Gangsterism di Sekolah

Faktor Pelajar Terjerumus • Pengaruh kawan atau rakan yang terlibat dalam kumpulan jahat disekolah atau diluar sekolah. • Remaja atau pelajar yang kurang keyakian pada diri sendiri ("low selfesteem"). • Direkrut secara paksa oleh anli-ahli kongsi gelap. • Mereka yang kurang mendapat perhatian atau kawalan ahli-ahli keluarga.

Langkah Pencegahan • Semua pihak memainkan peranan penting untuk membasmi kegiatan "gangsterism" di sekolah:pelajar, ibubapa, pihak sekolah, polis dan semua ahli masyarakat. • Orang ramai bekerjasama dengan memberi maklumat tentang penglibatan pelajar dalam kegiatan yang tidak sihat. • Ibu bapa atau penjaga hendaklah memberitahu pihak sekolah atau polis sekiranya mengsyaki ahli keluarga terlibat dalam "gangsterism" disekolah. • Menggalakkan mangsa-mangsa tampil ke hadapan membuat pengaduan kepada pihak sekolah seterusnya kepada polis. • Ibu bapa atau penjaga hendaklah memberi sokongan keatas setiap tindakan pihak sekolah atau polis dalam menangani kegiatan "gangsterism" yang melibatkan ahli keluarga mereka. • Pelajar jangan bergaul dengan bukan pelajar yang kerktornya diketahui bersifat penjenayah atau mencurigakan. • Pelajar hendaklah mengisi mas lapang dengan aktiviti yang bermanafaat seperti bersukan, aktiviti kemasyarakat dan lain-lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful