PERINCIAN TUGASAN KURSUS QGJ3043 PERGERAKAN DAN RITMA SEM 1 SESI 2013/2014

TUGASAN BERTULIS (30 MARKAH) 1. Anda sebagai seorang guru yang akan melatih sekumpulan murid bagi mewakili sekolah ke pertandingan pergerakan kreatif anjuran Pejabat Pendidikan Daerah di kawasan anda. 2. Anda bertanggungjawab untuk merancang kareografi persembahan pergerakan kreatif yang akan berlangsung selama 15 minit. 3. Sila sediakan 1 kertas perancangan kareografi persembahan pergerakan kreatif tersebut. 4. Konsep persembahan adalah berkisarkan penceritaan atau pengkisahan mengenai tema persembahan yang dipilih. Anda boleh memilih hanya 1 (SATU) Tema sahaja dari tema yang berikut: a. Kehidupan futuristik b. Kembali ke sekolah c. Damainya suasana kampung d. Percutian yang tidak dapat dilupakan e. Penghuni rimba 5. Penulisan perancangan kareografi ini hendaklah mengikut format yang diberikan seperti lampiran yang merangkumi muka depan dan format penulisan. 6. Anda perlulah mengaplikasikan seberapa banyak tema pergerakan yang terdapat dalam tajuk Pergerakan Kreatif (rujuk modul). Anda perlu menyatakan tema pergerakan yang digunakan berserta huraian unsur pergerakan dengan lebih mendalam. 7. Perlu diingat bahawa tugasan ini hanyalah gambaran guru terhadap persembahan pergerakan kreatif sahaja dan tidak ada aplikasi pergerakan secara praktikal untuk divideokan atau ditontonkan. 8. Tempoh penghantaran tugasan ini adalah pada 10 November 2013 hingga 24 November 2013 (MINGGU 10). Tugasan yang dihantar selepas Minggu 10 tidak akan diterima. 9. Skala rubrik pemarkahan adalah seperti berikut:

L : …………………………………………………………………………………………………………… …………………… BI L 1 ELEMEN DAN KRITERIA PEMARKAHAN Tajuk • Menarik dan bersesuaian dengan tahap umur pelajar Objektif kognitif. jelas. contoh gambar Latar bunyi/irama/lagu yang akan digunakan • Pemilihan bunyi/irama/lagu yang bersesuaian dengan tajuk serta segmen. Matrik : …………………………………………………………………………………………………………… …………………… Kumpulan E. • Mengambil kira unsur emosi dalam penceritaan.RUBRIK PEMARKAHAN Nama Pelajar : …………………………………………………………………………………………………………… …………………… No. tepat Alatan/props/costume • Ada daya kreativiti. bahan yang munasabah dari aspek kos. psikomotor dan afektif • Eksplisit. spesifik. Aspek keselamatan yang harus diutamakan Huraian kareografi mengikut segmen: • Mengandungi lebih daripada 5 segmen • • • Mengandungi huraian perlakuan yang jelas bagi setiap segmen Menyenaraikan tema pergerakan kreatif yang bersesuaian dengan perlakuan Menghuraikan dengan lebih lanjut unsur pergerakan yang berkaitan dengan tema pergerakan tersebut KRITERIA PEMOTONGAN MARKAH 1 • Tema Tugasan tidak mengikut tema yang disediakan oleh Hilang 10 markah WAJARAN MARKAH 1 MARKAH YANG DIBERI 2 3 3 1 4 2 5 6 3 5 5 5 5 .

2 2 pensyarah • Format Penulisan Tugasan tidak mengikut format penulisan yang disediakan oleh pensyarah • Keaslian Pelajar secara automatik akan kehilangan keseluruhan 30 markah tugasan ini jika hasil penulisan didapati 30-100% sama dengan pelajar lain dalam apa jua keadaan sekalipun. JUMLAH KESELURUHAN Hilang 5 markah Hilang 30 markah 30 .

............. DISEDIAKAN OLEH: Nama No.................. Telefon Pelajar Mohd Rosli bin Osman D2012012345 UPSI01 Pn.............. ..... Matrik Kumpulan Nama Pensyarah ELearning No................QGJ3043 PERGERAKAN DAN RITMA JENIS TUGASAN: RANCANGAN KAREOGRAFI PERSEMBAHAN KREATIF TAJUK: ...... Nur Haziyanti Mohamad Khalid 017-1234567 .......

Tema 5: Penyesuaian terhadap rakan • • 2 3 . Tema 3: Kesedaran Ruang d. C. halus menggunakan kekuatan otot ringan semasa bergerak melakukan laluan zig zag bergerak secara berkumpulan b. B. Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan HURAIAN UNSUR PERGERAKAN MENGIKUT TEMA • menggunakan pergerakan lokomotor. Tema 2: Kesedaran Rintangan Beban dan Masa c.KRITERIA Tema Persembahan Tajuk Jumlah peserta Props dan kostum Lagu / bunyi latar belakang Objektif HURAIAN Kehidupan Futuristik Merentas Dunia Di Alaf Baru 15 orang 1) ………………………………………… 2) ………………………………………… 3) ………………………………………… 1) ………………………………………… 2) ………………………………………… 3) ………………………………………… 1) Objektif kognitif 2) Objektif psikomotor 3) Objektif afektif 1) ………………………………………… 2) ………………………………………… 3) ………………………………………… CATATAN Aspek keselamatan HURAIAN KAREOGRAFI PERSEMBAHAN MENGIKUT SEGMEN SEGM EN / MASA 1 (2 MInit) HURAIAN PERLAKUAN Murid A. D dan E akan keluar dari belakang pentas mengikut laluan zig zag sambil tangan didepakan seperti burung yang terbang TEMA DALAM PERGERAKAN KREATIF a. bebas menggunakan anggota badan untuk bergerak • melakukan pergerakan yang lembut.

4 5 * Apa yang tertulis dalam ruangan ini hanyalah contoh sahaja. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful