You are on page 1of 3

SULIT

3756/1

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1


PERATURAN PEMARKAHAN
UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
AMARAN Peraturan pemarkahan ini adalah SULIT . Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh di maklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan. Peraturan pemarkahan ini mengandungi 2 halaman bercetak.

SULIT

3756/1

[ Lihat sebelah Skema kertas 1

No.soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

3756/1

SULIT

SULIT 40 JUMLAH

3 9

3756/1

11

10

10

3756/1

SULIT

You might also like