Univerzitet u Sarajevu Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Predmet:Planiranje u komunikacijama Smjer: Komunikacijske tehnologije

SEMINARSKI RAD
GSM-R

Predmetni nastavnik:

Studenti:
Doc. Hurem Maid Kunić Muamer Smajić Mersad Hadžić Amir Delibašić Edin dr. Mugdim Bublin

Sarajevo, juni, 2012. Godine

SADRŽAJ:
SADRŽAJ:.................................................................................................................... 2 Uvod........................................................................................................................... 3 GSM-R......................................................................................................................... 4 GSM-R značajke.......................................................................................................... 9 Ručno prenosiva oprema.......................................................................................... 11 Pregled sustava........................................................................................................ 13 5.1 GSM-R vrste korisnika ..................................................................................... 14 1.2 GSM-frekvencije.............................................................................................. 18 1.3 Pregled ćelijskog i frekvencijskog planiranja za GSM-R ..................................19 1.3.1Mobilni koncept.......................................................................................... 19 1.3.2Pregled radio planiranja............................................................................. 20 Jednostavna ilustracija GSM-R ponovne upotrebe iste frekvencije...........................22 6.1 Operativno planiranje...................................................................................... 26 Alati za radio planiranje, modeliranje i ankete..........................................................27 7.1 Prijenos glasovnih poziva...............................................................................30 7.2 Rukovanje pozivima prema fiksnim terminalima............................................32 Zaključak.................................................................................................................. 34 Literatura.................................................................................................................. 35

Uvod
U ovom seminarskom radu upoznaćemo se sa strukturom i mogućnostima GSM-R,odnosno globalnog sustava za mobilne komunikacije u željeznicama.Kao podsustav europskog sustava za upravljanja željezničkim prometom (ERTMS), koristi se za komunikaciju između vlaka i centra za kontrolu regulacije željeznica. Sustav se temelji na GSM i EIRENE - MORANE specifikacijama koje jamče performanse pri brzinama do 500 km / h (310 mph), bez ikakve gubitaka u komunikaciji. Ovaj sustav se temelji na GSM tehnologiji i koristi naknadu iz osiguranja ekonomije razmjere svoje GSM tehnološke baštine, s ciljem da troškovno bude digitalna zamjena za postojeće nekompaktibilno ugrađene kablove i analogne radio željezničke mreže. Više od 35 ovakvih različitih sustava postoje samo u Europi. Pruža mogućnosti kao što su grupni pozivi (VGCS), glasovno emitiranja (VBS), veze bazirane na lokaciji, i pozivanje u slučaju nužde. To će podržati programe kao što su praćenje tereta, video nadzora u vlakovima i željezničkim stanicama, te informiranje putnika o uslugama. GSMR se obično provodi pomoću namjenski baznih kula u blizini željezničke pruge. Udaljenost između baznih stanice je 7-15 km. To stvara visok stupanj redundancije i veću dostupnost i pouzdanost. Vlak održava liniju preko digitalne modemske veze sa centrom željezničke kontrole non-stop.

GSM-R GSM-R. Globalni sustav za mobilne komunikacije za Željeznice. Sustav se temelji na GSM i EIRENE MORANE specifikacijama koje jamče performanse pri brzinama do 500 km / h (310 mph). bez ikakve gubitaka u komunikaciji. koristi se za komunikaciju između vlaka i centra za kontrolu regulacije željeznica. Kao pod-sustav europskog sustava za upravljanja željezničkim prometom (ERTMS). GSM definicija: GSM-R se temelji na GSM tehnologiji i koristi naknadu iz osiguranja ekonomije razmjere svoje GSM tehnološke baštine. ili GSM-Railway je međunarodni standard za korištenje mobilne telefonije u željezničkom prometu. s ciljem da troškovno bude digitalna zamjena za postojeće .

Ovaj modem radi s višim prioritetom od normalnih korisnika (eMLPP). • . GSM-R je dio ERTMS (European Rail Traffic Management System) koji se sastoji od: • ETCS (European Train Control System). U Njemačkoj. GSM-R se obično provodi pomoću namjenski baznih kula u blizini željezničke pruge. GSM-R je dio novog standarda europskog sustav upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) i nosi signalnu informacije izravno do vozača. GSM-R izabran je od 38 zemalja diljem svijeta. GSM-R je sigurno platforma za glasovne i podatkovne komunikacije između željezničkog operativnog osoblja. dispečera .000 km GSM-R je planirano. U Velikoj Britaniji. Također je trenutno u upotrebi na londonskom nadzemnih East London linijama. Standard je rezultat više od deset godina suradnje između različitih europskih željezničkih tvrtki. To stvara visok stupanj redundancije i veću dostupnost i pouzdanost. više od 14. glasovno emitiranja (VBS). Udaljenost između baznih stanice je 7-15 km. što omogućuje veće brzine vlaka i gustoću prometa s visokom razinom sigurnosti. na temelju projekta koji je projektovala Europska unijaMORANE (Mobilni Radio za mreže željeznica u Europi) . dok je 280 km mreže trenutno u finkciji.nekompaktibilno ugrađene kablove i analogne radio željezničke mreže. između Dalston Junction i New Cross vrata. veze bazirane na lokaciji. i pozivanje u slučaju nužde. te informiranje putnika o uslugama. uključujući i vozača. To će podržati programe kao što su praćenje tereta. Vlak održava liniju preko digitalne modemske veze sa centrom željezničke kontrole non-stop. Italiji i Francuskoj GSM-R mreže imaju između 3000 i 4000 baznih stanica. Ona pruža mogućnosti kao što su grupni pozivi (VGCS). video nadzora u vlakovima i željezničkim stanicama. s ciljem postizanja interoperabilnosti koristeći jedinstvenu komunikacijsku platformu.Specifikacije se održavaju od strane Međunarodne unije željeznica (ERTMS). Više od 35 ovakvih različitih sustavi postoje samo u Europi. uključujući sve države članice Europske unije i zemalja u Aziji. Ako se modem veza izgubi. vlak će se automatski zaustaviti. željezničke stanice i kontrolora. GSM-R radio kabina vlakova za uporabu u Velikoj Britaniji trenutno se razvija od strane Network Rail i prolazi testiranja u Stratklajd i Glasgov područjima Škotske.tima inženjera. Specifikacije su dovršene u 2000. Euroaziji i sjevernoj Africi. GSM-R.

Slika-mrežna infrastruktura Slika.1 ilustrira arhitekturu sustava. BSS je povezna s NSS pomožu A interfejsa. . U ovom susstavu mobilna stanica komunicira s baznom stanicmo pomocu podsustava baznih stanica (BSS) s kojim je povezana pomocu interfejsa.

g) Napojne jedinice Podsustav baznih stanica (BSS) osigurava radio pokrivenost pomoću „ćelija“. ili čak i umnožavanje.Sustav se sastoji iz slijedećih podsustava : a) Mobilna stanica (MS) b) podsustav baznih stanica (BSS) c) Network and switching podsustav (NSS) d) podsustav operacija (OSS) e) Dispečer f) Radiokabina. Općenito. registar grupnih poziva (gcr) sadrži atribute glasovne skupine i emitiranja poziva konfiguracije . To su radio prijemna područja koja sveobuhvatno pokrivaju željezničku infrastrukturu i uključuje mjeru preklapanja kako bi se omogućio nesmetan prijelaz iz jedne u drugu.MSC je podržan od strane brojnih spremišta podataka ili 'registara' da bi snimao podatke o trenutnoj konfiguraciji: gostujući registar (VLR) sadrži privremene podatke o pretplatnicima aktivnih unutar MSC područja. ali i drugi aranžmani će biti potrebni da bi pokrili 'tešku' radio topografiju u dubokim usjecima i tunelima. jedna osnovna primopredajna postaja (BTS) će voziti svaku ćeliju. Jezgra NSS je prespojni centar mobilnih usluga (MSC). A veće preklapanje. je moguće kritičnim mjestima gdje bi gubitak ćelije imao neprihvatljive rezultate ili sigurnosne implikacije. Grupe BTSs su pod kontrolom kontrolera baznih stanica (BSC) koji je povezan fiksnom mreži Telekoma (FTN) (drugim riječima zemljišna linija ili slične veze primjerene lokalitetu) na NSS .

Uređaj se koristi za normalne dvosmjerne glasovne komunikacije i opremljen je Pritisni za razgovor (PZR) gumbom.za MSC područje. a ispitat će se do daljnjih izdanja ovog dokumenta. Moguće je da terminali primaju dolazne glasovne pozive i izdaju tekstualne poruke podataka istovremeno. Podsustav fiksnih terminala (FTS) povezuje MSC do slijedećg FTN da bi dao linkove za korisničke interfejse (fiksni terminali) kontrolera signala i ruta. SDC kontroleri su u mogućnosti kontaktirati kabine mobitelu preko kontrolnog davanje signala. zvučnik i display za prikaz i unos podataka.registar domaćih lokacija(HLRs) sadržavae pretplatničke pojedinosti na trajnoj osnovi.Mogucnost da SDC terminal omogućuje korisniku odabir vlakova pomoću njihovih TRN se ispituje.NSS je umnožen kako bi se olakšao oporavak od „katastrofe“. Uredi željezničkog poduzetnika kontrole ili SDCs spojeni su preko unutarnje željezničke mreže (ili ako je potrebno preko PSTN). Očekuje se da će upravitelji infrastrukture sprovesti novi. Primejr fiksnog terminala .veći FTN za podršku GSM-R. Fiksni terminalni regulatori davanja signala i puta imaju slušalice. MSC je spojen na FTN koja ima veze s drugim mrežama. uključujući javne telefonske mreže Velike Britanije (PSTN) i željezničke interne telefonske mreže Velike Britanije.

Jedna od prednosti VGCS u odnosu na višestranačke pozive ( značajka GSM konferencije) je učinkovitost spektra. kada su mnogi korisnici u istoj ćeliji će se koristiti samo jedna frekvencija za sve slušatelje i dvije frekvencije za govornika (kao u point-to-point poziv). . slušatelj i dispečer. Doista. Govornik može postati slušatelj pri pritiskanju PTT tipke i slušatelja postaje govornik pritiskom na tipku za PZR. Tri vrste korisnika su definirani: govornik. U višestranačkim poziva. Druga prednost u odnosu na višestranački poziv je da nije potrebno čiji mobiteli sudjeluju u pozivu. VGCS poziv je osnovan na čisto geografskim uvjetima. Ova značajka imitira analogni PMR (Private Mobile Radio) grupni poziva s PTT tipkom (push-to-Talk). ovisnan o mobitelu koji ima prethodno dozvolu grupe da mu je omogućen prijem. jedan vremenski odsječak je posvećen svakom korisniku.GSM-R značajke VGCS (Voice Call Grupa usluga) VGCS omogućuje velikom broj korisnika da sudjeluju u istom pozivu.

Različite razine prioriteta su: • • • • • • A i B: razina najvišeg prioriteta (ne koristi GSM-R mreže) 0: najviši prioritet razine za ASCI i normalne pozive (uglavnom se koristi za pozive Rec) 1: niži prioritet od razine 0 2: niži prioritet od razine 1 3: niži prioritet od razine 2. REC (željeznički Emergency Call) REC je grupni poziv. 4: Najniža razina prioriteta (zadano prioritet. Ovakav poziv se uglavnom koristi za snimanje poruka ili da obavijesti.Mobilni GSM-R Radio sustav Kompaktni GSM-R Radio u kabini VBS (Voice Broadcast Service) VBS je emitiranje grupnog poziva : to znači da u odnosu na VGCS. . Ostali koji se pridruže na poziv mogu biti samo slušatelji. dodijeljena Point-to-point poziva) Auto-automatska značajka s tajmerom je također dostupna za pozive s prioritetom 0. 1 i 2. ili VGCS. To je poziv većeg prioriteta (REC prioritet Razina 0 .vidi dolje: eMLPP) Multi-Level Prednost i usluga pravo prećeg (eMLPP) Ovo definira prioritete korisnika. samo inicijator poziva može govoriti. posvećen hitnosti.

i (opcionalno) za slanje stalnog link za osiguranje Informacija potrebnih za shunting. vozaču mogu posjedovati ručnoprenosivu opremu. OPREMA NA VOZU . vozač bi bio u stanju povezati OPH s kabine za mobilne operativne upotrebe. Međutim.Uobičajena upotreba će se kontrolirati na sličan način kao na standardnim mobilnim telefonima. OPHs imaju mogućnost za slanje i primanje Hitnih poziva željezničke grupe. Konkretno. na primjer prilikom izlaska iz kabine u skladu s njihovim dužnostima da provodu istrage o neuspjeh.Ručno prenosiva oprema OPHs namijenjeni su željezničkom osoblju čija je dužnosti nadgledanje operativnosti pruge. Zahtjevi za ovu ručnoprenosivu opremu su u željezničkom Group Standardu GE/RT8081 [R6].Sustav informacija dobiven od strane upravitelja infrastrukture je pohranjen na 'SIM kartice ručnoprensive opreme. Ovisno o politici pojedinih željezničkih poduzeća i potvrdu odgovarajuće mrežne pokrivenosti.

To će biti smješteno u kabini na prikladan način za siguran i učinkovit rad radija. Također izravno su povezani napojna jedinica i do dvije kabine mobilnih HMIs. omogućavajući povezivanje s nizom obveznih i izbornih sustava. HMI uključuje kontrolu / Prikaznu jedinicu. koji omogućuje radijskom sustavnom statusu i načinu rada da budu snimani. kontrolni davanje signala) kako bi najavio trebao li vozač biti dostupan ili onesposobljeni. spojena na glavnu radio opremu. Trainborne sustavi koji obično moraju biti priključeni na TIU uključuju: a) Vozačov sigurnosni uređaj (DSD). Zvučnik omogućuje da bi se dolazni poziv se prenio dok je slušalica na svom mjestu. omogućuje automatsko prijavljivanje aktivacija nadzornom davaocu signala. zajedno sa zvučnikom i slušalicama. Ostali priključci na trainborne sustav su preko sučelja željezničke jedinice (TIU). To je bitno za dolazne poziv emitiranja i hitne pozive.Uređaj se koristi za normalne dvosmjerne glasovne komunikacije i opremljen je PTT gumbom.Antena se nalazi na krovu vozila. b) sustav javne adresa vlaka (PA) . . omogućujući ovlaštenim korisnicima (npr. c) Trainborne snimač podataka . Retroaktivnu primjenu GSM-R će ukljuciti DSD / PA na sustav za praćenje i snimanje (OTMR) na GSM-R mobitele.

To omogućuje vozaču da se izravno poveže s kontrolnonim davaocem signala kada je potrebno. a ne prikaz normalnog telefonskog broja). mobitel vezu s određenim zemljopisnim položajem.Za podršku pri incidetimaa vlakovi moraju biti u mogućnosti da održavaju komunikacijske sposobnosti najmanje dva sata. d) Visoki prioritet poziv između davaoca signala i vozača. Pregled sustava GSM-R pruža vezu i komunikacijske mogućnosti relevantne za željezničke industrije. Za ovu potporu nekih vozila možda ce trebati dodatni neprekidni izvor napajanja (UPS). PSTN. Ovaj funkcionalni broj se pretvori u stvarni telefonski broj radio od strane mreži prije nego se radio zove. c) Prioritet i pravo prvokupa. TRN se koristi kao funkcionalni broj (broj predstavlja putovanje radio vlaka koji provodi u to vrijeme). s pozivanjem s tog mjesta. na primjer. ako zovete vlak po njegovoj TRN. Na primjer. od čega najmanje 30 minuta treba biti vremena za razgovor. f) Normalno upućeni pozivi za unutarnje željezničke mreže. gdje odaberete primatelja iz imenika pohranjenih na radiju. TD. drugim GSM-R radio. nego da ručno utipkate broj. uključujući: a) Elda za dopustanje mobilnih kabina da budu spojene na nadzorne davaoce signala. a također između vozača i davaoca signala e) biranje preko imenika. osiguravajući da veći prioritetni pozivi nisu odgođeni zbog nižih. b) Funkcionalno adresiranje (kako bi se omogućilo korisniku da se pokazuje njihov identitet. . To koristi podatke iz.

Pri davanju signala fiksna terminal mora sadržavati dinamični popis svih registriranih mobitelu unutar GSM-R stanica usklađene sa davanjem signala na području kontrole. i to najmanje ekvivalent onome od CSR-a.BTS pored pruge i prateća oprema moraju biti raspoređeni kako bi radio pokrivenost osigurala radio usluge (uključujući pokrivenost tunela i klisura).1 GSM-R vrste korisnika . 5. Primaoc će također biti u mogućnosti postaviti višestranačke Konferencijske pozivi u definiranim okolnostima i povezivanje korisnika na neki drugi način zabranjujuci spajanje izravno. prvo mora biti povezan s mrežom. Registriranje mobilnih suradnika sa funkcionalnim identitetom mobitela s brojem kojim se dopušta funkcionalno adresiranje. Posebna prijenosna verzija kabine s mobitelm mora biti omogucena za sve funkcije opisane u ovom Operativnom konceptu koji se odnose na kabini s mobitelom. Ovo je posebno relevantno za migracione strategije i implementacije GSM-R.g) Kratki kod biranja. h) Mobilni radio automatski se moze spojiti na mrežu i može imati funkcionalni identitet koji mu je dodijeljen .Mobilni ostaje spojen dok se kreće preko radio granica automatski mijenjajući kanale prema potrebi.Davaoc signala Davaoc signala (i kontrolni davaoc signala) mora biti opremljen fiksnim davaocem signala u određenim terminala koji omogućuje da primi cijeli niz glasovnih i tekst poziva opisanih u ovom dokumentu. Ovo je automatski proces. gdje korisnik bira broj u skraćenom obliku i mreže prevodi to u puni broju. i) Priključci za sustav vlaka kao što su DSD.Davanje signala će . PA opreme i rekorder željezničkih podataka j) Željeznički pozivi hitnosti k) Grupni Pozivi i Broadcast Pozivi l) Tekst poruke m) Faks n) Nositelj za razne podatkovne usluge Da biste mogli koristiti mobitel.

to je vjerojatnije da su pozivi na koje mogu biti uspostavljni od jedne kabine ka drugoj će biti ograničeni na one za koje se smatra da su potrebni. Takvo osoblje može se zaposliti od OPHs ovisno o politici željezničkog poduzeća.Skretničar Shunters (uključujući i voditelje EI) mogu koristiti OPHs za manevriranje (OPS). dodatne funkcije definirane u željezničkim standardima grupe moraju biti na raspolaganju. ili unosom odgovarajućeg telefonskog broj pomoću HMI koji je povezan tipkovnicom. Vozači će biti u mogućnosti pokrenuti pozive ili pritiskom na tipku brzog biranja gumba.Vozač Vozač će koristiti mobitel u kabini koji je smješten u voznoj kabini kao osnovno sredstvo komunikacije. Nakon što mobitel u kabin bude registriran. pomoću call barring opcije.Ostalo na osoblje Ostalo osoblje. Nakon registracije vozač ce moći koristiti mobitel u kabini. stražnji / srednja kabina). . Međutim. GSM-R . čuvari mogu koristiti mobitele kabina za ovlaštene komercijalne zahtjeve ako su ovlaštenih od strane željezničkog poduzeća. Čuvar Čuvar će imati pristup kabini mobitela koji se u pravilu ne koriste od strane vozača za korištenje u hitnim slučajevima (npr. od strane željezničkog poduzeća. uključujući i sposobnost da prima sigurnu komunikaciju od davaoca signala. Za sve pruge. .biti glavni korisnik GSM-R za pozive prema i od vozača. Vozači će biti dopušteno da sudjeluju u aktivnostima EI odabirom ranžirnog kolodvora način u kabini s mobitelom. čuvari može da se zaposli od OPHs ovisno o politici željezničkog poduzeća. glavni davaoci signala moraju biti označeni od strane upravitelj infrastrukture koji odgovora na dolazne GSM-R pozive od vozača. za obavljanje djelatnosti EI gdje je kabina s mobitelom potrebna da se dovede u skretničku grupu. moći će napraviti pozive u slučaju nužde iz kabine s mobitelom koje nisu u normalnoj upotrebi od strane vozača. .

jer to će ostati primarna odgovornost nadzornog davaoca signala ili željezničkog osoblja koje je ovlašteni od strane željezničkog poduzeća. Korisnik kabine s mobitelom ili OPHs mora biti u stanju da se obrate ECO po sva tri sljedećih mehanizama: a) Preko davaoca signala ili ruta kontrolora (koji može proslijediti poziv dalje ako je potrebno) ili b) izravnim biranje ECO fiksnog telefonskog broj ili c) biranjem kratkog koda. ECO mora biti u stanju primati obavijesti od davaoca signala ili ruta kontrole na isti način kao što je trenutno definiran u željezničkim standardima grupe. Ruta kontroleri će dobiti Željeznički Hitna Group Poziv pokrenut u svim stanicama dodijeljenih njegovom području kontrole. Kao korisnik fiksne telefonije povezan s unutarnjom željezničkom mrežom.Operator Elektrifikacije Kontrola (ECO) Kao korisnik fiksne telefonije spojen na FTN. .Osoblje za Pružanje usluga u centru (SDC) Kao što je već navedeno u poglavlju pitanje da li SDC je uz fiksni terminal za operativne učinkovitosti svrhe treba biti provjeren o ispitanosti.OPS mobitelu mogu se izdati skrentičarima na mjestu postojećih leđa-o-leđa EI radija prema politici željezničkog poduzeća. . Ruta kontroleri ne smije biti u mogućnosti slati niti primati prethodno definirane SMS poruke. Ruta kontroler obično ne mora kontaktirati vozača. . jer oni nisu odgovorni za kontrolu kretanja vlaka.Kontroler Ruta Operatori na kontroli Ruta moraju se osigurati s fiksnim terminalom ruta kontrole. Primarna odgovornost za reagiranje na takve pozive će biti kontrolno davanje signala. . SDC operatori i održavatelja će biti u mogućnosti komunicirati s GSM-R korisnika ili pozivom na mobilni međunarodn postaje ISDN broja (MSISDN) (pod uvjetom da nema call barring) ili se prosljeđuje dalje od strane davaoca signala ili ruta kontroler.

.Oph se može koristiti kao konvencionalni GSM-R telefon ili se može koristiti u operativnim aktivnostima kao što su kontrole inženjering imovine i radnih mjesta. Ovaj dokument sadrži samo one aktivnosti odrzavanja koje utječu na operativnu sposobnost pruge.Track radnici Track radnici poput kontrolora sigurnosti strania (COSS). . osoba zadužena za posjed (PICOP) i sl.Održavatelj Održavatelja su članovi željezničkih poduzeća ili infrastrukturni upravitelji (ili njihovi agenti) koji su zaduzeni za održavanje kabine s mobitelom i GSMR infrastrukture.TEC također mora upravljati evidencijom događanja i glasovnih zapisa. .Telecom Inženjering Control (TEC) Dan-po-dan praćenje i administraciju mreže moraju biti izvršene od strane TEC-ovog upravitelj infrastrukture.. OPHs koji se koristi za operativne aktivnosti može se registrirati od strane kontrolnog davaoca signala ili kao radna skupina slična skretničarima . mogu se zaposloto u skladu s OPHs.

GSM-R koristi određeni frekvencijski spektar: 876 MHz — 880 MHz: za slanje podataka (uplink) 921 MHz — 925 MHz: za prijem podataka (downlink) Ipak GSM-R moze da radi na vecem broju frekvencija koje se koriste diljem svijeta.2 GSM-frekvencije U Evropi.1. GSM-R je TDMA(“Time Division Multiple Access”) sustav.i nose 148 bita informacija.615 ms). za svaku frekvenciju nosioca. nasumičnih izbijanja opasnosti zbog prevelike komunikacije i sl.Koristi se GMSK modualcija (Gaussian Minimum Shift Keying). Postoje zabrinutosti da ce LTE mobilna komunikacija ometati GSM-R jer imaju slicnu frekenvciju rada. U Australiji se koristi frekvecnije u 18000MHz mreži .nazavni logickim kanalima (577 μs je svaki dug). Prenos podatak se vrši u okviru TDMA frames (sa periodom od 4.Svaki TDMA frame je podijeljen u 8 vremenskih slotova. U Kini GSM-R koristi 4MHz širok psektar E_GSM mreže (900 MHz-GSM). Ovo moze dovesti do ETCS ometanja. .

u ovom primjeru samo jedan kanal – osigurat će mnogo više lokaliziran usluga. koji bi mogli na primjer da se koriste za pružanje usluga za željezničku prugu.1 Mobilni koncept Celularna mreža koncept se temelji na načelu da se veliko željeno područje pokrivanja ( regija) razbije u niz mnogo manjih pokriveniih područja (stanice) ćime se povećava raspoloživi kapacitet i spektralna učinkovitost sustava u cjelini.Ugradnja visoke antene u središtu za pružanje široke pokrivenost površine brzo će postati začepljen i preopterećen od strane pretplatnika baza. koje zastupa žuti šesterokut na slici 8-2.1. To je predstavlja zelenim šesterokutima na slici 8-2.3 Pregled ćelijskog i frekvencijskog planiranja za GSM-R 1. ograničen je na uporaba samo dvije radio stanice. svaki koristeći ograničeni dio raspoloživog radijskog spektra .3.Ključno je to da takav pristup . Poznajući područje usluge (A). Figure 8-2:osnovni koncept ćelijske mreže Mobilni koncept omogućuje manja područja usluga da budu razmještene.

stopa pogrešaka. kontroler područja. brda. . . ali proces dizajniranja mreža s pronalazenjem optimalan položaj s obzirom na sve mreže je u toku.3.Geografski položaj svake stranice. . 1. . dok bi se osiguralo da razina usluge ostane u prihvatljivim granicama za aplikacije koje mora podržavati. To će poslužit kako bi se povećala baza pretplatnika i stoga (u komercijalnom smislu) povećanje prihoda koji može biti generiran iz raspoloživog spektra. pod uvjetom da je to puno učinkovitije za usluge za namjeravanu baze pretplatnika i puno učinkovitije za korištenje raspoloživog radio spektra. preuzimanje pauze. web stranice na raspolaganju za izgradnju bazne stanice. latencije i sl).Potrebna kvaliteta usluge za sve aplikacije koje su podržane (ova pokrivenost obuhvaća zahtjeve. u E-GSM koje su dostupne). tako da je sustav u mogućnosti da pruži radio kapacitet koji je potreban svakom području. . itd.Razmatranja ćelijsko planiranja(npr. dopuštene visine antene. Stanični i frekvencijski procesa planiranja rezultiraju u generisanju sljedećih Izvedbi za svaku GSM-R baznu stanicu: . skretnička područja. šume.Radio kapaciteti koji moraju biti osigurani u svakom mjestu po mreži. dopušteno emitiranje snage.). pružanje moći i komunikacija staničnih stranica.Operativni razlozi koji mogu diktirati gdje granice ćelije trebaju biti (primjerice. hitna područja. dropped pozive. urbana područja.) .vrste terena i geografske značajke (npr.omogućuje višestruko ponovno korištenje istih radio stanica u istom globalnom područje usluge.Dostupne frekvencije (npr. itd. velike zgrade. Na primjer. postoje li ograničenja u korištenju UIC GSM-R dodjeljenog spektra u području i da li ima dodatnih frekvencija. Sljedeći su aspekti važni inputi za stanični i frekvencijski procesa planiranja (mnogi od njih će morati biti vizualizirani geografski): . reznice i tuneli). Stanično rješenje je obično skuplje.2 Pregled radio planiranja Ključni izazov za inženjera je izrada mreža koja moze da koristi dostupnu mrezu vise puta.

Visina antene. O ovim alati se više govori kasnije u ovom poglavlju.Frekvencije i prijenos napajanja koji se koriste. i fiksne veze. -vrste i položaji antene. Valja napomenuti da je upotreba računalnih alata temeljenih na radio planiranju ključna za uspješno stanično i frekvencijsko planiranje. ..Obavezno kabliranje. . .

Dodavanje više frekvencijskih kanala dodavanjem više primopredajnika (TRXs) svakoj baznoj stanicu će dovesti do daljnjih 8 prometnih kanala (alternativno. ovisno o količini signalizacijskog promet koji treba biti podržani). Ako pokrivenost je potrebna na širokom području. ostavljajući sedam vremenskih slotova dostupnih da se koristi kao prometni kanala kako bi se podržali glasovni ili podatkovni pozivi. na primjer kako bi podržala komunikacije preko grad s brojnim željezničkim pruga i stanicama.Jednostavna ilustracija GSM-R ponovne upotrebe iste frekvencije Svaki frekvencijski kanal je podijeljen u osam vremenskih slotova.Najmanje jedan vremenski odsječak se traži po baznoj stanici koja služi kao kanal za kontrolu usmjeravanja. gdje svaki krug predstavlja različite radio stanice i boje i slova (A-G) definiraju 7 setova ćelija u kojima se iste frekvencije ponovno koriste: . to bi moglo dodati 7 prometnih kanala i dodatni kanal za kontrolu usmjeravanja. pattern s 7 ponavljanja mogao bi biti korišten kao što je prikazano na sljedećem dijagramu.

Figure 8-3: ilustracija paterna s 7 ponavljanja Jedan od najvažnijih razmatranja u razvoju održive ćelije i frekvencijskog plan je kako bi se kod odašiljanje / primanje povećala udaljenost između baznih stanica na istim frekvencijama inače će međukanalna interferencija nastati. Smetnje će nastati iz susjednog kanala između susjednih stanica i to također treba svesti na minimum. Ako je ova udaljenost premalena. to će imati štetan utjecaj na međukanalnu interferenciju u mreži (a time i u C / I i u stopi pogreške bita). . 19 kanala mogu se raspodijeliti između različito obojenih stanica kao što je prikazano u sljedećoj tablici. utežavajući uslugu. U cilju pružanja radio kapaciteta. dok se smanjuje međukanalna i smetnje susjednog kanala.

i razmatranja vezanih za mjesto ov adresiranje će također imati utjecaj na optimalnost ćelijskog i frekvencijskog plana. Ovo ce vjerojatno rezultirati u mnogo manjoj redovitoj distribuciji stanicama i kanala od onog koji je prikazan u ovom pojednostavljenom primjeru (u praksi. potrebe za optimizaciju područja skupnim pozivima. Primjer pružanje pokrivenost na širokom području mogu se usporediti s onim pružanjem pokrivenost uz linearni hodnik (na primjer uz relativno ravnim dijelom željezničke pruge).Table 8-1: moguca distribucija frekvnecija kod paterna s 7 ponavljanj ćelija U stvarnom stanju. Ovaj i drugi čimbenici kao što su geografska obilježja. velike stanice). vrlo je vjerojatno da ce za neka područja trebati veći kapacitet od drugih (na primjer. To je prikazano na sljedećem dijagramu . alat radio planiranje će se koristiti za simulaciju pokrivenosti i potrebe promenotg kapaciteta).

profili Visine terena .Skretnička područja .Blokirani dijelove staze pri zavojima na putu . Budući da je manje ćelija u paternu ponavljanja. Sljedeći popis daje primjere značajki kojima treba posvetiti posebnu pozornost prilikom planiranja pokrivenost za GSM-R mreže: . a time je ostvariv i veći radio kapacitet.Regije u kojima se staza nadkriva ( poput mostova) . .Željezničke stanice .Hitna područja.Klanci i klisure .Figure 8-4: ilustarija paterna linijskog ponavljanja Može se vidjeti iz gornjeg primjera da se veći razmak između ćelija istog tip može postići pomoću paterna s ponavljanem četiri ćelije što se može postići s paternom ponavljanja s 7 ćelija iz primjera u prethodnom dijelu (usporedi udaljenost "X" sa udaljenosti "Y" u dva dijagrama).Tuneli . veći broj kanala može da se dodjeljuju svakoj stanici.

Planiranje za operativne potrebe ETCS uključujući odgovarajuće pokriće. .količinan mrežnog prometa koji proizlaze iz određenih uređajima kao što su upravljanje posjedovanim terminalima. To treba procijeniti za svaki predloženi GSM-R stanicu. na temelju čimbenika kao što su sljedeći: . . Ovo je detaljnije pojašnjeno u nastavku ovog poglavlja. . podršku RBC-RBC handoversa.Njihova kvaliteta usluga .1 Operativno planiranje Operativno planiranje je bitno za dizajn uspješne GSM-R mreže. Sve ove operativne aspekte planiranja treba uzeti u obzir prilikom izrade odgovarajuće ćelijskog i frekvencijskog plana za područje na kojem se vrši analiza.6.Planiranje GSM-R područja položaj. . kapacitet. dijagnostički sustavi i sl koji se očekuju u toj ćeliji. kupci informacijskih sustava. .Zahtjev kapacitet da će se sve aplikacije staviti na radio sustav.Mjesta gdje se granice ćelija planiraju . MSC i BSC granice između nacionalnih mreža. .Vrhunac broja aktivnih vlakova koji će zauzimati tu ćeliju.Broj / vrsta programa koji mreža mora podržavati. kvalitetu usluga. itd. . a obuhvaća sljedeće elemente: . .Prostor za buduću ekspanziju.količina glasovnog i podatkovnog prometa koji se očekuje od tih vlakova.

Karta kao pozadina pogodna za prikaz na različitim razinama uvećanja.Softver se koristi za modeliranje i razvoj održivih GSM-R ćelijskih i frekvencijskih planova za određena područja.Prikaz signala i pokrivenost međukanala/stepen interferencije označeni na gore pomenutu mapu podataka. . komunikacija između radnika na vlaku slanje informacija za ECTS komunikacija između željezničkih stanica. geografska dužina. širina i koordinacija nacionalnih mreža). . obale i ceste. zauzetost zemljišta i pozicijski podatci (npr. To može uključivati odredbe za prikaz sljedećih značajki: . Tipično. . alati za radio planiranje uključuju softver Geografskog informacijskog sustava (GIS) koji dopušta korisniku prikaz digitalnih podataka kartiranja obloženih s kalkulacijama modela. uzimajući u obzir podatke o terenu i podatke o odnosu područjima pod analiziom i prisutnih mjesnih baznih stanica. modeliranje i ankete Alati za radio planiranja se koriste za razvoj točnije predviđanja pokrivenost . primjerice. GSM-R koristi GSM-R omogućuje nove usluge i aplikacije za mobilne komunikacije u nekoliko područja: prijenosa obavijesti od Long Line Public Address (LLPA) na udaljene stanice duž linije upravljanje i zaštitu (automatska kontrola vlaka / ETCS i ERTMS) komunikacija između vozača vlaka i regulacijskog središta.podaci o visini terena (nadmorska visina) .Linijski (vektorski) podaci.Alati za radio planiranje. klasifikacijskog centra i pruge .Zračne fotografije i građevinski nacrti. željezničke pruge. .

Moraju postojati neka ograničenja na sposobnost za GSM-R i ne GSM-R korisnike da bi se obratili kabina s mobitelom. Nove GSM-R značajke za mobilne komunikacije temelje se na GSM.javna (GSM-P) ili PSTN). Korisnici moraju biti u mogućnosti da uspostave pozive na PSTN mreži i mreži unutarnjih željezničkih brojeve koji nisu predmet call barring opcije. a predviđeni su EIRENE projektom. signali pruge postaju suvišni. Adresar predviđen u kabini s mobiteleom mora biti konfiguriran od željezničkog poduzeća. prenosi svoj novi položaj i brzinu. Stranke mogu biti na istoj mreži (npr. GSM-R oprema može prijenositi podatake i glas. Ostale upotrebe Poput drugih GSM uređaja. GSM-R) ili različite (na primjer Globalni sustav za pokretne komunikacije . onda dobiva natrag ugovor (ili neslaganje) ulaska u sljedeću stazu i svoju novu maksimalnu brzinu. Pozivne značajke su: Point to point glasovni pozivi Standard Point to Point pozivi Ovo omogućuje istovremenu komunikaciju između dviju stranaka na način standardnog telefonskog poziva. Vozači će moći nazvati davaoce .Vozač ne smije izmijeniti ili prilagoditi adresar.GSM-R mobilni telefon koji koristi belgijska Nacionalan Željeznička Kompanija Glavna upotreba Ona se koristi za prijenos podataka između vlakova i centara željezničkih propisa razine 2 i 3 ECTS. Kada vlak prolazi preko Eurobalise. Osim toga.

Poziv će i dalje biti aktivni. . čak i ako vozač izađe iz područja kontrloniranog od davaoca signala. kao i drugih operativnih poziva.signala nepokretnog terminala GSM-R brojem.Poziv će i dalje biti aktivan. čak i ako vozač napusti područje kojeg kontrolira davaoc signala. Ovaj objekt je prvenstveno za korištenje kabine s mobitelom od strane održavatelje i nije uobičajeno da se koristi od strane vozača ili pripremaoca vlaka. Eho Test poziv Specifičan oblik point-to-point poziva je test Echo Poziv koji mora omogućiti korisniku da uputi poziv i ostaviti glasovnu poruku na traci za snimanje koji će potom biti pušten korisniku koji dokazuje da kabina s mobitelom ili operativni radio može upućivati i primati glasovne pozive. čak i ako vozač napusti podrucje kontrole davaoca signala. Hitno Point-to-Point Call – davaoc signala za Driver Hitni Point-to-Point Poziv od davaoca signala za vozača mora biti predstavljen vozaču kao 'hitan poziv' pomoću razine prioriteta 2 (4. čak i ako vozač napusti podrucje kontrole davaoca signala. PA najave Davaoci signala u DOO( P) području su u stanju uspostaviti point-to-point poziv sa vlakom kako bi uradili najavu PA sustava vlaka. Ova funkcija je obvezna za vlakove koji djeluju u DOO (p) načinu i moraju biti osigurani na svim vlakovima s ovom funkcionalnosti trenutno spojeni na DOP-u i SMA radio.Vozač ka davaocu signala Ovo omogućuje Hitni Point-to-Point Poziv od vozača do davaoca signala ili od davaoca signala do određenog vozača koji koristi razinu prioriteta 2 i stoga odlazi na vrhu redu za davanje signala iz određenog terminala ispred standardnog point -to-point poziva. Hitni Point-to-Point Poziv .Poziv će i dalje biti aktivan.7).1. Poziv s ipak mora biti aktivan. Za vozača to mora biti inicirno od strane korištenja gumba "žuti".

Područje u kojem se grupni govorni poziv provode može se mijenjati unutar mreže. Ovi pozivi su unaprijed snimljen (i preslušani da se provjeri sadržaj) za automatsko emitiranje u definiranim intervalima. Kabine s mobitelima koje primaju opće emitirane glasovne pozive automatski će prikazati govor preko svoji zvučnika. Vozači nisu u mogućnosti postaviti Grupne glasovne pozive. . korisnik može biti član više od jednog grupnog poziva. Vozač po želji može koristiti slušalice. Ovo je će biti dostupan samo u područjima gdje je eLDA podržana unutar mreže. koji su članovi iste skupine poziva. Slično tome.1 Prijenos glasovnih poziva Grupni Glasovni poziv Grupni Glasovni pozivi daju glasovnu komunikaciju između velikog broja korisnika u unaprijed definiranom području. Vrste poruka koje se mogu načiniti određene su [R17]. sastav poziva skupina može se mijenjati unutar mreže. osim onih poziva koji su grupni Željeznički pozivi u slučaju nužde. Emitiranje Poruka će biti praćena s programiranim naznaka da je Opći Glasovni poziv uspostavljen i da je urađen tako da vozač moze da ga razluči od grpunog poziva i da kasni ulasci zanče da su propustili dio poruke. Berth Triggered Broadcast Voice Calls pozivi se automatski pokreću pri aktiviranju opreme za otkrivanje opreme vlaka i oni su jednosmerna najava od inicirajuceg fiksnog terminala ka vlaku. Prijedlozi će biti razvijeni od strane RSSB i predstavljen Upravnom odbora Komiteta za norme. Samo davaoc signala ili ruta kontroler su u mogućnosti postaviti vozača u grupni poziv. 7. Vodeči Skretničar može to učiniti za grupe Preusmjeravanja poziva. Mobitel može postaviti na poziv grupe za bilo koju grupu broja za koje ima valjanu 'pretplatu'.Opći Glasovni pozivi Opći Glasovni pozivi su od kontrolnog davaoca signala ili ruta kontrolear te su jednosmjerne najave iz iniciranog fiksnog terminal za sve registrirane i neregistrirane mobitele (imajte na umu da ide na OPHs i) u unaprijed definiranom području.

a može se pokrenuti iz kabine s mobitelom. vjerojatno je da različiti inženjerski grupni poziv ce također biti potrebni. Barem jedan davaoc signala fiksnog terminala ili jedan ruta kontroler fiksnog terminal može se označiti da je u unutar jednog području grupnog poziva. ili 999. U suštini je isti kao i konvencionalni konferencijski poziv. Željeznički Hitni Grupni poziv su najviši prioritet poziva. b) nepokretnim krajnjim korisnicima koji sudjeluju u pozivu može govoriti u bilo kojem trenutku tijekom poziva. Za OPHs. što može uključivati više od jednog korisnika s fiksnim priključkom. Ti se brojevi mogu birati iz svih GSM-R mobitela i terminala. Višestranački Glasovni pozivi Multi-part Glasovni poziv je vrsta glasovnog poziva koji omogućuje određenoj skupinu sudionika sve razgovore unutar jednog poziva. kad se aktivira. Javni Glasovni poziv u nuždi U Velikoj Britaniji. koju.. Group Voice poziv može biti ili skupina Željezničkih Hitni pozivi ili se moze koristiti za manevrirajuće svrhe koristeći prilagođenu skupinu poziva. no aranžmani za to nisu razvijene u ovom broju Operativnog koncepta.. Svi takvi poziva moraju biti usmjerena na željeznički operator u nuždi.Pozivni Grupa Glas je ograničena sustavom tako da : a) Samo jedan mobilni korisnik koji sudjeluje u pozivu Grupe Voice je u stanju razgovarati u svakom trenutku. Područje relevantno za iniciranje Group Voice poziva konfiguriran je unutar mreže i može biti sastavljena od jedne ili više stanica. što je oph ili fiksni terminal (npr. To je uspio koristeći PTT tipku na mobitelu. omogućuje upotrebu mikrofona i zahtjeva za uplink od mreže. samo sto višestranački Glasovni poziv je u suštini kombinacija point-topoint poziva pri čemu sudionici su odabrani da se pridruže pozivu od strane inicijatora. Od kabine i . Gropu Voice Pozivi su uglavnom za sve korisnike unutar unaprijed definiranih područja. to se postiže 112. ruta kontrolera ili Eco prema potrebi. davaoc signala ili ruta kontrolera). iako ti brojevi obično se ne bi koristili ako korisnik ima na raspolaganju sredstva za pozivanje kontrolnog davaoca signala. Za kabine s mobitelima.

broja vozila i / ili uspostavljanu komunikaciju s inicijatorom poziva. drugi signal i ruta kontroler (i) koji prima Željeznički Hitni Grupni poziv mora pratiti odgovor od kontrolnog davaoca signala i poduzeti odgovarajuće korake ako nema odgovora. Primatelj željezničkog poziva hitne Grupe razlikovat će se po situacijom. moguća prometna pomjeranja i udružene davaoce signale i rute kontrolera na pojedinim dionicama pruge. U takvim okolnostima. a uključuje i druge kabine s mobitelima. 7. uz identitet stanice .Upravitelj infrastrukture i željeznički poduzetnici će se složiti za konfiguraciju Željezničkog Hitnog Grupnog područja u odnosu na ostale stanice . zatim davaoc signala mora napustiti vodstvo odgovornost prema kontrolnom davaocu signala što je prije moguće. davaoc signala (i) i ruta kontroler (e) će biti opremljeni zvučnim i vizualnim upozorenje da je Željeznički Hitni Grupni poziv dobio zajedno s detaljima o pozivateljevom identitet i mjestu: a) Za neregistrirane kabine s mobitelima (uključujući željeznice hitne pozive Grupe u stražnjim / srednjim kabinama). ili je neprimjereno odgovor u pripremi. kako je opisano u poglavlju 9. Ukoliko davaoc signala osim kontrolnog davaoca signala odgovoriti Željeznički Hitni Grupni poziv. Kontrolni davaoc signala mora tražiti da identificira da je poziv u njegovom području kontrole od strane referenta na ćeliju identiteta i uspostavljanjem komunikacije s inicijatorom poziva.2 Rukovanje pozivima prema fiksnim terminalima Za sve dolazne Željeznički Hitni Grupni pozive. fiksne terminale i OPHs povezane s GSMR skupnim pozivom području odakle Željeznički Hitni Grupni poziv potječe. Kontroli davaoca signala će biti potrebna za identifikaciju pozivatelja da je u njegovom području kontrole s obzirom na stanični identitet. davaoc signala (i) i ruta kontroler (i) će se koristiti s MSISDN stanicama identiteta. ili ako je neprimjeren odgovor u pripremi. U takvim okolnostima.Mobitel (oph) Grupa Željeznički Poziv pokrenut će se aktiviranjem crvenog gumba koji je također poznat kao "Svi vlakovi se zaustavljaju“ gumb. drugi signal i ruta kontroler (i) ce primiti Željeznički Hitni Grupni poziv i mora pratiti odgovor od kontrolnog davaoca signala i poduzeti odgovarajuće korake ako nema odgovora. b) Za neregistrirane OPHs. . davaoc signala (i) i ruta kontroler (i) dodjeljuje se na području skupni poziv koji će biti predstavljen s nekoliko vozila.

Kada vozač postane svjestan dolaazećeg Željeznički Hitni Grupni poziva. a kontrolni davaoc signala će biti obaviješten da dolazni Željeznički Hitni Grupni poziv je u području kontrole. davaoc signala (i) i ruta kontroler (i) će se koristiti funkcionalnim identitetu (na primjer. ako je registrirani oph povezana s kabinom s mobitelom. Ovo uključuje automatsko prekidanje drugog poziva koji je nizeg prioriteta a koji je koristen od strane vozača. d) Za registriranem kabine s mobitelom. TRN). Ovo ce biti poslušano od svih korisnika koji su primili Željeznički Hitni Grupni poziv (naprimjer. PICOP) i identitetom stanice .kada se originalni Željeznički Hitni Grupni poziv uspostavi tada vozovi koji su usli u njegovo podrucje nece neophodno biti svijesni hitnosti preko GSM-R radija.a fiksni terminal ili OPH ce s audio i vizuelnim indikatorima to pokazati(npr. Vozovi koji primaju Željeznički Hitni Grupni poziv ostaju zaustavljeni sve dok im ovlasteno lice ne dozvoli da nastave dok ih kontroliše kontrolni davaoc signala kokji je zaduzen za to podrucje. zatim ce davaoc signala napustiti glavnu odgovornost od nadzornog davaoca signala. zatim davaoc signala mora napustiti glavnu odgovornost kontrole davanja signala što je prije moguće.Ukoliko davaoc signala umjesto kontrolnog davaoca signala odgovori Željeznički Hitni Grupni pozivu. Kontrolni . Rukovođenje dolaznim pozivima od strane vozova Kabina s mobitelom ce najaviti prijem dolazećeg Željeznički Hitni Grupni poziva od drugog voza.alarmno svetlo koje prikazuje „STOP“).funkcionalni identitet će biti TRN i podatci o lokaciji (vidi (d) u nastavku). U takvim okolnostima. c) Za registriranog OPHs. davaoc signala (i) i ruta kontroler (i) će se koristi funkcionalnim identitetom (npr. drugi signalizatori i ruta kontroler (i) koji su primili Željeznički Hitni Grupni poziv moraju pratiti odgovor od kontrolnog davaoca signala i poduzeti odgovarajuće mjere. ako nema odgovora. ii) U ELDA području broj signal broj biti osiguran od strane mreže umjesto stanica identiteta. Ipak. stanični identiteta i poruku od inicijatora poziva.preko razglasa vozne kabine). TRN) i podatcima o lokaciji: i) U ALD području kontrolni davaoc signala mora utvrditi da je vlak u njihovom području odgovornosti uzimajuci u obzir funkcionalni identitet (npr. Ukoliko davaoc signala bez kontrolnog davaoca signala odgovori Željeznički Hitni Grupni pozivu. Vozovi koji su član Željeznički Hitni Grupni poziv koji je u toku ce primiti audio i vizuelnu obvavijest i primiti bilo koju nadolazeću poruku i sl čim uđu u područje pokrivenosti tog poziva. ili ako je neprimjeren odgovor u pripremi. mora zaustaviti voz istog trena. Međutim.

davaoc signala mora kontaktirati svaki voz zasebno da bi im dozvolio da nastave. Nakon ovog vremema. Neuspeh pri uspotavljanu Željeznički Hitni Grupni poziva ce rezultirati indikatom s neuspjehom pozivanja. Neuspjeh uspostavljanja Željezničkog Hitnog Grupnog poziva će rezultirati automatskom opkusaju mobilne opreme u periodu od 30sekundi. Kontrolni davaoc signala mora biti pozvan da se priključi shunting grupi ako shunting aktivnost budu uspostavljene na tekućoj linij ako bilokoja hitnost utječe na tekuću liniju.a ne mora biti uključen ako hitnost ne utiče na tekuću liniju. Korisnik mora ponovo inicirati poziv.ako se poziv ne uspostavi inikator ce se pojaviti. Shunting Emergency Poziv Shunting Emergency Poziv se inicira od strane bilokojeg korisnika u shunting grupi i koji komuniciraju s ostalim korisnicima samo u shunting grupi. Zaključak .

koji jamče dostupnost čak i pri kretanju vozila do 500 km/h (310 mph). Literatura . bez gubitka komunikacije. šalje se nova pozicija i brzina. EU financira čak 85 posto ovog projekta. pouzdanu i neprekidnu komunikaciju u svim uvjetima na željezničkim prugama diljem Europe. povezane tvrtke i samo tržište Iako i letimičan pogled na stanje u hrvatskom željezničkom prometu ne nudi sliku industrije koja se razvija u skladu sa suvremenim trendovima. te da pojednostavni i ujednači signalizaciju i komunikaciju. Sustav se bazira na GSM tehnologiji i specifikacijama EIRENE . pogled u ne tako daleku i prilično izglednu budućnost nudi jedna komunikacijska tehnologija . čak i pri brzinama koje razvijaju superbrzi vlakovi. Dobrobiti za željezničke kompanije i putnike su tolike da je uvođenje GSM-R sustava jedan od osnovnih zahtjeva Europske unije prilikom izgradnje novih pruga ili većeg remonta postojećih. koju ubrzano implementiraju europske zemlje. a zatim dobiva povratnu informaciju (ili negaciju) za ulazak u idući željeznički signalni blok i najveću dozvoljenu brzinu. Komunikacijsko rješenje za željeznice omogućit će sigurnu. ali i čitav niz drugih konkretnih prednosti za putnike. koji imaju ETCS nivo 2 i 3. pouzdanu i neprekinutu komunikaciju na željezničkim prugama diljem Europe.Globalni sustav pokretnih komunikacija za željeznički promet (GSM-R). Zbog toga željeznički signali postavljeni sa strane kolosijeka postaju suvišni. Zadatak ove tehnologije. Koristi se za prijenos podataka između vlakova i dispečerskih centara. a kako bi ubrzala modernizaciju komunikacije na željeznicama. jest da osigura stalnu. Kada vlak prođe preko Eurobalise.MORANE.GSM-R (od engleski Global System for Mobile Communications for Railways : globalni sustav mobilne komunikacije za željeznice ili GSM-Railway) je standard za korištenje mobilne telefonije u željezničkom prometu. željezničke operatere.

1.org/wiki/GSM-R 3.tportal.com/en/telecommunication-specialist-contractor.html 2.hr/teme/138829/GSM-R-Tehnologija-koja-ce-transformirati-zeljeznickipromet.wikipedia.clearcincom.http://www.http://planb.cfm .http://hr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful