You are on page 1of 8

SULIT 1223/2(PP) Pendidikan Islam Kertas 2 Peraturan Pemarkahan 2013 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013 ANJURAN MAJLIS

PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

1223/2(PP)

MODUL A PENDIDIKAN ISLAM


KERTAS 2
PERATURAN PEMARKAHAN

SULIT

1223/2(PP)

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 8 halaman bercetak 1223/2(PP) Soalan 1 (a)(i) PGR (ii) PMS Jawapan Maksud rasul ialah golongan lelaki yang diturunkan wahyu dan dikurniakan mukjizat. Manusia memerlukan pimpinan wahyu kerana: 1. Membetulkan aqidah daripada kesesatan kepada beriman dengan Allah. 2. Menjelaskan syariat dan peraturan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. 3. Mengajar dan menunjuk cara beribadah dengan betul. 4. Mendidik manusia supaya berakhlak mulia. 5. Mengajar cara hidup bermasyarakat yang harmoni. 6. Memberitahu berita gembira kepada orang yang taat dan azab kepada orang yang ingkar. 7. Menjelaskan adanya alam akhirat yang kekal. Perbezaan di antara orang yang celik dan orang yang buta ialah:
orang yang celik orang yang buta

SULIT Markah 1 X 2 m=2m

2 X 2m= 4m

(iii) PMS

2 X 1m=2m

1.Beriman kepada Allah 2.Mendapat hidayah Allah 3.Suka melakukan kebaikan (b) (i) PGR

1.Tidak beriman kepada Allah 2. Tidak mendapat hidayah Allah 3.Suka melakukan maksiat

(ii) PMR (iii) PMS

Pesanan Rasulullah SAW di dalam hadis di atas ialah: 1. Guna peluang untuk beramal ketika sihat. 2. Mengisi masa sihat dengan aktiviti berfaedah. 3. Menghargai masa. 4. Tidak menangguhkan urusan. 5.Banyakkan beribadat sebagai bekalan sebelum mati. 6.Tidak membazir masa. 7.Rancang / urus masa dengan bijak. Akibat mengabaikan pesanan Rasulullah SAW: 1. Hidup tidak diberkati oleh Allah. 2. Segala yang dirancang tidak akan berjaya dilaksana. 2. Tidak mendapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat nanti. Pengajaran hadis ialah: 1.Manusia hendaklah menggunakan tempoh kehidupan di dunia sebaik mungkin 1m/ agar tidak menyesal di kemudian hari. 1m 2. Seorang muslim hendaklah menguruskan masanya dengan bijak 1m/ supaya hasil kerja berkualiti. 1m

2 X 1m=2m

2 X 2m=4m

1 X 2m=2m Isi = 1m SULIT

1223/2(PP)

SULIT

3 3. Kita hendaklah mengelak diri daripada menangguh-nangguhkan kerja 1m/ agar hidup tenang. 1m Susun ayat: atau 3 atau 3, 1, 4, 2 4 1 3 2

1223/2(PP) Huraian = 1m

(c)

HAFAZ atau 2, 4, 1, 3 1 S 4 2 2 (a)(i) PGR (ii) PMR

(4 x 1 m = 4 m)

Maksud perkataan bergaris: Ibu telah mengandungkannya. Sebab anak-anak wajib mentaati ibu bapa: 1.Ibu sanggup menanggung kesukaran ketika mengandung dan melahirkan anaknya. 2. Bapa menjaga dan melindungi keselamatan. 3. Bapa bersusah payah menyediakan keperluan harian. 4. Ibu bapa mendidik, memberi pengajaran dan bimbingan kepada anak-anak.
Dua pengajaran ayat: 1. Kita wajiblah mentaati ibu bapa 1m / agar hidup diberkati. 1m 2. Kita hendaklah sentiasa mengenang jasa ibubapa 1m / agar kita tidak menjadi anak derhaka. 3. Kita mestilah merendahkan suara ketika bercakap dengan ibubapa 1m / agar menjadi anak yang soleh. 1m

1 X 2m=2Mm

2 X 1m=2m

(iii) PMR

2 X 2m=4m Isi = 1m Huraian = 1m

(b)(i) PGR

Contoh makanan yang haram: 1. Babi / anjing. 2. Haiwan yang halal tetapi tidak disembelih. 3. Makanan dari sumber laut yang beracun. 4. Makanan yang bercampur dengan benda-benda yang haram. Syarat memakan makanan yang haram ketika darurat: 1. Hanya terdapat makanan atau minuman yang haram sahaja 2. Makan atau minum sekadar menyelamatkan nyawa 3. Makan atau minum bukan untuk mengeyangkan. Hikmah diharuskan memakan makanan yang haram ketika darurat: 1. Memberi kelonggaran ketika darurat kepada umat Islam 1m / untuk menyelamatkan nyawa. 1m 2. Melambangkan bahawa ajaran Islam tidak membebankan 1m / sebaliknya memudahkan umatnya. 1m

2 X 1m=2m

(ii) PMR (iii) PMS

2 X 2m=4m

1 X 2m=2m

1223/2(PP)

SULIT

SULIT (c) HAFAZ R Isi tempat kosong i) ii) iii) iv) D A C B

1223/2(PP)

(4 x 1m = 4m)

3 (a)(i) PGR

Dua kewajipan tersebut ialah: 1. Memberi perlindungan kepada orang bukan Islam sekiranya mereka meminta perlindungan. 2. Menerangkan tentang Islam kepada orang bukan Islam yang berminat dengan Islam. 3. Menghantar orang bukan Islam yang berminat dengan Islam ke tempat yang aman. Peranan pelajar untuk mewujudkan keamanan dan keharmonian: 1. Pelajar wajib menunjukkan contoh teladan yang baik kepada orang bukan Islam. 2. Pelajar perlu berusaha menyampaikan Islam kepada mereka dengan cara yang sesuai. 3. Pelajar perlu menjaga hubungan baik dengan pelajar bukan Islam. 4. Pelajar boleh menganjurkan sesi perbincangan dengan pelajar bukan Islam untuk menjelaskan tentang ajaran Islam. 5. Bergaul dengan cara yang baik dan tidak bertindak kasar terhadap kawan-kawan bukan Islam. Kesan perdamaian terhadap negara: 1. Rakyat dapat hidup dalam keadaan selesa. 2. Negara akan membangun dengan pesat. 3. Ekonomi negara bertambah kukuh. 4. Memudahkan perkembangan dakwah Islamiyah. 5. Negara akan dihormati di peringkat antarabangsa. Maksud wali Allah ialah: Manusia biasa yang beriman,bertaqwa,beristiqamah melaksanakan segala perintah Allah 1m/ dan menjauhkan segala larangannya secara zahir dan batin. 1m Dua ciri orang yang soleh berdasarkan hadis ialah: 1. Berilmu pengetahuan. 2. Beramal dengan ilmu. 3. Berakhlak mulia.

2 x 1m=2m

(ii) HOT

2 X 2m=4m

(iii) PMS

1 X 2m=2m

(b)(i) PGR

2 X 1m=2m

(ii) PMR

2 X 1m=2m

1223/2(PP)

SULIT

SULIT (iii) PMT

5 Tujuan Allah SWT memberi ancaman memerangi orang yang memusuhi walinya: 1. Membuktikan bahawa mengingkari risalah rasulullah adalah satu penyelewengan terhadap aqidah 2. Demi memelihara agama islam 3. Supaya ajaran Islam tidak dipermain-mainkan oleh golongan tertentu 4. Menjaga maruah umat Islam

1223/2(PP)

2 X 2m=4m

Hafazan (i) HAFAZ ( ii ) ( iii ) S ( iv ) 4 (a)(i) PGR (ii) PMR

(c)

B B A A

(4 x 1 m = 4 m)

Maksud ilmu fardu ain ialah: Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam bagi menyempurnakan kehidupan dunia dan agamanya seperti 1m / ilmu tentang cara mengerjakan solat, puasa dan membaca al quran. 1m Akibat tidak menuntut ilmu terhadap individu ialah: 1. Kehidupan individu tidak maju. 2. Ekonomi seseorang akan mundur. 3. Pegangan akidahnya akan lemah. 4. Kehidupannya akan sesat. Pengajaran ayat: 1.Umat Islam wajiblah menuntut ilmu 1m / supaya memperolehi hidayah Allah. 1m 2. Kita mestilah menguasai ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah 1m / agar menjadi pakar dalam kedua-dua bidang. 1m 3. Manusia perlulah berdoa memohon hidayah daripada Allah agar hidup tidak sesat. 1m Hukum tajwid. (i) A (ii) A (iii) B (iv) B

2 X 1m=2m

2 X 2m=4m

(iii) PMS

2 X 2m=4m Isi = 1m Huraian = 1m

(b) TAJWI D T

4 X 1m=4m

1223/2(PP)

SULIT

SULIT

1223/2(PP)

(c) JAWI T

. . .
:Catatan Mesti ikut ejaan Jawi DBP.1 Kedudukan titik diambil kira.2 Kedudukan hamzah diambil kira.3 Huruf cerai tidak diterima.4

6m 1-4 = 1m 5-9 = 2m 10-14 = 3m 15-19 = 4m 20-25 = 5m 26-32 = 6m

5 (a)(i) PGR (ii) PMS

Maksud tawakal ialah: Berserah kepada Allah setelah berusaha. Kepentingan tawakal kepada seorang pelajar: 1. Pelajar akan mencapai kejayaan dan kemajuan. 2. Dapat meningkatkan keimanan / ketakwaan kepada Allah SWT kepada pelajar. 3. Menambah keyakinan / menanam sifat sabar / sifat redha dalam diri pelajar 4. Mengelakkan pelajar berputus asa dalam usaha menuntut ilmu / gagal dalam peperiksaan. Dua pengajaran ayat: 1. Kita hendaklah sentiasa bertawakal kepada Allah SWT. 2. Kita wajiblah berdakwah untuk menegakkan syiar Islam. 3. Kita perlulah membanyakkan selawat kepada Rasulullah sebagai tanda kasih sayang kepada baginda.

1 X 2m=2m

2 x 2m=4m

(iii) PMS

2 X 2m=4m

1223/2(PP)

SULIT

SULIT

1223/2(PP)

(b) TAJWI D S

Hukum tajwid dan cara bacaannya. Kalimah Cara bacaan Jelas/ tidak dengung (3 x 2 m = 6 m)

=)

// 4

Dengung

/ 4

Jelas/ tidak dengung Jelas/ tidak dengung

/=%

Jelas/ tidak dengung

%/

Jelas/ tidak dengung

Catatan: 1.Kalimah 1m, cara bacaan 1m = 2m 2.Kalimah betul, cara bacaan salah = 1m 3.Kalimah salah, cara bacaan betul = 0m 4.Menulis huruf sahaja tanpa kalimah tidak lengkap 0m 5.Tulis cara bacaan sahaja 0m 6.Jika menulis ayat yang panjang melebih 3 perkataan mesti menggaris di bawah hukum tajwid berkenaan = 1m 7.Jika menulis ayat panjang melebihi 3 perkataan dan tidak menggaris di bawah hukum tajwid = 0m

1223/2(PP)

SULIT

SULIT (c) JAWI S

8 Tulis semula pernyataan di bawah dengan tulisan rumi. Ajaran sesat ialah ajaran atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan al quran dan assunnah. Orang yang membawa ajaran sesat menyelewengkan beberapa asas aqidah penganutnya hingga menyebabkan aqidah terbatal dan terkeluar daripada agama Islam. Catatan: 1.Kesalahan dikira pada perkataan 2.Huruf ringkas diterima seperti: dgn, yg, spt, drp 3.Simbol tidak diterima seperti: n @ &, tidak: x

1223/2(PP) 4m Sekira betul :perkataan 01-05 = 1m 06-12 = 2m 13-20 = 3m 21-37 = 4m

CATATAN: ARAS PGR = Pengetahuan Rendah PMS = Pemahaman Sederhana HOT = High Order Thinking (KEBAT) PMT = Pemahaman Tinggi HAFAZAN S = Hafazan Sederhana HAFAZAN T = Hafazan Tinggi TAJWID S = Tajwid Sederhana TAJWID T = Tajwid Tinggi JAWI S = Jawi Sederhana JAWI T = Jawi Tinggi

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

1223/2(PP)

SULIT

You might also like