Aparatul digestiv Aparatul digestiv este alcătuit din totalitatea organelor care îndeplinesc funcţia de digestie şi de absorbţie a alimentelor

: prehensiunea, modificările fizice şi chimice ale alimentelor, absorbţia "nutrimentelor", excreţia reziduurilor neabsorbabile. Aparatul digestiv se compune din: 1. tubul digestiv; 2. glande anexe. Tubul digestiv (tractul digestiv, canalul alimentar) este un conduct lung de 10 - 12 m. Comunică cu mediul exterior la cele două extremităţi ale sale: orificiul bucal şi cel anal. Nu este la fel de gros pe toata lungimea sa şi de aceea i se disting mai multe segmente: > cavitate bucală; > faringe; > esofag; > stomac; > intestin subţire; > intestin gros. Glandele anexe: > Glandele salivare Ficatul > Pancreasul. Fiecare din segmentele tubului digestiv prezintă în alcătuirea lor caractere speciale. Cu toate acestea , pereţii au, în general, o strucură asemănătoare. Structura pereţilor tubului digestiv Pereţii tubului digestiv sunt formaţi, în general, din trei tunici, care de la exterior spre interior, sunt: 0 tunica musculară; 0 tunica submucoasă; 0 tunica mucoasă. 0 tunica musculară este formată din: ■ fibre musculare striate la nivelul pereţilor cavităţii bucale, a faringelui şi în porţiunea superioară a esofagului; ■ fibre musculare netede, în tot restul tubului digestiv. După dispoziţia lor, fibrele musculare sunt: • longitudinale; • circulare. Fibrele musculare longitudinale sunt aşezate la exterior şi prin contracţia lor scurtează tubul digestiv, iar fibrele musculare circulare sunt aşezate în interior şi prin contracţia lor micşorează lumenul tubului digestiv. Muşchii netezi se contractă sub acţiunea fibrelor parasimpatice (nervii vagi) şi se relaxează sub acţiunea fibrelor simpatice. 0 tunica submucoasă este formată din ţesut conjunctiv lax şi fibre elastice; 0 tunica mucoasă este pătura care căptuşeşte tubul digestiv de la orificiul bucal până la orificiul anal, fiind în continuarea tegumentului.
1

Ea este formată din două straturi: epiteliu şi corion şi îndeplineşte trei roluri: x digestiv; * de absorbţie; * de protecţie. Segmentele tradusului digestiv, care se găsesc sub diafrgm (porţiunea abdominală a esofagului, stomacul, intestinul subţire, intestinul gros), prezintă la exterior, peste tunica musculară, o a patra tunică, tunica seroasă, pe când faringele, esofagul şi porţiunea inferioară a rectului sunt învelite de adventice. 0 tunica seroasă este reprezentată de peritoneul visceral; 0 adventicea este o pătură de ţesut conjunctiv dispusă la exteriorul unui organ. Segmentele tubului digestiv Cavitatea bucală Cavitatea bucală sau gura constituie prima porţiune a tubului digestiv. Ea are două orificii: > unul anterior, de comunicare cu exteriorul, orificiul bucal; > altul posterior, prin care se deschide în faringe, prin istmul bucofaringian. Este mărginită: • anterior de buze: buza superioară şi buza inferioară care se unesc la extremităţile laterale şi formează comisurile buzelor; • pe părţile laterale de obraji. Cavitatea bucală are forma unui ovoid cu extremitatea cea mare îndreptată înainte. Cavitatea este virtuală; ea devine reală când fălcile sunt depărtate sau când se introduc alimente. Dimensiuni: ■ diametrul sagital = 7 cm; ■ diametrul transversal = 6-6,5 cm; ■ diametrul vertical = 0 (când gura este închisă) şi maxim 7 cm (când gura este deschisă). Rol: în digestie (prehensiune, in salivaţia şi masticaţia alimentelor); în respiraţie (permite trecerea aerului); în funcţia de relaţie (aici se găsesc receptorii gustului şi se petrec unele modificări importante ale sunetelor laringiene , nearticulate, contribuind prin aceasta la producerea sunetelor articulate ale vocii omeneşti). Cavitatea bucală este împărţită prin arcadele alveolodentare în două compartimente: 1. vestibulul bucal, un spaţiu în formă de potcoavă, mărginit de arcadele alveolodentare pe de o parte, de buze şi obraji de cealaltă parte; 2. cavitatea bucală propriu-zisă, porţiunea circumscrisă anterior şi pe părţile laterale de arcadele alveolodentare. Cavitatea bucală are cinci pereţi:  un perete anterior,corespunde buzelor  doi pereţi laterali, formaţi de obraji  un perete inferipr, denumit planşeul cavităţii bucale  un perete superior, reprezentat prin bolta palatină (palatul dur şi palatul moale, vălul palatin).

2

Ei sunt căptuşiţi de mucoasa bucală, formată dintr-un epiteliu pavimentos stratificat şi dintrun corion, în grosimea căruia se găsesc glandele. Pe limbă, mucoasa bucală formează mucoasa linguală, iar pe arcadele dentare formează gingiile, care se ridică până în regiunea coletului dinţilor. Mucoasa bucală se continua cu mucoasa nazală şi formează vălul palatin. Din mijlocul vălului palatin porneste o prelungire cărnoasă numită omuşor sau luetă. Pe laturi, de la baza luetei pleacă în jos două cute musculoase, stâlpii vălului palatin: x stâlpul anterior; * stâlpul posterior. De fiecare parte, între stâpii anterior şi posterior, se găseşte câte un organ oval, moale şi roşu, amigdalele palatine (organe limfoide), a căror inflamare se numeşte amigdalită. Vase şi nervi: Arterele: ramuri ale arterei carotide externe: ■ artera facială; ■ artera temporală superficială; ■ artera maxilară. Venele: se aduna în trei trunchiuri: ■ vena facială; ■ vena temporală superficială; ■ venele plexului venos pterigoidian. Limfaticele: drenează limfa spre ganglionii: ■ cervicali superficiali; ■ submandibulari; ■ suprahioidieni. Inervaţie: ■ nervi senzitivi: de la ganglionul sfenopalatin şi nervul trigemen (V); ■ nervi motori: din nervul facial şi plexul faringian. In cavitatea bucală se găsesc dinţii şi limba, care împreună cu muşchii masticatori alcătuiesc aparatul masticator.. Dinţii Dinţii sunt organe dure, de culoare albicioasă, implantaţi în alveolele maxilarelor având drept rol principal fărâmiţarea alimentelor în timpul masticaţiei. Dinţii fac parte din aparatul dento-maxilar, un ansamblu de organe care conlucrează la îndeplinirea următoarelor funcţii: * digestia bucală; * funcţia fonetică şi fizionomică; * parţial deglutiţia. Unui dinte i se descriu trei părţi: • rădăcina, partea fixată în alveolă; • coroana, partea aflată în afara alveolei; • gâtul sau coletul, partea de legătură dintre coroană şi rădăcină. Dentaţia omului este heterogenă, adică e formată din dinţi de diferite forme şi cu funcţii diferite. Omul are două dentaţii.

3

dentina. ■ canalul radicular (partea îngustă care se continuă în rădăcină şi se deschide la vârful rădăcinii printr-un orificiu. 16 pentru arcada superioară şi 16 pentru arcada inferioară. > premolari (notaţi: p sau P). măsele de minte (mai mici şi mai puţin puternici decât ceilalţi). cu 4 . aceştia se numesc dinţi permanenţi. smalţul. c 1/1. 3. • au rădăcina simplă.4) fiind astfel foarte puternic fixaţi în alveole. cavitatea dentară. C M. A doua dentaţie cuprinde un număr de 32 de dinţi. • rol: de a tăia alimentele. > molari (notaţi: M). 1. cementul. aceştia se numesc dinţi temporari sau de lapte. P 2/2. Astfel : Formula pentru detaţia temporară: i 2/2. • rol: de a sfâşia alimentele. • au mai multe rădăcini (2 . 10 pentru arcada superioară şi 10 pentru arcada inferioară. 2. Formula pentru dentaţia permanentă: I 2/2 . cuspide. orificiul dentar). se prezintă ca forme rudimentare.5 cuspide (policuspizi). • rădăcina este în general simplă şi conică.In prima dentaţie avem 20 de dinţi. > Molarii (măselele mari): • au coroana cilindrică. • rol: să strivească alimentele. > Incisivii: au coroana lăţită în formă de daltă. M 3/3 = 16x2 =32. • au rădăcina simplă şi conică. p 2/2 = 10x2 =20. Apar mai târziu (16 . în cadrul formulei dentare pentru dentaţia temporară se folosesc litere mici iar pentru cea permanentă se folosesc litere mari. > canini (notaţi: c sau C). > Caninii: • au coroană conică. • rol: în măcinarea alimentelor.30 de ani). > Premolarii (măselele mici): • au coroana cilindrică în vârful căreia se găsesc două proeminenţe. Structura dintelui Făcând o secţiune longitudinală printr-un dinte se observă: 1. mare. conică şi alungită. 4. 4 . Ultimii molari. Dinţii se împart în: > incisivi (notaţi: i sau I). Cavitatea dentară este situată în axul dintelui şi este împărţită în: ■ cavitatea pulpară (partea mai dilatată din dreptul coroanei). uneori puţin bifurcată la vârf.

numită smalţ dentar. muşchi. ■ cervicali profunzi. Vase şi nervi: Dinţii primesc ramuri de la artera maxilară: ■ artera dentară inferioară. Smalţul. pulpa dentară prezintă odontoblaste (celule osoase speciale) care produc dentina (sau ivoriul). Este aşezată pe planşeul cavităţii bucale. Limba Limba este un organ musculo-membranos. ■ artere suborbitale. Pe coroană. Rol: • foarte important în digestie.etc). Dinţii au o sensibilitate deosebită (durere. fiind foarte sensibilă. de formă conică şi foarte mobil care se găseşte în cavitatea bucală propriu-zisă.In cavitatea dentară se găseşte pulpa dentară. 4. Se aseamănă ca aspect cu măduva osoasă. în jurul cavitaăţii dentare este peretele dintelui format din dentina. Fixarea se realizează cu ajutorul muşchilor hiogloşi şi geniogloşi.gălbuie şi este puţin rezistentă la acţiunea agenţilor chimici. 3. La periferie.iar prin proprietăţile fizice se aseamănă cu porţelanul. • în articularea cuvintelor. mandibulă şi epiglotă. Cementul acoperă dentina la nivelul rădăcinii dintelui. > corpul. fiind fixată prin rădăcină de osul hioid. ■ artera dentară superioară. Inervaţie. dintr-un schelet fibros. : > rădăcina. 2. Venele au acelaşi traiect ca şi arterele şi poartă numele lor: vena dentară inferioară. vase sangvine şi limfatice şi terminaţiuni nervoase. în compoziţia căreia se găsesc săruri minerale şi oseină. atât ca organ al sensibilităţii gustative cât şi ca organ care contribuie la masticaţie. 2. ■ artere alveolare. în timp ce corpul şi vârful limbii sunt libere. dentina este acoperită cu o substanţă albă strălucitoare şi dură. căldură. ■ nervul dentar inferior (pentru arcada inferioară). . Are rol de protecţi pentru dentina. o substanţă tare. de culoare gălbuie. formată din ţesut conjunctiv. Dentina. Limba are trei părţi: > vârful. Limfaticele se duc la ganglionii: ■ submaxilari. etc. ' • Structura limbii Limba este formată: 1. deglutiţie. 5 . Are o culoare albă. presiune. supt. Prin ramuri sensitive din nervul trigemen(V): ■ nervul dentar superior (pentru arcada superioară). Are în compoziţie peste 95 % săruri minerale care îi dau o rezistenţa deosebită la frecare cat şi faţă de acţiunea agenţilor chimici. Este dur şi opac.

Curculatie venoasă .3. pe care-1 împinge spre faringe. 6 . Muşchii limbii se împart în: • intrinseci. > glande seromucoase (mixte). Au trei feluri de fibre: ■S longitudinale. > glande mucoase. • septul median sau septul limbii. limba amestecă cu saliva alimentele fărâmiţate de dinţi şi formează bolul alimentar. ■ muşchiul amigdaloglos.muşchiul longitudinal superior . ■ muşchiul hioglos. ■ muşchiul stiloglos. ■ venele linguale superficiale (venele ranine). Vase şi nervi: Circulaţie arterială . Circulaţie limfatică .sângele venos este drenat din limbă prin: ■ venele linguale profunde. • extrinseci. 2. Scheletul fibros este reprezentat prin două lame fibroase: • membrana hioglosiană sau aponevroza limbii.muşchiul longitudinal inferior . Muşchii intrinseci sunt muşchi striaţi care iau naştere şi se termină în limbă (de unde şi denumirea lor).mediană a feţei inferioare se află frâul limbii (o plică care limitează într-o oarecare măsură mobilitatea limbii). Mucoasa linguala are aceeaşi structură ca şi mucoasa bucală: epiteliu pavimentos stratificat şi corion. ■ palatină inferioară (ramură a arterei faciale). ■ muşchiul faringoglos. Serveşte la inserţia muşchilor limbii. Prin acţiunea tuturor muşchilor linguali. ■ faringiană ascendentă (ramură a arterei carotidei extene). • muşchii care îşi au originea pe viscerele vecine şi se termină pe limbă: ■ muşchiul palatoglos. au originea în afara limbii iar inserţia în limbă. S verticale. Pe suprafaţa mucoasei se găsesc papilele linguale.muşchiul transversal (muşchi pereche) . Muşchii extrinseci sunt tot muşchi striaţi. mucoasa linguală. V transversale. Pe linia . iar în grosimea sa se găsesc glande salivare mici de trei feluri: > glande seroase.muşchiul vertical. Sunt de două categorii: • muşchi care îşi au originea pe oasele vecine şi se termină pe limbă: ■ muşchiul genioglos. 1.trei artere: ■ linguală (ramură din carotida externă) este principala sursă de alimentare.la acest nivel exista o bogată reţea limfatică. Aceştia sunt: .

alcătuită din muşchi striaţi dispuşi: • circular: muşchii constrictori ai faringelui: ■ muşchiul constrictor superior. bronhii. Comunică cu fosele nazale prin choane. . apoi în esofag spre stomac. bolul alimentar trece în timpul deglutiţiei din cavitatea bucală în faringe. ramură a vagului (X). ■ nervul coarda timpanului. îi lipseşte peretele anterior. care se găseşte înapoia cavităţilor nazale. spre plămâni.Inervaţie: • motorie: nervul hipoglos (XII). Faringele Faringele este un conduct musculo-memranos. delimitat de epiglotă. Formă: are forma unei pâlnii incomplete. Pe pereţii săi laterali sunt aşezate amigdalele palatine.are o lungime de 5 cm şi este porţiunea inferioară a faringelui (hipofaringele). • senzitivă şi senzorială: ■ nervul lingual (ramură a trigemenului (V). trahee. Pe peretele anterior se află aditus laringis (orificiul faringian al laringelui). 7 . tunica musculară . Aerul inspirat prin fosele nazale. Alte roluri: * ventilarea casei timpanului prin trompa lui Eustachio. Astfel prezintă: ^ o bază. ■ nervul laringeu superior. 3. nazofaringele (sau faringele nazal) . Trecerea alimentelor şi a aerului respirator se face succesiv. Pe pereţii săi laterali se găsesc orificiile trompelor Eustachio. laringofaringele (sau faringele laringian) . orofaringele (sau bucofaringele sau laringelc bucal) . se întinde în sus până la baza craniului. în submucoasă amigdala faringiană. * prin formaţiunile limfoide pe care le conţine ia parte la apărarea organismului. ■ muşchiul constrictor mijlociu. Aşezare: înaintea coloanei cervicale şi înapoia foselor nazale şi a cavităţii bucale. iar în partea superioară. iar în jos se continuă cu laringele şi esofagul. > trei pereţi: unul posterior şi doi laterali. 2. trece prin faringe în laringe. ■ nervul glosofaringian (IX). nu simultan. > un vârf. astfel: 0 adventicea (tunica conjunctivă de înveliş). Are trei etaje: 1. Structura peretelui faringian Respectă de la exterior spre interior structura generală a pereţilor tubului digestive.are o lungime de 4 cm şi constituie partea mijlocie a faringelui (mezofaringele) care se găseşte înapoia cavităţii bucale cu care comunică printr-un orificiu larg care corespunde istmului gâtului. ramură a facialului (VII). * rezonator în fonaţie.are 5 cm lungime şi reprezintă partea superioară a faringelui (epifaringele). o răspântie unde se încrucişează calea respiratorie cu cea alimentară.

Esofagul Esofagul este un conduct musculo-membranos tubular. Prezintă şi ea o strâmtoare bronhoaortică determinată de apăsarea aortei şi a bronhiei stângi şi o strâmtoare diafragmatică. Inervaţie: prin ramuri ale nervilor: ■ trigemen (III). porţiunea toracală este adăpostită în cavitatea toracică. artera carotidă şi coloana vertebrală.30cm. ■ artera faringiană ascendentă (ramură a carotidei externe). La nivelul cartilajului cricoid prezintă o îngustare. porţiunea cervicală aşezată la nivelul gâtului. fiind continuarea mucoasei bucale. amigdalelor palatine. Este formată dintr-un : • epiteliu pavimentos stratificat (în afară de porţiunea superioară. palatine şi glande submucose). • vag(X). ■ glosofaringian (IX). • constituie scheletul fibros al faringelui şi-1 leagă de baza craniului. • corion (în care se găsesc numeroşi foliculi limfatici. Limfaticele la nivelul faringelui există o foare bogată reţea de foliculi limfatici care prin aglomerarea lor dau naştere amigdalei faringiene. 2. Limfaticele merg în ganglionii: ■ retrofaringieni. la nivelul orificiului difragmatic (hiatusul esofagian. şi care alcătuiesc cercul limfatic Waldeyer. nazofaringele care este alcătuit dintr-un epiteliu cilindric ciliat). prin care alimentele trec din faringe în stomac. lung de 25 . Venele formează o reţea submucoasă şi urmează trunchiurile arteriale cu aceleaşi nume. strâmtoarea cricoidiană. ■ jugulari. . vărsându-se în vena jugulară internă. 0 tunica fibroasă corespunde tunicii submucoase şi: • conţine fascicule de conjunctive dispuse încrucişat la care se adaugă numeroase fibre elastice. esofagul poate fi împărţit în trei segmente: 1. Se află în raport cu traheea. ţesut adenoid: amigdale faringiene. • longitudinal: muşchii ridicători ai faringelui: ■ muşchiul palatofaringian ■ muşchiul stilofaringian. 0 tunica mucoasă căptuşeşte cavitatea faringiană (endofaringele). ■ artera laringiană superioară. lobii tiroidieni. ■ artera palatină ascendentă (ramură a facialei).etc. amigdalelor linguale. Topografic.■ muşchiul constrictor inferior. Are raporturi cu 8 .hipoglos (XII). Vase şi nervi: Artere: ■ artera faringiană.

cu partea voluminoasă îndreptată în sus. Vascularizatie: Esofagul primeşte sânge prin artere care provin din mai multe trunchiuri: ■ artere esofagiene superioare (din artere tiroidiene inferioare). vene azigos. Limfaticele porţiunilor cervicală şi toracală merg la ganglionii: ■ recurenţiali. unde extremitatea superioară este alcătuită din muşchi striaţi. are o formă ovoidală. ■ plexul submucos (AUERBACH). iar porţiunea cuprinsă între acestea este formată dintr-un amestec de muşchi striaţi şi muşchi netezi. Cavitatea abdominală Se găseşte sub diafragm. Aici se găsesc situate: ficatul. etajul submezocolic (inframezocolic) începe de la colonul şi mezocolonul transvers şi se întinde până la srâmtoarea superioară a bazinului. ■ artere esofagiene inferioare (din ramuri ale aortei abdominale).segmentul toracic al traheei. etajul pelvian sau inferior cuprinde restul cavităţii abdominale. ■ plexul venos periesofagian. Peritoneul 9 . 3. Venele alcătuiesc: ■ plexul venos submucos. porţiunea abdominală se află sub diafragm şi se continuă cu cardia. 2. pancreasul. cu următoarele precizări la nivelul: 0 adventicei la nivelul porţiunii abdominale. Inervaţie: Esofagul este inervat de filete nervoase parasimpatice provenite din nervul vag (X) şi filete simpatice care formează : ■ plexul muscular (MEISSNER). cu bronhia stângă. stomacul şi o parte din duoden. supramezocolic. ■ esofagieni. cea inferioară din muşchi netezi. cu marea venă azigos şi cu aorta. această tunică este înlocuită parţial de peritoneul visceral şi poartă numele de tunică seroasă. 144 2. ■ artere esofagiene mijlocii (din aorta toracală). pelvian. submezocolic. Are dispoziţie diferită în funcţie de sex. 0 tunicii musculare. Restul tubului digestiv precum şi glandele anexe (ficat şi pancreas) se găsesc în cavitatea abdominală. Este cuprins între diafragm şi faţa superioară a colonului şi mezocolonului tansvers. 3. etajul supramezocolic (toracoabdominal) se găseşte în partea superioară a cavităţii abdominale. Este împărţită prin dispoziţia organelor şi a pliurilor peritoneale în trei etaje: 1. Acestea se varsă în vene tiroidiene inferioare. splina. Cele ale porţiunii abdominale merg la ganglionii gastrici inferiori. Structură Peretele esofagian este alcătuit din cele patru tunici care definesc structura generală a pereţilor tubului digestiv. etc. vene hemiazigos. cu faţa posterioară a pericardului. Este acoperit de marele epiploon şi cuprinde intestinul gros şi jejunileonul. 1. 3.

glandele principale ale stomacului (proprii). fie unele faţă de altele. glandele suprarenale. concavă. 3. Acesta nu acoperă în întregime stomacul. ^ glandele cardiale: 10 . cavitatea peritoneală. • fibre elastice. 146 • corion. măsurând când este plin moderat: • lungimea = 25 cm. labferment şi mucină. structură şi funcţie. • marea curbură. Organele care pătrund în cavitatea peritoneală se numesc organe intraperitoneale (porţiunea abdominală a esofagului.il mucoasei. având o lungime de circa 40 cm. • secretă : acid clorhidric. Acestea se continuă una cu alta ca un „sac fără gură" (BICHAT). Organele care se află situate între peretele abdominal şi foiţa parietală sunt organe retroperitoneale (rinichii. • se găsesc în regiunea fundică şi coqiul stomacului. fundul sau fornixul este partea cea mai largă care nu se umple cu alimente (camera cu aer). Are forma literei „J". 0 tunica submucoasă conţine: • fibre conjunctive. aşezate în trei straturi: • stratul extern format din fibre longitudinale. Este prevăzută cu numeroase plici gastrice (cute longitudinale) şi are o grosime de aproximativ 2 mm. glande unicelulare care secretă mucus. stomacul. Păturile de fibre musculare alunecă unele faţă de altele. intestinul gros). orientată spre dreapta. Rol: x alunecarea organelor fie pe peretele abdominal. lăsând între ele un spaţiu virtual. orientată spre stânga. ureterele. la nivelul căreia stomacul aderă de diafragm. vezica urinară). 2. Stomacul are două feţe: anterioară şi posterioară şi două margini (sau curburi): • mica curbură.Pereţii cavităţii abdominale şi majoritatea organelor care se găsesc în această cavitate sunt acoperite cu o membrană seroasă. corpul. Structura stomacului Este adaptată asigurării funcţiei de rezervor al alimentelor (cu evacuare intermitentă) şi funcţiei de digestie (asigurată de sucul gastric). • stratul al doilea format din fibre circulare. peritoneu. intestinul subţire. porţiunea pilorică este porţiunea orizontală. x prin pliurile cu care înconjoară organele le menţine în poziţie. glandele gastrice sunt de trei tipuri: > glandele fundice. 0 tunica musculară conţine fibre musculare netede. • stratul al treilea (intern) format din fibre oblice („parabolice" sau în „ansă"). cea mai îngustă a stomacului şi care are două segmente: * antrul piloric. Este alcătuită din: • epiteliu cilindric simplu. Peretele stomacului este constituit din patru tunici. 0 tunica mucoasă sau mucoasa stomacală. L Stomacul Stomacul este porţiunea cea mai dilatată a tubului digestiv. care de la exterior spre interior sunt: 0 tunica seroasă formată din peritoneul visceral. organ intraperitoneal aşezat în loja gastrică (etajul supramezocolic). convexă. • grosimea = 8 cm. Capacitatea medie este de 1300 ml. situată inferior. 145 Prezintă trei porţiuni: 1. pepsină. ceea ce permite destinderea şi relaxarea pereţilor stomacului atunci când este plin sau gol. glande gastrice care constituie aparatul secreloi . • lăţimea = 10 cm. Pe faţa posterioară a fornixului se află o zonă lipsită de peritoneu. După poziţie. Este constituit din două foiţe: una parietală şi alta viscerală. * canalul piloric.

3 cm la terminare. ■ vene scurte. • secretă: lipaza gastrică şi lichid alcalin bogat în mucină. Intestinul subţire este împărţit în două porţiuni: > duodenul. Din capilarele acestor reţele se formează venele care alcătuiesc plexurile: > unul în submucoasă. • lungimea de 25 . • submucoasă.30 cm. ■ artera gastroepiploică dreaptă se anastomozează cu artera gastroepiploică stângă (de-a lungul marii curburi). • canalul coledoc. ■ plexul MEISSNER (în submucoasă. Inervaţie prin fibre provenite din plexul solar: fibre simpatice şi parasimpatice (din nervii vagi ) şi care formează (rci plexuri simpatico-parasimpatice: ■ plexul subseros (slab dezvoltat). • musculară. Limfaticele formează: ■ reţea musculară. ajungând la 5 . • are formă de potcoavă. > al doilea în subseroasă. Acestea sunt repartizate în mica şi marea-curbură. > jejun-ileonul (intestinul mezenterial). Din aceste plexuri se formează venele stomacului: ■ vena coronară a stomacului. > glandele pilorice: • sunt situate în regiunea pilorică. Limitele sunt reprezentate prin două valvule: * pilorică. ■ plexul AUERBACH (în tunica musculară. Ramurile acestor artere se anastomozeză şi formează trei reţele: • seroasă. ■ arterele gastrice scurte (ramuri din artera splenică) vascularizează fundul şi feţele stomacului. Calibrul său este de 3 . • secretă: labferment şi mucină. Duodenul Este segmentul fix al intestinului subţire. Vase şi nervi: Arterele: ramuri ale trunchilui celiac: ■ artera gastrică stângă se anastomozează cu artera gastrică dreaptă (de-a lungul micii curburi).• se găsesc în regiunea orificiului cardia. ■ reţea subseroasă. mai pujin dezvoltat). * ileocecală. La locul de deschidere se găseşte o proeminenţă mamelonară în grosimea căreia se află ampula VATER (hepato-pancreatică). Intestinul subţire Intestinul subţire este segmentul cel mai lung al tubului digestiv. Acestea se varsă în vena portă sau în ramurile ei.4 cm la origine şi de 2 . Concavitatea duodenului înconjoară capul pancreasului şi în ea se deschid: • canalul piloric (WIRSUNG).6 m (în funcţie de starea de contracţie a stratului longitudinal al tunicii musculare). • limite: începe la pilor şi se termină la unghiul duodeno-jejunal. Deasupra acesteia (la aproximativ 2 cm) se deschide canalul accesoriu al pancreasului (SANTORINI). mai dezvoltat). Jejun-ileonul 11 . ■ venele gastroepiploice (dreaptă şi stângă).

intestin mobil. datorită suspendării de peretele abdominal printr-un mezou. Intestinul subţire este bogat vascularizat. Mucoasa intestinală prezintă valvule conivente (plici circulare KERKRING).funcţionale ale aparatului de absorbţie intestinal. limfatice şi plexul nervos MEISSNER. o îngrămădire de foliculi simpli.itaţii se află un capilar limfatic numit chilifer central (din reţeaua limfatică a peretelui intestinal). Tot aici se găsesc glandele BRUNNER. Este alcătuită din: • epiteliu simplu (celule cu platou striat). • are 14 — 16 anse (curburi. Ileonul se termină în fosa iliacă dreaptă şi se deschide în intestinul gros prin orificiul ileocecal. Vase şi nervi. fapt benefic în procesul de absorbţie a alimentelor. ^ ultimele anse sunt verticale = ILEONUL. • prezintă o mare mobilitate faţă de duoden. în grosimea mucoasei se află formaţiuni limfoide de două feluri : • foliculi izolaţi (asemănători ca structură cu ganglionii limfatici) în jejun. Valvulele conivente măresc de două ori suprafaţa internă a intestinului subţire. • foliculi agregaţi (plăci PEYER). ■ lamelară şi o înălţime de aprox. • alta internă cu fibre circulare. • limite: începe de la unghiul duodeno-jejunal şi se termină la val vuia ileocecală. care vin la nivelul duodenului din tunica mucoasă şi nu se găsesc decât la acest nivel. ■ artera pancreatico-duodenală superioară şi inferioară (din artera mezenterică superioară). 0 tunica submucoasă formată din fibre conjunctive şi elastice. 0 tunica seroasă sau peritoneul visceral. Structura intestinului subţire Peretele intestinului subţire este format din patru tunici (ca şi peretele stomacului). măresc suprafaţa mucoasei intestinale şi sunt numeroase = circa 4 milioane. Pot avea formă: ■ conică. datorită căruia jejunileonul pote să efectueze mişcări de pendulare.în axul vilo/. în partea terminală a intestinului subţire. 0 tunica mucoasă (mucoasa intestinală) căptuşeşte intestinul şi reprezintă aparatul secretor şi de absorbţie. unităţi morfo. Duodenul: ■ artera gastro-duodenală (din artera hepatică). 12 . semicercuri): > primele anse sunt orizontale = JEJUNUL. în corion se găseşte o arteriolă care se ramifică spre vârful 149 vilozităţii formând o reţea capilară arterială din caic rezultă 0 venulă ce coboară de la vârful vilozităţii spre baza ei. care formează mezoul intestinului subţire.5 mm. Vilozitatea intestinală are la suprafaţă un epiteliu simplu iar în interior corionul. cute transversale. 1-1. vase sangvine. Ele dau mucoasei un aspect catifelat. ■ cilindrică. Pe valvulele conivente se găsesc vilozităţile intestinale.Este porţiunea cea mai lungă a intestinului subţire. 0 tunica musculară este formată din două pături de fibre musculare netede: • una externă cu fibre longitudinale. prevăzut cu valva ileocecală care se deschide numai dinspre intestinul subţire spre cel gros. • corion care prezintă şi elemente musculare (longitudinale şi circulare). Jejun-ileonul: ■ artere jejunale. Aici se găsesc vase sangvine şi plexul nervos AUERBACH.

Structura intestinului gros 0 tunica seroasă sau peritoneul visceral (lipseşte doar în porţiunea terminală a rectului). în fosa iliacă dreaptă.6 m.5 m.5 cm. rectul terminându-se cu orificiul anal (anus). Continuă intestinul subţire şi se deschide la exterior prin orificiul anal. fiind mai puţin dezvoltată. Inervaţie: identică cu cea a stomacului.10 cm. între straturile de muşchi circulari (care formează sfincterii anali) şi tenii se găsesc plexuri nervoase. • diametrul de 7 cm la origine şi descreşte spre porţiunea terminală la 3 . • corion. Intestinul gros Intestinul gros este ultimul segment al tubului digestiv. unde formează unghiul splenic = flexura colică stângă. saculară. colonul ascendent. rectul prezintă un mezou care îi conferă o mare mobilitate. • interior din fibre circulare. care apoi se răspândesc uniform în pereţii rectului. colonul prezintă: " plici semi lunare. Are anexat apendicele vermiform . care spre porţiunea terminală prezintă regiunea hemoroidală. una anterioară şi alta posterioară. care este dreaptă.La acest nivel. 151 0 tunica mucoasă formează pliuri longitudinale şi transversale. se află' o dilataţie. începe la val vuia ileocecală şi se termină la nivelul vertebrei S3 (de unde începe rectul). • lungimea de aproximativ 1.3. tunica musculară nu mai formează tenii. Fibrele longitudinale sunt strânse în trei fâşii numite tenii sau benzi musculare. > rectul. începe în fosa iliacă stângă şi ţine până în dreptul vertebrei S3. ramuri din artera mezenterică superioară. Cecul este porţiunea dilatată. 0 tunica submucoasă are aceeaşi structură ca la intestinul subţire. ■ haustre sau boseluri. de la valvula ilcocecalA pini sul) faţa inferioară a ficatului (formează unghiul hepatic = llcxura colica dreaptă). iar pe ultima porţiune. colonul sigmoid (terminal) descrie forma literei „S". formaţiuni grăsoase acoperite de peritoneu. Pe suprafaţa intestinului gros se găsesc apendici sau ciucuri epiploici. 0 tunica musculară este formată la: • exterior din fibre longitudinale. 2. tributară venei porte. Sub prima porţiune. organ rudimentar cu o lungime de 6 . înconjoară ca o ramă intestinul subţire şi ia forma literei „U" răsturnat = cadrul colic. Rectul este porţiunea terminală a intestinului gros cu o lungime de 15-20 cm. Din loc în loc. 4. Colonul măsoară circa 1. Vase şi nervi: Artere: 13 . care dau aspectul unor încreţituri largi. Calibrul şi traieptul lui nu sunt uniforme. teniile se grupează în două benzi. > colonul. Are patru porţiuni: 150 1. în fosa iliacă stângă. situată sub vărsarea ileonului. Structural conţine: • epiteliu simplu. Prezintă trei porţiuni: > cecul. colonul descendent se întinde de la unghiul splenic şi se termină la colonul sigmoid. ampula rectală (care poate lua dimensiuni destul de mari). 3. colonul transvers începe de la unghiul hepatic şi se continuă până la splină. Acestea se explică prin faptul că benzile musculare din lungimea intestinului (tenii musculare) sunt mai scurte decât lungimea sa şi îl cutează. dar nu şi vilozităţi ca intestinul subţire.■ artere i leale. In prima porţiune. Sângele venos se varsă în vena mezenterică superioară. Urmează canalul anal.mezoul lipseşte astfel că rectul este imobil. La nivelul colonului sigmoid.

Culoarea este roşie-cărămizie. In cavitatea abdominală — etajul supramezocolic. • ligamente (falciform. rinichiul drept şi glanda suprarenală dreaptă. nervii şi canalele hepatice. este friabil şi puţin elastic. cea mai mare parte a sa (aproximativ 34) se găseşte în jumătatea dreaptă a abdomenului şi numai restul (1/4) se găseşte în jumătatea stângă. faţa posterioară este continuarea feţei superioare şi vine în raport cu peretele posterior al cavităţii abdominale. * posterior = SPIEGEL (înapoia şanţului transversal). colonul. dar variază în raport cu cantitatea de sânge pe care o conţine. • pediculul hepatic. Pe această faţă există trei şanţuri: > şanţul antero-posterior (sagital) drept adăposteşte în porţiune^ sa anterioară: vezicula biliară. Pe această faţă se observă doi lobi: drept şi stâng. Configuraţie externă. limfaticele. Ficatul Ficatul este cel mai voluminos viscer. la nivelul vertebrelor: T7-Tn. Ficatul prezintă trei feţe: 1. 3. Inervaţie: ■ plexul mezenteric superior pentru colon ascendent. Forma ficatului a fost comparată de GLISSON cu segmentul superior al unui ovoid orientat transversal şi secţionat printr-un plan oblic de la dreapta spre stânga şi de jos în sus. > şanţul transversal se întinde între cele două şanţuri antero-posterioare şi coincide cu hi Iul ficatului prin care intră şi ies: artera hepatică. Are un aspect lucios şi este foarte neted. 2. faţa viscerală prezintă patru lobi: x drept. Aceşti nervi formează şi aici plexul AUERBACH şi MEISSNER. Consistenţa este mai mare decât a celorlalte organe glandulare. Vene: ■ vena mezenterică superioară. Numai versantul posterior al feţei diafragmatice. faţa inferioară (viscerală) este concavă şi se află în raport cu: stomacul. care alcătuiesc împreună pediculul hepatic. faţa superioară (difragmatică) este convexă în sus şi vine în raport cu diafragmul şi cu peretele anterior al abdomenului. • vena cavă inferioară. Locul ocupat de ficat poartă numele de loja hepatică. coronar. ■ reţea subseroasă. ■ artera hemoroidală mijlocie şi inferioară pentru rect. Structura ficatului: 14 . Aşezare. vena portă. rotund. ■ plexul mezenteric inferior şi plexul hipogastric pentru restul colonului. rugos. Limfaticele: ■ reţea musculară. Este un organ glandular cu funcţii multiple.700 g mai greu.■ artera mezenterică superioară şi inferioară pentru cec şi colon. * stâng. Datorită prezenţei celor trei şanţuri (care dau aspectul literei H). iar la omul viu este cu 500 . > şanţul antreo-posterior (sagital) stâng adăposteşte în porţiunea sa: anterioară = ligamentul rotund (un cordon fibros provenit din obliterarea venei ombilicale). mezocolonul transvers. are un aspect aspru. care e lipsit de peritoneu. * pătrat (înaintea şanţului transversal). Cântăreşte 1400 g (la cadavru). ■ lungime = 28 cm ■ diametru antero-posterior =18 cm ■ înălţime = 8 cm. micul epiploon sau ligamentul esofago-gastro-duodeno-hepatic). ■ vena mezenterică inferioară. iar în cea posterioară vena cavă inferioară. iar în porţiunea posterioară = ligamentul lui ARANTIUS (provenit din obliterarea canalului venos ARANTIUS de la făt). duodenul. Mijloace de fixare: • presa abdominală. anexat tradusului digestiv. datorită sângelui pe care îl conţine.Fiind un organ asimetric.

stângă. Aceste spaţii sunt pline cu ţesut conjunctiv şi conţin: • o ramură a venei porte. Astfel se formează canale biliare perilobulare care dau naştere la două canale hepatice: drept şi stâng (corespunzător celor doi lobi ai ficatului) şi care Ia nivelul hilului se unesc şi formează canalul hepatic comun. Celulele hepatice sunt aşezate în cordoane dispuse radiar. • limfatice. urmărind traiectul vaselor sangvine şi formează pereţi lamelari conjunctivi care delimitează astfel lobulii hepatici. fundul. în pereţii acestor capilare se găsesc nişte celule speciale. La nivel microscopic se observă cum capsula lui GLISSON pătrunde în ficat prin hil. Venele centrolobulare se unesc în vene sublobulare care formează trei vene hepatice: dreaptă. care se deschide în duoden împreună cu canalul WIRSUNG. ■ filete nervoase parasimpatice din nervul vag stâng. canalicule biliare (care nu au pereţi proprii) şi care se anastomozează şi formează în interiorul lobulului o reţea vastă. în care aceasta se acumulează în intervalul dintre prânzuri. Limfaticele sunt de două categorii: ■ vase superficiale. pancreas. Ficatul are dublă vascularizaţie: > nutritivă: prin artera hepatică (ramură a trunchilui celiac). 2. rămânând neacoperită numai ceea ce s-a numit area nuda. în cadrul acestor cordoane. ■ vase profunde. se formează nişte spaţii triunghilare. canalul hepatic comun se uneşte cu canalul cistic şi formează canalul coledoc. Ajunse în vârful 156 jobului. stomac. spaţii portale. Este situată în fosa vezicii biliare de pe faţa viscerală a ficatului. Ramurile venei porte din spaţiile portale trimit ramificaţii care merg în lungul lobului de la bază spre vârf.4 cm. corpul. celule KUPFFER. hepatocite. canalicule biliare şi filete nervoase vegetative. care coboară prin axa lobului. După un traiect de 3 . medie. Are forma unei piramide aşezată cu baza spre suprafaţa ficatului şi cu vârful orientat spre interior. numeroase vase cu traiect sinuos numite capilare sinusoide care formează o reţea intralobulară. Vezicula biliară Vezicula biliară (colecistul) este un rezervor anexat căilor de excreţie a bilei. • filete nervoase. de la vârf spre bază. venele perilobulare se unesc într-o venă centrală. în care se colectează tot sângele din ficat şi este dus în vena cavă inferioară. formând trabecule. Acestea pot forma împreună cu reţeaua de reticulină din substanţa proprie. capsula GLISSON şi apoi. vena centrolobulară. în structura lobulului distingem: formaţiuni vasculare. Cordoanele sunt dispuse câte 2-3 alăturate. parenchimul hepatic. între celulele hepatice şi peretele capilarelor sangvine se află un spaţiu de trecere. 15 . Are formă de pară şi i se descriu trei porţiuni: 1.Ficatul este învelit. Lobului hepatic reprezintă unitatea anatomică şi funcţională a ficatului. între cordoane se formează spaţii înguste. • unul sau două canale biliare. Acestea merg spre ganglionii: • suprapancreatici. sistemul reticulo-histocitar al ficatului. Prin alăturarea a cel puţin trei lobuli hepatici. • o ramură a arterei hepatice. Sub această tunică se află o membrană fibroasă de înveliş. Inervaţia: ■ filete nervoase simpatice de la plexul celiac.de peritoneul visceral.splină). > funcţională: prin vena portă (care aduce sânge din intestin. • hilari. în cea mai mare parte. Acestea se anastomozează şi formează o reţea venoasă perilobulară care limiteză lobul la periferie. spaţiu DISSE. De la reţeaua venoasă perilobulară pătrund radiar până la vena centrolobulară.

gâtul (istmul) este o porţiuna îngustă care leagă capul de corp. la nivelul cartilajului coastei a IX-a din dreapta. având o lungime de 10 cm şi o lărgime de 4 cm. Configuraţie externă: are o formă neregulată. iar în partea inferioară există o prelungire. de formă ovală. Gât 3. porţiunea alungită a pancreasului. anexată duodenului. Fiecare acin prezintă un canalicul excretor. Cap 2. ■ înălţimea = 4 . Prin unirea canaliculelor excretoare se formează canale excretoare care se deschid în două canale colectoare mari: > canalul WIRSUNG. Se întinde de Ia concovitatea duodenului până la splină. ■ venele confluează în vena cistică (ramura dreaptă a venei porte). Vascularizaţia: ■ artera cistică (din artera hepatică). 1.Prin structura sa. Cântăreşte aproximativ 80 g şi are următoarele dimensiuni: ■ lungimea =15-20 cm. Inervaţia: fibre vegetative (simpatice şi parasimpatice) din plexul hepatic. incizura pancreatică. Pancreasul Pancreasul este o glandă voluminoasă cu dublă secreţie externă şi internă. > partea inferioară a capului şi procesul uncinat în regiunea inframezocolică. ■ grosimea = 2 cm. Este înconjurat de duoden. Are forma unei prisme triunghiulare. Structura pancreasului exocrin Este o glandă tubuloacinoasă. motiv pentru care a fost numită „glandă salivară abdominală". 2. A fost comparat cu litera „J" sau cu un ciocan. > canalul WIRSUNG se întinde de la coadă la cap şi se deschide în duoden prin ampula VATER în caruncula mare. colul. situată la 2 cm mai sus de caruncula mare.60 ml. acoperită cu o capsulă fibroasă care trimite spre interior pereţi care împart glanda în lobi şi Iobuli. Sub peritoneu se află o tunică musculară iar în interior o tunică mucoasă în grosimea căreia se găsesc glande mucoase. Coadă. pancreasul prezintă asemănări cu glandele salivare. Lobulii sunt formaţi din acini glandulari. fiind alungit în sens transversal şi turtit în sens anteroposterior. între col şi canalul cistic ce află sfincterul vezicular. procesul uncinat. Pe marginea inferioară are o scobitură. capul este partea cea mai voluminoasă.3. Colul veziculei se continuă cu un canal. Corp 158 4. Vase şi nervi: 16 . canalul cistic. corpul. Comunică cu canalul WIRSUNG şi se deschide în caruncula mică. > canalul SANTORINI este un canal mic care s-a format în regiunea capului. 157 Vezicula biliară vine în contact cu peretele abdominal. Aşezare: se găseşte situată profund în cavitatea abdominală. corpul şi coada în regiunea supramezocolică. Este aplicat pe peretele posterior al abdomenului. I se descriu patru părţi: 1. > canalul SANTORINI. 3. cu o poziţie aproximativ perpendiculară pe axul vertical al corpului. iar acinii din celule pancreatice care secretă sucul pancreatic. Structura: Vezicula biliară este învelită parţial de peritoneu (care o menţine în poziţie). 4. > partea superioară a capului. Are o capacitate de 50 .5 cm (la nivelul capului). coada sau porţiunea terminală şi mobilă a pancreasului care vine în contact cu splina.

Ultimul ligament inelar uneşte ultimul cartilaj traheal cu primele cartilaje ale bronhiilor principale. cu mănunchiul vasculoncrvos al gâtului. Se întinde de la marginea inferioară a cartilajului cricoid. traheea prezintă două porţiuni: una cervicală şi alta toracală sau mediastinală. • posterior cu porţiunea cervicală a esofagului. carotida comună stângă. Cartilajele fiind incomplete în porţiunea lor posterioară. cu nodurile limfatice cervicale. muşchii subhioidieni. inima şi cu bifurcaţia trunchiului pulmonar. Limfaticele drenează limfa la ganglionii: ■ mezenterici superiori. Porţiunea cervicală este situată în porţiunea inferioară a gâtului. ce corespunde vertebrei a şasea cervicale. arcul aortei. în regiunea subhioidiană. imediat înaintea esofagului. de sus în jos şi dinainte înapoi. determinată de arcul aortic ce se sprijină pe trahee. mai are raporturi: anterior. extremităţile superioare ale timusului (la copil) şi pielea. motiv pentru care mai poartă denumirea de porţiune mediastinală. Primul ligament inelar este de fapt ligamentul cricotraheal şi uneşte laringele cu jtraheea. învelit de adventiţie şi căptuşit de mucoasă: * scheletul fibrocartilqginos este alcătuit din cincisprezece . artera hepatică. Porţiunea toracică este situată în mediastin. cu nervul laringian recurent stâng şi drept. din plexul celiac. Are forma unui tub cilindric cu peretele posterior turtit şi prezintă două impresiuni determinate de organele învecinate: impresiunea tiroidiană. lama pretraheală. în funcţie de regiunile topografice pe care le străbate. alcătuind muşchiul traheal. în jos.douăzeci arcuri cartilaginoase' elastice. muşchiul transvers al toracelui. lama superficială a fasciei cervicale. • lateral stânga cu pleura mediastinală. Raporturi: • anterior arcul aortei. la locul de bifurcaţie a acesteia în cele două bronhii principale. • posterior cu porţiunea toracală a esofagului. la acest nivel. plexul tiroidian impar. Are direcţie oblică. Traheea I'lsle segmentul căilor respiratorii care se întinde de la laringe până la originea bronhiilor. Cartilajele sunt unite prin inele fibroelastice. Venele se adună în: vena splenică şi mezenterică superioară (care se varsă în vena portă). prin care trece aerul în timpul respiraţiei şi este situată în plan medio-sagital al corpului. Se întinde de la a şasea vertebră cervicală până la vertebra a patra toracală. cu pericardul. Structura Este formată dintr-un schelet fibrocartilaginos. 17 . vena cavă superioară. • lateral cu lobii glandei tiroide. cu aorta ascendentă. numai de un perete membranos. Traeea mediastinală este insoţită de numeroase noduri limfatice traheale. Bifurcaţia traheei realizează raporturi cu numeroase noduri limfatice. vena brahiocefalică stângă. până la vertebra a doua toracală şi marginea superioară a manubriului sternal. Ea se prezintă ca un tub cilindric turtit posterior. cu plexul venos impar care drenează sângele de la glanda tiroidă şi laringe. scheletul traheal este format. Raporturi: • anterior cu istmul glandei tiroide. dată de lobul stâng al glandei tiroide şi impresiunea aortică. sternul şi pielea. numite ligamente inelare. arcul venei azigos. • lateral dreapta cu pleura mediastinală. cu artera tiroidiană inferioară şi artera vertebrală. timusul. artera mezenterică superioară. ■ situaţi în ligamentul splenopancreatic. traheobronhice. Inervaţie: prin filete nervoase simpatice şi parasimpatice care vin pe traiectul vaselor. nervul frenic drept. incomplete în partea lor posterioară. cu esofagul toracic şi cu fibrele nervoase ale plexului pulmonar. posterior. în formă de potcoavă.Arterele din: artera splenică. care este acoperit în interior de celule musculare netede. înaintea esofagului. de unde se divide în cele două bronhii principale. Ultimul cartilaj are forma literei „V" şi proemină în interiorul traheei. nervul laringeu recurent stâng. Proeminenţa poartă denumirea de „pintenele traheal".

între plămâni. vase. iar cea dreaptă şase-şapte cartilaje. Vase şi nervi: Arterele sunt reprezentate de ramuri traheale din artera tiroidiană inferioară. rădăcina plămânului sau pediculul pulmonar. Structura Este aceeaşi cu cea a traheei. Limfaticele merg la nodurile traheale. traheobronhice superioare şi inferioare şi la cele mediastinale posterioare. între cele două bronhii principale există deosebiri privind traiectul şi calibrul lor. Dimensiunile şi greutatea plămânilor variază cu vârsta. * tunica mucoasă căptuşeşte cavitatea traheei. 18 . limfaticele. în expiraţie sau în inspiraţie. La adult cei doi plămâni cântăresc aproximativ 1200 g. Deasemenea. seroase şi seromucoase. La nivelul plămânilor are loc schimbul alveolar de gaze. Este formată din ţesut conjuncţiVO-adipOS ce conţine nervi. liste formată din epiteliu şi corion. în porţiunea toracică ele se varsă în venele intercostale. Vase şi nervi: Vascularizaţia arterială este asigurată de ramuri bronhice din aorta toracică. venele bronhice. pentru porţiunea cervicală şi din arterele bronhice pentru porţiunea toracică. tributare la dreapta venei azigos.* adventiţia este situată superficial si acoperă scclclul fibrocartilaginos. pleurele pulmonare şi pereţii cavităţii toracelui se stabilesc relaţii reciproce. dreaptă şi stângă. Ei sunt conţinuţi în cele două seroase pleurale. cu originea în ganglionii (simpatici) cervicali şi toracici. iar cea stângă merge înainte. Forma exterioară a bronhiilor principale este asemănătoare cu cea a traheei. fiind mai voluminoasă şi mai scurtă cu 15-20 mm. Nervii bronhiilor principale provin din plexul nervos pulmonar. numite raporturi intrapediculare. separaţi prin mediastin. plămânii au în medie următoarele dimensiuni: diametrul vertical de 25 cm. inelele cartilaginoase sunt mai subţiri decât cele ale traheei. unul drept şi altul stâng. prin care se asigură mecanica respiratorie. Sângele venos este drenat de două vene bronhice. complet separate între ele. Raporturile bronhiilor principale Bronhia principală alcătuieşte împreună cu: artera pulmonară. cele două vene pulmonare. ■ simpatici vasomotori. Tunica mucoasă este bogată în infiltrate limfocitare şi glande: mucoase. dar numărul cartilajelor diferă: bronhia stângă conţine 9-12 cartilaje. cu origine în nervul laringeu recurent (din vag). Nervii sunt: ■ parasimpatici musculari şi secretori. care conţine ramuri vegetative. fibrele plexului nervos pulmonar şi cu elemente de ţesut conjunctiv. în starea intermediară dintre expiraţie şi inspiraţie. cel drept fiind cu ceva mai greu decât cel stâng. diametrul sagital la nivelul bazei de 15 cm. Mişcările cililor contribuie la eliminarea secreţiilor spre laringe şi faringe. se ramifică intrapulmonar. Plămânii Sunt organele principale ale respiraţiei şi sunt în număr de doi. sexul. La adultul normal. rezultă din bifurcarea traheei la nivelul celei de a patra vertebre toracice. Limfa este condusă de vasele şi nodurile limfatice bronhopulmonare şi ajunge la nodurile traheobronhice. individul. De la origine bronhiile se îndreaptă lateral şi în jos iar după ce ajung la hilul plămânilor. Bronhiile principale Bronhiile principale. Venele în porţiunea cervicală se varsă în plexul tiroidian impar şi de aici în venele brahiocefalice. iar de aici în sistemul venos azigos. Epiteliul este predominant cilindric ciliat. formând o arborizaţie bogată. diametrul transversal la nivelul bazei de 10 cm. formaţiuni limfoide şi fibre netede ale muşchiului traheoesofagian. bronhiile sunt însă mai scurte şi mai subţiri. arterele bronhice. iar la stânga venei hemiazigos accesorie. Bronhia dreaptă merge puţin înapoi. Bronhiile principale realizează în consecinţă raporturi cu toate elementele pediculului pulmonar.

arterei subclavii. tăioasă şi circumscrie baza plămânului. iar dedesubt apare impresiunea. frenici şi timusul. Hilul împarte porţiunea mediastinală a feţei mediale într-o zonă prehilară. la fel cu lobii corespunzător de la plămânul stâng. * marginea anterioară separă faţa costală de cea medială. puţin accentuată. La naştere plămânii au culoare roşie.Capacitatea totala. străbate marginea anterioară a plămânului. ganglionului stelat. un vârf şi două margini: baza plămânului repauzează pe diafragmă. Pe această faţă coastele imprimă câteva şanţuri transversale. datorită raporturilor pe care le are cu organele din mediastin. Feţele plămânilor prezintă arii poligonale. plexului brahial şi muşchilor scaleni. ajunge pe faţa medială a acestuia şi se termină la nivelul hilului. Lobul superior are formă conică iar lobul inferior este cubic şi formează cea mai mare parte a plămânului stâng. Diafragma este mai ridicată în dreapta din cauza ficatului. Separă baza de cele două feţe: costală şi medială.'pot fi comparaţi cu două jumătăţi ale unui con tăiat de la vârf spre bază. Lobul mijlociu al plămânului drept are forma unei prisme cu baza orientată lateral. însă aici apare şi fisura orizontală care porneşte de pe faţa costală a plămânului drept. pe care urcă până atinge limita inferioară a hilului. mai largă şi uşor concavă. prehilar apare impresiunea venei cave superioare. marginea anterioară trimite o prelungire medială numită lingula. plămânii sunt gri . La plămânul stâng se întâlnesc: impresiunea arcului aortic. Cel mai voluminos este lobul inferior iar cel mai mic este lobul mijlociu. se îndreaptă în sus şi înapoi şi trece pe faţa costală pe care o străbate şi intersectează marginea inferioară şi baza plămânilor. fundul stomacului şi parţial cu lobul stâng al ficatului. desprinzându-se din porţiunea mijlocie a scizurii oblice. lateral şi înapoi.nervului vag. spaţiile intercostale. depăşind orificiul superior al acesteia cu doi-trei cm. rotunjită. Sub scobitura cardiacă. mijlociu şi inferior. priveşte înainte. scobitura cardiacă. Fisurile plămânului drept separă trei lobi inegali: superior. rotunjită. Raporturile acestei porţiuni se realizează cu: feţele laterale ale corpurilor vertebrale toracale. ganglionii simpatici toracali. adică cantitatea maximă de aer pe care o conţin cei doi plămâni este în medie de 4500 5000 cm3. Consistenţa plămânilor este moale. determinată de prezenţa inimii şi a pericardului. iar după primele respiraţii devin roz. se îndreaptă medial. imediat deasupra hilului. Marginea anterioară răspunde înainte sternului şi înapoi pericardului. nervii vagi. în timp ce la stânga prezintă o scobitură situată sub nivelul coastei a patra. Porţiunea mediastinală mai realizează raporturi cu: esofagul. răspunde fosei supraclaviculare mari de la baza gâtului şi a primei coaste. ce reprezintă conturul lobulilor superficiali ai plămânilor. Dedesubtul hilului faţa prezintă o puternică impresiune cardiacă. care reprezintă locul pe unde trec elementele pediculului pulmonar. de aceea mai este numită şi faţa diafragmatică. numită porţiunea mediastinală. situată înapoia hilului. situată înaintea hilului şi alta retrohilară. baza plămânului stâng are raporturi cu: splina. Lobul superior are formă conică iar lobul inferior are formă cubică. Fisurile plămânilor sunt adânci. situată înapoia lui. a inimii. delimitate de linii pigmentate. x marginea inferioară este subţire. Pe feţele plămânilor se întâlnesc fisuri care divid organul în lobi. Fisura oblică divide plămânul stâng în doi lobi: superior şi inferior. fiind puternic escavată. numită porţiunea vertebrală. x faţa costală a plămânului este convexă. suspendaţi prin pediculii lor. Conformaţia exterioară şi raporturi: cei doi plămâni. Pe porţiunea mediastinală este situat hilul plămânului. traheea. vârful plămânului părăseşte cavitatea toracică. La plămânul drept se întâlnesc: impresiunea retrohilară a venei azigos. faţa medială a plămânului prezintă: • o zonă posterioară. ca urmare baza plămânului drept este situată mai sus decât baza plămânului stâng. situată deasupra şi impresiunea aortei descendente. la dreapta este uşor convexă. nervii intercostali şi vasele intercostale. fiecare plămân prezintă: o bază. • o zonă anterioară. determinată de inimă şi pericard. extremitatea posterioară a coastelor. ajunge din nou pe faţa medială. 19 . Prin intermediul diafragmei. La nou născutul care nu a respirat. Ea este ascuţită. spongioasă şi foarte elastică. La adulţi culoarea plămânilor devine cenuşie şi prezintă depozite negricioase. La plămânul stâng se întâlneşte o scizură sau fisură oblică ce porneşte de pe faţa medială a plămânului.albicioşi. La plămânul drept fisura oblică are un traiect asemănător cu fisura oblică a plămânului stâng.

Totalitatea elementelor pediculului pulmonar realizează atât raporturi intrapediculare cât şi raporturi de ansamblu cu organele din vecinătate. Componenta bronhială formează ramificaţii intrapulmonare bogate. care delimitează şi uneşte celelalte componente ale plămânilor. Bronhiolele lobulare şi respiratori au pereţi fibroelastici. unde este cuprinsă şi reţeaua de capilare perialveolare. stroma. ce se aibori/cu/. Acestea se caracterizează prin: aeraţie proprie. în pereţii duetelor alveolare întâlnim numai membrană fibroelastică căptuşită cu epiteliu. care formează septele interalveolare. care deservesc teritorii ce reprezintă unităţile morfologice ale plămânilor. la nivelul căruia au loc schimburi de gaze. Există doi pediculi pulmonari: unul drept şi altul stâng. Rădăcina plămânului este formată din totalitatea elementelor anatomice care vin sau pleacă de la plămân. cu rol în realizarea schimburilor respiratorii pulmonare. arcuri cârtilaginoase. care deservesc teritoriile bronhopulmonare numite segmente bronhopulmonare. ■ componenta parenchiinatoasa. artera pulmonară. iar totalitatea acinilor pulmonari alcătuiesc parenchinul pulmonar. Bronhia principală dreaptă dă trei bronhii lobare: superioară. limfatice. Acinul reprezintă în consecinţă. la nivelul bronhiolelor lobulare nu se mai întâlnesc structuri cartilaginoase. peste care se dispun celule musculare netede. Aceştia se compartimentează în mai multe formaţiuni veziculare. numite raporturi extrapediculare. care formează la nivelul bronhiolelor lobulare o tunică musculară continuă. ca şi bronhiile principale. Bronhiile intrapulmonare grupează în jurul lor celelalte componente ale plămânilor: parenchimul. Bronhiolele se ramifică apoi în bronhiole respiratorii. septele interalveolare. fibrele plexului nervos pulmonar şi de ţesut conjunctiv mediastinal. numite alveole pulmonare. 20 . unitatea morfofuncţională a plămânului. pedicul arterial propriu. venele bronhice. iar la nivelul duetelor alveolare dispar cu totul. terminate prin dilataţii. dispar treptat şi glandele mucoase. două vene pulmonare. vasele şi nervii. dar pe măsura ramificării. iar pe măsură ce structurile cartilaginoase se răresc. Numărul bronhiilor lobare corespunde astfel numărului de lobi ai fiecărui plămân. Aceste caracteristici conferă fiecărui segment bronhopulmonar o individualitate de ventilaţie . Ramurile bronhiilor segmentare continuă să se dividă în bronhiole lobulare. Alveolele pulmonare au pereţii alcătuiţi din epiteliul alveolar dispus pe o membrană bazală şi sunt incluse în substanţa fundamentală reticuloelastică şi colagenă a plămânului. arterele bronhice. La nivelul bronhiolelor respiratorii elementele musculare încep să se rărească. acoperită de foiţa viscerală a pleurei pătrunsă la acest nivel. Structura bronhiilor Bronhiile lobare mai au. Componenta parenchimatoasă. adică lobulii pulmonari. particularităţi radiologice şi clinice proprii. cartilajele se fragmentează şi se răresc. topografică. mijlocie şi inferioară. stroma intersegmentară care le delimitează de segmentele vecine. reprezentată de totalitatea acinilor. reţeaua de capilare realizează un complex structural cu semnificaţia unei bariere hematoaeriene. arterială. radiologică şi clinică. Formaţiunile anatomice enumerate: pereţii alveolelor pulmonare. ■ stroma. Bronhia respiratorie şi ramificaţiile ei formează acinii pulmonari. în timp ce bronhia principală stângă dă două bronhii lobare: superioară şi inferioară. numite săculeţi alveolari. provenite din ramificarea bronhiilor principale. dar care nu este compactă. Strucura plămânilor Sunt constituiţi astfel: ■ componenta bronhială.ă în ramificaţii tot mai mici şi are rol în conducerea aerului până la nivelul parenchimului pulmonar. Bronhiile lobare se divid în continuare în bronhii segmentare.iar la nivelul lor lobii pulmonari au câte o faţă interlobară. La nivelul plămânului drept se întâlnesc zece bronhii segmentare ce deservesc prin ramurile lor acelaşi număr de segmente bronhopulmonare. care continuă să se ramifice în ducte alveolare. numită complexul alveolocapilar. realizând împreună cu acestea teritoriile bronhopulmonare. Aceştia sunt alcătuiţi din: bronhia principală.

Din unirea tuturor acestor afluenţi se formează câte două vene pulmonare la dreapta şi la stânga: una superioară şi alta inferioară. După ce pătrunde prin hilul pulmonar. se distribuie celorlalte segmente ale lobului inferior. bazală laterală. prin care se asigură schimbul permanent de gaze: cedarea bioxidului de carbon din sânge în aerul alveolar şi trecerea oxigenului din aerul alveolar în capilarele perialveolare.însoţind arborizaţiile bronhice şi pe cele ale arterelor pulmonare. Arterele bronhice nu asigura nutriţia parenchimului respirator. Ramurile arterelor segmentare însoţesc bronhiile şi străbat împreună segmentele bronhopulmonare. anterioară ascendentă şi anterioară descendentă. Trunchiul pulmonar porneşte din ventriculul drept al inimii şi ajunge la plămâni. aici se termină în reţeaua capilară din care pornesc venele bronhice. 21 . care fac parte din pediculii pulmonari. ■ ramura inferioară puternică. Lobul inferior are o dispoziţie arterială identică cu cea din dreapta. în patru ramuri: ■ ramura superioară dă cinci diviziuni segmentare: apicală. pentru segmentul apico-posterior. dând următoarele ramificaţii: bazală medială.Stroma plămânilor ţesutul conjunctivo-elastic al stromei formează la suprafaţa plămânilor o lamă continuă. ţesutul conjunctivo-elastic se organizează intersegmentar delimitând astfel segmentele pulmonare vecine. Ele ajung numai până la nivelul bronhiolelor respiratorii. Ramificaţiile lor ajung la lobulii pulmonari unde se dezvoltă în reţeaua de capilare perialveolare. Vena pulmonară stângă superioară ia sângele din lobul superior. independentă. Vene pulmonară stângă inferioară ia sângele din lobul inferior. bazală posterioară. apoi formează vene perilobulare. La nivelul nilului pulmonar acest ţesut conjunctivoelastic stromal pătrunde în plămân împreună cu ţesutul conjunctiv mediastinal. Artera pulmonară stângă la nivelul nilului se divide în trei ramuri pentru cei doi lobi ai plămânului stâng: ■ ramura superioară (pentru lobul superior) prezintă cinci diviziuni segmentare: apicală şi posterioară. intrasegmentare şi intersegmentare. dă două diviziuni segmentare:laterală şi medială pentru segmentul lateral respectiv medial. bazală anterioară. posterioară ascendentă şi posterioara descendentă. pentru cele două segmente lingulare: superior şi inferior. Aceste vene realizează legături cu reţeaua capilară bronhică. Venele pulmonare se formează din reţeaua de capilare perialveolare. bazală laterală. a acinilor pulmonari. pentru segmentul superior. Trunchiul pulmonar şi venele pulmonare alcătuiesc vasele circulaţiei mici. pentru segmentul anterior. bazală posterioară. pentru segmentul anterior. destinată segmentului superior. din stroma pulmonară şi din reţeaua capilară din jurul bronhiolelor intralobulare Limfaticele plămânilor se grupează subpleural şi intrapulmonan Cele subpleurale merg în profunzime şi confluează cu limfaticele intrapulmonare. lingularâ. anterioară ascendentă şi anterioară descendentă. ■ ramura mijlocie. acoperită de pleura pulmonară. ■ ramura mijlocie destinată lobului mijlociu. Artera pulmonară dreaptă se divide chiar înainte de pătrunderea ei în hil. Vena pulmonară dreaptă inferioară ia sângele din lobul inferior. nutriţia parcnchimului este asigurată de către vasele circulaţiei funcţionale. Vascularizaţia funcţională este asigurată de trunchiul pulmonar cu cele două ramuri ale lui: artera pulmonară dreaptă şi artera pulmonară stângă şi de cele patru vene pulmonare: două drepte şi două stângi. respectiv de către venele bronhice. Vascularizaţia nutritivă este asigurată de către arterele bronhice şi artera toracică internă. pereţilor vaselor pulmonare şi stromei pulmonare. membrana subpleurală. pentru segmentul apical. intersegmentar şi peribronhovascular. Arterele bronhice însoţesc bronhiile şi sc distribuie pereţilor acestora. Vena pulmonară dreaptă superioară primeşte sângele oxigenat din lobul superior şi mijlociu. iar venele pulmonare aduc sângele de la plămâni la atriul stâng al inimii. situate perilobular. pentru segmentul posterior. ■ ramura inferioară este destinată celorlalte segmente ale lobului inferior: bazală anterioară. ■ ramura superioară independentă. Vasele şi nervii plămânilor Vascularizaţia plămânilor este dublă: funcţională şi nutritivă. Venele bronhice se formează din reţeaua subpleurală.

600 cm3. Pericardul Inima este învelită într-o formaţiune membranoasă numită pericard.300 g. 22 . dând bronhoconstricţia şi glandelor din mucoasa bronhică. > sistemul limfatic. iar baza este îndreptată în sus. Fibrele simpatice sunt vasomotoare: reglează calibrul vaselor şi implicit. ce poate deveni reală în cazuri patologice (pericardita exudativă). cu peretele format dintr-o membrană conjunctiv-fibroasă ce conţine numeroase fibre elastice. Are forma unui con cu baza la diafragmă şi cu vârful orientat superior. a cărui funcţionare asigură circulaţia sângelui. care la rândul său e legat prin intermediul ligamentelor pericardice. cu o tentă mai închisă spre dreapta.1 o treime la dreapta şi două treimi la stânga liniei mediane. Fibrele sunt parasimpatice (din nervul vag) şi simpatice (din ganglionii simpatici toracali doi şi până la ganglionii simpatici toracali cinci). Inima Definiţie: inima este un organ tetracameral. în dreptul spaţiului V intercostal stâng. care se continuă între ele la nivelul vaselor ce vin sau pleacă de la inimă (de la baza inimii). traheobronhice. Mijloace de fixare: inima este fixată la peretele cavităţii toracice prin intermediul pericardului fibros. Sistemul sanguin Sistemul sanguin este reprezentat de: inimă şi vase sanguine. bronhopulmonare. cu pereţi musculoşi. iar prin faţa anterioară. înainte şi la stânga. la emergenţa trunchiului arterial brahiocefalic din arcul aortei. Capitolul II. un vârf şi patru pereţi (anterior. Pericardul fibros se prezintă ca un sac. Cavitatea pericardică e una virtuală. de unde şi numele de epicard. posterior şi doi laterali. El poate fi împărţit în: > sistemul sanguin. ce conţine o fină lamă de lichid pericardic. limfei şi a lichidului interstiţial. în etajul inferior al mediastinului anterior (compartimentul pericardic). I se descriu: o bază. debitul sanguin pulmonar. Foiţa viscerală înveleşte inima. între cei doi plămâni. Raporturi: prin faţa posterioară inima vine în raport cu faţa superioară a diafragmului. I se descriu o foiţă viscerală şi alta parietală. Aparatul circulator Aparatul circulator reprezintă un tot unitar. aderând intim la suprafaţa ei. Are aceleaşi raporturi ca şi inima fiind legat de peretele cavităţii toracice prin ligamentele pericardice. L£l înveleşte şi baza vaselor mari de la baza inimii. între cele două foiţe se află cavitatea pericardică. Greutate: prezintă o greutate de 270 . Ele au în acelaşi timp acţiune relaxantă asupra musculaturii bronhice. se diferenţiază de pleură şi peritoneu în a şasea săptămână a vieţii embrionare.Vasele limfatice trec prin nodurile limfatice pulmonare. cu peretele toracic şi cu plămânii. determinând secreţia acestora. Parametrii morfologici Culoare: are o culoare roşietică. Pericardul seros căptuşeşte pericardul fibros. fiind alipită acestuia. Vârful este îndreptat în jos. cu diametrul longitudinal de 133 mm. Fibrele parasimpatice eferente (motoare) sunt destinate: musculaturii bronhiale. posterior şi spre dreapta. Se deosebeşte un pericard fibros şi unul seros. Capacitate: are o capacitate de 500 . Aşezare: este aşezată în cutia toracică. Foiţa parietală căptuşeşte pericardul fibros. imediat deasupra diafragmei. fiind considerată organul central al întregului aparat cardiovascular în cadrul căruia joacă rolul unei pompe aspiro-respingătoare (Benninghoff). Consistenţă: posedă o consistenţă fermă. care facilitează dinamica inimii. Formă şi dimensiuni: are forma aproximativă a unui con turtit antero-posterior. mediastinale anterioare şi posterioare. iar diametrul transversal de 103 mm. Nervii plămânilor fibrele nervoase formează la nivelul pedicului pulmonar un plex anterior şi altul posterior. drept şi stâng). nişte formaţiuni fibroase.

la 7 cm de stern. Peretele posterior e prevăzut cu orificiile celor patru vene pulmonare. potrivit funcţiilor pe care le îndeplineşte. Faţa anterioară sau sternocostală este orientată spre coaste şi stem. rolul funcţional al miocardului atrial fiind de minoră importanţă. 23 . având aceleaşi raporturi cu faţa anterioară a pericardului. se poate studia morfologia inimii. de unde şi numele de margine obtuză a inimii. care la exterior corespunde şanţurilor coronare. lăţită şi rotunjită. stângă. Cele două atrii sunt despărţite prin septul interatrial. ce prezintă sinusul coronar (porţiunea terminală dilatată a venelor coronare mari). în raport cu plămânul (faţa mediastinală a plămânului) pentru care a mai fost numită şi faţă pulmonară. reprezintă linia de reflexie a pericardului. cu o structură caracteristică. numită auricul sau urechiuşă. fosa ovală. Marginile inimii sunt: dreaptă. Sub şanţul coronar posterior se întinde cel de-al doilea şanţ. care se întinde de la vârful inimii până la artera pulmonară şi care poartă denumirea de şanţul interventricular anterior. imediat la dreapta vârfului inimii. Inima prezintă: două feţe. pentru că în poziţia normală a inimii. Pereţii superior. Segmentul stâng corespunde atriului stâng şi prezintă orificiile celor patru vene pulmonare. prezentând fiecare şase pereţi şi fiind aşezate spre baza inimii. unde se poate observa şocul apexian. Vârful inimii este orientat spre stânga. anterior şi inferior. Inima are deci în interiorul ei patru cavităţi: două atrii şi două ventricule. care e ascuţită şi prezintă o porţiune verticală şi alta orizontală. care la exterior corespunde şanţurilor interventriculare. Imediat la dreapta vârfului inimii se află o mică scobitură numită incizura vârfului inimii (apicis cordis). Atriile Atriile sunt cavităţi aproximativ cubice. Verticala ce trece prin orificiul celor două vene cave. ce serveşte la orientarea spaţială a inimii. Există o linie de reflexie în jurul pedicolului arterial şi o altă linie de reflexie în jurul pedicolului venos. pe linia medioclaviculară. Segmentul drept corespunzător atriului drept prezintă orificiul venei cave superioare şi orificiul venei cave inferioare. vom studia: cavităţile inimii şi peretele inimii. E separată de ba/. Ea e împărţită în două jumătăţi. dreaptă venoasă şi stângă arterială. având raporturi identice cu cele ale bazei pericardului. întrerupt în porţiunea sa mijlocie de emergenţa trunchiului arterei pulmonare. prezentând două segmente. ce reprezintă locul orificiului Botallo din perioada dezvoltării embrionare. Cavităţile inimii Inima este un organ cavitar. Configuraţia externă a inimii Prin îndepărtarea pericardului. două margini. Fiecare jumătate e împărţită la rândul ei de un sept transversal sau atrioventricular. j Structura inimii Inima este un organ cavitar şi musculos. Porţiunea septului longitudinal ce separă atriile se numeşte sept intcratrial. Peretele intern (septal) prezintă în porţiunea sa postero-inferioară o plică semilunară.a inimii printr-un şanţ transversal (atrioventricular) numit şanţ coronar posterior. şi care se continuă la marginile inimii cu şanţul coronar posterior. posterior şi spre dreapta. Mai prezintă un şanţ longitudinal. ce formează între ele un unghi obtuz. împreună cu orizontala situată între venele pulmonare superioare (dreaptă şi stângă) şi venele pulmonare inferioare (dreaptă şi stângă) formează crucea venoasă a lui Benninghoff.Linia unde foiţa viscerală se continuă cu cea parietală. Acesta se continui CU şanţul intcrventricular posterior.: de un sept longitudinal. în structura ei. Fiecare atriu are o prelungire. extern şi inferior sunt netezi. el este aşezat posterior faţă de celălalt atriu. şanţul interventricular posterior. în câte un atriu spre baza inimii şi un ventricul spic vâif. Atriul stâng se mai numeşte şi atriul posterior. iar porţiunea ce separă ventriculele se numeşte sept inieiventricular. Ele sunt caracterizate prin aceea că peretele lor este mai subţire decât cel al ventriculelor şi are mai multe orificii. un vârf şi o bază. drept şi stâng. corespunzător spaţiului V intercostal stâng. unite prin şanţul terminal. Faţa diafragmatică e dispusă inferior şi posterior. numită falx septi. I Baza inimii este orientată superior. E împărţită în două porţiuni (superioară şi inferioară) de un şanţ transversal sau atrioventricular numit şanţul coronar anterior. în raport cu diafragma. la nivelul incizurii vârfului inimii. A. care prezintă o porţiune mai subţire.

Pereţii ventriculelor sunt mai groşi. peretele miocardic al ventriculului stâng e de trei ori mai gros faţă de cel al ventriculiilui drept. ce separă ventriculele de atrii. Marginile anterioară şi posterioară se situează la locul de întâlnire al celor doi pereţi. un diverticul al atriului drept prin care se poate pătrunde în intervenţiile chirurgicale. determinat de reflexia pericarduiui la nivelul venelor pulmonare drepte. Vârful corespunde vârfului inimii şi prezintă zona cavernoasă. La naştere acest orificiu se închide. pe care îşi lasă amprenta). ce îmbrăţişează în totalitate faţa anterioară a aortei. Fiecare ventricul prezintă la baza sa două orificii: unul atrioventricular. comparativ cu cei ai atriilor. Peretele extern are la întâlnirea sa cu peretele posterior creasta terminală a lui Hiss. cu vârful spre vârful inimii şi cu trei pereţi. care prin extremităţile \v-r aderă la peretele ventricular. Sunt separate între ele prin septul interventricular. vârful fiind legat de valvula atrioventriculară prin cordaje tendinoase. denumii canalul arterial al lui Marc See. In jurul fosei ovale se află un inel incomplet. In porţiunea sa mijlocie prezintă fosa ovală. ce e situat la locul de întâlnire al peretelui anterior cu cel extern. respectiv al aortei în stânga. Peretele superior prezintă spre posterior orificiul venei cave superioare. având o formă neregulată (diverticul în formă de fund de sac al atriului stâng) şi îmbrăţişând parţial trunchiul arterei pulmonare. miocardul ventricular reprezentând forţa mortice a inimii. Ventriculul stâng are forma unui con turtit transversal. La vârful fiecărui ventricul se află o adevărată aglomerare de trabecule cărnoase de ordin II şi III. Datorită rolului său major. un vârf şi doi pereţi. şi cu vârful spre vârful inimii. Trabeculele cănoaşe de ordinul III au aspectul unor reliefuri musculare. atrioventricular drept. orificiul de comunicare cu auriculul drept (o prelungire în formă de sac. respectiv muşchiul papilar anterior (intern) şi muşchiul papilar posterior (extern). cu baza la septul atrioventricular.Peretele anterior prezintă două orificii: orificiul atrioventricular stâng prevăzut cu valvula bicuspidă (mitrală). ce aderă în totalitate la peretele ventricular. gardat anterolateral de valvula lui Thebesius. fiind mai mic decât cel drept. care sunt mai puternici decât muşchii papilari de la nivelul ventriculului drept. orificiul de comunicare cu auriculul stâng. Trabeculele cărnoase de ordinul II se prezintă sub forma unor arcuri musculare. prin care cele două atrii au comunicat între ele. Pereţii intern sau septal şi extern sunt ambii concavi. Peretele anterior prezintă două orificii: orificiul de comunicare cu ventriculul drept. Anterior. De la ea se îndreaptă spre anterior muşchii pectinaţi. fiecare fiind prevăzută cu câte un muşchi papilar. cu baza la peretele ventricular şi cu vârful (uneori bifid) orientat spre interiorul ventriculului. Ill-reliefuri musculare. prin care comunică cu atriul de partea respectivă şi altul arterial. spre peretele septal. Peretele intern sau septal corespunde septului interatrial. Peretele posterior e prevăzut cu micile orificii ale venelor cardiace accesorii şi prezintă în porţiunea sa mijlocie o proeminenţă numită tuberculul intercav ai iui Lower. de formă triunghiulară. II-arcuri musculare. Atriul drept sau atriul anterior are o formă cubică mai pronunţată. ansamblul lor constituind zona cavernoasă. Trabeculele cărnoase de ordinul I au o formă conică. străjuit anterolateral de valvula lui Eustachio. care comunică cu ventriculul stâng. căruia i se descriu o bază. în interiorul ventriculelor se observă o serie de proeminenţe musculare. B. cu valvula bicuspidă (mitrală). Ventriculul drept are forma unei piramide triunghiulare. Ventriculele Sunt aşezate cu baza la septul atrioventricular. 24 . al arterei pulmonare în dreapta. cu pereţi mai bine delimitaţi. Peretele inferior prezintă în porţiunea sa posterioară orificiul venei cave inferioare. se situează orificiul sinusului coronar. Baza prezintă inferior orificiul atrioventricular drept cu valvula tricuspidă şi superior orificiul arterei pulmonare străjuit de trei valvule semilunare. căreia în perioada prenatală îi corespunde gaura lui Botallo. inelul lui Vieussens. Baza prezintă superior orificiul arterei aorte cu trei valvule semilunare şi inferior orificiul atrioventricular stâng. ce e prevăzut cu valvula tricuspidă. Intre cele două orificii se află o proeminenţă numită creasta supraventriculară sau pintenele lui Wolff. Compartimentul de evacuare al ventriculului stâng are o formă cilindrică. numite coloane musculare sau trabecule cărnoase grupate în trei ordine: I-muşchi papilari. persistenţa lui numindu-se maladia albastră.

în vecinătatea sinusului coronar. precum şi fibre circulare. cele două porţiuni fiind separate între ele de septul atrioventricular. Miocardul formează peretele inimii. descriu o spirală în jurul ambelor ventricule şi se termină la celălalt ventricul. unde aceste ramuri vor furniza o bogată reţea. Se disting fibre spirale externe 1 şi interne. Fibrele transversale sunt dispuse divergent la nivelul auriculelor. Miocardul propriu-zis reprezintă forţa motrice a inimii. Peretele inimi este format din miocard şi endocard. trecând pe la vârful inimii şi terminându-se de partea opusă locului de pornire (la acelaşi ventricul). concav spre interior. Peretele intern sau septal. Fibrele comune ambelor atrii se împart în ansiforme şi transversale. acesteia atribuindu-i-se rolul de a nu permite o supradistensie a ventriculului drept. Miocardul embrionar constituie sistemul cardionector (excitoconductor) care generează şi transmite influxurile ce determină automatismul cardiac (inervaţia intrinsecă a inimii). capul fasciculului lui Hiss. Cele externe prq'prii descriu o spirală în jurul scheletului fibros al unui ventricul. prezintă muşchiul papilar intern sau septal. Peretele extern sau anterior prezintă muşchiul papilar extern (anterior). Cele ansiforme sunt ca nişte anse care încalecă atriile şi formează la nivelul septului interatrial fasciculul ansiform interatrial. dar rolul funcţional al acestora este minor. care la adult nu au legătură între ele. Nodului atrioventricular a lui Aschoff-Tawara prezintă două porţiuni: una atrială. Peretele inferior. adevărata forţă motrice a inimii după Krehl. Unele pătrund în septul intqrventricular sub denumirea de fibre septale. Cele comune pornesc de pe scheletul fibros al unui Ventricul. Nodului sinoatrial al lui Keith-Flack este situat în peretele atriului drept.Vârful situat imediat la dreapta vârfului inimii prezintă zona cavernoasă. de la care se întinde până la muşchiul papilar extern (anterior) bandeleta ansiformă a lui Poirier. Fasciculul lui Hiss (Kent) porneşte din nodului atrioventricular al lui Aschoff-Tawara. pe care le înconjoară. descinde în septul interventricular şi după un scurt traiect. Fibrele proprii ale atriului drept şi ale atriului stâng sunt fibre circulare. reprezentată de nodului lui Zahn (situat la întâlnirea septului atrioventricular cu septul interatrial. e prevăzut cu muşchiul papilar inferior. rolul său funcţional fiind de minoră importanţă. Deosebim un miocard de tip embrionar şi unul propriu-zis. fascicule şi reţele. care la nivelul vaselor mari ce vin sau pleacă de la inimă se continuă cu endoteliul vascular. fiind învelit la exterior de epicard (foiţa viscerală a pericardului seros) şi căptuşit de endocard. Această separare permite contracţia izolată a atriilor faţă de ventricule. dă naştere la două ramuri destinate celor două ventricule. situat la întâlnirea septului atrioventricular cu septul iniei 'ventricular. Miocardul atrial este slab reprezentat. Fibrele spirale interne provin din cele externe. Miocardul ventricular joacă rolul esenţial în dinamica inimii. Este reprezentat de împletiri de fibre din care se formează noduli. între orificiile de vărsare ale celor două vene cave. reprezentat de scheletul fibros al inimii. 25 . o condensare de fibre ansiforme. corespunzător porţiunii membranoase a septului interventricular. superioară şi inferioară. Fibrele lui au o dublă arhitectură: una proprie fiecărui atriu şi alta comună ambelor atrii. corespunzător septului interventricular. ele ar juca rolul unor sfinctere. de la vârful inimii. Endocardul sau tunica internă a inimii căptuşeşte cavităţile inimii. între fibrele externe şi interne se1 formează un "V" ce cuprinde fibrele circulare. Fibrele externe sunt proprii fiecărui ventricul şi comune ambelor ventricule. Endocardul poate fi afectat patologic (endocardită). Deosebim un miocard atrial şi unul ventricular. reţeaua Purkinje. mai aproape de orificiul venei cave superioare. numită şi moderator-band. fiind constituită din două părţi: una care căptuşeşte inima dreaptă şi alta ce căptuşeşte inima stângă. în triunghiul lui Koch) şi alta ventriculară.

26 .

trece prin şanţul interventricular posterior şi se deschide în sinusul coronar. ajunge pe faţa posterioară a inimii tot prin şanţul coronar. colectând sângele dintr-o parte a inimii drepte. Vena interventriculară posterioară are origine pe faţa posterioară aproape de vârful inimii. Din aceste plexuri pleacă fibre care se ramifică în pericard. merge prin şanţul coronar posterior şi se varsă în sinusul venos. Mica venă coronară are origine pe faţa posterioară. ce înconjoară inima ca nişte coroane. cu un singur ganglion nervos. Se deschide în atriul drept printr-un orificiu prevăzut cu valvula lui Thebesius. mica venă coronară) şi venele cardiace accesorii. Colectează sângele inimii drepte. iar cel din partea stângă. stângă şi dreaptă. intrinsecă şi extrinsecă. după un scurt traiect. Inervaţia extrinsecă se face prin fibre vegetative simpatice şi parasimpatice ce formează în jurul inimii plexul cardiac. Inervaţia intrinsecă se realizează prin două plexuri: unul în apropierea nodulului Keith-Flack. ■ plexul subepicardic pe faţa internă a miocardului. până la originea şanţului interventricular posterior. De la aceste plexuri pleacă fibre nervoase în tot miocardul. terminându-se în apropierea originii şanţului longitudinal posterior. plexul coronar posterior în jurul coronarei stângi. Venele cardiace accesorii sunt câteva vene mici ce se deschid direct în atriul drept.1. V. Artera interventriculară anterioară merge prin şanţul longitudinal anterior. plexul coronar anterior. Din plexurile coronare pleacă fibre ce pătrund în miocard şi fibre ce formează două plexuri: ■ plexul subpericardic pe faţa externă a miocardului. mijlociu şi inferior) şi din fibre parasimpatice ale nervului vag. Sinusul coronar este considerat extremitatea dilatată a marii vene coronare. la baza ventriculelor. aproape de vârful inimii continuându-se cu sinusul coronar. de unde şi numele lor. Vascularizaţia inimii este completată prin vase şi ganglioni limfatici. 84 Inervaţia inimii este una dublă. Artera coronară dreaptă porneşte din partea dreaptă a şanţului coronar de pe faţa anterioară. Venele inimii sunt reprezentate de venele coronare (marea venă coronară. vena interventriculară posterioară. printr-un orificiu situat imediat deasupra v'alvulei semilunaic stAngi. alcătuit din fibre simpatice ale nervilor cardiaci (superior. cu mai mulţi ganglioni nervoşi şi altul în vecinătatea nodulului Aschoff-Tawara. Marea venă coronară are origine pe faţa anterioară. trece prin incizura vârfului inimii şi se Icrmină pe faţa diafragmatică a acesteia. Plexul cardiac din partea dreaptă formează în jurul arterei coronare drepte.Vascularizaţia şi inervaţia inimii Arterele inimii sunt reprezentate de arterele coronare. Este aşezat în şanţul coronar posterior sub orificiul venei cave inferioare. se bifurcă în artera interventriculară anterioară şi artera circumflexă. Artera coronară stângă vascularizează cea mai mare parte a peretelui inimii stângi şi a septului interventricular şi o foarte mică parte din peretele ventriculului drept. miocard şi endocard. Vascularizează cea mai mare parte a peretelui inimii drepte. Porneşte de pe partea stângă a bulbului aortei şi. Artera coronară stângă ia naştere din bulbul aortei. urmează acest şanţ şi se termină aproape de vârful inimii. Aparatul urinar Cea mai mare parte a produşilor de excreţie se elimină din organism printr-un ansamblu de organe care formează aparatul urinar sau aparatul excretor. Artera circumflexă trece prin partea stângă a şanţului coronar de pe faţa anterioară şi ajunge pe faţa posterioară. 27 . o parte a septului interventricular şi o mică parte a peretelui ventriculului stâng. Aparatul urinar e format din rinichi şi căi excretoare sau urinare.

are o culoare roşie şi este împărţită. iar în partea inferioară cu colonul descendent şi ansele intestinale. se află o incizură mai profundă. 0 parenchimul renal. T12. numit fascia renală. * două margini: laterală. Pe marginea medială. nervii şi limfaticele renale) şi presa abdominală. retroperitoneal.15 arii triunghiulare. format din fibre colagene şi elastice. fiind alcătuită la rândul ei din două straturi: • un strat intern. iar a rinichiului drept vine în raport cu ficatul. de care e separat prin peritoneul parietal.Rinichiul Rinichiul este un organ glandular pereche (drept şi stâng) care constituie partea esenţială a aparatului urinar şi cu o funcţie de o deosebită importanţă în economia organismului .12 cm. în regiunea lombară. convexă. Raporturi: ■ faţa posterioară a celor doi rinichi vine în raport cu peretele posterior al trunchiului la nivelul coastei a XII-a. cu splina. de o parte şi de alta a coloanei vertebrale. Lungimea sa este de 10 . care este format din două zone: • zona medulară. Prin hil pătrund artera renală şi nervii şi ies vena renală şi porţiunea extrarenală a bazinetului. concavă. Locul pe care-l ocupă poartă numele de lojă renală.funcţia de conducere a urinii. ■ extremitatea superioară a ambilor rinichi vine în raport cu glandele suprarenale. colonul ascendent şi duodenul.6 cm şi grosimea de 3-4 cm. format din fibre elastice şi fibre musculare netede. lăţimea de 5 . Mijloace de fixare: rinichii sunt fixaţi într-un înveliş conjunctiv fibros. Structura rinichiului Printr-o secţiune longitudinală la nivelul rinichiului. Aceste piramide renale sunt orientate cu baza spre exterior (zona corticală) şi cu vârful 28 . La fixarea lor mai contribuie pediculul renal (vasele sanguine.roşcată. • un strat extern. x doi poli: superior şi inferior. la nivelul T4. rinichiul drept fiind ceva mai jos decât cel stâng. între fascie şi rinichi se află o cantitate variabilă de ţesut gras. şi medială. provenind din mezoderm şi căi urinare din epiteliul celomic primitiv (mugurele uretral). Are o greutate de 120 200 g şi culoarea brună . Prezintă: * două feţe: posterioară şi anterioară. constatăm că rinichiul este alcătuit dintr-o capsulă fibroasă şi dintr-un parenchim renal. pancreasul şi stomacul. L2 şi L3. într-un număr de 8 . Aşezare: rinichii sunt aşezaţi în cavitatea abdominală. ce corespund unor formaţiuni. Ei nu se află la aceeaşi înălţime. piramidele renale sau Malpighi. reprezentată prin substanţa corticală. 0 capsula fibroasă formează învelişul extern al rinichiului. Rinichiul are o dublă origine: partea secretoare. hilul rinichiului. grăsimea perirenală. Configuraţie externă: rinichiul are o formă caracteristică de „bob de fasole". ceva mai aproape de polul superior. flexura colică dreaptă. pe secţiune. ■ faţa anterioară a rinichiului stâng vine în raport cu mezocolonul transvers.

tubul contort proximal sau tubul contort de ordinul I. Glomerulul. constituie. între piramidele Malpighi se găsesc fâşii de1 substanţă renală provenite din zona corticală. ajungând din nou în zona corticală. numite columnele renale sau coloanele Bertin. Fiecare tub Bellini îşi are orificiul de scurgere în papilă. Nefronul Nefronul reprezintă unitatea morfologică şi fiziologică a rinichiului. tubul contort proximal se continuă cu un tub în formă de „U" . până la capsula fibroasă. precum şi substanţa ce le flanchează. Nefronul este alcătuit din: > glomerulul este reprezentat printr-un ghem de capilare sanguine arteriale. Acestea sunt de origine medulară.gălbuie. • ansa Henle. numărul lobilor corespunde numărului piramidelor. provenite dintr-o arteriolă aferentă detaşată de pe artera interlobulară. în care se află cuprins glomerulul. piramidele Malpighi. tubul Bellini.spre bazinet. împreună cu capsula Bowman. alcătuiesc împreună corpuscului Malpighi.ansa Henle. La rândul său. 29 . > tubul urinifer este alcătuit din patru segmente: • capsula Bowman. numite şi tuburile urinifere Bellini. prezintă un număr variabil (15 20) de orificii. tubul contort distal sau tubul contort de ordinul al doilea. se continuă cu un tub sinuos. ea este formată dintr-o ramură descendentă. iar ca element caracteristic prezintă nefronul. labirintele). Capsula se continuă cu un tub sinuos. mai groasă. Aşadar. Rinichiul este format din lobi. segmente şi lobuli. foarte subţire ce pătrunde în zona medulară şi dintr-o ramură ascendentă. care este format din vase. aşezate cu vârful către capsula fibroasă şi baza către piramidele Malpighi se găsesc piramidele Ferrein. Capsula Bowman are aspectul unei cupe. Tubul urinifer. • zona corticală are o culoare brun . Un lobul renal corespunde unei piramide Ferrein şi labirintelor corticale care îl flanchează. Substanţa corticală aflată între piramidele Ferrein alcătuieşte labirintul cortical. care. se deschide într-un tub colector. Deasupra şi în continuarea piramidelor Malpighi. prin care urina se scurge în calicele renale mici. care pătrunzând în medulară. Un lob renal corespunde unei piramide Malpighi cu toate formaţiunile corespunzătoare ei (piramidele Ferrein. corpuscului Malpighi şi tubi contorţi. Vârful fiecărei piramide. un aspect granular şi e situată către exterior. împreună cu alte tuburi Bellini. • tubul contort distal (de ordinul al II-lea). de unde şi denumirea de striaţii medulare. numită papilă. Fiecare lob renal se împarte în unităţi mai mici numite lobuli renali. • tubul contort proximal (de ordinul I). Lobii şi lobulii renali au ca element de bază nefronul. Piramidele Malpighi prezintă nişte striaţii longitudinale care reprezintă canalele renale drepte. prin tubul contort distal.

Ele pătrund în piramidele Malpighi şi irigă tuburile Bellini până la papile. care formează peretele capsulei. înainte de a pătrunde în hil. la nivelul glomerulului. La nivelul tubului contort proximal şi al ansei Henle celulele epiteliului sunt mai mari. După un traiect de 0.Peretele tubului urinifer este format dintr-un epiteliu unistratificat aşezat pe o membrană bazală.5 mm. arteriolă eferentă. care ajung până la limita dintre zona medulară şi zona corticală. Ansele nu se anastomozează între ele. ele dau naştere. Arteriolă eferentă se îndreaptă spre tubii contorţi şi ansa Henle. mai puţin turtite şi cu aspect granulos. ale căror terminaţii ajung până la capsula fibroasă. alcătuind artere interlobare. Vase şi nervi: Arterele: rinichiul primeşte sânge funcţional şi nutritiv prin artera renală. Din arterele în arcadă iau naştere arterele care pătrund în zona corticală printre piramidele Ferrein. şi formează. şi ramuri care capilarizează labirintul renal (arterele Ludwig). ■ una viscerală în continuarea ei. Arterele drepte false provin din arteriolelc aferente ale glomerulului. Aceste artere au fost numite. Pătrunzând în cupa capsulei. care. paralele 30 . La nivelul capsulei Bowman aceste formaţiuni (epiteliul şi membrana bazală) alcătuiesc două foiţe: ■ una parietală. ce se unesc cu altele similare. iar fiecare ansă este învelită în foiţa viscerală a capsulei „ca un deget acoperit de mănuşă". Substanţa medulară este vascularizatl dfl aşa numitele artere drepte sau „artere în ploaie". la limita dintre zona corticală şi cea medulară. arteriolă aferentă se capilarizează şi formează un ghem de capilare. la artere în formă de arcuri scurte. unde se capilarizează. se împarte în patru ramuri prepielice şi o ramură retropielică. numai ansa Henle este cuprinsă în zona medulară. Cea mai mare parte a nefronului se află în zona corticală. numite artere interlobulare. sunt deci ramuri terminale. Venele: din reţeaua capilară arterio-venoasă se formează venele ce urmăresc sistemul arterial şi dau naştere Ia vene interlobularc. formând în jurul lor o reţea capilară arterio-venoasă. cele cinci ramuri ale arterei renale se răspândesc în coloanele Bertin. iar arterele drepte adevărate provin din arterele în arcadă. alcătuit din circa 50 de anse capilare. care nu se anastomozează între ele. pe deasupra bazelor piramidelor Malpighi.000 de nefroni. în parenchimul renal. care sunt de două feluri: uilcic drepte false şi artere drepte adevărate. între foiţa parietală şi cea viscerală se formează un spaţiu: cavitatea capsulară. în fiecare rinichi se găsesc aproximativ 1. ansele capilare se adună din nou (reţea admirabilă) într-o arteriolă. care aderă intim la pereţii anselor glomerulului. vene în arcadă sau arciforme. impropriu.000. mai subţire decât arteriolă aferentă (fără adventice şi cu puţine elemente musculare). Aici. numite arteriole aferente. care pătrund în capsulele Bowman prin polul vascular. artere în arcadă sau arcuate. care părăseşte capsula prin acelaşi loc (polul vascular) pe unde a pătruns arteriolă aferentă. Arterele interlobulare dau naştere în jurul lor la ramuri laterale. care se prelungeşte cu lumenul tubului contort proximal.

paralel cu arterele interlobarc. Trebuie reţinut că: rinichiul are o irigaţie foarte puternică. segmentul retropielic. De obicei există un caliciu superior. la nivelul vertebrelor T4 .cu arterele în arcadă. şi de fibre parasimpatice ale vagului care vin din plexul celiac.L4. unul mijlociu şi altul inferior. Se adună în mai multe trunchiuri şi merg la ganglionii hilari şi la ganglionii lombari. merg pe marginile bazinetului. Căile excretoare ale urinii Urina. Pe lângă bază şi vârf. pâlnia primeşte caliciile maH. fiind aşezat înapoia vaselor. segmentul prepielic superior. adică aproximativ lA din debitul inimii. Caliciile mari sunt două sau trei pâlnii musculo-membranoase situate în sinusul renal. iar cu cealaltă extremitate se unesc cu alte calicii mici şi formează caliciile mari. Segmentaţia rinichiului Urmărind modul de ramificaţie şi teritoriile pe care artera renală le vascularizează. Caliciile mici sunt tuburi musculo-membranoase situate în sinusul renal. Pelvisul renal are o porţiune intrarenală . aceasta părăseşte rinichiul prin hil şi se deschide în vena cavă inferioară. de la hil până la locul unde se continuă cu ureterul. caliciile mari. Pelvisul renal sau bazinetul este o formaţiune musculo-membranoasă dilatată.oblică şi alta inferioară aproape orizontală. Acestora li se adaugă vasele limfatice şi plexul nervos renal.300 ml de sânge / minut. eliminată prin orificiile papilare. care vin din piramidele Malpighi.200 . spre deosebire de arterele în arcadă. se unesc şi formează vena renală. acesta o conduce la vezica urinară. segmentul prepielic inferior. Toate elementele care se 31 . primind 1. segmentul polar inferior. Este de remarcat că. Bazinetul este căptuşit cu o tunică mucoasă. venele în arcadă se anastomozează tot în vena în arcadă şi se varsă venele drepte. pelvisul renal sau bazinetul mai prezintă o faţă anterioară şi una posterioară. care rezultă din unirea celor 6-12 calicii mici. a arterei renale (plan mijlociu) şi a pelvisului renal (plan posterior). trece în caliciile mici. Pediculul renal E format din suprapunerea venei renale (plan anterior). Fiecare rinichi are din acest punct de vedere cinci segmente: * segmentul polar superior. Prin bază. în formă de pâlnie turtită dinainte înapoi. Pelvisul renal are o situaţie constantă. Raporturile lor sunt aceleaşi ca şi ale caliciilor mici. Cea mai mare parte a fibrelor abordează rinichiul împreună cu artera renală sub forma plexului renal. o margine superioară . Fiecare segment are un pedicul segmentar. Din vena în arcadă pornesc vene interlombare care. pătrunzând prin coloanele Bertin. Numărul caliciilor mici este în general egal cu cel al papilelor renale (6 -12). se constată o distribuţie segmentară a acestora.1. iar prin vârf se continuă cu ureterul.sinusul renal în care se deschid caliciile mari şi o porţiune extrarenală. care ajung la rinichi pe calea nervilor splanhnici şi a plexului renal. Inervaţia rinichiuluteste dată de fibre simpatice. cu originea în măduva spinării. Ele se unesc la rândul lor şi formează pelvisul renal. pelvisul renal şi de aici în ureter. care se insera cu una dintre extremităţi pe papilele renale. Limfaticele: sunt superficiale şi profunde.

găsesq în hil: vena renală. uretra şi ureterele. • pătura musculară mijlocie. artera renală. Vezica urinară: este un organ cavitar şi reprezintă rezervorul în care se strânge urina înainte de a fi eliminată. sfincterul vezical sau sfincterul uretral intern. aceasta perimite întinderea peretelui vezicii. La rândul lui. ■ tunica submucoasă separă tunica musculară de cea mucoaiA. vine în raport cu ansele intestinului subţire şi colonul sigmoid. iar la femeie vine în raport cu ligamentele late. hipogastrică. în formă de cupă. • pătura musculară internă. dintr-un corion de natură conjunctiv-elastică şi dintr-un mic număr de glande. la golirea vezicii. şi o formă turtită.250 cm3 (la femeie cu ceva mai mult) egal cu capacitate medie şi până la 700 cm urină. porţiunea care corespunde orificiului intern al uretrei se numeşte colul vezicii. ■ faţa anterioară vine în raport cu simfiza pubiană. în loja vezicală şi este învelită numai în parte de peritoneu. Ceea ce e caracteristic vezicii urinare. Aşezare. prin intermediul peritoneului. iar sub peritoneu. cu rectul.alcătuiesc pediculul renal. la originea urcterei (la col). o faţă posterioară şi două feţe laterale. care opreşte eliminarea urinii. ■ faţa posterioară. care nu acoperă vezica decât pe faţa posterioară. Are o formă ovoidă. submucoasă. la nivelul trigonului vezical. Vase şi nervi: Arterele: vezica urinară este vascularizată de ramuri ale arterelor ombilicală. în rest fiind un strat de ţesut conjunctiv lax şi adipos s adventice. Raporturi. care este partea sa inferioară. * corpul. când este goală. nervii şi limfaticele renale . în afară de fund. Bl uşurează mobilitatea mucoasei pe musculară. când e plină. Configuraţie externă. formată din fibre circulare. Peretele vezicii urinare este contracţii şi elastic. din care cauză se mai numeşte şi muşchiul dclrusor vezical. în partea de sus. ■ tunica mucoasă este continuarea mucoasei din uretere şi căptuşeşte vezica urinară. Vezica urinară este formată din trei părţi: * vârful (polul vezical) care este îndreptat în sus şi anterior. Structura vezicii. 32 . E situată în micul bazin. partea cea mai voluminoasă. * vasele şi nervii. Pe fundul vezicii se deschid orificiile celor două uretere şi orificiul intern al uretrei. unde mucoasa rămâne netedă. porţiunea extrarenală a bazinetului. Fibrele circulare ale păturii mijlocii formează. Pereţii vezicii sunt formaţi din patru tunici: mucoasă. hemoroidală. Ea este formată dintrun epiteliu stratificat. corpul prezintă: o faţă anterioară. care determină pereţii musculari ai pelvisului. Peste această cantitate sfincterul (striat) uretrei. musculară şi seroasă. volum ce variază între 200 . ceea ce îi dă posibilitatea să îşi mărească volumul. formată tot din fibre longitudinale Rolul tunicii musculare eslc acela de a evacua urina. formează numeroase încreţituri în toată întinderea ei. formată din fibre longitudinale. ■ feţele laterale sunt în raport cu muşchii ridicători anali. la femeie vine în raport cu uterul (colul şi istmul). nu mai poate rezista şi apare senzaţia imperioasă de micţiune însoţită de durere. Aceste trei orificii determină vârfurile aşa numitului trigon vezical. care este involuntar. un inel muscular. ■ tunica seroasă este peritoneul. este în raport cu canalele deferente. este faptul că. la bărbat. * fundul. ■ tunica musculară este formată din fibre muscular netede dispuse* în trei pături: • pătura musculară externă. ruşinoasă şi obturatoare. veziculele seminale şi cu baza prostatei de care aderă. Mijloace de fixare: * ligamentul ombilical mijlociu ce leagă vârful vezicii de ombilic. x inserţia peritoneului şi legăturile pe care le are cu prostata. ■ fundul vezicii (trigonul) la bărbat.

rezultatul fiind eliminarea urinii în vezică. Fibrele somatice inervează sfincterul extern vezical. etc. Inervaţie. ■ inervaţia senzitivă este dată numai de fibrele parasimpatice senzitive. vezicoseminale. cu originea în măduva sacrală (Si -S3) şi formează nervii pelvieni. care se află în nervii pelvieni. ganglionilor presacraţi.Venele se grupează în plexurile vezicoprostatice. cu originea în coloanele laterale din măduva lombară (L2 . Fibrele parasimpatice au rolul să contracte muşchii tunicii musculare şi să relaxeze sfincterul intern. rezultatul fiind reţinerea urinii în vezică. Limfaticele merg spre ganglionii laterovezicali şi prevezicali.S 3) ce formează nervul ruşinos. iar de la aceştia formează trunchiuri care sunt tributare ganglionilor hipogastrici.L 4). care confluează în vena hipogastrică. care este voluntar. Vezica are o inervaţie motorie şi o inervaţie senzitivă: ■ inervaţia motorie este dată de: • fibrele simpatice. • fibrele somatice. cu originea în coarnele anterioare ale măduvei sacrale (Si . Fibrele simpatice au rolul să inhibe tonusul tunicii musculare şi să mărească tonusul sfincterului intern. • fibrele parasimpatice. 33 . etc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful