You are on page 1of 14

SULIT

3755/2(PP)

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013 ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH)

MODUL A PERDAGANGAN SPM
KERTAS 2

PERATURAN PEMARKAHAN

3755/2(PP) ©2013 Hak Cipta terpelihara MPSM( Kedah)

SULIT

2
Soalan Butiran Markah

3755/2(PP) ©2013 Hak Cipta terpelihara MPSM( Kedah)

SULIT

3

1

(a)

B1 B2 B3 B4 B5

Keperluan Perlu dipenuhi untuk terus hidup Sama bagi semua manusia Mudah dipenuhi / terhad Merupakan tuntutan semulajadi manusia Contoh: makanan/ pakaian/ tempat tinggal

B1 B2 B3 B4 B5

Kehendak Hanya pelengkap kepada keperluan/untuk hidup dengan lebih selesa Berbeza mengikut taraf hidup Tidak terhad / sukar dipenuhi Dipelajari dari pengalaman / persekitaran Contoh: rumah banglo/ kereta mewah / contohcontoh lain Maks

1+1
1+1

1+1
1+1

1+1

[6m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6m]

1

(b)

F1 H1 C1 F2 H2 C2 F3 H3 C3

-

Nilai faedah tempat Memindahkan barang ke tempat yang mempunyai permintaan Memindahkan buah jambu batu dari Bidor ke bandar-bandar berhampiran Nilai faedah bentuk Mengubah bentuk sesuatu keluaran supaya menjadi lebih berguna Memproses buah jambu batu menjadi jus jambu batu Nilai faedah milikan Pertukaran milik daripada seorang yang tidak memerlukan barang itu kepada orang lain Menjual jus buah jambu batu kepada pelanggan Mana-mana 2F + 2H + 2C

Soalan

Butiran

Markah

3755/2(PP) ©2013 Hak Cipta terpelihara MPSM( Kedah)

SULIT

4 1 (c) (i) F1 H1 P ialah industri ekstraktif Merupakan industri peringkat pertama/primer/mengeluarkan bahan mentah dari alam semulajadi Q ialah industri pembinaan Merupakan industri peringkat kedua/sekunder/aktiviti pemasangan barang siap/separa siap 1 1 [ 2m] 1 1 [2m] 1 1 1 [3m] 1 (e) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Mengelakkan lebihan / kurangan barang di pasaran Meluaskan pasaran / menggalakkan perniagaan antarabangsa Menggalakkan pengeluaran secara besar-besaran Mengurangkan kos penyimpanan stok Mempelbagaikan pilihan pengguna Membantu pertumbuhan ekonomi / pembangunan negara Menyebarkan hasil ciptaan / sains teknologi Menggalakkan pergerakan tenaga buruh Menggelakkan pembaziran Menggalakkan pengaliran modal / industri pelancongan Mana-mana 6H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6m]

1

(c)

(ii)

F2 H2

-

1

(d)

H1 H2 H3

-

Aktiviti/ proses jual beli/ pindahmilik barang/perkhidmatan untuk mendapat keuntungan

3755/2(PP) ©2013 Hak Cipta terpelihara MPSM( Kedah)

SULIT

2

Soalan (a) (i)

Butiran - Perniagaan runcit kecil-kecilan

5
2 (a) (ii) F1 H1 F2 H2 F3 H3 Menjual mengikut permintaan pengguna Menjual secara kecil-kecilan mengikut permintaan Menyediakan pelbagai jenis barang untuk pilihan pengguna Menyediakan banyak pilihan / jenama barang Menjalankan kerja akhir Seperti menggred / menimbang / membungkus / melabel / meletak tanda harga Menyimpan stok / memperagakan barang Memastikan bekalan mencukupi Menjual secara kredit Kemudahan disediakan kepada pelanggan tetap / dipercayai Menyediakan perkhidmatan selepas jualan Menghantar barang / memasang / membaiki kerosakan Terletak berhampiran dengan pelanggan Menjimatkan masa / kos tambang Memberi khidmat nasihat Berkaitan jenis / mutu / jenama / harga / cara penggunaan sesuatu barang / keluaran baru di pasaran Memberi maklumat pasaran Sambutan / citarasa pengguna terhadap produk Mana-mana 3F+ 3H Perniagaan Ilham Sdn Bhd

Markah 1 [1m] 1 1 1 1 1 1

F4 H4 F5 H5 F6 H6 F7 H7 F8 H8

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F9 H9

-

Maks

1 1 [6m] 1 [1m]

2

(b)

(i)

-

2

(b)

(ii)

H1 H2

-

Kos angkutan telah diambilkira pada harga yang dinyatakan/ dalam sebut harga Pembeli tidak perlu membayar kos angkutan/ ditanggung oleh Perniagaan Ilham Sdn Bhd Butiran Memberitahu pembeli maklumat barang yang telah dijual Memberitahu jumlah hutang yang perlu dibayar Berfungsi sebagai resit jika ada catatan “ telah dibayar” oleh penjual

1 1 [2m] Markah 1 1 1 [2m]

2

Soalan (b) (iii)

H1 H2 H3

-

3755/2(PP) ©2013 Hak Cipta terpelihara MPSM( Kedah)

SULIT
Mana-mana 2H Maks

6

Soalan 3 (a) i)

Butiran Kegiatan industri IKS Perniagaan B ialah F1 Berasaskan sumber H1 Produknya menggunakan sumber tempatan dalam proses pengeluaran produk sos Berasaskan cili/tomato 1F+1H+1C ii) Dua sumbangan Perniagaan B kepada masyarakat ialah : F1 Menyediakan peluang pekerjaan H1 F2 H2 Syarikat mengambil pekerja dari penduduk setempat Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat /pengguna Sos cili/tomato yang dikeluarkan memenuhi keperluan Pengguna di utara tanah air Peluang menggunakan kebolehan dan kreativiti individu Mereka menghasilkan ramuan sos cili/tomato yang menggunakan sumber tempatan seperti cili/tomato Mana-mana 2F +2H

Markah 1 1

C1

-

1 [3m] 1 1 1

1 1

F3 H3

-

Maks

1 [4m]

iii)

Perbezaan antara Perniagaan A dan Perniagaan B ialah :

B1

Perniagaan A Perkongsian

3755/2(PP) ©2013 Hak Cipta terpelihara MPSM( Kedah) B2 Modal disumbang oleh rakan kongsi Husin dan

Perniagaan B B1 Syarikat Sendirian Berhad SULIT B2 Diperolehi dari terbitan syer/jualan syer kepada

B3 B4

Diuruskan oleh rakan kongsi aktif Menanggung liabiliti tidak terhad 7

B3 B4

Lembaga pengarah Menanggung liabiliti terhad
1+1

1+1

1+1

1+1

Soalan 3 (b)

Mana-mana 3F + 3H Butiran

Maks

(i) (ii)

F1

-

Koperasi

[6m] Markah 1m

Prinsip koperasi F1 Keanggotaan secara demokrasi oleh anggota
F2 F3 F4 -

1 1 1

Kawalan secara demokrasi oleh anggota Kebebasan dan autonomi Penglibatan dalam pendidikan/ latihan/ sebaran maklumat Prihatin terhadap kebajikan masyarakat/ sosial
Mana-mana 3F Maks

1 1 [3m]

F5

-

3

(c)

i)

Dua jenis pelaburan yang berisiko rendah ialah : F1 Simpanan tetap H1 Melabur dengan cara selamat/cara menabung dalam akaun simpanan tetap F2 H2 Unit amanah/ Unit amanah saham/ hartanah/ gilts Diuruskan secara professional/mengumpul wang daripada orang ramai dan melabur ke dalam saham syarikat/bangunan, hartatanah/ bon kerajaan

1 1 1

1 [4m]

3755/2(PP) ©2013 Hak Cipta terpelihara MPSM( Kedah)

SULIT

8
ii) Peranan Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) ialah : H1 Menyediakan tempat pasaran saham H2 H3 H4 H5 Membolehkan saham ditunaikan Menyebarkan maklumat kewangan syarikat Melindungi kepentingan para pelabur Membantu mengumpul modal untuk pembangunan Maks

1 1 1 1 1 [4m]

Soalan 4 (a) (i) F1 F2 -

Butiran X - Perbankan Konvensional Y - Perbankan Islam

Markah 1 1 [2m]

(ii )

Perbezaan X dan Y ialah :

1+1 Perbankan konvensional(X) Berlandaskan pemberian faedah Akta perbankan dan insitusi kewangan 1989 Kebebasan pelaburan untuk memaksimumkan keuntungan Penasihat Pakar perbankan Perbankan Islam (Y) B1 B2 B3 Mengamalkan konsep perkongsian untung rugi Akta Perbankan Islam 1983 Pelaburan bebas daripada ketidakpastian/gharar/dan perjudian/ Maisir Penasihat para ulama/ahli majlis penasihat Syariah Maks [6m] 1+1

1+1

B1 B2 B3

1+1

B4

B4

Mana-mana 3B+3B

3755/2(PP) ©2013 Hak Cipta terpelihara MPSM( Kedah)

SULIT

9
4 (b) (i) (ii ) F1 F2 F3 F4 F5 F6 Akaun simpanan Wang boleh disimpan dengan selamat Faedah akan dibayar ke atas simpanan Pengeluaran dapat dilakukan pada bila-bila masa Pengeluaran juga boleh dibuat di mana-mana cawangan Penyimpan diberi kemudahan kad teler automatic(ATM) Wang tunai/ draf bank/ cek / wang pos boleh dilakukan Maks (c) (i) F1 F2 F3 RM 20 000 Berdasarkan prinsip sumbangan Insurans bukan untuk mendapatkan keuntungan Insurans bertujuan untuk memulihkan kepada keadaan asal/ sedia kala Maks Butiran (ii ) H1 H2 H3 H4 H5 membolehkan perniagaan dijalankan dengan selamat dapat melindungi peniaga/ Haji Abdul Rahman daripada kerugian akibat risiko yang diinsuranskan Risiko kecurian /kebakaran/pecah amanah/tuntutan pihak ketiga peniaga/ Haji Abdul Rahman boleh menumpu usaha /perhatian untuk mengembangkan perniagaan Memulihkan perniagaan Haji Abdul Rahman Maks 4 (d) Kebaikan saluran paip : F1 H1 F2 H2 F3 Mudah dan cepat Tidak melibatkan sebarang kerja pemunggahan Selamat Dipasang di dalam tanah/mengurangkan risiko kebakaran/kecurian Menjimatkan kos pengangkutan 1 1 1 1 1 1m 1 1 1 1 1 1 [3m] [1m] 1 1 1 [3m] Markah 1 1 1 1 1 [3m]

Soalan

3755/2(PP) ©2013 Hak Cipta terpelihara MPSM( Kedah)

SULIT

10
H3 Dihantar terus dari tempat sumber ke tempat pemprosesan 3F+3H 1 [6m]

3755/2(PP) ©2013 Hak Cipta terpelihara MPSM( Kedah)

SULIT

11

Soalan 5 (a) (i) Telefon bimbit/ Telefon

Butiran

Markah 1 [1m] 1

(ii)

H1 H2

- Panggilan boleh dibuat / diterima di mana-mana lokasi - Menggunakan gelombang kepunyaan syarikat telefon bimbit / tanpa wayar - Liputan yang luas / seluruh dunia - Ringan / mudah dibawa ke mana-mana - Boleh menghantar mesej bertulis / bergambar / lisan - Berfungsi seperti komputer/ smart phone Maks

1 1 1 1 1 [5m] 1

H3 H4 H5 H6

5

(b)

F1 H1

-

Lokasi yang sesuai / strategik Berdekatan pintu-pintu masuk negara / lapangan terbang / stesen keretapi / pelabuhan Kesesuaian gudang dengan barang yang disimpan Gudang dingin beku / gudang berbumbung Ruang gudang yang luas / teratur Memudahkan kerja-kerja memecah pukal / kerja akhir/ menggred / menimbang / menyukat Peralatan yang lengkap Memudahkan kerja punggah memunggah / menyusun / contoh peralatan yang sesuai seperti trak angkat susun/ forklif Mana-mana 3F+ 3H Maks

1 1 1 1

F2 H2 F3 H3

-

1 1

F4 H4

-

1 [6m]

3755/2(PP) ©2013 Hak Cipta terpelihara MPSM( Kedah)

SULIT

12

Soalan 5 (c) H1 H2 H3 H4 H5 H6 5 (d) (d) (i) (ii) F1 H1 - Menyampaikan maklumat

Butiran

Markah 1 1 1 1 1 1 [4m] 1 [ 1m ] 1 1 1

- Mewujudkan pasaran baru - Mengekalkan pasaran sedia ada - Meningkatkan jualan/ keuntungan - Memantapkan imej - Mengatasi pesaing Maks Iklan memujuk Memujuk/ mempengaruhi pengguna membeli/ ubat pelangsing

H2 H3 H4

-

Menonjolkan kelebihan jenama asliri / ubat pelangsing Mengubah persepsi pembeli mengenai produk/ ubat pelangsing Menggalakkan pembeli membeli dengan segera/ serta merta/ dapat diskaun 5%

1 [4m]

(e) F1 H1 Pengguna dapat menggunakan barangan/ calendar/ payung Kalendar/ payung digunakan untuk jangka masa yang lama/ berkesan 1

1 1 1 [4m]

F2 H2

-

Menyelitkan gambar / iklan bergambar pada helaian kelendar/ payung Pengguna tertarik untuk mendapatkan barang/ perkhidmatan

3755/2(PP) ©2013 Hak Cipta terpelihara MPSM( Kedah)

SULIT

13

6

Soalan (a)

Butiran F1 H1 - Berani menghadapi risiko - meletak jawatan sebagai penyelia / membuka perniagaan bermodalkan RM680,000 - Kebolehan untuk menjayakan sesuatu - Mendirikan sebuah syarikat /perniagaan perabot - Inovatif/ kreatif - Membuat perabot rekaannya sendiri - Berpandangan jauh/ bijak merebut peluang/ yakin diri - Yakin pasaran perabot semakin berkembang Mana-mana 3F+3H - Mewujudkan peluang pekerjaan Mengupah 20 orang pekerja tetap Memenuhi keperluan / kehendak masyarakat Membuat perabot yang cantik/ berkualiti Penemuan/ ciptaan baru Mencipta perabot rekaan sendiri/ yang terkini Meningkatkan taraf hidup Menikmati perabot yang berkualiti Mana-mana 3F+ 3H

Markah 1

1 1 1 1 1 1 1 [6m] 1 1 1 1 1 1 1 1 [6m]

F2 H2 F3 H3 F4 H4 6 (b) F1 H1 F2 H2 F3 H3 F4 H4

Maks

Maks

3755/2(PP) ©2013 Hak Cipta terpelihara MPSM( Kedah)

SULIT

14

6

Soalan (c)

Butiran - Jawapan :Ya Alasan Ya: - Dana/modal pemegang syer - Modal tidak melebihi RM2.5 juta - Modal Syarikat RM680,000 - Jumlah pekerja tetap/ sepenuh masa - Tidak melebihi 150 orang - Pekerja tetap Encik Asri 20 orang - Nilai Jualan Tahunan - Jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta - Jualan syarikat RM2 juta Mana-mana 2F+2H+2C Jawapan :Tidak

Markah 1 [ 1m ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6m] [1m] 1 1 1 1 1 [2m] 1 1 1 1 1

F1 H1 C1 F2 H2 C2 F3 H3 C3

Maks

6

(d)

F1 F2 F3 F4 F5

- Pembiayaan aset tetap Pembiayaan modal kerja - Skim kilang bimbingan Tabung usahawan baru Skim modal asas untuk Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

Mana-mana 2F
6 (e) F1 H1

Maks

- Kesedaran mengkritik - Pengguna bertanggungjawab mempersoalkan tentang harga/ kualiti perabot Syarikat Bahagia Sdn Bhd - Penglibatan dan tindakan - Pengguna bertanggungjawab melibatkan diri dalam kegiatan sosial/ persatuan pengguna yang memelihara kepentingan pengguna - Tanggungjawab sosial - bertindak dengan timbangrasa/ tindak tanduk tidak menjejaskan golongan pengguna lain Mana-mana 2F+2H Maks PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

F2 H2

F3 H3

1
[4m]

3755/2(PP) ©2013 Hak Cipta terpelihara MPSM( Kedah)

SULIT