You are on page 1of 100
‘General Manager: Dan Bidescu Product Manager: Florian Réileanw (Mt President) Secretar de redactie:. (Catalina Lazie Redactori Claudiu Levente (Clade) Sergi Zichil (Sergio) Bogdan Dragan (Wild Snake) Nicolae Florisean (Nyk) Managing Editor: > Graficd si DTP: Sorin Gruia | Publicita. Krisztina Bras Zsolt Bodola (Citilin Radu Sterea Marketing: Noul an in viziunea unui gamer Ce s-ar putea spune la acest inceput de an? Din punctul de vedere al unui ‘gamer interesat de ceea ce se-ntimpla sau se va intimpla pe pia jocurilor, bineinfeles. Este vorba mia ales de Geea ce s-ar putea petrece atit pe piaja ‘internafionalé edt i pe eea intern... Trkiasca” pirateria (care este in conti= are infloritoare)! Astfel, in acest nou an (cu trei de 9 in coadt) vor apirea. probabil titluri peste tur, care mai de care mai promititoare, oferind o gra- fica 3D sau 2D deosebitd. Tots, eu cel putin, astept ewneribdare jocul care mi va face si tresalt de bucurie sisi exclam: at fn sft ceva deoscbi! Astept, dacd vrei, ceva in genul HalE-Life careveste deja binestut c& a schim- ‘bat pentru totdeauna conceptul despre jocurile 1* person action 3D shooter. Artcolul despre acest joc vA va limuri mai pe larg ce aduce nou acest joc si ce va oferi pe viitor genul acesta de jocuri. Tomb Raider IT este deja un tt ‘consacrat care probabil cd va atrage si mal mulfifani si care iri indoiald ef @ seris istoria pentru a daua oara, Da, am zis bine a doua oari, pentru €& cea de- 4 doua versiune a acestui joc a fost, dupa pirerea mea, mult prea tras de par. ‘Au aparut apoi o multime de alte titluri, care mai de care mai interesante si ‘mai bine realizate din punct de vedere grafic. Lipsesc totus aceletithuriinedite, ‘are sf adueS un concept total nou, total dferit fit de ce am viz pin acum. Stim cu fofite& lumea jocurilor a evoluat extrem de mult in ultimi cc un gamer ce sunt, imi vine foarte greu si nu ma glindesc gi si nu ma inreb: .Oare jocurile, mai precis genul acestora, au ajuns in acel punet de care nu se ‘mai poate tece? Ce avem noi acum si fie varfulpiramidel?™. $i probabil e& rispunsul rimane suspendat undeva pentru cd se pare cl in acest an au fost nungate doar tturi care fle fac referie la o versiune precedent, fe sunt un fel de clone. Indiana Jones, Setlers Il, C&C, etc. sunt tituri care nu adue fundamental nimic nou. Ele exploteaza doar ceca ce sa inventat pin acum. (Cam asta arf anul 1999 in viziunea mea de acum: un an in eare vor exista 0 ‘muljime de ttluri noi dar care mu vor aduce mai mult decdt au adus alte titur. Simt totusicX undeva se pregiteste o bomb atomic gen Quake, Tomb Raider, Abe's Oddworld sau X-Files, Ce va aduce now LEVEL? Ei bine, © multime de suprize. $i nu vreau $3 divulg ce vor face pentru c& stim cu ti ef surprizatrebuie s& riménd surpriza tit pentru gameri eit si pentru concent. Ce ne dorim noi, redacfie LEVEL dela mic la mare, este si trecem la un nou nivel gi si vi aducem in case un pit de bucurie, de care sperim si avefi parte toji anul acesta, Vom diversfica rubricile, vom mari probabil paginile revistei (si probabil ci si pref din piicate), vom face efortul de a vA da totu, tot ce se poate da. Vor avea Concursuri, suprize menumrate gi... de ce nu, jocuri full. Iti 8 in acest rnumr avem 0 tombold UbiSoft si o now rubrici: Playstation. $i acesta nu este decit inceputul. Playstation a anunfat un mare turneu prin tari! Probal cd vor fi si oi altri de ei. Rubrica Playstation 0 vo permanentiza gi 0 ‘vom imbunitii. E vremea si privim si noi spre Ocefdent si si avem ceea ce au gi ei: Md refer doar la tehnologie ci de altele...! Wr. President