You are on page 1of 84
LEVEL Fans Camp - o vacanta de vis alaturi de noi __ lulie 2000 34.000 lei www.level.rO Tae aH Ln NEVER BEEN BEFORE 3 5 a “ : ) pS . ae incotro? m asistat nu de mult Ino controversi pete- ima: Este Star Trek: Birth of the Federation nu dem urma al lui Master of Orion 112" De fapt e impro- priu spus controversa, deoa- cesubiectul afost 9 in diseutiey c fost clara si tinanim expri mati: Sta ; BOTF nu MOO? a apirut in 1994, po cand BOTE anul trecut, ‘nemaipunind Ia socoteali ca au fost realizate de aceeasi ‘companie, Microprose. In mod logic, BOTE, beneficiind {de experienta producatorilor si de inovatille tehnice, ar f trebuitsi-si surclaseze predes cesorul. Dar acest Iueru m s-aintimplat, De ce? Ojintre- bare grea cu o multitudine de raspunsuri. Acest fenomen earaete- rizeaci de fapt piata jocurilor strdiduiese sJanseze jocuri pe banda rulantd, jocuri eare inst nu au alt scop decat dea scoate bani de la noi, gamerif. Si toate aceste jocuri sunt de fapt ideile de Ia inceputul acestui deceniu imbricate doarin haina 3D. Dezvoltarea formidabita a sistemelor in general sia plicilor video in particular au permis produ- citorilor de jocuri si se axeze mai mult pe partea tehnici a Jocurilor decit pe gamepl in ultimii ani acestia aw cereat si, dece si nu recunoas- fem, au si reuyit sine fae si scoatem un WOW! puternic atunei cand ne-am clatit pen- tru prima dati ochii eu pro- usele Tor: Dar, totusi, va vent oicfind tehnologia nu va mai putea suporta cerinfele de ‘hou simai bun ale jucitorilor. Desi NVIDIA deja a GeForce 2, 3dfx continua Junga serie de pliei Voodoo. Intr-o bund zi, plicile vor deveni atit de bune inc&t nu Yor mai avea nimic nou de oferit. Siatunei eu ce vor incerea producitorii si ne scoati ochii daca Ia capitolul grafict nu yor mai putea umbla? in mod cert, se vor reintoarce la gameplay si va fi din nou era jocurilor de ex- ceptie care si ne tind in fata caleulatorului nu zile, ei luni sau ani. Ciind va yeni acea ins? Cand in loc de Quake XXX vomavea un shooter now cu adeviirat inovator (Iucru care se a i gem)? Daca stau si ma gandese bine, nici nu m-ar deranja ea jocul siisemumeased tot Quake atta timp eat ay gis in el ceva nou, ceva ce n-am mai vizut sau avut ocazia si experimenter. Deja aceasta tendinta, desi timid, a inceput si se simti. Am vizut deja The Sims, tn eurind ya sosi $i Black & White, Ate titi as- teptate ew sufletul la gur: Warcraft IM, Diablo 11 saw Givitzation 11, desi sunt con- iri, promit si adued acel clement de inedit pe care il asteptim deja de efitiva buni. Nu vreau si creadi Iu- mea acum ei toate jocurile apirute in ultimii ani sunt demne de dispret side groapa de gungi. Departe de mine acest find. Au fost produse la pasiunea producatoruly ‘care, din picate, au cizu mirajul banului si din care lipsea parc’ ceva. carene detern asi alergim {ca nebunii pentru a face rost deun joc anume, acel renelipea de mouse si de nitor ore in sir. Acelul CEVA fi ducem eu,totii dorul, acel CEVAte vreminapoi! Claude