You are on page 1of 84
LEVEL Fans Camp - o vacanta de vis alaturi de noi International Games Magazine e AY{o “Eaeites OO tied lunie 2000 34,000 lei FS: Porsche 2000 Playable demos Daikatana Diablo 2 Gunship! MS Baseball 2001 Nascar Legends Fading Sun: Noble Armada Submarine Titans al lao i sw se - Nu scapd nici vn detaliv Ulfi se infreaba care de ce sunt parintil nos até oi impottive colculatoarelor, mai exact impotriva timpulul imens petrecut de odraslele forin fata acestuia, Purtati de elanul nest ineresc tentatia de a soune cd au ceva cu noi, c& nu ne inteleg, ca le e ic jer este foarte mare. in realtate situatia este alta, Périnli nostri constaté cu stupoare cum ne Incetul cu incetul de el sinuin ultimul rand, co observa inatia pe care calculatorul o exercité asuprc im Ia tot pentru cateva ore in com, ‘2 NU pot parinti nostri sa Tnfeleaga este cum reuseste calculator sa srinte, prieten, ‘are, art elemente obisnuite ale copilariei. Ur -oplul pettecnd 4-5-8-10 ore pe al imp Far putea folos pentr Un film, o partida de fottoa force, munte si toate celelalte In périnte din zilele noasire isi vede fata unui m iio carte, pentruo excursie, olesre in oras {upd blocutl” cu prieteniisau o pimbare ir parc cu iubita, Acosta este motivul pentru care: Gt posi c ja scuze CO nu se. Nuvred Ceeacedoresc sé. adie sounuocarte sauun film, find p lasicele fore asupra sSnatet sunt saunureale ocesie -aneimboinavim scunu. -G.acest aparatinlocuies! intr-unlimbgj brutal, oTnsi- ‘and, bineinteles, ture de cuvinte care actio lectului nosiru prezentndu-ne oveste frumoasa, 0 aventura interesanta sau pur si simplu gandutlle cuiva. Nu are rost sa amintesc factorul educativ sitecreativ ol parcurgert fi, oct de banala ar pared initial. Fimul nu este departe de un INsG olomentul recreativ este mai pregnant si beneficiazd si de suportul viual. Aceste doud elemente au deja o traditie destul de indelungaté in modelarea caracteruiui adoles face mult timp de acum incolo, Atunel de ee tineti din zi aiat de Js0F Io © carte sau un film pentru calcula spuns ar fi. Cd acesta este si film 1 rom Joc are 0 poveste, unele, cum e cazul F 2 Torment fie bucurandu-se i acelos| timp d aucilv creativ exist, a fel si cel educativ des la unele jocur sivual. Factorul este cont siculegerile de poedii sunt de referinta, Ic at asa.cum nu toate romanele felnici jocurie pe calculator vole sf fle toate wedu Darnumal aceste elemente nu exp succesul enorm pe Care are jocul pe calculator. Atat flmul cat slromanulsunt reci, tin pe cititor espe ectator la distanta de evenimer fait joculTh schimb te acapareaza, te implicé, practic tu ii destine acol ol univers. De c ajungl sa Indrégesti si sa UrGst personajele Intr-un cu totul ait mod decat pe cele despre care doar test, Acesta es de un sau ful le prezentate. Esti un simplu ot lll va motivul principal penn at de un roman. Luatt jocuri precum The Sims, Asheron's Cc (On-Line in care povestea efectiv este scrisé de juc omeste de obicel de la o legenda sau mandter dos siunde foarte mult \itates gamerului frei jocuri au fost niste exemple mal speciale si am vrut sa le mentionez. in rastul pro tinmare obicel frul povesti este tro: parle de citre producsitor, ju ortare ealizaté Into Gsemenea manierd ince, chiar si sesizat-o, cignori nereusind sévfirapeascé pis care acesta adevératul motiv jorul find fortat sé urmeze. fr ada, poate canu, alitatea s ‘est aparat este doar un =reere sinu un mod de viata, ie sd intelegem c Claude areD ELE an eens Br ty Peed Petry Deane Poet en Meteo to) (Conn) erent Eero ycenioy Cristian Caseaval (K’shu) eres re ka) eatin) Marius Ghinea rare) Mihail Stegaru (Mike) oreettcnisy Cont Derek dela Fuente Cg Sorin Gruia eet) Publicitate ey Zsolt Bodola fr een Kenn omens Maria Parge eon Pes re Soiu loan Claudiu eer Crewe Pieri rey Pe ean eed PPR STE era rd eee pris to Oa Ret peeesinien amet Paes Soto ey Dea)