You are on page 1of 52
cin’ ng — je elit Su a = iy* esr ed #., Ceereer fir ise tenet Beate Weer ur Uo Meteo Reto uur Ls oa gut Le laa = wR ae ee el aE Ra el ote TT Re (Tey) | Erase ag DUE WaeOF Co Tere ae CUM Lael cicwaly ¢ ital PGA Eye Tu Pye mC Ule Le AE ee) ifabo | BUCHAREST PUL r Computers Ie , beret ete , rae ee Ls] P Office Organisation 7 e : se | p 0) if % ms iim xe tiie September 29 - October 3, 1998 i Pe Uae OD ORGANIZER: [=m oN as eal WSN VIENNA-BUCHAREST git Tay Tol: 01-3304549, 3304554 Fax: 01-3304664 Money, money, money... fae ast ege att la prope dt si ta figurat. Am sista ltimul imp, ma ref lao peroadat de imp de aproximativ cit ani 1 ekplzie Ue iransfornie in ‘gi toaté domenile, Ge Ja oleviziune la jocuri sirevit. Intersil elorcar conduc in aceste domeni este ul singur: ban Laineept fost oincercarenevinovati de a atrage aienfa cu un produs ceva ma criginal poate cu oirimd obs, wo als ~ desinge mai mare sac 0 Fast ma scut Tnsd cu trecerea timpului s-a ajupe la probleme mai serioase gi anu impact acestor proguse asupra gonsumatoruli Iaginajvacae ar impactal un jocuri extrem de violenteasupracopilor cesta este imens, lsru doveit side cau din \ America unde dt copi au ues unalt copi pentrua vedeacam cumeste Mortal Kombat tn yealtat. Probab, singural 9 cel msi (buh argument pe care, putea aduce ar Fi faptal ast de ear sunt zoe. Da dara ebui srg un semnal in éeee ce priveste evolutia acestor Un alt caz, de ga asta extrem’ de rsp este cla fustlor seu sa al decoltcurlor’ cazul Laei Croft find dja celebru care pebund dretate erupt teva inimi, Cind a fosttansat Tomb Raides personajolprneial a atras imitate $i, flosindu-gifarmecele feminine, s2 intalatcu guint in veil celor mai une . jocuri. A meritat? Da, cu sigurantaia fost un joe foarie cut, iar firma care Ia ficut a feat ES pee indrigostiyi de ay side accea, sa incereat |, demistficarea Lari, ca devenind, doar 0 grim de poigoane”, cova teal un vis") Gopher inst continua s-s protejeze visul "arVirma si stoared bani, ba chiar mai mult, aufostvandutedecurnd drepaile dtr pentru frumoasa Lara, astfelincdt vom putea rms pe marleecrane 0 armada tke polgoane” 35 mai bine renerizate Singurul agent eeonomic-eare nu ¢ interest in a face bani oricum, este Sa 5 shabu meena prin care aSeota oalt sterveni este interzicefea violent si mlaterialelorindesente de pe pat. Cel mai ‘bun exemplu Vine din Germania unde Inunatl Carmaggsdan fost race CIR ok Go cose ined Sogk vent baba verde, J gag devert subi combles. Vangie os ‘eet al Roel utd fetal compe (ot oot Alesana gee oye teint gre unt be tmatipare ol ye normal dovie anol anormal, tomate Seid mpl el tesnceconcnedcsljnengi taabe CU 0 de rt pots face un ice erp Pe spatele predusului? Cine fine seama de vorbele mipscule serise undeva pe pachet scare se recuma eam Ia att: ,grimada de poligoane bine renderizati” din joc nu este Tecomandabilicelor sub 15 ani, Paring fii atenyi! General Manager: Dan Badeseu ( Product manager: Florian Raileanu (Me, President) Seeretariat de redacti Gabriela Muntean (Cétalina Laz Redactori Mihail Stogara (Mike), Silvia Anton (Generalu’) ~ ‘Sergiu Zichil (| (Sergio) 5, Managing Editor: Daniel Danila n Grafica si DTP: t Sorin Grul Machetare yi label CD: ‘Adan Popa * Adresa redactiel: Bedul Vietoriei Ne12 Ft 1-200 Brasov Adresa pentru corespondenti OP. 13, CP. 4, 2200 Brayov od,