You are on page 1of 19

48

e
Amstel Gold Race
14 april 2013 / 14 avril 2013
Enrico Gasparotto,
winnaar Amstel Gold Race 2012 Foto: Cor Vos
48
e
Amstel gold Race / Pagina 3
SHI130114_Sportsmaketing_Race_adv 210x297.indd 1 28-02-13 12:30
Voorwoord / Prface 5
Reglement / Rglement 6 - 7
Organisatie / Organisation 8
Info & Kaart Start / Info & Plan Dpart Maastricht 10 - 11
Interview Enrico Gasparotto 14 - 15
Parcours & Ploegen / Parcours & quipes 18 - 19
Doorkomsttijden & Hoogteprofel / Itinraire Horaire & Profl 20 - 21
Info & Kaart Finish / Info & Plan Arrive Valkenburg 22 - 23
Ziekenhuizen / Hpiteaux 27
Interview Adrie van der Poel 29
Interview Bauke Mollema 30 - 31
Erelijst / Palmars 32
Herman Krott Trofee / Trophe Herman Krott 33
WorldTour Kalender / Calendrier 34
Colofon
Cordinatie: Rachelle Harings
Opmaak: Rick Brauwers
Kaarten: Mapmasters.nl
Drukkerij: Andidruk
Inhoudsopgave / La Table des matires
Met speciale dank aan:
alle overheidsdiensten in Nederland en Belgi, KLPD Driebergen, Politie Limburg-Zuid, alle medewerkers en vrijwilligers.
Avec reconnaissance spciale :
tous les services public en Pays-Pas et Belgique, KLPD Driebergen, la Police Limbourg-Sud, tous les collaborateurs et volontaires.
48e Amstel Gold Race mede mogelijk gemaakt door:
48me Amstel Gold Race est ralis avec la collaboration de:
Mediapartners Locatiegemeentes
Sponsoren en Partners
48
e
Amstel gold Race / Pagina 5
DRESSED TO WIN - BMC RACING TEAM
TEAM ARGOS-SHIMANO BY PEARL IZUMI
p e a r l i z u m i . c o m
C H A M P I O N S O F T H E H U M A N M A C H I N E
PEARL IZUMI TEAM OUTFIT BMC RACING TEAM: ELITE LTD JERSEY EN ELITE LTD BIB SHORT
Q JOHN DEGENKOLB TEAM ARGOS-SHIMANO
S PHILIPPE GILBERT BMC RACING TEAM
Ki es voor dezel f de t opkwal i t ei t al s de prof s: ga voor de ni euwe
col l ect i e naar uw Pearl I zumi deal er.
OVERJARIGE COLLECTIES
met kortingen tot 70%
210x297_AGR PI ride Gilbert_adv.indd 1 26-2-2013 9:01:57
Voorwoord / Prface
Een ng betere Amstel Gold Race
Op het moment dat de laatste renner in de
Amstel Gold Race binnen is, beginnen voor ons
als organisatie alweer de voorbereidingen op de
volgende editie. Zo ook na de zege in 2012 van
Enrico Gasparotto.
Ieder jaar opnieuw overleggen we hoe we de Amstel Gold
Race nog beter uit de verf kunnen laten komen. We denken
dan ook aan de vooravond van een ng betere, inmiddels
alweer achtenveertigste, Amstel Gold Race te staan. De enige
wielerklassieker die ons land telt. De grootste wijzigingen die
we dit jaar doorvoeren is de verhuizing
van de fnishlocatie n een aanpassing
in de slotfase van de Amstel Gold Race.
Reden voor deze aanpassingen is dat
we toch een beetje het gevoel hadden,
dat de koers op slot zat.
Renners wachten steeds langer om een
fnale in te gaan. De koers nog zwaarder maken heeft geen
zin. Dan wachten de renners wellicht nog langer voordat de
wedstrijd openbreekt. Na de goede ervaringen tijdens het
Wereldkampioenschap Wielrennen in Zuid Limburg van afge-
lopen september waren we zeer te spreken over de fnishlo-
catie op 1.8 kilometer achter de Cauberg. We hebben dan ook
besloten de fnishlocatie van de Amstel Gold Race daarheen
te verhuizen. Maar ook de slotfase van de wedstrijd is dus
aangepast. De renners maken hierin nog een extra ronde.
Na de derde passage van de Cauberg gaan ze via de nieuwe
fnishlocatie naar de Geulhemmerberg om via Maastricht en
de Bemelerberg weer koers richting Valkenburg en dus Cau-
berg te zetten. Meer renners maken nu kans op de overwin-
ning. Ook de Nederlanders. We hopen de wedstrijd in ieder
geval op deze manier nog boeiender te maken. Maar uitein-
delijk bepalen de renners natuurlijk zelf het koersverloop.
Niet alleen sportieve
aspecten spelen mee
om de eindstreep
te verleggen. Op de
nieuwe plek kunnen we het publiek veel meer faciliteiten
bieden. Op de Cauberg is immers maar beperkte ruimte.
Positief voor het publiek is ook dat door de wijziging in het
parcours het peloton nu vier keer de Cauberg gaat bedwin-
gen, waarvan twee keer in de fnale.
Ook goed nieuws is natuurlijk dat we de contracten met
zowel Maastricht als startlocatie, alsmede Valkenburg als
fnishlocatie voor de duur van vijf jaar verlengd hebben.
Goed voor de continuteit van onze wedstrijd.
De Amstel Gold Race is overigens
niet alleen een wielerklassieker voor
professionals. Ook in de breedtesport
is de Amstel Gold Race niet meer weg
te denken. Vele duizenden Toerversie
deelnemers leggen de dag voor de
klassieker tijdens de Toerversie van de
Amstel Gold Race hun kilometers door het Heuvelland af.
Een tocht waar voor de deelnemers maanden van training
aan vooraf is gegaan.
De Amstel Gold Race is in achtenveertig jaar uitgegroeid tot
een waar instituut dat in een sportland als Nederland niet
meer weg te denken is. Ook de renners bewijzen dat. Niet
voor niets wil de hele wereldtop zondag 14 april dolgraag
aan de start in Maastricht verschijnen. Het winnen van de
Nederlandse klassieker vormt immers een van de hoogte-
punten in de carrire van een wielrenner.
Leo van Vliet
Koersdirecteur Amstel Gold Race
Renners wachten
steeds langer
om een fnale
in te gaan.
48
e
Amstel gold Race / Pagina 7 Pagina 6 / 48
e
Amstel gold Race
Artikel 1: Organisatie
De 48e Amstel Gold Race is georganiseerd door de Stichting Amstel Gold Race volgens het reglement van de internationale
wielerunie de UCI. De wedstrijd zal op zondag 14 april 2013 verreden worden.
Artikel 2: Wedstrijdcategorie
De wedstrijd zal verreden worden binnen de categorie Elite Mannen. De wedstrijd behoort tot de UCI WorldTour wielerkalender.
Volgens het reglement van de UCI geldt onderstaande puntentabel, deze punten worden verrekend in het UCI WorldTour klassement.
Artikel 3: Deelname
Volgens artikel 2.1.005 van het UCI-reglement zijn ProTeams en UCI Professional Continental Teams in het bezit van een wildcard
label startgerechtigd. Volgens artikel 2.2.003 van het UCI-reglement mogen per ploeg maximaal 8 en minimaal 5 wielrenners deel-
nemen aan de wedstrijd.
Artikel 4: Permanence
De permanence is op zaterdag 13 april 2013 geopend van 14:00 tot 19:00 uur en op zondag 14 april 2013 van 07:30 tot 10:00 uur in het
stadhuis, Markt, 6211 CL te Maastricht. De accreditaties van de ploegen kunnen door de ploegleider worden opgehaald op zaterdag 13
april tussen 14:00 en 16:45 uur. De ploegleidersvergadering, georganiseerd in overeenkomst met artikel 1.2.087 van het reglement van
de UCI, zal bij aanwezigheid van de jurycommissarissen plaatsvinden op zaterdag 13 april 2013 om 17:00 in de permenance.
Artikel 5: Radio Tour
De informatie over de wedstrijd zal te beluisteren zijn via Radio Tour op 155.0125 Mhz.
Artikel 6: Neutrale materiaalondersteuning
De neutrale materiaalondersteuning wordt verzorgd door Shimano. De neutrale materiaalservice zal bestaan uit 4 neutrale
materiaalwagens en 2 motoren.
Artikel 7: Tijdsoverschrijding
Iedere wielrenner die een tijdsoverschrijding heeft van meer dan 5% van de door de winnaar gereden tijd zal niet worden
opgenomen in de uitslag. Met uitzondering van vertragingen die te wijten zijn aan bijzondere omstandigheden die door de
wedstrijdcommissarissen in overleg met de organisatie zijn goedgekeurd.
Artikel 8: Prijzengeld
Het prijzengeld is vastgesteld door de UCI op 1 januari 2013. Totaal prijzengeld van de Amstel Gold Race 2013 bedraagt 40.000,-


Artikel 9: Antidoping
De medische controle is gesitueerd bij sporthal de Bosdries, Valkenburgerstraat 115, 6325 BM Berg en Terblijt
Artikel 10: Huldiging
Volgens artikel 1.2.112 van het reglement van de UCI dienen de volgende renners zich te melden bij de huldiging
Nummer 1 t/m 3 van de wedstrijduitslag
Indien aanwezig, de leider van het UCI WorldTour klassement na toekenning van de punten van de verreden wedstrijd.
De Herman Krott Trofee voor de strijdlustigste wielrenner.
De wielrenners dienen zich maximaal 5 minuten na aankomst te melden bij het huldigingpodium.
Artikel 11: Overtredingen
De tabel van overtredingen van de UCI is de enige geldige tabel gedurende de wedstrijd.
Article 1: Organisation
Le 47me Amstel Gold Race est organis par la Socit Amstel Gold Race sous les rglements de lUnion Cycliste Internationale.
Il se dispute dimanche 14 avril 2013.
Article 2: Type dpreuve
Lpreuve est rserve aux athltes de la catgorie Hommes Elite. Elle est inscrite au calendrier UCI WorldTour. Conformment au
rglement UCI, elle attribue les points suivants pour le classement UCI WorldTour:
Article 3: Participation
Conformment larticle 2.1.005 du rglement UCI, lpreuve est ouverte aux UCI ProTeams et UCI professional continental teams
avec le wildcard label. Conformment larticle 2.2.003 du rglement UCI, le nombre de coureurs par quipe est de minimum 5
et de maximum 8 coureurs.
Article 4: Permanence
La permanence de dpart est ouverte le samedi 13 avril 2013 de 14:00 h 19:00 h et le dimanche 14 avril 2013 de 7:30 h 10:00 h:
Htel de Ville, Markt, NL-6211 CL MAASTRICHT. Le retrait des dossards par les responsables dquipes se fait le samedi 13 avril
2013 de 14:00 h 16:45 h. La runion des Directeurs Sportifs, en prsence des Membres du Collge des Commissaires, est fixe
samedi 13 avril 2013 17:00 h. la permanence de lorganisation.
Article 5: Radio-Tour
Les informations course sont mises par lorganisation sur la frquence 155.0125 Mhz.
Article 6: Assistance technique neutre
Le service dassistance technique neutre est assur par Shimano. Le service est assur au moyen de 4 voitures et 2 motos.
Article 7 Dlais darrive
Tout coureur arrivant dans un dlai dpassant 5% du temps du vainqueur nest plus retenu au classement. Le dlai peut tre aug-
ment en cas de circonstances exceptionnelles par le Collge des Commissaires, en consultation avec lorganisateur.
Article 8: Liste des prix
Prix pays suivant le taux fix au 1er janvier de chaque anne. Montant total des prix de lAmstel Gold Race 2013 40.000,-

Article 9: Antidopage
Le controle antidopage a lieu dans la halle des sports de Bosdries, Valkenburgerstraat 115, 6325 BM Berg en Terblijt
Article 10: Protocole
Conformment larticle 1.2.112 du rglement UCI, les coureurs suivants doivent se prsenter au protocole:
Les 3 premiers de lpreuve.
Le leader du classement UCI WorldTour lissue de lpreuve (sil est prsent).
Le Trophe Herman Krott pour le coureur le plus combatif.
Ils se prsenteront dans un dlai de maximum de 5 minutes aprs leur arrive.
Article 11: Pnalits
Le barme de pnalits de lUCI est le seul applicable.
Reglement 48e Amstel Gold Race / 14 april 2013 Rglement 48me Amstel Gold Race / 14 avril 2013
1 80
2 60
3 50
4 40
5 30
6 22
7 14
8 10
9 6
10 2
Plaats Plaats Punten Punten
1 80
2 60
3 50
4 40
5 30
6 22
7 14
8 10
9 6
10 2
Place Place Points Points
1 16.000,-
2 8.000,-
3 4.000,-
4 2.000,-
5 1600,-
6 1200,-
7 1200,-
8 800,-
9 800,-
10 400,-
Plaats Plaats Totaal Totaal
11 400,-
12 400,-
13 400,-
14 400,-
15 400,-
16 400,-
17 400,-
18 400,-
19 400,-
20 400,-
Plaats Plaats Totaal Totaal
1 16.000,-
2 8.000,-
3 4.000,-
4 2.000,-
5 1600,-
6 1200,-
7 1200,-
8 800,-
9 800,-
10 400,-
Place Place Total Total
11 400,-
12 400,-
13 400,-
14 400,-
15 400,-
16 400,-
17 400,-
18 400,-
19 400,-
20 400,-
Place Place Total Total
Pagina 8 / 48
e
Amstel gold Race
Zondag 14 april Amstel Gold Race vanaf 14:00 uur
(onder voorbehoud) bij NOS Studio Sport
Stichting Amstel Gold Race/
Amstel Gold Race Fondation
Julianaweg 15
NL-6265 AH Sint Geertruid
Tel.: +31 (0)43 - 408 41 67
Fax: +31 (0)43 - 408 41 68
E-mail: info@amstelgoldrace.nl
Website: www.amstelgoldrace.nl
Technisch Directeur/
Directeur de Course
Leo van Vliet
Zuidweg 33c
NL-2671 MN Naaldwijk
Tel.: +31 (0)174 - 62 96 15
GSM: +31 (0)6 - 53 49 75 80
Fax: +31 (0)174 - 63 05 47
E-mail: leo@leovanvliet.nl
Medische begeleiding/
Accompagnement Mdical
Stichting MOS
Weerhuisweg 4
6226 NC Maastricht
Tel: +31 (0) 43 - 408 51 51
GSM: +31 (0)6 - 109 499 53
E-mail: info@stichtingmos.nl
Website: www.stichtingmos.nl
Hotel Organisatie/Organisation
Grand Hotel Voncken
Walramplein 1
6301 DC Valkenburg
Tel.: +31 (0)43 - 601 28 41
Fax.: +31 (0)43 - 601 32 40
E-mail: info@hotelvoncken.nl
Voorzitter van de jury UCI: Ernesto Maggioni
Assistent wedstrijdleider: Miriam van Es
Wedstrijdcommissaris 1: Tijn Swinkels
Wedstrijdcommissaris 2: Vicente Tortajada
Wedstrijdcommissaris 3: Ricardo Gulpers
Aankomstrechter: Armand van Mulken
Commissaris computerverwerking: Franklin van Rooij
Commissaris bezemwagen: Roel Close
Commissaris tijdschrijver: Ruud Kulsdom
Motorordonnance: Ton Kersten
Motorrijder: John Teheux
Motorrijder tijdschrijver: Marcel Vinkeles
Motorrijder Jury: Hans Boutier
Tijdwaarnemer + Video finish: Bob Kroonen
Jury coordinator: Joop Reinders
Microfonist 1 (Finish): Kees Maas
Microfonist 2 (Geluidswagen 1): Jan Peters
Microfonist 3 (Geluidswagen 2): Wim van Duivenbode
Medische controle: Erwin Kistemaker
KNWU Consul: Wim van Duivenbode
Chef motorfotografen: Frank Hoste
Jury
Algemene leiding / Direction gnrale: Mike Boks
Technisch directeur / Directeur de course: Leo van Vliet
Organisatie en secretariaat / Organisation et secrtariat: Rachelle Harings / Emiel Frambach
Secretariaat / secrtariat: Bas Spijkerman
Perschef / Chef de presse: Bennie Ceulen
Woordvoerder Amstel / Porte-parole Amstel: Maurice Ouderland
Wedstrijdarts / Mdecin de la course: Kees Olthof
Communicatie / Communication: Jacobs Breda Electronics
Fotofinish / Photo darrive: Bob Kroonen
Neutrale materiaalwagens / Voitures neutres: Shimano
Neutrale motoren / Motos neutres: Shimano
Copy - photo-service: Tableaux
Organisatie / Organisation
vrijdag L1 TV 19:00 L1 Wielercaf
zaterdag L1 TV 16:00 Toerversie
zondag L1 TV 9:00 Ploegenpresentatie en start
L1 Radio 13:00 Wedstrijdverslag

Amstel Gold Race weekend bij L1
L1.nl L1mburg live
48
e
Amstel gold Race / Pagina 11 Pagina 10 / 48
e
Amstel gold Race
Startroute
Route Dpart
PPO
Start / Dpart
Permanence
Press Centre
Edited by mapmasters.nl
ZATERDAG / SAMEDI 13 APRIL / AVRIL 2013
14:00 - 19:00 hrs. Permanence geopend/ouverte
14:00 - 16:45 hrs. Accreditatie ploegen/accrditation
groupes sportifs
14:00 - 18:00 hrs. Accreditatie pers/accrditation presse
15:00 hrs. Vergadering jury/runion du Jury
16:30 - 17:30 hrs. Afhalen radio-ontvangers
Distribution des rcepteurs de radio
17:00 hrs. Vergadering ploegleiders
Runion directeurs sportif
18:00 hrs. Vergadering fotografen/Runion photographe
ZONDAG / DIMANCHE 14 APRIL / AVRIL 2013
07:30 - 10:00 hrs. Permanence geopend/ouverte
Accreditatie/accrditation
07:30 hrs. Afhalen lunchpakketten
Distribution du panier-repas
07:30 - 09:15 hrs. Afhalen radio-ontvangers
Distribution des rcepteurs de radio
08:00 hrs. Ontbijt officials en pers/Petit-djeuner
officials et presse
09:00 hrs. Juryvergadering/Runion du jury
(indien nodig/si necessaire)
09:30 hrs. Renners tekenen startlijst
Contrle des signatures des coureurs
Ploegenpresentatie
Prsentation des quipes
10:15 hrs. Start/dpart
Stadhuis/Htel de Ville
Markt, NL - 6211 CL Maastricht
Tel.: +31 (0)43 - 350 50 50
Fax: +31 (0)43 - 350 40 10
Start / Dpart Maastricht
Permanence Start / Dpart
Start / Dpart Maastricht
Bussen ploegen
Permanence
Press Centre
B
u
s
s
e
n
p
l o
e
g
e
n
Bussen ploegen
Jury 1-2
Koersdirecteur
Commandowagen politie
Ploegen
Bezemwagen
MOS
Shimano
Geluidswagen
Sleepdienst
Pers - Presse
Podium
Publiek
KLPD
Jury 3-4
Radio-
comm.
Toegangsroute
Plan dAcces
Let op!
Volg de toegangsroute
zoals aangegeven op
de plattegrond.
Attention!
Suivez la route
daccs comme
dessin sur la carte.
Wielerstad
VALKENBURG
MERGELSTAD MET VELE GEZICHTEN
In het hart van het beschermde natuurgebied Heuvelland
flonkert het mergelstadje met haar rijke toeristische traditie.
Het vijf-sterren landschap met Valkenburg als het
Toscane aan de Geul is al meer dan 125 jaar
een grote trekpleister voor binnenlandse en buitenlandse gasten.
Door de centrale ligging in de Euregio
voelt u hier bijna letterlijk de hartslag van Europa!
www.valkenburg.nl
Support us at
www.euregio2018.eu/supportus
You
too?
Maastricht
Candidate
European Capital
of Culture 2018
together with
the Meuse-Rhine
Euregion
Pagina 14 / 48
e
Amstel gold Race 48
e
Amstel gold Race / Pagina 15
Interview / Gasparotto
Tekst: Jurgen Simon / Fotos: Cor Vos en Team Astana
Enrico Gasparotto dankt Amstel Gold Race
Ondanks het feit dat hij in 2010 al eens als derde
over de streep was gekomen, had voor aanvang van
de editie 2012 niemand Enrico Gasparotto getipt als
potentile winnaar van de 47e Amstel Gold Race.
Aan het einde van de dag ging de voor Astana uitkomende Italiaan
desondanks met de eer strijken. Gasparotto bleek op de Cauberg de
meest explosieve kracht in zijn benen te hebben. Hij overvleugelde
de stilgevallen favoriet Philippe Gilbert en versloeg in de laatste me-
ters naar de verlossende eindstreep Peter Sagan en Jelle Vanendert.
De grootste zege in de carrire van Enrico Gasparotto was een feit.
Had je verwacht de Amstel Gold Race te kunnen winnen? "Nee,
dat had ik helemaal niet. Ik moet wel eerlijk zijn dat ik wel altijd
gedacht heb op een bepaald moment in mijn carrire deze Neder-
landse klassieker te kunnen winnen. Vorig jaar was ik heel goed uit
de winter gekomen. Ik voelde me op alle fronten top.
Even terug naar de laatste meters van vorig jaar? Ik wist dat ik
het vermogen op de Cauberg in me had. In 2010 werd ik derde,
werd toen voor de tweede plaats achter Gilbert nog net gepas-
seerd door Hesjedal. Het belangrijkste op de Cauberg is om niet te
verzuren. De klim opdelen in stapjes. Snelheid vasthouden. Niet te
vroeg willen gaan en in de laatste vijftig meter maximaal vermo-
gen geven. Maar het dreigde vorig jaar toch anders te verlopen
omdat Philippe Gilbert al vroeg explodeerde. De verleiding is dan
groot om ook direct aan te gaan. Ik verkoos om in het midden van
het peloton te blijven rijden. Halverwege de Cauberg koos ik ervoor
om langzaam maar zeker progressie te boeken om vervolgens in
de laatste meters te exploderen. En met succes!
Dit jaar is Gasparotto niet meer de grote onbekende in koers.
Er zal naar je gekeken worden. Wil je proberen je titel te
prolongeren? Natuurlijk start ik in Maastricht om te winnen. Dit
zijn klassiekers. Grote wedstrijden. Als je daarin start, is het om te
winnen. Anders kun je beter thuisblijven. Maar dit jaar zal de race
anders zijn. Ook al omdat de fnish verhuisd is.
Heb je nu betere of slechtere kansen in de Amstel Gold Race?
Het zal voor mij een moeilijkere opgave worden om in Valkenburg
te winnen. De eindsprint zal door de verplaatsing van de eind-
streep heel anders worden, net als de fnale. Iemand als Peter
Sagan, die gemakkelijker sprint, zal eerder in zijn nopjes zijn
met de verhuizing. Voor mij wordt het moeilijk. Ik had liever de
aankomst van vorig jaar behouden."
Hoe belangrijk in je carrire was jouw triomf in de Amstel
Gold Race? "De overwinning in de Amstel Gold Race kwam op
een prima tijdstip. In mijn derde jaar als prof. Een belangrijk
moment in mijn loopbaan. Ik heb altijd gezegd dat ik geen kam-
pioen ben, maar wel een heel goede coureur. Ik had deze zege
echt nodig. Ik had lange tijd geen grote overwinning geboekt. De
winst in de Amstel Gold Race zie ik daarom ook als heel belang-
rijk. Soms heb je gewoon iets nodig om weer je eigen talenten
te kunnen onderstrepen. Ik kan namelijk ook aan het twijfelen
slaan. Als je een tijdje niets wint, begin je te denken dat je
wellicht toch niet zon goede renner bent. Je hebt dergelijke be-
langrijke zeges nodig om het vertrouwen in jezelf te bevestigen.
Welke klassiekers wil je nog graag winnen? "Alle klassiekers
natuurlijk, lacht de 31-jarige Italiaan. Of het Milaan-Sanremo,
Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Waalse Pijl, Luik-Bastena-
ken-Luik of natuurlijk nog een keer de Amstel Gold Race is. Het
zijn allemaal prachtige klassiekers. Harde klassiekers. Je moet
ze een paar keer rijden om ze te leren kennen. Om ze te leren
doorgronden. Je maakt namelijk in de eerste jaren altijd fouten.
Daar moet je van leren en later profteren. Mijn hele grote droom
is ooit nog eens Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Ik was er vorig
jaar derde. Een klassieker die mij ook prima ligt. Ik ken elke
centimeter van het parcours, elk detail en elke bocht. Natuurlijk
is het voor een Italiaan extra mooi een koers in eigen land te
winnen. Milaan-San Remo is wat dat betreft mijn grote droom.
Wie gaat er dit jaar de Amstel Gold Race winnen? "Peter
Sagan is mijn grootste favoriet voor de overwinning. Peter is
gewoon de sterkste."
Doorbraak in Nederlandse klassieker op juiste moment
Peter Sagan
is mijn grootste
favoriet voor
de overwinning.
Peter is gewoon
de sterkste.
48
e
Amstel gold Race / Pagina 17
Stichting Amstel Gold Race steunt
Ronald McDonald Kindervallei
Berner is al meer dan 55 jaar actief in de directe verkoop van verbruiksmaterialen,
chemische producten en gereedschappen aan professionals in de automotive en bouw.
Berner Benelux: circa 350 medewerkers zijn dagelijks in de
weer om onze klanten professioneel, betrouwbaar en met
passie voor het vak te ondersteunen. Het succes van Berner
vindt zijn oorsprong in de kwaliteit van de producten en het
productassortiment met ruim 17.000 producten uit voorraad
leverbaar. Uitstekende service, snelle levering met een
hoge leveringsbetrouwbaarheid en de wil en het vermogen
om klanten door middel van een serviceconcept van dienst
te zijn kenmerken Berner.
Berner en de wielersport sluiten goed op elkaar aan.
Wielrennen verbindt; wielrennen is passie. Met trots is
Berner sponsor van de Toerversie Amstel Gold Race 2013.
www.berner.nl
www.berner.be
www.berner.luwww.electrolux.nl
Vreemd dat wij altijd aan de
stomerij denken als het te
laat is.
Snel dat zijden jurkje of wollen colbert thuis opfrissen? In de
nieuwe Electrolux SteamSystem wasautomaat, krijgt uw kleding
een complete opfrisbeurt met behulp van stoom.
Dit is slechts n van de vele voordelen van de nieuwe Electrolux
wasautomaten. Genspireerd door 90 jaar ervaring als partner van
de meest gerenommeerde hotelketens in Europa, gebruiken wij
professionele technologie in onze wasautomaten zodat u in staat
bent het beste uit het beste te halen.
The Electrolux Inspiration Range.
Developed for professionals, now adapted for you.
Jaarlijks krijgt de stichting Amstel Gold Race vele
verzoeken om goede doelen te ondersteunen. De
stichting heeft ook in 2013 ervoor gekozen om
zich aan n goed doel te koppelen. Om de Ronald
McDonald Kindervallei te steunen zal de stichting
unieke wieleritems ter beschikking stellen voor een
veiling waarvan de opbrengst in zn geheel bestemd
is voor de Ronald McDonald Kindervallei.
De veilingitems bestaan bijvoorbeeld uit gesigneerde shirts en
het originele handtekeningenbord van de Amstel Gold Race.
Dit fel begeerde bord wordt vlak voor de start van de wedstrijd
door alle deelnemende renners getekend. Om in het bezit te
komen van dit bord kan op de dag van de wedstrijd al door de
hospitality-gasten geboden worden. Daarna bestaat de mogelijk-
heid om via de site www.amstelgoldrace.nl een bod te doen
op dit en andere unieke collectoritems.
Wat is de Ronald McDonald Kindervallei?
Ronald McDonald Kindervallei in Houthem
(Valkenburg a/d Geul) is een sprookjesachtig vakantieverblijf voor
kinderen en jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking.
Gezinnen kunnen in de Kindervallei logeren, even een paar uurtjes
tot rust komen of vakantie vieren. Het unieke gebouw ligt vlak bij
het revalidatiecentrum van Adelante Zorggroep en biedt de ouders de
mogelijkheid dicht bij hun revaliderende kind te overnachten in een
vriendelijke omgeving. Hiervoor heeft de Kindervallei zes gastenka-
mers ter beschikking. Tevens kunnen gezinnen gebruik maken van de
woonkeuken, bibliotheek, internetruimte en speelkamers.
Breng ook een
bod uit op een van
de veilingitems!
1
2
3
4
5-21
6-22-31-34
8
9-25
10
11
12
13
14
15
16-26
17
19
20
7-23-32
24-33
27
28
29
30
Finish
Start
13 Edited by mapmasters.nl
18
Legenda
Richting / Direction
Beklimming / Cte 1
14 april 2013
1e gedeelte / partie parcours
2e gedeelte / partie parcours
3e gedeelte / partie parcours
Finaleronde / Circuit finale
MAASTRICHT
Valkenburg
Deelnemende
ploegen / quipes
AGR2 LA MONDIALE (FRA)
ASTANA PRO TEAM (KAZ)
BLANCO PRO TEAM (NED)
BMC RACING TEAM (USA)
CANNONDALE (ITA)
EUSKALTEL-EUSKADI (ESP)
FDJ (FRA)
KATUSHA TEAM (RUS)
LAMPRE-MERIDA (ITA)
LOTTO BELISOL (BEL)
MOVISTAR TEAM (ESP)
OMEGA PHARMA-QUICK STEP (BEL)
ORICA GREENEDGE (AUS)
SKy PROCyCLING (GBR)
TEAM ARGOS-SHIMANO (NED)
TEAM GARMIN SHARP (USA)
TEAM RADIOSHACK-LEOPARD (LUX)
TEAM SAXO-TINKOFF (DEN)
VACANSOLEIL-DCM (NED)
Wildcards:
ACCENT JOBS - WANTy (BEL)
CRELAN-EUPHONy (BEL)
I AM CyCLING (SWI)
TEAM EUROPCAR (FRA)
TEAM NETAPP-ENDURA (GER)
TOPSPORT VLAANDEREN (BEL)
ProTeams:
48
e
Amstel gold Race / Pagina 21 Pagina 20 / 48
e
Amstel gold Race
Doorkomsttijden en hoogteprofel / Itinraire horaire et profl
1
10:19 0,0 251,8 Maastricht
10:26 4,7 247,1 Bunde
10:30 7,4 244,4 Geulle
10:33 9,4 242,4 1. Slingerberg
10:38 12,9 238,9 1 Beek
10:40 14,1 237,7 2. Adsteeg
10:44 17,0 234,8 Oensel
10:47 18,9 232,9 Ulestraten
10:51 21,5 230,3 Meerssen
10:52 22,3 229,5 1 3. Lange Raarberg
10:53 23,0 228,8 Raar
10:58 26,2 225,6 Groot-Haasdal
11:03 29,8 222,0 Arentsgenhout
11:05 31,0 220,8 Valkenburg
11:09 33,8 218,0 Klimmen
11:15 37,5 214,3 1 Kunrade
11:16 38,0 213,8 4. Bergseweg
11:19 40,3 211,5 Ubachsberg
11:26 44,8 207,0 Wijlre
11:27 45,9 205,9 Schoonbron
11:29 46,9 204,9 Schin op Geul
11:30 47,9 203,9 Oud Valkenburg
11:33 49,5 202,3 Valkenburg
11:33 49,7 202,1 1 5. Sibbergrubbe
11:35 50,8 201,0 Sibbe
11:38 53,1 198,7 Valkenburg
11:40 54,1 197,7 6. Cauberg
11:42 55,5 196,3 Vilt
11:43 56,6 195,2 2 Berg en Terblijt
11:46 58,6 193,2 7. Geulhemmerberg
11:47 59,2 192,6 1 Berg en Terblijt
11:53 62,7 189,1 1 Maastricht
11:58 66,6 185,2 Cadier en Keer
12:03 69,8 182,0 Eckelrade
12:05 71,3 180,5 1 St-Geertruid
12:10 74,0 177,8 2 Mheer
12:13 76,2 175,6 1 Noorbeek
12:16 78,1 173,7 8. Wolfsberg
12:17 79,2 172,6 Hoogcruts
12:19 80,6 171,2 1 Slenaken
12:20 81,2 170,6 9. Loorberg
12:23 82,8 169,0 Heijenrath
12:32 89,2 162,6 Partij
12:35 90,9 160,9 1 Mechelen
12:35 91,3 160,5 Eperweg
12:37 92,5 159,3 10. Schweibergerweg
12:38 92,9 158,9 Schweiberg
12:42 95,8 156,0 2 Eperheide
12:44 97,3 154,5 Epen
12:47 98,9 152,9 11. Camerig Camerig
12:56 105,0 146,8 Vijlen
12:59 107,0 144,8 1 Holset
13:02 108,8 143,0 Vaals
13:03 109,5 142,3 12. Drielandenpunt
13:08 113,3 138,5 2 13. Gemmenich Gemmenich
13:15 117,8 134,0 14. Vijlenerbos
13:27 125,5 126,3 Epen
13:28 126,5 125,3 15. Eperheide Eperheide
13:33 129,4 122,4 2 Schweiberg
13:36 131,4 120,4 Mechelen
13:39 133,8 118,0 1 Partij
13:41 135,1 116,7 16. Gulperberg
13:43 136,3 115,5 2 Gulpen
13:46 138,3 113,5 Wittem
13:46 138,6 113,2 17. Plettenberg
13:49 140,5 111,3 2 Eys
13:50 140,7 111,1 18 Eyserweg
13:52 142,6 109,2 1 Trintelen
13:54 143,8 108,0 Bosschenhuizen
13:56 144,8 107,0 Simpelveld
13:56 145,2 106,6 19. Huls
13:58 146,1 105,7 Huls
14:00 147,9 103,9 1 Ubachsberg
14:04 150,5 101,3 20. Vrakelberg
14:11 154,7 97,1 Schoonbron
14:12 155,5 96,3 1 Schin op Geul
14:13 156,5 95,3 Oud Valkenburg
14:16 158,0 93,8 Valkenburg
14:16 158,2 93,6 1 21. Sibbergrubbe
14:17 159,3 92,5 Sibbe
14:21 161,7 90,1 Valkenburg
14:22 162,6 89,2 22. Cauberg
14:25 164,1 87,7 Vilt
14:26 165,2 86,6 2 Berg en Terblijt
14:29 167,2 84,6 23. Geulhemmerweg
14:30 167,8 84,0 1 Berg en Terblijt
14:35 171,3 80,5 1 Maastricht
14:39 173,6 78,2 Sibemaweg
14:45 177,8 74,0 Cadier en Keer
14:48 179,5 72,3 Antoniusbank
14:49 180,1 71,7 Bemelen
14:49 180,3 71,5 24. Bemelerberg
14:53 182,9 68,9 't Rooth
14:55 184,4 67,4 1 Cadier en Keer
14:59 186,8 65,0 Honthem
15:01 188,0 63,8 Bruisterbosch
15:03 189,6 62,2 1 Banholt
15:05 190,7 61,1 Terhorst
15:06 191,8 60,0 Terlinden
15:09 193,5 58,3 Hoogcruts
15:11 194,8 57,0 Slenaken
15:12 195,6 56,2 25. Loorberg
15:14 197,1 54,7 Heijenrath
15:19 200,2 51,6 2 Schweiberg
15:21 201,6 50,2 Mechelen
15:24 203,9 47,9 Partij
15:26 205,1 46,7 26. Gulperberg
15:28 206,4 45,4 2 Gulpen
15:33 209,7 42,1 Wahlwiller
15:34 210,5 41,3 27. Kruisberg
15:36 211,9 39,9 2 Eys
15:37 212,4 39,4 28. Eyserbosweg
15:40 214,4 37,4 Elkenrade
15:43 216,2 35,6 29. Fromberg
15:47 219,3 32,5 Schoonbron
15:49 220,0 31,8 Schin op Geul
15:50 220,7 31,1 30. Keutenberg
15:50 221,0 30,8 Keutenberg
15:55 224,1 27,7 Ingber
15:56 225,3 26,5 Scheulder
15:59 227,0 24,8 IJzeren
16:00 227,6 24,2 1 Sibbe
16:03 229,8 22,0 2 Valkenburg
16:05 230,7 21,1 31. Cauberg
16:07 232,1 19,7 Vilt
16:08 233,3 18,5 2 Berg en terblijt
16:11 235,3 16,5 32. Geulhemmerberg
16:12 235,9 15,9 1 Berg en Terblijt
16:17 239,3 12,5 Maastricht
16:22 242,2 9,6 Bemelen
16:25 244,0 7,8 33. Bemelerberg
16:25 244,3 7,5 Gasthuis
16:31 248,2 3,6 Valkenburg
16:32 249,2 2,6 34. Cauberg
16:35 250,7 1,1 Vilt
16:36 251,8 0,0 Finish
A
fg
e
le
g
d
e

k
m
K
ilo
m

t
r
e
s

p
a
r
c
o
u
r
it
T
ijd

/

T
e
m
p
s
4
0

k
m
/
h
N
o
g

a
f
t
e

le
g
g
e
n

k
m
D
e
s

k
ilo
m

t
r
e
s

a
p
a
r
c
o
u
r
ir
G
e
v
a
a
r
lijk
e

p
u
n
t
e
n
P
o
in
t
s

d
a
n
g
e
r
e
u
x
B
e
k
lim
m
in
g
C

t
e
P
la
a
t
s
V
ille
A
fg
e
le
g
d
e

k
m
K
ilo
m

t
r
e
s

p
a
r
c
o
u
r
it
T
ijd

/

T
e
m
p
s
4
0

k
m
/
h
N
o
g

a
f
t
e

le
g
g
e
n

k
m
D
e
s

k
ilo
m

t
r
e
s

a
p
a
r
c
o
u
r
ir
G
e
v
a
a
r
lijk
e

p
u
n
t
e
n
P
o
in
t
s

d
a
n
g
e
r
e
u
x
B
e
k
lim
m
in
g
C

t
e
P
la
a
t
s
V
ille
A
fg
e
le
g
d
e

k
m
K
ilo
m

t
r
e
s

p
a
r
c
o
u
r
it
A
fg
e
le
g
d
e

k
m
K
ilo
m

t
r
e
s

p
a
r
c
o
u
r
it
T
ijd

/

T
e
m
p
s
4
0

k
m
/
h
T
ijd

/

T
e
m
p
s
4
0

k
m
/
h
N
o
g

a
f
t
e

le
g
g
e
n

k
m
D
e
s

k
ilo
m

t
r
e
s

a
p
a
r
c
o
u
r
ir
N
o
g

a
f
t
e

le
g
g
e
n

k
m
D
e
s

k
ilo
m

t
r
e
s

a
p
a
r
c
o
u
r
ir
G
e
v
a
a
r
lijk
e

p
u
n
t
e
n
P
o
in
t
s

d
a
n
g
e
r
e
u
x
G
e
v
a
a
r
lijk
e

p
u
n
t
e
n
P
o
in
t
s

d
a
n
g
e
r
e
u
x
B
e
k
lim
m
in
g
C

t
e
B
e
k
lim
m
in
g
C

t
e
P
la
a
t
s
V
ille
P
la
a
t
s
V
ille
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2 1 gevaarlijke passage / passage dangereux gevaarlijke afdaling / descente dangereux ravitaillering / ravitaillement
1
. S
lin
g
e
rb
e
rg
, 1
0
5
m
, 9
,4
k
m
2
. A
d
s
te
e
g
1
1
0
m
, 1
4
,1
k
m
5
. S
ib
b
e
rg
ru
b
b
e
1
5
3
m
, 5
0
,1
k
m
4
. B
e
rg
s
e
w
e
g
1
7
5
m
, 3
8
,0
k
m
3
. L
a
n
g
e
R
a
a
rb
e
rg
1
4
0
m
, 2
2
,3
k
m
6
. C
a
u
b
e
rg
1
4
0
m
, 5
4
,1
k
m
8
. W
o
lfs
b
e
rg
1
7
0
m
, 7
8
,1
k
m

9
. L
o
o
rb
e
rg
2
1
5
m
, 8
1
,2
k
m
1
0
. S
c
h
w
e
ib
e
rg
, 2
2
0
m
, 9
2
,5
k
m
1
1
. C
a
m
e
rig
, 2
7
3
m
, 9
8
,9
k
m
1
2
. D
rie
la
n
d
e
n
p
u
n
t, 3
2
0
m
, 1
0
9
,5
k
m
1
3
. G
e
m
m
e
n
ic
h
, 2
6
5
m
, 1
1
4
,0
k
m
1
4
. V
ijle
n
e
rb
o
s
, 2
7
6
m
, 1
1
7
,8
k
m
1
5
. E
p
e
rh
e
id
e
, 2
2
4
m
, 1
2
6
,5
k
m
1
6
. G
u
lp
e
n
e
rb
e
rg
, 1
5
1
m
, 1
3
5
,1
k
m
1
7
. P
le
tte
n
b
e
rg
, 1
4
1
m
, 1
3
8
,6
k
m

1
8
. E
ijs
e
rw
e
g
, 2
0
2
m
, 1
4
0
,7
k
m
1
9
. H
u
ls
, 2
1
6
m
, 1
4
5
,2
k
m
2
0
. V
ra
k
e
lb
e
rg
, 1
8
3
m
, 1
5
0
,5
k
m
2
1
. S
ib
b
e
rg
ru
b
b
e
, 1
5
3
m
, 1
5
8
,2
k
m
2
2
. C
a
u
b
e
rg
, 1
4
0
m
, 1
6
2
,6
k
m
2
3
. G
e
u
lh
e
m
m
e
rb
e
rg
, 1
3
0
m
, 1
6
7
,2
k
m
2
4
. B
e
m
e
le
rb
e
rg
, 1
4
0
m
, 1
8
0
,3
k
m
2
5
. L
o
o
rb
e
rg
, 2
1
5
m
, 1
9
5
,6
k
m
2
6
. G
u
lp
e
n
e
rb
e
rg
, 1
5
1
m
, 2
0
5
,1
k
m
2
7
. K
ru
is
b
e
rg
, 1
6
5
m
, 2
1
0
,5
k
m
2
8
. E
ijs
e
rb
o
s
w
e
g
, 1
9
5
m
, 2
1
2
,4
k
m
2
9
. F
ro
m
b
e
rg
, 1
6
5
m
, 2
1
6
,2
k
m
3
0
. K
e
u
te
n
b
e
rg
, 1
7
5
m
, 2
2
0
,7
k
m
3
1
. C
a
u
b
e
rg
, 1
4
0
m
, 2
3
0
,7
k
m
3
2
. G
e
u
lh
e
m
m
e
rb
e
rg
, 1
3
0
m
, 2
3
5
,3
k
m
3
3
. B
e
m
e
le
rb
e
rg
, 1
4
0
m
, 2
4
2
,2
k
m
3
4
. C
a
u
b
e
rg
, 1
4
0
m
, 2
4
9
,2
k
m

7
. G
e
u
lh
e
m
m
e
rb
e
rg
, 1
3
0
m
, 5
8
,6
k
m
E
p
e
rw
e
g
, M
e
c
h
e
le
n
, 9
1
,3
k
m
S
ib
e
m
a
w
e
g
, M
a
a
s
tric
h
t, 1
7
3
,6
k
m
48
e
Amstel gold Race / Pagina 23 Pagina 22 / 48
e
Amstel gold Race
150 m.
140 m.
130 m.
120 m.
110 m.
100 m.
90 m.
80 m.
70 m.
60 m.
150 m.
140 m.
130 m.
120 m.
110 m.
100 m.
90 m.
80 m.
70 m.
60 m.
3
k
m
.
2
k
m
.
1
k
m
.
0
k
m
.
Cauberg
Finish
Cauberg / Grendelplein
Finishlijn / Ligne darrive
Laatste / derniers 5 km
Finish / Arrive Valkenburg
Laatste / derniers 3 km
Belangrijk!
Het terugbrengen van de radio-ontvangers dient
te geschieden voor 17:30 uur bij de auto van
de KNWU-communicatie, die geparkeerd staat
voor de permanence/perscentrum bij de finish.
Important!
Veuillez retourner les rcepteurs de radio
avant 17:30 heures auprs de la voiture
de communication stationne devant
la permanence/centre de presse.
Rijksweg 148, 6325 AH Berg en Terblijt / Valkenburg aan de Geul (NL)
De afleiding voor ploegen officials is via de Rijksweg, Meesweg, Slakweg en vervolgens weer naar de Rijksweg.
La dviation pour quippes et officielles est via Rijksweg, Meesweg, Slakweg et Rijksweg.
De juryvergadering zal om 17:00 plaatsvinden in de juryruimte bij sporthal de Bosdries, Valkenburgerstraat 115, 6325 BM Berg en Terblijt
La reunion des commissaires est 17:00 dans la salle des commissaires dans la halle des sportsde Bosdries, Valkenburgerstraat 115,
6325 BM Berg en Terblijt
Juryvergadering / Reunion des Commissaires
Finishlijn / Ligne darrive
De medische controle is gesitueerd bij sporthal de Bosdries, Valkenburgerstraat 115, 6325 BM Berg en Terblijt
Le controle antidopage a lieu dans la halle des sportsde Bosdries, Valkenburgerstraat 115, 6325 BM Berg en Terblijt
Medische Controle / Contrle Antidopage
Afeiding / Dviation
1 km
4 km
2 km
3 km
5 km
Finish
- Perscentrum/
Salle de presse
- Jury
- Controle Mdical
Pers
P
Presse
Bussen Ploegen
Bus dquipes
P
Afleiding volgers
Drivation suiveurs
1 km
4 km
2 km
3 km
5 km
Finish
- Perscentrum/
Salle de presse
- Jury
- Controle Mdical
Pers
P
Presse
Bussen Ploegen
Bus dquipes
P
Afleiding volgers
Drivation suiveurs
48
e
Amstel gold Race / Pagina 25
limburg in
trek
M1AMokloS @?TI<HD@FNK<O@M<A
Mirte hendriks
ult Veer|o wlnt
verrassend |do|s
Voetba|
Llmburgse c|ubs
wlnnen opnleuw
www.|imburger.n|
LD|1|L NookD-llM8ukG
2onnig
Ret wordt een
dag met zon en af
en toe een bul.
Vaxlmumtemperatuur 20'.
vrljdag kouder en regen.
@
DH
=
P
MB@M
DAG8lAD
Sok1 21
Mk Wk 25
kGlo 9
|osse nummers 6 1.35 be|gle 6 1.45
limburg in
trek
M1AMokloS @?TI<HD@FNK<O@M<A
DH
=PMBN
<B=G<?
Mirte hendriks
ult Veer|o wlnt
verrassend |do|s
Voetba|
Llmburgse c|ubs
wlnnen opnleuw
www.|imburger.n|
2onnig
Ret wordt een
dag met zon
en af en toe een
regenbul. Ret wordt 20'
vrljdag kouder en regen.
kGlo 9
|osse nummers 6 1.35 be|gle 6 1.45
Mk Wk 25
Foto: Cor Vos
Van start tot nish op de hoogte
A4_DDL-LD_AGR_magazine.indd 1 8-2-2012 13:13:33
De route is uitgepijld in drie verschillende lussen, elke lus voor een deel van
de wedstrijd. De lussen kunnen afzonderlijk van elkaar worden gereden, maar
deze lussen kunnen echter ook achtereenvolgens worden gereden, alle lussen
lopen in elkaar over aan de voet van de Cauberg. Samen vormen deze lussen
het complete Amstel Gold Race parcours.
Je kunt jouw Amstel Gold Race vanaf elk willekeurig punt langs de route starten
en fnishen. Dit betekent dus direct vanuit je hotel of camping starten en fnishen.
Inmiddels is het ook mogelijk om op een aantal beklimmingen de tijd te meten
met gebruik van een tijdsregistratiechip. Deze chip zal de tijd registreren die je
op verschillende beklimmingen in Zuid-Limburg neerzet. Chips zijn te huren in de
Amstel Gold Race Xperience aan de Plenkertstraat 50 in Valkenburg.
Wil jij de Amstel Gold Race 365 dagen per jaar fetsen en beleven zoals de profs
dit elk jaar meemaken in het derde weekend van april? Dat is mogelijk! Vanaf
2003 volgt de Amstel Gold Race elk jaar een vaste route door Zuid-Limburg.
Sinds eind 2010 is deze route permanent uitgepijld en kan de Amstel Gold Race
vanaf nu elke dag van het jaar beleefd worden.
Ga naar
www.amstelgoldrace.nl
voor het laatste nieuws
over de tijdsregistratie,
routes en meer.
48
e
Amstel gold Race / Pagina 27
Academisch Ziekenhuis Maastricht/
Hpital Maastricht
P. Debyelaan 25
NL - 6229 HX Maastricht
T (EHBO): +31 (0)43 - 387 67 00
T +31 (0)43 - 3876543
Orbis Medisch Centrum
Dr. van der Hoffplein 1
NL - 6162 BG Sittard-Geleen
T +31 (0)88 - 549 77 77
Atrium Ziekenhuis
H. Dunantstraat 5
NL - 6419 PC Heerlen
T +31 (0)45 - 576 66 66
LHpital Citadel
Boulevard 12m de Lumire 1
B - 4000 Lige (Belgi)
T +32 (0)42 - 256 111
Universittsklinik der RWTH
Pauwelsstrasse 30
D - 52074 Aachen (Duitsland)
T +49 (0)241 - 800
De Stichting Medische Ondersteuning Sportevenementen (MOS)
heeft tot doel om sportevenementen en sport wedstrijden te
ondersteunen en begeleiden met verantwoorde medische zorg.
Het team van de MOS bestaat uit professionele hulpverleners,
die als vrijwilliger actief betrokken willen zijn bij de zorgverlening
tijdens sportwedstrijden. MOS werkt onder meer met artsen,
ambulanceverpleegkundigen, spoedeisende hulp ver pleeg-
kundigen en (ambulance)chauffeurs. Ook zet MOS indien
nodig medische voertuigen in. MOS begeleidt diverse soorten
sportevenementen: voor amateurs of professionals, ndaagse of
meerdaagse evenementen, voor een tiental of voor duizenden
sporters. MOS zorgt voor alle sporters.
Alle ondersteuning gebeurt volgens de geldende kwa liteitseisen
en is op maat afgestemd op het sportevenement. Het bureau van
MOS zorgt voor cordinatie van alle activiteiten. Organisatoren
van sportevenementen kunnen zich daar aanmelden voor onder-
steuning. Het bureau zorgt voor het formeren van teams van
vrijwilligers, voor afstemming met overheid, zorginstellingen
en ambulance-voorzieningen en voor samenwerking met onze
partners op het gebied van sportmedische zorg en ambulancezorg.

Stichting MOS
Weerhuisweg 4, 6226 NC Maastricht
Tel: +31 (0) 43-4085151
GSM: +31 (0)6-109 499 53
E-mail: info@stichtingmos.nl
Website: www.stichtingmos.nl
Meer informatie over MOS is te vinden op de website:
www.stichtingmos.nl
Ziekenhuizen / Hpitaux
Stichting Medische Ondersteuning Sportevenementen: MOS
www.ebmsecurity.nl
info@ebmsecurity.nl
EVENEMENTEN-& HORECABEVEILIGING
ND639 Postbus 1564, 6201 BN Maastricht. Bezoekadres: Konstruktieweg 3, Roermond.
E
V
E
N
E
M
E
N
TEN BEVEILIGING
KEURMERK
48
e
Amstel gold Race / Pagina 29
Interview / Adrie van der Poel
Tekst en foto: Jurgen Simon
Toerversie is gezinsuitstapje
voor oud-winnaar
Adrie van der Poel
Onder de 12.000 deelnemers aan de Toerversie
van de Amstel Gold Race is ieder jaar opnieuw
ook oud-Amstel Gold Race-winnaar Adrie van der
Poel te vinden. Samen met vrienden en zijn gezin
werkt hij de kilometers in eigen tempo af.
De oud-profrenner kan terugkijken op een glorieuze
carrire, Zijn prijzenkast is rijkelijk gevuld. Hij won onder
andere zes klassiekers, twee Touretappes, werd Nederlands
kampioen op de weg, vijf keer
Nederlands kampioen cyclo cross
en als klap op de vuurpijl n
keer wereldkampioen veldrijden.
In het weekeinde van de Amstel
Gold Race is oud-renner Adrie
van der Poel traditiegetrouw in
en rondom Valkenburg te vin-
den. Bestuurt hij op zondag in
koers een gastenauto, een dag
eerder neemt hij zelf plaats op de tweewieler als prominent
deelnemer aan de Toerversie.
Adrie van der Poel bewaart dan ook mooie herinneringen aan
de Nederlandse klassieker. Even terug naar 1990. De 25e editie
van de Amstel Gold Race vertrekt vanuit Heerlen. 249 kilometer
verderop is in Meerssen, voor het laatst, de fnishstreep getrok-
ken. Met de meet in zicht wipt in de eindsprint de Belg Luc
Roosen over Jan Goessens heen. Roosen waant zich winnaar en
steekt zijn armen in de lucht. Hij ziet echter Adrie van der Poel
over het hoofd die op de valreep de Belg met een banddikte
verschil klopt. Een overwinning die voor altijd in mijn top-
drie staat, stelt Van der Poel, die in 1983 ook nog eens zilver
haalde bij het WK op de weg. De Ronde van Vlaanderen en
Luik-Bastenaken-Luik behoren eveneens tot deze top-drie. Dit
waren immers klassiekers die ik eigenlijk niet kon winnen. De
Amstel Gold Race was daarentegen een koers die mij op het
lijf geschreven was. Een moeilijke wedstrijd. Dat wel. Natuurlijk
ook nog eens extra mooi omdat het voor eigen publiek was.
Speciaal ook omdat het de jubileumeditie van de Nederlandse
klassieker was.
De nuchtere, bijna 54-jarige Brabander is geregeld in
Valkenburg te vinden. De voormalige wereldkampioen
veldrijden is namelijk ook ver-
antwoordelijk voor het parkoers
van de jaarlijkse Cauberg Cyclo
Cross, die mede door zijn inspan-
ningen in oktober promoveert tot
wereld bekerwedstrijd. Ik kom
vaak in het Heuvelland. Dan
dwalen mijn gedachten ook
geregeld af naar die mooie zege
in 1990. Daarom ook vind ik het
leuk om ieder jaar weer in de Toerversie van de Amstel Gold
Race van de partij te zijn. Met veel plezier zoek ik dan op
mijn racefets mijn weg over de Limburgse wegen. Ik doe
dat dan met vrienden of mijn gezin. We kiezen dan voor het
traject van 100 km.
Hoe denkt Van der Poel over de verhuizing van de fnish-
locatie? Een goede beslissing van Leo van Vliet om niet op
maar vlak achter de Cauberg te eindigen. Meer renners heb-
ben nu kans op de overwinning. Je krijgt, denk ik, ook een
andere koers. Lang wachten levert nu de zege niet meer op.
Al met al denk ik dat de verplaatsing van de fnishstreep een
finke meerwaarde voor de Amstel Gold Race oplevert.
Adrie van der Poel als parcoursbouwer van de Cauberg
Cyclo Cross. De voormalig Amstel Gold Race-winnaar is
jaarlijks van de partij in de Toerversie.
Een goede beslissing
van Leo van Vliet
om niet op maar
vlak achter de
Cauberg te eindigen.
Neptunus is wereldwijd een van de grootste aanbieders van tenten, demontabele
en tijdelijke accommodaties. Met haar 75 jaar ervaring levert Neptunus tenten en
accommodaties voor topevenementen, maar daarnaast ook demontabele gebouwen
voor uiteenlopende semi-permanente toepassingen.
Eigenlijk overal waar ruimte nodig is!

Neptunus is trotse leverancier van de Amstel Gold Race.
NEPTUNUS B.V.
Neptunuslaan 2 | 5995 MA Kessel
T (+31) 077 462 24 44
info@neptunus.eu | www.neptunus.eu
@neptunus
facebook.com/neptunusgroup
Neptunus is d specialist in tijdelijke
accommodaties en demontabele gebouwen.
210x297_AmstelGoldRace_NL_01.indd 1 01-03-13 09:04
Pagina 30 / 48
e
Amstel gold Race 48
e
Amstel gold Race / Pagina 31
Interview / Bauke Mollema
Tekst: Jurgen Simon / Fotos: Cor Vos
Boegbeeld Team Blanco:
'Amstel Gold Race op
mijn lijf geschreven'
Nog meer dan vorig jaar heeft Bauke Mollema
zich gericht op de voorjaarsklassiekers. Amstel
Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en Waalse Pijl
staan hoog op het verlanglijstje van de op 26
november 1986 geboren Groninger. Vooral de
Amstel Gold Race wil de renner van Team Blanco
graag op zijn naam schrijven.
Ik schat mij ook wel in als toekomstige winnaar van deze
enige Nederlander wielerklassieker. De wedstrijd ligt mij. Ik
heb ook de capaciteiten hiervoor."
Vorig jaar kwam Bauke Mollema tijdens
de 47e Amstel Gold Race als tiende
over de fnish in Valkenburg. Maar ook
in Luik-Bastenaken-Luik (6e) en Waalse
Pijl (7e) liet Mollema zich opvallend
goed van voren zien. Ik had mij be-
wust op deze drie klassiekers gericht.
Het zijn koersen die mij prima liggen. Wedstrijden waar ik mij
goed voorin kan laten zien. Gelet op de successen van vorig
jaar, heb ik nu mijn seizoen nog beter op deze koersen afge-
stemd. Niet alleen kortere interval-training moet mij in deze
klassiekers beter maken, ook het verkennen van de parkoer-
sen is intensiever. Ik wil niets aan het toeval overlaten, zegt
Mollema, die in 2012 ook goede klasseringen behaalde in de
Clasica San Sebastian (5e) en de Ronde van Lombardije (7e).
Mollema, 184 cm bij 66 kilo, startte zijn wielercarrire op 1 au-
gustus 2006 als stagiair bij Team Lwik Meubelen. Zijn preste-
ren bleef niet onopgemerkt en Mollema kon een paar maan-
den later al de overstap maken naar het Continental Team van
Rabobank. Sinds 2008 verdedigde hij de kleuren van Rabobank
Bauke Mollema boven aan de beklimming
van de Gulperberg tijdens zijn deelname aan
de Amstel Gold Race 2012
ProTeam en sinds dit jaar derhalve voor opvolger Team Blanco.
Bauke Mollema is zeer te spreken over het initiatief van Leo
van Vliet om de eindstreep van de Amstel Gold Race 1,8 ki-
lometer achter de Cauberg naar Berg en Terblijt te verleggen.
Dat maakt de koers een stuk opener. Daarnaast is het een
voordeel voor mij en de ploeg. Nu zag je toch te vaak dat
veel formaties probeerden het peloton bij elkaar te houden
om vervolgens te gokken op de explosiviteit op de Cauberg.
Renners als Sagan en Gilbert zijn op een Cauberg moeilijk te
volgen. Nu kan de beslissing in de wedstrijd overal vallen.
Daar waar veel renners de Cauberg vrezen, boezemt de
meest beroemde berg van Nederland Mollema totaal geen
ontzag in. Ik ben zwaarder gewend. Veel zwaarder. Ik ben
dan ook blij dat we in de slotronde er de Geulhemmerberg
extra bij krijgen. Maakt het allemaal net iets pittiger, zegt
de in Zuidhorn opgegroeide maar nu in Leeuwarden woon-
achtige Bauke Mollema.
De Fries is duidelijk van het feit overtuigd dat hij de Amstel
Gold Race in de nabije toekomst kan winnen. Het parkoers,
de weggetjes, de ambiance liggen mij gewoon. Ik ken het
parkoers ook door en door. Dat is natuurlijk een bijkomend
voordeel. Daarbij komt dat, als je de Nederlanders langs de
kant je naam hoort schreeuwen, dit een
geweldige extra stimulans voor je is."
Mollema, die niet alleen als wielrenner
uitblinkt maar eerder ook als student
economie zijn propedeuse aan de
Rijksuniversiteit Groningen behaalde,
vindt dat hij sterker is geworden. Ik ben
duidelijk beter aan 2013 begonnen. In mijn ontwikkeling heb
ik weer een stapje voorwaarts gezet. Dat merk ik goed. Daar
moet ik ook van kunnen profteren.
In de 48e Amstel Gold Race zal Bauke Mollema in ieder geval
als kopman van Team Blanco starten. Het wordt ook weer
eens tijd dat een Nederlander op de hoogste trede van het
podium komt te staan. Het heeft nu lang genoeg geduurd. At-
tent koersen, mee met het goede groepje zitten en een klein
beetje geluk moeten voldoende zijn om een goede uitslag
te kunnen rijden. Dus zondagmiddag 14 april even na 17.00
uur zien we Bauke Mollema minimaal bij de top-drie op het
podium staan van de Amstel Gold Race? Laten we daarvan
uitgaan, lacht Mollema overtuigend.
Ik ben zwaarder
gewend. Veel
zwaarder.
48
e
Amstel gold Race / Pagina 33 Pagina 32 / 48
e
Amstel gold Race
Herman Krott Trofee
Trophe Herman Krott
2012 Romain Bardet
2011 Thomas Degand
2010 Aleksandr Kolobnev
2009 Niki Terpstra
2008 Albert Timmer
Jaartal Winnaar
2007 Piet Rooijakkers
2006 Rabobank Team
2005 Erwin Thijs
2004 Johan Vansummeren
2003 Bram Schmitz
Jaartal Winnaar
2002 Bram Schmitz
2001 Andrei Tchmil
2000 Marc Wauters
1999 Michael Boogerd
1998 Rolf Jrmann
1997 Bjarne Riis
Jaartal Winnaar
Winnaars
Erelijst / Palmars Amstel Gold Race
2012 Enrico Gasparotto (ITA) Jelle Vanendert (BEL) Peter Sagan ( SVK)
2011 Philippe Gilbert (BEL) Joaquin Rodriguez Oliver (ESP) Simon Gerrans (AUS)
2010 Philippe Gilbert (BEL) R. Hesjedal (CAN) E. Gasparotto (ITA)
2009 Sergei Ivanov (RUS) K. Kroon ( NED) R. Gesink (NED)
2008 Damiano Cunego (ITA) F. Schleck (LUX) A. Valverde (ESP)
2007 Stefan Schumacher (GER) D. Rebellin (ITA) D. Di Luca (ITA)
2006 Frank Schleck (LUX) S. Wesemann (SUI) M. Boogerd (NED)
2005 Danilo Di Luca (ITA) M. Boogerd (NED) M. Celestino (ITA)
2004 Davide Rebellin (ITA) M. Boogerd (NED) P. Bettini (ITA)
2003 Alexandre Vinokourov (KAZ) M. Boogerd (NED) D. Di Luca (ITA)
2002 Michele Bartoli (ITA) S. Ivanov (RUS) M. Boogerd (NED)
2001 Erik Dekker (NED) L. Armstrong (USA) S. Baguet (BEL)
2000 Erik Zabel (GER) M. Boogerd (NED) M. Zberg (SUI)
1999 Michael Boogerd (NED) L. Armstrong (USA) G. Missaglia (ITA)
1998 Rolf Jrmann (SUI) M. den Bakker (NED) M. Bartoli (ITA)
1997 Bjarne Riis (DEN) A. Tafi (ITA) B. Zberg (SUI)
1996 Stefano Zanini (ITA) M. Bettin (ITA) J. Museeuw (BEL)
1995 Mauro Gianetti (SUI) D. Cassani (ITA) B. Zberg (SWI)
1994 Johan Museeuw (BEL) B. Cenghialta (ITA) M. Saligari (ITA)
1993 Rolf Jrmann (CH) G. Bugno (ITA) J. Heppner (GER)
1992 Olaf Ludwig (GER) J. Museeuw (BEL) D. Konychev (RUS)
1991 Frans Maassen (NED) M. Fondriest (ITA) D. de Wolf (BEL)
1990 Adrie van der Poel (NED) L. Roosen (BEL) J. Nijdam (NED)
1989 Eric van Lancker (BEL) C. Criquielion (BEL) S. Bauer (CAN)
1988 Jelle Nijdam (NED) S. Rooks (NED) C. Criquielion (BEL)
1987 Joop Zoetemelk (NED) S. Rooks (NED) M. Elliott (GBR)
1986 Steven Rooks (NED) J. Zoetemelk (NED) R. van Holen (BEL)
1985 Gerrie Knetemann (NED) J. Lieckens (BEL) J. Broers (NED)
1984 Jacques Hanegraaf (NED) K. Andersen (DEN) P. Versluys (BEL)
1983 Phil Anderson (AUS) J. Bogaert (BEL) J. Raas (NED)
1982 Jan Raas (NED) S. Roche (IRL) G. Braun (GER)
1981 Bernard Hinault (FRA) R. de Vlaeminck (BEL) A. de Wolf (BEL)
1980 Jan Raas (NED) A. de Wolf (BEL) S. Kelly (IRL)
1979 Jan Raas (NED) H. Lubberding (NED) S.A. Nilsson (SWE)
1978 Jan Raas (NED) F. Moser (ITA) J. Zoetemelk (NED)
1977 Jan Raas (NED) G. Knetemann (NED) H. Kuiper (NED)
1976 Freddy Maertens (BEL) J. Raas (NED) L. Leman (BEL)
1975 Eddy Merckx (BEL) F. Maertens (BEL) J. Bruyre (BEL)
1974 Gerrie Knetemann (NED) W. Planckaert (BEL) W. Godefroot (BEL)
1973 Eddy Merckx (BEL) F. Verbeeck (BEL) H. Vanspringel (BEL)
1972 Walter Planckaert (BEL) W. de Geest (BEL) J. Zoetemelk (NED)
1971 Frans Verbeeck (BEL) G. Karstens (NED) R. Rosiers (BEL)
1970 Georges Pintens (BEL) W. Vanneste (BEL) A. Dierickx (BEL)
1969 Guido Reybrouck (BEL) J. Huysmans (BEL) E. Merckx (BEL)
1968 Harry Steevens (NED) R. Rosiers (BEL) D. v. Ryckeghem (BEL)
1967 Arie den Hartog (NED) C. Lute (NED) H. Steevens (NED)
1966 Jean Stablinski (FRA) B. v.d. Kerckhove (BEL) J. Hugens (NED)
1
e
plaats
Jaartal 2
e
plaats 3
e
plaats
Herman Krott, de in 2010 overleden grondlegger van de
Amstel Gold Race, wordt in wielrenkringen niet voor niets
Mister Amstel Gold Race genoemd. De Amstel Brouwerij
besloot bij zijn afscheid als organisator en wedstrijddirecteur
in 1995 om Herman Krott en de Amstel Gold Race eeuwig aan
elkaar te verbinden. Daarom werd de Herman Krott Trofee in
het leven geroepen. Jaarlijks wordt door Leo van Vliet, tech-
nisch directeur van de Amstel Gold Race, de meest strijdlustige
renner gekozen. Dus geen keuze op basis van de behaalde
klassering, maar voor de geleverde prestatie en strijdlust tij-
dens de koers. De winnaar ontvangt de Herman Krott Trofee.
Le dfunt Herman Krott a amplement mrit le surnom de
Mister Amstel Gold Race qui lui a t donn dans les cercles
cyclistes. Lors de son dpart comme organisateur et directeur de
course, en 1995, la Brasserie Amstel a estim quil serait bon
que le nom Krott restait li lAmstel Gold Race. Pour cette
raison le Trophe Herman Krott a t cr. Aprs chaque dition
de lAmstel Gold Race, Leo van Vliet, le directeur technique de
lpreuve, dsigne le coureur le plus combatif. Le choix nest
donc pas effectu sur la base du classement, mais bien en fonc-
tion de la qualit de la prestation et de la combativit dans la
course. Le gagnant se voit dcerner le Trophe Herman Krott.
Romain Bardet tijdens de Amstel Gold Race in 2012
Foto: Cor Vos
Pagina 34 / 48
e
Amstel gold Race
WorldTour kalender 2013 / Calendrier
22 Jan-27 Jan 2013 Santos Tour Down Under Australia
03 Mar-10 Mar 2013 Paris - Nice France
06 Mar-12 Mar 2013 Tirreno - Adriatico Italy
17 Mar 2013 Milano - Sanremo Italy
18 Mar-24 Mar 2013 Volta Ciclista a Catalunya Spain
22 Mar 2013 E3 Harelbeke Belgium
24 Mar 2013 Gent - Wevelgem Belgium
31 Mar 2013 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres Belgium
01 Apr-06 Apr 2013 Vuelta Ciclista al Pais Vasco Spain
07 Apr 2013 Paris - Roubaix France
14 Apr 2013 Amstel Gold Race Netherlands
17 Apr 2013 La Flche Wallonne Belgium
21 Apr 2013 Lige - Bastogne - Lige Belgium
23 Apr-28 Apr 2013 Tour de Romandie Switzerland
04 May-26 May 2013 Giro dItalia Italy
02 Jun-09 Jun 2013 Critrium du Dauphin France
08 Jun-16 Jun 2013 Tour de Suisse Switzerland
29 Jun-21 Jul 2013 Tour de France France
27 Jul 2013 Clasica Ciclista San Sebastian Spain
27 Jul-03 Aug 2013 Tour de Pologne Poland
12 Aug-18 Aug 2013 Eneco Tour Netherlands
24 Aug-15 Sep 2013 Vuelta a Espaa Spain
25 Aug 2013 Vattenfall Cyclassics Germany
01 Sep 2013 GP Ouest France - Plouay France
13 Sep 2013 Grand Prix Cycliste de Qubec Canada
15 Sep 2013 Grand Prix Cycliste de Montral Canada
06 Oct 2013 Il Lombardia Italy
11 Oct-15 Oct 2013 Tour of Beijing China
Datum/Date Land / Pais
Evenement / vnement
De 80 kilometer lange afsluitingskoers staat niet alleen open voor topprofs, ook amateurs en
fietstoeristen hebben op Curaao de unieke mogelijkheid om zij aan zij met de beste renners
van de Amstel Gold Race en o.a. de Tour de France aan de start te staan.
Maar bovenal is de Amstel Curaao Race een relaxte vakantie. Gezamenlijke fietstochten,
een kussengevecht boven het zwembad, partys en bbqs op het strand, optredens van
artiesten, de hele week zijn er tal van activiteiten. Maar niets moet, alles mag. Want op
Curaao moet je vooral chillen en lekker van de zon genieten.
Het populaire en sportieve Lions Dive & Beach Resort **** (lionsdive.com) is opnieuw het
hotel waar de renners genieten direct aan een van de mooiste stranden van het eiland.
Het wielerfeest van het jaar:
d
e A
m
stel C
u
ra
ca
o R
a
ce
Na de olympische editie in 2012 gaat het wielerfeest gewoon verder.
Op zaterdag 2 november wordt het wielerseizoen voor de twaalfde
maal op rij op het idyllische strand van Curaao afgesloten.
Toppers als Alberto Contador, Cavendish, Rodriguez, Froome, de
Schleck-brothers, Boonen, Sagan, Kittel, Terpstra en Gesink zijn al
meerdere malen van de partij geweest en genieten steeds van de
ontspannen sfeer.
Afterparty Curaao
2 november 2013
www.amstelcuracaorace.com

F
o
t
o
s
: T
i m
d
e
W
a
e
l e
voor boekingen: www.AmstelCurACAorACe.Com
121.103f adv Rondeboek Perc. opmaak 100% Perc. uitdraai 100% 210297mm fc
121.103f Radler adv Rondeboek AmsGoldRace 210x297.indd 1 22-02-13 16:59