You are on page 1of 8

IRÁNYELVEK

A MÉHÉSZKEDÉS ÉS A MÉHÉSZETI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK IRÁNYELVEI
A DEMETER, A BIODINAMIKUS ÉS EZZEL KAPCSOLATOS VÉDJEGYEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI
2009 június - minden tagszervezet által 2010 júniusáig lefordítva -

Demeter International e.V.

......................................................... 3...................................................................................... Belső kezelés . 6 A méz mérhető minősége: az analízis értékei .................................. 6 Kereskedés hozzávásárolt áruval ........ 7 2 Demeter International méhészeti irányelvek/ 2009...............................5..................................................2........1............................ 5 A viasz származása ....................... 4 4........................ 3................................... 5 Beetetés télire . 3....1.... 5 4................ 6 Átállás .......................... 4 Külső kezelés ..................5............... 6 Demeter méhészetek termékeinek jelölése ..................2.......5............................................. 5 5..................................................................1........................................ 4 Fajták ....... 9................................................................................................4........... 5........ 4 Szaporítás és nemesítő kiválogatás .......... 6 Minősítés.......3........ A mézhozam fokozásának módszerei ................ megalapozás ...................... 5 A lépek tárolása ......................................1................. 4................................. 5 A méztér lépjei..... 10.......4........................ 4 Lépépítés ...... Méztermelés.................. 5 A méz raktározása .............................................................................................................5.................................... 4...Ta rt al omj e g yz é k Oldal 1.3..........................4.... 4.......................... 8..............................................................................................2............ 4.....................4.. 4.............................................................................................................4................... 4. 5.......2......................................................................................... 2......1..........4...3.. tájbaállítása ...................... Táplálás ......... A méhek egészsége ............ július 1................. 4 4...........................3.................................... 4 4............................. A fiasításos lépek ........................................................ 5 Feldolgozás ..................... 5 A fiasítás és a rajok etetése ... 5 4........................1.........................................1...3 A pergetett és a centrifugált méz feldolgozása . 3 A méhlakás (kaptár) ......... 4............................... 5 Csalogató etetés ......................4. 5 Pollen .........2... 3 A méhcsaládok elhelyezése.................. 4....................... 4.....................................5...... Üzemeltetés módjai.............................. 5...... Családok és anyák vásárlása .................2.................................................................... 4 3. 7......................... 4 Az anya szárnyának kurtítása ......................... 4......... 6 6.... 4..................... 4 Tisztítás és fertőtlenítés ............5...................................................... 5 Etetés szükség esetén ..........................................................4............................... 4............5.........1............ ................. Érvényességi terület.......................5..... 4 4.....................

. A méheknél a Demeter minőséghez nem az lesz a döntő..Függelék 1 Követelmények a méz mérhető minőségeivel szemben ....... vagy az 1992..... hogy az adott körülmények között csak.. melegítés ...... Mégis..... az USA 1990 novemberi „Organic Food Production Act“ előírásai... Ha fennáll a gyanú.... nem várható el.. hanem az. A méheknek megporzó tevékenységük és a termelt méhméreg által – mert az fokozza a növények és a természet életerőit – a természet egészében nagy a jelentőségük...... kapja meg a preparátumokat. A család felépítése a közösség alapján... Szaporodásuk alapja a rajzási ösztön lesz..... A biodinamikus gazdálkodási módnak megfelelően a méhészkedés módszerei is a méhcsalád természetes igényeihez igazodnak.... hogy az üzem termőterületére szorítkoznak-e.. A téli táplálékuk jelentős része a saját méz........... A méhcsaládok elhelyezése.. a biodinamikus üzemben főképpen.. különösen az Európa -Tanács (EWG) 1991 június 24-én érvénybe lépett rendelkezése (2092/91) az ökológiai gazdálkodásról....... akkor a termékeket meg kell vizsgálni.... hogy tartásuk módja állatságos.. A Demeter méhészeti irányelvek tehát egy külön leírt részét alkotják a Demeter minőség elismeréséhez szükséges termelési irányelveknek......... előnyben kell részesítenünk a biodinamikus vagy ökológiai művelésű területeket.. a helyet el kell hagyni......... A méhcsalád a legrégibb idők óta kulturális kísérője az embernek....... 2........... A kultúrtájban elhelyezett méhcsaládok jótékony hatása megmutatkozik sok kultúrnövényünk termésnövekedésében és a minőség javulásában.. A Demeter méhészetekben a méheknek szabad természetes lépeket építeniük....... Ezeket az itt következő irányelvek mellett be kell tartani... hogy a MÉH – a maga természetét.. ugyanígy a család növekedésének és megújulásának.. Mivel a méhek által berepült területek sugara igen nagy....... és ha a gyanú igazolódik... vagy főképpen biodinamikusan művelt területekről fognak gyűjteni a méhek.. eszközök ................ Legalább az a hely..... februári Ausztrál nemzeti standard az organikus és a biodinamikus termesztést illetően („Australian National Standards for Organic and BioDynamic Produce“). ahol méheink áttelelnek.... A hely kiválasztásánál nagy gondot kell fordítani arra.... valamint a nemesítő tevékenységnek is... Érvényességi terület... a tájbaállítás Ha el akarjuk helyezni a méhcsaládokat......... amennyit a terület pollennel és nektárral el tud látni...... Fontosságuk miatt minden mezőgazdasági üzemi organizmusban törekedni kell a méhészkedés meghonosítására... magára hagyott területek is megfelelnek..... A családok erősítése ezért fontos célja a Demeter méhészeteknek... a természetes. azaz megfelel e fajuknak...... annak mindenkor érvényes megfogalmazásai...... hogy a környezetszennyezés terhelése magas. 7 Függelék 3 Áttöltés szállítási tartályokba rendelésre áttöltés... Demeter International méhészeti irányelvek/ 2009....................... 3 .. megalapozás A Demeter méhészetek szerződéseinek elismerésében a Demeter irányelvek mellett érvényesek még más törvényes meghatározások is.... a méhcsaládok ma az ember támogató ápolására vannak utalva... Az adott helyen csak annyi családot lehet elhelyezni....... 8 1.. Az üzemmódot úgy kell kialakítani........ mint más állatfajoknál..... hogy a környezet a méheket és a terméket ne károsítsa.... viszonya a fényhez és táplálkozása a virágból – minden időkben tiszteletet és csodálkozást ébresztett....... 7 Függelék 2 Az irányelvek keretében megengedett eljárások. életmegnyilvánulásait szervesen ki tudja bontakoztatni.... július 1..............

Amely vásárolt család vagy anya nem ilyen. áttelelés helye. A gyűjtés jellegét és a családok számát is be kell írni. Az anyasejtek nyerésének is a rajzó ösztön az alapja. 4. vándorlás állomásai) a gyűjtőhely-listában fel kell tüntetni. a tájhoz és a helyhez alkalmazkodott méhfajtával kell méhészkedni. vagy lehet mozgó építmény. Ha ilyen nem kapható. 4. ez kizárólag hőkezeléssel (láng. valamint a hely pontos adatait: helység.2 Külső kezelés A kaptárak külső kezelése csak olyan fakezelő anyagokkal történhet.2 Az anya szárnyának kurtítása Az anya szárnyának kurtítása tiltva van. táblaszám stb.1 A méhlakás belső kezelése A kaptár belső kezelésére csak Demeter méhészetből származó méhviasz és propolisz használható. A mesterséges anyanevelés (lárvák elhelyezése és hasonlók) nincs megengedve. 4 . 3. ha a család középfal nélküli keretben építkezik.1.. 4. Ha mégis szükséges a vásárlás. Megengedett a nemesítő válogatás az anyák közül és a rajok sejtjei közül. ezután a maradék család továbbszaporítása műrajokkal vagy a fiasítás szétosztásával. viaszból készült lépszalagok hansználata az építés irányítására megengedett. az új családok vagy anyák Demeter minősített méhészetből kell származzanak.3 A fajták (rasszok) Egyetlen.2 A mézhozam fokozásának módszerei A többcsaládos és a családegyesítő üzemmód és az anyák rendszeres cseréje nincs megengedve. szalmából.1 Szaporítás és nemesítő kiválogatás A szaporodás természetes formája a rajzás. A művi megtermékenyítés és génmanipulált méhek használata tilos.3 Tisztítás és fertőtlenítés Ha tisztításra és fertőtlenítésre van szükség. 3. szintetikus anyag nincsen bennük. mint puszta (csupasz) család illeszthető be. akkor ökológiai gazdálkodásból való is beszerezhető. a tetőfedő anyagot és az alsó rácsot. fából. A méhlakás – a kaptár A méhek elhelyezése. július 1. melyek ökológiailag veszélytelenek. úgy a méheknél is szükség van a nemesítő munkára. Ez lehet stabil. forró víz) vagy mechanikusan történhet. 4. 3. csak a rajzási ösztönből történhet szaporítás.A méhek helyeit (állandó hely. kivéve a kötőelemeket. 4.1. Ahogyan a háziállatoknál. Kivétel csak különleges üzemi helyzetekben adódhat. a Demeter International vagy az országos szervezet engedélyével. pl. Keskeny.1 Családok és anya vásárlása A méhészeti üzem nem támaszkodhat idegen méhcsaládok vagy rajok folyamatos beillesztésére. 4. 3.4 Lépépítés A lépépítmény a méhcsalád része Ezért a lépeket mint természetes építményt kell felépíttetni a méhcsaláddal. Üzemeltetés módjai 4. Megengedett az előraj kiemelése az öreg anyával. vályogból. Természetes lépnek nevezzük. Demeter International méhészeti irányelvek/ 2009. a kaptár teljességgel természetes anyagokból kell álljon.

5. 5. sem más adalékkal érintkeznie.1 A fiasításos lépek Természetes módon a fiasítás zárt egységet alkot. Függelékben felsorolt szerekkel lehet. vagy helyettesíteni kell Demeter méhésztekből származó léppel vagy viasszal (lásd még a 8.5.4. három éven belül ki kell vágni.4. A fiasítás mérete. hogy az a fiasítással együtt. A fiasításhoz a keret nagyságát úgy kell megválasztani.3 Csalogató etetés Nincs engedélyezve 4.4. 4.5 A lépek tárolása A lépeket a viaszmolytól megvédeni csak a 2.4. A záró rács. Ha ez nem lehetséges. akkor a kiegészítő élelemnek egy megfelelő mennyiségű mézet kell tartalmaznia (legkevesebb 10% méz a cukorhoz). mint a rendszer állandó része. 4.4 A rajok és a fiasítás etetése A rajok felépítésekor és a maradék családok etetésekor a télre való beetetés szabályai szerint kell eljárni. Az átállási időben ez alól kivétel tehető. 4. Ilyenkor a cukor nincs engedélyezve.1 Mézszüret A pergetett és a centrifugált méz feldolgozása 5 Demeter International méhészeti irányelvek/ 2009.5 A méhek etetése 4. nincs megengedve. A beetetéshez csak biodinamikus vagy ökológiai termésből származó táplálékot szabad használni.5 Virágpor Virágport pótló anyagok használata tilos. hogy ne legyen a középfalra szükség.5.4. 4. 4.3 A viasz származása A kezdő lépszalagok és a középfalak elkészítéshez szükséges viasz Demeter méhészetek természetes lépjeiből vagy a fedelezésből kell származzon. 4.5.5. július 1. Ez a méz a saját vagy egy hasonló irányelvekkel dolgozó méhészetből kell származzon. 4.4 Feldolgozás A viasznak nem szabad oldószerrel vagy fehérítő szerrel.1 Beetetés télre (Beteleltetés) A méhek természetes táplálkozásának alapja a méz és a virágpor Törekedni kell a mézzel történő beteleltetésre. igazodva a család fejlődéséhez. 4. Ha ilyen nem áll rendelkezésre. az úgy kell történjen. a keret megosztása nélkül növekedhessen. szabadon kell növekedjen.2 A mézterület lépjei Középfal beépítése csak a méztérben van megengedve. az egyes országok rendelkezéseihez igazodva. Ha az utolsó mézszüret után a gazda szükség-etetésre kényszerül. Az élelemhez kamillateát és sót kell hozzáadni. A konvencionális méhészetek viaszát. Itt is törekedni kell arra. . fejezetet az átállásról). akkor csak Demeter méhészetből való mézet adhat a családoknak.2 Etetés szükség esetén Ha az első hordás ideje előtt etetésre lenne szükség.4. akkor viasz vásárolható ökológiai méhészetektől is.5. ahogy a télire való beetetésnél. Csak nem oxidálódó (rozsdamentes) tartályok és eszközök használhatók a feldolgozáshoz.

6. A méz minden pótlólagos melegítését el kell kerülni. ezt természetes kiválasztódásnak lehet tekinteni. Az átállási terv három évvel a kezdete után el kell vezessen a teljes elismeréshez. sem ökominőségben nem kapható . hogy a jelenlévő viaszban és a jelenlévő lépekben az irányelvekben tiltott szer maradványai nem találhatók. Minősítés A Demeter méhészet elismerése akkor következhet. Bizonyos üzemi helyzetekben a 3. Átállás Az átállást egy átállási terv készítése előzi meg.a saját termelésű és a hozzávásárolt árut elkülönítve kell deklarálni .a konvencionális áru mint olyan egyértelműen felismerhető kell legyen Demeter International méhészeti irányelvek/ 2009. A Demeter méhészetek eljárásai arra irányulnak.2 A méz raktározása A mézet levegőtől elzárva.a hozzávásolt áruról könyvet kell vezetni . Szabály szerint a kipergetett mézet még az első megszilárdulás előtt be kell tölteni az eladási edényekbe (ezek üveg vagy fémedények). 9. 6 .3 A méz mérhető minősége: az analízis értékei A törvényes előírásokon kívül az 1. ha a méhész vagy az üzemvezető a maga képességét már igazolta és betartja az irányelvekben leírtakat. Plasztik (műanyag) használata nincs megengedve. vagy az első átállási évben kimutatta. Függelék intézkedéseit lehet alkalmazni.a fiasításban megmaradó középfalból való lépek. 30%-ban) természetes építésű lépekkel ki kell váltani. Függelék szerint lehet áttölteni a mézet. A viasz első cseréjére nincs szükség.anyarács használat .A mézet nem szabad 35 °C fok fölé melegíteni a pergetés. a gazdaság boltjában) elvileg lehetséges hozzávásárolt áruval is kereskedni. 5. akkor a méhésszel szemben – előbb megbeszélve azt a minősítést végző grémium tagjaival – intézkedések történnek a zavaró okok eltüntetésére. Az átállási időszakban a következő kivételek adódhatnak: .osztott fiasítás . sötét és állandóan hűvös helyen kell tartani. Kereskedés hozzávásárolt áruval A direkt kereskedésben (pl. ha a termék sem Demeter. Szükség esetén a méhészet termékeinek és a kaptáraknak a vizsgálatára is sor kerülhet.a termék jelölésében a származás. melyet 12 hónappal azután kaphat meg a méhészet. hogy utoljára használt az irányelvekben tiltott szert. 7. 5. Ez azt jelenti. ülepítés és üvegbe töltés alkalmával. és a szennyezett viaszt már kidobta. A méhek egészsége A méhcsaládnak megzavart egyensúlyát saját erejéből kellene helyreállítania. káros anyagokkal való szennyezettség szempontjából. hogy a család a maga öngyógyító képességét és vitalitását megtartsa. A nyomás alatt történő szűrés nincs megengedve. termelői piacon. akkor a 2. 8. Ha a szermaradványok jelenléte bizonyított. szűrés. július 1. Ha a kórokozó vagy kártevő elleni védekezés mégsem kerülhető el. ha a laboratóriumi vizsgálat az átállás kezdetekor. A Demeter minősítés (elismerés) feltétele az „Átállásban Demeterre“ minősítés. hogy a méhészetben található viasz kifogástalan. Ha egyes fertőzésre érzékeny családok bizonyos kártevők vagy kórokozók hatására elvesznek. Ilyenkor a következőkre kell figyelni: . Ezeket az első átállási év végéig nagymértékben (cca. Függelékben leírt kritériumoknak is meg kell feleljen a méz. Ehhez az ellenőrző szervezet megkívánja a viaszminta vizsgálatát. préselés. az előállítási mód egyértelmű legyen . vagy ökológiai méhészetből való viaszra cserélte.a konvencionális áruval csak akkor lehet kereskedni.

Az invertáz szám. Függelék 1 Követelmények a méz mérhető minőségével szemben A víztartalom. ökotermelésből való cukor. Ebben az esetben az a legkevesebb. Bacillus thüringiensis (ha nem transgén). hogy a Demeter irányelveket a méhész betartsa. vagy a 4. mint más állatfajoknál.a fenyéren (Heide) gyűjtött méz esetén 21. a DIN/AOAC szerint mérve nem lehet több mint 18% . mint pl. az akácméz. „Demeter gazdaságból való méz“). Demeter International méhészeti irányelvek/ 2009. A cimke feliratán és a csomagolás egészén a Demeter védjegy használata az „Irányelvek a Demeter termékek jelölésére“ 4. gyógyteák. A méz csomagolásának feliratán fel kell tüntetni a származási országot. hőkezelés. hogy az adott körülmények között csak. hogy az üzem termőterületére szorítkoznak-e. ahol a méz termett. nem várható el. hanem az. a kezelés után az ilyen családok mézét piacra vinni az adott szezonban nem szabad.. minősített Demeter méhészetből származik.1 fejezete szerint kell történjen.4%. A Winkler szerint mért HMF tartalom (hidroxil metán furfurol) maximum 10 mg/kg lehet. A sürgős kezelésre szoruló családoktól a kezelés előtt el kell venni a mézet. ha a termék elismert. nátriumkarbonát (szóda) a fertőtlenítéshez American Foul Broud esetén. vagy főképpen biodinamikusan művelt területekről fognak gyűjteni a méhek.2 szerint (táblázat a Demeter termékek különleges formáinak jelölésére).4. hangyasav. mesterséges rajképzés. hogy tartásuk módja állatságos. Függelék 2 Az irányelvek keretében megengedett eljárások és eszközök A fiasítás elvétele. 10. július 1.árut a konvencionális eredetű termékkel nem szabad. só. 7 . A méhészti termékek jelölése a nemzetközi Demeter jelölési irányelvek szerint van szabályozva. Hadorn szerint mérve. Ehhez szükséges.1. tejsav. A méhészti termékek jelölésekor a mindenkori érvényes minősítési és jelölési irányelvek szerint kell eljárni. kivéve az enzimszegény mézeket. ecetsav. és a kötelező szöveget: Mivel a méhek által berepült területek sugara igen nagy. azaz megfelel e fajuknak. A méhészeti termékek jelölésében bármely utalás a Demeter minőségre csak akkor használható (pl.a egyidejűleg kínálni a Demeter és öko . akkor a termék eladásra kerül. A méheknél a Demeter minőséghez nem az lesz a döntő. oxálsav. hogy be kell tartani a méhészetekre és azok termékeire vonatkozó nemzeti bio-rendelet előírásait. legalább 10 kell legyen. A Demeter méhészetek termékeinek jelölése Amikor egy Demeter üzem méhészete túllépi az önellátás méreteit.

amennyi az évente átlagosan eladható méz. ami ebben a kivételeket megfogalmazó rendelkezésben van leírva. Minden eljárásról (áttöltés. s ezt elérve. A méz melegítése csak indirekt módon történhet. melegítés Áttöltés szállítási tartályokba rendelésre Műanyag tartályokba történő áttöltés csak rendelésre és szállítás céljára megengedett.Függelék 3 Áttöltés szállítási tartályokba rendelésre Áttöltés.) és azt az ellenőrzéskor be kell mutatni. Nagyméretű tartályokban történő eladás esetén ez nem szükséges. hogy folyékony állapotúvá kezdjen válni (krémszerű konzisztencia). megfelelő eszközök segítségével.  Dokumentálni kell. hogy milyen fajta méz. eljárás stb. és azt később az eladási edényekbe áttölteni. feljegyzéseket kell készíteni (dátum. azonnal át lehessen tölteni. július 1. mekkora mennyiségben és milyen nagyságba lett áttöltve. a következő feltételek mellett:  Legalább annyi mézet kell egy bizonyos fajtából mindjárt a mézszüret után és a méz megszilárdulása előtt az eladási (üveg vagy fém) edényekbe széttölteni. 8 . melegítés). A méz áttöltése Ha egy bizonyos fajta pergetett méz mennyisége a várható átlagos évi eladható mennyiséget meghaladja.  Mézet sosem szabad folyékonnyá tenni. hogy a méz 35 °C foknál melegebb legyen. Feltétlenül meg kell akadályozni.  A mézet csak annyira szabad felmelegíteni. mennyiség. akkor a mézet szabad nagyobb tartályban tárolni. Demeter International méhészeti irányelvek/ 2009.