You are on page 1of 100
f tS ra - Pore te | cy le montane Aas Veo aN AS * ee Ree cue a Premier Manager: ald TT) esso oe ra CU Bee kee Peat Un posibil combatant din Kosovo je Poteet ev A Ae aa er emu ns) Werewolf PROC NE ree ANN Cronica unei realitati programate Bade fl the fds 9 sce hasay herses oad Hs owe to lay slice nas, one to pated." (Peale ~ Disposable heres") Pe data de SO martic 1009, ONN gtirioea citre Umanttate cea mas nou veste din lumea gamereases. Sub titial ,Computer games simulate NATO airstrikes on Yugoslavia", aflam despre Zealizares celor de la Jane's Com: bat Simulations, care au creat scenarit gi mistuni pentru jocurile lor de simulare a luptel aeriene, inspirindu-se din realitatea in teren a Baloanilor. Sau, ca s8 fia mai exact, voi cita din rezumatul aflat pe site-ul ONN: ,Pro grammere at the Jane's Combat Simulations (...) have duplicated with ‘amazing clarity the Balkan terrain that, NATO pilots fly over.” Intervievat, uunul din programatorii firme! ne spunea in manier& american, adioi. entusiastnegijent, of ,This is an exoellent way to ilustrate lot of the buf! that's actually happening over there". Am s& traduc aoeste cuvinte, in aga, fol incdt si piistrec aerul de yankeu uguratic cu care sunt spuse ,Aosasta este o ale exoelenti de a llustra o grimadi din chestille care se intampld de fapt. pe acolo" Domnule programator, chestille de acolo sunt oament, iar grmezile de care vorbogti Pot oricand && fie de cadavre. Aceasta se intampla. ,de fapt™ ‘acolo, Wiel vorbé nu poate fi de formele aeptice ale reliefulus intoomai redat de caloulater, gi pus estatic in evident de acceleratoarele grafice, De adevar te pol! apropia dack plgegti Intro morgi, acolo treg| adine serul 1m plept, mai adaugi la asta o oantitate enormé de unk, adunt 1 toat sferinta pe care orecl o& o poate duce tn spate un om, jai apol inmultogtt ‘total cu oateva milicane, Atata doar oB un simulator de moarte 41 suferinj& mu prea este rentabil ssub aspect comereial sau politi, Deodt poate, penta mintile bolnave. ‘91 posto of, intradeviir, gamerul este pujin cam lovit la mezencefal, tot ucigind in dreapta ¢1 stinga personajele negative ale spatiului virtual Dar eu cred cu trie of nol, gameril, suntem nigte cament cumsecade, cam ga cum sunt camenil grag! sau befivil. $1 mai ored c& nol, gamerit, nu suntem progti. Nu suntom atat de progti inoit sh nu ne dim seama ok ‘aplsind pe butonul de foc in mistunile NATO ale calor de la Jane's Combat Simulations, tragom de fapt In zeolle de mit de gameri oare se ascund in adiposturt antiaeriene aici, la nol, in Balcani. Un gamer mu este atat do prost incat si nu-gl dea seama of cel de la Jane's ne propun un multiplayer game cu care strio8 regula de aur a jooulul pe ealeulator: ,Fericire pentru tof, gi hai si nu plece niment supiiratl” Avunol cand unii din player suferé ou adevrat, nu se mai poate vvorbi de un joo. ‘Degl, mai mult ca sigur, vor apare, poate tot din neossitAts comerciale sau politice, gi variantele pe dos ale lstoriel, de gemul Albanians return ‘with a vengeance" sau ,Serbia strikes back". Dumnezeu si no apare de ‘ol inginel Gi pentru o& stdta nu era de ajuns, prima mistune conceputh de Jane's Combat Simulations este rapt din realitate, avnd oa prim oblectiv salvarea. ‘unul pilot de F117 stealth doborat, al doilea obiectiv fiind distragerea epavel de F117. Acest al dollea obieckv este cel care nu a reugit potflor NATO, gi De care suntef! invitat! si-1 rezolvafi vol, foAndu-vl congtlinoiogs temele la, materia Rambologie, i toansforménd nfrangerea in eAgtig, CAgtigul altora, ‘Sunt multe conclusiile pe care le putem trage din aceasts neferiits Inspiratie a oolor do Ia. Jane's Combat Simulations, gi multe intrebirile pe care nile putem pune ond umplem de s&nge ecransle monitoarelor noastr. Ins cea mai important este senzajia de incefogare, de neguré, de neclaritate, pe care Incepem s& o simhim la granifa dintre spayial virtual gi 2] age-zis reel. Acum, ond o flrmi de Jocur! sau trustari de prest fac ca, faccasté granité $8 se preschimbe in fum, imi dau saama o& mongtrit pe care Ii lum in colimator sar putea sf fle oameni oa tine i oa mine, Oament nscut, nu oameni fouti. Oamen! adeviiratl, §{ oare Mmén adeviratt chiar dao Jane's primeso dispens& de moralitate §1 produo simulatorul tat popoare cu trabuoe americane Tomahawk. Nu, domnilor de la Jane's, de data asta nu mali prins! ‘Vo spun ou méndrie, ‘Sunt gamer, gi nu sunt prostll orial Pree Pes Cre Dey General Manager Dene eee res cen ane eer ee eres Redacto Claudiu Levente (Claude) Ceara) on et) Nicolae loristean (Nyk) ea ees te sent te Renae Pee ere n nay Sorin Gruia Pe ec Pan enn) Serre cee re Peay Re rents Orewa et Ear ee Pentru distributie contactai RSC EEE Loo) eed pera erem OU eee Ungatia LEVEL este membru fondator et ee) Tirgjlor (BRAT)