You are on page 1of 26
KEGIATAN SOSIOBUDAYA Disusun Oleh : PN. HJH. ROSIAH BT. HASAN Sumber Rujukan dan Penghargaan: ïSejarah Tingkatan
KEGIATAN SOSIOBUDAYA
Disusun Oleh : PN. HJH. ROSIAH BT. HASAN
Sumber Rujukan dan Penghargaan:
ïSejarah Tingkatan 1 ñDBP
ïGred A Sejarah KBSM Tingkatan 1 2 3 ñ Cerdik Publications
ïEncarta Encyclopedia
ïRujukan Internet
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
10. 3 KEGIATAN SOSIOBUDAYA pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with
10. 3 KEGIATAN SOSIOBUDAYA
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
PENDIDIKAN pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours
PENDIDIKAN
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
i. Pendidikan Formal a. Orang Melayu menekankan pendidikan Islam -membaca al-Quran -menu lis jawi -hukum Islam
i.
Pendidikan Formal
a.
Orang Melayu menekankan pendidikan Islam
-membaca al-Quran
-menu lis jawi
-hukum Islam
-cara melakukan ibadat deng an betul.
b.
Pendidikan diajar oleh: guru al-Quran, imam dan lebai.
c.
Institusi pendidikan: masjid d an sekolah agama
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ii. Pendidikan Tidak Formal a. Disampaikan secara lisan. b. Contohnya: Adat resam Kepercayaan turun temurun Cara
ii. Pendidikan Tidak Formal
a.
Disampaikan secara lisan.
b.
Contohnya:
Adat resam
Kepercayaan turun temurun
Cara mencari nafkah hidup
memburu
bertani
mencari has il hutan.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
PERATURAN DAN ADAT RESAM pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with
PERATURAN DAN ADAT RESAM
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
i. Peraturan dan adat resam penting: a. Tolong menolong b. Hormat menghormati c. Kea manan dan
i.
Peraturan dan adat resam penting:
a.
Tolong menolong
b.
Hormat menghormati
c.
Kea manan dan keharmonian dalam kehidupan
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ii. Peraturan dan adat resam orang Iban a. Mereka menyimpan pasu, gong dan tempayan yang dipanggil
ii. Peraturan dan adat resam orang Iban
a. Mereka menyimpan pasu, gong dan tempayan
yang dipanggil tajau.
b. Tajau merupakan harta dan kemegahan mereka.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
CON TOH TAJAU -Sumber internet pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files
CON TOH TAJAU
-Sumber internet
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
iii. Peraturan dan adat resam orang Kayan, Kelabit dan Kenyah a. Mahir membuat tatu yang pelbagai
iii. Peraturan dan adat resam orang Kayan, Kelabit dan
Kenyah
a.
Mahir membuat tatu yang pelbagai corak. Setiap corak
mempunyai signifikan yang tersendiri cth kepahlawanan
dll.
b.
Anak-anak mereka ditindik telinga sejak kecil.
c.
Mereka memakai subang dari gela ng-gelang timah atau
tembaga yang berat sehingga telinga mereka melayut.
d.
Hal ini menggambarkan kecantikan dari sudut pandangan
mereka.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
CONTOH TATU -Sumber internet CONTO H SUBANG GELANG TIMAH Atau TEMBAGA -Sumber internet pdfMachine - is
CONTOH TATU
-Sumber internet
CONTO H SUBANG GELANG TIMAH
Atau TEMBAGA
-Sumber internet
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
iv.Rumah Panjang a. Didiami oleh orang Iban, Bidayuh, Kayan dan Kenyah b. Ketua Ru mah Panjang
iv.Rumah Panjang
a.
Didiami oleh orang Iban, Bidayuh, Kayan dan Kenyah
b.
Ketua Ru mah Panjang dipanggil tuai.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
CONTOH RUMAH PANJANG -Sumber : i nternet pdfMachine - is a pdf writer that produces quality
CONTOH RUMAH PANJANG
-Sumber : i nternet
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
v. Tanggungjawab Tuai a. Jaga keamanan dan kes elamatan b .Selesaikan masalah -perkahwinan -perceraian -peraturan -perayaan
v.
Tanggungjawab Tuai
a.
Jaga keamanan dan kes elamatan
b .Selesaikan masalah
-perkahwinan
-perceraian
-peraturan
-perayaan
c.
Tetapkan tarikh Hari Gawai/Pesta Menuai
dan perayaan Beranyi
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
KEBUDAYAAN pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours
KEBUDAYAAN
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
i. Melanau ñPerayaan Kaul a. Permulaan tahun baru ba gi orang Melanau b. Ha ri pemujaan
i.
Melanau ñPerayaan Kaul
a.
Permulaan tahun baru ba gi orang Melanau
b.
Ha ri pemujaan untuk menjamu Ipok ñpengawal
laut.
c.
Dipercayai dapat membantu nelayan mendapat
hasil tangkapan yang banyak tanpa diganggu
ole h cuaca, penyakit dll.
d.
Sam butan diadakan secara besar-besaran.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ii. Iban ñHari Gawai a. Jenis-jenis Gawai : Gawai B urung, Gawai Batu, Gawai Kenyalang dan
ii. Iban ñHari Gawai
a.
Jenis-jenis Gawai : Gawai B urung, Gawai Batu,
Gawai Kenyalang dan Gawa iAntu
b.
Sambu tan sebagai tanda kesyukuran untuk
hasil padi yang dituai.
c.
Tarian Ngajat dipersembahkan semasa berpesta
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
iii.Melayu ñBergendang a. Kaum lelaki sahaja yang mena ri. b. Kaum wanita bermain gendang sambil menyanyi.
iii.Melayu ñBergendang
a.
Kaum lelaki sahaja yang mena ri.
b.
Kaum wanita bermain gendang sambil menyanyi.
c.
Ciri-cir iBergendang:
-muzik
-nya nyian
-tarian
-pan tun
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
TARIAN NGAJAT -Sumber internet pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with
TARIAN NGAJAT
-Sumber internet
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
iv.Alat Muzik pendu duk Sarawak: a. Gendang b. Suling c. Sape orang Ulu d. Engkerurai e.
iv.Alat Muzik pendu duk Sarawak:
a.
Gendang
b.
Suling
c.
Sape orang Ulu
d.
Engkerurai
e.
Sape kaum Punan
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
GENDANG ENGKERURAI SULING SAPE pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with
GENDANG
ENGKERURAI
SULING
SAPE
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
AGAMA DAN KEPERCAYAAN pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
AGAMA DAN KEPERCAYAAN
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
i. Melanau a. Melanau bukan Islam per caya pada makhluk ghaib yang di panggil Ipok pdfMachine
i.
Melanau
a.
Melanau bukan Islam per caya pada
makhluk ghaib yang di panggil Ipok
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ii. Masyarakat Penan a. Tidak boleh menetap secara kekal di sesebuah tempat. b. Mereka tidak boleh
ii. Masyarakat Penan
a.
Tidak boleh menetap secara kekal
di sesebuah tempat.
b.
Mereka tidak boleh menebang pokok
besar dan melapangkan kawasan hutan.
c.
Berpindah setiap kali berlaku kematian.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
iii. Masyara ka Iban a. Apabila memilih tempat tinggal baru, mereka akan: -mematuhi beberapa pantang larang
iii. Masyara ka Iban
a. Apabila memilih tempat tinggal baru, mereka akan:
-mematuhi beberapa pantang larang
Contoh:
Jika terdengar bunyi burung ketupung atau burung
beragai, kawasan tersebut tidak sesuai untuk
didiami.
Percaya burung tersebut dihantar untuk memberi
amara n kepada mereka.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
BURUNG BERAGAI -S umber internet pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files
BURUNG BERAGAI
-S umber internet
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA