You are on page 1of 16

PUSAT KEGIATAN INTELEKTUAL

Disusun Oleh : PN. HJH. ROSIAH BT. HASAN

Sumber Rujukan dan Penghargaan: Sejarah Tingkatan 1 DBP Gred A Sejarah KBSM Tingkatan 1 2 3 Cerdik Publications Encarta Encyclopedia Rujukan Internet

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

5.5 PUSAT KEGIATAN INTELEKTUAL

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

1. Peranan Istana Sebagai Pusat Kegiatan Intelektual a. Kegiatan intelektual berkembang di istana dengan kehadiran para jurutulis. b. Pedagang-pedagang Arab turut menyumbang dalam hal ini dengan membawa bersama-sama mereka kesusasteraan dan kitab-kitab agama. c. Cendiakawan pula menyalin, menterjemah dan menyadur karya-karya ini ke dalam bahasa Melayu.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

GAMBARAN ISTANA ZAMAN KESULTANAN MELAYU MELAKA - sumber: internet


pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

2. Peranan Istana a. Golongan intelek seperti pengarang, jurutulis dan ulama berkumpul di istana dan menjalankan aktiviti keilmuan.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

3. Peranan jurutulis a. Mereka bertanggungjawab menulis surat rasmi kerajaan, menggubal perjanjian dan mengajar golongan bangsawan terutamanya anak-anak raja.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

4. Tanggungjawab Pengarang a. Mereka menulis Sejarah, menghasilkan pelbagai hasil kesusasteraan, menyusun salasilah raja dan menulis diari istana.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

5. Tanggungjawab Ulama a. Mereka menulis dan menterjemah kitab-kitab agama Islam. b. Mereka juga berperanan dalam menterjemah dan menyadur karya-karya sastera dari Arab dan Parsi.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

6. Istana Tempat Perbincangan Agama a. Istana menjadi medan perbincangan alim ulama tentang hal keagamaan contohnya membincangkan kitab Darul Manzum.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

7. Tulisan Jawi a. Para pendakwah menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan alat komunikasi dalam gerakan dakwah Islam. b. Mereka juga menyesuaikan tulisan Arab menjadi tulisan Jawi.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

CONTOH TULISAN JAWI -sumber internet

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

8. Hasil Karya a. Golongan cerdik pandai Melaka mampu menguasai bahasa Arab dan Parsi. b. Karya yang disadur daripada kesusasteraan Arab dan Parsi ialah - Hikayat Amir Hamzah - Hikayat Ali Hanafiah - Hikayat Iskandar Zulkarnain c. Hikayat-hikayat Melayu banyak dihasilkan. d. Kandungan hikayat-hikayat ini berbentuk pengajaran atau didaktik. Hikayat juga menjadi alat untuk sebarkan Islam.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

HIKAYAT AMIR HAMZAH - Sumber internet

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

v. Karya Undang-undang -Hukum Kanun Melaka - Undang-undang Laut Melaka. vi. Hukum Kanun Melaka - digubal Sultan Muhammad Shah - dilengkapkan oleh Sultan Muzaffar Shah - disusun semula Sultan Mahmud Shah

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

KITAB HUKUM KANUN MELAKA - Sumber : internet

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

Istana Melaka menjadi tempan menyimpan khazanah kerajaan dalam bentuk karya-karya penulis tempatan dan penulis asing.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA