BUTMIRSKA KULTURA

• Butmir – neolitičko naselje u sarajevskom polju, istraživano 1893.-1896. (F. Fiala, W. Radimsky, M. Hoernes, istražena površina 5305 m²!, kulturni sloj 3 m) – prvo i površinom dosada najveće istraživanje neolitičkog lokaliteta u BiH. Rezultati istraživanja objavljeni su kao prva arheološka monografija u BiH.

Nalazišta
• Butmir (uz Željeznicu), Nebo u Brajkovićima (dolina Bile), Brdo kod Kiseljaka (iznad rijeke Fojnice), Okolište u Donjim Moštrama kod Visokog iznad rijeke Bosne, Gornje Polje kraj rječice Trstionice kod Kaknja (Obre II), Crkvina u selu Turbe kod Travnika (na ušću dvaju krakova rijeke Lašve), Kraljevine kod Novog Šehera (toponim Kraljičino guvno na uzvišenju uz rječicu Lješnicu), Mujevine kod Alihodža na obali Bile • - samo jedno naselje nalazi se na obali glavne rijeke (Okolište), a ostala su u dolinama manjih rijeka-pritoka Bosne (Obre II, Butmir, Mujevine, Kraljevine) ili na brežuljcima iznad dolina manjih rijeka (Brdo kod Kiseljaka, Crkvina, Nebo)

• • • •

• • •

Kraljevine kod Novog Šehera (područje Žepča) – istraživane 1906.-1908. (Tomo Dragičević), rezultati nikada u cijelosti objavljeni, nema ni odgovarajuće dokumentacije Crkvina u Turbetu - istraživao J. Korošec 1942. Nebo – neolitičko naselje u dolini rijeke Bile, sustavno iskopavanje 1948.-1951. Alojz Benac; stariji sloj sa zemunicama i ognjištima; mlađi sloj s nadzemnim kućama Mujevine – istovremeno s radovima u Nebu provedeno je i pokusno iskopavanje ovoga lokaliteta na obali rijeke Bile, nažalost najvećim dijelom uništenoga riječnom erozijom – dobiveni materijal nije dovoljno karakterističan pa je atribucija ovoga lokaliteta upitna Obre II (Gornje Polje) – prethodna istraživanja 1963.-1965., a sustavna 1967.-1968. i 1970. Okolište kod Moštra, nedaleko od Visokog – sondažno istraživanje A. Benca 1969. pokazalo je da je riječ o velikom naselju butmirske kulture u svemu sličnom onome u Obre II Brdo kod Kiseljaka – površinski prikupljeni materijal upućuje na manje naselje butmirske kulture (prigodom skupljanja podataka za arheološku kartu BiH, Pavao Anđelić)

GENEZA
• • • • autohtona baza jadranska komponenta kontinentalna komponenta struja s jugoistoka

KRONOLOGIJA

ORUĐE
• Kameno i kremeno oruđe: noževi svrdla vrhovi strelica sjekire: jezičaste, kalupaste, sjekirečekići kult kamene sjekire

• • • •

ORUĐE
• • • • • • Koštano oruđe: razlikuje se od naselja do naselja šila bodeži glačalice plosnate sjekire spatule

ORUĐE
• • • • • • Drveno oruđe: Obre II – radionica poluproizvodi šila glačalice klinovi nožići za rezanje gline

NAKIT
• samo u naseljima Obre II i Nebo • u Obrima II bogati nalazi: • ukrasne igle • privjesci od veprovih zubi • nakit od Spondylusa

KERAMIKA
• • • • Može se podijeliti na 3 faze: Starija faza (Butmir I) Srednja faza (Butmir II) Mlađa faza (Butmir III)

STARIJA FAZA
• Gruba keramika: posude debelih stijenki, slabo glačane površine, većih dimenzija s jednostavnom ornamentikom Konične posude s potpuno zaravnjenim ili zadebljanim obodom Posude krvolinijske profilacije Najčešći ukras: plastične trake utisnute prstima ili nekim drugim instrumentom

• • •

STARIJA FAZA
Fina keramika: • Sastoji se od pet stilskih elemenata: • kakanjski • danilski • lengyelsko-panonski • crnopolirana keramika • butmiroidni

SREDNJA FAZA
• • • • Gruba keramika: standardan oblik konična posuda s blago uvijenim gornjim dijelom posude većih dimenzija ovalne profilacije s ravnim dnom posude na nozi plitke zdjele

SREDNJA FAZA
• • • • Fina keramika: nestaju kakanjski elementi, te glavni danilski crnopolirana keramika spiralno-trakasta keramika keramika jadranskog tipa

SREDNJA FAZA
Crnopolirana keramika: • tri osnovna oblika: bikonične šalice i zdjele, zaobljene šalice i zdjele i posude na nozi • glavni ukras plastična dugmad ramenu bikoničnih posuda ili uz rubove ostalih oblika

SREDNJA FAZA
Spiralno-trakasta keramika:
• loptaste posude u raznim varijantama, loptaste posude s visokim vratom, bikonične zdjele i šalice, posude sa zaobljenim gornjim dijelom ili sa cilindričnim vratom, kruškolike posude-kanope, visoke šalice ovalne profilacije, posude na više nogu, žrtvenici na četiri noge • spiralni i spiraloidni motivi na pravim loptastim vazama • pravi trakasti motivi u redovima cik-cak traka, rubni prostori ispunjeni odgovarajućim trokutastim motivima

SREDNJA FAZA
Keramika jadranskog tipa: • razlikuju se četiri glavna oblika • zaobljene zdjele sa nenaglašenim ili malo naglašenim vratom, zaobljene šalice malo naglašenim ili nenaglašenim vratom, loptaste posude s prstenastom nogom, posude na nozi • ukrasni motivi izvedeni tehnikom urezivanja: trake i drugi geometrijski elementi šrafirani

MLAĐA FAZA
Gruba keramika: • dominiraju posude s krivolinijskom profilacijom • novinu predstavljaju posude sjeverobosanske varijante vinčanske kulture

MLAĐA FAZA
• • • • • Fina keramika: degeneracija butmirskog stila povećan broj nalaza keramike jadranskog tipa crno i sivopolirana keramika trakasta keramika keramika jadranskog tipa

MLAĐA FAZA
Crno i sivopolirana keramika: izrađivana s manje pažnje nove varijante bikoničnih posuda plastična ispupčenja nestaju, zamijenjena okruglim udubljenjima

• • •

MLAĐA FAZA
Trakasta keramika:
• potpuno nestaju spiraloidni motivi, rjeđi trakasti motivi • loptaste posude s uvučenim gornjim dijelom i malim otvorom, poluloptaste posude s malo izvijenim obodom, bikonične posude s nižim i višim izvijenim vratom • ukrasni motivi siromašniji

MLAĐA FAZA
Keramika jadranskog tipa:
• površina posuda nedovoljno glačana i prilično hrapava • boja površine od tamnosmeđe i tamnosive do svijetlosmeđe i crvenkastosmeđe • od oblika prevladavaju razne zdjele i više šalice • najčešći čisti lisičićki ukrasi

FIGURALNA PLASTIKA
• tri tipa: • ljudske plastične figurine • ljudski plastični udovi • životinjske plastične figurine

ANTROPOMORFNE FIGURINE
• • • • tri stila: shematizirajući stilizirajući realistični

ANTROPOMORFNE FIGURINE
Shematizirajući pravac: • nago ljudsko tijelo • odbacuju se proporcije • primarna i sekundarna ženska obilježja naglašena

ANTROPOMORFNE FIGURINE
Stilizirajući pravac: • realistično ili stilizirano lice • potiljak izdužen ili poprima geometrijske oblike • nije sačuvan donji dio figurina

ANTROPOMORFNE FIGURINE
Realistični pravac: • pretežito sačuvane glave • pojavljuju se elementi stilizirajućeg pravca • poštivanje proporcija • “Butmirska Venera”

ŽIVOTINJSKE FIGURINE
• četveronožne životinje • pojednostavljen prikaz

STAMBENI OBJEKTI
2 tipa: zemunički tip nadzemni tip

• • •

ZEMUNIČKI TIP
najveći broj u Butmiru (90) Nebo 6 zemuničkih jama Obre II 2 zemuničke jame: pomoćni objekti

• • •

NADZEMNI TIP
naselja Obre II i Nebo građevinski materijal: drvo, kamen, ilovača • tri tipa građevina: sva tri materijala, građevine od drveta i ilovače, drvene građevine • •

KUĆE
• u Obrima II dvodjelne kuće • 2 prostorije s pregradnim zidom • u glavnoj prostoriji kalotna peć • posuđe direktno na podnici • u 2 kuće konstatirana drvena podnica

RITUALNI UKOPI
• 11 ritualnih ukopa djece u Obrima II • na početku života naselja • grobovi na zdravici • najstariji u jamama • orijentacija nije ujednačena • većina u zgrčenom položaju na lijevom boku

KRAJ BUTMIRSKE KULTURE
• osjeća se degeneracija • naselja na uzvišenjima se javljaju (Nebo, Brdo kod Kiseljaka, Novi Šeher) • vjerojatno pod utjecajem nove populacije koja dolazi s juga rijekom Neretvom

NAJNOVIJA ISTRAŽIVANJA
• od 2002. godine istraživanja na Okolištu kod Visokog

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful