RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN Tajuk Pelajaran Jumlah Ahli Dalam Kelas Bahan-bahan Rujukan Alat-alat Bantuan

Mengajar Tempat Latihan Masa Latihan : Kawad Kaki Asas : : Modul Latihan Kawad Kaki : Power Point(Teori) : Kelas (Teori) / Padang Kawad (Praktikal) : 24 Jam

PERMULAAN MASA ISI 1. Pengenalan - Berkawad adalah asas untuk membentuk tatatertib dalam pasukan. - Asas dan panduan tatatertib semasa peperangan atau semasa aman adalah berdasarkan kepada kawad yang diperbaiki melalui latihan secara berulang. 2. Pendahuluan - Untuk membentuk seseorang ahli yang mempunyai tahap disiplin yang tinggi, tatatertib, cergas dan taat kepada perintah ketua. 3. Sebab: Penting agar ahli-ahli dapat bekerjasama dalam kumpulan bagi mencapai objektif tugas yang hendak dilaksanakan. 4. Perangsang: Keseragaman dalam kawad kaki akan memperlihatkan tahap kerjasama dan disiplin yang tinggi dalam kumpulan. CATATAN

PERTENGAHAN MASA 2 Jam PERINGKAT 1.0 Kawad Statik Pengenalan: Melibatkan pergerakanpergerakan statik CATATAN 1.1 Sedia 1.2 Senang Diri 1.3 Sedia dari senang diri 1.4 Rehatkan diri 1.5 Berbaris dalam tiga barisan 1.6 Meluruskan Barisan 1.7 Pusing kanan/kiri 1.8 Menghadap ke hadapan / ke belakang 4 Jam 2.0 Kawad Dinamik Pengenalan: Melibatkan pergerakan berjalan, henti dan sebagainya. 2.1 Cepat jalan 2.2 Berhenti dari cepat jalan 2.3 Membelok 2.4 Perlahan jalan 2.5 Berhenti semasa perlahan jalan 2.6 Ke hadapan hormat 2.7 Ke kanan hormat 6 Jam 2.8 Hormat selaku terima sijil / hadiah Pertunjukan dan penerangan ( Rujuk Modul Latihan Kawad) Pertunjukan dan penerangan ( Rujuk Modul Latihan Kawad) KENYATAAN DAN BANTUAN MENGAJAR Pertunjukan dan penerangan ( Rujuk Modul Latihan Kawad)

6 Jam

3.0 Kawad Asas

3.1 Kawad Asas merupakan gabungan antara Kawad Statik dan Kawad Dinamik 4.1 Kawad Formasi melibatkan pergerakan Kawad Asas dan juga pergerakan bukan Kawad Asas.

Pertunjukan dan penerangan ( Rujuk Modul Latihan Kawad)

4.0 Kawad Formasi 6 Jam

Pertunjukan dan penerangan ( Rujuk Modul Latihan Kawad) 5.0 Kawalan Kehormatan 5.1 Kawad yang melibatkan perbarisan yang mengandungi protokol untuk majlis sambutan rasmi.

AKHIR Perkara Ringkasan: Secara keseluruhannya, pelajaran kawad kaki mengandungi 5 elemen penting yang meliputi pergerakan Kawad Statik, Kawad Dinamik, Kawad Asas (gabungan Kawad Statik dan Kawad Dinamik), Kawad Formasi dan Kawalan Kehormatan. 5 elemen ini dibahagikan kepada tiga tahap (aras kesukaran) iaitu Tahap I (K. Statik dan K. Dinamik), Tahap II (K. Asas dan K. Formasi) dan Tahap III (Kawalan Kehormatan). Pelajaran kawad kaki perlu diterapkan kepada setiap Kadet Pertahanan Awam kerana ia merupakan asas dalam pembentukan disiplin diri, kerjasama dan patuh kepada arahan ketua.

RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Tajuk Pelajaran Jumlah Ahli Dalam Kelas Bahan-bahan Rujukan Alat-alat Bantuan Mengajar Tempat Latihan Masa Latihan : Kawad Statik : : Modul Latihan Kawad Kaki : Power Point dan Modul Latihan Kawad : Kelas( Teori ) / Padang Kawad ( Praktikal ) : 2 Jam PERMULAAN MASA ISI 1. Pengenalan - Kawad Statik merupakan asas kepada pelajaran kawad melibatkan pergerakanpergerakan statik. 5 min 2. Pendahuluan - Taklimat ringkas pelajaran Kawad Statik yang akan diajar. 3. Sebab Kawad Statik penting untuk dipelajari kerana ia perkara asas pembentukan disiplin kawad persendirian bagi setiap anggota kadet. 4. Perangsang Keseragaman dalam kawad kaki akan memperlihatkan tahap kerjasama dan disiplin yang tinggi dalam kumpulan. Penerangan sahaja CATATAN

PERTENGAHAN MASA PERINGKAT 1.0 Kawad Statik CATATAN 1.1 Sedia 1.2 Senang diri 1.3 Sedia dari senang diri 1 Jam 45 mint 1.4 Rehatkan diri Pertunjukan dan penerangan ( Rujuk Modul Latihan Kawad) Teori di dalam kelas(paparan KENYATAAN DAN BANTUAN MENGAJAR

1.5 Berbaris dalam tiga barisan 1.6 Meluruskan barisan 1.7 Pusing kanan/kiri 1.8 Menghadap ke hadapan / ke belakang. AKHIR Masa Perkara

slide Power point) Praktikal di Padang kawad

Soalan kepada Kelas: 1) Tunjukkan cara kedudukan senang diri dengan betul. 2) Tunjukkan cara pergerakan menghadap ke hadapan/belakang Soalan dari Kelas: 1) 2) 10 Min Ringkasan: Secara keseluruhannya, pelajaran kawad Statik mengandungi 8 pergerakan penting yang meliputi pergerakan Sedia, Senang Diri, Sedia Dari Senang Diri, Rehatkan Diri, Berbaris Dalam 3 Barisan, Meluruskan Barisan, Pusing ke Kanan/Kiri dan Menghadap ke Hadapan/Belakang. Pelajaran kawad Statik perlu diterapkan kepada setiap Kadet Pertahanan Awam kerana ia merupakan asas dalam pembentukan disiplin kawad persendirian bagi setiap anggota.

RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Tajuk Pelajaran Jumlah Ahli Dalam Kelas Bahan-bahan Rujukan Alat-alat Bantuan Mengajar Tempat Latihan Masa Latihan : Kawad Dinamik (Cepat jalan, berhenti, membelok, perlahan jalan) : : Modul Latihan Kawad Kaki : Power Point dan Modul Latihan Kawad : Kelas( Teori ) / Padang Kawad ( Praktikal ) : 2 Jam PERMULAAN MASA ISI 1. Pengenalan - Kawad Dinamik melibatkan pergerakan kawad seperti berjalan, henti dan sebagainya. 5 min 2. Pendahuluan - Taklimat ringkas pelajaran Kawad Dinamik yang akan diajar. 3. Sebab - Kawad Dinamik penting untuk dipelajari kerana ia merupakan kesinambungan pelajaran kawad statik. 4. Perangsang Pergerakan Kawad Dinamik yang seragam akan memperlihatkan tahap kerjasama dan disiplin yang tinggi dalam kumpulan. Penerangan sahaja CATATAN

PERTENGAHAN MASA PERINGKAT 2.0 Kawad Dinamik CATATAN 2.1 Cepat jalan 2.2 Berhenti dari cepat jalan 1 Jam 45 mint 2.3 Membelok 2.4 Perlahan jalan 2.5 Berhenti semasa perlahan jalan KENYATAAN DAN BANTUAN MENGAJAR Pertunjukan dan penerangan ( Rujuk Modul Latihan Kawad) Teori di dalam kelas(paparan slide Power point) Praktikal di Padang kawad

AKHIR Masa Perkara Soalan kepada Kelas: 1) Tunjukkan cara pergerakan henti dari cepat jalan dengan betul. 2) Tunjukkan cara pergerakan perlahan jalan. Soalan dari Kelas: 1) 2) 10 Min Ringkasan: Secara keseluruhannya, pelajaran Kawad Dinamik yang dapat dipelajari kali ini melibatkan 5 pergerakan iaitu pergerakan cepat jalan, berhenti dari cepat jalan, membelok, perlahan jalan dan berhenti semasa perlahan jalan. Pelajaran kawad Dinamik perlu diterapkan kepada setiap Kadet Pertahanan Awam kerana ia merupakan asas dalam pembentukan disiplin kawad persendirian bagi setiap anggota.

RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Tajuk Pelajaran Jumlah Ahli Dalam Kelas Bahan-bahan Rujukan Alat-alat Bantuan Mengajar Tempat Latihan Masa Latihan : Kawad Dinamik (Ke hadapan hormat, ke kanan hormat dan Hormat selaku terima sijil) : : Modul Latihan Kawad Kaki : Power Point dan Modul Latihan Kawad : Kelas( Teori ) / Padang Kawad ( Praktikal ) : 2 Jam

PERMULAAN MASA ISI 1. Pengenalan - Kawad Dinamik ini melibatkan pergerakan Ke hadapan hormat, Ke kanan hormat dan Hormat selaku terima sijil. 5 min 2. Pendahuluan - Taklimat ringkas pelajaran Kawad Dinamik yang akan diajar. 3. Sebab - Kawad Dinamik kali ini penting untuk dipelajari kerana ia merupakan sambungan pelajaran Kawad Dinamik. 4. Perangsang Pergerakan Kawad Dinamik yang seragam akan memperlihatkan tahap kerjasama dan disiplin yang tinggi dalam kumpulan. Penerangan sahaja CATATAN

PERTENGAHAN MASA PERINGKAT 2.0 Kawad Dinamik CATATAN 2.6 Ke hadapan hormat 2.7 Ke kanan hormat 1 Jam 45 mint 2.8 Hormat selaku terima sijil / hadiah KENYATAAN DAN BANTUAN MENGAJAR Pertunjukan dan penerangan ( Rujuk Modul Latihan Kawad) Teori di dalam kelas(paparan slide Power point) Praktikal di Padang kawad AKHIR Masa Perkara Soalan kepada Kelas: 1) Tunjukkan cara pergerakan hormat ke hadapan dengan betul. 2) Tunjukkan cara pergerakan hormat selaku terima sijil dengan betul. Soalan dari Kelas: 1) 10 Min 2) Ringkasan: Secara keseluruhannya, pelajaran Kawad Dinamik yang dipelajari kali ini melibatkan 3 pergerakan iaitu pergerakan Ke hadapan hormat, Ke kanan hormat dan Hormat selaku terima sijil. Pelajaran kawad Dinamik perlu diterapkan kepada setiap Kadet Pertahanan Awam kerana ia merupakan asas dalam pembentukan disiplin kawad persendirian bagi setiap anggota.

RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Tajuk Pelajaran Jumlah Ahli Dalam Kelas Bahan-bahan Rujukan Alat-alat Bantuan Mengajar Tempat Latihan Masa Latihan : Kawad Asas (Gabungan pelajaran Kawad Statik dan Kawad Dinamik) : : Modul Latihan Kawad Kaki : Power Point dan Modul Latihan Kawad : Padang Kawad ( Praktikal ) : 2 Jam x 3 kali perjumpaan latihan kawad = 6 Jam PERMULAAN MASA ISI 1. Pengenalan - Kawad Asas ini adalah gabungan pelajaran Kawad Statik dan Kawad Dinamik . 5 min 2. Pendahuluan - Taklimat ringkas pelajaran Kawad Asas yang akan diajar. 3. Sebab - Kawad Asas ini penting untuk dipelajari dan dipraktikkan dalam bentuk latihan ulangan Kawad Statik dan Kawad Dinamik. 4. Perangsang Pergerakan Kawad Statik dan Dinamik yang baik akan menghasilkan Kawad Asas yang mantap. Penerangan sahaja CATATAN

PERTENGAHAN MASA PERINGKAT 3.0 Kawad Asas 1 Jam 45 mint CATATAN 3.1 Penuntut berbaris dalam 3 barisan. 3.2 Paraskan Skuad. 3.3 Kawad Statik. 3.4 Kawad Dinamik KENYATAAN DAN BANTUAN MENGAJAR Pertunjukan dan penerangan ( Rujuk Modul Latihan Kawad) Praktikal di Padang kawad

AKHIR Masa Perkara Soalan kepada Kelas: 1) Pertunjukkan penuh pergerakan Kawad Statik dengan betul. 2) Tunjukkan cara pergerakan cepat jalan dan henti semasa cepat jalan dengan betul. Soalan dari Kelas: 1) 10 Min 2) Ringkasan: Secara keseluruhannya, pelajaran Kawad Asas ini adalah dipraktikkan daripada pelajaran Kawad Statik dan Kawad Dinamik yang lakukan secara berulang-ulang bagi menghasilkan pergerakan kawad yang seragam.

RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Tajuk Pelajaran Jumlah Ahli Dalam Kelas Bahan-bahan Rujukan Alat-alat Bantuan Mengajar Tempat Latihan Masa Latihan : Kawad Formasi : : Modul Latihan Kawad Kaki : Power Point dan Modul Latihan Kawad : Teori (Kelas) / Padang Kawad ( Praktikal ) : 2 Jam x 3 kali perjumpaan latihan kawad = 6 Jam PERMULAAN MASA ISI 1. Pengenalan - Kawad Formasi melibatkan pergerakan Kawad Asas dan juga pergerakan bukan Kawad Asas yang diselitlkan dengan pelbagai unsur gerak yang menarik. 5 min 2. Pendahuluan - Taklimat ringkas pelajaran Kawad Formasi yang akan diajar. 3. Sebab - Kawad Formasi dipelajari untuk menghasilkan kepelbagaian gerak kawad yang unik. 4. Perangsang Pergerakan Kawad Formasi yang menarik akan memberi kelebihan kepada pasukan yang bertanding. Penerangan sahaja CATATAN

PERTENGAHAN MASA PERINGKAT 4.0 Kawad Formasi 1 Jam 45 mint CATATAN 4.1 Unsur Gerak: a) Keindahan Gerak b) Kekayaan gerak Formasi 4.2 Unsur Penghayatan 4.3 Unsur Suara 4.4 Gerakan Penutup AKHIR Masa Soalan kepada Kelas: 1) Nyatakan jenis unsur yang diselitkan dalam Kawad Formasi. 2) Perbincangan cara gerak formasi yang hendak dirancang. Soalan dari Kelas: 1) 10 Min 2) Ringkasan: Secara keseluruhannya, pelajaran Kawad Formasi melibatkan pergerakan kawad yang diselitkan dengan pelbagi unsur gerak kawad bagi menghasilkan formasi kawad yang menarik. Perkara Praktikal di Padang kawad KENYATAAN DAN BANTUAN MENGAJAR Rujuk Formasi yang dirancang

RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Tajuk Pelajaran Jumlah Ahli Dalam Kelas Bahan-bahan Rujukan Alat-alat Bantuan Mengajar Tempat Latihan Masa Latihan : Kawalan Kehormatan : : Modul Latihan Kawad Kaki : Power Point dan Modul Latihan Kawad : Teori (Kelas) / Padang Kawad ( Praktikal ) : 2 Jam x 3 kali perjumpaan latihan kawad = 6 Jam PERMULAAN MASA ISI 1. Pengenalan Kawalan Kehormatan melibatkan perbarisan yang mempunyai protokol tertentu untuk majlis sambutan rasmi. 5 min 2. Pendahuluan - Taklimat ringkas pelajaran Kawalan Kehormatan yang akan diajar. 3. Sebab - Kawalan Kehormatan dipelajari bertujuan untuk memberi hormat keistimewaan kepada tetamu kehormat dalam suatu majlis. 4. Perangsang - Kawalan kehormatan yang diadakan dalam suatu majlis sambutan kepada tetamu kehormat menunjukkan suatu penghormatan. Penerangan sahaja CATATAN

PERTENGAHAN MASA PERINGKAT 5.0 Kawalan Kehormaran CATATAN 5.1 Jenis Kawalan kehormatan: a) Kawalan Kehormatan Penuh 1 Jam 45 min b) Kawalan Kehormatan Separuh c) Kawalan Darjat 5.2 Cadangan Kawalan Kehormatan di sekolah (Rujuk Modul kawad Kaki) Teori / Praktikal Pelajaran Teori di dalam kelas (Rujuk Modul Kawad Kaki) Slide show (Power Point) KENYATAAN DAN BANTUAN MENGAJAR

AKHIR Masa Soalan kepada Kelas: 1) Nyatakan jenis Kawalan Kehormatan. 2) Berapakah bilangan anggota yang diperlukan dalam Kawalan Kehormatan di sekolah? 10 Min Soalan dari Kelas: 1) 2) Ringkasan: Secara keseluruhannya, pelajaran Kawalan Kehormatan diajar bertujuan memberi pendedahan kepada kadet tentang protokol sambutan kepada tetamu kehormat. Pelajaran Kawalan Kehormatan yang dicadang di peringkat sekolah dapat memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat secara langsung dalam majlis sambutan tetamu kehormat. Perkara

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful