You are on page 1of 172

A játék lendületbe hoz

Közösségi játékok időseknek

.

A játék lendületbe hoz
Közösségi játékok időseknek

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Jász-Nagykun-Szolnok megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont

2006

2006 Szerkesztette: Somorjai Ildikó Lektorálta: Bajzáthné Komár Mária Fotó: Nagy Botond Borítóterv: Tóth Lajos Minden jog fenntartva. Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és a Jász-Nagykun-Szolnok megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont A kiadásért felel: Nagyné Varga Ilona Technikai szerkesztõ: Bali-Kiss Márta Tipográfia.A kiadvány megjelenéséhez hozzájárult a Szerencsejáték Zrt. Szerzõk: © Somorjai Ildikó. tördelés: Király és Társai Kkt. beleértve a sokszorosítást. . a mű bővített. illetve rövidített változata kiadásának jogát is. Családügyi. Cégvezetõ: Király Ildikó Nyomás. Török Emőke. kötés: Bory Press Nyomda Kft. Felelős vezető: Bori István . ISBN 963 87077 0 4 Felelõs kiadó: Ifjúsági.

............................................. Verbális készséget fejlesztő játékok...115 Asztali játékok................. 169 Köszönetnyilvánítás ............................................................................................................................................... 33 Az érzékszervek mûködését – látást............................................................. Göncz Kinga ifjúsági...................... 7 Török Emõke: Bevezetés....... 89 Ügyességi játékok...................................................... hallást................................. tapintást............... Asszociáció – kombináció...................55 Gondolkodást és kreativitást fejlesztő játékok............................................................ 171  .............................................................Tartalom Ajánlás (Dr....................................15 Ismerkedési játékok.......... családügyi.. 9 Játékleírások (Somorjai Ildikó – Török Emőke)............................................................ ........................................................... szociális és esélyegyenlőségi miniszter).................................................................................. 69 Memóriát és koncentrációt fejlesztõ játékok............ 145 Somorjai Ildikó: A játékcsoportok vezetésének módszertana és tapasztalatai .................... Megjegyzések a játék jelentőségéről (Török Emőke)............................... egymásra figyelést fejlesztõ játékok............................... 17 Csoportépítő........ szemmértéket – fejlesztő játékok..................................... önfeltárást segítő játékok........................................................... 168 Betűrendes játékkatalógus................................ ízérzékelést................................................. Kommunikációt..................................155 Felhasznált irodalom....................................................................... szaglást.....................

..

sport. klubok. amely a játékok leírása mellett a játékvezetés módszertanába is betekintést nyújt. A játékok nagyon sokfélék. Göncz Kinga ifjúsági. jó társaságot kívánok minden kedves Ol­va­só­ nak! Budapest. akik gyakran átélik a játék jóleső örömét. örömmel fogadtam azt a szakértő-csoportot. amelynek tagjai egy játéktár összeállítására vállalkoztak. akik nehezen mozognak. A játékok némelyike arra is alkalmas. természetjárás. akik most kaptak kedvet hozzá. a játék. szociális és esélyegyenlőségi miniszter  . Munkatársaim „nyomós érveket” gyűjtöttek. hogy nem szükséges külön megindokolni. vagy egyhangúan töltik napjaikat. közösségek nélkül. számítógép-használat – nehezen képzelhetők el társaságok. több érdeklődés és kedv mutatkozott az élet hétköznapi dolgai iránt is. 2006. . másrészt azok is. miért illik programjaink sorába ez a kötet. amikor elkezdtük megtervezni az „Aktív időskort segítő programokat”. Úgy gondoltam. A jó játékokhoz jó egészséget. és úgy gondolom most is. hogy egy-egy betegágy köré telepedve azok is játszótársakká váljanak. Idősek otthonainak. mindannyian tudtak egyegy idős emberről.Kedves Olvasók! Néhány éve. családügyi. baráti társaságoknak és játékmestereknek ajánlom ezt a könyvet. és ezt a sokféleséget követik a szerkesztők is. hogy új és jó játékokat találjanak e kötetben egyfelől azok. akit mély bánatából. és miután a játékkedv felébredt. a nagyszülők-unokák közötti kapcsolatok. magányosságából egy jó játékpartner segített ki. Komoly dolgok . változatok kidolgozására serkentve az olvasókat. a közösségekhez pedig szorosan kapcsolódik az aktív pihenés. ötleteikkel további ötletekre. Dr. február 14.mint a kultúra. Azt kívánom. nyugdíjaskluboknak.

..

A közös kreativitás egyszerre élénkíti a gondolkodást. mert játszani jó. amelyen haladva az időseket kihozhatjuk sokszor egyhangúvá váló mindennapjaikból. anélkül. amit semmi más tevékenység.Török Emőke Bevezetés. hogy a közösségi játék egy olyan tevékenységforma. A játékot mindenekelőtt az teszi alkalmassá ezeknek a céloknak az elérésére. hogy különféle társasági játékokat játsszanak. Az is köztudott. amely egyszerre nyújt lehetőséget arra. a testi-lelki jó közérzet és az életminőség megőrzésének alapfeltétele. Kezdeményezésünk alapgondolata. érdeklődésük a világ iránt gyakran erősen lecsökken. amit ma televíziónézéssel töltünk. felnőtt emberhez méltatlannak tartjuk. életkortól függetlenül. és megtenni az első lépéseket egy más életforma felé. Mára már közhely. hogy játékra mindenkinek szüksége van. közeledjenek egymáshoz. hogy a testi és szellemi mozgás időskorban is az egészség. hogy a résztvevő idősek megnyíljanak egymás felé. mert aktivitásra van szükségük. új impulzusokat és ösztönzéseket adhatunk nekik. hogy mindkét területen segítsünk az időseknek megállítani a negatív folyamatokat. minden korosztálynak. A közös játék egy út. Azt az időt. hogy direkt módon ezekről szólna: lehetőség arra. Még akár száz évvel ezelőtt is a polgári házak szalonjaiban vagy társalgóiban gyakran összejöttek a barátok és ismerősök. az efölött érzett öröm megtapasztalására. a régebbi korok emberei bizony jelentős részben közös játékkal töltötték. hogy az idősek túl könnyen szorulnak a társadalom peremére. Egyszerűen azért. A játék pedig aktivizál. hiszen nem gyerekek már? Talán óvodásoknak nézzük őket? A mai modern társadalmak kultúrájában a játékot sajnos szinte kizárólag a gyerekekhez asszociáljuk. tágítja és stimulálja az érzelmeket és az érzékeket. illetve szüksége lenne. amelybe munkánk során mi is nemegyszer beleütköztünk: Miért a játék? Miért kellene játszaniuk az időseknek. Pedig játszani kell(ene). valamint kapcsolatápolás is egyszerre. hogy testi és lelki mozgás. hogy az időseknek azért van különösen szükségük a játékra. és egy érett. Megjegyzések a játék jelentőségéről Egy időseknek szóló játékgyűjtemény elé mindenképpen odakívánkozik a válasz arra a nagyon gyakran – kimondva vagy kimondatlanul – megjelenő kérdésre. társas kapcsolataik meggyengülnek. mert a játék olyan közös élményeket nyújt. azaz: „lendületbe hoz”. A játék az idős emberek számára is  . lehetőséget biztosíthatunk képességeik felhasználására. és együtt új életminőségeket tapasztaljanak meg. A kérdésre az egyik – nem „idősspecifikus” – válasz tehát az. A másik – „idősspecifikus” – válasz pedig az.

Staudinger: Bölcsesség és a sikeres öregedés. Játék nélkül is lehet élni. – J. Baltes és munkatársai különbséget tesznek az intelligencia mechanikája (az elme biológiailag vezérelt „hardware-e”) és pragmatikája (a tárgyi és műveleti tudás) között. a memória. amit a játék (bármely életkorban) nyújthat.új tapasztalatokat. Weinheim/Basel 53–57. ha az idős emberek esetében „fejlődési lehetőségekről”. „Az idősek jelentős fejlődési tartalékkapacitással rendelkeznek. a meglévő. 40–41. hogy nem létfontosságú tevékenység. hogy a résztvevők ezekkel „játékos formában” szembesüljenek. egymást segítve megpróbálják elfogadni ezeket és együtt élni (együtt „játszani”) velük. amelyek gyakorlás útján újratanulhatók.vagy a verbális készségekre építő játékokra). A játék. A biztonságos. hogy tudományos kutatások szerint bizonyos élettanilag fontos anyagokat a szervezet csak a játéktevékenység közben képes termelni. A játék olyan tevékenység.  Mérő László (2004): „Maga itt a tánctanár?” In: Magyar Narancs 2004. amelyben csak veszteségek jelentkeznek. hanem az. támogató közegben zajló. hatékonyabb időskori viselkedésre használhatnak. 153. 144. Stöhr (2002): Seniorenspielbuch. o.   10 . miközben kizökkent a mindennapos gondokból. Pedig az újabb kutatások egyértelműen bebizonyították. amelyet a tartalma felett érzett öröm okán. hogy „az öregedés során a nyereségek és a veszteségek közötti egyensúly kevésbé pozitívvá válik vagy akár negatív is lehet”. kiegyensúlyozottabbá tesz.Smith – U. Jó játékvezetés mellett azonban a játékoknál nem a bizonytalanságok és a már elvesztett vagy hiányzó képességek kerülnek a középpontba. de képes kompenzálni is a kognitív mechanikában bekövetkező veszteségeket. fejlődési lehetőségeket kínál. o. célját és értelmét saját magában hordja. Még ma is sokan felkapják a fejüket arra. elfeledteti a betegségeket és korlátozottságokat. és melyek azok. és felhívja a figyelmet arra is. amelyek nem létfontosságúak”– írja Mérő László. és ezáltal magabiztosabbá. sőt fejleszthetők (ez különösen igaz például a mozgásos. vidám együttlét önmagában is segít megszabadulni a stressztől. Uo. és ezen keresztül komoly egészségmegőrző hatása is lehet. derűsebbé. és ezáltal nyitottabbá teszi őket a világra.  Vö. hogy ez utóbbi időskorban nemcsak hogy gazdagítja az elmét. hogy időnként olyan tevékenységeket végezzünk. amit előnyösebb magatartásra. M. ehhez: U. egyes képességek „fejlesztéséről” beszélünk: az időskort hajlamosak vagyunk egyértelműen a hanyatlás időszakának felfogni. Rendkívül fontos a játék stresszoldó. de azt a többletet. és azt állítják. hogy a fejlődés minden életszakaszban. Ennél talán sokkal közismertebbek a nevetés pozitív élettani hatásai. hogy milyen képességeket birtoklunk még. oldott. így az időskorban is a nyereségek és veszteségek dinamikáját jelenti. szeptember 23. Lényegi vonása. Mindemellett tagadhatatlanul tény az is. o.” Paul B. semmi más nem pótolhatja: „Létfontosságú. B. egyben lehetőséget teremt arra is. önmagáért végeznek. a fantázia és a kreativitás mobilizálásának tapasztalata pedig javítja az önértékelést. depressziócsökkentő hatása. P . Beltz Verlag. o. de nem használt képességek megtapasztalása. a nevetés viszont természetesen szoros kap Baltes.

csolatban van a játékkal. a résztvevők által aktívan alakított tevékenység. amelyek a Mérei Ferenc által leírt „együttes élmény”. 23-28 o. (1991): A nonverbális terápiák. de senki sem ismeri a kimenetét – a játék nyitott.” … „Az együttes élmények során közös szokások. A játéknak éppenséggel alapvető fontosságú összetevője. a „csoporttöbblet” által érik el a fent leírt hatásokat: „Az emberrel foglalkozó minden vizsgálódás jól ismert tétele az. ha az emberek kölcsönösen hatnak egymásra”. In: Nonverbális pszichoterápiák. Mérei Ferenc (1996): Közösségek rejtett hálózata Bp. a szív csak akkor nemesbedik. elengedhetetlen a szakszerű csoportvezetés. Osiris. tapasztalatokat és felismeréseket tesz lehetővé. A stabil keretek és az időbeli behatároltság biztonságérzetet ad és mindenki számára áttekinthetővé teszi a folyamatot. a közösen kialakított szabályok azonban minden résztvevőre kötelezőek. hogy a csoport nem egyszerűen tagjainak összessége. Alexis de (1983): A demokrácia Amerikában Bp. A játék tehát spontán..   11 . hogy az idősellátásban kiemelt szerepet kell kapniuk a közösségi játékoknak. az emberi szellem csak akkor fejlődik. Gondolat.. időhatárok között zajlik. 405. mert ennek az „egymásra hatásnak” egy lehetséges terét teremti meg. hogy ez létrejöhessen. s így biztosít több örömöt és nagyobb hatóerőt. Ez azonban nem jelenti azt. S ezzel a többlettel szárnyalják túl az átlagos csoporttagok társas penetranciában a személyes tulajdonságaik révén nagyobb hatású vezetőket. közös értékek alakulnak ki. hogy az együttes átélés nagyobb hőfokon játszódik le.  Ehhez kitűnő kiindulópontot jelenthet a játékvezetés Bagdy Emőke által leírt tíz alapvető szabálya: Bagdy E. Hiszen. Animula. a lehetséges magatartásmódok széles skáláját nyújtja. hanem több annál. Itt azonban nem ilyenekről lesz szó. A játék nem utolsósorban azért is fontos számunkra. „az érzelmek és a vélekedések csak akkor újulnak meg. miközben az erős negatív érzelmek szűkítik. hogy kapjon a játékvezetés alapvető szabályainak megismerése. hogy nélkülözhetné a szabályozottságot és a vezetést. megnyilatkozásokat és spontán reakciókat kényszerít ki. közben pedig új élményeket. a rettegés például 35%-kal! Bizonyos játékok egyedül is játszhatók. Bp. közös szándékkal változtathatóak. Éppen ezért a csoportok indítása előtt nagy hangsúlyt kell. Dr.” Ez az élménytöbblet biztosítja azt. Egymásra való figyelést és összpontosítást igényel. Tehát – mint talán az eddigiekből is kiderült – azt gondoljuk. Ahhoz. Részvételével mindenki alakítja a játékfolyamatot. hogy szabályozott formában. gyakori kísérője annak. 3–37. Ezt az egyénekben mutatkozó többletet magyarázzuk azzal. válto zó. a teljesítményeknek.. Ezeknek a szabályoknak és kereteknek a kialakításában mindenki részt vehet. és a csoport jellegénél fogva jelentős meghatározója a cselekvésnek. Alexis de Tocqueville szép megfogalmazását idézve. hogy a közösségi játék az idősek esetében is elérje azt. A csoporttöbbletet egyének hordozzák: a csoport tagjai. ami legfontosabb célunk: valóban „lendületbe hozza” a résztvevőket. o. Matos Lajos kardiológus kutatásai szerint az erős érzelmeknek közvetlen érrendszeri hatásuk van: a nevetés 20%-kal tágítja az ereket. rögzített keretek. a játékvezető felelőssége Tocqueville. önmagáért végzett.

részint mintát is kínáltak teljes „játékdélutánok” összeállításához is. A játékcsoportok vezetésére felkészítő. amelyek a játékvezetőtől különleges figyelmet és tapintatot igényelnek. az esetleges problémákat a résztvevők először saját magukon tapasztalták meg. Minden alkalommal beépítettünk azonban elméleti jellegű blokkokat is: a játék elméletéről. csoportfolyamatokról. 12 . a csoportmunka végén pedig minden résztvevő elmondta az adott alkalommal kapcsolatos reflexióit. vagyis az egyes játékokat. majd a következő alkalommal megbeszéltük. Minden alkalommal a csoportmunka elején a résztvevők beszámoltak az addig tanultak alkalmazásával kapcsolatos tapasztalataikról. nehézségek. megnevezésével. memóriajátékok stb. reakciókat. ezek gyakorlati megvalósítása. Ennek megvalósítása érdekében az idősellátásban dolgozó. a problémák közös megbeszélése is nagyon hasznosnak bizonyult. valamint az ezzel kapcsolatos problémák megbeszélése. Minden tárgyalt téma. Ezután „vitték haza” a játékokat.) Ebből adódóan egyes játéktípusok a projekt során többször is visszatértek.  Mindehhez lásd részletesebben Somorjai Ildikó zárótanulmányát ebben a kötetben. a játékok által kiváltott érzelmeket.és feladatai a különböző csoporthelyzetek kezelésében. Minden alkalommal egy vagy két ilyen játékcsoport állt a középpontban. a játékvezetés/csoportvezetés kérdéseiről.). A résztvevők tapasztalatainak megtárgyalása. (Erre részint azért volt szükség. de az egyes alkalmakat úgy terveztük meg. hogy a résztvevők sokszor egymásnak tudtak a legtöbbet segíteni: néha csak a közös problémák felismerésével. összevetettük a tapasztalatokat. Úgy láttuk. A játékok tematikus csoportokban kerültek bemutatásra (ügyességi játékok. hogy egyes problémahelyzetek bevált kezelési módjait osztották meg egymással. hogy azok kellően változatosak legyenek. úgy láttuk. igényelték az egyes témákkal kapcsolatban bizonyos mértékű elméleti tudás átadását is. a játékok nehézségi fokát. játékvezetéshez kedvet érzők számára 2004-2005-ben egy tanulócsoportot indítottunk – ez jelentette tulajdonképpen ennek a játékgyűjteménynek a közvetlen előzményét. tíz alkalomból álló programot az alábbi elvek szerint építettük fel: A rendelkezésre álló idő nagyobb részét maguk a játékok tették ki. hogy bár a résztvevők elsősorban a játékok megtanulásának szándékával érkeztek. Ennek során természetesen elsősorban az idős korosztályba tartozó résztvevők esetén felmerülő speciális kérdésekkel és problémákkal kell foglalkozni. hogy az összejövetelek ne váljanak unalmassá. kipróbálták azokat idősekből álló játékcsoportokban. esetleges negatív érzések kimondásával. A csoport alapgondolata a saját élményű tanulás volt. időnként kipróbáltuk a résztvevők által hozott változatokat is. az idősekkel kapcsolatos előítéletekről. érzékelést fejlesztő játékok. Ez a felépítés működőképesnek bizonyult. az idősek problémáiról. minden felmerülő probléma kapcsán igyekeztünk bevonni a résztvevők saját gyakorlati tapasztalatait az adott kérdésről. de sokszor azzal is. a játék aktivizáló szerepéről az idősek esetében.

a játékokat hét tematikus csoportba osztottuk. a csoportépítő és önfeltárást segítő játékokat. illetve a játékok közötti választást hivatott megkönnyíteni. Nem azok. a memóriára és koncentrációra épülő játékokat. mint ebben a könyvben is. kreativitást és a verbális készséget fejlesztő játékokat. sőt néhány olyan is akad. az ügyességi játékokat. A leírt szabályok azonban természetesen nincsenek kőbe vésve. bármely klubban vagy bentlakásos intézményben néhány perc alatt összeszedhetők. kifejezetten fontos lenne.A közös munka során. a résztvevők ötleteit beépítve játsszuk le a játékokat. hogy az adott csoport igényeihez igazodva. és végül a – talán a játékok közül egyedül igazán ismert és felnőttek között is szélesebb körben elterjedt – asztali játékokat. A különbözőségeknél fontosabb az. a gondolkodást. és éppen a lényeg veszne el. a játékok többségénél a szükséges eszközök. amelyek segíthetnek egy-egy csoport speciális igényeihez igazítani a játékokat. kapcsolatokat teremtő aspektusára koncentrálunk. amelyek teljes egyértelműséggel besorolhatók valamelyik csoportba. Mindenképpen szeretnénk azonban elkerülni azt a félreértést. illetve azokat a lehetséges változtatásokat. amely egyszerre több csoportba is tartozhatna. és amelyeknek a fejlesztéséhez vagy szinten tartásához optimális esetben hozzájárulhat. A „cél” feltüntetése tehát inkább ennek a másodlagos hatásnak a tudatosítását szolgálja. Ezek a játékok nagyon különbözőek. amelyeket az adott játék megcéloz. ami minden játékban közös: mindegyik hozzájárul a lelki egészséghez és a lelki egyensúly megtalálásához-megőrzéséhez. örömteli együttlétet szolgálják. ha elsõsorban a játék örömszerző. Természetesen sok olyan játék van. amelynek megvalósulását éppen azáltal segíthetjük elő a legjobban. ha egyáltalán vannak ilyenek. A játékok leírása során a játék elnevezése után mindig a játékhoz szükséges eszközök. hogy ezek a játékok ezt vagy azt a képességet fejlesztő gyakorlatok lennének. a játékok közötti könnyebb tájékozódás a célja. A különböző képességek fenntartására gyakorolt hatásuk tulajdonképpen csak örvendetes „mellékhatás”. mindenekelőtt a játékgyűjtemény jobb használhatósága. a „hozzávalók” tudatos összegyűjtésére. az érzékelést fejlesztő játékokat. a játékok között kisebbséget alkotnak azok. a játék célja majd a játék leírása következik. Ami az eszközöket illeti: a játékok többsége semmilyen speciális eszközt nem igényel. nagyon változatos képességeket és készségeket céloznak meg és használnak fel. Ez a beosztás természetesen némiképp önkényes. 13 . A játékok leírásánál igyekeztünk feltüntetni a játékok különböző változatait is. Az elkülönítés elsősorban gyakorlati célokat szolgál. vagyis amelyeket „megmozgat”. sőt. amelyek a kellemes. A játék célja rovatban legtöbbször azokat a készségeket. felszabadító. csak úgy. ha annak tekintenénk őket! Egyszerűen játékok. amelyiket nehéz lenne a fenti csoportok bármelyikébe is besorolni. továbbá komplexek is: némi túlzással azt mondhatnánk. elkülönítve egymástól az ismerkedő játékokat. (rész)képességeket tüntettük fel. Ebbõl a szempontból a játékoknak csak egy kisebb részénél van szükség előkészületekre.

valamint a környezet és az embertársak felé való nyitottság fenntartásához. 14 .Ha mindezeket sikerül megvalósítani. akkor reményeink szerint a közös játék valóban biztosítani fogja azt az állandó mozgást. amelyek hozzájárulnak a testi és szellemi vitalitás megőrzéséhez és erősítéséhez. azokat az ösztönző impulzusokat.

Játékleírások (Somorjai Ildikó – Török Emõke) .

..

Ismerkedési játékok. egymásra figyelést fejlesztő játékok . Kommunikációt.

főleg ha a résztvevők előzőleg nem ismerték egymást. egymás megismerését. . megszólítását célzó játékok. .Ezeknek a játékoknak különösen – de nem kizárólag – a cso port működésének első szakaszában van jelentősége. Ide tartoznak a nevek megtanulását.

Ismerkedési játékok Állandó jelzők Eszköz Nem szükséges. alapvetően olyan példákat is mondjon az iro dalmi példán kívül. én meg Mari vagyok. Cél Elgondolkodni ezen. vagy mi az a készségük vagy tudásuk. a legjobb salátakészítő. Ha az egymással való megismerkedés korai szakaszában mondjuk el „állandó jelzőinket”. A gyorslábú Akhilleusz mondja egyszer: „Bármit tudsz. ha a játék nehezen indul. viselkedés vagy ruhadarab. kérjük. amikor arra biztatjuk a résztvevőket. vagy megfigyelni. Leírás A bevezetés után arra kérjük a csoporttagokat. hogy miben tartják magukat a legjobbnak. hogy fogalmazzák meg. a „nevetős Klári” vagy a „kávéfőző Anna”. hogy legalább jelezze. akkor fel lehet használni a nevek gyakorlására is. a legjobb salátakészítő. ami megmozgatja a résztvevők fantáziáját. sose félj. leginkább a két csodálatos eposzról és az ott olvasott állandó jelzőkről és bevinni néhány idézetet.” (Csak az előttem elhangzó nevet és jelzőt kell megismételni. A „leleményes Odüsszeusz” a „fehérkarú Héra” és az „argoszi szép Heléna” lehet. akkor. Ha valaki csakis öniróniával közelíti meg. mi lehetne az ő állandó jelzőjük.” A szomszédom ezt megismétli és hozzáteszi a magáét: „Íme. Ennek a játéknak egy változata az. például lehet valaki a „réteskészítő Ágnes” vagy a „kardigánkötő Rézi”. ami alapján azonosíthatónak vélik magukat. Ez úgy történik. bátran csak. mondd ki a jó szót”. Judit. Mi az a tulajdonság. vagy amiről híresek ismerőseik körében. hogy magunkról tudunk-e mondani ilyen állandó jelzőket. de lehet mesélni Homéroszról. hogy mások milyen állandó jellemzőjüket tudják megfogalmazni. a legjobb kézimunkázó. hivatkozzunk egy pozitív visszajelzéssel Cyranóra. Lehet valaki a „nagykendős Böske”. amire büszkeséggel gondolnak. hogy a szomszédomhoz fordulok.) 19 . hogy ne maradjunk tévedésben. hogy gondolkozzanak el. elgondolkodtatni arról. és azt mondom „Én Judit vagyok. esetleg külső jegy. Konkrét dolgokat érdemes behozni. hogy sokak számára ismert. Segítsen a játékvezető.

Távolabbi cél a társak nevének megtanulása. vagy hangfelvétel a szombat délelőttönként a Magyar Rádióban elhangzó „Magyarország apróban” című műsorból. olyan megfogalmazásban. hogy az idősek nem szeretik a névkártyát. filctollak. 20 . s ha összeverbuválódik egy játszó-. mindenki hozzátesz egy képzeletbeli foglalkozást. Az a tapasztalatunk. szerencsés a bemutatkozással kezdeni. a harmadik körben még egy képzeletbeli települést is hozzátehetünk. Változat Úgy is meglehet a bemutatkozást oldani. vagy beszélgetőkör. szintén olyat. szeretnek. ahhoz. Cél A játékosok bemutatkozása. Apróhirdetés Eszköz Papírlap. hogy néven tudjuk szólítani egymást. vagy esetleg csak látásból ismerik egymást. Leírás A körben ülők elmondják egymás után sorban a keresztnevüket. amit megszoktak. ceruza. Esetleg egy apróhirdetésekkel teli újság. vagy azt a megszólítási formát. Az első kör után. ami a nevével alliterál. ami a névvel azonos betűvel kezdődik. a jókedvű. hogy a különböző emeleteken lakók nem. Az új tagok nevét is sokszor elfelejtik. de tartós bentlakásos intézményekben is gyakran előfordul. aki álmos. radír. amiből felolvassuk a legérdekesebbeket. Ha jól ment.JÁTÉKLEÍRÁSOK Alliteráló név Eszköz Nem kell hozzá. Ágotának hívnak. hogy ismételjük a neveket. Például: Judit vagyok. hogy a nevének elmondása után mindenki elmond még egy jellemző dolgot saját magáról. Nappali klubokban sem mindenki ismeri a másikat. gyakorlás. marokszedő. Például: Margit vagyok. megismerkedés. Makóról jöttem. ami a névvel alliterál.

amelyben címerek. a szimbólumok nyelvén mondjunk el magunkról fontos dolgokat a csoportnak. Aztán elkezdjük az érdeklődést. zsírkréta megfelelő mennyiségben. önkifejezés elősegítése. hogy mindenki rövid hirdetést fogalmazzon meg. vagy a russzullétét jelzõ készülék a karján. beáll a kör közepére és elmondja. és üljön vissza a körbe. elsétálunk előtte. elolvassuk. szimbólumokat. mert szívesen betársulnék egy dalkörbe. A jelképek használata hozzásegíthet bennünket ahhoz. biztassunk arra. Cél Az önfeltárás.” A hirdető ilyenkor feláll mellé. fontos dolgokat. hogy kreatívan. és kétszer körbemegyünk. de csak a hirdetés tartalmát és jeligéjét jegyezze meg. hogy ez utóbbinak a lerajzolása nehezebben megy. és tárgyalnak arról. például megvédi a kutyája. amik védelmére vannak. Az első hirdetésre jelentkező feláll. hogy lehet stilizáltan vagy elnagyoltan is rajzolni. Lehet. akkor mindenki kiteszi a két rajzot maga elé a földre. Leírás Arra kérjük a részvevőket. valós szükségletét. vagy fényképek vannak szépen kidolgozott védőpajzsról. szóban úgy is kiegészítheti a művét mindenki. Például így: „Érdeklődöm a „Dalolva szép az élet” jeligéjű hirdetés iránt. Az apróhirdetéseket kitesszük a falra. hogy melyik hirdetés iránt érdeklődik. hogy a létrejött kapcsolat hogy folytatódjon. Ha elkészült mindkét alkotás. Leírás A feladat az. Ha van olyan könyvünk. hogy a címerre rajzolják fel az őket jellemző értékeket. Címerem és pajzsom Eszköz Rajzlapok. Próbáljon meg mindenki legalább egy hirdetést választani. hogy megnézzük a ki21 . ami iránt érdeklődne.Ismerkedési játékok Cél Önreprezentáció és a kapcsolatok fejlesztése. amiben röviden bemutatja magát és leírja egy létező. a pajzsra meg azokat a dolgokat.

tapintásra. akit valóban jól ismernek. amellyel kényelmesen beköthetjük valakinek a szemét. hogy a csoport tagjai ne cseréljenek helyet a játék közben. ha minden egyes „találat” után megbeszéljük. majd halkan odavezetjük az egyik csoporttagot hozzá. A körséta után mindenki egyenként mondja el. mint egy erős pajzs. mit szeretne a címerében tudni. Anna köves gyűrűt visel. s így tovább. Figyeljünk arra. akkor másnak adjuk át a találgatás jo gát. s jól megnézzük. aki odanyújtja a kezét simogatásra. ami most is úgy védi. akkor neki kötjük be a szemét. mi volt az. megpróbáljuk megjegyezni: kinek van csak gyűrű az ujján. csukott szemmel is felismernének. hogy valóban így van-e. Cél Ha már hosszabb ideje élnek együtt az idősek. és hangosan elmondja a látottakat. Leírás Elmondjuk a játékot. Szerencsés. hogy ki volt az. Érdemes kipróbálni. Ha eltalálja. ahogy látjuk. ha ebben a megfigyelésben segít a játékvezető. Ehhez persze az is szükséges. körbemegy. szóban is közölhető. Klára ruháján. amiről „csukott szemmel is” megismerte valaki a társát. vagy csak mellény. Máriának nincs gyűrűje. hogy ki. Ha nem szívesen rajzolnak.JÁTÉKLEÍRÁSOK állítást. hogy kinek a kezéről van szó. hogy most mindenki kinyújtott ujjakkal a térdére tegye mindkét kezét. Ha már háromszor nem sikerült eltalálni. csakis a kézről. sőt még lehet segíteni is egy kicsit. s mit jelent a védőpajzs számára. kardigán van-e rajta. Mikor mindenkin megláttuk a jellemzőt. Csukott szemmel is megismerem Eszköz Egy kendő. akkor egy vállalkozónak bekötjük a kendővel a szemét. s mi az. 22 . milyen hosszú a ruha ujja. hogy miért úgy rajzolta meg a címert. van olyan társ is. mely szerint most megpróbáljuk egymást felismerni. a hosszú ujjon egy nagyon érdekes formájú gomb van. hogy mi volt az ismertetőjel.

hogy mindenkinek a nevére emlékszünk.Ismerkedési játékok Változat Nagyon óvatosan. ez a játék a megtanult nevek ismétlése is. hogy nem a kezekről. Először mindenki újra bemutatkozik. Ha elakadnak. majd a második körben nehezítünk azzal. a hajforma. besegít a csoportvezető. 23 . mert a kör végére érve neki az összes jelenlévő nevét fel kell sorolni. megtapintásával ismerjük fel a társunkat. Leírás A játékban a csoportvezető marad utoljára. hogy minden elhangzott nevet meg kell ismételni. Cél A megismerkedés utáni első alkalommal lehet játszani. Ebben segíthet a frizura. fákat és állatokat ismertető könyveket. Különben is neki van a legnehezebb feladata. tehát nem nála kell kezdeni. Még nem biztos. bár lehet bevinni virágokat és növényeket. Ha virág lennék Eszköz Nem szükséges. Emlékszem mindenki nevére! Eszköz Nem kell hozzá. esetleg a fülbevalók vagy a szemüveg. de lehet úgy is játszani. hanem a fej megsimogatásával.

Egymást jól ismerő csoporttagok között úgy is lehet játszani. megítélhetünk neki egy szál virágot vagy virágot ábrázoló fotót. hogy a szomszéd mondja meg a társáról. lehetek jegenye. mert előfordul. Meg lehet kérni a részvevőket arra is. margaréta lennék. Ha víz lennék. hogy figyeljenek nagyon a választott nevekre. szomorúfűz és így tovább. Margó vagyok. mi lenne. és addig nála van a szó. lehet állatot is választani. Lehet a virágot tágan értelmezni. Ez úgy történik. elképzelt nevét. A tévedést úgy ellenőrizzük. de nagyon közvetett módon. vagy más. hogy jelentkezés alapján elkezdi valaki. Ennél a változatnál az állatokat viszont hagyjuk ki.JÁTÉKLEÍRÁSOK Cél A játéknál lehetőség van az önfeltárásra. Memóriapróba is lehet. hogy kapcsolódjon a valódi névhez. hogy a jobb oldali és a bal oldali szomszéd „virág” nevét is el tudjuk-e ismételni. vagy nem jól mondta a „virág” nevét. hogy a „virágnév” olyan legyen. de a futónövény is lehet virág. Harmadik körben meg lehet próbálni. hogy másodjára nem virágnevet választunk. de ha virág lennék. Sokkal inkább azt kéne hangsúlyozni. mert a második körben kipróbáljuk. amíg nem téveszt. hogy ha virág lenne. lehetek tenger. hogy megjegyeztük-e valakinek a „virág” nevét. hogy akinek nem találta el. Ha a játékvezető úgy ítéli. de ezzel óvatosnak kell lennünk. rajzot. Ha fa lennék lehetek büszke tölgy. de rögtön hozzáteszik a választott vagy elképzelt „virág” nevüket is. aki a legtöbb „virág” névre emlékszik a csoportból. hogy ki az. és most ő próbálkozhat. 24 . hanem fát. vagy jellemzi őt. hogy ragadványnév vagy csúfnév lesz belőle. Leírás A körben ülők egyenként elmondják a nevüket. Persze nem kell azonos kezdőbetűvel mondani a virágnevet. Ha valakinek sikerül az egész csoport „virág” nevét elmondani. s nem is kell. tó. az feláll. választott. ami közel áll a választójához. patak. ebben az értelemben a kaktusz is lehet virág. áradó folyam. Változat Lehet úgy is variálni a játékot.

vagy meglepő.Ismerkedési játékok A három legfontosabb tudnivaló rólam Eszköz Nem kell hozzá. ismeretek nem is azonosak azzal. hogy ki. Cél Egymás jobb megismerése. mi az a három dolog. melyik utcából jött a klubba. Honnan jöttem? Eszköz Nem kell hozzá.” Tehát külső és belső jellemzők is lehetnek. sőt lehet. a híres könyvmoly. Ezért most. amit leginkább jellemzőnek vél. A „fontos dolgok” közlése előtt mindenki újra mondja el a nevét. majd mondja el. honnan költözött be egy tartós bentlakásos intézménybe. egymás megismerésének mélyítése. Ha mindenki beszélt magáról. mi az a három dolog. ami most keltette fel a másik iránti érdeklődésünket. amit tudunk egymásról. jelen. Leírás A játékvezető elmondja. és akinek kedvence a krémes.és múltbeli tulajdonságok is. „Mária vagyok. magában. Cél A bemutatkozások kiegészítése. megbeszélhetjük azt is. hogy jobban megismerjük egymást. esetenként az is. vagy ki. hogy viszonylag korlátozott az. mindenki gondolkozzék el. hogy ezek a tudások. vagy olyan. 25 . hogy mi volt az elhangzottak között újdonság. akinek valaha büszkesége volt a hajkoronája. amit magáról a leginkább fontosnak tart elmondani. amit ki-ki igazán fontosnak tart magáról.

papír. hogy ki. melyik utcából jött.JÁTÉKLEÍRÁSOK Leírás Elmondjuk a valóságnak megfelelően. szerencsés behozni egy Magyarország térképet. melyik utcában lakik. esetleg kis színes tűvel jelöljük. milyen messziről jött. akár önkormányzati tartós bentlakásos intézménybe. Ezért különösen hatékony lehet egymást nem. hogy ki. hogy viszonylag nagy területre felrajzoljuk mosható krétával a földre Magyarország elnagyolt térképét. hogy megkeressük rajta. mennyit árul el magáról. hogy mégis ki honnan. és vannak nemrégiben megismert emberek is. Egy idõsek nappali klubjánál az sem biztos. de egy26 . hogy ki. Egymás jobb megismerésénél nem az a cél. mindig bizalom kérdése is. a kommunikáció elindítása az együttjátszók között. hogy noha gyakran találkoznak. Egy nagyobb város. vagy a lakóhely környezetét bemutatni. Érdekes lehet tehát. magnetofon vagy CD-lejátszó. De azt is meg lehet csinálni. de azt nem tudták. Ha jól esik a csoporttagoknak. hogy házszámot is mondjanak. de érdekes lehet megtudni azt. régióban élő emberek kerülnek be egy. tudják egymásról. A közös dolgok összekötnek Eszköz Kazetta / CD. Egyáltalán nem szükségszerű. Ha azt meséljük el. Makón derült ki az. elsődleges célja mégis a kapcsolatteremtés megkönnyítése. ha ezt elmondjuk egymásnak. írószer (egyik sem nélkülözhetetlen!) Cél Bár a játék a megfigyelőkészség és a koncentrálóképesség frissítésére is jótékony hatással van. benne a Duna és a Tisza vonalával és akkor ki-ki oda áll. hogy ki-ki melyik településről jött. hogy ugyan ismerik egymást az idősek klubjaiba járó emberek. néhány mondatban be is mutathatják korábbi ottho nuknak helyet adó várost vagy falut. hogy honnan jöttünk. hogy azonnal intimitásokat mondjunk el egymásnak. Ma már egyáltalán nem egyértelmű. vagy kevéssé ismerő csoportok esetében az ismerkedés megkönnyítése és a csoporttagok közötti kapcsolatok kialakítása terén. akik már régebbről ismerik egymást. vagy városrész esetén érdekes lehet az utcát. Egy viszonylag nagyobb városban. ahonnan beköltözött az intézménybe. hogy vannak a csoportban olyanok. hogy csakis egy adott körzetben.

Amikor a játékvezető kikapcsolja a zenét. kalap. eddig feltáratlan hasonlóságot. a születési hónapjuk. A résztvevők így játékosan válnak ismerőssé egymásnak. gyűrű. és később sorra venni a személyesebb területeket. ahol az azonosságokat keressük. esetleg körbesétálva is. A játékszabály megegyezés szerint szűkítheti azt a területet. Érdemes a külsődleges azonosságokkal kezdeni. ahogy a csoport a legmegfelelőbbnek találja. a keresztnevük. Természetesen előzetesen meg kell egyezni abban. A közös pont lehet bármi: öv. vagy figyelembe vehet további játékok során. Leírás A játékosok kellemes zene hangjára sétálgatnak. A csoporttagok között így gyorsan kapcsolatok alakulnak ki. mindenki odamegy egy olyan játékoshoz.Ismerkedési játékok mást régóta ismerő csoporttagok is sok érdekes. Ezután minden pár bemutatja a csoportnak az őket összekötő azonosságot. lánc vagy más ékszer. Ezt tehetik párosával. és további alaposabb szemrevételezésre vagy beszélgetésre ösztönözhetnek. hogy ilyenekre is kiterjedjen-e a megfigyelés. és ennek mérlegelése során a játékvezetőnek tekintettel kell lennie az esetleges érzékenységekre is. Ezek az apró. felszínes azonosságoktól a fontos tartalmi hasonlóságokig terjedhetnek. A játéknak ebben a szakaszában a játékosok kölcsönösen megfigyelik egymást. ha a csoportot még kevéssé ismerő játékvezetőről van szó) olyan fontos információkat tudhat meg. a kedvenc hobbijuk vagy ugyanoda járnak üdülni. szemüveg. akin valami közöset fedezett fel. mozgás stb. Ezután újabb zenés-sétálgatós szakasz következhet. mozognak a teremben. hobbit. hogy beszélgetések során derítsenek ki a játékosok további azonosságo kat maguk és játékostársaik életében. ami szerencsés esetben további – akár már a játékon kívüli – folyamatokat indíthat be. 27 . és olyan – először külsődleges – dolgokat keresnek. családi kapcsolatokat. amelyeket célzottan felhasználhat. ugyanaz a házszámuk. Nem elvárás. hogy a közös pontként definiált tárgyak tökéletesen egyformák legyenek. Ha a szemmel látható hasonlóságok tárháza kimerült. A mozgás / megfigyelés és a felfedezett közös dolgok megbeszélésének szakaszai tetszőleges számú alkalommal válthatják egymást. Az sem akadály. A résztvevők rájöhetnek például. hogy ugyanabban az utcában laknak. a játékvezető pedig (ez különösen fontos lehet akkor. „közös pontot” találhatnak. további lehetőségeket kínál. ami közös bennük és egy másik játékosban. ugyanannyi gyerekük vagy unokájuk van. (Jó megfigyelőkészséggel – és jó önismerettel – rendelkező játékosok felfedezhetnek egyezéseket vagy erős hasonlóságot bizonyos testi jegyekben (kéztartás. bot vagy bármilyen más tárgy. táska. Egészen apró egyezések is elfogadhatók.) is. ruhadarab. környezetet. ha nincsen lehetőség zenehallgatásra. egyezik az életkoruk vagy bármi más. és a játékosok ezek alapján párokba rendeződnek.

1972. amelyben csoportokra van szükség.” De ha a felfedezett hasonlóságoknak nem is lesz „utóéletük”. Minden csoportban legyen valaki. Ha valaki több csoportba is beletartozna. és nem szükséges az összes felsorolt jegy alapján csoportokat képeznünk.JÁTÉKLEÍRÁSOK A játék során nemritkán elcsíphetünk ilyen vagy hasonló mondatokat: „Hiszen akkor egyfelé megyünk haza. A cédulára az azonosságot és az érintett játékosok számát kell felírni.” Vagy: „Szívesen kirándulgatok még néha egy kicsit. az egész csoportnak felolvassák a jegyzeteket. fülbevalósokat. már megérte. hogy ki mit tud a nevének jelentéséről. Cél Beszélgetés kezdeményezése arról. 3 fülbevalóval stb. Budapest. ha például valamilyen okból nem szeretnénk. csak a társaság hiányzik hozzá. csak egy kellemes beszélgetésre és egymás jobb megismerésére adtak alkalmat. fűzős cipősöket stb. beszéljenek olyanokkal is. De jó lehet egyszerűen arra is. Ennek alapján aztán összeültethetjük az azonos csoportba tartozókat (pl. eredetéről. a megszokott szomszédjuk mellett üljék végig a játékdélutánt. hogy gyűjtsenek az adott körben azonosságokat. nem szívesen mozdulnak el a helyükről vagy sok a mozgásában akadályozott résztvevő. mehetünk együtt is. természetesen választhat.) Amikor már senkinek nem jut semmi az eszébe. meg lehet próbálkozni azzal. és azokat írják fel egy papírra. aki jegyzetel. hogy megint a szokásos „összeszokott” csoportok legyenek együtt. akikkel nem szoktak – ez is adhat új lendületet az összejövetelnek. Mit tudsz a nevedről? Eszköz Ladó János: Magyar utónévkönyv. Ez esetleg jó kiindulópontot képezhet egy következő játékhoz is. Változat Ha a csoport tagjai nagyon idegenek egymás számára. Akadémia Kiadó. 5 fűzős cipőben. hogy megkérjük az egy asztalnál / egy csoportban ülőket. hogy a résztvevők egyszer ne a megszokott helyükön.). 28 . (Például 4 személy szoknyában. 7 gombokkal a ruháján.

Ha valaki semmit nem tud mondani a nevéről. Cél Ezzel a játékkal ki lehet próbálni. hogy ismerik egymást. keresztelésének történetéről. ami az ő nevével kapcsolatos történet. 29 . akkor kialakult-e a megkülönböztető megszólítás állandó formája. vagy milyen. ha csörgő labdát használunk. de lehet egy újabb találkozásnál a nevek átismétlésére is használni. s ezt a kiegészítést a többiek is megtehetik. hogy ki mennyire „elégedett” a nevével. Ki lehet egészíteni azzal. hogy ki mit tud a névadásának. Ezt a játékot olyan csoportokba szerencsés behozni. ezek közül mi volt „kedves” a fülének. A ragadványnevek is szóba kerülhetnek. Arról is lehet szót ejteni. ahol lehet. hozzátéve azt. hogy az elhangzott név becéző formáit vagy változatait is összegyűjtjük. Ha több azonos keresztnevű van a csoportban. vagy valami babona. Ezzel a játékkal kicsit „továbblépünk” a bemutatkozásban.Ismerkedési játékok Leírás Egyenként mondják el a résztvevők a nevüket. mennyire szereti azt. hogy tegyenek kiegészítést az elsőre elmondott név magyarázathoz. tudják egymás nevét. hogy ki mit tud a névről. hogy üljenek egymás mellé. Szó eshet arról. megkérhetjük őket. nem a keresztnevéhez kapcsolódó megszólításokkal találkozott az élete folyamán. kispárnát is. Bözsi. s arra is. Volt-e valami a családi legendáriumban. Például az Erzsébet lehet Böbe. s mi volt az. Zsóka és még kevésbé ismert változatai is lehetnek. Labda helyett használhatunk babzsákot. nem túl gyerekes labda. ami miatt pont ezt a nevet adták. amit nem szeretett. megkeressük az utónévkönyvben és felolvassuk. Lehet a bemutatkozó kör után is alkalmazni. A beszélgetést egy második körben ki lehet egészíteni azzal. de felületesen és különben sem gyakran beszélgetnek. Gyengén látóknál jobb. hogy mennyire sikerült megtanulni a neveket. Névjáték labdával Eszköz Közepes méretű. A játékvezetőnek viszont fontos ügyelnie arra. hogy ha a családban több ugyanolyan keresztnevű volt. könnyű. hogy a „bőbeszédűek” ne vegyék el az időt a „szótlanoktól”.

JÁTÉKLEÍRÁSOK

Leírás
A játékvezető indítja el a labdát, méghozzá úgy, hogy felhívja a nevek ismétlésének, megtanulásának fontosságára a figyelmet. Annak a nevét mondja, akinek dobni fogja a labdát, de a labda eldobása előtt felveszi a szemkontaktust, ezzel mindjárt felhívhatja a figyelmet arra, hogy dobás előtt a szemkontaktus felvételével és a név kimondásával hozzuk „készenlétbe” a labdát kapó csoporttársat. Célszerű arra is figyelmeztetni, hogy szerencsés, ha mindenkinek dobjuk a labdát, nem csak a gyorsan és könnyen megtanult neveket ismételjük. Több kört is lehet játszani, ha jól megy, de ekkor már lehet gyorsítani is a dobálás ütemét.

Névjegykártya
Eszköz
Azonos nagyságú, de levelezőlapnál nem nagyobb kartonlapok, vastagabb, színes filctollak.

Cél
Nem csak az fordul elő, hogy nem ismerik egymást a csoport tagjai, hanem gyakran az is, hogy nem tudják mi volt régebben a foglalkozása egy-egy társuknak, vagy most mivel foglakozik szívesen. A névjegykészítés az önreprezentáció eszköze.

Leírás
Kiosztjuk a papírlapokat, és elmondjuk, hogy ezeket névjegy készítésére használjuk fel. Igaz a szabvány névjegyek kicsik és nyomtatottak, de hogy jól látható és jól olvasható legyen, mi most ezt a levelezőlap nagyságú papírt használjuk. A névjegyen szerepel a név, sőt a keresztnév is, foglalkozás, lakcím, telefonszám és persze mindaz, amit a névjegy tulajdonosa fontosnak tart elmondani magáról. Lehet olyan névjegyet készíteni, ami a mostani helyzetre utal, de lehet a régebbi időre, lakásra vagy foglalkozására utalni a névjegykészítőnek. Szerepelhet a névjegyen bármi. Olvastam már egészen egyszerű névjegyet, emlékszem például erre:

30

Ismerkedési játékok

Reisinger Jánosné, Olga néni nyugdíjas tanítónő óbudai lakos De olvastam ilyet is:

Keresztes Katalin hivatásos ködszurkáló Ködös út 4. Lehet díszíteni is a névjegyet jellemző rajzokkal vagy geometriai formákkal, sőt kiegészítő szöveget is lehet ráírni, de csak nagyon tömören. Jó, ha olyanok kerülnek a névjegyre, ami a tulajdonost jellemzi. Megbeszéljük, hogy a névjegyen most csak fantázianevet használunk Ha elkészült mindenki a névjegyével, akkor elegánsan letesszük a kis asztalon egy tálcára, ahogy azt régen az úri modor megkívánta. Ezután a játékvezető egyenként kézbe veszi a névjegyeket, felmutatja és felolvassa. A játékosok találgathatják, hogy melyik kié. A díszes, ötletes névjegyekből kis kiállítást is készíthetünk, vagy egész egyszerűen csak kiterítjük az asztalon, megnézzük még egyszer, és megbeszéljük, hogy melyik miért tetszett.

Vándorló arc
Eszköz
Nem kell hozzá.

Cél
A játék a mimika utánzásával a megfigyelőképességet mozgósítja, és persze remélhetőleg megnevetteti az együttjátszókat!
31

JÁTÉKLEÍRÁSOK

Leírás
A játékcsoport tagjai körben ülnek. A játékvezető vagy a kezdő játékos az arcával tréfás grimaszt vág, vagy legalábbis megpróbál valamilyen mulatságos arckifejezést ölteni, és így fordul oda a baloldali szomszédjához. Ő szemrevételezi az arckifejezést, megpróbálja minél tökéletesebben átvenni azt, és így fordul oda a saját baloldali szomszédjához. Az újra átveszi az arckifejezést, és az arc így vándorol tovább, amíg vissza nem ér az azt eredetileg útjára bocsátó játékoshoz. Biztosak lehetünk benne, hogy közben az arckifejezés többször is megváltozott. Ezeket a változásokat utólag meg is beszélhetjük.

Változat
Az archoz egy következő játékos hozzátehet még egy apró testmozdulatot, és úgy adhatja tovább. Minél nagyobb a csoport, természetesen annál kisebbnek kell lennie a mozdulatnak, hogy a feladat ne váljon kezelhetetlenül terjedelmessé. Ha a soron következő játékos idegenkedik az arca „továbbadásától”, az utána következő veheti át az arckifejezést.

32

Csoportépítő. önfeltárást segítő játékok .

ehhez: Gordon. Assertiv Kiadó .– M. . Budapest.* * Vö. amelyekben magukról mondanak el. „tárnak fel” valamit a csoporttagok. Ennél a játékcsoportnál felhasználtuk a Gordon-tréningek egyes elemeit is. (Ilyen hatása van természetesen általában a közös játéknak is. az együttjátszók közösséggé kovácsolása.Olyan játékok tartoznak ide. amelyek célja a csoporttagok közötti kapcsolat javítása. az idetartozó játékok azonban kifejezetten és tudatosan ezt célozzák.) Ezt szolgálják azok a játékok is. Th. Burch (2001): Emberi kapcsolatok. elmélyítése.

milyen volt az. ha van óra. hogy kiválaszt mindenki a gyerekkorából egy történetet. jöhetnek a történetek. ha úgy kezdjük a történeteket. zenét vagy dalokat. hogy ki hogyan vélekedik arról. a bemutatkozásnak az is hozadéka. E játék bevezetőjeként meg lehet hallgatni az Illés együttes dalát. hiszen a rövid távú memória hanyatlása mellett a hosszú távra tekintő emlékezet sok mindent megőriz. Beszélhetünk arról is. hogy másnak is szeretnénk a történetét meghallgatni. bemutatni magunkat a csoportnak. sorban. Leírás Az a tapasztalat. Ezek után megbeszéljük. hogy az önazonosság. majd a meghallgatás után valóban érdemes felidézni. Cél Emlékezni korábbi énünkre. az integritás megerősödjék a csoporttagokban. hol a kör egyik oldaláról. amit a mesélő a kezében tart. amikor még „kissrácként” élt. de a szám megjegyzése után helycsere jön. vagy mások. A sorrend megállapítása történhet úgy. vannak. Vannak. nehezebben mesélőnek kérdésekkel segíthet a játékvezető. mint most. amikor még gyerekek voltunk. de mégis. s ha lejárt az ideje tovább adja a következőnek. mint három perc. s mikortól már nem az. azt. hogy az idõsek nagyon szívesen hallgatnak különböző történeteket. hogy kis kártyákon lévő számokat húzunk.Csoportépítő. Azt is meg lehet oldani. Ilyen volt a kagyló Golding: A legyek ura regényében. így mindenki szót kap. akik nehezebben. A lassabban. ami nem több. hogy megállapodunk az egy mesélőre jutó időben. vagy úgy. akik szívesen és könnyen mesélnek magukról. Végül is. önfeltárást segítő játékok Amikor én még… Eszköz Nem kell hozzá. amit érdekesnek tart és hajlandó megosztani a csoporttal. hogy hány éves korig gyerek valaki. egyszerűen. vagy fiatalok. hol máshonnan kapja meg valaki a szót. ha van egy jelképes tárgy. (Természetesen szabadon választhatunk bármilyen olyan zenét vagy szöveget. hogy egészen egyszerűen sorba megyünk. 35 . Éppen ezért szerencsés. Ha létrejön a megegyezés a korhatárra vonatkozóan. Jó.) A gyerekkor felidézése amúgy is jól alkalmazható. ami hozzásegíti a csoportot a témára hangolódáshoz. de például jó. hogy mindenki kap egy számot. így tudjuk figyelmeztetni a bőbeszédűeket.

Fontos. hogy hogyan lehet kapcsolódni a másik vonalvezetéséhez. és arra is. de amikor mindenki kipróbálta. Ha szükséges. a rajztól elfordulva leülünk egy körben. s hogy mindenki tegyen hozzá valamit a festményhez. ecsetek. hogy először a papírnak csak egy kis részén helyezik el a kezük nyomát. Értékeljük egyben is az egész kompo zíciót. Figyeljünk egymásra. egyikünk vagy másikunk által használt színekhez. vagy melyik az. hogy mennyire fejezi ki a csoport hangulatát. hogy mindenki hozzáférjen a papírhoz. A kipróbálás közben elgondolkodhatunk azon. ami leginkább megfelel a hangulatunknak. Ha készen van – vagyis a lehető legteljesebben kitöltöttük a rendelkezésre álló felületet és mindenki hozzájárult a közös mű elkészítéséhez. milyen elképzelések voltak. sőt kedvet csinálunk a kipróbálásukhoz. hogy milyen élmény volt ezt elkészíteni. Lehet a nagyobb papír mellett találni kisebb lapokat. több asztalt is összetolunk. keveréséhez. a színek keveréséhez alkalmas tálakat. Leírás Az eszközöket bemutatjuk. nincs felosztva. Direkt ötleteket nem adunk a színek használatához. elnagyolt formákkal kifejezi a csoport „itt és most” hangulatát. Most újra megnézzük a csoportfestményt és megbeszéljük. amit körülvesznek és a hangulatuknak megfelelő színnel.JÁTÉKLEÍRÁSOK Csoporthangulat színekben Eszköz Élénk színű tempera vagy dobozos festékek. hogy kinek mekkora felület jut. és ezekre hatott vagy nem hatott a társaink által használt színvilág. abból a szempontból is. Lehet. a csomagolópapírnál kicsit jobb minőségű papír. nagyobb méretű. Cél A nem szóbeli kifejezési formákat használva közösen megalkotni egy képet. 36 . kezdődhet a munka. vissza is lehet térni egy újabb hangulat színek által történő kifejezéséhez. hogy melyik szín hogyan hat ránk. hogy beszéd és szavak nélkül dolgozzunk. akkor hátralépve. Többen is dolgozhatnak egyszerre. amely színekkel. elkezdenek kitölteni.

Lehet színeseket is használni. hogy kinek mi jutott eszébe rajzolás közben. milyen gondolatai voltak ezzel a gyakorlattal kapcsolatban. Ezeket az életet befolyásoló erőket felírjuk külön. de kezdjük el. társ. színes ceruzák és viszonylag jó minőségű papírból vagy rajzlapból kivágott körök eggyel. munka/hivatás. inkább azon gondolkodjunk el. kinek. amelyek befolyásolták az életünket. ha nem sikerül elsőre jól berajzolni az arányokat. erők. Ezt csak a hasonlat kedvéért érdemes így megemlíteni. akkor hogyan tudjuk megrajzolni egy-egy cikkely nagyságával. kerek forma. Ez után érdemes azt is megbeszélni. ahol a percek egy-egy évet jelentettek. elmesélheti. akkor körben megmutatva mindenki szóban kiegészítheti. mekkora „teret” foglalt el. ha ezt az életidőt felosztjuk. bár úgy is lehet erre a lapra gondolni. Most ne a hatvan perc beosztását keressük. radírok. akár az óra lapja. Cél Elgondolkodni az életen. Tüntessük fel ezen a körlapon. betegség. kettővel több példányban. család/rokonság. hogy miért így rajzolt. 37 . most a hat legfontosabbat választottuk ki. sőt radír is. de lehet egyszerűen grafitceruzával bejelölni az egyes körcikkek nagyságát. Van ceruza. Ha készen van mindenki. Leírás Mindenki kézbe veszi a körlapot.Csoportépítő. terjedelmével érzékeltetve. mint ahányan a cso portban vagyunk. vagy melyik erő. az időre is emlékeztet bennünket. áttekinteni azokat a hatásokat. éveinket. életidőnket. megrajzolni azon külső erők arányait. hogyan érvényesültek. vallásos hit. a szép. jól olvashatóan. amelyek értek bennünket. önfeltárást segítő játékok Életkörök eszközök Ceruzák. hogy az életünk „tortájából” melyik erőnek mekko ra „szelet” jutott. mint egy kerek életre. hogy az életben bennünket ért. A következő hatásoknak adjunk helyet: szülők. nagyon fontos hatások.

Ha ő az egyetlen a körben. kap egy pontot. Közben.JÁTÉKLEÍRÁSOK Én még soha… Eszköz Nem kell hozzá. Ha azonban valamilyen sajátos ok miatt tényleg nem ettem még káposztát.” A többiek jelzik. 38 . gondolkodtat és alkalmat ad élmények felelevenítésére. bizonyára nem maradok egyedül ezzel. akkor már jóval nagyobb erre az esély. ha bármelyik játékos eléri a 3 pontot. A játéknak akkor van vége. pedig néha egészen meglepő dolgokat tudhatunk meg játékostársainkról! Leírás A körben ülő játékosok sorban mondanak valamit. Ezért célszerű minél hétköznapibb dolgokat megemlíteni. Cél Egyszerű játék. Ha azt mondom: „Én még sohasem ejtőernyőztem. a versengés momentumát itt is mellőzhetjük. akkor nincs pont. akire ez szintén igaz. amely kiváló kiindulópontja lehet a csoporton belüli kapcsolatok struktúrájáról szóló beszélgetésnek. ő nyer. ha úgy látjuk jónak. Természetesen.”. hogy van-e az éppen soron lévő játékoson kívül olyan. lehetőleg élénk színű és vastag. Gombolyagdobálós Eszköz Egy vagy két fonalgombolyag. mint szinte minden játéknál. ha más is van ilyen. Például: „Én még sohasem ettem káposztát. Cél Egyszerű ügyességfejlesztő játék. amit még sohasem csináltak. aki az adott dolgot nem csinálta.

hogy annak a kézben maradó darabját mindenki hazaviheti. esetleg a csuklójára is kötheti. Az is jó. akkor álljunk meg egy kicsit: így mindenki össze van kötve mindenkivel. akinek dobom a „fonallabdát”. majd leteker belőle valamennyit és eldobja a következőnek. Természetesen ennek a dupla hálónak a lebontása is nehezebb! Változat Ha a játékosok valamilyen okból előreláthatólag hosszabb ideig nem fognak találkozni egymással és/vagy a játékvezetővel. Így a végére mindenkinek mindkét kezében lesz fonal. hogy még könnyen tudják dobni és elkapni a gombolyagokat. Változat Még mutatósabb „pókhálót” kapunk. Fokozatosan kialakul egy háló. ha a gombolyag dobása előtt elmondjuk annak a játékosnak.Csoportépítő. hogy ki kapott már „labdát”. néhány kedves szót. megfogja a fonalat. önfeltárást segítő játékok Leírás A játékosok körben állnak. s mindenkinek csak egyszer lehet a kezébe kapni a gombolyagot és a fonalat. egymástól olyan távolságra. majd a játékvezető vagy egy játékos egy ollóval szétvágja a hálót. 39 . ki tartja a fonalat a kezében. Mikor már mindenki kapott labdát. Ha tényleg búcsúzásról van szó. egy darabig megtartva gyönyörködünk „szociális hálónkban”. Ő elkapja. A játékvezető kezdi. S most jön a nehezebb: ezt a jól felépített hálót lebontjuk. akiknek az álldogálás megerőltető. megfogja a végét és odadobja a csoport bármelyik tagjának. és a kezében tartja. akkor a fonalas játék búcsúszertartásnak is kiváló. Így jól látni. hogy milyen pozitív emléket őrzök magamban róla. Változat Ha a csoportban vannak olyanok is. ha egy második. Ilyenkor a szálakat az asztalon hagyjuk feküdni. vagy jókívánságot is „dobhatunk” a gombolyaggal együtt. lehetőleg az elsőtől nagyon elütő színű gombolyagot is körbe dobálnak a játékosok. és csak a végén emeljük fel a kész hálót. Ilyenkor az a szabály. úgy. mindenki kapcsolatban van mindenkivel. hogy a két különböző színű gombolyagot senki sem dobhatja ugyanannak az embernek. Ilyenkor a hálót nem bontjuk le. sőt végső esetben az asztal körül ülve is guríthatjuk egymásnak a fonalat. Mikor készen van. Valamennyit leteker a gombolyagból. a játékot természetesen körben ülve is játszhatjuk.

válasszuk ki a legjellemzőbbet. Most úgy mondjuk el a nevünket sorban egymás után – s nem kell ez előttem szólót megismételni – hogy a névhez hozzáteszem azt az érzést is. ami itt és most leginkább betölt. sőt a hangulatunk. Leírás Ismerjük egymást. amikor annyira vidám vagyok. az érzéseink még gyorsabban is változnak. 40 . máskor meg egyértelműen öröm tölt el bennünket. Cél Hozzásegíteni a résztvevőket az érzések megfogalmazásához és kimondásához. Ha valaki nem érzést mond. azt.” Szóval valahogy így. „A feszültséggel teli Ildikó vagyok. amikor hozzám szólnak. de változunk is folyamatosan. A csoport együttlétének kezdetén jó lehetőséget ad. hogy felmérje a játékvezető a hangulatot. Törekedjünk arra. máskor meg a fáradtság miatt alig hallom meg azt is.JÁTÉKLEÍRÁSOK Hogy érzem magam itt és most Eszköz Nem kell hozzá. a játékvezető leállíthatja egy „STOP!” jelzéssel. Sokszor elhatalmasodik a bánat. ami a leginkább uralkodó érzés. hogy röviden. Van. az „itt és most” leginkább előtérben lévő érzésüket fogalmazzák meg.” „A vidám Borbála vagyok. hogy mindenen csak nevetnék. hogy érzéseket és ne gondolatokat mondjunk. bemelegítésként is alkalmazható. Oldani a háttérbe húzódás vagy a negatív érzések elfojtásának rossz hatásait. Persze a rövid és gyors megfogalmazás is fontos. mint mi magunk. ami leginkább jellemző rám. tömören egy. vagy éppen azt támogatni.” „A kíváncsi Rozika vagyok.

Nem szerencsés. milyen volt az öltözetem? Lehet mesélni Mark T wain könyvéről. és bemutatni magunkat. Ha körbement az elbeszélés. s mi az. ha száz évvel ezelőtt élek? Milyen volt a környezet. mi volt a legjellemzőbb tevékenysége. Leírás A játék vezetője elmondja. Ezt szerencsés önként vállalkozóval kezdeni. Cél Emlékezetben visszapörgetni az idő kerekét. hogy ki milyen lesz a jövőben. de nagyban segíti az önfeltárást is.Csoportépítő. akkor megpróbáljuk megjeleníteni tíz évvel ezelőtti önmagunkat. Mi volt más a mostani megjelenésünkhöz képest ? Először ki-ki elmondja. de ennél óvatosak legyünk. önfeltárást segítő játékok Időgép Eszköz Nem kell hozzá. eljátssza. 41 . tehát egy konkrét korba megyünk vissza az időgéppel. s a jövőbeni elképzeléseket csak három vagy öt évre toljuk ki. beszéde. hogy hogyan nézett ki. amelyben egy jenki Artúr király udvarában ébred fel. először nem túl messze. hogy milyenek voltunk öt vagy tíz évvel ezelőtt. Mostanában úgy is annyi a fantasztikum. mit csinált. temperamentuma. Idézzük fel magunkban először. hogy milyenek voltunk öt évvel ezelőtt. mint a mostani. s ebből igen érdekes és bonyolult dolgok következnek Ha ezt a változatot választjuk. Azzal is lehet próbálkozni. amelyben éltem. Változat Az időgépet nem tíz évvel forgatjuk vissza. Lehet azt is eljátszani. ha a csoportvezető elbagatellizálja a halállal kapcsolatos gondolatok megfogalmazását. ami más volt. hogy milyen volt a mozgása. hogy kiki megjeleníti a korábbi énjét. akkor lehet választani Mátyás király korát vagy a „boldog békeidőket”. hanem száz évvel. Mi lettem volna. Igaz. Lényegében ez egy fantáziajáték. most az időgéppel visszamegyünk egy korábbi időbe. hogy most egy érdekes időjáték következik.

egyszerűen szeretem. mert használatához kedves emlék kapcsolódik: valakitől kaptam. eszközöket melyek elkísérnek bennünket a mindennapokban. s azt képzeletben hozza be ide közénk. vagy. vagy azért mert valakire emlékeztet. miért lett az a leg42 .JÁTÉKLEÍRÁSOK Kedves tárgyam Eszköz Nem kell hozzá. Cél Személyes kedves emlékek felidézése egy tárgyhoz kapcsolva az emlékezést. vagy azért. mi az a tárgy. Leírás Mindannyian használunk tárgyakat. vagy valami olyan jut eszembe róla. s mindenki mutassa be. hogy egyszerűen szép. ami valami miatt kiemelkedik a többi közül. ami fontos és szívet melengető az életemben. Ezek között van olyan. hogy kinek mi a legkedvesebb tárgya. mert ki tudja miért. Az is lehet. Gondolkodjuk el azon. kedves tárgyammá vált.

Lehet ez a nagy. a játékvezetőnek). különösen nem tartós bentlakásos intézményekben. meg. amelyekről feltehetőleg könnyebb ráismerni. és csak később fedik fel azokat a jellegzetes dolgokat. mert ezzel hangulatot adhat az emlékezésnek. és így lassan kirajzolódik a képzeletbeli bőrönd tartalma. ha egy kis tárgy. Ő egyik csoporttagot a másik után végigkérdezi. hogy mit tett be ő a bőröndbe. Végiggondolják. Cél Bár ennek a játéknak a során sem pihenhet a figyelem és a rövid távú memória. és azt hozzák be bemutatni a többieknek. ha a csomagolók először a szokványosabb dolgokat nevezik. körbeadni. amelyek nem jelölik ki egyértelműen a bőrönd tulajdonosát. hogy milyen jó is az. megtapogatni s megcsodálni. Ezért a játék olyan csoportoknak ajánlott. önfeltárást segítő játékok kedvesebb tárgya. Minden kérdezettnek meg kell neveznie egy új tárgyat. Izgalmasabb lesz a játék. Kinek a bőröndje? Eszköz Nem kell hozzá. Közben a többiek kitalálják. hogy nem kell idehozni a tárgyat. esetleg egy gyerekrajz. Lehet kézbe venni. amelyek már legalábbis egy ideje együtt játszanak. illusztrálhatja. kinek csomagolnak be egy bőröndbe (a csoport egyik tagjának. családi ebédlőasztal vagy egy fénykép. tipikus dolgokat kellene becsomagolni egy utazáshoz. A saját múltbeli élmények felidézése önfeltárást elősegítő és az önismeretet is alakító lehetőség. A játékvezető kezdheti. elég. behívják a kint várakozó játékostársat. már csak azért is.Csoportépítő. a játékban mégis elsősorban arról kell számot adniuk a csoport tagjainak. ha jól bemutatjuk. hogy mennyire jól ismerik egymást. mint például 43 . hogy valóban válasszanak a tárgyaik közül egy kedveset. az emlékek egész sorát idézi fel bennünk. Változat Lehet azt is kérni. Ha ebben nagyjából megegyeztek. hogy az illető számára milyen sajátos. Leírás Egy játékos kimegy a teremből.

legalább annyi előrenyomtatott mandala. akik láttak már ilyen. Megnevezheti azokat a dolgokat is. kedvel. hiszen itt is a gyakorlat teszi a mestert. legalább annyira. nagy műgonddal. A játék természetesen feltételezi. aki „csomagol”. kedvelt tárgyai ismertek. természetesen előre kiválasztott magának egyet a résztvevők közül. sárga pénztárca. jellegzetes. ezekből hoztunk néhányat. Egymás után sorolja fel azokat a jellemző dolgokat. Mandala Eszköz Színes ceruzák vagy filctollak. meleg kendő. Leírás A mandalakészítés a tibeti kultúra része. ez minden játékost a helyes irányba fog terelni. egy régi bross. ami zaklatott korunkban sajnos egyre inkább kiveszőben van. A játék minden körben egyre érdekesebb lesz. A zene hallgatása mellett ki-ki elkészítheti a saját mandaláját. Cél A mandalák színezésén keresztül kifejezni a hangulatunkat.JÁTÉKLEÍRÁSOK egy villanyborotva. ezen kívül pontosabb vizuális megfigyelésre ösztönöz. lehet. hogy a résztvevők egyes sajátos szokásai. hogy vannak. 44 . és az ő bőröndjének a tartalmát írja le. amiket a kiválasztott játékos hord. mint ahányan a csoportban vannak. Közben persze megemlíthet szokványos úti holmikat is. esetleg egy mandalákat ismertető könyv. napszemüveg. horgolt mellény. fekete ernyő. Most csak egy játékos pakolja be a bőröndöt. növelve ezzel a játék izgalmát. színes homokból készített mandalákat. amiket mindenki használ. Őt kérdezi sorban a többi játékos. Változat Mindenki körben ül. hogy a tagok viszonylag közelebbről ismerik egymást. Az. vagy amire szüksége van. A minták változata szinte végtelen. új kalap. amiket az illető éppen visel.

Cél A múltbeli élmények felidézésével és átgondolásával valamiféle mérleget készíteni a jó és a rossz életeseményekről. Körbemegyünk. a kék a rosszabbakat. Megkérjük a résztvevőket arra. vagy rámutatni a változásokra. Ha ez megvan. Ha szívesen foglalkoztak ezzel a csoporttagok. az elégedetlenséget fejezi ki. A korong piros oldala a pozitív és kellemes élményeket jelképezi. Leírás Mindenkinek adunk két korongot és elmondjuk. vagy egyszerű számolókorongok. szomorú eseményét. amelyiken ült. melyeknek egyik oldala kék. amelyben majd ki-ki elhelyezi a maga korongjait. hogy mindenkinek voltak az életében jobb és rosszabb események. megnézzük egymás munkáit. támogatni az integrációt. Egy nagy csomagolópapíron felrajzolhatunk egy mérleget is két serpenyővel. Ki-ki elteheti. ahol el lehet helyezni legalább kétféle színű színes korongokat. érzéseinket és gondolatainkat. akkor idézzék fel azt az ese45 . egy másik alkalommal meg lehet ismételni.Csoportépítő. csináljunk egy kis kiállítást. Abban is segíthet az életesemények felidézése. Az egyszer „fenn” és egyszer „lenn” élethelyzetekre való rálátás a feldolgozáshoz is hozzájárul. leng az inga Eszköz Egy mágneses tábla. hogy idézzék fel életük nagyon nehéz. elviheti magával az általa színezett mandalát. Érdekes összehasonlításokra adhat lehetőséget egy korábbi és egy későbbi munka összevetése. majd szóban is megosztjuk tapasztalatainkat. arra. hogy mindenki arra a székre rakja le a munkáját. hogy most megpróbáljuk elkészíteni a csoport életmérlegét. elkeseredettséget csökkentő hatású. amikor elkeseredettek voltak és nagyon rosszul érezték magukat. önfeltárást segítő játékok Ha készen van mindenki. a másik oldala piros. vagy egyszerűen csak nézegeti a csoporttalálkozón kívüli időben is. Lehet. hogy felszínre hozza azt. hogy később ennek mintájára készít el egy hímzést. Mint a hinta. de úgy. hogy a rossz élmények feldolgozása elősegítheti a krízisek utáni egyensúly kialakulását. a rosszabb emlékek nyomása alóli felszabadulás feszültséget. az élettel való elégedettség megfogalmazását.

Cél A képek spontán választásával lehetőséget kínálunk valami személyes gondo lat. s szintúgy a szomorúság vagy rossz érzések kimondására is alkalmat kínálunk. mit tudunk tenni a hangulat. akkor rámutatunk az időskori bölcsesség és megelégedettség. az önfeltárásra. Természetesen az is része e mérlegkészítésnek. jól látható legyen 46 . reprodukciókból vagy máshonnan. akkor ki-ki elhelyezetheti a korongokat a mérleg serpenyőjében. ki lehet alakítani egy saját gyűjteményt régi falinaptárakból. Miért fontos nekem ez a kép Eszköz A játékhoz felhasználható a különböző tréningeken használt sematikus rajzo kat tartalmazó sorozat. Mindenkinek két ko rongja van. akkor a mérleg egyik és másik serpenyőjébe is elhelyez egyegy korongot. Ha a mérlegkészítésnek az a végeredménye. jelképeket találunk. akkor ennek pozitívumait emeljük ki. a „megharcolt krízisek” erőt adnak a továbbiak feldolgo zásához is. hogy miért is alakulhatott ez így. akkor megpróbáljuk értelmezni a csoport életmérlegén látottakat. az értelmezés javítása érdekében. hogy a rossz dominált. akkor csak oda helyezi el a korongot. az meg tudja ezt osztani a többiekkel. A csoportvezető fokozott figyelmet fordít arra. Ha ez is megvan. de vannak e célra fényképgyűjtemények is. hogy aki szívesen beszél arról. hogy mi volt a jó érzést. ahol szimbólumokat. Ha úgy gondolja. Ha kiegyenlítődött a két oldal. a megharcolt krízisek erőt és önismeretet adó voltára.JÁTÉKLEÍRÁSOK ményt. Ha ezekhez nem jutunk hozzá. Lehetőleg ne takarják egymást a képek. Mikor mindenki készen van. akkor szerencsés rámutatni arra. ha úgy gondolja. elégedettséget kiváltó esemény az életében. amikor elégedett voltak és jól érezték magukat. élmény megfogalmazására. Ha a rossz oldalra billen el. akkor csak oda helyezi el a korongot. s ha a pozitív a több. De a tarot-kártya lapjai is használhatók erre a célra. hogy ezek az események kiegyenlítették egymást. Leírás A képeket kitesszük a földre. amit beállítottunk a kör közepére. a kör közepére vagy egy asztalra. hogy kiemelje. hogy a jó.

. hogy a szükséges óvatosságot megbeszéljük a csoportban!) Levelet kapsz egy rég nem látott fiatal ismerősödtől. se energiád nincs ahhoz.Csoportépítő. mert lehet. Arra kérjük a résztvevőket. és azt mondják. 47 . hogy másvalaki ugyanazt fogja választani. Mikor már mindenkinek megvan a számára fontos kép.. Hazamész. és látod. Egyvalaki kézbe veszi a maga választotta képet. Meghívót kapsz egy nagy családi. hozzák a nyugdíj kiegészítést. hogy a szerencsejátékon 10 milliót nyertél.”. hogy melyikre esett a választása. mindennapiaktól eltérő eseményekkel. mi az. Ha meghallgattuk. hogy rendbe hozd. amire ebből a körből később is emlékezni fogunk. mennyire kerültünk egymáshoz közelebb. De ne vegye még kézbe a kiválasztott képet. Esküvőre vagy hivatalos. hogy egy pár napig szeretne nálad lakni. ahányan a csoportban vannak. önfeltárást segítő játékok mindegyik. Ezekből lehetőleg annyi legyen. Becsöngetnek a lakásodba ismeretlenek. esetleg járjunk körbe. Ha mindenki választott. vagy leginkább „gondolatébresztő” volt számára. hogy a Nyugdíjfolyósító intézettől jöttek. hogy nézzék meg mindegyiket alapo san. noha szívesen használnád. Példák a helyzetek. Ha már megnézték. de neki valószínűleg más miatt lesz fontos ugyanaz a kép. rokoni találkozóra. (Ez a „becsöngetés” eléggé sokféle módon variálható. válasszanak ki egyet. Készülsz a születésnapod megünneplésére. ismeretlenek feltörték a lakásodat. szituációk leírására: Hallod a rádióban. és ebből az alkalomból nagyon szeretnéd felvenni a kapcsolatot a régi iskolatársaiddal. Mit tennék? Eszköz Kis kartonlapokra jól olvashatóan különböző szituációkat írunk a megszokottaktól. körbemutatja a többieknek és egyes szám első személyben mondja: „Ez a kép azért fontos nekem. hogy miközben nem voltál otthon. vagyis elmond valamit magáról a csoportnak a kép kézbevétele és körbemutatása kapcsán. hogy mi volt a meglepő vagy érdekes ebben a képválasztásban. csak jegyezze meg. visszateszi a képet. ami a leginkább „megszólította”. Váratlanul örököltél egy kétszobás házat a folyóparton. s felhasználható arra is. hogy jobban lássa mindegyik képet minden résztvevő. de se pénzed. akkor leülünk. de a címzett Te vagy. lehet egy kicsit beszélgetni arról. amelynek a tartalma ismeretlen számodra. Hazamész. és a lakásod előtt egy nagy csomag van.

egy húszezer forintos van benne és némi aprópénz. Sorban mindenki elmondja maximum három perc alatt. hogy mi a teendő. a bűnmegelőzést is hatékonyabban tudja szolgálni egy-egy veszélyes szituáció feldolgozása. Cél Az áldozattá válást. melyek jobban megmozgatják a résztvevők fantáziáját. akkor hosszabban is időzhetünk az esemény megbeszélésénél. Leírás Anélkül. mint ha csak elmondjuk. Arra is jó mintát ad ez a beszélgetés. viszont lehetőség van arra. ha ez az esemény bekövetkezne az életében. akkor.JÁTÉKLEÍRÁSOK Találsz egy pénztárcát az utcán. A kérdések gyors egymásutánja és a párok gyors cseréje nem teszi lehetővé az elmélyült beszélgetést. Elolvassa és elgondolkodik azon. ha például ismeretlenek akarnak valamilyen indokkal bejönni a lakásba. hogy ő mit tenne. mindenki húz a szituációkból. Ha vannak olyan szituációk. hogy a játékosok látnák a szöveget. és elmondjanak egymásnak néhány dolgot magukról. Cél A lehető legrövidebb idő alatt a legtöbb páros beszélgetés alakuljon ki nagyon pergő módon. 48 . négy megadott kérdésre koncentrálva. hogy viszonylag több csoporttag között létesüljön kommunikációs kapcsolat. hogy megbeszéljük a cselekvési lehetőségek sokféleségét. hogy mit tenne. majd újabb pár percig ezt véleményezheti valaki a csoportból. Páros beszélgetések fontos kérdésekről Eszköz Nem kell hozzá.

hogy ezt tegyék fel egymásnak. 49 . elmondjuk az első kérdést. nagy figyelemmel hallgassuk meg a másikat. ebben a sorrendben: – Mi az. hogy jobban figyeljünk a csoportban egymásra. a páros egyik tagja két székkel odébb ül. A válaszokra egy-egy perc áll rendelkezésükre. Lehetőséget kínál arra is. amelyben minden figurából kettő azonos van. amit nem szeretsz? – Mitől félsz? – Mire vagy büszke? Ha véget értek a kérdések és válaszok. hogy egyre inkább komolyan vegyük. meg lehet beszélni. Változat A kérdéseket meg lehet ismételni ugyanazzal a párral egymás után háromszor. Mikor elhelyezkedtek és megállapodtak abban. hogy mi volt ebben az érdekes. s a húzás után megkeresik egymást az azonos kártyafigurát húzók. jobban elmélyülve válaszoljunk. amit szeretsz? – Mi az. és leülnek egymás mellé. így mindegyik kérdésnél más lesz a beszélgetőtárs. mi az. amiről szívesebben beszélgettek volna még tovább is. Ezeket előzőleg már jól összekevertük. hozott-e valami újat. és ezt követően minden második ember is két székkel odébb ül. Ez lehetőséget ad arra.Csoportépítő. de mielőtt ez elhangzik. hogy mindenki húz egy erre a célra készített kártyacsomagból. Ez úgy történik. önfeltárást segítő játékok Leírás Rajzolt vagy játékkártya felhasználásával a véletlenre bízzuk a párok létrejöttét. Mindig csak egy kérdést mondjunk el! A kérdések a következők. Ezután jön a második kérdés. hogy ki lesz a kezdő. Így újabb párok alakulnak ki. Majd ezt az odébb ülést megismételjük még egyszer és még egyszer.

de ne bántóak. valamint arra is. A játék egy kicsit hasonlít az önismereti játékokban leírt „forró szék” játékhoz. Amikor letelt az öt perc. hogy a csoporttagok egymás személyiségét jobban megismerjék. A rádióból jött riporter elkezdi a kérdezést.JÁTÉKLEÍRÁSOK A rádiótól jöttem Eszköz Nem kell hozzá. vagyis a csoporttagok betelefonálhatnak. aki így az érdeklődésnek megfelelően válaszol. az interjúszituáció átalakítja a játék jellegét. egymást jobban megismerni. hogy milyen alkalomból jött a riporter a rádióból. hogy egy-egy interjú ne húzódjon el túl sokáig. Leírás Egyvalaki vállalkozik a riporter szerepére.az ő találékonyságára van bízva. és másvalaki az interjúalany szerepére. Ők ketten kiülnek a kör közepére. Ügyeljünk arra. de a rádiós kérdezés. az interjúalany válaszol. mikor is a forró székben ülőnek személyes kérdéseket tesznek fel. a kommunikációt és a kapcsolatokat fejleszteni. ceruza Cél Ez a játék segíthet abban. akkor a „hallgatók”. Az. Ez szintén legyen időkeretek közé szorítva. Cél Lehetõséget adni érdekes kérdések megfogalmazására. méghozzá szórakoztató és élvezetes módon. hogy a kérdések lehetőleg személyre szólóak legyenek. 50 . Szeretem – nem szeretem Eszköz Papír. A lényeg. hogy mit szeretnének még megkérdezni az interjúalanytól. hogy a riport kérdésekkel és feleletekkel együtt ne tartson öt percnél tovább.

kerek évfordulók. talán egy kicsit kisebb jelentőséget tulajdonítunk neki. hogy melyik utat választja. miért volt fontos?” Ezután megkéri a 51 . amit szeret. ételek. lehetőleg legyenek egyformák. attól függően. „írnoknak” fel lehet kérni a játékba bekapcsolódó önkénteseket is. zacskóba stb. A listákat összehajtogatjuk. szimbolikus jelentőségű számok. ki lehet a lista szerzője.Csoportépítő. Amennyiben az írás nehézséget okoz. Ahogy idősebbek leszünk. Amikor mindenki készen van. együtt játszanak. Ez bármi lehet. akik már egy ideje rendszeresen találkoznak. Leírás A játékosok körben ülnek. hogy ne lehessen már arról felismerni a szerzőt. amit nem szeret. amelyeket használnak. születésnap. és öt olyan dolgot. vagy persze ezek vegyesen. Talán az egyik ilyen lehetett mindannyiunk életében a 16. hogy mennyire akarunk „mélyre hatolni”: lehetnek tréfás. önfeltárást segítő játékok Leírás Minden játékos felír egy listára öt olyan dolgot. mint korábban.). De voltak és vannak kiemelt fontosságú. Valahogy akkor kezdtük felnőttnek érezni magunkat. Cél A hosszú távú memória felhasználásával (ez az időseknek köztudottan erősebb oldaluk) serkenteni a gondolkodást és a verbális készségeket. A tizenhatodik születésnap Eszköz Nem kell hozzá. az illetőt mélyen érintő dolgok is. és bedobjuk egy kupacba (esetleg kalapba. felszínes dolgok. Vagy mégsem? Van ennek valami köze a felnőtté váláshoz? Ha nem ezért. a többi játékos pedig megpróbálja kitalálni. de lehetnek fontos. A papírok. hogy a játékosok mennyire ismerik egymást. miközben a beszélgetés egymás jobb megismerésével közelebb is hozhatja egymáshoz a cso porttagokat. színek vagy bármi más. A játékvezető a következőképpen vezetheti fel a játékot: „Születésnapunk minden évben van. A játék kimenete nagymértékben függ attól. a játékvezető vagy egy ehhez kedvet érző játékos egyesével felolvassa a listákat. Mindenki maga döntheti el. Ezért ez a játék inkább olyan csoportoknak javasolt.

ha a játékvezető kezdi a saját emlékei felidézésével. hogy valami különös van a levegőben. a későn elalvók titokzatos fényeket láttak. mégis próbáljuk azt elképzelni. fontosabb volt? A játéko sok sorban elmesélik a 16. Ez bátorítóan is hat. mondjon el egy időben lehetőleg hozzá közeli másikat. s valami pozitív élményre való figyelemfelhívással hozzuk viszsza a résztvevőket a valóságba. nem kell nagyon elágazni a kérdésektől. születésnapjukhoz kapcsolódó emlékeiket. szívmelengető vagy néha szomorú történeteket hallunk. majd igen gyorsan leszállt az éj. tegyen hozzá valamit. ami valamiért emlékezetes volt. amiben kinyitod a szemed? Ki az első. Ne hirtelen. kivel. s képzeletben lásd meg. hogy reggel. Ha nagyon belemelegednek a résztvevők a játékba. azt egyre jobban. próbáljanak meg visszaemlékezni a 16. Hol éltek akkor. akkor ennek mi lehetett az oka? Esetleg egy másik. S varázslat történt. Jó. és a játéko sok közelebb is kerülhetnek egymáshoz. Vagy ha nem maradt emlékezetes. Varázslat történt Eszköz Nem kell hozzá. Már tegnap este lehetett érezni. Ha valaki semmiképpen nem tud ilyet felidézni. ha ünnepeltek. az itt és most környezetébe. hogy valóban így van. Leírás Mindannyian eléggé tapasztaltak vagyunk ahhoz.JÁTÉKLEÍRÁSOK játékosokat. akkor lehet folytatni elindulva egy fantáziavilág felé. valószínűleg szép és érdekes. 52 . és egyáltalán miért volt emlékezetes az a nap. könnyebben eldönthetik. hogy ne higgyünk a varázsló létezésében. hogy itt. az éjszaka igenis varázslat történt. hogy merre induljon el az ő tizenhatodik születésnapjukhoz kapcsolódó történetük. mi van másképp? Milyen az a környezet. mikor felébredsz. és a résztvevők így jobban látják. születésnapjukra. Képzeld el. Ha jól sikerül a beszélgetés. behozni a csoportba a változás iránti személyes vágyakat. de mindenki szóljon. egyre részletesebben leírva. például a 18. hogyan ünnepeltek. mit kaptak. akit meglátsz? Sorban ezeket a kérdéseket járjuk körül. és a résztvevők megnyílnak. Cél Feltárni.

vannak szorosabb és kevésbé szoros kapcsolatok a csoportban. jól olvashatóan az asztalon. járnék egy kórusba énekelni. hogy melyik tevékenységhez kit hívnánk szívesen. majd egyenként. hogy gondolatban már választottam. de megelőztek. és közben olvassuk el őket. hogy mindegyik úgy kezdődik: veled szívesen… „Írnék egy könyvet. kezdenék újra nyelvet tanulni. lesz-e folytatása ennek a játéknak. néznék tévét. annyira. Minden tevékenységtípusból legalább öt azonos legyen. hogy annak ellenére. egy csoportban játszunk. mindenki visszaül a helyére. Ennek feltárására készítettük elő ezeket a tevékenységeket írott formában is megmutató kártyákat.Csoportépítő. s kinek nincsen. Ezek itt vannak kiterítve. Azt a játék végén meg lehet beszélni. s az összes kis karton legalább háromszor annyi legyen. mennék nyaralni. Különben is mindannyian mások vagyunk és mindenkivel más az. vállalkoznék egy hosszú hajóútra. szerkesztenék egy újságot. Járjuk körbe többször is az asztalt. amit párban. amelyhez a párjukat kiválasztották. szerepelnék a színpadon. tehát akkor át kell alakítanom a választást. amelyek elé oda értendő. Így láthatóvá válik. hogy vele mit csinálna szívesen. 53 . amelyeket szívesen végeznének együtt valamelyik csoporttaggal. elgondolkozva azon. Ha ez megtörtént. hogy az egyes párok meg is valósítják azt a tevékenységet. így senki nem marad kártya nélkül. önfeltárást segítő játékok Veled szívesen Eszköz Kis kartonlapokon jól olvashatóan legyenek rajta azok a tevékenységek. mint a csoport létszáma. hogy kinek van már a kezében kártya. sétálnék a parkban. mennék kirándulni. Minta a tevékenységekre. hogy milyen kártyát kapott. beszélgetnék. sorban a tagok az asztalhoz mennek. járnék egy klubba. Leírás Elmondjuk. hogy kinek volt meglepő az. laknék egy szobában. Természetesen előfordulhat. állítanám össze a jövő heti étlapot…” A lehetséges tevékenységek felsorolásának csak a játékot szervezők fantáziája vethet véget. hogy egy klubba járunk. Mindenki csak egyet választhat és csak egy társának adhatja oda. a csoporton kívül szívesen tennénk együtt. játszanék páros játékot. és azt odaadják egy embernek. kiválasztanak egy kártyát.

..

szemmértéket – fejlesztő játékok . hallást. tapintást. ízérzékelést. szaglást.Az érzékszervek mûködését – látást.

ízlelés. érzékszerveinken keresztül fogunk fel a környezetünkből. . beteg és fogyatékkal élő is játszhatja. . hallás „szenzibilizálása”. A különböző típusú akadályozottságokkal élő idősek számára az ilyen játék különleges esélyt jelent a még meglévő képességek és azönállóság megtartására és javítására.Ezeknek a játékoknak a célja a tapintás. amit látunk. egészséges. szaglás. vagyis játékos formában visszaadni. látás. Minden korosztály. a játéktartalmakat azonban a különböző képességek szerint tagolni kell. hallunk. tudatosítani és elmélyíteni mindazt.

a tapintást és koncentrálást tesszük próbára vele. Leírás A játékvezető és a cso­ porttagok előre ös­sze­ gyűjtögetnek külön­ böző csavaros te­tejű ü­ve­geket. de kezdhetünk ennél jóval kevesebbel. Lehet köztük nagy és kicsi. A tálcán ne legyen több egyszerre nyolc-tíz üvegnél. Ezután az első játékos. mondjuk 57 . (fűszertartó.Az érzékszervek mûködését fejlesztő játékok Csavaros tetők Eszköz Minél több különböző méretű és formájú csavaros tetejű üveg és doboz. vagy egyszerűen becsukja. Cél Érzékelésfejlesztő já­ték. és a játék előtt minden résztvevő megnézegetheti. nutellás üveg. kipróbálhatja őket. arckrémes doboz – bármi. műanyag és üveg. másodpercmutatós óra. leül a tálca elé. kisméretű befőttesüveg. Az összeset egy tálcára rakjuk. fémtetős és műanyag tetős stb. aki vállalkozik a feladatra. keskeny és kövér. aminek csavarni lehet a tetejét). gyógyszeres doboz. és bekötik a szemét.

a körben ülők addig ado gatják tovább egymásnak a gesztenyét. mondjuk négy üveg és tető összepárosításával. avagy tárgykeresés hang után Eszköz Apró tárgy (gesztenye. A bekötött szemű játékos pedig kizárólag a tapintására hagyatkozva megpróbálja összepárosítani az üvegeket a megfelelő tetőkkel. Nagyon érdekes tapasztalat lehet a résztvevőknek egy szokványos feladatot (a tető rácsavarását az üvegre) az egyik érzékszerv – a látás – kiiktatásával végrehajtani. ki mennyi idő alatt készül el egy adott számú. és érezni. Egy önkéntes detektív a kör közepére áll. hol van a gesztenye. Változat Ha nem akarjuk a versengés irányába elvinni a játékot. Leírás A játékosok körben ülnek. „emelhetjük a tétet”. és sorra megpróbálják csukott szemmel összepárosítani őket. esetleg bekötik. A játékvezető egy gesztenyét vagy más hasonló apró tárgyat tart a kezében. hogy lemérjük. mennyire másképp érzékeljük ilyen módon a körülöttünk lévő dolgokat. amelyet a játék megkezdése után továbbad a szomszédjának. A tálcán külön lévő üvegeket és tetőket kicsit összekeverjük. hogy a többiek dúdolásának hangereje által irányítva kitalálja. gomb vagy hasonló) Cél Érzékszerveink közül ez a játék a fület veszi célba. Ekkor elkezdenek halkan dúdolni. és rácsavarni. és azt elindítják körbe. míg a játékvezető vagy a detektív „állj!”-t nem mond. izgalmas.JÁTÉKLEÍRÁSOK néggyel is. játszható úgy is. Ha a résztvevőknek van kedvük. Dúdoló. hogy az asztaloknál ülő játékosok körbe adogatják a különböző üvegeket és tetőket tartalmazó tálcákat. Neki az lesz a feladata. becsukja a szemét. Minél közelebb megy a detek58 . és szórakoztató lehet versenyezni: ki tudja adott idő alatt a legtöbb üvegre megtalálni a tetőt? A feladat az is lehet. Miután a középen álló játékos becsukta a szemét. és ha már jól megy a játék.

hogy egy másik helyiségben állítsák elő számunkra a természetes alapanyagokból turmixolt ivólét. bármi. Biztosan vannak olyan résztvevők a csoportban. csettingetés. de ki lehet próbálni az ivóleveket is. gyümölcstea. Ízlelés: teák. hárs-. Ezt is nyugodtan megengedhetjük. Ha megint eltávolodik. Jól fütyülnek. bár ez egy kicsit több előkészületet igényel. 59 . A kereskedelmi forgalomban kapható ivólevek közül csak a 100%-os és sok gyümölcsöt tartalmazó jó. milyen hanghatással akarja irányítani játékostársát. fekete tea vagy ízesített teák. hogy a középen álló játékos maga szeretné kiválasztani. így a hangok még szélesebb tárháza jöhet szóba (pl. akik valamilyen hangot különösen jól tudnak produkálni. annál hangosabb lesz a dúdolás. esetleg valamilyen állathangot utánoznak. melyek között van speciális ízesítésű is. utána már a többiektől is érkezni fognak a szokatlanabbnál szokatlanabb ötletek. az általában könnyebben érthető. ki irányítsa. Lehet borsmenta-. Nem szükségszerű. ami különlegesen szórakoztatóvá teheti a játékdélutánt. különböző teafűbõl készült tea. kamilla-. hogy csak egy játékos irányítja dúdolásával a detektívet. összeütögetett tárgyak). Nem a teákkal párhuzamosan. Ha sikerül megszereznie a gesztenyét. vagy akár megtévesztően élethűen hortyognak! Ha egy játékos vállalkozik valamilyen szokatlanabb hang kiadására. pedig lassuló ritmusú hang. annál inkább. ha mindenki maga dönthet. taps. Vidám és változatos játékot eredményezhet. (Bár erre természetesen más szabályt is alkothatunk. bármilyen más hang is megteszi: fütyülés. Ha a jelzést csak egy személy adja.) Változat Játszhatjuk úgy is. ilyenkor az összes többi résztvevő csak megfigyelő. zöld tea. a dúdolás halkul. sziszegés. A dúdoláshoz sem kell ragaszkodnunk. ő választhatja ki a következő detektívet. hogy csak a hangerő változása irányítson: jelezheti a közelséget gyorsabb ritmusú. Elképzelhető. vagy arra van szükség.Az érzékszervek mûködését fejlesztő játékok tív a gesztenyéhez. ivólevek Eszköz Több. továbbá izgalmasabb és ötletgazdagabb is szokott lenni. A gesztenye helyett más tárgyakat is alkalmazhatunk. minél távolabb megy. a távolodást.

akkor elmondja egy jellegzetességét ennek a teának. akkor sem. illetve összeturmixolt salátalevelekbõl készült ivólé. ízlelgetésre sem sikerült. Ott még meg lehet csinálni azt is. s most a következő négy embernél egy újabb ízpróbával kísérletezünk. Ha nem ismert rá. Megkóstolja a második. ha nem. Ha többszöri próbálkozásra. tehát a harmadik. ivólevek milyen gyógyító hatással bírnak. illetve arról is. sőt ki lehet egészíteni a különböző mézekkel is az ízek próbáját. Kérdés lesz. 60 . akkor ezek között legyen néhány szokatlan. Tehát. mindenki azonos formájú és méretű. ha meg nem. Mindenképpen beszéljünk arról. Ha ráismert. hogy neki milyen ivólé jutott.vagy feketereteklé. akkor újabb jellemzőjét mondja el.JÁTÉKLEÍRÁSOK Cél Az ízlelés próbára tevése. például kifacsart cékla. két decis dobozban kap egy ivólevet. s szintén így áll hozzá. megmondhatja. hogy mi van a leragasztott papír alatt a címkén. hogy melyik teáról van szó. akkor „szabad a gazda”. akkor a negyedik is megkóstolja és próbálkozik. mire jó a kamillatea. ha meg tudja mondani. ha ráismert. hogy egyes teák. de nem mondja meg. hogy ki tudja megnevezni. ha felismeri. hogy milyen teát ivott. hogy. hogy nem tudja. Leírás A körben ülők között elindítunk egy bizonyos teafajtát. akkor megmondja. Három a magyar igazság. megnézheti. Megkóstolja az első. amiből négy pohárba töltöttünk ki. Ha négy kóstolónak nem sikerült felismerni. Érdekes lehet az is. de annak minden oldalát gondosan leragasztottuk. Az ivóleveknél is hasonló az eljárás. ízlelgeti. hogy „nem tudom. hogy a sok só használata mennyire tompítja az ízérzékelésünket. megmondjuk. a különböző ízek felismerése. milyen tea volt ez”. akkor jelzi. Ha turmixolt ivólevekkel próbálkozunk. hogy régen mit használtak köhögés csillapítására.

hiszen nagyon nehéz rezzenéstelen arccal továbbsétálni. A játékvezető esetleg ellenőrizheti. Leírás A játékosok körben ülnek.Az érzékszervek mûködését fejlesztő játékok Nyomozás – keress. és nem árt hozzá az sem. Ezenközben a körben ülő játékosok egy hangosan ketyegő órát adnak körbe. Aki megtalálta. A bent maradó játékos elrejti a tárgyat. hogy egy kicsit tudjunk uralkodni magunkon. találj. Amikor a középen álló játékos azt kiáltja: „állj!”. Ketyegő óra Eszköz Hallhatóan ketyegő óra vagy hasonló zajkeltő tárgy Cél A „csön-csön gyűrű” típusú játékoknak ez a közeli rokona ezúttal egyik érzékszervünket. hogy akik leültek. hallgass! Eszköz Kisebb-nagyobb tárgy. ha megtaláltuk a keresett tárgyat! Leírás A játékosok közösen kiválasztanak egy kisméretű tárgyat. Egy játékos beáll a kör közepére. hogy hol van. semmilyen módon nem jelzi a többieknek. A többiek bejönnek és elkezdik keresni. amit el lehet rejteni. és lassan körbefordul. csak leül. majd egy kivételével kimennek a teremből. Becsukja a szemét. az óra 61 . tényleg tudják-e a rejtekhelyet. Az utoljára maradó játékos a vesztes. Cél A játék a megfigyelőkészségre és az összpontosításra épít. a fülünket veszi célba.

a forrót. Ezt természetesen a további játékosok is megtehetik. Változat Az óra helyett más hangot adó tárgyat is lehet használni: perselyt. A tésztagyúrásnál. Mi van a kosárban? Eszköz Eléggé sokféle anyag. és megfogni az órát. mert az ujjaimmal érzem 62 . ám különböző anyagból készült tárgyak és egy tál vagy kosár. akinek éppen a kezében volt. Cél Próbára tenni a tapintást. apró. Így nehezebb követni a hangot. Leírás A bőrünk igen fontos érzékszervünk. akkor helyet cserél az óra eddigi tulajdonosával. hangszereket. amelyben ezeket letakarva elhelyezzük. de nagyon sok minden be is azonosítható tapintás segítségével. megpróbál a hang alapján – továbbra is csukott szemmel – odamenni ahhoz a játékostársához. A játék pedig kezdődik elölről. és átadja valakinek az órát. például kalácssütésnél nem használok mérleget. Ha ez sikerül. hogy mit fogtunk a kezünkbe. Ekkor a középen álló játékos erősen a ketyegő hangra koncentrál. zizegő papírt. mintha egyszerűen körbemenne. halkan eloson a középen álló játékos mellett. Változat Az órát először kezében tartó játékos nem körbe kezdi el adogatni az órát. akár váltogatva is a körbeadással. és ezekkel változó erősségű hangot adni. akinél éppen az óra van. hanem feláll. Érzékeljük a hideget. illetve ezeket variálni is lehet. és most az megy a kör közepére.JÁTÉKLEÍRÁSOK annál marad. a bőrünkkel való érzékelést. Az évek során meg is jegyezzük ezeket az impulzusokat emlékeinkkel összekapcsolva. s megjegyezni.

ha kedve van élményét megosztani a csoporttal. Ezután az anyagok. ha erre csöpögtetünk. dörzspapír vagy más néven smirgli. Mindannyiunknak vannak emlékei. Nyáron lehet zöldfűszereket. Most is érzem az illatát… Eszköz Kis üvegek. csonthéjas termések és mindenféle. vagy valami. körbeálljuk. tud beszélni. amit tapintással felismer. apróbb tárgyak között legyen kő. Nem kell visszarakni. most már nyitott szemmel nézegeti. mindenki elmond egyet a kitapintott tárgyak közül. üveg. és mindenki megfog egyet közülük. hogy végül mindenkinek legyen a kezében valami. majd sorban. amit a nagymamám adott a kezembe. A tárgyak tapintása. száraz növény. Mikor mindenkinek a kezében van már egy tárgy anyag. simogatással sok mindent meg tudunk állapítani. és mindenki keressen benne legalább egy olyan dolgot. tárgyak visszakerülnek a kosárba. zöld leveleket behozni a csoportba. műanyag. Próbáljuk meg nem elismételni az előttünk már elmondottat. akkor megbeszéljük. borsmentát. és a feliratot leragasztottuk. Természetesen ezt csak akkor. A tárgyat kézbe veszi. fodormentát vagy nagyon jellegzetes illatú virágot.Az érzékszervek mûködését fejlesztő játékok azt a tésztaminőséget. hogy a tárgyak tapintásakor milyen élmény jutott eszébe. melyeket jobb. s csak a felismerés és megnevezés után veszi ki a tárgyat a kosárból és mutatja meg a többieknek. de csukott szemmel. sőt a kifejezetten erre felkészítő tréningeken meg is tanulhatjuk a „Reminiscence” vagyis „Emlékezet” csoportok vezetését. selyem. 63 . gyapjú. hogy kit mi segített a felismerésben. melyek illóolajakat tartalmaznak. tapintással. bársony. majd azt is. mert különben nagyon intenzívek és kevésbé beazonosíthatók. megnézzük. kitapogatja. gyufásdoboz. fa. kakukkfüvet. körbeviszem. a kivett tárgyat kezében tartja továbbra is. megpróbálja felismerni. sőt most nyitott szemmel is kézbe vesszük. fém. Mindenki húnyja be a szemét. Szükség van még néhány papír zsebkendőre. amikor még ő dagasztotta a kalácsot. tapogatja. amit össze tudunk gyűjteni. A második körben kitesszük az asztalra a kosár egész tartalmát. szőrme. amiről ha akar. Ezt jegyezze meg. megtapogatjuk. például diófa levelét. Arra ügyeljünk. kézbevétele az emlékezés elindítója is lehet. A tapintásra kiválasztott anyagok. Ebben a letakart kosárban legalább húszféle dolog van. csak számok szerepelnek az üvegeken. vannak illatok.

Ha valaki nem ismeri fel. és indítsuk el megszagolni. Ekkor érdemes az eddig használt papír zsebkendőt az ajtón kívül letenni egy szemetesbe. Leírás Egy idős asszony azt mondta el az igazgatónak – beköltözésének okát kutató – kérdésére. de a szaglás romlásában a levegő szennyezettsége is közrejátszik. Ha felismeri. s azt is kipróbálhatjuk. tapogassuk. a második. hogy emlékek felidézésével együtt hogyan tudjuk beazonosítani az illatokat. Igazgató úr. könnyen azonosítható illattal kezdjük a játékot. régi illatok iránt. hogy volt ebben a kijelentésben némi nosztalgikus vágyódás a régi idők. levendulára. hanem mondjon el róla egy jellemzőt. Csak ha három jellemző elhangzott. fenyőillatra igen gyorsan rá szoktak ismerni az idős emberek. akkor szabad kimondani. A levenduláról például nem csak a fehérnemű. morzsolgassuk. hogy süteményre emlékezteti. s a szekrény illata juthat eszünkbe. aki megszagolja. Ezzel a játékkal próbára tehetjük szaglásunkat. amit főzők magamnak. lehet. Ha leveleket használunk. már nincs olyan illata a húslevesnek. hogy így már könnyen hozzá tud tenni egy másik jellemzőt. Az életkor előrehaladtával valóban csökken a szaglószervi rendszer működésének finomsága. Az első azt mondja. hogy nem megy ilyen egyszerűen. akinek a szerelem emlékeit idézte ez az illat. hogy forralt borba is szoktak tenni belőle. vagy volt egy idős úr. mint korábban volt”. Érdekes az. amikor nem csak az illatok felismerésére törekszünk. de az is lehet. mint korábban. és újabb illatot elindítani. lehet. adja tovább.JÁTÉKLEÍRÁSOK Cél Az illatok felismerésével együtt emlékek felidézése. akkor vegyük kézbe. 64 . hanem a korábban használt parfüm. hogy a tejbedara megszórására vagy a gombóc megszórására is használják őrölt porcukorral összekevert változatát. de mindezt bekötött szemmel. hanem az illatok kapcsán felidézett érzéseinket. keveset vagyunk olyan környezetben. hogy mi az illat. Valószínű. Nagyon jellegzetes. hogy már nem annyira jól működött ennek az asszonynak a szaglása. hogy „tudja. a harmadik meg azt. rumaroma illatára. A másik. ahol különlegesen tiszta a levegő. Igen jellegzetes például a fahéjillat. gondolatainkat is megosztjuk egymással. Persze. Az üvegből csöppentsünk egy papír zsebkendőre. de a citrusfélékre. hogy milyen illatról van szó. akkor se mondja meg. régi ízek.

65 . képek Cél Ha a játékvezető páros játékot javasol. hogy mindenki számára azonos képet vagy fotót használ. és a részek kiosztásánál odafigyelni arra. akik egyébként addig esetleg kevés érdeklődést mutattak egymás iránt. melyik fél kártyák illeszkednek egymáshoz. Igazán akkor lesz érdekes ez a játék. hogy ilyen módon óvatosan kontaktusokat kezdeményezzen. és izgalmasabbá is teszi. Ha a feladat túl könnyű valaki számára az. lehetséges. ugyanúgy elveszi a játék örömét. Ezenkívül a játékvezetőnek még arra is lehetősége van. Ez megnehezíti a pár megkeresését. Csak a személyes odafordulás és közös kipróbálás segítségével derülhet ki. hogy melyik játékos melyik részt kapja. Tanácsos ilyenkor könnyebben és nehezebben felismerhető részeket is vágni. Leírás Ehhez a játékhoz képeslapokra. ha a játékvezető úgy dönt. játékkártyák. és szétosztja a játékosok között. fotókra. esetleg a játékvezető jelöli ki a párokat. mint ha túl nehéz. játékkártyákra vagy képekre van szükségünk. akik ez alapján keresik meg a párjukat. hogy egy párkereső játék hozza össze őket.Az érzékszervek mûködését fejlesztő játékok Puzzle-párkereső Eszköz Képeslapok. hogy a játékosok szabadon választanak párt maguknak. Így olyan emberek kerülhetnek össze játszani. és csak az elvágás módja fog különbözni. de előfordulhat az is. Ez a játék is erre szolgál. A játékvezető különböző vágásokkal mindegyiket két részre vágja.

akik mérik a játékosok egymástól való távolságát. Ha nincs zene. hogy legyen ellenőrző. A játékosok zenére sétálgatva elindulnak a teremben. tehát nagyon kell figyelni a pontos mérésre. hogy az idő folyamán milyen jól megtanultuk a távolságokat becsléssel megállapítani. hiszen ők lesznek azok. majd megállapítjuk a sorrendet. de ne kerüljön hátrányba jobban látó társai között. hogy először az egymáshoz legközelebb eső játékos becsüli meg társának a tőle való távolságát. hogy ez a játék arra is szolgál. A viták elkerülése végett lehet egy krétával kis jelet húzni a cipőorrhoz a földön. Az a tapasztalat ezzel a játékkal kapcsolatban. vagyis. Őt megkérhetjük arra. Leírás Elmondjuk. Ezt felírjuk. ahol vannak. A mért eredményeket is felírjuk. centiméterben. vagy más módon segítsen. akkor ők is megállnak ott. majd a második játékos. vagy a játékvezető segítsen neki. hogy a tapasztalatainkat felhasználva megmutassuk. Ügyeljünk arra. akkor a megállás történhet tapsra vagy más jelzésre is. hogy az idősek alig tévednek néhány centit. Ha ez megtörtént. valamint egy nagy csomagolópapír. ahol a becsült és a mért távolság közötti eltérést írjuk fel. hogy az volt a mérés kiinduló pontja. hogy ki tévedett a legkevesebbet. helyéről el nem mozdulva megteszi a következő távolságbecslést. ki lett a második. majd következik az értékelés. a másik oszlopba meg a mért távolságokat. Így megyünk tovább. Ekkor megnyitjuk a táblán a harmadik oszlopot. ahova az egyik oszlopba feljegyezzük a becsült távolságokat. akkor jöhet az eléggé izgalmas mérés.JÁTÉKLEÍRÁSOK Szemmérték – a távolságbecslés próbája Eszköz A játékhoz vidám indulózenét használjunk és szükséges egy jól használható mérőszalag is. ki a harmadik és így tovább. A távolságbecslés sorrendjét úgy alakítjuk ki. míg mindenki nem mondta ki centiméterekben mérve a hozzá legközelebb eső játékos távolságát. Ha a zene megáll. Cél Szemmértékkel megállapítani a játékosok egymás közötti távolságát. A játékvezető és segítője ebben a játékban nem vesz részt. 66 . ha rövidlátó is van a csoportban.

hangzást produkál. hogy nem egyformán halljuk meg a különböző hangmagasságokat. legalább tíz „zajkeltő” tárgy. hangokat lehessen belőlük kihozni. Leírás A játékvezető és a játékosok. az lesz a következő „zajkeltő”. amivel a játékosok valamilyen hanghatást tudnak elérni. vagy egy-egy játékosra. Mikor kinyitották a szemüket. hogy lebecsülve 67 . Először a játékvezető mutatja be a tárgyakat. előre készülve erre a játékdélutánra. a játékosok kinyitják a szemüket. majd egy harmadikat. Ha ez elhangzott. amíg mindegyik tárgyra sor nem kerül. gyufásdoboz. Az igazi cél az. megkér egy következőt. behunyja a szemét és a játékvezető egy tárggyal valamilyen hangot. Ha ez megtörtént. ceruza és hegyező. zörgő papír. Arra is rá lehet mutatni. a kör közepére. A lehetőségek tárháza csaknem végtelen: üveggyöngyök. Jó. akkor többször is sor kerülhet egy-egy tárgyra. hogy ha koncentrált figyelemmel szeretnénk megállapítani egy hangforrást. s nem egyszerre. triangulum. és egyáltalán bármi. könyv átpörgetett lapjai. de ha szívesen figyelnek a játékosok a hangokra. Cél A hallás finomítása. akkor jobban megy. Lehet ez két darab összeütögetett kocka. Ha nem sikerül. melyik tárgy volt a zajkeltő. hogy mondja meg. különböző méretű csengettyűk. harangok. Az az érdekes ebben a játékban. megbizonyosodás arról. vagyis mikor újra behunyták a szemüket a játékosok. kavicsok. hogy próbálja meg kitalálni. zajkeltésre alkalmas és lehetőleg nem túl nagyméretű tárgyat. egy lendkerekes kisautó. hogy ne hagyjuk „rozsdásodni” érzékszerveinket – néha tegyük próbára őket egy kicsit szokatlanabb módon. Aki eltalálja. hogy egészen különböző jellegű zajokat. kasztanyetta. vagy xilofon. Ez így mehet tovább. összegyűjtenek minél több. aztán a játékosok is kipróbálhatják. összeütögethető fadarab vagy ceruza. búgócsiga. s amúgy is a „szelektív hallás” mindenkire vo natkozhat. mindenki leül a helyére. lehetnek fémes hangok. síp. érdekesen zörgethető papír is. lehet pohár megkocogtatása. ha ezeket a tárgyakat sikerül úgy összeválogatni. és a játékvezető kér meg egy embert. egy másik tárggyal hangot kelt. mint kisebb odafigyeléssel. de mindenki csak egyet. melyik volt a zajkeltő tárgy. ő kérhet meg valakit.Az érzékszervek mûködését fejlesztő játékok Zajkeltő tárgyak Eszköz Több. Bevisszük a tárgyakat és kitesszük azokat egy asztalra.

és leül. hogy melyiket szeretné a következő zajkeltőnek. de ezt hagyjuk meg az első hangkeltő soro zat végére. a részvételről szintén ők döntsenek. A játék nehézségét lehet fokozni a gyengébb. A valóban gyengén hallókra vagy hallókészüléket használókra figyeljünk. Játékosonként három hanghatással lehet próbálkozni. aki a nála lévő tárggyal hangot ad ki. hogy mégsem olyan gyenge a hallásuk. hagyjuk meg a „kimaradás” jo gát. hogy kezeljék a tárgyakat. ha a játékosok előzőleg nem ismerkedhetnek meg a zajkeltő tárgyakkal. akkor őket kérhetjük meg arra. Változat Ha kellő számú tárgyat sikerült gyűjteni. ha a feladat egy csoportnál túl könnyűnek bizonyul. vagy becsukja. melyik tárgytól származik a hang. Ha valóban jelentős a nagyothallás. 68 . Ha sikerül a játékvezető újabb játékosra mutat. akkor mindenki választ magának egy zajkeltésre alkalmas tárgyat. Ezért. hogy a figyelemkoncentráció révén nekik is sikerül felismerni. jelentősen meg lehet nehezíteni azzal. A játékvezető rámutat egy játékosra. mint gondolták. kezébe veszi. s bekapcsolódnak a játékba. s kiemelni. majd mikor kiderül. hogy jobban hallanak. hogy ez biztos sikerül nekik is. mint a játék kezdetekor gondolták. ha vannak bizonytalan csoporttagok. nem érdemes bizonygatni. utána új játékos következik. vagy a siketség is fennáll. azt. hogy melyik tárgytól jön a hang. Egy önként jelentkezőnek bekötik a szemét. A tapasztalatokat érdemes a játék után megbeszélni. ők állítsák elő a zajokat. a megromlott hallásra panaszkodva többen vannak. a csukott szemű játékosnak pedig fel kell ismernie. meglepődnek. akik nem akarnak részt venni ebben a játékban. míg a résztvevő játékos csak rámutat a tárgyra. amíg maguk is meggyőződnek arról. ha valóban kiderül. és újabb hang következik. Sőt.JÁTÉKLEÍRÁSOK képességeiket. szerencsésebb kivárni. halkabb „zajkeltéssel” is.

Gondolkodást és kreativitást fejlesztő játékok. Verbális készséget fejlesztő játékok . Asszociáció – kombináció.

Ebbe a csoportba a legszélesebb értelemben vett „agytorna” jellegű játékokat soroltuk. Sok terület tartozhat ide: a számolási készségek felelevenítése, a szókincs használata, bővítése, különböző műveltségelemek és kreatív képességek használata, asszociációs készségek. Az idetartozó játékok közül soknál a gyorsaság is számít – ez az idősek egy részét elsőre esetleg visszariaszthatja, de jó játékvezetés mellett so kan közülük örömmel tapasztalják meg később, hogy „még mindig vág az agyuk”.

.

Gondolkodást és kreativitást fejlesztő játékok

Asszociáció/kombináció
Eszköz
Kis kártyákon, jól olvashatóan a „hívószavak” felírva, lehetőleg legyen annyi hívószó, mint a csoportlétszám. Példák a hívószavakra: gazdag, idő, kaland, egészség, betegség, család, küzdelem, börtön, étel, ember, mozgás, álarc, játék, szabadság, folyó, ital, otthon, hazugság, élet, szeretet, szegény, pihenés, munka, természet.

Cél
A szavakra való gyors és szabad asszociációk rögzítése, majd ügyes kombinációval az előhívott szavakból egy történet megírása már páros munkában.

Leírás
A hívószavakat tartalmazó kártyákból mindenki húz egyet. Elolvassa és nem sokat töprengve gyorsan felírja az adott szóval kapcsolatos szabad asszociációit. Erre ne hagyjunk több időt két percnél. (Ha az írás nehézségekbe ütközik „íródeáknak” felkérhetjük a csoportban lévő önkénteseket.) Most egy nagyon érdekes dolog következik, mert véletlenszerűen párokat hozunk létre a csoportban, akik leülnek egymás mellé, négyszemközt megbeszélik a szabad asszociációik két perc alatt elkészült listáját, és megalkotnak egy történetet, amelyben mindkettőjük által asszociált szavak szerepelnek. Sok ötletesség és fantázia szükséges ahhoz, hogy egymástól eléggé távol eső szavak felhasználásával, azok kombinálával egy érthető történetet alkossunk. Ha elkészült a „mű”, felolvassuk a csoportnak.

Változat
Lehet egyszerűen csak az asszociációkat elmondani. Elindíthatjuk például az „egészség” szót és ehhez mindenki elmond egyet az asszociációi közül. Egy körnél tovább ne asszociáljunk ugyanarra a szóra, hanem válasszunk egy következőt. Érdekes lehet azt megbeszélni, hogy milyen érzés volt hallgatni az asszociációkat, milyen gondolatok fogalmazódtak meg bennünk egy-egy szó után.

71

JÁTÉKLEÍRÁSOK

Betűjáték, dobókocka, szavak és mondatok
Eszköz
Két dobókocka és betűkészlet a magyar ábécé betűivel.

Cél
Memóriapróba és az ötletesség, a nyelvi alkotókészség kipróbálása.

Leírás
A játékot először csak egy dobókockával próbáljuk ki, majd ha sikeresnek bizo nyul, akkor használjunk csak két dobókockát. A csoport tagjai húznak egy betűt a betűkészletből és dobnak a dobókockával. Ahányat dobtak, annyi szót kell mondani, olyat, ami a kihúzott betűvel kezdődik. Vigyázzunk nagyon, hogy ne csak főneveket, hanem jelzőket és más szófajokat is mondjunk. Mindenki megjegyzi a maga által kitalált szavakat. (A szavak leírását csak akkor kínáljuk fel, ha vannak önkéntesek, akik segítenek írni.) Ha körbeértünk és mindenkinek van minimum egy és maximum hat, azonos betűvel kezdődő szava, akkor jöhet a játék második része. A jól megjegyzett szavakból most mindenki alkosson egy mondatot. Kötőszavakkal, jelekkel, ragokkal ki lehet egészíteni a mondatot. Nagyon vicces mondatok tudnak így megszületni az egymással alliteráló szavakból. A legjobbakat felírjuk és eltesszük, hátha máskor is jót nevetünk rajtuk. Példaként elmondok egyet, amit egy régebbi csoportban hallottam. Tehát hatot dobott a mondat alkotója, és a „D” betűt húzta. A mondat így szólt: Dóra darázs dereka delejezte Dezsőt Debrecenben.

72

vagy milyen fűszereket szokott használni az említetteken kívül. hogy „megkértem a hentest. akkor ő lesz a következő mesélő. ha otthon üres a spájz és a hűtőszekrény. akik már nem vezetnek önálló háztartást. családtagjai. Leírás Valószínűleg többen vannak. az étel. tehát az első körben nem a megnehezítés a lényeg. almából egy szemet. burgonyapürével és párolt káposztával. hogy mi volt az az étel. hogy vettem egy egész kacsát. vagy esetleg csak a hét végén főznek. boltokban. egy-egy étel elmondásánál lehet beszélni arról. akkor még hármat kérdezhet. amihez a hozzávalókat megvette. Természetesen arra fel kell készítenünk a játékosokat. Ez lehet egyszerű étel is. vagy a férfiak között is akad. hogy a főzési szokások különbözőek. hogy mely részből a legfinomabb az az étel. aki elmegy a piacra. hogy „elmentem a piacra és vettem…” és felsorolja az ételhez valókat. Ha kitalálta. de erre a mesélőnek csak igennel vagy nemmel szabad felelnie. Cél Felidézni azt. lehet olyan is. akkor közbeszól. cukor és ecet volt otthon. hogy szabad segíteni a „kitalálóknak”. ha az embernek kevesebb az ideje. és ha valaki rájön. milyen változatát ismeri. aki tudott főzni. Ilyenek például sokat jelenthetnek. Ha marhahúst „veszünk”. Ha nem sikerül.Gondolkodást és kreativitást fejlesztő játékok Elmentem a piacra Eszköz Nem kell hozzá. Ha nem talált. Ebben a játékban ezekre az ismereteinkre és emlékeinkre koncentrálunk. krumplit. kevéske tejet. vajat. Valaki a játékosok közül elgondolkozik azon. hogy többen jó háziasszonyok voltak. káposztát. 73 . hogy ennek ki. azt nem kellett vennem. akkor segíthetünk azzal. vagy azzal. akkor ez a rákérdező játékos kiesik. A játékos. Még a játék kezdetekor mondjuk el. hogy „stop” és megpróbálja azt megnevezni. hogy szeletelje fel”. amit nagyon finomra tudott elkészíteni és gyakran is főzte. hogy ezt a bizonyos ételt ő főzi a legjobban. aki kezdi a mesélést. akkor. méghozzá nagyon jól. ami „hamarjó”. nem mondja meg az étel nevét. hogy melyik ételről van szó. hanem elkezdi azzal. hogy mely ételekhez mi mindent kell bevásárolni a piacon. Ez ugye kacsasült. hogy mi az. De az is biztos. Sőt. Só. hagymát. vagy ismerősei körében híres is volt arról. A többiek figyelnek.

óra. A „sorsjegyeket” aztán összetekerjük és összegumizzuk. amelyekre különböző tárgyak képeit ragasztottuk (például nadrág. ez rögtön arra ösztönzi a többieket. a zárkózottságot oldja. el kell játszaniuk a csoportnak. A játékos kinyitja és megnézi a sorsjegyét. porszívó. Ezeket katalógusokból vagy képes újságokból is kivághatjuk. Ilyenkor azonban ajánlatos csak az elkészítésük után néhány héttel felhasználni ezeket. Csak a résztvevőkön – és persze a játékvezetőn múlik – hogy a csoport tagjai mennyire engedik szabadjára a fantáziájukat és a játékos kedvüket ennél a játéknál. amikor már nem emlékeznek annyira a képekre. mit nyertek. Leírás A játékvezető körbemegy. amiből húzni lehet. Sokszor elég. befőttes gumi. ruha. mert különben kevésbé lesz szórakoztató a játék. a játékosoknak egymás után szavak nélkül el kell mutogatniuk. ha az első játékos élvezettel és hosszan eljátszva mutatja be a saját nyereményét.JÁTÉKLEÍRÁSOK Főnyeremény Eszköz Különböző kis képek („sorsjegyek”). Természetesen mindenki megnyerte a főnyereményt – a saját külön főnyereményét! Mikor mindenki húzott. Különböző „kéznél lévő” tárgyak is felhasználhatók természetesen (például egy bot egy ernyő eljátszásához vagy más hasonló). Cél Az egyszerű tárgyak pantomimszerű bemutatása a játékos kedvet és a fantáziát ösztönzi. a többieknek pedig ki kell találniuk. érdekeset hozzanak ki akár a legegyszerűbb tárgy bemutatásából is. hogy húzzon egy sorsjegyet a kalapból (vagy más alkalmas tartóból). 74 . valamint zsák. kalap vagy bármi. ernyő). A sorsjegyek egy kb. Maguk a játék résztvevői is elkészíthetik a kellékeket. és minden játékost megkér. 6 x 10 cm-es papírdarabból állnak. hogy ők is valami mulatságosat.

történelmi személyek. Ezután az egyik játékos találomra kiválaszt egy könyvből vagy újságból egy ötbetűs szót. rossz szokások. ami a csoportnak „testhezállónak” tűnik. amelyeket más játékos nem írt be. J. 75 . Ezután mindenki rajzol magának egy 5x5-ös táblát. és előre kinyomtatva odaadhatjuk a játékosoknak. KATEGÓ­ RIÁK étel szórakozás város fiúnév rossz szokás V virágméz viccmesélés Velence Vilmos vakarózás O olajbogyó olvasás Oslo Ottó orrtúrás N nudli nevetés Nápoly Nándor nagyzolás alma autóversenyzés Athén Attila alamusziság A túró tánc Tokió Tamás türelmetlenség T Példa Guggenheim-táblázatra Forrás: Glenn. Budapest.Gondolkodást és kreativitást fejlesztő játékok Guggenheim Eszköz Papír. Kossuth. amelyek beleillenek a kategóriákba és az oszlop tetején álló betűkkel kezdődnek. ahol az öt sor az öt kategóriát jelöli. azok pedig. kevésbé hétköznapi szavakat keresni. Leírás A játékosok megállapodnak öt kategóriában. Ezek bármilyenek lehetnek: ételnevek. A játékosoknak ezután két perc (vagy megegyezés szerinti más időkeret) alatt minél több cellát kell kitölteniük olyan szavakkal. Ilyen táblázatokat persze előre is gyárthatunk. ahol van erre lehetőség. és gondolkodtat.vagy lánynevek. Denton (2004): Családi játékok kincsestára. írószer Cél A táblázat szavakkal való megtöltése mozgósítja a szókincs ritkábban használt elemeit. kettőt. – C. A táblázat fejlécébe. Ezért természetesen érdemes ritkább. városok. Az értékelésnél minden helyes szó egy pontot ér. bármi. ez nagyon megkönnyíti az előkészületeket. Aki a legtöbb pontot gyűjti. be kell írni a kategóriák neveit. fiú. az nyer. Ennek betűit az öt oszlop fölé írjuk.

Közben mindenki igyekszik a lehető legtöbbet megjegyezni a többiek által mondott ajándékok közül. Az első körben mindenki elmondja. vagy úgy gondolja. Amikor már mindannyian együtt vagyunk. valahogy így: „Én hoztam egy pár meleg kesztyűt. odamegyünk a fához. amit érkezésekor letesz a fa alá. akihez érzése szerint illik az az ajándék. a játék kiválóan alkalmas a rövid távú memória trenírozására is. Változat Ha a csoport nagyon sok játékosból áll. és odaadja valakinek.” Természetesen minden csoporttagnak kell kapnia ajándékot. amelyben mindenki „átadja” egy általa választott játékostársnak az ajándékok egyikét: „Én Évának szeretném átadni a cicás falinaptárt. mi is van még a fa alatt!”. és senki sem kaphat kettőt. jön a második kör. és így a játékosok közösen megpróbálhatják összegyűjteni a még ki nem osztott aján76 . Amikor mindenki elmondta. hogy szüksége van rá. Cél Miközben képzeletbeli ajándékainkkal igazi örömet szerezhetünk egymásnak. milyen ajándékot tesz le a fa alá. Az ajándékok azonban nincsenek „megcímezve”. hogy nagyon szeret olvasni.” stb. Sorban mindenki kiválaszt egyet az ott elhelyezett ajándékok közül.JÁTÉKLEÍRÁSOK Karácsonyi ajándék Eszköz Nem kell hozzá. Ezért az „ajándékátadást” a játékvezető időről időre megszakíthatja azzal. hogy „Nézzük meg. Sorban érkeznek a vendégek. akkor az utoljára sorra kerülőknek már nagyon nehéz dolguk van. A szoba közepén áll a feldíszített karácsonyfa. mert tudom. Leírás Az asztalnál körben ülő játékosok képzeletben a következő jelenetet játsszák el: „Karácsonyi összejövetelre gyülekezünk.” „Istvánnak adom a könyvet. a kellemes hangulat megteremtéséhez egy-egy fenyőág vagy gyertya is hozzájárulhat.” „Az én ajándékom egy érdekes könyv. mit hozott. Csak egy szabály van: senki sem adhatja át a saját maga által hozott ajándékot!” A játék tehát két körből áll. Mindenki egy ajándékot hoz. A játékot különösen ajánljuk az adventi időszakban.

Az elhangzott szavakat mindenkinek ki kell húznia a saját listájáról. Ezzel a betűvel kell szavakat gyűjteni egy megállapodás szerinti kategóriában. a tehenész és még sok egyéb. aminek lába van” – innen származik a játék neve. A megadott idő leteltével az első játékos. Ez lehet. például élőlény. megkönnyítve ezzel a további játékosok dolgát. Megadott idő alatt minél több ilyen szót kell összegyűjteni. kinek hány szó maradt a listáján. Ugyanígy gyűjthetünk például „füles”. viszont elterelődik a figyelem. A végén össze kell számolni. Aki nem tud gyorsan mondani valamit. azt is kiköthetjük. A versengést úgy is be lehet hozni a játékba. Leírás A játékosok egy asztal körül ülnek. amiket összegyűjtött. annál jobb. akinek a legtöbb olyan szó jutott eszébe. a tévéállvány. a távírász. amelyek eszébe jutottak. eszünkbe juthat a teve. ritkább dolog jut eszünkbe. ami senki másnak. Mindenki felírja egy papírra a szavakat.Gondolkodást és kreativitást fejlesztő játékok dékokat. „fejes” vagy más dolgokat is. mert egy idő után úgysem jutnak új dolgok a játékosok eszébe. csak mondjuk egymás után. A második stb. Egy játékos vagy a játékvezető találomra kiválaszt egy betűt. az kiesik ebből a körből. 77 . bútordarab vagy „bármi. Lábas Eszköz Papír. Ha például lábbal rendelkező „T” betűseket keresünk. hogy senkihez nem kerülhet vissza az általa hozott ajándék.) Minél szokatlanabb. aminek lába van és a megadott betűvel kezdődik. Ha viszont nehezíteni akarjuk a feladatot. foglalkozás. felolvassa a listáját. Ez a megadott idő általában 2 perc. Változat Lehet úgy is játszani. ceruza Cél Gondolkodást serkentő. agyat tornáztató játék. a tanár. a tigris. és az nyer. (Megegyezés szerint lehet több is. hogy nem írjuk le a szavakat. játékos így értelemszerűen csak a még el nem hangzott szavakat olvassa fel azok közül. majd utána sorban a többiek is. de ne legyen túl hosszú.

csak gyűjtünk először „lábas” dolgokat. akkor ezt jelezhetik (pl. Ha a magyarázat nem hihető. azaz ha a játékostársak úgy érzik. aki legtovább benn marad. az nyer. kézfeltartással). az kap egy zsetont. s aki több körből a legtöbb zsetont összegyűjti. Két csavar van benne. elveszít egy életet.JÁTÉKLEÍRÁSOK hogy aki a legtovább bennmarad. hogyan jutott eszébe az a szó az előzőről. Cél Gondolkodást. hogy az adott szó semmilyen kapcsolatban nincs az előzővel. hogy nem szabjuk meg a kezdőbetűt. némi fantáziát igénylő egyszerű asszo ciációs játék. aki addig nem tud mondani semmit. 78 . a második pedig egy olyan szót. A játékosoknak lehet egy vagy három életük. A másik: vitatni lehet az asszociáció „jogosságát”. ami az elsőről – tetszőleges gondolattársítással – eszébe jutott. Az egyik az idő: a játékvezető ellenőrzi. kiesik (vagy elveszít egy életet). ellenkező esetben a „vádló” veszít el egyet (vagy kiesik). „fejeseket” és így tovább. Leírás A játékosok körben ülnek. Könnyíteni viszont úgy lehet a játékot. és az érintettnek meg kell magyaráznia. az lesz a győztes. Az első játékos mond egy szót. Mi jut eszedbe? Eszköz Nem kell hozzá. hogy egy bizonyos előre megállapított időtartamnál (3-5 másodperc) ne lehessen tovább gondolkozni. koncentrációt serkentő. majd „füleseket”.

Nehézségi foka lényegében a feladványok nehézségétől függ. A játék több változatban ismert. filmcímet. • nyitott szájból hang kihúzása: dal. A mutogatás során szokás bizonyos egyezményes jeleket használni. könyvcímet vagy bármit. opera. A muto gatást általában a műfaj megnevezésével szokták kezdeni. írószer (nem minden változatban szükséges) Cél Ez a játék kiváló agytorna. hogy „házi használatra” a csoport saját jelekben egyezzen meg. hogy egy játékos kap (egy játékostárstól vagy a játékvezetőtől) egy feladatot. amit a többi játékosnak vagy a játékosok egy csoportjának kell elmutogatnia. Leírás Ebben a nagyon szellemes játékban a játékosok szavak nélkül mutogatnak el játékostársaiknak egy kifejezést. Ezek lehetnek: • nyitott tenyér: könyvcím. Annak sincs azonban akadálya. Ezek azok számára is könnyen megtanulhatók. • mutatóujjakkal függöny rajzolása: színdarab. vagyis egy elmutogatandó mondatot / kifejezést / címet. segít feleleveníteni régebbi ismereteket. műveltségelemeket. Lényege mindig az. zenés darab. így nyugodtan ajánlható idősekből álló játszócsoportoknak is. amiben megegyeznek. akik akkor találkoznak először ezzel a játékkal.Gondolkodást és kreativitást fejlesztő játékok Most mutasd meg! Eszköz Papír. közmondást. 79 .

A fülébe súgja vagy leírja egy papírra. Kezdetnek az alábbi változat ajánlható: Az első feladványt a játékvezető találja ki egy önként jelentkező. Ha ez így nem tűnik működőképesnek. „A” betűt formázó mutatóujjal lehet jelezni. de a mutogató csak bólo gatással vagy fejrázással válaszolhat. különböző nehézségi fokú közmondásokból. kézmozdulattal jelezheti. a szóbeli kommunikáció minden formája. közmondás. és csak abból választunk feladatokat (például csak közmondásokat vagy csak könyvcímeket adunk fel egymásnak). Egymástól kissé eltávolodott hüvelyk és mutatóujj nagyon rövid szót jelez (mint az „és” vagy a „ha”). hány szóból áll a kifejezés: annyi ujját mutatja fel. mennyi közös műveltségelem tételezhető fel a csoportról. jelezve. viszont „hátradőlve” élvezheti. a suttogás. hogy mekkora közös ismeretanyag. amit mondott. a feladatot pedig az előző mutogatótól kapja. de mégsem egészen helyes. rámutat a számnak megfelelő ujjára. ha megegyezünk egy kategóriában vagy műfajban.JÁTÉKLEÍRÁSOK • mutató és középső ujjakkal idézőjel rajzolása. A műfaj meghatározás után a játékos jelzi. Ilyenek lehetnek az említett közmondások. hogy a játékos az egész kifejezést egyszerre próbálja meg elmutogatni. ha az illető közel jár a megoldáshoz. hogy ne teljenek el hosszú üresjáratok az újabb feladat kitalálásával. • bal tenyér mellett jobb kézzel kamera tekerése: filmcím. A határozott névelőt két összeérintett. Kinyújtott karját a másik tenyerével elfelezve jelezheti. 80 . és akinek a szájából végül elhangzik a helyes megoldás. például a „foglalkozásokat” is. akkor jobban tesszük. A kitaláló játékosok bármilyen kérdést feltehetnek. aki a feladatot adta. Amikor belekezd egy szó elmutogatásába. hogyan birkóznak meg a többiek a tőle kapott feladattal. Ha csoportunk nagyon heterogén. hogy előre gondoljanak ki néhány lehetséges feladatot. még egyszerűbb. Természetesen. megkérhetjük a játékosokat. hogy a következő szó első vagy második felét mutogatja el. ha a játékvezető készít egy listát pl. Mindenki találgathat. • négyzet rajzolása: tévéműsor. szólások vagy éppen a televízió műsorai. az azt jelenti. az az adott körbe azután nem szólhat bele. Ha a csoportunk kezdő. az mutogathatja el a következőt. Nagyon figyelni kell arra is. A játékot többféleképpen is szokták játszani. ami feltehetőleg mégis „közkincs”. Ha így játszunk. de választhatunk még egyszerűbb kategóriát. ha olyasmiben állapodunk meg. vagy valamilyen játékos módon előzőleg kisorsolt résztvevőnek. ahány szóból áll a kitalálandó feladvány. illetve esetleg mimikával. Az illető a feladatot az egész csoportnak próbálja meg elmutogatni.) Ezt a műveletet minden új szónál meg kell ismételni. a tartalma felől közelítve. A mutogató játékos részéről szigorúan tilos a beszéd. könnyebbséget jelenthet. (Egyáltalán nem szükségszerű az első szóval kezdeni. és abból ad feladatot a soron következő mutogató játékosnak. hányadik szó következik. Ha mindkét kéz kört rajzol a levegőbe.

hogy mindenki sorra kerüljön a mutogatásban. váltakozva következik egy-egy játékos a két csapatból. amelyiknek többet sikerül megfejtenie a másik csapat által adott feladványokból. Abban is meg kell egyezni. nagyjából egyforma méretű csapatot alkotnak. amit el kell mutogatnia. érdemes annyi feladatot adni. aztán mikor az elsőt kitalálták. Ez alatt a másik csapat csak figyeli az eseményeket. Ezek lehetnek megállapodás szerint egy műfajból vagy vegyesen. Ha nem túl nagyok a csapatok. átalakíthatjuk a játékot csapatversenynyé. Ilyenkor mindkét csapat a másik számára készít egy listát kitalálandó feladványokból.Gondolkodást és kreativitást fejlesztő játékok A könnyebb és nehezebb feladatok nem teljesen véletlenszerű szétosztásával a játékvezető gondoskodhat arról. Az egyik csapat első játékosa kezd: kap egy címet / mondatot a másik csapat által összeállított listáról. ahány tagja van a csapatnak. 81 . Ilyenkor a játékosok két. de ezeknek azért „méltányos” nehézségi fokúnak kell lenniük. hány tételből álljon a lista. hogy lehetőleg mindenkinek sikerélményben legyen része. Ilyenkor az ellenfelek természetesen arra törekszenek. Változat Ha a résztvevők már rutinos játékosok. Az a csapat győz. hogy egymásnak viszonylag nehezebb feladatokat adjanak. csapattársai pedig megpróbálják kitalálni.

JÁTÉKLEÍRÁSOK

Változat
Tulajdonképpen a „Most mutasd meg” egy változata az „Amerikából jöttünk” néven közismert játék is. Itt a játékosok valamilyen foglalkozást, tevékenységet mutogatnak el a többieknek, méghozzá párban. Két játékos kimegy a teremből. Kint megegyeznek abban, hogy mit fognak elmutogatni. Az elmutogatott tevékenységnek két szóból kell állnia, és ennek a két szónak a kezdőbetűit meg is kell mondaniuk a többieknek. A szobába visszamenve azt mondják: „Amerikából jöttünk, híres mesterségünk címere: Á. Gy.”, ami mondjuk ebben az esetben, lehet az, hogy „állatokat gyógyít”. Ezután pantomimszerű mozgással megpróbálják bemutatni az általuk választott tevékenységet. Itt nincsenek olyan egyezményes jelek, mint a klasszikus „Most mutasd meg”-nél, ami persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne azokat ennél a játéknál is alkalmazni. Jellemzőbb azonban, hogy egyben, a tartalma felől közelítve (tehát nem szavanként) mutogatják el „mesterségüket”. A többiek találgatnak, kérdéseket is tehetnek fel, de erre itt is csak fejrázás vagy bólogatás lehet a válasz. Ha valaki kitalálta, ő mehet ki következőnek. Ehhez választhat magának egy párt a többiek közül, de felválthatja az előző páros egyik tagját is.

Ország-város
Eszköz
Papír, ceruza

Cél
Kiváló agytorna, és a szókincs használatát „élénkíti”, a passzív szókincset is átmozgatja.

Leírás
Ez a játék a „Guggenheim” és a „Lábas” közeli rokona, mindkettőhöz hasonlít. A játékosok megállapodnak 8-9 kategóriában, amelyek szinte bármik lehetnek, lehetőleg egy játékon belül ne legyenek egymáshoz nagyon hasonlók. Lehet például ország, város, híres ember, testrész, állat, név, négybetűs szó stb. Egy játékos találomra rábök egy újságban egy betűre. Ezzel a betűvel kell a játékosoknak 10 perc alatt minél több szót írniuk az egyes kategóriákhoz. Amikor letelik az idő, a játékosok felolvassák az egyes kategóriákban gyűjtött szavaikat,
82

Gondolkodást és kreativitást fejlesztő játékok

de mindenki már csak azokat, ami előtte még nem hangzott el. Egy pontot érnek azok a megoldások, amelyek más játékosoknál is szerepelnek, kettőt pedig, azok, amelyek másnak nem jutottak eszébe. A legtöbb pontot elért játékos lesz a győztes. Utána lehet újabb betűvel folytatni.
KATEGÓRIÁK ötbetűs szó város
kutyafajta író zeneszerző ország költő testrész

D dunna, dongó, döntő Debrecen, Detroit, Dover
dobermann, dakszli, dalmata, dog Dickens, Dosztojevszkij Debussy Dánia Devecseri, Dante derék, deltaizom

B bánat, banán, bálna Budapest

Példa „Ország-város”-táblázatra Forrás: Glenn, J. – C. Denton (2004): Családi játékok kincsestára. Budapest, Kossuth.

Összetett szavak
Eszköz
Papír, írószer (nem feltétlenül szükséges)

Cél
A verbális készségek frissen tartása, fejlesztése, az „alvó” szókincs aktivizálása.

Leírás
Az összetett szavak az egyszerű játéklehetőségek széles skáláját kínálják. Bizo nyos szavak gyakrabban szerepelnek összetételekben, mint mások. Az egyik legegyszerűbb játéklehetőség, ha megkérjük a játékosokat, gyűjtsenek minél több összetett szót egy bizonyos taggal. Például: „ház” – háztető, házavató, országház, házépítés, háztűznéző, házfelügyelő, házhely, házomlás, alsóház, felsőház, házszám, házsor, házkezelő, toronyház stb. Vagy: „szék” – székfoglaló,
83

JÁTÉKLEÍRÁSOK

etetőszék, székláb, székház, székhely, széksor, székrekedés, székváros, Háromszék, széktámla, kerekesszék, karosszék stb. A gyűjtés is többféleképpen történhet. A játékosok ülhetnek körben. Ekkor a játékvezetőtől elindulva, mindenki mond egy összetett szót az adott taggal. Aki nem tud mondani, az kiesik, és addig folytatják, amíg tartanak az ötletek; utána át lehet térni egy másik szóval alkotott összetett szavakra, és jöhet egy újabb kör. Ha a játékosok asztaloknál ülnek, történhet a szógyűjtés úgy is, hogy egyénileg vagy néhány fős csapatokba rendeződve egy megadott ideig gyűjthetik a szavakat. A végén mindenki / minden csapat felolvassa a saját listáját. Meglátjuk, ki gyűjtötte a legtöbbet, vagy kinek jutottak eszébe olyan szavak, amelyek senki másnak. (Ilyenkor a „Lábas” elnevezésű játék értékelési módját is használhatjuk: az elhangzott szavakat mindenkinek ki kell húznia a saját listájáról. A második stb. játékos / csapat csak a még el nem hangzott szavakat olvassa fel a listájáról. A végén össze kell számolni, kinek hány szó maradt a listáján, és az nyer, akinek a legtöbb olyan szó jutott eszébe, ami senki másnak.) Ennél a játéknál izgalmasabb csapatban dolgozni. A csapatmunka növeli a sikerélményt, és elkerülhetővé teszi az egyéni kudarcokat. Ezt a szempontot más játékoknál is érdemes megfontolni.

Változat
Vállalkozóbb szellemű játszó csoportok megpróbálhatnak összetett szavakból szóláncot alkotni. Ez a hagyományos szóláncnál (amikor a szó utolsó betűjével kell új szót mondani) jelentősen nehezebb feladat. Ez is két változatban lehetséges. Az első: körben ülve, a játékvezetőtől kiindulva minden játékos megpróbál egy olyan összetett szót mondani, amelynek az első tagja az előző játékos összetett szavának második (utolsó) tagja. Itt is lehetséges azonban papírt-ceruzát ragadni, és egyénileg vagy inkább kisebb (2-4) fős csoportokban egy megadott kezdő szóból kiindulva minél hoszszabb láncot alkotni. Megegyezés szerint lehetővé tehetjük azt is, hogy a lánc mindkét irányba növekedjen, vagyis a kezdő szó elé is kerüljenek szavak, így hosszan tekergőző szókígyók jöhetnek létre. Legyen a kiinduló szó például „doboztető”. A tetőfedő –> fedőszín –> színvak –> vakvezető –> vezetőképző –> képzőművész –> művésztársadalom –> társadalomtudós –> tudósklub –> klubtag –> taggyűlés –> gyűlésterem –> terembérlet –> bérletszelvény... folytatás mellett az induló „doboztetõ”-höz visszafelé hozzátoldható a „játékdoboz; betûjáték; kezdõbetû; munkakezdõ; utómunka; nyárutó”. A megadott kezdőszó lehet minden csapatnak más, de lehet ugyanaz is, ilyenkor külön érdekesség, hogy ugyanarról a kezdőpontról milyen különböző sorokhoz jutnak el a csapatok.

84

.. Először lehet. Leírás A kezdő játékos gondol egy szóra. abr-. aki nem tudja folytatni. Ha valahogy gyanú támad arra vonatko zóan. hangosan kimondva. nyolcadik játékos almárium. De alakulhatott volna így is: a-. Mindenképpen beszéljük meg. Ha beigazolódik.után lehetett volna belőle abrosz is. Most már kezd nehézzé válni a folytatás. A második ezzel a betűvel kezdődő szót keres gondolatban. akkor a visszakérdező játékosnak kell zálogot adnia.. Példaként álljon itt egy szó kialakulása. ab-. harmadik játékos alm. akkor lehet újat kezdeni. hogy mire gondolt. A harmadik az első kettőhöz hozzáteszi a harmadik betűt..Gondolkodást és kreativitást fejlesztő játékok Szópóker Eszköz Nem kell hozzá. második játékos al. hetedik játékos almáriu.. de aztán felgyorsul és egyre meglepőbb folytatásokat találnak ki a résztvevők. A sikeres váltásokat emeljük ki. Cél Egymásra figyelve rugalmasan és ötletesen alakítani a szavakat. Kiesik az. Három-négy másodpercnél ne hagyjunk több gondolkodási időt. amit az előző játékos által hozzátett betű miatt kellett vállalnom. akkor zálogot ad. Ha meg tudja a folytatást. de már két betűt mond el hangosan. Ha már nem sikerül tovább bővíteni a szót.. de még a negyedik játékosnak is van tere és remélhetőleg ötlete is a továbbvitelre... hogy lassan indul. 85 . de csak az elsõ betûjét mondja ki hangosan. negyedik játékos almá…. hogy egy játékos „blöfföl”. hatodik játékos almári…. ne tartsuk vissza a rugalmas gondolkodás elismerését célzó pozitív megjegyzésünket. hogy valóban blöffölt és nem tudja folytatni. abrak vagy az abr.. a. ötödik játékos almár…. hogy milyen érzés volt átváltani a gondolatomat arra a folytatásra.. vissza lehet kérdezni. Egybe írt összetett szavakat is lehet alkotni.

de bármi más is. A játéknak így kétféle változata lehetséges. hogy csukott szemmel. Ez általában igen nehéz feladatnak bizonyul. a játékosoknak úgy kell válaszolgatniuk a játékvezető vagy egy játékostársuk kérdéseire. az kiesik. Ez lehet akár az „és” vagy az „az” is. hogy kikerülhesse a tabu szót. szórakoztató játékban. A betű kiválasztása történhet például úgy. A csoport a játék megkezdése előtt megegyezik abban. hogy közben nem mondunk ki egy bizonyos szót vagy betűt. egy tollal az újságra bökünk. amelyek tartalmazzák a tabunak nyilvánított betűt. aki utolsónak marad benn a játékban. hogy közben nem mondanak ki egy közösen választott tiltott szót. hogy úgy fejezzük ki magunkat. mert a játékosok rendszerint sokkal gyorsabban esnek ki. illetve úgy elterelni a figyelmet. jótékony hatással van az összpontosításra és a verbális készségekre. hanem tabu betűt választunk. Aki kimondja a tiltott szót. Változat Előfordulhat. hogy a válaszban rábírja a többieket a tabu kimondására. és lerövidíti a játékot. akiknek válaszukban el kell kerülniük a tiltott szót.JÁTÉKLEÍRÁSOK Tabu Eszköz Papír. Ezután a játékvezető vagy az egyik játékostárs bármiről kérdezheti a játékosokat. 86 . Az egyikben az a szabály. Ekkor meg lehet azzal próbálkozni. hogy egy – lehetőség szerint minél hétköznapibb. megpróbálja úgy feltenni a kérdéseit. A kérdező persze éppen ellenkezőleg. A másik esetben az a szabály. és így a játék nem túlságosan izgalmas. hogy nem tabu szót. Leírás Ebben az egyszerű. hogy a feladat túl könnyűnek tűnik egy csoport számára. egyszerűbb – szót tabunak nyilvánítanak. miközben megpróbálja úgy átformálni megkezdett mondatát. hogy olyan szavakat nem szabad a játékosoknak kimondaniuk. Az nyer. vagy túl sokáig gondolkozik. írószer Cél Az a feladat. hogy nem szabad kimondani a tabu betűvel kezdődő szavakat.

mi lehet az a szó. és a pontot a feladvány kitalálója kapja. amiben szerepel ez a szó. egészen addig. hogy a kérdezők is használhatják kérdéseikben a „teáskanna” szót annak ellenére.Gondolkodást és kreativitást fejlesztő játékok Teáskanna Eszköz Nem kell hozzá. akinek a legtöbb pontja van. a játékosok összeszámolják pontjaikat. ha az első körben a játékvezető vállalkozik a kigondoló játékos szerepére. kap egy pontot. aki a „cipő”-re gondol. A pontozás természetesen nem szükségszerű velejárója a játéknak. hogy az illető a „krumpli”-ra gondolt. de mindenki csak egyet kérdezhet. játékos is felteszi kérdését. A szót azonban nem mondja ki. hogy bemutassa a játékban rejlő lehetőségeket. de persze ezúttal is „teáskannát” mond helyette. helyette a „teáskanna” szót használja. kinek van valami tippje. Ha már mindenki gondolt. A mondatokból a többi játékos megpróbálja kikövetkeztetni. hogy az adott szó benne legyen a válaszban. például így: „Hol vetted az új teáskannádat?” Mulatságosabbá tehetjük a játékot azzal. de a játékosok mégsem tudják. A másik által kigondolt szónak a szabályok szerinti kitalálása kiváló agytornára ad lehetőséget. mire gondolt az első játékos. A második játékos arra következtet. A válaszadónak mindegyik kérdésre úgy kell felelnie. és az nyert. Ez történhet ülésrend szerinti sorrendben vagy összevissza aszerint. aminek több jelentése van: például „nap” vagy „fogó”. hogy nem tudják. Leírás Az egyik játékos egy szóra gondol. 87 . és azt kérdezi: „Megsütöd. Ha már mindenki kérdezett. Ezután minden játékosnak lehetősége van egy kérdést feltenni az első játékosnak. mi az a szó. a teáskannát nem lehet megenni.” Ekkor a harmadik stb. amíg valaki ki nem találja. Például így: „Tegnap új teáskannát vettem”– mondja az első játékos. Aki kitalálja. Változat A játékot úgy is játszhatjuk. ha olyan szóra gondolunk. Cél A kitalálós játékok egy változata. mielőtt megeszed?” Erre a válasz: „Nem. Hasznos lehet. Mond két-három olyan mondatot. akkor „szabad a gazda”. mit jelent.

Ha lassúnak találjuk. és így tovább. így a mi csoportunkban is sok a közös emlék. Leírás Elmondjuk. amire szívesen emlékszünk vissza. de úgy. most leírjuk. érdekes lehet magnetofon-felvételt készíteni róla. hanem csak meséljük. Ilyenkor fel lehet osztani a hónapokat. vagy ha nem írjuk a történetet. nevezetesebb eseményeit. ha ezeket néha felidézzük. Hogy hosszú ideig megmaradjon a történetünk. második két hónapjával a második. hogy minden csoportban. azt is megtehetjük. van olyan. de igazán izgalmassá az teszi. Elindítjuk a lapot.JÁTÉKLEÍRÁSOK Történetírás felidézéssel Eszköz Papír. Változat Úgy is lehet megalkotni a csoport történetét. esetleg radír. vannak már hagyományaink. hogy szóban mondjuk el. amíg kétszer. háromszor el nem olvassa magában a különböző kézírásos szövegeket. 88 . akkor vállalja valaki a felolvasást. például a januárban induló játékcsoport első két hónapjával foglalkozik az első asztal. ceruza. de hagyjunk neki egy kis időt. mint négy-öt mondat. Cél Közösen felidézni a csoport élményeit. hogy több kisebb csoportban dolgozunk. Ez a közös mese jó alkalmat kínál a visszatekintésre és a cso port együtt töltött idejének lezárására is. Előveszünk egy nagyobb méretű. hogy letakarjuk a papír hajtogatásával a leírt első három mondatot és ehhez teszi hozzá a következő játékos a maga mondatait. mint egy közösen elmondott mesét. Ilyenkor se mondjon egy-egy ember többet. vonalas lapot és erre jegyezzük fel történetünket. hogy mindenki csak három mondatot ír a kezdetektől mostanáig eltelt. Mikor elkészültek a történetek. közös időről. Jól esik.

Memóriát és koncentrációt fejlesztõ játékok .

. mert az idő­södő embereknél a rövid távú memória jobban romlik. . mint a hosszú távra való emlékezés képessége. szavak. és emlékek felidézésére is alkalmas. Különösen fejlesztő hatásúak.Ezek a játékok az egymásra figyelést. Ez utóbbit is felhasználhatjuk azonban a játékokban: sok sikerélmény forrása lehet. történe­ tek felidézésével. betűk. koncentrálást és a memória fejlesztését segítik elő nevek.

Önzők. Egy alkalommal ezek a mondatok hangoztak el. Érzékenyek. s arról is szó eshet a csoportban. A felírás után megnéztük. Most ezeket fogjuk összegyűjteni. lehetőleg olyat. túlzásokat is átbeszéljük. azt. Leírás Eléggé sokszor hallunk az idősekről megfogalmazott sommás. úgy. melyek jó érzést keltenek ide a „pozitív” oldalra írjuk. azt amit hallott. beszélgetünk erről. hogy noha ez nem játék. akik ezeket megfogalmazták. mint azok. Hálásak. a „negatív” oldalra. Sokba kerülnek.” Az idősek elmondják. hanem nagyon is komoly dolog. Teher a családnak. csak azért mert idősebbek vagyunk.Memóriát és koncentrációt fejlesztõ játékok Azt mondják az öregekről… Eszköz Nagy alakú csomagolópapírok a falra feltéve. jól esik kimondani azt. mi volt bántó számukra. akkor elemezzük. hogy ezeknek a mondatoknak milyen előítélet tartalma van. A torzításokat. Kiszolgáltatottak. mondatokat. A saját betegségük érdeklik őket csak. hogy azokat a véleményeket. vagy melyik kijelentés kinek milyen aggodalom megfo galmazására adott alapot. amit a csoporttagok mondanak. véleményt. Tanulni lehet tőlük. Elhanyagoltak. hogy ezek „előítéletek” csak a gyűjtés után beszéljük meg. nagyobb betűkkel lehessen felírni. ami közelről érinti őket. Másodrendű állampolgárok. Megfáradtak. ha megtapasztaljuk ezt a negatív érzelmi viszonyulást. hogy ők maguk mit tehetnek a társadalmi integrációjuk 91 . Lényegében azoknak a véleményeknek. ami a leginkább emlékezetes volt számára. Csirke far-hátat vesznek. s mi volt félelemkeltő. de azt. Utálják a fiatalokat. majd amikor mindenki elmondta. bántónak érezzük őket. Ezeket felírjuk. hogy milyen bántó. „Szenilisek. néha bántó véleményeket. A társadalom el kell. Irigyek. Nincs idejük. ha beszélgetnek velük. amit az idősek sokszor megtapasztalnak. Magányosak. Nagyon sok értéket képviselnek. Bölcsek. Cél Gyűjtés az idősekkel kapcsolatos előítéletekből. s azt. s azokat. Könnyen becsaphatók. melyek rossz érzéseket keltenek. hogy az idősekről mondták. Második gyermekkorukat élik. hogy jól látható. s az ezzel kapcsolatos érzéseik feldolgozása. hogy tartsa őket. hallott szövegeknek a kimondása. mindenki mondjon egy ilyen mondást. Sorban.

amely a dal utolsó elhangzott szavának utolsó betűjével kezdődik. a közös éneklést összekapcsolja a memória megtornáztatásával. akkor azok előre felkészülhetnek erre a foglalkozásra. és egyesek közülük sok dalt ismernek. A játékvezető elkezd énekelni egy dalt. Ekkor a játékosoknak egy olyan dalt kell keresniük. karácsonyi dalokra. így még hosszabb dallánc jöhet létre. kezdheti is énekelni. akiknek nagy a repertoárjuk. Természetesen úgy is meg lehet egyezni. amelyben előre közösen megállapodtak. Ők lehetnek az irányítók és „előénekelhetik” a dalokat. ha megtapasztalják az idősekkel szembeni diszkriminációt. Változat Ha van a csoportban két olyan idős.JÁTÉKLEÍRÁSOK megőrzéséért. A játékvezetőnek így lehetősége van arra. E szabály szerint haladva szinte végtelen sok dal kapcsolható össze egy dallánccá. szűkítve például a szóba jövő dalok körét mondjuk egy adott évszakhoz kapcsolódó dalokra. így az utolsó elhangzott betűk némileg nagyobb változatosságot mutathatnak. majd a játékvezető a jellel ezt is megszakítja. Akinek először eszébe jut ilyen. még mielőtt a végére érne. egy jellel. majd azt. Gyakorlott énekesek. és így többféle hanggal kezdődő dal kerülhet bele a láncba. megszakítja. nehezíthetik is a feladatot. s hova fordulhatnak. Leírás Az idősek alkalmanként szívesen énekelnek. 92 . Ez a játék ezen kívül az újabb és újabb dalok felidézésével memóriatréningként is szolgál. hogy a dal szó közepén is megszakadhat. Cél A közös éneklés könnyen teremt jó hangulatot és érzelmeket hív elő. Dallánc Eszköz Nem kell hozzá. szerelmes dalokra stb. mint a szóvégiek. akik különösen szívesen énekelnek.

hogy egyhangú lelassultság. Úgy is lehet játszani. hogy közben memóriát is működtetjük. mikor kinyitom a szemem…. megkeresem a papucsom…. a lehető legnagyobb részletességgel. Második megszólaló: reggel. valójában azonban erős összpontosítást igényel. a lehető legnagyobb részletességgel hangozzék el egy nap cselekvéssora. Ha sikerül több résztörténésre. Leírás Egy nap történetét. amit az előtte szóló mondott. akkor folytatható második körben is. Ellentét Eszköz Nem kell hozzá. Ez úgy történik. hogy ez előző két megszólaló mondatát kérjük megismételni. de megismétli mindazt. cselevésre bontani a napot. s az egészből kiderülhet. saját napjáról mond mindenki egy momentumot. mikor kinyitom a szemem. Valahogy így: Első megszólaló: reggel. hogy mindenki csak egy kis momentumot mond el. 93 . ezért jótékony hatással van a koncentrálóképességre. Hitelesen. Cél Egymásra figyelve.. személyes szokásainknak megfelelően. Harmadik megszólaló: megkeresem a papucsom és köszönök a szobatársamnak. Cél A játék első hallásra egyszerűnek tűnik. cselekvéseit mondjuk el egymásnak.Memóriát és koncentrációt fejlesztõ játékok Egy napom Eszköz Nem kell hozzá. vagy eseménydús „pörgés” jellemzi a tagok egy napját. úgy. a valóságnak.

amelyeket kiteszünk magunk elé az asztalra. A válasz érkezhet bármelyik játékostól. Előfordulhat. miközben az ellentétét. Ilyen esetben hasznos lehet a környezetünkben található tárgyakkal játszani először. hogy a kézzelfogható eszközök megkönnyíthetik egy bonyolult és szokatlan játékszabály elsajátítását. A játékvezető a fejére mutat. mondván: „Ez egy modern festmény bekeretezett másolata!” A megszólított játékos természetesen ilyenkor is rámutat a megnevezett dologra. Például egy játékos rámutat egy övre és azt mondja: „Ez az új piros hajpántom!” Vagy rámutat a mennyezeti lámpára. vagy sorra veheti a játékosokat. Ezután további egyszerű ellentétes megnevezések következnek. és általában is igaz. Változat Ha a testrészeket már kimerítettük. mire utal ez a tapasztalat. illetve helytelenül megnevezni dolgokat. Magától értetődően csak olyan dolgokat lehet megnevezni. és azt mondja: „Ez a hasam!” Erre egy játékosnak úgy kell felelnie. az előbb mutatott tárgyat írja le. de a csoportvezető személyesen is megszólíthatja. vagy csak nem vagyunk elég rugalmasak? Erre mindenkinek más személyes válasza lehet. Megtapasztalhatjuk. őszinték vagyunk. hogy egy csoportban azt a tapasztalatot szerezzük. „Ez a bal mutatóujjam!”– mondhatja például. amik ténylegesen ott vannak a teremben. megnevezhetünk a helyiségben található tárgyakat. milyen nehezünkre esik mutatni valamit. láthatjuk és megfoghatjuk őket. Ha a csoport már magabiztosan alkalmazza a játékszabályt. A megszólított játékosnak ekkor így kell válaszolnia: „Ez a jobb combom!” – és közben a bal mutatóujjára kell mutatnia. 94 . de mást mondani. és zűrzavarhoz vezethet. Ez a változtatás segíthet. személyeket vagy ruhadarabjaikat.JÁTÉKLEÍRÁSOK Leírás A játékosok körben ülnek. A mutatott és megnevezett dolgok ilyen sajátos ellentéte irritáló lehet. Mindenképpen beszéljük meg ilyenkor a csoporttal. és közben a jobb combjára mutat. Egyszerűen nem szívesen hazudunk. hogy a hasára mutat és így szól: „Ez a fejem!”. mi lehet ennek az oka. hogy a testrészek ellentétes megnevezése nagy nehézséget okoz a játékosoknak. a játékvezető áttérhet bonyolultabb kijelentésekre.

kijelentéseket tartalmazó mondatok és általában egyszerűbb mondatok kis lapokra felírtan. Külön színes lapocskákon úgy. kiesik a játékból. élő vagy már meghalt bármilyen területről. hogy az illető tényleg „híres ember” az együttjátszók körében. ki lesz az a híres ember. Rákérdezni (azaz pl. Ezután a többiek bármilyen kérdést feltehetnek neki. A játék tulajdonképpen egy egyszerű barkochba. A kezdő játékos közli a többiekkel: „Én vagyok a híres X. akinek a nevében válaszolgatni fog. ha az illető már biztos a dolgában. és ha nem találja el. az egyetlen megszorítás az. hogy azokra igennel vagy nemmel lehessen felelni.-nek feltenni azt a kérdést. hogy „Te vagy Petőfi Sándor?”) csak akkor érdemes. mintegy „rendezői” utasításként. a „híres P . akinek a bőrébe az egyik játékos belebújt. hangszínnel kell elmondani a mondatokat. Ez lehet létező vagy kitalált személy. mert mindenkinek csak egy rákérdezésre van joga. hogy az egyik játékos eldönti magában. hogy felmutatható legyen. Aki kitalálja.Memóriát és koncentrációt fejlesztõ játékok Híres ember Eszköz Nem kell hozzá. Cél Ki kell találni. az lehet a következő híres X. felírva az.” – az ’X’ helyén a kitalálandó híres ember vezetéknevének kezdőbetűjét mondva. 95 . Egy dolog fontos csak: feltételezhető legyen. Mozgósítja az asszociációs készséget és a memóriát – és persze nem árt hozzá egy kis műveltség és/vagy a pletykalapok alapos ismerete sem! Leírás A játék úgy indul. ki az a híres ember. Hogyan mondjam el? Eszköz Alapvető közléseket. tehát legalábbis nagy részük ismeri. illetve teljesen irreleváns a kitalálás szempontjából. ez utóbbit olyankor. A kérdezett használhatja ezen kívül a ’Nem tudom’ és a ’Nem jellemző’ válaszokat. ha az adott kérdés nem értelmezhető az általa kigondolt személyre. hogy milyen hangulatban.

Ennek megfelelően örömöt és boldogságot kifejezve mondja el a mondatát.JÁTÉKLEÍRÁSOK Szükséges még kis spirálfüzetből kialakított. Éhes vagyok. Elindult a vonat. az ott közölt utasításnak megfelelő érzelmi. hogy „boldogan”. Aztán szükséges egy tábla is vagy csomagolópapír. Hideg van. mimikát és érzelmet 96 . A játék menete tehát a következő. Felnézve azt látja. A harmadik csoport tagjai lesznek a pontozó bírák. bírálni. akik az egytől ötig terjedő számlapok felmutatásával pontozzák a felolvasó teljesítményét. Példák az egyszerűbb mondatokra: Megérkezett a postás. a második csoport tagjai lesznek a sárga kártyákat felmutatók. az értékelő pontok felmutatására használt. Leírás A játékosokat három csoportra osztjuk. indulati tartalommal olvassa fel a felolvasó a mondatot. Cél Rámutatni az emberi kommunikáció azon sajátosságára. Kész az ebéd. de az a tapasztalatunk. hogy hogyan mondja el a mondatot. hogy az egyes szavak a hangsúly. ha már mindenkinek a kezében van a feladatára vonatkozó papír. arra vonatkozóan. „Megérkezett a postás. meglepetten. egytől ötig számlapokat tartalmazó füzet. hogy alkossanak külön csoportot az egyesek. gesztust. három és újra egy kettő. Szép idő van. Hull a hó. más-más dolgot tudunk kifejezni velük. Ezeket úgy lehet kialakítani. külön csoportot a kettesek és külön csoportot a hármasok. Az első csoport tagjai lesznek a mondatokat elmondó (felolvasó) játékosok. elégedetten. ha változtatjuk a mozgást. sajnálkozva. a hanglejtés. aggódva. ijedten. ahogy a műkorcsolyázóknál vagy a tornászoknál a pontozóbíráknak van. hanghordozás és hangszín szerint más-más értelmet nyerhetnek.” Ez áll a papírján. Az egyszerű mondatot kezében tartó játékos elolvassa magában a mondatot és felnéz. három. Ha végigértünk. hogy az idősek szeretik egymás teljesítményét is osztályozni. akkor megkérjük. hogy azokat elolvasva. hogy az utasításra vonatkozó lapon az áll. Esik az eső. Ez így egy kicsit bonyolultnak tűnik. Példák arra. boldogan. hogy hogyan mondjuk: tréfálkozva. egész egyszerű számolással. Egy. ahova a pontozás személyenkénti eredményét írjuk. Ügyeljünk arra. a lehető legtöbb gesztust. dühösen. hogy mindegyik csoportban megközelítőleg azonos számú játékos legyen. Példák az indulatszavakra: Óh! Ej! Hú! Jaj! Na! Ne! A felsoroltakon kívül bármelyiket lehet használni a mondat elején vagy végén. hogy milyen sárga lapot mutatnak fel neki az instrukcióval. kettő.

Egy kártyán egy szó. hogy az északi sarkkörön túl élőknek. A sor folytatható. tónus 23%-ban járul hozzá a mondanivaló közvetítéséhez. testbeszéd és az arckifejezések viszont 35 és 35%-ot adnak hozzá. ki négyest. hogy mennyi jelzőt tudunk gyűjteni az egyes szavakhoz. Leírás Elmondjuk. A pontozóbírák. A mozgás. toll. hogy kit fogadnak el jobban. Nem véletlen. hideg. asszony. Példák: kutya. Az is tény. hogy kikopnak a szavak. (Bár nem szokott nagy eltérés lenni. akik legalább hárman legyenek. A trópusokon élőknek valószínűleg másra van több szavuk. Illik hozzá Eszköz Kis kartonlapokon különböző szavak (jelzőket igénylő főnevek) felsorolása. ember. oroszlán. ki ötöst. nyúl. ördög. noha kétségkívül megjelenik az is. hogyan mond. jól olvasható módon. Ezzel a játékkal próbára tesszük. Cél A szókincs bővítése. kit tartanak nagyobb színésznek. hogy valaki mit.Memóriát és koncentrációt fejlesztõ játékok beépítve ebbe az egyszerű kis mondatba. komolyan veszik a feladatukat. Ennél a játéknál érdemes rámutatni arra. hogy az igen szép és gazdag anyanyelvünkből az évek során előfordul. a hangszín. csak a meglévő szókincsünknek egy részét. jelzőjük van arra. Különös dolog a nyelv. az eszkimóknak különösen sok szavuk. de nem szükséges annyi kártya. akkor lehet összesíteni. gesztus. Ha minden mondat elhangzott.) A játékvezető összeadja a pontszámokat és felírja a táblára. sőt egy második és egy harmadik körben szerepeket és mondatokat csereberélni. 97 . férfi. ruha. eső. macska. hó. hogy elmondják. hogy nem használjuk. megfigyelték például. ki ennél gyengébb osztályzatot ad. ahányan a csoportban vagyunk. óra. osztályozzák a teljesítményt. hogy félreértések származnak abból. hogy az elhangzott szavak mindössze 7%-ban fejezik ki a mondanivalónkat. kép. Kommunikációs készségek erősítése és a memória fejlesztése. pedig igazán gazdag jelzőkészletünk van bizonyos dolgokra. milyen a hó.

amely mozgósítja a koncentrálóképességet és a figyelmet. hasonló eszköz is megfelel. Leírás A játék elején annyi lapot veszünk ki a pakliból. hogy ki. Ilyenkor be lehet építeni a játékba egy összetett versengést is. A sorso lásra természetesen bármilyen házilag készített. de mulatságos stratégiai játék. amelyek közül az egyik meg van jelölve. Aki a pikk ászt húzza. akkor a negyedik húz egy újabbat. az kiesik az adott körből. azt nem szabad ismételni. ahányan játszanak. aki szintén hozzátesz egy újabb jelzőt ehhez a szóhoz. hogy mindenki papírra írja a jelzők sorát. az lesz a „gyilkos”. Jó íráskészséggel rendelkező csoportban.JÁTÉKLEÍRÁSOK Aki kezdi a játékot. a többi véletlenszerűen kerül ki. A kártyát tovább adja a szomszédjának. hányszor tudott utolsónak bennmaradni a játékban. Az egyik a pikk ász legyen. A játékvezető a lapokat hátlapjukkal felfelé az asztalra teszi. anélkül. Változat Lehet kiesésre is játszani. Ilyenkor felolvassuk. Tehát: aki nem tud újabb jelzőt mondani. jegyezve. Ha úgy tűnik. akit persze megtapsolhatunk vagy megjutalmazhatunk. Cél Egyszerű. s aki a legtöbb olyan jelzőt írta. hogy azt bárki másnak megmutatná. A 98 . az kihúz egyet a szavak közül. ami nem szerepel a többiek listáján. hogy kifogytunk az ötletekből és három egymás mellett ülő ember sem tudott újabb jelzőt mondani a kihúzott szóhoz. Mindenki húz egy lapot. az lesz az adott kör nyertese. Felolvassa és hozzátesz egy jelzőt. ami eszébe jutott egy adott szóhoz. vagy amikor elég önkéntes van egy csoportban. lehet úgy is játszani a játékot. ami elhangzott már. Természetesen. Kacsintós Eszköz Kártyacsomag vagy egyforma papírcsíkok.

A gyűjtés kiterjedhet karácsonyi dalra. versre. szimbólumokra. A gyilkos akkor nyerhet. szokásokra. Tehát az „ajándék”-szótól a „nagyanyám bejglijén” keresztül „Dickens: Karácsonyi ének”-éig bármi jöhet. hogy áldozattá válik. süteményre. mivel attól fél. Ha egy szemtanúnak sikerül meglesnie a gyilkost. ami a karácsonyról eszükbe jut. Játszhatjuk úgy 99 . Ha valaki olyat mond. Ebben a játékban nem valami konkrét dolgot gyűjtünk. akár általános szinten. az illető „meghal”. ami a karácsonnyal kapcsolatos akár személyes.Memóriát és koncentrációt fejlesztõ játékok gyilkos úgy dolgozik. A játékosok célja. Ez meglepően nehéz feladat. hogy gyilkolás közben érjék tetten a gyilkost. ha a játékosok száma három alá csökken. jellegzetes karácso nyi ételre. azt nem lehet még egyszer elmondani. úgy. Leírás Az adventi időszakban a karácsonyra való ráhangolódás egyszerű játéka lehet ez a karácsonyi gyűjtögetős. hogy áldozatául esett a gyilkosnak.”) Ami már elhangzott. annak néhány másodpercet várnia kell – hiszen különben rögtön lelepleződne a „gyilkos” és vége lenne a játéknak – vagyis kis szünet után jelzi. hogy magyarázza meg az összefüggést (Például: „üveggolyó” – „Egyik nagybátyámtól gyerekkoromban mindig üveggolyókat kaptam karácsonyra. és rákacsint. hogy nem rájuk kacsint a gyilkos. ami a többiek számára nem evidens módon kapcsolódik a karácsonyhoz. hiszen a gyilkoson kívül mindenki kerüli a többiek tekintetét. bármire. Ha ez sikerül. festménycímre. ami a karácsonyi hangulat megteremtésében és az emlékek felidézésében is segíthet. vagyis kiesik a játékból. mert ekkor már nincs. Cél Egy kis agytorna és memóriatréning. Karácsonyi gyűjtés Eszköz Nem kell hozzá. a többiek kérhetik. aki tetten érje a gyilkost. Fontos. műalkotásra. akkor leleplezheti. Akire rákacsintanak. és ő nyeri a játékot. A körben ülő játékosok a játékvezetőtől kiindulva sorban mondják mindazt. hogy a gyûjtés pergően és gyorsan menjen. azaz szemtanúi legyenek a kacsintásnak. hogy feltűnés nélkül szemkontaktust teremt valakivel. hanem bármit.

Valahogy így: „Ettem az almából. Példák a híres párokra: Ádám és Éva. összeillő. és most nem találom a párom. tárgyak összetartoznak. hogy mindenkinek jusson egy darab belőle. férfi és nő. hogy hány körig bírjuk a gyűjtögetést. kenyér és víz. hogy bizonyos dolgokat együtt emlegetünk. aki nem engedelmeskedett Isten parancsának. könyv és betű. Példák az összetartozó dolgokra: tű és cérna. Rómeo és Júlia és a sor folytatható. János vitéz és Iluska. fésű és kefe. A résztvevők felállnak és elkezdenek beszélgetni egymással. úgy. vagyis azt. hogy életünk során megszoktuk. nyomtatott betűkkel egymáshoz tartozó dolgok. bizonyos dolgok.” Ha nyilvánvaló. Ruttkay Éva és Latinovics Zoltán. hogy a név vagy a tárgy említése nélkül bemutatkoznak egymásnak. csont és bőr. ismert párok egyenként leírva.) A játéknál mindenki húz egy kis kártyát. Minden játék előtt számoljuk meg. ceruza és radír és persze ez a sor is folytatható.JÁTÉKLEÍRÁSOK is. Cecey Éva és Bornemissza Gergely. akkor a legendás nagy szerelmekről.” Vagy így: „Keresem a párom. (Ha a híres párokat választjuk. Szakítottam a tiltott fa gyümölcséből. kanál és villa. olvasmányainkról és ezeknek a híres pároknak az ismertségéről ejtünk néhány szót. élet és halál. de a „tét” lehet egyszerűen az is. Jancsi és Juliska. a kommunikáció fejlesztése. tej és vaj. Leírás Elmondjuk a szabályokat. nappal és éjszaka. esetleg zálogot ad. ámde nagyon jól olvashatóan. Egy esendő férfi vagyok. Csongor és Tünde. de nem mutatja meg a többieknek. Megnézi. amiből nem lett volna szabad ennem. fej és kalap. Keresem a párom Eszköz Kis kartonlapokon. hogy mi van a kártyán. s csak annyit vonjunk játékba. A kártyákból legyen annyi. Trisztán és Izolda. elolvassa. hogy akinek nem jut több az eszébe. ahányan a csoportban vagyunk. Cél Egymásra figyelés. akkor tovább lépnek egy másik tetszőlegesen ki100 . az kiesik. Szendrey Júlia és Petőfi Sándor. hogy nem egymáshoz valók. Erzsébet királynő és Ferenc József. neki is adtam harapni belőle. tapasztaltuk. az emlékezet és a koncentráció javítása és a kifejezőkészség.

aki ebben a játékban nem szeretne részt venni. ki hiányzik. és ki kell találniuk. hogy mi volt a nehéz és mi volt a könnyű ebben a játékban. aminél rájöttek. akkor meg lehet kérni a résztvevőket. A játékostársaknak a játékvezető megbeszélt jelére ki lehet nyitniuk a szemüket. továbbra is keresve a párjukat. és egy nagy kendővel letakar egy résztvevőt. Ha a csoport túl kicsi.Memóriát és koncentrációt fejlesztõ játékok választott beszélgetőtárshoz. akik egymásra találnak. hogy kik találták meg egymást a leghamarabb. 101 . Azok. Érdekes lehet megfigyelni. Tanácsos lehet előzőleg megkérdezni. Fontos szabály. hogy minden körben az éppen letakart személy két közvetlen szomszédjának hallgatnia kell. akkor a zenei kiegészítések is színesíthetik ezt a játékot. Ami ez utóbbit illeti. hogy minden egyes újabb „eltűnés” előtt cseréljenek helyet egymással. és becsukják a szemüket. ebben az egyszerű játékban is mennyi feszültség rejlik. Ha zenehallgatásra van lehetőség. hogy mi volt az a mondat. A játékvezető kívül végigmegy a kör mentén. Ha irodalmi párokról van szó itt igazán szerencsés a játék után felolvasni egy rövid részletet az adott műből. Ki hiányzik? Eszköz Egy nagyméretű kendő / lepedő Cél A játék célja a megfigyelőkészség és a rövid távú memória megmozgatása – és a kellemes szórakozás! Leírás A játékosok körben ülnek. van-e valaki. Arról is lehet szót ejteni. a résztvevők általában meglepve tapasztalják. vagy változatlan összetételben már régóta játszik együtt. ők természetesen nem vehetnek részt a találgatásban. megbeszélni. és ezáltal. esetleg kellemetlennek érzi a kendővel való letakarást. hogy ők egymáshoz valók. Néha egy-egy játékos félti a frizuráját. egymás mellé visszaülnek a székekre. vagy egyszerűen csak túl egyszerűnek találja a játékot. hogy az általuk feltételezettnél mennyivel hosszabb időre van szükség az elrejtett személy megnevezéséhez.

A feladat egyszerűnek tűnhet. mintha ők is éppen átadnák a tárgyat. A középen álló játékos feladata. így a középen állónak időnként valóságos Sherlock Holmesnak kell lennie az eldugott tárgy megtalálásához! Változat Izgalmasabb lehet a játék. A körben állók a hátuk mögött ügyesen egymásnak adogatják a gesztenyét (vagy más tárgyat). míg a körben állóknak kézügyességre. az lesz a következő a kör közepén.JÁTÉKLEÍRÁSOK Kinek van valami eldugnivalója? Eszköz Egy kisméretű tárgy. például gesztenye Cél A kör közepén állónak megfigyelőkészségét és összpontosító képességét kell mozgósítania a körbeadogatott tárgy megtalálásához. Ilyenkor természetesen még nagyobb óvatosságra van szükség az átadásnál! 102 . neki kell majd a tárgyat megtalálnia. hogy leleplezze a tárgyat éppen átadó játékost. de a többi játékost semmi sem akadályozza abban. hogy úgy tegyenek. Ügyesebb játékosok pedig egyszerre két tárgyat is járathatnak körbe ellentétes irányban. A fennmaradó egy játékos a kör közepén áll. Igen ám. hogy a tárgy hollétét eltitkolják. jó együttműködésre és némi önuralomra van szükségük. ha két játékos áll a kör közepére. könnyű észrevenni. Leírás Egy kivételével az összes játékos kört alkot. Akit így „fülön csípnek”. hiszen a tárgy átadása mozgással jár. Szorosan egymás mellett állnak és a kör közepe felé néznek.

ha beviszünk egy kalapot. ha egy-egy ilyen könyvet könyvtárból kölcsönözve viszünk magunkkal. egy kabátot mint „látható” dolgokat. akkor jelentkezik. már mondja is. szólásokkal kapcsolatban még sok játékváltozatot kitalálhatunk magunk is! 103 . Itt most nem sorba megyünk. Az is érdekes lehet. mint kecske a késtől. Fél. így bemelegítőnek érdemes megbeszélni. hogy „megeszem a kalapomat”. hogy a tárgyakat látva olyan szólásokat. Mit is jelent ez? Mikor szoktuk mondani? Ezeket. és ha a játékvezető rábólintott. Félrecsapta a kalapját. melyben az a tárgy vagy annak szinonimája szerepel. Nem tűzi a kalapja mellé. Kalapot tett a fejére. A játékhoz kiegészítésül igen jól használhatók a szólás-. Nem jó a haragos ember kezébe kést adni. közmondásokat gyűjtünk. közmondásokat. ha valakinek gyorsan eszébe jut a kalappal kapcsolatos következő szólás. Leírás Biztosan van a csoportban. Cél Az emlékezet megmozgatása annak segítségével. közmondásgyűjtemények. A játékban egy-egy tárgyhoz kapcsolódva gyűjtünk olyan szólásokat. hogy kifogytunk az ötletekből. Ha úgy tűnik. akkor meg lehet állni és megbeszélni. Kést üt a szívembe. Egy kalap alá veszi. aki használta már azt a kifejezést. Kis segítségül álljon itt néhány kalappal kapcsolatos szólás. (Úrrá lett. hogy mi a jelentéstartalma ezeknek a szólásoknak és melyik volt újdonság bármelyikünk számára. mert az ismereteinket is gyarapítja egy ilyen gyűjtemény átnézése.Memóriát és koncentrációt fejlesztõ játékok Megeszem a kalapom Eszköz Nem elhagyhatatlan. A közmondásokkal. egy kést. Beletörött a kése. hanem jelentkezéssel és bekiabálással. de színesebbé teszi a játékot. Tehát. melyekben ezek a tárgyak szerepelnek.) A késsel kapcsolatos mondások is szép számmal vannak.

hogy három-három tárgy legyen egymáshoz kapcsolható. ha jól tudják indokolni. bár minden elfogadható. csészealj • radír. vonatjegy • levél. úgy. kézbe veszi. de hát valamikor rendet kell tenni az összetartozó tárgyak között. és mindenki igyekezzen minél több. hogy mindenki ugyanazokat a tárgyakat vélte összetartozónak. hogy mely tárgyakat tesz majd egymás mellé. Lehet magyarázatot kérni. olló • kávéskanál. Kiszámolóssal eldönthetjük. Megyünk sorba. hogy ki lesz az első. vagy lehetséges másfajta kapcsolat is a bazár tárgyai között. névjegykártya. Példák az összetartozó tárgyakra: • útikönyv. Ezeket ne vegyük el az asztalról. cérna. és egymás mellé rakja őket. hogy valóban összetartozók-e. de teljes összevisszaságban. letakarjuk. körtemuzsika • kés. boríték • nagyító. Három percnél ne nézzük tovább. asztalra kirakható összetartozó tárgyakat. egészen addig. villanykörte. Felemeljük a kendőt. Aki megnevezte a tárgyakat. ha eljön annak az ideje. villa. de először mindenki csak szótlanul nézze és keresse meg a szemével. ceruza. újság • kártya. térkép. toll 104 . amíg a tárgyak összevisszaságából kialakul az egymáshoz tartozó tárgyak rendezett sora. ha kicsit furcsának véljük a kapcsolatot. gyűszű • körte. Hogy ne lássuk őket. szemüveg. csak ellenőrizzük. Leírás Az asztalra jó kis bazárt hordunk össze. képeslap • tű. Beszéljük meg. bélyeg. kávéscsésze. aki megnevezheti az általa összetartozónak vélt három tárgyat. egymáshoz tartozó tárgyat megjegyezni. Sok minden van itt.JÁTÉKLEÍRÁSOK Összetartozó tárgyak Eszköz Összegyűjtünk nem túl nehéz. Cél Összefüggéseket felfedezni és megjegyezni. Jó memóriát és koncentrálást igényel.

Cél Felidézni a régi ízeket és ennek kapcsán az emlékeket. és így a képe elhagyta a combray-i napokat. Például volt egy 105 . hogy más. hogy milyen érzések kapcsolódnak ehhez. s amelyek moccanás nélkül tartják majdnem megfoghatatlan harmatjukon az emlék óriás épületét. Leírás Lényegében ez inkább az „emlékezetmunkára” hasonlít. Fordította: Gyergyai Albert Bp. Valószínűleg kevesen ismerik. anélkül hogy megízleltem volna. vasárnaponként (mert olyankor mise előtt sose hagytam el a házat) Léonie néném szokott adni. amikor a teába mártott keksz íze felidézi a régmúltat. Mi most próbáljuk meg gondolatban felidézni az ízt. vagy elszunnyadtak. „S hirtelen megjelent az emlék.” (Macel Proust: Az eltűnt idő nyomában.Memóriát és koncentrációt fejlesztõ játékok Régi ízek. ami igen emlékezetes számunkra. amely pedig oly buján érzékies. anyagtalanabbul. törékenyebben. Nyilván ebben az is szerepet játszik majd. mindannyi százfelé hullott. a dolgok pusztulása után. remélik. amíg meg nem kóstoltam. 1969. Lehet nagyon egyszerű is ez. szigorú és ájtatos redői alatt – vagy megszűntek. ha felmentem köszönni a szobájába. régi ételek Eszköz Nem kell hozzá.. a cukrászdákban. minden egyébnek romjai felett. az élőlények halála után. újabb napokhoz kapcsolódják. Európa Kiadó. ezért érdemes elhozni és felolvasni Proust „Az eltűnt idő nyomában” című könyvéből ama bizonyos részletet. talán mert az emlékekből. de színessé tudja tenni a csoportos együttlétet. A kis madeleine látványa semmire se emlékeztetett. amelyek idézik. szívósabban és hívebben mindennél – mintha csak lelkek volnának. amit Combray-ban.) Igazán szép leírás ez a részlet arról. várják. elvesztették terjeszkedő erejüket és így nem voltak képesek feljutni az öntudathoz. talán mert azóta sokszor láttam. hogy egy íz hogy kapcsolódik az emlékekhez. amelyek oly régóta kívül estek az emlékezetemen. miután előbb beáztatta a teájába vagy a hársfateába. Ez az íz annak a darabka madeleine-nek az íze volt. de elevenebben. semmi se maradt életben. De mikor a régmúltból többé már semmi se marad. egyedül az íz és az illat élnek még tovább sokáig. formáik – e kis cukros kagylóé is.

a csoport többi tagja segít. melyek egy konkrét ízhez kapcsolódnak. ritkább feladványon. ritkább közmondás vagy szólás kapcsán beszélgetést is kezdeményezhetünk annak jelentéséről. akit ha az édesanyja elvitt orvoshoz és már türelmetlen volt. S abban is legyünk megengedők.JÁTÉKLEÍRÁSOK ismerős kisfiú. Nekem a nagymamám által sütött bukta az. emlékeket felidéző beszélgetésnél mindig hagyjunk időt! Senkit nem szabad sürgetni abban. az íz. Szólások. közmondások egyik felét írtuk. és meg kell mondania hozzá a másik felét. a mamája az orvosi vizsgálat után mindig vett neki egy linzert. 106 . Mindenki húz. a legemlékezetesebbet. vagy együtt gondolkodnak egy-egy nehezebb. Felnőttkorában is nagyon szerette ezt a süteményt. ami emlékezésre késztet? Mi ez az emlék? Életed mely időszakából származik? Az ilyen. amelyekre szólások. Előbb vagy utóbb úgy is a csoporttagok többsége megosztja a csoport többi tagjával az emlékeit. hogy ki kezdi a mesélést. illetve az emlékezet élénkítése rég nem hallott közmondások. mindig a rendelő fertőtlenítő szaga és az ezt elnyomó finom málna íz. amelyekre szólások vagy közmondások első felét írta. Ti. Ha ez nem sikerül. ami felejthetetlen. de a linzerről. enni szeretett volna. Leírás A játékvezető előre elkészít kis papírlapokat. hogy megtalálta-e már a legérdekesebbet. papír. ceruza Cél A verbális készség kopásának megakadályozása. használatának körülményeiről stb. hogy vagytok ezzel? Mi az. szólások felidézésével. meg a csokoládébevonat jut eszébe. Egy-egy érdekesebb. vagy kap egyet ezekből. közmondások Eszköz Kis papírlapok.

Egy nagy körbe lefektetik őket a padlóra. úgy. egy kis cédulára felírva az adott szót. ha ez nem sikerül elsőre. (Tehát ha a közmondásban „vermet” szerepel. kinyitjuk. Ezután behívják a kint lévő játékost. további kérdéseket tehet fel. de annál izgalmasabb. Kérdezheti őket bármiről. Egy játékos kimegy a teremből. Ezek lehetnek például könyv. hangosan hallhatóan összecsapjuk. akiknél a közmondás szavai vannak. vagy szólásban szerepel. ahogy a közmondásban. ahogyan találtuk. mintha egy zenekart vezényelnénk vele. felolvasunk belőle egy mondatot. aztán megpróbáljuk felállítani a padlón. Ez a játékos kérdéseket tesz fel azoknak a játéko soknak. Egy lehetséges mozgássor például. hat vagy több egyszerű. bot. Vagy: felvesszük a botot.Memóriát és koncentrációt fejlesztõ játékok Változat A játék másik változata kicsit nehezebb. Tárgyak és cselekvések Eszköz Környezetünkben található tárgyak Cél A játék megfigyelőkészségre és a rövid távú memóriára épít a cselekvések megfigyelésében és megismétlésében. hasonlók. A többiek kiválasztanak egy szólást vagy közmondást. hétköznapi tárgyat. Miután ez természetesen nem sikerül. Könnyebb. s annak egy-egy szavát a csoportvezető kiosztja egy-egy játékosnak. de a válaszolóknak a válaszba bele kell szőni a kapott szót. a cselekvéssorok kitalálása pedig a fantáziánkat mozgósítja. Ezután kitalálnak minden egyes tárgy­ gyal egy bizonyos cselekvéssort. nem jó a „verem” vagy a „veremben”!) A kapott válaszok alapján kell kitalálnia a közmondást. amit minden résztvevőnek pontosan meg kell figyelnie és ezt követően utánoznia. méghozzá ugyanazon alakban. ha a könyvet egy kézzel felemeljük. Leírás A játékosok keresnek a helyiségben kb. akkor a válaszban is annak kell lennie. fejünkre 107 . pantomimszerűen eljátsszuk. tányér. ha ezt szószerinti értelemben teszi. Természetesen. újra visszafektetjük a padlóra. virágcserép. Az újságból hajtogathatunk csákót. újság. és két kézzel újra a földre helyezzük.

Érdekes látni. A felhasznált tárgyak számát tetszés szerint bővíthetjük vagy szűkíthetjük. A lehetőségeknek természetesen csak a résztvevők fantáziája szab határt. a bottal furulyázik. Jobb. kézmozdulatait. Kezdésnek ajánlatos először csak egy tárgyat használni. A cselekvéssorokat kitalálhatja a csoport együtt is.) Minden játékos alaposan szemügyre veszi a vele szemben ülőt. a többiek megfigyelik az illető tartását. de hozzájárulhat ahhoz is. ho gyan hoz ki minden játékos valami egyénit ugyanazokból a cselekvésekből. és egyre inkább szükségük van a fantáziájukra! Vedd észre a részleteket! Eszköz Nem kell hozzá. magától értetődően ülhetnek körben. (Ha a játékosoknak jobbnak tűnik. Amikor a játékosok egymás után leutánozzák a megadott mozgássort. ami már szerepelt. majd levéve és eredeti újság formájára széthajtogatva visszatehetjük a padlóra. hogy a játék szórakoztató legyen. és megpróbálja a testtartásának. A fejére teszi a könyvet és tesz vele néhány lépést. az újságot szalvétának használja és így tovább. valamint ruházatának olyan sok részletét meg108 .JÁTÉKLEÍRÁSOK téve sétálhatunk vele egy kört. vagy asztaloknál is. két méterre egymástól. a cso port „befogadóképességéhez” igazítva. A lényeg ekkor az. vagy minden tárgynál egy másik játékos. hogy a csoporttagok jobban megismerjék egymást. hogy minden játékos minden tárggyal egyegy különböző cselekvést hajt végre. Változat A tárgyakat úgy is használhatjuk. ha nagyvonalúan kezeljük a cselekvéssor utánzásának pontosságát – hiszen a lényeg az. Cél A játék frissítően hat a résztvevők megfigyelőkészségére és rövid távú memóriájára. Így persze a később sorra kerülők dolga egyre nehezebbé válik. mimikáját. egymással szemben. Leírás A résztvevők két sorban ülnek kb. hogy ne ismételjen meg olyan cselekvést.

Kezdjük a játékot ezek közül kettővel. esetleg egy játékdélutánon a szokásosnál szétszórtabbak és nyugtalanabbak.Memóriát és koncentrációt fejlesztõ játékok jegyezni. A csoportvezető megbeszélt jelére az ’A’ csoport visszafordul. például asztal. Már két tárgy kombinációja is sokfajta lehetőséget ad a változtatásra. A csoport együtt is megkeresheti a változásokat. Ezután hozzávehetünk egy harmadik tárgyat. amennyit csak lehetséges. milyen mértékű és típusú eltérések lehetnek az eredetitől. ernyő. hogy a társukat figyelnék meg. Az állókép minden további átalakítását most már maguk a játékosok végezhetik. csekély a játéktapasztalatuk. megfelelőbb lehet a játék alábbi változata. Változat Ahelyett. amelyet aztán többszörösen megváltoztat. amelyeket a teremben talál. hiszen most már tudják. és a játék végén felolvassák. és egymás után megnevezik a partnerükön tapasztalható változást. váza. A játékvezető kialakít egy csendéletet olyan tárgyakból. kérjük meg a résztvevőket. akik csak rövid ideje ismerik egymást. szék. és a másik csoport próbálja meg felismerni. befogadóképességéhez alkalmazkodva. Mutassunk be ezek közül minél többet. hogy figyeljék meg és írják le ezeket. ezt a hármas együttest is többféleképpen megváltoztatjuk. táska. bot és társaik. Változat A játékvezető összeállíthat egy nagyobb csendéletet az egész csoport számára is. a párok ’B’ tagjai) megváltoztatnak egy részletet testtartásukban vagy ruházatukon. a párok felépíthetnek egymásnak tárgyakból egy csendéletet. a résztvevők kedvéhez. könyv. a résztvevők pedig. A szerepek így többször is cserélődhetnek a két csoport között. vagy egyszerűen csak becsukják a szemüket. kiegészítéseket. Ezután megcserélődnek a szerepek: az ’A’ csoport változtat meg egy részletet a ruházatán vagy testtartásán. Két perc után az ’A’ sorban ülő összes résztvevő hátat fordít a ’B’ sorban ülő párjának. amikor a játékosok becsukják a szemüket. amit észrevett. Ez alatt a ’B’ sorban ülők (illetve ha nem sorban ülnek. idejéhez. Az első játékost a játékvezető választja ki (vagy természetesen önként is jelentkezhet). és igyekeznek észrevenni a másik által végrehajtott apró változtatásokat. Ekkor ezen a csendéleten figyelik meg a részleteket. kalap. ezúttal is megfigyelik és leírják a változásokat. Változat Olyan csoportok számára. és a játékos 109 . vagy minden cso porttag felírja. A részletnek egyértelműen felismerhetőnek kell lennie. illetve kinyitja a szemét.

Leírás Nagy László: Adjon az Isten című verse volt az. Jó. hogy mindenki csak a maga két sorát tette hozzá. ha a játékosok minden változást azonnal megneveznek. hogy mindenki mondta végig magában. ami a leggyorsabban megtanulhatónak bizonyult. mikor már eléggé biztonságos volt mindenkinek a tudása. Javasolt először nagyobb tárgyakkal kezdeni. és fokozatosan áttérni a kisebbekre. mindenkinél csak egy részlet. úgy. Ezenkívül szükséges még az is. hogy már olyan so rokat is kértünk. Ekkor elolvastuk együtt. ami nem a saját lapocskán kézben tartott részlet volt. lassan elhagyható volt az olvasás. ahányan a csoportban vagyunk. A következő alkalommal. Később. majd játszottunk. hogy mindig képesek vagyunk újat tanulni. hanem két sort írva egy felolvasónak. hogy a jól tanulható sorok vagy mondatok elkülönítve. úgy hangzott el a vers.JÁTÉKLEÍRÁSOK mindig kiválasztja az utána következőt. az mondta ki hangosan a következő sort. Kiválaszthatjuk persze a játékosokat valamilyen játékos formában. a „memoriterek” minden életkorban fejlesztik a tanulási készséget. Többször elolvasva a verset. Így minden résztvevő fokozatosan egyre nagyobb biztonságra tesz szert. ahogy felfedezték azt. Nem szavanként. működtetik a memóriát. Verstanulás Eszköz A megtanulásra kiválasztott vers kinyomtatva annyi példányban. „önállóbb” változataival. Cél A kívülről megtanulandó szövegek. például egy megpörgetett üveg segítségével: akire az üveg nyaka mutat. az lesz a csendélet következő átformálója. kórusban. jól olvashatóan mindenkinek a kezében legyenek. A jól kiválasztott vers segít megbizonyosodni arról. kapta meg mindenki a maga szerepét. s csak akire a játékvezető rámutatott. 110 . pedig esetleg már megpróbálkozhatunk a játék nehezebb. úgy.

ha nem kérem. adjon úgyis. forró kemencét. árva kezembe parolát. 111 . csatlakozva tudjuk a virágokból a koszorút megkötni. üres vékámba gabonát. szerelmet. hogy gyorsan.Memóriát és koncentrációt fejlesztõ játékok Nagy László: Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét. lámpámba lángot ne kelljen korán az ágyra hevernem. hogy hitem széjjel ne düljön. kérdésre választ ő küldjön. Virágkoszorú Eszköz Nem kell hozzá. temetők helyett életet – nekem a kérés nagy szégyen. Cél A memóriát lendületbe hozni és egymásra figyelni. adjon az Isten fényeket.

Például: rózsa. s lehet nem versengő módon. és az elismerést számukra pozitív visszajelzésben megfogalmazni. ki tud valamit a virágok szimbolikus üzenetéről. mennyi növényt ismerünk. hogy nem csak virágokból. Máskor meg. akik sokáig játékban tudnak maradni. hogy „a rózsa azt jelenti. melyeben szerepel egy vagy több virágnak a neve. hogy megkérdezzük. hanem növényekből is fonjuk a koszorút. de a 25 például „huszonzüm” lenne. az 55 pedig „zümzüm”! 112 . vagyis például a 20 vagy a 30 helyén „zümm” szerepel. őszirózsa és így tovább. tehát nem kiesést figyelve csak arra koncentrálva játszani. hogy a mondott virágnév utolsó betűjével kell kezdődnie a következőnek. ha a játékosok között van jó énekhangú. nóták eléneklésével. és a koszorúkötés után ezt nézegetjük. Érdemes megfigyelni. hogy kik azok. hű vagyok”.JÁTÉKLEÍRÁSOK Leírás A játék az ismert szóláncok egyike. akkor kiesik. koncentrálóképességet karbantartó-fejlesztő játék Leírás A játékosok sorban hangosan számolnak. úgy jön létre. a virágokról fotókat is közlő szép albumot. de a dal is azt mondja. különösen. Cél Gyors gondolkodást. mindenki egy számot mond. Züm-züm-bumm Eszköz Nem kell hozzá. Lehet úgy is játszani. A rózsa a szerelem üzenetét hordozza. aranyeső. kiegészíthető a játék olyan dalok. amarillis. Ha valaki nem tud mondani egy következőt. Az ötöst és annak minden többszörösét „züm” szóval kell helyettesíteni. hogy mennyi virágot. amikor a virágnevekhez beviszünk egy virágokat ismertető. gerbera. s a koszorú kisebb lesz. szegfű. az 59 „zümkilenc”. Ennek a játéknak olyan változatát is lehet játszani. Ha azonban az illető számban szerepel is az ötös számjegy. akkor csak az ötöst kell zümmel helyettesíteni. Ezenkívül ki lehet egészíteni a játékot azzal.

és természetesen az is. a játékosok túl gyorsan esnek ki a körből. miközben valaki azt mondja. Változat A játékot nehezíthetjük azzal. hogy további feladatot adunk a játékosoknak. és senki nem akart kiesni. bevezethetjük azt a szabályt is. akkor az érintett játékosnak kétszer kell felállnia és leülnie. például azt. méghozzá „bumm”-mal. hogy mindenkinek három élete van. tehát a 7.Memóriát és koncentrációt fejlesztõ játékok A számsorunk tehát valahogy így festene: 1-2-3-4-züm-6-7-8-9-züm-11-1213-14-tizenzüm-17-18-19-züm-21 … 49-züm-zümegy-zümkettő-zümháromzümnégy-zümzüm-zümhat … A játékvezető figyel arra. értelmét veszti a játék. Az nyer. a játékot jelentősen tovább bonyo líthatjuk azzal. ha az eredeti túl könnyűnek bizonyult. hogy mindenki viszonylag gyorsan (pl. kiesik. mint az ötös esetében. hiszen ha végtelenségig lehet gondolkodni. Az eljárás ugyanaz. aki utoljára marad. Ilyen kiegészítő feladatnak természetesen akkor van értelme. Változat Ha a „zümmögés” már nagyon jól megy. és le kell ülni. hogy fel kell állni. Ha. azaz csak a harmadik hiba után esik ki. ha a játékosok sikeresen eljutnak 55-ig. ha a hetes számot is helyettesítjük. Ha valaki az elvárt időn belül nem mondja a következő számot. éppen ellenkezőleg. körülbelül 3 másodperc vagy megegyezés szerinti más időtartam) alatt mondja a számot. a 21 vagy a 63 „bumm” 113 . Persze ezt a szabályt helyzettől és csoporttól függően érdemes rugalmasan kezelni. Ennek alapján. hogy „züm”. aki téveszt.

Érdekes esetek ott adódnak. amely mindkét számnak többszöröse „züm-bumm”-ot mondunk. illetve a játékot tetszés szerint lehet tovább bonyolítani vagy egyszerűsíteni. Bummot természetesen külön is lehet játszani.JÁTÉKLEÍRÁSOK lesz. A 35 vagy a 70 helyett. de ennek a viszonylag nehéz játéknak egyes idősekből álló játszócsoportokban kifejezetten nagy sikere van! 114 . ahol az ötös és a hetes találkozik: az 57 például „züm-bumm” lesz. a 71 pedig „bummegy”. a 75 pedig „bumm-züm”. Talán meglepő. a 27 „huszonbumm”.

Ügyességi játékok .

A játék szabályainak a követése késztet arra. és belemenjünk olyan tevékenységekbe. ahol az idősek a legtöbb kudarcélményre tehetnek szert. ezeket „szólítja meg” anélkül. reuma és társai. az oldott légkör elterelik a figyelmet. A játék tartalma.: U. anyaga ezek számára jelent kihívást.vagy a koncentrációs játékokra is). ujjak. Minden játékra. Egyes külföldi tapasztalatok szerint* a különböző fájdalommal járó betegségek. eszközei. tehát ezekben is segíthetnek. a játék öröme. Stöhr (2002): Seniorenspielbuch. elfelejtettünk. ebbe a legkevésbé bevonhatók. kedve stb. „elfeledtetik a betegségeket”. Weinheim/Basel 51. sőt fejleszthetők (ez igaz természetesen pl. * Lásd pl. a memória. hogy milyen mozgásos képességeket birtoklunk még. o. . általános mozgékonyság. Beltz Verlag. amelyek gyakorlás útján újratanulhatók. összpontosítás. hogy engedelmeskedjünk ennek a kihívásnak. hanem az. amelyeket régen nem végeztünk. hogy direkt módon valamiféle gyakorlásnak tűnne. Ez nagyon sok sikerélmény forrása is lehet! Ezek a mozgássorok továbbá általában közeli rokonságban vannak mindennapi tevékenységek során végzett mozgásokkal. hogy a csoport összetétele. . hogy ez az a terület. Jó játékvezetés mellett azonban ezeknél a játékoknál nem a bizonytalanságok és a már elvesztett/hiányzó képességek kerülnek a középpontba. A főbb területek a hajlékonyság.Az ebbe a csoportba tartozó játékok elsősorban a finommo toros mozgás gyakorlásának lehetőségét rejtik. kezek ügyessége. de az ügyességiekre különösen érvényes. A motiváltság. szerint különböző variációkban lehet és kell játszani. Sokan gondolják. amelyek a hétköznapi életben sok mozgástól visszatartják az időseket. és melyek azok. a játékban való részvételüket sokkal kevésbé akadályozzák.

hogy a történet mire végig ér a körön. melynek lényege. és ne keverje össze. Tehát csak a kéz mozdul. teljesen megváltozik. Leírás A játékosok körben ülnek. míg teljesen körbe ér. amikor a játékvezető jobbra is meg balra is elindít egy kört a mozdulatokkal. hogy kellő időben mindenki tovább tudja adni a kapott mozdulatot. s melyik irányba adom tovább. hogy ne tévesszünk. de azt már nem várják meg. hogy pontosan tudják leutánozni a mozdulatot. mint amikor egy történetet indítanak el és adnak tovább. akkor a játékvezetővel szemben ülő is elindít egy másik mozdulatot – ez lehet például a lábak keresztbe tevése –. A játékvezető elmondja és bemutatja a játékot. A többiek figyelnek. melyik irányból kaptam. s azt a lehető legnagyobb hűséggel leutánozva hogyan tudom tovább adni. hogy csak kézzel elindít és átad egy mozdulatot a mellette ülőnek. Amőba Eszköz Az amőba játékhoz szükséges pályát tornateremben vagy udvaron (sima felületen) kell felfesteni vagy felragasztani. hogy milyen mozdulatot kaptam.  Torda Zsuzsa leírása alapján 117 . A játék nehezítésének egyik formája. hanem az indítás után azonnal a játékvezető mellett ülő is elindít egy harmadikfélét. A szomszéd az átvett mozdulatot megismételve adja tovább a mellette ülőnek. Most már fokozottan kell figyelni. s ne járjanak vele úgy. s vigyázni kell.Ügyességi játékok Add tovább a mozdulatot! Eszköz Nem kell hozzá. melyik mozdulatot. Ha legalább egyszer körbeért egy mozdulat. Lehet kézzel megsimogatni a mellettem ülő kezét például. Cél Figyelni egymásra és megjegyezni. és pontosan leképezve adjuk tovább a mozdulatot: ez a feladat.

míg valamelyik csapat az amőbát kigurítja. ezekkel kell a papíron játszott amőba játékhoz hasonlóan az amőbát kigurítani. vagy ameddig az összes labdát elgurítják. A játékosok mindig ebben a sorrendben követik egymást. Először a egyik csapat első tagja gurít. A pálya két végén. A játékot 6 db piros és 6 db kék kisméretű (9 cm-es) labdával játsszuk. A csapatoknak játékosonként három-három azonos színű labdája van.JÁTÉKLEÍRÁSOK Az amőbapálya mérete 2 m x 2 m. a kockák mérete 10 cm x 10 cm. Ezt követően az első csapat második játékosa. Amőbához három egyforma színű labdának kell egymás melletti kockában vízszintesen. A játékot lehet állva. A két-két játékosnak a vonal mögött kell elhelyezkedni a pálya két végén. hogy mozgásukban akadályozott idősek is tudják játszani. függőlegesen vagy átlósan elhelyezkedni. illetve széken ülve is játszani. A játék addig tart. Szabályos amőbához egy kockában egy labda helyezkedhet el. a pályától 120 cm-re kell a pályával azonos hosszúságú vonalat festeni. • • • • • • • • • 118 . Előnye. Cél A játék a mozgáskoordinációt és a kombinatív gondolkodást segíti. majd a másik csapat első tagja gurít. majd a másik csapat második játékosa gurít. Leírás A játékhoz kétszer két fős csapat szükséges.

Ügyességi játékok 119 .

magunkban mérjük fel. vagy egy kerületben lévő klubok megrendezik a „Játékok bajnokságát”. legalább tíz centiméter átmérőjű korongokból legalább öt darab. és sorban egymás után. hogy ha egy második vagy harmadik körben a dobálás távolságát növeljük. kétszeres és háromszoros. 120 . Fontos kijelölnünk a dobóhelyzet céltól való távolságát jelző vonalat. hogy a játékvezető kiválaszt két csapatkapitányt. mint a korong. hogy később vagy utoljára választják őket egy csapatba. akkor ennek a duplája szükséges. A csapatok felállnak. Ha a mínusz 10 jelzésű mezőre esett egy korong. hogy ellenőrizze a pontszámok összeadását. akkor azt bizony le kell vonni. Ez a játék egy versengésre épülő játék.JÁTÉKLEÍRÁSOK Célba dobás Eszköz Könnyű és lapos. Cél Mozgással. Az eredményeket két bíró írja fel az eredményjelző táblára. egyszer az egyik csapatból. ügyességgel gyakorolni a célba dobást egy. de ez nehezebb. Nehezítő tényező lehet. hogy a korongok melyik számmal jelzett mezőbe estek. s a különböző kosarakba dobott dióknak vagy labdáknak az értéke a távolságtól függően lehet egyszeres. mint ahogy ezt pl. hogy három kis kosárkát helyezünk el különbözõ távolságban. A földön vagy a földre terített csomagolópapíron felrajzolva a céltábla. s a dió kisebb. Az eredményeket a falitáblán jelezzük. amit nem szabad átlépni. Leírás A csoportot lehet véletlenszerűen két csapatra osztani. de azt is megtehetjük. hogy az idősek mennyire fogják elviselni. de ha versenyszerűen játszunk. Korongok helyett lehet diógurítással is játszani. A dióval vagy ping-pong labdával való célba dobálást inkább úgy játsszuk. tehát alkalmazható akkor is. esetleg földre érés után még tovább is gurul. félévente a főváros huszadik kerületében megteszik. Ez utóbbi megoldásnál vigyázzunk. s az eredményt annak alapján számoljuk ki. de felkérünk mindenkit arra. a dartsnál kevésbé veszélyes játékkal. ha például egy városban. aki aztán választ a csapatába embereket. másszor a másik csapatból dobja a földre fektetett táblázatra a játékos az öt ko rongot.

s azokon a különleges alkalmakon is. az értéket a feltüntetett számok jelzik: 121 . amikor gyerekeket hívunk meg játékdélutánra. A papírra vagy fölre rajzolt táblázat formája a következő.Ügyességi játékok Mindkét játék nagyon jól használható szabadban.

JÁTÉKLEÍRÁSOK 122 .

hogy a résztvevők az ügyességükön kívül a kooperációs készségüket is mozgósítsák. amit a játékosoknak át kell. Így együtt kell átvinniük a ceruzát két. akkor azoknak megint egy olyan feladatot kell megoldaniuk. amelyet közösen. ezután azok viszik tovább a ceruzát. velük nagyjából szemben ülő játékosnak. átlépik stb. az akadályt).Ügyességi játékok 10 + 2 7 6 9 5 1 10 – 4 3 8 Ceruzaküldemény Eszköz Ceruza. hogy a kör közepére különböző akadályokat kell elhelyezni. a tenyerük közé szorítva kell megfogniuk. Játszhatjuk úgy. és a döntést együtt meghozni. nem szabad egyiküknek sem a saját ujjai közé szorítva tartani. 123 . Ha a feladat így túl könnyű és nélkülözi az izgalmat. Ha sikeresen átvitték a „küldeményt” az akadályokon. mennyire akarjuk megnehezíteni a dolgot. Cél A játék célja. amelynek nehézségi fokát részben maguk határozhatják meg. hogy a döntést ebben a tekintetben a játékosokra bízzuk (hogy megkerülik. Ilyenkor természetesen meg kell ezt beszélniük egymással. a játékvezető megpróbálhatja megnehezíteni. Két egymás mellett ülő játékos kap egy ceruzát. A ceruzát a játékosok enyhén egymáshoz nyomott tenyerének kell megtartani. és átadták az újabb párnak. esetleg fellépve rá átmászni rajta – attól függ. Leírás A játékosok körben ülnek. és átadni. Például úgy. vagy lehet lépniük.

de úgy is játszhatjuk. Ez nem egyszerű. Azután továbbmegy. elvágja a zsinórt. kinél van a gyűrű. Ehhez a játékhoz akár énekelhetünk is.JÁTÉKLEÍRÁSOK Csön-csön gyűrű Eszköz Hosszú. például a „Csön-csön gyűrű …” kezdetű dalocskát. az megy középre. hogy mindenki legyen egyszer középen. akinél a gyűrű volt. Leírás A játékosok körben ülnek. Fel kell fedeznie. Ezt a hozzáállást sok más játéknál is mérlegelni és alkalmazni kellene. Mikor végül visszaérkezve a saját helyére körbeér. A többiek közben csendben körbetologatják a zsinóron a „gyűrűt”. hogy megtartsa. Ha a középső játékos megtalálja a gyűrűt. vagy ki kell találnia. Az első önként vállalkozó játékos középre megy. mintha a karika az ő kezében lenne. hogy mindenki lehetőséget kapjon a gyűrű felfedezésére. a középen álló játékos pedig kinyitja a szemét. és összeköti a zsinór két végét. 124 . vastagabb zsinór. és minden játékosnak a kezébe ad egy további darabot a zsinórból. A játékvezetőnek egy hosszú zsinór van a kezében. ráfűz egy nagyobbacska függönykarikát. függönykarika Cél A középen álló játékosnak kell felfedeznie. egy játékos a tenyerébe rejtve tartja a gyűrűt. amelynek a végét a bal oldali szomszédja kezébe adja. Ehhez elsősorban jó megfigyelőkészségre van szüksége. amikor a játékos már kinyitotta a szemét. Feladatát ilyenkor is a többiek megtévesztően hasonló mozdulatai nehezítik meg – mintha mindenki éppen továbbadná a gyűrűt. kinél van a gyűrű. hiszen a többi játékos is tarthatja úgy a kezét. Amikor a játékvezető „állj”-t mond. Változat A gyűrű állandóan mozgásban is maradhat akkor is. és egy rövid időre becsukja a szemét.

Leírás A játékosok körben ülnek. egy parafadugó Cél Egyszerű ügyességi játék. és utána lelökni a dugót. amin egy kávéskanalat raktunk keresztbe. (Vagyis a mutatóujját ugyanazon kéz hüvelykujján fölfelé húzva a dugót lelökni. A kör közepén egy kis asztal áll. de legalább egy másodpercmutatós karóránk. hogy a játékosnak nem szabad az üveg előtt megállnia. az üveg nyakára pedig egy dugó. úgy. mindenképpen megállás nélkül. vagy egy vízzel telt félliteres műanyag flakon. Legalább két asztal összetolva. amely alkalmas a finommotoros mozgás és a mozgáskoordináció fejlesztésére is. (Műanyag palack alkalmazása előnyösebb. az asztalra egy üveg van állítva.Ügyességi játékok Dugópöckölés Eszköz Egy palack / műanyag flakon. de nem túl nehéz könyv. A tárgyak között lehet csésze.) A lényeg. tárgyak elhelyezve. ha el szeretnénk kerülni. hogy a flakon alig férjen el közöttük. lehet három egymásra rakott gyufásdoboz és így tovább.) Egyik játékos a másik után megpróbálja egy előre kijelölt startvonaltól (kb. Jó. egyenletesen haladva kell elpöckölni. 125 . 3 méterre az üvegtől) elindulva menet közben lepöckölni a dugót az üvegről. Elefánt a porcelánboltban Eszköz Egy játékelefánt vagy az elefántot jelképező nagyobb. egymás mellett és azon egymástól különböző távolságra. hogy később törött üvegszilánkokat kelljen söprögetnünk. ha van egy stopperóránk.

Leírás Mindannyian hallottuk már ezt a mondást. az összpontosítás. tapintattal el lehet kerülni ezeket a helyzeteket. egy óra vagy akár egy toll. hogy van. Hideg-meleg Eszköz Bármilyen könnyen elrejthető tárgy Cél A tárgykereső játékok „klasszikusa” az elrejtett tárgy megkeresése közben a figyelem. óvatossággal és kellő körültekintéssel. próbáljuk ki a gyakorlatban. aki úgy mozog. hogy ezekből a példákból kiderült. Az győz. 126 . mint „elefánt a porcelánboltban”. Most. ismerőseink köréből. egy labda. a vállalkozó szellemű játékosok kezdhetik. és mégis rövid idő alatt sikerüljön végigmenni a kijelölt úton. hogy figyelmességgel. amiben előzőleg megegyeztek. az építmények ne dőljenek össze. ami ott a helyiségben rendelkezésre áll: egy sapka. Ügyeljünk az útvonal és az akadályok jó elhelyezésére. s végigment a kijelölt úton. Ez bármi lehet. hogy hogyan sikerül végigmenni úgy. Gyűjtsünk erre példákat környezetünkből. a nehézségi fokra. itt. hogy a legkevesebb kárt okozzuk. A tárgy méretének megválasztásával természetesen a játék nehézségi fokát szabályozhatjuk. ezen a terepasztalon. a találékonyság és az együttműködési készség frissen tartásában segíthet. míg a többiek elrejtenek a teremben egy tárgyat. aki a legrövidebb idő alatt a legkevesebb hibapontot érte el.JÁTÉKLEÍRÁSOK Cél Az irányított finommozgás gyakorlásával végig vezetni az elefántot vagy az elefántot helyettesítő tárgyat egy kijelölt úton úgy. Leírás Egy játékos kimegy a teremből. hogy a tárgyak ne mozduljanak el. Egyéni versenyről van szó. Még átvitt értelemben is szoktuk használni.

Amikor a kereső megtalálja az elrejtett tárgyat. ha pedig távolodik tőle. hogy az időseknek ez kicsit nehezebben megy. a megmaradó két ember a győztes. Amikor behívják a kinti játékost. de a finom ujjmozgások gyakorlására jó. ha a hurkapálcát két egymás melletti játékos csakis a két mutatóujjal fogja. hanem több hurkapálcával dolgozunk. hogy a székeket olyan távolságra tesszük. egy másik játékos megy ki a szobából. „tűz” kiáltásokkal segítenek neki. 127 . akkor még a verseny indulása előtt kell megegyezni abban. lehet egy kicsit vastagabb filctollal kezdeni. az elkezdi keresni a tárgyat. s még lehet is. és a másik is csak mutatóujjal veszi át. Nehezíteni úgy lehet. azok kiesnek. A végén. Hurkapálcás ujjgyakorlat Eszköz Legalább négy-öt hurkapálca vagy ennek híján filctollak. hogy csakis arra legyen elég.Ügyességi játékok A tárgy rejtekhelyét csak a bent maradt játékosok ismerik. egymásra figyelés. Sőt. hogy nem egy. s végül lehet hurkapálcával ügyeskedni. és így a játék tetszőleges alkalommal ismételhető. Lehet. akiknek kifejezetten jól megy. ami filctoll is lehet. Tehát csakis a mutatóujjak érhetnek egymáshoz az átadáskor és az átvételkor is. hogy. hogy először lassan próbálják ki. illetve úgy is lehet. „forró”. majd áttérni egy kevésbé vastagra. hogy mennyi segítség megengedett. Cél Az ujjak finommozgásának gyakorlása. Akiknél leesik a pálca a földre. Leírás A játékosok körben ülnek. Ha versengve és stafétaszerűen játszunk. „nagyon hideg” vagy „fagyos” kiáltásokkal tájékoztatják helyzetéről. Kipróbálásra kézbe adunk néhány hurkapálcát vagy átadandó tárgyat. „hideg”. Ezután a tárgyat új helyre rejtik el a bent maradók. hogy a hurkapálca átvétele megtörténjék. hogy vannak. A feladat az. A keresés közben a többiek irányítják: amikor közel jár a tárgyhoz „meleg”.

lencse. Szótlanul. a kifejezőkészség és a megértés gyakorlása. hogy ki lesz az irányító és ki az irányított. akikről úgy gondoljuk. hogy mit csináljon. hogy melyik pár vállalkozik rá. Az irányító megkapja az egyik feladatot. Példák: Kérek egy pohár vizet! Nyisd ki az ajtót! Húzd el a függönyt! Kérj egy papír zsebkendőt! Mindenkinek simogasd meg a kezét! Fáj a fejem. (Ha nincs jelentkező. s végül is majd jó lesz rámutatni arra. hogy már szavak nélkül is megértik egymást. kukoricaszemek.) Az első jelentkező pár megegyezik abban. gesztusokkal.JÁTÉKLEÍRÁSOK Irányítás szavak nélkül Eszköz Kis kartonlapokon jól olvashatóan. Kanálból kanálba Eszköz Evőkanalak vagy más kanalak. utasítások felírva. ahányan vagyunk a csoportban és babszemek. kérek egy gyógyszert! Nagyon melegem van. hogy mennyire kifejezően tudták irányítani a társukat. Az ötletesség és jó megértési szint megmutatkozhat ebben a játékban. szellőztessünk! Cél Az empátia. Ha nem sikerül elsőre. az arckifejezésének változtatásával. 128 . akkor kérjünk meg olyanokat. Leírás Megkérdezzük. annyi. mutogatással jelzi társának. Jó lenne. az egymásra figyelés. gombok vagy apró drazsé. vagy mennyire érzékenyen értelmezték a szavak nélküli irányítást. ha ezt most itt a csoportban. hogy kik azok a párok a csoportban. megkérdezzük. de a csoportnak igen. hogy képesek lesznek elérni a szavak nélküli irányítást. akkor lehet újra kezdeni. nagyobb betűkkel különböző kérések. akik úgy gondolják. amit az irányítottnak nem mutat meg. játékos formában is bemutatnák.

hogy kibogozása azért 129 . lejátszó Cél Kiváló tréfás felvezetés egy következő játékhoz. mikor önti a kanál tartalmát. Közvetlen szomszédok egymásnak nyújtott segítése viszont nincs megtiltva. és minden réteg után zsinórral újra átkötve. Leírás Körben állva mindenki a kezében tartja az evőkanalat. Adott jelre. és növelheti a különböző képességű játékosok közötti „esélyegyenlőséget”. hány szem. kazetta/CD. kisméretű tárgy a következő játék kellékei közül. sok réteg papírba csomagolva. tehát foghatom a kezét. mozgáskoordináció és ügyesség fejlesztése. a merőkanáltól a viszonylag kisebbekig. A játékot érdekesebbé teheti. azonos irányba indítva mindenki átteszi a szomszéd kanalába a szemeket. de kanálból kanálba. A körben négy személynél a kanálba beleteszünk annyi babszemet. persze úgy. ha különböző kanalakat használunk. amennyi csak elfér és megszámoljuk. hogy melyik cso portban ér vissza az elindítóhoz és hol kevesebb a veszteség. Leírás A játékvezető előre elkészít egy kis csomagot. kézzel nem szabad azokhoz nyúlni. amíg az utolsó babszem ki nem esik az utolsó kanálból. vagyis a kiesett babszem. Kicsomagolás Eszköz Csomagolópapírral többrétegűen becsomagolt és átkötözött kis csomag. Változat Lehet kettéválasztani a csoportot és versengés tárgyává tenni.Ügyességi játékok Cél Figyelemfejlesztés. Addig játszunk így.

és akkor 130 . hogy figyeljen. aztán lehet virágokat is mondani. hogy „gyümölcs”. Ha már kifogytak a játékosok a gyümölcsnevekből. Leírás Eldobjuk valakinek a labdát. és kivesz belőle egy kelléket a következő játékhoz. A zenés és a csomagbontogatós szakaszok többszöri váltogatása után az utolsó játékos végre kicsomagolja a csomagot. Labdajáték (gyümölcs. tehát a csoport vezetője mondja. kell mondania egy gyümölcsnevet. itt is van lehetőség arra. hogy a játékvezető a sikerélményt célzottan bizonyos résztvevőknek közvetítse. apró nyeremény is a szerencsés – és ügyesen bontogató – nyertesnek. azt mondja. hogy ne ismétlődjenek a gyümölcsnevek. kézügyesség és figyelem együttes fejlesztése. lehetőleg gyorsan és máris tovább dobni a következőnek. akkor át lehet váltani zöldségek megnevezésére. valamint találékonyság-. A játékvezető kellő odafigyeléssel növelheti a játék izgalmát azzal. Amikor a zene hirtelen elhallgat. szókincsfejlesztés. ha elkapta a labdát. megszólítva. A háttérben szóljon kellemes zene. hogy kinek dobom a labdát. a csomagban lehet pl. Ez a játék természetesen önállóan is játszható. Később lehet csak a szemkontaktus felvételével jelezni. a csomag pedig vándoroljon kézről kézre a körben vagy más tetszőleges alakzatban ülő játékosok között.JÁTÉKLEÍRÁSOK ne állítsa megoldhatatlan feladat elé a résztvevő időseket. A váltást mindig a csoportvezető jelenti be. a csomagot újra tovább kell adni. hogy „zöldség”. hogy váltogatni. majd hirtelen. hogy milyen kritériumokat választ a zene kikapcsolására illetve újraindítására. és akkor a gyümölcsök megnevezésére kell koncentrálni. elkezdi kibontani. Amikor a zene újra megszólal. az a játékos. Azzal is lehet nehezíteni a játékot. A kezdő kör után célszerű a tempót gyorsítani és persze arra is figyelni. Mint néhány más játéknál. akinél a csomag éppen van. zöldség) Eszköz Nem túl nagyméretű labda Cél Mozgás. Az elkapónak viszont.

akkor elindítjuk a második labdát. majd a harmadikat. hogy a labda ne essen le. és lehetőleg ritmusosan menjen az ado gatás. és így megy tovább a játék. Labdatáncoltatás Eszköz Erős fólia vagy textil anyag. lehetőleg átlós irányban. Labdajáték több labdával Eszköz Azonos méretű. ügyességet és koncentrálóképességet tartja karban. Lehet úgy is játszani. hogy ha valaki ismétel. gumilabda Cél A cél. készenlét és koncentráció fejlesztése. hogy a folyamatosan mozgásban tartott labda ne essen le a kifeszített anyagról. de több színű labda Cél Ügyesség. vagy négy labdát is jól bírnak-e adogatni a résztvevők egymásnak. Arra kell ügyelni. Ki lehet próbálni. akkor kiesik. Később lehet átváltani „virág”ra. 131 . és jó együttműködést igényel. Mikor már kialakult egy a csoport készségeinek megfelelő ütem.Ügyességi játékok zöldségnevekkel folytatódik a labda adogatása. hogy három. Leírás Egészen egyszerűen dobjuk egymásnak a labdát. vagy nem tud gyümölcsöt vagy zöldséget mondani. A mozgáskészséget.

Ha van elég anyagunk ahhoz. hogy az leesne a fóliáról. akkor lehetővé válik a feszültség fokozása: kezdhetünk az egyszerű kendővel. Ez jó alkalom lehet arra. hogy mindenki legalább egyszer a lyuk közelébe kerüljön.JÁTÉKLEÍRÁSOK Leírás Ehhez a játékhoz a játékvezetőnek be kell szereznie egy vastag fóliát (olyasmit. aztán később egyre több. hogyan gurulnak a labdák. A játékosok körben állva mindkét kezükkel feszesen tartják az anyagot. ahogy mindegyik „táncol”. anélkül. Ha a fóliába vagy anyagba a középpontja és a széle között egy kb. Ki kell vágni a megfelelő nagyságúra: egy kb. A játékosoknak a labdát ezután folyamatosan mozgásban kell tartaniuk. akkor próbálkozhatnak a lyukassal is. Ehhez használjuk a lyuknélküli kendőt! Tegyünk rá először egy. mint amit a lakásfelújításoknál a padló letakarására használnak) vagy valamilyen stabil szövésű. filozofálgasson. Sarkait le lehet kerekíteni. ha a csoport saját „rekordját” akarja megdönteni). Érdemes kipróbálni. hogy a lyukas kendővel való játéknál a játékosok váltogassák a helyüket. látni fogjuk. húszfős csoport esetén nagyjából 4x4 méter. egyre jobban „ráéreznek” a játékra. hogyan érintik meg egymást. amíg külső ráhatás vagy egy másikkal való ütközés hatására megváltoztatja irányát vagy sebességét. hogy a csoport szabadjára engedje a fantáziáját. azzal jelentősen megnehezíthetjük a feladatot. A játékosok megpróbálják teljes felsőtestükkel megakadályozni a labdát abban. azaz 16 négyzetméter javasolt. nem nyúló anyagot (például függönyt). lehetőleg különböző labdát! Megfigyelhetjük. Ha mérjük az időt (ösztönző lehet. összeütköznek és szétgurulnak. A kifeszített anyagra a játékvezető ráhelyez egy labdát. ahol a labda a padlóra tud gurulni. kisebb csoportoknál arányosan kisebb. meditáljon. Változat A labdatáncoltatást ülő játékosokkal is játszhatjuk. és így módja legyen a legnehezebb feladatot is kipróbálni. 20 cm átmérőjű egyszerű gumilabda. Jó ötletnek tűnik. hogy a karjuk alatt. 132 . 30 cmes lyukat vágunk. hogy egy lyukas és egy lyuk nélküli változatot is készítsünk. Legalkalmasabb egy kb. és ha a játékosok már belejöttek a játékba. Ilyenkor újra fel kell helyezni a kifeszített anyagra. hogy a labda „táncideje” lassan növekszik. vagy két játékos között kiguruljon. arányosan azzal. ahogy a résztvevők ügyessége és érzékenysége nő. Persze azért mindig van valahol egy lyuk.

Legjobb. amely a résztvevők együttműködési készségét is igénybe veszi. és ott belepottyantani egy nagy papírkosárba. Leírás A játékosok párokat alakítanak. könyökével stb. Útja során a lufinak leesnie sem szabad. hogy a két játékos a luftballont csak az egyik kezével vagy csak a kézfejével. kézfejével. papírkosár vagy hasonló funkciójú tárgy Cél Egyszerű és vidám ügyességi játék. 133 . Megtehetik azt is. A játékot játszhatjuk egy kör belsejében is. Ez vidám és sajátos szituációkhoz vezethet. ha ezeket mindjárt ki is próbáljuk. Minden játék tervezésénél mérlegelnie kell a játékvezetőnek a csoport sajátosságait. hogyan érinthetik a lufit). Ez és a hasonlók természetesen elsősorban a sportos és fiatalos idősekre vonatkoznak. karjával. és aszerint alakítani a szabályokat. és természetesen nem szabad vinni. hogy az egyes játékos párok maguk választanak maguknak szabályt (tehát ők találják ki. A lufit nem szabad megfogni. érintheti és mozgathatja. és kettesével megpróbálnak egy lufit eljuttatni a terem egyik végéből a másikba. így minden játékos. nagy doboz. aki éppen nincs soron. hogy pl. Változat Megszabhatjuk. kartondobozba vagy bármi hasonlóba. ülve nézheti a többieket – ez sokak számára a részvétel feltétele szokott lenni.Ügyességi játékok Lufi mozgásban Eszköz Luftballonok. Mindazonáltal a legjobb és legeredetibb ötletek játék közben érkeznek. mutatóujjával.

Leírás A kötelet kb. hogy valahányszor egy pár térfelén leesik a lufi. jól látható kötél Cél Ebben az egyszerű ügyességi játékban – csakúgy. illetve megakadályozni. és másik párok folytatják. mint a rendes röplabdában – azt szeretnénk elérni. hogy az a saját térfelükön leessen. A kötéllel két térfélre osztjuk a játékterületet. Egy idő után váltják egymást a játékosok. hogy a cél csak az. második változatában emlékezetgyakorlatnak is kiváló. a térfélen állók számát. Ha nem a versengő. inkább az együttműködő jelleget akarjuk erősíteni. hogy a labda (lufi) lehetőleg ne a mi térfelünkön. 1. és megpróbálják a felfújt luftballont átütni a másik térfelére. azok lemennek. és új pár játszik tovább a „győztes” csapattal.50 méter magasan rögzítjük. játszhatjuk úgy is. vagy rögzítési lehetőség hiányában két játékos tarthatja is. Két-két játékos helyezkedik el a két térfélen. Elképzelhető az is. 134 . Papírtépkedős Eszköz Újságpapír vagy más papír.JÁTÉKLEÍRÁSOK Lufiröplabda Eszköz Luftballon. hanem az ellenfél térfelén essen le. ragasztó Cél A játék első lépésben a kéz finommotoros mozgásának karbantartását célozza. hogy a lufi minél ritkábban érjen földet. vastag. A játék időtartamát. és a játék szabályait is a résztvevő idősek vitalitásához igazíthatjuk.

Előzőleg lehet tippelni: vajon milyen hosszú kígyót lehet tépni az adott méretű papírból? Ha összeragasztjuk őket. ezért ezek elsősorban a kisebb-nagyobb ünnepségek játékai. csücskök. sarkok. például a játéktér lehatárolására vagy a terem felosztására egy következő játéknál. hogy először csak néhányat rendezünk át. Ez lehet újságlap. mindenki a sajátját. Változat Az újságpapírokból papírkígyókat tépünk. a szín. szalvéta vagy bármi más. egyszerű rajzpapír. és a játékosok megpróbálják felidézni. Tánc kalappal Eszköz Kazetta/CD. majd egy következő körben összekeverjük az összeset. Tánc 135 . kalap Cél A táncos játékok célja részben mindig az idősek megmozgatása – részben pedig egyszerűen a jó hangulat fokozása. Az újságkígyók végét úgy kell rögzíteni. utána pedig feltekerjük őket. Az egyik pár egyik tagja egy kalapot visel a fején. hogy a csomag/tekercs biztosan zárva maradjon. Mindenki maga elé helyezi az általa készített csomagot vagy tekercset. Ebből kell egy lehetőleg minél hosszabb kígyót tépni. Ez lehet a felirat. ritmusos zenére párokban táncolnak. hogy ne lennének bevethetők bármikor egy kellően oldott hangulatú játékdélutánon. Ezután öszszekeverjük a tekercseket. hogy melyik kihez tartozott. ami nem jelenti azt. Elképzelhető. lekerekítések stb. A játékvezető a csoporttal együtt végignézi a tekercseket.Ügyességi játékok Leírás Minden játékos egy azonos méretű papírt kap. Leírás A játékosok egy kellemes. a méret. A táncos játékokhoz persze megfelelő hangulat és alkalom kell. folyamatosan mozogva a teremben. lejátszó. valami egyedi jellegzetességet. és mindegyiken keresnek valami tipikusat. elérnek majd a terem egyik végéből a másikig? A papírkígyókat ezután hasznosíthatjuk is.

és másodszorra már örömmel elfogadják a táncba hívást. mint hogy a zene és a ritmus segítségével minél több idős ember érezze meg a mozgás örömét. Egy újabb jelre aztán folytatódik a tánc. A páros tánc szakasza után kezdődhet minden elölről. és kezdődik elölről a játék. lejátszó Cél Ennek a játéknak nincs más célja. akiknél ebben a pillanatban a kalap van. A játékvezető jelére (ez lehet taps. jókedve és mozgása azonban – a táncnál talán még inkább. akik a játék előtt azt mondják. akik aztán hasonló módon próbálnak meg szabadulni a kalaptól. „örökzöld” dalokat. A külső körben álló táncosok megtartják az eredeti irányt. „szólótáncot” kell bemutatnia. kiáltás vagy más egyértelmű jel) a belső körben állók megfordulnak és az ellenkező irányba mennek tovább. és a kalapot egy óvatlan pillanatban áttenni a másik pár egyik tagjának a fejére. Természetesen az is lehetséges azonban. néha nehezen megfogalmazható oka van. A játékvezető egyszer csak tapssal vagy más egyértelmű jellel megszakítja a táncot: annak a párnak. A játékvezető egy következő jelére páros tánc következik: azonban nem az eredeti párral. Sokan. így egy belső és egy külső kör alakul ki. A többi táncos öröme. Leírás A játékosok párokba állva egy kört alkotnak. Egy ideig így mennek körbe ellentétes irányba a zene ritmusára. vagyis egy rövid ideig csak ők táncolnak. hogy ekkor mindenki megkeresse eredeti párját. a többiek. hanem azzal. A táncos játékoknál nagyon fontos a zeneválasztás: olyan zenét válasszunk. aki a jeladás pillanatában éppen az illető mellett áll. semmiképpen sem akarnak táncolni.JÁTÉKLEÍRÁSOK közben megpróbálnak egy másik pár mellé kerülni. Erőltetni persze ezt sem kell és nem is lehet: az elutasításnak sok különböző. Mindkét kör a zene ritmusára mozogva az óramutató járásával megegyező irányba kezd haladni. amelynek az idősek számára „táncba hívó erejük” van. illetve ezt lehet váltogatni is. kellemes ritmusú. Tánc oda-vissza Eszköz Kazetta/CD. pedig körben állva tapssal kísérik őket. mint más játékoknál – ragályos lehet! 136 . később a székükön ülve lelkesen mozognak a ritmusra.

Versengő kedvű játékcsoportokban játszhatjuk úgy. és csak utána dobunk. hiszen akkor nem lenne elég idő a tapsolásra. utána pedig visszadobja a kör közepén álló játékosnak. Ha kevés a résztvevő és kicsi a kör. 137 . akinek dobjuk a labdát. és csak utána dobunk. közvetlenül is dobhatja egyik játékos a másiknak. Akinek dobja. Gyakorlott játékosok például az egyszeri tapsolás helyett kétszer vagy háromszor is tapsolhatnak. hogy aki elejti. A kör közepén is áll valaki. annak tapsolnia kell mielőtt elkapja. az kiesik. vagy nem tapsol. ha először nevén szólítjuk az illetőt. Ebben az esetben persze a kör nem lehet túl kicsi. természetesen lehet kérdezni. koncentrálást és ügyességet fejlesztő játék. vagy segíthetnek a többiek! Változat Az egyszerű labdadobós-tapsolós változatot tetszés szerinti módon és mértékben lehet nehezíteni. Leírás A játékosok körben állnak. 20 cm átmérőjű gumilabda (esetleg kettő) Cél Egyszerű. a bent maradóknak viszont körről körre bonyolultabb feladatot kell a labdaelkapás előtt végrehajtaniuk. Ebben az esetben először hangosan ki kell mondani annak a játékosnak a nevét.Ügyességi játékok Tapsolj és kapd el! Eszköz Kb. ő dobja a labdát egymás után a különböző játékosoknak. így marad ideje tapsolni. Ha valaki esetleg elfelejt egy nevet. Változat A játék jól kombinálható a labdás névjátékokkal (lásd az ismerkedési játékoknál!). Ha a kör – például hely hiányában nem tágítható – egy lehetséges megoldás.

Leírás Valaki a csoportból. megmozgatva a fejet. Ha nehezen megy az. de a tornaórák vezényszavait kerüljük. nagyon jól működik ritmusos zenére. például tapsol egyet. aki hozzátesz a kiindulóhoz egy mozdulatot. majd a további játéko sok is hozzátesznek egy-egy mozdulatot. kezet csuklóból. de az is lehet. mikor már a zene ritmusára mindenki együtt csinálja ezeket a mozdulatokat. Lehet to vább úgy is folytatni. A mozgásos játék így mehet tovább. Ezt a mozdulatsort átveszi mindenki. pergővé tudja tenni. és az előbbihez egy újabb mozdulatot tesz hozzá. karokat.JÁTÉKLEÍRÁSOK Tégy hozzá egy mozdulatot! Eszköz Magnó/CD-lejátszó. hogy a játékvezető elindít egy néhány elemből álló mozdulatsort. ez lendületessé. vállizmokat. nem túl nehéz mozgás átvétele. figyel a cso portra és megvárja. egy lépés hátra és így tovább. majd. Ha van lehetőségünk rá. Cél Figyelemkoncentráció. jó ritmikus zenével. akkor lehet egy olyan kezdőkört csinálni. 138 . akkor a közvetlen mellette lévő átveszi az irányító és mintaadó szerepet. bár e nélkül is működőképes. ahol végig a játék vezetője az. majd újra állva egy lépés előre. nyakat. és a bizonytalanság lelassítja a játékot. A csoport ezt is átveszi. hogy milyen mozdulatot tegyenek hozzá a játékosok. és megfogja a vállát. a másik ember és az egész csoport mozgásritmusára hangolódás és temperamentumos mozgás. ritmusos. hogy mindenki át tudja venni az alapritmus tartásával az elindított mozdulatot. mondjuk karjait mellén keresztbeteszi. hogy széken ülve a lábakat.

vagy egyszerűen bármilyen tetszés szerinti méretre lekicsinyíteni. A papírt ehhez ketté lehet hajtani. Leírás Minden résztvevő kap egy A/3-as méretű újságpapírt. amit az adott állatról tud. Először is. Az állatnak lehetőleg egy darab papírból kellene elkészülnie. Változat Az így elkészített állatok aztán maguk is sokféle további játéklehetőséget kínálnak. A játékosok gyűjthetnek szólásokat. papír. 139 . és miért mindig a szamár a buta. vagy elmondhatnak egy olyan mesét/történetet. Ezt mind beleláthatjuk a tépkedett formákba – fő. rajzeszköz Cél A papírtépkedés alkalmas a kéz finommotoros mozgásának trenírozására. kifejezéseket is az egyes állatokhoz kapcsolódóan. íróeszköz. elbújhat a kövek között. az így készült állatok. A feladatuk az. A fantáziát természetesen ebben az esetben sem kell semmiféle korlátok közé szorítanunk. ahhoz fűződő emlékeit. hogy egy tetszés szerinti állatformát tépjenek ki belőle. történeteit. közmondásokat. hogy csak a feje látszik ki egy virágos mezőből. amelyben az adott állat szerepel. és természetesen a saját. hogy mi lehet az állatokhoz kapcsolódó szólások eredete. vagy elképzelhető.Ügyességi játékok Tépett állatok Eszköz Újság. Változat A résztvevők kiscsoportos. az alkotók bemutathatják az általuk készített állatokat. Végtére is egy állat kikukucskálhat egy nagy fa mögül. pedig sok különféle játékhoz szolgálhatnak kiindulópontul. azaz a játékos elmesélhet mindent. hogy valamilyen módon legyen egy állat a képen. Hogyan kapcso lódik a nyúl a húsvéthoz.vagy nagycsoportos formában beszélgethetnek arról. miért szerencseszimbólum a malac. Mesékre fogékonyabb vagy élénkebb képzelőerővel megáldott játékosok kitalálhatnak a képükhöz egy történetet. Ez történhet „realisztikusan”.

és olyanokat is magával ragad. Változat Az állatokat ki is festhetjük. amit mindenki átvesz. akik pedig saját állításuk szerint „az utóbbi ötven évben nem érdeklődtek a festés iránt”. és esetleg a következő összejövetelnek is új irányt adhatnak.JÁTÉKLEÍRÁSOK Ha érdeklődést vált ki ez a téma. ami által határozottabb egyéniséget nyerhetnek. A jól sikerült vagy mulatságos művek megnevettethetnek. Felhívni a figyelmet a „karmester” tekintélyére és az irányító szerepet a kezébe adni. megegyeznek abban. s a csoport meg újra megbeszéli. átveszik. Az egyes résztvevők sajátos tudása és tapasztalata gazdagíthatja a csoportot. A játék célja. munka és játék pedig szorosabban összekapcsolja a tagokat. hogy ki lesz a „karmester”. mondjuk. a többiek figyelik. az megy ki a következő körben. viszonylag gyorsan. felkészülhetnek ezzel a következő játékdélutánra. ötletek. A rajzolás és festés néha szórakoztatóbb lehet. hogy nem feltűnően nézik. régi könyvek nagyon hasznosak lehetnek az ilyen kutakodásban. Lexikonok. Leírás Egyvalaki kimegy a szobából és a többiek rövid idő alatt. a résztvevők otthon is utánanézhetnek. Ő a helyén marad és tesz egy jellegzetes mozdulatot. és szintén megigazítják a hajukat. mozogni és a mozgáskoordinációt gyakorolni. érdekességek merülhetnek fel. Aztán változtat. vidám beszélgetéseket indíthatnak el és jó hangulatot teremthetnek. a közös kutatás. és a következőkben megigazítja a haját. Cél A megfigyelés fejlesztése. Titkos karmester Eszköz Nem kell hozzá. 140 . mint gondolnánk. aminek során új kérdések. vagyis megismétli ezt a mozdulatot. hogy a csoport tagjai úgy figyeljenek a karmesterre. megvakarja a bal fülét. Aki kiment. utánozzák a mozdulatait. de mégis engedelmeskednek az irányításának. hogy ki tölti be a „karmester” szerepét. Akinél kitalálta. hogy kit utánoznak a többiek. annak kell kitalálni jó megfigyeléssel.

botok Cél Ebben a némi kézügyességet és szemmértéket igénylő játékban a „horgászbo tok” végén lógó függönykarikákkal kell elkapni az üvegek nyakát. 30 cm hosszú botocskára. de persze bármilyen más oldott hangulatú együttlétre is! Vak fogó Eszköz 3 vagy több kis labda különböző színekben Cél A vágy. így ez a játék kiválóan alkalmas a mozgásos képességek frissen tartására. különböző méretû függönykarikára. 30-50 cm hosszúságú zsinórra kötjük. Leírás A játékhoz szükség van legalább három. és hozzá a megfelelő üveget – nagy függönykarikához nagy üveget. vagyis.Ügyességi játékok Üveghorgászás Eszköz Hosszabb nyakú palackok. Ha ez a művelet egyes játékosok számára túl nehéz. a játék öröme. A játék kiválóan alkalmas születésnapi ünnepségekre. zsinór. egész életünkben ott szunnyad bennünk – ez a cél mobilizál és ösztönöz. függönykarikák. A zsinór másik végét ráerősítjük egy kb. pedig feledteti az apróbb nehézségeket és korlátozottságokat. a sikerélmény. A játékosok egymás után megkapják a bo tokat. hogy valakit vagy valamit „elkapjunk”. 141 . lehetőleg hosszú nyakú üvegre (szörpös. rádobni a karikát az üveg nyakára. üdítős) és három. vagy a botot megfoghatják az elején. A karikákat egy kb. kis függönykarikához kis üveget – és megpróbálják a horgászbotokkal az üveget elkapni. boros. a zsinórt egy részének feltekerésével lerövidíthetjük. ez megkönnyíti az üvegfogást.

Ezt nagyon óvatosan és csendesen kell lebonyolítaniuk. egészen addig. Részint az esetleges félelmek miatt. vagy bármi egyéb. A játékosok az óramutató járásának megfelelően körbe továbbadják a labdát. és az elfogott játékos lesz a fogó. megcserélődnek a szerepek. Persze nem lehet mindenhol ott a keze: fiatalos és mozgékony idősek néha a karok alatt is át tudnak csusszanni! Nagyobb kör és/vagy mozgásukban korlátozott játékosok esetén több labdát is körbe lehet adogatni. Általában gyorsan sikerre vezet például. részint azért. milyen növekvő élénkséget és játékörömet tapasztalnak egyes játékosoknál! 142 . ami a biztonságos mozgást akadályozhatja. Az ugyanis megpróbálja elkapni. Figyelni kell arra. Egy játékos a kör közepén áll.JÁTÉKLEÍRÁSOK Leírás A csoport tagjai körben ülnek. mint az egyszínűek vagy a tarkák. ha a fogó kitárt karokkal halad körbe bent a körben. Idegen csoportokban vagy általában az első játéknál tanácsos lehet. Akiknek ekkor kezükben van a labda azoknak helyet kell cserélniük egymással. illetve megérinteni őket. folyamatosan tovább kell adni. és „rajta” kiáltással indítja a játékot. Jó erre előre felkészülni. A játékvezető három különböző színű teniszlabdát – vagy hasonló kis labdát – oszt szét három egymással nagyjából szemben ülő játékosnak. míg a játékvezető „állj”-t nem kiált. vagy bekötik egy kendővel. Ha ez sikerül neki. ez megkönnyíti a fogó dolgát. és sikerül a játék. és a játékot így is kipróbálni. hogy a játéktér padlóján ne legyenek egyenetlenségek. szemét becsukja. bizonyára a játékvezetőket is meglepi majd. hogy a játékvezető maga játssza a középső játékos szerepét. Nem mindig sikerül elsőre egy játék! A különböző színű labdák a körbeadogatásnál jobban láthatók. hogy észrevétlenül tudjanak elosonni a középen álló játékos mellett. Senki sem tarthatja a labdát sokáig a kezében. Ha minden körülmény megfelelő. hogy célzottan bemutassa az ebben a szerepben rejlő sokféle mozgási lehetőséget.

vállból vagy csuklóból. hogy közben kopogunk is a lábunkkal. A játék különösen jól alkalmazható farsangi mulatságokon ahhoz. hogy ha kerekesszékkel vesz részt valaki a játékban. Leírás Először elmondjuk a játék menetét. Cél Figyelni arra. hogy a nem táncolók is bekapcsolódhassanak a mozgásba. hogy a székről felállva úgy mozgunk. Ha a „tipp” varázsszó hangzik el. „Kopp”. Végül a „kopogós” azt jelenti. akkor kezet. hogy mindenki ülve marad közben. aki megfigyelése szerint lassabban. akkor a kezeket mozgatjuk szabadon. Ha a „topogós” hangzik el. A „varázsló” a játékvezető. de ha jól megy. kinek hogy van kedve. vagy annak. de halkan. akkor a topogásnál és a kopogásnál a kerekesszék ütögetésével érjen el valamilyen hanghatást. „Kopogós” Mindegyik szóhoz egy mozgásfajta tartozik. lábat mozgatjuk egyszerre és topogunk is. Figyeljünk arra. ha már mindenki átvette az irányított mozgást. A „kipp” az ugyancsak kézmozgás. de úgy. majd amikor már jól megy. „Topogós”. A varázsszavakat csak akkor változtassuk. Szerencsésebb. akkor átadhatja a varázsló szerepet a mellette állónak. „Topp”. a „kopp” ugyancsak lábmozgás. és a varázsló irányító szavainak megfelelően mozogni. akkor mondjuk el a következő hármat. megkésve tudja csak átvenni a mozgásokat. 143 . milyen irányított mozgásoknak felelnek meg. de egy taps is elhangzik.Ügyességi játékok A varázsló irányít Eszköz Nem kell hozzá. Ha a „topp”. és „Kipp”. ha először csak három varázsszó jelentésével gyakoroljuk. de a lábunkat egy kicsit a földhöz koppintjuk. Varázsszavak a következők lehetnek: „Tipp”. hogy mit is jelentenek a „varázsszavak”. akkor a lábak mozgatására kerül sor. mely szerint a rövid varázsszavak.

..

Asztali játékok .

. Mindazonáltal fontosnak tartottunk megmutatni ezek közül is néhány kevésbé ismert variációt. ismert eszközök újszerű felhasználását. táblás játékok) vagy erre a célra is felhasználható eszközökkel (gyufa) jellemzően asztalnál ülve lehet játszani. a játékok saját kezű készítésében rejlő lehetőségeket. Az összes játékcsoport közül ezek azok. .Ide tartoznak mindazok a játékok. amelyek alkalmazása az idősellátásban jelenleg is elterjedtnek mondható. amelyeket külön erre a célra tervezett eszközökkel (kártya. kocka.

Népszerűségét talán annak is köszönheti. melyeket felnőttek játszottak. melyeket minden bizonnyal játéknak használtak.Asztali játékok Ezek a játékok különböző változatokban szinte „ősidők” óta léteznek. mint az előbb említett játékok. A póker és a bridzs gyakorlatot és koncentrált figyelmet igényel. A játékok évszázadok során sokat változtak. A römi különböző változatai talán egyszerűbbek. hogy Kolumbusz is vitt magával a hosszú útra olyan kártyát. Az egyiptomi sírokból is kerültek elő kis faragott táblák és apró. a kártyalapok történetével foglalkozó kutatók állítják. valószínűleg ez teszi igazán izgalmassá és élvezhetővé. a játék „olyan cselekvés. Több mint ötszáz évesek. akkor ez a játék jól használható. tudást. ezekből a kártyalapokból kirakott passziansz még egy ember számára is szórakoztató tud lenni. Ha generációk közötti játékdélutánt szervezünk. színes kövek. nincsenek nagyon elhúzódó partik és igen különböző korcsoportba tartozó játékosoknak is örömöt okoz. Ismert még a francia kártya. Láthatjuk a különböző méretű golyók gurítását antik görög vázákon ábrázolva. Plinius leveleiben és Seneca több írásában is találunk utalásokat a különböző táblás és szerencsejátékokra. Jézus Krisztus sírjánál közömbösen kockázó katonák története sokunk számára ismert. Platón szerint. ahogy ezt később Huizinga írja le. bár van néhány nagyon régi játék. hogy a szabályok egyértelműen tisztázottak legyenek. ami eredetileg a harminckét lapos német kártya volt. amely megőrizte ősi. Mindegyik kártyajáték érdekes. eredeti formáját. bár az utóbbi években az egész világon népszerű lett az „Uno” vagy a „Solo” elnevezésű kártyajáték. hogy egyszerű. Nem szerencsés „tiltani” a kártyás játékokat az idősek körében. Kártyajátékok A kártyajátékok későbbiek. Nálunk a legismertebb kártyák közé tartozik a „magyar kártya”. 147 . A kanaszta játék pontszámolós és nagy figyelmet kívánó játék. Kevésbé ismert. változatos tud lenni és késlelteti a szellemi hanyatlást. szükség és ko molyság kormányozta élet szféráján kívül és fölött játszódik le”. ami már nem kézzel festett volt. inkább abban támogassuk a játékosokat. amely a józan. no meg szerencsét is. A játéktörténet az emberi kultúra történetének igen érdekes és a kutatók számára még sok meglepetést tartó fejezete. de szintén élvezetesek.

Cél Figyelni egymásra és a kártyalapokra és elsőként lerakni az összes lapot. vagy több asztalnál is akarják játszani. akkor jó. akkor az asztalra arccal lefelé tett kártyákból húz egyet. ha akciókártyát tesznek. akkor annak a kártyalapnak az utasításaihoz kell alkalmazkodniuk. A játékosok színre színt és számra számot tehetnek. valamint az „akció” kártyákból álló kártyapakliból nyolc-nyolc lapot. Leírás Az osztó a játékosoknak kioszt a különböző színű és egytől kilencig számokkal ellátott. 148 . Ha valaki nem tud tenni.JÁTÉKLEÍRÁSOK Solo/Uno Eszköz Maga a kártyacsomag. illetve. de ha több játékos játssza. ha több csomag áll a játékosok rendelkezésére.

Ennek is különböző változatai vannak. A szabályok itt is hasonlóak. több kockával dobott játék érdekes és a pontértékek összeadásával folyamatosan számolásra késztet. hogy a szerencse mellett a jól kialakított stratégia is segítse őket a győzelemhez. melyet francia kártyával lehet játszani. hogy figyelmeztesse játékostársait. mielőtt az egyiket letenné. köteles azt bemondani. Még a klasszikus dominó is lehet stratégiai jellegű. lehetőleg az átlagosnál nagyobb méretű. hogy „solo”. XX. de a különböző változatai kifinomult taktikai és stratégiai gondolkodást kívánnak. 149 . kerületében a Játékok Bajnokságán a dominó is szerepel.Asztali játékok Ha bármely játékosnak csak két lap van a kezében. Kockapóker Eszköz Hat darab dobókocka. hiszen a kockák véletlen esése egyformán kedvezhet mindenkinek. Változat Az „Uno” kártyajáték az előbb ismertetettnek az olasz változata. (Olvassanak Rejtőt. hogy mindkettőnek az „elődje” valószínűleg az a „Makao” néven ismert kártyajáték. akinek nem marad a kezében egyetlen lap sem. ezeket a történeteket is érdemes több év múltán újra elővenni!) A kockajátékok és a dominó A dominóból rendszerint találunk az idősek bentlakásos intézményeiben néhány készletet. sőt az esetleges „helyi” szabályok ismerete elengedhetetlen az élvezetes és konfliktusoktól mentes játékhoz. akiknek gyengébb a látásuk. hogy azok is jól lássák a pontokat. és amivel Rejtő Jenő szerint Gorcsev Iván elnyert egy Nobel-díjat. Erre a különleges alkalomra felkészülő kis csoportok edzéseket tartanak. egy régi és kedvelt játéka ez minden korosztálynak. Budapest. Érdekes. A szabályok. A kockajátékok igazi szerencsejátékok. A kézből vagy pohárból. Az a játékos nyer.

úgy. annyian. A cél. Leírás A játékosok négyen vagy többen is lehetnek. akár csak ennél kevesebb. A játék végén is. ám közben is össze kell adni a kockapontok összegét. általa kiválasztott kockákkal. Öt darab kockával játsszák. hogy a táblázatot figyelemmel kísérve mindegyik „követelménynek” megfeleljen. A legmagasabb pontszámot elérő játékos lesz a győztes.JÁTÉKLEÍRÁSOK Cél A játék közben a dobásokból kiválasztani a lehető legkedvezőbbet. Minden játékos háromszor dobhat akár az összes kockával. 1 2 3 4 5 6 + egy pár két pár terc kissor nagysor full póker royal összeg 150 . amennyien körbe tudják ülni az asztalt. hogy a szerencsével és a gondolkodással a legjobb eredményt érjük el.

Gyufaszálak vagy gyufásdoboz A gyufásdoboz akkor is kéznél lehet. ez beleszámít az összpontszámba. hogy a gyufásdobozt egy kézzel „pöcköltük” fel az asztalra úgy. hogy legalább kettőt pördüljön a levegőben. A játékcsoportban játszottunk azzal. 5). kaphat különböző értékeket. 4. 3 egyforma kockát jelentenek. értéke ezek összege Terc: 3 egyforma. Egy pár: 2 egyforma. értéke ezek összege Póker: 4 egyforma. 6: iskolák. ilyenkor elég 2 egyforma is. 5. Ha a játék végén valamelyik iskola hiányzik. 5. ha kirándulunk és hosszú a várakozási idő. 4. Ha a rövidebb. A leggyakoribb persze. +: Ide lehet írni. Nagyon sok változat ismert és megmozgatja az emberek gondolkodását. Csak néhány példa az egyszerűbbekből: = Adj hozzá a bal oldalhoz egy gyufaszálat úgy. ha az iskolák teljesítése után marad plusz. az -50 pontot jelent. 4. A gyufaszálakból kirakott fejtörőkkel a „Füles” újságban találkozhatunk. értéke ezek összege Kissor: sor az egyessel kezdve (1. Azért kipróbáltuk és a próbálkozást alig tudtuk abbahagyni. Ha a hosszabbik. keskenyebbik oldalára esik a doboz. értéke 50 pont Összeg: mentőöv. értéke 20 pont Full: 3 egyforma és 2 egyforma. 3. ha a széles felületére esik. sőt rejtvénykönyvek feladványai között is gyakorta szerepelnek ezek a játékok. akkor az pluszként felhasználható. Mindenkinek három dobása lehet. hogy legyen már végre egy 100 pontos dobásunk. ha több mint 3. 3. vagy olyankor is használhatók ezek a játékok. hogy az egyenlet helyes legyen! + = Egy gyufaszál áthelyezésével az egyenlet helyes lesz! 151 . 2. értéke az öt kocka összege. hogy melyik oldalára esik. ennek értéke 100 pont. értéke 15 pont Nagysor: sor a kettessel kezdve (2. 6). értéke ezek összege Két pár: 2-szer 2 egyforma. hogy „ez egy kocsmai játék”. de már láttam kis füzet formájában kiadott gyűjteményt is.Asztali játékok 1. amikor nincs semmi más eszköz amivel játszani lehet. ha nem sikerül az előzőek egyike sem. ez a legritkább. annak az értéke 50 pont. Attól függően. A játékcsoport résztvevői erre a játékra kicsit megvetően azt mondták. értéke ezek összege Royal: 5 egyforma. 2. 3. keskenyebb oldalára esik és megmarad így. ennek nincs értéke.

de egyszerre mindig csak egy sorból. és olyan helyzetet kialakítani. Leírás Két játékos játszhatja. hogy az egyenlet helyes legyen! Helyezz át egy gyufát úgy. de elvehetem mind a hetet is. Az nyer. A gyufaszálakat háromszöget formázó alakban teszik le az asztalra: az első sorba 1. Vagyis például a negyedik sorból elvehetek egy gyufát. a negyedikbe 7 szál gyufát: A játékosok felváltva vesznek el gyufákat. Egyszerre akárhány gyufát el lehet venni. 152 . hogy a másik húzza az utolsó gyufát. a másodikba 3. ha egymással szemben ülnek. Legjobb. aki képes gondolatban mindig egy lépéssel a másik előtt járni. hogy az egyenlet helyes legyen! Ki húzza az utolsót? Eszköz 16 szál gyufa vagy fogpiszkáló Cél A stratégiai gondolkodás és a kombinációs készség és az összpontosítás segítségével elérni.JÁTÉKLEÍRÁSOK + = = Helyezz át két szál gyufát úgy. a harmadikba 5. amelyben a másik fogja húzni az utolsó gyufát.

Magyarországon kevésbé ismert a görögök által kedvelt „tavli” vagy más néven „ostábla”. A malom és a sakk talán a leginkább elterjedt és ezeket használják az idősek is. ahol a győzelemben a szerencse is közrejátszik. mert két dobókocka dobásával dől el a lépések száma.Asztali játékok Táblás játékok A táblás játékok legkülönfélébb változatai kaphatók kereskedelmi forgalomban. két világháború közötti változatának megfelelően alakított „Capitaly” vagy „Mo nopoly”. az idős férfiak éjszakába nyúlóan sem hagyják abba ezt a játékot. Gyerekkorunkban ennek a „Gazdálkodj okosan” változata volt csak 153 . Görögországi estéken sokáig lehet a tavlikorongok és a dobókocka hangját hallani. Gondolkodtató. ámde ügyes stratégiát is kívánó játék. Ismert asztali táblás játék a „Ki nevet a végén” vagy ma már az eredeti.

a szóalkotási feladatokat tartalmazó játékoknál is használhatók. akkor a leggyorsabb játékos rácsap a csengőre és viszi az összes lapot. területfoglalási. különböző variációkkal kiegészíteni. Tehát csinálhatunk magunknak játékokat és a rendelkezésünkre álló játék készleteket valamint ezt a gyűjteményt is lehet alakítani. az ötletességen és játékos kedvünkön múlik. Érdekes. ami hadvezetési. táblás és kereskedelmi forgalomban kapható játéknak. amit aztán még többen le is másolhattunk. meg sem nézve azokat. ami a szerencsére utal. Ha az asztali csengőt megvettük. A világ legkedveltebb szójátéka a „Scrabble”. vagy több képeslapból azonos számú és nagyságú darabokra összevágott puzzle-t is. ahol kis golyót egy rugóval juttatunk el zárt rendszerben a különböző értékű akadályok mögé. amit Svédországban nagyon kedvelnek az idősek. Kevéssé ismert a „Bingó”. ezeket lehet okosan kombinálni. és nagy kincsnek számított. ahol versengés tárgya lehet. három. A játékban minden játékos egy megadott jelre egyszerre felcsapja a legfelső kártyalapját az asztal közepe felé. hogy melyik asztalnál ülő társaságnak sikerül az eredetit a leggyorsabban kirakni. bővíteni. nálunk inkább csak a szó ismert. Nagyon jó reflexek és gyors fejszámo lás szükséges ehhez a játékhoz. aki a többiektől az összes lapot elnyerte. ugyancsak táblás játéknak. a csocsó és a kugli is. De előállíthatunk képeslapokból „Memory” játékot is. Vakírásos változata vagy a csökkentlátók számára készült. 154 . amit ők arccal lefelé fordítva. A játékban a keresztrejtvényhez hasonlóan egymásba kapcsolódó szavakat alkothatunk a különálló betűk segítségével. s van egy-. nagy betűzsetonos változata is kapható. két. A megnyert lapokat a játékosok a saját paklijuk alá helyezik. Igen jó játék lehet a biliárd. stratégiai játék. A leírása. Az asztali játékok között megemlíthető még a „Tivoli” játék. Különböző kártyalapokon különböző gyümölcsök vannak. mint minden asztali. bár ennek szabadtéri változata kedveltebb. Egyszerű és ötletes a hazai kereskedelmi forgalomban is kapható „Halli-galli” játék. Ha a négy megfordított kártyalapon összesen öt azonos fajtájú gyümölcs látható. ennek is a dobozában megtalálható. de hosszadalmas. A játék betűi más. rendezetten tartanak maguk előtt. Mindez csak a jó szándékon. Ha rosszul számolt valaki. Az osztó egyenként szétosztja a kártyákat a játékosok között. A különböző betűknek más és más értékük van. A játékhoz tartozik még egy kézzel lenyomható asztali csengő. Az újabb játékok közül sikere van a „Risk” nevű. ha valaki szüleitől „örökölt” egy régi táblát. büntetésből minden játékosnak kell adnia egy lapot a maga előtt lévőkből. s az a győztes. hogy a gyümölcsök jól láthatók legyenek. az idősebbek néha elveszítik a türelmüket egy-egy nagyon hosszú csata közben.JÁTÉKLEÍRÁSOK ismert.és négygyümölcsös kártyalap. a játékhoz szükséges kártyákat magunk is elkészíthetjük.

„Népek játékai” című írásában a sportjátékokat mutatja 155 .Somorjai Ildikó A játékcsoportok vezetésének módszertana és tapasztalatai Előzmények Többnyire a gyerekeket játszani hívó interaktív programokkal találkozunk az utóbbi években. ám gyakorlati útmutatásban hasznos könyvek kezdenek kikopni a könyvtárakból is. úttörővezetőknek. s pedagógusok. de könyvtárakban hozzáférhetők a régebbi játékleírások. animátorok használják a népi gyermekjátékok feldolgozását és élményvilágát bemutató kiadványokat. játékok és gyakorlatok jól felépített gyűjteményeit. Ugyancsak az ismertebb kiadványok között lehet megemlíteni Rudas János „Delfi örökösei” című könyvét. A témával foglalkozó könyvek közül kiemelkedő Benedek László „Játék és pszichoterápia” című munkája. szociális érzékenységük és az önbizalmuk megerősödéséhez. sőt a szocializációs készségek fejlesztéséhez. Lukácsy Sándor művelődéstörténeti megközelítésben dolgozta fel az irodalmi játékok történetét. feszültségoldó hatása. vagy az iskolai feszültségek kezeléséhez a Nemzeti Tankönyvkiadó és az alternatív pedagógiai kezdeményezésekhez segédkönyveket kínáló Országos Közoktatási Intézet is kiadott könyveket. s a szakirodalma is ennek a területnek a leginkább hozzáférhető. őrsvezetőknek és mókamestereknek” ajánlják. bár Vargha által vezetett játékcsoportokban való részvételt minden korosztály élvezhette. megfigyelhető azok örömszerző jellege. A játékos személyiségfejlesztő módszerek az iskolában is teret kaptak. Vargha Balázs játékos könyvei – Társasjátékok könyve 1955. melynek már negyedik kiadása került az elmúlt évben a könyvesboltokba. Padisák Mihály játékmester és leánya Padisák Judit az általuk készített játéktárat „pedagógusoknak. Rudas által kínált „strukturált gyakorlatok” között sok a játék. A játék terápiás és személyiségfejlesztő alkalmazása sokak számára ismert. Gabnai Katalin „drámajáték iskolája” is inkább az oktatómunkát gazdagítja. melyben az önismereti csoportokban végzett munka módszereit és gyakorlatát mutatja be. A nem annyira szép kivitelű. Szeretnél játszani? 1985 – is inkább a gyerekekkel foglalkozókat szólítják meg. szabadidőszervezők. Kevéssé ismertek. és szerencsésnek mondhatják magukat azok a gyerekek. Játékkoktél 1967. akiket a dramatikus nevelés segít hozzá a pontosabb önkifejezéshez. s a játékokról kiadott néhány album drága és kevesekhez jut el.

NCSSZI –ICSSZEM. Módszertani segédlet az adminisztrációhoz.) Személyes találkozásokon. Ezt támasztják alá a módszerek is. akkor a kirándulások. bográcsozások eseményei 156 . s a kérdések jórészt a passzív befogadásra való hajlandóságot firtatják. szabadidő-szervezésről. de a magyar nyelven hozzáférhető művek között egyetlen olyat sem találtam. elfoglaltságok és aktivitások ismételt előtérbe kerülésének is. a memória „formában” tartása. A foglalkoztatás megtervezéséhez támpontot adó felmérésben szereplő kérdések a rádióhallgatási. ha az időseket a szabadidő felhasználásáról kérdezzük. Igényfelmérés Az időskorúak számára szociális szolgáltatásokat nyújtó intézményekben többnyire foglalkoztatásról. kiderül. Az individualizálódó életforma különösen kedvez az egyszemélyes háztartásban. de éppúgy kedvez a saját életcélok. 2005.és nappali ellátásban. Napjaik – különösen. hogy ez a kérdés számukra nehezen értelmezhető. s ebben a nyelvi megközelítésben a műveltető igemód nem az együttességre.be és „Gyermekjátékok” címmel a reneszánsz játékvilágát. a kereskedelmi forgalomban kapható táblás játékokon felső korhatárként már igen magas kort is feltüntetnek. rendezvények iránti igényekről szólnak. tévénézési szo kásokról. Periféria Füzetek. Az utóbbi években megjelent nagy játékgyűjtemények már „minden érdeklődőhöz” szólnak. Az „egyéni gondozási terv” ellátási formákat felsoroló rovata „foglalkoztatást” említ. a számítógépes játékok használóitól senki nem kérdezi életkorukat. a „jeles napok” megünnepléséről vagy kulturális programokról gondoskodnak. Még a dokumentáció vezetéséhez kiadott módszertani segédlet is késésben van néhány újszerű törekvéshez képest. A felnőttek játéka vagy netán az idősek játéka alig kap nyilvánosságot és társas környezet általi támogatottságot. az idősek mégsem váltak a játékkereskedők vagy játékcsoportok szervezőinek célcsoportjává. Különös megközelítésben tárja fel a költészet és játék viszonyát a „Kiment a ház az ablakon” című munkájában. hanem a kívülről való irányításra utal. Ha a kortársakkal való találkozások – ha egyáltalán vannak ilyenek – közös élményei felől érdeklődünk. (Lásd „A gondozási terv dokumentációi a szociális szolgáltatást nyújtó intézmények alap. az észtorna és az IQ tréningek a sikeres öregedés alappilléreivé tudnak válni. ami a játékot mint aktivizáló módszert az idősekkel foglalkozó szakembereknek felkínálná. ha már felszabadultak a pénzért végzett munka kényszere és a családtagok segítésének erkölcsi kötelezettsége alól – más idődimenzióban telnek. Az aktivitás megőrzése. egyedül élő idős embernél az önmagával való foglalkozásnak.. hiszen általában igen kevés a kötött elfoglaltságuk. Bp. a test működészavarai eltúlzásának. melyek a „hasznos időtöltés” kezdeményezésére vagy a „közösségi programokon” való részvételre utalnak.

Az sem igazán szívderítő. kerületben. az Európai Unió tagországaira való kitekintés a részvételre. vagy a „nekik” szervezett programok elfogadói. az emberek egy része nem csak érettebbé. Az idősellátás intézményeinek használói többnyire a „nekik” szervezett előadások passzív befogadói. a „Kattints rá. hogy a huszonegyedik század első évtizedében az „őszülő Európa” magyarországi intézményeiben már nem csak az eddig megszokott „veszteség – deficit modell” szerinti működésmóddal lehet találkozni. a televíziót és néhány agyonolvasott újságot. az idősekről kialakított pozitív kép fontosságára és az idősek társadalmi integrációjáért való küzdelemre. Az egymással való beszélgetések. amikor színházban voltak. A „szenior” sportklubok tagjai és a „nagyi mazsorettek” a mozgás örömét élvezik. aki saját kezdeményezésben feldolgozta falujának. Probléma esetén „zavarják” csak a gondozókat. veszteségekről. akikkel nem rossz a viszonyuk. hanem az egészség és a biztonság iránti igények kielégítésén túl az aktív öregedésre fókuszáló lehetőségekkel is. Nagyi!” klubokkal találkozhatunk. a szobájukba visszahúzódó idősekkel a látogató hozzátartozók beszélgetnek. s így a lassan hosszabbodó élettartam „harmadik életszakaszban” múló napjai már nem csak a betegségekről. A szociális csoportmunkával nem sok helyen foglalkoznak. Az újszerű törekvések között lehet találni Varga Zsuzsanna kreativitásfejlesztő kezdeményezéseit Csongrádon. nem elérhetetlen a gyógytorna. esetleg az. családjának vagy éppen saját életének történetét.ugranak be. Az emlékezetben őrzött időtöltésre vonatkozó kérdéseknél még megemlítik a téli ismeretterjesztő előadásokat. hogy időskorban is fejlődnek a társas készségek. mint a fűtött hely biztosítását. A megnyugtató az. Az időskorról szóló legújabb kutatások már rámutatnak arra. sőt pontosan a „sok munkájuk” miatti együttérzés okán nem akarják őket feltartani. vagy a jól sikerült farsangi mulatság. amikor látható módon egy-egy nagyvárosi idősklubban a személyi szolgáltatások nem jelentenek többet. idősek által működtetett önképzőkört. hanem a lehetséges pozitív változásokról is. filmklubot. a helyben elfogyasztható ebédet. az idősek akadémiáját. s egyre több olyan alkotóról hallani. az úszás és az aquafitnesz sem. de ők is csak ritkán. Az „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésének lehetősége a helyi szintű időspolitika kialakítására irányította sokak figyelmét. Nagyi!” program után 2006-ban már a „Folytassa. hogy az életben maradás és a biztonság szükségleteinek kielégítése történik csak meg. vagy népdalestet. hírlevelet több más helyen. az operettgálát. hanem magabiztosabbá és 157 . Az amatőr művészeti mozgalom is mintha felélénkült volna az idősek körében. a játékok bajnokságának megrendezését Budapest XX. s az is a lehango ló intézménylátogatási tapasztalatok közé tartozik. a megismerkedés és működtetett kapcsolatok híján az ebédlőre korlátozódnak. Nagy sikere van a több éve tartó internetes tanfolyamoknak. Az aktív öregedés elvének megfelelően az idősellátás szolgáltatásfejlesztési kínálata talán ma már a „fejlődés modellben” való gondolkodás lépései szerint történik. a fájdalom elviseléséről szólnak. amikor azt látjuk.

amely fordítások gyűjteménye. akik a személyközpontúság és az élethosszig tartó fejlődés. néhány utalás azonban mégis szükséges. akkor. szinte teret sem hagyva a képesség és készség romlását megelőző beavatkozásoknak. mi az a többlet. melyek további tájékozódással hozzásegítik e kiadvány használóit a szakmailag is korrekt szociális csoportmunka megvalósításához. változás meggyőződésével dolgoznak az idősek körében. ami jóval később született. szocializációs csoportok voltak A kategorizációs rendszerek merev besorolást is hozhatnak. Végül is jó időben. a személyes változásra való képességét. testi és lelki egyensúlyuk megőrzése és ennek érdekében képesek energiákat is mozgósítani. A játékcsoportok működése A tapasztalatok összefoglalásánál és a módszertani kiegészítések megfogalmazásánál nem lehet cél a teljes elméleti háttér ismertetése. részben személyiségfejlesztő. Ebben a szakmai megközelítésben ezek a játékcsoportok részben feladatcsoportok. Kétségtelen. hogy mit lehet változtatni a társas együttlétek kínálatán a tartós bentlakást biztosító intézményben. akik képesek a megújulásra. sokszor előfordul. ebben az esetben szerencsésebb a cél felől közelíteni.bölcsebbé is válik. továbbképzési lehetőségeket se nagyon találnak. s megőrzi a rugalmas gondolkodásra. Szakmai kapcsolato kat. Esetünkben az idősek csoportjaiban az elsődleges cél mindig az élvezetes együttlét. a továbblépéshez már kevés az erőforrás. Németh László „Szociális munka csoportokkal” című tanulmányában. Ha sikerül jó ötleteiket megvalósítani. melyeket az aktivitás és önállóság lehető leghosszabb ideig való megőrzése érdekében tesznek. hanem az is. legalább azok. melynek egyik eredménye ez a gyűjtemény. hazai példákat ismertetve dolgozza fel tömören és szakszerűen a témát. az érdeklődés és az igények szerencsés találkozása után indulhatott el „A játék lendületbe hoz” címen az a csoportmunka. hajlandók partnerként állni az idősek mellett. Fontos számukra a környezet visszajelzése. Alapműként a szociális munka elmélete és gyakorlata témában legkorábban megjelent kötet használható. ami a magány el158 . tanulásra. az idősekkel együtt. gondozás iránti szükségletek kielégítésének legjobb megoldásai fogalmazódnak meg. tartós bentlakásos elhelyezés iránti igények felől érkezik. a felszabadult játékkal töltött idő. hogy a gazdálkodás bizonyos megszorításainak nem azok a jól képzett szociális munkások vagy szociális szakemberek lesznek az áldozatai. A személyes szolgáltatások szakembereivel való beszélgetések egy részében már nem csak a gyógyulás utáni utókezelések vagy az ápolás. a teljesítmény és önmegvalósítási igény „meghallásához” is szakmai érzékenységre és felkészültségre van szükség. S bár egyre többen vannak. ami egy klub keretei között megvalósítható és otthon nem biztosítható. amikor az egész hazai idősellátásra nehezedő nyomás az ápolás/gondozás. Szeretném azt gondolni. hogy ötleteikkel magukra maradnak. hogy a társas kapcsolatok iránti igény. a „Szociális munka csoportokkal” című szöveggyűjtemény.

rekreáció. az időpont. az intézményi működés ritmusához igazítható. Kevésbé válhat uralkodóvá az apátia és az elkeseredettség.) Ezek a csoportok a közös játék értelmében nem is tekinthetők terápiás csoportoknak. a kommunikáció és a társas készségek fejlesztése. Saját érzéseink. egy adott közösséghez tartozás élményének átélése. Volt sikeres csoport közvetlenül ebéd előtt. (Erről a hatásról ír Méreire hivatkozva Török Emőke a bevezetésben. nekem is. mindenkivel szemkontaktusban tudjon maradni. időtartam és gyakoriság a helyi igényekhez. átvettünk pszichoterápiás csoportokban alkalmazott játékokat. Örömforrás volt ez az együttlét nekik is. vagy a kétszer 45-50 perc időtartamú. Olyan kihívásokkal és teljesítménypróbákkal való találkozások. kísérleteztünk saját ötletekkel. az egyéni sikerre való törekvést és mindezzel együtt a megerősödést szolgálják. mint korábban. nem ugyanazokat a dolgokat ismételtük.) A csoportmunka pozitív hatásai közül kiemelhető még az összetartozás. mert az idős ember számára is. Ugyancsak bevált. a saját életünk irányításának képessége. a mások helyzetébe való beleélés képességének felerősödése. A játékcsoportok célja mindenkor az aktivitási szint növelése. A közölt játékok. Ez utóbbiakat mindig egyeztették az érintettek tévénézési szokásaival is. érdeklődőbbé vált. A kipróbálás keretei nagyon különbözőek voltak. a társas kapcsolatok megerősítése. melyek kínálják a teljesítmények másokkal való összehasonlításának lehetőségét. Használtunk korábbi. A mi tanulócsoportunkat az Nemzeti Család. megnéztünk Európa más országaiból származó gyűjteményeket. hogy az kényelmes legyen. mint ahogy egyikük ezt írta a tartós bentlakásos intézményben megvalósított kezdeményezéséről. mint mindannyiunk számára fontos a saját élethelyzetekben megőrzött kompetencia. Mindenki felélénkült. hogy a körből mindenki. élményeink.” A csoportba behozott játékokat több gyűjteményből választottuk ki. A másodlagos célok között szerepel a tagok képességeinek fejlesztése. Ez a hatás a csoportvezetőknél is megfigyelhető volt. Igyekeztünk mindenhol olyan körülmények között megvalósítani a játékcsoportok kínálatát. volt közvetlenül a délutáni pihenés után és a nem túl késői. mikor is a szünetben volt egy kis aprósütemény és tea. „Mindegyik játékot kipróbáltam.és Szociálpolitikai Intézet fogadta be mint országos módszertani intézmény. de terápiás hatásuk egyértelmű. mikor a hét azonos 159 . nyáron jelentősebb mennyiségű folyadékpótlás. (Az empowerment „varázslata” itt is érvényesül. Személyes és szakmai sikeremként könyvelem el ezt az időszakot. lehessen úgy elhelyezkedni. játékos tevékenységek kiállták az alkalmazás próbáját. s a mozgásos játékokhoz is elegendő tér álljon rendelkezésre. A hely kiválasztása. hasonló kiadványokat bármely céllal és bármely korosztály számára készültek. a testi és lelki egészség megszilárdítása. tapasztalataink feldolgozása során tanultunk egymástól és sokat tanultunk az idősektől is. Az időtartammal kapcsolatban sokkal inkább egységesebbnek mutatkoztak az igények. a délelőtti órákban.kerülésére is szolgál. esti órákban is. a másokra figyelés. Leginkább a másfél órás csoport vált be.

az „irányított” szociális csoportmunkára havonta egyszer került sor. de tény. majd szurkolóként és végül résztvevőkként kapcsolódtak be a játékba. ám vonakodott beállni a játszók közé. először nézőként. „Nagyon fontosnak tartom a vezető szemléletét. és azokat. „Gondolkodó” címen először a rejtvényekhez hasonló. A játékokban részt vevő idősek cso portjai igen eltérő létszámmal működtek. amit egy területi ellátásban dolgozó munkatárs fogalmazott meg. hogy részben egyéb kötelezettségek. hetente vagy kéthetente. már csak azért is. Volt. Még így is. ugratták. a játékhoz való viszonyát. hogy ők „nem gyerekek”. aki „Nefelejcs csoport” elnevezést tartotta a legmegfelelőbbnek. sőt volt. Itt voltak állandó összetételű. részben kényelmi szempontok miatt is a TV. elmélyülten játszani. Ez a fokozatos bevonódás volt a leggyakoribb. Ennél ritkább alkalmak inkább a tartós bentlakásos intézményekben voltak. „Nem való ez már nekem. de a rendszeresen közreműködők száma ennél kevesebb volt. Tehát maguknak a csoportoknak az alakulása is folyamatos volt. akik nem kapcsolódtak be. csökkentlátók vagy középsúlyos mértékű szellemi hanyatlás akadályozza gondolkodásuk gyorsaságát. Az intenzív érdeklődés ellenére sok aggodalom és fenntartás fogalmazódott meg az idősek játékba vonhatóságával kapcsolatban. A tanuló csoportban összesen 28-30 kolléga dolgozott. „No. ha 15 főnél több a jelenlévők száma. A játékcso portok kínálata sok helyen meglepő volt. Figyelemre méltó. mi van? Nem nőttél még fel?” – „Lám. kerekesszékkel mozognak. akkor nem szerencsés. kíváncsiság és kis vonakodás volt bennük.napjára estek a csoport összejövetelei. hogy minden héten volt „játékklub”. gondolkodtató játékokkal próbálkozott. aki elment. ha ebből a kijelentésből általánosítva kritikát fogalmaznánk meg a klubvezetők vagy a mentálhigiénés csoportok vezetőinek munkájával kapcsolatban. Volt kolléga. bár többnyire ott is úgy. A passzívnak vélt idősek sok esetben a mi passzivitásunk miatt azok. hogy mindenkinek saját belső ritmusa szerint érlelődjön az elhatározása vagy igénye az aktív bekapcsolódásra. ambivalens a viszonyuk ezekhez a „nem létfontosságú” tevékenységekhez. akik négyenöten elkezdtek játszani. a különböző névvel meghirdetett csoportokon is volt. de az újabb játékok kipróbálására. és a 18-20 főnél nagyobb létszámú csoportok működtetése még páros vezetés mellett sem ajánlott. ahol a játékdélutánok híre új embereket is behozott a klubba. miután a szellemi hanyatlással küzdők voltak többségben az általa vezetett csoportban. mondván. Voltak. rendszeres időközökben találkozó csoportok. hogy az idősek zavarban vannak. Az egyik kolléga „fedőnevet” talált ki. itt van a második gyermekkor!” Egymás után sorjáztak az ennél is csípősebb megjegyzések.” Messzire vezetne. melyekből később alakult ki a közös játék miatt összejövő idősek közössége. és voltak alkalmi találkozások is. Nyitott csoportok működtetését tartottuk és tartjuk a megfelelőnek. aki több klubban is kipróbálta a játékokat. akik sajátos szükségletekkel élnek.és a videóhasználat vagy esetenként a meghívott vendégekkel való programszervezé160 . Ha többen vannak a csoportban. kinőttem belőle” – mondta. Ennek ellenére két ember és négy ember is tudott egymásra figyelve. aki megtapasztalta.

hogy elrontok valamit. de a játékvezetők többnyire jól megtalálták a saját egyéniségükhöz leginkább közel álló megfogalmazásokat és módszereket. Ebben az is benne van. Ha valami sikertelen. csoporton belüli problémák kezelésére is. Ma már rájöttem arra. hogy. erősíti a po zitív tardíciókat (szociális restitúciós funkció). akkor nem visszahúzódás követi. (aktív involvációs funkció). Különösen annak tudatában. • Elősegíti a társas együttesség norma. támogat (korrekciós és szupportív funkció). 1991) által megfogalmazottakat vettük át. helyzeteket (demonstrációs és dramaturgiai funkció). • Aktivizál. féltem attól.” A csoportokban alkalmazható kommunikációhoz kínál jó módszereket és néhány eljárást Thomas Gordon.vezető szerepét megőrzi (katalizációs funkció). vagy hogy lesz.Thomas – Burch.” Ez valóban egyrészt általános. jómagam a dicséret helyett szívesebben alkalmazom a pozitív érzéseim közlését. jutalmaz. teljesen átveszik az én viszonyulásomat. „Nem olyan könnyű játszani. • Javít. (Gordon. aki a játékban való ügyetlenségét kudarcként éli meg. „Eleinte izgultam egy kicsit. • Előkészíti és bemutatja a gyakorlatokat. Noel. másrészt alkalmankénti felkészülést. és ezért is döntenek gyakrabban ezek mellett. megfigyel. s egy későbbi alkalommal visszatükröztem az ugyanabban a játékban tapasztalt pozitív változást. • Szembesít. Nem dicsérni szoktam. Mindenkinél meg lehet találni. Bagdy Emőke (Bagdy. azt. • Aktív részesként mintát nyújt (modellfunkció). hanem újbóli próbálkozás. nem hibáztató konfrontáció. dicsér (animáló és megerősítő funkció). de ez most már senkit nem zavar. valamint a játékvezető folyamatos aktivitását. beavatkozik. amiben jó. • Belép. • Szabályoz az előrehaladás és fejlődés szolgálatában (evolució serkentő és kontroll funkció). sőt erre fel is lehet figyelni.sek kevesebb munkabefektetést igényelnek a dolgozóktól. amikor saját butaságát szidta. hogy emlékeztem egy korábbi megjegyzésére. hogy én például nagyon ügyetlen vagyok a labdafogásban. Néhány megfogalmazás a nondirektív technikáknak ellentmondó hangvételű. segít. 161 . miközben a nondirektív irányítás módszereit alkalmazza. játékot vezetni. közvetítés a szükségletek konfliktusában – elsajátításával és alkalmazásával fel lehet készülni egyes. • Újranevelő pszichopedagógiai tevékenységet folytat (reedukatív funkció). A vezető feladataira és funkcióira vonatkozóan egy korábbi kötetből. 2001) Az „eredményességhez” javasolt kommunikációs készségek – értő figyelem. tükröz (monitorizáló.és rítusképző munkáját. • A vezető együtt dolgozik a csoporttal. amit többen meg is fo galmaztak. de figyelő. de azzal már elkápráztattam az egyik nagyon idős asszonyt. konfrontációs és feedback funkció). mint ahogy a következő megjegyzésből ez ki is olvasható.

Nem lesz-e fájdalmas vagy lelkileg megterhelő számára” – mondta egy hosszú betegség után a játékcsoportba visszatérő asszonyról egy kolléga. ahol a „hasznos tevékenységekkel” való foglalkozásoknak nagyobb eszmei értéke van. ha a versengésben alul marad. Ezt tiszteletben tartva. Az esetleges veszélyek között az is előfordulhat. az eddig nem próbált szituációtól. mint a játéknak. A mozgáskoordináció zavarai. A teljesítményigény hosszasan fenntartható volt a csoportokban és az összeszokottsággal. problémák. a feladás. Itt az énekléssel egybekapcsolt. érdektelenség vagy csak mérlegelés van a játékok kezdetén megnyilvánuló vonakodás mögött. a helyzetből való kilépés gyakorisága. sőt itt még a gyakornok szociális munkás hallgatók által javasolt versíró versenynek is volt értékelhető eredménye. Nem érzi magát képesnek az adott játékra. hogy nem méri fel az erejét az idős ember. s az újdonság iránti érdeklődés volt a legerősebb. Ugyancsak indulatokat válthat ki a félelem. érzéseiket. melyik játéknál kell pontosan az egymást segítő lehetőségekre felhívni a figyelmet. s ezek után mást is lebeszél vagy destrukcióval próbálkozik. legalábbis kezdetekben. Viszont később. A csoporton belüli versengés többször hozott nyereségeket. Ilyenkor lehet segítőnek. könnyebb feladatokkal lehet kezdeni és fo kozatosan növelni a kihívásokat. manuális tevékenységeket is igénylő játékoknak volt nagyobb vonzereje. mikor harmadik vagy negyedik alkalommal történt már a játékba kapcsolódás. veszteséget.Veszélyek. hogy hogy éli meg. Ebben a környezetben sikeresek voltak még a „mesélő”. Más módszerekre és „felvezetésre” van szükség egy olyan vidéki környezetben. nem volt különbség. bár számíthatunk arra. az emlékezetmunkát jobban preferáló játékok. de tudni kell a feszültséget levezetni is. hogy a nevetés feszültségoldó és gyógyító hatású is. együttműködőnek magunk mellé kérni. Jó. mint magukat az idős játékosokat. „Nem tudom. s csalódik saját magában. mint amennyit teljesíteni tud. sőt ezekben 162 . hogy mikor. hogy visszahúzódás. lassabb indulással. döntően értelmiségiek által látogatott klubjában az „ország-város” vagy a „Guggenheim” család által kedvelt játékok arattak nagyobb sikert. aki végül arról bizonyosodott meg. Néha nehéz eldönteni. fél az ismeretlentől. ha a játékvezetőnek van „szeme” arra. Az érdeklődés. a kapcsolatok elmélyülésével csökkent az egymás előtti „szégyenkezés”. vagy alkalmat adni a teljesítményt demonstráló próbára. bár ennek a lehetősége jobban aggasztotta a csoportvezetőket néha. hogy az idősek jobban kontroll alatt tartják érzelmeiket. mint vereséget. ettől indulatos lesz. konfliktusok Megfigyelhető. s mikor jobb kivárni az egyéni próbálkozásokat. Az együttműködő csoporton belül a kudarc könnyebben elviselhető és feldolgozható. Egy vidéki nagyváros. többet próbál. hogy „nem lett semmi baj”. inkább segítettek egymásnak. a feszültség felkeltése a játékos lendülethez szükséges. a reumatikus betegségek miatt deformálódott kezek nem képeztek akadályt a részvételben.

a csoportokban az idősek humora, némi öniróniával fűszerezve jobban működött, mint máskor, más helyzetben. A versengés, akár egyének, akár csoportok között történt, izgalmat hozott, az egymásért való szurkolás további motivációt a szellemi erőpróbához. A játék legegyszerűbb személyes sikerére hónapok múlva is emlékeztek, s ez jó hatással volt a résztvevők önbizalmára. Érdekes módon a küzdőkedv elég soká megmaradt az időseknél, bár a cso portok közötti versenyekben a személyközi konfliktusok jobban kijöhetnek, vagy az is előfordulhat, hogy vélt vagy valós ügyetlensége miatt kirekesztenek valakit. A játékvezető megértve a megbántottságot aktív figyelemmel, a rossz érzéssel küzdő felé fordulva visszatükrözi az érzéseket. A megtapasztalt értő figyelem gyorsan tovább lendítheti azt is, akinek valami rosszul esett. A személyek közötti konfliktusokban is a játékvezető mediáló közbelépésére van szükség, s azt is a játékvezetőnek kell tudni, hogy mit tehet, mit kell tennie a teljes csoporton belüli egyensúly megőrzése érdekében. Az is felmerült, hogy kezelhető lesz-e egyáltalán ezekben a csoportokban az idősek eltérő szellemi frissessége, egyesek memóriájának hanyatlóbb volta, vagy a gondolkodás olyan gyengeségei, melyek már akadályozzák a játékot, sőt volt, aki megkérdezte, hogy nem kellene „külön” csoportot működtetni egy nagyobb intézményen belül a demenciával küzdőknek. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban kiemelem azt, hogy a memóriatréningeket nem szabad egybemosni ezekkel a csoportokkal, bár tudjuk, hogy egyes játékok jó hatással vannak a memória működésére, és a figyelem összpontosításával, gyakorlással a koncentrálóképesség is fejlődik. A demenciával küzdőket nem szerencsés kizárni a csoportban való részvételből, inkább a játékokat kell igazítani csoport összetételéhez. A számolós játékok, az ügyességi játékok, valamint néhány labdajáték kifejezetten jól alkalmazható vegyes csoportokban is. A szellemi hanyatlás lassítására, az állapotromlás előrehaladásának mérséklésére jól használható a Memória Alapítvány „Emlékezeti tréning szellemi hanyatlásban” füzetecskéje, melyben az alapítványnál dolgozó pszichológusok és szociális munkások is javasolják a nyelvi játékokban való részvételt, a társasjátékokat, a betűkből szavak alkotását vagy a szóláncokat. Végül a nehézségek között említhető a kudarctűrés hiányából eredő problémák kezelése és a játék közben kialakult viták, konfliktusok kezelése. Jobban tudtak közvetíteni a vitázó felek között azok, akiknek nagyobb gyakorlata volt a személyközpontú kommunikációs technikák alkalmazásában. A problémák megelőzése érdekében viszont különösen ügyelni kell arra, hogy a játékszabályok ismertetése nagyon pontos és körültekintő módon történjen. Többször csináljunk próbákat, fogalmazzunk meg példákat, bizonyosodjunk meg róla, hogy eredményes volt-e a megértés. Ha a csoportnak saját szabályváltozatai alakulnak ki, akkor azokat érdemes írásba foglalni. Azt is megfogalmazták a tanuló csoport résztvevői, hogy pontosan ezeknek a problémáknak a kezelése miatt szerencsés, ha kettős vezetéssel működik a csoport, mert ez által széleseb163

bé válik a támogató viselkedésmódok skálája, melyek képessé teszik az időseket énhatáraik és teljesítményhatáraik további próbájára. Nincs előzetes képzettséghez, jogosítványhoz kötve, hogy ki vezethet ilyen csoportot, mégis nagyon egyet lehet érteni azzal, amit Benedek László fogalmazott meg. „Legelőször is fontos a csoport vezetőjének személyes biztonságérzete és önismerete, hogy határozottan meg tudja különböztetni a csoport által keltett emóciókat tulajdon, aktuális érzelmi állapotától. Tudnia kell tehát, hogy mi fakad a csoportból, s mi belőle. Lankadatlanul figyelnie kell továbbá a csoport eseményeire, hiszen ítéletét nagymértékben torzíthatja a hibás percepció. Aktívan nem befolyásolhatja a csoporttörténéseket, s végül sok játékot, széles játékrepertoárt kell ismernie, hogy az adott érzelmi állapothoz minél megfelelőbb játékot tudjon választani. Ez a vezetői módszer rugalmas, a csoport érzelmileg kellően hangolt attitûdöt kíván a terapeutától.” (Benedek, 1992) Ha vége van az alkalomnak, érdemes a játékvezető társunkkal azonnal megbeszélni a legfontosabb történéseket. Ha nem is készítünk jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt minden alkalom után, jegyezzük meg a legfontosabbakat, írjunk a függőben maradt és nem megnyugtatóan kezelt konfliktusról, saját érzéseinkről, gondo latainkról, az esetleges nehézségekről, sikerekről. A játékcsoportok vezetését vállaló munkatársak számára különösen fontos lehet a szupervízió.

Szakaszok a csoportmunkában, a csoport fejlődésének íve
Miközben a rugalmasság és a csoportra hangolódás a vezető iránt támasztott követelmények között szerepel, az aprólékos felkészülés is lényeges. Fel kell építeni a csoportmunkát, annak hármas időtagoltságú ívét. Az első mindig a ráhangolódás, az esetenkénti „warm up” (felmelegedés) megteremtése. Ezt lehet egyszerűbb és rövidebb játékkal elérni, de lehet egyszerű kérdésekkel is felmérni a csoport állapotát. (Milyen rossz történt veled a nap folyamán? Milyen jó élményed volt eddig a nap folyamán? Milyen hangulatot hoztál magaddal? Milyen érzések vannak most benned? Hogyan lehetne ezt hangokkal vagy egy mozdulattal kifejezni?) Akik régebben ismerik a csoport tagjait, könnyebben tudják érzékelni a hangulatváltozásokat, esetenként dekódolni a rejtett üzeneteket. A fronthatások, az időjárás változásai nagymértékben hatással vannak az idősekre. Ha többen betegek, az is kedvezőtlen hozzáállást válthat ki. (Közeli haláleset feldolgozására, a gyászmunkára hagyjunk időt, felolvasás, közös zenehallgatás mindenkinek jól eshet.) Ez után jön az úgynevezett „középidő”, mikor is a változatosságra szükséges ügyelni. Legyen mozgalmasabb és nagyobb elmélyültséget igénylő játék, legyen ötletességet és kreativitást igénylő játék és legyen ügyességi játék is. Ugyancsak meg lehet teremteni az egyén, a páros, a két csapat vagy több kiscsoport együttműködésének, esetleg vetélkedésének változatosságát. A játékvezetőnek mindig legyen határozott elképzelése arról, hogy mely játékokat játsszák, de adjon
164

lehetőséget a csoport kéréseinek is. Ha szívesen ismételnek meg többször egy játékot, belefelejtkezhetünk magunk is. Máskor meg előfordulhat, hogy valami nem jól működik. Ilyenkor a „tartalékokhoz” kell nyúlni. A harmadik szakasz az alkalmankénti történések feldolgozását, az értelmezést és a zárást készíti elő, illetve az esetenkénti értékelést. Hogy éreztem magam? Mi volt az, ami nagyon megmozgatott? Mi volt az érdekes és mi volt a kevésbé az? Milyen értékes pillanatokat viszek magammal el? Ezeknek a kérdéseknek a használata, vagy más, értékelő eszköz kerek egésszé formálja az együttlétek egyes alkalmait. Szociális munkás hallgatók vezettek egy csoportot az idősek körében, s ott kialakult az, hogy minden egyes találkozást egy történettel, vagy vers felolvasásával fejeztek be. A játékcsoportokban való együttműködésnek, az egyes csoportok változásainak, fejlődésének is sajátos íve lehet. Még azok is, akik korábbról ismerték egymást ezekben a játékcsoportokban, egy más típusú együttlétet tapasztalnak meg, s ebben közelebb kerülnek egymáshoz. A csoportlégkör kialakulásához idő szükséges, nem lehet a folyamatokat gyorsítani vagy lassítani. Az első időszakban érdemes inkább az egymáshoz csiszolódás és az ismerkedés vagy az egymás alaposabb megismerését szolgáló játékokat választani. Az egymásra hangolódás után lehet olyan játékokat megismertetni, amelyek ismereteket, asszociációkat vagy nagyobb elmélyülést igényelnek. Később már teret adhatunk a tagok „erejének”, képességeinek egymás közti összemérésére is. Nagyon jó lehet, ha minél többféle készséget megmozgató játékot hozunk be a csoportba, hogy jól kirajzolódjon a csoporttagok közötti sokszínűség, megmutatkozhasson egyéniségük, annak ellenére, hogy mindannyian idősek. Ez azért is jó hatású, mert a csoport külső környezetében, vagyis a jelenkori társadalomban eléggé erős a törekvés arra, hogy az időseket egy homogén csoportnak tekintsék. Arra is több lehetőség van, hogy a korábbinál sokkal jobban megismerjék egymást azok, akik eddig legfeljebb köszönő viszonyban voltak. Az érzelmek is jobban megnyilvánulhatnak, a csoporton belüli kapcsolatok személyesebbé válhatnak. A biztonság, bizalom megerősödése utáni időre valók az emlékezetmunkához hasonló játékok, vagy az önfeltárásnak azok a lehetőségei, melyek már intimitásokat is érinthetnek. Még ha folyamatosan működő játékcsoport van egy tartós bentlakást bizto sító intézményben, akkor is érdemes a nyári hónapokban ezt a csoportot szüneteltetni. Ha meg van nyári szünet, akkor a szünet előtti utolsó alkalom lehet az élmények feldolgozásának az alkalma. Keressünk egy olyan játékot, ami a zárást ünnepélyesebbé teszi, s készítsük elő az elválást valamilyen rítussal, a búcsúhoz illő játékkal. Minden csoportnak kialakulnak a maga hagyományai, emlékei, közös élményei. Ez búcsú, ami egy átmeneti időre szól, de mint egyetlen elválásnál, ennél sem tudható, hogy mikor, hogyan találkozunk újra ebben a csoportösszetételben. Az erről a csoportról való „leválást” tehát szükséges gondosan előkészíteni, és a folyamatot nagy figyelemmel végig vezetni.
165

A játékcsoportok egy hosszabb szünet után újraalakulhatnak. s a hazai továbbképzési rendszerben is megtalálható az erre felkészítő tréning vagy tanfolyam kínálata. Az átalakulás. a munkában eltöltött évek után a „nem létfontosságú” tevékenységek megtervezése. vagy helytörténeti. a zene. A közös emlékek és hagyományok őrzése. hiszen a művészet gyógyító ereje vagy az élet értelmének keresése felélesztheti a késői alkotói kedvet. A születéskor várható átlagos élettartam. Pozitív hatású az „életút munka”. a traumák feldolgozására és az élettel való megelégedettség erősítésére a „közös beszélgetések a megkomponált életről”. elemzéséből öntevékeny alkotócsoportok jönnek létre. családtörténeti kutatómunka is lehet egy kibontakozási irány. a festészet. Ne felejtsük el: mindehhez a játék lendületbe hoz. Lehet. leírása és átadása is válhat egy tevékenységet. önéletírás. a film. folytatódhatnak vagy átalakulhatnak az együttlétek. hogy az irodalom. Az írás. 166 . de angol nyelvű szakirodalma igen gazdag. más irányba való elmozdulás nagyon sokféle lehet. vagy ahogy ezt a németek mondják a visszatekintésre. aktivitást motiváló csoportcéllá. ha lassan is.és színművészet értő befogadásából. de Magyarországon is emelkedő tendenciát mutat. hogy ez lesz a változás irányának meghatározója. esetleg filmkészítés az élet különböző színhelyeiről. Bár ennek az ellátásban való alkalmazása előzetes felkészülést kíván. a tánc. megszervezése „létfontosságúvá” válhat. A kreatív technikák felvillantása lehet olyan erős hatású. újságírás. Nem csak a demenciával küzdők számára lehet létfontosságú az úgynevezett „reminiscence” munka.

Budapest. – Denton. M. M. Gabnai Katalin (1987): Drámajátékok gyermekeknek. Gondolat. L. Budapest. In: Kézikönyv szociális munkásoknak. Weinheim. kötet. München. Vargha Balázs (1985): Szeretnél játszani? Budapest. Basel Szociális munka csoportokkal (1997). Beltz Verlag. Budapest.) (1998): Játék enciklopédia. In: Magyar Narancs. In: Czigler István (szerk. MPT Pszichoterápiás Szekció. Budapest. Walker. Németh László (1986): Tündérhegyi szocioterápiás műhelyek és gyakorlatgyűjtemény. (2001): Emberi kapcsolatok. (1944): Homo ludens. Gödöllő. Budapest. Budapest. (2000): Bölcsesség és a sikeres öregedés. Tankönyvkiadó. Assertív Kiadó. U. Budapest. In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. Katz. – Rubin.. (1994): Seniorenspilbuch. Atheneum. Perham. Barna Jakab (évszám nélkül): Játékok könyve a nagyközönség számára. Minerva. OKI. (2003): Tartsd az agyad fiatalon! Budapest. Budapest. fiataloknak. Budapest. Szociális Szakmai Szövetség. Gordon. Pallas Rt. 167 . Budapest. J. felnőtteknek. Jamie (1997): Feszültségoldás az iskolában. P . Osiris Mérő László (2004): „Maga itt a tánctanár?”. Németh László (2002): Szociális munka csoportokkal. Ifjúsági Kiadó. Budapest. Minerva. Megismerési folyamatok időskorban. T . Stöhr. szeptember 23. Mérei Ferenc (1996): Közösségek rejtett hálózata Bp. N.Felhasznált irodalom Bagdy Emőke – Telkes József (1988): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Benedek László (1992): Játék és pszichoterápia. Rudas János (1990): Delfi örökösei. Vargha Balázs (1955): Társasjátékok könyve. Lukácsy András (1974): Elmés játékok. Budapest. Huizinga. Lukácsy András (1981): Kiment a ház az ablakon. (2004): Családi játékok kincsestára. Budapest. (1994): Gut siehst du aus. Budapest. Múzsák. Stuttgart. 40–41. Vargha Balázs (1967): Játékkoktél. Budapest. Kósáné Ormai Vera (évszám nélkül): Személyiségfejlesztő játékok. F . Magyar Pszichiátriai Társaság. B: – Smith. M. – Staudinger. Budapest. Kaposi László (1993): Játékoskönyv. Gondolat. Laub. Glenn. Tankönyvkiadó. Kossuth. (1993): Gedächtnis spielend trainieren. Alexis de (1983): A demokrácia Amerikában. Budapest. Akadémiai Kiadó.): Túl a fiatalságon. Idősbarát önkormányzatok (2005) Budapest. (szerk. Budapest. ICSSZEM. Baltes. NPI. – Burch. J. Gondolat. játékos elmék. Padisák Mihály – Padisák Judit (1984): Minden napra egy játék! Budapest. Budapest. G. C. 2004. Tocqueville. BGGYTF. J. U. Alexandra. Nemzeti Tankönyvkiadó. Stengel. GMK. La Ventana. 4. o. Budapest.

168 .

ivólevek  59 K Kacsintós  98 Kanálból kanálba  128 Karácsonyi ajándék  76 Karácsonyi gyűjtés  99 Kedves tárgyam  42 Keresem a párom  100 Ketyegő óra  61 Ki hiányzik?  101 Ki húzza az utolsót?  152 Kicsomagolás  129 Kinek a bőröndje?  43 Kinek van valami eldugnivalója?  102 Kockapóker  149 L Lábas  77 Labdajáték (gyümölcs. szavak és mondatok  72 C Célba dobás  120 Ceruzaküldemény  123 Címerem és pajzsom  21 Csavaros tetők  57 Csoporthangulat színekben  36 Csön-csön gyűrű  124 Csukott szemmel is megismerem  22 D Dallánc  92 Dúdoló. dobókocka. Á A három legfontosabb tudnivaló rólam  25 A közös dolgok összekötne  26 A rádiótól jöttem  50 A tizenhatodik születésnap  51 A varázsló irányít  143 Add tovább a mozdulatot!  117 Állandó jelzők  19 Alliteráló név  20 Amikor én még…  35 Amőba  117 Apróhirdetés  20 Asszociáció/kombináció  71 Azt mondják az öregekről…  91 B Betűjáték. É Egy napom  93 Elefánt a porcelánboltban  125 Életkörök  37 Ellentét  93 Elmentem a piacra  73 Emlékszem mindenki nevére!  23 Én még soha…  38 F Főnyeremény  74 G Gombolyagdobálós  38 Guggenheim  75 H Ha virág lennék  23 Hideg-meleg  126 Híres ember  95 Hogy érzem magam itt és most  40 Hogyan mondjam el?  95 Honnan jöttem?  25 Hurkapálcás ujjgyakorlat  127 I Időgép  41 Illik hozzá  97 Irányítás szavak nélkül  128 Ízlelés: teák. leng az inga  45 Mit tennék?  47 Mit tudsz a nevedről?  28 169 . zöldség)  130 Labdajáték több labdával  131 Labdatáncoltatás  131 Lufi mozgásban  133 Lufiröplabda  134 M Mandala  44 Megeszem a kalapom  103 Mi jut eszedbe?  78 Mi van a kosárban?  62 Miért fontos nekem ez a kép?  46 Mint a hinta.Betűrendes játékkatalógus A. avagy tárgykeresés hang után  58 Dugópöckölés  125 E.

közmondások  106 Szópóker  85 T Tabu  86 Tánc kalappal  135 Tánc oda-vissza  136 Tapsolj és kapd el!  137 Tárgyak és cselekvések  107 Teáskanna  87 Tégy hozzá egy mozdulatot!  138 Tépett állatok  139 Titkos karmester  140 Történetírás felidézéssel  88 U. találj. Ü Üveghorgászás  141 V Vak fogó  141 Vándorló arc  31 Varázslat történt  52 Vedd észre a részleteket!  108 Veled szívesen  53 Verstanulás  110 Virágkoszorú  111 Z Zajkeltő tárgyak  67 Züm-züm-bumm  112 170 . hallgass!  61 O. régi ételek  105 S.Most is érzem az illatát…  63 Most mutasd meg!  79 N Névjáték labdával  29 Névjegykártya  30 Nyomozás – keress. SZ Solo/Uno  148 Szemmérték – a távolságbecslés próbája  66 Szeretem – nem szeretem  50 Szólások. Ö Ország-város  82 Összetartozó tárgyak  104 Összetett szavak  83 P Papírtépkedős  134 Páros beszélgetések fontos kérdésekről  48 Puzzle-párkereső  65 R Régi ízek.

Köszönetnyilvánítás Köszönjük mindazoknak akik segítettek a leírt játékok gyakorlatban történõ kipróbálásának figyelemmel kísérésében és a tapasztalatok megfogalmazásában Angyal Jánosné Bálint Lajosné Erőss Erzsébet Gócza Mária Halász Annamária Horváth Gézáné Horváth Varga Zsuzsanna Jeszenszky Zita Kádárné Szakál Bernadett Katona Józsefné Lakatos Anka Ilona Mészáros Istvánné Mező Jánosné Molnár Katalin Ottóné Simon Katalin Parajdi Olga Peinlich Edit Sajtos Lászlóné Stefán István Szabó Judit Ágnes Szalai Péterné Takácsné Hajdú Szilvia Tapcsik Gyuláné Tóth Krisztián Ungorné Győri Anita 171 .

..