42 I.és olajtüzeleőberendezés-kezelő 54 25 iparigáz. világítás.és kereskedelmihűtőgép-szerelő 54 24 iparigáz. -javító 54 26 irányjelzés.és olajtüzeleőberendezés-szerelő. -karbantartó.

és szivattyúkezelő 54 33 koncentrált erővel terhelt 7 5 . torokgerendás fedélszék 49 45 két végén alátámasztott tartó 7 9 kétajtós személygépkocsi 38 6 kétbekezdésű menet 13 18 kétcsöves fűtési rendszer 34 14 kéthullámos cserép (hollandi tetőcserép) 50 19 kétlakásos ház 45 29 kétlépcsős hajtómű 22 37 kétnyírású kötés 16 18 kétoldalas csillagkulcs 33 24 kétoldalas idomszer 12 40 kétoldalas villáskulcs 33 21 kétsoros kötés 16 12 kétspirálos izzószál 37 27 kétszárnyú ablak 45 9 kétszárnyú erkélyajtó 45 45 kéttámaszú tartó 7 8 kettős beeresztés 50 37 kettős függesztőműves fedélszék 49 48 kettős hevederes kötés 16 8 kettős hódfarkúcserép-fedés 50 9 kettős kapocsfa 49 29 kettős léc (vastag szegélyléc) 50 7 kettős ülés 44 33 kettősműködésű vízturbina 35 35 kétütemű benzinmotor 42 4 kézi dörzsár 33 20 kézi hegesztőpajzs 31 29 kézi kenés 18 3 kézi kovácsolás 24 29 kézi menetfúró 33 15 kézi olajozókanna 18 6 kézi öntőkanál 23 27 kézi spakli (kézi spatulya) 51 18 kézi szegecselés 16 31 kézifék 43 4 kézifék és fékrendszer ellenőrző lámpája 41 35 kézifékkar 41 24 kézifékkar 44 11 kézisikattyú (kéziszorító) 32 11 kézizuhany 34 19 kicsípés 24 49 kidobó 24 55 kiegyenlítő tengelykapcsoló 19 7-9 kiegyenlítőmű 39 39 kifáradás 6 14 kifelényíló lengőajtó 38 30 kifolyószelep (konyhai vízcsap) 34 21 kipufogás 42 9 kipufogó 40 40 kipufogódob 40 41 kipufogószelep 42 28 kis széntartalmú acél 10 24 kisjavítás 52 41 kismegszakító 37 15 kisméretű tégla 48 2 kismotorkerékpár 44 28 kisnyomású manométer 30 28 kisteljesítményűkazán-fűtő 54 31 kiszabókés 51 20 kiszolgálás (kezelés) 52 38 kitámasztó 45 11 kitámasztó könyökfa 49 30 kitörés (részmetszet) 9 15 kivágószerszám 24 42 kivon 1 24 kivonás 1 23 klímagépkezelő 54 32 kocka 4 1 kocka alakú 4 14 kocsi 47 14 kolostorfedés (barát-apáca fedés) 50 16 kombi személygépkocsi 38 8 kombinált fogó 33 35 kompresszor-.képlékeny alakváltozás 6 9 képlékenység 6 8 képsík (vetítősík) 8 24 kerámiák 10 57 kerek reszelő 32 27 kerékagy 43 19 kerekcsőrű fogó 33 33 kerékkoszorú 40 21 kerékpánt (kerékabroncs) 43 21 kerékpár 43 1 kerékpárcsengő 43 42 kerékpárpumpa 43 49 kerékpárszerelő 54 13 kerékpárszerelő 54 29 kerékpárváz (csőváz) 43 9-18 kereszhornyolt 15 38 keresztél 28 11 keresztezett szíjhajtás 21 9 keresztgerenda 29 4 keresztkötés 48 21 keresztmerevítő 46 20 keresztmerevítő 46 3 keresztmerevítő cső 46 9 keresztmetszet 6 19 keresztmetszet 9 14 keresztmetszet területe 6 20 keresztszán 27 12 keresztszán 29 5 keresztvágó 32 17 keresztvarrat (homlokvarrat) 16 41 keretes fémfűrész 32 13 keringetéses kenés 18 17 kertes ház 45 27 kerület (körvonal) 3 31 kerület 3 21 késes és köszörűs 54 30 késtartó 27 13 késszán 27 14 késszár 26 3 kesztyűtartó 41 14 két állószékes. légtartály. szelemenes fedélszék térdfallal 49 47 két állószékes.

és erőátviteliberendezés -szerelő 55 30 középátmérő 13 9 közepes széntartalmú acél 10 25 közepesen ötvözött acél 10 31 középjavítás 52 42 középszelemen 49 26 közlekedés 55 24-36 közlekedésautomatikai műszerész 55 32 közönséges törtek1 15-17 közös hatásvonalú erők 5 6 közös pontban metsződő hatásvonalú erők 5 8 központfúró 26 33 központosítócsap 25 40 közvetett vagy általános költség (rezsiköltség) 52 34 kristályrács 10 10 kritikus üzemzavar 53 78 kúp 4 10 kúp alakú (kúpos) 4 17 kúp csúcsa 4 11 kúpesztergálás 26 27 kúpgörgő 17 50 kúpgörgős csapágy 17 58 kúpkerék 22 30 kúpkerékhajtás 22 29 kupolókemence (aknás olvasztókemence) 23 21 kúpos 14 10 kúpos alátét 15 15 kúpos dörzshajtás 20 22 kúpos felületű dörzskerék 20 21 kúpos menet 13 21 kúpos szár 28 4 kúpos tengelycsap 17 20 kúpos tengelykapcsoló 19 16 kúpos tüske 27 30 kúpos. fazék alakú köszörűkorong 29 23 kúposszeg 15 34 kúptető 49 17 küllő 43 20 küllőfeszítő csavar 43 22 küllőzár 43 50 különbség 1 25 külső áramvonalas borítás 44 35 külső főfal 50 1 .és varrógépműszerész 54 36 kötőanyag 29 17 kötőcsavar 14 13 kötőgerenda 49 34 kötősor 48 18 kötősoros kötés 48 16 kötőtégla 48 17 kötöttpályásjármű-elektronikai műszerész 55 28 kötöttpályásjármű-villamossági szerelő 55 29 kötöttpályásmotor.koncentrikus körök 3 33 kondenzátor 35 15 kondenzátor 36 19 kontrafék 43 40 konty 49 8 kontygerinc (élgerinc) 49 9 kontyszaru 49 41 kontytető 49 7 konzol (tartókar) 7 11 konzol 28 37 korlátdeszka 46 4 kormányfejcső 43 10 kormányfogantyú 43 3 kormánykerékagy 41 1 kormánymű 39 40 kormányszarv 43 2 koronafedés (lovagfedés) 50 13 koronás anya 15 4 korrózióálló acél 10 33 kos 29 7 kosár 17 45 kotrókanál (mélyásó kanál) 47 24 kovács 24 31 kovács 54 34 kovácsfogó 24 33 kovácskalapács 24 30 kovácsol 24 28 kovácsolás 24 28-40 kovácssajtó 24 40 kovácstűzhely 24 34 ködlámpa visszajelző 41 29 kőfaragó 55 48 kőlapos kerti út 45 50 kőműves 55 49 kőműves kalapács 48 30 kőműves kanál 48 28 kőműves serpenyő 48 27 könnyűbeton 46 31 könnyűgépkezelő 54 35 könyökös esztergakés 26 11 kör (körlap) 3 27 kör 3 27-31 kör alakú 3 40 kör középpontja 3 28 köracél 24 19 köracél 32 41 körgyűrű 3 32 körhagyós szorító (excenteres szorító) 25 48 körmös tengelykapcsoló 19 10 körmöskulcs 33 25 körsablon 8 9 körszelvényű szíj 21 21 körvágó 30 43 körző (betétes körző) 8 12 körző 8 11 körző szára 8 13 köszörűgép-asztal 29 28 köszörűkorong 29 15 köszörűkorong lehúzása 29 30 köszörűkorong-jelölés 29 32 köszörül 29 33 köszörülés 29 10-32 köszörűszán 29 27 kötés féltéglányi eltolással 48 19 kötő.

külső gyűrű 17 43 külső vakolat 50 2 kürt 40 48 L lábazat 45 48 labirinttömítés 18 31 lábkör 22 16 lábszalag 22 9 lábszárvédő 31 35 lábtartó 44 22 lakatos 54 37 lánchajtás 20 26-33 lánchajtások 20 26 lánckerék 20 28 láncosztás 20 30 láncvédő burkolat 43 46 lángvágás 30 40 lángvágógép 30 42 lángvágóval vág 30 41 lapközepes köbös kristályrács 10 12 lapos mázolóecset nagyobb felületekhez 51 42 lapos simítólapát 23 18 lapos szíj 21 14 laposacél 24 14 laposacél 32 40 laposfogó 33 32 laposfúró (szívfúró) 28 13 laposreszelő 32 23 laposvágó 32 16 laposszíjhajtás 21 13 lassító hajtás 20 10 lassuló mozgás 5 25 látható él 9 6 laza illesztés 11 29 lécezés 50 12 lecsavar (kicsavar) 15 26 lefejtő fogmarógép 28 48 lefejtőmaró 28 45 lefolyócső (csapadékvíz-ejtőcső) 45 23 légáramlás-beállító kapcsoló 41 23 légkalapács 24 38 legkisebb méret 11 19 légkondicionálás 40 51 legnagyobb hajlítónyomaték 7 15 legnagyobb méret 11 18 legömbölyítés (lekerekítés) 17 16 légszűrő 40 52 légzsák 41 13 lehúzó 24 46 lekerekítés (legömbölyítés) 9 29 lemezalakítás 24 41-58 lemezcsavar 14 28 lemezes forgács 26 35 lemezes grafit 10 43 lemezhajlítás 24 50 lemezhengersor 24 10 lemezkivágás 24 41 lemezrögzítő szeg (zsindelyszeg) 50 46 lencsefejű csavar 14 17 lencsfejű szegecs 16 21 lendítőkerék 42 22 lépcsőház 45 37 lépcsős fúró 28 12 lépcsős metszet 9 12 lépcsős szíjtárcsa 21 15 lépcsős tengely 17 12 lépcsőzött szegecselrendezés 16 15 léptékben rajzol 9 36 leszúrókés 26 13 letörés (éltompítás) 17 17 letörés (letompítás) 9 30 létraállvány 46 1-5 levág (leszab) 33 37 levágás (leszabás) 33 1 lodzsa 45 42 lökésgátló 39 46 LY lyukasztás 24 47 lyukasztó 32 18 lyukasztószerszám 24 48 M macskaszem (prizma) 43 48 mag 23 3 magasított hátú nyereg 43 39 magasra állított kormány 43 37 magasságmérő tolómérő 12 12 magátmérő 13 8 maghuzal 31 14 manzárdtető 49 16 mar 28 42 marás 28 25-42 márkajelzés 40 15 márkaszervíz 39 24 marokecset 51 43 maróorsó 28 38 másoló eszterga 27 42 matematikai alapműveletek 1 20-31 mázolás 51 40 mázolt lábazat 51 41 mechanikai műszerész 54 38 mechanikus működtetésű 19 17 mechatronikai műszerész 55 12 medve 24 39 megbízhatósági tényező 53 80 megmérhető (lemérhető) 11 35 megmunkálandó felület 25 4 megmunkált felület 25 5 megnyúlás (meghosszabbodás) 6 26 megoszló erővel terhelt 7 7 megszakító 42 32 megújuló energiaforrások 35 29-48 megy oldali idomszer 12 37 meleglevegő-elosztó kapcsoló 41 22 .

és bérügyi osztály 53 9 munkabér 53 48 .melegszilárd acél 10 35 melegvíz-fűtés 34 48 melegvíz-vezető cső 34 15 mellék-forgácsolóél 25 22 mellékidő 53 58 mellékszarufa (a mellék szaruállás szarufája) 49 24 melléküzem 53 23 mellfúró (furdancs) 33 7 mélyhúzás 24 52 mélyhúzó szerszám 24 53 mélynyomás (fémnyomás) 24 58 mélységmérő tolómérő 12 11 menesztő (menesztő lap) 28 6 menesztőcsap 27 34 menesztőszív 27 35 menesztőtárcsa 27 33 menet 14 4 menetemelkedés 13 4 menetemelkedési szög 13 3 menetes dugós idomszer 12 42 menetes gyűrűs idomszer 12 43 menetes könyökcső (könyökös csőcsatlakozó) 34 31 menetes lámpafej 37 21 menetfúrás 33 14 menetfúró csavar 14 29 menetkés (menetvágókés) 26 32 menetmetszés 33 17 menetmetsző 33 18 menetmetsző gép 34 49 menetosztás 13 5 menetszelvények 13 6-14 mennyiség 11 36 mér 11 33 mér 11 34 mérendő mennyiség (mérendő érték) 11 37 mérés 11 32 mérési eljárás 11 40 mérési eredmény 11 39 mérési határ 11 41 mérési hiba 11 44 mérési pontosság 11 42 mérési tartomány 11 43 méret 11 10 méretarány 9 24 méreten aluli 11 13 méreten felüli 11 14 méreten kívüli (mérethibás) 11 15 méretmegadás 9 18-22 méretnyíl 9 19 méretsegédvonal 9 20 méretszám 9 21 méretszórás 11 21 mérettűrés 11 24 mérettűrési rendszer 11 25 méretvonal 9 22 merev tárcsás tengelykapcsoló 19 3 merev tengelykapcsoló 19 1-3 merevség 6 10 mérnök 53 32 mérőállvány 12 26 mérőcsap 12 21 mérődob 12 18 mérőhasáb 12 30 mérőhasábkészlet 12 31 mérőhasábtömb 12 32 mérőhüvely 12 17 merőleges 3 7 mérőműszer 12 20 mérőóra (indikátoróra) 12 25 mérőorsó 12 16 mérőpofa 12 5 mérőszalag 12 2 mérővonalzó 12 1 mért mennyiség (mért érték) 11 38 mérték(egység)-rendszer 11 49 mértékegység 11 48 métermenet 13 22 metrikus mérték(egység)-rendszer 11 51 metszet (rajz) 9 8 metszet 9 16 metszetek 9 8-18 metszetet készít 9 34 metszőkerék 28 47 metszősík 9 9 metszőszög 25 26 mikrométer 12 13 mindkét alátámasztásán túlnyúló tartó 7 10 minibusz 38 31 minisztérium 53 3 minőség-ellenőrzés 53 68 minőségjel 53 82 mintavételes ellenőrzés (szúrópróbás ellenőrzés) 53 70 mintázóhenger 51 39 modul 22 20 modul-tárcsamaró 28 44 moped 44 26 motor 39 34 motorháztető 40 2 motorháztető-támasztórúd 40 50 motorház-világítás 40 56 motorhiba 39 17 motorkerékpár állványtámasz 44 24 motorkerékpár oldalkocsi 44 32 motorkerékpár-szerelő 54 39 motorzaj 39 18 motorzúgás 39 19 mozgás 5 17-30 mozgási energia 35 4 mozgató csavar 14 12 mozgóbáb 27 36 mozog ige 5 17 munka 5 37 munka 52 2 munka.

CNC-programozó technológus 54 42 negatív szám 1 10 négyágú csőelágazás (keresztidom) 34 35 négyajtós személygépkocsi 38 2 négyjegyű szám 1 4 négylakásos ikerház 45 30 négypofás tokmány 27 28 négyszögek 3 18-24 négyzet 3 18 négyzetacél 24 17 négyzetacél 32 42 négyzetes 3 38 négyzetes reszelő 32 28 nehézgépkezelő 54 43 nehézségi gyorsulás 5 26 nem illesztett mintázatú csatlakozóél 51 6 nem látható él 9 7 O.munkabérköltség 52 30 munkacsoport 53 30 munkadarab 30 21 munkadarab-földelőkapocs 31 8 munkahely 53 44 munkahely-kiszolgálási idő 53 60 munkaigény 53 64 munkanorma (teljesítménynorma) 53 62 munkás 53 29 mutató 12 23 műanyag 10 53 műanyag sorkapocs 37 26 műanyag spakli (műanyag spatulya) 51 24 műemléki díszítő 55 50 műemléki helyreállító restaurátor 55 51 műhely (üzemrész) 53 20 műhelyalaprajz 53 41 műhelyrajz 9 40 műholdas. műhelyvezető) 53 38 nem oldható tengelykapcsoló 19 1-9 nem szabványos méret 11 16 nemesíthető szerszámacél 10 28 nemeztömítés 18 32 nemmegy oldali idomszer 12 38 nemvas fém 10 47 nemvas fémek 10 47-52 Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) 11 52 névleges átmérő (menetátmérő. CNC-gépkezelő 54 41 NC-. Ó olaj (kenőolaj) 18 12 olaj 35 8 olajadagolás-szabályozás 18 22 olajadalék 18 40 olajelosztó 18 20 olajfürdő 18 14 olajfürdős olajozás 18 13 olajköd 18 25 .és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész 55 13 műszak 53 40 műszaki dolgozó (műszaki értelmiségi) 53 31 műszaki ellenőrzési osztály 53 11 műszaki rajzoló 54 40 műszaki rajzoló 9 38 műszaki vizsga 39 27 műszerfal 41 1-35 műteremlakás 45 34 műveletelem 52 22 művezető (munkavezető. külső átmérő) 13 7 névleges méret 11 11 nézet 8 28-35 nézet 9 35 normaidő 53 53 normál métermenet 13 23 normális feszültség 6 17 női kerékpár 43 51 nullkörző 8 17 NY nyak 28 7 nyakcsap 17 21 nyereg 43 17 nyeregcső 43 16 nyeregrugó 43 18 nyeregszeg 27 7 nyeregtető 49 1 nyerges pótkocsi 38 22 nyerges vontató 38 21 nyerges vontató és pótkocsi 38 20 nyers lemezbuga (öntött tuskó) 24 6 nyersvas 10 38 nyílfogazású hengereskerék 22 24 nyírás 33 3 nyírás 6 34 nyíró erő 6 35 nyíróerő ábra 7 16 nyitható oldalablak 40 28 nyitható tetejű autó (kabriole) 38 7 nyitott szíjhajtás 21 4 nyomás 6 31 nyomáscsökkentő szelep 30 26 nyomásos öntés 23 30 nyomástartóedény-gépész 54 44 nyomatéki ábra (hajlító) 7 17 nyomatékkulcs 33 30 nyomatékmérő kulcs 33 31 nyomó öblítőszelep (WC-öblítőszelep) 34 28 N nagy széntartalmú acél 10 26 nagyfeszültség 36 42 nagynyomású manométer 30 27 nagyoló esztergakés 26 4 napelem 35 41 napenergia 35 39 napi kilométer-számláló nullázó kapcsolója 41 10 napsugárzás 35 40 NC-.

bekapcsol 19 24 össztermelés 52 10 ötharmad 1 17 ötujjas hegesztőkesztyű 31 31 ötvözet 10 14 ötvözetlen acél 10 23 ötvözetminőségi jel 10 15 ötvözött acél 10 29 ötvözött szerszámacél 10 32 P padlás 45 16 padlóba süllyeszthető szerelés 37 13 palackszállító kocsi 30 39 palafedő-kalapács (palakalapács) 50 43 palástmaró 28 29 palástfuratú anya 15 9 palástköszörűgép (körköszörűgép) 29 25 palástköszörülés 29 10 palástmarás 28 25 palaszeg 50 45 pálca 12 8 pályavezérlés 27 47 papír 10 61 páratlan számok 1 12 párhuzamos 3 5 párhuzamos hatásvonalú erők 5 7 . Ő öblítőcső 34 25 öblítőkar 34 27 ömlesztőhegesztés 30 4 önálló hálózatkezelő 55 14 önhordó karosszéria 39 32 önhordó karosszéria 40 1 önkiszolgáló tankoló (benzinkút) 39 1 önköltség 52 27 önt 23 29 öntés 23 24 öntödei nyersvas 10 39 öntőforma 23 1 öntőminta 23 5 öntőmunkás 23 25 öntöttbeton fal 46 35 öntöttvas 10 37 öntöttvasak 10 37-46 öntőüst 23 26 öntvény 23 4 öntvényhiba 23 39 öntvénytisztítás 23 33 öntvénytisztítás homokfúvással 23 35 összead 1 21 összeadás 1 20 összeállítási rajz 9 28 összecsukható kerékpár 43 54 összeerősítés csavarokkal 15 31 összefogó villa 8 14 összeg 1 22 összekapcsol.olajködös olajozás 18 23 olajlehúzó gyűrű 42 18 olajminőség 18 41 olajnyomás ellenőrző lámpa 41 33 olajnyomást ellenőrizni 39 8 olajoz 18 47 olajozó fecskendő 18 5 olajporlasztó 18 24 olajszintet ellenőrizni 39 7 olajszintmérő pálca 40 54 olajszűrő 18 19 olajszűrő 40 53 olajszűrőt cserélni 39 9 olajtartály 44 19 olajteknő 42 24 olaj-tüzelésű fűtés 34 49 oldalablak levegőbefúvó nyílás 41 15 oldalaz 26 41 oldalazás 26 26 oldalazó esztergakés 26 6 oldalkocsis motorkerékpár 44 31 oldalnézet balról 8 30 oldalnézet jobbról 8 31 oldalnézet képsíkja (vetítősíkja) 8 26 oldalzsalu 46 17 Oldham tengelykapcsoló 19 8 oldható kötés 14 14 oldható tengelykapcsoló 19 10-16 ólom 10 8 ólomalátét 50 29 ólombronz 10 50 olvadóbiztosító (olvadóbetét) 37 16 olvasztár 23 45 olvasztás 23 20 olvasztás és öntés 23 20-32 ón 10 7 ónbronz 10 49 óra 41 12 órás 54 45 oromfal (orom) 49 4 oromfal 45 41 orros biztosítólemez 15 16 orros ék 17 29 orsó (csavarorsó) 32 4 orsómenet 13 25 orsószekrény a sebességváltó-művel 27 4 Országos Képzési Jegyzék (OKJ) 54 1 oszlop 49 31 oszlopzsaluzat 46 25 oszt 1 30 osztályvezető 53 36 osztás 1 29 osztókör 22 15 osztósík 23 7 osztott minta 23 6 Otto körfolyamat 42 5 oxidkerámiai vágólapok 26 22 oxigénpalack 30 25 oxigéntömlő 30 31 Ö.

párhuzamos kapcsolás 36 14 párhuzamsatu 32 2 párkánydeszkázat 50 6 páros számok 1 11 pedál 43 30 pedálcsapágyazás 43 34 pedálkar 43 33 pénzügyi és értékesítési osztály 53 17 percenkénti előtolás 25 14 perem 17 13 pihenésre és személyi szükségletekre fordított idő 53 61 pillangószelep (fojtószelep) 42 36 pince (alagsor) 45 2 pinceablak 45 3 pneumatikus működtetésű 19 18 podgyásztér 38 28 pofa (szorítópofa) 32 3 pont 3 1 ponthegesztés 31 37 pontosság 11 1 pontozás 32 8 pontozó 32 9 pontvarrat 16 43 pontvezérlés 27 46 pontvonal 9 5 porcelán 10 58 porlasztó (karburátor) 42 33 porozitás 23 44 pótkerék 40 42 pótkocsi 38 25 pótkocsis teherautó 38 24 pozitív szám 1 9 preciziós öntés 23 32 prémium 53 65 primer tekercs 36 25 próbatest 6 24 próbaüzem 53 74 profilos idomszer (sablon) 12 44 propánbutángázlefejtő és töltőberendezés -kezelő 54 46 R radiális és axiális csapágy 17 41 radiális/hordozó csapágy 17 39 radiátormázoló ecset 51 44 rádió.és hangtechnikai műszerész 55 15 radírgumi 8 22 rádiuszsablon 8 10 ráforrasztott keményfém-lapka 26 16 ragasztókészülék (kenőkészülék) 51 31 ráhagyás 25 6 rajzellenőr 9 37 rajzeszközök 8 1-22 rajzgép 8 3 rajzlap (rajzpapír) 9 39 rajzol 9 31 rajzolás 9 32 rajzolótű (rajztű) 32 7 rajztábla 8 1 rajztábla 8 2 rajzszám 9 25 rajzszeg 8 18 raktár 53 26 ráncfogó 24 54 reakcióerő 7 13 reaktortartály 35 24 redőny 45 46 redukáló csőcsatlakozó 34 30 redukáló könyökcső 34 32 rendszámtábla 40 13 repedés 23 40 repülőgép-javító és repülőgépsárkány-javító 55 33 repülőgép-műszerész 55 34 repülőgép-szerelő 55 35 reszel 32 37 reszelés 32 21 reszelő 32 21-32 reszelő 32 22 részleg 53 43 retesz 17 23 retesz-. ék.és bordáskötés 17 22-31 reteszhorony (ékhorony) 17 26 revolvereszterga 27 39 revolverfej 27 40 réz 10 6 rézsű 47 3 robbanószegecs 16 25 robogó 44 29 római számok (római számjegyek) 1 1 rovátkolt anya 15 7 rovátkolt fejű csavar 14 26 rögzít (szorít) 25 43 rögzítés (szorítás) 25 42 rögzített ülék 25 37 rögzítő 12 19 rögzítőheveder (hevederdeszka) 46 21 rövid csapos 14 8 rúd 7 3 rugalmas alakváltozás 6 12 rugalmas tengelykapcsoló 19 4-6 rugalmasság 6 11 rugalmassági határ 6 28 rugó 39 45 rugós alátét 15 14 rugós tömítőgyűrű (Simmering) 18 33 S sablonformázás 23 14 sajtolóhegesztés 30 7 salak (salakréteg) 31 5 salakleverő kalapács 30 35 sárfogó gumi 40 18 sárgaréz 10 51 sárhányó (sárvédő) 40 17 sárhányó 43 41 .

és robbanásbiztos villamosberendezés -kezelő 55 16 súlyerő 5 13 súlypont 5 14 súrlódás 5 30 súrlódási tényező 5 33 súrlódó lemez 19 15 súrlódó tengelykapcsoló 19 13-16 süllyeszt 33 40 süllyeszték 24 37 süllyesztés 33 10 süllyesztéses kovácsolás 24 36 süllyesztett fejű csavar 14 16 süllyesztett fejű szegecs 16 22 süllyesztett kúpos 14 11 süllyesztettfejű. fűrészfogas tető) 49 13 segédmotoros kerékpár 43 55 segédskála (nóniusz) 12 10 selejt 53 81 síkidomok 3 11-33 síkköszörűgép 29 31 síkköszörülés 29 11 siklócsapágy 17 59 síktárcsa 27 23 sima köszörűkorong 29 18 sima tengely 17 11 simára vakol 48 48 simító 48 29 simító esztergakés 26 5 simítólap 51 26 simítóreszelő 32 25 skála 12 9 skálaosztás 12 22 sorház 45 28 sorjázás 23 38 soros kapcsolás 36 13 soros motor 42 39 sorozat 52 14 sorozatgyártás 52 13 sorozatnagyság (tételnagyság) 52 20 sorozatszerszám 24 56 sorszám 1 3 spatulyázómassza 51 11 sportkupé 38 12 sportülés 44 21 statikus terhelés 6 2 sugár 3 30 sugárfúrógép 28 15 sújtólég. négylaptövű csavar 14 23 süllyesztő 33 11 sűrített levegős csiszológép 23 36 sűrített levegős véső 23 37 sűrítő ütem 42 7 sűrítőanyag 18 43 sűrűség 5 16 sűrűségmérés 11 45 SZ szabadalakító kovácsolás 24 35 szabadon álló családi ház 45 1 szabadonfutó (forgásirány.sarokkitűzés 47 1 sarokkötés 16 37 sarokvarrat 16 39 sarokzáró tégla 48 24 sasszeg 15 18 sátortető 49 15 satupad (munkapad) 32 1 sebesség 5 18 sebességmérő műszer 44 5 sebességmérő napi kilométer-számlálóval 41 9 sebességváltó (nyomatékváltó) 39 36 sebességváltó kar 41 25 sédtető (shed-tető.kapcsolású) tengelykapcsoló 19 23 szabadonfutó kerékagy 43 35 szabadvezetéki oszlop 35 19 szabályos sokszög 3 26 szabályozhatóság 20 13 szabályozó rúd 35 26 szabályozószelep 34 13 szabálytalan négyszög 3 24 szabálytalan sokszög 3 25 szabvány 11 6 szabványosít 11 5 szabványosítás 11 4 szádfal 46 36 szaggatott vonal 9 4 szakítódiagram 6 25 szakítógép 6 23 szakítószilárdság 6 30 szakítóvizsgálat 6 22 szakképesítés azonosító száma 54 4 szakképesítések 54 5-52 szakmacsoport 54 2 szalag 28 9 szálas anyagok 10 62 szállítási osztály 53 19 szállítószalag 47 10 számjegyek 1 4-8 számjegyvezérlés (NC) 27 44 számjegyvezérlésű (NC) szerszámgép 27 45 számok 1 1-18 szánszekrény (lakatszekrény) 27 11 szár (öv) 24 23 szár 12 7 szár 14 3 szárazsúrlódás 5 34 származtatott mértékegység 11 54 szárny 28 21 szárnyas anya 15 11 szaruállásos fedélszék (szarufa tető) 49 43 szarufa 49 35 szarufavég 49 22 szarufavég 50 5 százalék 1 19 százasok 1 6 .

és klímaberendezés-szerelő 54 47 szellőztetőcserép (nyílással ellátott tetőcserép) 50 20 szélvédő üveg 40 11 szelvényszög (profilszög) 13 10 szemcse 29 16 személyzet (törzsállomány) 53 27 személyzeti és oktatási osztály 53 10 szemescsavar 14 24 szemeslánc 20 32 szemétgyűjtő autó 38 40 szén 35 7 szerel 33 43 szerelés 33 42 szerelési egység (szerelvény) 33 44 szerelési rajz 9 41 szerelvények (armatúrák) 34 17-28 szerkezeti acél 10 21 szerkezeti anyagok 10 1 szerkezeti munka 46 27 szerkezetlakatos 54 48 szerszámacél 10 22 szerszámcsúcs (késcsúcs) 25 20 szerszáméltartam 25 32 szerszámkamra 45 36 szerszámkészítő 54 49 szerszámkészítő műhely 53 24 szerszámkopás 25 33 szerszámostáska 40 44 szerszámtest 26 21 szervezeti felépítés 53 2 szétvág 33 38 szétvágás 33 2 szifon (bűzelzáró) 34 17 szigetelő 36 3 szigetelőlemezek 50 8 szigetelőszalag 37 30 szigetelt vezeték 37 22 szíj 21 2 szíj csúszása 21 28 szíjfeszítő görgő 21 12 szíjhajtás 21 1 szíjtárcsa 21 3 szíjtárcsa-áttételi viszony 21 29 szíjvégtelenítés 21 25 szilárd illesztés 11 31 szilárdság 6 13 szilícium 10 5 szimmetriatengely 3 12 szimmetrikus idom (szimmetrikus alakzat) 3 11 szinkronmotor 36 36 szivargyújtó 41 19 szivattyú 35 27 szívó ütem 42 6 szívószelep 42 27 szobafestő-mázoló és tapétázó 55 52 szorítóhüvely (patron) 27 31 szorítókengyel 25 47 szorítókészülék 25 44 szórógyűrű 18 16 szóróolajozás 18 15 szoroz 1 27 szorzás 1 26 szorzat 1 28 szögek 3 8-11 szögmérő 12 29 szűkítő torok 42 35 szürkeöntvény (szürkevas) 10 41 T T elágazás 34 33 T-acél 24 21 tájolócsap 25 41 talajegyengető-gép (buldózer) 47 25 talajformázás 23 13 talicska 47 9 talplemez 46 8 talpszelemen 49 25 talpszelemen 50 4 támadáspont 5 3 támasz (alátámasztás) 7 2 tankolni 39 3 tányér alakú köszörűkorong 29 24 tapéta 51 2 tapétahátpapír (alsó tapéta.szegecs 16 2 szegecsek 16 19-32 szegecsel 16 26 szegecselés 16 27 szegecselőmunkás 16 29 szegecselrendezés párhuzamos sorokban 16 16 szegecset kivág vagy eltávolít 16 28 szegecsfej 16 4 szegecsfejet alakító szerszám 16 30 szegecskötés 16 1-32 szegecslyuk (szegecsfurat) 16 6 szegecsosztás 16 11 szegecssor-távolság 16 13 szegecsszár 16 3 szegek a tapétaléchez 51 14 szegélygörgő 51 19 szegélyvágó kés 51 21 szegnyereg 27 6 szegnyereghüvely 27 8 szegtáska 50 44 szekunder tekercs 36 26 szélenergia 35 42 szelep 43 25 szelepemelő rúd 42 29 szelephimba 42 30 szelepkupak 43 26 szélerőmű (szélgenerátor) 35 43 szélkerék 35 45 szellőző. tompa illesztés 51 4 tapétaléc 51 13 tapétaleoldó folyadék 51 9 tapétaleszedő gép 51 30 . makulatúra) 51 7 tapétaillesztés.

és videotechnikai műszerész 55 18 teljes körű ellenőrzés 53 69 teljesítmény* 5 40 teljesítménybér (darabbér) 53 47 temperöntvény 10 44 tengely 17 1 tengely 17 2 tengely 39 44 tengelycsap (tengelycsonk) 17 19 tengelyek 17 1-21 tengelykapcsoló 39 35 tengelykapcsoló rögzített fele 19 12 tengelykapcsoló-fél 19 11 tengelykapcsoló-pedál (kuplung-pedál) 41 36 tengelytáv 20 5 tényleges méret 11 12 terasz 45 26 terepjáró kocsi 38 14 terhelés 6 1 térközepes köbös kristályrács 10 13 termék 52 3 termékkibocsátás 52 8 termékminőség 53 67 termékpróba 53 73 termelékenység 53 66 termelés 52 1 termelési (gyártási) folyamat 52 11-43 termelési (termékkibocsátási) ütemidő 52 16 termelési egyesülés 53 5 termelési eszközök 52 4 termelésirányítási. gerinc) 49 2 tetőgerinc 49 10 tetőhéjazat 45 18 tetőpárkány 50 1-8 tetőszegély (oromszegély) 49 3 tetőteraszlakás 45 33 tetőtorony (huszártorony) 49 19 textilszíj 21 23 tipli (faliék) 34 37 tirisztor 36 41 tisztító szakmunkás 23 47 tisztítóműhely 23 34 tizedes tört 1 14 tízesek 1 7 T-kötés 16 36 TMK (tervszerű megelőző karbantartás) 52 40 tokmány 27 24 tokmánykulcs 27 27 tokmánypofa 27 26 tokos acél mérőszalag 12 3 tokos tengelykapcsoló 19 1 toldószaru (csonkaszaru) 49 39 tolómérő (tolómérce) 12 4 tompa. letöréssel 14 7 tompahegesztés 31 36 tompakötés 16 33 tompaszög 3 10 tompaszögű 3 36 tompavarrat 16 38 tompított fény 40 26 .tapétaragasztó 51 8 tapétasáv 51 3 tapétavágó olló 51 17 tapéta-védőlakk 51 15 tapétázás 51 1 tapétázó szerszámosláda 51 16 tapétázókefe 51 27 tárcsa alakú köszörűkorong 29 20 tárcsaelektróda 31 40 tárcsamaró 28 31 tárgyasztal 29 3 társadalombiztosítás 52 31 tartályvagon (tartálykocsi) 38 38 tartó 7 1 tartógerenda 28 39 tartós forma (többször felhasználható forma) 23 16 tartósság 6 5 tartótorony 35 44 távközlésihálózat-építő 55 17 távolság az a és b egyenesek között 3 6 távolságmérés 11 46 távvezeték-hálózat 35 20 technikus 53 33 technológiai folyamat 52 18 technológiai művelet (művelet) 52 19 technológiai osztály 53 14 technológus 53 35 téglabemélyedés 48 4 téglafal csorbázása 48 25 téglafalazást kihézagol 48 36 téglakötések 48 1 téglalap 3 20 téglalap alakú 3 39 téglarakás 48 26 téglaréteg 48 8 téglasor 48 9 téglatest 4 6 tehergépkocsi 38 15 tehergépkocsi 38 15-26 tekercselés 36 31 telep (elem) 36 10 teleszkópos elülső villa 43 6 teleszkópos lengéscsillapító 44 15 televízió. termelésszevezési osztály 53 15 termelésszevezés 53 1 terméskő lábazat 45 4 terület 3 22 tervezési osztály 53 13 tervező (konstruktőr) 53 34 tervezőiroda 9 42 tető (tetőszerkezet) 45 17 tetőablak 38 5 tetőablak 45 19 tetőantenna 40 39 tetőfedő 55 53 tetőfedő-kalapács (cserepezőkalapács) 50 42 tetőgerinc (taréj.

és műkőkészítő 55 55 vasbeton vázszerkezet 46 34 vasbetonépítés 46 32 vasmag 36 24 vasöntöde 23 28 vasötvözet 10 17 vastag vonal 9 2 vastagon vakol 48 47 vasútüzemvitel-ellátó 55 36 vasszerelő 55 56 vázlat (szabadkézi) 9 26 vázol (leskiccel) 9 33 védő sodronyháló 46 5 védőgázas hegesztőégő 31 20 védőgázas ívhegesztés 31 18 védőruházat 31 30 védősisak 31 32 U.és fémipari előkészítő 54 51 vasalapú ötvözetek 10 17-36 vasbeton 46 33 vasbeton. Ű ügyvitel-technikai műszerész 55 19 . Ú U-acél 24 25 ujjmaró 28 32 úszó 34 23 úszó 42 38 úszóház 42 37 út (elmozdulás) 5 19 utcaseprő kocsi 38 41 Ü.torokgerenda 49 38 torokgerendás fedélszék 49 44 torony 47 16 toronydaru 47 13 toronyház (magasház) 45 32 továbbító korong 29 13 több bekezdésű menet 13 19 többfokozatú hajtómű 20 9 többkéses eszterga 27 43 többlakásos emeletes lakóház 45 31 többlemezes tengelykapcsoló 19 14 többsoros lánc 20 33 többszörös ékszíj 21 19 többszálas izzószál 37 28 töltőáram-ellenőrző lámpa 41 34 tömeg 11 56 tömeg 5 15 tömeggyártás 52 15 tömít 18 46 tömítés 18 29 tömítőlemez 18 37 tömítőzsír 18 45 tömör tengely 17 8 törött vonal 3 3 tört forgács 26 36 törtszámok 1 14-17 transzformátor 35 18 transzformátor 36 23 tranzisztor 36 40 trapéz 3 23 trapézfejű szegecs 16 20 trapézmenet 13 13 trióda 36 39 trolibusz 38 33 túlfeszültség 36 43 túlterhelés 36 44 túlterhelés elleni védelem 36 45 túrakerékpár 43 53 turbina 35 16 turbóreszelő 32 33 tű 8 15 tűgörgő 17 52 tűreszelő 32 31 tűs csepegtetőolajozó 18 8 tűzfalorom 49 6 tüzihorganyzó 54 50 üléstartó cső 43 13 üllő 24 32 üreges tégla 48 5 üveg 10 59 üvegező 55 54 üzemanyag fogyasztás 39 4 üzemanyag-ellenőrző lámpa 41 32 üzemanyagszint-jelző műszer 41 7 üzemanyagtartály (benzintartály) 44 18 üzembiztonság 39 14 üzembiztonság 53 75 üzemvezető 53 37 üzemzavar (meghibásodás) 53 76 V V motor 42 40 vágóél 28 10 vágólap 24 45 vakol 48 40 vakolat 48 41 vakolat elsimítása 48 44 vakolat érdesítése 48 51 vakolat második sima rétege 48 43 vakszegecs (pop-szegecs) 16 24 vállalat 52 6 vállalati szabvány 11 9 vállas csap 17 3 vállfelület 17 14 váltakozó áram 36 16 váltakozó áramú moto* 36 33 váltógerenda 49 33 váltólapkás forgácsolókés 26 19 változó mozgás 5 22 vápaszaru 49 42 városi autóbusz 38 29 varrat 30 5 varrat 31 3 vas 10 4 vas.

és berendezéskezelő 55 20 villamosgép.végtelenítés ragasztással 21 26 végtelenítés varrással 21 27 vegyes szám (vegyes tört) 1 18 vékony vonal 9 3 vésés 29 8-9 vésőgép 29 9 vésőkés 29 8 veszélyes keresztmetszet 7 14 vészvillogó 41 18 vetületen kívül rajzolt szelvény 9 17 vezérműtengely (bütykös tengely) 42 25 vezérorsó 27 15 vezeték 24 43 vezető 36 2 vezető melletti ülés 40 32 vezetőfülke 38 16 vezetőülés 40 29 vibrációs csiszoló 51 46 viharléc (merevítő) 49 36 villafej 43 7 villamos 38 39 villamos áram (elektromos áram) 36 5 villamos fogyasztásmérő (villanyóra) 37 31 villamos fűtésű átfolyó vízmelegítő 34 10 villamos motor 36 32 villamos energia (elektromos energia) 35 5 villamosgép.és központifűtés-szerelő 54 52 vízszint apálynál 35 37 vízszint dagálynál 35 36 vízszintes fúró-maró gép 28 40 vízszintes hegesztési helyzet 30 14 vízszintes konzolos marógép 28 35 vonalak 3 2-7 vonalak 9 1-5 vonalhegesztés 31 39 vonalkázás (sraffozás) 9 10 vonalzó 8 4 vonóhorog 40 47 vonóorsó 27 16 W Wankel-motor (forgódugattyús motor) 42 42 WC-öblítőtartály 34 22 Whitworth-menet 13 12 wolfram 10 3 wolframelektróda 31 22 wolframelektródás argonvédőgázas ívhegesztés (AWI-hegesztés) 31 19 Z zárófej 16 5 zárószelep (harangszelep) 34 24 zárószelep 30 29 zárószelep 34 6 zárt anya 15 5 zárt kisteherautó 38 26 zárt tehervagon 38 37 zárt veranda 45 44 zsalufa (zsaludeszka) 46 24 ZS zsaluzat 46 13-21 zsinórállás 47 1-5 zsíroz 18 49 zsírzógomb 18 27 zsírzószelence 18 28 zsugorodási üreg (lunker) 23 41 .és készülékszerelő 55 21 villamoshálózat-szerelő 55 22 villamosmű-kezelő 55 23 villamosság (elektromosság) 36 1 villanymozdony 38 34 villás idomszer 12 41 villaszár 43 9 villatengely tartócső 43 8 visszapillantó tükör 44 4 visszatükröződő felület 43 32 víz 35 14 vízbevezetés 34 26 vízcsendesítő 49 37 vízcső 35 12 vízenergia 35 46 vízerőmű csatornája 35 48 vízhűtéses háromhengeres négyütemű motor 44 16 vízhűtő 44 20 vízierőmű (vízerőmű) 35 47 vízmérték 48 33 vízvezeték.

air bag) 41 13 air conditioning 40 51 air conditioning system operator 54 32 air filter 40 52 air-actuated 19 18 aircraft and glider repairer 55 33 aircraft mechanic 55 34 aircraft mechanic 55 35 air-lift drop hammer 24 38 alloy 10 14 alloy grade 10 15 alloy steel 10 29 alloy tool steel 10 32 alternating current 36 16 alternating current motor 36 33 alternator 35 17 aluminium 10 2 American view-system 8 35 ammeter 36 22 ammeter 41 34 amount of substance 11 62 angle brace (angle tie) 49 30 angle closer 48 24 angle iron 24 20 angle of thread 13 3 angles 3 8-11 angular-contact bearing (combined radial and thrust bearing) 17 41 angular-contact bearing 17 55 anvil 24 32 apron 27 11 Arabic numerals 1 2 arc 31 4 arc welding 31 1 arc welding 31 1-35 arc welding helmet 31 32 architecture 55 37-56 area 3 22 area of cross section 6 20 argon cylinder 31 24 arm 28 21 arris fillet (tilting fillet) 49 37 arrowhead 9 19 articulated vehicle 38 20 asphalt-impregnated paper roof 50 30 assemble 33 43 assemble unit 33 44 assembly 33 42 assembly drawing 9 28 auto tool kit 40 45 autoelectronics technician 55 24 automobile insurance 39 28 auxiliary shop 53 23 auxiliary time 53 58 axial bearing (thrust bearing) 17 40 axial component of cutting force 25 31 axis of symmetry 3 12 axle 17 1 axle 39 44 axonometric projection 8 23 B back elevation 45 40 back pitch 16 13 backing-off lathe 27 41 back-pedal brake 43 40 badging (car badge) 40 15 balcony 45 42 balcony 45 43 ball 17 48 ball bearing 17 53 ball oiler 18 4 bar 7 3 bare electrode wire 31 12 barrel-shaped roller 17 51 barrel 12 17 base 4 4 base 4 4 base circle 22 17 base course (plinth) 45 48 base course 48 10 base cycle time 53 56 base hourly rate 53 52 base metal 30 8 base unit 11 53 base units of the SI 11 55 basement 45 2 .Index A a footrest 44 22 abrasive cleaning 23 35 accelerator pedal 41 38 acceptance inspection 53 72 accounts department 53 8 accuracy 11 1 acetylene cylinder 30 24 actual size 11 12 acute angle 3 8 acute-angled 3 34 add 1 21 addendum modification 22 40 addition 1 20 additional time 53 59 adjustable handlebar 43 36 adjustable headrest 40 31 adjustable oxide ceramic tips 26 22 adjustable saddle 43 38 adjustable support 25 38 adjustable wrench 33 29 aerocrete (cellular concrete) 46 31 agent's garage 39 24 air buffet (air pocket.

bastard size 11 16 batch production (batch) 52 13 batch quantity 52 20 batches 52 14 batten door (ledged door) 45 47 battens (slating and tiling battens) 50 12 battery 36 10 battery-powered moped 44 27 battlement 48 23 bay 53 42 bayonet fitting 37 29 bead 30 5 bead 31 3 beading pins 51 14 beam 12 7 beam 7 1 beam supported at both ends 7 9 bearer cable 47 19 bearing 17 34 bearing block 17 35 bearing bracket 17 60 bearing cap (cover) 17 37 bearing housing 17 36 bearing support 17 33 bearings 17 32-62 bed (base plate) 28 16 bell 34 24 bell push (doorbell) 37 5 belt 21 2 belt creep 21 28 belt driving over 21 8 belt driving under 21 7 belt joint 21 25 belt pulley 21 3 belt-drive transmission (gear transmission) 21 1 belt-drive with a tensioner 21 11 bench 32 1 bench covering 30 33 bench drilling machine (drill press) 33 9 bench hammer (machinist's hammer) 32 10 bend 34 34 bending 24 50 bending 6 32 bending moment 6 33 bending moment diagram 7 17 bending press tool (forming die) 24 51 bent tool 26 10 bent wrench for hexagonsocket head screw 33 27 bevel gear 22 30 bevel gearing 22 29 bevel square 12 29 bicycle (cycle. bike) 43 1 bicycle bell 43 42 bicycle drive 43 27-34 bicycle frame (tubular frame) 43 9-18 bicycle lock 43 50 bicycle pump 43 49 bicycle repairer 54 13 bicycle repairer 54 29 bicycle saddle 43 17 black-heart malleable cast iron 10 46 blacksmith 24 31 blade 47 27 blank 52 21 blank holder 24 54 blank preparation shop 53 22 blanking 24 41 blanking press tool (blanking) 24 42 blind rivet with break mandrel 16 24 block for workpiece 28 17 block of flats 45 31 blowhole 23 42 blowlamp (blowtorch) 34 40 blunt flat file 32 23 boards (planks. platform) 46 2 body ironer 55 31 body renovation 39 23 body-centred cubic lattice 10 13 bogie 47 14 boiler mechanic 54 27 boiler operator 54 28 bolt driver 15 29 bolt hole 15 22 bond 29 17 bonnet 40 2 bonnet support 40 50 bonus 53 65 booktile 48 6 booktile 50 15 boom (shovel) 47 23 boot 40 38 boot lid 40 3 boot space (luggage compartment) 38 10 bore 26 42 boring 26 28 boring bar 26 30 boring head 26 31 boring jib (boring fixture) 26 44 boring tool 26 29 both ends overhanging beam 7 10 bottom bracket bearing 43 34 bottom dead centre 42 11 bottom flask (lower frame. drag) 23 12 box freight car 38 37 brace (strut) 49 32 bracket for fluorescent tube 37 18 brake 39 43 brake cable 43 5 brake cables (Bowden-cables) 44 14 brake light 40 37 brake pedal 41 37 braking 44 36 branch standard 11 8 brass 10 51 brazed cemented carbide cutting tip 26 16 breakdown warning triangle 40 43 breast drill 33 7 brick on edge 48 12 .

garage) 39 21 car tyre 40 20 car watch 41 12 car wheal 39 42 car wheel 40 19 carbide 10 52 carburettor 42 33 carcase 46 27 cardan joint 39 37 cardan shaft 17 10 cardan shaft 39 38 carpeting 40 49 carriage rapid traverse drive 27 17 carrier 43 47 cast (pour) 23 29 cast iron 10 37 cast irons 10 37-46 casting (pouring) 23 24 casting 23 4 casting defect 23 39 casting ladle (pouring ladle) 23 26 casting steel (cast steel) 10 20 cathetus (right angle side) 3 16 cavity brick (air brick. centre bore) 26 33 centre height 27 21 centre punch 32 9 centreless grinding 29 12 centre-to-centre distance 27 20 centrifugal casting 23 31 centrifugal clutch 19 22 ceramics 10 57 chain 43 28 chain guard 43 46 chain pulley (chain sprocket) 20 28 chain stays 43 15 chain wheel 43 27 chain-drive 20 26-33 chain-drives 20 26 chalked string 51 29 chamfer (bevel) 17 17 chamfer 9 30 change the oil filter 39 9 cape chisel (cross-cut chisel) 32 17 check the air pressure 39 13 check the oil level 39 7 check the oil pressure 39 8 chemical composition 10 16 chemical energy 35 2 chief engineer 53 7 chief of department 53 36 chimney 45 25 chimney bond 48 22 chimney sweeper and heating system maintenance person 55 47 chip 25 7 chipping hammer 30 35 chisel edge 28 11 chuck 27 24 chuck wrench 27 27 cigar lighter 41 19 circle 3 27 circle 3 27-31 circle template 8 9 circuit breaker (fuse) 37 16 circular form tool 26 14 circular template 30 43 circumference (periphery) 3 31 clamp 25 43 clamp tip tool 26 19 .bricklayer 55 49 bricklayer's hammer 48 30 brisk (standard brick) 48 2 broach roof 49 15 broken chip 26 36 broken line 3 3 broken section 9 15 bronze 10 48 browing 48 43 buggy 38 14 building insulation fitter 55 40 building machine maintenance person 54 12 building prick 48 3 building tiler 55 39 built-up edge 26 37 bus 38 27-33 bushing chain 20 31 butt strap 16 9 butt weld 16 38 butt welded joint 16 33 butt welding 31 36 butted paper edges 51 4 butterfly valve (throttle valve) 42 36 buttress thread 13 14 C cab (driver's cab) 38 16 cable clip 37 24 cable fitter 55 11 cage 17 45 camshaft 17 5 camshaft 42 25 can of paint (tin of paint) 51 34 canopy 45 7 cantilever 7 11 cantilever beam (fixed one end) 7 12 cap nut 15 5 car breaker's yard 39 25 car door 40 5 car jack (car elevator) 40 46 car mechanic 55 25 car radio 41 17 car repair shop (service of cars. batt) 48 5 cellar window ( basement window) 45 3 cement silo 47 6 cemented joint 21 26 centre 3 28 centre distance 20 5 centre drill (centre bit.

dog) 50 41 crane driver's cabin 47 17 crank 43 33 crank operated car window 40 28 crankcase 42 24 crankshaft 17 4 crankshaft 42 21 critical failure 53 78 cross 34 35 cross piece 46 15 cross recessed 15 38 cross section 6 19 . air tank and pump operator 54 33 computed machine time (direct manufacture time) 53 57 computer mechanic 55 10 concentrated load 7 5 concentric circles 3 33 concrete 46 29 concrete mixer 47 12 concrete tamper 47 7 concrete vibrator 47 8 concreting 46 28 condenser (capacitor) 36 19 condenser 35 15 conductor 36 2 cone 4 10 cone 4 10 cone clutch 19 16 cone friction gearing 20 22 cone point 14 10 cone pulley (step pulley) 21 15 conical (tapered. bevelled. conoid) 4 17 conical broach roof 49 17 connecting rod (piston rod) 42 20 construction sculptor 55 41 consumable metal electrode 31 9 contact breaker 42 32 contact protection standards supervisor 55 4 continuous chip 26 34 continuous line 9 1 contouring NC system 27 47 control rod 35 26 controlled-collapse wheel 41 1 convertible 38 7 conveyor belt (conveyor) 47 10 cooling water 31 21 cooling water bores 42 15 copper 10 6 copying lathe (forming lathe) 27 42 core drill 33 11 core drill 33 40 core drilling 33 10 core wire 31 14 corner 4 3 corner 4 3 corner joint 16 37 corner weld (fillet weld) 16 39 corrugated asbestos cement roof 50 24 corrugated sheet 50 25 cost of electric power 52 29 cost of labour 52 30 cost of material 52 28 cotter pin (split pin) 15 18 counterboring (countersinking) 33 12 countersunk head rivet (flush rivet) 16 22 counterweight 47 15 coupler (coupling) 46 12 coupler 34 29 coupling (shaft coupling) 19 1-9 coupling box (coupling sleeve) 19 1 course 48 8 courtesy light 40 55 cover bolt (keep bolt) 17 38 crack 23 40 cramp iron (timber dog.clamping 25 42 clamping device 25 44 cleaning shop (fettling shop) 23 34 clearance 11 26 clearance angle (relief angle) 25 23 clearance fit 11 29 closed coupling (rigid coupling) 19 1-3 clutch 19 10-16 clutch 19 24 clutch 39 35 clutch member 19 11 clutch pedal 41 36 clutch-type pencil 8 20 coal 35 7 coarse file 32 24 coarse plaster 48 50 coarse-pitch thread 13 23 coast side of tooth 22 13 coated electrode 31 13 coating 31 15 cogged wheel (cogwheel) 22 5 coiled-coil filament 37 27 collar 17 13 collar beam (collar) 49 38 collar beam roof (trussed-rafter roof) 49 44 collar pin 17 3 collet 27 31 column box 46 25 combination cutting pliers 33 35 combustion stroke 42 8 commodity output 52 9 common rafter 49 24 common ratio of the series of speed 20 14 communication network builder 55 17 compass 8 11 compass head 8 14 compass with interchangeable attachments 8 12 complete inspection 53 69 components of the car 39 32-46 compound press tool (compound die) 24 57 compound rest slide 27 14 compression 6 31 compression stroke 42 7 compressor.

cross section 9 14 cross slide 27 12 cross strut 46 20 crossbar (top tube) 43 11 crossed-axis helical gearing 22 31 crossed-belt drive 21 9 cross-hatching 9 10 crossrail head 29 5 cross-sectional area of uncut chip 25 13 cube 4 1 cubical (cubiform) 4 14 cup point 14 11 cupola furnace (cupola. a melting furnace) 23 21 cure 46 39 current collector 38 36 current strength (current) 36 6 curved line 3 4 cut in two 33 38 cut off 33 37 cut-in bottom 46 16 cutting angle 25 26 cutting data 25 8-18 cutting edge 28 10 cutting force 25 29 cutting in two 33 2 cutting machine 30 42 cutting point 25 20 cutting point 28 3 cutting speed 25 17 cutting tool 25 2 cutting-in brush 51 43 cutting-off 33 1 cylinder 4 9 cylinder 42 13 cylinder crankcase 42 23 cylinder head 42 14 cylinder trolley 30 39 cylinder-type grinding wheel 29 21 cylindrical 4 16 cylindrical gearing 22 21 cylindrical grinding 29 10 cylindrical grinding machine 29 25 cylindrical mandrel 27 29 cylindrical roller (plain roller) 17 49 cylindrical thread 13 20 D dam 35 34 dangerous cross section 7 14 dash off 9 33 dash-and-dot line (long chain) 9 5 dashboard 41 1-35 dashed line 9 4 day-work payment system 53 46 dead-smooth file 32 26 decimal fraction 1 14 depth of cut (back engagement) 25 11 depth of tooth 22 18 derived unit 11 54 design department 53 13 design engineer 53 34 detachable joint 14 14 detached house 45 1 detail design 9 40 diagonal 3 19 diagonal brace 46 10 diagonal strut (diagonal brace) 46 3 diagonal tie (cross tie. sprocket piece. cocking piece) 49 36 diagram 9 27 dial indicator 12 25 diameter 3 29 diamond pin 25 41 die 24 45 die forging 24 36 diesel engine 42 2 difference 1 25 differential (compensating gear. equalizing gear) 39 39 digits 1 4-8 dimension line 9 22 dimensioning 9 18-22 dimension-limit system 11 25 dimmer switch 37 4 diode 36 38 dipstick 40 54 direct current 36 15 director of the plant 53 6 discontinuous shearing segment chip 26 35 dish grinding wheel 29 24 disk brake calliper 44 13 disk-shaped electrode 31 40 disk-type grinding wheel 29 20 disk-type milling cutter 28 31 dispatcher and traffic organiser 55 26 distance between the strait lines a and b 3 6 distributed (uniform) load 7 7 distributing pipe 34 3 divide 1 30 division (dividing) 1 29 door handle 40 6 door lock 40 7 dormer (dormer window) 45 19 double casement window 45 9 double helical gear (herringbone gear) 22 24 double lath (tilting lath) 50 7 double skew notch 50 37 double tie 49 29 double-deck bus 38 32 double-ended gauge 12 40 double-head box wrench 33 24 double-head wrench 33 21 double-rivet joint 16 12 double-shear rivet joint 16 18 double-start thread 13 18 double-strap rivet joint 16 8 dovetail halving 50 35 .

draughtsperson 54 40 draw 23 41 draw 9 31 draw to scale 9 36 drawing 24 52 drawing 9 32 drawing board/table 8 1 drawing equipments (drafting instruments) 8 1-22 drawing inspector 9 37 drawing machine (drafting machine) 8 3 drawing number 9 25 drawing office 9 42 drawing press tool (drawing die) 24 53 drawing scale 9 24 drawing-paper 9 39 drawing-pin 8 18 draw-off tap 34 21 drill 33 39 drill 33 5 drill flute length (body) 28 2 drill noun 28 22 drill spindle 28 20 drill verb 28 24 drilling 28 1-19 drilling 33 4 drive 20 1 driven shaft 20 7 driver using self-service petrol pump 39 1 driver's seat 40 29 driving flank (working flank) 22 12 driving licence 39 30 driving pin 27 34 driving plate (carrier plate. double plug point) 37 7 earthed plug 37 11 earthed socket (wall socket. work carrier) 27 33 driving shaft 20 6 driving test 39 31 driving transmission chain (power transmission chain) 20 27 dump body (tipping body) 38 18 dump truck (tipper) 38 17 dumper (sock absorber) 39 46 durability 6 5 dynamic loading 6 3 dynamo 43 43 E earthed double socket (double wall socket.down milling (climb milling) 28 27 down tube 43 12 dozer (bulldozer) 47 25 drafting board (drawing desk) 8 2 draughtsman 9 38 draughtsman or draughtswoman. plug point) 37 6 eaves (rafter supported eaves) 45 20 eaves 50 1-8 eaves course 50 22 eaves fascia 50 6 eccentric clamp 25 48 eccentric shaft 17 6 E-channel (channel iron) 24 25 economical 39 6 edge 4 2 elastic deformation 6 12 elastic limit 6 28 elasticity 6 11 elbow screw joint (elbow coupling) 34 31 electric arc furnace 23 22 electric bulb 37 20 electric circuit 36 12 electric current 11 59 electric current 36 5 electric drill 33 8 electric generator 36 27 electric locomotive 38 34 electric motor 36 32 electric soldering iron 37 32 electric starter button 44 2 electric transformer 36 23 electric water heater 34 10 electrical and electronical engineering 55 1-23 electrical energy 35 5 electrical equipment operator 55 20 electrical equipment setter and set-up operator 55 21 electrical source (supply source) 36 9 electricity 36 1 electricity meter 37 31 electricity supply network 55 22 electricity works operator 55 23 electrode 31 2 electrode holder 31 6 electromagnetic actuated 19 20 elongation 6 26 employee 53 28 emulsion paint (emulsion) 51 33 end (point) 14 5 end lap weld (normal fillet weld) 16 41 end mill 28 33 end tooth cutter (shank cutter) 28 32 energeticist 55 3 energy conversion (energy transformation) 35 1 engine 39 34 engine breakdown 39 17 engine lathe 27 1 engine noise 39 18 engineer 53 32 engineering 54 3 engineering materials 10 1 engineering staff worker 53 31 English bond 48 20 English cross bond 48 21 English system of units 11 50 enterprise (company) 52 6 equilateral triangle 3 13 eraser (rubber) 8 22 .

feed shaft 27 16 feed gearbox (Norton tumbler gear) 27 9 feed motion 25 9 feed per minute 25 14 feed per revolution 25 12 feed per tooth 25 15 feeler gauge 12 33 felt nail (clout nail) 50 46 felt seal 18 32 ferrous metal 10 17 ferrous metals 10 17-36 fettler 23 47 fettling (chipping) 23 33 fibres 10 62 file 32 21-32 file 32 22 file 32 37 filing 32 21 fill up the tank 39 3 filler 51 11 filler rod (filler metal) 31 11 fillet 17 16 fillet 9 29 filling knife 51 18 finance-and-sales department 53 17 fine-pitch thread 13 24 finishing (rough grinding.erection drawing (assembly drawing) 9 41 estate car (shooting brake) 38 8 European view-system 8 34 even numbers 1 11 excavation side 47 3 exhaust (pipe) 40 40 exhaust stroke 42 9 exhaust valve 42 28 expanding mandrel 27 32 expansion coupling 19 7-9 explosive rivet 16 25 extension lead 37 9 extension line 9 20 exterior rendering 50 2 external thread 13 25 eye-bolt 14 24 F face 17 18 face 25 18 face milling 28 26 face milling cutter 28 30 face plate 27 23 face-centred cubic lattice 10 12 facing 26 26 facing side tool 26 6 factory (plant) 52 7 factory standard 11 9 failsafety 53 75 failure 53 76 fastener thread 14 13 fatigue 6 14 feed 25 10 feed bar (feed rack. snagging) 23 38 finishing turning tool 26 5 fire gable 49 6 fire zinc plate maker 54 50 fit 11 28 fittings 34 29-35 five-fingered welding glove 31 31 five-thirds 1 17 fixed clutch member 19 12 fixed contact 12 15 fixed lock 12 19 fixed support 25 37 flake graphite 10 43 flame 30 19 flame cutting (oxygen cutting) 30 40 flame-cut 30 41 flange 24 23 flange coupling 19 3 flange packing 18 33 flanged tubular rivet 16 23 flank 25 19 flaring cup grinding wheel 29 23 flask (moulding box) 23 10 flat bar 24 14 flat bar 32 40 flat belt 21 14 flat brush for larger surfaces (flat wall brush) 51 42 flat chisel 32 16 flat drill 28 13 flat engine 42 41 flat trowel 23 18 flat welding position 30 14 flat-belt drive 21 13 flat-faced-rim friction wheel 20 20 flat-nose pliers 33 32 flexible shaft 17 7 flip-up window 31 33 float 34 23 float 42 38 float 48 48 float chamber 42 37 floating 48 51 floor moulding 23 13 flow meter 31 23 flow pipe 34 15 fluorescent tube 37 17 flush pipe 34 25 flushing lever (lever) 34 27 flushing valve 34 28 flute 28 8 flywheel 42 22 fog lamp warning light 41 29 folding bicycle 43 54 follower rest 27 36 foreman 53 38 forge (smith's earth) 24 34 forge 24 28 .

an instantaneous water heater 34 8 gib-headed taper key 17 29 give car a tow 39 16 glass 10 59 glass reflector 43 32 glazier 55 54 gloss finish 51 15 gloves box 41 14 glue size (size) 51 12 go gauge 12 37 good-quality carbon tool steel 10 28 goose-neck tool 26 11 grain 29 16 graphite 10 42 gravitational potential energy 35 38 grease 18 42 grease 18 49 grease fitting 18 27 grease for rolling bearing 18 44 grease lubricating 18 26 grey iron 10 41 grid 35 20 grind 29 33 grinder 51 48 grinding 29 10-32 . caster) 23 25 foundry pattern 23 5 foundry pig iron 10 39 four-digit number 1 4 four-door saloon car 38 2 four-jaw chuck 27 28 four-stroke internal combustion engine 42 12 fractions 1 14-17 frame 12 14 free cutting steel 10 27 freely supported beam 7 8 free-wheel hub 43 35 French windows 45 45 fresh-air inlet 41 16 friction clutch 19 13-16 friction disk 19 15 friction gearing 20 17 friction gearings 20 17-23 friction wheel/disk 20 19 fridge operator 54 23 frog 48 4 front bumper 40 16 front disk brake 44 12 front door 38 3 front door 45 6 front indicator light (front turn indicator light) 40 23 front steps 45 8 front view 8 28 front wheel 43 19-26 frontage (facing. saddleback roof) 49 1 gaiter 41 26 garage 45 35 gas (natural gas) 35 9 gas and oil fuel heating installation fitter and start up specialist 54 17 gas and oil fuel heating installation qualifier and supervisor 54 16 gas and water appliances 34 7 gas automobile mechanic 55 27 gas hose 30 30 gas meter 34 1 gas piping and equipment fitter 54 19 gas receiver and distributor 54 18 gas water heater 34 9 gas welding 30 18-41 gas-guzzler 39 5 gasket 18 37 gating system 23 2 gauge 12 34 gauge block 12 30 gear (driven gear) 22 4 gear (toothed wheel) 22 2 gear box (speed-change box. speed-change gear) 39 36 gear drive (pinion drive) 22 1 gear hob 28 45 gear hobbing machine 28 48 gear lever (gearshift lever) 41 25 gear machining (gear cutting) 28 43 gear rack (rack) 22 27 gear shaper cutter 28 47 gear train (speed reducer) 22 35 gear-tooth side milling cutter 28 44 gent's bicycle 43 52 geothermal energy (geothermal power) 35 29 geothermal power station 35 30 geyser.forge smithing 24 29 forge-tongs 24 33 forging 24 28-40 forging die (swage) 24 37 fork blades 43 9 former (template) 34 47 forms of the ends 14 6-11 fossil fuel 35 6 founder (foundryman. elevation) 45 5 frontal friction gearing 20 24 frontal plane of projection 8 25 front-engined car 40 57 frost-resistant brickwork 50 3 frustum of a cone 4 12 frustum of a pyramid 4 8 fuel gauge 41 7 fuel rod 35 25 fuel tank (petrol tank) 44 18 fuel warning light 41 32 fundamental mathematical operations 1 20-31 fusion welding 30 4 G gable (gable end) 45 41 gable 49 4 gable roof (saddle roof.

grip) 43 3 handlebar stem 43 8 hardness 6 7 hardwood wedges 50 40 Hardy-joint coupling 19 9 house telephone 37 14 housing (frame) 24 4 have the car repaired 39 20 hazard flasher switch 41 18 H-beam (H-girder) 24 24 head 14 2 heading bond 48 16 heading brick 48 17 heading course 48 18 headlight (headlamp) 40 24 headlight 44 7 headstock 29 26 headstock with gear control (geared control) 27 4 heat and sound insulation specialist 55 45 heat and sound insulation specialist and industrial tinner 55 46 heat energy 35 3 heat exchanger 35 28 heat steel 10 34 heavy lorry 38 24 heavy machine operator and tender 54 43 helical gear 22 23 helix 13 2 hexagon nut with collar 15 6 hexagonal head bolt 14 15 hexagonal high nut 15 3 hexagonal iron (hexagonal bar) 24 18 hexagonal nut 15 1 hexagonal thin nut 15 2 hexagon-socket head screw 14 20 hidden outline 9 7 high beam (main beam) 40 25 high voltage (high tension) 36 42 high-back polo saddle 43 39 high-carbon steel 10 26 high-pressure manometer 30 27 high-rise block of flats 45 32 high-speed steel 10 36 high-temperature steel (refractory steel) 10 35 hip (arris) 49 9 hip end 49 8 hip rafter 49 40 hip roof (hipped roof) 49 7 hipped-gable roof (jerkin head roof) 49 11 hoisting coil chain 20 32 holder 26 21 holding fixture (holder) 25 34 hollow shaft 17 9 hook spanner 33 25 horizontal boring and milling machine 28 40 horizontal knee-type milling machine 28 35 horizontal plane of projection 8 27 horizontal welding position 30 16 horn 40 48 hot rock 35 31 hot-water central heating system (full central heating) 34 50 house divided into two flats 45 29 house on a housing estate 45 27 household appliance mechanic 55 9 household electronics mechanic 55 8 household office 53 18 hubcap 40 22 hundreds 1 6 hydraulic cylinder 38 19 hydraulic power (hydropower.grinding machine table 29 28 grinding wheel (abrasive disk) 29 15 grinding wheel marking 29 32 grip 7 4 grip-feed lubrication (drop lubrication) 18 7 groove (rolling pass) 24 9 groove 17 15 groove seal 18 30 grooved friction wheel 20 21 groove-type chip breaker 26 17 gross output 52 10 ground floor 45 38 grower washer (spring lock washer) 15 14 guard netting 46 5 guide pin 24 43 gutter 45 21 H hacking knife 51 20 hacksaw 32 13 hacksaw blade 32 14 half 1 15 half-crossed belt drive 21 10 half-round file 32 30 halving joint (halved joint) 50 32 hammer forging 24 35 hand brake 41 24 hand brake 43 4 hand brake lever 44 11 hand chipping 32 15 hand ladle 23 27 hand reamer 33 20 hand riveting 16 31 hand tap 33 15 hand vice 32 11 hand-held shield 31 29 handle 32 5 handlebar 43 2 handlebar grip (handbar. white coal) 35 46 hydro-electric power station 35 47 hypotenuse 3 17 I ignition key 41 5 imperial roof (imperial dome) 49 18 .

fog headlamp switch and horn 41 2 individual network operator 55 14 induction furnace 23 23 induction motor 36 34 industrial and commercial refrigeration mechanic 54 24 industrial gas and oil fuel heating installation fitter. maintenance and repair specialist 54 26 industrial gas and oil fuel heating installation operator 54 25 industrial oil 18 39 industrial organization 53 1 industry 52 5 inert-gas torch for inert-gas welding 31 20 inert-gas welding (gas-shielded arc welding) 31 18 inferior purlin 49 25 inferior purlin 50 4 ingot 24 6 inlet valve 42 27 inline engine 42 39 inner ring 17 44 inserted-blade milling cutter 28 34 inside rear-view mirror 40 8 insulated cable 37 22 insulating boards 50 8 insulating tape 37 30 insulator 36 3 intake stroke 42 6 integrated streamlining 44 35 interference 11 27 interference fit 11 31 internal combustion engine 42 1 internal gearing 22 25 internal grinding 29 14 internal thread 13 26 internal-contact friction gearing 20 25 intersection of strings 47 1 involute tooth system 22 11 iron (magnetic) corn 36 24 iron 10 4 iron and metallurgical preparer 54 51 iron foundry 23 28 iron wire 24 16 ironsmith 55 56 irregular polygon 3 25 irregular quadrilateral 3 24 isosceles triangle 3 14 jaw 32 3 jaw clutch (dog clutch) 19 10 jet 42 34 jib (boom) 47 18 joint weld (weld) 16 34 joist shuttering 46 26 journal 17 19 journal bearing shell 17 62 K keep on the perps 48 52 key 17 23 key and splined joints 17 22-31 key joint 17 22 keyway (keyseat) 17 26 kick-starter 44 25 kinetic energy 35 4 knee 28 37 knife (trimming knife) 51 21 knife grinder 54 30 knitting and sewing machine mechanic 54 36 knock-out 24 55 knurled nut 15 7 knurled thumbs screw with collar 14 26 L labour (work) 52 2 labour and wage department 53 9 labour productivity 53 66 labour-consumption 53 64 labyrinth seal 18 31 laced joint 21 27 ladder scaffold 46 1-5 ladies' bicycle 43 51 lampholder 37 19 lap 50 26 lap rivet joint 16 1 lap welded joint 16 35 lathe accessories (lathe attachments) 27 22-37 lathe bed 27 2 lathe carrier (lathe dog) 27 35 lathe foot 27 3 lathe spindle 27 5 lathe tool 26 1 lathe tool with cemented carbide cutting edge 26 15 lattice (space lattice) 10 10 lay out 32 34 layer course 48 9 laying out 32 6 laying-on trowel 48 29 lead 10 8 lead bronze 10 50 lead of thread 13 5 lead washer 50 29 leather belt 21 22 leadscrew 27 15 J jack rafter 49 39 jack rafter 49 41 jaw 12 5 jaw 27 26 . headlight.incoming inspection 53 71 index 12 23 indicator 44 9 indicator.

leadscrew reverse-gear lever 27 19 leather 10 63 leather apron 31 34 leather-pin coupling 19 5 ledger tube 46 7 left hand thread 13 16 left-hand tool 26 8 left-hand wing mirror 40 9 leftward welding (forward welding) 30 22 leg 8 13 length of wallpaper 51 3 length 11 57 lettering 51 49 lettering brush (signwriting brush. operation 52 19 manufacturing pass 52 23 manufacturing process 52 18 manufacturing step 52 22 margin 28 9 mason (wall up) 48 34 masonry (walling) 48 7 masonry bonds 48 1 mass 11 56 mass production 52 15 matching edge 51 5 materials handling equipment mechanic 54 6 materials procurement and supply department 53 16 maximum bending moment 7 15 maximum size limit 11 18 means of production 52 4 measurable 11 35 measurand 11 37 measure 11 33 measured value 11 38 measurement 11 32 measurement accuracy (measuring precision) 11 42 measurement domain (measuring range) 11 43 measurement of density 11 45 measurement of distance 11 46 measurement of temperature 11 47 measuring error 11 44 measuring instrument 12 20 measuring limit (range of measurement) 11 41 measuring method 11 40 measuring rule 12 1 measuring tape/band 12 2 mechanical shovel (excavator) 47 21 mechanician 54 38 mechatronician 55 12 medium repair 52 42 medium-alloy steel 10 31 medium-carbon steel 10 25 melt and pouring 23 20-32 melter 23 45 melting 23 20 metal 10 9 metal cutter 54 14 metal mass product maker 54 15 metal mould 23 17 metal spinning 24 58 . pencil) 51 50 lever-actuated 19 17 lifetime 6 15 lift mechanic 55 6 lifting motor 28 18 light machine operator 54 35 light motorcycle 44 28 limit gauge 12 35 limousine with three rows of three-abreast seating 38 1 lines 3 2-7 lines 9 1-5 lining paper (a backing paper) 51 7 lintel (window head) 45 15 load 6 1 locate 25 36 locating element 25 35 locating pin 25 40 locknut 15 19 locksmith 54 20 locksmith 54 37 loft 45 16 longitudinal section 9 13 loose key switch 37 2 lorry (truck) 38 15 lorry (truck) 38 15-26 low beam (dipped beam) 40 26 low capacity boiler operator 54 31 low-alloy steel 10 30 low-carbon steel 10 24 lower deviation 11 23 lower edge board 47 5 low-pressure manometer 30 28 lubricant 18 38 lubricants 10 64 lubricate 18 48 lubrication 18 1 lubrication pump 18 18 lubrication screw 18 28 luggage locker 38 28 luminous intensity 11 61 M machine depreciation 52 33 machine repairs and maintenance 52 32 machined surface 25 5 machining (cutting) 25 1 machining allowance 25 6 main beam warning light 41 30 main workshop (production shop) 53 21 major cutting edge 25 21 major diameter 13 7 malleable cast iron 10 44 mansard roof 49 16 manual lubrication 18 3 manufacturing equipment 52 24 manufacturing operation.

CNC-programming technologist 54 42 neck 28 7 neck journal 17 21 needle 8 15 needle file 32 31 needle roller (needle) 17 52 needle-valve drip-feed oiler 18 8 negative number 1 10 nib 50 11 nominal size 11 11 nonconsumable carbon electrode 31 10 nonferrous metal 10 47 nonferrous metals 10 47-52 non-matching edge 51 6 normal stress 6 17 north light 49 14 nose angle (corner angle) 25 27 nose radius (corner radius) 25 28 notching 24 49 not-go gauge 12 38 nuclear energy 35 21 nuclear plant dosimetry assistant 54 7 nuclear plant maintenance person 54 9 nuclear plant mechanic 54 8 nuclear plant technician 54 10 nuclear plant technician 55 1 nuclear power station 35 22 nuclear reactor 35 23 number of teeth 22 19 number plate 40 13 numbers 1 1-18 numerical control(NC) 27 44 numerical value of size 9 21 numerically controlled machine tool (NC. CNC-machine operators and tenders 54 41 NC-.metric system of units 11 51 metric thread 13 22 micrometer 12 13 micrometer screw 12 16 midi bus 38 29 mill 28 42 milling 28 25-42 milling spindle 28 38 mine electrical mechanic 55 2 miniature circuit breaker 37 15 minibus 38 31 minimum size limit 11 19 ministerial department 53 4 ministry 53 3 minor cutting edge 25 22 minor diameter (core diameter. root diameter) 13 8 minor repair 52 41 mixed number 1 18 mixer tap for washbasins 34 18 mobile crane 47 20 module 22 20 molten pool 30 6 monument decorator 55 50 monument repairer and restorer 55 51 moped 44 26 mortal 48 35 mortal bond 48 37 mortal joint 48 38 mortal layer 48 39 mortar pan 48 45 mortar vessel 48 27 mortise and tenon joint (mortice and tenon joint) 50 31 MOT test (Ministry of transport test) 39 27 motion thread (translating thread) 14 12 motor assisted bicycle 43 55 motor car 38 1-14 motor coach (bus) 38 27 motor scooter (scooter) 44 29 motorcycle repairer 54 39 motorcycle side car 44 32 motorcycle stand 44 24 mould 23 1 mould core 23 3 moulder 23 46 moulding 23 8-18 moulding sand (foundry sand) 23 9 mud flap 40 18 mudguard 43 41 multicut lathe 27 43 multifilament 37 28 multiple vee-belt 21 19 multiple-disk clutch 19 14 multiple-start thread 13 19 multiple-strand chain 20 33 multiplication 1 26 multiply 1 27 multi-stage transmission 20 9 N nail bag 50 44 national standard 11 7 natural stone base course (natural stone plinth) 45 4 NC-.machine tool) 27 45 nuts 15 1-11 O oblique scarf joint 50 34 oblong 3 39 obtuse angle 3 10 obtuse angled 3 36 odd numbers 1 12 office worker (clerical worker) 53 39 ohmmeter 36 21 oil 18 12 oil 18 47 oil 35 8 oil-actuated 19 19 oil additive (oil admixture) 18 40 oil atomizer 18 24 .

oil bath 18 14 oil distributor 18 20 oil feed adjustment 18 22 oil filter 40 53 oil grade 18 41 oil groove 17 61 oil gun 18 5 oil mist 18 25 oil painted dado 51 41 oil pressure warning light 41 33 oil strainer (oil filter) 18 19 oil tank 44 19 oil-bath lubrication 18 13 oilcan (oiler) 18 6 oil-fired central heating system 34 51 oiling 18 2 oiling pipe 18 21 oil-mist lubrication 18 23 oil-pressure circulation lubrication 18 17 oil-scraper ring 42 18 Oldham coupling (slider coupling) 19 8 open-belt drive 21 4 operational safety 39 14 ordinal number 1 3 organization structure 53 2 Otto-cycle 42 5 out of size 11 15 outer ring 17 43 outer wall 49 21 outer wall 50 1 output 52 8 output cycle time 52 16 output rate 52 17 outward-opening doors 38 30 over tile 50 18 overarm 28 39 overdrive transmission 20 11 overhaul 52 43 overhead camshaft 42 26 overhead expense(s) 52 34 overhead line support (a lattice steel tower) 35 19 overhead welding position 30 17 overhead wires 38 35 overload 36 44 overload protection 36 45 overruninng clutch 19 23 oversize 11 14 overvoltage 36 43 oxygen cylinder 30 25 oxygen hose 30 31 P paint bucket 51 35 paint roller 51 38 paintbrush 51 37 painter and hanger 55 52 painting 51 32 pair of semi-detached houses divided into four flats 45 30 pan-head rivet 16 20 pantile 50 19 paper 10 61 paperhanging brush 51 27 paperhanging kit 51 16 parallel connection 36 14 parallel line 3 5 parallel pin 15 32 parallelepiped 4 6 parallelepiped 4 6 parallel-jaw vice 32 2 parallel-row rivet joint 16 16 part of four-stroke internal combustion engine 42 12-39 partial-hip end (partial-hipped end) 49 12 parting off tool 26 13 parting plane 23 7 passenger seat 40 32 paste brush 51 28 pasting machine 51 31 pat mortal 48 53 pavement 45 49 payment for work 53 45 pedal (toe clip) 43 30 pencil 8 19 pencil lead (refill lead. spare lead. lean-to roof) 49 5 penthouse 45 33 percentage (per cent) 1 19 performance test 53 74 perimeter 3 21 periodical supervisor of power equipment 55 5 permanent mould 23 16 perpendicular line 3 7 personal 53 27 personnel and training department 53 10 petrol (fuel) 39 2 petrol consumption 39 4 picture rail 51 13 piece production 52 12 piece-rate price 53 63 piece-work payment system 53 47 piercing (punching) 24 47 piercing press tool (punching press tool. piercing die) 24 48 pig iron 10 38 pillar 28 19 pin face wrench 33 26 pin holes (pinhole porosity) 23 44 pin-and-bushing flexible coupling 19 4 pincers (cutting pliers) 33 34 pinion (driving pinion) 22 3 pipe (tube) 24 26 pipe 34 5 pipe clip 34 38 pipe repair stand 34 45 . refill) 8 21 pencil point 8 16 pent roof (shed roof.

pressure regulator) 30 26 pressurization recipient mechanic 54 44 prestressed concrete 46 30 preventive maintenance 52 40 price 52 35 primary head 16 4 primary motion (cutting motion) 25 8 primary winding 36 25 principal rafter 49 23 prism quadratic prism 4 5 prism quadratic prism 4 5 process engineer 53 35 process planning department 53 14 production control department 53 15 product 1 28 product 52 3 product quality 53 67 product quality inspection 53 68 product test 53 73 production 52 1 production association 53 5 production cost 52 27 production process 52 11-43 profile angle (thread angle) 13 10 profile fixed on edge at the corner 47 1-5 profile gauge 12 44 profile plane of projection 8 26 profit 52 36 progressive press tool (progressive die) 24 56 projecting reinforcement 46 37 projection welding 31 38 prop stand (kick stand) 43 45 propane-butane gas collector and filling equipment operator and tender 54 46 proportional limit 6 27 protective clothing 31 30 pug 48 47 pull the brake 44 37 pulley 43 44 pulley ratio 21 29 pump 35 27 pump compass (drop compass) 8 17 punch 24 44 punching 32 8 puncture (flat tyre) 39 15 purlin 49 26 purlin roof structure with queen post 49 20 .pipe supports 34 36 pipe thread 13 11 pipe-bending machine 34 46 pipe-cutting machine 34 44 pipe vice 34 48 piston 42 16 piston ring 42 17 pit gas and explosionproof electrical equipment operator and tender 55 16 pitch circle 22 15 pitch diameter (effective diameter) 13 9 pitch of chain 20 30 pitch of thread 13 4 plain (plane) tile 50 10 plain carbon steel (carbon steel) 10 23 plain chamfer point 14 7 plain milling 28 25 plain milling cutter 28 29 plain roller bearing 17 57 plain washer 15 12 plain-tile double-lap roofing 50 9 plain-tiled roof 50 13 plane of projection 8 24 plane surfaces (two dimensional figures) 3 11-33 planer 29 2 planer rail 29 4 planer table 29 3 planer tool (planning tool) 29 1 planer-type milling machine 28 41 planking (platform) 46 11 plant construction department 53 12 plaster (mortal) 48 40 plaster (plaster of Paris) 51 10 plaster base 48 42 plaster mould maker 55 44 plastering (mortal) 48 41 plastic 10 53 plastic deformation 6 9 plastic spatula 51 24 plasticity 6 8 plate 24 13 plate 32 38 pliability 6 6 pliers 33 32-35 plough share 47 26 plug 34 37 plug gauge 12 36 plug lap weld 16 43 plumb bob (plummet) 47 2 plumb bob 48 31 plumber and central heating engineer 54 52 plumbing fixtures 34 17-28 pneumatic chisel 23 37 pneumatic grinder 23 36 point 3 1 polisher-painter 55 43 porcelain 10 58 positioning NC system 27 46 positive number 1 9 post (stile. stud) 49 31 power generation (power production) 35 50 power industry 35 49 power plant (power station) 35 10-20 power supply (electricity supply) 35 52 power transmission (transmission) 20 2 precision casting 23 32 press 24 40 press-fit seal 18 34 pressure die casting 23 30 pressure welding 30 7 pressure-reducing valve (reducing valve.

and pinion transmission 22 26 rack pinion 22 28 racking back 48 19 racking out joints 48 36 rack-shaped cutter 28 46 radial bearing 17 39 radial-arm drilling machine 28 15 radiator 34 11 radiator brush (flay brush) 51 44 radiator grill 40 14 radiator rib 34 12 radio and acoustics mechanic 55 15 radius 3 30 radius template 8 10 rafter 49 35 rafter head (rafter end) 49 22 rafter head (rafter end) 50 5 rafter roof 49 43 rail-guided engine and power transmission equipment 55 30 rail-guided vehicle electrician 55 29 rail-guided vehicle electronician 55 28 railing 46 4 railway network operator 55 36 rainwater pipe (down pipe) 45 23 raised countersunk head rivet 16 21 rake angle (angle of back slope) 25 25 ram 29 7 range of variation 20 13 rasp 32 32 ratio 1 32 reaction (reaction at the support) 7 13 reactor vessel 35 24 readout 11 39 ream 33 41 reaming 33 19 rear disk brake 44 23 rear door 38 4 rear indicator 44 10 rear light 40 36 rear seats 40 34 rear window 40 35 rear-engined car 40 58 rear-view mirror 44 4 recessing tool 26 12 reclining backrest 40 30 rectangle 3 20 rectangular (orthogonal) 3 35 rectangular triangle 3 15 rectifier 36 37 reducing elbow 34 32 reducing gorge 42 35 reducing socket (reducing coupler) 34 30 reflector 43 48 refuse collection vehicle 38 40 regular polygon 3 26 regulating valve 34 13 regulating wheel 29 13 reinforced concrete (ferroconcrete) 46 33 reinforced concrete building 46 32 reinforced concrete frame 46 34 reinforced lip-type seal 18 35 reinforcing steel (reinforcement roads) 46 38 reject 53 81 release the brake 44 38 reliability factor (probability of no-failure) 53 80 removed section 9 17 render float-and-set 48 49 render-and-set 48 46 renewable sources of energy 35 29-48 rentability 52 37 repair shop 53 25 repair (maintenance) 52 39 representation 8 23-35 reset button for the trip mileage recorder 41 10 resilient-material coupling (elastic coupling) 19 4-6 resin 10 54 resistance 36 8 resistance welding 31 36-40 resistor 36 18 return pipe 34 16 reveal 45 14 reversible turbine 35 35 revolution counter (rev counter) 44 6 revolution counter 41 6 revolved section 9 18 revolving platform 47 22 ridge 49 10 ridge 49 2 ridge course 50 23 ridge purlin 49 27 ridge tile 50 14 ridge turret 49 19 right angle 3 9 right-hand thread 13 15 right-hand tool 26 9 right-hand wing mirror 40 10 rightward welding (backward welding) 30 23 .purlin roof with queen post and pointing sill 49 47 pyramid 4 7 pyramidal 4 15 Q quadrate (square) 3 38 quadrilaterals (tetragons) 3 18-24 qualification code 54 4 qualifications 54 5-52 quality mark 53 82 quantity 11 36 queen truss 49 48 quotient 1 31 R race 17 46 race 35 48 racing style seat 44 21 rack.

screwed connection. bolted connection) 15 20 screws and bolts 14 15-29 scriber 32 7 seal 18 29 seal 18 46 sealing grease 18 45 seam roller 51 19 seam welding 31 39 seat belt 40 33 seat pillar 43 16 seat stays 43 14 seat tube 43 13 secondary winding 36 26 section 9 16 section 9 34 . gyrate) 3 40 round bar 32 41 round belt 21 21 round file 32 27 round iron (bar iron) 24 19 round nut with drilled holes in on face 15 10 round nut with set pin holes in side 15 9 round punch 32 18 rounded end 14 6 round-head rivet 16 19 round-head screw 14 18 round-nose pliers 33 33 rowlock 48 11 rubber block (rubber tread) 43 31 rubber tyre coupling 19 6 rubber-impregnated belt 21 24 rubble concrete wall 46 35 rule 8 4 run a car 39 29 running gear (carriage) 39 41 rust-proof zinc cup 50 28 S saddle springs 43 18 safety clutch (overload release clutch) 19 21 salary 53 49 sampling inspection 53 70 sand inclusion 23 43 sand moulding 23 8 sander 51 46 sanding and spraying 51 45 sandpaper block 51 22 satellite and cable television broadcast reception mechanic 55 13 saw 32 35 saw tooth roof 49 13 sawing 32 12 scale 12 9 scale graduation 12 22 scouring 48 44 scrambling motorcycle (cross-country motorcycle) 44 30 scrape 32 36 scraper 32 20 scraper 51 23 scraping 32 19 screw (bolt) 14 1 screw 15 24 screw 32 4 screw base 37 21 screw clamp 25 45 screw cutting 33 17 screw-cutting machine 34 49 screw extractor 15 30 screw fastening 15 31 screw home 15 28 screw in 15 25 screw off 15 26 screw on 15 27 screw thread 13 1 screw/bolt locking 15 17 screw-cutting die 33 18 screwdriver 33 36 screwed joint (bolted joint.rigidity (stiffness) 6 10 rim 20 23 rim 40 21 ring (annulus) 3 32 rivet 16 2 rivet 16 26 rivet buster 16 30 rivet hole 16 6 rivet joint (bond joint) 16 1-32 rivet pitch (rivet spacing) 16 11 rivet shank 16 3 riveter 16 29 riveting 16 27 rivets 16 19-32 road sweepers 38 41 rocker arm 42 30 rocker switch 37 1 rod 12 8 roll 24 27 roll 24 3 roller chain 20 29 roller path 24 5 rolling 24 1-27 rolling bearing 17 42 rolling element 17 47 rolling mill 24 1 rolling shutter 45 46 Roman numerals 1 1 roof 45 17 roof structures of timber 49 20-48 roofing 45 18 root circle 22 16 root surface 22 9 rotary file (burr) 32 33 rotary switch 37 3 rotating centre (rive centre) 27 22 rotor 36 30 rotor blades (propeller) 35 45 round (circular. orbicular.

section mill 24 8 section plane (cutting plane) 9 9 section view 9 8 sectional view in an offset cutting plane 9 12 sections 9 8-18 self-aligning bearing 17 54 self-cutting screw 14 29 semiconductor 36 4 semi-finished product 24 12 semi-rise handlebars 43 37 semi-trailer 38 22 sensitive contact 12 21 series connection 36 13 service 52 38 service riser 34 2 set of gauge blocks 12 31 set square (square) 8 5 setting-up 52 26 setup time 53 55 shaft 17 2 shafts and axles 17 1-21 shank 14 3 shaped trowel 23 19 shaper 29 6 shaping (planning) 29 1-6 shear 6 34 shear diagram 7 16 shearing 33 3 shearing force 6 35 shears (bull-nosed scissors) 51 17 sheet 32 39 sheet mill 24 10 sheet pile wall (sheet pilling) 46 36 sheet presswork 24 41-58 shell mould 23 15 shift 53 40 shin guard 31 35 shoe 46 8 shop superintendant 53 37 short dog point 14 8 short dog point 14 9 shoulder 17 14 shovel bucket (dipper) 47 24 shower attachment 34 19 shutter boards (lining boards) 46 24 shutter catch 45 11 shuttering 46 13-21 side lap weld (parallel fillet weld) 16 40 side shutter 46 17 side window blower 41 15 sidecar machine 44 31 sidelight (side lamp) 40 27 silencer 40 41 silicon 10 5 simple cubic lattice 10 11 simple scarf joint 50 33 simple tie 49 28 single casement window 45 12 single skew notch 50 36 single-cutting drill 28 14 single-direction thrust ball bearing 17 56 single-disk clutch 19 13 single-ended gauge 12 39 single-head open-end wrench 33 23 single-rivet joint 16 10 single-shear rivet joint 16 17 single-stage reducer 22 36 single-stage transmission 20 4 single-start thread 13 17 site hut (site office) 47 28 size (dimension) 11 10 size deviation 11 20 size limit (dimensional limit) 11 17 size scatter 11 21 sketch 9 26 slack side of belt 21 6 slag skin 31 5 slate hammer 50 43 slate nail (a galvanized wire nail) 50 45 slide 27 10 slider 12 6 sliding bearing (plain bearing) 17 59 sliding roof (sunroof) 38 5 slip 20 16 slot 15 35 slot 15 36 slot lap weld 16 42 slotted 15 37 slotted and castle nut 15 4 slotted cheese-head screw 14 19 slotted countersunk-head screw 14 16 slotted oval-head screw 14 17 slotted parallel pin 15 33 slotted round nut 15 8 slotted set screw 14 31 slotting 29 8-9 slotting machine 29 9 slotting tool 29 8 small three-door car 38 13 smith 54 34 smith's hammer (sledge hammer) 24 30 smooth file 32 25 smooth regulation 20 15 smooth shaft 17 11 smoother 51 26 snap gauge 12 41 snap head (tail head) 16 5 social insurance 52 31 socket wrench 33 28 solar energy 35 39 solar panel (solar collector) 35 41 soldering fluid (flux) 34 43 soldering iron 34 39 soldering stone 34 42 solid shaft 17 8 solo seat 44 34 sound system operator 55 7 source of power 53 79 .

angle brace) 46 14 strut 46 22 strut 46 23 strut girder 46 13 strutted collar beam roof structure 49 45 stud (stud-bolt) 14 30 studio flat 45 34 submerged-arc welding 31 16 subtract 1 24 .Spanish-tiled roof 50 16 spar plug 42 31 spare wheel 40 42 spark-ignition engine (Otto-cycle engine) 42 3 speed change lever 27 18 speed reducer (reducer) 20 3 speedometer 44 5 speedometer with trip mileage recorder 41 9 sphere 4 13 spherical (ball-shaped) 4 18 spherical (ball-shaped) 4 18 spindle top 34 20 spirit level 48 33 splash lubrication 18 15 splash ring 18 16 splined fitting 17 30 splined shaft 17 31 split muff coupling 19 2 split pattern 23 6 split ring 18 36 split-tiled roof 50 21 spoke nipple (spoke flange) 43 22 sporting coupe 38 12 spot welding 31 37 spot-facing 33 13 spray gun 51 47 spreader 51 25 spring 39 45 spring-rule 12 3 sprocket wheel 43 29 spur friction gearing 20 18 spur gear 22 22 square 12 28 square 3 18 square 8 6 square bar (iron bar) 32 42 square file 32 28 square iron/bar 24 17 square neck countersunk head bolt 14 23 square neck mushroom head bolt 14 22 squirrel-cage motor 36 35 straight cup grinding wheel 29 22 stack of brick 48 26 stack of gauge blocks 12 32 staggered rivet joint 16 15 stainless steel 10 33 staircase 45 37 stand 12 26 standard 11 6 standard 46 6 standard base-rate structure 53 50 standard ladder 46 1 standard piece time 53 53 standard production rate 53 62 standardization 11 4 standardize 11 5 starter lock 41 4 static loading 6 2 stator 36 29 steady rest 27 37 steam 35 13 steam boiler (a water-tube boiler) 35 11 steam-generating station 35 10 steel 10 18 steel concrete and cast stone manufacturer 55 55 steel grade 10 19 steel plant worker 54 5 steering gear 39 40 steering head 43 7 steering tube (fork column) 43 10 step drill 28 12 stepladder 51 36 stepped shaft 17 12 stepped speed variation 20 12 stepping stones 45 50 step-type chip breaker 26 18 stone mason 55 48 stop and tail light 44 8 stop fillet 46 18 stop valve 30 29 stop valve 34 6 storage battery (accumulator) 36 11 storeroom 53 26 straight grinding wheel 29 18 straight grinding wheel recessed on two sides 29 19 straight line 3 2 straight shank 28 5 straight sunk key 17 24 straightedge 12 27 straight-shank tool 26 7 strain 6 4 strap 46 21 strap butt rivet joint 16 7 strap clamp 25 47 strength 6 13 stress 6 16 stresses 6 21-37 stress-strain diagram 6 25 stretching bond 48 13 stretching brick 48 14 stretching course 48 15 strickling 23 14 strip steel 24 15 stripper 24 46 stripping roller 51 39 structural steel 10 21 structure smith 54 48 strut (brace) 46 19 strut (brace.

subtraction 1 23 sum 1 22 sun lounge 45 44 sunlight (solar radiation) 35 40 supply of power (power supply) 35 51 supply pipe 34 4 support 7 2 support in bearings (fit with bearings) 17 32 surface 26 41 surface grinding 29 11 surface grinding machine 29 31 swan's neck (swan-neck) 45 22 swinging clamp 25 46 swissing 39 19 symmetrical figure 3 11 synchronous motor 36 36 T tab washer 15 16 table 28 36 tailgate 38 9 tailstock 27 6 tailstock barrel (quill) 27 8 tailstock centre 27 7 tang 28 6 tangential component of cutting force 25 30 tangential stress 6 18 tank car 38 38 tap wrench 33 16 tape 11 34 taper journal 17 20 taper key 17 27 taper mandrel 27 30 taper pin 15 34 taper roller 17 50 taper shank 28 4 taper sunk key (feather) 17 28 taper thread 13 21 tapered roller bearing 17 58 tapered washer 15 15 taper-turning 26 27 tapping 33 14 tapping screw 14 28 T-beam 24 21 team 53 30 technical inspection department 53 11 technical mechanic 55 19 technician 53 33 telescopic front forks 43 6 telescopic shock absorber 44 15 television and videotechnical mechanic 55 18 temperature 11 60 temperature regulator 41 21 template (templet) 8 8 temporary failure 53 77 tens 1 7 tensile test 6 22 tensile test machine 6 23 tensile test specimen 6 24 tension 6 21 tension roller (idler. wind turbine) 35 43 tidal power plant 35 33 tie beam 49 34 tie tube 46 9 tight side of belt 21 5 tile hammer 50 42 tile stove and fireplace constructor 55 38 tiled roof 50 9-23 tiler 55 37 tilesetter 55 53 timber joints 50 31-37 time 11 58 time for machine servicing 53 60 time for rest and personal needs 53 61 . aerogenerator. tightener) 21 12 terrace 45 26 terraced house (stepped) 45 28 the allowed loading of the axle 39 26 The International System of Units (SI) 11 52 The National Qualification Register 54 1 the understructure of body (chassis) 39 33 the understructure of body (chassis) 40 4 T-head bolt 14 21 thermometer 41 11 thermoplast 10 55 thermoplastic stip connectors 37 26 thermoset 10 56 thick line 9 2 thickener 18 43 thimble 12 18 thin line 9 3 thousands 1 5 thread 14 4 thread plug gauge 12 42 thread profiles 13 6-14 thread ring gauge 12 43 threaded bore/hole 15 23 threaded plug with hexagon head and collar 14 25 threading tool 26 32 three core cable 37 23 three quarters 1 16 three-cylinder machine 44 1 three-door hatchback 38 11 three-jaw chuck 27 25 three-phase current 36 17 three-phase generator 36 28 three-phase plug 37 12 three-pipe megaphone exhaust pipe 44 17 three-pole earthed socket 37 10 three-socket adapter (three-way adapter) 37 8 three-square file 32 29 throttle twist grip (twist grip throttle control) 44 3 through bolt (in-and-out bolt) 15 21 throwaway sintered-carbide insert 26 20 thyristor 36 41 tidal power 35 32 tidal power plant (wind generator.

time per piece 53 54 timing belt 21 20 tin 10 7 tin bronze 10 49 tin-lead solder 34 41 tinsmith and house tinner 54 11 tip circle 22 14 tip surface 22 8 tipping dog 29 29 tipping wagon 47 11 title block 9 23 T-joint (T-junction joint. cope) 23 11 torque indicating wrench 33 31 torque wrench 33 30 torsion 6 36 torsional moment 6 37 touring bicycle 43 53 tow bar 40 47 tower 47 16 tower crane 47 13 tractive unit 38 21 trade group 54 2 traffic automation mechanic 55 32 traffic industry 55 24-36 trailer 38 25 train 38 39 transformer 35 18 transistor 36 40 transition fit 11 30 transmission ratio 20 8 transportation department 53 19 trap (anti-siphon trap) 34 17 trapezoid 3 23 trapezoidal thread 13 13 triangles 3 13-17 triangular (trigonal) 3 37 triangular thread 13 6 trimmer 49 33 triode 36 39 triple-rivet joint 16 14 trolley bus 38 33 trowel 48 28 truss tower 35 44 T-square 8 7 tube (inner tube) 43 24 tube-rolling mill 24 11 tubular steel scaffold (scaffolding) 46 6-12 tungsten 10 3 tungsten argon arc welding 31 19 tungsten electrode 31 22 tup (ram) 24 39 turbine 35 16 turn 26 38 turn indicators warning light 41 31 turner 26 40 turnery 26 25 turnery 26 39 turning (lathe work) 26 23 turning 26 24 turning fixture 26 43 turning tool 26 4 turret 27 40 turret lathe 27 39 twin seat 44 33 twist drill 28 1 twist drill 33 6 two-door saloon car 38 6 two-high mill 24 2 two-pipe system 34 14 two-stage reducer 22 37 two-stroke internal combustion engine 42 4 type of production 52 11 tyre (cover. outer case) 43 23 tyre repair and wheel balancing specialist 54 21 U ultimate strength 6 30 undeformed chip of thickness 25 16 under tile 50 17 under-bonnet light 40 56 undercarriage 38 23 underdrive transmission 20 10 underfloor mounting 37 13 undersize 11 13 unification 11 3 uniform 7 6 unify 11 2 unit 11 48 unit system 11 49 unitary body (body) 39 32 unitary body (body) 40 1 units (ones) 1 8 . tee) 34 33 T-joint 16 36 to replace the cylinder head 39 10 to replace the head gasket 39 11 to replace the spark plug 39 12 toilet cistern 34 22 tolerance 11 24 tool box 40 44 tool life 25 32 tool point (cutting part) 26 2 tool post 27 13 tool room 53 24 tool shank 26 3 tool shed espalier 45 36 tool steel 10 22 tool wear 25 33 tooling 52 25 toolmaker (tool designer) 54 49 tooth 22 6 tooth gear 22 39 tooth profile 22 10 tooth space 22 7 toothing of brick wall 48 25 top aerial 40 39 top dead centre 42 10 top flask (upper frame.

universal joint (cardan joint. Hooke's coupling) 19 7 unrivet 16 28 unstrutted roof structure (roof with king post) 49 46 up milling (conventional milling) 28 28 upper deviation 11 22 upper edge board 47 4 upper floor 45 39 V V belt (vee-rope belt) 21 16 V engine (two bank engine) 42 40 valley rafter 49 42 value of the scale graduation 12 24 valve 43 25 valve pushrod 42 29 valve sealing cap 43 26 van 38 26 varnishing 51 40 V-block 25 39 vee-belt 21 17 vee-belt pulley 21 18 vehicle maintenance 39 22 ventilating tile 50 20 ventilation switch 41 23 ventilations and air-conditioning fitter 54 47 verge 49 3 vernier calliper gauge (slide calliper gauge) 12 4 vernier depth gauge 12 11 vernier height gauge 12 12 vernier scale 12 10 vertex of a cone 4 11 vertical boring and turning machine 27 38 vertical drilling machine 28 23 vertical leg 24 22 vertical pipe 45 24 vertical section 9 11 vertical welding position 30 15 view 8 28-35 view 9 35 view from above (plan) 8 29 view from behind (rear view) 8 33 view from below (bottom view) 8 32 view from the left (left-hand view) 8 30 view from the right (right-hand view) 8 31 visible outline 9 6 voltage 36 7 voltmeter 36 20 vulgar fractions 1 15-17 W wage 53 48 wage class 53 51 wallpaper 51 2 wallpaper paste 51 8 wallpapering (paper hanging) 51 1 wallpaper-stripping liquid (stripper) 51 9 wallpaper-stripping machine (stripper) 51 30 Wankel engine (rotary engine) 42 42 warm-air regulator 41 22 warning light 41 27-34 warning light for heated rear window 41 27 warning light for rear fog lamp 41 28 warning light for the hand brake and brake system 41 35 washer for I and U steel 15 13 washers 15 12-16 watchmaker 54 45 water 35 14 water cooler 44 20 water inlet 34 26 water level at high tide 35 36 water level at low tide 35 37 water pipe 35 12 water temperature gauge 41 8 water-cooled three-cylinder four.stroke engine 44 16 wedge angle 25 24 weld 16 44 weld 30 2 weldability 30 9 weldability test 30 10 welded joint 16 32 welded joint 16 33-45 welded specimen 30 12 welder 30 3 welder 54 22 welding 16 45 welding 30 1 welding bench 30 32 welding defect 30 11 welding flux 31 17 welding generator 31 27 welding goggles 30 36 welding lead 31 7 welding nozzle 30 34 welding paste 30 37 welding position 30 13 welding rectifier 31 26 welding rod (filler rod) 30 20 welding station 31 28 welding torch (blowpipe) 30 18 welding transformer 31 25 wheel dressing 29 30 wheel hub 43 19 wheel rim 43 21 wheel spoke (wheel arm) 43 20 wheelbarrow 47 9 wheelhead slide 29 27 white cast iron 10 40 white-heart malleable cast iron 10 45 Whitworth thread 13 12 whole number (integer) 1 13 wick 18 10 wick lubrication 18 9 wick-feed oiler 18 11 .

wind power 35 42 winding 36 31 window breast with window sill 45 13 window shutter (folding shutter) 45 10 windscreen 40 11 windscreen and rear window heating switch 41 20 windscreen wiper 40 12 wing 40 17 wing nut 15 11 wiper and washer switch 41 3 wire brush 30 38 wire nail 50 39 wire strippers 37 25 wood 10 60 wood screw 14 27 wood screw 50 27 wood square 48 32 wooden floor layer and tiler 55 42 wooden nail 50 38 woodruff key 17 25 work clamp (earthing clamp) 31 8 work surface 25 3 work surface 25 4 worker 53 29 working place 53 44 workpiece 24 7 workpiece 30 21 workshop 53 20 workshop layout 53 41 workshop section 53 43 worm 22 33 worm gearing 22 32 worm-wheel 22 34 woven fabric belt 21 23 wrench (spanner) 33 21-31 wrench opening 33 22 wrist pin 42 19 X X-zero gear 22 38 Y yield point (limit) 6 29 .