You are on page 1of 2

APIMA

ν L’APIMA és la responsable de la majo-

SERVEIS
ν A partir del 13 de setembre: ♠ Escola matinera de 8 a 9 h. ♠ Transport escolar. ♠ Menjador escolar de 14 a 16 h.

ria de les activitats extraescolars que es realitzen en el centre, entre altres:
♠ Tallers de tarda ♠ Jornades de convivència ♠ Rua de Carnaval ν Subvenciona el transport escolar de

CEIP CAN COIX
Col·legi d’Educació Infantil i Primària
Sant Antoni de Portmany

Per a més informació: Secretaria del centre.
ν A partir d’octubre: • Activitats extraescolars de tarda organitzades per l’APIMA al nostre centre (patinatge, taller d’anglès, ball flamenc i dansa creativa).

les excursions. ν Col·labora econòmicament en l’adquisició d’equipament i material didàctic. ν I, en general, dóna suport al bon funcionament del centre.

Per a més informació: APIMA

HORARI APIMA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS

• De dilluns a divendres a les 9 del mati al menjador escolar.

Conselleria d’Educacó i Cultura

CEIP CAN COIX
Carretera Sta. Agnès km 1,5 07820 Sant Antoni de Portmany Tel-Fax: 971 34 47 68/638427442

e-mail: ceipcancoix@educacio.caib.es
C/C: 2100 0213 41 0200240359 cif: S 0718153 J http://ceipcancoix.blogspot.com DC010203-cat

FULL INFORMATIU

CURS

2013-14

CLAUSTRE
Infantil 3 anys ............... Maribel Domínguez Infantil 4 anys ................ Fina Marí Infantil 5 anys ................. Patri Costa Infantil ............................. Meritxell Martín 1r Primària ..................... Quique Xaudiera 2n Primària ..................... Marta Ramón 3r Primària ..................... Sagra López 4t Primària ...................... Pepi Martín Suport 4t ......................... Pendent nomenament 5è Primària A i anglès.... Tere Marí 5è Primària B .................. Lucas Marí 6è Primària Ed Music. ... Neus Ramón Primària........................... Pilar Serra Primària i anglès ............ Josep Canals E. Física........................... Alicia Ribas Atenció Diversitat........... Eulàlia Torres Pedagogia terapeutica... Angels López Religió ............................. Pilar Sánchez

ATENCIÓ PARES
♥ Dilluns de 14 a 15 hores. Si és possible, amb cita prèvia.

AVALUACIONS
♥ 1a Avaluació ...... 16 setembre a 2 desembre ♥ 2a Avaluació ...... 3 desembre a 10 març. ♥ 3a Avaluació ...... 11 març a 19 juny.

HORARI DIRECCIÓ
♥ Dilluns de 13 a 14 hores.

ENTRADES I SORTIDES
• ENTRADA ......... 9 h
• Es demana màxima puntualitat. • Al voltant de lles 9:05 h sona un segon timbre i es tanquen les dues reixes d’accés al recinte.

HORARI SECRETARIA
♥ Dimecres de 9 a 10 h. ♥ Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 13 a 14 h.

• Els alumnes que arriben tard han d’esperar a l’esplai per
incorporar-se a les activitats escolars. Tan sols en casos justificats, es podran incorporar als canvis de classe. ♠ Esplai Infantil de 11 a 12 h. ♠ Esplai Primària de 11:30 a 12 h

CALENDARI ESCOLAR
• • • •
Dia inici de curs: 13 de setembre Vacances de Nadal: Del 23 de desembre al 6 de gener (ambdós inclosos) Vacances de Pasqua: Del 17 al 25 d’abril (ambdós inclosos) Dia final de curs: 20 de juny Dies no lectius: 1 de novembre. Dia de Tots Sants 4 de novembre. Festa d’elecció del centre 6 de desembre. Dia de la Constitució 17 de gener...... Sant Antoni 28 de febrer...... Festa escolar unificada 3 de març ....... Festa d’elecció del centre 1 de maig ......... Festa del treball.

• SORTIDA........... 14 h
• Per a la sortida, la reixa principal s’obri a les 14 hores,
una vegada han sortit els alumnes que fan ús del transport escolar i es tanca minuts després d’haver sonat el timbre de sortida.

• Els pares de primària han d’utilitzar la porta principal i
han d’esperar als seus fills i filles fora de l’edifici, a les portes corresponents.

• La porta d’infantil s’obri al voltant de les 14 h menys
cinc. Els pares d’infantil han de recollir als seus fills i filles a l’aula corresponent.

EQUIP DIRECTIU
Directora .............Pilar Serra Cap d’estudis .....Maribel Domínguez Secretària............Meritxell Martín (Marta Ramón)

FALTES D’ASSISTÈNCIA
• Quan un o una alumne/a està malalt, s’ha de comunicar
per telèfon el més aviat possible i, posteriorment, s’ha de justificar la falta per escrit. Recordam que tres faltes de puntualitat o d’assistència sense justificar en un mes, o cinc en un trimestre, es considera falta greu i es sanciona com a tal CEIP CAN COIX Carretera Sta. Agnès km1,5 07820 Sant Antoni de Portmany Tel-Fax: 971344768/ 638427442 http://ceipcancoix.blogspot.com E-mail: ceipcancoix@educacio.caib.es