You are on page 1of 52
Concurs cu premii, CD cu cele mai noi demo-uri, filme, ST WUE Game Magazine ayjall BELO Tea) I} ~~ Ever@, st = cel mai mare joc al anului sy rnates campul de y Sea Oe e mei alel | de la pag. 4 doua PCA Cacea tal OU Co eee Baca Pca Oo oe ommander @ Quake 2 @ Kali orGier ct et Fi,® SHanghai: Dynasty @ ere rere peat ide ‘©’ Swarm @ Tomb Raider Gold @ Triple Play '99 Computers and Electronics Romanian Fair Editia a 7-a Complexul ROMAERO Baneasa 12 - 16 mai 1998 a HITACHI @vycr SYMANTEC baa & System PLUS € JARS ORACLE: > PHILIPS TEC ILS Holding 1S, Pasmon Yorn Ste @IDG a ee Computervision = De > CssorTWare sri fj INFORMIX® PROTaISE wee 5 Q'NET S a AQ @ a RISO t aris elecronicsrl_/y DING ROMSYM DATA SRL AsmiconrRoL & i . cocoon 2 CME = WAutodesk ETA - 2U on pee Oo mm BASF umocsat LYNX SAMSUNG Poy reveis EB MGT ater ala - east 2000 omania poms — = Best COMPUTERS. a s ame fA SHARP Pir vega: mesa wate VIEWSONIC : io MYLAMIR MINOLTA © Sore a Se ggasi SPRINT om V7Xerey, casi Msbtca [WACOA\] WIZROM CIEL: @. @Sun wy CLEPSYDRA —sts7ureans most@rom ee wee compaa. 0) Ppscans dialog ROMSYS SA Pentru informatii sunati acum la tel./ fax: 230.62.81; fax: 230.12.53; tel.: 231.18.82 ‘Multimedia _ oa — \ ES ei 3 tol imediat ol hirdware-uluipentri _plicilegrafice ge Samuljeau ca eiuperilé dpa 4 “jocuri poate fi rezumat in doua litee: plogie; find si cele mai avantajoase (pentru o 3D. Oare ce ne asteaptpe poi, ce ne or) piese hardware. Dupe sa dezvoltt pete imal mai ml suai pin her, ee dt cpl hi ing eon deat E butohdnd ig)faga unui ecran? mai mult dect silbatica, ei au primit Io Goal in urma cu 8 ani, exista un singur mare ‘de la Intel: procesoaréle MultiMedia eXtension, producdtor de procesoare: Intel, Acum el ete care au vitezA mat mult decit mullumitoae in {Scondl de AMD, Cyc ima noiinral in_sceerea grafic ocunor Nici tum. nf > rend, Centaur. Cum concutenta ¢ foarte mare ceasul al 13-lea,(acesti prodicatori nu au sansa (¢ vorba de miltarde de dolar, solutile efutate de a forma abianfe, asa cum o au AMD, Cyrix % ru au fst hie ortodoxe: Aste, desi Intel $ Cnt, find es mar Gat a Jucreaza la noul standard de instructiunj 3D, Poate opta pentru wh anumit prod q * q MMX2, ceilalti s-au adunat si creeze propriul deoarece fiecare in parte ar et miei din standard de asifel de instructiuni, dei pins mai _piafa de acceleratoare 3D. Alltel ar fi fost ‘ y Mlaltfieri au produs microprocesoare sub ticenga situate in eazul unui standard impus pe pat 7 oncurentului. Era vorba si fie folsit setul de __Microdoft arf inut cont del, iar licile : extensi 3D de la AMD, dar Cyrix fa fost de. ~ grafice 3D arf trecut dit domenial accesort ‘ \ cord Si cine folosete 3D? fn primal rind, de dort, dar mu obligatorit la celal pieslor \ jocurile! Cnd se pirea esa ajuns la proverbul__esenale pentru un PC de gamer. ASadar na le cite bordeie, atitea obiceie”, peste accstia trei ” rimine,decit s8,vinda in continuare ceca ce ~ : 1 cligut '.bomba” Microsoft-ului. Acesta, ~ produc fsi-9-due destul dé bint), dar éu gustul ) ¢ deoarece produce cel mai vandut sistem de amar cA pot isi tepta-repat din scena operate, are ese in cea timp fi cea mal ‘inte produto de procesoars, ec-mai ( ~~ rispindité platforma de jocuri, adicd Windows bine plasat pare a fi AMD, cate dispune deja d& 98,0 pec lt Windong muva,{ tol 3D va ral pice suporta tc standard grafice 3D, indore.» de acest tips fn pes, a incepat si - ach acesiea Vor avea asemin. Inch marin, asigure spatl, semmind cu file de jocuri ; CCyix a Gzut de acqrd ss alieze cu AMD, Dear Works si Digital Anvil un contract prin / dar acerut cain viitorl Sts inte si comenzi care acestea ii vor folosisetul de istrutiuni desl i SD Win KG in vitorlS tr product Ba chiar / Asifl, deo parte se alt Ine, ar de-ewalal are planuri mari ce vizeaz independents Fah 7c fa | sunt AMD, Cyrix gi Centau Cum atunci cid de Intel (informarii mai concrete putt afl’in ¢ ~doi se bat, al weilea céstiga, Mirosoft continua CHIP-ul din marc) s Ski impund pe piati DirectX 5.0, care floseste-_Oricuin, Si dorim ca din acca curs 2 decclerarea 3D hardvare in plac prick. Dar ngbund i nu apardprodse prea sume cum DirectX 6.0 va folosi instructiunile procesorutui ' $-a mai intamplat la lansarea tindr procesoare West ace ecelerare. Fup ce le produce. performans pe dap un an ra dep), or mar regret productonot de plc grafice, ce, prea dfn ore ee. E iferesant pets 5 ‘au propria Jor poveste de expansiune si decider. evi ee ne jucimt, ce va ies din .decacordul” A Pind acum vreo doi ani, ei erat avantajaii Cyrix-ulucare ais .Da’” cu jumstate de-gurd Jefe hardware. Toa tumea dorea mai muti i din ambiia AMD-ATuf We a detrona Intel 5; 2 Salitate grafcd in domeniul multimedia, iar ‘ P i ) y ‘