You are on page 1of 4

SCE 3109 : Tenaga Dalam Kimia

Praktikal 6

Tujuan

: Untuk menentukan nilai pemalar Avogadro dengan menggunakan prosedur elektrolisis

Teori

: Hukum Elektrolisis Faraday - jisim bahan yang termendak pada elektrod berkorelasidengan kuantiti elektrik Q (arus × masa) yang lalu menerusi larutan, dan dengan jisim molar bahan berkenaan.

Manakala nilai pemalar Avogadro

merupakan satu hukum dimana

gas-gas dengan isi padu yang sama, pada suhu dan tekanan yang sama, mempunyai bilangan zarah atau molekul yang sama. Bilangan molekul yang ada pada isi padu gas yang tertentu adalah bebas daripada saiz ataupun jisim molekul gas tersebut. Nilai teori bagi pemalar Avogadro merupakan 6.02 × 1023 : 1 mol dm-3 larutan kuprum(II) sulfat, 2 kepingan kuprum : Sel kering, bikar 250 cm3 , wayar penyambung dan klip buaya, ammeter,suis dan jam randik.

Bahan

Radas

Prosedur

:

1. Kepingan kuprum dibersihkan dengan menggunakan kertas pasir kemuan ditimbang. 2. Bikar diisikan dengan 1 mol dm-3 larutan kuprum (II) sulfat sehingga separuh penuh. 3. Rajah telah disediakan seperti rajah 1, kemudian suis ditekan serta jam dimulakan. 4. Rheostat diubah bagi membenarkan jumlah arus yang kecil melaluinya.

57 1.5. Rajah 1: Elektrolisis bagi menentukan nilai pemalar Avogadro Keputusan : Berat kepingan kuprum (g) Sebelum 30 minit Selepas 30 minit 1. ianya harus dibersihkan menggunakan kertas pasir. Bacaan ammeter telah direkod. .60 Perbincangan : 1.1 Kepingan Sambungan kuprum pada terminal A (anod) B (katod) Negatif Positif 1.66 -0. Ianya juga bagi mengelakkan kesilapan ketika membaca nilai jisim kuprum tersebut. Sebelum menimbang kepingan kuprum. 6. 7.65 1.06 Perubahan Bacaan pada Ammeter (A) 0. Hal ini bagi mengelakkan lapisan oksida pada kepingan tersebut mengganggu hasil tindakbalas yang berlaku. Sebarang perubahan pada terminal anod dan katod telah dicatat.08 +0. Kepingan kuprum dibasuh dan dikeringkan dengan mencelupnya ke dalam propanon. Selepas 30 minit. 8. arus elektrik diputuskan.

Ketepatan keputusan diperoleh sekiranya kepingan kuprum yang berfungsi sebagai katod dijadikan anod untuk sementara waktu. Soalan : 1.06 g. 3. . Anod Katod : 2H2O (ce) → O2 (g) + 4H (ak) + 4e: Cu2+ (ak) + 2e-→ Cu (p) 3. Sekiranya elektrod tidak dibiarkan kering sepenuhnya.02 g serta terdapat gagguan angin daripada kipas yang dipasang. ianya bakal mengakibatkan kesalahan ketika bacaan jisim buat kali kedua diambil. ketidaksamaan perubahan nilai bagi kedua-dua kepingan ini berlaku mungkin diakibatkan ralat ketika timbangan buat kali kedua dilakukan. Tuliskan persamaan tindak balas yang seimbang untuk tindak balas yang berlaku di anod dan katod. Kepingan kuprum A telah berkurang sebanyak 0. Secara teori.2. Ianya juga menyebabkan ralat pada nilai Avogadro. Jelaskan mengapa terdapat sedikit perubahan kecil bagi kedua-dua nilai ini di dalam eksperimen yang telah dijalankan. Nyatakan dan terangkan dua cara untuk meningkatkan ketepatan keputusan yang diperoleh Pastikan perubahan kedua-dua jisim kepingan kuprum adalah sama. pertambahan jisim dalam satu elektrod kuprum sepatutnya sama dengan pengurangan jisim pada satu lagi elektrod. Nilai pemalar Avogadro akan bertambah sekiranya bekalan kuasa dibekalkan melebihi 30 minit.04 g manakala kepingan kuprum B telah meningkat sebanyak 0. Ianya mungkin juga berlaku kerana kepingan kuprum tidak dikeringkan secara sempurna sehingga lebih sebanyak 0. 2. Hal ini akan menyebabkan lebih banyak zarah Cu dipindahkan melalui elektrolit dari anod ke katod.

Kesimpulan : Nilai pemalar Avogadro boleh diperoleh melalui proses elektrolisis. Shah Alam : Kursus Sains Fajar Bakti. T.wikipedia.Pemalar Fizik . Y. (1998). TOON. Rujukan : 1. BHD. Proses menyalut kepingan logam dengan logam yang lain melalui elektrolisis disebut pengelektrosaduran.95 x 1023 pada katod. SUKSES KIMIA SPM. Petaling Jaya: PENERBITAN FAJAR BAKTI SDN.915 x 1023 dan 5. nyatakan dan jelaskan dua kegunaan proses elektrolisis dalam industri. T.4.org/wiki/Pemalar_fizik 2. Nilainya pada anod ialah 8. (2013. Y. . Retrieved from Wikipedia: http://ms. Mac 9).Tujuan pengelektrosaduran ialah untuk melindungi logam tersadur daripada kakisan dan menjadikannya lebih cantik. Selain daripada mengukur nilai pemalar Avogadro. 3. Kimia Fizik STPM. (2003). anod ialah logam saduran dan elektrolit ialah larutan garam yang mengandungi ion-ion logam saduran. Dalam sel elektrolisis bagi pengelektrosaduran katod ialah bahan yang ingin disadur.Toon.