You are on page 1of 7

Nama Calon:____________________________

Tingkatan Peralihan
Amalan Bahasa Malaysia
1 jam 30 minit

SMK BAHASA MALAYSIA SARATOK
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013
TINGKATAN PERALIHAN

AMALAN BAHASA MALAYSIA
1 jam 30 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SOALAN

1.

Jawab semua soalan .

2.

Jawapan hendaklah ditulis
dalam ruang jawapan
yang disediakan.

1-7
8
9
10
11
12
13
14
JUMLAH

© Hak Cipta SMK BM Saratok

JUMLAH
MARKAH
14
20
8
12
14
12
10
8
100 %

MARKAH
DIPEROLEH

%

SULIT

Apakah nama ibu negeri Sarawak? ___________________________________________________________ 7. Apakah nama ketua Tingkatan Peralihan? ___________________________________________________________ 5. Apakah nama lagu kebangsaan Malaysia? ___________________________________________________________ 3. Apakah nama guru Amalan Bahasa Malaysia anda ? ___________________________________________________________ 4. Berapa orang pelajarkah yang berada di Tingkatan Peralihan? ___________________________________________________________ 6. Mata pelajaran apakah yang anda suka? ___________________________________________________________ .____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak termasuk muka hadapan 1. Apakah nama lagu rasmi sekolah ? ___________________________________________________________ 2.

Selesaikan: (a) 8 ×2 +9 (b) 4 ×2 − 2 − 4 (c) 8 ×3 −9 (d) 8 × 4 +10 (e) 1 jam (f) 48 jam (g) 1 jam = ___________________________ saat (h) 1 hari = ___________________________ jam (i) 2 hari = ___________________________ jam (j) 1 hari = ___________________________ minit = ___________________________ =___________________________ = ___________________________ = ___________________________ = ___________________________ minit = ___________________________ hari (20 markah) 9. Rupa-rupanya itu suara Sang Gajah. Isi tempat kosong: Pada suatu hari. ___________________ suara binatang meminta tolong. Sang . Sang Buaya berenang di tepi Tiba-tiba dia ter _____________ .(14 markah) 8. Dia pun mencari suara itu.

10.Gajah tersepit di bawah ___________________ . (12 markah) 11. (a) Di manakah Sang Buaya berenang? ___________________________________________________________ (b) Tiba-tiba Sang Buaya terdengar suara apa? ___________________________________________________________ (c) Rupa-rupanya suara tersebut adalah suara ___________________________________________________________ (d) Kenapakah Sang Gajah meminta tolong? ___________________________________________________________ (e) Sang Gajah menawarkan _____________________ kepada _________________ jika membantunya. Sang Buaya tidak mahu menolongnya. kuat berbual dua menghormati maaf menasihati perpustakaan . Dia merayu kepada Sang Buaya dan sanggup memberikan ___________________nya jika membantunya . Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Dia meminta tolong Sang Buaya untuk melepaskannya. (8 markah) Jawab soalan di bawah berdasarkan petikan soalan 9 .

(14 markah) Isikan tempat kosong berikut dengan jawapan yang betul. 3. seorang murid bernama Nurul sedang mengulangkaji pelajaran di ____________. agama hormatmenghormati guru bangsa ibu bapa rakan 1. Disebabkan oleh suara mereka berdua yang kuat. ______________________ adalah satu sikap yang mulia. Fikah dan Anis ______________ di dalam perpustakaan dengan suara yang ______________. Nurul hendak mengulangkaji pelajaran bagi menghadapi peperiksaan yang akan datang. Nurul telah ________________ Fikah dan Anis supaya tidak membuat bising dan ________________ orang lain yang berada di perpustakaan. Fikah dan Anis. Nurul tidak dapat mengulangkaji pelajarannya.Pada suatu hari. Kemudian mereka berdua meminta _______________ kepada Nurul dan beredar dari perpustakaan. 2. Nurul mahu mencari buku di rak perpustakaan tetapi dihalang oleh ____________ orang pelajar. . Mereka berdua juga hendak mengulangkaji di situ. Kita hendaklah menghormati orang lain tidak _________________ dan ________________________. 12. Kita harus saling hormat-menghormati antara sesama kira berlainan __________________.

Lau meminum secawan ______________________..... (10 markah) 14..... (b) Sebelum pergi ke sekolah.... (12 markah) 13.............................4...... milo panas Hari Kemerdekaan Gunung Kinabalu Kemerdekaan (a) Taman Muhibbah Hospital Saratok Negara kita merayakan ______________________ pada 31 Ogos setiap tahun................ Lengkapkan ayat di bawah dengan kata nama yang sesuai................ Seorang murid pula perlu menghormati ___________________ kerana memberikan ilmu kepadanya...... Bina Ayat: (a) rumah: ..... . Seorang anak perlu menghormati ______________________ dan keluarganya. (c) Rumah Kiung terletak di ______________________. 5........ (d) ______________________ ialah gunung tertinggi di malaysia...... (e) Ella membawa emaknya yang sakit ke ______________________...

.......................................... (c) sedang: .. (d) telah: ...........................................................................................(b) sebagai: ........................................ (8 markah) Soalan Tamat “SELAMAT MENJAWAB DENGAN BAIK ” ........................................................................................................................